Annons Hela denna tematidning är en annons om AUTOMATION från Mediaplanet Annons. Automation FÖR ÖKAD PRODUKTIVITET OCH KONKURRENSKRAFT DECEMBER 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Annons Hela denna tematidning är en annons om AUTOMATION från Mediaplanet Annons. Automation FÖR ÖKAD PRODUKTIVITET OCH KONKURRENSKRAFT DECEMBER 2004"

Transkript

1 Annons Hela denna tematidning är en annons om AUTOMATION från Mediaplanet Annons Automation TEMA FÖR ÖKAD PRODUKTIVITET OCH KONKURRENSKRAFT DECEMBER 2004 Stor flexibilitet med rätt system De flesta inom automationsbranschen tycks vara överens om att det område där det i framtiden finns bäst utvecklingspotential, är mjukvaran som styr produktionen - alltså styrsystem, affärssystem och logistiksystem. Siemens har ett av Sveriges och världens ledande automationssystem. sidan 6 Kunniga konsulter reder ut finansieringsalternativen Den högsta tröskeln för ett företag som vill automatisera sin produktion är den ekonomiska. Oftast krävs kunniga finanskonsulter för att reda ut allt som har med finansieringen att göra. Det vanligaste argumentet för att leasa en anläggning är att man på så sätt slipper belasta balansräkningen, säger Åke Madesäter, Cim Skill AB. sidan 10 Framtidens fältbuss är redan här I takt med att kraven ökar på produktionsstyrning, kvalitetsuppföljning och spårbarhet växer även kraven på produktionen. Det är här fältbusstekniken kommer in. En teknik som introducerades på marknaden för mer än 20 år sedan. sidan 11 Här skapas framtidens robotteknik Robotdalen är ett projekt där tanken är att skapa tillväxt i Mälardalen med hjälp av robotik. Genom nätverksbyggande och samarbeten mellan samhälle, näringsliv och högskolor ska regionens utveckling föras framåt, berättar Peter Lundström, marknadschef i Robotdalen. sidan 12 Högre automationsgrad ökar tillväxten I början av 1900-talet utvecklades Sverige till ett av världens mest industrialiserade länder. Flera svenska företag har under åren visat prov på tekniskt ledarskap och skapat många lysande innovationer, bland annat när det gäller robotisering och automationsteknik. Men försprånget gentemot andra länder har krympt och många oroas nu för en omotiverat stor utflyttning av produktionen till låglöneländer. sidan 4 Automatisk affärsnytta sid 8 Förbättrad arbetsmiljö med automation Att låta automatisera tunga och krävande arbetsuppgifter har visat sig kunna lösa många ohälsoproblem. sidan 15 Svetsrobotar skapar starka band För att stärka konkurrenskraften och förbli världsledande har Olofsfors AB satsat på modern processutrustning och högeffektiv robotautomation. sidan 9 Ökad produktivitet och konkurrenskraft Industriföretagen i Sverige blir alltmer inriktade på högteknologisk framställning, forskning och utveckling. sidan 2 ANNONS ANNONS Från processflöde till kassaflöde* * Även med relativt begränsade investeringar i automation kan du sänka företagets kostnader. Väljer du även att knyta ihop affärer och produktion stärker du konkurrenskraften ytterligare. Benima är Nordens ledande konsultföretag inom industriell IT och automation med över 500 kvalificerade konsulter. MEDFÖLJER SOM OBEROENDE TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI DECEMBER 2004

2 2 Annons Hela denna tematidning är en annons om AUTOMATION från Mediaplanet Annons Ebba Lindsö: Fem år har gått sedan Europas regeringschefer träffades i Lissabon och beslutade om en gemensam europeisk konkurrenskraftsstrategi. Grundtanken var att återta tätpositionen på världsmarknaden. Lissabonstrategin är ännu mer angelägen idag. Trollhättan och Russelsheim är bara en försmak. Hela näringslivet i Europa berörs på ett genomgripande sätt av omvandlingen. Med den omfattande företagsflytten utomlands behövs nya och framväxande näringsgrenar som kan svälja det stora antalet friställda på samma sätt som industrin gjort tidigare i historien. Industriföretagen som stannar i landet blir alltmer inriktade på högteknologisk framställning, forskning och utveckling. Egentligen inser de allra flesta vad som behöver göras. Finansminister Per Nuder lade för en tid sedan fram ett fempunktprogram för konkurrenskraften. Wanja Lundby Wedin har själv suttit med i den så kallade Wim Kok grupp som nyligen lade fram den rapport som ska sätta press på EU länderna att genomföra Lissabonstrategin nationellt. Utgångspunkten är att skapa tillväxt och fler jobb i samklang med en hållbar miljö. Stark fokus sätts på att främja kunskapssamhället, företagsklimatet och en effektiv Inre Marknad. Tjänstehandeln och arbetskraftens rörlighet är högprioriterade vilket är bra för Sveriges industri som har ett mycket högt förädlingsvärde och tjänsteinnehåll. Men Lissabonstrategin är en utmaning som kräver mod och ledarskap. Näringslivet och industrin har ett medansvar att genomföra Lissabonstrategin genom att investera i FoU och teknik som leder till ökad produktivitet och konkurrenskraft. Den svenska regeringen måste nu ta sitt huvudansvar. Regeringen vill gärna framhäva de områden där vi ligger bra till europeiskt och globalt. Men Lissabonhemläxan handlar snarare om att åtgärda de områden där Sverige halkat efter Europa till exempel när det gäller entreprenörskap, den sammanvägda företagsbeskattningen, arbetsmarknadens flexibilitet och incitament för högre utbildning. Det ojämförligt största hotet mot vårt framtida välstånd är den låga andel företagsinvestering vi har i Sverige Sverige ligger enligt Wim Kok rapportens statistik sämst i EU med företagsinvesteringar som motsvarar12,6 procent av BNP. Österrike har 20, Danmark 18, Grekland 21 och Estland 25. Investeringsklimatet för företagen i Sverige är vår nations ödesfråga. Utan incitament för företagen och deras ägare att ny- och återinvestera finns det ingen bra framtid för Sverige. I denna tidning vill vi att företagen ska ges möjlighet att med mer kunskap och förståelse öka sin effektivitet och lönsamhet genom automation. En stark Svensk tillverkningsindustri är av intresse för oss alla, och människor är på ett eller annat sätt direkt beroende av denna industri. Utmaningen är genomförandet! Vi har alla, även regeringen, ansvar för att skapa tillväxtmöjligheter för näringslivet och vända outsourcing-debatten till en tillväxtdebatt. Ebba Lindsö, vd Svenskt Närings- Innehåll: Högre automationsgrad ökar tillväxten... sid 4 Kunskapskonsulter med fokus på automation Stor flexibilitet med rätt system... sid 6 Automatisk affärsnytta... sid 8 Svetsrobotar skapar starka band... sid 9 Ekonomiska förutsättningar... sid 10 Framtidens fältbuss är redan här... sid 11 Här skapas framtidens robotteknik... sid 12 Unik robotikutbildning... sid 12 Förbättrad arbetsmiljö med automation.. sid 15 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Embedded Knowledge har specialiserat sig på att utveckla standard- och kundanpassade mjukvarukomponenter för inbyggda system. Främst inom automationsindustrin. Vi har mångårig erfarenhet från konsultarbete med många stora och ledande automationsföretag, bland annat ABB och Leine Linde. Därför sitter grundtänket i ryggmärgen, säger Micke Långberg, vd på Embedded Knowledge. Idag arbetar Embedded Knowledge främst med mindre samt medelstora företag, bland annat för att kunna kundanpassa mjukvaruutvecklingen på ett så effektivt sätt som möjligt. Under den processen kommer erfarenheten från arbetet med stora internationella bolag väl till pass. Vi har jobbat mycket med kommunikation mellan maskiner. Vi ligger till exempel bakom samtliga fältbussprotokoll som finns i ABB: s robotar. Vi jobbar också med samtliga operativsystem för inbyggnad, till exempel VxWorks och Microsoft Windows CE/Embedded XP. Vad är Embedded Knowledges största styrka? Vi är små, men stabila och har en personal som brinner för bolaget. Vi väljer alltid den lösning som passar kundens behov och plånbok bäst. TEMA AUTOMATION EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Projektledare: Gustaf Ryding, Redaktion: Petter Renhuldt och Helena Schiller Grafisk form: Fredrika Pontén Texter: Tomas Skagerlind Repro: Ordbild, Tryck: Svenska Tryckcentralen För info. om bilagor i dags- och kvällspress: Daniel Pasztor Mediaplanet, Distribueras med Dagens Industri december 2004 Tyck till om våra tidningar: Läs mer på:

3 ndustriell utomation? utania fattas det något Integrerad Arkitektur förenar Rockwell Automations produkter och programvaror till betydande kostnadsbesparingar och högre produktivitet Mindre investeringsbehov genom skalbara plattformar Lägre kostnader under hela livscykeln - för utveckling, driftsättning och produktion Transparent kommunikation som integrerar alla delar i företaget - från produktion till övergripande affärssystem Kraftfulla utvecklingsverktyg som sparar tid, minskar utbildningsinsatser och förenklar underhåll Beställ idag! Beställ häftet om Integrated Architecture och läs om hur IA kan hjälpa till att optimera din framtida automationsinvestering. Skicka till: eller faxa på: IA - ett av det största genombrotten inom industriell automation på många år och som märkbart ökar din produktivitet när det gäller utveckling, driftsättning och produktion.

4 4 Annons Hela denna tematidning är en annons om AUTOMATION från Mediaplanet Annons En grundlig förstudie i botten, spetsad med ett bra operatörsstöd kan vara skillnaden mellan succé och fiasko Från vänster: Ingmar Reyier, Åke Madesäter, Peter Lundström och Anders Bergdahl. Högre automationsgrad ökar tillväxten Tack vare den snabba industriella utvecklingen i 1900-talets början blev Sverige på kort tid ett av världens mest industrialiserade länder. Under åren har flera svenska företag visat prov på tekniskt ledarskap och skapat många lysande innovationer, bland annat när det gäller robotisering och automationsteknik. Men försprånget gentemot andra länder har krympt och många oroas nu för en omotiverat stor utflyttning av produktionen till låglöneländer. Med hjälp av automation kan vi behålla fler jobb i Sverige. En automatisering ökar produktiviteten och sänker produktionskostnaden samtidigt som kvaliteten på produkten höjs, något som är svårt att åstadkomma med handkraft. Det anser Ingemar Reyier, projektledare för projektet Robot Till Tusen inom Robotdalen. En organisation vars huvudsyfte är att höja automationsgraden i landet. Ökad automatisering kan rädda jobben i Sverige Vi har ett läge i Sverige i dag där tillväxten ökar vilket i sin tur också innebär att antalet arbetstillfällen kommer att öka. De kommande tre, fyra åren blir avgörande om vi kan behålla dem i Sverige eller inte, säger Åke Madesäter, Cim Skill AB, som hoppas att fler och fler ska inse att automation på sikt faktiskt skapar och räddar kvar arbetstillfällen i Sverige. Han upplever att många av de fördomar som förut har funnits kring att automatisera en verksamhet inte längre finns kvar. Varken hos företagsledning eller hos de anställda på fabriksgolvet möter jag någon rädsla inför att automatisera en arbetsplats, säger Åke Madesäter som får medhåll av Anders Bergdahl, koncept- och offertansvarig på ABB: Folk inser att vi måste ha kvar företagen i Sverige. Det är vår BNP vi pratar om och då går det inte att bara räkna anställningar. Nu gäller det att behålla tillverkningsindustrin i Sverige. Behovsanalys vägen till ett lyckat automationsprojekt För att ett företag som vill automatisera sin produktion ska få bästa effekt gäller det dock att göra en grundlig förstudie och ekonomisk kalkyl innan investeringen görs. Vill man lyckas med sitt automationsprojekt måste man ha ett välgrundat beslutsunderlag för vad man vill göra och ett starkt engagemang från kundens personal. En grundlig förstudie i botten, spetsad med ett bra operatörsstöd kan vara skillnaden mellan succé och fiasko, säger Bernt Henriksson, Prevas AB. Prevas AB erbjuder konsulttjänster, produkter och support till företag som har behov av att effektivisera eller automatisera sin verksamhet och produktion. Flexibel automation ställer om verksamheten efter behov Intresset för att effektivisera verksamheten med hjälp av automation är stort bland många svenska företag, men samtidigt finns det många frågor kring automatiseringsprocessen som behöver lösas. Det svåraste för små och medelstora företag är att få lönsamhet när man sysslar med korta serier. De behöver därför ha möjlighet att ställa om verksamheten till en ny produkt, vilket är fullt möjligt med en anpassningsbar robot. Första steget för ett företag ska inte vara att tänka på att flytta utomlands. Första steget ska vara att tänka på automation. Därför borde det finnas ett statligt bidrag för företag som väljer att automatisera, säger Ingemar Reyier. Ett annat problem är att det är svårt för företagen att hitta kompetent personal som kan behärska den nya automationstekniken. Utbildningar finns det däremot, bland annat på Mälardalens högskola i Västerås där det till exempel finns en civilingenjörsutbildning i robotik på 180 poäng.

5 Tagga med ABB Tagga Hela näringslivet står inför samma utmaning.att öka produktivitet och driftsäkerhet. Eller tagga, som vi hellre säger. På samma sätt som många idrottsmän kallar den träning och finslipning de ägnar sig åt för att nå högst upp på pallen. Trimma Tre bra sätt att tagga produktivitet och driftsäkerhet är att trimma tillgängligheten, energianvändningen och kvaliteten. Här har ABB en stor roll att spela.vi erbjuder världsledande kompetens, lösningar och resurser inom alla områden av kraftteknik och industriella processer. Genom att jobba tillsammans, kan vi hjälpa till att tagga även ditt företag. Oavsett om du jobbar med att leverera energi, eller att använda den. Läs gärna mer på Snabbare processer och ökad lönsamhet med helhetsleverantör Flera teknikområden från en och samma leverantör Både maskinbyggare och slutkunder efterfrågar allt oftare expertkompetens från leverantörer som kan erbjuda många olika teknologier från en och samma källa. En helhetsleverantör som tar totalansvaret för automationslösningar skapar inte bara trygghet,utan ökar också effektiviteten och lönsamheten hos kunden Rexroth är världens ledande leverantör av teknik och know-how inom industriell automation och mobilhydraulik. De täcker större delen av industrin i Sverige, från sågverk och gruvor, till läkemedel och livsmedel. Optimera maskinprestanda Alla delar i en maskin är beroende av varandra. Att låta många leverantörer bidra med sin specifika teknologi kan leda till ineffektivitet och otydliga ansvarsgränser. Karl Lindblom, vd på Bosch Rexroth AB, ser stora fördelar med att låta en leverantör ta totalansvaret. En helhetsleverantör med spetskompetens inom alla de berörda teknologierna, kan objektivt föreslå den teknik eller kombination av tekniker som passar den aktuella applikationen bäst och där de olika delarna fungerar optimalt tillsammans. Kunderna får därmed en mer tillförlitlig, ekonomisk och effektiv lösning. Rexroth är en samarbetspartner som lägger lika stor vikt vid teknisk konsultation och konstruktion, som drift och support under maskinens hela livslängd.värnamobaserade Herber Industri som tillverkar rörformningsmaskiner har anlitat Rexroth som totalleverantör. De är mycket nöjda med samarbetet. Rexroth levererar system till merparten av våra maskiner som tack vare deras globala organisation lever upp till internationella krav. De håller en snabb utvecklingstakt och säkerställer att våra maskiner förnyas kontinuerligt. Det är viktigt, säger utvecklingschef Anders Alrutz. Tillgodoser branschers höga krav Varje bransch är unik och varje företag har sina speciella förutsättningar och behov. Men de har ett gemensamt mål: att höja effektiviteten och öka driftsäkerheten. Det ställer krav på leverantörerna. Med unik kompetens om alla teknologier och en bred branschkompetens, känner vi till vilka krav som ställs på utrustningen. Därför kan vi framgångsrikt anpassa komponenter och system till dagens och framtidens krav, säger Karl Lindblom. För mer information om Bosch Rexroth AB, gå in på

6 6 Annons Hela denna tematidning är en annons om AUTOMATION från Mediaplanet Annons Stor flexibilitet med rätt system Traditionell mekanisk maskin Flexibel elektronisk maskin De flesta inom automationsbranschen tycks vara överens om att det område där det i framtiden finns bäst utvecklingspotential, är mjukvaran som styr produktionen, alltså styrsystem, affärssystem och logistiksystem. En av dem som tror på den framtidsvisionen är Mikael Kraft, produktchef Siemens automationssystem. Med ett automationssystem blir det lätt att modifiera och snabbt ställa om produktionen. Mikael Kraft, produktchef Siemens automationssystem Simatic är Sveriges och världens ledande automationssystem. Ett system som omfattar allt från programmerbara styrsystem med ett enstaka antal in- och utgångar, till kompletta processystem som innehåller flera hundratusen adresser, säger Mikael Kraft. Samtliga produkter inom Simatic-familjen är utvecklade för att kunna integreras med varandra. Ett krav på ett modernt automationssystem är att kunna presentera exakt den information man behöver vid rätt plats och tillfälle, oavsett om du ansvarar för affärerna eller för driften på ett företag. Produktionsledningen kan till exempel vara intresserad av att få reda på hur många enheter som produceras och hur det ser ut i lagret. Medan man på logistiksidan vill veta hur mycket mer råvaror som behövs för att kunna producera si och så mycket. Enligt Mikael Kraft efterfrågas automationssystem i dag i större utsträckning än tidigare. I beräkningen av vad det kostar att investera i ett modernt automationssystem är det många komponenter som måste tas med. För vissa branscher förekommer det olika myndighetskrav där det gäller att på begäran kunna uppvisa allt från spårbarhet till förvaringstemperaturer under olika tidsenheter. En annan komponent är omställningstiderna. Ett modernt företag måste snabbt kunna ställa om produktionen från en produkt till en annan. Konkurrensen är stenhård idag och det är oerhört viktigt att så snabbt som möjligt komma ut på marknaden med nya produkter. Med ett automationssystem blir det lätt att modifiera och snabbt ställa om produktionen. Många företag är idag intresserade av att kunna koppla ihop flera produktionsenheter med varandra. En del vill också implementera trådlös kommunikation, vilket har många fördelar. För produktionstekniker ger det en enorm frihet att till exempel vid ett driftstopp fritt kunna röra sig med en portabel operatörsterminal ute i produktionen under intrimning eller felsökning, säger Mikael Kraft. Fjärrdiagnos och programuppdateringar via exempelvis Internet är en annan fördel som spar tid och pengar. I maskiner med centraliserade styrsystem som exempelvis PacDrive-systemet från ELAU kan förutom produktionsövervakning även diagnos och uppdateringar enkelt göras ner till motornivå, säger Lars Andersson, affärsområdeschef på SDT, som representerar tyska ELAU. ELAU PacDrive är ett integrerat automationssystem som bygger på en internationell standard och därigenom säkrar investeringen långsiktigt för användaren. PacDrive-systemet är framtaget för att möta kraven från framförallt förpackningsbranschen, där kraven på maskinerna har ökat för att klara kortare serier, snabba formatomställningar och komplexa förpackningar. Att automatisera innebär givetvis en kostnad, men enligt Lars Andersson gäller det att få kunden att se bortom investeringen och berätta om fördelarna med att automatisera. Automatisering ger kortare utvecklingstid, större flexibilitet och snabbare maskiner. För producerande enheter är ju automatisering också ett sätt att ta upp kampen mot outsourcing till låglöneländer. För innovativa robotbaserade produktionslösningar NOTERAT Snabbare bilar med skräddarsydda robotar Löfqvist Engineering är ett familjeföretag i andra generationen. Det startades av Hans Löfqvist i Örebro 1978 och i dag är det sonen Johan som driver företaget. Företaget säljer robotanläggningar till svenska verkstadsföretag som vill automatisera verksamheten. Omsättningen har ökat med 415 procent sedan år 2000 och det gör företaget till Gasellvinnare i Örebro län. Framtiden ser ljus ut för Löfqvist Engineering. Automation är nödvändigt för att svenska företag ska överleva, säger Johan Löfqvist. (Källa: Dagens Industri) Industrivägen 4, Laxå Telefon Fax

7 Fyllning Förpackning Bearbetning Montering Lönsam Automation FORUM 100 Å RS UTVECKLING Välkommen till Forum för lönsam automation i Göteborg den 2 februari. Ring vår informationschef Mats Nilsson, , för en inbjudan! FlexLink är ett globalt företag med 25 års erfarenhet av integrerade lösningar för tillverkningsindustrin. Vårt kunnande inom produktionslogistik bidrar till effektivare processer genom lönsam automation inom fyllning, förpackning, maskinbearbetning och montering. ESAB CUTTING SYSTEMS för effektivare skärning ESABs forskning och utveckling av skärtekniker har resulterat i ett brett produktsortiment inom alla områden. Med den senaste tekniken kan en och samma maskin märka text och linjer, skära upp till 32 mm med precisionsplasma samt fogbereda detaljer direkt i skärprocessen. Allt är integrerat för att underlätta för operatören och ge ett optimalt produktionsresultat. Lönsam Automation För mer information Svetsning och skärning FlexLink AB Göteborg

8 8 Annons Hela denna tematidning är en annons om AUTOMATION från Mediaplanet Annons NOTERAT Microsoft valde Prevas Prevas i Västerås har som enda systemintegratör i Norden utsetts till prioriterad partner för Microsofts inbyggda operativsystem. Prevas stärker med detta samarbete ytterligare sin position som utvecklare av intelligens i produkter och industrisystem, vilket man arbetat med sedan starten Utnämningen ger Prevas nya möjligheter att knyta kundkontakter och förverkliga produktidéer där inbyggda datorer spelar en viktig roll. Utnämningen som Prevas fått av Microsoft kallas för Gold Level Member partner for Windows Embedded Läs mer på: och windows/embedded. Automatisk affärsnytta Robot räddar operationer Karolinska sjukhuset är först i Skandinavien med en avancerad form av kirurgi där man med en robot sparar erektionsnerverna på patienter som ska operera bort en prostatatumör. Till sin hjälp har kirurgerna roboten da Vinci som ger kirurgen bättre sikt och samma rörelsefrihet som vid en öppen operation. Roboten som kostar runt 15 miljoner kronor är den första i Skandinavien. Fördelarna är att operationstiden kortas ner och att risken för komplikationer hos patienten efter operationen minskar. Med den nya tekniken kan man även operera på distans. En patient som låg på operationsbordet i Paris fick nyligen sin tjocktarmstumör borttagen av en kirurg som satt vid en da Vinci i USA. (Källa: SvD) ÅF (Ångpanneföreningen) är en av de största aktörerna i Sverige inom verksamhetsfältet automation. Ett konsultföretag med gamla anor och med kunskap om vad som behövs för att automatisera processer i industrin och hos kommunala förvaltningar Hur går man tillväga om man vill effektivisera produktionen med ett automationssystem? Ofta är kunderna kunniga och vet vad de vill ha, även om alla projekt brukar se mycket olika ut. Vi gör en förstudie och diskuterar förutsättningarna. En del kanske behöver en helt ny anläggning medan andra vill modernisera en redan befintlig anläggning. Det säger Bengt-Åke Brunberg, som är ansvarig för affärsområdet Automation och Industriell IT på ÅF. Vi jobbar inom begreppet automation i dess vidaste perspektiv. Allt ifrån enskilda programmeringsuppdrag till leverans av kompletta automationssystem. Motivera varför ett företag ska automatisera? En automatisering av produktionen gör att det blir förbättrad tillgänglighet, effektivitet och kvalitet. Behöver ett företag som vill automatisera sin verksamhet ta hjälp av konsulter? Det finns en kategori kunder, stora industrier, som har egna kompetenta resurser, men de har normalt inte tid att genomföra projektet. De mindre företagen brukar dock inte ha några egna experter, så där brukar vi ofta få genomföra hela projektet. Sen finns vi alltid tillgängliga som support om kunderna har frågor eller vill bygga vidare för framtiden. Bengt-Åke Brunberg berättar att han på senare tid sett en tendens att kunderna önskar få med en utökad funktionalitet, i form av produktionsplanering och produktionsstyrning. Även spårbarhet blir allt mer vanligt att lägga in, eftersom kraven hela tiden ökar och det blir en nödvändig funktion i allt fler branscher såsom det blivit inom till exempel livsmedels- och läkemedelsindustrin. Tore Helgeson, ansvarig för Benima AB som är ett annat ledande konsultföretag inom Industriell IT och Automation, anser att det finns många fördelar som tyvärr glöms bort när automation diskuteras. Grunden är en rationell och effektiv produktion, vilket gör att man får en mer tillförlitlig process, där tillgänglighet och driftsäkerhet förbättras, säger Tore Helgeson. Kan du nämna något exempel på någon kund eller hel bransch, där produktionen har effektiviserats av att automatiseras? Från början fanns våra kunder främst inom processindustrin. Nu finns automation i princip inom alla branscher. Vi har många nöjda kunder inom energisektorn och läkemedelsindustrin. Arbetar ni efter någon strategi eller modell? Benimamodellen som är en arbetsmetodik som vi har utvecklat under våra dryga tjugo år i branschen. Den ger oss en bra inblick i Bengt-Åke Brunberg, ansvarig för affärsområdet Automation och Industriell IT på ÅF Tore Helgeson, ansvarig för Benima AB kundens behov, men det är viktigt att kunden producerar rationellt. Sker tillverkningen efter en orationell metod, vinner man inget på att automatisera. Det måste vara ett rationellt flöde. Tore Helgeson poängterar även vikten av branschkunskap i kombination med automationskunnande. Vi bidrar med vad man kan göra och med idéer från andra branscher. Vår kompetens och kundens målsättning samt naturligtvis deras oersättliga insikt om sin egen produktion gör att vi tillsammans kan ta fram ett bra beslutsunderlag.

9 Annons Hela denna tematidning är en annons om AUTOMATION från Mediaplanet Annons 9 Svetsrobotar skapar starka band För att stärka konkurrenskraften och förbli världsledande har Olofsfors AB, under åren 2001 och 2003, satsat över 42,5 miljoner kronor i modern processutrustning och högeffektiv robotautomation. NOTERAT Mekaniska manicker på Djurgården På Tekniska museet i Stockholm pågår just nu temautställningen Robotics. En interaktiv utställning om roboten som fenomen. Tyngdpunkten ligger dock inte på industrirobotar, utan på den typen av programmerbara apparater som kan känna av sin omgivning, planera, fatta beslut och utföra en faktisk handling. Tekniska museets Robotutställning pågår till i augusti Utvecklingen av effektiva drivband med stor kontaktyta och lågt marktryck, drevs fram i mitten av 1900-talet då skogsbrukets behov av traktorer med större bärighet ökade. Olofsfors tog snart det tekniska ledarskapet och är i dag ett världsmärke inom produktområdet och en dominerande exportör av band till Finland, Kanada och andra skogsländer. Marknadens krav växlar snabbt och det gäller att lyssna på våra kunder och erbjuda nya lösningar på kort tid Under år 2000 gjordes studier av hur effektiv tillverkningen måste bli för att Olofsfors skulle kunna behålla sin tätposition. Ägarna såg stora möjligheter att i framtiden producera dubbelt så många band med hälften så stora personalresurser, om man genomförde en stegvis satsning på nya automatiska produktionslinjer fram till år Med ett ökande tempo och mer slitsamma arbetsmoment skulle en fortsatt manuell produktion leda till stigande ohälsa och mera outnyttjad maskintid. De nya operatörerna antog därför den stora utmaningen att lära sig behärska robotar och andra maskiner i ett nytt och effektivare flödestänkande. - Vi har nu byggt basen för en produktionsapparat i världsklass, säger Tomas Strömberg, produktionsteknisk chef hos Olofsfors AB. Den senaste produktionscellen levererades under sommaren och trimmades in fram till hösten Det är två stora robotar som hanterar alla detaljer och som börjar med tvärjärn och strön. Fem plockrobotar matar fram broddar, länkkrokar, länk 1 och länk 2 samt sidostöd, så de finns på plats inför svetsningen. Fyra svetsrobotar fogar sedan samman alla detaljer till det sammanhängande bandet. Signaler från marknaden säger oss att vi nu måste öka vår kapacitet och flexibilitet ytterligare. I dag producerar vi 46 varianter av band, men marknadens krav växlar snabbt och det gäller att lyssna på våra kunder och erbjuda nya lösningar på kort tid, säger Tomas Strömberg. Fakta: OLOFSFORS AB Omsättning 2003: 163 MSEK Antal anställda i Olofsfors: 93 personer Ägare: Bröderna Anders och Carl Wikström (5:e generationen ägare) Investering: 42,5 MSEK i de tre linjerna Totalt antal robotar i de tre projekten: 15 st. Foto: Nisse Cronerstrand (Källa: SvD)

10 10 Annons Hela denna tematidning är en annons om AUTOMATION från Mediaplanet Annons Finansieringsmodeller Lån Säkerheten för lånet sker vanligtvis via så kallade företagsinteckningar. Lånet har oftast rak amortering. Att tänka på vid detta är att företagsinteckningarnas värde försämras i framtiden för kreditgivare. Avbetalningsköp En flexibel finansieringsform där företaget köper och äger utrustningen själva. Företaget kostnadsför också räntor och gör själva avskrivningar. Företaget köper objektet och delar upp betalningen över tiden, vanligtvis mellan tre och sju år. Ekonomiska förutsättningar Den högsta tröskeln för ett företag som vill automatisera sin produktion är den ekonomiska. Oftast behövs det hjälp från kunniga finanskonsulter för att reda ut allt som har med finansieringen att göra. Vi kommer vanligtvis in i bilden när ett företag väl har bestämt sig för att effektivisera sin produktion och står inför ett eller flera investeringsbeslut, berättar Stefan Davidsson, regionchef, SEB Finans. Stefan Davidsson brukar helst inte vilja rekommendera någon generell finansieringsmodell, eftersom den bästa lösningen är individuell och varierar från fall till fall. Men det vanligaste är avbetalning eller leasing. Det vanligaste argumentet för att leasa en anläggning är att slippa belasta balansräkningen. Det är en policyfråga i många koncerner att inte äga sin produktionsapparat eller sina byggnader, säger Åke Madesäter, Cim Skill AB. En annan fördel med leasing är att det objekt som finansieras står som huvudsaklig säkerhet. Leasing är även en bra finansieringsform för utrustning som genomgår en snabb teknisk utveckling. När det gäller robotar så är kärnfrågan oftast hur stort restvärdet kan vara efter ett visst antal år. Det är ju störst på standardmaskinen, vilken är lätt att sälja på nytt. Svårast är det med produkt- eller typbunden kringutrustning, som ju sällan har ett värde för en annan användare med helt annan produktflora, säger Åke Madesäter. Vi tycker att alla företag ska ha en plan för hur de löpande ska kunna effektivisera sin verksamhet på bästa sätt och därmed kunna vara konkurrenskraftiga hela tiden. Att effektivisera behöver alltså inte nödvändigtvis betyda att man måste automatisera. Det gäller att utnyttja säkerhetsmassan, i det här fallet maskiner och inventarier, på bästa sätt, säger Stefan Davidsson. Leasing En kostnadseffektiv finansieringsform där finansbolaget köper utrustningen av leverantören. Företaget hyr sedan utrustningen av finansbolaget och betalar leasingavgift månads- eller kvartalsvis. Företaget undviker på så sätt att binda eget kapital och har därmed större handlingsfrihet. Leasingtiden är normalt tre till fem år. Egen kassa Företagets egen kassa/likviditet. Alternativt att ägaren själv har ett eget kapital att betala med. NOTERAT Falköpings mejeri ökar produktiviteten Med en miljoninvestering i en plockrobot kan Falköpings mejeri nu i ett slag öka sin tillverkning av Creme Fraiche-bägare från till per vecka. Men det kan bli ännu mera om marknaden vill det. Kapaciteten finns där. Vi behöver ny produktionskapacitet. Det får vi bland annat med hjälp av den här plockroboten, säger Thomas Andersson, vd på Falköpings mejeri, som ser roboten som ett viktigt led i strävan efter att hålla kostnaderna nere och öka konkurrenskraften. Många talar om närheten till kunden hos oss är detta en realitet. En stor del av framgångarna för MULCO har alltid kunnat tillskrivas rådgivningsfasen före konstruktionsstart. Denna kundinriktade arbetsprincip utökas nu med Mulco belt-pilot. Den interaktiva Internettjänsten gör det möjligt att utarbeta individuella konstruktionslösningar online. Mulco belt-pilot Online-support på Interaktivt tjänsteutbud på 7 språk inklusive svenska. Omfattande produktdatabaser. Kostnadsfri användning av CAD-nedladdning. Överföring av CAD-ritningar till Ditt CAD-system. Beräkning av kuggremmar, kuggremhjul och komponenter. Förfrågningar kan göras via e-post. Mulco belt-pilot produktkatalog. Oavsett om det rör sig om roterande-, linjär-, transportördrifter eller komponenter med Mulco belt-pilot får du åtkomst till all produktinformation som behövs i varje enskilt fall. Beräkningar och CAD-nedladdning med Mulco belt-pilot. Konstruktion av rembredd, beräkning av kuggremhjulets diameter, bestämning av kuggantal utnyttja de många beräkningsmöjligheterna med den mångsidiga Mulco belt-pilot och du hittar snabbt rätt lösning. Du använder vår CAD-nedladdning kostnadsfritt och kan överföra våra kuggremmar och komponenter till Ditt CAD-system. I samarbete med ARATRON AB BOX 20087, BROMMA. TEL

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Industriell Automation Mälardalen

Industriell Automation Mälardalen Industriell Automation Mälardalen Kartläggning, databas, slutsats sid 1, 3-Mar-09, Automation Region Mälardalen är Sveriges centrum för Industriell Automation 500 företag 15 000 medarbetare 30 miljarder

Läs mer

Framtidens produktion

Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens Framtidens produktion Siemens är en pionjär inom Future of Manufacturing. Vi hjälper Sveriges industrier att ta klivet upp till

Läs mer

Mobil automation för ökad produktivitet vid småserietillverkning

Mobil automation för ökad produktivitet vid småserietillverkning Mobil för ökad produktivitet vid småserietillverkning Automation Summit 2013-09-06 Trender och dess effekter Kunder Frihet Snabbhet Konkurrens Miljö Sysselsättning En kedjeeffekt, mer svängningar längre

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET

Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET V Ä L K O M M E N T I L L A X I P T O I N N O V A T I V F Ö R Ä D L I N G Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET Vi tar ett steg tillbaka och går framåt. Axipto AB är ett ungt och nytänkande

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

Nätverket Den viktigaste faktorn för ökad produktivitet och kvalité.

Nätverket Den viktigaste faktorn för ökad produktivitet och kvalité. Nätverket Den viktigaste faktorn för ökad produktivitet och kvalité. Henrik Vikberg Business development manager Håkan Kallenberg Solution Architect Hur kan nätverket ha en så central roll? 1. Idag är

Läs mer

Hälsorobotar. Robotar som hjälper och vårdar

Hälsorobotar. Robotar som hjälper och vårdar Hälsorobotar Robotar som hjälper och vårdar Hälsorobotar behövs för att bygga framtiden Hälsorobotar kan hjälpa personer med funktionsnedsättning och äldre till ett mer självständigt och oberoende liv.

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Endast fantasin sätter gränser Din verksamhet är unik. Det borde din lösning för Print & Apply också vara. Print & Apply lösningar för

Läs mer

produktöversikt OptiMaster III

produktöversikt OptiMaster III produktöversikt III Vision-teknologi på en ny nivå III är en vision-mjukvara som är lika avancerad som användarvänlig. Allt för att hjälpa dig att reducera tiden från projektstart till fullskalig produktion.

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

A Good Connection. Connect IT Connect Office Connect Finans

A Good Connection. Connect IT Connect Office Connect Finans A Good Connection Connect IT Connect Office Connect Finans Det bästa av tre världar Connect är den enda samarbetspartnern ni behöver inom IT, kontorsmaskiner och finansiering. Genom oss har ni tillgång

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Kommunstyrelsen 2012-04-16 89 221 Arbets- och personalutskottet 2012-03-12 65 142 Dnr 12.122-01 aprilks10 Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Bilaga: Specifikation inköp licenser Ärendebeskrivning

Läs mer

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet har sitt pris, men det behöver inte kosta en förmögenhet. Centralapparaterna DS7220 V2 och DS7240

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

EdmoLift, din kompletta legoleverantör

EdmoLift, din kompletta legoleverantör Laserskärning Bockning Svetsning Ytbehandling Montering EdmoLift, din kompletta legoleverantör EdmoLift är en komplett legoleverantör med toppmodern maskinpark, vår personal har lång erfarenhet av legoarbeten

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer 2 Praesideo högtalar- och utrymningslarmssystem från Bosch Hålla allmänheten informerad och skyddad Med fler

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

Ägare & företagsledning

Ägare & företagsledning Med rötterna i Småland En erfaren yngling! Fameco Group är ett ungt företag, trots det har vi gjort en lång resa. Från ursprunget som små familjeföretag, startade på 1940-talet, till en företagsgrupp med

Läs mer

Automation Region årsmöte 11 mars 2009

Automation Region årsmöte 11 mars 2009 Automation Region årsmöte 11 mars 2009 sid 1, 4-april-08, Automation Region företag, högskola och samhälle i samverkan Årsmöte 11 mars 2010 15:00 Kaffe och välkommen 15:15 Årsmötesförhandling Enligt agenda

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer

Service för dig som som vill vara säker

Service för dig som som vill vara säker Service för dig som som vill vara säker VD:n har ordet Service har alltid varit en viktig del i pappersindustrin. Med ökande krav på kostnadseffektivitet stärks betydelsen av underhåll än mer. Metsos verksamhet

Läs mer

Engineering Bases viktigaste egenskaper

Engineering Bases viktigaste egenskaper Engineering Bases viktigaste egenskaper Med Engineering Base intåg på den Svenska marknaden är det många företag som inom de närmaste åren kommer att se över strategin kring sitt CAD system och utvecklingen

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med hjälp av innovativa lösningar Vi tror på ett Partnerskap

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

IT SOM KONKURRENSMEDEL

IT SOM KONKURRENSMEDEL Välkommen till IT-forum 21 november 2012 IT SOM KONKURRENSMEDEL outsourcing & e-handel IT-verktyg & erfarenhetsutbyte processautomation EN SPÄNNANDE DAG I SANDVIKEN FindITs branschdag arrangeras för sjätte

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

Divar. Användningsguide. Divar application guide

Divar. Användningsguide. Divar application guide Divar Användningsguide Bosch Divar application Divar Digital guide mångsidig inspelare, DVR Bosch Divar Digital mångsidig inspelare, DVR Divar är den digitala inspelare som gör digital CCTV överkomlig

Läs mer

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 2009-11-11 Ola Berglund CEO Tel. + 46 8 5723 8600 ola.berglund@tilgin.com 1 2 Tilgin Våra system hjälper operatörer att lansera nya bredbandstjänster och skapa det digitalt

Läs mer

FKG Kortfattat maj 2013

FKG Kortfattat maj 2013 FKG Kortfattat maj 2013 Fakta & personligt Gjuteriföreingens Årsmöte 2013-05-07 1 1 Läget nu framtiden vad behöver vi göra = Branschens genomsnitt (n = 1000) 2 Kort om fordonsleverantörerna Över 80 procent

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

LEAN produktions lösningar Utan kabeldragning baserat på ljustorn

LEAN produktions lösningar Utan kabeldragning baserat på ljustorn LEAN produktions lösningar Utan kabeldragning baserat på ljustorn Innehåll LEAN Produktion med Werma Signaltechnik 3 Förbättra produktionen effektivt 4 WIN-Wireless Information Net 5 Automatiskt Mail 6

Läs mer

Pressmeddelande. Toshiba lanserar nya Z-serien: Slitstarka och lätta enheter avsedda för jobbet

Pressmeddelande. Toshiba lanserar nya Z-serien: Slitstarka och lätta enheter avsedda för jobbet Pressmeddelande Toshiba lanserar nya Z-serien: Slitstarka och lätta enheter avsedda för jobbet Pressmeddelande Pressmeddelande Pressmeddelande Pressmeddelande Tre nya modeller med bättre portabilitet,

Läs mer

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Pressinformation, december 2013 Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Detaljhandeln står idag inför stora utmaningar. Kunderna är mer kräsna och illojala än någonsin tidigare. Konkurrensen är

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional.

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. 2 Effektivitet genom anpassning Idealiska lösningar för din framgång För att garantera omedelbart svar på hjälpanrop, snabb service och sammanhängande

Läs mer

Automation Region årsmöte 3 mars 2009

Automation Region årsmöte 3 mars 2009 Automation Region årsmöte 3 mars 2009 sid 1, 4-april-08, Automation Region företag, högskola och samhälle i samverkan Årsmöte 3 mars 2009 sid 2, 4-april-08, Automation Region 15:00 Kaffe och Välkommen

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning!

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! 19.5.2010 1 / 5 Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! Den svenska apoteksmarknaden genomgår sedan årsskiftet 2009 2010 en omreglering från statligt monopol till fri marknad. Omregleringen

Läs mer

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder Mätmaskiner nyli.se Nyli Metrology AB Vi har sedan starten 1970 varit kända för att leverera produkter och tjänster med mycket god kvalité, våra passbitar i hårdmetall är ett exempel. Vårt huvudkontor

Läs mer

KÖPGUIDE. Toshiba FEATURE

KÖPGUIDE. Toshiba FEATURE Toshiba FEATURE DAGS FÖR SKOLAN DAGS FÖR SKOLAN KÖPGUIDE I Toshibas utbud av bärbara datorer finns mycket att välja bland, antingen du själv studerar eller är lärare, eller kanske letar efter lämplig utrustning

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Tar dig stegvis mot nya motorlösningar

Tar dig stegvis mot nya motorlösningar Tar dig stegvis mot nya motorlösningar Stegia en växande koncern Stegia en växande koncern Sedan starten 1993 har Stegia utvecklats till en global koncern med tekniskt innovativa motorlösningar. Vi kan

Läs mer

Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar

Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar 2 Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar Modern produktion kräver ständig effektivisering. Effektivisering i form av minskade produktionskostnader men också i form

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

AP&T CUSTOMER SERVICE. Utbildning som ger utdelning

AP&T CUSTOMER SERVICE. Utbildning som ger utdelning AP&T CUSTOMER SERVICE Utbildning som ger utdelning Möt framtiden med rätt kompetens Att satsa på kompetensutveckling för dina medarbetare är förmodligen den bästa investering du kan göra. Med aktuella

Läs mer

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Cecilia Ramberg Programkoordinator Swerea IVF Arenaföreträdare PTC i Innovair cecilia.ramberg@swerea.se NRIA Flyg 2013 rekommenderar

Läs mer

Parker visar vägen mot en spännande framtid

Parker visar vägen mot en spännande framtid Parker visar vägen mot en spännande framtid Jobb, traineeprogram & examensarbeten inom Parker aerospace climate control electromechanical filtration fluid & gas handling hydraulics pneumatics process control

Läs mer

Nätverket Den viktigaste faktorn för ökad produktivitet och kvalité.

Nätverket Den viktigaste faktorn för ökad produktivitet och kvalité. Nätverket Den viktigaste faktorn för ökad produktivitet och kvalité. Henrik Vikberg Business development manager Håkan Kallenberg Solution Architect Hur kan nätverket ha en så central roll? 1. Idag är

Läs mer

Vägen till en modern. integrations plattform

Vägen till en modern. integrations plattform Vägen till en modern integrations plattform Integrerade säkerhetssystem Integrerade säkerhetssystem Basen i det integrerade säkerhetssystemet utgörs alltid av olika funktionssystem, inbrottslarm, överfallslarm,

Läs mer

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Vi skapar framtidens kommunikationsnätverk Dagens kommunikation kräver snabb och stabil nätverksuppkoppling. Att utöka bredbandsnätet och uppgradera

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer

imc CRONOSflex med EtherCAT buss för många kanaler och hög bandbredd i rigg

imc CRONOSflex med EtherCAT buss för många kanaler och hög bandbredd i rigg Under vecka 24, 9-13 juni 2014 och framåt, har vi på JoR AB tillsammans med imc Meßsysteme GmbH det stora nöjet att inbjuda dig till en roadshow. Vi planerar att besöka kunder och orter i de nordiska länderna

Läs mer

IP Communications Platform

IP Communications Platform IP Communications Platform Löftet om konvergens har uppfyllts Kommunikation är viktigt för företag, men utförs i slutändan på en personlig nivå vid arbetsplatsen. Om du överväger en ny kommunikationslösning

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP M-Bus Utgåva produktkatalog master, 3, 2015-06-02 GSM/GPRS, TCP/IP Sidhuvud1 produktkatalog M-Bus Fjärravläsningssystem produktkatalog produktkatalog Användningsområde Serien består av flexibla och kostnadseffektiva

Läs mer

Factory in a Box Mobile Production Capacity on Demand

Factory in a Box Mobile Production Capacity on Demand 1 Framtagande av demonstratorer tillsammans med industrin Mats Jackson IDP/MDH Målet med mitt föredrag Diskutera hur man kan samverka mellan industri och akademi? Institutionen för Innovation, Design och

Läs mer

Kompetensbehovskartläggning

Kompetensbehovskartläggning Kompetensbehovskartläggning Utförd av Linda Wiltebo, Jobba i Västerås på uppdrag av Automation Region Automation Regions medlemmar och partner x5 Ca 12 000 anställda hos de 23 medverkande företagen 1 500

Läs mer

Här packas Billy snabbt och säkert

Här packas Billy snabbt och säkert Reportage Optimering i möbelfabriken Här packas Billy snabbt och säkert Snabbt ska det gå när man levererar till Ikea. På Gyllensvaans möbler kan tjugo Billybokhyllor packas och skickas ut till hela världen

Läs mer

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems Lönsamhet genom rätt underhåll Christer Ramebäck Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems 1 Abstract Den svenska industrin utsätts ständigt för en ökad konkurrens inte minst från

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Från rulle till paket med samma leverantör

Från rulle till paket med samma leverantör Värmeväxlarplattor Från rulle till paket med samma leverantör Oavsett vilken typ av värmeväxlarplattor du tillverkar behövs rätt utrustning som är anpassad för din produktion. AP&T har utvecklat och levererat

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss!

En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss! En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss! Det är inte ovanligt att våra kunder blir glatt överraskade, eftersom

Läs mer

Guide till ett bättre wifi på kontoret

Guide till ett bättre wifi på kontoret Guide till ett bättre wifi på kontoret De trådlösa routerna och accesspunkterna är centralt för det moderna trådlösa kontoret. De förser datorer, mobiler, surfplattor och skrivare med trådlös access så

Läs mer

Med fokus på AVANCERAD SVETSNING

Med fokus på AVANCERAD SVETSNING Med fokus på AVANCERAD SVETSNING VI VILL HA KRÄVANDE KUNDER Med högt ställda krav på sina produkter Det är också på det sättet vi utvecklats och tillhör nu de främsta leverantörerna på marknaden. Vår framtidstilltro

Läs mer

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. Fördelar: Öka företagets produktivitet genom att skapa en högeffektiv arbetsmiljö för servicepersonalen

Läs mer