Vi försäkrar en hållbar framtid. Hållbarhetsredovisning 2011/2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi försäkrar en hållbar framtid. Hållbarhetsredovisning 2011/2012"

Transkript

1 Vi försäkrar en hållbar framtid Hållbarhetsredovisning 2011/2012

2 En hållbar värdekedja Ansvar ingår i hela vår värdekedja, från utvecklingen av nya produkter till den skadereglering vi erbjuder våra kunder när skadan väl är skedd. Produkter & riskvärdering Försäljning & marknadsföring Distribution Skadereglering Kundservice

3 02 Vi tar ansvar för kundens skull 04 Kunder, kärnverksamhet och Intressenter 06 Insatsområden, mål och status Höjdpunkter från Våra intressenter och prioriteringar 12 Klimat 16 SÄKERHET 20 HÄLSA 24 Ansvarsfulla och engagerade medarbetare 26 Om Trygg-Hansa 27 Corporate Governance 28 Revisorns berättelse 30 Data 32 GRI-index

4 2 Trygg-Hansa vi tar ANSVAR för kundens skull 2011 var året då våra kunder blev ännu viktigare i vårt arbete med ansvar. Kunderna kunde på allvar se konsekvenserna av klimatförändringarna i och med skyfallet i Köpenhamn och Sydsverige och för oss blev det ännu viktigare att arbeta förebyggande med bland annat säkerhet och skadeförebyggande initiativ. I augusti 2011 sjösatte vi vår nya affärsstrategi, som sätter kunden i fokus i allt vi gör. Strategin hjälper oss att hela tiden fråga oss själva vad som är kopplingen till kunden? Det gäller både de medarbetare som har direkta och de som har indirekta kontakter med våra kunder. Som ett led i vår nya strategi har vi bl.a. valt att sätta igång ett omfattande kundprojekt. I den första fasen har vi fokuserat mycket på att kartlägga kundernas servicebehov. Det gjorde vi genom att fråga kunderna själva och involvera de medarbetare som arbetar närmast kunderna. Därefter har vi utvecklat ett system som mäter vår service, och de första resultaten är redan på väg. Vi har bl.a. startat ett projekt som gör oss till det mest tillgängliga försäkringsbolaget i Sverige. Fortsättningsvis kan kunderna komma i kontakt med oss alla veckans dagar genom digitala kanaler. Ansvar och affärsstrategi Vår CSR-strategi har en direkt koppling till vår affärsstrategi. CSR-strategin fram till 2013 har fokus på temana klimat, säkerhet och hälsa med ambitionen att fokusera våra aktiviteter ännu mer mot kunderna. Det har vi bl.a. gjort genom att integrera ansvar ännu mer i vår verksamhet. Inom området Hälsa erbjuder vi bl.a. unika rehabiliteringsprogram i Sverige och finansierar hälsovistelser på folkhögskolor för utvecklingsstörda i Danmark. Säkerhet på den externa dagordningen Under 2011 lanserade vi Årets Reflexdag i Danmark tillsammans med Barnolycksfallsfonden. Frivilliga medarbetare delade ut gratis reflexer till danskarna i fyra stora städer. Vi har också delat ut reflexer på våra kundmöten samt på en rad stora branschmässor. Ambitionen har varit att förebygga skador i trafiken under den mörka årstiden samt att involvera kunder och potentiella kunder ännu mer i vårt arbete med ansvar. Vi är verkligen stolta över att kampanjen nådde ca. 1,2 miljon danskar det första året. I Sverige har vi omkring livbojar i hamnar och längs stränder. Men en del av livbojarna är så gamla och slitna att de inte längre kan användas till att rädda liv. Därför lanserade vi försommaren 2011 Livbojsjakten, en kampanj på Facebook som uppmanade svenskarna att använda sina smarta mobiler och ta bilder av livbojar. Efter två månaders intensiv jakt lades bilder på nästan livbojar ut på Facebook. Av dem var ca. 600 livbojar förstörda och byttes ut.

5 Ord från vår vd 3 CSR-strategin fram till 2013 har fokus på temana klimat, säkerhet och hälsa med ambitionen att fokusera våra aktiviteter ännu mer mot kunderna. Mike Holliday-Williams VD Klimatförändringarna drabbade oss hårt Det historiskt våldsamma skyfall som drabbade Köpenhamn och Sydsverige den 2 juli 2011, har fått enorma konsekvenser för de kunder som drabbades. Vår skadeorganisation fick då tillfälle att visa hur professionell den är när det verkligen gäller. Vi vill hjälpa kunderna Vi tänker fokusera ytterligare på att förebygga skador för att på så sätt undvika de många obehagliga konsekvenser som extremt väder kan ha för våra kunder. Under det första kvartalet 2012 lanserade vi en ny gratis SMS-varningstjänst i Danmark, som alla danskar kan anmäla sig till. Vi har dessutom lanserat en rad webbfilmer som visar danskarna hur de kan förebygga skador på sina bostäder vid skyfall. Vi tänker använda dessa erfarenheter till liknande åtgärder i resten av vår skandinaviska organisation. De extrema väderförhållandena inverkade självfallet på årets resultat, men vår nordiska organisation har än en gång bevisat att vi kan åstadkomma lönsamma resultat när vi agerar tillsammans. Med vår nya strategi och förnyade fokusering på kunderna, är jag övertygad om att de positiva resultaten kommer att fortsätta under kommande år. Mike Holliday-Williams VD

6 4 Trygg-Hansa Kunder, kärnverksamhet och Intressenter Vi definierar vårt ansvarsarbete som vårt arbete med att integrera sociala och klimatrelaterade hänsynstaganden i vår verksamhet och i vår samverkan med våra intressenter var året då vi då vi började arbeta efter vår nya CSR-strategi. Strategin är en fortsättning på arbetet som vi lanserade under Under det senaste året har vi arbetat utifrån visionen "Vi försäkrar en hållbar framtid" och de tre strategiska temana klimat, säkerhet och hälsa. Utöver de tre temana arbetar vi med ett flertal sk insatsområden: kunder, medarbetare, samhälle, miljö och leverantörer. Det gör vi för att vara säkra på att vi når ut brett och involverar alla våra viktigaste intressenter. På sid 6 får du en överblick av vår vision, insatsområden och mål. Vår nya strategi innebär att vi fokuserar ännu mer på våra kunder och på att integrera hållbara lösningar i vår kärnverksamhet. Vi har också börjat arbeta med nya sätt att nå ut med våra budskap t ex med hjälp av film, sociala medier, nya mobillösningar m.m. Det kan du läsa mer om på sid 12 där vi går igenom våra tre strategiska områden. Rapporten fungerar som en rapportering av data för Vi kommer att ge exempel från 2011, men även från första kvartalet 2012 för att visa vart vi är på väg. En hållbar värdekedja För att uppnå största värde för samhället, kunderna, medarbetarna och inte minst verksamheten, krävs det att ansvarsarbetet är integrerat i hela värdekedjan från utveckling av nya produkter till den skadereglering vi erbjuder våra kunder när skadan väl är skedd. Att skapa en hållbar värdekedja är det som ger mest vårde för våra intressenter och vår verksamhet. Men det är samtidigt en utmaning som vi kommer att fortsätta att arbeta med under kommande år. EN HÅLLBAR VÄRDEKEDJA Produkter & riskvärdering Försäljning & marknadsföring Distribution Skadereglering Kundservice POLICYS OCH PRINCIPER MÅL, RAPPORTERING OCH INSATSOMRÅDEN PARTNERSKAP MEDARBETARENGAGEMANG Till exempel vår produkt Skadestop, där vi förebygger olyckor hos transportföretag och därigenom minskar både mänskliga och ekonomiska kostnader. Till exempel WWF:s Earth Hour-kampanj, där vi som huvudsponsor var med om att föra ut klimatbudskapet via bl.a. sociala medier, filmer och ett stort cykelevenemang i Köpenhamn. I Sverige gav vi ut rapporten "Världens chans" Till exempel i Sverige där vi erbjuder de flesta kunder att få sina försäkringsbrev och fakturor med e-post för att minska vår pappersförbrukning Till exempel när en kund får ett stenskott på sin vindruta arbetar våra leverantörer för att i största möjliga utsträckning reparera själva stenskottet i stället för att byta hela rutan, vilket minskar CO 2 -utsläppet från skaderegleringen. Till exempel vår gratis SMS-tjänst där vi varnar våra kunder för skyfall och storm. De kan då hinna avlägsna värdefulla och personliga föremål innan källaren eventuellt översvämmas.

