8RÅD FÖR SVERIGES KONKURRENSKRAFT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "8RÅD FÖR SVERIGES KONKURRENSKRAFT"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 INNOVATION & FORSKNING 8RÅD FÖR SVERIGES KONKURRENSKRAFT En tillbakablick Uppfi nningar och innovationer banade väg för vår välfärd Sjukvården Nytt initiativ för nya idéer så utvecklar vi sjukvården Nationell strategi En strategi för nya innovationer som skapar framtidens jobb. Forskningsprojekt med potential att omforma världen. Välkommen till det innovativa Sverige. Maud Olofsson Näringsminister Jonas Sundberg, adjungerad professor vid Blekinge Tekniska Högskola. Leder ett nationellt forskningsprojekt inom vägavgifter. PIONJÄR? FINANSIÄR! Drömmer du om att starta företag? Eller är du på väg att köpa ett? Du kanske redan driver ett företag som behöver utvecklas? Ett framgångsrikt företag behöver mer än en bra affärsidé. Det behövs också kapital och i många fall även stöd från erfarna rådgivare. Kontakta oss på ALMI.

2 2 MAJ 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR Jag är övertygad om att det finns många män och kvin nor i Sverige som har potential att bli morgondagens motsvarigheter till Alfred Nobel, Ruben Rausing eller Ingvar Kamprad. Men vi behöver ge alla våra entreprenörer bättre förutsättningar. Vi måste få fl er som vågar satsa på sina idéer VI REKOMMENDERAR SIDA 26 Madelene Sandström VD KK-stiftelsen. Forskningen måste mätas inte bara i dess vetenskapliga kvalitet - såsom den vanligen mäts - utan även i dess nytta för samhällets utveckling och värde i en mer tillämpad bemärkelse. Sverige har en stolt historia av företagande. Härifrån har produkter och tjänster spridits över världen. Det är ett företagande som skapat jobb och välstånd. Men ska Sverige även i framtiden fortsätta vara konkurrenskraftigt krävs att fler vågar och vill lansera idéer som kan erövra världen. Bara så skapas nya jobb och högre välstånd här hemma. Sverige rankas i dag som en av världens mest konkurrenskraftiga ekonomier. En förklaring är vår starka företagartradition. Innovationer och idéer som det moderna kylskåpet, pacemakern och trepunktsbältet till iskalla hotellupplevelser under norrskenshimlen, har alla hjälpt till att bygga det svenska välståndet. Nyckeln till tillväxt Länge har vi kunnat förlita oss på att svenska storföretag skapat jobb och välfärd. Men den svenska marknaden är liten och konkurrensen inte minst från länder som Kina, Indien och Brasilien ökar för var dag som går, även inom kunskapsintensiva branscher. Ska Sverige kunna fortsätta att vara konkurrenskraftiga måste vi tänka nytt och större. Vi måste få fler människor som vill, kan och vågar satsa på sina idéer, driva företag och få dem att växa. För en sak är säker det är innovationer och fler innovatörer som är nyckeln till framtida tillväxt och välfärd. Sverige rankas idag som en av världens mest konkurrenskraftiga ekonomier. Jag är övertygad om att det finns många män och kvinnor i Sverige som har potential att vara morgondagens motsvarighet till Nobel, Rausing eller Kamprad. Men vi behöver ge alla våra entreprenörer bättre förutsättningar. Därför är ett av mina huvuduppdrag den här mandatperioden att ta fram en ny och långsiktig innovationsstrategi som grund för arbetet med att förverkliga hela Sveriges innovationspotential. Krävs en levande dialog Det krävs en strategi som kan hjälpa till att ta tillvara och utveckla den kunskap och kompetens, de erfarenheter och idéer som finns runt om i landet. I arbetet med att ta fram en ny ovationsstrategi kommer vi att resa runt i Sverige för att lyssna och inn- få inspel. Det här är möten som jag hoppas kommer att bidra med nya idéer om hur vi banar väg för morgondagens innovatörer. För ska vi lyckas krävs en levande dialog lan näringsliv, offentlig sektor, akademi och civilsamhälle om hur vi alla kan bidra till att Sverige även i framtiden är ett innovativt land. Vi som bor i Sverige ut- melgör 1,4 promille av värl- dens befolkning. Ändå är vi ett av världens mest konkurrens-nskraftiga länder. Vi rankas bland de bästa när det gäller kreativitet och inn-novationer. Det här är något vi måste se till att bygga vidare på. Låt oss tillsammans bana väg för nya innovationer som skapar framtidens jobb. Maud Olofsson Näringsminister FOTO: LINUS HALLGREN Immaterialrätt 16 1.Som forskare är det viktigt att känna till immaterialrätt och att veta vilka möjligheter till exempel ett patentskydd ger. Expertpanelen Är kunskapssamhället en realitet? Hur stöttar vi bäst framtidens nytänkare? Expertpanelen har svaren. Vi får våra läsare att lyckas! INNOVATION & FORSKNING NR 2, APRIL 2011 Produktionschef: Nadine Kissmann Affärsutvecklare: Carl Dohrmann Formgivare: Emelie Palmcrantz Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Martin Hagwall Tel: E-post: Distribution: Svenska Dagbladet, april 2011 Tryckeri: V-Tab Repro: Bert Lindevall Korrektur: Christian Malmgren Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Carl Dohrmann Mediaplanets affärsidé är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera.

3 Industri och akademi i samarbete LINK-SIC är ett kompetenscentrum med inriktning på reglerteknik, sensorinformatik och styrsystem. Här samarbetar flera stora industriföretag med Linköpings universitet kring ett tiotal olika forskningsprojekt. Forskningen handlar om allt från aerodynamiska modeller till sensorstyrning hos robotar, berättar Lars Nielsen, forskningsledare på LINK-SIC. LINK-SIC har funnits sedan 2008 och sysselsätter omkring ett sjuttiotal personer med forskning inom de tre områdena fordon, yg och robotik. En del av forskningen går ut på att förbättra styrsystemen så att produkterna blir säkrare, hållbarare och mer miljövänliga. En annan del handlar om att tolka mätsignaler och göra informationen begriplig. Får för mycket information När människor begår handhavandefel beror det nämligen ofta på att de får LARS NIELSEN Forskningsledare på LINK-SIC. för mycket information för att veta hur de ska agera, säger Lars Nielsen. Ett system som kan hjälpa oss med att dra slutsatser blir också säkrare. Fordon, flyg och robotik Forskningen är uppdelad på de tre områdena fordon, yg och robotik, men inte sällan går det att applicera de upptäckter som görs även på de båda andra områdena. Verksamheten inom LINK-SIC nansieras dels av Linköpings universitet, dels av företagen som ingår, det vill säga ABB, SAAB ( yg), Scania och Saab Automobile. Dessutom är LINK-SIC ett av tre industriella kompetenscentra i landet som får stöd från Vinnova. När människor begår handhavandefel beror det nämligen ofta på att de får för mycket information Noggranna val av forskningsämnen har gjort oss framgångsrika På LINK-SIC finns det inga linjära innovationsmodeller. Här talar man istället om innovationscirklar där idéer bollas fram och åter mellan universitetet och industrin. Samarbetet är intensivt och det ger också ett väldigt bra resultat, säger Lars Nielsen, forskningsledare på LINK-SIC. Det är inte vilka idéer som helst som når forskarbordet. Valet av forskningsprojekt föregås alltid av en intensiv urvalsprocess där man bland annat tittar på om industrin har ett behov av forskningen och om det verkligen är motiverat att just forska kring ämnet. Kanske räcker det med en utredning eller ett examensarbete? Uppslag och idéer till val av forskning kan ha sitt ursprung i ett tidigare projekt, det kan vara något av företagen som initierar dem, och de kan uppstå i någon av de thinktanks som LINK-SIC arrangerar. Alla idéer ska först bedömas av de ansvariga inom respektive område och sedan granskas av en ledningsgrupp. Till slut presenteras de för styrelsen som har sista ordet i valet av projekt. Det är en hyfsat organiserad process att hitta fram till ett projekt och att skapa intresse för det hos intressenterna, säger Lars Nielsen. En av våra framgångsfaktorer är just att vi är så noga när vi väljer forskningsprojekt. Framgångsrik historia En annan viktig framgångsfaktor är naturligtvis att de företag som är involverade i processen själva har en lång och framgångsrik historia, liksom att de personer som arbetar med projekten själva är både erfarna och duktiga. LINK-SIC har stor betydelse i ett tillväxt- och samhällsperspektiv, menar Lars Nielsen. Vi är verksamma inom ett område där industrin växer och där det sker många nyanställningar, säger han. LINK-SIC är med och bidrar till den framgången och det är vi väldigt stolta över. LINK-SIC Linköping Center for Sensor Informatics and Control Linköpings universitet, LINKÖPING, Tel:

4 4 MAJ 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER SÅ LÄGGS GRUNDEN TILL LÖNSAMMA INNOVATIONER 1RÅD STÖD FÖR INNOVATION Fråga: Vad behövs för att svenska innovationer ska nå marknaden och bidra till tillväxten? Svar: Kompetens, nätverk och fi nansiering. Det görs många uppfinningar i Sverige, men när uppfinningen är gjord återstår ändå större delen av arbetet. Den ska utvecklas, produktifieras och lanseras på marknaden. Lyckligtvis finns det flera aktörer som kan hjälpa till med allt detta. Det är framförallt i den tidiga fasen, i uppstartsskedet, som innovatörerna behöver mycket stöd för att bli framgångsrika. Vi arbetar mycket med att tillföra kompetens, berättar Peter Strömbäck, vd för Innovationsbron. På så sätt gör vi bolaget stabilare och bättre rustat för såväl expansion som internationell lansering. Vi lägger grunden Innovationsbron är ett statligt ägt bolag med uppdrag att lägga grunden till konkurrenskraftiga tillväxtföretag genom att identifiera, utveckla och finansiera kunskapsintensiva affärsidéer. I dag saknas ofta tillräckliga Peter Strömbäck Vd, Innovationsbron. resurser i form av tidig riskvillig finansiering för att svara upp mot de behov som finns, säger Peter Strömbäck. Syftet med positioneringen är att överbrygga gapet mellan de stödformer som finns tillgängliga i företags uppstart, tills dess privata, kommersiella aktörer kan ta vid, eller tills dess att företaget är kundfinansierat. Lokala förankringen viktig Innovationsbron har kompetens inom flera områden, men fokuserar särskilt på ICT, Life Science och Clean Tech. Organisationen är rikstäckande med verksamhetskontor på sju olika platser i landet. Den lokala förankringen är oerhört viktig för oss på så sätt har vi god inblick i vad som händer i landet, berättar Peter Strömbäck. Det gör också att vi med ett enhetligt erbjudande får lättare att matcha kunskap och kompetens. Magnus Lundin Vd, SISP. Ta vara på idéer SISP står för Swedish Incubators and Science Parks och är branschorganisation för över sjuttio science parks och inkubatorer runt om i landet. Ett kriterium för att få vara med i SISP är att man verkar på uppdrag av både offentlig sektor, akademi och näringsliv. Inkubatorer arbetar oftast med enskilda innovatörer och unga tillväxtföretag, medan en science park vänder sig till etablerade företag med teknikhöjd och tillväxtambition. Här erbjuds bland annat en fysisk arbetsplats, affärsnätverk och affärsutvecklingsstöd. Innovationer gör att det blir fl er företag som håller fl er människor sysselsatta. Målsättningen är att våra medlemmar ska bidra med tillväxt och arbetstillfällen för att på så sätt bidra till regional utveckling och svensk konkurrenskraft, säger Magnus Lundin, vd för SISP. Som samhälle måste vi ta vara på våra idéer. En lönsam satsning Effekten av dessa satsningar är något som syns. Uppföljningar indikerar att en inkubator finansierad med offentliga medel ger hela tio gånger så mycket tillbaka i form av skatte intäkter. Innovationer gör att det blir fler företag som håller fler människor sysselsatta, säger Magnus Lundin. En science park kan också bidra till att skapa en dynamisk arbetsmarknad på orten och attrahera kompetent arbetskraft. Samhället har allt att vinna på att stötta entreprenörer. FOTO: INNOVATIONSBRON FOTO: SISP BENEDIKTA CAVALLIN Ta väl hand om din idé. Annars gör någon annan det Tillhör du den skara av idéskapare som inte vill att andra ska tjäna mer pengar än du själv på det du lyckats skapa? Kontakta oss på PRV så berättar vi hur du kan få värdefull ensamrätt till din idé genom patent, design- och varumärkesskydd. PRV en av Europas snabbaste och mest erfarna experter på att granska och skydda idéer. Skyddar dina idéer

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MAJ ETT HANDSLAG FÖR SVENSK INNOVATIONSKRAFT Målsättningen är att våra medlemmar ska bidra med tillväxt och arbetstillfällen för att på så sätt bidra till regional utveckling och svensk konkurrenskraft, säger Magnus Lundin, vd för SISP. Som samhälle måste vi ta vara på våra idéer. FOTO: MARC FEMENIA SSF stöttar unga forskare Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) fördelar årligen 600 miljoner i stöd till forskning inom medicin, naturvetenskap och teknik. Syftet är att stärka svensk konkurrenskraft. EXEMPEL Forskningsklimatet har stor betydelse för företagsklimatet, berättar Lars Rask, vd för SSF. SSF har funnits sedan 1993 och har i uppdrag att stötta forskning på universiten, högskolor och forskningsinstitut. Detta gör man tillsammans med bland annat Vinnova, EU och Vetenskapsrådet. SSF har stort fokus på att föryngra forskarkåren och är inblandade i ett par projekt som riktat sig direkt till unga forskare, exempelvis The Ingvar Carlsson Award som delas ut till forskare som varit verksamma utomlands och vill återetablera sig i Sverige. Viktigt att inte halka efter Ett annat projekt som SSF stöttat är Framtidens Forskningsledare, där man har tilldelat åttio unga forskningsledare tio miljoner vardera för fem års forskning. Alla dessa unga forskare får även gå ett ledarskapsprogram, säger Lars Rask. Då formar vi skolklasser där forskare med helt olika inriktning möts. Det har lett till en del tvärvetenskapliga samarbeten vilket också är värdefullt. Fram till för ett par år sedan Lars Rask Vd, Stiftelsen för strategisk forkning (SSF). FOTO: SSF finansierade SSF också forskarskolor. Dessa har sammanlagt utbildat doktorer, men idag sköter högskolorna den biten själva. Lars Rask framhåller hur viktigt det är att svensk forskning inte halkar efter, något som faktiskt verkar vara på väg att ske. En undersökning av kvaliteten på den medicinska forskningen i Norden visade att Norge, Finland och Danmark alla var på väg att passera Sverige. Flyttar forskningen utomlands innebär det på sikt att även produktionen kan försvinna från Sverige. Dessutom finns det många länder i bland annat Asien som håller väldigt hög forskningskvalitet, säger Lars Rask. Vi måste faktiskt ligga i om Sverige ska hänga med. Skapa arbetstillfällen Att Sverige har en framgångsrik forskning har stor betydelse för såväl konkurrenskraft som arbetstillfällen. Väljer stora företag att flytta forskningen utomlands innebär det på sikt att även produktionen kan försvinna från Sverige. Det är inte enbart bidrag som krävs för att forskningen ska vara framgångsrik. Framför allt måste universiteten organisera forskningen på ett bra sätt, tillägger Lars Rask. I dag har vi för många enskilda små forskargrupper i Sverige. Det är svårt för en grupp på kanske tre personer att konkurrera med länder där hela forskarlag arbetar med en uppgift. BENEDIKTA CAVALLIN PATENTSÖKNING Alla patent fi nns på nätet Tidigare var det svårt och krångligt att komma åt patenterat material. Därför skapades sajten Nordiska Patent. Många tror att en uppfinning inte finns bara för att man inte hört talas om den, säger Linus Wretblad på Uppdragshuset. Uppdragshuset arbetar normalt med analyser och rådgivning inför innovationsprojekt. I det arbetet märkte man att många idéer delvis redan finns och att uppfinnare hade kunnat vara mer effektiva om de fått stöd för att utveckla sina idéer utifrån befintliga uppfinn ingar. Genom att först själv göra undersökningar kan man både få inspiration och undvika att uppfinna hjulet på nytt, berättar Linus Wretblad. Gratis sökning 2006 stod sajten Nordiska Patent färdig. Den innehåller alla svenska, danska, finska och delar de norska patenten, vilket totalt är cirka Sökningen är gratis och under de tre första åren gjordes över sökningar, de flesta av privatpersoner. Det går att söka på sajten genom att skriva in olika nyckelord och man kan även ladda ner hela dokument men Linus Wretblad och hans kollegor har långtgående idéer om att utveckla Nordiska Patent ytterligare. Vi vill skapa en innovationsplattform där man även ska kunna åskådliggöra och gruppera uppfinningarna, avslutar Linus Wretblad. Läs mer! på webben: enterprise Mjukvaran för dig som sköter företagets IPR in-house Skapa överblick och håll ordning på företagets viktigaste tillgångar i ett smart system. I Patrawin hanterar du enkelt IPfamiljerna och sorterar dem på till exempel produktkategorier eller affärsområden. Massuppdateringar, kontroll av deadlines och dokumenthantering är bara några av sakerna du förenklar med Patrawin. Det integrerade webbgränssnittet ger distributionsmöjligheter och maximal tillgänglighet inom organisationen. Läs mer om hur du förenklar hanteringen av immaterialrättigheter på patrafee.com. IPR RENEWAL MANAGEMENT & SOFTWARE SOLUTIONS

6 6 MAJ 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER 2 3 FOTO: JAN LINDMARK Kampen mot bakterierna Fråga: Hur bär man sig åt för att göra forskningen inom life science framgångsrik? Svar: Genom att skapa nätverk och samarbeta. SHOWCASE Life-science i Umeå engagerar både molekylärbiologer, kemister och fysiker. Här finns framgångsrik cancerforskning, forskning kring sjukdomar i matsmältningsorganen, forskning kring amyloida sjukdomar, det vill säga Parkinsons och Alzheimers, och mycket mer. Life-science i Umeå är med i flera nationella och internationella nätverk. Att nätverka ger många fördelar, berättar Fredrik Almqvist, professor i kemi. Bland annat ger det möjlighet till så kallad screening vilket innebär att vi hjälps åt att testa alla potentiella läkemedelssubstanser. På så sätt blir spektrat av bakterier som vi screenar mycket bredare. Avväpna bakterierna Fredrik Almqvist är själv inblandad i en rad projekt. Ett av dessa forskar kring multiresistenta bakterier och målet är att hitta vapen att avväpna bakterierna i stället för att ta kål på dem. Ett sådant vapen kan vara den så kallade frisörmolekylen som är utvecklad tillsammans med forskare i Skottland och i St Louis, USA. Bakterier har ofta små hårstrån som de använder för att ta sig in i värdcellen, berättar Fredrik Almqvist. Vår molekyl förhindrar bildandet av dessa hårstrån och utan dessa förlorar bakterierna förmågan att kunna infektera. Ett annat av Fredrik Almqvists projekt går ut på att hitta nya antibiotika i Norska ishavet. Till skillnad från regnskogens djur- och växtliv är ishavet mycket sparsamt undersökt i jakten på nya läkemedelssubstanser, men det ska Umeå FAKTA ETT NÄTVERK INOM LIFE-SCIENCE 1. Att bara uppfinna substanser som man stoppar i frysen är ingen större vits. Tillsammans har vi helt andra möjligheter att göra forskningen användbar i praktiken, säger Fredrik Almqvist, professor vid Umeå Universitet. ANTIBIOTIKA I NORSKA ISHAVET 2 & 3. I Umeå tar man ishavet till hjälp för att hitta framtidens antibiotika. MIMS står för Molecular Infection Medicine Sweden och är den svenska noden för det europeiska samarbetsorganet EMBL vilket står för European Molecular Biology Laboratory. Universiteten i Helsingfors, Oslo och Umeå formar gemensamt den nordiska grenen av EMBL. MIMS undersöker sjukdomar ner på molekylär nivå och söker efter behandlingsmetoder på molekylär- och genetisk nivå. Möjligheter att göra forskningen användbar i praktiken. Fredrik Almqvist Professor, Umeå Universitet. PHOTO: JAN LINDMARK universitet nu råda bot på i samarbete med bland annat universitetet i Trondheim. Projektet finansieras med forskningspengar från Wallenbergstiftelsen med flera. Ytterligare ett av Fredrik Almqvists projekt letar substanser verksamma mot klamydiabakterien. - Här har vi hittat en molekyl som hindrar bakterien från att ta sig in MIMS har också till uppgift att stärka svensk forskning. UCMR Umeå Center for Microbial Research är ett tvärvetenskapligt forskningscenter med syfte att främja kemi, fysik och mikrobiologi. Centret organiserar seminarier och workshops, initierar samarbeten över disciplingränserna och letar finansiering, bland annat. LCBU Laboratories for Chemical Biology Umeå. Har funnits sedan 2006 och erbjuder bland annat en screeningplattform. CBCS Chemical Biology Consortium Sweden. Har som syfte att samla expertis och resurser i Sverige till en gemensam plattform. i värdcellen, berättar Fredrik Almqvist. Screening har sedan visat att samma substans har effekt på Listeria-bakterier som kan orsaka magåkommor. Ett öppet forskningsklimat Det finns alltså både nationella och internationella nätverk för life science-forskningen. Umeå deltar bland annat i MIMS Molecular Infective Medicine Sweden och i CBCS - Chemical Biology Consortium Sweden som är ett nat ion ellt nätverk. Här samarbetar Umeå med Uppsala och Karolinska. Även Göteborg och Lund kommer att ingå framöver. På det stora hela är Fredrik Almqvist nöjd med situationen för forskare i Sverige. Här genomförs mycket bra forskning och klimatet är öppet och uppskattande. Tråkigt nog räcker dock inte anslagen åt alla projekt. Vetenskapsrådet har en beviljningsgrad på mellan 15 och 25 procent, bara. Inom ramen för internationella samarbeten blir det dock något fler möjligheter till finansiering. Dessutom främjas forskningen. Att vi samarbetar är oerhört viktigt, säger Fredrik Almqvist. Att bara uppfinna substanser som man stoppar i frysen är ingen större vits. Tillsammans har vi helt andra möjligheter att göra forskningen användbar i praktiken. BENEDIKTA CAVALLIN 1 FOTO: RIKSANTIKVARIEÄMBETET FOTO: RIKSANTIKVARIEÄMBETET INNOVATÖRER VI MINNS Jonas Alströmer Jonas Alströmer grundade Alingsås Manufakturverk 1724 med pengar han skaffat sig i England. Han startade och medverkade också i en rad andra industriella projekt genom åren. Jonas Alströmer var även en av Ostindiska kompaniets stora intressenter och han var med och grundade Vetenskapsakademin Jonas Alströmer är framför allt ihågkommen för att han tog potatisen till Sverige och propagerade för att folk skulle äta potatis istället för bröd. I Nolhaga i Alingsås odlade han potatis i stor skala. Christopher Polhem Polhem var uppfinnare och konstruktör grundade han ett manufakturverk där han tillverkade hushållskärl, ur och lås var han chefskonstruktör för Falu gruva där han konstruerade stånggångar för kraftöverföring, uppfodringsverk och gruvpumpar. Christopher Polhem har också tillverkat dyrkfria lås, pendelur, hammarverk, slussar, skeppsdockor och textil- och jordbruksmaskiner. Han lät även påbörja ett kanalbygge mellan Göteborg och Norrköping. Anders Celsius Astronom och fysiker som är mest känd för att ha uppfunnit en termometer Den hade noll grader vid vattnets kokpunkt och hundra grader vid fryspunkten, något som ändrades senare. Anders Celsius studerade också att vattnet sjönk utefter våra svenska kuster, vilket beror på landhöjningen, men tolkades av Celsius som att vattnet sjönk i världshaven. Anders Celsius blev 1730 professor i astro nomi i Uppsala och där gjorde han senare de första mätningarna av ljusstyrkan hos stjärnor. Han grundlade också observatoriet i Uppsala BENEDIKTA CAVALLIN

7 ...research where ECOlogy & ECOnomy meet Ekonomi och ekologi i ett uthålligt samspel Inom kompetenscentret ECO2 - Vehicle Design förenas dagens kompetens med framtidens visioner för att utveckla morgondagens fordon. Centret arbetar utifrån olika fordonstekniska frågeställningar som utökats med två variabler; ekonomi och ekologi. I ett världsunikt multidisciplinärt, tioårigt projekt arbetar Kungliga Tekniska Högskolan tillsammans med företrädare för tillverkare av personbilar, bussar, tåg och lastbilar för att kunna möta framtidens krav och behov. Vid samma bord samlas experter från industrin, myndigheter och högskolan inom ramen för innovationsmyndigheten Vinnovas satsning. Att söka nya forskningsfrågor i skärningspunkten mellan olika discipliner och fordonstyper, är en fantastisk och intressant utmaning. Den nya utmaningen i forskningen ligger i att man tangerar och måste förstå andra ämnen än sitt eget. I centret söker vi gemensamt att utöka vår helhetskompetens och foga samman den med industrins kunskap och tankar om ekonomiskt gångbara produkter, säger Susann Boij, forskare på KTH och biträdande föreståndare för ECO2. Centret har två uppdrag: ECO upphöjt till två, står för att de två variablerna economy (hållbar ekonomisk utveckling) och ecology (hållbart utnyttjande av naturens resurser) tas med i forskningen. Inom högskolan har man av tradition fokuserat på att bedriva disciplinär forskning och inom industrin vill man utveckla och sälja fordon och fordonssystem. Dessa två världar möts nu och har stort utbyte av varandra. För oss inom industrin finns tre viktiga aspekter med centret. Det är viktigt med en stark högskola, som kan erbjuda en bra utbildning som ger duktiga teknologer och forskare. Ett nära samarbete i centret gör att vi får bra kompetensöverföring mellan högskolan och industri. Forskningen som bedrivs inom centret är multidisciplinär. På Scania, i vår utveckling av nya lastbilar ställs vi ofta inför olika tekniska utmaningar i skärningspunkten mellan olika discipliner. Nu har vi möjligheter att forska på lösningar till dessa utmaningar, säger Staffan Berglund som är chef för fordonsdynamik och chassikonstruktion på Scania. Forskningsdisciplinerna inom centret är aerodynamik, dynamik för väg- och spårfordon, lättviktskonstruktion, ljud och vibrationer samt miljöstrategisk analys. Frågor som de medverkande ställer handlar till exempel om hur man på ett systematiskt sätt kan ta fram mer energieffektiva fordon? Skulle fordonet kunna byggas lätt men utformas på ett sätt som ökar stabiliteten och därmed trafiksäkerheten? Vilka tekniska lösningar kan bidra till minskad total miljöbelastning från fordon i ett framtida transportsystem? Det unika med ECO2 Det som skiljer arbetet i ECO2 med traditionell forskning är att man i centret tar ett steg upp och sätter forskningen i ett större systemsammanhang. Vi använder oss av variablerna ekonomi och ekologi i hela processen. Vad kostar det? Är det ekonomiskt och ekologiskt försvarbart för företagen och för samhället? Vi försöker rusta oss för framtiden och peka på nya transportmöjligheter, så vi är beredda och har den tekniska kompetensen för de krav som kommer att ställas på trafiken och fordonen i framtiden, säger Susann Boij. Forskningen som bedrivs inom centret är multidisciplinär. På Scania, i vår utveckling av nya lastbilar ställs vi ofta inför olika tekniska utmaningar i skärningspunkten mellan olika discipliner. På centret försöker man kategorisera transportbehoven och ställa dem mot önskvärda prestanda för hela transportsystemet. Vad ska transporteras? Ska det färdas långt eller kort? I dag byggs fordon för en prestandanivå de i vardagen inte används till. Som exempel byggs personbilar för att kunna köra i över 200 km i timmen, oavsett om vi mest kör i stadstrafik eller inte. Ett nytänkande kring tekniska lösningar på motstridiga funktionella krav är en del av arbetet i centret. Peter Göransson, som är professor vid KTH och föreståndare för ECO2, är glad över det nyskapande samarbetet med industrin. Det är fantastiskt att vi kan mötas, identifiera och tillsammans arbeta med de här frågeställningarna. Ett av målen för oss forskare är att förstå helheten i processen som industrin följer. Nu får vi dessutom en gemensam arbetsmetod och därmed en plattform för fordonsutveckling i framtiden. Principskiss för topologioptimerat multi-funktionellt tak Multi-funktionell struktur. Lätt-, tunt- och tyst tak

8 8 MAJ 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER 2RÅD Forskningssamarbeten gynnar alla Fråga: Vad är fördelarna med forskningssamarbeten mellan industri och akademi? Svar: Alla tjänar på en långsiktig kunskapsbyggnad, säger Gunnar Holmberg på SAAB Aeronautics. Torgny Brogårdh ABB Robotics FOTO: ABB Gunnar Holmberg SAAB Aeronautics FOTO: SAAB AERONAUTICS UTVECKLA INDUSTRIN ATT JOBBA TILLSAMMANS FUNGERAR BÄST Det finns ett gammalt ordspråk i forskningsvärlden som säger att forskningsresultat överförs bäst i ett par skor. Det innebär att utbytet fungerar bäst om man faktiskt jobbar tillsammans, säger Torgny Brogårdh. FOTO: ABB knutna till LINK-SIC, en organisation som ska främja forskningssamarbete och utbytet sker inte bara mellan industrin och den akademiska världen, företagen delar också med sig av forskningsresultaten till varandra. INDUSTRIDESIGN Electrolux Design Lab har blivit en årlig global tävling för industridesignstudenter kring framtidens hushållsapparater. Förra årets tävling gick ut på att skapa genomtänkt designade produkter för matlagning, tvätt och disk år Här är några av finalisterna. Första plats - The Snail Peter Alwin från Indien, 1 som utvecklat en portabel uppvärmnings- och matlagningsprodukt baserad på induktionsteknik. Både industrin och den akademiska världen tjänar på att samar beta kring forskning och utveckling, inte minst eftersom båda parter får en långsiktig kompetensförstärkning med både bredare och djup are kunskap. Samtidigt går önskemålen isär på flera punkter. Den akademiska världen fokuserar förstås på att forskningen ska ha vetenskaplig relevans, medan industrin är mest intresserade av att resultaten ska kunna produktifieras och tillfredsställa ett framtida kundbehov. Andra skillnader är att den akademiska världen gärna vill sprida resultatet av forskningen i så hög utsträckning som möjligt, medan industrin ofta hellre håller delar av resultaten för sig själva av konkurrensskäl. Tidigt idéutbyte Att välja upplägg och innehåll i forskningsprojekten som uppfyller både industrins och högskolans intressen är en viktig framgångsfaktor, påpekar Gunnar Holmberg, SAAB Aeronautics. FAKTA Saab Aeronautics Saab Aeronautics är en del av Saab AB som har ca anställda och har en omsättning på ca 24 GSEK. Saab AB Saab AB har sedan många år omkring 20 % av omsättningen inom forskning och utveckling, vilket gör det till ett av Sveriges FoU-intensivaste företag. Det bästa är om man börjar samarbetet med att prata ihop sig om vad man vill ha ut av det. Många gånger blir det en balansgång där båda parter måste jämka, säger Torgny Brogårdh på ABB Robotics. Ett råd är att tidigt släppa in forskare från akademin på företagen så att samarbetet blir så intimt som möjligt. På samma sätt är det bra om industrins folk kommer ut till universiteten. Därigenom får man förståelse för varandras villkor. Gunnar Holmberg på SAAB Aeronautics håller med. Det finns ett gammalt ordspråk i forskningsvärlden som säger att forskningsresultat överförs bäst i ett par skor, säger han. Det innebär att utbytet fungerar bäst om man faktiskt jobbar tillsammans. Ofta är det effektivt att samla industri och högskola tillsammans runt utmanande forskningsdemonstrationer. Både ABB Robotics och SAAB är Linköping Saab Aeronautics har en dominerande del av sin verksamhet i Linköping, Sverige, och har sina rötter i bildandet av SAAB FoT FoT är idag fokuserad kring centrala trender inom flyget, såsom systemintegration, effektivare och miljövänligare flyg samt effektivare utnyttjande av luftrummet. Ömsesidigt samarbete Forskar vi på navigationssystem kan resultaten användas i såväl bilar som inom flyget och robotindustrin, berättar Torgny Brogårdh. Då har alla glädje av resultaten. Det är svårt att säga vem som oftast initierar forskningen. Det händer lika ofta att industrin har en idé som att akademin har sett något som ger en idé till ett framtida forskningsområde. Många tror att det är de små och medelstora företagen som står för flest innovationer i Sverige, men det är inte säkert, menar Torgny Brogårdh. Storföretagen är minst lika aktiva på området, men kanske inte lika angelägna om att tala om det. De små och medelstora företagen har alltid ett mycket större behov av att hitta samarbetspartners och finansiärer, säger han. Därför är man också bättre på att nå ut i media med sitt arbete. BENEDIKTA CAVALLIN Andra plats - Bio Robot Yuriy Dmitriev från Ryssland, som tagit fram ett 2 alternativ till konventionella kylskåp, en klibb- och doftfri gelé, som sluter sig runt och skyddar matvaran. Tredje plats Matthew Gilbride, USA, 3 som löser framtidens platsbrist genom att monterahela köket på väggen. Sveriges ledande idéinvesterare och företagsinkubator Bli din egen! Starta tillväxtföretag Kunskap = bättre affärer ESBRI sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretagande Vi vågar påstå att genom vår erfarenhet och processer har du större möjlighet att realisera din idé och med snabbare tillväxt än om du gjort resan på ett annat sätt. Om du vill veta mer kontakta oss på eller besök vår hemsida. Nyheter I Artiklar I Boktips I Webb-tv

Stockholm: Universitetshuvudstaden

Stockholm: Universitetshuvudstaden Stockholm: Universitetshuvudstaden Utbildning, forskning och utveckling med Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet i samverkan. Stockholm: Universitetshuvudstaden

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

BVFF Bana Väg För Framtiden

BVFF Bana Väg För Framtiden BRANSCHPROGRAM FÖR HÅLLBAR VÄG- OCH JÄRNVÄGSTEKNIK BVFF Bana Väg För Framtiden Europas ledande forsknings- och innovationsplattform 1 Branschprogram för hållbar väg och järnvägsteknik Målsättning Skapa

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

VINNOVAs Årskonferens 2005

VINNOVAs Årskonferens 2005 VINNOVAs Årskonferens 2005 Deltagarfrågor och kommentarer 1 Hur kan sverige dra nytta av globaliseringen? Exportera miljöadministration Bygg vidare på traditionen av starka exportörer Proaktiva Kombinera

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus

en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus 2 Näringslivet om forskningsklimatet Innehåll Om undersökningen... 5 Undersökningens syfte... 5

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Tina Yildirim Yrke: Entreprenör, har startat och drivit två företag, artistförmedling inom musik och InvivoPlay, sajt och app för ökat välbefinnande genom att koppla ihop användare med coacher Utbildning:

Läs mer

Gemensamt för våra program. Stefan Östholm, verksamhetschef

Gemensamt för våra program. Stefan Östholm, verksamhetschef Gemensamt för våra program Stefan Östholm, verksamhetschef KK-stiftelsen BILD 3 2015-03-18 Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft BILD 4 2015-03-18 Högskolornas forskningsfinansiär KK-stiftelsen finansierar

Läs mer

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Teknisk utveckling ger oss fantastiska möjligheter att skapa innovativa lösningar på vår tids globala samhällsutmaningar något som KTH med vår breda bas och världsledande

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsinnovation. Namn på förslaget: Årets miljövänliga ogräsjägare Journalnummer: 2007-2265 Namn

Läs mer

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd 1(8) Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd Inledning Ansvaret för forskning inom geodataområdet är otydligt definierat. Lantmäteriet ska enligt sin instruktion bedriva utvecklingsverksamhet

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft

Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft BILD 1 2012-03-21 Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft BILD 2 2012-03-21 Högskolornas forskningsfinansiär KK-stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges nya universitet och

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Nationella klusterkonferensen 2013 Resultat och effekter. Det var temat på den femte och sista nationella klusterkonferensen i Borlänge

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Moderator: Camilla Koebe Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Projektet Innovation för tillväxt Björn O. Nilsson, vd IVA Förslag från arbetsgrupperna Innovationsupphandling Arvid Söderhäll projektledare

Läs mer

Hälsorobotar. Robotar som hjälper och vårdar

Hälsorobotar. Robotar som hjälper och vårdar Hälsorobotar Robotar som hjälper och vårdar Hälsorobotar behövs för att bygga framtiden Hälsorobotar kan hjälpa personer med funktionsnedsättning och äldre till ett mer självständigt och oberoende liv.

Läs mer

Innovativa Mindre Life Sciencebolag

Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Science bolag, IML, är en sammanslutning av mindre och medelstora svenska företag som bedriver avancerad forskning inom läkemedel och medicinteknik.

Läs mer

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Ibland är det avgörande med rätt partner. Vi heter det vi är: Inkubatorn i Borås. En partner för dig som vill utveckla idéer och

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Politiska förslag från Sveriges uppfinnare och entreprenörer

Politiska förslag från Sveriges uppfinnare och entreprenörer Politiska förslag från Sveriges uppfinnare och entreprenörer Svenska Uppfinnareföreningen samlar uppfinnare, utbyter erfarenheter och ger uppfinnarna en röst vad gör politiken? Lobby 2014 och framåt Beslutad

Läs mer

entreprenörskap och innovation varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Liselotte Eriksson Dahl

entreprenörskap och innovation varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Liselotte Eriksson Dahl entreprenörskap och innovation LYFTer NÄRINGSLIVET varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Liselotte Eriksson Dahl Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Cecilia Hetrz Petra Mede Mikael Melitshenko Mia Spendrup

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets miljösatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Ogrässkäraren CombCut hjälper dig och din ekologiska växtodling.

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige

Vi skapar tillväxt i Västsverige Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två tillväxtprocesser

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences. Your Majesties, your Royal Highness, Excellencies, Honoured Assembly It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2014-10-02 RS140392 HANDLÄGGARE Lena Johansson, utvecklingsledare Näringsliv Tel: 0722-162387 Regionstyrelsen Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Rapport 2015 Powered by

Rapport 2015 Powered by Rapport 2015 Bakgrund undersökning Konstaterades att ingen frågat hela målgruppen tidigare Få fram mer innovationsdata/statistik Målgruppsdata PRV registerutdrag PRV patent och designskyddsregister, urval

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE Familjen Alfredsson: Magnus, Heléne, Olle, Erik ETT INNOVATIVT FAMILJEFÖRETAG Alfredsson Transport startades redan 1937. Idag

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN Ashoka IDÉER OCH MÄNNISKOR SOM FÖRÄNDRAr VÄRLDEN Sedan 2012 finns Ashoka i Skandinavien, med huvudkontor i Stockholm. I den här broschyren presenterar vi oss och några av våra så kallade s; sociala entreprenörer

Läs mer

Greenhouse Labs. Connecting Science and Industry

Greenhouse Labs. Connecting Science and Industry Greenhouse Labs Connecting Science and Industry Något motsvarande Greenhouse Labs har inte funnits tidigare i Stockholmsområdet, det blir en stor tillgång för nystartade bolag med inriktning på kemi. jessica

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Utmaningsdriven innovation #ViUdi. www.vinnova.se/udi

Utmaningsdriven innovation #ViUdi. www.vinnova.se/udi Utmaningsdriven innovation #ViUdi www.vinnova.se/udi Överblick, återblick, framåtblick Vi ger möjligheten att våga testa nytt innan det blir lönsamt 2632 miljoner kronor investerade VINNOVA i svensk FoI

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. HAR DU EN IDÉ ELLER VILL UTVECKLA DITT FÖRETAG? I Uppsala är vi många företagsfrämjande aktörer som kan hjälpa dig vidare

Läs mer

Winternet Ett svenskt inititativ för avancerad Internetforskning. Grand Finale workshop IVA, Stockholm 18 augusti 2005

Winternet Ett svenskt inititativ för avancerad Internetforskning. Grand Finale workshop IVA, Stockholm 18 augusti 2005 Winternet Ett svenskt inititativ för avancerad Internetforskning Grand Finale workshop IVA, Stockholm 18 augusti 2005 Kombination av: Presentationer Demonstrationer Posters Grand finale workshop Med middag

Läs mer

Stiftelsen för Strategisk Forskning

Stiftelsen för Strategisk Forskning Stiftelsen för Strategisk Forskning Forskning som formar vår framtid Presentation för styrelsen Lars Rask 2008-02-08 1 Stiftelsen för Strategisk Forskning Bildades 1994 Regeringen utarbetade dess stadga,

Läs mer

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator BoostChamber 2013 är ett unikt tillfälle för dig som vill investera och komma i kontakt med spännande innovationer, utveckla affärsmöjligheter, och

Läs mer

Du hälsas härmed välkommen till KK-stiftelsens vårlansering på Mäster Samuelsgatan 60, plan 9, Stockholm den 19 mars 2014 kl 12.30-16.30.

Du hälsas härmed välkommen till KK-stiftelsens vårlansering på Mäster Samuelsgatan 60, plan 9, Stockholm den 19 mars 2014 kl 12.30-16.30. KK-stiftelsen )> / Datum Diarienr 2014-01-27 20140042 Enligt sändlista Inbjudan till KK-stiftelsens vår-lansering 2014 Du hälsas härmed välkommen till KK-stiftelsens vårlansering på Mäster Samuelsgatan

Läs mer

Vad händer egentligen före en krasch? Svarta lådor och tidsmaskiner sparar pengar för företag

Vad händer egentligen före en krasch? Svarta lådor och tidsmaskiner sparar pengar för företag PRESSRELEASE 2003-02-07 Vad händer egentligen före en krasch? Res bakåt i tiden och se hur och varför programmet uppförde sig fel! Svarta lådor och tidsmaskiner sparar pengar för företag Svarta lådor och

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

biodrivmedel i energieffektiva fordon

biodrivmedel i energieffektiva fordon biodrivmedel i energieffektiva fordon och vägen till hållbara transporter Världen satsar stort vilken roll vill Sverige spela? I N B J U D A N WORKSHOP Måndag 18 juni kl 9.30-16.00 STOCKHOLM Södra Paviljongen,

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare www.movexum.se Gävleborgs innovationsaktörer satsar på en gemensam företagsinkubator för tillväxtföretag I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare - kompetens - kontakter

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

Resultat från den första Workshopen

Resultat från den första Workshopen Resultat från den första Workshopen Martin Risberg, Swerea Ola Isaksson, GKN Aerospace Sweden Kopplingar till andra agendor och initiativ SIP Lättvikt SIP Produktion 2030 SIP Metalliska material SIP Innovair

Läs mer

IFG. ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA)

IFG. ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA) IFG ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA) 45 år av ledarskapsutveckling ifg består av 15 exklusivt utvalda medlemmar, alla rekommenderade av IVAs ledamöter.

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer