Juncker: Europas utmaningar kan inte vänta - Hur påverkar EU:s nystart den lokala och regionala nivån?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Juncker: Europas utmaningar kan inte vänta - Hur påverkar EU:s nystart den lokala och regionala nivån?"

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILL TVÅ INSPIRERANDE DAGAR I EU:S HUVUDSTAD! Juncker: Europas utmaningar kan inte vänta - Hur påverkar EU:s nystart den lokala och regionala nivån? Bryssel den mars 2015 För sjätte gången anordnar de svenska regionkontoren och Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans en konferens i Bryssel. Konferensen vänder sig till dig som är tjänsteman eller förtroendevald och som har intresse för EU-frågor på lokal och regional nivå. Under två halvdagar, lunch till lunch, får du möjlighet att bl.a. höra mer om förändringarna i och med de förnyade mandaten inom EU:s institutioner, träffa kollegor från hela landet och utbyta erfarenheter om hur andra regioner och kommuner arbetar inom olika områden. Första halvdagen tar avstamp i aktuella prioriteringar och EU-kommissionens förnyade arbetssätt. Deltar gör intressanta talare från bl.a. kommissionen och några av våra svenska Europaparlamentariker. Dag två har du möjlighet att fördjupa dig inom något av områdena Forskning och Innovation, Cirkulär ekonomi, E-samhället eller inkludering/exkludering genom deltagande i ett av fyra parallella seminarier. Utöver fördjupning i det aktuella området kommer även presentationer från framgångsrika projekt att ges och du kan delta aktivt i diskussionerna om möjligheterna och utmaningarna inom ditt valda område. Anmälan om deltagande görs direkt till ditt regionkontor senast den 30 januari. Vid registrering ska du även ange ditt första- respektive andrahandsval av fördjupningsseminarium under dag 2. Antalet platser är begränsade och vi avråder därför bokning av resor innan din plats vid seminariet bekräftats.

2 Program den 25 mars Lokal: Stanhope Hotel, Rue du Commerce 9, 1000 Bryssel Registrering från kl Dagens moderatorer är regionkontorsdirektörerna Maria Lunander, Central Sweden, Per Spolander, Stockholmsregionen, samt Olle Jonäng, Västra Götalandsregionen Inledning Moderatorer Maria Lunander och Per Spolander hälsar tillsammans med de övriga regionkontorens direktörer deltagarna välkomna EU-kommissionens nya prioriteringar och arbetssätt Patrik Oksanen (TBC), skribent på Eubloggen, journalist och tidigare EU-korrespondent i Bryssel, ger en introduktion till EU:s nya mandatperiod och sätter EU-kommissionens 10 överordnade prioriteringar och nya arbetssätt i sitt politiska sammanhang Europa 2020: Hur långt har vi kommit? Mona Björklund (TBC), enhetschef direktorat C, EU-kommissionens generalsekretariat och tidigare vice enhetschef med ansvar för Europa 2020, presenterar resultaten från halvtidsöversynen av Europa Hur långt har vi kommit och vilka utmaningar kvarstår? Hur kan den regionala och lokala nivån kraftsamla för att bidra till uppfyllandet av Europa 2020? En ny satsning på jobb, tillväxt och investeringar: Vad blir egentligen annorlunda? Heidi Jern (TBC), kabinettsmedlem i sysselsättning- och tillväxtkommissionären Katainens kabinett förklarar hur kommissionens nya investeringsplan ska leda till ökad sysselsättning, tillväxt och investeringar i Europas regioner Kaffepaus En motståndskraftig energiunion och framåtblickande klimatpolitik Pierre Schellekens, biträdande kabinettschef i klimat- och energikommissionären Cañetes kabinett förklarar hur investeringar i energi och klimat ska leda till ökad sysselsättning och tillväxt samt presenterar kommissionens nyckelintiativ för att öka energieffektiviteten, minska koldioxidutsläppen och främja innovation i energisektorn. Vad betyder större satsningar på gröna jobb och högre resurseffektivtetsmål i praktiken för den regionala och lokala nivån? Paneldiskussion med svenska Europaparlamentariker om EU:s nystart Peter Eriksson (Mp) Anna Maria Corazza Bildt (M) TBC Jytte Guteland (S) TBC Fredrick Federley (C) TBC Summering och avslutande ord Moderatorer Maria Lunander och Olle Jonäng sammanfattar dagen med frågor och reflektioner från publiken Avslutande mingel

3 Kontaktpersoner Registrering och ändringar i din anmälan görs till ditt regionkontor. Det är också ditt regionkontor som samordnar och informerar om middagen den 25 mars. North Sweden European Office Martha Bahta Mobil: Region Värmland European Office Isabel Poli Mobil: Central Sweden European Office Melissa Frödin Mobil: Stockholmsregionens Europakontor Jacob Tyrén Mobil: Region Östergötlands EU-kontor Isabelle Johansson Mobil: Västra Götalandsregionens EU-kontor Irma Ganibegovic Mobil: Göteborgs stads EU-kontor Caroline Eriksson Mobil: Småland-Blekinge South Sweden Anna Nilsson Mobil: Skåne European Office Ylva Reisnert Mobil: Malmö stads EU-kontor Ola Nord Mobil: SKL:s Brysselkontor Helena Lagerholm Mobil:

4 Forskning och innovation Arrangörer: Skåne European Office, Malmö EU Office, Kommunförbundet Skåne Forskning och innovation är viktiga verktyg för att få fart på regional utveckling och tillväxt i Europa. EU gör stora satsningar på detta område, och det finns flera intressanta möjligheter för offentlig sektor att på olika sätt delta i europeiska forsknings- och innovationsprojekt. Dagens seminarium kommer att ägnas åt tre teman: samarbetet inom Europeiska innovationspartnerskap (EIP), sociala innovationer i ett EU-perspektiv och stöd för innovationsupphandling genom EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Varje ämne kommer först att presenteras kort, och sedan knytas an till erfarenheter från ett eller flera projekt. Seminariedeltagarna kommer därefter att få möjlighet att diskutera och reflektera i mindre grupper med utgångspunkt i förberedda frågor knutna till dagens tre teman. Program: 9:00-9:10 Inledning av moderatorn Dan Andrée, VINNOVA :40 Europeiska Innovationspartnerskap (EIP) :10 Sociala innovationer Introduktion (Michael Johnsson, Skåne European Office) EIP Aktivt och hälsosamt åldrande, erfarenheter från Region Skåne EIP Smarta städer och samhällen, erfarenheter från Själland (Liselotte Jensen, Zealand EU Office) Malmö Stads arbete med sociala innovationer (Bjarne Stenquist, Malmö Stad) Exempel från andra delar av Europa (tbc) Innovationsupphandling i offentlig sektor 10:55-11:15 Kaffepaus Introduktion (Lone Hylander, Kommunförbundet Skåne) Innovationsupphandling & Horisont 2020 (Lieve Bos, DG Connect, Europeiska Kommissionen) Regionala exempel på EU-finansierad innovationsupphandling (SILVER PCP och IMAILE PCP) 11:15-11:55 Gruppövningar 11:55-12:00 Uppsummering Michael Johnsson, Skåne European Office, Ola Nord, Malmö EU Office, Lone Hylander, Kommunförbundet Skåne

5 Cirkulär ekonomi: Livsmedels- och skogsbaserad bioekonomi för grön tillväxt Arrangörer: Region Östergötlands EU-kontor och Region Värmland European Office Den europeiska strategin mot en cirkulär ekonomi syftar till att gå ifrån det nuvarande tillväxtmönstret där man konsumerar för att sedan slänga avfallet till en kretsloppsekonomi där produkter ska kunna återanvändas, repareras och återvinnas. En sådan cirkulär ekonomi där avfall istället ses som en råvara kan generera tillväxt och skapa nya jobb samtidigt som det skulle innebära stora miljömässiga fördelar. Under detta seminarium vill Region Östergötlands EU-kontor och Region Värmland European Office belysa hur övergången till en cirkulär ekonomi inom strategiskt viktiga områden kan bidra till den regionala tillväxten. Cirkulär ekonomi har varit ett hett debatterat ämne på EU-nivå den sista tiden då EUkommissionen ansåg att den tidigare EU-kommissionens förslag i cirkulär ekonomi inte var tillräckligt ambitiöst. EU-kommissionen arbetar nu för att ta fram ett nytt förslag under året och deltagarna kommer få första hands information om vad som kommer ingå i detta förslag och vilka möjligheter det kommer innebära för svenska regioner. Seminariet kommer även innehålla två regionala exempel på hur man arbetar med cirkulär ekonomi i andra europeiska regioner. Regio Food Valley ger oss en lektion i hur en tryggad livsmedelsförsörjning kan uppnås samtidigt som klimatförändringarna bekämpas. West Finland berättar om sin resa från användning av fossila råvaror mot en mer resurseffektiv och hållbar ekonomi genom att använda sig av skogsråvaror. Efter presentationerna kommer deltagarna ha chansen att diskutera och problematisera kring begreppen och möjliga åtgärder tillsammans med experter från Östergötland och Värmland. Program: 9:00-9:05 Välkomna Maria Pettersson, Region Östergötlands EU-kontor och Kajsa Sundström, Van Zeveren Region Värmland European Office 9:05-9:15 Inledning från moderatorn Christian Juliusson, Kanslichef för Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet 9:15-9:45 Circular economy: A new proposal for an EU policy on circular economy: how can local actors contribute and what benefits are there? Hugo Maria Schally, Head of Unit for Eco-innovation and circular economy, DG Environment 9:45-10:15 Exempel på livsmedelsbaserad bioekonomi Theo Neyenhuis, Regio Food Valley 10:15-10:45 Exempel på skogsbaserad bioekonomi Sanna Alaranta, West Finland 10:45-11:15 Kaffepaus 11:15-11:45 Paneldiskussion Region Östergötland, Region Värmland och övriga 11:45-12:00 Summering av moderatorn

6 E-samhället: Lokala och regionala perspektiv på en digitaliserad framtid Arrangörer: SKL och North Sweden European Office E-samhället innebär många nya möjligheter för kommuner, landsting och regioner att bidra bland annat till en enklare vardag för privatpersoner och företag, en smartare och öppnare förvaltning samt till ökad innovation och delaktighet. Med detta kommer också ett stort ansvar för den lokala och regionala nivån att genomföra och främja arbetet på hemmaplan. I detta behövs av stöd och inspiration från andra aktörer, inte minst på EU-nivå. Den Digitala agendan för Europa är ett av sju flaggskeppsinitiativ inom Europa 2020-strategin. Syftet är att maximera informations- och kommunikationsteknikens sociala och ekonomiska potential, som medium för ekonomisk och samhällelig verksamhet. Målet är en digital inre marknad för att styra Europa mot en smart och hållbar tillväxt för alla. Under seminariets första del tar vi ett brett grepp på digitaliseringens möjligheter för regionala och kommunala aktörer. Hur kan digitaliseringen bistå kommuner, landsting och regioner att möta välfärdsutmaningar? Hur kan digitalisering leda till smartare välfärd? Digitalisering är en av den nya kommissionens prioriteringar - hur ser kommissionen på områdets framtid? Vad kan det europeiska samarbetet bidra med? För att diskutera dessa spännande frågeställningar och bidra med goda exempel att inspireras av deltar representanter från bland andra EU-kommissionen, Sverige och Danmark. Seminariets andra del fokuserar på ett av digitaliseringens viktigaste och prioriterade områden för att uppnå den digitala agendan nämligen best practices inom e-hälsa, från Sverige i norr till Danmark i söder. Det ges goda exempel att inspireras av på hur digitaliseringen kan förändra arbetssätt, ge ökad tillgång till och delaktighet i grundläggande samhällsservice inom hälsområdet. Program: Inledning av moderator Jörgen Sandström, sektionschef för SKL:s avdelning för digitalisering Lokala och regionala perspektiv på en digitaliserad framtid Paul Timmers, chef för direktoratet för ett hållbart och tryggt samhälle, DG Connect, EU-kommissionen (tbc) Agneta Granström, Folkhälsoråd i Norrbottens Läns Landsting (tbc) Kombit, danska kommunförbundets organisation som bistår lokala och regional aktörer i arbetet med digitalisering och IT (tbc) 10:15-10:45 Kaffepaus 10:45-11:45 Från norr till söder - best practices inom e-hälsa Peter Berggren, chef och distriktsläkare vid glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman Anders Olaussen, ordförande vid European Patients Forum (tbc) Allan Nordby Ottesen, konsult i välfärds- och innovationsteamet hos South Denmark European Office 11:45-12:00 Avslutande sammanfattning och lärdomar

7 Inkludering/exkludering att skapa en känsla av tillhörighet Ansvariga kontor: Småland & Blekinge, Göteborg Stads Brysselkontor Allt fler människor i Europa känner sig på ett eller annat sätt exkluderade. Känslan av att vara exkluderad kan uppstå av många olika anledningar så som arbetslöshet, låg utbildningsnivå, eller etnisk bakgrund. Under seminariet kommer koncepten inkludering och exkludering att diskuteras, samt vilka konsekvenser de för med sig. För att konkretisera diskussionen kommer två exempel presenteras. Det första exemplet berör det urbana perspektivet och presenterar en kartläggning av de ökande klyftorna som finns mellan grupper och områden i Göteborg. Det andra exemplet berör de ökade klyftorna från ett landsbygds perspektiv. Bland annat kommer exempel som den nya regionala GAP-mindermodell som Regionförbundet i Kalmar län just lanserat att presenteras. Modellen kan vara ett sätt att lära sig mer om vad som driver exklusionsprocesser i landsbygdsmiljö. Program 9:00-9:05 Välkomna och inledning av moderator Sebastian Marx, Göteborgs Stads Brysselkontor 9:05-9:25 Inledning Jens Nilsson, Europaparlamentariker 9:25-9:55 Ökade klyftor i Europa konsekvenser och lösningar Representant från EU-kommissionen 9:55-10:25 Kaffepaus 10:25-10:45 Skillnader i hälsa och livsvillkor i Göteborg Åsa Lundquist, utvecklingsledare, Göteborgs stads sociala resursförvaltning 10:45-11:05 Vad driver exklusions- och inklusionsprocesser på landsbygden i Kalmar län? Karin Alkeberg,handläggare inom området befolkning och välfärd 11:05-11:50 Paneldebatt Åsa Lundquist, utvecklingsledare, Göteborgs stads sociala resursförvaltning Karin Alkeberg, handläggare inom området befolkning och välfärd 11:50-12:00 Summering

INTERNATIONELL STRATEGI

INTERNATIONELL STRATEGI INTERNATIONELL STRATEGI STRATEGI FÖR INTERNATIONELLT TILLVÄXT- OCH UTVECKLINGSARBETE I GISLAVEDS KOMMUN 1 Sammanfattning Strategin för internationellt tillväxt- och utvecklingsarbete klargör hur Gislaveds

Läs mer

SVERIGE OPEN DAYS 2011 LOKALA EVENEMANG COUNTRY LEAFLET. Malmö. Region Örebro. Göteborg. Norrbotten. Skåne

SVERIGE OPEN DAYS 2011 LOKALA EVENEMANG COUNTRY LEAFLET. Malmö. Region Örebro. Göteborg. Norrbotten. Skåne OPEN DAYS 2011 LOKALA EVENEMANG COUNTRY LEAFLET Central Sweden Östergötland Malmö Göteborg Region Örebro Norrbotten Skåne Stockholm Region Västra Götaland Umeå Värmland Västernorrland SVERIGE INNEHÅLL

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén Regionkommittén och det svenska EU-ordförandeskapet Uttalande av Regionkommitténs ordförande Luc Van den Brande Regionkommitténs ordförande Genom att samarbeta med regioner

Läs mer

Program Uppstartskonferens Västra Götaland 2020 Eriksbergshallen, 22 maj kl. 8.30-17.00

Program Uppstartskonferens Västra Götaland 2020 Eriksbergshallen, 22 maj kl. 8.30-17.00 Program Uppstartskonferens Västra Götaland 2020 Eriksbergshallen, 22 maj kl. 8.30-17.00 Moderator: Christina Johannesson Christina Johannesson arbetar sedan mer än 20 år med frågor inom området tillväxt-

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Demokrati medborgarnas Europa

Demokrati medborgarnas Europa europa f ok us en tidning från eu-kommissionen #2 2015 i detta nummer så firas europadagen världsmästaren mot rasism årets eu-inspiratör Demokrati medborgarnas Europa LEDARE foto: eu-kommissionen I detta

Läs mer

SMART samhällsutveckling

SMART samhällsutveckling Välkommen till 2014 års arena för en SMART samhällsutveckling Smart Samverkan Smart IT Smart Infrastruktur Smart Innovation & Teknik Program 2014 12-13 november Aros Congress Center, Västerås Innehåll

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

Energi och miljö. Samhällsutveckling. Landsbygdspolitik. Innovation. Välkommen till. Europaforum XVII. Vägval 2020

Energi och miljö. Samhällsutveckling. Landsbygdspolitik. Innovation. Välkommen till. Europaforum XVII. Vägval 2020 Landsbygdspolitik Innovation Välkommen till Samhällsutveckling Energi och miljö Infrastruktur Europapolitik Europaforum XVII Norra Sverige Vägval 2020 Välkomna Det är fantastiskt roligt att välkomna det

Läs mer

största tillbaka! för DIG som berörs av i välfärdens tjänst Stockholm 10-11 oktober

största tillbaka! för DIG som berörs av i välfärdens tjänst Stockholm 10-11 oktober ÄNTLIGEN ÄR Sveriges största Mötesplats och konferens för IT DIG som berörs av tillbaka! i välfärdens tjänst Stockholm 10-11 oktober Välkommen till eförvaltningsdagarna 2012! Från vision till handling

Läs mer

INFO-DAYS 2010. BRYSSEL 9-10 november

INFO-DAYS 2010. BRYSSEL 9-10 november INFO-DAYS 2010 BRYSSEL 9-10 november Välkommen till INFO DAYS 2010 Många av EU:s beslut har direkt påverkan på regional och lokal nivå. Vilka verktyg har lokala och regionala företrädare idag för att möta

Läs mer

DOKUMENTATION INTERNATIONELL KONFERENS STOCKHOLM 4 NOVEMBER 2014

DOKUMENTATION INTERNATIONELL KONFERENS STOCKHOLM 4 NOVEMBER 2014 DOKUMENTATION INTERNATIONELL KONFERENS STOCKHOLM 4 NOVEMBER 2014 1 VÄLKOMSTTAL OCH INLEDNING Anna-Karin Berglund inleder med att hälsa välkommen och i korta ordalag beskriva vad Överenskommelsen är vilka

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Välfärdskonferensen 2012

Välfärdskonferensen 2012 Välfärdskonferensen 2012 Nya behov ny välfärd genom samverkan Göteborg den 14-16 november En konferensrapport av Runo Axelsson Susanna Bihari Axelsson 1 INTRODUKTION Den 14-16 november anordnade Samordningsförbundet

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Programöversikt. BUSINESS ARENA STOCKHOLM 2015 16-17 september Stockholm Waterfront Congress Centre

Programöversikt. BUSINESS ARENA STOCKHOLM 2015 16-17 september Stockholm Waterfront Congress Centre Programöversikt BUSINESS ARENA STOCKHOLM 2015 16-17 september Stockholm Waterfront Congress Centre partners Business Arena stockholm 2015 Per den 21 april 2015 Cu be Swedish Association En mötesplats

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

En digital agendas möjligheter och utmaningar #nkdafs

En digital agendas möjligheter och utmaningar #nkdafs Den 28 november bjuder Länsstyrelsen i Örebro län och Näringsdepartementet in till en nationell konferens med fokus på den digitala agendan. Sverige ska bli bäst i världen på IT och konferensens syfte

Läs mer

Rapport 2011:1 Tillväxt och utveckling Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Rapport 2011:1 Tillväxt och utveckling Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Rapport 2011:1 Tillväxt och utveckling Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla En sammanfattning av EU:s nya tillväxtstrategi och dess koppling till Västra Götalandsregionens tillväxt

Läs mer

Kompletteringar till styrelsens sammanträde 23 oktober 2014

Kompletteringar till styrelsens sammanträde 23 oktober 2014 Kompletteringar till styrelsens sammanträde 23 oktober 2014 Efter att presidiet berett ärenden till styrelsen har ytterligare två brådskande ärenden inkommit till Kommunförbundet Norrbotten. Avseende en

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

- Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud. - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program

- Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud. - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program Målsättning med dagen - Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program - Knyta kontakter och utbyta erfarenheter 09.00 Uppstart, presentation

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer