8RÅD FÖR SVERIGES KONKURRENSKRAFT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "8RÅD FÖR SVERIGES KONKURRENSKRAFT"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 INNOVATION & FORSKNING 8RÅD FÖR SVERIGES KONKURRENSKRAFT En tillbakablick Uppfi nningar och innovationer banade väg för vår välfärd Sjukvården Nytt initiativ för nya idéer så utvecklar vi sjukvården Nationell strategi En strategi för nya innovationer som skapar framtidens jobb. Forskningsprojekt med potential att omforma världen. Välkommen till det innovativa Sverige. Maud Olofsson Näringsminister Jonas Sundberg, adjungerad professor vid Blekinge Tekniska Högskola. Leder ett nationellt forskningsprojekt inom vägavgifter. PIONJÄR? FINANSIÄR! Drömmer du om att starta företag? Eller är du på väg att köpa ett? Du kanske redan driver ett företag som behöver utvecklas? Ett framgångsrikt företag behöver mer än en bra affärsidé. Det behövs också kapital och i många fall även stöd från erfarna rådgivare. Kontakta oss på ALMI.

2 2 MAJ 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR Jag är övertygad om att det finns många män och kvin nor i Sverige som har potential att bli morgondagens motsvarigheter till Alfred Nobel, Ruben Rausing eller Ingvar Kamprad. Men vi behöver ge alla våra entreprenörer bättre förutsättningar. Vi måste få fl er som vågar satsa på sina idéer VI REKOMMENDERAR SIDA 26 Madelene Sandström VD KK-stiftelsen. Forskningen måste mätas inte bara i dess vetenskapliga kvalitet - såsom den vanligen mäts - utan även i dess nytta för samhällets utveckling och värde i en mer tillämpad bemärkelse. Sverige har en stolt historia av företagande. Härifrån har produkter och tjänster spridits över världen. Det är ett företagande som skapat jobb och välstånd. Men ska Sverige även i framtiden fortsätta vara konkurrenskraftigt krävs att fler vågar och vill lansera idéer som kan erövra världen. Bara så skapas nya jobb och högre välstånd här hemma. Sverige rankas i dag som en av världens mest konkurrenskraftiga ekonomier. En förklaring är vår starka företagartradition. Innovationer och idéer som det moderna kylskåpet, pacemakern och trepunktsbältet till iskalla hotellupplevelser under norrskenshimlen, har alla hjälpt till att bygga det svenska välståndet. Nyckeln till tillväxt Länge har vi kunnat förlita oss på att svenska storföretag skapat jobb och välfärd. Men den svenska marknaden är liten och konkurrensen inte minst från länder som Kina, Indien och Brasilien ökar för var dag som går, även inom kunskapsintensiva branscher. Ska Sverige kunna fortsätta att vara konkurrenskraftiga måste vi tänka nytt och större. Vi måste få fler människor som vill, kan och vågar satsa på sina idéer, driva företag och få dem att växa. För en sak är säker det är innovationer och fler innovatörer som är nyckeln till framtida tillväxt och välfärd. Sverige rankas idag som en av världens mest konkurrenskraftiga ekonomier. Jag är övertygad om att det finns många män och kvinnor i Sverige som har potential att vara morgondagens motsvarighet till Nobel, Rausing eller Kamprad. Men vi behöver ge alla våra entreprenörer bättre förutsättningar. Därför är ett av mina huvuduppdrag den här mandatperioden att ta fram en ny och långsiktig innovationsstrategi som grund för arbetet med att förverkliga hela Sveriges innovationspotential. Krävs en levande dialog Det krävs en strategi som kan hjälpa till att ta tillvara och utveckla den kunskap och kompetens, de erfarenheter och idéer som finns runt om i landet. I arbetet med att ta fram en ny ovationsstrategi kommer vi att resa runt i Sverige för att lyssna och inn- få inspel. Det här är möten som jag hoppas kommer att bidra med nya idéer om hur vi banar väg för morgondagens innovatörer. För ska vi lyckas krävs en levande dialog lan näringsliv, offentlig sektor, akademi och civilsamhälle om hur vi alla kan bidra till att Sverige även i framtiden är ett innovativt land. Vi som bor i Sverige ut- melgör 1,4 promille av värl- dens befolkning. Ändå är vi ett av världens mest konkurrens-nskraftiga länder. Vi rankas bland de bästa när det gäller kreativitet och inn-novationer. Det här är något vi måste se till att bygga vidare på. Låt oss tillsammans bana väg för nya innovationer som skapar framtidens jobb. Maud Olofsson Näringsminister FOTO: LINUS HALLGREN Immaterialrätt 16 1.Som forskare är det viktigt att känna till immaterialrätt och att veta vilka möjligheter till exempel ett patentskydd ger. Expertpanelen Är kunskapssamhället en realitet? Hur stöttar vi bäst framtidens nytänkare? Expertpanelen har svaren. Vi får våra läsare att lyckas! INNOVATION & FORSKNING NR 2, APRIL 2011 Produktionschef: Nadine Kissmann Affärsutvecklare: Carl Dohrmann Formgivare: Emelie Palmcrantz Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Martin Hagwall Tel: E-post: Distribution: Svenska Dagbladet, april 2011 Tryckeri: V-Tab Repro: Bert Lindevall Korrektur: Christian Malmgren Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Carl Dohrmann Mediaplanets affärsidé är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera.

3 Industri och akademi i samarbete LINK-SIC är ett kompetenscentrum med inriktning på reglerteknik, sensorinformatik och styrsystem. Här samarbetar flera stora industriföretag med Linköpings universitet kring ett tiotal olika forskningsprojekt. Forskningen handlar om allt från aerodynamiska modeller till sensorstyrning hos robotar, berättar Lars Nielsen, forskningsledare på LINK-SIC. LINK-SIC har funnits sedan 2008 och sysselsätter omkring ett sjuttiotal personer med forskning inom de tre områdena fordon, yg och robotik. En del av forskningen går ut på att förbättra styrsystemen så att produkterna blir säkrare, hållbarare och mer miljövänliga. En annan del handlar om att tolka mätsignaler och göra informationen begriplig. Får för mycket information När människor begår handhavandefel beror det nämligen ofta på att de får LARS NIELSEN Forskningsledare på LINK-SIC. för mycket information för att veta hur de ska agera, säger Lars Nielsen. Ett system som kan hjälpa oss med att dra slutsatser blir också säkrare. Fordon, flyg och robotik Forskningen är uppdelad på de tre områdena fordon, yg och robotik, men inte sällan går det att applicera de upptäckter som görs även på de båda andra områdena. Verksamheten inom LINK-SIC nansieras dels av Linköpings universitet, dels av företagen som ingår, det vill säga ABB, SAAB ( yg), Scania och Saab Automobile. Dessutom är LINK-SIC ett av tre industriella kompetenscentra i landet som får stöd från Vinnova. När människor begår handhavandefel beror det nämligen ofta på att de får för mycket information Noggranna val av forskningsämnen har gjort oss framgångsrika På LINK-SIC finns det inga linjära innovationsmodeller. Här talar man istället om innovationscirklar där idéer bollas fram och åter mellan universitetet och industrin. Samarbetet är intensivt och det ger också ett väldigt bra resultat, säger Lars Nielsen, forskningsledare på LINK-SIC. Det är inte vilka idéer som helst som når forskarbordet. Valet av forskningsprojekt föregås alltid av en intensiv urvalsprocess där man bland annat tittar på om industrin har ett behov av forskningen och om det verkligen är motiverat att just forska kring ämnet. Kanske räcker det med en utredning eller ett examensarbete? Uppslag och idéer till val av forskning kan ha sitt ursprung i ett tidigare projekt, det kan vara något av företagen som initierar dem, och de kan uppstå i någon av de thinktanks som LINK-SIC arrangerar. Alla idéer ska först bedömas av de ansvariga inom respektive område och sedan granskas av en ledningsgrupp. Till slut presenteras de för styrelsen som har sista ordet i valet av projekt. Det är en hyfsat organiserad process att hitta fram till ett projekt och att skapa intresse för det hos intressenterna, säger Lars Nielsen. En av våra framgångsfaktorer är just att vi är så noga när vi väljer forskningsprojekt. Framgångsrik historia En annan viktig framgångsfaktor är naturligtvis att de företag som är involverade i processen själva har en lång och framgångsrik historia, liksom att de personer som arbetar med projekten själva är både erfarna och duktiga. LINK-SIC har stor betydelse i ett tillväxt- och samhällsperspektiv, menar Lars Nielsen. Vi är verksamma inom ett område där industrin växer och där det sker många nyanställningar, säger han. LINK-SIC är med och bidrar till den framgången och det är vi väldigt stolta över. LINK-SIC Linköping Center for Sensor Informatics and Control Linköpings universitet, LINKÖPING, Tel:

4 4 MAJ 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER SÅ LÄGGS GRUNDEN TILL LÖNSAMMA INNOVATIONER 1RÅD STÖD FÖR INNOVATION Fråga: Vad behövs för att svenska innovationer ska nå marknaden och bidra till tillväxten? Svar: Kompetens, nätverk och fi nansiering. Det görs många uppfinningar i Sverige, men när uppfinningen är gjord återstår ändå större delen av arbetet. Den ska utvecklas, produktifieras och lanseras på marknaden. Lyckligtvis finns det flera aktörer som kan hjälpa till med allt detta. Det är framförallt i den tidiga fasen, i uppstartsskedet, som innovatörerna behöver mycket stöd för att bli framgångsrika. Vi arbetar mycket med att tillföra kompetens, berättar Peter Strömbäck, vd för Innovationsbron. På så sätt gör vi bolaget stabilare och bättre rustat för såväl expansion som internationell lansering. Vi lägger grunden Innovationsbron är ett statligt ägt bolag med uppdrag att lägga grunden till konkurrenskraftiga tillväxtföretag genom att identifiera, utveckla och finansiera kunskapsintensiva affärsidéer. I dag saknas ofta tillräckliga Peter Strömbäck Vd, Innovationsbron. resurser i form av tidig riskvillig finansiering för att svara upp mot de behov som finns, säger Peter Strömbäck. Syftet med positioneringen är att överbrygga gapet mellan de stödformer som finns tillgängliga i företags uppstart, tills dess privata, kommersiella aktörer kan ta vid, eller tills dess att företaget är kundfinansierat. Lokala förankringen viktig Innovationsbron har kompetens inom flera områden, men fokuserar särskilt på ICT, Life Science och Clean Tech. Organisationen är rikstäckande med verksamhetskontor på sju olika platser i landet. Den lokala förankringen är oerhört viktig för oss på så sätt har vi god inblick i vad som händer i landet, berättar Peter Strömbäck. Det gör också att vi med ett enhetligt erbjudande får lättare att matcha kunskap och kompetens. Magnus Lundin Vd, SISP. Ta vara på idéer SISP står för Swedish Incubators and Science Parks och är branschorganisation för över sjuttio science parks och inkubatorer runt om i landet. Ett kriterium för att få vara med i SISP är att man verkar på uppdrag av både offentlig sektor, akademi och näringsliv. Inkubatorer arbetar oftast med enskilda innovatörer och unga tillväxtföretag, medan en science park vänder sig till etablerade företag med teknikhöjd och tillväxtambition. Här erbjuds bland annat en fysisk arbetsplats, affärsnätverk och affärsutvecklingsstöd. Innovationer gör att det blir fl er företag som håller fl er människor sysselsatta. Målsättningen är att våra medlemmar ska bidra med tillväxt och arbetstillfällen för att på så sätt bidra till regional utveckling och svensk konkurrenskraft, säger Magnus Lundin, vd för SISP. Som samhälle måste vi ta vara på våra idéer. En lönsam satsning Effekten av dessa satsningar är något som syns. Uppföljningar indikerar att en inkubator finansierad med offentliga medel ger hela tio gånger så mycket tillbaka i form av skatte intäkter. Innovationer gör att det blir fler företag som håller fler människor sysselsatta, säger Magnus Lundin. En science park kan också bidra till att skapa en dynamisk arbetsmarknad på orten och attrahera kompetent arbetskraft. Samhället har allt att vinna på att stötta entreprenörer. FOTO: INNOVATIONSBRON FOTO: SISP BENEDIKTA CAVALLIN Ta väl hand om din idé. Annars gör någon annan det Tillhör du den skara av idéskapare som inte vill att andra ska tjäna mer pengar än du själv på det du lyckats skapa? Kontakta oss på PRV så berättar vi hur du kan få värdefull ensamrätt till din idé genom patent, design- och varumärkesskydd. PRV en av Europas snabbaste och mest erfarna experter på att granska och skydda idéer. Skyddar dina idéer

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MAJ ETT HANDSLAG FÖR SVENSK INNOVATIONSKRAFT Målsättningen är att våra medlemmar ska bidra med tillväxt och arbetstillfällen för att på så sätt bidra till regional utveckling och svensk konkurrenskraft, säger Magnus Lundin, vd för SISP. Som samhälle måste vi ta vara på våra idéer. FOTO: MARC FEMENIA SSF stöttar unga forskare Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) fördelar årligen 600 miljoner i stöd till forskning inom medicin, naturvetenskap och teknik. Syftet är att stärka svensk konkurrenskraft. EXEMPEL Forskningsklimatet har stor betydelse för företagsklimatet, berättar Lars Rask, vd för SSF. SSF har funnits sedan 1993 och har i uppdrag att stötta forskning på universiten, högskolor och forskningsinstitut. Detta gör man tillsammans med bland annat Vinnova, EU och Vetenskapsrådet. SSF har stort fokus på att föryngra forskarkåren och är inblandade i ett par projekt som riktat sig direkt till unga forskare, exempelvis The Ingvar Carlsson Award som delas ut till forskare som varit verksamma utomlands och vill återetablera sig i Sverige. Viktigt att inte halka efter Ett annat projekt som SSF stöttat är Framtidens Forskningsledare, där man har tilldelat åttio unga forskningsledare tio miljoner vardera för fem års forskning. Alla dessa unga forskare får även gå ett ledarskapsprogram, säger Lars Rask. Då formar vi skolklasser där forskare med helt olika inriktning möts. Det har lett till en del tvärvetenskapliga samarbeten vilket också är värdefullt. Fram till för ett par år sedan Lars Rask Vd, Stiftelsen för strategisk forkning (SSF). FOTO: SSF finansierade SSF också forskarskolor. Dessa har sammanlagt utbildat doktorer, men idag sköter högskolorna den biten själva. Lars Rask framhåller hur viktigt det är att svensk forskning inte halkar efter, något som faktiskt verkar vara på väg att ske. En undersökning av kvaliteten på den medicinska forskningen i Norden visade att Norge, Finland och Danmark alla var på väg att passera Sverige. Flyttar forskningen utomlands innebär det på sikt att även produktionen kan försvinna från Sverige. Dessutom finns det många länder i bland annat Asien som håller väldigt hög forskningskvalitet, säger Lars Rask. Vi måste faktiskt ligga i om Sverige ska hänga med. Skapa arbetstillfällen Att Sverige har en framgångsrik forskning har stor betydelse för såväl konkurrenskraft som arbetstillfällen. Väljer stora företag att flytta forskningen utomlands innebär det på sikt att även produktionen kan försvinna från Sverige. Det är inte enbart bidrag som krävs för att forskningen ska vara framgångsrik. Framför allt måste universiteten organisera forskningen på ett bra sätt, tillägger Lars Rask. I dag har vi för många enskilda små forskargrupper i Sverige. Det är svårt för en grupp på kanske tre personer att konkurrera med länder där hela forskarlag arbetar med en uppgift. BENEDIKTA CAVALLIN PATENTSÖKNING Alla patent fi nns på nätet Tidigare var det svårt och krångligt att komma åt patenterat material. Därför skapades sajten Nordiska Patent. Många tror att en uppfinning inte finns bara för att man inte hört talas om den, säger Linus Wretblad på Uppdragshuset. Uppdragshuset arbetar normalt med analyser och rådgivning inför innovationsprojekt. I det arbetet märkte man att många idéer delvis redan finns och att uppfinnare hade kunnat vara mer effektiva om de fått stöd för att utveckla sina idéer utifrån befintliga uppfinn ingar. Genom att först själv göra undersökningar kan man både få inspiration och undvika att uppfinna hjulet på nytt, berättar Linus Wretblad. Gratis sökning 2006 stod sajten Nordiska Patent färdig. Den innehåller alla svenska, danska, finska och delar de norska patenten, vilket totalt är cirka Sökningen är gratis och under de tre första åren gjordes över sökningar, de flesta av privatpersoner. Det går att söka på sajten genom att skriva in olika nyckelord och man kan även ladda ner hela dokument men Linus Wretblad och hans kollegor har långtgående idéer om att utveckla Nordiska Patent ytterligare. Vi vill skapa en innovationsplattform där man även ska kunna åskådliggöra och gruppera uppfinningarna, avslutar Linus Wretblad. Läs mer! på webben: enterprise Mjukvaran för dig som sköter företagets IPR in-house Skapa överblick och håll ordning på företagets viktigaste tillgångar i ett smart system. I Patrawin hanterar du enkelt IPfamiljerna och sorterar dem på till exempel produktkategorier eller affärsområden. Massuppdateringar, kontroll av deadlines och dokumenthantering är bara några av sakerna du förenklar med Patrawin. Det integrerade webbgränssnittet ger distributionsmöjligheter och maximal tillgänglighet inom organisationen. Läs mer om hur du förenklar hanteringen av immaterialrättigheter på patrafee.com. IPR RENEWAL MANAGEMENT & SOFTWARE SOLUTIONS

6 6 MAJ 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER 2 3 FOTO: JAN LINDMARK Kampen mot bakterierna Fråga: Hur bär man sig åt för att göra forskningen inom life science framgångsrik? Svar: Genom att skapa nätverk och samarbeta. SHOWCASE Life-science i Umeå engagerar både molekylärbiologer, kemister och fysiker. Här finns framgångsrik cancerforskning, forskning kring sjukdomar i matsmältningsorganen, forskning kring amyloida sjukdomar, det vill säga Parkinsons och Alzheimers, och mycket mer. Life-science i Umeå är med i flera nationella och internationella nätverk. Att nätverka ger många fördelar, berättar Fredrik Almqvist, professor i kemi. Bland annat ger det möjlighet till så kallad screening vilket innebär att vi hjälps åt att testa alla potentiella läkemedelssubstanser. På så sätt blir spektrat av bakterier som vi screenar mycket bredare. Avväpna bakterierna Fredrik Almqvist är själv inblandad i en rad projekt. Ett av dessa forskar kring multiresistenta bakterier och målet är att hitta vapen att avväpna bakterierna i stället för att ta kål på dem. Ett sådant vapen kan vara den så kallade frisörmolekylen som är utvecklad tillsammans med forskare i Skottland och i St Louis, USA. Bakterier har ofta små hårstrån som de använder för att ta sig in i värdcellen, berättar Fredrik Almqvist. Vår molekyl förhindrar bildandet av dessa hårstrån och utan dessa förlorar bakterierna förmågan att kunna infektera. Ett annat av Fredrik Almqvists projekt går ut på att hitta nya antibiotika i Norska ishavet. Till skillnad från regnskogens djur- och växtliv är ishavet mycket sparsamt undersökt i jakten på nya läkemedelssubstanser, men det ska Umeå FAKTA ETT NÄTVERK INOM LIFE-SCIENCE 1. Att bara uppfinna substanser som man stoppar i frysen är ingen större vits. Tillsammans har vi helt andra möjligheter att göra forskningen användbar i praktiken, säger Fredrik Almqvist, professor vid Umeå Universitet. ANTIBIOTIKA I NORSKA ISHAVET 2 & 3. I Umeå tar man ishavet till hjälp för att hitta framtidens antibiotika. MIMS står för Molecular Infection Medicine Sweden och är den svenska noden för det europeiska samarbetsorganet EMBL vilket står för European Molecular Biology Laboratory. Universiteten i Helsingfors, Oslo och Umeå formar gemensamt den nordiska grenen av EMBL. MIMS undersöker sjukdomar ner på molekylär nivå och söker efter behandlingsmetoder på molekylär- och genetisk nivå. Möjligheter att göra forskningen användbar i praktiken. Fredrik Almqvist Professor, Umeå Universitet. PHOTO: JAN LINDMARK universitet nu råda bot på i samarbete med bland annat universitetet i Trondheim. Projektet finansieras med forskningspengar från Wallenbergstiftelsen med flera. Ytterligare ett av Fredrik Almqvists projekt letar substanser verksamma mot klamydiabakterien. - Här har vi hittat en molekyl som hindrar bakterien från att ta sig in MIMS har också till uppgift att stärka svensk forskning. UCMR Umeå Center for Microbial Research är ett tvärvetenskapligt forskningscenter med syfte att främja kemi, fysik och mikrobiologi. Centret organiserar seminarier och workshops, initierar samarbeten över disciplingränserna och letar finansiering, bland annat. LCBU Laboratories for Chemical Biology Umeå. Har funnits sedan 2006 och erbjuder bland annat en screeningplattform. CBCS Chemical Biology Consortium Sweden. Har som syfte att samla expertis och resurser i Sverige till en gemensam plattform. i värdcellen, berättar Fredrik Almqvist. Screening har sedan visat att samma substans har effekt på Listeria-bakterier som kan orsaka magåkommor. Ett öppet forskningsklimat Det finns alltså både nationella och internationella nätverk för life science-forskningen. Umeå deltar bland annat i MIMS Molecular Infective Medicine Sweden och i CBCS - Chemical Biology Consortium Sweden som är ett nat ion ellt nätverk. Här samarbetar Umeå med Uppsala och Karolinska. Även Göteborg och Lund kommer att ingå framöver. På det stora hela är Fredrik Almqvist nöjd med situationen för forskare i Sverige. Här genomförs mycket bra forskning och klimatet är öppet och uppskattande. Tråkigt nog räcker dock inte anslagen åt alla projekt. Vetenskapsrådet har en beviljningsgrad på mellan 15 och 25 procent, bara. Inom ramen för internationella samarbeten blir det dock något fler möjligheter till finansiering. Dessutom främjas forskningen. Att vi samarbetar är oerhört viktigt, säger Fredrik Almqvist. Att bara uppfinna substanser som man stoppar i frysen är ingen större vits. Tillsammans har vi helt andra möjligheter att göra forskningen användbar i praktiken. BENEDIKTA CAVALLIN 1 FOTO: RIKSANTIKVARIEÄMBETET FOTO: RIKSANTIKVARIEÄMBETET INNOVATÖRER VI MINNS Jonas Alströmer Jonas Alströmer grundade Alingsås Manufakturverk 1724 med pengar han skaffat sig i England. Han startade och medverkade också i en rad andra industriella projekt genom åren. Jonas Alströmer var även en av Ostindiska kompaniets stora intressenter och han var med och grundade Vetenskapsakademin Jonas Alströmer är framför allt ihågkommen för att han tog potatisen till Sverige och propagerade för att folk skulle äta potatis istället för bröd. I Nolhaga i Alingsås odlade han potatis i stor skala. Christopher Polhem Polhem var uppfinnare och konstruktör grundade han ett manufakturverk där han tillverkade hushållskärl, ur och lås var han chefskonstruktör för Falu gruva där han konstruerade stånggångar för kraftöverföring, uppfodringsverk och gruvpumpar. Christopher Polhem har också tillverkat dyrkfria lås, pendelur, hammarverk, slussar, skeppsdockor och textil- och jordbruksmaskiner. Han lät även påbörja ett kanalbygge mellan Göteborg och Norrköping. Anders Celsius Astronom och fysiker som är mest känd för att ha uppfunnit en termometer Den hade noll grader vid vattnets kokpunkt och hundra grader vid fryspunkten, något som ändrades senare. Anders Celsius studerade också att vattnet sjönk utefter våra svenska kuster, vilket beror på landhöjningen, men tolkades av Celsius som att vattnet sjönk i världshaven. Anders Celsius blev 1730 professor i astro nomi i Uppsala och där gjorde han senare de första mätningarna av ljusstyrkan hos stjärnor. Han grundlade också observatoriet i Uppsala BENEDIKTA CAVALLIN

7 ...research where ECOlogy & ECOnomy meet Ekonomi och ekologi i ett uthålligt samspel Inom kompetenscentret ECO2 - Vehicle Design förenas dagens kompetens med framtidens visioner för att utveckla morgondagens fordon. Centret arbetar utifrån olika fordonstekniska frågeställningar som utökats med två variabler; ekonomi och ekologi. I ett världsunikt multidisciplinärt, tioårigt projekt arbetar Kungliga Tekniska Högskolan tillsammans med företrädare för tillverkare av personbilar, bussar, tåg och lastbilar för att kunna möta framtidens krav och behov. Vid samma bord samlas experter från industrin, myndigheter och högskolan inom ramen för innovationsmyndigheten Vinnovas satsning. Att söka nya forskningsfrågor i skärningspunkten mellan olika discipliner och fordonstyper, är en fantastisk och intressant utmaning. Den nya utmaningen i forskningen ligger i att man tangerar och måste förstå andra ämnen än sitt eget. I centret söker vi gemensamt att utöka vår helhetskompetens och foga samman den med industrins kunskap och tankar om ekonomiskt gångbara produkter, säger Susann Boij, forskare på KTH och biträdande föreståndare för ECO2. Centret har två uppdrag: ECO upphöjt till två, står för att de två variablerna economy (hållbar ekonomisk utveckling) och ecology (hållbart utnyttjande av naturens resurser) tas med i forskningen. Inom högskolan har man av tradition fokuserat på att bedriva disciplinär forskning och inom industrin vill man utveckla och sälja fordon och fordonssystem. Dessa två världar möts nu och har stort utbyte av varandra. För oss inom industrin finns tre viktiga aspekter med centret. Det är viktigt med en stark högskola, som kan erbjuda en bra utbildning som ger duktiga teknologer och forskare. Ett nära samarbete i centret gör att vi får bra kompetensöverföring mellan högskolan och industri. Forskningen som bedrivs inom centret är multidisciplinär. På Scania, i vår utveckling av nya lastbilar ställs vi ofta inför olika tekniska utmaningar i skärningspunkten mellan olika discipliner. Nu har vi möjligheter att forska på lösningar till dessa utmaningar, säger Staffan Berglund som är chef för fordonsdynamik och chassikonstruktion på Scania. Forskningsdisciplinerna inom centret är aerodynamik, dynamik för väg- och spårfordon, lättviktskonstruktion, ljud och vibrationer samt miljöstrategisk analys. Frågor som de medverkande ställer handlar till exempel om hur man på ett systematiskt sätt kan ta fram mer energieffektiva fordon? Skulle fordonet kunna byggas lätt men utformas på ett sätt som ökar stabiliteten och därmed trafiksäkerheten? Vilka tekniska lösningar kan bidra till minskad total miljöbelastning från fordon i ett framtida transportsystem? Det unika med ECO2 Det som skiljer arbetet i ECO2 med traditionell forskning är att man i centret tar ett steg upp och sätter forskningen i ett större systemsammanhang. Vi använder oss av variablerna ekonomi och ekologi i hela processen. Vad kostar det? Är det ekonomiskt och ekologiskt försvarbart för företagen och för samhället? Vi försöker rusta oss för framtiden och peka på nya transportmöjligheter, så vi är beredda och har den tekniska kompetensen för de krav som kommer att ställas på trafiken och fordonen i framtiden, säger Susann Boij. Forskningen som bedrivs inom centret är multidisciplinär. På Scania, i vår utveckling av nya lastbilar ställs vi ofta inför olika tekniska utmaningar i skärningspunkten mellan olika discipliner. På centret försöker man kategorisera transportbehoven och ställa dem mot önskvärda prestanda för hela transportsystemet. Vad ska transporteras? Ska det färdas långt eller kort? I dag byggs fordon för en prestandanivå de i vardagen inte används till. Som exempel byggs personbilar för att kunna köra i över 200 km i timmen, oavsett om vi mest kör i stadstrafik eller inte. Ett nytänkande kring tekniska lösningar på motstridiga funktionella krav är en del av arbetet i centret. Peter Göransson, som är professor vid KTH och föreståndare för ECO2, är glad över det nyskapande samarbetet med industrin. Det är fantastiskt att vi kan mötas, identifiera och tillsammans arbeta med de här frågeställningarna. Ett av målen för oss forskare är att förstå helheten i processen som industrin följer. Nu får vi dessutom en gemensam arbetsmetod och därmed en plattform för fordonsutveckling i framtiden. Principskiss för topologioptimerat multi-funktionellt tak Multi-funktionell struktur. Lätt-, tunt- och tyst tak

8 8 MAJ 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER 2RÅD Forskningssamarbeten gynnar alla Fråga: Vad är fördelarna med forskningssamarbeten mellan industri och akademi? Svar: Alla tjänar på en långsiktig kunskapsbyggnad, säger Gunnar Holmberg på SAAB Aeronautics. Torgny Brogårdh ABB Robotics FOTO: ABB Gunnar Holmberg SAAB Aeronautics FOTO: SAAB AERONAUTICS UTVECKLA INDUSTRIN ATT JOBBA TILLSAMMANS FUNGERAR BÄST Det finns ett gammalt ordspråk i forskningsvärlden som säger att forskningsresultat överförs bäst i ett par skor. Det innebär att utbytet fungerar bäst om man faktiskt jobbar tillsammans, säger Torgny Brogårdh. FOTO: ABB knutna till LINK-SIC, en organisation som ska främja forskningssamarbete och utbytet sker inte bara mellan industrin och den akademiska världen, företagen delar också med sig av forskningsresultaten till varandra. INDUSTRIDESIGN Electrolux Design Lab har blivit en årlig global tävling för industridesignstudenter kring framtidens hushållsapparater. Förra årets tävling gick ut på att skapa genomtänkt designade produkter för matlagning, tvätt och disk år Här är några av finalisterna. Första plats - The Snail Peter Alwin från Indien, 1 som utvecklat en portabel uppvärmnings- och matlagningsprodukt baserad på induktionsteknik. Både industrin och den akademiska världen tjänar på att samar beta kring forskning och utveckling, inte minst eftersom båda parter får en långsiktig kompetensförstärkning med både bredare och djup are kunskap. Samtidigt går önskemålen isär på flera punkter. Den akademiska världen fokuserar förstås på att forskningen ska ha vetenskaplig relevans, medan industrin är mest intresserade av att resultaten ska kunna produktifieras och tillfredsställa ett framtida kundbehov. Andra skillnader är att den akademiska världen gärna vill sprida resultatet av forskningen i så hög utsträckning som möjligt, medan industrin ofta hellre håller delar av resultaten för sig själva av konkurrensskäl. Tidigt idéutbyte Att välja upplägg och innehåll i forskningsprojekten som uppfyller både industrins och högskolans intressen är en viktig framgångsfaktor, påpekar Gunnar Holmberg, SAAB Aeronautics. FAKTA Saab Aeronautics Saab Aeronautics är en del av Saab AB som har ca anställda och har en omsättning på ca 24 GSEK. Saab AB Saab AB har sedan många år omkring 20 % av omsättningen inom forskning och utveckling, vilket gör det till ett av Sveriges FoU-intensivaste företag. Det bästa är om man börjar samarbetet med att prata ihop sig om vad man vill ha ut av det. Många gånger blir det en balansgång där båda parter måste jämka, säger Torgny Brogårdh på ABB Robotics. Ett råd är att tidigt släppa in forskare från akademin på företagen så att samarbetet blir så intimt som möjligt. På samma sätt är det bra om industrins folk kommer ut till universiteten. Därigenom får man förståelse för varandras villkor. Gunnar Holmberg på SAAB Aeronautics håller med. Det finns ett gammalt ordspråk i forskningsvärlden som säger att forskningsresultat överförs bäst i ett par skor, säger han. Det innebär att utbytet fungerar bäst om man faktiskt jobbar tillsammans. Ofta är det effektivt att samla industri och högskola tillsammans runt utmanande forskningsdemonstrationer. Både ABB Robotics och SAAB är Linköping Saab Aeronautics har en dominerande del av sin verksamhet i Linköping, Sverige, och har sina rötter i bildandet av SAAB FoT FoT är idag fokuserad kring centrala trender inom flyget, såsom systemintegration, effektivare och miljövänligare flyg samt effektivare utnyttjande av luftrummet. Ömsesidigt samarbete Forskar vi på navigationssystem kan resultaten användas i såväl bilar som inom flyget och robotindustrin, berättar Torgny Brogårdh. Då har alla glädje av resultaten. Det är svårt att säga vem som oftast initierar forskningen. Det händer lika ofta att industrin har en idé som att akademin har sett något som ger en idé till ett framtida forskningsområde. Många tror att det är de små och medelstora företagen som står för flest innovationer i Sverige, men det är inte säkert, menar Torgny Brogårdh. Storföretagen är minst lika aktiva på området, men kanske inte lika angelägna om att tala om det. De små och medelstora företagen har alltid ett mycket större behov av att hitta samarbetspartners och finansiärer, säger han. Därför är man också bättre på att nå ut i media med sitt arbete. BENEDIKTA CAVALLIN Andra plats - Bio Robot Yuriy Dmitriev från Ryssland, som tagit fram ett 2 alternativ till konventionella kylskåp, en klibb- och doftfri gelé, som sluter sig runt och skyddar matvaran. Tredje plats Matthew Gilbride, USA, 3 som löser framtidens platsbrist genom att monterahela köket på väggen. Sveriges ledande idéinvesterare och företagsinkubator Bli din egen! Starta tillväxtföretag Kunskap = bättre affärer ESBRI sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretagande Vi vågar påstå att genom vår erfarenhet och processer har du större möjlighet att realisera din idé och med snabbare tillväxt än om du gjort resan på ett annat sätt. Om du vill veta mer kontakta oss på eller besök vår hemsida. Nyheter I Artiklar I Boktips I Webb-tv

En innovationspartner med bredd. Magnus Lundin och Charlotte Brogren: I förhållande till sin storlek satsar Sverige mest i världen på forskning.

En innovationspartner med bredd. Magnus Lundin och Charlotte Brogren: I förhållande till sin storlek satsar Sverige mest i världen på forskning. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! Magnus Lundin och Charlotte Brogren: I förhållande till sin storlek

Läs mer

INNOVATION & FORSKNING

INNOVATION & FORSKNING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! INNOVATION

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING

ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Idé, projektledning och grafisk formgivning: Yra AB Redaktör och skribent: Thomas Heldmark Skribent: Sara Bergqvist Månsson Tryck och

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MEDICINSK TEKNIK SJUKVARDENS RYGGRAD

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MEDICINSK TEKNIK SJUKVARDENS RYGGRAD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2011 Med dagstidningens g räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 4 MEDICINSK TEKNIK 5TIPS FÖR EN BÄTTRE FÖR EN BÄTTRE

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Denna tematidning är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Om Sverige som FoU-nation Forskning måste vara brukbar Starka behov av samarbeten Katarina Bjelke, chef för

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Stiftelsen för Strategisk Forskning ANNONS. fler och bättre broar mellan näringsliv och forskning.

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Stiftelsen för Strategisk Forskning ANNONS. fler och bättre broar mellan näringsliv och forskning. forskning SOM FORMAR VÅR FRAMTID ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Stiftelsen för Strategisk Forskning ANNONS Forskning är en passion för mig! Att hitta saker man inte visste fanns är en fantastisk

Läs mer

Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård

Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård 2009-2010 Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover Smarta fönster spar energi Idéer för bättre vård Lansering på Nasdaq OMX Affärscoacher adderar affärsmannaskap

Läs mer

LUFT VATTEN. nytt. blir UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA. Böcker som byter skepnad. Från idé till eget företag. Jonas och Fredrik mjölkar luften

LUFT VATTEN. nytt. blir UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA. Böcker som byter skepnad. Från idé till eget företag. Jonas och Fredrik mjölkar luften FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 2 APRIL 2012 nytt Från idé till eget företag Böcker som byter skepnad UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA LUFT VATTEN blir Jonas och Fredrik mjölkar luften LEDARE Ung innovation

Läs mer

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse. och årsredovisning

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse. och årsredovisning Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2008 Grafisk formgivning: Yra AB Tryck och repro: Ekotryck Redners, maj 2008 Texter: Fatima Grönblad, Thomas Heldmark

Läs mer

DETTA ÄR MISTRA MISTRAS VISION

DETTA ÄR MISTRA MISTRAS VISION ÅRSRAPPORT 2007 2 DETTA ÄR MISTRA Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, stöder forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar utveckling. Stiftelsen ska främja utvecklingen

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus?

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 STARTA EGET 4TIPS FOTO: OLIVER CRONA STENBERG Bambuser och CoolStuff:

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse och ÅRSREDOVISNING 2011 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Idé, projektledning och grafisk formgivning: Yra AB Skribent: Tom Hård af Segerstad Foto: Johan Olsson Tryck:

Läs mer

Forskar på Excellence nivå. nytt. #4 september 2006

Forskar på Excellence nivå. nytt. #4 september 2006 #4 september 2006 nytt Spel i högsta divisionen Textilindustrin en framtidsbransch Utvandring byggde svensk välfärd Torra vindar en vinnare Forskar på Excellence nivå Det enda som blev som det var tänkt

Läs mer

SKILLNAD. nytt SVERIGE TÄNJ GRÄNSERNA I VIRTUELLT LABB. Glasklart koncept. Soki Choi vill göra FÖRDEL

SKILLNAD. nytt SVERIGE TÄNJ GRÄNSERNA I VIRTUELLT LABB. Glasklart koncept. Soki Choi vill göra FÖRDEL FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 5 DECEMBER 2011 nytt FÖRDEL SVERIGE Glasklart koncept TÄNJ GRÄNSERNA I VIRTUELLT LABB Soki Choi vill göra SKILLNAD LEDARE Produktion är ett allt mer prioriterat område

Läs mer

Entreprenörsjakt Grön energi Twin Parks. Hollywood nästa! Vecka45 program. Läs mer om... Barnkläder som rockar. Världsledande visualisering

Entreprenörsjakt Grön energi Twin Parks. Hollywood nästa! Vecka45 program. Läs mer om... Barnkläder som rockar. Världsledande visualisering HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS FÖR VECKA45 REGIONENS INNOVATIONS- OCH ENTREPRENÖRSKAPSVECKA Läs mer om... Hollywood nästa! Världsledande visualisering Vecka45 program Barnkläder som rockar Entreprenörsjakt

Läs mer

UIC bolag på internationell innovationsturné

UIC bolag på internationell innovationsturné UIC bolag på internationell innovationsturné Första stopp Silicon Valley First på First North Isconova - första UIC bolag som noteras 2010-2011 Innovationspolitiken får inte bli regionalpolitik UICs vd

Läs mer

49:- TEMA: Innovation

49:- TEMA: Innovation 1 2004 49:- TEMA: Innovation 1 2004 02............................................... LEDAREN 03................................................ ÅSIKTEN 04......... Aktiva styrelser kan skapa entreprenöriella

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Idé, projektledning och grafisk formgivning: Yra Skribent: Michael Ivarsson Foto: Johan Olsson Tryck: Åtta45,

Läs mer

PATENT & VARUMÄRKEN STARKA VARUMÄRKEN. Micco Grönholm, varumärkesstrateg: Knepet är att skapa förväntningar som varumärket alltid kan leva upp till.

PATENT & VARUMÄRKEN STARKA VARUMÄRKEN. Micco Grönholm, varumärkesstrateg: Knepet är att skapa förväntningar som varumärket alltid kan leva upp till. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK!

Läs mer

TEMA: Entreprenörskap i skolan

TEMA: Entreprenörskap i skolan TEMA: Entreprenörskap i skolan 42005 4 2005 02.................................................... LEDAREN 03..................................................... ÅSIKTEN 04..................................Svårt

Läs mer

KTH Företagssamverkan

KTH Företagssamverkan KTH Företagssamverkan KTH:s utbildning och forskning ska göra nytta i samhället KTH Företagssamverkan skapades den 1 juli 2008 genom att delar av KTH:s universitetsförvaltning bröts loss och bildade grunden

Läs mer

FORSKNING INNOVATION TILLVÄXT No 2 APRIL 2011nytt

FORSKNING INNOVATION TILLVÄXT No 2 APRIL 2011nytt FORSKNING INNOVATION TILLVÄXT No 2 APRIL 2011nytt VATTEN ur luft SOLVÄRMEPANELER OCH KONDENSERINGSTEKNIK GER TILLGÅNG TILL VATTEN Ö V E R A L LT. Avgifter gör nytta ENLIGT JONAS ELIASSON BLEV NYTTAN AV

Läs mer

5TIPS VÅGA TA FÖR DIG OCH LYCKAS

5TIPS VÅGA TA FÖR DIG OCH LYCKAS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.1/Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED ANNONS 5TIPS VÅGA TA FÖR DIG OCH LYCKAS FOTO: BABBEN.SE SOM

Läs mer

nytt Två som siktar på den tredje uppgiften #3 2005 Så blir det fler bioteknikjobb Fiberpionjären i Hälsingland Jakten på epo-fuskarna

nytt Två som siktar på den tredje uppgiften #3 2005 Så blir det fler bioteknikjobb Fiberpionjären i Hälsingland Jakten på epo-fuskarna #3 2005 nytt Så blir det fler bioteknikjobb Fiberpionjären i Hälsingland Jakten på epo-fuskarna Två som siktar på den tredje uppgiften Vi ska bli Europas innovationscentrum för e-tjänster till hemmet och

Läs mer

KARRIÄR & STUDIER. Google SATSAR PÅ FRIHET UNDER ANSVAR GUIDE. Sveriges största a-kassa för akademiker anställda och företagare www.aea.

KARRIÄR & STUDIER. Google SATSAR PÅ FRIHET UNDER ANSVAR GUIDE. Sveriges största a-kassa för akademiker anställda och företagare www.aea. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer

Helen Dannetun KUNSKAPS- TRIANGELN NYTT SKALLBEN AV KERAMIK PÅ SPANING I SILICON VALLEY NYCKELAKTÖRER ÖKAR INNOVATIONS- LUSTEN

Helen Dannetun KUNSKAPS- TRIANGELN NYTT SKALLBEN AV KERAMIK PÅ SPANING I SILICON VALLEY NYCKELAKTÖRER ÖKAR INNOVATIONS- LUSTEN FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 2 APRIL 2013nytt NYTT SKALLBEN AV KERAMIK PÅ SPANING I SILICON VALLEY NYCKELAKTÖRER ÖKAR INNOVATIONS- LUSTEN TEMA KUNSKAPS- TRIANGELN Helen Dannetun Här samlas alla

Läs mer

Det oupptäckta. Om hur innovation löser samhällsproblem

Det oupptäckta. Om hur innovation löser samhällsproblem Det oupptäckta Om hur innovation löser samhällsproblem Det oupptäckta Om hur innovation löser samhällsproblem Ansvarig utgivare: Cecilia Driving, RISE Holding Textproduktion: Gullers Grupp och RISE Holding

Läs mer

Hur uppfattas färger i glas?

Hur uppfattas färger i glas? Fokus Ett magasin om utbildning och forskning vid Linnéuniversitetet Nr 2 2010 Hur uppfattas färger i glas? Sidorna 12-15 Sidan 16 Sidan 10 Ett universitet där människor och idéer växer Uppmärksammad studie

Läs mer