GRAFISK MANUAL MORA KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRAFISK MANUAL MORA KOMMUN"

Transkript

1 GRAFISK MANUAL MORA KOMMUN

2 EN ENHETLIG BILD AV MORA Mora kommuns grafiska profil beskriver hur och när kommunen ska använda sin logotyp, sina typsnitt, färger och grafiska element. Målet är att skapa en stark, enhetlig och positiv bild av Mora kommun. Därför är det viktigt att reglerna följs av alla som använder eller skapar grafiskt material för Mora kommun. Den här grafiska profilen skapades ursprungligen I samband med uppdateringen av profilen 2013 fastställdes detta styrande dokument av kommunstyrelsen Kontakta kommunens kommunikationsenhet om du har frågor om den grafiska profilen. 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRUNDELEMENT LOGOTYP 4 Varianter, frizoner, färger TYPOGRAFI 7 Externt, internt, på webben FÄRGER 9 Primära, accentfärger, toningar GRAFISKA ELEMENT 11 Häst på bård, Morakurbits TILLÄMPNINGAR KOMMUNSAMARBETE VISITKORT BREVPAPPER KUVERT FÖRSÄTTSBLAD NAMNSKYLT ANNONSER SKYLTPROGRAM PENNOR PROFILKLÄDER BILDEKOR POWERPOINT

4 LOGOTYP En logotyp är det enskilt viktigaste elementet i en grafisk identitet. Målet är att skapa snabb och effektiv igenkänning genom att använda en unik och estetiskt tilltalande kombination av färg och form, oftast tillsammans med ett ord eller en text. Många logotyper använder sig dessutom av en symbol, ikon eller en bild som gestaltar, kompletterar eller förtydligar logotypens och ibland även själva ordets betydelse och symbolik. MORAS KOMMUNVAPEN Redan 1675 förekom S:t Mikael och draken tillsammans med skriften Mora Sochns Signet på en riksdagsfullmakt. Sedan 1931 har Mora använt sig av S:t Mikael och draken både i sigill och stämpel. Varför Mora från första början blev anknuten till S:t Mikael finns det flera teorier om. En av teorierna som framförts beskriver att Mora kyrka under katolsk tid kan ha varit helgad åt ärkeängeln, S:t Mikael. 4

5 LOGOTYP Mora kommuns logotyp finns i två utföranden. En centrerad och en vänsterställd. Detta för att logotypen ska passa för alla ytor. Vilken som ska användas beror på var den ska placeras och hur stor ytan är. Om logotypen inte ska ta stor plats, om den ska vara centrerad eller om den ska ligga på en kvadratisk yta, är den centrerade varianten att föredra. Är ytan däremot rektangulär eller om logotypen behöver ta stor plats rekommenderas den vänsterställda. LOGOTYP TILLSAMMANS MED FÖRVALTNINGS- ELLER ENHETSNAMN Ibland är det nödvändigt att förtydliga avsändare med förvaltningens eller enhetens namn som avsändare av material. Därför finns det en variant av logotypen där förvaltnings- eller enhetsnamnet ligger centrerat under Mora kommuns logotyp, både i den centrerade versionen av logotypen och den vänsterställda. Den här varianten av logotypen använder vi när den enskilda förvaltningen eller enheten är avsändare. Gymnasieförvaltningen Kommunledningskon Gymnasieförvaltningen Kommunledningskontoret 5

6 LOGOTYPENS FRIZONER Frizonen är den luft som alltid ska omge logotypen. Frizonerna runt den centrerade logotypen ska alltid vara hälften av sköldens bredd. För den vänsterställda logotypen ska M:et i Mora alltid få plats runt logotypen. Se illustrationen nedan. FÄRGVARIANTER Logotypen ska i största mån användas i sitt originalutförande. Det är viktigt att den är tydlig och syns. Därför finns logotypen i ytterligare fem färgvarianter som kan väljas beroende på vilken bakgrund logotypen ska användas mot. a) Fyrfärg (original) ska alltid användas i första hand. d) Negativ mot mörka bakgrunder. b) Gråskala används för utskrifter på svartvit skrivare. e) Mot bildbakgrund används alltid orginalvariant. c) Svartvit mot ljusa bakgrunder då fyrfärgstryck inte är möjligt. 6 f) Vitlinjerad för röda bakgrunder.

7 TYPOGRAFI Typografi är, precis som logotyp och färg, en viktig del av den grafiska profilen. Typografins viktigaste uppgift, förutom att ge ett visuellt uttryck för varumärket, är att vara så läsvänlig som möjligt, så att läsaren snabbt uppfattar budskapet. Mora kommuns grafiska profil består av tre olika uppsättningar av typsnitt. Den första är för den externa kommunikationen, medan den andra uppsättningen är framtagen för all intern kommunikation. Den tredje är ett typsnitt speciellt framtaget för webb. 7

8 TYPOGRAFI EXTERNT För att all extern kommunikation ska vara lätt att känna igen är det viktigt att Mora kommun använder ett enhetligt typsnitt. Berling används för längre texter/brödtexter, exempelvis foldrar, broschyrer och liknande. Trade Gothic är bland annat valt för rubriker, affischer, annonser, skyltar och visitkort. Trade Gothics tysnittsstilar Oblique (kursiv stil) och Bold No. 2 ska inte användas. BERLING Berling Roman: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Berling Italic: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Berling Bold: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ TRADE GOTHIC Trade Gothic Light: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Trade Gothic Medium: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Trade Gothic Bold: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Berling Bold Italic: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ TYPOGRAFI INTERNT Även internt i kommunen är enhetlig kommunikation viktig. De typsnitt som valts ut för den externa kommunikationen finns dock inte installerade från början i alla datorer. För att underlätta hanteringen av typsnitt finns det därför även en sekundär uppsättning typsnitt som kan användas i den interna kommunikationen när de externa typsnitten saknas. GARAMOND Garamond: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Garamond Italic: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Garamond Bold: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ ARIAL Arial abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Arial Medium: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Arial Bold: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Garamond Bold Italic: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ TYPOGRAFI PÅ WEBBEN På webben använder Mora kommun alltid typsnittet Verdana. Det finns som standard. Det är dessutom specialdesignat för att ge en klar och ren ordbild på olika bildskärmar. 8

9 FÄRGER Färg är, precis som de andra delarna i en grafisk profil, mycket viktig. Färg förmedlar känsla, förstärker intryck, markerar eller avgränsar innehåll och fungerar framförallt som ett kraftfullt redskap för att skapa igenkänning. Därför är det viktigt att Mora kommuns färger alltid är desamma oavsett var de används. På följande uppslag är Mora kommuns färger förklarade och angivna i olika färgsystem för olika ändamål. 9

10 PRIMÄRA FÄRGER Röd Den röda färgen är en varm färg som drar blicken till sig. Rött är Mora kommuns primära färg. Färgen är hämtad ur Moras anrika historia och har sitt ursprung i den traditionella sockenfärgen för regionen. Kulörsystem CMYK C - Cyan M - Magenta Y - Gul K - Svart 0 % 100 % 79 % 20 % 0 % 18 % 32 % 10 % 0 % 0 % 0 % 70 % Beige Som en mjuk kontrastfärg till den röda används en beige färgton som är lugn och avslappnande. PMS Coated 187 C 4665 C Cool Grey 11 C PMS Uncoated 187 U 4665 U ool Grey 11 U RGB 193:0:43 233:203: :124:126 Grå Den tredje färgkomponenten i Moras kommuns grafiska profil är en sval grå färg som agerar motvikt till den röda. HEX (Webbsäkra färger) # #CC9966 # ACCENTFÄRGER Tanken med Mora kommuns accentfärger är att framhäva och skapa synergier med primärfärgerna. Grön Den gröna färgen är en komplementfärg till den röda, inspirerad av Moradräktens gröna men dovare magd (moradräktens förkläde). Blå Den djupt blå färgen är en sober komplementfärg som andas stabilitet och kvalitet. 54 % 100 % 11 % 85 % 100 % 13 % 1 % 2 % 377 C 390 U 7687 C Reflex Blue U 139:175:26 36:58:133 #8BAF1A #243A85 TONINGAR Som ett komplement till profilfärgerna kan toningar användas. Det kan till exempel vara på material där grafiken inte bör vara för framtonad, i exempelvis bakgrundsgrafik där text ska ligga i förgrunden. 100% 100% 100% 100% 100% 80% 80% 80% 80% 80% 60% 60% 60% 60% 60% 40% 40% 40% 40% 40% 20% 20% 20% 20% 20% 10

11 GRAFISKA ELEMENT Ett grafiskt element finns till för att skapa igenkänning hos betraktaren. Igenkänning som i sin tur bidrar till känslan av något som inte är främmande, utan tryggt. Det finns två olika typer av grafiska element. Den ena typen är till exempel streck, punkter, fyrkanter och trekanter, som ska styra och hålla ihop bild, text och färg. Den andra typen av grafiska element symboliserar något, samtidigt som de är dekorativa och passar bra på profilmaterial. Mora kommuns två grafiska element används aldrig tillsammans. Hästen respektive morakurbitsen används var för sig och väljs beroende på produkten eller dokumentet. 11

12 HÄST PÅ BÅRD Mora kommuns primära grafiska element är hästen på bården. Den ligger som en utfallande bård längst ned på exempelvis papper, skyltar, annonser och liknande. Den rena och enfärgade formen gör att det grafiska elementet känns stilrent och passar därför på de flesta material där utfall är möjligt. Den röda varianten ska alltid användas i första hand. Den beiga och den grå används när den röda inte passar till övrig design och den vita då bakgrunden är en bild. Anpassa elementet genom att skala (storleksförändra) proportionellt och placera filen så att de svarta strecken tangerar formatets sidkanter. När du är färdig, beskär bort alla svarta markeringar, men behåll utfallet. Anpassa elementet genom att skala (storleksförändra) proportionellt och placera filen så att de svarta strecken tangerar formatets sidkanter. När du är färdig, beskär bort alla svarta markeringar, men behåll utfallet. Anpassa elementet genom att skala (storleksförändra) proportionellt och placera filen så att de svarta strecken tangerar formatets sidkanter. När du är färdig, beskär bort alla svarta markeringar, men behåll utfallet. Anpassa elementet genom att skala (storleksförändra) proportionellt och placera filen så att de svarta strecken tangerar formatets sidkanter. När du är färdig, beskär bort alla svarta markeringar, men behåll utfallet. Anpassa elementet genom att skala (storleksförändra) proportionellt och placera filen så att de svarta strecken tangerar formatets sidkanter. När du är färdig, beskär bort alla svarta markeringar, men behåll utfallet. 12

13 MORAKURBITS Den handritade kurbitsen är ett annat grafiskt element som tillhör Mora kommun. Kurbitsen ska med alla sina detaljer symbolisera mångfalden i Mora. Illustrationen kan utföras i alla Mora kommuns profilfärger, antingen fristående eller med bakgrundsplatta. När kurbitsen är fristående och används i andra färger än röd ska hästarna alltid vara röda. När kurbitsen ligger mot en bakgrundsplatta ska kurbitsen alltid vara vit och bakgrundsplattan i någon av profilfärgerna eller svart. Kurbitsen ska antingen användas i sin helhet eller som halv och utfallande (se den högra sidan med halvtransparant kurbits). Kulörsystem Kulörsystem CMYK CMYK Kulörsystem Kulörsystem C - Cyan C - Cyan M - Magenta M - Magenta CMYK CMYK C - Cyan C - Cyan M - Magenta M - Magenta 0 %0 % % % 0 18 Y - Gul Y - Gul 79 % 79 % 32 K - Svart K - Svart 20 % 20 % 10 PMS PMS Coated Coated C C 4665 PMS PMS Uncoated Uncoated RGB RGB HEX HEX (Webbsäkra (Webbsäkra färger) färger) U U 176:28:46 176:28:46 # # % 79 % 20 % 20 % C C 4665 PMS PMS Uncoated Uncoated U U 4665 HEX HEX (Webbsäkra (Webbsäkra färger) färger) 176:28:46 176:28:46 # # % % % 13 1 % 100 % C U :175:26 36:58:13 #8BAF1A 112:17 11 #CC99 # #CC99 # 54 % 54 % PMS PMS Coated Coated RGB RGB 112: %0 % % % Y - Gul Y - Gul K - Svart K - Svart % C U :175:26 36:58:13 #8BAF1A #243A85 #243A85 Kulörsystem Kulörsystem CMYK CMYK C - Cyan C - Cyan M - Magenta M - Magenta 0 %0 % % % Y - Gul Y - Gul 79 % 79 % K - Svart K - Svart 20 % 20 % PMS PMS Coated Coated C C 4665 PMS PMS Uncoated Uncoated U U 4665 RGB RGB HEX HEX (Webbsäkra (Webbsäkra färger) färger) 176:28:46 176:28:46 # # % 11 % 100 % 1 % 112:17 11 #CC99 # C U :175:26 36:58:13 #8BAF1A #243A85 13

14 TILLÄMPNINGAR På följande sidor finner du exempel och riktlinjer för hur logotyp, typsnitt, färger och grafiska element används på bland annat kontorsmaterial, skyltar, fordon, annonser och Powerpoint. 14

15 KOMMUNSAMARBETE Moras kommunvapen används tillsammans med Orsa och Älvdalens kommunvapen vid samarbete mellan kommunerna. När alla tre kommunvapnen ligger bredvid varandra ska Moras kommunvapen ligga först, sedan Orsas och därefter Älvdalens. Dessa logotyper finns i fyra utföranden. Ett utförande med ortnamnen centrerade under, ett med ortnamnen vänsterställda mot höger sida av kommunvapnen, samt varianterna i svartvitt. Den variant som ska användas i första hand är den med ortnamnen centrerade under kommunvapnen. Ortnamnen är skrivna med typsnittet Avenir. Om avsändaren är en gemensam nämnd/förvaltning ska nämnd/förvaltningsnamnet skrivas med Trade Gothic, Bold. 15

16 VISITKORT Mora kommuns visitkort ska alltid vara vita och i formatet 90 x 55 mm. Informationen på visitkortet ska bestå av namn, titel, telefonnummer, e-post, besöksadress och postadress. Visitkort 90x55 mm: TRYCK EN SIDA 8 11,2 8 6 Anna-Lena Fjärdström I T- T EKNIKER Tel E-post Besöksadress Badstugatan 2 Kommunledningskontoret Mora kommun MORA 7 Anna-Lena Fjärdström I T- T EKNIKER Tel E-post Besöksadress Badstugatan 2, Mora Kommunledningskontoret Mora kommun MORA Göran Ek RÅDGI VARE Tel E-post Besöksadress Badstugatan 2 Statsarkitektkontoret Mora kommun MORA

17 BREVPAPPER Brevpapper ska alltid vara i formatet A4. Följ nedanstående riktlinjer för korrekt utformning. Glöm inte rubrik, logga och sidfot. Brevpapper A4: Placering mottagaradress = C5, fönster h , , , Kommunledningskontoret ÅÅÅÅ-MM-DD Kansli och utveckling Dnr: XXXX/XXX XXX Förnamn Efternamn Företag/Organisation Box/Gata Postadress Lorpero odolobore Lorperaessi te molortie tat. Duismolent autpatum zzrit delessi. Lor suscidunt ut nostis dolestrud dolestie essenibh er sisisit aliquip essequisi blaorem quisl exer in velesto duiscilit aut acin hent alit ullumsa dipisis iliscillaore dolorting eratism dolorem iure magna feuis nisis accum qui tem zzriurem nim aut et ullute faccum accum venit lan vullaoreet, sit erostrud magna feugiatisl ulput vendiamcommy nibh eugue con hendit, commy nullaor augiam, vel ea auguer ipit do euisi. Lorpero odolobore ero con veliquat, sum nullamcon er in henim iure velesequam, sum dolore vullaorem at. Ut ut ilit in enibh el er alis alisi blaore euis nos aut delit, veliquat ulla commy nosto eugait nibh eumsan vulla faccum vulla conummy nonse digna feu feugait vercip exero delendio dolor secte magnim dolobor ip euguer aci tinci bla consendit num dolorper sed dolortin utpat. Lore consequisim iure facipsumsan ulla consed magna conse tisciduipit augiam zzrit delenim adio do deliqui isisi tem auguero tinisl ullam eu feuipis nos ad et ad dit, quat. Ut vel elesting exeril ullutpat. Duisseq atuer sequissi. Duisisi. Duis num quat nit nostin hendre diam dio odo dolestrud etue dolore dolor sequat eum in utatetue dipisit vero consequis aliquamet, qui bla feugueros niam, consecte molobore faccum zzrilismolor sum quis aut nit, sum zzril dipsustie do dolor irit la faccum illaorper ing enim quatis nulput amcore tinibh ex estrud etuero odolor sit iniamco ercip er sum velis aut acillam in etuerosto doloborting erosto od dolore feummy nonulla faci blamet ullam, quat. Lorero ex ea feugiam iusto dolor susciliquis eum quat. Gait nostrud mincipsum dionsequat prat, velis adigna faci eugait, sit alit lute mod tat essit wis eummy nullan et ea augait pratum vel ip elisiscin verat in vulputpatet nullam quis num iriliquis dunt num ipit, vel ullam quissismod Mincipsum Mora kommun MORA Besöksadress: Fredsgatan 16 Tel Fax ora.se ,3 Kommunledningskontoret Kansli och utveckling ÅÅÅÅ-MM-DD Dnr: XXXX/XXX XXX Förnamn Efternamn Företag/Organisation Box/Gata Postadress Lorpero odolobore Lorperaessi te molortie tat. Duismolent autpatum zzrit delessi. Lor suscidunt ut nostis dolestrud dolestie essenibh er sisisit aliquip essequisi blaorem quisl exer in velesto duiscilit aut acin hent alit ullumsa dipisis iliscillaore dolorting eratism dolorem iure magna feuis nisis accum qui tem zzriurem nim aut et ullute faccum accum venit lan vullaoreet, sit erostrud magna feugiatisl ulput vendiamcommy nibh eugue con hendit, commy nullaor augiam, vel ea auguer ipit do euisi. Lorpero odolobore ero con veliquat, sum nullamcon er in henim iure velesequam, sum dolore vullaorem at. Ut ut ilit in enibh el er alis alisi blaore euis nos aut delit, veliquat ulla commy nosto eugait nibh eumsan vulla faccum vulla conummy nonse digna feu feugait vercip exero delendio dolor secte magnim dolobor ip euguer aci tinci bla consendit num dolorper sed dolortin utpat. Lore consequisim iure facipsumsan ulla consed magna conse tisciduipit augiam zzrit delenim adio do deliqui isisi tem auguero tinisl ullam eu feuipis nos ad et ad dit, quat. Ut vel elesting exeril ullutpat. Duisseq atuer sequissi. Duisisi. Duis num quat nit nostin hendre diam dio odo dolestrud etue dolore dolor sequat eum in utatetue dipisit vero consequis aliquamet, qui bla feugueros niam, consecte molobore faccum zzrilismolor sum quis aut nit, sum zzril dipsustie do dolor irit la faccum illaorper ing enim quatis nulput amcore tinibh ex estrud etuero odolor sit iniamco ercip er sum velis aut acillam in etuerosto doloborting erosto od dolore feummy nonulla faci blamet ullam, quat. Lorero ex ea feugiam iusto dolor susciliquis eum quat. Gait nostrud mincipsum dionsequat prat, velis adigna faci eugait, sit alit lute mod tat essit wis eummy nullan et ea augait pratum vel ip elisiscin verat in vulputpatet nullam quis num iriliquis dunt num ipit, vel ullam quissismod Mincipsum Mora kommun MORA Besöksadress: Fredsgatan 16 Tel Fax ora.se

18 KUVERT Kuvert som skickas från Mora kommun ska alltid ha hästen på bården utfallande nedtill. Mora kommun MORA Mora kommun MORA Anpassa elementet genom att skala (storleksförändra) proportionellt och placera filen så att de svarta strecken tangerar formatets sidkanter. När du är färdig, beskär bort alla svarta markeringar, men behåll utfallet. 0101_MK_C5_TR.indd Frankeras ej. Mottagaren betalar portot. Mora kommun Att:... SvArSpoSt Anpassa elementet genom att skala (storleksförändra) proportionellt och placera filen så att de svarta strecken tangerar 792 formatets 20 Mora sidkanter. När du är färdig, beskär bort alla svarta markeringar, men behåll utfallet. Mora kommun MORA Mora kommun MORA Anpassa elementet genom att skala (storleksförändra) proportionellt och placera filen så att de svarta strecken tangerar formatets sidkanter. När du är färdig, beskär bort alla svarta markeringar, men behåll utfallet. 0101_MK_C5_TR.indd

19 FÖRSÄTTSBLAD Ritningen nedan visar hur försättsblad ska se ut för bland annat rapporter, årsredovisningar och samverksansavtal. Bilden på försättsbladet ska alltid vara liggande format. Det är inte tillåtet att använda två grafiska element samtidigt, därför ska morakurbitsen inte användas på försättsblad, endast hästen som illustrationen nedan Diarienummer Rapport verksamhetsåret 2010 BARN & UTBILDNING NAMNSKYLT Rekommenderat mått för namnskylt är 70 x 45 mm, detta möjliggör plats för tolv stycken namnskyltar på ett A4-papper. På namnskylten ska förnamn, efternamn och befattning alltid finnas med. NAMN EFTERNAMN Titel/befattning 19

20 TEXT: LIGGANDE, 122x65 mm B STADSARKITEKTKONTORET ANNONSER B x 0,5 B x 0,5 B x 0,75 Annonser Nedan hittar Biträdande du riktlinjer stadsarkitekt V för hur plats- och kungörelseannonser V kan se ut. Du kan även se Ref nr 5/2008 hur mycket luft För mer det information bör besök finnas vår hemsida; mellan de olika elementen. Storleken på annonserna beror på Sista ansökningsdag: TEXT: H x LIGGANDE, 0,5 122x65 mm tidningen här nedan följer rekommenderade storlekar. H B x 0,5 B B x 0,75 STADSARKITEKTKONTORET B x 0,5 STADSARKITEKTKONTORET Annonser TEXT: STÅENDE, 122x245 mm Biträdande stadsarkitekt Ref nr 5/2008 För mer information besök vår hemsida; Sista ansökningsdag: Biträdande stadsarkitekt Ref nr 5/2008 För mer information besök vår hemsida; Sista ansökningsdag: V V Annonser H x 0,5 H TEXT: STÅENDE, 122x245 mm B x 0,5 B B x 0,5 B x 0,5 SOCIALFÖRVALTNINGEN Vård och omsorg SOCIALFÖRVALTNINGEN Vård och omsorg STADSARKITEKTKONTORET 36 B x 0,5 Semestervikarier Under vår ordinarie personals semesterledighet behövervi semestervikarier. Vi erbjuder Dig ett meningsfullt och självständigt arbete. Semesterperioden avser tiden r r Biträdande stadsarkitekt Semestervikarier Ref nr 5/2008 Under vår ordinarie personals semesterledighet behövervi För mer information besök vår hemsida; semestervikarier. Vi erbjuder Dig ett meningsfullt och självständigt arbete. Sista ansökningsdag: Semesterperioden avser tiden Vi söker Enhetschefer Biståndshandläggare Sjuksköterskor Undersköterskor Vårdbiträden Vårdare Skötare Personliga assistenter Personal till boendestöd inom psykiatrin/omsorg Annonser Vi söker Enhetschefer Biståndshandläggare Sjuksköterskor Undersköterskor Vårdbiträden Vårdare Skötare Personliga assistenter Personal till boendestöd inom psykiatrin/omsorg B x 0,5 B x 0,5 Du kan välja mellan att arbeta inom äldreboende, demensboende, hemtjänst, nattpatrull, korttidshem, gruppbostäder och personlig assistans. Schemalagd arbetstid, vilket innebär TEXT: LIGGANDE, 164x110 mm tjänstgöring kvällar och helger. Du bör helst ha fyllt 18 år. Körkort erfordras för arbete inom hemtjänst, nattpatrull och boendestöd. B x 0,75 OBS! Skicka endast en ansökan men Du kan givetvis söka flera B alternativ. Ange vad du söker i första hand, i andra hand o s v. 36 Upplysningar lämnas av assistent Anneli Eldh, tfn Du kan även kontakta respektive enhetschef, samt söka kontakt med resp. facklig organisation, via kommunens växel Nya byggklara tomter till salu Sista ansökningsdag: Ansökan med meritförteckning insändes till: Mora kommun, Två tomter på Sollerön vid Uppåkersvägen Socialförvaltningen, Du som är intresserad Mora. är välkommen Märk på kuvertet personligt besök på tekniska förvaltningen i kommunhuset på Fredsgatan 16 i Mora och boka dig för Semestervikarier. tomt. Du kan välja mellan att arbeta inom äldreboende, demensboende, hemtjänst, nattpatrull, korttidshem, gruppbostäder och personlig assistans. Schemalagd arbetstid, vilket innebär tjänstgöring kvällar och helger. Du bör helst ha fyllt 18 år. Körkort erfordras för arbete inom hemtjänst, nattpatrull och boendestöd. OBS! Skicka endast en ansökan men Du kan givetvis söka flera alternativ. Ange vad du söker i första hand, i andra hand o s v. Upplysningar lämnas av assistent Anneli Eldh, tfn Du kan även kontakta respektive enhetschef, samt söka kontakt med resp. facklig organisation, via kommunens växel Sista ansökningsdag: Ansökan med meritförteckning insändes till: Mora kommun, Socialförvaltningen, Mora. Märk kuvertet Semestervikarier. Onsdagen den 16 april 2008, kl 8.00 VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Vi har dessutom ett flertal lediga tomter i andra delar av kommunen. Gå in på för att se vilka fler tomter vi har till salu. Mora kommun, MORA Tel Birgitta Fändriks tel Fax Ann-Marie Eriksson tel H H Mora kommun, MORA Tel Fax Annonser H x 0,75 Mora kommun, MORA Besöksadress: Fredsgatan 16 Tel Fax H TEXT: LIGGANDE, 164x110 mm B x 0,5 B B x 0, Nya byggklara tomter till salu Två tomter på Sollerön vid Uppåkersvägen Du som är intresserad är välkommen på personligt besök på tekniska förvaltningen i kommunhuset på Fredsgatan 16 i Mora och boka dig för tomt. Onsdagen den 16 april 2008, kl 8.00 B x 0,5 Nya byggklara tomter till salu Två tomter på Sollerön vid Uppåkersvägen Du som är intresserad är välkommen på personligt besök på tekniska förvaltningen i kommunhuset på Fredsgatan 16 i Mora och boka dig för tomt. Vi har dessutom ett flertal lediga tomter i andra delar av kommunen. Gå in på för att se vilka fler tomter vi har till salu. Birgitta Fändriks tel Ann-Marie Eriksson tel Onsdagen den 16 april 2008, kl 8.00 Vi har dessutom ett flertal lediga tomter i andra delar av kommunen. Gå in på för att se vilka fler tomter vi har till salu. Birgitta Fändriks tel Ann-Marie Eriksson tel Mora kommun, MORA Besöksadress: Fredsgatan 16 Tel Fax Mora kommun, MORA Besöksadress: Fredsgatan 16 Tel Fax H x 0,75 H 37 Nya byggklara tomter till salu Två tomter på Sollerön vid Uppåkersvägen Du som är intresserad är välkommen på personligt besök på tekniska förvaltningen i kommunhuset på Fredsgatan 16 i Mora och boka dig för tomt. 20 Onsdagen den 16 april 2008, kl 8.00 Vi har dessutom ett flertal lediga tomter i andra delar av kommunen. Gå in på för att se vilka fler tomter vi har till salu. Birgitta Fändriks tel Ann-Marie Eriksson tel Mora kommun, MORA Besöksadress: Fredsgatan 16 Tel Fax

21 8 8 Rubrik här Lortisi. Duipsum alisiscidunt ad tio core veliquat vullandre tat wisl dolum volorer init, qui blaore miniam nulputem alit lam iureet, verilis odolutpating et nismod min henit ing ero odipsumsan vel inim dolore er illum zzril dolobor ad doloreet laoreetue dolorem irilis non V x 1,5 V V Anpassa elementet genom att skala (storleksförändra) proportionellt och placera filen så att de svarta strecken tangerar formatets sidkanter. När du är färdig, beskär bort alla svarta markeringar, men behåll utfallet. Mora kommun, MORA Tel Fax M B = L x 0,55 L M Anpassa elementet genom att skala (storleksförändra) proportionellt och placera filen så att de svarta strecken tangerar formatets sidkanter. När du är färdig, beskär bort alla svarta markeringar, men behåll utfallet. V x 1,5 V Skriv din rubrik här Lortisi. Duipsum alisiscidunt ad tio core veliquat vullandre tat wisl dolum volorer init, qui blaore miniam nulputem alit lam iureet, verilis odolutpating et nismod min henit ing ero odipsumsan vel inim dolore er illum zzril dolobor ad doloreet laoreetue dolorem irilis non hendrem delenis esto conse tionulp tpat. Lorem am at. Dui bla consenim zzrit utem dit, volorer ad dunt irit praestisse modit augiat iliscin hendre commolor se consequat. Ut prat. Lore dolorem alis nullut luptat velis nit utetuer esent ut velissi et am ver sum augiat. Duis esto cor sustrud ming er ip ercidunt lute. r r H 5 Mora kommun, MORA Besöksadress: Fredsgatan 16 Tel Fax B = (L+H) x 0,13 L 21

22 SKYLTPROGRAM Anläggningar som ägs av Mora kommun ska markeras med följande skyltar. Anläggningens namn ska alltid stå som rubrik. Skyltarnas storlek är inte låsta utan får anpassas efter förutsättningarna vid varje anläggning. VÄLKOMMEN TILL MORA MOTORSTADION Mora motorklubb VÄLKOMMEN TILL HEMUS SKIDSTADION IFK Mora skidor VÄLKOMMEN TILL MORA TENNISHALL Mora tennisklubb 22

23 PENNOR Storlek och placering av trycket på pennan beror på pennans utformning. Relationen mellan logotypen och www-adressen ska dock alltid se ut som i exemplen här nedan. 23

24 Kläder T-SHIRT/SWEATSHIRT: tillåtna färger svart, röd och vit. Gäller även ex. tränings- och fritidskläder. Layoutalternativ jackor, se nästa uppslag. PROFILKLÄDER Kläder Mora kommuns profilkläder såsom t-shirts/sweatshirts samt tränings- och fritidskläder ska alltid vara svarta, röda eller vita. På svarta kläder används färglogotypen med med vit text. På vita kläder används standardlogotypen T-SHIRT/SWEATSHIRT: och på röda tillåtna kläder färger den svart, vita logotypen. röd och vit. Nedan visas även Gäller även ex. tränings- och fritidskläder. Layoutalternativ jackor, se nästa uppslag. exempel på hur eventuell text kan placeras. Kläder Layout 1 Framsida Rygg Layout 1 Framsida Rygg T-SHIRT/SWEATSHIRT: tillåtna färger svart, röd och vit. Gäller även ex. tränings- och fritidskläder. Layoutalternativ jackor, se nästa uppslag. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Layout 1 Framsida Rygg Vid tryck på svart tyg skall den negativa färglogotypen alltid användas. Textfärg = vit. Filnamn: MORA_logo_left_PMS_neg.eps / MORA_logo_centr_PMS_neg.eps Typsnitt text: Trade Gothic Bold Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Layout 2 Framsida Rygg Vid tryck på svart tyg skall den negativa färglogotypen alltid användas. Textfärg = vit. Filnamn: MORA_logo_left_PMS_neg.eps / MORA_logo_centr_PMS_neg.eps Typsnitt text: Trade Gothic Bold Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Vid tryck på svart tyg skall den negativa Layout färglogotypen 2 alltid användas. Textfärg = vit. Filnamn: MORA_logo_left_PMS_neg.eps Framsida Rygg / MORA_logo_centr_PMS_neg.eps Typsnitt text: Trade Gothic Bold Layout 2 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Framsida Rygg Vid tryck på vitt tyg skall den positiva färglogotypen alltid användas. Textfärg = svart. Filnamn: MORA_logo_left_PMS.eps / MORA_logo_centr_PMS.eps Typsnitt text: Trade Gothic Bold 52 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Vid tryck på vitt tyg skall den positiva färglogotypen alltid användas. Textfärg = svart. Filnamn: MORA_logo_left_PMS.eps / MORA_logo_centr_PMS.eps Typsnitt text: Trade Gothic Bold 52 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Vid tryck på vitt tyg skall den positiva färglogotypen alltid användas. Textfärg = svart. Filnamn: MORA_logo_left_PMS.eps / MORA_logo_centr_PMS.eps Typsnitt text: Trade Gothic Bold Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

tranemo kommun grafisk manual

tranemo kommun grafisk manual tranemo kommun grafisk manual innehåll 1 Introduktion 1:1 Ett ansikte, en röst 1:2 Kommunvapnet en del av vår historia 2 Grundregler 2:1 Tranemo kommuns logotyp 2:2 Användning av logotypen 2:3 logotypens

Läs mer

Grafisk profil. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke

Grafisk profil. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke Sid 2/30 ens färger er Södertälje kommuns grafiska profil sammanfattar visuellt vad kommunen står för vår värdegrund.

Läs mer

Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting

Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting SLL-profilerad verksamhet 1. Vår logotyp... 6 1.1. Vår logotyp... 7 1.2. Symbol och namn... 8 1.3. Logotypvarianter... 9 1.4. Placering logotyp... 10 1.5.

Läs mer

DESIGN. Varumärkesmanual 1.0

DESIGN. Varumärkesmanual 1.0 smanual 1.0 DESIGN en består av flera beståndsdelar: logotyp, typografi, färger, mönster och bildmanér. Beståndsdelarna fungerar som en grafisk verktygslåda. Ibland kan vi välja att utnyttja samtliga beståndsdelar

Läs mer

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion Grafisk manual Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke introduktion 1 2 Pangea design 2008 Innehållsförteckning Introduktion...5 Varumärket ett stöd att nå

Läs mer

GRAFISK PROFIL. HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2. Högskolecentrum Bohuslän

GRAFISK PROFIL. HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2. Högskolecentrum Bohuslän GRAFISK PROFIL HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2 INNEHÅLL HÖG KVALITET OCH STARK IDENTITET 2 LOGOTYP Uppbyggnad, Internationell, Frizon, Med slogan och adress 4 FÄRGER Färgblandningar 10 TYPOGRAFI

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Grafiska regler Kulturplan för grundskolan 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2010-05-20 Reviderad den: 2012-08-16 För revidering ansvarar:

Läs mer

Grafisk profilmanual. Version 1.0 September 2009

Grafisk profilmanual. Version 1.0 September 2009 Grafisk profilmanual Version 1.0 September 2009 Stockholms universitets studentkår Grafisk profilmanual 090909 2 / 22 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Grundelementen det som bygger en visuell identitet

Läs mer

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Jordbruksverket Grafisk manual Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Innehållsförteckning Förord Generaldirektören har ordet...3 Den grafiska manualen...4 Logotyp Vår

Läs mer

Salems grafiska profil vårt ansikte utåt

Salems grafiska profil vårt ansikte utåt Vår grafiska profil Salems grafiska profil vårt ansikte utåt Vår grafiska profil representerar Salem. Den fungerar som kommunens ansikte utåt och ska hjälpa Salems kommun a bli igenkänd och ihågkommen.

Läs mer

LOGOTYP I UNDANTAGSFALL

LOGOTYP I UNDANTAGSFALL GRAFISK PROFIL ens färger INTRODUKTION Vår grafiska profil sammanfattar visuellt vad vi står för vår värdegrund. Campus Telge ska på sikt bli en internationell arena för tillväxt och utbyten för möten,

Läs mer

Profilmanual. Regelverk för kommunikation

Profilmanual. Regelverk för kommunikation Profilmanual 1 Regelverk för kommunikation Innehåll 21.0 3 grund Logotyp sid 6 Färgpalett sid 8 Typografi 10 Bård 12 Payoff 14 Symbol 16 Våg 18 korrespondens Visitkort 22 Brevpapper 24 Brevpapper Holding

Läs mer

Grafisk profilhandbok

Grafisk profilhandbok Grafisk profilhandbok Vårt ansikte utåt En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden medlemmar, allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare

Läs mer

Innehåll. Innehåll. Grafisk profil

Innehåll. Innehåll. Grafisk profil Policydokument 1 Grafisk profil Innehåll Innehåll 1.0 Varför en grafisk profil? (s 3) 2.0 Kommunvapen (s 4) 3.0 Vision 2025 (s 6) 4.0 Logotyp och färger (s 8) 4.1 Logotyp (s 9) 4.2 Frizon (s 10) 4.3 Förvaltningarnas

Läs mer

December 2010. Grafisk profil

December 2010. Grafisk profil December 2010 Grafisk profil Komplettering och förtydligande av den grafiska profilen En grafisk identitet har högst några sekunder på sig att kommunicera. Längre än så håller den inte kvar uppmärksamheten

Läs mer

Visuell identitet. 1 Visuell identitet Riktlinjer

Visuell identitet. 1 Visuell identitet Riktlinjer Visuell identitet 1 Visuell identitet Riktlinjer Inledning Prevents visuella identitet är framtagen för att visa att vi finns, vad vi erbjuder och vad vi står för. Den ska ge allmänheten en bild av oss

Läs mer

En guide till nya moderaternas utseende.

En guide till nya moderaternas utseende. En guide till nya moderaternas utseende. Nya moderaterna. Valet 2006 var en framgång för de nya moderaterna. Väljarna uppfattade vår förändring och belönade oss för den. Vi var det parti som väckte väljarnas

Läs mer

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING. Grafiska riktlinjer

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING. Grafiska riktlinjer STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING Grafiska riktlinjer 2 SSF GUIDELINES innehåll 4 Logotype och dekorelement 6 Färger, typografi och papper 8 Visitkort, brevpapper och kuvert 10 Trycksaker 14 Roll-ups

Läs mer

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor.

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor. Rektor Beslut 2011-03-14 MDH1.6.1-137/11 Handläggare Sara Seltborg Uppdatering av grafisk profil för Mälardalens högskolah a Beslut Rektor beslutar attt fastställa uppdaterad grafisk profil för Mälardalens

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET Hej! I den här manualen beskriver vi vår visuella identitet. Den ger oss riktlinjer för hur vi tillsammans skapar en stark och värdeladdad profil som kommunicerar våra känslor

Läs mer

Grafisk profil Riktlinjer

Grafisk profil Riktlinjer Grafisk profil Riktlinjer 1 Introduktion Sekos grafiska profil ska upplevas trovärdig, modig och modern. På olika sätt har vi tänkt in dessa perspektiv i arbetet med vår grafiska profil. I den grafiska

Läs mer

Grafisk profil - riktlinjer för dig

Grafisk profil - riktlinjer för dig Grafisk profil - riktlinjer för dig 1. Därför har vi en grafisk profil 3 1.1 Ansvar 3 1.2 En manual för dig 3 2. Logotyp 4 2.1 Olika alternativ 4 2.2 Tillåtna logotyper 4 2.3 Otillåtna logotyper 5 2.4

Läs mer

SELECTED WORK. Mattias Kristensson 2011

SELECTED WORK. Mattias Kristensson 2011 SELECTED WORK Mattias Kristensson 2011 WEBBDESIGN / LOGOTYP / GRAFISK PROFIL Made for Sales Made for Sales är ett rekryteringsföretag inriktat på sälj- och marknadstjänster. Programmering av site ej klar.

Läs mer

Visuell identitet. Riktlinjer

Visuell identitet. Riktlinjer Visuell identitet Riktlinjer Introduktion I denna manual sammanfattas vår visuella identitet vårt verktyg för att skapa en tydlig bild av Svetskommissionen. Vår visuella identitet omfattar bland annat

Läs mer

DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket.

DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket. GRAFISK MINIGUIDE 1 DÄRFÖR HAR VI EN GRAFISK PROFIL Ett enhetligt användande av logotyp, teckensnitt, färg och formspråk värnar om vår identitet och stärker varumärket. Att uppträda konsekvent är därför

Läs mer

Uppdaterad i augusti 2010. Grafisk manual för Länsförsäkringar

Uppdaterad i augusti 2010. Grafisk manual för Länsförsäkringar Uppdaterad i augusti 2010 Grafisk manual för Länsförsäkringar Till dig som är med och bygger varumärket Länsförsäkringar Lika viktigt som det är att vi utvecklar och anpassar våra tjänster och produkter

Läs mer

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Innehåll 2 Innehåll 3 Syfte Ansvar och kontakt 4 Kommunvapnet 5 Logotypen Grundlogotyp 6 Placering, frizon och storlek Logotyp

Läs mer

FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2

FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2 FÖRSVARSHÖGSKOLANS GRAFISKA RIKTLINJER V.1.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION LOGOTYPEN Svartvit Storlekar Friutrymme Felaktig användning DET HERALDISKA VAPNET TYPOGRAFI Huvudtypsnitt Ersättningstypsnitt

Läs mer