7 Kunder, kärnverksamhet och Intressenter 5 Under 2011 började vi på allvar fokusera ännu mer på våra kunder och integrera hållbara lösningar i vår kärnverksamhet. Jeanette Fangel Løgstrup Director Communications, CSR & Customer POLICYS FÖR ANSVAR På trygghansa.se/csr kan du läsa mer om våra policys på ansvarsområdet, som vår styrelse och vd har godkänt. Policyerna gäller som överordnade rikt linjer för vårt ansvarsarbete, inklusive vår syn på mänskliga rättigheter, miljö, donationer och frivilligt arbete. På webbplatsen kan du även läsa om våra värderingar och affärsprinciper, som bidrar till att stärka arbetet med ansvar i hela organisationen. RSA awards RSA har fått mycket erkännande för sitt CSR-arbete under Strategiskt fokus Både lokal och global förankring Som en del av en av världens största försäkringskoncerner, RSA, har vårt ansvarsarbete även en global förankring. Hela koncernen prioriterar och arbetar strukturerat med ansvar, bl.a. via ett webbaserat rapporteringssystem, som hela koncernen använder. Fyra gånger om året följer vi upp alla våra miljömål, så att vi internt kan mäta utvecklingen och därmed se om vi är på rätt väg. Alla övriga data rapporteras en gång om året i samband med koncernens och vår egen årliga ansvarsredovisning. Därutöver finns det även en lång rad andra fördelar med att vara en del av en stor, global organisation, såsom globala välgörenhetsprogram för medarbetarna och möjlighet att dela med sig av erfarenheter till våra systerbolag i andra länder. Genom RSA har vi dessutom varit anslutna till Global Compact sedan Ökat fokus på kunder, kärnverksamhet och kreativ kommunikation Stärkt fokus på medarbetaren engagemang och interna processer Definition av strategin. Läs mer om priserna på

8 6 Trygg-Hansa Insatsområden, mål och status Under 2011 har vi arbetat med våra insatsområden som ska vara implementerat senast På flera områden har vi redan kommit långt men det finns också områden där vi fortfarande har en del arbete kvar framför oss. Här nedan kan du se status på våra insatsområden och strategiska mål. Insatsområden Kunder MÅL Utveckla och implementera en ny kundstrategi som ska ha större fokus på ansvar. STATUS n Som en del av våra nya verksamhetsstrategi har vi lanserat ett helt nytt kundprogram som fokuserar på hur vi kan förbättra vår service till kunderna och därmed också vårt ansvar. Utveckla hållbara kundlösningar och kommunikationsmetoder via vårt interna Green Team. n Under 2011 lanserade vi en ny hållbar lösning med leverantörer Glasmästarnas dygnvakt. Alla kunder med trasiga fönster i hemmet får ett erbjudande om en miljögenomgång i samband med byte av fönster. Utveckla nya ansvarsfulla riktlinjer för investeringar. n Vi har etablerat en intern tvärgående projektgrupp som arbetar med att ta fram ansvariga principer för investeringar. Medarbetare MÅL Öka medarbetarengagemanget genom utvecklingsprogram t ex via vårt Global Capability Framework, som sätter fokus på personlig utveckling. status n Vi kommer löpande att arbeta med att öka medarbetarnas engagemang. Under 2011 ökade vi engagemanget hos de danska med - arbetarna med 11,5 procent och i Sverige var motsvarande tal 15 procent. att bli ett av de tre mest attraktiva företagen i försäkringsbranschen. nn En undersökning bland business studenter i Danmark visade att Codan kom på andra plats som attraktiv arbetsplats. I Sverige var inte Trygg- Hansa med bland de 100 i topp. Samhälle mål Dela ut donationer till välgörenhet inom områdena klimat, säkerhet och hälsa. status n Vi har bland annat donerat pengar till Barnolycksfallfonden, Läkare utan gränser, Barncancerfonden. Genomföra medarbetarinsamlingar i samband med naturkatastrofer. n Vi har bland annat samlat in pengar till de drabbade i jordbävningskatastrofen i Japan och till torkkatastrofens drabbade i Östafrika. Miljö mål Bli det marknadsledande försäkrings bolaget inom förnyelsebar energi och dela med oss av vår kunskap till nytta för våra kunder. Lansera en ny extern klimatportal med goda råd om hur man förebygger skador beroende av extremt väder. Utveckla och implementera en ny holistisk medarbetarpolitik samt att öka diversiteten och jämställdheten på arbetsplatsen. nn Under 2012 och 2013 arbetar vi vidare med att utveckla och implementera en ny holistisk medarbetarpolicy. Antalet kvinnliga ledare har ökat i Danmark och Sverige men sjunkigt i Norge. I Danmark har vi upprätt ett säljteam i åldern år. Arbeta förebyggande med att reducera antalet barnolyckor via Barnolycksfallfonden i Danmark och Sverige. n I Danmark har Barnolycksfallsfonden stått bakom fler än 10 kampanjer med fokus på säkerhet. Inför den mörka årstiden genomför vi Årets reflexdag och delar ut reflexer. Öka forskningssamarbetet och informationen kring översvämningar på ett målinriktat sätt till politiker, medier och kunder. status n Vi är just nu den marknadsledande för säkringskoncernen inom förnybar energi. Idag försäkrar vi 60 % av den installerade kapaciteten i hela världen på offshore vindkraft. n I Danmark har vi lanserat en ny website där vi informerar om hur man förbereder sig och skyddar sitt hus mot skyfall. Via sidan kan man också anmäla sig till en gratis sms-tjänst för vädervarning. n Vi är involverade i ett flertal projekt med fokus på klimatanpassning, t ex ett forskningsprojekt och ett samarbete med den danske tänkesmedjan Concito. Leverantörer mål Implementera Code of Conduct för leverantörer och samarbetspartners. Införa och föra en dialog om ansvarstagande med våra största leverantörer. Arbeta för att hitta klimatvänliga lösningar i sourcingprojekt och i samarbete med leverantörerna för att minska miljöpåverkan och koldioxidutsläppen. status n I slutet av 2011 var vår Code of Conduct implementerad i 55 % av vårt samlade inköp hos leverantör n Vi har en aktiv dialog med många leverantörer för att reducera resursförbrukningen och miljöpåverkan. Denna dialog blev mer omfattande under 2011 och vår målsättning är att fortsätta öka dialogen med leverantörerna. n Under 2012 och 2013 kommer vi att arbeta för att identifiera klimatvänliga lösningar i vårt utbud och i vår dialog med våra leverantörer. Under 2011 har fokus legat på att implementera Code of conduct i våra leverantörsavtal. Strategiska mål Utifrån våra insatsområden har vi sex strategiska mål. Innan 2013 är vår målsättning att: mål Utveckla minst tre nya hållbara produkter till våra kunder. Status n Under 2011 lanserade Danmark en ny hållbar lösning med Glarmestrenes dognvagt. Alla kunder får möjlighet att få en miljögenomgång i samband med glasbyte i hemmet. Förbättra vårt rykte inom Samhällsansvar till 59%, i Sverige (från 57% 2009) och till 57% i Danmark (från 54% 2009). n Analyser visar att vi kan göra mycket mer för att förbättra omdömet om oss som ett ansvarstagande företag. Det sammanlagda indexet blev 57 i Sverige och 50 i Danmark. Vara bland ett av de tre mest attraktiva försäkrings bolagen i Norden i rankning av arbetsplats. nn Undersökningar från Universum ger en god indikation på om vi är en attraktiv arbetsplats bland business studerande. I Sverige var vi detsvärre inte på listan över de 100 främsta bolagen men i Danmark kom vi på plats nr 82 och bland försäkringsbolag på andra plats. Vår årliga medarbetarundersökning visade att ett stigande antal medarbetare upplever bolaget som en attraktiv arbetsplats.

9 vision Insatsområden, mål och status 7 Klimat SÄKERHET Vi försäkrar en hållbar framtid hälsa 4. Utveckla en ny strategi för skade - förebyggande arbete. n Vi arbetar löpande med att utveckla vår strategi för skadeförebyggande arbete. I Danmark lanserade vi en gratis SMS-tjänst, där vi förvarnar våra kunder om kommande storm eller skyfall. I Sverige lanserade vi en Facebookkampanj, som resulterade i att 300 slitna livbojar blev utbytta Fortsätta att utveckla våra friskvårds aktiviteter för medarbetarna med målsättningen att reducera sjukfrånvaro. Engagera våra medarbetare via en årlig klimatvecka, hälsovecka och volontärvecka Färgkoder: n På rätt väg n Återstår en del arbete Implementera ett nytt samhällsprogram med fokus på donationer och frivilligt arbete. nn Mellan år 2010 till år 2011 har antalet sjukdagar sjunkigt hos de danska medarbetarna. Under samma period har antalet sjukdagar stigigt i Sverige och Norge. n Under 2011 genomförde vi klimatvecka, hälsovecka och volontärvecka för medarbetarna. n Vi har bland annat lanserat ett nytt välgörenhetsprogram då medarbetare har möjlighet att arbeta för en NGO eller liknande under 1-3 månader Fortsätta med vårt volontärarbete med fokus på klimat, säkerhet och hälsa. Dela med oss av vår kunskap om skadeförebyggande arbete i samhället. n Ungefär 600 medarbetare arbetade frivilligt/ volonterade till förmån för bland annat WWF, Barnolycksfallsfonden, Myrorna, Röda Korset. n Vi har tagit fram tips och råd på skadeförebyggande arbete på hus, i trafiken och inför resa Arbeta för att minimera våra koldioxidutsläpp genom en ny intern klimathandlingsplan och en ny ansvarsfull bilpolicy. Fortsätta att utveckla vårt partnerskap med WWF med fokus på forskning, utbildning och hållbara lösningar. Utveckla partnerskapet med leverantörer och samarbetspartners för att minska våra och våra kunders koldioxidutsläpp. n Under 2011 har vi reducerat våra CO 2 utsläpp med 2 % i Danmark och Sverige i förhållande till år Vi har dessutom lanserat en ny miljövänlig tjänstebilspolicy i Danmark. n Fortsätta att utveckla vårt partnerskap med WWF till att också omfatta sponsring av Earh Hour i Danmark och Sverige. Utöver det samarbetar vi med WWF för att utveckla mer klimatvänliga försäkringslösningar till våra kunder. n Under 2011 har vi i Danmark lanserat en gratis genomgång av fönster vid glasskador i hemmet i samarbete med Glarmestrenes Dognvagt Identifiera nya hållbara metoder för skadereglering i samarbete med leverantörerna. n Under 2011 har vi t ex samarbetat med leverantörer och valt att reparera stenskott på bilrutor istället för att byta hela rutan. Det har resulterat i en minskning av CO 2 utsläpp med mer än 1000 ton räknat för hela Norden Delta i frivilligt/volontärarbete med minst 1500 medarbetare n 2011 deltog ca 600 medarbetare i frivilligt arbete. Reducera våra CO 2 utsläpp med fem procent under n 2011 reducerade vi våra CO 2 utsläpp i Danmark och Sverige med 2% i förhållande till Föra en dialog med våra leverantörer för att säkerställa att de undertecknar vår Code of Conduct n I slutet av år 2011 var vår Code of Conduct underskriven av 55 % av inköpen hos våra leverantörer

10 8 Trygg-Hansa 10 HÖJDPUNKTER FRÅN 2011 Fler än 10 kampanjer med fokus på förebyggande barnsäkerhet genomförs av Barnolycksfallsfonden i Danmark. 3% ökning av medarbetar engagemanget jämfört med Över 250 medarbetare delar ut nästan gratis reflexer på Årets Reflexdag i Danmark och i flera större städer i Sverige svenskar laddar ned vår nya förstahjälpenapp till sina smarta mobiler efter lanseringen i Danmark och Sverige. Över 600 livbojar byts ut i svenska hamnar och vid stränder efter Livbojsjakten, en Facebook-kampanj.

11 10 höjdpunkter från temaveckor med fokus på klimat, hälsa och frivilligt arbete engagerar våramedarbetare i ansvarsarbetet. 62 danska kommuner släckte belysningen under Earth Hour, som vi var huvudsponsor för i Danmark. Det är gratis för våra danska kunder med glasskador i sina bostäder att få en kostnadsfri fönsterkontroll och en miljö rapport från en jourglasmästare ansluten till Glasmesterens Døgnvagt. 600 medarbetare utför frivilligt arbete. 55 procent av våra samlade inköp har undertecknat vår uppförandekod (Code of Conduct).

12 10 Trygg-Hansa VÅRA INTRESSENTER OCH PRIORITERINGAR Vi upplever ofta att det är genom intressenterna och partnerskap som vi åstadkommer de största resultaten med vårt ansvars arbete. Därför arbetar vi på att stärka relationerna till våra partners och intressenter genom att delta i projekt som skapar värde för vår verksamhet, våra samarbetspartners, våra kunder och samhället. I dialogen med våra intressenter prioriterar vi dem som har störst inflytande på och nytta för vårt ansvarsarbete. Denna prioritering förändrar sig allteftersom vi arbetar vidare utefter vår strategi. Under 2011 har framför allt kunder, leverantörer och NGO:er spelat en viktig roll, men även medarbetare och samhället har helt naturligt medverkat till att vi är på god väg att nå våra mål. Kunder Med vår nya affärsstrategi fick vi på allvar fokus på våra kunderna under Strategin fokuserar på att vi gör allt utifrån kunden i centrum. I samband med strategin har vi sjösatt en lång rad strategiska initiativ, bl.a. ett omfattande program som ska göra det möjligt för oss att hela tiden mäta kundernas förväntningar och se till att leva upp till dem. Men det är inte något nytt för oss att mäta kundernas nöjdhet. Det gör vi hela tiden, och de samlade talen för 2011 visade ett mycket tillfredsställande resultat på 79 procent bland företagskunder och 78 procent bland privatkunder. Medarbetare Vi genomför årligen nöjdhets- och engagemangsmätningar bland medarbetarna där de får ge sin syn på arbetsplatsen. Medarbetarna har också möjlighet att berätta vad de tycker för ledningen genom att delta aktivt i de fackliga organisationerna, sitta med i företagsrådet och ta kontakt med styrelsens medarbetarrepresentanter. Branschorganisationer Vi är en aktiv medlem ii våra branschorganisationer Svensk Försäkring i Sverige och Forsikring & Pension i Danmark. Leverantörer Vår uppförandekod (Code of Conduct), som utarbetades i slutet av 2010, var den 31 december 2011 implementerad i mer än 55 procent av våra samlade inköp, en siffra som ökar i takt med omförhandlingar och upphandling. Alla nya kontrakt måste omfatta uppförandekoden, och vi har en god dialog med både nuvarande och nya leverantörer. Vår uppförandekod ställer bl.a. krav på alla våra leverantörer i fråga om klimat och mänskliga rättigheter. NGO:er Vi har nära partnerskap med en rad NGO:er och intresseorganisationer som har stort värde för vårt ansvarsarbete. Under 2011 arbetade vi bl.a. tillsammans med Världsnaturfonden WWF om Earth Hour i både Danmark och Sverige samt med Barnolycksfallsfonden i Danmark om Årets Reflexdag. I Norge har vi ett partnerskap med Norsk Luftambulanse och i Sverige har vi nära relationer med bl.a. Röda korset och Skolpolisen. Via våra strategiska partners som bl.a. Ældre Sagen och Landsföreningen LEV (Utveckling för utvecklingsstörda) i Danmark samarbetar vi kring att erbjuda försäkringar till föreningarnas medlemmar, och vi sponsrar en lång rad ansvarsfulla arrangemang och projekt, t.ex. bilkurser för äldre bilister. Samhälle Vi vill vara en aktiv del av samhället och deltar därför i en lång rad aktiviteter såsom t.ex. forskningsprojekt och frivilligt arbete. Vi samarbetar med miljöförvaltningen i Stockholm och deltar i nordiska forskningsprojekt via NordForsk ett organ under Nordiska ministerrådet. Därutöver har vi ett nära samarbete med Barnolycksfallsfonden i Danmark. Trygg-Hansa har en aktiv personalförening, "Biståndsföreningen", som under året har stöttat diverse globala projekt för sammanlagt kronor och t ex byggt en skola i Amazonas och rustat upp en blindskola i Tanzania. Politiker Vi stöder inga politiska partier, men deltar i politiska diskussioner som är relevanta för vår verksamhet. Under 2011 blev vi t.ex. en del av en följegrupp om klimatanpassning i den gröna tankesmedjan CONCITO i Danmark. Vi deltar även i Sveriges största politiska mötesplats, Almedalsveckan, där vi bl.a. har genomfört seminarier och deltagit som gästtalare på andra seminarier. I mars 2011 var vi dessutom värd för en konferens om klimatanpassning i samarbete med Köpenhamns kommun. Investerare Vi investerar primärt i danska stats- och realkreditobligationer. Vi har en etisk investeringspolicy för att säkerställa att våra aktieinvesteringar, som utgör fem procent av den samlade investeringsportföljen, primärt sker via fonder som investerar enligt egna etiska riktlinjer.

13 Våra intressenter och prioriteringar 11 Kunder Investerare Branschorganisationer Leverantörer Medarbetare Samhälle Politiker NGO:er VÄSENTLIGHET OCH PRIORITERING Under 2010 genomförde vi en lång rad intervjuer med flera av våra kunder, forskare, experter och de samhällsaktörer som vi samarbetar med. Vi genomförde även en medarbetarundersökning där alla kunde komma med input kring sin syn på verksamhetens ansvarsarbete samt genomförde dialogmöten med utvalda nyckelpersoner i hela organisationen. Slutligen frågade vi över befintliga och potentiella kunder inom både privat- och företagssegmentet om deras inställning till vilka samhällsmässiga utmaningar som vi som försäkringsbolag bör bidra till att lösa. Vi gör inte denna omfattande undersökning varje år, men i början av 2012 genomförde vi en rad interne CSR-analyser bland samtliga medarbetare för att säkerställa att våra strategiska teman fortfarande är relevanta för vår verksamhet. Våra intressenter menar att det huvudsakligen är utmaningar inom trafiksäkerhet, barnolyckor, klimatförändringar och hälsa som vi bör bidra till att lösa. Mot den bakgrunden har vi identifierat tre strategiska teman som omfattar dessa områden: klimat, säkerhet och hälsa. Fattigdom, utbildning, djurvälfärd och arbetslöshet har minst inflytande på vår verksamhet och våra intressenter bedömer heller inte att dessa områden har någon större betydelse. Därför ingår de inte i vår strategi. VÄSENTLIGHETS- OCH PRIORITERINGSMODELL Inflytande på intressenter Djurens rätt Välfärd Transparenta försäkringslösningar Utbildning Arbetslöshet Naturkatastrofer God företagsledning Affärsetik Kriminalitet Trafiksäkerhet Barnolyckor Klimatförändringar Hälsa Leverantörer Miljö Korruption Energisäkerhet Lagändringar Kunder Medarbetare Investeringar Inflytande på Trygg-Hansas verksamhet

14 12 Trygg-Hansa KLIMAT Skadeutbetalningar pga. kraftigt regn under perioden 1 juni till 15 september (både privat och företag)* (DKK) 2011 / 4,9 mia. UTMANINGEN Skyfall, orkan, snöstorm, extrem kyla och tjällossning är bara några av de allvarliga konsekvenser som klimatförändringarna kan få för vårt samhälle. Extrema väderförhållanden har kommit för att stanna, och varje gång moder natur spelar oss ett spratt betyder det en ökning av antalet väderrelaterade skador för våra kunder i både privat- och företagssegmentet. Skyfallet i Köpenhamn och Sydsverige i juli 2011 var det värsta på över 55 år. Därför vill vi visa hur vi arbetar med att integrera klimathänsyn i vår värdekedja, så att vi både på kort och lång sikt kan bidra i kampen mot klimatförändringarna / 367 mio / 881 mio / 135 mio / 193 mio / 997 mio. *) Siffror från Forsikring & Pension Försäkring av vindkraftverk Som ett särskilt insatsområde i vår strategi vill vi vara det marknadsledande försäkringsbolaget inom förnyelsebar energi. Vi har funnits på försäkringsmarknaden för vindkraftverk sedan början av 1980-talet. Det betyder att vi i dag besitter en unik kompetens som efterfrågas globalt. Vi försäkrar i dag 60 procent av den installerade kapaciteten bland världens alla offshoreinstallerade vindkraftverk. Därigenom spelar vi en roll i den nödvändiga omställningen från fossila bränslen till förnyelsebar energi. Kreativ kommunikation När vi 2011 var huvudsponsor av Earth Hour, var det första gången som vi aktivt deltog i kampanjplaneringen med bl.a. Facebook-kampanjer, plakat, PR och en gratiskonsert på Rådhusplatsen i Köpenhamn. I och med kampanjen 2012 har vi tagit ett ytterligare steg och bl.a. lanserat klimatfilmer på pendeltåg och biografer i Danmark. Online-kontakt med kunderna Vi tittar ständigt på hur vi kan identifiera nya hållbara metoder för att förmedla och distribuera våra försäkringsprodukter till kunderna. I Sverige erbjuder vi de flesta av våra kunder att få sina försäkringsbrev och fakturor med e-post, och under 2012 kommer liknande initiativ i Danmark.vår

15 Klimat 13 EN HÅLLBAR VÄRDEKEDJA Produkter & riskvärdering Försäljning & marknadsföring Distribution Skadereglering Kundservice Skadereglering När vi hjälper våra kunder med att åtgärda deras skador, gör vi det med största möjliga omtanke om miljön och klimatet. Det ställer krav på oss, men inte minst på våra leverantörer, som har en direkt dialog med våra kunder. Till exempel när ett stenskott i vindrutan ska repareras. Under 2011 har vi bl.a. fokuserat på följande klimatvänliga åtgärder på leverantörsområdet: Vi erbjuder våra privatkunder i Danmark en gratis miljörapport när de ska få en glasskada på ett fönster reparerad. Rapporten, som utarbetas av en av våra leverantörer, visar hur mycket energi kunden kan spara genom att byta alla sina fönster mot energifönster. Vi ställer krav på våra leverantörer att de ska försöka använda begagnade reservdelar vid reparation av bilskador. De ledande verkstäderna lyckas hitta och använda begagnade delar i 20 procent av fallen. Det betyder mindre miljöpåverkan. Vi ställer krav på våra leverantörer i byggbranschen om att fasa ut farliga kemikalier i t.ex. färger och lim. I Sverige godtar vi bara material som är registrerade i Basta-systemet över ofarliga material. I Danmark ställer vi liknande krav med utgångspunkt i REACH-direktivet och dansk lagstiftning. När en kund får ett stenskott på sin vindruta arbetar våra leverantörer för att i största möjliga utsträckning reparera själva stenskottet i stället för att byta hela rutan. En del av våra leverantörer erbjuder lån av miljövänliga bilar och eldrivna cyklar under reparationstiden. Förebyggandet av klimatskador Att förebygga skador till följd av klimatförändringar och extrema väderförhållanden är avgörande för vår verksamhet och våra kunder. Därför har vi aktivt gått in i arbetet med klimatanpassning och har ett nära samarbeten med kommuner i utsatta områden. Det är viktigt att vi inte bara använder våra resurser för att åtgärda skador utan även ser till att tänka förebyggande och på den nödvändiga anpassningen av bl.a. infrastrukturen över alla sektorer. Därför gick vi i början av 2012 ihop med den gröna tankesmedjan CONCITO i Danmark för att bidra till att förebygga de klimatrelaterade skador vi kan möta i framtiden. I Sverige deltar vi i ett stort forskningsprojekt kring kartläggning av tendenser och utveckling i Östersjön. Under 2012 fokuserar vi ännu mer på förebyggande av skador som orsakas av extrema väderförhållanden. Första kvartalet 2012 lanserade vi en SMS-tjänst till våra danska kunder och andra intresserade, där de får tillgång till gratis varningar om extremt väder via SMS. På så sätt kan de hinna vidta de nödvändiga åtgärderna för sina bostäder. Mål 2013 Bli marknadsledande försäkringsbolag inom förnybar energi och förmedla våra kunskaper till nytta för våra kunder inom sektorn. Lansera en ny extern klimatportal med goda råd om hur man förebygger skador efter extremt väder. Arbeta med att minimera vår verksamhets CO 2 -utsläpp genom en ny intern klimathandlingsplan och en ny ansvarsfull bilpolicy. Fortsätta utveckla vårt partnerskap med Världsnaturfonden, WWF, med fokus på forskning, utbildning och hållbara lösningar. Utveckla partnerskap med DONG Energy, leverantörer och samarbetspartners för att minska våra och kundernas CO 2 -utsläpp. Arbeta på att identifiera klimatvänliga erbjudanden och lösningar som minskar miljöpåverkan och CO 2 -utsläppen i upphandlingar, förhandlingar och i samarbete med våra leverantörer.

16 14 Trygg-Hansa Klimat STENSKOTT MED KLIMATFÖRDELAR FALL: Genom att reparera stenskott och andra glasskador på bilar i stället för att byta hela rutan, har vi i sam arbete med våra leverantörer minskat CO2utsläppen med över ton. medför, är det också en fördel för kunden eftersom det går mycket snabbare och är mycket billigare.tillsammans med reparationerna i Danmark och Norge har vi minskat CO2-utsläppen med över ton. En av de vanligaste försäkringsskadorna är glasskador och stenskott på bilar. Antalet skador uppgår varje år till ca , och det är en energikrävande process till följd av produktion, transport och montering. Därför har vi ett nära samarbete med våra leverantörer för att minska vår negativa klimatpåverkan. Klimatvänliga bilar och eldrivna cyklar Vi har ett nära samarbete med tre stora leverantörer inom reparation av glasskador. En av dessa är svenska Ryds Glas, som erbjuder lånebil eller eldriven lånecykel under reparationstiden. Över hälften av deras bilpark består i dag av klimatvänliga bilar. Vi ser det som en god insats för klimatet att låta kunderna pröva våra klimatvänliga bilar, men även våra eldrivna lånecyklar är mycket populära hos kunderna, berättar Jerry Lundh, som är miljö- och kvalitetsutvecklare hos Ryds Glas. I Sverige uppnådde vi 2011 en reparationsgrad på 32 procent en klar framgång jämfört med året innan, då siffran var 27 procent. Mikael Hedström, som är Strategic Sourcing & SRM Manager förklarar: Den hårda vintern i början av 2011 medförde att det inträffade fler skador på bilrutor generellt på grund av kall väderlek. Det gjorde det svårare att reparera skadorna i stället för att byta ut hela rutan, men vi är nöjda med hur långt vi har kommit. Det visar också att det nära samarbetet med våra leverantörer är rätt väg att åstadkomma konkreta resultat i fråga om klimatet. Den höga reparationsgraden i Sverige har inneburit en minskning av CO2-utsläppen med 875 ton och en minskning av avfallsmängden med 347 ton. Utöver de klimatfördelar som detta Minskad energiförbrukning Även CarGlass, som är en av de andra stora leverantörerna på området, fokuserar på klimatet och arbetar med att bl.a. minska energiförbrukningen i samband med reparationerna. Ett av initiativen är bl.a. att minska energiförbrukningen genom att sätta timers på tryckluftskompressorerna som används när skadorna repareras samt öka antalet läckagekontroller. Alla leverantörer som reparerar glasskador har genom ISO-certifiering förbättrat arbetsmiljön för sina medarbetare, minskat kemikalieanvändningen markant och satt fokus på avfallshantering. SÅ MYCKET SPARAR VI Det finns två klimatfördelar med att reparera en glasruta i stället för att byta hela rutan. CO2-UTSLÄPP Det totala CO2-utsläppet när en ruta byts är 39,1 kg CO2, vilket inkluderar produktion, transport och montering.vid reparation av ett stenskott i stället för att byta hela rutan blir CO2-utsläppet bara en tiondel, motsvarande ca. 4 kg CO2. AVFALL Vid byte av en bilruta genereras ca. 13,9 kg avfall. En reparation genererar bara 0,002 kg. avfall. Källa: Belron & KPMG Risk and Sustainability Studie 2008

17 Klimat 15 KLIMATKAMP FÖR VANLIGT FOLK FALL: Vårt strategiska partnerskap med Världsnaturfonden,WWF, har under de tre år det pågått visat hur stor skillnad ett bra partnerskap kan göra i arbetet med att begränsa klimatförändringarna. Sedan klimattoppmötet i Köpenhamn 2009 har Världsnaturfonden, WWF, och vårt moderbolag RSA haft ett globalt strategiskt partnerskap som också har implementerats lokalt i Danmark och Sverige. I Sverige har vi bl.a. varit huvudsponsor till Climate Solvers, som stödjer utvecklingen av innovativa klimatlösningar och årligen utser fem klimatentreprenörer på en stor konferens. Vi har även inlett givit ut en gemensam rapport om barn- och ungdomars oro för klimatförändringarna, i samband med Earth Hour. Slutligen deltar vi i Sverige i ett stort forskningsprojekt kring kartläggning av tendenser och utveckling i Östersjön. I Danmark ingår bl.a. WWF i vårt interna Green Team som utvecklar hållbara produkter. Sedan har vi 2011 varit huvudsponsor till det årligt återkommande evenemanget Earth Hour, där hundratusentals danskar släcker belysningen under en timme. Mer än ett samarbete Partnerskapet är ett sätt som vi kan göra kunderna och samhället mer uppmärksamma på de allvarliga konsekvenser som klimatförändringarna för med sig, t ex. extrema väderförhållanden. Även WWF ser stora fördelar med samarbetet: Codan kan vara med och föra ut vårt klimatbudskap för vanligt folk. Det står i dag klart för de allra flesta att kampen för klimatet inte bara är en ideologi, utan att det är en situation som världssamfundet måste förhålla sig till. Klimatproblematiken är dock fortfarande mycket abstrakt för den vanlige dansken, och här kan Codan ta ned det hela på ett begripligt plan, t.ex. med följderna av skyfallet i Köpenhamn, förklarar Gitte Seeberg, som är generalsekreterare för WWF i Danmark. Folklig kampanj I samband med Earth Hour 2012 lanserade vi tillsammans med WWF en kampanjfilm som visades på pendeltåg och biografer i hela landet, vilket bidrog till att göra kampanjen mer synlig. Gitte Seeberg säger: Genom samarbetet kring Earth Hour bidrar Codan till att stödja en av våra största folkliga kampanjer. Här har vi möjlighet att nå ut brett och uppmärksamma att det fortfarande finns behov av seriösa insatser för att förhindra de värsta följderna av klimatförändringarna. Under Earth Hour-kampanjen lanserade vi även en rad skyfallsfilmer med goda råd om hur danskarna kan skydda sina bostäder samt en gratis SMS-tjänst som alla danskar kan anmäla sig till om de vill få varningar om storm, orkan och skyfall. FORTSATT FOKUS PÅ CO2 Under 2011 kom vi på allvar i gång med CO 2-arbetet i Sverige. På vårt huvudkontor inledde vi arbetet med att uppnå ett Green Building-certifikat. De första åtgärderna 2011 innebar förbättrad tidsstyrning av energiförbrukningen, så att vi nu t.ex. sänker värmen om natten och under helger. Det har resulterat i en minskning av värmeförbrukningen med 36 procent. Total sett har vi sänkt våra CO2-utsläpp i Skandinavien med två procent under Men även om 2011 bjöd på goda CO2 resultat, har vi fortsatt en rad utmaningar. Trots vår satsning på att öka antalet videomöten för att minska antalet flygningar, har antalet resta kilometer ökat markant i Danmark, Norge och Sverige Därför fokuserar vi stort på hur vi ska kunna minska våra flygresor under Framöver finns det även en rad andra åtgärder som ska bidra till att vi når målet att minska våra CO2-utsläpp med fem procent mellan 2011 och I början av 2012 införde vi t.ex. en ny bilpolicy i Danmark, som ger extra ersättning till medarbetare med tjänstebil om de väljer en miljövänlig bil. Under 2011 fortsatte vi även vårt klimatpartnerskap med DONG Energy i Danmark, som levererar vindenergi till vårt danska huvudkontor. Läs mer på sidan 31.

18 16 Trygg-Hansa SÄKERHET UTMANINGEN Alla olyckor, oavsett om de sker i hemmet, på arbetet, i trafiken eller på fritiden, är obehagliga upplevelser för de som drabbas och något man gärna hade sluppit uppleva. Det samma gäller oss som försäkringsbolag. Därför är det centralt för vår verksamhet att hjälpa till med att förebygga att olyckor inträffar. Läs mer nedan om hur vi försöker tänka på säkerhet i hela vår verksamhet. Skadestop i hela Skandinavien Vi erbjuder våra Skadestop-produkter till en lång rad olika företagskunder, såsom kommuner, bostadsföretag och framför allt transportföretag. Skadestop är ett tidsbegränsat förlopp som tar sin utgångspunkt i ett företags skade historik, frekvens, upprepning av skador m.m. Erfaren heten visar att ett typiskt skadestopsförlopp minskar skadorna med upp till 30 % per år. Skadestop är en produkt som inkluderar både skadeförebyggande arbete och skadereglering, och som därför går igen i flera delar av vår värdekedja. Framför allt transportföretag får stor effekt av Skadestop, och under 2011 lanserades det populära konceptet Chaufförsprofil i Danmark och Sverige medan ett pilotprojekt är i gång i Norge. Själva konceptet Skadestop har varit en stor framgång under en rad av år och till nytta för de transportföretag som använder sig av det. Via Skadestop går vi igenom olyckor med våra företagskunder för att definiera hur och varför skadan har kunnat inträffa, och hur man på bästa sätt undviker att den inträffar igen. Vi identifierar en rad insatsområden som kan öka säkerheten. Det senaste tillskottet är bl.a. en svart låda, som kan bidra till att kartlägga trafikolyckor, på samma sätt som görs vid flygolyckor. På trygghansa.se kan du läsa mer om Skadestop-konceptet och Chaufförsprofil, som utvecklade tillsammans med Cranfield University i England. Kreativa kampanjer Under 2011 genomförde vi två omfattande och landstäckande kampanjer med fokus på säkerhet. I Sverige inledde vi Livbojsjakten och i Danmark lanserade vi Årets Reflexdag. Läs mer om de båda initiativen på sidorna Krav på leverantörer I vår uppförandekod (Code of Conduct) ställer vi t.ex. krav på våra leverantörer att alla medarbetare ska ha tillgång till och använda lämplig säkerhetsutrustning samt vara informerade om hälsorisker, och att kemikalier ska hanteras på ett försvarbart sätt för både människor och miljö. Undvik skador När vi delar ut gratis reflexer, ger råd om rätt körsätt på snö på vår webbplats eller uppmanar våra kunder att binda fast sina studsmattor i trädgården på vår Facebook-sida, så handlar alltid om att förebygga skador och olyckor. Men vi arbetar även nära våra företagskunder via Skadestopp-konceptet, vilket bl.a. innebär skadeförebyggande råd och vägledning om säkerhet på arbetsplatsen. Säkerhetspartners Vi når också ut till riktigt många kunder via våra strategiska partners, där vi t.ex. i Danmark har ett nära samarbete med Ældre Sagen. Under 2011 sponsrade vi bl.a. teoriböcker till äldre bilister på uppfräschningskurs, och vi skänkte reflexvästar till föreningens alla medlemmar. I Sverige är vi säkerhetspartner till Skistar i Åre och Sälen, där vi ger råd om säkerhet i pisten Vi är även en del av Samverkan mot brott i Sverige, vars syfte är att skapa trygghet i vardagen och t.ex. undvika inbrott genom grannsamverkan i närmiljön I Norge har vi ett partnerskap med Norsk Luftambulanse, som har fokus på förebyggande och utbildning i första hjälpen.

19 Säkerhet 17 EN HÅLLBAR VÄRDEKEDJA Produkter & riskvärdering Försäljning & marknadsföring Distribution Skadereglering Kundservice Barn och säkerhet Varje år hamnar danska barn under 15 år på akuten efter en olycka. Tillsammans med Barnolycksfallsfonden arbetar vi för ökad barnsäkerhet och färre barnolyckor i både Danmark och Sverige. Därför instiftade vi år 2007 Barnolycksfallsfonden i Sverige i samarbete med Astrid Lindgrens Barnsjukhus och år 2008 Børneulykkesfonden i Danmark i samarbete med H.C. Andersen Børnehospital var det år då Børneulykkesfonden på allvar gjorde avtryck på Danmarkskartan. På bara 12 månader lanserade fonden fler än 10 förebyggande kampanjer och aktiviteter som alla hade barnsäkerhet och förebyggande i barnhöjd som gemensam nämnare. Som exempel kan nämnas studsmattekampanjen Hoppa med huvudet, simkampanjen Som en fisk i vattnet och tandkampanjen Se upp för tandskadan var också året då Barnolycksfallsfonden utmärkte sig på den europeiska scenen. I maj 2011 blev fonden medlem i det europeiska rådet för barnsäkerhet, European Child Safety Alliance (ECSA). Läs mer på barnolycksfallsfonden.se Mål 2013 Utveckla en ny strategi för skadeförebyggande arbete. Ge välgörenhetsdonationer inom området säkerhet. Arbeta för att minska barnolyckor via Barnolycksfallsfonderna i Sverige och Danmark. Sprida vår kunskap om hur man förebygger skador till övriga samhället. Delta i frivilligt arbete med fokus på säkerhet Så många danska barn under 15 år uppsöker vård varje år i samband med en olycka

20 18 Trygg-Hansa SÄKERHET VAR FEMTE SKADAS I BACKEN FALL: Sedan 2007 har Trygg-Hansa varit säkerhetspartner till SkiStar och tillsammans arbetar vi aktivt för att främja säkerheten för alla som åker skidor i SkiStars anläggningar i Sälen och Åre. Det gör vi bland annat genom vårt koncept Rätt inställning, där vi ser till att gästerna har rätt inställning när det gäller skidbindningar, ryggskydd och hjälm men också att de har rätt inställning till själva skidåkningen. Statistiken visar att 17 % av alla svenskar som åker utför någon gång har uppsökt sjukstugan. Trots det använder bara en tredjedel av de vuxna hjälm och bara var femte kontrollerar bindningarna före säsongsstarten. Det visade en undersökning som vi genomförde i september Det finns en hel del skador som kan undvikas. En bra start är att kontrollera att skidbindningarna är rätt inställda, av de som vi träffar i backen har 8 av 10 fel inställda bindningar. Tänk också på att själv vara en god förebild i backen genom att använda hjälm och ryggskydd. Visa hänsyn i backen och följa de regler som är uppsatta av branschorganisationen SLAO. Till slut kan vi konstatera att carvingtekniken har ökat hastigheten i backarna. Se till att ni har god marginal till andra skidåkare, förklarar Eva-Lotta Göthe som är ansvarig för samarbetet med SkiStar. Genom att vi finns på plats under hela säsongen i Sälen och Åre har vi möjlighet att kontrollera besökarnas skidbindningar har rätt inställning, och samtidig ge tips till säkrare skidåkning. Vi ser också till att alla barn i skidskolan är försäkrade och anordnar roliga aktiviteter för barnen för att utveckla deras skidåkning. EN LIVBOJ KAN RÄDDA FLERA LIV FALL: Livbojsjakten är en årlig tävling som uppmanar svenska folket att skicka in bilder på trasiga livbojar. I Sverige har vi omkring livbojar runt om i olika hamnar och längs stränder, men några har med tiden blivit så gamla och slitna att de inte längre kan användas till att rädda liv. Därför började vi under försommaren 2011 att titta på nya metoder för att hitta slitna livbojar. Innan badsäsongen kom igång på allvar lanserade vi Livbojsjakten en tävling där vi uppmanade svenska folket att fotografera trasiga livbojar med hjälp av mobiltelefonen inskickade bilder Efter bara några månader hade vi fått in bilder på nästan livbojar, vilket är ungefär 14 procent av alla livbojar som finns utplacerade runt om i Sverige. Genom den insatsen kunde 610 livbojar registreras som trasiga och bytas ut. I och med kampanjen ville vi öka fokuseringen på säkerhet i vattnet och samtidig säkerställa att våra livbojar fungerar när de behövs. Det önskemålet uppfylldes, och vi är mycket nöjda med den framgång som jakten fick. Vi tänker fortsätta initiativet under kommande år, säger Johan Eriksson, som är ansvarig för sociala medier i Sverige. För varje livboj som skickas in i år skänker Trygg-Hansa dessutom 2 kr till Svenska Livräddningssällskapet. Livbojarna sponsras av Trygg-Hansa, men ägs och förvaltas av de kommuner och båtklubbar som beställer dem för att öka säkerheten vid vatten. De första livbojarna sattes upp 1954 och sedan dess har vi donerat över stycken.

Corporate Responsibility redovisning 2012

Corporate Responsibility redovisning 2012 ängre Corporate Responsibility redovisning 2012 Kortsiktighetens fiende 1 Koncernchef och CR-chefen har ordet 2 Det här är Skandia 4 CR-strategi 6 Samhälle 8 Kunder 16 Medarbetare 26 Partners 32 Miljö

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. Tänk längre

Hållbarhetsredovisning 2013. Tänk längre Hållbarhetsredovisning 2013 Tänk längre Rik på idéer? Så bra. För den som är kund i Skandia har en unik chans att påverka. Skandia är nämligen ett ömsesidigt eller kundstyrt bolag. Det gör att vi kan satsa

Läs mer

HÅLLBARHETSRAPPORT. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för människor, affären och miljön

HÅLLBARHETSRAPPORT. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för människor, affären och miljön HÅLLBARHETSRAPPORT 2014 Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för människor, affären och miljön Etik Kunskap och ekonomiskt värde Ansvarsfulla affärer Att vara den mest betrodda partnern för kunder med

Läs mer

FULLGOTT FÖRSÄKRINGSSKYDD VIA KOLLEKTIVAVTALET FORSKNING

FULLGOTT FÖRSÄKRINGSSKYDD VIA KOLLEKTIVAVTALET FORSKNING Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011 FULLGOTT FÖRSÄKRINGSSKYDD VIA KOLLEKTIVAVTALET FORSKNING TRYGGARE ARBETSLIV UTVECKLING 4 MILJONER FÖRSÄKRADE 2011 var ett år då vi gjorde nytta för många människor.

Läs mer

2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett

2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett 2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett mindre bolag och ett av flera på en ny marknad. Efter

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2013/14 E85 D 95 Välkommen! INNEHÅLL Året i korthet 4 Våra viktigaste nyckeltal 5 Framtidens station 6 Våra drivmedel 14 Vår kund bilisten 20 Affären 24 GRI

Läs mer

Corporate Responsibility redovisning 2011

Corporate Responsibility redovisning 2011 ängre Corporate Responsibility redovisning 2011 150 år av ansvarstagande 1855 Behovet av ett nytt försäkringssystem engagerar samhällets toppkrafter. Den 12 januari får Skandia tillstånd att bedriva brand-

Läs mer

Ansvarsredovisning 2011. Med finansiell rapportering

Ansvarsredovisning 2011. Med finansiell rapportering Ansvarsredovisning 2011 Med finansiell rapportering Systembolagets Ansvarsredovisning 2011 Kärnan i Systembolagets uppdrag är att sälja med ansvar. I Ansvarsredovisningen har vi integrerat årsredovisning

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 10 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2010 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar och en möjlighet att påverka samhället

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll 1 Så gick det för Skandia 2014 2 Vd & hållbarhetschef har ordet 4 Höjdpunkter 2014 6 Roll i samhället, intressent dialog, kundinflytande 9 Väsentlighetsanalys 10 Övergripande

Läs mer

2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING

2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING Innehåll Vd-ord 3 Året som gått 5 Om oss 7 Medarbetare 10 Ansvar från böna till kopp 15 Kaffeodling 19 Transport 23 Förädling 24 Leverans 29 Konsumtion 30 Samhällsansvar

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 innehåll 2 Koncernchefen har ordet Det här är Folksam Organisation och styrning Kunder Ägarstyrning Medarbetare Trafikforskning Miljöarbete Folksams forskningsstiftelse Priser

Läs mer

Hållbarhetssrapport 2012/13

Hållbarhetssrapport 2012/13 Hållbarhetssrapport 2012/13 Utdrag ur årsredovisning 2012/13 Hållbar utveckling Clas Ohlson är ett renodlat detaljhandelsföretag med 174 butiker och e-handel i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien.

Läs mer

Pensionspengar med makt att förbättra framtiden. Hållbarhetsredovisning 2009

Pensionspengar med makt att förbättra framtiden. Hållbarhetsredovisning 2009 Pensionspengar med makt att förbättra framtiden Hållbarhetsredovisning 2009 Om redovisningen Detta är KPA Pensions andra hållbarhetsredovisning. Den är framtagen enligt de internationella riktlinjerna

Läs mer

Länsförsäkringar Halland. Årsredovisning 2013

Länsförsäkringar Halland. Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar Halland Årsredovisning 2013 innehåll Året som gått 2013 Inledning 3 Året som gått 2013 4 VD har ordet Verksamheten 6 Kom närmare 10 SIV - samverkan i Väst 12 Miljö & CSR 16 Privat 18 Företag

Läs mer

Kort om vårt hållbarhetsarbete och den här rapporten

Kort om vårt hållbarhetsarbete och den här rapporten CSR Rapport 2010 Kort om vårt hållbarhetsarbete och den här rapporten Den CSR-rapport du nu håller i handen beskriver vårt arbete kring centrala områden inom miljö, etik, socialt ansvar och mänskliga rättigheter

Läs mer

www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle

www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle www.pwc.se/corporate-responsibility Inledning Hållbarhet i fokus I denna redovisning [s. 4] Marknad Idag efterfrågas tjänster

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING B R I N G C I T Y M A I L H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G Innehåll Inledning...3 Tankar från VD...4 Bring Citymail vilka är vi?...7 Strategi och ansats...11

Läs mer

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det.

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. 20 13 Corporate Responsibility Rapport Vårt Ansvar Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. Innehåll 3Förord 4Om Arla 6Ansvarsfullt företagande Affärsprinciper 8 Verksamhetsprinciper

Läs mer

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé.

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. HSB hållbarhetsredovisning 2010 17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. 2 Hållbarhetsredovisning 2010 Innehåll Ordförande tycker till 4 HSB en hållbar kooperation 6 Marknaden framöver

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2013

Hållbarhets redovisning 2013 Hållbarhets redovisning 2013 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING På sikt vill vi förstås bli klimatneutrala av egen kraft. Men den resan kan vi inte göra själva. Då måste både du, jag och alla andra

Läs mer

SEB Hållbarhetsrapport. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön.

SEB Hållbarhetsrapport. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön. FN:s Global Compact Rapport om FRAMstegen under 2011 Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön. SEB Hållbarhetsrapport 11 Priser och utmärkelser under 2011 Utdelat av Kunder

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖINGE-KRISTIANSTAD ÅRSREDOVISNING

LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖINGE-KRISTIANSTAD ÅRSREDOVISNING 2011 LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖINGE-KRISTIANSTAD ÅRSREDOVISNING 1 2 4 6 7 8 10 12 14 16 19 20 22 28 29 31 32 34 36 37 38 71 72 72 74 75 76 Innehåll Kunder och ägare Året som gått Vd-kommentar, En spännande resa

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2014

Hållbarhets redovisning 2014 Hållbarhets redovisning 2014 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAIL ÄR EN DEL AV LÖSNINGEN PÅ DE PROBLEM SOM SAMHÄLLET STÅR INFÖR. VI SKA GENOM VÅR VERKSAMHET BIDRA TILL ETT HÅLLBART

Läs mer