Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6"

Transkript

1 Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6 1. Orientering Projekt: Tillbyggnad av fritidshus Byggherre: Helena och Björn Tegeberg Fastighetsbeteckning: Haninge Fåglarö 1:39 Diarienr/bygglov: Bränningevägen 34 Kommun: Haninge Entreprenadform:??? Beräknad byggstart: Våren 2014 Beräknat klart: Sommaren 2014 Upprättad av (): Thomas Thorsell, Thorsell konstruktion AB Cert.nr: Datum: s uppdragsnr: Rev.nr Datum Beskrivning 2. Objektbeskrivning Tillbyggnad av befintlig sommarstuga med tillkommande byggnadsarea om 49 kvm samt nybyggnad av gäststuga om 30 kvm. Kontrollplan för Fåglarö 1:39 1(11)

2 3. Organisation Företag Funktion Förkortn. Ansvarig för egenkontroll Initialer Kommentar Helena och Björn Tegeberg Bränningevägen ÅRSTA Byggherre BH HBT Thorsell konstruktion AB T Thorsell Fågelviksvägen Norsborg Kontor: e-post: Mobil: Thomas Thorsell Enl. ovan. Kontrollansvarig Thore Thorsell TH Projektör K Sakkunnig K K Thore Thorsell TH Kontrollplan för Fåglarö 1:39 2(11)

3 Företag Funktion Förkortn. Ansvarig för egenkontroll Initialer Kommentar Kontrollplan för Fåglarö 1:39 3(11)

4 4. Dokumentförteckning DOKUMENTNAMN/ NUMMER FORMAT DOKUMENTETS/RITNINGENS INNEHÅLL SLA DOKUMENTDATUM ÄNDRINGSDATUM TILLBYGGNAD K33:100 A3 Grundplan 1:100 K33:101 A3 Bjälklag över grund 1:100 K33:102 A3 Vindsbjälklag 1:100 K33:103 A3 Stomplan, tak 1:100 K33:104 A3 Takplan, avvattning och taksäkerhet 1:100 K33:110 A3 Typsektioner, detaljer 1:10, 1:20, 1:50 BEFINTLIG BYGGNAD K33:111 A3 Sektioner detaljer 1:20, 1:50 INSTALLATIONER SKISS AVLOPP Avloppsanläggning, plan SKISS FÄRSKVATTEN Färskvattenanläggning, plan Kontrollplan för Fåglarö 1:39 4(11)

5 5. Kontroller 4.1 Projektering E Egenkontroll (Ansvarig disciplin) BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) S - Sakkunnig A-ritning (arkitektritning) K-ritning (konstruktionsritning) Kontrollpunkter Kontroll mot E=Egen Bärförmåga, stadga och beständighet Byggnadens stomme har dimensionerat enligt gällande EKS 9 E (K) Beräkningar normer EKS 9 Dimensioneringskontroll har utförts 1 Avdelning A E (K) Granskning 13 Geoteknisk utredning har utförts BBR E (K) Granskning Brandskydd Brandskydd har dimensionerats i enlighet med (BBR 5:11) genom: X Förenklad dimensionering BBR avsnitt 5 E (TE) Granskning Analytisk dimensionering Godk/EJ godk. Kontrollplan för Fåglarö 1:39 5(11)

6 Kontrollpunkter Hygien, hälsa och miljö Ventilationssystemet har utformats för god luftkvalitet i enlighet med BBR 6:21 Ventilationssystemet har utformats för godtagbar termisk komfort. Fuktsäkerhetsprojektering har utförts i enlighet med allmänna föreskrifter i anslutning till BBR Byggnader och deras installationer ska utformas så att vattenkvalitet och hygien-förhållanden tillfredsställer allmänna hälsokrav. Kontroll mot E=Egen BBR 6:2 E (VVS) Granskning BBR 6:42 E (VVS) Granskning BBR 6:5 E (TE) Granskning BBR 6:6 E (TE) Granskning Spillvatteninstallationer utformning BBR 6:641 E (VVS) Granskning BBR 6:643 Dränering utformning E (VVS) Granskning BBR 6:5322 Godk/EJ godk. Kontrollplan för Fåglarö 1:39 6(11)

7 Kontrollpunkter Kontroll mot E=Egen Hygien, hälsa och miljö, forts. Skorsten utformning BBR 6:743 E (K) Granskning Godk/EJ godk. Säkerhet vid användning Byggnaden har utformats så att risken för olyckor såsom fall, sammanstötningar, klämning, brännskador, explosioner, instängning, förgiftningar och elektriska stötar begränsas. BBR 8 E (TE) Energihushållning Energiberäkning av husets förväntade specifika energianvändning har beräknats enligt gällande normer BBR 9:2 BBR 9:71 E (K) Kontrollplan för Fåglarö 1:39 7(11)

8 4.2 Utförande E Egenkontroll (Ansvarig disciplin) BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) S - Sakkunnig A-ritning (arkitektritning) K-ritning (konstruktionsritning) Kontrollpunkter Kontroll mot E=Egen Godk/EJ godk. Generella krav Mottagningskontroll av material och produkter EKS 9 Avd. A 14 Leveranssedlar E Övervakning Byggnader, byggprodukter och byggmaterial skyddas mot fukt och mot smuts under byggtiden. BBR 6:51 E Övervakning Vid minsta misstanke om att material fuktskadats under byggtiden skall besiktning och mätningar ske utan dröjsmål. BBR 6:51 E Övervakning av varje besiktning och mätning skall dokumenteras och placeras i kontrollpärmen. Kontroller före gjutning Markförhållanden stämmer med geoteknisk undersökning/utlåtande Geotekniskt utlåtande E Granskning Kontrollplan för Fåglarö 1:39 8(11)

9 Kontrollpunkter Kontroll mot E=Egen Godk/EJ godk. Kontroller före gjutning, forts Armeringsutförande i plintar inkl ankarmassa K-ritningar, K33:110 E (Grund) Besiktning Lägeskontroll byggnad Intyg skall sättas in i kontrollpärmen Bygglovets situationsplan S Mätning Kontroller under uppförande Utförande stomme, stommontage K-ritningar/ E Övervakning montageanvisningar Spånskivor i undergolv har skruvlimmats till balkar i bjälklag. K-ritning, K33:101 E Övervakning Extra förankringar utförda K-ritning, K33:110 E Övervakning Kontroll av VS installation Branschregler Säker Vatteninstallation 2011:1 kap 4 E (VVS) Besiktning och Mätning Branschregler för våtrum har följts Certifiering för utförare samt uppgift av använt system sätts in i kontrollpärmen Enligt vald branschstd. Byggkermaikrådet, BBV 10:1 eller GVK, säkra våtrum E (BYGG) Övervakning Kontrollplan för Fåglarö 1:39 9(11)

10 4.3 Verifiering i den färdiga byggnaden E Egenkontroll (Ansvarig disciplin) BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) S - Sakkunnig A-ritning (arkitektritning) K-ritning (konstruktionsritning) Kontrollpunkter Kontroll mot E=Egen Godk/EJ godk. Imkanal korrekt utförd Eldstad/rökkanal har kontrollerats av sakkunnig Taksäkerhet BBR 5:5332 S Besiktning BBR 5:41 BBR 5:42 BBR 8:242, 8:243 S Besiktning S Besiktning Jordfelsbrytare funktionskontroll Isolationsmätning starkström Kontroll av skyddsjord ELSÄK-FS 2008:1 ELSÄK-FS 2008:1 E (EL) Mätning E (EL) Mätning E (EL) Mätning Kontrollplan för Fåglarö 1:39 10(11)

11 Kontrollpunkter Kontroll mot E=Egen Godk/EJ godk. Ventilationssystem (OVK) Vid ventilationssystem med återvinning ska OVK-besiktning utföras innan systemet tas i bruk första gången. (SFS 2011:338 kap. 5) BFS 2011:16, OVK 1 S Besiktning samt mätning Drift- och skötselinstruktioner har upprättats Driftgenomgång har skett med BH BBR 2:5 BH BBR 2:51 BH 5 Slutdokument Efter godkänd slutbesiktning upprättas ett utlåtande inför begäran om slutbesked. Kontrollplan för Fåglarö 1:39 11(11)

Svensk lag, Myndigheten & standarder

Svensk lag, Myndigheten & standarder Svensk lag, Myndigheten & standarder PBL & PBF, BFS, BKR, EKS & Eurocode Svensk lag: Plan & ByggLagen + Plan & ByggFörordningen PBL & PBF Myndigheten: Boverkets FörfattningsSamling & Boverkets ByggRegler

Läs mer

Regelsamling för byggande Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12

Regelsamling för byggande Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12 Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med :12 Boverket Titel: Regelsamling för byggregler Boverkets byggregler, BBR Utgivare: Boverket, juni Upplaga: 1 Antal: 12

Läs mer

Boverket. Regelsamling för byggande, BBR

Boverket. Regelsamling för byggande, BBR Boverket Regelsamling för byggande, BBR 2008 Regelsamling för byggande, BBR 2008 Boverket 2008 1 Titel: Regelsamling för byggande, BBR 2008 Utgivare: Boverket juni 2008 Upplaga: 1 Antal ex: 15 000 Tryck:

Läs mer

Boverkets byggregler BBR BBR 18, BFS 2011:6

Boverkets byggregler BBR BBR 18, BFS 2011:6 Boverkets byggregler BBR BBR 18, BFS 2011:6 Läsanvisning BBR 18 träder i kraft den 2 maj. Det är en ny grundförfattning med BFS-nummer 2011:6. Samma datum träder en ny plan- och bygglag (2010:900) och

Läs mer

BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED. Byggherre: Förnamn Efternamn Person-/Organisationsnr

BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED. Byggherre: Förnamn Efternamn Person-/Organisationsnr BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED PERIODISKT BYGGLOV ÄNDRING AV TIDIGARE BEVILJAT BYGGLOV TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV / FÖRLÄNGNING FÖRNYELSE Fastighetsbeteckning Fastighetens adress Byggherre: Förnamn

Läs mer

BYGGHANDLING BRANDSKYDD

BYGGHANDLING BRANDSKYDD FSD projekt nr 2112-020 GOIN AB Perstorp 21:1 Nybyggnation av förskola BYGGHANDLING BRANDSKYDD Brandskyddsdokumentation Upprättad: 2012-03-22 Reviderad: --- FSD Malmö AB Brandingenjör Anton Dahlgren FSD

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Kultur- och naturcentrum ARNA i Fågelriket fas 2

Kultur- och naturcentrum ARNA i Fågelriket fas 2 Kultur- och naturcentrum ARNA i Fågelriket fas 2 Löberöd 53:1 Rapport skriven av Louise Mossum 2014-08-05 1 FÖRKORTNINGAR BBR AFS AML M+M FOJAB BIM ABK 09 Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Utdrag för OVK ur äldre byggregler sida 1 av 44 BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

SÅ BYGGER VI BADRUM ID: 12913 FRÅN SKRIVBORD TILL BRUKARE. Lena Schälin & Elin Eriksson 2014-08-07. Produktion. Förvaltning.

SÅ BYGGER VI BADRUM ID: 12913 FRÅN SKRIVBORD TILL BRUKARE. Lena Schälin & Elin Eriksson 2014-08-07. Produktion. Förvaltning. ID: 12913 SÅ BYGGER VI BADRUM FRÅN SKRIVBORD TILL BRUKARE Krav och målbild Projektering Överlämning Dokumentation Kommunikation Produktion Överlämning Dokumentation Kommunikation Förvaltning Lena Schälin

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

ORDLISTA. Arbetshandling. Se bygghandling. Arbetshandlingar. Se bygghandling. Arbetsritning. Se bygghandling. Arbetsritningar.

ORDLISTA. Arbetshandling. Se bygghandling. Arbetshandlingar. Se bygghandling. Arbetsritning. Se bygghandling. Arbetsritningar. ORDLISTA A- ritningar Samlingsnamn för ritningar som normalt upprättas av en arkitekt. A- ritningar omfattar sammanställnings-, uppställnings-, uppställnings-, och detaljritningar för en byggnad. Arbetshandling

Läs mer

Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser.

Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser. Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser. 1. Inledning Har bostadsrättsinnehavare i föreningen planer på att göra någon form av förändring

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:6 Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd); Utkom från trycket den 27 april 2011 beslutade den 19 april 2011. Boverket förskriver

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 17 juni 2014. BFS 2014:3 Utkom från trycket den 17 juni 2014

Läs mer

Miljöprogram för bostäder i Kungälvs kommun

Miljöprogram för bostäder i Kungälvs kommun Miljöprogram för bostäder i Kungälvs kommun antaget av kommunfullmäktige 2011-07-07 reviderad version antagen av kommunfullmäktige 2012-05-10 Sammanfattning Sverige har som nationellt miljömål att uppnå

Läs mer

Allt du behöver veta om BYGGLOV

Allt du behöver veta om BYGGLOV Allt du behöver veta om BYGGLOV rivningslov, marklov & anmälan INNEHÅLL FÖRBEREDELSER...4 GRANSKNING...18 KONTAKTA OSS Har du frågor eller funderingar? NÄR BEHÖVER JAG BYGGLOV?...6 RIVNING & MARKLOV...7

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2009 Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket 2009 1 Titel: Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem,

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2011:26 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) föreskrifter och allmänna råd; Utkom från trycket den 10 oktober 2011

Läs mer

Miljöbyggprogram SYD. Version 2

Miljöbyggprogram SYD. Version 2 Miljöbyggprogram SYD Version 2 Titel: Miljöbyggprogram SYD version 2 Rev datum: 2012-07-12 Utgivare: Malmö Stad, Lunds kommun och Lunds universitet Webbplats: www.miljobyggprogramsyd.se Dokumentet kan

Läs mer

BILAGA VENTILATION, VÄRME OCH SANITET KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA VENTILATION, VÄRME OCH SANITET KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 3 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 4 BEHOVSANALYS... 4 KRAVSPECIFIKATIONER... 4 Lokal- och funktionsprogram... 4 Lokal- fastighets- tomtutredning och plananalys... 4 Byggnadsprogram...

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

Så söker du bygglov BYGGLOV

Så söker du bygglov BYGGLOV Så söker du bygglov BYGGLOV BYGGLOV Så söker du bygglov 1 NÄR BEHÖVS BYGGLOV? 2 NÄR BEHÖVS INTE BYGGLOV? 3 FÖRHANDSBESKED 4 VILKA HANDLINGAR BEHÖVS TILL ANSÖKAN OM BYGGLOV? 5 ÖVRIGA HANDLINGAR 6 KONTROLLANSVARIG

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Broschyren kan beställas från: Boverket, Publikationsservice Box 534 371 23 Karlskrona Telefon: 0455-35 30 50 Fax: 0455-819 27 E-post: publikationsservice@boverket.se

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Lagstiftning Plan- och bygglagen (1987:10), PBL Plan- och byggförordningen (1987:383), PBF Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk,

Läs mer