Installation av Cygwin och Emacs på Windows

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installation av Cygwin och Emacs på Windows"

Transkript

1 Installation av Cygwin och Emacs på Windows

2

3 Table of Contents 1 Installation av Cygwin och Emacs på Windows 1 Målsättning 1 Innehåll 1 Förkunskapskrav 1 Allmänt 2 Cygwin Installation 2 Installation/Cygwin & XFree86 2 Cygwin - vad är det? 2 Installation steg för steg 2 Starta installationen 3 Välj installationsmetod 3 Välj installationsdestination 5 Välj paket 6 Avsluta installationen 7 Inställningar i Cygwin 8 Filsystemet 8 Fler inställningar 8 Miljövariabeln HOME 8 Kommandotolken bash 8 Svenska tecken 9 XFree86 10 Mer information 10 Problem 12 Emacs Installation 12 Installation/Emacs 12 Om Emacs 12 Installation 13 Inställningar 13 Svenska tecken och körexempel 13 Emacs från startmenyn 14 Tips 14 Hitta rätt rad snabbt 14 Utskrift av resultat på papper 15 Mer Information 15 Problem 16 C++ med GNU:s g++ 16 C++/g++ 16 Förberedelser 16 Exempel 1 17 Exempel 2 18 Exempel 3 18 Exempel 4 18 Programmeringstips 18 Namngivning 19 Diskutrymme 19 Kompileringsfel 20 Sammanfattning 21 Att flytta filer via diskett 21 Övrigt/Flytta filer via diskett 21 Till Sun 21 Från Sun 22 Länkar 22 Övrigt/Länkar 22 Cygwin 22 Emacs 22 GCC/G++ 22 Övrigt i

4

5 Målsättning Dessa sidor syftar till att underlätta installationen av Cygwin, inklusive GNU:s C++-kompilator g++, och editorn Emacs Slutmålet är att kunna skriva och köra små C++-program Programvaran finns på UpUnet-S StudentCD Har du inte tillgång till StudentCD:n men har uppkoppling mot Internet kan du hitta länkar till programvaran här Innehåll Denna introduktion innehåller en installationshandledning för Cygwin och Emacs samt några små lektioner i C++ För att inhämta tillräckliga kunskaper för att kunna lösa de första inlämningsuppgifterna i C++ bör du gå igenom samtliga lektioner Förkunskapskrav Du bör innan du påbörjar denna installation veta hur man använder Windows i stort: hur man startar program, kopierar filer, etc Eftersom arbetet med Cygwin görs från en UNIX-kommandotolk bör du även känna till motsvarande kommandon i UNIX och vara bekant med grunderna i dess filsystem Det är en fördel om du kan lite C++ För att programmera C++ kommer du att behöva använda en editor Eftersom Windows i grundutförande saknar en bra editor för programmeringstillämpningar, beskriver denna handledning även hur man installerar Emacs Denna handledning tar endast upp de allra enklaste funktionerna i Emacs Allmänt Du ska utföra de kommandon som anges Text till eller från kommandoskalet skrivs med skrivmaskinstypsnitt Det som är skrivet i kursiv stil indikerar text du ska ersätta med värden som är lämpliga för just din installation Fet stil markerar nyckelord eller text från andra program Rader avslutas genom att du trycker på Return-tangenten Denna kommer i texten att betecknas med <Ret> På samma sätt kommer Control-tangenten att betecknas med <Ctrl> Kommandoskalets prompt betecknas med: bash$ Vi använder denna beteckning oavsett hur prompten egentligen ser ut Prompten ska inte skrivas in av dig 1

6 Installation/Cygwin & XFree86 Cygwin - vad är det? Cygwin är egentligen bara ett programbibliotek som ger tillgång till vissa viktiga UNIX-funktioner på Windows Med hjälp av Cygwin har en rad program kunnat portats, översättas, från UNIX-miljö till Windows Bland alla dessa program finns en UNIX-kommandotolk, bash, och GNU:s C++-kompilator, g++ De program du kommer att använda är alltså samma program du hade använt på ett riktigt UNIX-system, fast de är översatta till Cygwin Cygwin har utvecklats sedan 1995 Mycket har förbättrats under tidens gång och antalet program som fungerar under Cygwin ökar hela tiden Men Cygwin är inte färdigt; det utvecklas fortfarande och det finns buggar kvar Vissa program fungerar bättre under Cygwin än andra Det kan vara så att somliga funktioner inte fungerar helt och hållet Även om det är ovanligt är det bra att känna till när du arbetar med Cygwin Cygwin fungerar på alla moderna versioner av Microsoft Windows Windows 311 är inte modernt längre Beroende på vilken version av Windows du kör kan Cygwin se lite olika ut I tidigare versioner installerades Cygwin genom att man laddade ner en stor fil som innehöll alla komponenterna Numera laddar man endast ned ett litet installationsprogram vilket sedan tar hand om installationen av de olika komponenterna Själva programbiblioteket Cygwin är endast en liten, men nödvändig del Installation steg för steg Starta installationen Starta installationsprogrammat setupexe Detta finns antingen på StudentCD:n eller så laddas det ned från Cygwins hemsida genom att klicka Install Cygwin Now Då detta skrivs kräver alla Cygwins programkomponenter cirka 25 MiB diskutrymme innan de packats upp och installerats Om du tänker installera från Internet, se till att setupexe ligger i en katalog där det finns plats att temporärt lagra alla komponenter du laddar ner Startar Cygwins installationsprogram Klickar du på Install Cygwin Now laddar du ned installationsprogrammet Denna länk finns på Spara inte setupexe till C:\cygwin eftersom det är katalogen där själva Cygwin kommer att installeras Starta sedan setupexe 2

7 Klicka Nästa för att komma vidare Välj installationsmetod Välj hur du vill att installationen ska göras Har du en gång laddat ner paketen kan du spara dem och behöver inte ladda ner dem igen De är då tillgängliga lokalt på din dator och du kan välja Install from Local Directory Cygwins paket-modell kommer att tas upp mer under handledningens gång En del av följande bilder visar endast hur det ser ut om du har valt Install from Internet Vill du installera från Internet väljer du Install from Internet För att endast ladda ner önskade komponenter och sedan fortsätta installationen lokalt väljer du Download from Internet Om du installerar från StudentCD:n väljer du Install from Local Directory Du får då ange sökväg till katalogen på CD:n där Cygwin-paketen finns Välj installationsdestination Välj var Cygwin ska installeras Cygwin kan installeras i princip var som helst på hårddisken Såvida du inte har speciella önskemål duger det förvalda alternativet, C:\cygwin, utmärkt 3

