Utsikt - Insikt. Open Space - fritt fram för var och en

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utsikt - Insikt. Open Space - fritt fram för var och en"

Transkript

1 Utsikt - Insikt - för moralisk och andlig förnyelse Februari 2007 Generationerna möts i Kiev Behovet av ett integrerat Europa växer med varje dag. Två nya länder, Bulgarien och Rumänien, inlemmades i EU vid nyåret. Alla är dock medvetna om att oavsett politiska beslut är det som sker på gräsrotsnivå avgörande för fred och samförstånd i framtiden. Magdalena Johansson och Elisabeth Hamrin deltog med andra svenskar i ett möte i Kiev, Ukraina, mellan generationer och de olika kulturer som kontinenten rymmer. De rapporterar härnedan därifrån. / Red. I oktober hade jag glädjen att bevittna och deltaga i ett möte organiserat av Initiatives of Change (IofC). Det var första gången ett möte av den här typen ägde rum i Europa utanför organisationens internationella center i Caux, Schweiz. Efter drygt två års förberedelser kunde denna gränsöverskridande konferens, som kom att kallas Saeima efter det lettiska ordet för sammankomst, äga rum under 7 dagar i Kiev. Syftet var att stärka banden mellan de olika lokala IofC-organisationerna som finns spridda över hela den europeiska kontinenten. Möjligheten att träffas så här i lugn och ro med öppna sinnen och fokus på förståelse och dialog var minst sagt inspirerande för mig och de övriga 84 deltagarna. Tillsammans representerade vi 17 europeiska nationer, flertalet kulturer och en mängd olika åldrar. Denna gruppsammansättning gav utmärkta förutsättningar för givande diskussioner och ökad förståelse över gränserna. Saeiman inleddes med att respektive lands representanter redogjorde för sin lokala verksamhet och lyfte fram såväl styrkor som svagheter, idag och historiskt. Jag märkte snabbt att varje lands rörelse har sitt sätt att organisera sig och bedriva verksamhet. Vissa har en väl etablerad struktur och flera års verksamhet bakom sig medan andra organisationer fortfarande är under uppbyggnad och kämpar för att hitta sin form. Det var mycket lärorikt att få denna insyn och höra andra beskriva såväl glädje och framgång, som motgångar och problem, de mött genom åren. Open Space - fritt fram för var och en Vid de påföljande diskussionerna använde vi oss av en speciell teknik och metod kallad Open Space. Metoden är förvånansvärt enkel och bygger på att deltagarna individuellt kan föra fram ett ämne eller problem som just de vill diskutera. Sedan följer vidare diskussion i mindre grupper bland de som är intresserade av liknande frågor. På detta sätt diskuterades ett drygt tjugotal frågor och ämnen under de kommande två dagarna. Dessutom författade vi rapporter vid varje diskussion som kunde ligga till grund för de handlingsplaner som sammanställdes under de sista dagarna. Till vår Saeimadeltagarna fick tillfälle att uppleva Ukrainas rika kultur, här vid ett besök i Prava området i Kiev hjälp hade vi hela tiden Bhav Patel från England som har gedigen erfarenhet av att jobba på detta sätt. De handlingsplaner vi arbetade fram kan grovt delas in i två kategorier. En som syftar till att stärka banden mellan länderna och öka utbytet av kunskap och erfarenhet. En annan som mer inriktade sig på att anpassa budskapet inom IofC till den tid och miljö vi lever i idag. Allt för att IofC skall vara och förbli en öppen organisation som välkomnar alla. Som en av nio representanter för Action for Life, som är ett ledarskapsprogram inom IofC, var det också min uppgift att dela med mig av de erfarenheter jag fått från den nio månader långa vistelsen i Asien och Afrika. För min egen del ser jag framför allt på mötena mellan öst och väst, mellan gammal och ung som essensen av min vistelse i Kiev. Det var trevligt att träffa så många människor med liknande intressen och knyta nya band. Självklart var det också extra roligt att få återse mina gamla vänner från Action for Life och få tillfälle att odla den vänskapen ytterligare. Det var även min första vistelse i ett östeuropeiskt land och det var ett inspirerande privilegium att få uppleva allt från arkitektur och landskap till mat och gästfrihet på detta sätt. Magdalena Johansson

2 V i svenskar som deltog i mötet i Kiev i Ukraina oktober 2006 ( Magdalena Johansson, Harry Ferngren, Karin Parsons med make Ian och undertecknad) fick uppleva både historiens vingslag och en framtidstro på fr a den unga generationen i den tidigare Sovjetrepubliken Ukraina. Som Magdalena beskriver i sitt inlägg, fick de 85 deltagarna från 17 länder uppleva 7 intensiva dagar, som i princip pågick från 7.30 på morgonen till sent på kvällen. En modern konferensteknik (Open Space) där alla utmanades att bidraga, ledde till att deltagarna också fick ett handlingsprogram att ta med sig tillbaka. Själv ansvarade Livligt utbyte på Saeima mellan Folker Mittag, Tyskland, Francine von Overbekke-Rippen, Holland och Neophytos Christodoulides, Cypern jag för två mindre workshops ett om En realistisk syn på religionsdialog samt ett annat om Etiska värderingar i hälso- och sjukvården. Kring det senare temat bildade vi ett nätverk där förutom Harry Ferngren och undertecknad ingick en studentledare från Ukraina samt två unga jurister från Ryssland respektive Moldavien. Studentledaren från Ukraina, Sergey Treteskyi, satt i samma Story telling group som jag, där man för de andra 3-4 gruppmedlemmarna skulle berätta sitt livs historia. Ukrainska ungdomar vill bygga upp sitt land genom en kultur där människan-individen står i centrum Sergey hade varit del i den oranga revolutionen 2004, och tillbringat en månad på torget i sin stad. Trots den stora ålderskillnaden mellan oss hade vi många beröringspunkter, i min egen livshistoria ingick också hur vi, några studenter i Uppsala, 1956 utmanades av Ungernkrisen och de flyktingstudenter som kom till vårt eget universitet. Konsert i MotsArt-skolan En kväll, ledsagade av Sergey och ytterligare en ung kvinnlig akademiker från Ukraina, var Harry och jag inbjudna till en konsert av den s k MotsArt School 1/ i staden Chernigiv, c:a 2 timmars bilresa från vårt konferenscentrum. Anledningen till besöket var att föreståndaren för skolan, Vitalie Slivko, deltagit med en rad ungdomar i kulturkonferensen i Caux i sommar. Som 75-åring kändes det verkligen hedrande att möta alla dessa fantastiska ungdomar, som vill bygga upp sitt land genom en kultur där människan-individen står i centrum. Många av ungdomarna har gått den särskilda kurs som kallas F4F Foundations for Freedom som initierats av Initiatives of Change i England och som de senaste 5 åren har pågått i många av de forna öststaterna. Ukraina med sina 49 miljoner invånare har en BNP per individ som är c:a 5 % av vår i Sverige. Den totala ekonomin växer dock snabbt och en stor satsning sker på utbildning. Man är stolt över sitt historiska arv, något vi fick erfara vid ett besök på det stora kloster- och kyrkoområdet Prava i Kiev, som funnits sedan 1000-talet. Liksom fallet är i många länder i Östeuropa, har det som förstörts genom ockupation och krig byggts upp på nytt. Den unga europeiska generation som också ledde en stor del av mötet i Ukraina, var också intresserade av när vi den äldre generationen tog upp händelser i det förgångna inom MRA/IofC, som varit fel. Ärlighet blev därför en viktig del av mötet. Hemkommen från Ukraina, har jag haft fina möjligheter att förmedla om Saeima, bl a på mitt årliga adventskaffe den 2:a advent med ett 30-tal vänner från Linköping som ledde bl a till att en gåva kommer att översändas till MotsArt School och F4F kurserna i Ukraina. Elisabeth Hamrin 1/ Se vidare De unga unkrainska värdarna för Saeima i Kiev arrangerade en speciell Ukrainakväll för de internationella deltagarna från 17 länder i Europa. 2

