BEHANDLING AV MEDDELANDEDAGBÖCKERNA Ver. 1.04b

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEHANDLING AV MEDDELANDEDAGBÖCKERNA 11.3.2003 Ver. 1.04b"

Transkript

1 BEHANDLING AV MEDDELANDEDAGBÖCKERNA Ver. 1.04b ALLMÄNT Som botten för meddelandedagböckerna har vi använt den kommunikationsdagbok, som Räddningsinstitutet använder. Den ursprungliga blanketten är tudelad, den ena delen är för utgående meddelanden, och den andra delen för inkommande meddelanden. Meddelandedagböckerna som planerats för Säkerhet 2003-övningarna följer samma fördelning, och är även layoutmässigt lika de blanketter som räddningsmyndigheterna använder. Största skillnaden mellan blanketterna är namnändringen, samt att vi har en kolumn för meddelandenummer. Blankettens namn Meddelandedagbok passar våra syften bättre. Samtidigt blir risken för missförstånd mindre, ifall fler instanser sköter meddelandetrafik i samma utrymmen. Meddelandenas utformare fyller ju trots allt i blanketter som väldigt mycket liknar de vi fyller i. Hur meddelandenummer bildas går vi igenom i Behandling av Meddelande-blanketten. Den bör du bekanta dig med innan du deltar i övningarna! Våra blanketter för meddelandetrafiken är konstruerade så att de fungerar oberoende om meddelandets utformare är vid radiostationen, eller långt ifrån. Bägge av dessa fyller alltså i blanketter, så att det finns en dubbelbokföring. Med några numreringsmetoder kan dessa bokföringar föras ihop så, att eventuella felaktigheter kan klaras upp utan synkontakt mellan utformaren och förmedlaren. TILL EN BÖRJAN Ta Utgående meddelanden dagboken framför dig, och bekanta dig med den i lugn och ro. Se vilka gemensamma uppgifter som fylls i i den övre delen av blanketten, samt vad man bör fylla i för varje meddelande. Lägg på minnet i vilken ordning man fyller i blanketten, och jämför vilken information även ska fyllas i på Meddelandeblanketten Bekanta dig med Inkommande meddelanden dagboken på samma sätt, och jämför även denna med meddelandeblanketten. Om du på förhand bekantar dig med meddelandeblanketten går ifyllandet automatiskt i övningen. Ett bra sätt att öva sig på förhand är t.ex. att hålla ett övningstillfälle tillsammans med andra som deltar. Kom dock ihåg att vara omsorgsfull! Ifall just du gör en miss i rutinerna, kan det vara just p.g.a. dig som ett meddelandekaos bildas! Ett gott meddelandetrafikeringssätt kräver, trots att det är bråttom, att alla anteckningar är klara så fort som möjligt före man skickar meddelandet. Övrig informations fylls i omedelbart efter kontakten. Om det sker något oväntat, som gör att delar av meddelandet försvinner, går det snabbt att återgå till det ställe av kommunikationen där man lämnade. Detta genom anteckningar man gör vart efter man kommunicerar. Fungerar även ett dygn efteråt! Om anmärkningar görs efteråt, i värsta fall i stora mängder på en gång, går det på inga vis att återgå till punkten där man tappade kontakten. Gör därför en sak i taget, tills saken är klar! Oberoende på hur stressigt det än må vara!

2 GRUNDANDET Alla blanketter och dokument i Säkerhet 2003-meddelandetrafiken har konstruerats enligt från penna till pappers, och papper til papper metoder. Det bör finnas grundredskap, så att allt kan skötas utan elektriska hjälpmedel. Eftersom vi nu övar sakerna den svåra vägen, kommer verksamheten även att fungera i ofullstäniga situationer med ofullständig utrustning. De flesta dokument finns tillhanda via olika programvaror. I akuta situationer kanske inte dessa programvaror finns tillgängliga för alla! Åtminstone inte samma version osv. Och när det är bråttom kommer tiden inte att räcka till för något råddande. Därför har vi gjort denna botten, så låt oss bekanta oss och lära oss den. Olika förenklande tekniska lösningar löns inte ens att försöka sträva efter i detta syfte. Om sådana behövs, låt oss då hitta på dem en efter en. Inte många gånger, på många olika ställen. Låt oss nu koncentrera oss i detta grundpappers rötter. Ta Utgående meddelanden dagboken framför dig. Vår utgångspunkt är nu att meddelandestationen just blivit uppsatt, och dess verksamhet just ska börja. Fyll nu i den ledarstation eller motvarande ni betjänar under punkten Enhet som betjänas. I riktiga situationer kommer detta knappast att innebära några oklarheter. I övningarna skall detta vara klart i övningsskildringen. Om informationen inte är känd för dig, ta reda på det! Enheten kan t.ex. vara Vasas ledarstation, i detta fall då ledarstationen i Vasa. Inom en och samma ledarstation kan det finnas flera stationer på samma frekvensband, men även många olika band. Kom överens inom ledarstationen stationernas nummer 1-9, beroende på vilka frekvenser en station inom ledarstationen kör. Detta behövs för att vi senare kan koppla ihop en viss station inom ledarstationen till sina meddelandeblanketter och dokument. Trots att stationens callbokstäver kan variera. I punkten Meddelandestation nr. HF/VHF/UHF CALL: fyller du i redan nämnda stationsnummern, stryk över de felaktiga frekvensområdena, och fyll på strecket i stationens nummer. Försök hålla samma call hela tiden, trots att operatörerna turas om att bevaka frekvenserna. I det högra övre hörnet hittar du Datum, fyll där i det datum som gällde när sidan började ifyllas. Under datum hittar du Sida. Fyll här numret på sidan (i löpande följd). Eftersom vi just påbörjat övningen, fyller du i 1, då detta är första sidan. Nu är punkterna på papprets övre del ifyllda. Fyll på första sidan i datumet stationen grundats, tid och datum (även koordinater, ifall GPS finns med) samt vem som svarar för stationen. Detta kan fyllas i t.ex. i det tomma vita utrymmet. Stationsansvarige bör vara överenskommen eller vara utnämnd, trots att övningen i övrigt genomförs i talkoanda. All övrig information bör fyllas i på varje papper! Gör motsvarande anmärkningar på Inkommande meddelanden blankettens första sida! UTGÅENDE MEDDELANDE Utformaren förmedlar sitt medelande till stationen på en meddelandeblankett som färdigt har ifyllt: - bokföringsnumern för avsändarens utåtgående meddelanden - brådskande klass - hemlighållningsklass - avsändare - mottagare

3 - datering och tid - meddelandets textliga innehåll - underskrift, samt utformarens tjänsteuppdrag Om något av detta fattas, returnera meddelandeblanketten till utformaren för komplettering! Om informationen är korrekt ifylld, fyll i den information som finns i övredelens tjockramade ruta noggrannt, enligt anvisningarna i Behandling av meddelandeblanketten. All verksamhet som nu nämnts hör till meddelandeblankettens ifyllande, och anvisningarna hittar man i ovannämnda anvisning. Först när du har en komplett ifylld meddelandeblankett framför dig kan du börja fylla i dagboken enligt följande anvising: 1. I den vänstra kanten finns ett tomt rum reserverat för meddelandedagbokens löpande nummer. Fyll i börjandes från nummer ett. Skriv även ner samma siffra i nedre högra hörnet och ringa in den (Nr 1). För numrering finns inget eget fält. Denna numrering hjäper till, ifall det blir något rådd under övningen, även under meddelanderusher. 2. Fyll i Avsändare och Mottagare punkterna i meddelandedagboken noggrannt, enligt de motsvarande fälten i meddelandeblanketterna. Blanda inte dessa två sinsemellan! 3. Fyll i stationsdagboken Avsändarens bokföringsnummer i utrymmet som är reserverat för det. I meddelande blanketten är detta fält nämnt Utåtgående nr 4. Fyll i från meddelandeblankettens Kl. i dagbokens Medd. tidpunkt kl.. 5. Kryssa i från meddelandeblankettens Brådskande klass i meddelandedagboken. Kontrollera att du kryssadei rätt spalt! Du har TS (vanligt meddelande, tavallinen sanoma), PS (expressmeddelande, pikasanoma) och HS (nödmeddeande, hätäsanoma) att välja mellan. Denna märkning bestämmer behandlingsordningen. Nödmeddelandet är det mest brådskande, expressmeddelande följande, och vanligt meddelande är ett vanligt meddelande, som det inte är bråttom med. Ifall brådskande klassen inte kräver annat, behandlas meddelanden i hela nätet i den ordning de kommer. 6. Nu har du flyttat över alla viktiga detaljer som utformaren gett. Dessa detaljer kallas meddelandeinformation. 7. Sedan koncentrerar vi oss på att bokföra information om kommunikationen. Dessa hittar man från den tjockt inramade rutan i meddelandeblankettens övre del. 8. Anmärkningar i den inramade delen görs färdiga antingen på radiostationen, eller i dess meddelandebyrå. Skriv ner hela meddelandenumret i dess ursprungliga form i stationsdagboken under punkten meddelandenummer. Facken för meddelande numret är tvåsiffriga, förutom den sista, dit det kommer två till fyra tecken. Detta är utformarens stationscall, utan prefix. t.ex. 3FN (för oh3fn call). Detta fack får inte lämnas tomt! Ett fel i detta kan leda till kaos på just din station. 9. I Motstation punkten i meddelandedagboken fyller du i callbokstäverna på din motstation (OBS! Hela callet). Om du vet att du har en fungerande kontakt med motstationen, fyll i det! Det finns inga oklara fall. Om du inte vet att din station har de kontakter som behövs, kommer du kanske att behöva kolla upp det via trafikeringskartor eller tabeller (ifall sådana finns). Du kan även behöva utreda en rutt som går via flera förmedlande stationer. Ruttens första station är i detta fall din motstation, alltså den stationens call fyller du i. 10. I följande kolumn Förm. lägger du ett kryss, om: a) du förmedlar ett meddelande du fått därifrån. b) Du skickar ett meddelande till stationen, som sedan förmedlar meddelandet vidare. Om meddelandet inte skall förmedlas, dra ett streck i Förm. kolumnen.

4 11. Om ni på er station använder HF-, VHF- och UHF-stationer och av någon anledning inte använder olika meddelandedagböcker för olika frekvensområden, fyll då i bandets första bokstav i HF/VHF/UHF (x) rutan. H, V eller U räcker. Detta är dock ingen bra metod, men i vissa situationer kan man vara tvungen att följa denna modell, t.ex. om utrymmet på stationen är begränsat och man måste köra på två eller fler frekvensområden. Så vida man har skilda stationer för varje frekvensområde kan man dra ett streck i rutan. 12. När du sänt meddelandet och avslutat kontakten, fyll i tidpunkten för när kontakten tog slut i skickats eller förmedlats kl rutan. Efter att det ursprungliga meddelandet blivit sänt skall dess meddelandeblankett omedelbart returneras till meddelandets utformare. Om du av någon konstig anledning måste spara meddelandeblanketten (sådana situationer borde inte förekomma) skall du även fylla i tiden när meddelandeblanketten returnerats till utformaren. 13. Kvitteringsmeddelandet bokförs inte i meddelandedagboken, utan de fylls enbart in i stationsdagboken. MOTTAGNA MEDDELANDEN Tag Inkommande meddelanden dagboken framför sig. Försäkra dig om att dagbokens informations del är ifylls enligt det som berättades i GRUNDANDET avsnittet. Nu antar vi att er station skall ta emot ett inkommande meddelande och fylla i information i dagboken. 1. I Nr spalten längst till vänster fyller du i en etta. Fyll även i detta nummer i nedre högra hörnet och ringa in den ettan. Numreringen sker löpande, och på första raden på sida 2 fortsätter numreringen löpande. På sid 2 skriver du också den sidans första nummer i högra nedre hörnet. Börja inte numreringen från 1 annat än på första sidan! 2. Fyll till följande i Avsändare och Mottagare fälten. I dessa fält fyller du i samma uppgifter som finns på meddelandeblanketten. 3. Fyll i den ursprungliga tiden (den tid som utformaren skrivit meddelandet) i fältet Tid för meddelandet kl. Hit skall du inte skriva den tid du tar emot meddelandet! 4. Fyll nu i Brådskande klass spalten, genom att kryssa i vad utformaren ansett meddelandet har för brådskande klass. Nu har du fyllt i all meddelandeinformation om meddelandet. Och nu skall vi gå igenom hur man bokför informationen om kommunikationssituationen. 5. I Mottaget kl fyller du i när er kommunikation tog slut. Tiden fylls i i finsk tid, blanda inte in GMT-tiden i något skede i denna meddelandetrafik! GMT-tiden har du fyllt i när kontakten tog slut i din stationsdagbok (loggen). I loggen fyller du dessutom i alla enskilda kommunikationshändelser, som t.ex. kommunikationstester, störningar etc. Det finns inga fält för att fylla i när kvitteringen för ett meddelande kommer fram. Fälten för tider hör enbart ihop med meddelandet. Kvitteringar kan man t.ex. fylla i så att man i meddelandeblankettens nedre vänstra hörn skriver tiden och bokstäverna RX, och ringar in dem. På detta vis kan du få informationen från meddelandeblanketten då dy fyller i dagböcker. Denna praxis varierar enligt om stationen har fördelat uppgifterna, samt ifall den har en egen meddelandebyrå eller inte. Om kommunikatören gör allt pappersarbete, har han hela tiden tidsinformationen i stationsdagboken. 6. I meddelande nummer fältet fyller du i meddelandenummret (som innehåller tecken). Kom ihåg att gruppera tecknen likadant som de är grupperade ursprungligen! 7. I motstation fältet fyller du i stationscallet på den station, som sände dig meddelandet. Om meddelandet förmedlas är alltså callet någon annans än den som utformat meddelandet! 8. I följande spalt, Förm. lägger du ett kryss, om meddelandet skall förmedlas vidare till någon annan. Om meddelandet inte skall förmedlas, utan är riktat till er, dra ett streck i fältet.

5 9. Om er station är tidigare nämnda bandfrekvensstation och använder endast en stationsdagbok, fyll i frekvensområdet i spalten som är reserverad för det ändamålet. 10. När meddelandet sänds till mottagaren, fyll i denna tid i Skickats eller förmedlats kl. spalten. 11. Ett meddelande som skall förmedlas har nästan likadan bokföring som ett meddelande som lämnar åt er station. De enda skillnaderna är att Förm. fältets kryss och Skickats eller förmedlats kl fälten till en början är tomma. När du bokfört ett meddelande som skall förmedlas i sin helhet i inkommande meddelanden dagboken, skall du omedelbart fortsätta verksamheten i utåtgående meddelanden dagboken. Flytta över all information till den, och kryssa även där i Förm. fältet. På så vid kommer även samma meddelandenummer i bägge dagböcker. Först när meddelandet som skall förmedlas lämnat er station fyller du i tidpunkten i både inkommande och utåtgående meddelandens spalt längst till höger. När meddelandet är förmedlat, försäkra dig om att det i meddelandedagboken finns fullständiga uppgifter, och att dessa uppgifter stämmer överens med era meddelandeblanketter. Efter detta arkiveras det förmedlade meddelandet i radiostationens arkiv. 12. Kvitteringsmeddelanden fylls endast i i stationsdagboken.

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 Användarmanual & Övningsuppgifter Innehåll Inledning... 2 Inloggning... 3 Inkorgen... 4 Skapa mappar... 4 Skriv ett nytt meddelande... 4 Bifoga fil... 6 Kontakter... 7 Lägg

Läs mer

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4 En introduktion till en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag version 4.4 Sida 1/26 - INNEHÅLL - 1 Allmänt...3 2 Allmänt om tjänsten...3 2.1 Strukturen...3 2.2 Vad behövs för att köra i gång?...3

Läs mer

Handledning för kassörer vid Teknisk Fysik på Chalmers

Handledning för kassörer vid Teknisk Fysik på Chalmers Gallneby A. Erik Skattmästare 07/08 Kassör F-styret 08/09 Handledning för kassörer vid Teknisk Fysik på Chalmers UPPLAGA 1 2009 Chalmers Tekniska Högskola Fysikteknologsektionen F-styret Liten ordlista

Läs mer

03_MacOSXLeopard_62-83_svenska.indd 62 2008-08-10 13:20:59

03_MacOSXLeopard_62-83_svenska.indd 62 2008-08-10 13:20:59 03_MacOSXLeopard_62-83_svenska.indd 62 2008-08-10 13:20:59 Kapitel 3 Organisera ditt liv bättre Ordna dina kontakter, kalendrar och annat som du vill ha det Jag tror att många människor i första hand skaffar

Läs mer

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Innehållsförteckning INLEDNING... 3 Hur man använder manualen... 3 Rekommenderade systemkrav och inställningar... 3 ALLMÄNT

Läs mer

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER Konto 5 Kontogrupp 6 Företagsuppgifter 7 Leverantörer 8 BEARBETNING Registrering

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

En guide till att skanna kurslitteratur. på universitet och högskola

En guide till att skanna kurslitteratur. på universitet och högskola En guide till att skanna kurslitteratur på universitet och högskola Innehåll sid 2. Varför kopiera sid 3. Förberedelser sid 4. Att skanna sid 8. OCR:ning sid 11. Vanliga fel sid 12. Spara och dela med

Läs mer

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Innehållsförteckning 1 Kontaktvägar och adresser...3 2 Introduktion...4 2.1 Vad är Medgivande via hemsida...4 2.2 Om manualen och ytterligare hjälptexter...4

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Högskoleprovet provhandbok

Högskoleprovet provhandbok 1 Högskoleprovet provhandbok INNEHÅLL Information från Universitets- och högskolerådet s. 1 Rutiner för provmaterialet s. 2 Information som rör provgenomförandet s. 4 Provets genomförande instruktioner

Läs mer

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3 Snabbstart med Turbo...3 Kalenderbokningen....3 Hur en bokning går till...4 Boknings Dialogen:...4 Godkänn Logipris....4 Checklista...6 Kommentera bokning...6 Ändra order....6 Övriga funktioner på kalendern...7

Läs mer

För varje barns rätt att upptäcka världen

För varje barns rätt att upptäcka världen För varje barns rätt att upptäcka världen Lär dig använda ditt trygghetslarm med GPS för barn tryggt och sunt! Innehållsförteckning Vad är GPS? Hur fungerar GPS? Vad är GSM? Trygghetslarm med GPS Hur använder

Läs mer

getsmart Grå Regler för:

getsmart Grå Regler för: (x²) 1 2 Regler för: getsmart Grå Algebra 8 _ (x²) 1 2 Algebra 4 (2 2³) 1 4 _ xy (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy 4 Algebra Algebra _ 8 Det rekommenderas att man börjar

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

FirstClass Handledning för elever & personal

FirstClass Handledning för elever & personal FirstClass Handledning för elever & personal 2 FIRST CLASS HANDLEDNING FÖR ELEVER OCH PERSONAL VID LAHOLMS SKOLOR Innehåll: Ditt eget skrivbord... sid 3 Din presentation... sid 3 Ditt personliga lösenord...

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

Användarmanual 2007-11-26 1

Användarmanual 2007-11-26 1 Användarmanual 2007-11-26 1 Urkunds system för automatisk dokumentkontroll kan på ett enkelt och tidsbesparande sätt användas för att förebygga och upptäcka plagiering från ett omfattande och kontinuerligt

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Manual för Sverigekassans hemsida

Manual för Sverigekassans hemsida Manual för Sverigekassans hemsida Manualen visar hur du bygger ditt eget kassaregister. Du får provbygga och testa hur mycket du vill. Om du blir nöjd med ditt kassaregister kan du beställa och få det

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Användningsområde... 1 2 Inställningar för enkät... 1 2.1 Fliken Allmänt... 1 2.2 Fliken Frågor... 2 2.2.1 Textfråga... 3 2.2.2 Envalsfråga...

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer