Landinformation vid utlandsbetalningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-02-04. Landinformation vid utlandsbetalningar"

Transkript

1 Landinformation vid utlandsbetalningar 1

2 Innehåll Australien... 4 Belgien... 5 Danmark... 6 Estland... 7 Finland... 8 Frankrike... 9 Grekland Hongkong Indien Irland Island Israel Italien Japan Kanada Lettland Litauen Luxemburg Nederländerna Norge Nya Zeeland Polen Portugal Ryssland Schweiz Singapore Spanien Storbritannien Sverige Sydafrika Thailand Turkiet Tyskland USA

3 Österrike

4 Australien AU AUD Ingen enhetlig standard, maximal längd är 9 siffror. Valutakonton kan innehålla bokstäver. Kontonumret anger inte betalningsmottagarens bank och kontor. Clearingkod/kontorskod Clearing-/kontorskod i Australien kallas BSB (Bank/State/Branch) och har 6 siffror. Koden anger bank, delstat och kontor. På fakturor anges koden ofta som Branch Detta ska registreras i fältet för bankkontorskod enligt följande exempel: //AU Vanliga banker i Australien National Australia Bank Ltd Commonwealth Bank of Australia Australia and New Zealand Banking Group Ltd Westpac Banking Corporation NATAAU3303M CTBAAU2S ANZBAU3M WPACAU2S 4

5 Belgien BE EUR Ett belgiskt kontonummer består av 12 siffror och är strukturerat på följande sätt: Bankkod Kontrolltal 3 siffror 7 siffror 2 siffror Ett belgiskt har 16 tecken och registreras enligt följande exempel: BE Vanliga banker i Belgien Ing Belgium SA/NV Fortis Bank NV/SA KBC Bank NV BBRUBEBB100 GEBABEBB36A KREDBEBB 5

6 Danmark DK DKK Ett danskt kontonummer består av högst 14 siffror och är strukturerat på följande sätt: Bank 4 siffror 7-10 siffror Alla siffror ska registreras i kontonummerfältet i en följd utan mellanslag, bindestreck eller punkter. Ett danskt består av 18 tecken och registreras enligt följande exempel: DK Vanliga banker i Danmark Nordea Bank Danmark AS Danske Bank AS Jyske Bank AS Nordjyske Bank AS Sydbank AS NDEADKKK DABADKKK JYBADKKK EBANDK22 SYBKDK22 6

7 Estland EE EUR Ett estniskt kontonummer består av 8 14 siffror beroende på hos vilken bank kontot hålls. inleds med en bankkod som består av två siffror. Ett i Estland består av 20 tecken och registreras enligt följande exempel: EE Vanliga banker i Estland som börjar med nedan angivna siffror tillhör följande bankgrupp: 11/22 Hansapank HABAEE2X 17 Nordea Bank Finland PLC NDEAEE2X 33 Sampo Pank FOREEE2X 10 Union bank of Estonia (Eesti Uhispank) EEUHEE2X 7

8 Finland FI EUR Ett finskt kontonummer består av högst 14 siffror uppdelat i två delar som skiljs åt med bindestreck. Del ett består av clearingkoden som är sex siffror. Del två, som är själva kontonumret samt kontrollsiffra, består av 2 8 siffror. Är själva kontonumret kortare än 8 siffror används utfyllnad med nollor mellan clearing- och kontonummer. Ett finskt består av 18 tecken och registreras enligt följande exempel: FI Vanliga banker i Finland som börjar med nedan angivna siffra/siffror tillhör följande bankgrupp: Nordea Bank Finland Svenska Handelsbanken PLC NDEAFIHH HANDFIHH 33 Skandinaviska Enskilda Banken ESSEFIHX 4 Aktia Savings Bank HELSFIHH 5 OKO Bank OKOYFIHH 6 Bank of Åland Ltd AABAFI22 8 Sampo Bank PLC (fd Postipankki) DABAFIHH 8

9 Frankrike FR EUR Ett franskt kontonummer består alltid av 23 tecken. Kontonumret kan innehålla en bokstav, oftast det tredje tecknet från slutet men undantag finns. Ett kontonummer är strukturerat på följande sätt: Bankkod (Code banque) Kontorskod (Code guichet) (No. de compte) Kontrolltal (Clé Rib) 5 siffror 5 siffror 11 tecken 2 siffror Är själva kontonumret kortare än 11 tecken används utfyllnad med nollor mellan kontorskod och kontonummer. Alla 23 tecken skrivs i kontonummerfältet i en följd utan mellanslag. Ett franskt har 27 tecken och registreras enligt följande exempel: FR Vanliga banker i Frankrike BNP Paribas Crédit Commercial de France (CCF) Crédit du Nord (CDN) Crédit Lyonnais (CL) Société Générale (SG) BNPAFRPP CCFRFRPP NORDFRPP CRLYFRPP SOGEFRPP 9