3 Lett upptäcker Amerika Artjoms Konohovs är journalist vid Lettlands Radio. Under två månader hösten 2006 deltog han i en kurs i praktiskt ledarskap i USA med internationellt deltagande. Utsikt- Insikt har bett honom om hans intryck från den tiden. F örsta gången jag hörde talas om Aktion för Förändring (Action for a Change) och läste om reglerna om att avstå från alkohol och intimare relationer mellan deltagarna tänkte jag att det väl bara var en sån där tom fras som ingen skulle bry sig om. Jag tänkte att om det verkligen togs på allvar skulle inte jag kunna vara med. Men, tro det eller inte, jag var. Action for a Change eller enkelt uttryckt Action är ett tvåmånadersprogram för praktisk träning i ledarskap. Den som kom upp med idén var Will Jenkins. Han fick den när han var med i ett annat program, Aktion för livet (Action for Life). Och med hjälp av några vänner i den amerikanska IofCgruppen utvecklade han ett tvåmånadersprogram i USA. Det andra året av det programmet började i september Vi var nio deltagare från sju länder (Rwanda, Sydafrika, Ukraina, Senegal, USA, Vietnam och Lettland). Vi började i Washington DC och tillbringade en vecka vardera i nio städer. Under den första veckan koncentrerade vi oss på lagbygge. Det var oerhört viktigt, eftersom vi var väldigt olika. Och senare insåg vi att det var vår största utmaning. Det är inte så svårt att kommunicera mellan kulturerna när man begränsar sig till en kopp kaffe tillsammans nån gång i veckan. Men så var det inte för oss! För oss gällde det inte bara att dagligen och stundligen vara tillsammans utan att också utarbeta vad vi tillsammans ville uppnå och hur vi skulle presentera det för andra. Och sen också göra det! Det var den största utmaningen. Från Washington reste vi till Richmond, Virginia, sydstaternas gamla Action-gruppen 2006 från Europa, Afrika, Asien och USA samlad på stranden av Atlanten huvudstad. Där upplever man fortfarande arvet från slavepoken. Först ville jag inte tro det, men jag fann att det var sant. Därifrån bar det vidare till Bridgeton, New Jersey. Den gjorde ett mycket starkt intryck på mig. En liten gudsförgäten stad med både rika och fattiga. De flesta av ungdomarna vi träffade där hade aldrig lämnat sin delstat, och det gjorde ett stort intryck på dem att träffa så många främlingar samtidigt. De kunde inte förstå varför vi skulle besöka just dem, eftersom deras stad ligger så vid sidan av. Jag tror det viktigaste våra vänner i Bridgeton kunde göra för de där killarna och tjejerna var att hjälpa dem att förstå att de också är viktiga och har ett värde. Den person som gjorde veckan i Bridgeton till något speciellt var Mrs Karen Barnett som arrangerat besöket. Av henne lärde jag vad sann entusiasm och lidelse för det man gör betyder och att också små detaljer är viktiga. Efter veckan i Bridgeton med allt vad den innebar och efter en dags avkoppling i New York reste vi till en annan liten stad i West Virginia, Clarksburg. Där är 95 % av invånarna vita. Clarksburg var ett perfekt exempel på de små avfolkade amerikanska småstäderna med döda stadskärnor och blomstrande bebyggelse runt om. Vi var också en vecka i Dayton och Cincinatti i delstaten Ohio. Efter den delade vi upp oss på två grupper. Ena hälften åkte till Seattle och Portland (på västkusten) och den andra, i vilken jag ingick, till Los Angeles. Vi återförenades för en och en halv vecka i Washington DC. Under hela tiden mötte vi fantastiska människor, vi fick berätta vad vi höll på med i skolor och på universitet och göra mycket annat. När Action-kursen började tänkte jag: hur ska jag kunna lära andra någonting eller lösa andra människors problem? Men jag insåg även om jag inte kan förändra någon annan människa så kan jag vara med om att så frön. Och även om jag inte kan lösa andras problem kan jag hjälpa dem att vidga perspektiven på sin situation. Allt som allt fick jag ovanliga insikter i hur vanliga människor lever i USA. Det var inspirerande att se hur många människor det finns där som uträttar något positivt för sina samhällen. Det var också lärorikt att få bo i olika familjer och se hur deras liv gestaltar sig till vardags, att få se insidan av Amerika. Det är viktigt att man utvecklar sådana erfarenheter vidare, både i Amerika och på andra håll. Om det är någonting som fungerar kan man lära av det och arbeta vidare på det. 3

4 Årets konferensserie för Initiatives of Change i Mountain House, Caux-sur-Montreux ovanför Genèvesjön i Schweiz, den 61:a sedan 1946, har som rubrik: Förtroende tvärs över klyftorna i världen? Allas lika värde? I ingressen till inbjudan heter det: Miljontals människor runtom i världen kämpar för att överleva samtidigt som andra är inställda på att trygga sitt eget välstånd och sina egenintressen. Vår gemensamma framtid hotas av utmaningarna från miljön och den globala klimatförsämringen men lika mycket av växande begär efter egen vinning och de explosiva konsekvenserna av upplevd förödmjukelse och förnedring. Många folk lider under svält, hemlöshet och bristande hälsoresurser. Globaliseringen och marknaden behöver båda styras av etiska värderingar för att kunna möta dessa utmaningar. Allt hör ihop. Lidandet berör alla. Varje människas liv är unikt och har ett okränkbart värde. Rättvisa och mänsklig värdighet är oskiljaktiga. Inför de problem som det innebär att leva samman med olika språk och kulturer, som präglar land efter land, växer behovet av att bygga en civilisationernas allians. Aldrig tidigare har så mycket satsats på att få till stånd dialog med de andra. Även om det inte finns några enkla svar på problemen i denna våldspräglade, komplexa värld, där vi alla är beroende av varandra, så kan vi finna inspiration i varandras strävan att nå lösningar. Initiatives of Change fortsätter att stödja och uppmuntra ansatserna till att bygga förtroende tvärs över klyftorna i världen, mellan individer, mellan grupper, år efter år. Alternativet till konflikter är en genomgripande revision av personliga och kollektiva motiv när vi lär oss att leva samman som jämlikar med lika värde. När andra erfar att vi i och genom våra handlingar är förtroende värda kan förtroendet födas på nytt. Sommarens konferenser är uppdelade i sessioner med olika fokus. Här följer en närmare presentation av dessa sessioner. 5-11juli Tjänande samhälle värden, ansvar och ledarskap I den moderna världen är var och en knuten till ett antal olika gemenskaper familjen, klubbar, föreningar, kyrkliga församlingar, städer, landsbygd. Varför bildar vi sådana gemenskaper? Vilken uppgift har de och vilka värderingar styr dem? Du inbjuds att utforska hur individen kan växa i sin gemenskap och hur den gemenskapen kan bli en katalysator för positiv förändring i världen. Frågor om ledarskap tas upp liksom inställningen till de andra, som inte hör till den egna gemenskapen. Det blir ett gemensamt upptäckande av hur demokrati kan förvekligas i de egna sammanhangen juli - Att skapa förtroende och integritet i den globala ekonomin nder Caux-konferensen 2006 U sökte deltagarna från affärsliv, jordbruk, media och ekonomi efter sätt att bana väg för en tryggare värld. De initiativ för att utveckla värdestyrt ledarskap, som då togs, kommer att stärkas och konsolideras under årets konferens. Särskilt välkomna är de som befinner sig i början av sitt yrkesliv att utbyta erfarenheter och synpunkter med människor som redan utövar inflytande på den globala ekonomin juli Gräsrotsdialog mellan olika kulturer igrationen har under gångna M decennier grundligt förändrat samhällena i Europa och övriga världen. Stadskärnorna präglas av sociala 4 Mountain House, Caux problem och spänningar mellan olika grupper. Konferensen erbjuder möjlighet till uppriktiga samtal och praktiska steg mot att överbrygga motsättningar och skapa samförstånd i syfte att bygga inklusiva samhällen. 26 juli 2 augusti Öppenhet och förtroende mellan generationerna enom moderna kommunikationsmedel kommer människor och G kulturer närmare varandra. Ändå växer klyftan mellan olika generationers världar i de nära relationerna inom familjer och lokala grannskap. Under en vecka kommer vi att kunna lyssna på varandra och tillsammans upptäcka mera av vad som förenar oss trots skillnaderna i ålder, hudfärg, religion och livserfarenhet. Vi kommer också att finna vägar att förmedla vad vi lär oss i Caux till våra egna sammanhang när vi återvänder hem augusti Redskap för förändring ör att verka för konstruktiv förändring i vår komplexa värld be- F höver man en fast andlig förankring, kunskaper och praktiska färdigheter. Redskap för förändring- sessionen är ett tillfälle för deltagarna att bekanta sig med de erfarenheter som vunnits inom ramen för Initiatives of Change och hur de kan tillämpas för att verka för fred och förändring på alla samhällsområden En stab av erfarna vägledare med hemhörighet i olika kulturer står redo att erbjuda speciella workshops i frågor

