Manual för Nordic-System APP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual för Nordic-System APP"

Transkript

1 Manual för Nordic-System APP Tack för att du valt Nordic-System, systemet som erbjuder smarta hem för alla. Nordic-System Appen ger full tillgång till systemet via en Smartphone/surfplatta. Funktioner som Appen erbjuder är styrning, konfiguration, utläsning av konfigurationsdokumentation, användare med olika behörigheter, larmhantering, energimätning och historik (WEBB-002) mm. Appen är intuitiv, kraftfull och flexibel. Appen bygger på ios- och Android-designriktlinjer för att ge användaren en så bekant miljö som möjligt. Med Appen ges full tillgång till alla funktioner i en Nordic-System anläggning. Appen ansluter till en webbserver-produkt som sköter kommunikationen med övriga enheter i systemet. Webbserverprodukten måste konfigureras i det nätverk som den ska sitta, den måste ha en IP-adress och om Nordic-System anläggningen ska styras från internet måste en dynamisk dns konfigureras, detta är specifikt för varje internet-router och vilken dns tjänsteleverantör man väljer. Compare-IT kan för närvarande inte stå till tjänst med konfiguration av dynamisk dns tjänst. Appen fungerar med ios 7.x och Android version Produkten WEBB-001: En server som kopplar ihop Nordic-System komponenter med internet och Smartphone Appar. Dessa Appar finns för gratis nedladdning till ios (APP store) och Android (Google play). Produkten WEBB-002: Identisk med WEBB-001 samt med energimätnings-presentation. Om anläggningen är levererad som en av Compare-ITs smarta el-centraler då innehåller den redan gjorda konfigureringar och texter på knappar, ingångar och utgångar. Bilder och exempel i denna manual är baserade på ios versionen för Apples iphone, principen är lika för Android appen. Sid. 1 (13)

2 Kom igång: Ladda hem appen från APP store eller Google Play (sök på nordic-system). Starta appen. Ett dialogfönster med inloggningsuppgifter visas (serveradress, användarnamn och lösenord). Här anges serverns adress (IP-adress eller URL) samt användaruppgifter (Användarnamn: admin, Lösenord: pass). Tryck logga in. Om appen har kommunikation med webbserverprodukten kommer en ny inloggningsruta där ytterligare ett id och lösenord ska anges, detta behövs endast första gången eller vid förändrade lösenords inställningar. Användare: admin Lösenord: (de fyra sista bokstäverna/siffrorna i MAC id som står på undersidan av webbserverprodukten) Appen startar upp i kontroll vyn med 10st funktionsknappar döpta till SCENE1-10. Beroende på om Nordic-System anläggningen har levererats färdig i våra smarta el-centraler eller som lösa produkter, kan kontroll vyn se annorlunda ut. Det kan finnas programmeringar utförda till de knappar som dyker upp i kontroll vyn och de kan ha andra namn än SCENE1-10. Men principen är densamma. Den vita ramen runt en knapp i kontroll vyn markerar den knapp som senast använts. När systemet startas för första gången finns ingen vit ram. Det är först när man tryckt på någon av knapparna som den vita ramen visas. Sid. 2 (13)

3 Menyer: Klicka på symbolen längst upp till vänster för att komma till menyn. Längst ner i menyrutan visas information om vilken server appen är ansluten och med vilken användare. Kontroll: Aktiverar kontroll vyn, det är här alla funktionsknappar finns. Kontroll vyn är uppbyggd med sektioner. Varje sektion kan innehålla som mest 10st knappar och totalt kan det finnas 10st sektioner. Appen kan hantera upp till 100 knappar. Det är också här administrationen av namn på knappar, nya knappar och sektioner för knappar hanteras. Detta är den vyn som används för att styra Nordic-System anläggningen i normalfallet. Vilka knappar som visas i denna vy styrs av inloggad användares rättigheter. Administratörs inloggning ger full tillgång till samtliga knappar och funktioner i hela appen. Sid. 3 (13)

4 Energimätning (WEBB-002): Om anläggningen har energimätning så visas här den totala energiförbrukningen, totala effektuttaget samt historikdata för senaste timmen, dygnet, veckan, månaden, året och tre senaste åren. Energihistoriken lagras på den interna hårddisken en gång per dygn. Observera att denna vy presenterar anläggningens totala energiförbrukning. Individuell förbrukning per utgång visas under status. Samma historik kan utläsas för varje utgång specifikt, den informationen finns under Status vyn. Momentaneffekt är nuvarande effektförbrukning i enheten watt(w). Genomsnittseffekt presenterar det genomsnittliga effektuttaget den senaste timmen i enheten watt per timme(w/h). Förbrukad energi presenterar den totala energiförbrukningen för samtliga energimätarprodukter i systemet i enheten kilowattimmar (kwh). Elkostnad är ett manuellt inskrivet värde som ligger till grund för alla kostnadsuträkningar i Appen. Detta värde kan ändras genom att klicka på symbolen längst upp till höger (Elpris). Kostnaden anges i kr med 2 decimaler. Momentankostnad är den kostnad som nuvarande effektuttag i systemet genererar och den presenteras i enheten kronor per dygn. Historik(graf): Genom att klicka på historiknappen visas en graf. I den presenteras lagrade historikvärden för den senaste timmen, dygnet, veckan, månaden, året och tre år. Under grafen visas den totala energiförbrukningen (kwh) för visad period samt kostnad. Röd linje = toppvärdet i perioden. Gul linje = genomsnittsvärdet i perioden. Grön linje = lägsta uppmätta värde i perioden. Sid. 4 (13)

5 Status: Här presenteras varje ansluten produkts status. Alla ut- och ingångar presenteras med I/0 (för av/på utgångar samt ingångar) eller 0-100% (för dimmer utgångar). Varje utgång är klickbar och aktiverar en under vy där detaljerad information presenteras: Status: I/0 alt % helgrön ruta med vit text om utgången är till eller > 0 % och vit ruta med grön ram och svart text om utgången är av eller 0 % Här finns ett överstyrningsreglage(server version 1.3 eller senare) detta reglage styr utgången till valt läge. Drifttid: xxh (den totala tid i timmar som utgången varit aktiv) Effekt (endast i WEBB-002): Visar aktuell effekt. Energi (endast i WEBB-002): Visar ackumulerad förbrukning. Aktuell funktion: Här visas den funktion som senast påverkat den specifika utgången. Om utgången har energimätning (endast i WEBB-002) finns det längst ner en Historikknapp, denna aktiveras en under vy med energihistorik (graf) för utgången. Om en utgång är ställd i annat läge än Auto (överstyrd) på produkten indikeras detta genom en orange ruta med texten Hand. Det är då inte möjligt att styra utgången från appen, om det ska vara möjligt måste reglaget för utgången ställas i läge A som är Auto. Sid. 5 (13)

6 Larmlista: Nordic-System erbjuder också larmhantering. Det innebär att ingångar i anläggningen kan väljas som larmingångar med olika prioriteter och om de ska larma vid slutning av kontakten eller när kontakten bryts. Det är vanligt att man använder sådana larm till att indikera vattenläckage, brand, inbrott mm. Larmen skickas inte automatiskt och push-notiser fungerar inte heller för larm i denna server version. För att övervaka larm måste man aktivt gå in i appen och läsa ut larmlistan manuellt. De olika prioriteterna symboliseras av färger enl. endan: prioritet 1 = Röd, prioritet 2 = Orange prioritet 3 = Gul Upp till 20 larm kan programmeras läggas till och dessa presenteras i larmlistan om larm löst ut. En indikeringssymbol uppe i vänstra hörnet visas om det finns okvitterade larm i larmlistan. I menyn visas också hur många okvitterade larm som finns. Larmet är datum och tidsmärkt. Genom att klicka på larmet så kan kvittering ske, larmet ligger kvar i listan så länge det är aktivt i anläggningen. Efter kvittering av ett larm kommer en grön bock på det kvitterade larmet att visas så länge larmet fortfarande är aktivt. Så fort det kvitterade larmet återställts försvinner det från listan. Inga larm försvinner från listan utan att ha blivit kvitterade. Sid. 6 (13)

7 Inställningar: Användare: Här administreras användare. Nya användare, rättigheter för befintliga användare mm. Programmera: Observera att det inte går att ändra administratörsrättigheter, dessa är låsta till full behörighet. Här programmeras funktioner i anläggningen. Välj först om det är en knapp (i kontroll vyn) eller en fysisk ingång (ingång på produkt) till systemet som ska programmeras. Sid. 7 (13)

8 Programmera knapp (knapp i kontroll vyn): Aktiverar undermeny programmera knapp enl. nedan. Välj knappar/ingångar: Bocka för de knappar/ingångar som ska programmeras (minst en måste väljas). Välj knappar/ingångar genom att klicka på dem. När alla knappar/ingångar som ska vara med i programmeringen är valda klicka på tillbaka. Sid. 8 (13)

9 Välj utgångar: Justera en/flera utgångar till det läge som önskas. I bilden ovan visas en produkt med tre dimmerutgångar, utgångar markerade med orange där det står Auto intill kommer inte att programmeras eftersom de inte blivit valda. Det är endast UT2 (grönmarkerad) som kommer att programmeras till 70 %. Reglagen skiljer sig om det är en dimmerutgång eller en av/på utgång. Välj funktion: Endast en funktion per programmering kan väljas. Välj aktuell funktion och klicka tillbaka till sammanfattningen. Sid. 9 (13)

10 Spara programmering: Nu visas en sammanställning på valda ingångar/knappar och utgångar sam till vilken funktion dessa ska programmeras. I exemplet ovan valde vi en ingång men det kunde lika gärna varit en eller flera ingångar/knappar. Det går inte att blanda ingångar och knappar i ett programmeringssteg, det måste göras i två steg ett för knapparna och ett för ingångarna. Om det är någon justering som behöver göras är det bara att klicka på respektive utgång, ingång, funktion eller knapp. Välj spara programmering om allt är korrekt. Programmering utförd Nu är programmeringen enligt sammanställningen utförd. Sid. 10 (13)

11 Dialogruta: Ska du fortsätta programmera med redan valda in och utgångar Ge svar Ja om ytterligare programmering med redan vald utgångar ska utföras. Om ingen mer programmering ska utföras på dessa in och utgångar eller om programmering är klar svara Nej. Denna dialog är till för att förenkla stora funktionsprogrammeringar där många utgångar ska väljas till flera ingångar med olika funktioner. Ett Ja behåller alla utgångars inställning och det är enkelt att ändra ingång och funktion. Programmera ingång (fysisk ingång på produkt): Avancerat: Programmeringsförfarandet för ingångar är identiskt med programmeringsförfarandet för knappar. För detaljer se avsnittet Programmera knapp ovan. Aktiverar undermeny enl. nedan. Radera: Här ges möjlighet att radera specifika ingångar från samtliga utgångar. Utgång från en ingång. Återställa en produkt till fabriksinställning, återställa hela systemet till fabriksinställning. Prioritet och invertering: I systemet finns möjlighet att sätta prioritet på en ingång eller en knapp. Prioritetfunktionen kan stoppa ingångar med lägre prioritet att aktivera en specifik funktion. T.ex. om ett brandlarm är aktivt och belysningen ska tändas upp till 100 % för att förenkla utrymning då sätts ingången från brandlarmet till prioritet 1 och då kan endast ingångar eller knappar med prioritet 1 påverka funktioner så länge brandlarmet är aktivt. Alla ingångar och knappar har från början prioritet 4. Det finns också möjlighet att invertera en ingångs funktion det innebär att om en ingång är sluten så tolkar systemet den som icke sluten och om det är icke sluten tolkar systemet det som att den är sluten. Sid. 11 (13)

12 Logik: OCH-Villkor. Här läggs villkor för en funktion in. Steg 1 när en logik funktion ska göras är att FÖRST programmera funktionen mot ingång/knapp (s.k. Huvudingång/knapp). När funktionen är programmerad och fungerar tillfredställande lägg OCH-Villkoret till ovanpå den befintliga programmeringen (huvudingången/knappen). Hantering av minneskortet: Varje Nordic-System produkt har ett minneskort där all konfiguration är lagrad. Under menyn ges möjlighet att spara/läsa in konfiguration till/från olika platser på kortet. Larm: Här programmeras larmingångar i systemet. Observera att det måste vara fysiska ingångar på en produkt alltså inte en knapp från kontroll vyn. Backup/återställning: Här finns möjlighet att spara undan och läsa in sparade namn på produkter, in- och utgångar. Återställa namnen till fabriksinställning. Läs in programmering (server version 1.2 eller senare): Här presenteras hela anläggningens programmering grupperad per produkt och utgång i listform. Klicka på en produkt i listan med produkter och nästa vy aktiveras. I denna vy presenteras programmeringen per utgång på den valda produkten. Alla namn följer med så om en utgång har döpts till annat än UT1 som är default så kommer detta namnet att visas istället. Längst upp i vyn visas vilken produkt programmeringen avser. Varje del i listan avser en utgångs programmering Utgång: Namnet på utgången Värde: AV/PÅ eller 0-100% beroende på produkt. Ingång: Vilken ingång i systemet aktiverar funktionen. Sid. 12 (13)

13 Funktion: Med vilken funktion aktiveras utgången. Minnesplats: Anger på vilken minnesplats programmeringen finns inlagd. Totalt finns 50 minnesplatser i en produkt (minnesplats 0 49). Om logiska villkor, dimmerhastigheter mm är programmerade så syns dessa också här. Dokumentation och programmering (server version 1.3 eller senare): Här presenteras hela anläggningens programmering grupperad per produkt, utgång eller ingång. Möjlighet att lägga till och ta bort programmering direkt. Se vilka utgångar som är programmerad till en specifik ingång eller vilka ingångar som styr en specifik utgång. Genom att klicka på rutan med programmeringen kan ytterligare ingångar, knappar eller utgångar lätt läggas till. Genom att klicka på symbolen längst upp till höger så kan dokumentation över hela anläggningens konfiguration mailas till önskad mailadress (förutsätter att enheten som kör Appen har ett konfigurerat mailkonto och är ansluten till Internet). I exemplet ovan läses programmeringen in för produkt 07:00.0d:7c:36:00 UT1. Genom att klicka på ett programmeringsfält för UT1 fås möjligheten att lägga till ingång, knapp eller att ta bort programmeringen. Programmeringslistan uppdateras så fort ny programmeringsinformation lästs in från systemet, beroende på antal produkter i systemet tar det olika lång tid att få in ny programmeringslista, normalt är det mellan 5 15 sekunder. Logga ut: Om: Logga ut från servern. Här visas företagets kontaktuppgifter samt APP- och serverversion. Sid. 13 (13)

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (20) 502

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (20) 502 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.!

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.! Inledning Grattis till ditt köp av Nexa Gateway, den centrala punkten i ditt intelligenta hem. Nexa Gateway låter dig automatisera belysning och annat i ditt hem, på kontoret eller annan plats. Det ger

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

Guide till SvD:s. digitala korsord

Guide till SvD:s. digitala korsord Guide till SvD:s digitala korsord Välkommen att prova SvD:s korsord digitalt. Du kan ha ett eller flera korsord i gång samtidigt och om ingen tävling pågår kan du även få ledtrådar och facit direkt på

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

PREMIUM COMAI Användare

PREMIUM COMAI Användare 1 PREMIUM COMAI Användare WEBBKALENDER 2.0 utvecklar och säljer kognitions- och utvecklar och säljer kognitions- och komm 2 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 4 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska FaktaNet live v2 Manual Version: 080919 1 Språk: Svenska Inloggning Antingen via byggfakta.se eller faktanetlive.com, i dagsläget fungerar bara byggfakta profiler. Inte First Index m.fl. varianter. Menyn

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

SP_062_-01. Användarmanual Contact Center Administratör

SP_062_-01. Användarmanual Contact Center Administratör SP_062_-01 Användarmanual Contact Center Administratör Spring Mobil Växel Innehållsförteckning Användarmanual Contact Center Administratör... 1 Inledning... 5 Inloggning... 6 Systeminformation... 7 Samtalsflödet...

Läs mer

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 Användarmanual & Övningsuppgifter Innehåll Inledning... 2 Inloggning... 3 Inkorgen... 4 Skapa mappar... 4 Skriv ett nytt meddelande... 4 Bifoga fil... 6 Kontakter... 7 Lägg

Läs mer

Travelreporter manual

Travelreporter manual Travelreporter manual Allmänt! 2 Börja använda Travelreporter! 3 Lägga in en bil! 4 Starta din första tripp! 5 Stoppa trippen! 6 Lägga till ytterligare information på en Tripp! 7 Lägga till en anmärkning/notis

Läs mer

Användarguide. Solid AB

Användarguide. Solid AB Användarguide Solid AB Copyright 2003-2005, Solid AB Solid AB Sjöviksbacken 24 SE - 117 43 Stockholm SWEDEN Telefon: +46 8-685 10 00 Fax: +46 8-685 10 20 E-post: info@solid.se www.solid.se UG 559 050 920D

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Sidan 1 av 10 Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Version 2.1 Sidan 2 av 10 Innehåll Att logga in och byta lösenord... 3 Logga in... 3 Byta lösenord...

Läs mer

Easy Planning. Version 7. Användarhandbok

Easy Planning. Version 7. Användarhandbok Användarhandbok Easy Planning Version 7 Användarhandbok Mars 2014 3 Copyright Copyright 2014 TECOMP. Alla rättigheter förbehållna Den här handboken publiceras av TECOMP utan några garantier. TECOMP förbehåller

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-10-09 Innehållsförteckning Inledning...3 Funktioner...4 Logga in NYTT!...4 Medlemsregister-fliken...5 Utländsk person...5 Prova på person...6 Göra

Läs mer

i30-spc Användarmanual 2006-05-02

i30-spc Användarmanual 2006-05-02 2006-05-02 Ingen del av detta dokument får återges eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt., för något som helst ändamål utan uttryckligt medgivande från Honeywell

Läs mer