Landinformation vid utlandsbetalningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-02-04. Landinformation vid utlandsbetalningar"

Transkript

1 Landinformation vid utlandsbetalningar 1

2 Innehåll Australien... 4 Belgien... 5 Danmark... 6 Estland... 7 Finland... 8 Frankrike... 9 Grekland Hongkong Indien Irland Island Israel Italien Japan Kanada Lettland Litauen Luxemburg Nederländerna Norge Nya Zeeland Polen Portugal Ryssland Schweiz Singapore Spanien Storbritannien Sverige Sydafrika Thailand Turkiet Tyskland USA

3 Österrike

4 Australien AU AUD Ingen enhetlig standard, maximal längd är 9 siffror. Valutakonton kan innehålla bokstäver. Kontonumret anger inte betalningsmottagarens bank och kontor. Clearingkod/kontorskod Clearing-/kontorskod i Australien kallas BSB (Bank/State/Branch) och har 6 siffror. Koden anger bank, delstat och kontor. På fakturor anges koden ofta som Branch Detta ska registreras i fältet för bankkontorskod enligt följande exempel: //AU Vanliga banker i Australien National Australia Bank Ltd Commonwealth Bank of Australia Australia and New Zealand Banking Group Ltd Westpac Banking Corporation NATAAU3303M CTBAAU2S ANZBAU3M WPACAU2S 4

5 Belgien BE EUR Ett belgiskt kontonummer består av 12 siffror och är strukturerat på följande sätt: Bankkod Kontrolltal 3 siffror 7 siffror 2 siffror Ett belgiskt har 16 tecken och registreras enligt följande exempel: BE Vanliga banker i Belgien Ing Belgium SA/NV Fortis Bank NV/SA KBC Bank NV BBRUBEBB100 GEBABEBB36A KREDBEBB 5

6 Danmark DK DKK Ett danskt kontonummer består av högst 14 siffror och är strukturerat på följande sätt: Bank 4 siffror 7-10 siffror Alla siffror ska registreras i kontonummerfältet i en följd utan mellanslag, bindestreck eller punkter. Ett danskt består av 18 tecken och registreras enligt följande exempel: DK Vanliga banker i Danmark Nordea Bank Danmark AS Danske Bank AS Jyske Bank AS Nordjyske Bank AS Sydbank AS NDEADKKK DABADKKK JYBADKKK EBANDK22 SYBKDK22 6

7 Estland EE EUR Ett estniskt kontonummer består av 8 14 siffror beroende på hos vilken bank kontot hålls. inleds med en bankkod som består av två siffror. Ett i Estland består av 20 tecken och registreras enligt följande exempel: EE Vanliga banker i Estland som börjar med nedan angivna siffror tillhör följande bankgrupp: 11/22 Hansapank HABAEE2X 17 Nordea Bank Finland PLC NDEAEE2X 33 Sampo Pank FOREEE2X 10 Union bank of Estonia (Eesti Uhispank) EEUHEE2X 7

8 Finland FI EUR Ett finskt kontonummer består av högst 14 siffror uppdelat i två delar som skiljs åt med bindestreck. Del ett består av clearingkoden som är sex siffror. Del två, som är själva kontonumret samt kontrollsiffra, består av 2 8 siffror. Är själva kontonumret kortare än 8 siffror används utfyllnad med nollor mellan clearing- och kontonummer. Ett finskt består av 18 tecken och registreras enligt följande exempel: FI Vanliga banker i Finland som börjar med nedan angivna siffra/siffror tillhör följande bankgrupp: Nordea Bank Finland Svenska Handelsbanken PLC NDEAFIHH HANDFIHH 33 Skandinaviska Enskilda Banken ESSEFIHX 4 Aktia Savings Bank HELSFIHH 5 OKO Bank OKOYFIHH 6 Bank of Åland Ltd AABAFI22 8 Sampo Bank PLC (fd Postipankki) DABAFIHH 8

9 Frankrike FR EUR Ett franskt kontonummer består alltid av 23 tecken. Kontonumret kan innehålla en bokstav, oftast det tredje tecknet från slutet men undantag finns. Ett kontonummer är strukturerat på följande sätt: Bankkod (Code banque) Kontorskod (Code guichet) (No. de compte) Kontrolltal (Clé Rib) 5 siffror 5 siffror 11 tecken 2 siffror Är själva kontonumret kortare än 11 tecken används utfyllnad med nollor mellan kontorskod och kontonummer. Alla 23 tecken skrivs i kontonummerfältet i en följd utan mellanslag. Ett franskt har 27 tecken och registreras enligt följande exempel: FR Vanliga banker i Frankrike BNP Paribas Crédit Commercial de France (CCF) Crédit du Nord (CDN) Crédit Lyonnais (CL) Société Générale (SG) BNPAFRPP CCFRFRPP NORDFRPP CRLYFRPP SOGEFRPP 9

10 Grekland GR EUR Ett grekiskt kontonummer består av 23 siffror. Observera! Mottagarens kontonummer bör anges som ett enligt nedan då de flesta banker annars tar en högre kostnad av mottagaren. Ett grekiskt har 27 tecken och registreras enligt följande exempel: GR Vanliga banker i Grekland Emporiki Bank Greece SA EFG Eurobank Ergasias SA National Bank of Greece SA EMPOGRAA EFGBGRAA ETHNGRAA 1

11 Hongkong HK HKD Ingen enhetlig standard finns men kontonumret kan bestå av upp till 13 tecken. Clearingkod/kontorskod Hos vissa banker ingår kontorskoden i kontonumret. OBS! Skriv alltid mottagarens namn på exakt samma sätt som angivits på fakturan. Exempel: Ltd måste skrivas Ltd, Limited måste skrivas Limited, &-tecken skrivs som and. Minsta felaktiga bokstav angiven kan leda till en förfrågan från mottagande bank och därmed försening av betalningen. Vanliga banker i Hongkong Hang Seng Bank LTD Hongkong and Shanghai Banking Corporation LTD Bank of East Asia Ltd HASEHKHH HSBCHKHHHKH BEASHKHH 10

12 Indien IN INR (Rupie) Ingen enhetlig standard. Clearingkod/kontorskod Ingen enhetlig standard. Ange alltid mottagarens bank och lokalkontor i fältet för bankförbindelse. Ange dessutom alltid en IFSC-kod. Detta är en 11-ställig alfanumerisk kod som identifierar bank och kontor. Betalningsmottagaren ska upplysa avsändaren vilken IFSC-kod som ska användas. Övrigt Enligt Indiens regler om utlandsbetalningar är det obligatoriskt att ange vad en betalning avser. Referensfältet måste därför fyllas i med nedanstående information: Kod som anger vad betalningen avser Avsändarens och mottagarens relation Om det är en betalning för en faktura eller affär måste detaljer om affären finnas med Det är avsändande kunds ansvar att från sin motpart i Indien få fram de uppgifter som behövs för att betalningen ska kunna utföras i utlandet. Saknas ovanstående information skickar mottagande bank en förfrågan, vilket innebär försening av betalningen samt att en reklamationsavgift kommer att belastas. Observera att detta gäller för alla betalningar till Indien oavsett valutaslag. 11

13 Irland IE EUR Ingen enhetlig standard men ett kontonummer består av minst 8 siffror. Kontonumret anger inte betalningsmottagarens bank och kontor. Ett irländskt har 22 tecken. Notera att bokstavskombinationen efter landkoden och kontrollsiffrorna motsvarar de fyra första bokstäverna i bankens Swift-adress. Ett irländskt registreras enligt följande exempel: IE29AIBK Vanliga banker på Irland AIB Bank Bank of Ireland AIBKIE2D BOFIIE2D 12

14 Island IS Kontakta oss på Nordea innan du gör en betalning. Ett isländskt kontonummer består av 12 siffror och är strukturerat på följande sätt: Bankkod Kontoslag 4 siffror 2 siffror 6 siffror Ett isländskt har 26 tecken och registreras enligt följande exempel: IS Vanliga banker på Island Kaupthing Bunadarbanki Icebank Ltd Islandsbanki HF Landsbanki Islands HF KAUPISRE LSICISRE ISBAISRE LAISISRE 13

15 Israel IL ILS Ingen enhetlig standard. Clearingkod/kontorskod Ingen enhetlig standard. Vanliga banker i Israel Bank Leumi Le-Israel BM Israel Discount Bank Ltd LUMIILIT IDBLILIT 14

16 Italien IT EUR Ett italienskt kontonummer är maximalt 23 tecken långt. Kontonumret är strukturerat på följande sätt: CIN (kontroll) ABI (bankkod) CAB (kontorskod) Numero di Conti (kontonummer) 1 bokstav 5 siffror 5 siffror 2-12 tecken Kontonumret ska registreras enligt följande exempel: P Bindestreck måste alltid sättas mellan de olika siffergrupperna. Om kontonumret inte anges enligt ovanstående struktur fördröjs betalningen. Ett italienskt har alltid 27 tecken och registreras enligt följande exempel: IT40S Vanliga banker i Italien Banca Intesa SPA Banca di Roma SPA Banca Popolare di Bergamo SPA Banca Nazionale del Lavoro SPA BCITITMM BROMITRD BEPOIT22 BNLIITRR 15

17 Japan JP JPY Ingen enhetlig standard. Clearingkod/kontorskod Hos vissa banker ingår kontorskoden i kontonumret. OBS! Skriv alltid mottagarens namn på exakt samma sätt som angivits på fakturan. Exempel: Ltd måste skrivas Ltd, Limited måste skrivas Limited, &-tecken skrivs som and. Minsta felaktiga bokstav angiven kan leda till en förfrågan från mottagande bank och därmed försening av betalningen. Vanliga banker i Japan Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd Sumitomo Mitsui Banking Corporation BOTKJPJT SMBCJPJT 16

18 Kanada CA CAD Består i regel av 7 siffror. Kontonumret anger inte betalningsmottagarens bank och kontor. Clearingkod/kontorskod Den kanadensiska clearingkoden kallas Canadian Code, Transit No. eller Canadian Routing No. Den består av totalt 9 siffror. På en faktura är koden ofta angiven på följande sätt: De fem första siffrorna är kontorskoden och de tre sista är bankkoden. CC0 skrivs före bankkoden och sist skrivs kontorskoden exempelvis CC Observera! Vid uppdrag som skickas via Royal Bank of Canada (ROYCCAT2) ska koden registreras i fältet för bankförbindelse enligt följande exempel: //CC Övriga banker i Kanada har ej system som klarar av att identifiera mottagarens bank om endast ovannämnda kod är angiven i uppdraget. I uppdrag som skickas via någon annan bank i Kanada ska därför i stället Swiftadressen till mottagarens bank anges i fältet för bankförbindelse. Vanliga banker i Kanada Bank of Montreal Bank of Nova Scotia Canadian Imperial Bank of Commerce Royal Bank of Canada BOFMCAM2 NOSCCATT CIBCCATT ROYCCAT2 17

19 Lettland LV EUR Ingen enhetlig standard. Kontonumret anger inte betalningsmottagarens bank och kontor. Ett i Lettland består av 21 tecken och registreras enligt följande exempel: LV80PARX Notera att bokstavskombinationen efter landkoden och kontrollsiffrorna motsvarar de fyra första bokstäverna i bankens Swiftadress. Vanliga banker i Lettland Nordea Bank Finland PLC Parex Bank NDEALV2X PARXLV22 18

20 Litauen LT EUR Ingen enhetlig standard finns men ett kontonummer kan innehålla upp till 16 tecken, bokstäver inkluderade. Kontonumret anger inte betalningsmottagarens bank och kontor. Ett i Litauen består av 20 tecken och registreras enligt följande exempel: LT Vanliga banker i Litauen Nordea Bank Finland PLC Ukio Bankas Vilniaus Bankas Akcine Bendrove NDEALT2X UKIOLT2X CBVILT2X 19

21 Luxemburg LU EUR Ingen enhetlig standard. Ett luxemburgskt består alltid av 20 tecken och registreras enligt följande exempel: LU Obs! Skicka aldrig kommersiella betalningar via Nordeas filial. Denna är inriktad på Banking och utför bara betalningar till kunder som har konto hos dem. Vanliga banker i Luxemburg Banque de Luxembourg SA Natexis Private Banking Luxembourg SA BLUXLULL BPLULULL 20

22 Nederländerna NL EUR består i allmänhet av 9 siffror. Konton hos Postbank består av 3 till 7 siffror. På en faktura är kontonumret ofta angivet på följande sätt: , punkterna ska dock aldrig anges på betalningen. Kontonumret anger inte betalningsmottagarens bank och kontor. Ett i Nederländerna har 18 tecken. Notera att bokstavskombinationen efter landkoden och kontrollsiffrorna motsvarar de fyra första bokstäverna i bankens Swiftadress. Ett i Nederländerna registreras enligt följande exempel: NL59RABO Vanliga banker i Nederländerna ING Bank NV ABN AMRO Bank NV Rabobank Nederland INGBNL2A ABNANL2A RABONL2U 20

23 Norge NO NOK i Norge består alltid av 11 siffror och är strukturerat på följande sätt: Bankkod Kontoslag 4 siffror 2 siffror 5 siffror och bankgiro är samma sak. Alla siffor i kontonumret ska registreras i kontonummerfältet i en följd utan mellanslag, bindestreck eller punkter. Ett norskt består av 15 tecken och registreras enligt följande exempel: NO Vanliga banker i Norge som börjar med nedan angivna siffror tillhör följande bankgrupp: DNB Nor Bank DNBANOKK DNB Nor Bank DNBANOKK Nordea Bank Norge ASA NDEANOKK Fokus Bank AS DABANO Fokus Bank AS DABANO Fokus Bank AS DABANO DNB Nor Bank UBNONOKK 21

24 Nya Zeeland NZ NZD Ingen enhetlig standard. Kontonumret anger inte betalningsmottagarens bank och kontor. Clearingkod/kontorskod Registrera lokalkontorets namn/nummer i fältet för bankkontorskod. Saknas denna uppgift utförs inte betalningen. Vanliga banker på Nya Zeeland Bank of New Zealand ANZ Banking Group (New Zealand) LTD BKNZNZ22 ANZBNZ

25 Polen PL PLN Ingen enhetlig standard. Observera! Mottagarens kontonummer bör anges som ett enligt nedan då de flesta banker annars tar en högre kostnad av mottagaren. Ett polskt har 28 tecken och registreras enligt följande exempel: PL Vanliga banker i Polen Nordea Bank Polska SA Bank BPH SA Bank Polska Kasa Opieki Spolka Akcyjna Bank Svenska Handelsbanken (Polska) SA Bank Millennium SA Bre Bank SA NDEAPLP2 BPHKPLPK PKOPPLPW HANDPLPW BIGBPLPW BREXPLPW Varning! Följande två banker förväxlas lätt men det rör sig om två helt olika banker: PKO Bank Polski SA, Swift BPKOPLPW, (förkortas också PKO BP SA). Deras kontonummer börjar med 102 Bank Polska Kasa Opieki Spolka Akcyjna, Swift PKOPPLPW, (förkortas Bank Pekao SA samt ibland även PKO). Deras kontonummer börjar med 107, 108, 110 eller

26 Portugal PT EUR Ett kontonummer består alltid av 21 siffror och är strukturerat på följande sätt: Bankkod (Numero de Identificao Bancaria) Kontorskod Kontrolltal 4 siffror 4 siffror 11 siffror 2 siffror Är själva kontonumret kortare än 11 siffror används utfyllnad med nollor mellan kontorskod och kontonummer. Alla 21 siffror i kontonumret ska registreras i kontonummerfältet i en följd utan mellanslag, bindestreck eller punkter. Ett portugisiskt har 25 tecken och registreras enligt följande exempel: PT Vanliga banker i Portugal Millenium BCP Banco Espirito Santo SA Banco Totta e Acores BCOMPTPL BESCPTPL TOTAPTPL 24

27 Ryssland RU RUB Betalningar i RUB rekommenderas inte vid elektroniska betalningar på grund av komplicerade och långa betalningsinstruktioner. Betalningar till Ryssland skickas ofta i USD. Ett kontonummer i Ryssland består alltid av 20 siffror. Kontonumret anger inte betalningsmottagarens bank och kontor. Clearingkod/kontorskod Ange alltid mottagarens bank och lokalkontor i fältet för bankförbindelse. Vanliga banker i Ryssland Uraltransbank Aka Bank Bank for Foreign Economic Affairs of the USSR Bank for Foreign Trade International Bank for Economic Co-operation International Moscow Bank UTRBRU4E AKABRUMM BFEARUMM VTBRRUMM IBECRUMM IMBKRUMM 25

28 Schweiz CH CHF Ingen enhetlig standard finns men ett kontonummer kan innehålla upp till 21 tecken. Kontonumret anger inte betalningsmottagarens bank och kontor. Ett schweiziskt har alltid 21 tecken och registreras enligt följande exempel: CH Vanliga banker i Schweiz UBS AG Credit Suisse UBSWCHZH80A CRESCHZZ80A OBS! Betalningar skickas ej som EU-betalningar med lägre avgift då Schweiz ej är med i EU/EES-samarbetet. Check fungerar ej. 26

29 Singapore SG SGD Ingen enhetlig standard. Kontonumret anger inte betalningsmottagarens bank och lokalkontor. Clearingkod/kontorskod Ange det lokala bankkontorets adress i fältet för bankkontorskod. OBS! Skriv alltid mottagarens namn på exakt samma sätt som angivits på fakturan. Exempel: Ltd måste skrivas Ltd, Limited måste skrivas Limited, &-tecken skrivs som and. Minsta felaktiga bokstav angiven kan leda till en förfrågan från mottagande bank och därmed försening av betalningen. Vanliga banker i Singapore DBS Bank Ltd Nordea Bank Finland PLC Standard Chartered Bank DBSSSGSG NDEASGSG SCBLSGSG 27

30 Spanien ES EUR Ett spanskt kontonummer består alltid av 20 siffror och är strukturerat på följande sätt: Bankkod (Numero entidad) Kontorskod (Numero sucursal) Kontrolltal (OC) 4 siffror 4 siffror 2 siffror 10 siffror Är själva kontonumret kortare än 10 siffror används utfyllnad med nollor mellan kontrolltal och kontonummer. Alla 20 siffror ska skrivas i kontonummerfältet i en följd utan mellanslag. Ett spanskt har 24 tecken och registreras enligt följande exempel: ES Vanliga banker i Spanien Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Banco Espanol de Credito Banco Popular Espanol Banco Santander Central Hispano SA BBVAESMM ESPCESMM POPUESMM BSCHESMM 28

31 Storbritannien GB GBP i Storbritannien består av 5 8 siffror beroende på hos vilken bank kontot hålls. Konton i Storbritannien kan innehålla bokstäver. Kontonumret anger inte betalningsmottagarens bank och kontor. Ett brittiskt har 22 tecken och registreras enligt följande exempel: GB29NWBK Notera att bokstavskombinationen efter landkoden och kontrollsiffrorna motsvarar de fyra första bokstäverna i bankens Swiftadress. Därefter följer Sort Code och till sist själva kontonumret. Vanliga banker i Storbritannien Barclays Bank PLC National Westminster Bank PLC HSBC Bank PLC Llyods TSB Bank PLC Royal Bank of Scotland PLC Bank of Scotland BARCGB22 NWBKGB2L MIDLGB22 LOYDGB2L RBOSGB2L BOFSGB2S 29

32 Sverige SE SEK Ingen enhetlig standard, dock maximalt 14 tecken. Ett svenskt består av 24 tecken och registreras enligt följande exempel: SE Clearingkod/kontorskod Kontonumret anger betalningsmottagarens bank och kontor. Svenska banker För betalningar i utländsk valuta (andra än EUR) inom Sverige, används SWIFT. som börjar med nedan angivna siffra/siffror tillhör följande bankgrupp: Nordea Bank Sverige AB (publ) SEB Bank AB (publ) NDEASESS ESSESESS 6 Svenska Handelsbanken AB (publ) HANDSESS 7-8 Föreningssparbanken AB SWEDSESS 9500 Nordea Bank Sverige AB (publ) f.d. Postgirot Bank AB (publ) NDEASESS 30

33 Sydafrika ZA ZAR Ingen enhetlig standard. Kontonumret anger inte betalningsmottagarens bank och kontor. Clearingkod/kontorskod Clearing-/kontorskod i Sydafrika kallas Sort Code och består alltid av 6 siffror. Ibland är 8 siffror angivna på en faktura men endast de sex första siffrorna ska anges i ett betalningsuppdrag. Sort Code ska registreras i fältet för bankkontorskod enligt följande exempel: //ZA Några vanliga banker ABSA Bank LTD Firstrand Bank LTD NEDCOR Bank LTD Standard Bank of South Africa LTD ABSAZAJJ FIRNZAJJ NEDSZAJJ SBZAZAJJ 31

34 Thailand TH THB Ingen enhetlig standard. Clearingkod/kontorskod Ingen enhetlig standard. OBS! Skriv alltid mottagarens namn på exakt samma sätt som angivits på fakturan. Exempel: Ltd måste skrivas Ltd, Limited måste skrivas Limited, &-tecken skrivs som and. Minsta felaktiga bokstav angiven kan leda till en förfrågan från mottagande bank och därmed försening av betalningen. Betalningsreferens Enligt Thailands regler om utlandsbetalningar är det obligatoriskt att ange vad en betalning avser. Referensfältet måste därför fyllas i. Saknas denna uppgift skickar mottagande bank en förfrågan, vilket innebär försening av betalningen. Vanliga banker i Thailand Bangkok Bank Public Company Ltd Krung Thai Bank Public Co Ltd Siam Commercial Bank Public Co Ltd Kasikornbank Public Company Limited BKKBTHBK KRTHTHBK SICOTHBK KASITHBK 32

35 Turkiet TR TRL Ingen enhetlig standard. Kontonumret anger inte betalningsmottagarens bank och kontor. Clearingkod/kontorskod Det lokala bankkontorets namn samt ort måste alltid anges i fältet för bankkontorskod. OBS! Skicka ej SEK om du inte är säker på att mottagaren har SEK konto. Turkiska banker växlar inte SEK till TRY utan mottagarens godkännande. Vanliga banker i Turkiet Akbank TAS Tuerkiye Garanti Bankasi AS Tuerkiye IS Bankasi AS AKBKTRIS TGBATRIS ISBKTRIS 33

36 Tyskland DE EUR Ett tyskt kontonummer består av maximalt 10 siffror. Kontonumret anger inte betalningsmottagarens bank och lokalkontor. Ett tyskt består av 22 tecken och innehåller både BLZ och mottagarens kontonummer. registreras enligt följande exempel: DE Vanliga banker i Tyskland På tyska fakturor finns ofta flera banker angivna. Vi rekommenderar att en av de stora tyska affärsbankerna väljs om möjlighet ges: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG Commerzbank AG Deutsche Bank AG Dresdner Bank AG Nordea Bank Finland PLC HYVEDEMM COBADEFF DEUTDEFF DRESDEFF NDEADEFF 34

37 USA US USD Ingen enhetlig standard. Kontonumret anger inte betalningsmottagarens bank och lokalkontor. USD Undvik att skicka andra valutor än USD, pga. att andra valutor, och speciellt SEK, betraktas som udda. Mottagaren får mindre pengar för att växelkursen är låg och eventuella reklamationer tar också betydligt längre tid. Skicka endast SEK eller annan valuta om mottagaren har valutakonto i aktuellt valutaslag. Clearingkod/kontorskod Clearing-/kontorskod i USA kallas ABA No., Routing No. eller Fedwire No. och består alltid av 9 siffror. Registrera Fedwire-numret i fältet för bankkontorskod enligt följande exempel: //FW Vanliga banker i USA: Citibank NA JP Morgan Chase Bank Bank of America NA Bank of New York CITIUS33 CHASUS33 BOFAUS3N IRVTUS3N 35

38 Österrike AT EUR i Österrike består av högst 11 siffror. Kontonumret anger inte betalningsmottagarens bank och kontor. Ett österrikiskt har 20 tecken och registreras enligt följande exempel: AT Vanliga banker i Österrike Bank Austria Creditanstalt AG Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG Raiffeisen Centrobank AG BKAUATWW GIBAATWW CENBATWW 36

Landinformationen 1 (47)

Landinformationen 1 (47) Landinformationen Med Internationella betalningar via Internetbanken, Internationella betalningar via fil eller Internationella betalningar via fil med växling kan du enkelt och tryggt skicka betalningar

Läs mer

Landinformation. Landinformation. Gäller från 2011-01-01

Landinformation. Landinformation. Gäller från 2011-01-01 Landinformation Landinformation Gäller från 2011-01-01 Landinformation För att din utlandsbetalning ska kunna genomföras så snabbt, säkert och billigt som möjligt måste den innehålla korrekta uppgifter.

Läs mer

Utbetalningsformer Författare: Ekonomiavdelningen År: 2015

Utbetalningsformer Författare: Ekonomiavdelningen År: 2015 Utbetalningsformer Författare: Ekonomiavdelningen År: 2015 Innehåll 1. Utbetalningsformer 3 2. Svenska leverantörer 3 3. Privatpersoner 4 4. Allmänt om Betalkort 5 5. ICA kort 6 5.1 De olika stegen i hanteringen

Läs mer

Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad. Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad. Villkor

Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad. Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad. Villkor Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad europeiska banker kupong warrant Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Kapitalskydd: Warrant Nej Kupong:: 22 % indikativt

Läs mer

SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige

SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige Page 1 of 5 Utskriven av kunden den 11.09.2012 13:25:40 GMT +2 Svenska betalningar SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige

Läs mer

Momsåterbetalning inom EU. Fakturaspecifikation i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket. * Skatteverket SKV 279 utgåva 2

Momsåterbetalning inom EU. Fakturaspecifikation i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket. * Skatteverket SKV 279 utgåva 2 * Skatteverket SKV 279 utgåva 2 Momsåterbetalning inom EU Fakturaspecifikation i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 279 utg 2 Utgiven i januari 2011 OBS! Denna broschyr finns endast som

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Nyheter 3LPro 2014.Q3

Nyheter 3LPro 2014.Q3 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2014.Q3 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

Leverantörsbetalningar Teknisk manual

Leverantörsbetalningar Teknisk manual Juli 2014 Leverantörsbetalningar Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 5 1.1 Det här dokumentet... 5 1.2 Vad är Bankgirot?... 5

Läs mer

6. Mervärdesskatt..3

6. Mervärdesskatt..3 Sid 1 (28) Innehållsförteckning 6. Mervärdesskatt..3 6.1 Inledning... 3 6.2 Definitioner... 4 6.3 Momsregler för varor och tjänster inom Sverige...5 6.3.1 Varor... 5 6.3.2 Tjänster.... 6 6.3.3 Regler för

Läs mer

Iida Kolehmainen SEPA FÖR FÖRETAG

Iida Kolehmainen SEPA FÖR FÖRETAG Iida Kolehmainen SEPA FÖR FÖRETAG Företagsekonomi och turism 2009 1 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Iida Kolehmainen Lärdomsprovets titel SEPA för företag

Läs mer

Annika Mänty. SEPA - ur en konsuments synvinkel

Annika Mänty. SEPA - ur en konsuments synvinkel Annika Mänty SEPA - ur en konsuments synvinkel Företagsekonomi och turism 2012 1 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Lärdomsprovets titel Annika Mänty SEPA

Läs mer

Hur man fyller i kvartalsredovisningen

Hur man fyller i kvartalsredovisningen Utgiven 2000 av Riksskatteverket RSV 557 utgåva 4 Skattemyndigheten informerar Hur man fyller i kvartalsredovisningen Moms vid varuhandel mellan EU-länder Uppgiftsskyldighet Kvartalsredovisningen är en

Läs mer

Användarmanual Utbetalningar Bas & Utbetalningar med tilläggstjänster

Användarmanual Utbetalningar Bas & Utbetalningar med tilläggstjänster Användarmanual Utbetalningar Bas & Utbetalningar med tilläggstjänster En fördjupning för dig som ska använda tjänsterna Avtalsuppgifter: Avtalsnummer Kontaktperson mot Swedbank Sigillansvarig Kontaktvägar:

Läs mer

Moms vid utrikeshandel

Moms vid utrikeshandel Moms vid utrikeshandel Om du handlar med andra länder Broschyren vänder sig i första hand till företag som vill ha enkel information om reglerna för moms (mer värdesskatt) vid utrikeshandel och hur man

Läs mer

Moms vid utrikeshandel

Moms vid utrikeshandel SKV 560 utgåva 5 Moms vid utrikeshandel Om du handlar med andra länder Broschyren vänder sig i första hand till företag som vill ha en enkel information om reglerna för moms (mervärdesskatt) vid utrikeshandel

Läs mer

Från konto till konto V

Från konto till konto V RAPPORT DEN 18 NOV 2003 DNR 03-3192-621 Från konto till konto V 2003 : 4 En granskning av betalningsöverföringar, automatuttag och kortköp i svenska kronor och euro. Från konto till konto V 1 2 INNEHÅLL

Läs mer

Projektmaterial. Bona folkhögskola

Projektmaterial. Bona folkhögskola Projektmaterial DATAMATTE SOM PEDAGOGISK MODELL Bona folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Bona folkhögskola

Läs mer

Herr Ober zahlen bitte! Om gränsöverskridande betalningar på Europas inre marknad

Herr Ober zahlen bitte! Om gränsöverskridande betalningar på Europas inre marknad YTTRANDE Enheten för inre marknaden Dnr 100-180-04 För kännedom Se sändlista Utrikesdepartementet Enheten för exportfrämjande och inre marknaden Herr Ober zahlen bitte! Om gränsöverskridande betalningar

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 521. Slutliga Villkor Lån 521

Swedbank ABs. SPAX Lån 521. Slutliga Villkor Lån 521 Slutliga Villkor Lån 521 Swedbank ABs SPAX Lån 521 Stege - Återbetalningsdag 2010-04-07 Serie A (SWEOST05) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Valuta Galaxy

Läs mer

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället.

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället. Villkor och Termer 1.1 Om villkoren I dessa villkor används orden "vi" och "oss" för att beteckna FileMaker AB och "du" och "dig" för att beteckna dig som kund. Ord med stor begynnelsebokstav avser i villkorstexten

Läs mer

Vanliga frågor och svar om ADR

Vanliga frågor och svar om ADR Vanliga frågor och svar om ADR Allmänt 1. F) Vad är ADR och varför ska jag delta? S) ADR står för Automatic Delivery Rewards och är ett program där en distributör eller kund kan få månatlig produktförsändelser

Läs mer

Leverantörsbetalningar Användarmanual

Leverantörsbetalningar Användarmanual Juli 2014 Leverantörsbetalningar Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Vad är Bankgirot?... 4 1.2 Vad är ett Bankgironummer?...

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

Swedbanks Utbetalningssystem

Swedbanks Utbetalningssystem Swedbanks Utbetalningssystem Teknisk manual SUS-formatet 2011-04-27 Innehållsförteckning Revisionshistorik Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 REVISIONSHISTORIK... 3 DOKUMENTETS ANVÄNDANDE...

Läs mer

Från konto till konto

Från konto till konto RAPPORT DEN 27 FEBRUARI 2002 DNR 01-7952-201 Från konto till konto 2002 : 2 En granskning av överföringstider inom Sverige och EES Från konto till konto 1 INNEHÅLL 2 FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 5 INLEDNING

Läs mer

www.danskebank.se Villkorsbok Privat Kundavtal

www.danskebank.se Villkorsbok Privat Kundavtal www.danskebank.se Villkorsbok Privat Kundavtal Fr o m 8 Januari 2014 Innehållsförteckning Generella villkor... 3 Kontovillkor Privat... 13 Swish... 69 Prenumerationsservice... 71 Kontotypvillkor Danske

Läs mer

gemensamma Innehåll: Direktdebitering SEPAs effekter för företag ALLMÄNT betalningarnas snabbhet är i framtiden är till fördel för Betalkort

gemensamma Innehåll: Direktdebitering SEPAs effekter för företag ALLMÄNT betalningarnas snabbhet är i framtiden är till fördel för Betalkort GENOMFÖRANDET AV DET GEMENSAMMA EUROBETALNINGSOMRÅDET SEPA I FINLAND FRÅGOR OCH SVAR Innehåll: Allmänt Girering Direktdebitering Betalkort SEPAs effekter för företag ALLMÄNT 1. VAD ÄR SEPA? SEPA är en

Läs mer