5 Nigeriansk film premiärvisas i FN - Pastor James Wiye, och imam Mohammed Ashafa ledde var sin militiagrupp i Kaduna, norra Nigeria, när motsättningarna mellan de båda religiösa grupperna ledde till häftiga strider i mitten på 1990-talet. Pastor Wiye förlorade en hand, och imam Ashafas andlige ledare och två av hans släktingar miste livet. Nu leder de båda tillsammans ett muslimsk-kristet centrum i staden för medling mellan trosgrupperna. I början av januari premiärvisades en film om de båda nigerianerna både för 170 diplomater i FN-högkvarteret i New York och i London. Filmen med titeln Imamen och Pastorn är gjord av framlidne filmaren David Channer och producerad av IofC FLT-films. M.Vogt, representant för FN:s biträdande generalsekreterare för politiska frågor, som var närvarande vid visningen i New York sade att filmen handlade om själva kärnan i FN:s uppdrag att verka för fred och försoning. Vi kommer att använda den som ett verktyg för att förhindra konflikter, sade Vogt. En nigeriansk diplomat kommenterade: Under mina 20 år vid FN har jag aldrig varit med om något liknande här. Pastor James Wiye, t.v., och Imam Mohammed Ashafa fån Nigeria besökte New York och Washington med sin nya film Grannar - när och fjärran Finskt-ryskt seminarium i Vyborg på Finlands självständighetsdag - I den ryska gränsstaden Vyborg, som till 1939 var en del av Finland, hölls med början den 6 december 2006 ett tvådagars seminarium om den finske diplomaten Paul Nicolay ( ), som gav upp sin egen karriär för att hjälpa ryska studenter och fångar i samma anda som upphovsmannen till Initiatives of Change, Frank Buchman. Inbjudan till seminariet gjordes av vicerektorn för Nordvästrysslands Akademi för statstjänstemän i Vyborg. Intresset för Nicolay och hans insats växer. Bland de finska deltagarna i seminariet var Paul Gundersen, Helsingfors, som för drygt två år sen gav ut en bok om Nicolay, vilken nu håller på att översättas till ryska. Ett TV-program om Nicolay kommer att sändas under Bland andra deltagare var 110 av de högre klassernas elever och medlemmar av akademins fakultet. Den norske författaren Leif Hovelsens bok Through the Wall (Genom Muren) lanserades i sin ryska översättning i Moskva under hösten. I boken berättar Hovelsen om sina erfarenheter som fånge i nazisternas fångläger under andra världskriget och om sina insatser för försoning i Tyskland efter det. Han berättar också om många besök och kontakter i Ryssland under de senaste decennierna. En av dem är skulptören Ernst Neizvestny, som skrivit en inledning. En annan är Sergej Kovalev, som kallats Rysslands samvete på grund av sin kamp för mänskliga rättigheter. Boken ger enligt den engelske rysslandskännaren dr Philip Boobbyer en unik bild av en människa vars liv formats av möten med både nazism och kommunism och som sökt att ge ett andligt alternativ till alla former av totalitära ideologier. Afrikansk fredsmäklare Ambassadör Mohamed Sahnoun Den algeriske diplomaten ambassadör Mohamed Sahnoun efterträdde i januari dr Cornelio Sommaruga, Schweiz, som ordförande för Initiatives of Change-International. Mohamed Sahnouns erfarenheter av konfliktlösning i många av världens konflikthärdar går 30 år tillbaka i tiden. Sahnoun var under 10 år stf. generalsekreterare för OAU (organisationen för afrikansk enighet), vidare stf. generalsekreterare för Arabligan och därtill Algeriets ambassadör i Tyskland, Frankrike, Marocko och FN. Till slutet av 2006 var han speciell rådgivare åt FN:s generalsekreterare Kofi Annan ang. Afrikas Horn. Hans pappa, som var sin bys skollärare, var enligt S. något av en Sufi - mystiker. Han dog när S. var 10 år. Mamman försörjde barnen som sömmerska. Mahatma Gandhi var min hjälte alltsen barndomen, säger Sahnoun, som känner insatsen för Initiatives of Change sedan flera år. E.Peters som konflikttransformering, traumahelande, dialog, kommunikation, lagbyggande och andlig kunskap. Deltagarna förväntas erlägga en särskild anmälningsavgift vid ankomsten till Caux och att fylla i ett särskilt ansökningsformulär för att delta i sessionen. Se för vidare upplysningar augusti Kan integritet, respekt och förtroende leda till att Alla värderas lika? enna session är ett led i en serie D konferenser under mottot Agenda för försoning (Agenda for Reconciliation). Den tar upp frågor som rör mänsklig trygghet i samhällen där förödmjukelser och förnedring skapar sådana explosiva reaktioner att de beskrivits som det 21 århundradets atombomb. Det blir möjlighet att lära av varandra, att bättre förstå roten till egen och andras upplevelse av otrygghet och hopplöshet, att leva sig in i andras attityder, trostraditioner och kultur i syfte att på det sättet bättre uppskatta både deras och det egna sättet att tänka och reagera. Det kan leda till praktiska initiativ till förändring i olika sammanhang. Ramen för dessa möten mellan konferensdeltagarna är övertygelsen att många motsättningar kan överbryggas där det finns förtroende och att i botten ligger övertygelsen om alla människors lika värde. 5 en som planerar att delta i D någon av dessa konferenser kan hänvända sig till Initiatives of Change - Sverige Skäftingebacken 40 nb Spånga - eller finna närmare upplysningar på Initiatives of Change hemsida, / Caux / International conferences. Möjlighet till uppehållsstipendier finns. Ansökan sänds, helst per e-post, på speciell skriftlig blankett, till Int-Sats-gruppen, som rekvireras från Elisabeth Hamrin, Ådalagatan Linköping, E-post: Ansökan insänds före 1 maj 2007

6 Européer firar gemensamt nyår i schweiziska alperna Med förra numret av Utsikt Insikt sändes inbjudan till en nyårskonferens i Mountain House i alpbyn Caux i Schweiz, internationellt konferenscentrum för Initiatives of Change. Ulrike Keller från Tyskland och gift i Schweiz är en av dem som bär huvudansvaret för Mountain House. Hennes skildring av hur nyårskonferensen förlöpte återges här i utdrag. V i var 120 personer från 13 olika länder som samlades i Caux för nyåret. De kom från Colombia, USA, Indien, Papua Nya Guinea, Libanon liksom från Ungern och andra västeuropeiska länder. Mottot för samlingen var Live your personal values - Living values for Europé (ung. Lev en livskvalitet som också är giltig för hela Europa/ övers.) Många deltog som hela familjer -ibland omfattade de t o m tre generationer Samlingen var ett uttryck för det växande samarbetet mellan olika delar av Europa. Konferensens motto illustrerades av två bergsklättrare. Varje morgonsamling inleddes med en sketch på det temat. Första dagen gällde det att packa sin ryggsäck med de prylar och värden som man behöver för sin färd genom livet. Dagen därpå frågade vi oss vilka kartor vi behöver för att orientera oss i livet. Vad är det som tynger ner mig och vad är det som hjälper mig att gå vidare? På den här resan behöver man hjälp, så på fjärde dagen hade vi nått den bergskam där man kan glida utför åt det ena eller det andra hållet och då man inser att man aldrig skulle nå vidare utan Guds hjälp och utan bön. Och innan man fortsätter gör man en översyn: Vilka upptäckter har jag gjort och vad har jag kunnat lämna bakom mig? Utsikten mot alperna kan jämföras med våra egna liv, där finns dalar och bergstoppar, medgångar och motgångar som vi möter hela tiden. Dessa sketcher och lärdomar diskuterades sen i grupper som de olika generationerna deltog i med stor behållning. 25 ungdomar i åldern var med i grupper som leddes av kamrater i deras egen ålder. En av dem, som kommit till Caux för första gången, sade att hon aldrig förr tänkt över frågor som gällde både materiella och immateriella värden. Varje dag inleddes med morgonmeditation över olika teman: Vem är jag? - Förlåtelse - Min kallelse - Är jag bara ett dammkorn i universum? - Vikten att ta tid till meditation i stillhet - Kan Guds Ande bära mig? Samlingarna omramades av fritidssysselsättningarna i snön på eftermiddagarna med skidåkning och promenader. Vintersamlingarna i Caux har sin egen speciella atmosfär. Många deltar i dem som sällan eller aldrig kommer dit under sommarens konferenser. De föredrar den mera avspända, intima familjestämningen som råder då. För oss som arrangerade den här samlingen var det fantastiskt att uppleva hur vi växer samman som ett lag genom de beslut vi tillsammans måste ta vid besvärliga moment i arbetet. Arrangörerna kom huvudsakligast från de tysktalande områdena av Europa samt från Bretagne i Frankrike. Kofi Annan: Problemet är de troende, inte tron. Problemet är aldrig tron, utan de troende och hur de beter sig mot varann, sade FN:s generalsekreterare Kofi Annan när han i november tog emot det första exemplaret av en rapport från en högkvalificerad grupp som på FN:s uppdrag författat en rapport med titeln Allians mellan kulturer (Alliance of Civilizations) (se hearings_report.pdf) Vi måste till att börja med på nytt understryka - och visa - att problemet inte är Koranen, Torahn eller Bibeln, fortsatte Annan. Rapporten går till rätta med missuppfattningen att olika kulturer befinner sig på en oundviklig kollisionskurs mot varandra. Det finns ingen hierarki mellan kulturer. De har alla bidragit till mänsklighetens utveckling. Civilisationernas historia är i själva verket historien om ömsesidiga lån och ständig korsbefruktning, heter det vidare. En ärlig genomgång av 1900-talets historia visar att ingen enskild grupp, kultur, geografisk region eller politisk orientering haft monopol på extremism och terrorhandlingar. Rapporten konkluderar att den enda hållbara lösningen ligger i att ta itu med rötterna till den vrede och bitterhet som är den första orsaken till att exklusiva våldsideologier vinner gehör. I Initiatives of Change s bidrag till rapporten (ss ) framhålls mer än 70 års erfarenhet av att bygga förtroende mellan individer och institutioner från olika religiös, kulturell och socioekonomisk bakgrund. IofC grundar sig på att leva som man lär och att börja med sig själv. Ansvariga för redigering och osignerade artiklar i detta nummer: Alison Wetterfors, Finn Harald Wetterfors, Initiatives of Change - Sverige - för moralisk och andlig förnyelse (tidigare Moralisk upprustning) är en självständig del av ett internationellt nätverk av människor som omspänner alla kontinenter för att främja nationell och internationell förändring, från individen till landet, från det lokala till det globala. Det utgår från vars och ens vilja att göra den insikt man nått om Gud och absoluta moraliska normer som ärlighet, renhet, osjälviskhet och kärlek centrala. Initiatives of Change är öppet för var och en som oavsett nation, kultur, religion och etnisk tillhörighet vill engagera sig på den grundvalen. Bidrag till Utsikt - Insikt liksom till insatsen för Initiatives of Change i Sverige och utomlands tas tacksamt emot per pg V.g ange syftet med bidraget på talongen Initiatives of Change Sverige Skäftingebacken 40 nb SPÅNGA 6

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson PERIODENS ERBJUDANDE HEL av Hans Thörn med av Hans Thörn med Låt intuitionen guida dig! För att ett barn ska växa upp till en hel människa, som lever livet fullt ut och utnyttjar sin fulla kapacitet, räcker

Läs mer

Judendom - lektionsuppgift

Judendom - lektionsuppgift GUC Religionskunskap 1 Lärare: Kattis Lindberg Judendom - lektionsuppgift Läs i NE om antisemitism och lös följande uppgifter tillsammans i gruppen: 1. Beskriv kort antisemitism och vad antisemitism är.

Läs mer

Sedan starten av Lifecenter har vi varit välsignade med en fantastisk

Sedan starten av Lifecenter har vi varit välsignade med en fantastisk KINGDOM BUILDERS 1 VÅRT HEM I VÄSTERÅS OCH MÄLARDALEN Sedan starten av Lifecenter har vi varit välsignade med en fantastisk byggnad i Västerås. Det är vårt gemensamma ansvar att utveckla, underhålla och

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Rotary International District 2410

Rotary International District 2410 Rotary International District 2410 Distriktskonferens Strand Hotell Borgholm 23-24 oktober 2010 Text: Ulla Strümpel Bild: Kerstin Berggren Rotary International District 2410 Distriktskonferens 23-24 oktober

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Gyllene regeln i praktiken

Gyllene regeln i praktiken Gyllene regeln i praktiken www.pingstung.se nyheter Ett material för: Läger Barngrupper Skolklassen Församlingen MATERIAL 1) Affischen: Det är coolt 2) Småkort 10x4cm: Det är coolt 3) T-shirt 4) Knapp

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställt och översatt av: Maja Nilsson Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställning av enkäter på uppdrag av APROFRUSA, utdelade i november 2012 i kommunerna San Augustin, Pitalito

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

MR 4 TILL MÄNSKLIGHETENS FÖRSVAR WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR)

MR 4 TILL MÄNSKLIGHETENS FÖRSVAR WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) SIDA 1/6 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Folkrätten

Rättvisa i konflikt. Folkrätten Rättvisa i konflikt Folkrätten Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för tre träffar

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH

diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH Vad tänker du på när du hör ordet Afrika? Bilder av Afrika I filmen Citizen Oketch får vi följa med George och Esther Oketch och deras fyra barn i vardagen i ett slumområde

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Varför migrerar människor?

Varför migrerar människor? Migration Begrepp: Migration är att flytta mellan olika platser = geografisk rörlighet. Regional migration är när människor flyttar mellan platser inom en region - till exempel från Tierp till Uppsala.

Läs mer

My Lindh Nordiska Panoraman

My Lindh Nordiska Panoraman My Lindh Nordiska Panoraman Redovisning IASPIS Internationellt kulturutbyte Slakthusateljéerna + Air d Islande i samarbete med Skaftfell Center of Visual Art, Seidisfjördur, Island 28 juli - 10 augusti

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år Ung i Kongo Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år 1 Upplägg s. 3 Tipsfrågor s. 4 14 Tipsfrågefomulär s. 15 Svar på tipsfrågor s. 16 Manus till bildspel s. 17 19 Diskussionsfrågor s. 20 Avslutning s.

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Fairtrade City Frågor & Svar

Fairtrade City Frågor & Svar Fairtrade City Frågor & Svar Vad är Fairtrade City? Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM Om materialet Angela och Juliana har världens tuffaste jobb att vara kvinna och bruka jorden i ett

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Viktiga begrepp. Stödmaterial: viktiga begrepp Sovjetunionen

Viktiga begrepp. Stödmaterial: viktiga begrepp Sovjetunionen Viktiga begrepp Denna ordlista kan användas på tre olika sätt: Inför filmen kan du som lärare ta upp orden så att eleverna känner igen dem när de tittar på filmen. Efter att ni sett filmen kan eleverna

Läs mer

Tjugoårskrisen 1919 1939

Tjugoårskrisen 1919 1939 Tjugoårskrisen 1919 1939 Efterkrigstidens oro, depression och totalitarism Magnus P. S. Persson Periodisering: ekonomiska och politiska förhållanden Dubbla revolutioner: från ca. 1780 industriella, och

Läs mer

En liten information till dig som funderar på att skriva testamente. Och som kanske vill ge en gåva till Läkarmissionen.

En liten information till dig som funderar på att skriva testamente. Och som kanske vill ge en gåva till Läkarmissionen. En liten information till dig som funderar på att skriva testamente. Och som kanske vill ge en gåva till Läkarmissionen. Läkarmissionen, Siktgatan 8, 162 88 Vällingby. Gåvopostgiro: 90 17 18-7 E-post:

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

En sann Taekwon-Do mästare

En sann Taekwon-Do mästare En sann Taekwon-Do mästare Master Per Andresen, 7 Dan Pionjär av TKD ITF i Europa. Ledare för en av världens största ITF organisationer, National Taekwon-Do Norway med drygt 6000 medlemmar. Huvudinstruktör

Läs mer

Medborgare det är jag!

Medborgare det är jag! Texter till Del 3 Vägen till försoning Medborgare det är jag! Unga i Bosnien-Hercegovina lär sig hantera det förflutna för att skapa en bättre framtid. YIHR Youth Initiative for Human Rights sammanför

Läs mer

Projektplan. för. Sharing Resources. time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth

Projektplan. för. Sharing Resources. time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth Projektplan för Sharing Resources time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth Syfte IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens skolledare är ett ledarskapsprogram med ett tydligt mål: att rusta Sverige med skolledare i världsklass.

Läs mer

Definition och syfte. Hemmagrupp. Gruppen

Definition och syfte. Hemmagrupp. Gruppen Gruppen Ny reviderad utgåva Detta är en översättning av en publikation godkänd av NA-gemenskapen. Copyright 1994 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Definition och

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv

Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv Kapitel 1 Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv Enligt legenden levde mänskligheten för många tusen år sedan i hälsa och lycka. Men efterhand som årtusendena gick förbi så började sjukdomar och olycka

Läs mer

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Till dig som är nyfiken på vad ett medlemskap i Rotary kan ge. En introduktion till Rotary och Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Detta är Rotary Rotary är en internationell

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Etik, försiktighet och hållbar utveckling

Etik, försiktighet och hållbar utveckling Etik, försiktighet och hållbar utveckling med havet i särskilt beaktande Christian Munthe Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori flov.gu.se Etik, forskning, miljö- och havspolitik Varför

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer