Installation av Cygwin och Emacs på Windows

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installation av Cygwin och Emacs på Windows"

Transkript

1 Installation av Cygwin och Emacs på Windows

2

3 Table of Contents 1 Installation av Cygwin och Emacs på Windows 1 Målsättning 1 Innehåll 1 Förkunskapskrav 1 Allmänt 2 Cygwin Installation 2 Installation/Cygwin & XFree86 2 Cygwin - vad är det? 2 Installation steg för steg 2 Starta installationen 3 Välj installationsmetod 3 Välj installationsdestination 5 Välj paket 6 Avsluta installationen 7 Inställningar i Cygwin 8 Filsystemet 8 Fler inställningar 8 Miljövariabeln HOME 8 Kommandotolken bash 8 Svenska tecken 9 XFree86 10 Mer information 10 Problem 12 Emacs Installation 12 Installation/Emacs 12 Om Emacs 12 Installation 13 Inställningar 13 Svenska tecken och körexempel 13 Emacs från startmenyn 14 Tips 14 Hitta rätt rad snabbt 14 Utskrift av resultat på papper 15 Mer Information 15 Problem 16 C++ med GNU:s g++ 16 C++/g++ 16 Förberedelser 16 Exempel 1 17 Exempel 2 18 Exempel 3 18 Exempel 4 18 Programmeringstips 18 Namngivning 19 Diskutrymme 19 Kompileringsfel 20 Sammanfattning 21 Att flytta filer via diskett 21 Övrigt/Flytta filer via diskett 21 Till Sun 21 Från Sun 22 Länkar 22 Övrigt/Länkar 22 Cygwin 22 Emacs 22 GCC/G++ 22 Övrigt i

4

5 Målsättning Dessa sidor syftar till att underlätta installationen av Cygwin, inklusive GNU:s C++-kompilator g++, och editorn Emacs Slutmålet är att kunna skriva och köra små C++-program Programvaran finns på UpUnet-S StudentCD Har du inte tillgång till StudentCD:n men har uppkoppling mot Internet kan du hitta länkar till programvaran här Innehåll Denna introduktion innehåller en installationshandledning för Cygwin och Emacs samt några små lektioner i C++ För att inhämta tillräckliga kunskaper för att kunna lösa de första inlämningsuppgifterna i C++ bör du gå igenom samtliga lektioner Förkunskapskrav Du bör innan du påbörjar denna installation veta hur man använder Windows i stort: hur man startar program, kopierar filer, etc Eftersom arbetet med Cygwin görs från en UNIX-kommandotolk bör du även känna till motsvarande kommandon i UNIX och vara bekant med grunderna i dess filsystem Det är en fördel om du kan lite C++ För att programmera C++ kommer du att behöva använda en editor Eftersom Windows i grundutförande saknar en bra editor för programmeringstillämpningar, beskriver denna handledning även hur man installerar Emacs Denna handledning tar endast upp de allra enklaste funktionerna i Emacs Allmänt Du ska utföra de kommandon som anges Text till eller från kommandoskalet skrivs med skrivmaskinstypsnitt Det som är skrivet i kursiv stil indikerar text du ska ersätta med värden som är lämpliga för just din installation Fet stil markerar nyckelord eller text från andra program Rader avslutas genom att du trycker på Return-tangenten Denna kommer i texten att betecknas med <Ret> På samma sätt kommer Control-tangenten att betecknas med <Ctrl> Kommandoskalets prompt betecknas med: bash$ Vi använder denna beteckning oavsett hur prompten egentligen ser ut Prompten ska inte skrivas in av dig 1

6 Installation/Cygwin & XFree86 Cygwin - vad är det? Cygwin är egentligen bara ett programbibliotek som ger tillgång till vissa viktiga UNIX-funktioner på Windows Med hjälp av Cygwin har en rad program kunnat portats, översättas, från UNIX-miljö till Windows Bland alla dessa program finns en UNIX-kommandotolk, bash, och GNU:s C++-kompilator, g++ De program du kommer att använda är alltså samma program du hade använt på ett riktigt UNIX-system, fast de är översatta till Cygwin Cygwin har utvecklats sedan 1995 Mycket har förbättrats under tidens gång och antalet program som fungerar under Cygwin ökar hela tiden Men Cygwin är inte färdigt; det utvecklas fortfarande och det finns buggar kvar Vissa program fungerar bättre under Cygwin än andra Det kan vara så att somliga funktioner inte fungerar helt och hållet Även om det är ovanligt är det bra att känna till när du arbetar med Cygwin Cygwin fungerar på alla moderna versioner av Microsoft Windows Windows 311 är inte modernt längre Beroende på vilken version av Windows du kör kan Cygwin se lite olika ut I tidigare versioner installerades Cygwin genom att man laddade ner en stor fil som innehöll alla komponenterna Numera laddar man endast ned ett litet installationsprogram vilket sedan tar hand om installationen av de olika komponenterna Själva programbiblioteket Cygwin är endast en liten, men nödvändig del Installation steg för steg Starta installationen Starta installationsprogrammat setupexe Detta finns antingen på StudentCD:n eller så laddas det ned från Cygwins hemsida genom att klicka Install Cygwin Now Då detta skrivs kräver alla Cygwins programkomponenter cirka 25 MiB diskutrymme innan de packats upp och installerats Om du tänker installera från Internet, se till att setupexe ligger i en katalog där det finns plats att temporärt lagra alla komponenter du laddar ner Startar Cygwins installationsprogram Klickar du på Install Cygwin Now laddar du ned installationsprogrammet Denna länk finns på Spara inte setupexe till C:\cygwin eftersom det är katalogen där själva Cygwin kommer att installeras Starta sedan setupexe 2

7 Klicka Nästa för att komma vidare Välj installationsmetod Välj hur du vill att installationen ska göras Har du en gång laddat ner paketen kan du spara dem och behöver inte ladda ner dem igen De är då tillgängliga lokalt på din dator och du kan välja Install from Local Directory Cygwins paket-modell kommer att tas upp mer under handledningens gång En del av följande bilder visar endast hur det ser ut om du har valt Install from Internet Vill du installera från Internet väljer du Install from Internet För att endast ladda ner önskade komponenter och sedan fortsätta installationen lokalt väljer du Download from Internet Om du installerar från StudentCD:n väljer du Install from Local Directory Du får då ange sökväg till katalogen på CD:n där Cygwin-paketen finns Välj installationsdestination Välj var Cygwin ska installeras Cygwin kan installeras i princip var som helst på hårddisken Såvida du inte har speciella önskemål duger det förvalda alternativet, C:\cygwin, utmärkt 3

8 Kör du Windows NT kan du välja om installationen ska gälla för alla användare eller bara den just för tillfället inloggade användaren Lämna Default Text File Type som det är (Unix) Att sätta textfils-typen till DOS kan ställa till med problem för vissa av programmen du kan tänkas vilja använda Välj hur du ansluter till Internet Om du installerar från en lokal katalog behöver du inte göra detta val Välj Direct Connection för att minimera problem som kan uppstå under nedladdningen Välj vilken ftp-server som ska användas för nedladdning Har du paketen i en lokal katalog behöver du naturligtvis inte ladda ned något 4

9 ftpsunetse är förmodligen den ftp-server som ligger närmast Välj paket Som tidigare påpekats är Cygwin egentligen bara ett programbibliotek som gör att du kan köra program som ursprungligen utvecklats på UNIX För att du ska ha någon nytta av Cygwin krävs det att du utöver programbiblioteket även installerar program Dessa program är tillgängliga som paket Paketen är ordnade i olika kategorier: tex innehåller kategorin Devel olika program för programutveckling såsom kompilatorerna gcc/g++ och kompileringsverktyget make Detta sätt att installera omfångsrika programmiljöer påminner mycket om hur man installerar olika operativsystem såsom tex Linux och FreeBSD Till att börja med laddas endast en lista med alla tillgängliga Cygwin-paket ned För att välja vad som faktiskt ska installeras bläddrar du igenom listan och markerar paket för nedladdning Den förvalda inställningen är att endast installera de allra nödvändigast komponenterna Dessa finns i paketet Base För att få tillgång till kompilatorn rekommenderas att markera hela utvecklarpaketet Devel Du får då inte bara själva kompilatorn, utan en hel rad verktyg som kan komma till användning i ditt programmerande Paket markeras för nedladdning genom att klicka på de cirkulära pilarna Det kan ta en stund innan texten uppdaterats från Default till Install, särskilt om paketet är stort Markera Devel-paketet för installation Ett annat interessanta paket är XFree86 OpenSSH i Net-paketet behövs om du vill logga in på UNIX-system direkt från Cygwin Du kan välja att installera enskilda komponenter för sig Du måste då fälla upp ett paket genom att klicka på + till vänster om paketets namn Du kan välja om du utöver de kompilerade binärfilerna vill installera källkoden I så fall kryssar du i rutan under S (Source) Källkoden tar ganska mycket plats och behövs inte såvida du inte vill hjälpa till med att utveckla Cygwin-paketen Vill du få tillgång till en X-server på din Windows-maskin väljer du att installera XFree86 Hur du konfigurerar och startar X-servern beskrivs mer ingående i XFree86 nedan Ett annat användbart program är ssh som ligger som OpenSSH i paketet Net 5

10 Notera att vissa paketet kräver andra paket för att fungera För att kunna använda ssh måste exempelvis OpenSSL vara installerat När du väljer OpenSSH väljs OpenSSL automatiskt av installationsprogrammet När du valt alla komponenter du vill ha startar du installationen genom att klicka på Nästa Nedladdning och installation av tidigare markerade program Har du valt många paket för installation kan detta steg ta flera minuter Kör du Windows NT och får problem under installationsprocessen, se Problem med NT-installation Avsluta installationen Du får sedan möjlighet att välja om Cygwin ska läggas till i Windows Startmeny och om du vill ha en ikon på skrivbordet I sådana fall kan du starta ett kommandoskal direkt från startmenyn vilket kan var praktiskt Skulle Cygwin inte hamna i menyn trots allt, se Cygwin finns inte i startmenyn Sedan är det färdigt 6

11 Inställningar i Cygwin Starta Cygwin genom ikonen eller startmenyn Alternativt kan du dubbelklicka på cygwinbat som finns i den katalog där du valde att installera Cygwin, här C:\cygwin\cygwinbat Du får då upp ett fönster som fungerar som ett kommandoskal på en UNIX-maskin Du kan använda <Tab>-tangenten för att komplettera sökvägar Du kan bläddra i kommandohistoriken genom att använda pil-upp- och pil-ned-tangenterna Förutsatt att NumLock inte är tryckt kan du också använda det numeriska tangentbordets pilar Den kommandotolk som körs då du startar Cygwin är bash Du kan använda andra tolkar också men de måste i så fall installeras först Titta i paketet Shells För att Klipp & Klistra ska fungera i det fönster som skalet kör i görs följande: Om du använder Windows9x högerklickar du på ikonen för cygnusbat Denna finns i Den här datorn -> C -> cygwin -> cygwinbat) Välj Egenskaper och klicka fram fliken Diverse Se till att Klistra in snabbt inte är valt men att Snabbredigera är förkryssat Använder du Windows NT högerklickar du i övre ramen på det fönster Cygwin kör i Välj Egenskaper och bläddra fram fliken Allmänna Inställningar Se till att Snabbredigera och Insättningsläge är förkryssat För att ändringarna ska sparas till nästa gång du kör Cygwin, välj Modifiera genvägen när Windows frågar om ändringarna ska sparas Med dessa inställningar fungerar Klipp & Klistra även i skalet Denna bild visar Windows NT 7

12 Filsystemet Cygwin skapar ett UNIX-filsystem med rot i den katalog där det installerades Om Cygwin installerades i C:\cygwin kommer kommandot bash$ ls / att visa innehållet i just C:\cygwin Du kan se alla andra delar av Windows filsystem genom att använda dig av Windows enhetsbeteckningar Exempelvis kommer bash$ ls C:\\ att visa dig innehållet i C:\ Noterat att du måste ange två backslash-tecken eftersom ett enkelt backslash är ett metatecken i skalet Cygwin monterar automatiskt Windows enheter i /cygdrive Du skulle således även kunna se enheten C: med kommandot ls /cygdrive/c För att konvertera mellan Windows- och Cygwin-sökvägar kan du använda programmet cygpath För att fortsätta inställningarna krävs en texteditor Vi rekommenderar att du installerar Emacs istället för att använda Anteckningar eller Microsoft Word; se Installation av Emacs Fler inställningar I vad som följer antas att editorn Emacs är installerad Se Installation av Emacs Miljövariabeln HOME I hemkatalogen, som definieras av miljövariabeln HOME, finns flera inställnings- och startfiler till olika program Om du använder Windows9x definierar du HOME genom att redigera filen AUTOEXECBAT som ligger i C:\ Där lägger du till raden: SET HOME=C:\CYGWIN\HOME\namn\ där namn är ditt användarnamn Om du använder Windows NT åstadkoms motsvarande effekt genom att dubbelklicka på ikonen System i Startmenyn -> Inställningar -> Kontrollpanelen Välj fliken Miljö Ange HOME som variabel och C:\CYGWIN\HOME\namn\, där namn är ditt användarnamn, som värde Klicka på Aktivera och sedan OK Kommandotolken bash En av de viktigaste konfigurationsfilerna är bashrc Denna ska finnas i din hemkatalog Hemkatalogen betecknas kort med ~, tilde Redigera bashrc med Emacs bash$ emacs ~/bashrc Om du inte hade en fil med namn bashrc i din hemkatalog skapas en av Emacs Lägg till följande rader: shopt -s nocaseglob export PATH=$PATH:/usr/X11R6/bin: export MAILCHECK=0 Spara filen med <Ctrl>-X <Ctrl>-S UNIX är egentligen teckenkänsligt - Windows är det inte Den första raden ovan gör att skalet i någon mån blir teckenokänsligt, dvs det spelar ingen roll om du anger ett filnamn med stora eller små bokstäver - komplettering med <Tab> kommer att fungera ändå Till skillnad från DOS söker inte UNIX-skal efter kommandon i den aktuella katalogen För att skalet ska söka i den aktuella katalogen och dessutom i katalogen /usr/x11r6/bin måste du lägga till dessa kataloger till sökvägen, eller din PATH Detta görs i den andra raden Den sista raden ser till att skalet inte lägger onödig tid på att kontrollera en brevlåda som ännu inte finns Om ändringarna i bashrc inte verkar ha någon effekt, se Varför läses inte bashrc Svenska tecken För att få skalet att visa de svenska specialvokalerna rätt skapar du en ny fil med namn inputrc Liksom bashrc ska denna fil ligga i hemkatalogen 8

13 set meta-flag on set convert-meta off set output-meta on set completion-ignore-case on Kontrollera att filen har rätt namn Du måste starta om bash för att ändringarna ska träda i kraft Om det ändå inte fungerar, se Inga svenska tecken i bash Cygwin använder inte samma koder för att representera de svenska tecknen som Windows i övrigt Därför bör du undvika att använda dem i filnamn och i dina program vid exempelvis utskrifter Däremot fungerar <Ctrl>-kommandon i de flesta fall precis som vanligt Installationen och konfigurationen av Cygwin är nu avslutad Du avslutar Cygwin genom att ge kommandot exit I vissa fall kan du även använda logout, se När kan du använda logout Cygwin erbjuder en del av de många funktioner hos ett riktigt UNIX-system För att till fullo kunna utnyttja finesserna hos UNIX rekommenderas dock att du installerar BSD eller Linux i stället för att använda ett emulerande skal i Windows XFree86 Om du valde paketet XFree86 för installation har du installerat en sk X-server X-servern i UNIX är det program som har hand om bla skärmen, musen och tangentbordet när du använder dig av grafiska gränssnitt Program som vill rita på skärmen fungerar som X-klienter och kommunicerar med servern för att i sin tur kommunicera med användaren En X-server kan vara bra att ha, då alla UNIX-program som använder grafik är X-klienter och kräver att en X-server är installerad Är du ansluten till en annan UNIX-maskin via ssh kan programmen på UNIX-maskinen "prata" med din X-server över nätverket Med en egen X-server kan du alltså ansluta till institutionens maskiner och använda dig av grafiska program som exempelvis Maple och MATLAB För att en X-server ska vara användbar krävs att du kör en fönsterhanterare, på engelska Window Manager Det är ett program som ritar ut och håller reda på fönster på ditt skrivbord Den förvalda fönsterhanteraren heter twm, Tab Window Manager En annan fönsterhanterare som följer med Cygwin är Window Maker Du väljer Window Maker genom att köra programmet wmakerinst från skalet bash$ wmakerinst Detta program kopierar inställningsfiler till din hemkatalog Du startar X-servern med kommandot: bash$ startx Har allt fungerat startas fönsterhanteraren i ett eget Windows-fönster Bilden nedan visar hur det kan se när du kör Window Maker och några grafiska program i Cygwin 9

14 Programmen xeyes och xclock kör lokalt, medan gimp körs från en UNIX-maskin över nätverk Du kan ladda ner sk themes från Mer information För mer utförlig (och teknisk) dokumentation om Cygwin hänvisas i första hand till Cygwin Documentation Dokumentationen är tillgänglig i flera olika format Dessutom finns en FAQ med svar på vanliga frågor och lösningar på ofta förekommande problem Stöter du på problem med Cygwin är chansen stor att svaret finns på ovan nämnda ställen Om det är problem med ett speciellt program i Cygwin bör du läsa dokumentationen för det krånglande programmet Cygwin-utvecklarna arbetar bara med Cygwin-funktionerna, de enskilda programmen utvecklas av andra grupper På Cygwins hemsida finns även epost-listor där du kan finna svar på de flesta frågor om Cygwin Finns det inte svar på just din fråga kan du skicka post till dessa listor Det är mycket trafik på listorna och du bör noga kontrollera att ditt problem inte är löst i dokumentationen eller FAQ:en innan du skickar din fråga Kontrollera också att problemet verkligen rör Cygwin och inte en port av ett annat program Dokumentation till många av GNU:s program finns på GNU:s hemsida De program som speciellt tagits upp här är: GNU:s kompilatorer Cygwin/XFree86 Window Maker Problem Problem med NT-installation Kör du Windows NT kan det hända att installationen fallerar redan under körning av installationsprogrammet, dvs då du dubbelklickat på setupexe och väntar på att filerna ska kopieras till din hårddisk I sådana fall är det förmodligen problem med rättigheterna på den del av hårddisken där Cygwin ska installeras, vanligen C: Se till att du äger rätt att skriva till hårddiskens alla delar, töm temp-katalogen, C:\temp, och börja om Cygwin finns inte i startmenyn Det kan hända att Cygwin ändå inte hamnar i startmenyn Lägg i så fall till det manuellt genom att välja Startmenyn -> Inställningar -> Aktivitetsfältet Välj fliken Program och tryck Lägg till Bläddra fram cygwinbat som finns i 10

15 C:\cygwin\cygwinbat) Om du vill att Cygwin ska hamna i en egen mapp anger du namnet på denna Skriv även in det önskade namnet på genvägen till Cygwin Kan ej skriva $ Det kan vara så att du inte kan skriva tecknet $ i Cygwin ännu Gör ovan nämnda inställningarna i skalet först och prova igen Varför läses inte bashrc Om bashrc inte läses, se till att filen ligger i den katalog som definieras av miljövariabeln HOME Fungerar det ändå inte eller om HOME inte är definierad, kan du prova med att lägga den i filsystemets rot, / Inga svenska tecken i bash Ett fel i ett av Cygwins programbibliotek gör att inputrc inte läses om dess rader avslutas på PC-vis, dvs med både Carriage Return, CR, och Line Feed, LF För att plocka bort CR ur en fil kan du skriva in följande program med Emacs: #!/bin/sh for file in do CYGWIN=binmode sh -c "tr -d \\\"\\\r\\\" < $file > c:tmpfiletmp" if [ "$?" = "0" ] then rm "$file" mv c:tmpfiletmp "$file" fi done Det är viktigt att alla tecken - blanksteg, parenteser, etc - kommer med Spara filen som stripcr i din hemkatalog Nu kan du köra programmet på inputrc genom att ge kommandot: bash$ ~/stripcr ~/inputrc Du behöver inte sätta någon exekveringsbit eftersom Cygwin, till skillnad från vanliga UNIX-skal, märker om en fil är exekverbar eller ej När kan man använda logout Om du har startat ett login-skal, dvs om skalet startades med flaggan --login kan du använda logout för att avsluta Cygwin Du kan ha ett login-skal om det i din cygnusbat-fil står bash --login istället för bara bash eller om du har startat ett nytt skal med kommandot bash --login 11

16 Installation/Emacs Om Emacs Emacs är ett av de vanligaste programmen i UNIX-sammanhang för att redigera texter Emacs är en editor till skillnad från tex Microsoft Word som är en ordbehandlare Man skulle kunna säga att ordbehandlare används för att skapa texter som ska läsas av människor, medan editorer används för att skapa texter som ska läsas av program När du programmerar använder du en editor - din text ska ju senare läsas av kompilatorn Emacs är en mycket kraftfull editor och några begränsningar för vad programmet kan göra med text och bokstäver finns egentligen inte För att installationen, så som den är beskriven här, ska fungera krävs att de första stegen i Cygwin-installationen är avklarade Se Installation av Cygwin Emacs är inte ett Cygwin-program, vilket förklarar varför du inte kan installera Emacs genom Cygwins installationsprogram setupexe Emacs är ett rent Windows-program och det krävs således lite inställningar för att få det att fungera precis som Emacs på UNIX Hur man faktiskt använder Emacs beskrivs inte här, se Mer Information nedan för hänvisningar till dokumentation Installation Kopiera Emacs-arkivet från StudentCD:n till din hemkatalog i Cygwin Arkivet finns i mappen NTEmacs på CD:n och heter emacs-ver-fullbin-i386targz där VER är ett versionsnummer Aktuell version när detta skrevs var 212 Notera att suffixet gz visas inte i Utforskaren Kopieringen kan göras genom att i Utforskaren dra filen till exempelvis C:\cygwin\home\namn, där namn är ditt användarnamn Du kan också kopiera direkt från Cygwins skal: bash$ cp sökväg_till_arkivet ~/ Har du inte StudentCD:n kan du ladda ned programmet med ftp från följande URL: ftp://ftpsunetse/pub/gnu/windows/emacs/latest Välj Spara som i din webbläsare för att undvika att den packar upp arkivet automatiskt Starta sedan Cygwin Har du lagt arkivet i din hemkatalog ska du nu kunna se det med kommandot ls ~/ Packa upp arkivet med kommandona: bash$ cd bash$ gunzip emacs-212-fullbin-i386targz bash$ tar -xvf emacs-212-fullbin-i386tar Nu kommer du att ha en ny katalog i din hemkatalog som heter emacs-212 Det tar-arkiv som ligger kvar kan du ta bort om du inte vill installera om Emacs någon annanstans Emacs-katalogen innehåller alla filer som behövs för att använda Emacs För att lägga till Emacs i startmenyn, kör programmet addpm med kommandot: bash$ ~/emacs-212/bin/addpmexe Emacs kommer nu att finnas i Startmenyn -> Program -> Gnu Emacs Om Emacs inte finns i Windows startmeny se Emacs finns inte i startmenyn För att slippa att ange fullständig sökväg till Emacs när du startar det från Cygwin kan du ge kommandot nedan Anledningen till detta är att Emacs-katalogen inte finns med i sökvägen bash$ ln -s ~/emacs-212/bin/emacsexe /bin/emacsexe Det kan vara så att kommandot ln inte fungerar ordentligt på Windows NT I så fall kan du lägga till följande rad till ~/bashrc alias emacs= /home/namn/emacs-212/bin/emacsexe Observera att namn i texten ovan ska ersättas med ditt användarnamn Hur du lägger till rader i ~/bashrc beskrivs i Cygwins installationshandledning Kan du inte starta Emacs genom att bara skriva emacs vid prompten, får du starta det med kommandot: bash$ ~/emacs-212/bin/emacs & Du kan också lägga till katalogen ~/emacs-212/bin till din PATH Detta är beskrivet i Cygwins installationshandledning tidigare 12

17 Så här ser det ut då du startat Emacs, antingen från Cygwins skal eller från Windows startmeny Inställningar Svenska tecken och körexempel För att få Emacs att visa svenska tecken och möjliggöra körexempel i Emacs krävs att du skapar en fil i hemkatalogen som heter emacs Nu när Emacs är installerat görs detta lättast genom att använda Emacs Byt till hemkatalogen och skapa filen emacs: bash$ cd bash$ emacs emacs & Det krävs att emacs har ett alias, eller att emacs, eller länk till emacs, finns i din PATH Skriv in följande rader: (setq require-final-newline t) (standard-display-european t) (set-input-mode nil nil 8) (setq explicit-shell-file-name "C:/CYGWIN/BIN/BASHEXE") (setq shell-file-name "C:/CYGWIN/BIN/BASHEXE") Spara filen med <Ctrl>-X <Ctrl>-S Om du avslutar och startar Emacs igen ska de svenska tecknen se ut som man förväntar sig Du avslutar Emacs med <Ctrl>-X <Ctrl>-C Emacs från startmenyn Följde du de tidigare anvisningarna kan du visserligen starta Emacs från startmenyn i Windows men emacs kommer inte att läsas in Du kommer således inte att ha tillgång till svenska tecken och du kommer inte att kunna starta ett skal i Emacs För att ordna detta krävs att du definierar miljövariabeln HOME så att den är tillgänglig för hela Windows Om du använder Windows9x görs detta genom att editera filen AUTOEXECBAT som ligger i C:\ Där lägger du till raden: 13

18 SET HOME=C:\CYGWIN\HOME\namn\ där namn är ditt användarnamn Om du använder Windows NT åstadkoms motsvarande effekt genom att dubbelklicka på ikonen System i Startmenyn -> Inställningar -> Kontrollpanelen Välj fliken Miljö Ange HOME som variabel och C:\CYGWIN\HOME\namn\, där namn är ditt användarnamn, som värde Klicka på Aktivera och sedan OK Tips Hitta rätt rad snabbt Ibland har man behov av att snabbt hitta den 243:e raden i en fil i Emacs Hur gör man då? Se först efter om du har den automatiska radräknaren i Emacs påslagen I så fall hittar du lätt den sökta raden med piltangenterna eller genom att använda något annat sätt för att förflytta sig vertikalt Du kan slå på och slå av radräknaren med kommandot <Esc>-x line-number-mode <Ret> Annars kan du först gå längst upp i den aktuella filen i Emacs med kommandot <Esc>-< Du kan också använda Home-tangenten När du väl befinner dig längst upp i filen ger du kommandokombinationen: <Ctrl>-U 242 <Ctrl>-N Sekvensen betyder upprepa kommandot "<Ctrl>-N" 242 gånger Du kommer då till den 243:e raden i filen! Ett annat sätt att gå direkt till rad 243 är att ge kommandot: <Esc>-x goto-line <Ret> 243 Det du ska göra är att ge kommandot <Esc>-x, skriv in goto-line tryck därefter på <Ret>, mata in radnumret, 243, och tryck <Ret> igen Utskrift av resultat på papper När du skrivit ett program till en inlämningsuppgift krävs det ofta att du ska redovisa det hela på papper I redovisningen ska bla själva programmet ingå men också dokumentation av vad programmet visade på skärmen när du körde det Även saker som du skrev till programmet är en viktig del av redovisningen Utskrift av själva programmet gör du med kommandot Print Buffer i Emacs Print Buffer-kommandot finns i menyn Tools -> Print Antag nu att du har ett program, filcc som du kompilerat till aexe Notera att du skriver ut den fil du skrivit i Emacs, filcc, inte det kompilerade programmet aexe Den sistnämnda filen är oläsligt för de flesta människor - det märker du om du öppnar den i Emacs - och skulle resultera i väldigt många sidor med väldigt underliga krumelurer om du skrev ut den För att få programmets utskrifter på papper gör du på följande sätt Gå in i ett Emacs-fönster och skriv: <Esc>-x shell <Ret> Du får då ett kommandofönster inuti ditt Emacs-fönster Du kan där sedan köra ditt program genom att skriva: prog3 <Ret> eller vad det program nu heter När du är klar ska du avsluta kommandofönstret vilket du gör genom att skriva: exit <Ret> Därefter sparar du det hela till en fil, t ex genom att skriva <Ctrl>-X <Ctrl>-W prog3log <Ret> Kommandot ovan skrivs i Emacs-fönstret Menyalternativet Save Buffer As i Edit-menyn kan användas istället för ovanstående harang Du kan skriva ut filen på samma sätt som beskrevs tidigare 14

19 Ett skal med en programkörning inuti Emacs Mer Information Emacs är ett GNU-projekt och har en egen webbsida Där finns all information du kan tänkas behöva om Emacs Manualerna finns i många olika format on-line: Det finns en speciell FAQ för Emacs på Windows URL:en till denna är: Problem Emacs finns inte i startmenyn Skulle Emacs trots allt inte finnas i startmenyn kan du lägga till manuellt genom att välja Startmenyn -> Inställningar -> Aktivitetsfältet Välj fliken Program och tryck Lägg till Bläddra fram filen runemacsexe som finns i C:\CYGWIN\HOME\namn\emacs-2031 Här betecknas ditt användarnamn med namn Om du vill att Emacs ska hamna i en egen mapp anger du namnet på denna Skriv även in det önskade namnet på genvägen till Emacs 15

20 C++/g++ Förberedelser Börja med att starta Cygwin Om Cygwin redan är igång ställ dig i hemkatalogen med kommandot cd Du ska nu skapa och ställa dig i en temporär katalog i vilken du efter laborationen kan ta bort alla filer Du kan skapa en temporär katalog i din hemkatalog och flytta till den med kommandona: bash$ mkdir prog bash$ cd prog Katalogens namn är naturligtvis helt godtyckligt I vad som följer antar vi dock att katalogen du skapade heter prog Exempel 1 Låt oss genast börja genom att skriva ett litet C++ program Ge kommandot: bash$ emacs exempel1cc & Skriv in nedanstående program (ordagrant) i ditt Emacs-fönster // Första exemplet #include <iostreamh> int main() { cout << "Hej världen!" << endl; return 0; } Man brukar namnge C++ filer så att de får suffixet, eller extensionen, cc Då vet Emacs att filen innehåller C++-kod och kan hjälpa dig att formattera, ställa upp, texten Du kan tex trycka på <Tab>-tangenten för varje ny rad för att få rätt indragning på raden Som vi nu har skrivit programmet kan man som C++-programmerare förstå det - kan du? Datorn vill dock ha programmet som en följd av ettor och nollor för att kunna köra programmet snabbt Vi måste översätta programmet till datorspråk Som tur är behöver vi inte själva göra detta utan det finns ett översättningsprogram som heter g++ Man brukar kalla program av detta slag för kompilatorer och själva handlingen att översätta för kompilering När du har sparat filen exempel1cc ger du följande kommando i ditt kommandofönster, inte i Emacs-fönstret: bash$ g++ exempel1cc Om du får svaret g++: exempel1cc: No such file or directory har du inte sparat programmet under rätt namn eller i rätt katalog Om kompilatorn g++ svarar med felmeddelanden (error) har du inte skrivit av programmet rätt Se då till att du skriver av det riktigt Glöm inga semikolon eller kommatecken Om kompileringen fungerade har g++ skapat en ny fil som heter aexe Ger du nu kommandot ls -l ska din kommandoskärm se ut ungefär som nedan: 16

Introduktion till datateknik för språkvetare

Introduktion till datateknik för språkvetare Introduktion till datateknik för språkvetare ht 2013 Per Starbäck Kapitel 1 Inledning 1.1 Om kursen Schema och annat finns på http://stp. lingfil.uu.se/kurs/ids/. Där kommer det även finnas länkar till

Läs mer

Unix och skolans datormiljö

Unix och skolans datormiljö Unix och skolans datormiljö Mål Målet med labben är att du ska lära dig grundläggande användning av Nadas datorsalsmiljö. Tanken är att labben ska visa hur du sköter vardagliga sysslor och hur du hittar

Läs mer

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1 Sid 1 Laboration nr 1 Laborationer i kursmomentet Laboration nr 1: Vi inleder vår resa ut i datorvärlden NB: Filer som omtalas finns tillgängliga vid första laborationstillfället Originaltext: Olle Lundh

Läs mer

Operativsystem Linux - Ubuntu 8.04 Jesper Nilsson

Operativsystem Linux - Ubuntu 8.04 Jesper Nilsson UBUNTu Operativsystem Linux - Ubuntu 8.04 Jesper Nilsson förord Tanken när jag började skriva denna bok var att skapa ett läromedel till kursen operativsystem Linux som skulle fokusera på distributionen

Läs mer

Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden

Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden Linux Mint 14 Nadia Svensk version: Zwopper och Jan-Olof Sidan 1 av 30 Innehållsförteckning INTRODUKTION TILL LINUX MINT... 3 Historia...3 Syfte...3 Versionsnummer

Läs mer

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Officiell Användarguide

Officiell Användarguide Officiell Användarguide Linux Mint 17.2 Cinnamon Edition Sid 1 av 45 Innehållsförteckning INTRODUKTION TILL LINUX MINT... 4 HISTORIK...4 SYFTE...4 VERSIONSNUMMER OCH KODNAMN...5 UTGÅVOR...6 OM DU BEHÖVER

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Grundläggande instruktioner för att publicera webbsidor på webbservern.se

Grundläggande instruktioner för att publicera webbsidor på webbservern.se Grundläggande instruktioner för att publicera webbsidor på webbservern.se Av Julia Klingvall i samarbete med webbservern.se. Version 1.1, januari 2005. I denna guide kommer du att lära dig de viktigaste

Läs mer

Datorlaborationer, Datorer och datoranvändning

Datorlaborationer, Datorer och datoranvändning LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Datorer och datoranvändning Institutionen för datavetenskap 2015/16 Datorlaborationer, Datorer och datoranvändning Datorlaborationerna ger exempel på tillämpningar av det material

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

Officiell Användarguide

Officiell Användarguide Officiell Användarguide Linux Mint 4.0 Daryna STANDARDUTGÅVAN - MAIN EDITION Dokument Version 4.1 Svensk översättning Rev. 8: Zwopper Sidan 1 av 84 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

Handbok KPPP. Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok KPPP. Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 7 2 Det lätta sättet att koppla upp 8 2.1 Några saker som du ska ha färdiga innan du börjar.................. 8 3 KPPPs guide 9 3.1 Att

Läs mer

DC UTBILDNING Microsoft Word 2013 grundkurs WO13G-1

DC UTBILDNING Microsoft Word 2013 grundkurs WO13G-1 DC UTBILDNING Microsoft Word 2013 grundkurs WO13G-1 Microsoft Word 2013, grundkurs DC UTBILDNING Box 1023 251 10 HELSINGBORG tel. 042-26 22 00 e-post: admin @dcutbildning.com Internet: http://www.dcutbildning.com

Läs mer

C. Säkerhetskopiering

C. Säkerhetskopiering C. Säkerhetskopiering 1. Billig försäkring 50 2. Lämplig lagringsenhet 51 3. Säkerhetskopiera databasen 52 4. Säkerhetskopiera bilder och ljud 54 49 Det är dumt att inte säkerhetskopiera! Hårddisken är

Läs mer

Unix. Påbyggnadskurs Raditex AB. Göran Hasse. Unix påbyggnad - Kap 0 Sida 1 -

Unix. Påbyggnadskurs Raditex AB. Göran Hasse. Unix påbyggnad - Kap 0 Sida 1 - Unix Påbyggnadskurs Raditex AB Göran Hasse 1998 Unix påbyggnad - Kap 0 Sida 1 - Copyright (c) 98 Denna text får spridas hur som helst. Varje mångfaldigande eller duplicering på mekaniskt, elektroniskt

Läs mer

If I had my dream, it would be to make management go away; that has to be our mission - Jim Allchin, Microsoft

If I had my dream, it would be to make management go away; that has to be our mission - Jim Allchin, Microsoft If I had my dream, it would be to make management go away; that has to be our mission - Jim Allchin, Microsoft MÄLARDALENS HÖGSKOLA INSTITUTIONEN FÖR DATATEKNIK 2000-03-14 HARALD WALDEN DTV96HWN@MDS.MDH.SE

Läs mer

Egen Server för Geodatatjänster

Egen Server för Geodatatjänster Egen Server för Geodatatjänster av Klas Karlsson http://geosupportsystem.wordpress.com 1(45) Innehåll I denna bok får du steg för steg-instruktioner för hur du sätter upp och installerar en server för

Läs mer

Voice Xpress Professional version 5.3

Voice Xpress Professional version 5.3 Voice Xpress Professional version 5.3 Välkommen till Voice Xpress, den första dikteringsprodukten där igenkänning av löpande tal kombineras med NLP-kommandon vid formatering och redigering i Microsoft

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP 2005 03 01 Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP OBS! Denna introduktion är tänkt för att du ska kunna komma igång i programmet, den fullständiga manualen hittar du i programgruppen Widgit samt

Läs mer

Bygg sajten i flash html - Del 1

Bygg sajten i flash html - Del 1 Bygg sajten i flash html - Del 1 Drömmer du om en egen sajt? Glöm kodknackande och krångliga html-editorer. Gör som proffsen och skapa en sajt med animeringsprogrammet Flash. Text Andreas Weidman, (artikeln

Läs mer

T-106.1111&T-106.1110 Introduktion till studierna och datasystemen

T-106.1111&T-106.1110 Introduktion till studierna och datasystemen T-106.1111&T-106.1110 Introduktion till studierna och datasystemen Ö vningarna 2012 Materialet innehåller mycket information och instruktioner; följ instruktionerna och gör uppgifterna i lugn och ro. Målet

Läs mer

FRAMTIDENS OPERATIVSYSTEM?

FRAMTIDENS OPERATIVSYSTEM? INSTITUTIONEN FÖR INFORMATIK Handelshögskolan vid Göteborgs universitet FRAMTIDENS OPERATIVSYSTEM? Syftet med denna uppsats är att beskriva Linux operativsystem. Linux är ett ungt gratis operativsystem

Läs mer

Digitalt källskydd en introduktion. Sus Andersson Lär dig kryptering

Digitalt källskydd en introduktion. Sus Andersson Lär dig kryptering Sus Andersson Lär dig kryptering lär dig kryptering 2 kryptering och nycklar vad är det? 3 kryptera meddelanden 3 pc: hämta hem och installera gnupg 4 skapa nycklar 6 testa nycklarna 9 ta emot en krypterad

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

DATORINTRODUKTION. Våren 2005

DATORINTRODUKTION. Våren 2005 DATORINTRODUKTION Våren 2005 Innehållsförteckning 1. Vett och etikett...3 1.1. Regler för användning av gemensamma datorsystem vid Högskolan i Gävle 3 1.2. Allmänt om datorerna vid Högskolan i Gävle...4

Läs mer

Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0

Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0 Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0 För Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United

Läs mer