8 Kör du Windows NT kan du välja om installationen ska gälla för alla användare eller bara den just för tillfället inloggade användaren Lämna Default Text File Type som det är (Unix) Att sätta textfils-typen till DOS kan ställa till med problem för vissa av programmen du kan tänkas vilja använda Välj hur du ansluter till Internet Om du installerar från en lokal katalog behöver du inte göra detta val Välj Direct Connection för att minimera problem som kan uppstå under nedladdningen Välj vilken ftp-server som ska användas för nedladdning Har du paketen i en lokal katalog behöver du naturligtvis inte ladda ned något 4

9 ftpsunetse är förmodligen den ftp-server som ligger närmast Välj paket Som tidigare påpekats är Cygwin egentligen bara ett programbibliotek som gör att du kan köra program som ursprungligen utvecklats på UNIX För att du ska ha någon nytta av Cygwin krävs det att du utöver programbiblioteket även installerar program Dessa program är tillgängliga som paket Paketen är ordnade i olika kategorier: tex innehåller kategorin Devel olika program för programutveckling såsom kompilatorerna gcc/g++ och kompileringsverktyget make Detta sätt att installera omfångsrika programmiljöer påminner mycket om hur man installerar olika operativsystem såsom tex Linux och FreeBSD Till att börja med laddas endast en lista med alla tillgängliga Cygwin-paket ned För att välja vad som faktiskt ska installeras bläddrar du igenom listan och markerar paket för nedladdning Den förvalda inställningen är att endast installera de allra nödvändigast komponenterna Dessa finns i paketet Base För att få tillgång till kompilatorn rekommenderas att markera hela utvecklarpaketet Devel Du får då inte bara själva kompilatorn, utan en hel rad verktyg som kan komma till användning i ditt programmerande Paket markeras för nedladdning genom att klicka på de cirkulära pilarna Det kan ta en stund innan texten uppdaterats från Default till Install, särskilt om paketet är stort Markera Devel-paketet för installation Ett annat interessanta paket är XFree86 OpenSSH i Net-paketet behövs om du vill logga in på UNIX-system direkt från Cygwin Du kan välja att installera enskilda komponenter för sig Du måste då fälla upp ett paket genom att klicka på + till vänster om paketets namn Du kan välja om du utöver de kompilerade binärfilerna vill installera källkoden I så fall kryssar du i rutan under S (Source) Källkoden tar ganska mycket plats och behövs inte såvida du inte vill hjälpa till med att utveckla Cygwin-paketen Vill du få tillgång till en X-server på din Windows-maskin väljer du att installera XFree86 Hur du konfigurerar och startar X-servern beskrivs mer ingående i XFree86 nedan Ett annat användbart program är ssh som ligger som OpenSSH i paketet Net 5

10 Notera att vissa paketet kräver andra paket för att fungera För att kunna använda ssh måste exempelvis OpenSSL vara installerat När du väljer OpenSSH väljs OpenSSL automatiskt av installationsprogrammet När du valt alla komponenter du vill ha startar du installationen genom att klicka på Nästa Nedladdning och installation av tidigare markerade program Har du valt många paket för installation kan detta steg ta flera minuter Kör du Windows NT och får problem under installationsprocessen, se Problem med NT-installation Avsluta installationen Du får sedan möjlighet att välja om Cygwin ska läggas till i Windows Startmeny och om du vill ha en ikon på skrivbordet I sådana fall kan du starta ett kommandoskal direkt från startmenyn vilket kan var praktiskt Skulle Cygwin inte hamna i menyn trots allt, se Cygwin finns inte i startmenyn Sedan är det färdigt 6

11 Inställningar i Cygwin Starta Cygwin genom ikonen eller startmenyn Alternativt kan du dubbelklicka på cygwinbat som finns i den katalog där du valde att installera Cygwin, här C:\cygwin\cygwinbat Du får då upp ett fönster som fungerar som ett kommandoskal på en UNIX-maskin Du kan använda <Tab>-tangenten för att komplettera sökvägar Du kan bläddra i kommandohistoriken genom att använda pil-upp- och pil-ned-tangenterna Förutsatt att NumLock inte är tryckt kan du också använda det numeriska tangentbordets pilar Den kommandotolk som körs då du startar Cygwin är bash Du kan använda andra tolkar också men de måste i så fall installeras först Titta i paketet Shells För att Klipp & Klistra ska fungera i det fönster som skalet kör i görs följande: Om du använder Windows9x högerklickar du på ikonen för cygnusbat Denna finns i Den här datorn -> C -> cygwin -> cygwinbat) Välj Egenskaper och klicka fram fliken Diverse Se till att Klistra in snabbt inte är valt men att Snabbredigera är förkryssat Använder du Windows NT högerklickar du i övre ramen på det fönster Cygwin kör i Välj Egenskaper och bläddra fram fliken Allmänna Inställningar Se till att Snabbredigera och Insättningsläge är förkryssat För att ändringarna ska sparas till nästa gång du kör Cygwin, välj Modifiera genvägen när Windows frågar om ändringarna ska sparas Med dessa inställningar fungerar Klipp & Klistra även i skalet Denna bild visar Windows NT 7

