Utbetalningsformer Författare: Ekonomiavdelningen År: 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbetalningsformer Författare: Ekonomiavdelningen År: 2015"

Transkript

1 Utbetalningsformer Författare: Ekonomiavdelningen År: 2015

2 Innehåll 1. Utbetalningsformer 3 2. Svenska leverantörer 3 3. Privatpersoner 4 4. Allmänt om Betalkort 5 5. ICA kort De olika stegen i hanteringen av utbetalning via ICA-kort Baskonton som används i samband med ICA-kort Kostnader, uttag och spärra kort Ej utlämnade kort 8 6. Utländska leverantörsfakturor 8 7. Övriga utbetalningar Personliga utlägg Manuell ankomstregistrering/definitivbokföring 9 2 (9)

3 1. Utbetalningsformer Linnéuniversitetets betalningar går via bankgirot. Statliga myndigheter har separata bankkonton för inbetalningar respektive utbetalningar. Detta beror på att koncernen staten skall ha bruttoredovisning av likvidflöden. Vid val av utbetalningsform skall följande ordning tillämpas: - Girering till mottagare med bankgiro (gratis) se punkt 2. - Girering till mottagare med plusgiro (gratis) se punkt 2. - Insättning på bankkonto/personkonto (gratis) se punkt 3. - Betalkort (Eurocard) se punkt 4. - ICA kort (175 kr) se punkt 5. - Utlandsbetalning SWIFT/BIC (7,50 kr) se punkt 6. - Utlandsbetalning Check (Utbetalningskort till postadressen i utlandet bör undvikas) (100 kr) - Utlandsbetalning via bankkontor (endast i valuta RUB) - Utbetalning via utbetalningskort (25 kr). Om en betalningsmottagare saknar andra betalningsvägar kan plusgirot skriva ut ett utbetalningskort till postadressen. Detta utbetalningssätt är både dyrt och osäkert utbetalningskort kan försvinna på vägen. 2. Svenska leverantörer På fakturor från svenska leverantörer ska bankgiro, plusgiro eller bankkonto anges. Företaget ska också visa att de har F-skatt, det vill säga att organisationsnummer eller VAT nummer ska finnas på fakturan. Även adress ska finnas med. Vid granskning av svenska fakturor ska följande kontrolleras: - att fakturan är utställd till Linnéuniversitetet. - att det är en originalfaktura. - att fakturanummer finns. - att fakturan specificerar vad som köpts in eller att följesedel bifogas. - att fakturabeloppet är rätt. - att faktureringsavgift inte har debiterats. - att organisationsnummer finns på fakturan. - att F-skatt finns. 3 (9)

4 3. Privatpersoner För arvode och utlägg (i samband med arvode) sker utbetalning via lönesystemet Primula. För utbetalningar till privatpersoner behöver vi veta namn, personnummer, adress och bankkontonummer. Fyll i vår Utbetalningsblankett / Paymentrequest form som du hittar under Övriga blanketter på hemsidan https://medarbetare.lnu.se/stodoch-service/ekonomi/dokumentarkivet (öppna i Internet Explorer) Nedan följer några av de vanligaste bankernas kontostrukturer: C = Clearing nummer, X = Kontosiffra - Danske bank Clearing nummer 4 siffror ( , ). - Forex bank Clearing nummer 4 siffror ( ). - Handelsbanken Clearing nummer 4 siffror ( ). Kontonummer innehåller 9 siffror. XXXXXXXXX - Ica Banken Clearing nummer 4 siffror ( ). - Länsförsäkringar bank Clearing nummer 4 siffror ( , , ). - Nordea Personkonto Clearing nummer 4 siffror är alltid 3300 Kontonummer består av personnummer, d.v.s. 10 siffror. XXXXXXXXXX Bankkonto Clearing nummer 4 siffror ( , , (ej 3300), ) Nordea PlusGirot Clearing nummer 4 siffror ( , ) Kontonummer innehåller 10 siffror. XXXXXXXXXX - SEB Clearing nummer 4 siffror ( , , ) Kontonummer innehåller 7 siffror XXXXXXX - Scandiabanken AB Clearing nummer 4 siffror ( ) Kontonummer innehåller 7 siffror XXXXXXX 4 (9)

5 - Sparbanken Syd Clearing nummer 4 siffror ( ) Kontonummer innehåller 10 siffror XXXXXXXXXX - Sparbanken Öresund/Finn Clearing nummer 4 siffror ( ) Kontonummer innehåller 10 siffror XXXXXXXXXX - Swedbank Clearing nummer 4 siffror ( ta bort den sista siffran). CCCC-X Kontonummer innehåller 10 siffror. Om personen som begär utbetalning anger ett kontonummer med 8 eller 9 siffror kan man fylla ut med nollor framför kontonumret. XXX XXX XXX-X Gamla kontonummer från Föreningsbankens tid: Clearing nummer 4 siffror ( ). Kontrollera extra att bankkontouppgifterna ser korrekta ut och kolla gärna att clearing nummer stämmer på 4. Allmänt om Betalkort Linnéuniversitetets personal skall i första hand använda Eurocard (SEB Kort AB master card) enligt det statliga ramavtalet. Förifyllda Ansökningsblanketter med vårt avtalsnummer mm till nedan nämnda korttyper finns på vår hemsida https://medarbetare.lnu.se/stod-ochservice/ekonomi/ekonomihandboken/inkop/eurocard Följande korttyper gällande Eurocard Corporate finns: Myndigheten betalningsansvarig - Central fakturering Används mestadels av chefer eller andra ansvariga. Kvitto skall redovisas mot faktura och inköpen skall vara verksamhetsförenliga. Ansökan skall undertecknas av behörig firmatecknare (ekonomichef) och skickas direkt till Eurocard enligt angiven adress på ansökningsblanketten. Detta kort skall vid anställningens upphörande, klippas mitt itu och sändas till Birgitta Johansson, ek.avd. Kalmar. Personligt betalningsansvar Kan beställas av alla anställda. Fakturan kommer hem till bostadsadressen. Ansökan skall undertecknas av närmaste chef, som vidimerar att personen är anställd vid myndigheten. Ansökan skickas direkt till Eurocard enligt angiven adress på ansökningsblanketten. Detta kort skall vid anställningens upphörande klippas mitt itu och kastas. Meddelande härom skall sändas till Birgitta Johansson, ek.avd. Kalmar. Limit (inköpskort) Myndigheten betalningsansvarig - Central fakturering Kan beställas av den personal, som ofta gör många små inköp, dels för att undvika fakturor och dels för att slippa ha medlemskort på respektive inhandlingsställe, vilket ofta krävs för att få handla mot faktura. Möjlighet till valfri köpgräns. Kvitto 5 (9)

6 skall redovisas mot faktura och inköpen skall vara verksamhetsförenliga. Ansökan skall undertecknas av närmaste chef och skickas direkt till Eurocard enligt angiven adress på ansökningsblanketten. Detta kort skall vid anställningens upphörande, klippas mitt itu och sändas till Birgitta Johansson, ek.avd. Kalmar. Inköpskonto Ett kortlöst kortkonto som kan användas av flera personer hos myndigheten. Används där kortköp utan en fysisk kortbricka är nödvändig, t ex vid internetköp. Ansökan fylls i av en administratör, som blir ansvarig för kontot. Ansökan skall undertecknas av behörig firmatecknare (ekonomichef), eftersom myndigheten är betalningsansvarig. Administratören styr vem som kan handla på kontot. Kontakta Birgitta Johansson, eller maila för erhållande av ansökningsblankett och villkor. American Express I vissa fall kan behov finnas att använda betalkort från American Express, vilket också är möjligt enligt det statliga ramavtalet. Kontakta Birgitta Johansson, eller maila för erhållande av ansökningsblankett. 5. ICA kort Allmän information Bankerna kommer inte att tillhandahålla kontanter från och med våren Ekonomiavdelningen kommer därför att upphöra med att skriva ut checkar, istället kommer det att erbjudas ICA kontantkort för denna typ av utbetalningar. Från att fakturan är slutattesterad tar det ca 3 dagar innan pengarna förts över till ICAbanken. Kortet är namnlöst och är ersatt med ett referensnummer, ett A-nr. Det går att ladda kortet flera gånger, till kortets giltighetstid går ut. Eventuellt belopp som finns kvar på kortet förs över till vårt konto hos ICA-banken. ICA-kortet är ett kontantkort som kan användas för att göra kontantuttag i ICA Butiker och uttagsautomater i Sverige och utomlands. Kortet fungerar på inköpsställen med Maestrosymbol över hela världen. Man kan inte göra köp eller betala räkningar via Internet med denna typ av ICA-kort. Insättningar på korten kan endast göras av oss på ekonomiavdelningen. Alla kort är giltiga 2 år. 5.1 De olika stegen i hanteringen av utbetalning via ICA-kort 1. Maila beställning av antal ICA-kort till 2. Utbetalningsblankett för kortutbetalning, skrivs ut och fylls i av respektive institution som vill göra en utbetalning. På utbetalningsblanketten finns en kortavgift specificerad, den bokas men utbetalas inte. 3. Utbetalningsblanketten skickas till scanning för att sen gå i det vanliga flödet i Agresso. 6 (9)

7 4. När den registreras i Agresso, meddelas Ekonomiavdelningen via ett kontrollsteg, som då skriver in A-nr på fakturan i Agresso, samt uppdaterar excelfil med namn. 5. Kortet skickas ut till institutionen tillsammans med kod, lösen, och information (engelsk eller svensk), och delas sedan ut till den enskilde. 6. Den som lämnar ut kortet ansvarar också för att säkerställa att rätt person får kortet genom att kolla identiteten och kopiera legitimation eller pass. Kvittensblanketten fylls i och signeras sen av kortutlämnaren och kortmottagaren. Kopian på ID-handlingen och kvittensblanketten skickas till ekonomiavdelningen. Det går bra att först scanna in handlingarna och skicka dem via mail till för snabbare hantering. 7. När betalningen kommit in på ICA-banken, överförs utbetalningssumman till respektive ICA-kort via A-nr. Kortet aktiveras. 8. Utbetalningen till ICA-kort från ICA-banken bokförs Baskonton som används i samband med ICA-kort Konto Beskrivning Plusgirot ut 1975 ICA banken 2581 Leverantörsskulder, utomstatliga Övriga skulder utbet ICA banken Övriga skulder ICA banken, manuellt bokfört 5735 Övriga avgifter XXXX Kostnadskonton etc Kostnader, uttag och spärra kort Kostnader för ICA-kort Alla ICA-kort kostar 175 SEK även ersättningskort. Denna kostnad debiteras respektive fakultet/institution Uttagsinformation och Uttagsbegränsningar Max SEK per gång i ICA-butik (i mån av tillgång av kontanter). I uttagsautomater max SEK per gång. Totalt SEK under en fyradygnsperiod. Uttagsavgift i uttagsautomater eller i kassa i ICA butik, 15 SEK per uttag. Uttag i samband med köp är kostnadsfria. Alla nekade uttag är kostnadsfria. Saldoförfrågningar, via webbsida, telefon, kundsupport eller kassa är kostnadsfria Spärra kort och ersättningskort Spärra kortet kan göras genom att ringa ICA-banken på telefonnummer och ange sitt referensnummer eller kontakta ekonomiavdelningen. 7 (9)

8 Om en användare blivit av med sitt kort, kortet trasigt eller glömt sin PINkod måste man beställa ett ersättningskort. Ersättningskort beställs av ekonomiavdelningen. Vid en eventuell förlust av kort eller kod kan man beställa ett ersättningskort. A-nr är då detsamma. 5.4 Ej utlämnade kort Alla kort som fakulteten eller institutionen har fått och som ej har blivit utlämnade måste omedelbart returneras till ekonomiavdelningen, för hantering och återbetalning. 6. Utländska leverantörsfakturor För att leverantörsfakturan ska räknas som utländsk ska företaget inte ha svenskt organisationsnummer. Det förekommer dock att dessa har ett svenskt plusgiro eller bankgiro. Men har leverantören sitt säte utanför Sverige så räknas den som utländsk. Viktigt att ange företagets Account name korrekt. Vi behöver också företagets adress annars blir den stoppad vid utbetalning av banken. VAT nummer bör också finnas med på fakturan. För betalningar inom Europa krävs IBAN och SWIFT. - (kontrollera IBAN) - (kontrollera SWIFT) Utanför Europa krävs Bankkontonummer och SWIFT. För betalningar till Australien, Indien, Kanada, Sydafrika och USA krävs förutom Bankkontonummer och SWIFT även en bank kod, bankensnamn och bankensadress. - Australien: AU + 6 siffror (BSB no.) - Indien: IN + 11 tecken (IFSC Code) - Kanada: CC + 9 siffror (Transit No.) - Nya Zeeland: NZ + 6 siffror - Ryssland: RU + 9 siffror (kallas ibland för BIK) - Sydafrika: ZA + 6 siffror (Sorting Code) - USA: FW + 9 siffror (Fedwire Routing no./aba) Det finns vissa små banker i USA som inte har någon SWIFT kod. Vi skickar då betalningen via en korrespondensbank. Kontakta ekonomiavdelningen. Vid granskning av utländska fakturor ska följande kontrolleras: - att fakturan är utställd till Linnéuniversitetet. - att det är en originalfaktura. - att fakturanummer finns. - att fakturan specificerar vad som köpts in eller att följesedel bifogas. - att fakturabeloppet är rätt beräknat. - att utländsk moms inte är debiterat felaktigt. Se kapitel momshandledning: https://medarbetare.lnu.se/stod-ochservice/ekonomi/ekonomihandboken/redovisning/moms (kontakta ekonomiavdelningen om du är osäker). 8 (9)

9 - att faktureringsavgift inte debiterats. - att fakturan är utställd i överenskommen valuta. - att VAT-nummer finns på fakturor från EU-länder. - att tullavgifter inte tas upp på fakturor från EU-länder (endast fakturor från 3:e land kan innehålla tullavgifter och sakna VAT-nummer). Vissa länder har vi svårt att betala till t ex Ryssland, om vi ska betala i valutan RUB. För att genomföra dessa betalningar ska en speciell blankett från banken fyllas i och skickas till banken. Kontakta Ekonomiavdelningen. Valutor vi kan betala till: AUD - Australian Dollar NOK - Norska Kronor CAD - Canadian Dollar NZD - New Zealand Dollar CHF - Swiss Franc PLN - Polska Zloty DKK - Danska Kronor SEK - Svenska kronor EUR - Euro USD - US Dollar GBP - British Pound ZAR - Sydafrikanska Rand JPY - Japanese Yen Finns inte den valuta du vill betala till med så måste vi välja att betala i USD eller EUR de flesta länder kan ta emot den valutan. Läs mer på Danske Banks eller Nordeas Landsinformation vid utlandsbetalningar. https://medarbetare.lnu.se/polopoly_fs/ !danske%20banks%20landinformation.pdf https://medarbetare.lnu.se/polopoly_fs/ !utlands%20info.pdf 7. Övriga utbetalningar 7.1 Personliga utlägg Ersättning för personliga utlägg inom tjänsten betalas ut via lönesystemet Primula i samband med lön. Om särskilda skäl finns kan dessa även göras i Agresso. En Agresso betalning måste godkännas av personalavdelningen. 7.2 Manuell ankomstregistrering/definitivbokföring Ekonomiavdelningen kan lägga in utbetalningar manuellt i Agresso. Dessa kan skickas via internposten eller till Uppmärksamma att det endast är brådskande betalningar som ska läggas in manuellt. Övriga fakturor skall skickas till skanningscentralen i Frösön (Linnéuniversitetet, FE 347, Frösön). Originalen för de fakturor som skickats till skickas sedan till ekonomiavdelningen märkta med verifikationsnummer. 9 (9)

Så fungerar ditt kort

Så fungerar ditt kort KORT Så fungerar ditt kort Gäller från 2014-04-15 Innehåll Kreditkort, så fungerar kortet 3 Bankkort, så fungerar kortet 4 Ungdomskort, så fungerar kortet 4 När du använder korten, praktiska saker att

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning Villkor Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Definitioner och begreppsförklaringar 3 Användarmanualer 4 Tillgång till tjänster m.m.

Läs mer

Skattekontobroschyren Den här broschyren vänder sig till dig som har ett skattekonto, d.v.s. alla som betalar skatt i Sverige.

Skattekontobroschyren Den här broschyren vänder sig till dig som har ett skattekonto, d.v.s. alla som betalar skatt i Sverige. Skattekontobroschyren Den här broschyren vänder sig till dig som har ett skattekonto, d.v.s. alla som betalar skatt i Sverige. Nyhet! För att med automatik få en utbetalning under 2 000 kr måste du ha

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad: 2010-11-22, Asn Innehåll 1 Regler för kontanta medel 3 1.1 Gemensamma regler för kontantkassa

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern)

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) 1 Varför har ni sagt upp min mobila plånbok? WyWallet erbjuder nu allt det och lite till som du som kund är van vid i Telia

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige

SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige Page 1 of 5 Utskriven av kunden den 11.09.2012 13:25:40 GMT +2 Svenska betalningar SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22)

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22) 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Tidaholms Sparbank (org. nr. 567200-4883),Box 23, 522 21 Tidaholm, 0502-18500,tidaholms-sparbank.se, info@tidaholms-sparbank.se

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 203-09 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 2

Läs mer

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1.

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1. Allmänna villkor Kreditkort Privat Gäller från 2012-04-14 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T Sida 1 av 5 1. Inledande bestämmelser Kortutgivare och kreditgivare är Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, nedan kallad Banken. Utfärdade Kort är Bankens egendom och ska återlämnas till Banken vid

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Syd, (org. nr. 548000-7425),

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

Lär Dig bokföring på 20 minuter

Lär Dig bokföring på 20 minuter UNICELL AB http://www.unicell.se 1 Lär Dig bokföring på 20 minuter Lär Dig bokföring NU. Det tar cirka 20 minuter att läsa igenom denna kurs. När Du är färdig har Du tillräckligt med kunskaper för att

Läs mer

Teknisk information om SveaWebPay

Teknisk information om SveaWebPay Teknisk information om SveaWebPay Detta dokument beskriver det du behöver veta för att rent teknisk integrera SveaWebPay i din e-butik. För mer information om WebServices med mera finns ytterligare dokument

Läs mer

Exempel på köpvillkor

Exempel på köpvillkor Exempel på köpvillkor Kund inom kläder och presentartiklar: Köpvillkor Enligt svensk lag. Leveranstid 10 arbetsdagar. 14 dagars full returrätt. Fri leverans inom Stockholm, Göteborg och Malmö. För övriga

Läs mer