Vårnumret 2013 Årgång

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "------------------ Vårnumret 2013 Årgång 54 -------------------"

Transkript

1 Medlemsbladet BREAK-IN Nyköpings Sändareamatörer Vårnumret 2013 Årgång I REDAKTIONEN: Redaktör: SM5KNV Leif red.: sm5knv#telia.com Ansvarig utgivare: SM5KNV Leif Hemsida: sk5be#ssa.se Byt ut # i -adressen Postadress: NSA, c/o Tony Englund, Högbackav. 6, Malmköping Postgiro: Samlingslokal: IOGT-lokalen, Västra Trädgårdsgatan 2, Nyköping Månadsmöten: I IOGT-lokalen 3:e måndagen i månaden kl (utom jun, jul och aug. I december tidigareläggs mötet). Klubbcall: SK5BE, Repeater SK5BE/R Stopp-datum till Höstnumret är Mötesdagar under /5, 16/9, 21/10, 18/11 och 9/12. Hej! Ett nytt nummer av Break-In. Redaktören är i akut brist på bidrag. Även små blänkare mottas med tacksamhet! 73 de SM5KNV Leif NSA:s repeater SK5BE/R Repeatern är i drift igen efter några veckors tystnad. Den fungerar nu som det var meningen från början. DVS: Den öppnas nu med tonöppning med 1750 Hz. Den kan inte öppnas med enbart bärvåg. Logiken ser till att repeatern identifierar sig ca var tionde minut under förutsättning att trafik pågår. Är repeatern overksam sker ingen ID-signalering. Vissa tester har gjorts för att kontrollera dess immunitet för KV-störningar. Inget som har stört dess funktion har noterats. När det gäller starka KV-signaler kan det uppstå problem. Vi har inte kollat alla frekvenser som använts i närheten av QTH. Om det skulle dyka upp problem vore det kul att få information om detta i form av datum och klockslag samt hur störningen yttrade sig. Arbete med en modernare datorstyrd logik pågår. Material har anskaffats. Tidplan osäker! Bosse SM5AXB och Alf SM5RDF

2 Funktionärer inom NSA 2013 Ordförande, omval: SM5KNV, Leif Kassör, omval: SM5KSB, Benny Styrelseledamot, omval: SM5AXB, Bosse Sekreterare omval: SM5XQJ, Tony Styrelseledamot: omval: SM5RDF, Alf Styr. suppleant: SM5CZQ, Kjell Revisor, omval: SM5CCE, Kjell Revisorssuppleant : omval SM5ELF, Allan Redaktör, omval: SM5KNV, Leif Valberedning: SM5KQS, Sören Årsmötesprotokoll Föreningen Nyköpings Sändare Amatörer NSA Plats: IOGT-lokalen, Västra Trädgårdsgatan 2, Nyköping. Tid: Antal närvarande medlemmar: 6. Medlemmarna: Bo Jonsson AXB, Kjell Edvardsson CCE, Kjell Fredriksson CZQ, Allan Strömstedt ELF, Leif Nordin KNV och Benny Svensson KSB. 1. Ordföranden Leif KNV hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Justering av röstlängd. Alla befanns röstberättigade. 3. Fastställande av dagordning. Dagordningen godkändes. 4. Val av funktionärer för årsmötet. 4a. Till ordförande valdes Leif KNV. 4b. Till sekreterare valdes Kjell CZQ. 4c. Till justeringsman tillika rösträknare valdes Benny KSB. 5. Frågan om mötets stadgeenliga utlysning. Besvarades av mötet med ja. 6. Framlades och upplästes verksamhetsberättelse vilken godkändes och lades till handlingarna. 7. Framlades Resultat- och Balansräkning för 2012 samt sammanställning över Budget/Utfall. 7a. Kassaberättelsen godkändes av mötet. 8. Framläggande av revisionsberättelse. Revisionsberättelsen upplästes av Kjell CCE som tillstyrkte ansvarsfrihet. 9. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Propositioner. Inga propositioner lämnades till mötet.

3 11. Motioner. Inga motioner hade inkommit till mötet. 12. Val för verksamhetsåret a. Till ordförande valdes Leif KNV. 12b. Val av antal ledamöter i styrelsen. Beslutates att fyra ledamöter skall ingå i styrelsen. 12c. Till styrelseledamöter valdes Tony Englund XQJ, Benny Svensson KSB, Bo Jonsson AXB samt Alf Nynäs RDF. 12d. Val av antal styrelsesuppleanter. Beslutades att en (1) styrelsesuppleant skall ingå i styrelsen. 12e. Till styrelsesuppleant valdes Kjell Fredriksson CZQ. 12f. Val av revisor. Valdes Kjell Edvardsson CCE som revisor. 12g. Val av revisorsuppleant. Valdes Allan Strömstedt ELF som revisorsuppleant. 13. Tillsättande av valkommitté. Valdes Sören Eklund KQS som ensam i valkommittén. 14. Fastställande av medlemsavgift för år Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift, 200 kr. Mötet beslutade enligt styrelsens förslag. 15. Övriga frågor. Inga övriga frågor fanns. 16. Mötets avslutande. Då inget mer fanns på dagordningen avslutades mötet Årsmötessekreterare Justeringsman Kjell Fredriksson CZQ Benny Svensson KSB *** *** $$$ Dollarsedlar $$$ Ni som är intresserade av 1-dollarsedlar som svarsporto till DX kan numera få tag i sådana i Västerport. Det är Exchange Finans som erbjuder den servicen. Öppet alla dagar i veckan. Mer info på deras hemsida: Sören SM5KQS Field Day Vi hade planerat att köra en Field Day från fyren på Femöre under Internationella Fyrveckan, men det visade sig att någon annan redan hade bokat fyren den helgen. Vi får se om vi kan få till någon annan aktivitet i stället, eller om vi får avvakta tills nästa år. Trist, men så kan det gå Leif SM5KNV

4 NSA Månadsmöte Nyköping Plats: IOGT-lokalen på Västra Trädgårdsgatan 2, Nyköping. Antal närvarande: 6. De närvarande: Bosse AXB, Kjell CCE, Kjell CZQ, Allan ELF, Leif KNV och Benny KSB. 1. Ordföranden Leif KNV hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Informerades om att ordinarie sekreterare var sjuk och att Alf RDF var på väg mot Forsmark. 3. Leif önskade höra senaste nytt om repeatern. AXB informerade om att det är svårt att komma till QTH då alltid någon annan behörig måste vara med. På grund av mycket snö är det stora svårigheter att ta sig in till stationsplatsen. Sista gången tog det ca 40 minuter att skotta sig fram i meterhöga drivor. Snö från taken samlas utanför dörren och packas ihop. Vad som skall utföras är att fixa till tonöppning med 1750 Hz så att repeatern inte tjuvöppnar så ofta. Den gamla styrlogiken anses för svår att anpassa till den nuvarande repeatern varför en datorstyrd dito kommer att installeras. 4. Leif KNV informerade om SSA:s årsmöte i Eskilstuna den 23/3. En stor "loppis" föregår årsmötet. 5. Årets field-day diskuterades. CZQ informerade om Femöre fyrens hus. Kostnad för den lilla stugan är 600 kr för en helg. Osäkert om det finns el. Vi borde förlägga vår aktivitet till "fyrhelgen" då landets fyrplatser aktiveras. I år är datumet den xx/yy. Kjell CZQ skall undersöka möjligheterna. 6. Inga övriga frågor fanns. 7. Leif KNV avslutade mötet och tackade för informationen Tf. sekr. SM5AXB Bo Jonsson Ordförande SM5KNV Leif Nordin Månadsmöte NSA Plats: IOGT-lokalen, Västra Trädgårdsgatan 2, Nyköping Antal närvarande: 7 Närvarande: SM5KNV Leif, SM5KSB Benny, SM5CCE Kjell, SM5CQT Alf, SM5KQS Sören, SM5BOF Stig och SM5ELF Allan. 1. Repeatern. Repeatern råkade ut för ett haveri. Bosse SM5AXB gjorde en del prov och lämnade sedan repeatern till Alf SM5RDF. Alf upptäckte att en timer-krets hade gått söder och bytte en IC-krets. Repeatern lämnades tillbaka till Bosse. Bosse kommer att återinstallera repeatern vid lämpligt tillfälle.

5 2. Eskilstuna. Den 23:e mars är det loppis, SCAG årsmöte samt SSA årsmöte i Eskilstuna. Några NSAmedlemmar har meddelat att de tänker bevista händelsen. 3. Field Day. Vi diskuterade en ev. Field Day vid Femöre fyr. Lämpligt tillfälle skulle kunna vara under den internationella fyr-helgen augusti. Fyrvaktarbostaden kostar 1.100:- per dygn att hyra. Leif undersöker om ett medlemsskap i Femörefortet skulle göra att vi får rabatt på hyran. Med tankte på NSA:s ekonomi vore det önskvärt om vi kunde ta ut en avgift av de deltagande för att inte gräva ett alltför stort hål i NSA:s kassa. Beslutades att hänskjuta beslutet om att ha Field Day vid Femörefyren till månadsmötet i april. Ordförande och tillika sekreterare Leif SM5KNV Nyköpings Sändareamatörer Protokoll från medlemsmöte Ordföranden öppnade mötet 2. Närvarande. KNV, AXB, KSB, CCE, KRS, CZQ 3. Repeatern. Bosse berättade om repetern och dess öden och äventyr sedan slutet av maj 2012 då den installerades på nytt i en ombyggd IKEA-garderob. En del störningar från andra utrustningar åtgärdades med ferriter. Det gick till att börja med halvdant. Den befanns senare vara trasig och lagades och går nu skapligt. Den kan öppnas från handburna stationer i området Jönåker, Stigtomta, Tystberga. Utrustning för tonöppning är under konstruktion och kommer att installeras så snart den är klar. 3 Fieldday. Efter en del diskussion beslöts att vi skall undersöka möjligheten att hyra fyrvaktarbostaden på 5-öre i Oxelösund för att köra därifrån under fyrhelgen som infaller den aug. Kostnad 1100:- per dygn -200:- i rabatt om man är medlem i föreningen. Leif skickar ut meddelande om detta så snart bokningen är klar. 4. Mötet avslutades varvid kaffedrickning och radiosnack vidtog. Nyköping Justeras Kjell Edvardsson Leif Nordin Stort tack till bidragsgivarna till detta nummer av Break-In: SM5AXB Bosse SM5CCE Kjell SM5CZQ Kjell SM5KQS Sören SM5???, Här kunde DITT bidrag funnits med!

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013 Flygplatsseniorerna/Stockholm Org.nr:80 2413-1685 Pg: 408345-7 www.lfvpensionarer.se Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013 1. Årsmötet

Läs mer

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA Tid: 25 Mars 2013 Plats: Konferensrummet, Xenter, Tumba 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Erik Persson, öppnade 2013 års stämma

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Tid: Onsdagen den 12 mars 2014, klockan 19:00. Plats: Björkestaskolans matsal 1. Årsmötet öppnas. Ordförande Anders Ejmunds

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Suzuki Cavalcade Club Sweden

Suzuki Cavalcade Club Sweden Sid. 1/5 Plats: Trelleborg, Dalabadets Camping. Tid: Kl. 17 45 Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 14:e augusti 2004 1. Mötets öppnande. Åke Kindbom hälsade samtliga varmt välkomna och med ett rungande

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

RODRET 1. Medlemsblad för Köpings Motorbåtssällskap Box 18, 731 24 Köping Postgiro 173701-4 Hemsida www.kmskoping.se

RODRET 1. Medlemsblad för Köpings Motorbåtssällskap Box 18, 731 24 Köping Postgiro 173701-4 Hemsida www.kmskoping.se RODRET 1 År 2005 2005-03-17 Medlemsblad för Köpings Motorbåtssällskap Box 18, 731 24 Köping Postgiro 173701-4 Hemsida www.kmskoping.se AVSKED Vår gamla kran redo för avfärd Som ni kanske hört har vi kommit

Läs mer

Välkommen till en ny spännande båtsäsong!

Välkommen till en ny spännande båtsäsong! SKVALPETNR 2 2009 LERKILS BÅTSÄLLSKAPS MEDLEMSTIDNING Välkommen till en ny spännande båtsäsong! Foto: Niklas Fröhberg Lerkil-dagen sid 2 Seglarskola 2009 sid 3 Städdag/Arbetsdag sid 3 Grillkvällar sid

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Ramsdalen. nytt i. Det händer i Ramsdalen: -Vårstädning -Loppis -Ramsdalsloppet. Information för oss som bor i Ramsdalen. Byalagsaktuellt: Nr 2:2014

Ramsdalen. nytt i. Det händer i Ramsdalen: -Vårstädning -Loppis -Ramsdalsloppet. Information för oss som bor i Ramsdalen. Byalagsaktuellt: Nr 2:2014 Byalagsaktuellt: nytt i Ramsdalen Information för oss som bor i Ramsdalen Nr 2:2014 Det händer i Ramsdalen: -Vårstädning -Loppis -Ramsdalsloppet Ramsdalens Byalag 2013 Styrelse: Ordförande Hans Carlsson

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening torsdagen den 7 mars 2013 på Vikens Hemgård

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening torsdagen den 7 mars 2013 på Vikens Hemgård Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening torsdagen den 7 mars 2013 på Vikens Hemgård Kvällen startade med att Johan Ehrensvärd (försäljningschef) och Per Svenonius (portföljförvaltare)

Läs mer

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej!

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej! 2015-03-07 E-information 2015/1 Hej! Vi närmar oss med stormsteg årets Tattoo som kommer att bli lite annorlunda. Det handlar mycket om att, trots ökade kostnader, få det att gå ihop så det gäller att

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Stenrike Fiber ekonomisk förening. för oss runt Hamburgsund

Stenrike Fiber ekonomisk förening. för oss runt Hamburgsund Stenrike Fiber ekonomisk förening för oss runt Hamburgsund Dagens Agenda ( 1-10) 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman 3. Godkännande av röstlängden 4. Val av två justeringspersoner

Läs mer

Samlarnytt från SK Rullen

Samlarnytt från SK Rullen Samlarnytt från SK Rullen Nr 2-2012 SK Rullens Styrelse Ordförande Jonas Olsson, 0045 401 50 503 E-post: jonas.record@hotmail.com Sekreterare Christer Fjellman, 073-333 07 17 E-post: christerfjellman@hotmail.com

Läs mer

Protokoll för årsmöte 2010

Protokoll för årsmöte 2010 1 Protokoll för årsmöte 2010 Tid och plats: kl. 19:00-20:50 den 9 mars 2010 i Brunns skola, Ingarö Närvarande: representerade för 39 fastigheter Fullmakter: 3 st 1. Mötets öppnande Kerstin Lönnberg hälsade

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer