Utsikt - Insikt. Open Space - fritt fram för var och en

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utsikt - Insikt. Open Space - fritt fram för var och en"

Transkript

1 Utsikt - Insikt - för moralisk och andlig förnyelse Februari 2007 Generationerna möts i Kiev Behovet av ett integrerat Europa växer med varje dag. Två nya länder, Bulgarien och Rumänien, inlemmades i EU vid nyåret. Alla är dock medvetna om att oavsett politiska beslut är det som sker på gräsrotsnivå avgörande för fred och samförstånd i framtiden. Magdalena Johansson och Elisabeth Hamrin deltog med andra svenskar i ett möte i Kiev, Ukraina, mellan generationer och de olika kulturer som kontinenten rymmer. De rapporterar härnedan därifrån. / Red. I oktober hade jag glädjen att bevittna och deltaga i ett möte organiserat av Initiatives of Change (IofC). Det var första gången ett möte av den här typen ägde rum i Europa utanför organisationens internationella center i Caux, Schweiz. Efter drygt två års förberedelser kunde denna gränsöverskridande konferens, som kom att kallas Saeima efter det lettiska ordet för sammankomst, äga rum under 7 dagar i Kiev. Syftet var att stärka banden mellan de olika lokala IofC-organisationerna som finns spridda över hela den europeiska kontinenten. Möjligheten att träffas så här i lugn och ro med öppna sinnen och fokus på förståelse och dialog var minst sagt inspirerande för mig och de övriga 84 deltagarna. Tillsammans representerade vi 17 europeiska nationer, flertalet kulturer och en mängd olika åldrar. Denna gruppsammansättning gav utmärkta förutsättningar för givande diskussioner och ökad förståelse över gränserna. Saeiman inleddes med att respektive lands representanter redogjorde för sin lokala verksamhet och lyfte fram såväl styrkor som svagheter, idag och historiskt. Jag märkte snabbt att varje lands rörelse har sitt sätt att organisera sig och bedriva verksamhet. Vissa har en väl etablerad struktur och flera års verksamhet bakom sig medan andra organisationer fortfarande är under uppbyggnad och kämpar för att hitta sin form. Det var mycket lärorikt att få denna insyn och höra andra beskriva såväl glädje och framgång, som motgångar och problem, de mött genom åren. Open Space - fritt fram för var och en Vid de påföljande diskussionerna använde vi oss av en speciell teknik och metod kallad Open Space. Metoden är förvånansvärt enkel och bygger på att deltagarna individuellt kan föra fram ett ämne eller problem som just de vill diskutera. Sedan följer vidare diskussion i mindre grupper bland de som är intresserade av liknande frågor. På detta sätt diskuterades ett drygt tjugotal frågor och ämnen under de kommande två dagarna. Dessutom författade vi rapporter vid varje diskussion som kunde ligga till grund för de handlingsplaner som sammanställdes under de sista dagarna. Till vår Saeimadeltagarna fick tillfälle att uppleva Ukrainas rika kultur, här vid ett besök i Prava området i Kiev hjälp hade vi hela tiden Bhav Patel från England som har gedigen erfarenhet av att jobba på detta sätt. De handlingsplaner vi arbetade fram kan grovt delas in i två kategorier. En som syftar till att stärka banden mellan länderna och öka utbytet av kunskap och erfarenhet. En annan som mer inriktade sig på att anpassa budskapet inom IofC till den tid och miljö vi lever i idag. Allt för att IofC skall vara och förbli en öppen organisation som välkomnar alla. Som en av nio representanter för Action for Life, som är ett ledarskapsprogram inom IofC, var det också min uppgift att dela med mig av de erfarenheter jag fått från den nio månader långa vistelsen i Asien och Afrika. För min egen del ser jag framför allt på mötena mellan öst och väst, mellan gammal och ung som essensen av min vistelse i Kiev. Det var trevligt att träffa så många människor med liknande intressen och knyta nya band. Självklart var det också extra roligt att få återse mina gamla vänner från Action for Life och få tillfälle att odla den vänskapen ytterligare. Det var även min första vistelse i ett östeuropeiskt land och det var ett inspirerande privilegium att få uppleva allt från arkitektur och landskap till mat och gästfrihet på detta sätt. Magdalena Johansson

2 V i svenskar som deltog i mötet i Kiev i Ukraina oktober 2006 ( Magdalena Johansson, Harry Ferngren, Karin Parsons med make Ian och undertecknad) fick uppleva både historiens vingslag och en framtidstro på fr a den unga generationen i den tidigare Sovjetrepubliken Ukraina. Som Magdalena beskriver i sitt inlägg, fick de 85 deltagarna från 17 länder uppleva 7 intensiva dagar, som i princip pågick från 7.30 på morgonen till sent på kvällen. En modern konferensteknik (Open Space) där alla utmanades att bidraga, ledde till att deltagarna också fick ett handlingsprogram att ta med sig tillbaka. Själv ansvarade Livligt utbyte på Saeima mellan Folker Mittag, Tyskland, Francine von Overbekke-Rippen, Holland och Neophytos Christodoulides, Cypern jag för två mindre workshops ett om En realistisk syn på religionsdialog samt ett annat om Etiska värderingar i hälso- och sjukvården. Kring det senare temat bildade vi ett nätverk där förutom Harry Ferngren och undertecknad ingick en studentledare från Ukraina samt två unga jurister från Ryssland respektive Moldavien. Studentledaren från Ukraina, Sergey Treteskyi, satt i samma Story telling group som jag, där man för de andra 3-4 gruppmedlemmarna skulle berätta sitt livs historia. Ukrainska ungdomar vill bygga upp sitt land genom en kultur där människan-individen står i centrum Sergey hade varit del i den oranga revolutionen 2004, och tillbringat en månad på torget i sin stad. Trots den stora ålderskillnaden mellan oss hade vi många beröringspunkter, i min egen livshistoria ingick också hur vi, några studenter i Uppsala, 1956 utmanades av Ungernkrisen och de flyktingstudenter som kom till vårt eget universitet. Konsert i MotsArt-skolan En kväll, ledsagade av Sergey och ytterligare en ung kvinnlig akademiker från Ukraina, var Harry och jag inbjudna till en konsert av den s k MotsArt School 1/ i staden Chernigiv, c:a 2 timmars bilresa från vårt konferenscentrum. Anledningen till besöket var att föreståndaren för skolan, Vitalie Slivko, deltagit med en rad ungdomar i kulturkonferensen i Caux i sommar. Som 75-åring kändes det verkligen hedrande att möta alla dessa fantastiska ungdomar, som vill bygga upp sitt land genom en kultur där människan-individen står i centrum. Många av ungdomarna har gått den särskilda kurs som kallas F4F Foundations for Freedom som initierats av Initiatives of Change i England och som de senaste 5 åren har pågått i många av de forna öststaterna. Ukraina med sina 49 miljoner invånare har en BNP per individ som är c:a 5 % av vår i Sverige. Den totala ekonomin växer dock snabbt och en stor satsning sker på utbildning. Man är stolt över sitt historiska arv, något vi fick erfara vid ett besök på det stora kloster- och kyrkoområdet Prava i Kiev, som funnits sedan 1000-talet. Liksom fallet är i många länder i Östeuropa, har det som förstörts genom ockupation och krig byggts upp på nytt. Den unga europeiska generation som också ledde en stor del av mötet i Ukraina, var också intresserade av när vi den äldre generationen tog upp händelser i det förgångna inom MRA/IofC, som varit fel. Ärlighet blev därför en viktig del av mötet. Hemkommen från Ukraina, har jag haft fina möjligheter att förmedla om Saeima, bl a på mitt årliga adventskaffe den 2:a advent med ett 30-tal vänner från Linköping som ledde bl a till att en gåva kommer att översändas till MotsArt School och F4F kurserna i Ukraina. Elisabeth Hamrin 1/ Se vidare De unga unkrainska värdarna för Saeima i Kiev arrangerade en speciell Ukrainakväll för de internationella deltagarna från 17 länder i Europa. 2

3 Lett upptäcker Amerika Artjoms Konohovs är journalist vid Lettlands Radio. Under två månader hösten 2006 deltog han i en kurs i praktiskt ledarskap i USA med internationellt deltagande. Utsikt- Insikt har bett honom om hans intryck från den tiden. F örsta gången jag hörde talas om Aktion för Förändring (Action for a Change) och läste om reglerna om att avstå från alkohol och intimare relationer mellan deltagarna tänkte jag att det väl bara var en sån där tom fras som ingen skulle bry sig om. Jag tänkte att om det verkligen togs på allvar skulle inte jag kunna vara med. Men, tro det eller inte, jag var. Action for a Change eller enkelt uttryckt Action är ett tvåmånadersprogram för praktisk träning i ledarskap. Den som kom upp med idén var Will Jenkins. Han fick den när han var med i ett annat program, Aktion för livet (Action for Life). Och med hjälp av några vänner i den amerikanska IofCgruppen utvecklade han ett tvåmånadersprogram i USA. Det andra året av det programmet började i september Vi var nio deltagare från sju länder (Rwanda, Sydafrika, Ukraina, Senegal, USA, Vietnam och Lettland). Vi började i Washington DC och tillbringade en vecka vardera i nio städer. Under den första veckan koncentrerade vi oss på lagbygge. Det var oerhört viktigt, eftersom vi var väldigt olika. Och senare insåg vi att det var vår största utmaning. Det är inte så svårt att kommunicera mellan kulturerna när man begränsar sig till en kopp kaffe tillsammans nån gång i veckan. Men så var det inte för oss! För oss gällde det inte bara att dagligen och stundligen vara tillsammans utan att också utarbeta vad vi tillsammans ville uppnå och hur vi skulle presentera det för andra. Och sen också göra det! Det var den största utmaningen. Från Washington reste vi till Richmond, Virginia, sydstaternas gamla Action-gruppen 2006 från Europa, Afrika, Asien och USA samlad på stranden av Atlanten huvudstad. Där upplever man fortfarande arvet från slavepoken. Först ville jag inte tro det, men jag fann att det var sant. Därifrån bar det vidare till Bridgeton, New Jersey. Den gjorde ett mycket starkt intryck på mig. En liten gudsförgäten stad med både rika och fattiga. De flesta av ungdomarna vi träffade där hade aldrig lämnat sin delstat, och det gjorde ett stort intryck på dem att träffa så många främlingar samtidigt. De kunde inte förstå varför vi skulle besöka just dem, eftersom deras stad ligger så vid sidan av. Jag tror det viktigaste våra vänner i Bridgeton kunde göra för de där killarna och tjejerna var att hjälpa dem att förstå att de också är viktiga och har ett värde. Den person som gjorde veckan i Bridgeton till något speciellt var Mrs Karen Barnett som arrangerat besöket. Av henne lärde jag vad sann entusiasm och lidelse för det man gör betyder och att också små detaljer är viktiga. Efter veckan i Bridgeton med allt vad den innebar och efter en dags avkoppling i New York reste vi till en annan liten stad i West Virginia, Clarksburg. Där är 95 % av invånarna vita. Clarksburg var ett perfekt exempel på de små avfolkade amerikanska småstäderna med döda stadskärnor och blomstrande bebyggelse runt om. Vi var också en vecka i Dayton och Cincinatti i delstaten Ohio. Efter den delade vi upp oss på två grupper. Ena hälften åkte till Seattle och Portland (på västkusten) och den andra, i vilken jag ingick, till Los Angeles. Vi återförenades för en och en halv vecka i Washington DC. Under hela tiden mötte vi fantastiska människor, vi fick berätta vad vi höll på med i skolor och på universitet och göra mycket annat. När Action-kursen började tänkte jag: hur ska jag kunna lära andra någonting eller lösa andra människors problem? Men jag insåg även om jag inte kan förändra någon annan människa så kan jag vara med om att så frön. Och även om jag inte kan lösa andras problem kan jag hjälpa dem att vidga perspektiven på sin situation. Allt som allt fick jag ovanliga insikter i hur vanliga människor lever i USA. Det var inspirerande att se hur många människor det finns där som uträttar något positivt för sina samhällen. Det var också lärorikt att få bo i olika familjer och se hur deras liv gestaltar sig till vardags, att få se insidan av Amerika. Det är viktigt att man utvecklar sådana erfarenheter vidare, både i Amerika och på andra håll. Om det är någonting som fungerar kan man lära av det och arbeta vidare på det. 3

4 Årets konferensserie för Initiatives of Change i Mountain House, Caux-sur-Montreux ovanför Genèvesjön i Schweiz, den 61:a sedan 1946, har som rubrik: Förtroende tvärs över klyftorna i världen? Allas lika värde? I ingressen till inbjudan heter det: Miljontals människor runtom i världen kämpar för att överleva samtidigt som andra är inställda på att trygga sitt eget välstånd och sina egenintressen. Vår gemensamma framtid hotas av utmaningarna från miljön och den globala klimatförsämringen men lika mycket av växande begär efter egen vinning och de explosiva konsekvenserna av upplevd förödmjukelse och förnedring. Många folk lider under svält, hemlöshet och bristande hälsoresurser. Globaliseringen och marknaden behöver båda styras av etiska värderingar för att kunna möta dessa utmaningar. Allt hör ihop. Lidandet berör alla. Varje människas liv är unikt och har ett okränkbart värde. Rättvisa och mänsklig värdighet är oskiljaktiga. Inför de problem som det innebär att leva samman med olika språk och kulturer, som präglar land efter land, växer behovet av att bygga en civilisationernas allians. Aldrig tidigare har så mycket satsats på att få till stånd dialog med de andra. Även om det inte finns några enkla svar på problemen i denna våldspräglade, komplexa värld, där vi alla är beroende av varandra, så kan vi finna inspiration i varandras strävan att nå lösningar. Initiatives of Change fortsätter att stödja och uppmuntra ansatserna till att bygga förtroende tvärs över klyftorna i världen, mellan individer, mellan grupper, år efter år. Alternativet till konflikter är en genomgripande revision av personliga och kollektiva motiv när vi lär oss att leva samman som jämlikar med lika värde. När andra erfar att vi i och genom våra handlingar är förtroende värda kan förtroendet födas på nytt. Sommarens konferenser är uppdelade i sessioner med olika fokus. Här följer en närmare presentation av dessa sessioner. 5-11juli Tjänande samhälle värden, ansvar och ledarskap I den moderna världen är var och en knuten till ett antal olika gemenskaper familjen, klubbar, föreningar, kyrkliga församlingar, städer, landsbygd. Varför bildar vi sådana gemenskaper? Vilken uppgift har de och vilka värderingar styr dem? Du inbjuds att utforska hur individen kan växa i sin gemenskap och hur den gemenskapen kan bli en katalysator för positiv förändring i världen. Frågor om ledarskap tas upp liksom inställningen till de andra, som inte hör till den egna gemenskapen. Det blir ett gemensamt upptäckande av hur demokrati kan förvekligas i de egna sammanhangen juli - Att skapa förtroende och integritet i den globala ekonomin nder Caux-konferensen 2006 U sökte deltagarna från affärsliv, jordbruk, media och ekonomi efter sätt att bana väg för en tryggare värld. De initiativ för att utveckla värdestyrt ledarskap, som då togs, kommer att stärkas och konsolideras under årets konferens. Särskilt välkomna är de som befinner sig i början av sitt yrkesliv att utbyta erfarenheter och synpunkter med människor som redan utövar inflytande på den globala ekonomin juli Gräsrotsdialog mellan olika kulturer igrationen har under gångna M decennier grundligt förändrat samhällena i Europa och övriga världen. Stadskärnorna präglas av sociala 4 Mountain House, Caux problem och spänningar mellan olika grupper. Konferensen erbjuder möjlighet till uppriktiga samtal och praktiska steg mot att överbrygga motsättningar och skapa samförstånd i syfte att bygga inklusiva samhällen. 26 juli 2 augusti Öppenhet och förtroende mellan generationerna enom moderna kommunikationsmedel kommer människor och G kulturer närmare varandra. Ändå växer klyftan mellan olika generationers världar i de nära relationerna inom familjer och lokala grannskap. Under en vecka kommer vi att kunna lyssna på varandra och tillsammans upptäcka mera av vad som förenar oss trots skillnaderna i ålder, hudfärg, religion och livserfarenhet. Vi kommer också att finna vägar att förmedla vad vi lär oss i Caux till våra egna sammanhang när vi återvänder hem augusti Redskap för förändring ör att verka för konstruktiv förändring i vår komplexa värld be- F höver man en fast andlig förankring, kunskaper och praktiska färdigheter. Redskap för förändring- sessionen är ett tillfälle för deltagarna att bekanta sig med de erfarenheter som vunnits inom ramen för Initiatives of Change och hur de kan tillämpas för att verka för fred och förändring på alla samhällsområden En stab av erfarna vägledare med hemhörighet i olika kulturer står redo att erbjuda speciella workshops i frågor

5 Nigeriansk film premiärvisas i FN - Pastor James Wiye, och imam Mohammed Ashafa ledde var sin militiagrupp i Kaduna, norra Nigeria, när motsättningarna mellan de båda religiösa grupperna ledde till häftiga strider i mitten på 1990-talet. Pastor Wiye förlorade en hand, och imam Ashafas andlige ledare och två av hans släktingar miste livet. Nu leder de båda tillsammans ett muslimsk-kristet centrum i staden för medling mellan trosgrupperna. I början av januari premiärvisades en film om de båda nigerianerna både för 170 diplomater i FN-högkvarteret i New York och i London. Filmen med titeln Imamen och Pastorn är gjord av framlidne filmaren David Channer och producerad av IofC FLT-films. M.Vogt, representant för FN:s biträdande generalsekreterare för politiska frågor, som var närvarande vid visningen i New York sade att filmen handlade om själva kärnan i FN:s uppdrag att verka för fred och försoning. Vi kommer att använda den som ett verktyg för att förhindra konflikter, sade Vogt. En nigeriansk diplomat kommenterade: Under mina 20 år vid FN har jag aldrig varit med om något liknande här. Pastor James Wiye, t.v., och Imam Mohammed Ashafa fån Nigeria besökte New York och Washington med sin nya film Grannar - när och fjärran Finskt-ryskt seminarium i Vyborg på Finlands självständighetsdag - I den ryska gränsstaden Vyborg, som till 1939 var en del av Finland, hölls med början den 6 december 2006 ett tvådagars seminarium om den finske diplomaten Paul Nicolay ( ), som gav upp sin egen karriär för att hjälpa ryska studenter och fångar i samma anda som upphovsmannen till Initiatives of Change, Frank Buchman. Inbjudan till seminariet gjordes av vicerektorn för Nordvästrysslands Akademi för statstjänstemän i Vyborg. Intresset för Nicolay och hans insats växer. Bland de finska deltagarna i seminariet var Paul Gundersen, Helsingfors, som för drygt två år sen gav ut en bok om Nicolay, vilken nu håller på att översättas till ryska. Ett TV-program om Nicolay kommer att sändas under Bland andra deltagare var 110 av de högre klassernas elever och medlemmar av akademins fakultet. Den norske författaren Leif Hovelsens bok Through the Wall (Genom Muren) lanserades i sin ryska översättning i Moskva under hösten. I boken berättar Hovelsen om sina erfarenheter som fånge i nazisternas fångläger under andra världskriget och om sina insatser för försoning i Tyskland efter det. Han berättar också om många besök och kontakter i Ryssland under de senaste decennierna. En av dem är skulptören Ernst Neizvestny, som skrivit en inledning. En annan är Sergej Kovalev, som kallats Rysslands samvete på grund av sin kamp för mänskliga rättigheter. Boken ger enligt den engelske rysslandskännaren dr Philip Boobbyer en unik bild av en människa vars liv formats av möten med både nazism och kommunism och som sökt att ge ett andligt alternativ till alla former av totalitära ideologier. Afrikansk fredsmäklare Ambassadör Mohamed Sahnoun Den algeriske diplomaten ambassadör Mohamed Sahnoun efterträdde i januari dr Cornelio Sommaruga, Schweiz, som ordförande för Initiatives of Change-International. Mohamed Sahnouns erfarenheter av konfliktlösning i många av världens konflikthärdar går 30 år tillbaka i tiden. Sahnoun var under 10 år stf. generalsekreterare för OAU (organisationen för afrikansk enighet), vidare stf. generalsekreterare för Arabligan och därtill Algeriets ambassadör i Tyskland, Frankrike, Marocko och FN. Till slutet av 2006 var han speciell rådgivare åt FN:s generalsekreterare Kofi Annan ang. Afrikas Horn. Hans pappa, som var sin bys skollärare, var enligt S. något av en Sufi - mystiker. Han dog när S. var 10 år. Mamman försörjde barnen som sömmerska. Mahatma Gandhi var min hjälte alltsen barndomen, säger Sahnoun, som känner insatsen för Initiatives of Change sedan flera år. E.Peters som konflikttransformering, traumahelande, dialog, kommunikation, lagbyggande och andlig kunskap. Deltagarna förväntas erlägga en särskild anmälningsavgift vid ankomsten till Caux och att fylla i ett särskilt ansökningsformulär för att delta i sessionen. Se för vidare upplysningar augusti Kan integritet, respekt och förtroende leda till att Alla värderas lika? enna session är ett led i en serie D konferenser under mottot Agenda för försoning (Agenda for Reconciliation). Den tar upp frågor som rör mänsklig trygghet i samhällen där förödmjukelser och förnedring skapar sådana explosiva reaktioner att de beskrivits som det 21 århundradets atombomb. Det blir möjlighet att lära av varandra, att bättre förstå roten till egen och andras upplevelse av otrygghet och hopplöshet, att leva sig in i andras attityder, trostraditioner och kultur i syfte att på det sättet bättre uppskatta både deras och det egna sättet att tänka och reagera. Det kan leda till praktiska initiativ till förändring i olika sammanhang. Ramen för dessa möten mellan konferensdeltagarna är övertygelsen att många motsättningar kan överbryggas där det finns förtroende och att i botten ligger övertygelsen om alla människors lika värde. 5 en som planerar att delta i D någon av dessa konferenser kan hänvända sig till Initiatives of Change - Sverige Skäftingebacken 40 nb Spånga - eller finna närmare upplysningar på Initiatives of Change hemsida, / Caux / International conferences. Möjlighet till uppehållsstipendier finns. Ansökan sänds, helst per e-post, på speciell skriftlig blankett, till Int-Sats-gruppen, som rekvireras från Elisabeth Hamrin, Ådalagatan Linköping, E-post: Ansökan insänds före 1 maj 2007

6 Européer firar gemensamt nyår i schweiziska alperna Med förra numret av Utsikt Insikt sändes inbjudan till en nyårskonferens i Mountain House i alpbyn Caux i Schweiz, internationellt konferenscentrum för Initiatives of Change. Ulrike Keller från Tyskland och gift i Schweiz är en av dem som bär huvudansvaret för Mountain House. Hennes skildring av hur nyårskonferensen förlöpte återges här i utdrag. V i var 120 personer från 13 olika länder som samlades i Caux för nyåret. De kom från Colombia, USA, Indien, Papua Nya Guinea, Libanon liksom från Ungern och andra västeuropeiska länder. Mottot för samlingen var Live your personal values - Living values for Europé (ung. Lev en livskvalitet som också är giltig för hela Europa/ övers.) Många deltog som hela familjer -ibland omfattade de t o m tre generationer Samlingen var ett uttryck för det växande samarbetet mellan olika delar av Europa. Konferensens motto illustrerades av två bergsklättrare. Varje morgonsamling inleddes med en sketch på det temat. Första dagen gällde det att packa sin ryggsäck med de prylar och värden som man behöver för sin färd genom livet. Dagen därpå frågade vi oss vilka kartor vi behöver för att orientera oss i livet. Vad är det som tynger ner mig och vad är det som hjälper mig att gå vidare? På den här resan behöver man hjälp, så på fjärde dagen hade vi nått den bergskam där man kan glida utför åt det ena eller det andra hållet och då man inser att man aldrig skulle nå vidare utan Guds hjälp och utan bön. Och innan man fortsätter gör man en översyn: Vilka upptäckter har jag gjort och vad har jag kunnat lämna bakom mig? Utsikten mot alperna kan jämföras med våra egna liv, där finns dalar och bergstoppar, medgångar och motgångar som vi möter hela tiden. Dessa sketcher och lärdomar diskuterades sen i grupper som de olika generationerna deltog i med stor behållning. 25 ungdomar i åldern var med i grupper som leddes av kamrater i deras egen ålder. En av dem, som kommit till Caux för första gången, sade att hon aldrig förr tänkt över frågor som gällde både materiella och immateriella värden. Varje dag inleddes med morgonmeditation över olika teman: Vem är jag? - Förlåtelse - Min kallelse - Är jag bara ett dammkorn i universum? - Vikten att ta tid till meditation i stillhet - Kan Guds Ande bära mig? Samlingarna omramades av fritidssysselsättningarna i snön på eftermiddagarna med skidåkning och promenader. Vintersamlingarna i Caux har sin egen speciella atmosfär. Många deltar i dem som sällan eller aldrig kommer dit under sommarens konferenser. De föredrar den mera avspända, intima familjestämningen som råder då. För oss som arrangerade den här samlingen var det fantastiskt att uppleva hur vi växer samman som ett lag genom de beslut vi tillsammans måste ta vid besvärliga moment i arbetet. Arrangörerna kom huvudsakligast från de tysktalande områdena av Europa samt från Bretagne i Frankrike. Kofi Annan: Problemet är de troende, inte tron. Problemet är aldrig tron, utan de troende och hur de beter sig mot varann, sade FN:s generalsekreterare Kofi Annan när han i november tog emot det första exemplaret av en rapport från en högkvalificerad grupp som på FN:s uppdrag författat en rapport med titeln Allians mellan kulturer (Alliance of Civilizations) (se hearings_report.pdf) Vi måste till att börja med på nytt understryka - och visa - att problemet inte är Koranen, Torahn eller Bibeln, fortsatte Annan. Rapporten går till rätta med missuppfattningen att olika kulturer befinner sig på en oundviklig kollisionskurs mot varandra. Det finns ingen hierarki mellan kulturer. De har alla bidragit till mänsklighetens utveckling. Civilisationernas historia är i själva verket historien om ömsesidiga lån och ständig korsbefruktning, heter det vidare. En ärlig genomgång av 1900-talets historia visar att ingen enskild grupp, kultur, geografisk region eller politisk orientering haft monopol på extremism och terrorhandlingar. Rapporten konkluderar att den enda hållbara lösningen ligger i att ta itu med rötterna till den vrede och bitterhet som är den första orsaken till att exklusiva våldsideologier vinner gehör. I Initiatives of Change s bidrag till rapporten (ss ) framhålls mer än 70 års erfarenhet av att bygga förtroende mellan individer och institutioner från olika religiös, kulturell och socioekonomisk bakgrund. IofC grundar sig på att leva som man lär och att börja med sig själv. Ansvariga för redigering och osignerade artiklar i detta nummer: Alison Wetterfors, Finn Harald Wetterfors, Initiatives of Change - Sverige - för moralisk och andlig förnyelse (tidigare Moralisk upprustning) är en självständig del av ett internationellt nätverk av människor som omspänner alla kontinenter för att främja nationell och internationell förändring, från individen till landet, från det lokala till det globala. Det utgår från vars och ens vilja att göra den insikt man nått om Gud och absoluta moraliska normer som ärlighet, renhet, osjälviskhet och kärlek centrala. Initiatives of Change är öppet för var och en som oavsett nation, kultur, religion och etnisk tillhörighet vill engagera sig på den grundvalen. Bidrag till Utsikt - Insikt liksom till insatsen för Initiatives of Change i Sverige och utomlands tas tacksamt emot per pg V.g ange syftet med bidraget på talongen Initiatives of Change Sverige Skäftingebacken 40 nb SPÅNGA 6

Utsikt - Insikt. för framtiden? amlingen i Visby 26 30 S juni var en del av en internationell

Utsikt - Insikt. för framtiden? amlingen i Visby 26 30 S juni var en del av en internationell Utsikt - Insikt - bygga broar i en delad värld September 2008 isby var i juni mötesplatsen för en internationell V samling för Initiatives of Change. I inbjudan, kallad Visby, Visioner, Perspektiv hette

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Mission stavas passion

Mission stavas passion Mission stavas passion Mission stavas passion www.missionskyrkan.se & www.smu.se Svenska Missionskyrkan: 08-674 07 00, info@missionskyrkan.se SMU: 08-545 915 30, info@smu.se Box 6302, 113 81 Stockholm.

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

Barnens nät Nätets barn

Barnens nät Nätets barn Barnens nät Nätets barn VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 29 2003 Barnens nät Nätets barn Referat från ett kunskapsseminarium om barns och ungdomars Internetvanor Innehållsförteckning Förord 7 Referat

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

#13 hösten 2014 ISSN 1654-6660. icke-kommersiell skrift om (gatu-)kultur, social ekonomi och livet självt SPECIALNUMMER. På väg mot ett enat Malmö?

#13 hösten 2014 ISSN 1654-6660. icke-kommersiell skrift om (gatu-)kultur, social ekonomi och livet självt SPECIALNUMMER. På väg mot ett enat Malmö? Magasin Nic. icke-kommersiell skrift om (gatu-)kultur, social ekonomi och livet självt Allt är på riktigt #13 hösten 2014 ISSN 1654-6660 SPECIALNUMMER På väg mot ett enat Malmö? Magasin NIC har låtit föreningsnätverket

Läs mer

innehåll inledning 3 del av ett globalt sammanhang 12 fira tillsammans 39 vi vill vara en solidarisk 24 församling hur?

innehåll inledning 3 del av ett globalt sammanhang 12 fira tillsammans 39 vi vill vara en solidarisk 24 församling hur? delande 1.0 2013 innehåll inledning 3 Om Världens kurs 4 Genomgående tankar 4 Till ledarna 5 jag är människa 8 alltså delar jag Övning Vi gör porträtt tillsammans 8 Övning Vi delar med oss i gruppen 9

Läs mer

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60 grundkurs version 2.0 2011 innehåll inledning Det här är Världens kurs 4 Så här kan du använda Världens kurs 5 Genomgående tankar 8 Grundkursens upplägg 8 Till ledarna 9 Inledning/avslutning 10 Värderingsövningar

Läs mer

Ny bibelskola siktar högt. nr 6. Mer om Kyrkan, Livet och Gud. Samgående i Gislaved 6 Än lever missionen! 8 En julsaga on the road 21 SIDAN 12

Ny bibelskola siktar högt. nr 6. Mer om Kyrkan, Livet och Gud. Samgående i Gislaved 6 Än lever missionen! 8 En julsaga on the road 21 SIDAN 12 växa nu Mer om Kyrkan, Livet och Gud Ny bibelskola siktar högt SIDAN 12 Toppenkul. Nu startas en ettårig bibelskola med fjällprofil på SMU Fjällgård i Hemavan. Foto: Mojo Andersson Samgående i Gislaved

Läs mer

The Work av Byron Katie

The Work av Byron Katie The Work av Byron Katie En introduktion Ingen kan ge dig frihet utom du själv. Denna lilla bok visar hur man gör. Byron Katie Det här häftet presenterar kärnan av The Work av Byron Katie. Tusentals häften

Läs mer

Prata tro ett riktigt klipp PMU.NU EXTRA TIDNING. Kyrkan som gått igenom en extrem make over. Sten-Gunnar slutar som föreståndare

Prata tro ett riktigt klipp PMU.NU EXTRA TIDNING. Kyrkan som gått igenom en extrem make over. Sten-Gunnar slutar som föreståndare F Pingst.nu Nyheterna Pingst-debatten Länkar & dokument Tidningen på nätet www.pingst.nu NR 1 MARS 2008 Sten-Gunnar slutar som föreståndare Nye direktorn på plats i Pingsthuset Kyrkan som gått igenom en

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Jag bryter inte när jag tänker

Jag bryter inte när jag tänker Jag bryter inte när jag tänker Internationella yrkesmänniskor berättar om sin väg till arbete i Sverige Renée Danielson Vedad Begovic Jag bryter inte när jag tänker Internationella yrkesmänniskor berättar

Läs mer

FredAktion ÅRSKRÖNIKA FÖR UNGA #2012 UNGAS FREDSARBETE

FredAktion ÅRSKRÖNIKA FÖR UNGA #2012 UNGAS FREDSARBETE FredAktion ÅRSKRÖNIKA FÖR UNGA #2012 UNGAS FREDSARBETE Det handlar om unga Förord PeaceWorks tror på ungas kraft att avnormalisera och synliggöra våldet i Sverige och i världen genom att kritiskt ifrågasätta

Läs mer

DISKUSSIONS- PROTOKOLL

DISKUSSIONS- PROTOKOLL DISKUSSIONS- PROTOKOLL Yttranden vid Riksteaterns kongress i Stockholm den 20-22 maj 2011 FREDAGEN DEN 20 MAJ Inledning Uppträdande av Jannes Fenomenala Orkester. 1 Kongressens öppnande (föredragningslistans

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapportserien Skilda världar Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapport: nr 2009:4 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-32-8

Läs mer

det mest grundläggande. Det rena, öppna mottagandet är lärandets förutsättning i alla lägen. Utan tillit sluter vi oss i försvarspositioner.

det mest grundläggande. Det rena, öppna mottagandet är lärandets förutsättning i alla lägen. Utan tillit sluter vi oss i försvarspositioner. ärkebiskopen 2 ärkebiskopen när jag skriver denna meditation över vår kyrka har det just gått nio år sedan jag tillträdde tjänsten som ärkebiskop. Det är också den sista verksamhetsberättelse som jag kommer

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Vad är CISV? Information för föräldrar

Vad är CISV? Information för föräldrar Vad är CISV? Information för föräldrar Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och projekt, lokala som globala, av och

Läs mer

Att mötas på halva vägen

Att mötas på halva vägen EXAMENSARBETE Hösten 2005 Lärarutbildningen Att mötas på halva vägen en studie om kulturmöten i förskolan Författare: Caroline Persson Beatrice Svensson Handledare: Sari Pekkola Att mötas på halva vägen

Läs mer

SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013

SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013 SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013 Ge freden en chans! Kriget i Syrien har nu pågått sedan 2011 och har skördat över 100 000 dödsoffer samt tvingat miljontals människor på flykt. Den humanitära nöden är

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Kyrkan i Gränslandet

Kyrkan i Gränslandet Kyrkan i Gränslandet Masteruppsats Titel: Ämnesområde: Pastoral Teologi Poäng: 12 poäng Institution: Metodistkyrkans Nordiska Teologiska Seminarium, Överås, Göteborg Studentens namn: Thommy Ek Handledarens

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

»svenska kyrkans kommunikationsplattform: kärnvärden, kommunikationsvision och kommunikationslöfte«

»svenska kyrkans kommunikationsplattform: kärnvärden, kommunikationsvision och kommunikationslöfte« »svenska kyrkans kommunikationsplattform: kärnvärden, kommunikationsvision och kommunikationslöfte«[sedan hösten 2002 pågår ett arbete med att ta fram tydligare riktlinjer för kommunikationsarbetet för

Läs mer

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar!

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning 1/10 2010 1/5 2012 SCUF för Mångfald Ett processorienterat inkluderingsprojekt för att förebygga rasism och intolerans

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer