ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. inför livets slut. Planera för nästa generation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. inför livets slut. Planera för nästa generation"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS inför livets slut Allhelgonahelgen traditionens ursprung och historia Planera för nästa generation praktiska förberedelser underlättar för anhöriga Begravningsakten hur en kyrklig begravning utformas Borgerlig begravning ett alternativ ANNONS ANNONS Stöd svensk cancerforskning!

2 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Av jord är du kommen Människan är den enda djurart som begraver sina döda. Även djur kan uppenbarligen sörja, men har inget särskilt sätt att ta avsked. Vissa djur stannar ett tag hos sin döde kamrat för att liksom förvissa sig om att han inte tänker resa sig igen, men ger sig sedan av. Vi vet att begravningsakten har flera viktiga funktioner. När man som präst lämnar ett dödsbud, t ex efter en olycka, återkommer alltid samma replik i någon form: Det kan inte vara sant! Ändå tror naturligtvis inte dom anhöriga att prästen skämtar. Men förnekandet av det hemska som har hänt är en naturlig reaktion, kanske för att låta både tanke och känsla sakta vänja sig. Ännu lång tid efter dödsfallet kan någon närstående känslomässigt tvivla på att den avlidne faktiskt är död, trots att det förnuftsmässigt är så uppenbart. Det här skall jag prata med pappa om, kan man tänka, nej javisst, han är ju död så det går nog inte. Det är här riten, de gamla symbolhandlingarna är så viktiga. Först i kyrkan eller begravningskapellet när kistan står där och prästen har vigt det förgängliga stoftet till gravens vila och man själv har gått fram och lagt sin blomma eller något annat på kistan, kan det egentliga sorgearbetet börja. Fram till dess är det förnekandet och försöken att förstå det obegripliga man har kämpat med. Sannolikt är detta en av anledningarna till att olyckor som den med Estonia har lämnat så djupa sår efter sig. Det var många som aldrig fick ta farväl. Ännu åratals efter olyckan har många anhöriga inte förmått gå vidare. Vissa familjer valde istället att ha en minnesstund med en bild på den döde på en symbolisk kista och genomförde hela avskedsritualet även om kroppen inte fanns där. Andra åkte ut till olyckplatsen och lade en blomma i havet medan prästen som var med läste en välsignelse. Dessa som på något sätt ändå tog ett symboliskt avsked verkar alla ha haft lättare att hantera sin sorg. Saknaden finns naturligtvis där och många obesvarade frågor, men livet kan ändå gå vidare. Olika religioner och kulturer har skilda sätt att ta avsked. Sådana traditioner har utvecklats under lång tid och speglar djupa psykologiska mönster. I dag blir det allt vanligare även i vår kultur att dom anhöriga tar ett personligt farväl på sjukhuset eller vid den öppna kistan innan locket läggs på inför begravningsakten. Det är ett bra sätt att både kunna konstatera att döden inte är något farligt och att kunna lämna förnekandet av det som skett bakom sig och så småningom låta livet gå vidare. Att i namnet av en krass realism bara skicka farmor till krematoriet och kassera in arvet är inte bara omänskligt, det är också ett uttryck för att vi inte tar behovet att sörja på allvar. Att värdera livet och att vörda döden är två sidor av samma sak. Lennart Koskinen Stockholms domprost Våga fråga! Begär offert för kista, svepning och alla transporter före besök på begravningsbyrån DYGNET RUNT Vi finns när Du behöver oss Det prisvärda alternativet med personlig service för Dig Begravning fr 4.000:- Vill du veta mer om begravningar? Besök vår hemsida på Batteriljus MY Lyser i cirka 2 månader per batteribyte. Vackra bronslyktor och vaser för familjegraven E-post: Tel , Fax Bestäm själv om ditt livs slutskede Beställ formulär för livstestamente och information från: Rätten Till Vår Död Vikålsgatan 54, Uppsala Tel/fax: Begravningsarrangör? det har jag inte tänkt på! Det är aldrig för sent att byta yrkesinriktning. Har du funderat på vad det innebär för dig att om fem, tio eller tjugo år fortfarande gå i samma gamla hjulspår som du gör i dag? INFÖR FÖR LIVETS SLUT - EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET ANNONSFÖRSÄLJNING: Daniel Pasztor, MediaPlanet, REDAKTÖR: Petter Renhuldt, MediaPlanet, GRAFISK FORM: PoE, REPRO: Ordbild. TRYCK: Tidningstryckarna, FÖR INFO. OM BILAGOR I DAGS- OCH KVÄLLSPRESS: MediaPlanet, tel: Distribueras med Svenska Dagbladet okt Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Vi inom Fondkistan AB vill gärna ge dig en chans till en annan och förmodligen mer innehållsrik framtid. Vi söker nämligen nya medarbetare, som på franchisebas ska bli egna företagare inom vår rikstäckande kedja av begravningsbyråer. Vår framgångsrika inbrytning på en av slentrian konservativ marknad baseras på en framsynt affärsidé, som verkligen är högaktuell såväl i dag som imorgon, nämligen att begravningar ska utföras till rimliga och låga kostnader. Din bakgrund är av underordnad betydelse - våra medarbetare har tidigare haft de mest skiftande yrken. Du får en allomfattande utbildning och direkt hjälp med uppstartandet samt stöd av en erfaren begravningsarrangör under sex månader. Inom Fondkistan får du ett geografiskt lämpligt område med ett marknadsmässigt underlag, som ger dig och ditt blivande företag en rejäl grund för en positiv utveckling. Besök vår hemsida - ring, skriv eller faxa till oss, så skickar vi omgående all information. Och du, varför inte tipsa andra om den här möjligheten att göra framtiden mer innehållsrik? FONDKISTAN AB nytänkande med omtanke Box 2015, SOLLENTUNA Tel Fax

3 Rätt förberedelser är A och O Visst är det svårt, för att inte säga omöjligt, att förbereda sig för livets slut. Åtminstone känslomässigt. Därför är det en särskilt god idé att göra så många praktiska förberedelser som möjligt och på ett så bra sätt som möjligt. Genom att kontakta någon av Fonus 80 familjejurister får du yrkesmässig hjälp. Stefan Liljeskog är chefsjurist på företaget. Här ger han några tips som underlättar för anhöriga och andra berörda. TESTAMENTE Upprätta ett testamente med yrkesmässig hjälp. Ange testamentsexekutor som tar hand om allt praktiskt arbete med att avveckla dödsboet. Det underlättar för dina anhöriga. SAMBO Om du lever i ett samboförhållande skall du alltid upprätta ett testamente eftersom sambor inte ärver varandra. Därigenom kan du bland annat se till så att din partner får ekonomisk möjlighet att behålla er gemensamma bostad vid ditt eventuella frånfälle. Stefan Liljeskog, chefsjurist på Fonus. ARVSFÖRDELNING Fundera över generationsskifteslösningar. Har du särskilda önskemål om hur arvet ska fördelas kan du göra uppdelningen redan innan du går bort. Det underlättar för dina anhöriga och dessutom vet du att den person du vill ska ärva ett föremål eller en pengasumma verkligen får den. VITA ARKIVET Upprätta ett dokument som talar om hur du vill att din begravning ska ske. Hos Fonus hämtar du Vita Arkivet, där du antecknar dina önskemål. Fonus erbjuder även förvaring, helt kostnadsfritt. På finns en tjänst som heter 48-timmarsjuristen. Där kan du snabbt få svar på många grundläggande frågor. Det här gäller när den avlidne saknar arvsberättigade släktingar När någon avlider utan att efterlämna make eller närmare släktingar än kusiner och inte har skrivit ett testamente går egendomen i arv till Allmänna arvsfonden. Arvsfonden kan också få egendom genom gåva och testamente. Kammarkollegiet har ansvar för att de dödsbon där arvsfonden är arvinge och det inte finns något testamente avvecklas och att medlen kommer in till arvsfonden. Kollegiet utser en god man som sköter det praktiska arbetet med boutredningen. När avvecklingen är klar redovisar den gode mannen behållningen till arvsfonden. Kollegiet förvaltar arvsfonden. Om en avliden med arvsfonden som sin arvinge har skrivit ett testamente till förmån för någon annan skall det ges in till kollegiet för godkännande. Arv som tillfallit arvsfonden kan i vissa fall efter ansökan avstås till någon annan. - Vi kan avstå från egendomen, helt eller delvis, om det med hänsyn till arvlåtarens uttalanden kan anses stämma överens med dennes yttersta vilja, säger Agneta Möller, kammarråd på Kammarkollegiet. Arvet kan även avstås till arvlåtarens släkting eller någon annan person som stått den avlidne nära, om det kan anses skäligt, fortsätter hon. Egendom kan också avstås till en juridisk person, exempelvis en hembygdsförening. En förutsättning är att det i boet finns egendom som är av väsentlig betydelse från kulturhistorisk synpunkt eller från natur eller kulturvårdssynpunkt, det kan vara en byggnad eller ett markområde.en ansökan om avstående ges in till Kammarkollegiet senast tre år efter dödsfallet. Adress: Box 2218, Stockholm.Tel Läs mer: Syftet med arvsfonden är att stödja verksamheter av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionshinder. Ansökan om stöd görs hos Arvsfondsdelegationen, Stockholm. Tel Läs mer: NIMBUS Hur ska vi undvika onödig behandling av prostatacancer? Prostatacancer drabbar ca 10% av landets män.vissa tumörer växer snabbt, andra långsamt.tyvärr finns inga bra verktyg för att skilja dessa tumörtyper åt. Risken finns att snälla tumörer behandlas i onödan med besvärliga biverkningar som följd. Ett viktigt problem att lösa är därför bestämningen av tumörers farlighet. Pernillas forskargrupp har bl.a. funnit att prostatatumörer innehåller höga nivåer av proteinet Transforming Growth Factor Beta (TGFB). Detta protein verkar ha betydelse för såväl uppkomst som för behandling av prostatacancer. Syftet med gruppens projekt är att genom studierna av TGFB kunna utveckla nya prognosverktyg och behandlingsformer som kan komma patienter med prostatacancer tillgodo. Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning delar varje år ut medel till ett stort antal unga, lovande medicinska forskare. Medlen kommer från privatpersoner i form av bidrag, minnesgåvor, donationer eller testamentsgåvor. Stöder du oss kan du själv bestämma forskningsområde. Om du så önskar kan du bilda en egen forskningsfond. Sällskapet står under kontroll av SFI, Stiftelsen för Insamlingskontroll. För ytterligare information ring eller Pernilla Wikström, SSMF-stipendiat, Umeå Universitet. Grundat 1919 H.M. Drottning Silvia är Sällskapets beskyddare Stöd unga medicinska forskare

4 4 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Allhelgona en ljus tid på året Varje år på Alla helgons dag vallfärdar svenska folket till kyrkogårdarna för att tända ljus och kanske lägga en blomma på en nära anhörigs eller väns grav. Mörkret och ljusen bidrar till att göra kyrkogårdarna till en stämningsfull plats denna dag och kanske har det bidragit till att traditionen stadigt får en allt större spridning. Men om man funderar på tradition och firande som sådant kan man fråga sig varför vi tänder ljus och hur det kommer sig att vi hedrar våra döda på en dag som heter Alla helgons dag? Alla helgons dag Firandet är ursprungligen en romersk-katolsk sed från 700-talet. Alla helgons dag kom ur en sammanfattande särskild martyrdag som inrättades under förföljesetiden för att ingen martyr skulle glömmas bort av kyrkan. Dagen inföll den 13:e maj men datumet flyttades snart till den första november. Ytterligare något senare kom dagen även att omfatta firande av de helgon som inte hade egna dagar i helgonkalendern och som inte lidit martyrdöden. På 800- talet infördes på inrådan av Påven Gregorius IV också en allhelgonafest som snabbt fick fäste och spred sig genom den kristna världen. På 1000-talet infördes även Alla själars dag en dag då folk hyllade sina anförvanter som firades den 2 november dagen efter Allhelgonadagen. Det finns de som säger att dagen kan ha varit ett sätt för den katolska kyrkan att stävja tendenser till hedniskt firande. Det var på den tiden inte ovanligt att man inom den romersk-katolska kyrkan kristnade hedniska seder och bruk i stället för att förbjuda dem. Traditionen försvinner I Sverige levde Alla helgons dag kvar som helgdag ända in på 1700-talet trots att svenska folket vid det laget genomgått reformationen och blivit protestanter. - Det kan tyckas märkligt att Alla helgons dag som företeelse fanns kvar efter att den svenska reformationen genomfördes eftersom den protestantiska kyrkan vare sig har helgon eller för den delen martyrer. Det var faktiskt först när det moderna samhället började göra sig påmint under 1700-talet och tiderna förändrades i andra avseenden som Allhelgonadagen blev omodern och helgdagen ströks ur kalendern, förklarar Agneta Lilja, etnolog på Södertörns Högskola. Ljuständningen blir populär Traditionen att hedra sina döda och att besöka kyrkogården på Allhelgonadagen försvann dock inte utan levde kvar. Under 1900-talet spred sig också den sydeuropeiska traditionen med ljussättning och under 30-talet blev det allt vanligare att man tände ljus på kyrkogårdarna på Alla helgons dag. - Jag tror att den viktigaste anledningen till ljussättningens spridning och popularitet är dess symboliska funktion. Det levande ljuset var en hedrande symbol för de döda, inte minst under den mörka årstiden där ljusen också bildar ett effektfullt och vackert arrangemang, säger Agneta Lilja. Allhelgona åter i kalendern 1953 återinfördes Allhelgonadagen i kalendern som helgdag men det ursprungliga religiösa sammanhanget hade vid det laget förlorat sin betydelse. - Säkert fanns det flera anledningar till återinförandet. Det ökande bruket av levande ljus och ljuständning under flera decennier samt att traditionen alltjämt fanns kvar kan ha varit en men troligtvis fanns ett pragmatiskt tänkande med i bilden. Hösten saknade i princip helgdagar medan våren hade flera och den allmänna uppfattningen var att det behövdes en balans mellan vår och höst. Däremot är det svårt att svara på varför helgdagens namn förblev Alla helgons dag när Alla själars dag kanske hade varit ett mer passande namn. Petter Renhuldt Allhelgonafirandets ursprung kommer ur en romersk-katolsk sed från 700-talet. IGNIS Begravningsbyråer För närmaste lokalkontor, var vänlig ring Fjäriln vingad syns på Haga, mellan dimmors frost och dun, sig sitt gröna skjul tillaga, och i blomman sin paulun... Carl Michael Bellman

5 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 5 Avlasta dina anhöriga genom att planera Man gör många val i livet, men några av de viktigaste kanske man aldrig funderat över - hur man i framtiden skulle vilja ha sin begravning och vad man vill ska ske med ens ägodelar den dan man inte längre finns kvar. Sådana beslut kan vara till stor hjälp, inte minst för ens anhöriga. När tiden kommer för att planera en begravning och organisera en bouppteckning är tiden knapp och många val och ställningstaganden ska göras. Som anhörig eller närstående ska man ta itu med dessa frågor vid en känslomässigt svår tidpunkt när sorgen är stor. För att underlätta och avlasta bördan på de anhöriga kan det vara klokt att i förväg meddela dem om man har önskningar om sin begravning eller hur uppdelningen av dödsboet ska ske. Nedan följer några punkter om regler och bestämmelser kring begravning och bouppteckning som kan vara bra att ha kännedom om i fall man vill planera inför sin bortgång: Begravning Enligt lag ska den avlidnes önskemål om sin egen begravning tas hänsyn till. Det underlättar om de är nedskrivna men lagen gäller oavsett. När man som anhörig ska planera en begravning kan man välja att göra det själv eller anlita en begravningsbyrå. Vanligast är att anlita begravningsbyrå, men de anhöriga väljer själv i vilken utsträckning man vill blanda in begravningsbyrån i planeringen. Gör man det själv har man hela ansvaret för alla detaljer i planeringen. Vad det gäller kostnader i samband med en begravning står begravningsbyrån till tjänst med prisuppgifter och kostnadsförslag. Utformningen av begravningsakten är inte på förhand bestämd. Kyrkans ordning vid begravning gäller men man kan komma med förslag och önskemål, vare sig det är den avlidnes eller de anhörigas. Det kan gälla allt, från val av präst, kyrka och musik till mer speciella önskemål. Viktigt är att man tar hänsyn till den avlidnes önskan. Bouppteckning Den avlidnes ekonomiska kvarlåtenskap och jordiska ägodelar bildar efter personens bortgång ett dödsbo. De efterlevande och arvingarna, som är delägare i dödsboet, ska upprätta en bouppteckning senast tre månader efter dödsfallet för att avveckla den avlidnes ekonomiska förehavanden. Här kan det kan vara en bra idé att i förväg informera sina anhöriga om vilka tillgångar och försäkringar man har, i vilken form och på vilka konton. Det är en värdefull hjälp när bouppteckningen ska göras. Har den avlidne inte några tillgångar vid sin bortgång gör man istället en dödsboanmälan. Bouppteckningen ska innehålla vilka delägarna i och arvingarna till dödsboet är samt uppgifter om äktenskapsförord eller testamente. Det ska också finnas en sammanställning av den avlidnes tillgångar. Bouppteckningen avslutas med ett arvsskifte där kvarvarande tillgångar som pengar och egendom delas mellan dödsbodelägarna. Ett vanligt problem med arvsrätten som uppstår vid dessa tillfällen rör sambolagen. Inställningen hos folk är i regel att sambolagen har samma juridiska status som ett äktenskap men det är inte sant. Sambon ärver inte automatiskt. För det krävs ett dokument där man exakt beskriver hur man vill ha det. Att kontakta en jurist i frågor om sambolagen kan vara en bra idé. Petter Renhuldt KAROLINSKA INSTITUTETS forskning kring hjärnans/hjärtats ålderssjukdomar såsom ALZHEIMERS sjukdom och ÅDERFÖRKALKNING Stöd åldersforskningen genom en gåva i samband med ex dödsfall, högtidsdagar, testamenten. Minnesblad utsändes. Postgiro , Fond 213 En gåva för livet! Att skriva testamente är att uttrycka sin vilja för framtiden. En personlig önskan som lever vidare efter din bortgång. Det är också en trygghet för anhöriga att känna till och kunna respektera hur du själv vill att dina ägodelar och ekonomiska tillgångar skall fördelas. Beställ vår broschyr om hur du skriver testamente, vilka regler som gäller och hur du gör om du vill ge allt eller delar av dina tillgångar till välgörande ändamål. Att stödja till exempel Cancerfonden och därmed svensk cancerforskning är ett sätt att bidra till att rädda liv i kommande generationer. Ja, jag vill ha broschyren Testamente en gåva för livet Namn Adress Upplysn: Postnr Postadress Posta till: Cancerfonden, Stockholm. Skriv FRISVAR på kuvertet så slipper du sätta på porto. Du kan också beställa broschyren på telefon eller via fax

6 6 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Ett minne för livet Ett fåtal människor är insatta i vad en begravningsakt innehåller och hur den ska och kan utformas. Eftersom ett dödsfall för med sig att många viktiga beslut i frågor man är dåligt insatt i ska fattas på kort tid tenderar många människor att lägga beslutet om begravningens utformning i händerna på begravningsbyrå och officianten. Men begravningsakten skall inte reduceras till en formalitet utan vara ett minne för livet, en positiv upplevelse av någon man tyckt mycket om. För de flesta människor är begravningen en akt som man har ytterst lite kunskap om vad den innehåller. Detta i sin tur leder till att man förlitar sig på begravningsbyrån och vad officianten erbjuder för olika alternativ. Vanlig utformning av en begravningsakt Det vanligaste utformningen oavsett om det sker i Svenska Kyrkans ordning eller frikyrklig ordning är på följande sätt: Ingångsmusik (Oftast stilla orgelmusik som spelas när anhöriga går in i kyrkan eller kapllet) Solosång eller soloinstrument Inledning av officianten Psalmsång Griftetal (Officianten utgår ifrån något bibelord) Överlämnandet (Officianten lägger på de tre skovlarna mull, frikyrkan lägger på tre blommor) Officianten läser några bibelord. Anhöriga och övriga gäster tar ett sista avsked framme vid kistan. Fridlysning. Solosång eller soloinstrument Utgångsmusik (Stilla orgelmusik) Därefter lämnar begravningsgästerna kapellet. Vid jordbegravning bär 6 stycken bärare kistan ut till graven där också begravningsakten avslutas. Vid begravningen sjunger man i allmänhet två psalmer, ibland tre, solosång eller instrumentalmusik kan uteslutas. Lyhördhet för anhörigas önskemål Den ordning som har beskrivits ovan är den vanligast förekommande. Några stora avvikelser från ordningen kan man inte göra eftersom det i så fall kan strida mot det kristna budskapet. Det innebär inte att man bara till vissa delar kan påverka utformningen av begravningsakten. Tillsammans med officianten diskuteras valet av psalmer och vill man kan man tillsammans med organist och solist samråda om sången och musiken. Man försöker alltid så långt det är möjligt att vara lyhörd för anhörigas önskemål. Val av lokal När det gäller val av lokal till förrättningen har man ganska stora valmöjligheter. Varför förlägga begravningen till gravkapell eller krematorium när det finns så många närliggande kyrkor där man skapa en helt annan atmosfär. Man har till och med möjlighet att förlägga begravningsakten i det egna hemmet eller i den egna trädgården. Här är det egentligen bara fantasin som sätter gränser, givetvis inom ramarna för vad som är praktiskt genomförbart, samt att man respekterar aktens allvarliga innebörd Dekoration Det är lika viktigt att man låter fantasin och kreativiteten flöda när det gäller dekorationen av kistan, dekorationen runt omkring kistan, belysning, möblering av rummet (om det är möjligt att påverka den) med mera. Begravningsakten skall vara en upplevelse som skapar en positiv känsla av att ta ett sista farväl från den person som man tyckte mycket om. Vi skall inte fastna i ett mönster där begravningen blir en formalitet. Tvärtom skall man verkligen diskutera med begravningsbyrån, officianten, organisten och andra inblandade hur man kan hitta vägar som känns bra för den anhörige. Begravningsakten skall vara ett minne för livet. Christer Gustafsson RIKSFÖRBUNDET FÖR ÄNKOR OCH ÄNKEMÄN EN STARK RÖST Riksförbundet för änkor och änkemän startades med anledning av riksdagens beslut 1996 att inkomstpröva änkepensionen ett beslut som innebar en ekonomisk försämring för en redan utsatt grupp i samhället. Tack vare förbundets hårda arbete har man åstadkommit en ändring. Från och med 2003 försvinner inkomstprövningen. Det finns många änkor som inte vet hur stor del av pensionen de gått miste om. Den som inte lämnat in blanketten för inkomstprövning måste själv ansöka om sin uteblivna änkepension efter den 1 jan Förbundet har ca medlemmar och man har många projekt och mål för sin verksamhet. - Vi vill belysa den svåra emotionella och ekonomiska situation som många änkor och änkemän befinner sig i. I vår verksamhet arbetar vi för generellt förbättrade och mer jämlika pensionsvillkor och svarar på medlemmarnas juridiska och ekonomiska frågor. Dessutom försöker vi skapa gemenskap mellan människor i våra lokalföreningar eftersom det är socialt viktigt att få träffa andra i samma situation, förklarar förbundets ordförande INFORMATIONSPROJEKT På det nationella planet har man redan börjat nå ut med information om sin verksamhet till kuratorer och präster på sjukhus och man hoppas få sprida information i skolor och genom försäkringsbolag. Då behövs större resurser. Det är ett komplicerat regelverk som gäller för efterlevandepensioner. Kunskaperna om det ekonomiska skyddsnätet vid dödsfall är mycket dåliga. Den som behöver det bäst, vet minst. - Information till allmänheten är ett måste. Vi tycker att Folkhälsoinstitutet borde bistå med att sprida information samt att Socialdepartementet borde stödja oss med resurser som skulle användas till lokalföreningarnas verksamhet och information till allmänheten. EU-PROJEKT Förbundet driver tillsammans med belgiska och franska förbund ett EU-projekt, Att synliggöra för politiker och myndigheter om yngre änkors situation. Med projektet vill man sätta änkesituationen inom EU på kartan. Projektet har redan rönt stor uppmärksamhet och har valts ut för att presenteras för EU-kommissionen. Förhoppningen är att man därigenom ska få ökade möjligheter att nå ut med information som ökar förståelsen och kunskapen om änkors och änkemäns och deras familjers situation överlag. I»Vi har brytt oss om äldre sedan 1921«dag lever över två tusen äldre på Blomsterfondens Blomstergårdar. Man har sin egen lägenhet och rår sig själv. Så länge man orkar och vill. Vi har också gästhem som kan ta vid när man inte längre klarar sig helt på egen hand. Här erbjuder vi helinackordering i en hemtrevlig miljö. Vi har även integrerade sjukhem med kvalificerad sjukvård. Vår egen hemtjänst Allt Hemma är också ett viktigt komplement. De här samlade resurserna gör livet mycket lättare att leva på äldre dagar. Stöd Blomsterfonden. Istället för krans eller blommor vid begravningen, låt oss sända en blomsterhälsning i ditt namn eller stöd oss via Autogiro. Vårt postgironummer är och ditt bidrag är mycket välkommet. Box 114, Djursholm. Tel Insamlingsgiro: Blomsterfonden förvaltar gåvor och donationer som går till behövande äldres boende.

7 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Borgerlig begravning ett alternativ Igenkänningen och den personliga kopplingen gör den borgerliga begravningen till ett bestående minne. Borgerliga begravningar ökar men utgör fortfarande bara en liten del av alla begravningar som årligen äger rum i Sverige. Den stora skillnaden från en kyrklig begravning är att akten kan utformas helt fritt. Den kan hållas var som helst av vem som helst. Vad många som väljer denna begravningsform känner är att de genom den fria utformningen kan den igenkänning och personliga koppling som gör begravningsakten till ett bestående minne. De som begär att få en borgerlig begravningsakt är antingen de som tagit ställning i den här frågan alternativt den som begärt utträde ur Svenska kyrkan och därigenom gjort en markering att man inte vill ha en kyrklig begravningsakt. Den borgerliga begravningsakten skiljer sig från den kyrkliga såtillvida att det inte finns någon bestämd ordning utan anhöriga bestämmer helt själva. En borgerlig begravningsakt kan äga rum i stort sett var som helst utom i kyrkan. Begravningsakten kan bestå av enbart musik, musik och diktläsning eller också kompletteras med minnestal som framförs av en eller flera personer. Det råder stor valfrihet när det gäller musiken, det råder även valfrihet när det gäller övriga inslag. Det enda man behöver tänka på när man utformar akten är dess allvarliga innebörd. Officiant kan vara en släkting, god vän, representant från begravningsbyrån eller person som är utsedd av kommunen. Ökning av borgerliga begravningar Man märker en ökning av de borgerliga begravningsakterna på de platser man har duktiga officianter. Anledningen till denna ökning kan tolkas som att människor plötsligt får insikt om att det finns ett alternativ med många valmöjligheter. Det skall dock sägas att de flesta människor, även om man väljer en borgerlig begravningsakt, vill ha den kyrkliga inramningen. I den känner man igen sig, i den känner man sig trygg. Det är därför inte ovanligt att man även sjunger en psalm i den borgerliga begravningsakten. En missuppfattning är att man inte får sjunga en psalm eller läsa något med det kristna budskapet som innehåll i den borgerliga akten. Ingenting hindrar att man gör det, om inte den avlidna klart i livet uttryckt att han/hon inte vill ha det. Fri utformning av begravningsakten En borgerlig begravning kan utformas enligt nedanstående exempel. Röda Korsets Sjukhus erbjuder rehabilitering och behandling Ortopedi Kirurgi Lymfödem Den avlidna hade i många år spelat i ett storband. Hans favoritmusik var Glenn Miller, vars musik han otaliga gånger tolkat tillsammans med de övriga orkestermedlemmarna på trombon. Vad vore mer självklart än att denna musik skulle vara det genomgående temat i hela begravningsakten? Eftersom anhöriga i det här fallet ändå ville ha den ram omkring begravningen som Svenska kyrkan har, gjorde man på följande sätt: Som inledning av begravningen spelades Moonlight Serenade på orgeln med en känsla och ett engagemang från organistens sida som gjorde att alla gäster kände hur atmosfären växte fram i kapellet. Personlig koppling skapar ett bestående minne På kistan låg den vita smokingkavajen och på den, trombonen tillsammans med några slitna nothäften med Glenn Millers musik. Officianten inledde akten med några korta ord därefter lästes en dikt med innehåll som hade koppling till musiken. Minnestalet var en återspegling av den avlidnes liv där officianten lyckades fånga in, från att det första musikintresset väcktes fram till de sista veckorna han var i livet. Efter minnestalet tändes tre ljus som fanns på kistan, en markering som fick ersätta mullpåkastningen och därefter ytterligare en dikt. Efter att de anhöriga hade tagit avsked spelades ytterligare musikstycken av Glenn Miller. Därefter framfördes en dikt och till sist några avslutande ord. Som avrundning spelades ett stycke på orgel och trombon som avrundade en musikers långa liv och där man märkte ett igenkänningens tecken hos de närvarande gästerna. Självklart finns det många fler varianter, men det är just igenkänningen och den personliga kopplingen som kan göra en borgerlig begravning till ett bestående minne. Armamputerade Reumatiker Äldres sjukdomar Christer Gustafsson Det lilla sjukhuset med det stora hjärtat Ett non-profit-alternativ sedan 1927 i härlig, lugn miljö, mitt i Stockholm med landstingsavtal En gåva som minne betyder att vi kan ge förtryckta människor upprättelse, vara en kyrka i vardagen långt hemifrån och ge fattiga hjälp till självhjälp. Ett minne som varar! Beställ ett minnesblad på tel eller på senast tre dagar före. Vid inbetalning via postgiro behöver vi fem dagar på oss Vita Arkivet Vi erbjuder kostnadsfri förvaring Underlätta för dina närmaste! Fyll i Vita Arkivet: Begravningsfrågor Värdehandlingar Försäkringar Vi gör gärna hembesök Jour dygnet runt

8 8 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Radiumhemmets Forskningsfonder Sveriges två äldsta cancerfonder Radiumhemmets Forskningsfonder Cancerföreningen i Stockholm och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond har under det senaste verksamhetsåret delat ut drygt 40 mkr till svensk cancerforskning det största belopp som fonderna delat ut under sin nästan hundraåriga historia. En nyhet i år är att fonderna även stödjer så kallad translationell forskning där man arbetar i större forskargrupper. Syftet är att stimulera erfarenhetsutbytet mellan olika forskare så att rön från grundforskningen snabbare kan omsättas till praktisk användning i vården. Utvecklingen idag går snabbt. För att läkare och forskare ska få fram och använda sig av den bästa informationen krävs en nära kommunikation mellan grundforskare och kliniska forskare. För närvarande pågår tre translationella projekt som stöds av Radiumhemmets Forskningsfonder. Radiumhemmet har en lång och unik ställning inom svensk cancervård. Det var där man började behandla cancerpatienter med moderna metoder. För att finansiera verksamheten drogs en penninginsamling igång Detta blev startskottet till den första och äldsta cancerfonden, som fick namnet Cancerföreningen i Stockholm. Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond grundades med hjälp av pengar som skänkts av Hur begravs man i olika delar av vårt avlånga land är inte så mycket en geografisk fråga som en demografisk. Från norr till söder ser begravningstraditionerna relativt lika ut men mellan glesbygd och större städer skiljer det på hur man väljer att ta ett sista farväl. Begravningstraditioner ändrar sig väldigt långsamt och det är i de stora städerna som förändringarna först äger rum. Ett exempel på detta är antalet kremationer som är störst i städerna medan man på landsbygden föredrar jordbegravning. Även traditioner som den gamla tidens utläsning av den döda från hemmet ser man sällan i staden medan de på många ställen ute på landsbygden fortfarande finns kvar. Storstad och glesbygd Traditionen att ta ett sista farväl av den döda sedan man lagt henne/honom i sin kista förekommer knappast i staden Ute på landsbygden är det däremot fortfarande en tradition man håller fast vid. Exemplen är många och det kan konstateras att människor ute på landsbygden är mer benägna att behålla gamla traditioner. När man ser på landet i sin helhet från norr till söder märker man inga stora skillnader när det gäller begravningstraditioner. Ett intressant fenomen är att man på vissa håll i landet, exempelvis på västkusten, håller hårdare fast i de gamla traditionerna än vad man gör i övriga landet. svenska folket i samband med konung Gustaf V:s 70- årsdag Idag är fondernas viktigaste uppgift att stödja den kliniska cancerforskningen, det vill säga patientnära forskning. Detta innebär bland annat forskning för att utveckla nya och förbättrade diagnosmetoder och behandlingsformer samt bättre omhändertagande av cancerpatienter. Man arbetar med andra ord aktivt för att minska tiden för att en upptäckt i laboratoriet ska komma patienterna till godo. Cancerforskningen i Sverige finansieras till över 90procent genom anslag från föreningar och fonder, vars medel kommer från allmänheten i form av gåvor, testamenten och insamlingar. Mindre än 10 procent av cancerforskningen bekostas således med statliga medel. Eftersom antalet cancerfall ökar för varje år är behovet av forskningspengar stort. Tillskott av nya medel till fonderna i form av gåvor och testamenten är därför av största betydelse för forskningens fortsatta framgång. För mer information om Radiumhemmets Forskningfonder kan du ringa eller gå in på Har du frågor om cancer? Ring Cancerupplysningen eller skicka e-post till Våra begravningstraditioner på landsbygd och i storstad Traditionerna viktig länk i sorgearbetet Utifrån den utveckling vi haft de senaste åren finns det en risk att man helt tappar de gamla traditionerna som har betydelse för människan i ett fortsatt sorgearbete. Döden blir mer och mer anonym, begravningar utan begravningsakt har blivit mer förekommande, man avstår att konfronteras med den som är död, begravningsakten kortas ner till att bli en slags formalia. De gamla traditionerna har inte kommit till för sakens egen skull utan har i alla tider varit ett sätt för människan att möta en situation som man inte känner sig kunna hantera. Med andra ord behöver vi i framtiden på ett bättre sätt slå vakt om våra gamla traditioner. Traditioner en viktig länk i sorgearbetet. Christer Gustafsson Din yttersta vilja kan hjälpa andra. Insamlingsstiftelsen Hjärnfondens uppgift är att sprida information och främja forskning kring våra hjärnsjukdomar. Våra ledande forskare säger att man inom 10 år skulle kunna bota, lindra eller hindra Alzheimers, Parkinsons, schizofreni och många andra sjukdomar. Men flera forskare riskerar att få lägga ner sin forskning i brist på pengar! Vår verksamhet bygger på frivilliga gåvor, arv och donationer som gör det möjligt för oss att kontinuerligt kunna stödja lovande forskare på sina viktiga upptäcktsresor i vårt inre. Hjärnfonden grundades 1994 av professor Lennart Widén. Ordförande är Kjell-Olof Feldt. Vill du ha mer information om vår testamentsmapp eller om Hjärnfonden är du välkommen att ringa eller besöka oss på Tack för ditt stöd. Postgiro Bankgiro

9 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 9 Försvunna pengar till rätta genom försäkringsbevakning Trots att folk i allmänhet anser att de vet vilka typer av försäkringar är många ovetande om att de ofta är försäkrade via facket eller sin arbetsgivare. Vid ett dödsfall är därför chansen stor att det finns en försäkring som inte heller anhöriga känner till och som därmed inte faller ut. Varje år går åtskilliga miljoner kronor förlorade i form av försäkringar som inte faller ut på grund av denna okunskap. Försäkringsbevakning är ett relativt okänt begrepp hos många människor om man får tro Ulf Lernéus på Fonus. Det vanliga scenariot är att människor som i allmänhet har bra ordning på den egna försäkringsportföljen ofta förbiser att de även är kollektivt försäkrade genom antingen arbetsgivare eller fack. Därigenom saknar också dennes anhöriga kunskap om försäkringen vilket i sin tur utgör ett problem när personen i fråga går bort. Eftersom det inte finns någon automatik i de flesta försäkringssystem faller inte försäkringspengarna ut om ingen gör anspråk på dem. - Varje år avlider cirka människor i Sverige och flertalet av dem har någon typ av försäkring som utfaller vid dödsfall men som man är ovetande om. För att få en uppfattning om hur det stod till med vetskapen om försäkringsproblemet utförde vi en undersökning där man ställde frågan: Vet du vilka försäkringar du omfattas av vid dödsfall?. Endast 3,8 procent av de tillfrågade svarade ja, berättar Ulf Lernéus. Åtskilliga miljoner årligen Med andra ord handlar det om tiotusentals försäkringar till ett värde av många miljoner varje år. Den totala summan outbetalda försäkringspengar sjunker visserligen i takt med att försäkringsbevakning blir allt vanligare men fortfarande handlar det sammanlagt om cirka 150 miljoner kronor i försäkringspengar som inte betalas ut varje år. Fonus hjälper till med ungefär 200 miljoner kronor årligen. De stora förlorarna är främst anhöriga till förtidspensionärer och arbetslösa under 65 år. - Vi uppmärksammade detta missförhållande för snart 20 år sedan och har sen dess i så stor utsträckning som möjligt försökt bevaka människors försäkringar så att folk ska få ut de pengar de är berättigade till, förklarar Ulf Lernéus. Uppföljningsverksamhet av försäkringar liknande den som Fonus bedriver är man i princip ensam om. I runda tal finns det 500 försäkringsbolag i Sverige och även om man lägger ner mycket krut och går grundligt till väga finns det ingen garanti för att man lyckas hitta en försvunnen försäkring. För det mesta går det dock vägen och enklare fall kan man lösa på en halvtimme. Mer normalt är dock en handläggningstid på några dagar. Svårare fall där förhållandet ska prövas kan ta några veckor eller längre. Många ställer frågor Ulf Lernéus säger att han får många frågor om försäkringsbevakning via hemsidan men om man vill utnyttja tjänsten med försäkringsbevakning krävs att man själv kontaktar Fonus vilket oftast sker i samband med övriga begravningsfrågor. Den vanligaste frågan Ulf får handlar om vad en försäkring normalt ger i reda pengar: - Det beror lite på vilken typ av försäkring man talar om. För en försäkring på arbetsgivarsidan rör det sig om ca kronor och på den fackliga är summan något lägre. En annan fråga rör preskriptionstiden. Normalt är den tio år och därmed kan anhöriga till en person som varit död ett antal år fortfarande vara berättigade till försäkringspengar. Men finns det klara papper i fallet kan det prövas även om det gått längre tid än tio år. Men det finns sätt att undvika att hamna i denna situation. Ulf Lernéus tips är att vara mer uppmärksam på sin försäkringssituation. - Vet man inte själv om sina försäkringar ska man inte tro att de anhöriga gör det heller. Om man omfattas av försäkringar av olika slag är det en bra sak att med ett par års mellanrum gå igenom försäkringarna. Ulf Lernéus på Fonus med ansvar för försäkringsfrågor. Petter Renhuldt En utsträckt hand RIKSFÖRBUNDET FÖR ÄNKOR OCH ÄNKEMÄN är en opolitisk förening som bildades 1996 när riksdagen införde inkomstprövning av änkepensionen. Det började som en protest. Drygt medlemmar har sedan dess anslutit sig till förbundet och vi har flera lokalföreningar och kontaktpersoner ute i landet. Behovet av social kontakt och stöd med andra i samma situation är mycket stort. VI ARBETAR FÖR ATT få tillbaka våra änkepensioner retroaktivt. Vi har stämt staten i Europadomstolen i Strasbourg. Våra protester mot inkomstprövningen har efter 5 år fått gehör och den tas bort i januari 2003 bevaka politiska förslag som rör änkors, änkemäns och våra barns intressen opinion bildas för vår verksamhet skapa ett rikstäckande nätverk vilket ger möjlighet att träffa och tal med andra i samma situation VI FÖRSÖKER HJÄLPA TILL MED rådgivning i juridiska och ekonomiska frågor samtal med kurator möjlighet att få kontakt med någon som varit med om detsamma VILL DU BLI MEDLEM ELLER VETA MER? Medlemsavgiften är 150:- per år och lokalföreningar finns på nedanstående platser: Stockholms län: Inga Bergin Möller, Tel Uppsala län: Lena Falk Olsson, Tel Västra Götalands län: Sjuhäradsbygden: Evy Erlandsson, Tel Trollhättan: Birgith Öhrberg, Tel Göteborg: Verica Collin, Tel Örebro län: Ingrid Jansson, Tel Västmanlands län: Västerås: Birgitta Wikstrand-Sehlin, Tel Södermanlands län: Gudrun Berntsson, Tel Kalmar län: Birgit Juhlin, Tel Region Skåne: Ulla Sahlin, Tel Man måste inte vara släkt för att stå varandra riktigt nära. Det är härligt med en stor familj och varje vecka spelar jag krocket med Görans barnbarn. Att jag nu fått hjälp att skriva testamente, så att även Filip får sin del, känns helt rätt. RIKSFÖRBUNDET FÖR ÄNKOR OCH ÄNKEMÄN Östermalmsgatan Stockholm Tel Fax Välkommen till Fonus familjejurister när du vill ha hjälp med testamente och annan familjejuridisk rådgivning

10 10 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Det viktigaste i livet Vid livets slut är det inte ägodelar och framgångar som betyder något. Det är relationer. Därför kan sjukdomar i hjärnan vara särskilt grymma. De kan sudda ut minnen och koppla bort relationer. Den schweizisk-amerikanska psykiatern Elisabeth Kubler-Ross har arbetat i över fyrtio år med människor som befunnit sig i livets slutskede. Hon säger att när en människa ligger på sitt yttersta, är det inte hennes ägodelar eller världsliga framgångar hon har i sinnet. De har helt förlorat sin betydelse. Det som upptar hennes medvetande är relationer. Minnen av stunder med nära anhöriga. Ett litet barn som kommer springande över en gräsmatta med utsträckta armar. En spontan kyss av den älskade mitt i middagsbestyren. Att sitta i morfars knä när han berättar om sina äventyr till sjöss. Lycklig den som får dö med sitt minne i behåll. Tyvärr drabbas många människor av demens, som till exempel Alzheimers sjukdom och andra störningar i hjärnan, som gör att deras minne kopplas bort. Därmed går de miste om en viktig möjlighet till en värdigare sista tid i livet. De anhörigas vånda När en människa drabbas av sjukdom eller skada i hjärnan, förändras ofta hennes personlighet. Hon känner inte igen sina närmaste, och beter sig kanske på ett sätt som är helt främmande för familjen. Det innebär att även de anhöriga drabbas på ett sätt som ofta kan vara ännu svårare än vid en mer kroppslig sjukdom. Det är illa nog att förlora en älskad anförvant. Än värre blir det om man har förlorat den mänskliga kontakten långt innan. Var och en som varit med om det, vet hur svårt det kan vara. En bakvänd situation Det är ett ganska okänt faktum att fler människor drabbas av störningar i hjärnan än av cancer. Omkring en miljon svenskar lider av Alzheimers sjukdom, stroke, depression, Parkinsons sjukdom, eller någon annan form av demens eller skada. Ändå har hjärnforskningen mycket mindre resurser än cancerforskningen. Det är en bakvänd situation. Vi har i Sverige ett antal skickliga unga forskare som vill ägna sig åt att hitta metoder och mediciner som kan hindra, bota och lindra hjärnans sjukdomar. Men bristen på pengar gör att en del av dem flyttar utomlands och en del övergår till annan verksamhet. Ljuset vid horisonten Men situationen är inte hopplös. Man är trots allt flera av de här sjukdomarna på spåren idag. Bit för bit lär man sig förstå den mänskliga hjärnan, som är den mest komplicerade struktur man känner till i universum. Bit för bit närmar man sig lösningen på gåtorna kring de sjukdomar och störningar som drabbar så många människor i Sverige. Med lite större resurser, skulle resultaten komma snabbare. Mycket mänskligt lidande skulle kunna undvikas, och fler människor skulle få en värdigare sista tid i livet. Hjärnfonden är en organisation som samlar in pengar till hjärnforskningen. Varje år delas stipendier ut till unga lovande forskare, som på så sätt kan fortsätta sitt arbete i Sverige. Insamlingen går till på flera olika sätt. Ett är genom testamenten. En speciell testamentsfolder kan beställas från Hjärnfonden Det är ofrånkomligt att livet har ett slut. Men med större kunskaper om hjärnan, kan det ske med mindre lidande och större värdighet. Patientnämnden problemlösare i vården De flesta är nöjda med den vård man själv eller en anhörig får. Men ibland upplever man motsatsen, och vad gör man då? I första hand bör man vända sig till chefen på den plats där problemet uppstått. Men om man inte får gehör för sina synpunkter, eller av någon annan anledning vill prata med någon som är neutral i frågan, kan man helt kostnadsfritt vända sig till Patientnämnden. I varje län/region finns en nämnd, en oberoende part som är till för att lösa problem i kontakterna mellan patienter, anhöriga och vårdgivare. Patientnämnden gäller för all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt för folktandvården. När det gäller missnöje med äldrevården är det oftast de anhöriga som hör av sig, och vanligen handlar det om synpunkter på brister i omvårdnaden eller problem med vårdkedjan för skröpliga äldre. Patientnämnden utreder klagomålen, diskuterar och föreslår lösningar samt tar initiativ till nödvändiga förändringar för att stärka patientens ställning inom vården. Patientnämnden vill vara obyråkratisk och det ska vara lätt att komma i kontakt med en handläggare. Det går bra att ringa eller skriva till nämnden. Information om Patientnämnden ska finnas i en broschyr på alla sjukvårdsinrättningar, apotek samt äldreboende. För att komma i kontakt med Patientnämnden i Stockholm kan du gå in på landstingets hemsida mejla eller ringa måndag fredag på telefon Tillsammans har vi, i mer än 300 år, byggt skolor och sjukhus, varit en trygg hamn för svenskar i utlandet och hjälpt flyktingar och katastrofoffer. Genom en gåva i ditt testamente gör du det möjligt för oss att fortsätta och utveckla detta arbete. För mer information ring InformationsService, tel: Patientnämndens ledamöter och personal arbetar under tystnadsplikt

11 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 11 Nytänkande äldrevård med garanterad kvalitet Medihems utställning på äldreboendet Ekbacken: - Idén med utställningen växte fram när vi var ute på våra olika enheter och såg alla exempel på bra äldreomsorg. Tanken är att ge äldreomsorgen en röst samt att medarbetare skulle kunna inspirera varandra. Paul Hedman och Kerstin Lindholm arbetar båda som verksamhetschefer i Medihem. Mona Gustafsson, kvalitetsinspektör och samordnare av utställningen. Medihem har i dagarna fyllt 20 år. Det firades med öppet hus där goda exempel på äldrevård inom Medihem visades upp. Kvalitet och nytänkande var budskapet. Pia Sporring, undersköterska på Ekbacken. Kristina Grewin, en av Medihems två vd:ar. Medihem är en pionjär inom den svenska privatdrivna äldreomsorgen. Företaget driver ett tiotal äldreomsorgsverksamheter och är välkänt för sina nya vårdformer och för att man har utvecklat ett kvalitetsuppföljningssystem som även används i ett flertal kommuner. Utställningen ägde rum på äldreboendet Ekbacken i Sundbyberg den oktober. Bland besökarna återfanns såväl Medihems medarbetare och externa utställare som representanter från olika kommuner men även äldre personer som bor på Medihems enheter och deras anhöriga. - Idén med utställningen växte fram när vi var ute på Medihems olika enheter och såg alla exempel på bra äldreomsorg. Tanken är att medarbetare skulle kunna samlas och inspirera varandra, berättar Mona Gustafsson kvalitetsinspektör i Medihem och samordnare av utställningen. I utställningen visades ett flertal exempel upp på hur Medihem arbetar för att få en bra äldreomsorg. Besökarna fick se hur trivselombud ser till att de boende får innehåll i vardagen och hur paramedicinare tar tillvara de boendes förmåga. Vidare visades arbetsmetoder hur medarbetare motiveras till friskvård, hur Medihem ger handledning om sårvård, stomi och diabetes. Där fanns exempel på vällagad näringsanpassad mat för äldre och hur volontärcafé skapar mervärde för de boende. Exempel gavs även på mångkulturellt arbete. Parallellt med utställningen arrangerades föreläsningar. För att få en djupare kvalitetsgranskning av den vård, omsorg och service som ges i äldreboendena finns Medihems kvalitetsinspektörer som inspekterar företagets verksamheter kvalitetsinspektioner som även kan utföras på uppdrag av kommuner. Kvalitetsinspektörerna har genomgått Medihems särskilda utbildning för inspektörer. - Två gånger om året får enheter inom Medihem ett besök av två kvalitetsinspektörer. Vi granskar alla viktiga faktorer som normalt finns i äldreomsorgen som bland annat omvårdnad, kost, hygien, arbetsrutiner och trivsel. Instrumentet som vi arbetar med omfattar drygt 70 frågor och bedömningsmoment, säger kvalitetsinspektören Markus Starck i sitt föredrag. Inom två veckor efter inspektionen kommer kvalitetsinspektörerna tillbaka och ger återkoppling. Medihem har även ett stort antal specialrådgivare - sjuksköterskor med - Ökad trygghet uppnår vi genom att exempelvis skapa en harmonisk, hemlik miljö med dofter och lugnande musik särskilt uppdrag att handleda och undervisa i sina specialområden för sina kollegor inom Medihem, såsom undervisning om diabetes. Under dagen fanns specialrådgivarna inom olika områden på plats. Även företagets tre Silviasystrar fanns med under dagarna och föreläste om demensvård. Dessutom kunde undersköterskan Pia Sporring berätta om nya arbetsmetoder som gör äldre dementa tryggare. - Ökad trygghet uppnår vi genom att exempelvis skapa en harmonisk hemlik miljö med dofter och lugnande musik, säger hon. Medihem, som är ett av Sveriges äldsta privata äldreomsorgsföretag, är ett dotterbolag i Prolivakoncernen. Äldreomsorgsverksamheterna drivs främst på uppdrag av svenska kommuner. Verksamhetsformerna skiftar från omvårdnadsboenden, äldreboenden och hemtjänst. Medihem erbjuder även sjukvård till nya vård- och omsorgsformer för äldre och medicinskt färdigbehandlade patienter. Läs mer om Medihem på

12 Tänd ett ljus! Allhelgonahelgen, den första helgen i november, är det tillfälle på året då de döda särskilt hedras. Då samlas många anhöriga på begravningsplatserna för att lägga kransar och tända ljus på gravarna. Vid allhelgona håller de flesta församlingar också gudstjänster med mycket musik i en kyrka som strålar av levande ljus. (Citat ur skriften Att ta farväl som du får gratis hos oss.) Vi säljer gravlyktor i alla prislägen och ljus med brinntid mellan 2,5 och 5 dygn. Välkommen till oss och köp din gravlykta! Då bjuder vi på två passande ljus om du tar med annonsen. Bromma: Klockarbolagets Begravningsbyrå Brommaplan 409 Hägersten: Hägerstens Begravningsbyrå Terrängvägen 72, Västertorp Högdalen: Högdalens Begravningsbyrå Önskehemsgatan 43 Kungsholmen: alfa/kihlbergs Begravningsbyrå Drottningholmsvägen 21 Södermalm: Beckmans Begravningsbyrå Götgatan 33 Cardells Begravningsbyrå Folkungagatan 93 K.Andersson-Munkert Begravningsbyrå Götgatan 23 alfa/stockholms Nya Begravningsbyrå Hornsgatan 50 Thure Söderquist Begravningsbyrå Mariatorget 1 Vasastan: alfa/bardels Begravningsbyrå Odengatan 90 Halldoffs Begravningsbyrå Tegnergatan 7 Hallsénius Begravningsbyrå Upplandsgatan 15 Ignius Begravningsbyråer Sveavägen 116 Östermalm: Arvid Waerners Begravningsbyrå Sibyllegatan 31 Klockarbolagets Begravningsbyrå Linnégatan 48 A StorStockholm alfa/bålsta-bro Begravningsbyrå Centrumstråket 3, Bålsta C-G Hallsenius Begravningsbyrå Stockholmsvägen 46, Lidingö Danderyds Begravningsbyrå Golfvägen 6, Mörby Centrum Halldoffs Begravningsbyrå Träffgatan 4, Haninge Huddinge Begravningsbyrå Kommunalvägen 20, Huddinge Isacsons Begravningsbyrå Grödingevägen 14 B, Tumba Nacka-Värmdö Begravningsbyrå Finntorpsvägen 1, Nacka Solna Begravningsbyrå Råsundavägen 121, Solna Sundbybergs Begravningsbyrå Sturegatan 14, Sundbyberg Södertälje Begravningsbyrå Jovisgatan 6, Södertälje Täby-Vallentuna Begravningsbyrå Storgatan 304, Täby Centrum Åkersberga Begravningsbyrå Storängstorget 3 A Sveriges Begravningsbyråers Förbund SBF garanterar genom auktorisation ovanstående byråers yrkeskunnande och etik. Auktorisationen innehåller också ett konsumentskydd.

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Åldrande Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 167 Åldrande Människor lever länge i

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING 1. Jag, vill att Axelssons Begravningsbyrå AB ombesörjer min begravning och den arrangeras i så när överenskommelse med de önskemål som jag ger uttryck för i detta dokument.

Läs mer

Önskemål Inför livets slut

Önskemål Inför livets slut Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

borgerlig begravning Borgerlig begravning

borgerlig begravning Borgerlig begravning borgerlig begravning Borgerlig begravning 2 Vad är en borgerlig begravning? En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan bestämma hur begravningsakten skall utformas. Tvärtemot

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 165 Pensioner Pension är pengar du får när du

Läs mer

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING. Min sista vilja. nordbegravning.se

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING. Min sista vilja. nordbegravning.se ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING Min sista vilja nordbegravning.se 1. Jag, pers nr vill att nord begravning ombesörjer min begravning och att den arrangeras i så nära överensstämmelse med de önskemål jag ger

Läs mer

Mitt testamente till de äldre

Mitt testamente till de äldre Mitt testamente till de äldre Blomsterfondens testamentshjälp BLOMSTER FONDEN Blomsterfonden är min familj. Genom en gåva kan jag hjälpa andra människor att komma in i samma trygga gemenskap. Willem Schaper

Läs mer

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

Jag,.. vill att.. enligt den ordning som tillämpas av. Jag vill gärna att åtager sig att vara officiant (präst. eller annan) som jag känner genom:

Jag,.. vill att.. enligt den ordning som tillämpas av. Jag vill gärna att åtager sig att vara officiant (präst. eller annan) som jag känner genom: 1 (Anvisningar för ifyllande finns i slutet) Denna handling redogör för Min Sista Vilja Jag,.. vill att.. ombesörjer min begravning och att den arrangeras i så nära överensstämmelse som möjligt med de

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Det anteckningsblad som du håller i din hand är tänkt som en checklista inför mötet hos oss på Karlbergs Begravningsbyrå. Här kan du göra egna anteckningar

Läs mer

Lilla Begravningsbyrån

Lilla Begravningsbyrån Har Du mist en anhörig eller nära vän? En anhörigs bortgång är en av de svåraste händelser en människa kan drabbas av. Ofta uppstår en sorgekris då man kan behöva hjälp att ordna det praktiska runt ett

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Planering för begravningsbeställning Här kan du göra dina egna anteckningar och ta med dig till begravningsbyrån, där har du möjlighet att i lugn miljö

Läs mer

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så,

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, Livsarkivet L i v s a r k i v e t Livsarkivet Mitt viktiga dokument Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, men vad händer när det ofattbara sker. Vem får mina saker? Vilka försäkringar

Läs mer

Önskemål och. tankar inför begravning

Önskemål och. tankar inför begravning Önskemål och tankar inför begravning Innehåll: Mina önskemål och tankar inför begravning * Begravningsform * Kista och bädd * Begravningsceremonin * Minnesstunden * Gravsten * Tillkännagivande av dödsfallet

Läs mer

Om arv och testamente, framtiden och djuren.

Om arv och testamente, framtiden och djuren. Om arv och testamente, framtiden och djuren. Vad händer om du inte har skrivit ett testamente? Finns det inget testamente vid din bortgång kommer dina tillgångar att fördelas enligt lagen och följa den

Läs mer

Att åldras i Sverige

Att åldras i Sverige Att åldras i Sverige Sverige och äldre I många kulturer tar familjen hand om de äldre. I Sverige tar vi hand om de äldre, men det sker ofta genom samhället. en kultur en familj äldre att ta hand om ett

Läs mer

Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån

Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån Det anteckningsblad som du håller i din hand är tänkt som en checklista inför planeringsmötet hos oss på begravningsbyrån. Här kan du göra dina egna

Läs mer

Mina önskemål i samband med min död

Mina önskemål i samband med min död Min sista vilja Mina önskemål i samband med min död Datum Namnteckning... Namnförtydligande... Jag ber mina närstående att respektera mina önskemål. Viktigt! Denna handling bör förvaras hemma så att den

Läs mer

BORGERLIG BEGRAVNING HELT EFTER DINA PERSONLIGA ÖNSKEMÅL

BORGERLIG BEGRAVNING HELT EFTER DINA PERSONLIGA ÖNSKEMÅL BORGERLIG BEGRAVNING HELT EFTER DINA PERSONLIGA ÖNSKEMÅL BEGRAVNINGEN ÄR DET SISTA AVSKEDET Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en borgerlig

Läs mer

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna DITT AVTRYCK I VÄRLDEN Om att testamentera till Hoppets Stjärna Ditt avtryck i världen Det vi gör i våra liv lämnar ett avtryck. För de flesta av oss handlar det kanske inte om historiska saker som nobelpris

Läs mer

dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett

dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett mångkulturellt samhälle 2 Praktiska frågor om dödsfall och begravning oavsett tradition och kultur Syftet med denna informationsfolder är att ge information

Läs mer

SILJANS Begravningsbyrå. Till den som ordnar med min begravning. Mina. önskemål

SILJANS Begravningsbyrå. Till den som ordnar med min begravning. Mina. önskemål Till den som ordnar med min begravning Mina önskemål Jag vill att begravningen ombesörjes av.... (Namn på begravningsentreprenör) Vanligen styr religionstillhörigheten begravningsordningen. Svenska kyrkans

Läs mer

borgerlig begravning Borgerlig begravning

borgerlig begravning Borgerlig begravning borgerlig begravning Borgerlig begravning 2 Vad är en borgerlig begravning? En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan bestämma hur begravningsakten skall utformas. Tvärtemot

Läs mer

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om Min önskan Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om anhöriga och vänner. Att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte längre kan ge uttryck för din önskan själv. I vissa frågor

Läs mer

Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden

Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden Varför skriva testamente? Du vill säkert själv bestämma hur dina tillgångar ska användas när du gått bort. Det gör du genom att skriva ditt testamente.

Läs mer

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer Alf Henriksson I den sorg och saknad som följer när något

Läs mer

att lämna svåra besked

att lämna svåra besked att lämna svåra besked Jakob Carlander Liten lathund, checklista och komihåg Det finns några grundläggande punkter som bör gälla svåra besked i de flesta sammanhang. Se detta som en checklista du går igenom

Läs mer

Att fylla i Vita Arkivet innebär att du underlättar för dina närstående

Att fylla i Vita Arkivet innebär att du underlättar för dina närstående Vita Arkivet en vägledning för dina närmaste Att fylla i Vita Arkivet innebär att du underlättar för dina närstående genom att svara på frågor som annars kan vara svåra att besluta om, eller som till och

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

Ditt arv kan rädda liv i generationer.

Ditt arv kan rädda liv i generationer. Länge leve livet. Ditt arv kan rädda liv i generationer. Foto: Anna Kern, Johnér En vacker givartradition. Varje år tar vi emot gåvor från människor som skrivit in Röda Korset i sina testamenten. Det är

Läs mer

En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden

En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden Förord Kära IOGT-NTO-vän Det här är en handledning om att skriva testamente. Vår förhoppning är att du finner information som du har nytta

Läs mer

Att ge vidare. Information om att skriva testamente

Att ge vidare. Information om att skriva testamente Att ge vidare Information om att skriva testamente FOTO: BÖRJE ALMQVIST Den sista viljan Rubriken är dubbeltydlig. Att tvingas utstå krig, flykt och svält är det sista många människor vill vara med om.

Läs mer

Råd vid dödsfall. Information från kyrkogårdsnämnden i Malmö

Råd vid dödsfall. Information från kyrkogårdsnämnden i Malmö Råd vid dödsfall Information från kyrkogårdsnämnden i Malmö DÅ MAN MISTER EN ANHÖRIG eller nära vän ställs man inför både sin egen sorg och en rad praktiska frågor. Frågor som man kanske inte tänkt på

Läs mer

Stigssons Begravningsbyrå. För kvinnor kan det innebära mörka kläder och en vit scarf, för män mörka kläder och en vit slips.

Stigssons Begravningsbyrå. För kvinnor kan det innebära mörka kläder och en vit scarf, för män mörka kläder och en vit slips. Begravningen Begravning i enskildhet Som regel bör du alltid försöka gå på begravningar, även när du är avlägsen släkting eller vän till den avlidne, eller den avlidnes familj. Det betyder ändå mycket

Läs mer

Bra att veta när man mister en anhörig

Bra att veta när man mister en anhörig Mattmars kyrka Bra att veta när man mister en anhörig Vad gör vi nu? Vad ska man börja med? Det är många frågor som dyker upp vid ett dödsfall. Församlingen försöker alltid vara behjälplig så långt det

Läs mer

Fonus en stor del av Sverige

Fonus en stor del av Sverige Fonus en stor del av Sverige Vad är Fonus? Många känner igen Fonus som Sveriges största begravningsbyrå. Men vi är mer än så. Vi lotsar människor genom stora beslut och arbetar för att göra livet enklare

Läs mer

Min sista vilja. Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet

Min sista vilja. Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet Min sista vilja Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet Samtliga förnamn Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Folbokföringsadress Postnummer Ort Medlem i Svenska

Läs mer

Råd vid begravning. Information från Göteborgs kyrkogårdsförvaltning. Urngravfält på Kvibergs kyrkogård

Råd vid begravning. Information från Göteborgs kyrkogårdsförvaltning. Urngravfält på Kvibergs kyrkogård Urngravfält på Kvibergs kyrkogård 031-731 80 80 www.svenskakyrkan.se/goteborg/kgf/ mobil.svenskakyrkan.se/goteborg November 2009 Foto Ronald Eek, Conny Nylén, Cia Hylander Tryck PR-Offset Råd vid begravning

Läs mer

Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd

Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd I denna pärm finns riktlinjer för omhändertagande av anhöriga i samband med dödsfall liksom för uppföljning med efterlevande via telefonsamtal. Ett bra

Läs mer

Arv. kortfattad information om ärvdabalken

Arv. kortfattad information om ärvdabalken Arv kortfattad information om ärvdabalken Ärvdabalken innehåller regler om bland annat bouppteckning, arv och testamente. Hela ärvdabalken hittar du i Svensk författningssamling SFS 1958:637. Den finns

Läs mer

Min sista vilja inför min begravning

Min sista vilja inför min begravning Min sista vilja inför min begravning Någonting brister stilla En röst en sång dör ut Och plötsligt förnimmer man tydligt Att ingenting är som förut. Okänd Jag heter... Och mitt personnummer är... -...

Läs mer

Min sista vilja inför min begravning

Min sista vilja inför min begravning Min sista vilja inför min begravning Någonting brister stilla En röst en sång dör ut Och plötsligt förnimmer man tydligt Att ingenting är som förut. Okänd Jag heter... Och mitt personnummer är... -...

Läs mer

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente? Ske Din vilja! t v å t r e f e m s e x s j u å t t a n i o e l v a Ett dokument för livet Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Läs mer

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043 Till mitt minne En vägledning till mina efterlevande Mina önskemål Att fylla i detta dokument är kanske i första hand en omtanke om dina anhöriga. För att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte

Läs mer

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna,

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna, Westlings Begravningsbyrå, Fondkistan i Eskilstuna kan göra döds och tackannonser i alla de större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt. Ni kan där

Läs mer

Döendet. Palliativa rådet

Döendet. Palliativa rådet Döendet Palliativa rådet Övergå till palliativ vård i livets slut Sjukdomsförloppet kan se olika ut och pågå under olika lång tid bl.a. beroende av diagnos patienten har Palliativ vård i livets slutskede

Läs mer

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Foton i broschyren är tagna av: Kerstin Andersson, Owe Backland och Christer Arneson. Broschyren ges ut av: Kyrkogårdsnämnden i Löddebygdens

Läs mer

Arv Kortfattat om lagstiftningen

Arv Kortfattat om lagstiftningen Arv Kortfattat om lagstiftningen Producerad av Justitiedepartementet Foto: Justitiedepartementet, tryck: Elanders, 2015 Bouppteckning När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar

Läs mer

När någon avlidit. till dig som närstående, information och praktiska råd

När någon avlidit. till dig som närstående, information och praktiska råd När någon avlidit till dig som närstående, information och praktiska råd I den här foldern kan du läsa om vad som sker i samband med att någon avlidit och vad du som närstående har ansvar för samt vart

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente På många håll i världen riskerar människor livet för att kunna uttrycka sin vilja I många länder

Läs mer

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo 2 ATT BEVAKA RÄTT I DÖDSBO Uppgiften att bevaka rätt i dödsbo kan uppkomma om en person som har en god man eller förvaltare har del i ett dödsbo och det i den

Läs mer

S T Ö T T E B R E V. Till: Dig som måste ordna

S T Ö T T E B R E V. Till: Dig som måste ordna S T Ö T T E B R E V Till: Dig som måste ordna Sova är viktigt, att orka somna kan vara svårt när känslorna stannat i tomhet. Sova en stund är ändå viktigt. Kanske är du den som mitt i sorgen måste försöka

Läs mer

Begravning OMHÄNDERTAGANDET

Begravning OMHÄNDERTAGANDET VITA ARKIVET Vita Arkivet Vita Arkivet är en möjlighet för dig att berätta om dina önskemål runt din egen begravning. Här kan du påverka, göra val och ha en önskan, men det är också en möjlighet att ge

Läs mer

Begravningspastoral. - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå

Begravningspastoral. - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå Begravningspastoral - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå Pastoralens innehåll Svenska kyrkan har fått i uppdrag från staten att sköta begravningsverksamheten för alla i Umeå. Begravningslagen reglerar

Läs mer

vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut

vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut 2 Vid livets slut Död och begravning är i många kulturer lika viktigt som livet självt. Därför är det av yttersta

Läs mer

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon STÖTTEBREV Till: Dig som måste ordna Sova är viktigt, att orka somna kan vara svårt när känslorna stannat i tomhet. Sova en stund är ändå viktigt. Kanske är du den som mitt i sorgen måste försöka vara

Läs mer

Arvsrättsliga regler i Sverige

Arvsrättsliga regler i Sverige 1 Arvsrättsliga regler i Sverige Advokat Thorulf Arwidson September 2017 Denna text är avsedd att ge en överblick över de nuvarande svenska reglerna om arv. Den är skriven för den som tidigare inte har

Läs mer

Gör ditt testamente. till en gåva för livet. Om Cancerfonden

Gör ditt testamente. till en gåva för livet. Om Cancerfonden Gör ditt testamente Om Cancerfonden till en gåva för livet Cancerfonden bildades 1951. Under 60 år har Cancerfonden samlat in 7,2 miljarder kronor och avsatt 7 miljarder kronor till svensk cancerforskning.

Läs mer

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling Den sista viloplatsen i Maria Magdalena församling Begravning När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen.

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Vita Arkivet. vara bra att uttrycka önskemål om att någon bland de efterlevande får vara den som avgör vissa eller alla frågor.

Vita Arkivet. vara bra att uttrycka önskemål om att någon bland de efterlevande får vara den som avgör vissa eller alla frågor. Vita Arkivet Vita Arkivet är en möjlighet för dig att berätta om dina önskemål runt din egen begravning. Här kan du påverka, göra val och ha en önskan, men det är också en möjlighet att ge dina anhöriga

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

Råd vid dödsfall. Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö

Råd vid dödsfall. Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö Råd vid dödsfall Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö Då man mister en anhörig eller nära vän ställs man inför både sin egen sorg och en rad praktiska frågor. Frågor som man kanske inte tänkt på

Läs mer

Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de

Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de Bra att veta. Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de val man gör. T.ex. storlek på dödsannonsen,

Läs mer

Inför besöket på begravningsbyrån IGNIS. Begravningsbyråer

Inför besöket på begravningsbyrån IGNIS. Begravningsbyråer Inför besöket på begravningsbyrån Inför besöket är ett dokument som ni kan använda som en checklista inför ert möte med er begravningsrådgivare. Här kan ni göra era egna anteckningar och ta med er till

Läs mer

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en rikstäckande organisation som är partipolitiskt och religiöst

Läs mer

www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB

www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB Bra att veta Bra att veta Det är många frågor du behöver ta ställning till i samband med ett dödsfall. Nova Begravningsbyrå vill i denna folder ta fram det som bör och måste göras samt våra rekommendationer

Läs mer

Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan

Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 SORGEN...4 VAD ÄR DÅ SORGEN OCH SORGEPROCESSEN?...4 SORGEN TAR SIN TID...5 SORGENS 4 STEG...5 SVÅRT

Läs mer

Omsorgs- och handikappfrågor Sjukvård/Tandvård Kommuners ansvar för avlidna Bilagor: Cirkulär 1993:21 Mötet med döden inom kommunens vård och omsorg

Omsorgs- och handikappfrågor Sjukvård/Tandvård Kommuners ansvar för avlidna Bilagor: Cirkulär 1993:21 Mötet med döden inom kommunens vård och omsorg Cirkulärnr: 1994:227 Diarienr: 1994:3208 Handläggare: Avdsek: Alwa Nilsson Lena Sandström Vård Komrätt Datum: 1994-12-21 Mottagare: Rubrik: Äldreomsorg Omsorgs- och handikappfrågor Sjukvård/Tandvård Kommuners

Läs mer

Instruktioner för åtgärder i samband med dödsfall. Väntat dödsfall i hemsjukvård och särskilda boendeformer

Instruktioner för åtgärder i samband med dödsfall. Väntat dödsfall i hemsjukvård och särskilda boendeformer Åtgärder i samband med dödsfall Sida 1 (5) 1. Dokumenttyp 2. Fastställande/upprättad Instruktion 2011-05-31 av Vård- och omsorgschefen 3. Senast reviderad 4. Detta dokument gäller för 5. Giltighetstid

Läs mer

Mina önskemål i samband med min död

Mina önskemål i samband med min död Min sista vilja Mina önskemål i samband med min död Datum Namnteckning... Namnförtydligande... Jag ber mina närstående att respektera mina önskemål. Viktigt! Denna handling bör förvaras hemma så att den

Läs mer

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo 2 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS TILLSYN Överförmyndarnämnden har enligt lag till uppgift att utöva tillsyn över bland annat förmyndares och gode mäns verksamhet. När

Läs mer

En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut. men vad är det som gäller och hur gör jag?

En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut. men vad är det som gäller och hur gör jag? En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut men vad är det som gäller och hur gör jag? Av Carina Alvén, Konsumentvägledare, Marks kommun, 511 80 KINNA Ett värdigt avslut när livet tar slut

Läs mer

Välkommen till Vita Arkivet

Välkommen till Vita Arkivet en vägledning Välkommen till Vita Arkivet Varsågod, här får du ett kort som du kan ha i plånboken för att berätta att du fyllt i Vita Arkivet. Det kan dessutom vara en god idé att underrätta dina anhöriga

Läs mer

FÖRORD. Ulf Holmberg ulf.holmberg@wwf.se Testamentsansvarig Världsnaturfonden WWF

FÖRORD. Ulf Holmberg ulf.holmberg@wwf.se Testamentsansvarig Världsnaturfonden WWF FÖRORD Ibland får vi frågor om hur man upprättar ett testamente. Frågorna gäller både testamenten rent allmänt och hur man utformar en lydelse med Världsnaturfonden WWF som förmånstagare. Det är oftast

Läs mer

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet.

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. S jöräddningssällskapet är en ideell förening som är helt beroende av medlemsavgifter, gåvor och donationer. Vår uppgift är att

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Den missförstådda sorgen

Den missförstådda sorgen Att känna sorg vid en förlust är naturligt. Samtidigt är sorg en av våra mest försummade och missförstådda upplevelser. Vi är ovana att hantera den och vet inte hur vi ska bete oss när vi möter människor

Läs mer

Om begravning och gravsättning i Umeå

Om begravning och gravsättning i Umeå Om begravning och gravsättning i Umeå Begravning och gravsättning i Umeå Allmänt Det är Svenska kyrkan i Umeå som sköter begravningsverksamheten i Umeå på uppdrag av staten. Det gäller invånare i Umeå

Läs mer

LIVETS STIG BÄR FRAMÅT Broschyr om testamenten

LIVETS STIG BÄR FRAMÅT Broschyr om testamenten LIVETS STIG BÄR FRAMÅT Broschyr om testamenten Varför forskar man om diabetes? Typ 1 -diabetes (juvenil diabetes) är vanligare i Finland än i något annat land i världen. Varje år får omkring 600 barn i

Läs mer

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011 Dnr SN11/47 Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden Antagen den 28 april 2011 Att gälla fr o m den 1 juni 2011 Dnr SN11/47 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Socialtjänstens ansvar...

Läs mer

Resultat av SBFs kundundersökning 2013

Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Vår auktorisation genom Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) innebär bland annat att vi ska genomföra regelbundna kundundersökningar. Nedan kan ni läsa svaren

Läs mer

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 Allt material på dessa sidor är upphovsrättsligt skyddade och får inte användas i kommersiellt

Läs mer

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang.

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang. Begravning Vad är meningen med livet? Finns det en fortsättning efter döden? Hur kommer man igenom sorg? Det är viktigt för oss människor att ge oss tid att fundera och samtala kring livets mening och

Läs mer

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering?

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? 38 Träff6. Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? Mål för den sjätte träffen är att få kunskap om vart jag vänder mig om mina rättigheter kränkts få kunskap om hur jag kan anmäla diskriminering

Läs mer

Limhamns Begravningsbyrå

Limhamns Begravningsbyrå Limhamns Begravningsbyrå På Limhamns Begravningsbyrå har vi underställt oss höga krav på kompetens och etik. Det första kravet handlar om respekt. Respekt för den döde, för de efterlevande och för dödsboets

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. inför livets slut. Planera för nästa generation idag. Stöd svensk cancerforskning!

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. inför livets slut. Planera för nästa generation idag. Stöd svensk cancerforskning! ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS inför livets slut Leva på döden livet som begravningsentreprenör Ett yrke med mycket medmänsklighet omgivet av gamla fördomar Olika trosuppfattningars

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

I samband med dödsfall

I samband med dödsfall I samband med dödsfall Att förlora en nära anhörig och vän tillhör livets allra svåraste upplevelser. Sorgen och saknaden måste få bearbetas och ta sin tid. Man behöver söka stöd både hos närstående och

Läs mer

Guide till att skriva en dödsannons

Guide till att skriva en dödsannons Guide till att skriva en dödsannons Westlings Begravningsbyrå kan göra döds- och tackannonser i alla större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt.

Läs mer

Tankar om testamenten

Tankar om testamenten Tankar om testamenten den goda eftersmaken Det mesta vi människor gör och upplever i livet får en eftersmak. Perioden vi bodde eller arbetade på en speciell plats. Pratstunden med grannen. Många minnen

Läs mer