GRAFISK MANUAL MORA KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRAFISK MANUAL MORA KOMMUN"

Transkript

1 GRAFISK MANUAL MORA KOMMUN

2 EN ENHETLIG BILD AV MORA Mora kommuns grafiska profil beskriver hur och när kommunen ska använda sin logotyp, sina typsnitt, färger och grafiska element. Målet är att skapa en stark, enhetlig och positiv bild av Mora kommun. Därför är det viktigt att reglerna följs av alla som använder eller skapar grafiskt material för Mora kommun. Den här grafiska profilen skapades ursprungligen I samband med uppdateringen av profilen 2013 fastställdes detta styrande dokument av kommunstyrelsen Kontakta kommunens kommunikationsenhet om du har frågor om den grafiska profilen. 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRUNDELEMENT LOGOTYP 4 Varianter, frizoner, färger TYPOGRAFI 7 Externt, internt, på webben FÄRGER 9 Primära, accentfärger, toningar GRAFISKA ELEMENT 11 Häst på bård, Morakurbits TILLÄMPNINGAR KOMMUNSAMARBETE VISITKORT BREVPAPPER KUVERT FÖRSÄTTSBLAD NAMNSKYLT ANNONSER SKYLTPROGRAM PENNOR PROFILKLÄDER BILDEKOR POWERPOINT

4 LOGOTYP En logotyp är det enskilt viktigaste elementet i en grafisk identitet. Målet är att skapa snabb och effektiv igenkänning genom att använda en unik och estetiskt tilltalande kombination av färg och form, oftast tillsammans med ett ord eller en text. Många logotyper använder sig dessutom av en symbol, ikon eller en bild som gestaltar, kompletterar eller förtydligar logotypens och ibland även själva ordets betydelse och symbolik. MORAS KOMMUNVAPEN Redan 1675 förekom S:t Mikael och draken tillsammans med skriften Mora Sochns Signet på en riksdagsfullmakt. Sedan 1931 har Mora använt sig av S:t Mikael och draken både i sigill och stämpel. Varför Mora från första början blev anknuten till S:t Mikael finns det flera teorier om. En av teorierna som framförts beskriver att Mora kyrka under katolsk tid kan ha varit helgad åt ärkeängeln, S:t Mikael. 4

5 LOGOTYP Mora kommuns logotyp finns i två utföranden. En centrerad och en vänsterställd. Detta för att logotypen ska passa för alla ytor. Vilken som ska användas beror på var den ska placeras och hur stor ytan är. Om logotypen inte ska ta stor plats, om den ska vara centrerad eller om den ska ligga på en kvadratisk yta, är den centrerade varianten att föredra. Är ytan däremot rektangulär eller om logotypen behöver ta stor plats rekommenderas den vänsterställda. LOGOTYP TILLSAMMANS MED FÖRVALTNINGS- ELLER ENHETSNAMN Ibland är det nödvändigt att förtydliga avsändare med förvaltningens eller enhetens namn som avsändare av material. Därför finns det en variant av logotypen där förvaltnings- eller enhetsnamnet ligger centrerat under Mora kommuns logotyp, både i den centrerade versionen av logotypen och den vänsterställda. Den här varianten av logotypen använder vi när den enskilda förvaltningen eller enheten är avsändare. Gymnasieförvaltningen Kommunledningskon Gymnasieförvaltningen Kommunledningskontoret 5

6 LOGOTYPENS FRIZONER Frizonen är den luft som alltid ska omge logotypen. Frizonerna runt den centrerade logotypen ska alltid vara hälften av sköldens bredd. För den vänsterställda logotypen ska M:et i Mora alltid få plats runt logotypen. Se illustrationen nedan. FÄRGVARIANTER Logotypen ska i största mån användas i sitt originalutförande. Det är viktigt att den är tydlig och syns. Därför finns logotypen i ytterligare fem färgvarianter som kan väljas beroende på vilken bakgrund logotypen ska användas mot. a) Fyrfärg (original) ska alltid användas i första hand. d) Negativ mot mörka bakgrunder. b) Gråskala används för utskrifter på svartvit skrivare. e) Mot bildbakgrund används alltid orginalvariant. c) Svartvit mot ljusa bakgrunder då fyrfärgstryck inte är möjligt. 6 f) Vitlinjerad för röda bakgrunder.

7 TYPOGRAFI Typografi är, precis som logotyp och färg, en viktig del av den grafiska profilen. Typografins viktigaste uppgift, förutom att ge ett visuellt uttryck för varumärket, är att vara så läsvänlig som möjligt, så att läsaren snabbt uppfattar budskapet. Mora kommuns grafiska profil består av tre olika uppsättningar av typsnitt. Den första är för den externa kommunikationen, medan den andra uppsättningen är framtagen för all intern kommunikation. Den tredje är ett typsnitt speciellt framtaget för webb. 7

8 TYPOGRAFI EXTERNT För att all extern kommunikation ska vara lätt att känna igen är det viktigt att Mora kommun använder ett enhetligt typsnitt. Berling används för längre texter/brödtexter, exempelvis foldrar, broschyrer och liknande. Trade Gothic är bland annat valt för rubriker, affischer, annonser, skyltar och visitkort. Trade Gothics tysnittsstilar Oblique (kursiv stil) och Bold No. 2 ska inte användas. BERLING Berling Roman: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Berling Italic: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Berling Bold: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ TRADE GOTHIC Trade Gothic Light: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Trade Gothic Medium: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Trade Gothic Bold: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Berling Bold Italic: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ TYPOGRAFI INTERNT Även internt i kommunen är enhetlig kommunikation viktig. De typsnitt som valts ut för den externa kommunikationen finns dock inte installerade från början i alla datorer. För att underlätta hanteringen av typsnitt finns det därför även en sekundär uppsättning typsnitt som kan användas i den interna kommunikationen när de externa typsnitten saknas. GARAMOND Garamond: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Garamond Italic: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Garamond Bold: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ ARIAL Arial abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Arial Medium: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Arial Bold: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Garamond Bold Italic: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ TYPOGRAFI PÅ WEBBEN På webben använder Mora kommun alltid typsnittet Verdana. Det finns som standard. Det är dessutom specialdesignat för att ge en klar och ren ordbild på olika bildskärmar. 8

9 FÄRGER Färg är, precis som de andra delarna i en grafisk profil, mycket viktig. Färg förmedlar känsla, förstärker intryck, markerar eller avgränsar innehåll och fungerar framförallt som ett kraftfullt redskap för att skapa igenkänning. Därför är det viktigt att Mora kommuns färger alltid är desamma oavsett var de används. På följande uppslag är Mora kommuns färger förklarade och angivna i olika färgsystem för olika ändamål. 9

10 PRIMÄRA FÄRGER Röd Den röda färgen är en varm färg som drar blicken till sig. Rött är Mora kommuns primära färg. Färgen är hämtad ur Moras anrika historia och har sitt ursprung i den traditionella sockenfärgen för regionen. Kulörsystem CMYK C - Cyan M - Magenta Y - Gul K - Svart 0 % 100 % 79 % 20 % 0 % 18 % 32 % 10 % 0 % 0 % 0 % 70 % Beige Som en mjuk kontrastfärg till den röda används en beige färgton som är lugn och avslappnande. PMS Coated 187 C 4665 C Cool Grey 11 C PMS Uncoated 187 U 4665 U ool Grey 11 U RGB 193:0:43 233:203: :124:126 Grå Den tredje färgkomponenten i Moras kommuns grafiska profil är en sval grå färg som agerar motvikt till den röda. HEX (Webbsäkra färger) # #CC9966 # ACCENTFÄRGER Tanken med Mora kommuns accentfärger är att framhäva och skapa synergier med primärfärgerna. Grön Den gröna färgen är en komplementfärg till den röda, inspirerad av Moradräktens gröna men dovare magd (moradräktens förkläde). Blå Den djupt blå färgen är en sober komplementfärg som andas stabilitet och kvalitet. 54 % 100 % 11 % 85 % 100 % 13 % 1 % 2 % 377 C 390 U 7687 C Reflex Blue U 139:175:26 36:58:133 #8BAF1A #243A85 TONINGAR Som ett komplement till profilfärgerna kan toningar användas. Det kan till exempel vara på material där grafiken inte bör vara för framtonad, i exempelvis bakgrundsgrafik där text ska ligga i förgrunden. 100% 100% 100% 100% 100% 80% 80% 80% 80% 80% 60% 60% 60% 60% 60% 40% 40% 40% 40% 40% 20% 20% 20% 20% 20% 10

11 GRAFISKA ELEMENT Ett grafiskt element finns till för att skapa igenkänning hos betraktaren. Igenkänning som i sin tur bidrar till känslan av något som inte är främmande, utan tryggt. Det finns två olika typer av grafiska element. Den ena typen är till exempel streck, punkter, fyrkanter och trekanter, som ska styra och hålla ihop bild, text och färg. Den andra typen av grafiska element symboliserar något, samtidigt som de är dekorativa och passar bra på profilmaterial. Mora kommuns två grafiska element används aldrig tillsammans. Hästen respektive morakurbitsen används var för sig och väljs beroende på produkten eller dokumentet. 11

12 HÄST PÅ BÅRD Mora kommuns primära grafiska element är hästen på bården. Den ligger som en utfallande bård längst ned på exempelvis papper, skyltar, annonser och liknande. Den rena och enfärgade formen gör att det grafiska elementet känns stilrent och passar därför på de flesta material där utfall är möjligt. Den röda varianten ska alltid användas i första hand. Den beiga och den grå används när den röda inte passar till övrig design och den vita då bakgrunden är en bild. Anpassa elementet genom att skala (storleksförändra) proportionellt och placera filen så att de svarta strecken tangerar formatets sidkanter. När du är färdig, beskär bort alla svarta markeringar, men behåll utfallet. Anpassa elementet genom att skala (storleksförändra) proportionellt och placera filen så att de svarta strecken tangerar formatets sidkanter. När du är färdig, beskär bort alla svarta markeringar, men behåll utfallet. Anpassa elementet genom att skala (storleksförändra) proportionellt och placera filen så att de svarta strecken tangerar formatets sidkanter. När du är färdig, beskär bort alla svarta markeringar, men behåll utfallet. Anpassa elementet genom att skala (storleksförändra) proportionellt och placera filen så att de svarta strecken tangerar formatets sidkanter. När du är färdig, beskär bort alla svarta markeringar, men behåll utfallet. Anpassa elementet genom att skala (storleksförändra) proportionellt och placera filen så att de svarta strecken tangerar formatets sidkanter. När du är färdig, beskär bort alla svarta markeringar, men behåll utfallet. 12

13 MORAKURBITS Den handritade kurbitsen är ett annat grafiskt element som tillhör Mora kommun. Kurbitsen ska med alla sina detaljer symbolisera mångfalden i Mora. Illustrationen kan utföras i alla Mora kommuns profilfärger, antingen fristående eller med bakgrundsplatta. När kurbitsen är fristående och används i andra färger än röd ska hästarna alltid vara röda. När kurbitsen ligger mot en bakgrundsplatta ska kurbitsen alltid vara vit och bakgrundsplattan i någon av profilfärgerna eller svart. Kurbitsen ska antingen användas i sin helhet eller som halv och utfallande (se den högra sidan med halvtransparant kurbits). Kulörsystem Kulörsystem CMYK CMYK Kulörsystem Kulörsystem C - Cyan C - Cyan M - Magenta M - Magenta CMYK CMYK C - Cyan C - Cyan M - Magenta M - Magenta 0 %0 % % % 0 18 Y - Gul Y - Gul 79 % 79 % 32 K - Svart K - Svart 20 % 20 % 10 PMS PMS Coated Coated C C 4665 PMS PMS Uncoated Uncoated RGB RGB HEX HEX (Webbsäkra (Webbsäkra färger) färger) U U 176:28:46 176:28:46 # # % 79 % 20 % 20 % C C 4665 PMS PMS Uncoated Uncoated U U 4665 HEX HEX (Webbsäkra (Webbsäkra färger) färger) 176:28:46 176:28:46 # # % % % 13 1 % 100 % C U :175:26 36:58:13 #8BAF1A 112:17 11 #CC99 # #CC99 # 54 % 54 % PMS PMS Coated Coated RGB RGB 112: %0 % % % Y - Gul Y - Gul K - Svart K - Svart % C U :175:26 36:58:13 #8BAF1A #243A85 #243A85 Kulörsystem Kulörsystem CMYK CMYK C - Cyan C - Cyan M - Magenta M - Magenta 0 %0 % % % Y - Gul Y - Gul 79 % 79 % K - Svart K - Svart 20 % 20 % PMS PMS Coated Coated C C 4665 PMS PMS Uncoated Uncoated U U 4665 RGB RGB HEX HEX (Webbsäkra (Webbsäkra färger) färger) 176:28:46 176:28:46 # # % 11 % 100 % 1 % 112:17 11 #CC99 # C U :175:26 36:58:13 #8BAF1A #243A85 13

14 TILLÄMPNINGAR På följande sidor finner du exempel och riktlinjer för hur logotyp, typsnitt, färger och grafiska element används på bland annat kontorsmaterial, skyltar, fordon, annonser och Powerpoint. 14

15 KOMMUNSAMARBETE Moras kommunvapen används tillsammans med Orsa och Älvdalens kommunvapen vid samarbete mellan kommunerna. När alla tre kommunvapnen ligger bredvid varandra ska Moras kommunvapen ligga först, sedan Orsas och därefter Älvdalens. Dessa logotyper finns i fyra utföranden. Ett utförande med ortnamnen centrerade under, ett med ortnamnen vänsterställda mot höger sida av kommunvapnen, samt varianterna i svartvitt. Den variant som ska användas i första hand är den med ortnamnen centrerade under kommunvapnen. Ortnamnen är skrivna med typsnittet Avenir. Om avsändaren är en gemensam nämnd/förvaltning ska nämnd/förvaltningsnamnet skrivas med Trade Gothic, Bold. 15

16 VISITKORT Mora kommuns visitkort ska alltid vara vita och i formatet 90 x 55 mm. Informationen på visitkortet ska bestå av namn, titel, telefonnummer, e-post, besöksadress och postadress. Visitkort 90x55 mm: TRYCK EN SIDA 8 11,2 8 6 Anna-Lena Fjärdström I T- T EKNIKER Tel E-post Besöksadress Badstugatan 2 Kommunledningskontoret Mora kommun MORA 7 Anna-Lena Fjärdström I T- T EKNIKER Tel E-post Besöksadress Badstugatan 2, Mora Kommunledningskontoret Mora kommun MORA Göran Ek RÅDGI VARE Tel E-post Besöksadress Badstugatan 2 Statsarkitektkontoret Mora kommun MORA

17 BREVPAPPER Brevpapper ska alltid vara i formatet A4. Följ nedanstående riktlinjer för korrekt utformning. Glöm inte rubrik, logga och sidfot. Brevpapper A4: Placering mottagaradress = C5, fönster h , , , Kommunledningskontoret ÅÅÅÅ-MM-DD Kansli och utveckling Dnr: XXXX/XXX XXX Förnamn Efternamn Företag/Organisation Box/Gata Postadress Lorpero odolobore Lorperaessi te molortie tat. Duismolent autpatum zzrit delessi. Lor suscidunt ut nostis dolestrud dolestie essenibh er sisisit aliquip essequisi blaorem quisl exer in velesto duiscilit aut acin hent alit ullumsa dipisis iliscillaore dolorting eratism dolorem iure magna feuis nisis accum qui tem zzriurem nim aut et ullute faccum accum venit lan vullaoreet, sit erostrud magna feugiatisl ulput vendiamcommy nibh eugue con hendit, commy nullaor augiam, vel ea auguer ipit do euisi. Lorpero odolobore ero con veliquat, sum nullamcon er in henim iure velesequam, sum dolore vullaorem at. Ut ut ilit in enibh el er alis alisi blaore euis nos aut delit, veliquat ulla commy nosto eugait nibh eumsan vulla faccum vulla conummy nonse digna feu feugait vercip exero delendio dolor secte magnim dolobor ip euguer aci tinci bla consendit num dolorper sed dolortin utpat. Lore consequisim iure facipsumsan ulla consed magna conse tisciduipit augiam zzrit delenim adio do deliqui isisi tem auguero tinisl ullam eu feuipis nos ad et ad dit, quat. Ut vel elesting exeril ullutpat. Duisseq atuer sequissi. Duisisi. Duis num quat nit nostin hendre diam dio odo dolestrud etue dolore dolor sequat eum in utatetue dipisit vero consequis aliquamet, qui bla feugueros niam, consecte molobore faccum zzrilismolor sum quis aut nit, sum zzril dipsustie do dolor irit la faccum illaorper ing enim quatis nulput amcore tinibh ex estrud etuero odolor sit iniamco ercip er sum velis aut acillam in etuerosto doloborting erosto od dolore feummy nonulla faci blamet ullam, quat. Lorero ex ea feugiam iusto dolor susciliquis eum quat. Gait nostrud mincipsum dionsequat prat, velis adigna faci eugait, sit alit lute mod tat essit wis eummy nullan et ea augait pratum vel ip elisiscin verat in vulputpatet nullam quis num iriliquis dunt num ipit, vel ullam quissismod Mincipsum Mora kommun MORA Besöksadress: Fredsgatan 16 Tel Fax ora.se ,3 Kommunledningskontoret Kansli och utveckling ÅÅÅÅ-MM-DD Dnr: XXXX/XXX XXX Förnamn Efternamn Företag/Organisation Box/Gata Postadress Lorpero odolobore Lorperaessi te molortie tat. Duismolent autpatum zzrit delessi. Lor suscidunt ut nostis dolestrud dolestie essenibh er sisisit aliquip essequisi blaorem quisl exer in velesto duiscilit aut acin hent alit ullumsa dipisis iliscillaore dolorting eratism dolorem iure magna feuis nisis accum qui tem zzriurem nim aut et ullute faccum accum venit lan vullaoreet, sit erostrud magna feugiatisl ulput vendiamcommy nibh eugue con hendit, commy nullaor augiam, vel ea auguer ipit do euisi. Lorpero odolobore ero con veliquat, sum nullamcon er in henim iure velesequam, sum dolore vullaorem at. Ut ut ilit in enibh el er alis alisi blaore euis nos aut delit, veliquat ulla commy nosto eugait nibh eumsan vulla faccum vulla conummy nonse digna feu feugait vercip exero delendio dolor secte magnim dolobor ip euguer aci tinci bla consendit num dolorper sed dolortin utpat. Lore consequisim iure facipsumsan ulla consed magna conse tisciduipit augiam zzrit delenim adio do deliqui isisi tem auguero tinisl ullam eu feuipis nos ad et ad dit, quat. Ut vel elesting exeril ullutpat. Duisseq atuer sequissi. Duisisi. Duis num quat nit nostin hendre diam dio odo dolestrud etue dolore dolor sequat eum in utatetue dipisit vero consequis aliquamet, qui bla feugueros niam, consecte molobore faccum zzrilismolor sum quis aut nit, sum zzril dipsustie do dolor irit la faccum illaorper ing enim quatis nulput amcore tinibh ex estrud etuero odolor sit iniamco ercip er sum velis aut acillam in etuerosto doloborting erosto od dolore feummy nonulla faci blamet ullam, quat. Lorero ex ea feugiam iusto dolor susciliquis eum quat. Gait nostrud mincipsum dionsequat prat, velis adigna faci eugait, sit alit lute mod tat essit wis eummy nullan et ea augait pratum vel ip elisiscin verat in vulputpatet nullam quis num iriliquis dunt num ipit, vel ullam quissismod Mincipsum Mora kommun MORA Besöksadress: Fredsgatan 16 Tel Fax ora.se

18 KUVERT Kuvert som skickas från Mora kommun ska alltid ha hästen på bården utfallande nedtill. Mora kommun MORA Mora kommun MORA Anpassa elementet genom att skala (storleksförändra) proportionellt och placera filen så att de svarta strecken tangerar formatets sidkanter. När du är färdig, beskär bort alla svarta markeringar, men behåll utfallet. 0101_MK_C5_TR.indd Frankeras ej. Mottagaren betalar portot. Mora kommun Att:... SvArSpoSt Anpassa elementet genom att skala (storleksförändra) proportionellt och placera filen så att de svarta strecken tangerar 792 formatets 20 Mora sidkanter. När du är färdig, beskär bort alla svarta markeringar, men behåll utfallet. Mora kommun MORA Mora kommun MORA Anpassa elementet genom att skala (storleksförändra) proportionellt och placera filen så att de svarta strecken tangerar formatets sidkanter. När du är färdig, beskär bort alla svarta markeringar, men behåll utfallet. 0101_MK_C5_TR.indd

19 FÖRSÄTTSBLAD Ritningen nedan visar hur försättsblad ska se ut för bland annat rapporter, årsredovisningar och samverksansavtal. Bilden på försättsbladet ska alltid vara liggande format. Det är inte tillåtet att använda två grafiska element samtidigt, därför ska morakurbitsen inte användas på försättsblad, endast hästen som illustrationen nedan Diarienummer Rapport verksamhetsåret 2010 BARN & UTBILDNING NAMNSKYLT Rekommenderat mått för namnskylt är 70 x 45 mm, detta möjliggör plats för tolv stycken namnskyltar på ett A4-papper. På namnskylten ska förnamn, efternamn och befattning alltid finnas med. NAMN EFTERNAMN Titel/befattning 19

20 TEXT: LIGGANDE, 122x65 mm B STADSARKITEKTKONTORET ANNONSER B x 0,5 B x 0,5 B x 0,75 Annonser Nedan hittar Biträdande du riktlinjer stadsarkitekt V för hur plats- och kungörelseannonser V kan se ut. Du kan även se Ref nr 5/2008 hur mycket luft För mer det information bör besök finnas vår hemsida; mellan de olika elementen. Storleken på annonserna beror på Sista ansökningsdag: TEXT: H x LIGGANDE, 0,5 122x65 mm tidningen här nedan följer rekommenderade storlekar. H B x 0,5 B B x 0,75 STADSARKITEKTKONTORET B x 0,5 STADSARKITEKTKONTORET Annonser TEXT: STÅENDE, 122x245 mm Biträdande stadsarkitekt Ref nr 5/2008 För mer information besök vår hemsida; Sista ansökningsdag: Biträdande stadsarkitekt Ref nr 5/2008 För mer information besök vår hemsida; Sista ansökningsdag: V V Annonser H x 0,5 H TEXT: STÅENDE, 122x245 mm B x 0,5 B B x 0,5 B x 0,5 SOCIALFÖRVALTNINGEN Vård och omsorg SOCIALFÖRVALTNINGEN Vård och omsorg STADSARKITEKTKONTORET 36 B x 0,5 Semestervikarier Under vår ordinarie personals semesterledighet behövervi semestervikarier. Vi erbjuder Dig ett meningsfullt och självständigt arbete. Semesterperioden avser tiden r r Biträdande stadsarkitekt Semestervikarier Ref nr 5/2008 Under vår ordinarie personals semesterledighet behövervi För mer information besök vår hemsida; semestervikarier. Vi erbjuder Dig ett meningsfullt och självständigt arbete. Sista ansökningsdag: Semesterperioden avser tiden Vi söker Enhetschefer Biståndshandläggare Sjuksköterskor Undersköterskor Vårdbiträden Vårdare Skötare Personliga assistenter Personal till boendestöd inom psykiatrin/omsorg Annonser Vi söker Enhetschefer Biståndshandläggare Sjuksköterskor Undersköterskor Vårdbiträden Vårdare Skötare Personliga assistenter Personal till boendestöd inom psykiatrin/omsorg B x 0,5 B x 0,5 Du kan välja mellan att arbeta inom äldreboende, demensboende, hemtjänst, nattpatrull, korttidshem, gruppbostäder och personlig assistans. Schemalagd arbetstid, vilket innebär TEXT: LIGGANDE, 164x110 mm tjänstgöring kvällar och helger. Du bör helst ha fyllt 18 år. Körkort erfordras för arbete inom hemtjänst, nattpatrull och boendestöd. B x 0,75 OBS! Skicka endast en ansökan men Du kan givetvis söka flera B alternativ. Ange vad du söker i första hand, i andra hand o s v. 36 Upplysningar lämnas av assistent Anneli Eldh, tfn Du kan även kontakta respektive enhetschef, samt söka kontakt med resp. facklig organisation, via kommunens växel Nya byggklara tomter till salu Sista ansökningsdag: Ansökan med meritförteckning insändes till: Mora kommun, Två tomter på Sollerön vid Uppåkersvägen Socialförvaltningen, Du som är intresserad Mora. är välkommen Märk på kuvertet personligt besök på tekniska förvaltningen i kommunhuset på Fredsgatan 16 i Mora och boka dig för Semestervikarier. tomt. Du kan välja mellan att arbeta inom äldreboende, demensboende, hemtjänst, nattpatrull, korttidshem, gruppbostäder och personlig assistans. Schemalagd arbetstid, vilket innebär tjänstgöring kvällar och helger. Du bör helst ha fyllt 18 år. Körkort erfordras för arbete inom hemtjänst, nattpatrull och boendestöd. OBS! Skicka endast en ansökan men Du kan givetvis söka flera alternativ. Ange vad du söker i första hand, i andra hand o s v. Upplysningar lämnas av assistent Anneli Eldh, tfn Du kan även kontakta respektive enhetschef, samt söka kontakt med resp. facklig organisation, via kommunens växel Sista ansökningsdag: Ansökan med meritförteckning insändes till: Mora kommun, Socialförvaltningen, Mora. Märk kuvertet Semestervikarier. Onsdagen den 16 april 2008, kl 8.00 VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Vi har dessutom ett flertal lediga tomter i andra delar av kommunen. Gå in på för att se vilka fler tomter vi har till salu. Mora kommun, MORA Tel Birgitta Fändriks tel Fax Ann-Marie Eriksson tel H H Mora kommun, MORA Tel Fax Annonser H x 0,75 Mora kommun, MORA Besöksadress: Fredsgatan 16 Tel Fax H TEXT: LIGGANDE, 164x110 mm B x 0,5 B B x 0, Nya byggklara tomter till salu Två tomter på Sollerön vid Uppåkersvägen Du som är intresserad är välkommen på personligt besök på tekniska förvaltningen i kommunhuset på Fredsgatan 16 i Mora och boka dig för tomt. Onsdagen den 16 april 2008, kl 8.00 B x 0,5 Nya byggklara tomter till salu Två tomter på Sollerön vid Uppåkersvägen Du som är intresserad är välkommen på personligt besök på tekniska förvaltningen i kommunhuset på Fredsgatan 16 i Mora och boka dig för tomt. Vi har dessutom ett flertal lediga tomter i andra delar av kommunen. Gå in på för att se vilka fler tomter vi har till salu. Birgitta Fändriks tel Ann-Marie Eriksson tel Onsdagen den 16 april 2008, kl 8.00 Vi har dessutom ett flertal lediga tomter i andra delar av kommunen. Gå in på för att se vilka fler tomter vi har till salu. Birgitta Fändriks tel Ann-Marie Eriksson tel Mora kommun, MORA Besöksadress: Fredsgatan 16 Tel Fax Mora kommun, MORA Besöksadress: Fredsgatan 16 Tel Fax H x 0,75 H 37 Nya byggklara tomter till salu Två tomter på Sollerön vid Uppåkersvägen Du som är intresserad är välkommen på personligt besök på tekniska förvaltningen i kommunhuset på Fredsgatan 16 i Mora och boka dig för tomt. 20 Onsdagen den 16 april 2008, kl 8.00 Vi har dessutom ett flertal lediga tomter i andra delar av kommunen. Gå in på för att se vilka fler tomter vi har till salu. Birgitta Fändriks tel Ann-Marie Eriksson tel Mora kommun, MORA Besöksadress: Fredsgatan 16 Tel Fax

21 8 8 Rubrik här Lortisi. Duipsum alisiscidunt ad tio core veliquat vullandre tat wisl dolum volorer init, qui blaore miniam nulputem alit lam iureet, verilis odolutpating et nismod min henit ing ero odipsumsan vel inim dolore er illum zzril dolobor ad doloreet laoreetue dolorem irilis non V x 1,5 V V Anpassa elementet genom att skala (storleksförändra) proportionellt och placera filen så att de svarta strecken tangerar formatets sidkanter. När du är färdig, beskär bort alla svarta markeringar, men behåll utfallet. Mora kommun, MORA Tel Fax M B = L x 0,55 L M Anpassa elementet genom att skala (storleksförändra) proportionellt och placera filen så att de svarta strecken tangerar formatets sidkanter. När du är färdig, beskär bort alla svarta markeringar, men behåll utfallet. V x 1,5 V Skriv din rubrik här Lortisi. Duipsum alisiscidunt ad tio core veliquat vullandre tat wisl dolum volorer init, qui blaore miniam nulputem alit lam iureet, verilis odolutpating et nismod min henit ing ero odipsumsan vel inim dolore er illum zzril dolobor ad doloreet laoreetue dolorem irilis non hendrem delenis esto conse tionulp tpat. Lorem am at. Dui bla consenim zzrit utem dit, volorer ad dunt irit praestisse modit augiat iliscin hendre commolor se consequat. Ut prat. Lore dolorem alis nullut luptat velis nit utetuer esent ut velissi et am ver sum augiat. Duis esto cor sustrud ming er ip ercidunt lute. r r H 5 Mora kommun, MORA Besöksadress: Fredsgatan 16 Tel Fax B = (L+H) x 0,13 L 21

22 SKYLTPROGRAM Anläggningar som ägs av Mora kommun ska markeras med följande skyltar. Anläggningens namn ska alltid stå som rubrik. Skyltarnas storlek är inte låsta utan får anpassas efter förutsättningarna vid varje anläggning. VÄLKOMMEN TILL MORA MOTORSTADION Mora motorklubb VÄLKOMMEN TILL HEMUS SKIDSTADION IFK Mora skidor VÄLKOMMEN TILL MORA TENNISHALL Mora tennisklubb 22

23 PENNOR Storlek och placering av trycket på pennan beror på pennans utformning. Relationen mellan logotypen och www-adressen ska dock alltid se ut som i exemplen här nedan. 23

24 Kläder T-SHIRT/SWEATSHIRT: tillåtna färger svart, röd och vit. Gäller även ex. tränings- och fritidskläder. Layoutalternativ jackor, se nästa uppslag. PROFILKLÄDER Kläder Mora kommuns profilkläder såsom t-shirts/sweatshirts samt tränings- och fritidskläder ska alltid vara svarta, röda eller vita. På svarta kläder används färglogotypen med med vit text. På vita kläder används standardlogotypen T-SHIRT/SWEATSHIRT: och på röda tillåtna kläder färger den svart, vita logotypen. röd och vit. Nedan visas även Gäller även ex. tränings- och fritidskläder. Layoutalternativ jackor, se nästa uppslag. exempel på hur eventuell text kan placeras. Kläder Layout 1 Framsida Rygg Layout 1 Framsida Rygg T-SHIRT/SWEATSHIRT: tillåtna färger svart, röd och vit. Gäller även ex. tränings- och fritidskläder. Layoutalternativ jackor, se nästa uppslag. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Layout 1 Framsida Rygg Vid tryck på svart tyg skall den negativa färglogotypen alltid användas. Textfärg = vit. Filnamn: MORA_logo_left_PMS_neg.eps / MORA_logo_centr_PMS_neg.eps Typsnitt text: Trade Gothic Bold Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Layout 2 Framsida Rygg Vid tryck på svart tyg skall den negativa färglogotypen alltid användas. Textfärg = vit. Filnamn: MORA_logo_left_PMS_neg.eps / MORA_logo_centr_PMS_neg.eps Typsnitt text: Trade Gothic Bold Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Vid tryck på svart tyg skall den negativa Layout färglogotypen 2 alltid användas. Textfärg = vit. Filnamn: MORA_logo_left_PMS_neg.eps Framsida Rygg / MORA_logo_centr_PMS_neg.eps Typsnitt text: Trade Gothic Bold Layout 2 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Framsida Rygg Vid tryck på vitt tyg skall den positiva färglogotypen alltid användas. Textfärg = svart. Filnamn: MORA_logo_left_PMS.eps / MORA_logo_centr_PMS.eps Typsnitt text: Trade Gothic Bold 52 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Vid tryck på vitt tyg skall den positiva färglogotypen alltid användas. Textfärg = svart. Filnamn: MORA_logo_left_PMS.eps / MORA_logo_centr_PMS.eps Typsnitt text: Trade Gothic Bold 52 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Vid tryck på vitt tyg skall den positiva färglogotypen alltid användas. Textfärg = svart. Filnamn: MORA_logo_left_PMS.eps / MORA_logo_centr_PMS.eps Typsnitt text: Trade Gothic Bold Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt Grafisk manual 1 Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt intryck. Den grafiska manualen ska fungera

Läs mer

Visitkort. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef

Visitkort. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef Kontorstryck Visitkort Om visitkorten Med visitkort representerar man. De grafiska reglerna ska följas även här. Visitkorten är i storlek 90x55. På visitkorten används N-logotypen och Let s create-märket

Läs mer

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Logotype Ljungbys logotyp består av två element: ordmärke som är själva basen och pratbubblan som är en flexibel del

Läs mer

Information om Sekos nya grafiska profil

Information om Sekos nya grafiska profil Information om Sekos nya grafiska profil Uppdatering med flera nyheter Uppdaterad logotyp och nya typsnitt. Det är några av förändringarna i Sekos nya grafiska profil som lanseras i samband med förbundets

Läs mer

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET Hej! I den här manualen beskriver vi vår visuella identitet. Den ger oss riktlinjer för hur vi tillsammans skapar en stark och värdeladdad profil som kommunicerar våra känslor

Läs mer

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL DEN VISUELLA IDENTITETEN KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL Logon och det grafiska utseendet förmedlar Kimitoöns kommuns värderingar: öppenhet, aktivitet och förnyelse. Det nya grafiska utseendet är fräscht och

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Färgversioner. Färg: Svart-vit: Negativ:

Färgversioner. Färg: Svart-vit: Negativ: Grafisk profilguide Profilguide Ett företags profilguide är till för att skapa ett enhetligt och konsekvent visuellt uttryck, och för att bygga varumärket. Det är viktigt att riktlinjer och rekommendationer

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

INNEHÅLL. partex marking systems ab 3. Logotype 4. Färger 5. Typografi 6. Korrespondens 7. Powerpoint 8. Nyhetsbrev & Pressrelease 9.

INNEHÅLL. partex marking systems ab 3. Logotype 4. Färger 5. Typografi 6. Korrespondens 7. Powerpoint 8. Nyhetsbrev & Pressrelease 9. profilmanual INNEHÅLL partex marking systems ab 3 Logotype 4 Färger 5 Typografi 6 Korrespondens 7 Powerpoint 8 Nyhetsbrev & Pressrelease 9 Annons 10 Trycksaker 11 Exponering 12 Bildekor 13 Skyltning 14

Läs mer

LOGOTYP I UNDANTAGSFALL

LOGOTYP I UNDANTAGSFALL GRAFISK PROFIL ens färger INTRODUKTION Vår grafiska profil sammanfattar visuellt vad vi står för vår värdegrund. Campus Telge ska på sikt bli en internationell arena för tillväxt och utbyten för möten,

Läs mer

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert GRAFISK PROFIL 1 Grundregler 2 Trycksaker 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert Grundregler 1.1 Logotyp Logotyp Färger 1.2 Grundregler Färger RGB CMYK R=179, G=197,

Läs mer

Introduktion. Logotyp i undantagsfall

Introduktion. Logotyp i undantagsfall Grafisk profil ens färger Introduktion Vår grafiska profil sammanfattar visuellt vad vi står för vår värdegrund. Campus Telge ska på sikt bli en internationell arena för tillväxt och utbyten för möten,

Läs mer

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion Grafisk manual Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke introduktion 1 2 Pangea design 2008 Innehållsförteckning Introduktion...5 Varumärket ett stöd att nå

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

HUMANA. Grafisk profil

HUMANA. Grafisk profil 1 HUMANA Grafisk profil 2010 Innehållsförteckning sid 3 sid 4 8 sid 9 sid 10 12 sid 13 sid 14 sid 15 sid 16 sid 17 sid 18 sid 19 Introduktion Logotyp & användning Färger Typografi & användning Tryckt material

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Innehållsförteckning. Grundregler. Tillämpning. Inledning 3. Logotypen 4 Frizon 7 Färger 8 Dekor 9 Typografi 10

Innehållsförteckning. Grundregler. Tillämpning. Inledning 3. Logotypen 4 Frizon 7 Färger 8 Dekor 9 Typografi 10 Grafisk manual 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Grundregler Logotypen 4 Frizon 7 Färger 8 Dekor 9 Typografi 10 Tillämpning Kontorstrycksaker 11 Profi lmaterial 15 2 Inledning Den visuella bild vi förmedlar

Läs mer

g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009

g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009 g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009 grafisk profil för enköpings kommun 3 kort historik 4 enköpings kommunvapen 4 r ä d d n i n g s t j ä n s t e n 4 l o g o t y p

Läs mer

Grafisk profilmanual för Stora Sköndal

Grafisk profilmanual för Stora Sköndal Grafisk profilmanual för Stora Sköndal Innehåll Logotyp 4 Logotyp, frizon 5 Logotyp, placering 6 Logotyp, placering på trycksaker 7 Färger 8 Typografi 9 Illustrationer 10 Fotografier 11 Former 12 Layoutens

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

Profilmanual. Regelverk för kommunikation

Profilmanual. Regelverk för kommunikation Profilmanual 1 Regelverk för kommunikation Innehåll 21.0 3 grund Logotyp sid 6 Färgpalett sid 8 Typografi 10 Bård 12 Payoff 14 Symbol 16 Våg 18 korrespondens Visitkort 22 Brevpapper 24 Brevpapper Holding

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

Erikshjälpens typsnitt

Erikshjälpens typsnitt Grafisk profil Erikshjälpens typsnitt FS Lola Light Italic FS Lola Medium Italic FS Lola Regular FS Lola Italic FS Lola Medium FS Lola Medium Italic FS Lola Bold FS Lola Bold Italic FS Lola Extra Bold

Läs mer

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005.

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Grafisk manual För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Innehåll Region Skåne värt att vårda 3 Vår koncernlogotyp 4 Pilträd

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

Grafisk handbok. Kristianstads kommun Reviderad, januari 2015

Grafisk handbok. Kristianstads kommun Reviderad, januari 2015 Grafisk handbok Kristianstads kommun Reviderad, januari 2015 Register 01 Varför en grafisk profil? 02 Vår identitet - vårt varumärke 03 Riktlinjer ger tydlighet och enhetlig form 04 Logotyp 05 Typografi

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

Moogio - Identity guidelines

Moogio - Identity guidelines Moogio - Identity guidelines Moogio - The logo The Moogio logo should always be as clear as possible, without distraction from other visual elements and should always be used in its entirety. There should

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

GRAFISK MANUAL Karlsborgs kommun

GRAFISK MANUAL Karlsborgs kommun GRAFISK MANUAL Karlsborgs kommun KARLSBORGS KOMMUN En enhetlig grafisk profil gör oss tydligare för omvärlden. Ryssarnas upprepade angrepp mot Finland och östersjökusten efter Karl XII:s död blev upphovet

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. Vi driver. rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna

PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. Vi driver. rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna Grafisk profil PRO Grafisk profil Den grafiska profil som du håller i handen, med dess mallar, är tänkt som ett hjälpmedel för dig som ska arbeta med skriftlig information och kommunikation i PRO. PRO

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

Visuell identitet. Sparbanksstiftelsen Kronan Sparbanksstiftelsen Norrbotten Sparbanksstiftelsen Norrland Sparbanksstiftelsen Nya

Visuell identitet. Sparbanksstiftelsen Kronan Sparbanksstiftelsen Norrbotten Sparbanksstiftelsen Norrland Sparbanksstiftelsen Nya 1 Visuell identitet Sparbanksstiftelsen Alfa Sparbanksstiftelsen Dalarna Sparbanksstiftelsen Första Sparbanksstiftelsen Jämtlands Län Sparbanksstiftelsen Kronan Sparbanksstiftelsen Norrbotten Sparbanksstiftelsen

Läs mer

GRAFISK MANUAL 2014 1

GRAFISK MANUAL 2014 1 GRAFISK MANUAL 2014 1 INNEHÅLL Förord 3 Varumärket 4 1.1 Vår logotyp 5 1.2 Färgsättning 6 1.3 Frizon 7 1.4 Logotyp historik 8 2.1 Vårt typsnitt 9 2.3 Typsnitt - trycksaker & webb 10 3.1 Våra färger 11

Läs mer

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Typografi Kommunikationsteckensnitt 12 Office och digital media 13 Färger

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Grafisk profil manual. version 1

Grafisk profil manual. version 1 Grafisk profil manual version 1 Innehåll 0.0 1.0 Logotyp 1.1 friyta 1.2 storlek 1,3 ERK logotyp 2.0 Färger 2.1 färgschema & användning 3.0 Typsnitt 3.1 för tryck 3.2 för web/digitalt/mallar ABC ABC 4.0

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt. GRAFISK MANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande regler Logotyp Logotyp alternativ Färger Typsnitt Dekor och papper Visitkort Brevpapper Brevpapper internt Korrespondenskort Kuvert Sida 3 Sida 4 Sida 5

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

Inledning. Inledning 3

Inledning. Inledning 3 Grafisk profil Inledning Inledning 3 Trollhättans vapen 4 Trollhättans stads logotyp 5-6 Designelement 7 Typsnitt 8-9 KONTORSMATERIAL Brevpapper,VISITKORT, KORRESPONDENSKORT 10-11 KUVERT, POWERPOINT 12-13

Läs mer

CERTIFIERING AV LEDNINGSSYSTEM Ett värde att kommunicera.

CERTIFIERING AV LEDNINGSSYSTEM Ett värde att kommunicera. BUSINESS ASSURANCE CERTIFIERING AV LEDNINGSSYSTEM Ett värde att kommunicera. Manual för användning av certifieringsmärken - ledningssystem Juni 2014 SAFER, SMARTER, GREENER Manual för certifieringsmärken

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Del 1: GS identitetsmanual

Del 1: GS identitetsmanual Del 1: GS identitetsmanual Varumärkets identitet 1.1 GS-märket 1.2 GS-märket med text 1.3 Varumärkets korrekta användning 1.4 GS-märkets huvudfärg 1.5 Oacceptabel typografi 1.6 Filnamn 1.7 Filnamn med

Läs mer

INNEHÅLL. Inledning/bakgrund 5 Logotype 6 Användande av logotype 7 Frizon 8 Färger 9 Placering 9

INNEHÅLL. Inledning/bakgrund 5 Logotype 6 Användande av logotype 7 Frizon 8 Färger 9 Placering 9 GRAFISK MANUAL INNEHÅLL Inledning/bakgrund 5 Logotype 6 Användande av logotype 7 Frizon 8 Färger 9 Placering 9 Typografi 10 Annonser 11 Bilder 12 Powerpoints 13 Brevpapper och visitkort 14 Profilkläder

Läs mer

Sid 1/12. 6F Corporate Design. Grafisk manual

Sid 1/12. 6F Corporate Design. Grafisk manual Sid 1/12 Grafisk manual Sid 2/12 Introduktion Introduktion I denna manual sammanfattas 6Fs visuella identitet. Visuell identitet 6F består av de sex förbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna,

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD

EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD GRAFISK HANDBOK 1 EN HEL BOK FULL MED GODA RÅD Vår grafiska handbok finns till för att förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den är ett praktiskt arbetsverktyg som innehåller massor av anvisningar,

Läs mer

Vårdförbundet Grafiska riktlinjer 2010.03.05

Vårdförbundet Grafiska riktlinjer 2010.03.05 Vårdförbundet Grafiska riktlinjer 2010.03.05 För att Vårdförbundet alltid ska ge samma goda intryck är det viktigt att vi alltid använder oss av samma goda uttryck. Vårdförbundet är en stor och betydelsefull

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se låt våra konsulter göra jobbet åt dig Om du är intresserad av börja tillverka din egen el ska du kontakta oss på Göteborg Energi Vi har många års erfarenhet av energifrågor och brinner för att göra Göteborg

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17 EQUMENIA 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Logotyp Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s. 4 FÄRGER Färgschema s. 8

Läs mer

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Innehåll Förord 02 Grundelement Logotype Färger Typsnitt Kontorstryck Brevpapper Kuvert Visitkort Skyltar Flaggor Skyltar 03 05 06 07 08 09 10 11 2 Förord

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

SELECTED WORK. Mattias Kristensson 2011

SELECTED WORK. Mattias Kristensson 2011 SELECTED WORK Mattias Kristensson 2011 WEBBDESIGN / LOGOTYP / GRAFISK PROFIL Made for Sales Made for Sales är ett rekryteringsföretag inriktat på sälj- och marknadstjänster. Programmering av site ej klar.

Läs mer

Grafisk profilmanual. Version 1.0 September 2009

Grafisk profilmanual. Version 1.0 September 2009 Grafisk profilmanual Version 1.0 September 2009 Stockholms universitets studentkår Grafisk profilmanual 090909 2 / 22 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Grundelementen det som bygger en visuell identitet

Läs mer

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Innehållsförteckning Den grafiska profilen 3 Varumärket 4 Färger 5 Logotype 6 Typsnitt 8 Bilder 10 Digitala plattformar 11 Kontorsmaterial 13 Profilprodukter

Läs mer

Acta-serien. Lokal grafisk manual

Acta-serien. Lokal grafisk manual Acta-serien Lokal grafisk manual med regler för placering av logotyp och regler för utformning av omslag och inlaga. Med Acta-serien avses förlaget Acta Universitatis Gothoburgensis med sina 15 underserier.

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Hjälpreda för grafisk produktion

GRAFISK MANUAL. Hjälpreda för grafisk produktion GRAFISK MANUAL Hjälpreda för grafisk produktion Förord Under verksamhetsåret 2008/2009 togs en ny logotyp och grafisk profil fram av PR-Utskottets Jonas Karlsson och Janne Poikulainen. Bakgrunden till

Läs mer

profil användarhandbok

profil användarhandbok 1 vår grafiska profil användarhandbok Version 20 2011 Innehållsförteckning Vår grafiska profil 3 Vår logotyp 5 Typografi 10 Grafiskt element 11 Bild och text 12 Färger 13-14 Tillämpningar Kontorsmaterial

Läs mer

DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket.

DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket. GRAFISK MINIGUIDE 1 DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket. Att uppträda konsekvent är därför

Läs mer

Grafisk profilmanual 1

Grafisk profilmanual 1 Grafisk profilmanual 1 Innehåll Inledning 3 Profilelement Logotypen 4 Typografi och typsnitt 5 Färger 6 Färgplatta 7 Korrespondensmaterial Brevpapper 8 Kuvert 9 Visitkort 10 Korrespondenskort 11 Power

Läs mer

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar!

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar! Grafisk manual 2007 JUJUTSU Riktigt bra självförsvar! Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping Andrea Drljaca, Viktor Larsson och Jesper Jarl Grafisk manual 2007-06-08 INNEHÅLL GRAFISK MANUAL...4

Läs mer

Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting

Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting SLL-profilerad verksamhet 1. Vår logotyp... 6 1.1. Vår logotyp... 7 1.2. Symbol och namn... 8 1.3. Logotypvarianter... 9 1.4. Placering logotyp... 10 1.5.

Läs mer

Grafisk profil. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke

Grafisk profil. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke Sid 2/30 ens färger er Södertälje kommuns grafiska profil sammanfattar visuellt vad kommunen står för vår värdegrund.

Läs mer

Å L Ä N D S K A S E G E L S Ä L L S K A P E T

Å L Ä N D S K A S E G E L S Ä L L S K A P E T GRAFISK PROFILMANUAL för ÅLÄNDSKA SEGELSÄLLSKAPET r.f. I N N E H Å L L 2. Innehåll 3. Logotyp färger 4. Logotyp gråskala 5-6. Variationer på logon 7. Användning av logon mot olika bakgrundsfärger 8. Segelkontur

Läs mer

Grafisk profilhandbok

Grafisk profilhandbok Grafisk profilhandbok Vårt ansikte utåt En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden medlemmar, allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare

Läs mer

DESIGN. Varumärkesmanual 1.0

DESIGN. Varumärkesmanual 1.0 smanual 1.0 DESIGN en består av flera beståndsdelar: logotyp, typografi, färger, mönster och bildmanér. Beståndsdelarna fungerar som en grafisk verktygslåda. Ibland kan vi välja att utnyttja samtliga beståndsdelar

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman BAKGRUND Otydlig profilering Svårt att ta del av information Dålig koll på

Läs mer

Om grunderna för varumärket Marks kommun samt riktlinjer för den grafiska profilen

Om grunderna för varumärket Marks kommun samt riktlinjer för den grafiska profilen 1 Om grunderna för varumärket Marks kommun samt riktlinjer för den grafiska profilen VERSION 1.1 Antagen av kommunfullmäktige 200X-XX-XX 2 Om grunderna för varumärket MARK samt riktlinjer för den grafiska

Läs mer

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok Förbundet Vi Ungas Grafiska handbok Innehållsförteckning INLEDNING 2 KAPITEL ETT 3 LOGOTYPEN 4 Vad man inte får göra med Vi Ungas logotyp 5 FÄRGER 6 TYPSNITT 7 FLÄTAN 8 KAPITEL TVÅ 9 GRAFISKA ELEMENT 10

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord

En bild säger mer än tusen ord Identitet 2 3 En bild säger mer än tusen ord Ideon Science Park är inte bara en organisation och ett geografiskt område. Det är också ett starkt varumärke som skapar positiva bilder i många människors

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 NOVEMBER 2014 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0

Grafisk manual Version 1.0 Grafisk manual 2 0 / Innehåll 1 / Introduktion 1.1 / Syfte 2 / Grafisk manual 2.1 / Logotyp 2.1.1 Logotypens sammansättning 2.1.2 Storlekar & friyta 2.1.3 Användning 2.1.4 Strapline 2.1.5 Operatörslogotyper

Läs mer

02/&), profil(!.$"/+ handbok

02/&), profil(!.$/+ handbok profilhandbok INNEHÅLL Former och färger i vår anda 5 Vår logotyp och färger 6 Våra typsnitt och papper 7 Kontorstryck 8 Trycksaker 9 Brev, protokoll, kallelser 10 Nyhetsbrev 11 OH- och PowerPoint-mallar

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld.

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. INNEHÅLL 1 En världsledande region inom Elkraftteknik 2 HVV:s kärnvärden och identitet 3 Logotyp 4 Profilfärger 5 Typografi 6 Layout 7 Avsändare

Läs mer

PMS Rubine Red C. PMS Process Black C 90%

PMS Rubine Red C. PMS Process Black C 90% PMS 227 C PMS Rubine Red C PMS 2415 C Version utan datumrad. Används endast i undantagsfall på produkter som återkommer från år till år. 2.1 Logotyp Versioner Versioner Logotypen finns, förutom i sitt

Läs mer