12 Filsystemet Cygwin skapar ett UNIX-filsystem med rot i den katalog där det installerades Om Cygwin installerades i C:\cygwin kommer kommandot bash$ ls / att visa innehållet i just C:\cygwin Du kan se alla andra delar av Windows filsystem genom att använda dig av Windows enhetsbeteckningar Exempelvis kommer bash$ ls C:\\ att visa dig innehållet i C:\ Noterat att du måste ange två backslash-tecken eftersom ett enkelt backslash är ett metatecken i skalet Cygwin monterar automatiskt Windows enheter i /cygdrive Du skulle således även kunna se enheten C: med kommandot ls /cygdrive/c För att konvertera mellan Windows- och Cygwin-sökvägar kan du använda programmet cygpath För att fortsätta inställningarna krävs en texteditor Vi rekommenderar att du installerar Emacs istället för att använda Anteckningar eller Microsoft Word; se Installation av Emacs Fler inställningar I vad som följer antas att editorn Emacs är installerad Se Installation av Emacs Miljövariabeln HOME I hemkatalogen, som definieras av miljövariabeln HOME, finns flera inställnings- och startfiler till olika program Om du använder Windows9x definierar du HOME genom att redigera filen AUTOEXECBAT som ligger i C:\ Där lägger du till raden: SET HOME=C:\CYGWIN\HOME\namn\ där namn är ditt användarnamn Om du använder Windows NT åstadkoms motsvarande effekt genom att dubbelklicka på ikonen System i Startmenyn -> Inställningar -> Kontrollpanelen Välj fliken Miljö Ange HOME som variabel och C:\CYGWIN\HOME\namn\, där namn är ditt användarnamn, som värde Klicka på Aktivera och sedan OK Kommandotolken bash En av de viktigaste konfigurationsfilerna är bashrc Denna ska finnas i din hemkatalog Hemkatalogen betecknas kort med ~, tilde Redigera bashrc med Emacs bash$ emacs ~/bashrc Om du inte hade en fil med namn bashrc i din hemkatalog skapas en av Emacs Lägg till följande rader: shopt -s nocaseglob export PATH=$PATH:/usr/X11R6/bin: export MAILCHECK=0 Spara filen med <Ctrl>-X <Ctrl>-S UNIX är egentligen teckenkänsligt - Windows är det inte Den första raden ovan gör att skalet i någon mån blir teckenokänsligt, dvs det spelar ingen roll om du anger ett filnamn med stora eller små bokstäver - komplettering med <Tab> kommer att fungera ändå Till skillnad från DOS söker inte UNIX-skal efter kommandon i den aktuella katalogen För att skalet ska söka i den aktuella katalogen och dessutom i katalogen /usr/x11r6/bin måste du lägga till dessa kataloger till sökvägen, eller din PATH Detta görs i den andra raden Den sista raden ser till att skalet inte lägger onödig tid på att kontrollera en brevlåda som ännu inte finns Om ändringarna i bashrc inte verkar ha någon effekt, se Varför läses inte bashrc Svenska tecken För att få skalet att visa de svenska specialvokalerna rätt skapar du en ny fil med namn inputrc Liksom bashrc ska denna fil ligga i hemkatalogen 8

13 set meta-flag on set convert-meta off set output-meta on set completion-ignore-case on Kontrollera att filen har rätt namn Du måste starta om bash för att ändringarna ska träda i kraft Om det ändå inte fungerar, se Inga svenska tecken i bash Cygwin använder inte samma koder för att representera de svenska tecknen som Windows i övrigt Därför bör du undvika att använda dem i filnamn och i dina program vid exempelvis utskrifter Däremot fungerar <Ctrl>-kommandon i de flesta fall precis som vanligt Installationen och konfigurationen av Cygwin är nu avslutad Du avslutar Cygwin genom att ge kommandot exit I vissa fall kan du även använda logout, se När kan du använda logout Cygwin erbjuder en del av de många funktioner hos ett riktigt UNIX-system För att till fullo kunna utnyttja finesserna hos UNIX rekommenderas dock att du installerar BSD eller Linux i stället för att använda ett emulerande skal i Windows XFree86 Om du valde paketet XFree86 för installation har du installerat en sk X-server X-servern i UNIX är det program som har hand om bla skärmen, musen och tangentbordet när du använder dig av grafiska gränssnitt Program som vill rita på skärmen fungerar som X-klienter och kommunicerar med servern för att i sin tur kommunicera med användaren En X-server kan vara bra att ha, då alla UNIX-program som använder grafik är X-klienter och kräver att en X-server är installerad Är du ansluten till en annan UNIX-maskin via ssh kan programmen på UNIX-maskinen "prata" med din X-server över nätverket Med en egen X-server kan du alltså ansluta till institutionens maskiner och använda dig av grafiska program som exempelvis Maple och MATLAB För att en X-server ska vara användbar krävs att du kör en fönsterhanterare, på engelska Window Manager Det är ett program som ritar ut och håller reda på fönster på ditt skrivbord Den förvalda fönsterhanteraren heter twm, Tab Window Manager En annan fönsterhanterare som följer med Cygwin är Window Maker Du väljer Window Maker genom att köra programmet wmakerinst från skalet bash$ wmakerinst Detta program kopierar inställningsfiler till din hemkatalog Du startar X-servern med kommandot: bash$ startx Har allt fungerat startas fönsterhanteraren i ett eget Windows-fönster Bilden nedan visar hur det kan se när du kör Window Maker och några grafiska program i Cygwin 9

14 Programmen xeyes och xclock kör lokalt, medan gimp körs från en UNIX-maskin över nätverk Du kan ladda ner sk themes från Mer information För mer utförlig (och teknisk) dokumentation om Cygwin hänvisas i första hand till Cygwin Documentation Dokumentationen är tillgänglig i flera olika format Dessutom finns en FAQ med svar på vanliga frågor och lösningar på ofta förekommande problem Stöter du på problem med Cygwin är chansen stor att svaret finns på ovan nämnda ställen Om det är problem med ett speciellt program i Cygwin bör du läsa dokumentationen för det krånglande programmet Cygwin-utvecklarna arbetar bara med Cygwin-funktionerna, de enskilda programmen utvecklas av andra grupper På Cygwins hemsida finns även epost-listor där du kan finna svar på de flesta frågor om Cygwin Finns det inte svar på just din fråga kan du skicka post till dessa listor Det är mycket trafik på listorna och du bör noga kontrollera att ditt problem inte är löst i dokumentationen eller FAQ:en innan du skickar din fråga Kontrollera också att problemet verkligen rör Cygwin och inte en port av ett annat program Dokumentation till många av GNU:s program finns på GNU:s hemsida De program som speciellt tagits upp här är: GNU:s kompilatorer Cygwin/XFree86 Window Maker Problem Problem med NT-installation Kör du Windows NT kan det hända att installationen fallerar redan under körning av installationsprogrammet, dvs då du dubbelklickat på setupexe och väntar på att filerna ska kopieras till din hårddisk I sådana fall är det förmodligen problem med rättigheterna på den del av hårddisken där Cygwin ska installeras, vanligen C: Se till att du äger rätt att skriva till hårddiskens alla delar, töm temp-katalogen, C:\temp, och börja om Cygwin finns inte i startmenyn Det kan hända att Cygwin ändå inte hamnar i startmenyn Lägg i så fall till det manuellt genom att välja Startmenyn -> Inställningar -> Aktivitetsfältet Välj fliken Program och tryck Lägg till Bläddra fram cygwinbat som finns i 10

15 C:\cygwin\cygwinbat) Om du vill att Cygwin ska hamna i en egen mapp anger du namnet på denna Skriv även in det önskade namnet på genvägen till Cygwin Kan ej skriva $ Det kan vara så att du inte kan skriva tecknet $ i Cygwin ännu Gör ovan nämnda inställningarna i skalet först och prova igen Varför läses inte bashrc Om bashrc inte läses, se till att filen ligger i den katalog som definieras av miljövariabeln HOME Fungerar det ändå inte eller om HOME inte är definierad, kan du prova med att lägga den i filsystemets rot, / Inga svenska tecken i bash Ett fel i ett av Cygwins programbibliotek gör att inputrc inte läses om dess rader avslutas på PC-vis, dvs med både Carriage Return, CR, och Line Feed, LF För att plocka bort CR ur en fil kan du skriva in följande program med Emacs: #!/bin/sh for file in do CYGWIN=binmode sh -c "tr -d \\\"\\\r\\\" < $file > c:tmpfiletmp" if [ "$?" = "0" ] then rm "$file" mv c:tmpfiletmp "$file" fi done Det är viktigt att alla tecken - blanksteg, parenteser, etc - kommer med Spara filen som stripcr i din hemkatalog Nu kan du köra programmet på inputrc genom att ge kommandot: bash$ ~/stripcr ~/inputrc Du behöver inte sätta någon exekveringsbit eftersom Cygwin, till skillnad från vanliga UNIX-skal, märker om en fil är exekverbar eller ej När kan man använda logout Om du har startat ett login-skal, dvs om skalet startades med flaggan --login kan du använda logout för att avsluta Cygwin Du kan ha ett login-skal om det i din cygnusbat-fil står bash --login istället för bara bash eller om du har startat ett nytt skal med kommandot bash --login 11

16 Installation/Emacs Om Emacs Emacs är ett av de vanligaste programmen i UNIX-sammanhang för att redigera texter Emacs är en editor till skillnad från tex Microsoft Word som är en ordbehandlare Man skulle kunna säga att ordbehandlare används för att skapa texter som ska läsas av människor, medan editorer används för att skapa texter som ska läsas av program När du programmerar använder du en editor - din text ska ju senare läsas av kompilatorn Emacs är en mycket kraftfull editor och några begränsningar för vad programmet kan göra med text och bokstäver finns egentligen inte För att installationen, så som den är beskriven här, ska fungera krävs att de första stegen i Cygwin-installationen är avklarade Se Installation av Cygwin Emacs är inte ett Cygwin-program, vilket förklarar varför du inte kan installera Emacs genom Cygwins installationsprogram setupexe Emacs är ett rent Windows-program och det krävs således lite inställningar för att få det att fungera precis som Emacs på UNIX Hur man faktiskt använder Emacs beskrivs inte här, se Mer Information nedan för hänvisningar till dokumentation Installation Kopiera Emacs-arkivet från StudentCD:n till din hemkatalog i Cygwin Arkivet finns i mappen NTEmacs på CD:n och heter emacs-ver-fullbin-i386targz där VER är ett versionsnummer Aktuell version när detta skrevs var 212 Notera att suffixet gz visas inte i Utforskaren Kopieringen kan göras genom att i Utforskaren dra filen till exempelvis C:\cygwin\home\namn, där namn är ditt användarnamn Du kan också kopiera direkt från Cygwins skal: bash$ cp sökväg_till_arkivet ~/ Har du inte StudentCD:n kan du ladda ned programmet med ftp från följande URL: ftp://ftpsunetse/pub/gnu/windows/emacs/latest Välj Spara som i din webbläsare för att undvika att den packar upp arkivet automatiskt Starta sedan Cygwin Har du lagt arkivet i din hemkatalog ska du nu kunna se det med kommandot ls ~/ Packa upp arkivet med kommandona: bash$ cd bash$ gunzip emacs-212-fullbin-i386targz bash$ tar -xvf emacs-212-fullbin-i386tar Nu kommer du att ha en ny katalog i din hemkatalog som heter emacs-212 Det tar-arkiv som ligger kvar kan du ta bort om du inte vill installera om Emacs någon annanstans Emacs-katalogen innehåller alla filer som behövs för att använda Emacs För att lägga till Emacs i startmenyn, kör programmet addpm med kommandot: bash$ ~/emacs-212/bin/addpmexe Emacs kommer nu att finnas i Startmenyn -> Program -> Gnu Emacs Om Emacs inte finns i Windows startmeny se Emacs finns inte i startmenyn För att slippa att ange fullständig sökväg till Emacs när du startar det från Cygwin kan du ge kommandot nedan Anledningen till detta är att Emacs-katalogen inte finns med i sökvägen bash$ ln -s ~/emacs-212/bin/emacsexe /bin/emacsexe Det kan vara så att kommandot ln inte fungerar ordentligt på Windows NT I så fall kan du lägga till följande rad till ~/bashrc alias emacs= /home/namn/emacs-212/bin/emacsexe Observera att namn i texten ovan ska ersättas med ditt användarnamn Hur du lägger till rader i ~/bashrc beskrivs i Cygwins installationshandledning Kan du inte starta Emacs genom att bara skriva emacs vid prompten, får du starta det med kommandot: bash$ ~/emacs-212/bin/emacs & Du kan också lägga till katalogen ~/emacs-212/bin till din PATH Detta är beskrivet i Cygwins installationshandledning tidigare 12

17 Så här ser det ut då du startat Emacs, antingen från Cygwins skal eller från Windows startmeny Inställningar Svenska tecken och körexempel För att få Emacs att visa svenska tecken och möjliggöra körexempel i Emacs krävs att du skapar en fil i hemkatalogen som heter emacs Nu när Emacs är installerat görs detta lättast genom att använda Emacs Byt till hemkatalogen och skapa filen emacs: bash$ cd bash$ emacs emacs & Det krävs att emacs har ett alias, eller att emacs, eller länk till emacs, finns i din PATH Skriv in följande rader: (setq require-final-newline t) (standard-display-european t) (set-input-mode nil nil 8) (setq explicit-shell-file-name "C:/CYGWIN/BIN/BASHEXE") (setq shell-file-name "C:/CYGWIN/BIN/BASHEXE") Spara filen med <Ctrl>-X <Ctrl>-S Om du avslutar och startar Emacs igen ska de svenska tecknen se ut som man förväntar sig Du avslutar Emacs med <Ctrl>-X <Ctrl>-C Emacs från startmenyn Följde du de tidigare anvisningarna kan du visserligen starta Emacs från startmenyn i Windows men emacs kommer inte att läsas in Du kommer således inte att ha tillgång till svenska tecken och du kommer inte att kunna starta ett skal i Emacs För att ordna detta krävs att du definierar miljövariabeln HOME så att den är tillgänglig för hela Windows Om du använder Windows9x görs detta genom att editera filen AUTOEXECBAT som ligger i C:\ Där lägger du till raden: 13

18 SET HOME=C:\CYGWIN\HOME\namn\ där namn är ditt användarnamn Om du använder Windows NT åstadkoms motsvarande effekt genom att dubbelklicka på ikonen System i Startmenyn -> Inställningar -> Kontrollpanelen Välj fliken Miljö Ange HOME som variabel och C:\CYGWIN\HOME\namn\, där namn är ditt användarnamn, som värde Klicka på Aktivera och sedan OK Tips Hitta rätt rad snabbt Ibland har man behov av att snabbt hitta den 243:e raden i en fil i Emacs Hur gör man då? Se först efter om du har den automatiska radräknaren i Emacs påslagen I så fall hittar du lätt den sökta raden med piltangenterna eller genom att använda något annat sätt för att förflytta sig vertikalt Du kan slå på och slå av radräknaren med kommandot <Esc>-x line-number-mode <Ret> Annars kan du först gå längst upp i den aktuella filen i Emacs med kommandot <Esc>-< Du kan också använda Home-tangenten När du väl befinner dig längst upp i filen ger du kommandokombinationen: <Ctrl>-U 242 <Ctrl>-N Sekvensen betyder upprepa kommandot "<Ctrl>-N" 242 gånger Du kommer då till den 243:e raden i filen! Ett annat sätt att gå direkt till rad 243 är att ge kommandot: <Esc>-x goto-line <Ret> 243 Det du ska göra är att ge kommandot <Esc>-x, skriv in goto-line tryck därefter på <Ret>, mata in radnumret, 243, och tryck <Ret> igen Utskrift av resultat på papper När du skrivit ett program till en inlämningsuppgift krävs det ofta att du ska redovisa det hela på papper I redovisningen ska bla själva programmet ingå men också dokumentation av vad programmet visade på skärmen när du körde det Även saker som du skrev till programmet är en viktig del av redovisningen Utskrift av själva programmet gör du med kommandot Print Buffer i Emacs Print Buffer-kommandot finns i menyn Tools -> Print Antag nu att du har ett program, filcc som du kompilerat till aexe Notera att du skriver ut den fil du skrivit i Emacs, filcc, inte det kompilerade programmet aexe Den sistnämnda filen är oläsligt för de flesta människor - det märker du om du öppnar den i Emacs - och skulle resultera i väldigt många sidor med väldigt underliga krumelurer om du skrev ut den För att få programmets utskrifter på papper gör du på följande sätt Gå in i ett Emacs-fönster och skriv: <Esc>-x shell <Ret> Du får då ett kommandofönster inuti ditt Emacs-fönster Du kan där sedan köra ditt program genom att skriva: prog3 <Ret> eller vad det program nu heter När du är klar ska du avsluta kommandofönstret vilket du gör genom att skriva: exit <Ret> Därefter sparar du det hela till en fil, t ex genom att skriva <Ctrl>-X <Ctrl>-W prog3log <Ret> Kommandot ovan skrivs i Emacs-fönstret Menyalternativet Save Buffer As i Edit-menyn kan användas istället för ovanstående harang Du kan skriva ut filen på samma sätt som beskrevs tidigare 14

19 Ett skal med en programkörning inuti Emacs Mer Information Emacs är ett GNU-projekt och har en egen webbsida Där finns all information du kan tänkas behöva om Emacs Manualerna finns i många olika format on-line: Det finns en speciell FAQ för Emacs på Windows URL:en till denna är: Problem Emacs finns inte i startmenyn Skulle Emacs trots allt inte finnas i startmenyn kan du lägga till manuellt genom att välja Startmenyn -> Inställningar -> Aktivitetsfältet Välj fliken Program och tryck Lägg till Bläddra fram filen runemacsexe som finns i C:\CYGWIN\HOME\namn\emacs-2031 Här betecknas ditt användarnamn med namn Om du vill att Emacs ska hamna i en egen mapp anger du namnet på denna Skriv även in det önskade namnet på genvägen till Emacs 15

20 C++/g++ Förberedelser Börja med att starta Cygwin Om Cygwin redan är igång ställ dig i hemkatalogen med kommandot cd Du ska nu skapa och ställa dig i en temporär katalog i vilken du efter laborationen kan ta bort alla filer Du kan skapa en temporär katalog i din hemkatalog och flytta till den med kommandona: bash$ mkdir prog bash$ cd prog Katalogens namn är naturligtvis helt godtyckligt I vad som följer antar vi dock att katalogen du skapade heter prog Exempel 1 Låt oss genast börja genom att skriva ett litet C++ program Ge kommandot: bash$ emacs exempel1cc & Skriv in nedanstående program (ordagrant) i ditt Emacs-fönster // Första exemplet #include <iostreamh> int main() { cout << "Hej världen!" << endl; return 0; } Man brukar namnge C++ filer så att de får suffixet, eller extensionen, cc Då vet Emacs att filen innehåller C++-kod och kan hjälpa dig att formattera, ställa upp, texten Du kan tex trycka på <Tab>-tangenten för varje ny rad för att få rätt indragning på raden Som vi nu har skrivit programmet kan man som C++-programmerare förstå det - kan du? Datorn vill dock ha programmet som en följd av ettor och nollor för att kunna köra programmet snabbt Vi måste översätta programmet till datorspråk Som tur är behöver vi inte själva göra detta utan det finns ett översättningsprogram som heter g++ Man brukar kalla program av detta slag för kompilatorer och själva handlingen att översätta för kompilering När du har sparat filen exempel1cc ger du följande kommando i ditt kommandofönster, inte i Emacs-fönstret: bash$ g++ exempel1cc Om du får svaret g++: exempel1cc: No such file or directory har du inte sparat programmet under rätt namn eller i rätt katalog Om kompilatorn g++ svarar med felmeddelanden (error) har du inte skrivit av programmet rätt Se då till att du skriver av det riktigt Glöm inga semikolon eller kommatecken Om kompileringen fungerade har g++ skapat en ny fil som heter aexe Ger du nu kommandot ls -l ska din kommandoskärm se ut ungefär som nedan: 16

Kort-kort om utdelade användarkonton och datormiljön på NADA

Kort-kort om utdelade användarkonton och datormiljön på NADA Kort-kort om utdelade användarkonton och datormiljön på NADA UNIX-konto, användaridentitet Namn Du har fått ett konto med ett användarnamn bestående av prefixet ip99_ och ytterligare tre bokstäver. Dessa

Läs mer

1 Logga in 1. 2 Byta lösenord 1. 3 Hemkatalog 1. 4 Unixintroduktion 1 4.1 Viktiga kommandon... 2. 5 Läsa e-mail 3

1 Logga in 1. 2 Byta lösenord 1. 3 Hemkatalog 1. 4 Unixintroduktion 1 4.1 Viktiga kommandon... 2. 5 Läsa e-mail 3 UMEÅ UNIVERSITET 2005-04-08 Institutionen för datavetenskap Modifierat av Helena Lindgren, Daniel Lundmark & David Olsson & Tomas Larsson {johane, helena, lundmark, don, tomasl}@cs.umu.se Introduktionsmaterial

Läs mer

Introduktion till programmering, hösten 2011

Introduktion till programmering, hösten 2011 Föreläsning 1 Programmering är ett hantverk. Det betyder att man inte kan läsa sig till den förmågan, man måste träna och man tränar genom att skriva mer och mer avancerade program. Programmering förutsätter

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon).

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon). Laboration 0 Laborationen är till för dig som inte är familjär med att navigera i filträd på en dator. Om du är van vid detta (vilket är det vanliga nu för tiden) så kan du bara snabbt titta igenom laborationen.

Läs mer

Allmänt om programvaror och filer i Windows.

Allmänt om programvaror och filer i Windows. Allmänt om programvaror och filer i Windows. Vart sparade du dokumentet? I Word. Jag har fått detta svar mer än en gång när jag försökt hjälpa någon att hitta ett dokument som de tappat bort i sin dator.

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

DATORINTRODUKTION. Laboration E850-2000 ELEKTRO. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Ulf Holmgren

DATORINTRODUKTION. Laboration E850-2000 ELEKTRO. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Ulf Holmgren UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Ulf Holmgren 2000-03-17 specialversion inför kursstart Elektronik och mätteknik 2000 DATORINTRODUKTION Laboration E850-2000 ELEKTRO Personalia: Namn: Kurs:

Läs mer

Lab 7, 48 steg till ett bättre liv i Unix-labbet

Lab 7, 48 steg till ett bättre liv i Unix-labbet Lab 7, 48 steg till ett bättre liv i Unix-labbet Urban Liljedahl 13 december 2002 Instruktioner Mål Krav Utveckla förmågan att söka kunskap med hjälp litteratur och andra källor. Utveckla förmågan att

Läs mer

NetBeans 5.5. Avsikt. Projektfönster

NetBeans 5.5. Avsikt. Projektfönster NetBeans 5.5 Avsikt Att bekanta dig med NetBeans programmeringsmiljö, dvs att med hjälp av NetBeans 1. skapa ett nytt projekt 2. skriva in källkod (sparas som.java-fil) 3. kompilera (översätta) koden till

Läs mer

Tips och tricks. Några bra tips. Lägg till sökvägar

Tips och tricks. Några bra tips. Lägg till sökvägar 17 Tips och tricks Det är aldrig så bra att det inte kan bli bättre och det finns alltid saker som har en viss benägenhet att gå fel I det här kapitlet kommer vi att ge dig några tips på hur du kan förbättra

Läs mer

Introduktion till datorer och nätverk vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Introduktion till datorer och nätverk vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap Introduktion till datorer och nätverk vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap Syfte Syftet med detta dokument är att ge en introduktion till användning av datorerna i datorsalarna med

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

NetBeans 7. Avsikt. Projektfönster

NetBeans 7. Avsikt. Projektfönster NetBeans 7 Avsikt Att bekanta dig med NetBeans programmeringsmiljö, dvs att med hjälp av NetBeans 1. skapa ett nytt projekt 2. skriva in källkod (sparas som.java-fil) 3. kompilera (översätta) koden till

Läs mer

Eclipse. Avsikt. Nu ska ett fönster liknande figuren till höger synas.

Eclipse. Avsikt. Nu ska ett fönster liknande figuren till höger synas. Eclipse Avsikt Att bekanta dig med Eclipse programmeringsmiljö, dvs att med hjälp av Eclipse 1. skapa ett nytt projekt 2. skriva in källkod (sparas som.java-fil) 3. kompilera (översätta) koden till byte-kod

Läs mer

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF!

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF! Denna beskrivning har gjorts på Windows 2000 Server (men bör fungera även på Windows XP Home Edition/Professional och Windows 2003 Server). Att installera Oracle 10g kräver ca. 2 GB hårddiskplats och ca.

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Här beskrivs Eclipse, den programutvecklingsmiljö som utnyttjas i programmeringskurserna. Mera information finns på:

Här beskrivs Eclipse, den programutvecklingsmiljö som utnyttjas i programmeringskurserna. Mera information finns på: Bilaga C Eclipse 1 Inledning Här beskrivs Eclipse, den programutvecklingsmiljö som utnyttjas i programmeringskurserna. Mera information finns på: www.eclipse.org help.eclipse.org www.eclipse.org/downloads/

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

DN1240, Numeriska metoder. Laboration 0 (frivilliga delar) (dvs uppgifterna behöver inte redovisas) Introduktion till UNIX och MATLAB

DN1240, Numeriska metoder. Laboration 0 (frivilliga delar) (dvs uppgifterna behöver inte redovisas) Introduktion till UNIX och MATLAB DN1240, Numeriska metoder för O1. Laboration 0 (frivilliga delar) (dvs uppgifterna behöver inte redovisas) Introduktion till UNIX och MATLAB Del 1: UNIX och kontoadministration Uppgift 1.1 Ni bör jobba

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Innehåll i detta dokument

Innehåll i detta dokument Läs igenom hela dokumentet innan du startar. Kopiera över allt på CD-skivan till din hårddisk. Din dator kommer behöva startas om en gång vid installationen av CodeSys. Du måste ha rättigheter att installera

Läs mer

Konsolfönster i Windows Momentet ingår i kursen PDA DTR1206 Lab 1 DOS http://www.cwdata.se Konsolfönstret

Konsolfönster i Windows Momentet ingår i kursen PDA DTR1206 Lab 1 DOS http://www.cwdata.se Konsolfönstret Konsolfönster i Windows Momentet ingår i kursen PDA DTR1206 Lab 1 DOS http://www.cwdata.se Konsolfönstret Med ett kommandobaserat gränssnitt menas ett helt textbaserat gränssnitt. Istället för att klicka

Läs mer

DN1212, Numeriska metoder & grundläggande programmering. Laboration 1 del 1-3 (frivilliga delar) Del 1-3 (dvs upg 1.1-1.17) behöver inte redovisas

DN1212, Numeriska metoder & grundläggande programmering. Laboration 1 del 1-3 (frivilliga delar) Del 1-3 (dvs upg 1.1-1.17) behöver inte redovisas DN1212, Numeriska metoder & grundläggande programmering för P1. Laboration 1 del 1-3 (frivilliga delar) Del 1-3 (dvs upg 1.1-1.17) behöver inte redovisas Introduktion till UNIX och MATLAB Del 1: UNIX och

Läs mer

COGNIsoft-I Hemmaträning

COGNIsoft-I Hemmaträning 2 1 Introduktion När man har elever, klienter eller patienter i kognitiv träning och använder COGNIsoft-I som ett redskap i träningen, kan det några gånger vara praktiskt att kunna ge eleverna hemuppgifter,

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

Installation/uppgradering av Agfa IMPAX program för remittenter

Installation/uppgradering av Agfa IMPAX program för remittenter Installation/uppgradering av Agfa IMPAX program för remittenter För kliniskt bruk testat på Windows 7 och Windows XP. Följ även denna länk angående Windows XP. http://windows.microsoft.com/sv-se/windows/end-support-help

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS WINDOWSTIPS Bengans datorhörna TIPS: Leta upp IP-adressen Ofta kan du behöva ta reda på IP-adressen på din eller någon annans dator. Syftet kan vara att kontrollera att man har en internet- eller nätverksanslutning

Läs mer

15 Skapa en Start-Diskett

15 Skapa en Start-Diskett 151 15 Skapa en Start-Diskett När du startar din PC så letar den efter vissa uppstartningsfiler. Sökningen börjar på din diskettenhet och därefter på hårddisken. Detta innebär att om något är fel med din

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Datagrund Vista. Grundläggande filhantering

Datagrund Vista. Grundläggande filhantering Datagrund Vista Grundläggande filhantering 1 Datagrund Vista Mer Windows, bilder och filhantering Det här materialet är avsett för den som genomgått de första två kurserna i Datagrund för Vista. Författare

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7

VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7 VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7 Följ instruktionen nedan för att sätta upp och använda 3T-PPTP. Innan du gör detta så måste du dock först kontakta internsupport för att få ett användarnamn

Läs mer

Elias Castegren. (Version 1, 2012)

Elias Castegren. (Version 1, 2012) Liten Emacs-referens Elias Castegren (Version 1, 2012) Det här är en kort genomgång av några väldigt grundläggande kommandon i Emacs. Dokumentet är inte utförligt eller ens särskilt pedagogiskt, utan jag

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

DDR PC SOFTWARE 2 RELEASENOTES VERSION 2.5. Swerob Service AB Global Robot Parts AB

DDR PC SOFTWARE 2 RELEASENOTES VERSION 2.5. Swerob Service AB Global Robot Parts AB DDR PC SOFTWARE 2 RELEASENOTES VERSION 2.5 Swerob Service AB Global Robot Parts AB Beskrivning DDR PC Software 2 används för att hantera SD-kortet från DDR i en vanlig PC. Ett SD-kort till DDR är indelat

Läs mer

Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail.

Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail. Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail. E-programmets datorsalar är utrustade med datorer som

Läs mer

Föreläsning 3. Programmering, C och programmeringsmiljö

Föreläsning 3. Programmering, C och programmeringsmiljö Föreläsning 3 Programmering, C och programmeringsmiljö Vad är programmering? Ett väldigt kraftfullt, effektivt och roligt sätt att kommunicera med en dator Att skapa program / applikationer till en dator

Läs mer

Kommandotolken hittar du under Start->Program->Tillbehör->Kommandotolken

Kommandotolken hittar du under Start->Program->Tillbehör->Kommandotolken DOS kommandon Att kalla kommandona man använder i kommandotolken för DOS-kommandon kan tyckas fel eftersom operativsystemet DOS inte längre används i Windows XP, 2000 eller Vista. Textbaserade kommandon

Läs mer

OBS! Snabbinsatt Matlab-intro vissa fönsterhanteringsdetaljer kan vara fel men gör gärna Matlab-uppgifterna. DN1240, Numeriska metoder för OPEN1.

OBS! Snabbinsatt Matlab-intro vissa fönsterhanteringsdetaljer kan vara fel men gör gärna Matlab-uppgifterna. DN1240, Numeriska metoder för OPEN1. OBS! Snabbinsatt Matlab-intro vissa fönsterhanteringsdetaljer kan vara fel men gör gärna Matlab-uppgifterna. DN1240, Numeriska metoder för OPEN1. Laboration 0 del 1-3 (frivilliga delar) Del 1-3 (dvs upg

Läs mer

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Bruksanvisning BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Innehåll Installation av Blisskarta... 3 Blisskartan - startsida... 3 Testa programmet... 4 Skapa en genväg till programmet från skrivbordet...

Läs mer

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING.

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. Inledning. Denna snabb-guide är främst framtagen för dig som aldrig har programmerat någon GoogolT1, men kan även hjälpa dig som inte så ofta jobbar med GoogolT1.

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

SF1520, Numeriska Metoder och Grundläggande Programmering för K2 Lab1.

SF1520, Numeriska Metoder och Grundläggande Programmering för K2 Lab1. SF1520, Numeriska Metoder och Grundläggande Programmering för K2 Lab1. Denna labb är tänkt att öva datorhantering och öva inledande Matlab. Eftersom förkunskaperna varierar finns en del frivilliga uppgifter

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Handbok Förstoringsglaset. Sarang Lakare Olaf Schmidt Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Förstoringsglaset. Sarang Lakare Olaf Schmidt Översättare: Stefan Asserhäll Sarang Lakare Olaf Schmidt Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Att använda Förstoringsglaset 7 2.1 Ändra del av skärmen som ska förstoras......................... 7 2.2 Fler funktioner

Läs mer

Parallella jobb ctrl-z emacs & more README ctrl-z jobs. %

Parallella jobb ctrl-z emacs & more README ctrl-z jobs. %<jobnr> Parallella jobb En av de stora skillnaderna mellan UNIX och t.ex. MS-DOS är att man kan köra flera program samtidigt trots att man bara har ett enda fönster. För att hålla reda på vilka program som är

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Jobbschemaläggare. Morgan N. Sandquist Utvecklare: Gary Meyer Granskare: Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll

Jobbschemaläggare. Morgan N. Sandquist Utvecklare: Gary Meyer Granskare: Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll Morgan N. Sandquist Utvecklare: Gary Meyer Granskare: Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 4 1.1 Start.............................................. 4 1.1.1 Schemalagda aktiviteter..............................

Läs mer

JAWS Nätverksauktorisering

JAWS Nätverksauktorisering Nätverksauktorisering snabbstart Guide Freedom Scientific programvaror behöver riktig auktorisering för att fungera. Klient datorer som använder programvaran kommer att ansluta till en licens server vilken

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Eclipse en handledning

Eclipse en handledning LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA EDAA01 Programmeringsteknik fördjupningskurs Institutionen för datavetenskap VT 2015 Eclipse en handledning 1 Inledning Här beskrivs Eclipse, den programutvecklingsmiljö som utnyttjas

Läs mer

Laboration 10 - Eclipse

Laboration 10 - Eclipse Laboration 10 - Eclipse Avsikten med laborationen är att du ska träna på att använda paket, att du ska packa några klassfiler i en jar-fil och slutligen använda innehållet i en jar-fil från en annan klass

Läs mer

Grundkurs 1 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 1 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G IT 1... Fel! Bokmärket är inte definierat. Grundkurs i Data vid Ålands Lyceum... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehållsförteckning...

Läs mer

Introduktion till Wiki

Introduktion till Wiki Introduktion till Wiki Hans Frimmel Inst. för informationsteknologi Introduktion till Wiki p. 1 Webbsidor Skrivs i "språket" HTML Utsnitt ur http://www.it.uu.se/datordrift/faq: Introduktion till Wiki p.

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Lab1 Introduktion. 1 Syfte. 2 Innehåll Win32API Skapa trådar Kritiska sektioner Mailslothantering. 3 Förberedelse & Tips

Lab1 Introduktion. 1 Syfte. 2 Innehåll Win32API Skapa trådar Kritiska sektioner Mailslothantering. 3 Förberedelse & Tips Lab1 Introduktion Förberedelse för planetlabben genom att kapsla in (skapa wrappers) systemanrop. 1 Syfte Få en känsla av hur Win32API fungerar, dvs programmerarens interface gentemot Windows. Känsla för

Läs mer

Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open

Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open Magnus Björklund 2014-10-09 Sida 1 (16) Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open ... 3... 4 Dokumentnummer Version Företag Magnus Björklund 2014-10-09 Sida 2 (16) Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07 Guide Eva Pärt-Enander, 2012-12-14 Webbsidor i Studentportalen Uppdaterad: 2014-10-07 Innehåll Webbsidor i Studentportalen... 1 Om webbsidor... 2 Lägg till en webbsida... 2 Lägg till samma webbsida på

Läs mer

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=20609

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=20609 KRAV: 1. RDP-klient med stöd för fjärrskrivbordsprotokoll 7.0 eller senare. Kontrollera genom att: a. Klicka på Windowssymbolen längst ner till vänster. b. Välj Anslutning till fjärrskrivbord. c. Nu kommer

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

FOR BETTER UNDERSTANDING. Kom igång med. WordFinder Snabbguide

FOR BETTER UNDERSTANDING. Kom igång med. WordFinder Snabbguide FOR BETTER UNDERSTANDING Kom igång med WordFinder Snabbguide Installationsanvisning 1 Sätt i programskivan i datorn. Installationsprogrammet startar automatiskt. En gemensam startbild för WordFinder Professional,

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Skapa din egen MediaWiki

Skapa din egen MediaWiki Skapa din egen MediaWiki Inledning och syfte I detta moment skall du installera en egen wiki (Mediawiki), som du skall konfigurera. Du har möjligheten att använda en egen wiki på din dator eller webbhotell

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Användarmanual. Att arbeta med Cubicle 2.0

Användarmanual. Att arbeta med Cubicle 2.0 1 Användarmanual Att arbeta med Cubicle 2.0 Innehåll 2 Att komma igång 3 Förberedelser 3 Logga in första gången 3 Startsidan 4 Byt till personlig PIN-kod på kortet 4 Att arbeta i Cubicle 5 Cubicle Explorer

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

AutoTrader LE. Användarmanual. Autostock AB, 2013

AutoTrader LE. Användarmanual. Autostock AB, 2013 AutoTrader LE Användarmanual Autostock AB, 2013 Table of Contents Inledning 3 Installera AT LE 4 Att komma igång 6 Ändra utseende 7 Support och uppdatering 8 Lägg till nya instrument 10 Ändra loginuppgifter

Läs mer

Spara filer eller mappar från ett kursrums filhanterare i Blackboard 9.1

Spara filer eller mappar från ett kursrums filhanterare i Blackboard 9.1 Sida 1 (19) Lärplattformsprojektet Stödmaterial Författare: Pehr-Henric Danielsson Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Spara filer eller mappar från ett kursrums filhanterare i Blackboard 9.1...

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll Handbok Fjärranslutning till skrivbord Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Protokollet Remote Frame Buffer 6 3 Använda Fjärranslutning till skrivbord 7 3.1 Ansluta

Läs mer

del 3 ARBETA MED PROGRAM

del 3 ARBETA MED PROGRAM del ARBETA MED PROGRAM Det finns ett enormt stort antal program som kan användas tillsammans med Windows Vista. Med ett ordbehandlingsprogram som Microsoft Word till exempel, kan man skapa, redigera och

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Installationshandledning fo r Novapoint GeoSuite Toolbox 2014

Installationshandledning fo r Novapoint GeoSuite Toolbox 2014 Solna 2014-03-20 Installationshandledning fo r Novapoint GeoSuite Toolbox 2014 Detta är en kort beskrivning för dig som användare av programpaketet Novapoint GeoSuite Toolbox. Toolboxen innehåller ett

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Installationsmanual OpenOffice 3.0

Installationsmanual OpenOffice 3.0 Installationsmanual OpenOffice 3.0 Ursprungligen skapad av Georg Bredberg 2003-03-27 för OpenOffice 1.0 Uppdaterad och kortad 2009-01-07 för OpenOffice 3.0 av Folkbildningsnätets Fria Programvarugrupp

Läs mer

Installation/start av LOGGER

Installation/start av LOGGER Sida 1 av 7 Installation/start av LOGGER Ursprungligen skriven av Tommy/SM7NZB. Redigerad och uppdaterad av Ulf/SM0LCB. Gå till http://welcome.to/logger. Klicka på logxxx.exe (xxx anger versionsnummret

Läs mer