10 Grekland GR EUR Ett grekiskt kontonummer består av 23 siffror. Observera! Mottagarens kontonummer bör anges som ett enligt nedan då de flesta banker annars tar en högre kostnad av mottagaren. Ett grekiskt har 27 tecken och registreras enligt följande exempel: GR Vanliga banker i Grekland Emporiki Bank Greece SA EFG Eurobank Ergasias SA National Bank of Greece SA EMPOGRAA EFGBGRAA ETHNGRAA 1

11 Hongkong HK HKD Ingen enhetlig standard finns men kontonumret kan bestå av upp till 13 tecken. Clearingkod/kontorskod Hos vissa banker ingår kontorskoden i kontonumret. OBS! Skriv alltid mottagarens namn på exakt samma sätt som angivits på fakturan. Exempel: Ltd måste skrivas Ltd, Limited måste skrivas Limited, &-tecken skrivs som and. Minsta felaktiga bokstav angiven kan leda till en förfrågan från mottagande bank och därmed försening av betalningen. Vanliga banker i Hongkong Hang Seng Bank LTD Hongkong and Shanghai Banking Corporation LTD Bank of East Asia Ltd HASEHKHH HSBCHKHHHKH BEASHKHH 10

12 Indien IN INR (Rupie) Ingen enhetlig standard. Clearingkod/kontorskod Ingen enhetlig standard. Ange alltid mottagarens bank och lokalkontor i fältet för bankförbindelse. Ange dessutom alltid en IFSC-kod. Detta är en 11-ställig alfanumerisk kod som identifierar bank och kontor. Betalningsmottagaren ska upplysa avsändaren vilken IFSC-kod som ska användas. Övrigt Enligt Indiens regler om utlandsbetalningar är det obligatoriskt att ange vad en betalning avser. Referensfältet måste därför fyllas i med nedanstående information: Kod som anger vad betalningen avser Avsändarens och mottagarens relation Om det är en betalning för en faktura eller affär måste detaljer om affären finnas med Det är avsändande kunds ansvar att från sin motpart i Indien få fram de uppgifter som behövs för att betalningen ska kunna utföras i utlandet. Saknas ovanstående information skickar mottagande bank en förfrågan, vilket innebär försening av betalningen samt att en reklamationsavgift kommer att belastas. Observera att detta gäller för alla betalningar till Indien oavsett valutaslag. 11

13 Irland IE EUR Ingen enhetlig standard men ett kontonummer består av minst 8 siffror. Kontonumret anger inte betalningsmottagarens bank och kontor. Ett irländskt har 22 tecken. Notera att bokstavskombinationen efter landkoden och kontrollsiffrorna motsvarar de fyra första bokstäverna i bankens Swift-adress. Ett irländskt registreras enligt följande exempel: IE29AIBK Vanliga banker på Irland AIB Bank Bank of Ireland AIBKIE2D BOFIIE2D 12

14 Island IS Kontakta oss på Nordea innan du gör en betalning. Ett isländskt kontonummer består av 12 siffror och är strukturerat på följande sätt: Bankkod Kontoslag 4 siffror 2 siffror 6 siffror Ett isländskt har 26 tecken och registreras enligt följande exempel: IS Vanliga banker på Island Kaupthing Bunadarbanki Icebank Ltd Islandsbanki HF Landsbanki Islands HF KAUPISRE LSICISRE ISBAISRE LAISISRE 13

15 Israel IL ILS Ingen enhetlig standard. Clearingkod/kontorskod Ingen enhetlig standard. Vanliga banker i Israel Bank Leumi Le-Israel BM Israel Discount Bank Ltd LUMIILIT IDBLILIT 14

16 Italien IT EUR Ett italienskt kontonummer är maximalt 23 tecken långt. Kontonumret är strukturerat på följande sätt: CIN (kontroll) ABI (bankkod) CAB (kontorskod) Numero di Conti (kontonummer) 1 bokstav 5 siffror 5 siffror 2-12 tecken Kontonumret ska registreras enligt följande exempel: P Bindestreck måste alltid sättas mellan de olika siffergrupperna. Om kontonumret inte anges enligt ovanstående struktur fördröjs betalningen. Ett italienskt har alltid 27 tecken och registreras enligt följande exempel: IT40S Vanliga banker i Italien Banca Intesa SPA Banca di Roma SPA Banca Popolare di Bergamo SPA Banca Nazionale del Lavoro SPA BCITITMM BROMITRD BEPOIT22 BNLIITRR 15

17 Japan JP JPY Ingen enhetlig standard. Clearingkod/kontorskod Hos vissa banker ingår kontorskoden i kontonumret. OBS! Skriv alltid mottagarens namn på exakt samma sätt som angivits på fakturan. Exempel: Ltd måste skrivas Ltd, Limited måste skrivas Limited, &-tecken skrivs som and. Minsta felaktiga bokstav angiven kan leda till en förfrågan från mottagande bank och därmed försening av betalningen. Vanliga banker i Japan Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd Sumitomo Mitsui Banking Corporation BOTKJPJT SMBCJPJT 16

18 Kanada CA CAD Består i regel av 7 siffror. Kontonumret anger inte betalningsmottagarens bank och kontor. Clearingkod/kontorskod Den kanadensiska clearingkoden kallas Canadian Code, Transit No. eller Canadian Routing No. Den består av totalt 9 siffror. På en faktura är koden ofta angiven på följande sätt: De fem första siffrorna är kontorskoden och de tre sista är bankkoden. CC0 skrivs före bankkoden och sist skrivs kontorskoden exempelvis CC Observera! Vid uppdrag som skickas via Royal Bank of Canada (ROYCCAT2) ska koden registreras i fältet för bankförbindelse enligt följande exempel: //CC Övriga banker i Kanada har ej system som klarar av att identifiera mottagarens bank om endast ovannämnda kod är angiven i uppdraget. I uppdrag som skickas via någon annan bank i Kanada ska därför i stället Swiftadressen till mottagarens bank anges i fältet för bankförbindelse. Vanliga banker i Kanada Bank of Montreal Bank of Nova Scotia Canadian Imperial Bank of Commerce Royal Bank of Canada BOFMCAM2 NOSCCATT CIBCCATT ROYCCAT2 17

19 Lettland LV EUR Ingen enhetlig standard. Kontonumret anger inte betalningsmottagarens bank och kontor. Ett i Lettland består av 21 tecken och registreras enligt följande exempel: LV80PARX Notera att bokstavskombinationen efter landkoden och kontrollsiffrorna motsvarar de fyra första bokstäverna i bankens Swiftadress. Vanliga banker i Lettland Nordea Bank Finland PLC Parex Bank NDEALV2X PARXLV22 18

20 Litauen LT EUR Ingen enhetlig standard finns men ett kontonummer kan innehålla upp till 16 tecken, bokstäver inkluderade. Kontonumret anger inte betalningsmottagarens bank och kontor. Ett i Litauen består av 20 tecken och registreras enligt följande exempel: LT Vanliga banker i Litauen Nordea Bank Finland PLC Ukio Bankas Vilniaus Bankas Akcine Bendrove NDEALT2X UKIOLT2X CBVILT2X 19

21 Luxemburg LU EUR Ingen enhetlig standard. Ett luxemburgskt består alltid av 20 tecken och registreras enligt följande exempel: LU Obs! Skicka aldrig kommersiella betalningar via Nordeas filial. Denna är inriktad på Banking och utför bara betalningar till kunder som har konto hos dem. Vanliga banker i Luxemburg Banque de Luxembourg SA Natexis Private Banking Luxembourg SA BLUXLULL BPLULULL 20

22 Nederländerna NL EUR består i allmänhet av 9 siffror. Konton hos Postbank består av 3 till 7 siffror. På en faktura är kontonumret ofta angivet på följande sätt: , punkterna ska dock aldrig anges på betalningen. Kontonumret anger inte betalningsmottagarens bank och kontor. Ett i Nederländerna har 18 tecken. Notera att bokstavskombinationen efter landkoden och kontrollsiffrorna motsvarar de fyra första bokstäverna i bankens Swiftadress. Ett i Nederländerna registreras enligt följande exempel: NL59RABO Vanliga banker i Nederländerna ING Bank NV ABN AMRO Bank NV Rabobank Nederland INGBNL2A ABNANL2A RABONL2U 20

23 Norge NO NOK i Norge består alltid av 11 siffror och är strukturerat på följande sätt: Bankkod Kontoslag 4 siffror 2 siffror 5 siffror och bankgiro är samma sak. Alla siffor i kontonumret ska registreras i kontonummerfältet i en följd utan mellanslag, bindestreck eller punkter. Ett norskt består av 15 tecken och registreras enligt följande exempel: NO Vanliga banker i Norge som börjar med nedan angivna siffror tillhör följande bankgrupp: DNB Nor Bank DNBANOKK DNB Nor Bank DNBANOKK Nordea Bank Norge ASA NDEANOKK Fokus Bank AS DABANO Fokus Bank AS DABANO Fokus Bank AS DABANO DNB Nor Bank UBNONOKK 21

24 Nya Zeeland NZ NZD Ingen enhetlig standard. Kontonumret anger inte betalningsmottagarens bank och kontor. Clearingkod/kontorskod Registrera lokalkontorets namn/nummer i fältet för bankkontorskod. Saknas denna uppgift utförs inte betalningen. Vanliga banker på Nya Zeeland Bank of New Zealand ANZ Banking Group (New Zealand) LTD BKNZNZ22 ANZBNZ

25 Polen PL PLN Ingen enhetlig standard. Observera! Mottagarens kontonummer bör anges som ett enligt nedan då de flesta banker annars tar en högre kostnad av mottagaren. Ett polskt har 28 tecken och registreras enligt följande exempel: PL Vanliga banker i Polen Nordea Bank Polska SA Bank BPH SA Bank Polska Kasa Opieki Spolka Akcyjna Bank Svenska Handelsbanken (Polska) SA Bank Millennium SA Bre Bank SA NDEAPLP2 BPHKPLPK PKOPPLPW HANDPLPW BIGBPLPW BREXPLPW Varning! Följande två banker förväxlas lätt men det rör sig om två helt olika banker: PKO Bank Polski SA, Swift BPKOPLPW, (förkortas också PKO BP SA). Deras kontonummer börjar med 102 Bank Polska Kasa Opieki Spolka Akcyjna, Swift PKOPPLPW, (förkortas Bank Pekao SA samt ibland även PKO). Deras kontonummer börjar med 107, 108, 110 eller

26 Portugal PT EUR Ett kontonummer består alltid av 21 siffror och är strukturerat på följande sätt: Bankkod (Numero de Identificao Bancaria) Kontorskod Kontrolltal 4 siffror 4 siffror 11 siffror 2 siffror Är själva kontonumret kortare än 11 siffror används utfyllnad med nollor mellan kontorskod och kontonummer. Alla 21 siffror i kontonumret ska registreras i kontonummerfältet i en följd utan mellanslag, bindestreck eller punkter. Ett portugisiskt har 25 tecken och registreras enligt följande exempel: PT Vanliga banker i Portugal Millenium BCP Banco Espirito Santo SA Banco Totta e Acores BCOMPTPL BESCPTPL TOTAPTPL 24

27 Ryssland RU RUB Betalningar i RUB rekommenderas inte vid elektroniska betalningar på grund av komplicerade och långa betalningsinstruktioner. Betalningar till Ryssland skickas ofta i USD. Ett kontonummer i Ryssland består alltid av 20 siffror. Kontonumret anger inte betalningsmottagarens bank och kontor. Clearingkod/kontorskod Ange alltid mottagarens bank och lokalkontor i fältet för bankförbindelse. Vanliga banker i Ryssland Uraltransbank Aka Bank Bank for Foreign Economic Affairs of the USSR Bank for Foreign Trade International Bank for Economic Co-operation International Moscow Bank UTRBRU4E AKABRUMM BFEARUMM VTBRRUMM IBECRUMM IMBKRUMM 25

28 Schweiz CH CHF Ingen enhetlig standard finns men ett kontonummer kan innehålla upp till 21 tecken. Kontonumret anger inte betalningsmottagarens bank och kontor. Ett schweiziskt har alltid 21 tecken och registreras enligt följande exempel: CH Vanliga banker i Schweiz UBS AG Credit Suisse UBSWCHZH80A CRESCHZZ80A OBS! Betalningar skickas ej som EU-betalningar med lägre avgift då Schweiz ej är med i EU/EES-samarbetet. Check fungerar ej. 26

29 Singapore SG SGD Ingen enhetlig standard. Kontonumret anger inte betalningsmottagarens bank och lokalkontor. Clearingkod/kontorskod Ange det lokala bankkontorets adress i fältet för bankkontorskod. OBS! Skriv alltid mottagarens namn på exakt samma sätt som angivits på fakturan. Exempel: Ltd måste skrivas Ltd, Limited måste skrivas Limited, &-tecken skrivs som and. Minsta felaktiga bokstav angiven kan leda till en förfrågan från mottagande bank och därmed försening av betalningen. Vanliga banker i Singapore DBS Bank Ltd Nordea Bank Finland PLC Standard Chartered Bank DBSSSGSG NDEASGSG SCBLSGSG 27

30 Spanien ES EUR Ett spanskt kontonummer består alltid av 20 siffror och är strukturerat på följande sätt: Bankkod (Numero entidad) Kontorskod (Numero sucursal) Kontrolltal (OC) 4 siffror 4 siffror 2 siffror 10 siffror Är själva kontonumret kortare än 10 siffror används utfyllnad med nollor mellan kontrolltal och kontonummer. Alla 20 siffror ska skrivas i kontonummerfältet i en följd utan mellanslag. Ett spanskt har 24 tecken och registreras enligt följande exempel: ES Vanliga banker i Spanien Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Banco Espanol de Credito Banco Popular Espanol Banco Santander Central Hispano SA BBVAESMM ESPCESMM POPUESMM BSCHESMM 28

31 Storbritannien GB GBP i Storbritannien består av 5 8 siffror beroende på hos vilken bank kontot hålls. Konton i Storbritannien kan innehålla bokstäver. Kontonumret anger inte betalningsmottagarens bank och kontor. Ett brittiskt har 22 tecken och registreras enligt följande exempel: GB29NWBK Notera att bokstavskombinationen efter landkoden och kontrollsiffrorna motsvarar de fyra första bokstäverna i bankens Swiftadress. Därefter följer Sort Code och till sist själva kontonumret. Vanliga banker i Storbritannien Barclays Bank PLC National Westminster Bank PLC HSBC Bank PLC Llyods TSB Bank PLC Royal Bank of Scotland PLC Bank of Scotland BARCGB22 NWBKGB2L MIDLGB22 LOYDGB2L RBOSGB2L BOFSGB2S 29

32 Sverige SE SEK Ingen enhetlig standard, dock maximalt 14 tecken. Ett svenskt består av 24 tecken och registreras enligt följande exempel: SE Clearingkod/kontorskod Kontonumret anger betalningsmottagarens bank och kontor. Svenska banker För betalningar i utländsk valuta (andra än EUR) inom Sverige, används SWIFT. som börjar med nedan angivna siffra/siffror tillhör följande bankgrupp: Nordea Bank Sverige AB (publ) SEB Bank AB (publ) NDEASESS ESSESESS 6 Svenska Handelsbanken AB (publ) HANDSESS 7-8 Föreningssparbanken AB SWEDSESS 9500 Nordea Bank Sverige AB (publ) f.d. Postgirot Bank AB (publ) NDEASESS 30

33 Sydafrika ZA ZAR Ingen enhetlig standard. Kontonumret anger inte betalningsmottagarens bank och kontor. Clearingkod/kontorskod Clearing-/kontorskod i Sydafrika kallas Sort Code och består alltid av 6 siffror. Ibland är 8 siffror angivna på en faktura men endast de sex första siffrorna ska anges i ett betalningsuppdrag. Sort Code ska registreras i fältet för bankkontorskod enligt följande exempel: //ZA Några vanliga banker ABSA Bank LTD Firstrand Bank LTD NEDCOR Bank LTD Standard Bank of South Africa LTD ABSAZAJJ FIRNZAJJ NEDSZAJJ SBZAZAJJ 31

34 Thailand TH THB Ingen enhetlig standard. Clearingkod/kontorskod Ingen enhetlig standard. OBS! Skriv alltid mottagarens namn på exakt samma sätt som angivits på fakturan. Exempel: Ltd måste skrivas Ltd, Limited måste skrivas Limited, &-tecken skrivs som and. Minsta felaktiga bokstav angiven kan leda till en förfrågan från mottagande bank och därmed försening av betalningen. Betalningsreferens Enligt Thailands regler om utlandsbetalningar är det obligatoriskt att ange vad en betalning avser. Referensfältet måste därför fyllas i. Saknas denna uppgift skickar mottagande bank en förfrågan, vilket innebär försening av betalningen. Vanliga banker i Thailand Bangkok Bank Public Company Ltd Krung Thai Bank Public Co Ltd Siam Commercial Bank Public Co Ltd Kasikornbank Public Company Limited BKKBTHBK KRTHTHBK SICOTHBK KASITHBK 32

35 Turkiet TR TRL Ingen enhetlig standard. Kontonumret anger inte betalningsmottagarens bank och kontor. Clearingkod/kontorskod Det lokala bankkontorets namn samt ort måste alltid anges i fältet för bankkontorskod. OBS! Skicka ej SEK om du inte är säker på att mottagaren har SEK konto. Turkiska banker växlar inte SEK till TRY utan mottagarens godkännande. Vanliga banker i Turkiet Akbank TAS Tuerkiye Garanti Bankasi AS Tuerkiye IS Bankasi AS AKBKTRIS TGBATRIS ISBKTRIS 33

36 Tyskland DE EUR Ett tyskt kontonummer består av maximalt 10 siffror. Kontonumret anger inte betalningsmottagarens bank och lokalkontor. Ett tyskt består av 22 tecken och innehåller både BLZ och mottagarens kontonummer. registreras enligt följande exempel: DE Vanliga banker i Tyskland På tyska fakturor finns ofta flera banker angivna. Vi rekommenderar att en av de stora tyska affärsbankerna väljs om möjlighet ges: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG Commerzbank AG Deutsche Bank AG Dresdner Bank AG Nordea Bank Finland PLC HYVEDEMM COBADEFF DEUTDEFF DRESDEFF NDEADEFF 34

37 USA US USD Ingen enhetlig standard. Kontonumret anger inte betalningsmottagarens bank och lokalkontor. USD Undvik att skicka andra valutor än USD, pga. att andra valutor, och speciellt SEK, betraktas som udda. Mottagaren får mindre pengar för att växelkursen är låg och eventuella reklamationer tar också betydligt längre tid. Skicka endast SEK eller annan valuta om mottagaren har valutakonto i aktuellt valutaslag. Clearingkod/kontorskod Clearing-/kontorskod i USA kallas ABA No., Routing No. eller Fedwire No. och består alltid av 9 siffror. Registrera Fedwire-numret i fältet för bankkontorskod enligt följande exempel: //FW Vanliga banker i USA: Citibank NA JP Morgan Chase Bank Bank of America NA Bank of New York CITIUS33 CHASUS33 BOFAUS3N IRVTUS3N 35

38 Österrike AT EUR i Österrike består av högst 11 siffror. Kontonumret anger inte betalningsmottagarens bank och kontor. Ett österrikiskt har 20 tecken och registreras enligt följande exempel: AT Vanliga banker i Österrike Bank Austria Creditanstalt AG Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG Raiffeisen Centrobank AG BKAUATWW GIBAATWW CENBATWW 36

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2008

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2008 Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2008 december 2008, ändring fr.o.m. 3.12.2008, ändring fr.o.m. 10.12.2008, ändring fr.o.m. 24.12.2008, ändring fr.o.m. 31.12.2008

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Utbetalningsformer Författare: Ekonomiavdelningen År: 2015

Utbetalningsformer Författare: Ekonomiavdelningen År: 2015 Utbetalningsformer Författare: Ekonomiavdelningen År: 2015 Innehåll 1. Utbetalningsformer 3 2. Svenska leverantörer 3 3. Privatpersoner 4 4. Allmänt om Betalkort 5 5. ICA kort 6 5.1 De olika stegen i hanteringen

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

Undermining our Future

Undermining our Future November 2015 Svensk sammanfattning av de svenska bankernas resultat i Fair Finance Guides internationella rapport Undermining our Future Kort om de svenska bankernas resultat Trots löften om att ta ansvar

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige

SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige Page 1 of 5 Utskriven av kunden den 11.09.2012 13:25:40 GMT +2 Svenska betalningar SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Formatbeskrivning. Utlandsbetalningar

Formatbeskrivning. Utlandsbetalningar Formatbeskrivning Handelsbankens UTLI-format Handelsbankens UTLI-format 1 (19) juni 007 Innehåll INLEDNING...3 FILBESKRIVNING...4 ÖVERSIKT - POSTBESKRIVNING UTLI-FORMAT...4 FÄLTINNEHÅLL ÖVERSIKT...5 IMPLEMENTATIONSANVISNING...7

Läs mer

CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria.

CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. PRISLISTA 1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. Depåavgift Standardkonto

Läs mer

Lokala betalningstyper övriga länder

Lokala betalningstyper övriga länder Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt I Business Online/Business ebanking finns möjlighet att göra lokala betalningar i andra länder på samma sätt som du

Läs mer

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08 Svensk turismstatistik Uppdaterad 215-8-28 Föregående 215-7-8 FLYG passagerarfrekvens Juni 215 Källa: Transportstyrelsen pax fg år andel Sverige 639 212-1% 19% Europa, ank 1 125 375 2% 34% Europa, avr

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 14/08/2007-17/09/2007 Det finns 373 svar, av totalt 373, som motsvarar dina sökvillkor Deltagande Land DE - Tyskland 57 (15.3%) PL - Polen 49 (13.1%) DK - Danmark

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje Medan efterlevnadsärenden ofta kan lösas på lokal nivå, tillhandahåller RPM International Inc.:s ( RPM ) jourlinje ett sätt att anonymt rapportera angelägenheter

Läs mer

ALBANIEN (AL) Mottagaren: Kontonummer eller IBAN. IBAN består av upp till 30 tecken och börjar med AL. Valuta: EUR SWIFT/BIC: JA

ALBANIEN (AL) Mottagaren: Kontonummer eller IBAN. IBAN består av upp till 30 tecken och börjar med AL. Valuta: EUR SWIFT/BIC: JA A - Ö A... 2 B... 3 C - D... 4 E - F... 5 G... 6 H - I... 7 J... 8 K... 9 L... 10 M... 11-12 N - O... 13 P - Q... 14 R... 15 S... 16-17 T... 18 U...19 V - Ö... 20 1 A AFGHANISTAN (AF), EUR Övrig: Det är

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Landinformationen 1 (47)

Landinformationen 1 (47) Landinformationen Med Internationella betalningar via Internetbanken, Internationella betalningar via fil eller Internationella betalningar via fil med växling kan du enkelt och tryggt skicka betalningar

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Nedan beskrivs betalningstyperna i Business Online vid landval Sverige, med gällande stopptider. Du kan välja mellan följande betalningstyper:

Nedan beskrivs betalningstyperna i Business Online vid landval Sverige, med gällande stopptider. Du kan välja mellan följande betalningstyper: Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Nedan beskrivs betalningstyperna i Business Online vid landval Sverige, med gällande stopptider. Du kan välja mellan

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER

1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER PRISLISTA 1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. Kontotyp Depåavgift Realtidskurser

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter NV 41 SM 1403 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2013 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2013,

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat NV 41 SM 1305 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2012 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2012,

Läs mer

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 SIS på 1 minut Sveriges medlem i CEN och ISO Neutral plattform + processmetodik INNEHÅLLET skapar experter! Ideell förening

Läs mer

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation IP/08/40 Bryssel den 19 mars 2008 Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige är världsledande vad gäller

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Landinformationen. Via Internetbanken kan du enkelt och tryggt skicka betalningar till länder världen över. 1 (33)

Landinformationen. Via Internetbanken kan du enkelt och tryggt skicka betalningar till länder världen över. 1 (33) Landinformationen Via Internetbanken kan du enkelt och tryggt skicka betalningar till länder världen över. För att din betalning till utlandet ska kunna genomföras så snabbt, säkert och billigt som möjligt

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Månatliga växelkurser för Sverige 1913 2006

Månatliga växelkurser för Sverige 1913 2006 Jan Bohlin Ekonomisk-historiska institutionen Handelshögskolan Göteborgs universitet Box 720 405 30 Göteborg Sverige E-post: Jan.Bohlin@econhist.gu.se Månatliga växelkurser för Sverige 1913 2006 1. Källor

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning %LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL om näringslivets syn på energiforskning 7U\JJWLOOJnQJWLOOHQHUJLPHGOLWHQNOLPDWSnYHUNDQWLOO NRQNXUUHQVNUDIWLJDSULVHUJHUElWWUHWLOOYl[WL6YHULJH Den svenska energi- och klimatpolitiken

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Landinformation. Landinformation. Gäller från 2011-01-01

Landinformation. Landinformation. Gäller från 2011-01-01 Landinformation Landinformation Gäller från 2011-01-01 Landinformation För att din utlandsbetalning ska kunna genomföras så snabbt, säkert och billigt som möjligt måste den innehålla korrekta uppgifter.

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om reservering för förlustrisker vid export Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Sonera Fakturera Användarguide. Oregistrerad

Sonera Fakturera Användarguide. Oregistrerad Sonera Fakturera Användarguide Oregistrerad 1/6 Sonera Fakturera Användarguide oregistrerad 05/2011 Rekommenderade webbläsare Vi rekommenderar webbläsarna Firefox, Opera, Safari och Chrome. Tjänsten stödjer

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

Vart är konjunkturen på väg?

Vart är konjunkturen på väg? Peter Malmqvist Vart är konjunkturen på väg? Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Eurokrisen Bankmarginaler Börs- /konjunkturutsikter på 6-12 månader Konjunktur Konjunktur 70 65 USA: Inköpschefernas

Läs mer

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Mats Kinnwall Chefekonom Industriarbetsgivarna Global konjunktur Hackandet fortsätter efter finanskrisen USA & Eurozonen Svag återhämtning i historiskt perspektiv

Läs mer

Finanspolitiskt handlingsutrymme internationellt och i Sverige

Finanspolitiskt handlingsutrymme internationellt och i Sverige Finanspolitiskt handlingsutrymme internationellt och i Sverige Lars Calmfors Vårkonferensen, NHH, Bergen 1 juni 2010 Finanspolitiska rådet Myndighet som ska göra oberoende utvärdering av måluppfyllelsen

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Inkvartering 2006:9 Tel. 25491 12.10.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell September 2006 Hotellövernattningarna från Finland ökar Totala antalet övernattningar

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SV Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SE Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00 ÅRSPUBLICERING (preliminära uppgifter): EXPORTEN ÅR 4 NÄSTAN PÅ SAMMA NIVÅ SOM ÅRET INNAN Handeln med Ryssland avtog markant 9..5 Fritt för publicering klockan 9. Värdet på Finlands export av varor år

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Utbildningsöversikt OECD-indikatorer 2006 års utgåva

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Utbildningsöversikt OECD-indikatorer 2006 års utgåva Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Summary in Swedish Utbildningsöversikt OECD-indikatorer 2006 års utgåva Sammanfattning på svenska OECD:s utbildningsöversikt Education at a Glance

Läs mer

Villkor för att få skriva på ett EU-medborgarinitiativ

Villkor för att få skriva på ett EU-medborgarinitiativ Villkr för att få skriva på ett EU-medbrgarinitiativ ALLMÄNNA KRAV För att få stödja ett medbrgarinitiativ måste du vara medbrgare i ett EUland ch tillräckligt gammal för att få rösta i Eurpaparlamentsval

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Godkända Investeringstillgångar, Sverige

Godkända Investeringstillgångar, Sverige Uppdaterad 130628Uppdaterad 12 Godkända Investeringstillgångar Godkända Investeringstillgångar, Sverige Nedan angivna värdepapper som är upptagna till handel vid någon av följande reglerade marknader eller

Läs mer

Periodisk sammanställning via Skatteverkets e-tjänst Filöverföring

Periodisk sammanställning via Skatteverkets e-tjänst Filöverföring * Skatteverket SKV 278 utgåva 5 Periodisk sammanställning via Skatteverkets e-tjänst Filöverföring * Skatteverket SKV 278 utgåva 5. Utgiven i juni 2013. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Allmänt...

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

Direktinvesteringar 1

Direktinvesteringar 1 Direktinvesteringar 1 Direktinvesteringsflöden Diagram 1 och tabell 1 visar värdet på in- och utflöden av direktinvesteringar under 2006-2014. Inflöden redovisas som nettot av de investeringar som utländska

Läs mer

Utländska lastbilstransporter i Sverige 2009 2010. Statistik 2012:3

Utländska lastbilstransporter i Sverige 2009 2010. Statistik 2012:3 Utländska lastbilstransporter i Sverige Statistik 2012:3 Utländska lastbilstransporter i Sverige Statistik 2012:3 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni SVENSKA GALLUP INSTITUTET AB Blasieholmstorg 14-, Stockholm C. KONFIDENTIELLT U:566 Okt. 1953 Goddag, mitt namn är... fran Svenska Gallup Institutet. Vi hade för någon vecka sedan nöjet att tala med herr/fru...

Läs mer

Momsåterbetalning inom EU. Fakturaspecifikation i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket. * Skatteverket SKV 279 utgåva 2

Momsåterbetalning inom EU. Fakturaspecifikation i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket. * Skatteverket SKV 279 utgåva 2 * Skatteverket SKV 279 utgåva 2 Momsåterbetalning inom EU Fakturaspecifikation i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 279 utg 2 Utgiven i januari 2011 OBS! Denna broschyr finns endast som

Läs mer

Malign hypertermikänslighet och läkemedelsnamn ute i världen på MH utllösande läkemedel.

Malign hypertermikänslighet och läkemedelsnamn ute i världen på MH utllösande läkemedel. Malign hypertermikänslighet och läkemedelsnamn ute i världen på MH utllösande läkemedel. Det finns äldre MH utlösande anestesimedel som inte längre är i bruk i Västvärlden. För MHkänsliga patienter på

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

gemensamma Innehåll: Direktdebitering SEPAs effekter för företag ALLMÄNT betalningarnas snabbhet är i framtiden är till fördel för Betalkort

gemensamma Innehåll: Direktdebitering SEPAs effekter för företag ALLMÄNT betalningarnas snabbhet är i framtiden är till fördel för Betalkort GENOMFÖRANDET AV DET GEMENSAMMA EUROBETALNINGSOMRÅDET SEPA I FINLAND FRÅGOR OCH SVAR Innehåll: Allmänt Girering Direktdebitering Betalkort SEPAs effekter för företag ALLMÄNT 1. VAD ÄR SEPA? SEPA är en

Läs mer

Momsåterbetalning inom EU. Fakturaspecifikation i fil. (för inläsning i e-tjänsten)

Momsåterbetalning inom EU. Fakturaspecifikation i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 279 utgåva 3 Momsåterbetalning inom EU Fakturaspecifikation i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 279 utg 3. Utgiven i juni 2013. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...

Läs mer

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Anna Kinberg Batra Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Viktigast för ett ökat sparande - Stabila offentliga finanser - Stabilt finansiellt system - Fler i arbete - Mer pengar

Läs mer

Upplåning & investerarrelationer. Kommuninvest Finansseminarium 2014

Upplåning & investerarrelationer. Kommuninvest Finansseminarium 2014 Upplåning & investerarrelationer Kommuninvest Finansseminarium 2014 Upplåning & investerarrelationer Skapa förutsättningar för att Kommuninvests kunder ska få tillgång till finansiering till lägsta möjliga

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer