Annons Hela denna tematidning är en annons om AUTOMATION från Mediaplanet Annons. Automation FÖR ÖKAD PRODUKTIVITET OCH KONKURRENSKRAFT DECEMBER 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Annons Hela denna tematidning är en annons om AUTOMATION från Mediaplanet Annons. Automation FÖR ÖKAD PRODUKTIVITET OCH KONKURRENSKRAFT DECEMBER 2004"

Transkript

1 Annons Hela denna tematidning är en annons om AUTOMATION från Mediaplanet Annons Automation TEMA FÖR ÖKAD PRODUKTIVITET OCH KONKURRENSKRAFT DECEMBER 2004 Stor flexibilitet med rätt system De flesta inom automationsbranschen tycks vara överens om att det område där det i framtiden finns bäst utvecklingspotential, är mjukvaran som styr produktionen - alltså styrsystem, affärssystem och logistiksystem. Siemens har ett av Sveriges och världens ledande automationssystem. sidan 6 Kunniga konsulter reder ut finansieringsalternativen Den högsta tröskeln för ett företag som vill automatisera sin produktion är den ekonomiska. Oftast krävs kunniga finanskonsulter för att reda ut allt som har med finansieringen att göra. Det vanligaste argumentet för att leasa en anläggning är att man på så sätt slipper belasta balansräkningen, säger Åke Madesäter, Cim Skill AB. sidan 10 Framtidens fältbuss är redan här I takt med att kraven ökar på produktionsstyrning, kvalitetsuppföljning och spårbarhet växer även kraven på produktionen. Det är här fältbusstekniken kommer in. En teknik som introducerades på marknaden för mer än 20 år sedan. sidan 11 Här skapas framtidens robotteknik Robotdalen är ett projekt där tanken är att skapa tillväxt i Mälardalen med hjälp av robotik. Genom nätverksbyggande och samarbeten mellan samhälle, näringsliv och högskolor ska regionens utveckling föras framåt, berättar Peter Lundström, marknadschef i Robotdalen. sidan 12 Högre automationsgrad ökar tillväxten I början av 1900-talet utvecklades Sverige till ett av världens mest industrialiserade länder. Flera svenska företag har under åren visat prov på tekniskt ledarskap och skapat många lysande innovationer, bland annat när det gäller robotisering och automationsteknik. Men försprånget gentemot andra länder har krympt och många oroas nu för en omotiverat stor utflyttning av produktionen till låglöneländer. sidan 4 Automatisk affärsnytta sid 8 Förbättrad arbetsmiljö med automation Att låta automatisera tunga och krävande arbetsuppgifter har visat sig kunna lösa många ohälsoproblem. sidan 15 Svetsrobotar skapar starka band För att stärka konkurrenskraften och förbli världsledande har Olofsfors AB satsat på modern processutrustning och högeffektiv robotautomation. sidan 9 Ökad produktivitet och konkurrenskraft Industriföretagen i Sverige blir alltmer inriktade på högteknologisk framställning, forskning och utveckling. sidan 2 ANNONS ANNONS Från processflöde till kassaflöde* * Även med relativt begränsade investeringar i automation kan du sänka företagets kostnader. Väljer du även att knyta ihop affärer och produktion stärker du konkurrenskraften ytterligare. Benima är Nordens ledande konsultföretag inom industriell IT och automation med över 500 kvalificerade konsulter. MEDFÖLJER SOM OBEROENDE TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI DECEMBER 2004

2 2 Annons Hela denna tematidning är en annons om AUTOMATION från Mediaplanet Annons Ebba Lindsö: Fem år har gått sedan Europas regeringschefer träffades i Lissabon och beslutade om en gemensam europeisk konkurrenskraftsstrategi. Grundtanken var att återta tätpositionen på världsmarknaden. Lissabonstrategin är ännu mer angelägen idag. Trollhättan och Russelsheim är bara en försmak. Hela näringslivet i Europa berörs på ett genomgripande sätt av omvandlingen. Med den omfattande företagsflytten utomlands behövs nya och framväxande näringsgrenar som kan svälja det stora antalet friställda på samma sätt som industrin gjort tidigare i historien. Industriföretagen som stannar i landet blir alltmer inriktade på högteknologisk framställning, forskning och utveckling. Egentligen inser de allra flesta vad som behöver göras. Finansminister Per Nuder lade för en tid sedan fram ett fempunktprogram för konkurrenskraften. Wanja Lundby Wedin har själv suttit med i den så kallade Wim Kok grupp som nyligen lade fram den rapport som ska sätta press på EU länderna att genomföra Lissabonstrategin nationellt. Utgångspunkten är att skapa tillväxt och fler jobb i samklang med en hållbar miljö. Stark fokus sätts på att främja kunskapssamhället, företagsklimatet och en effektiv Inre Marknad. Tjänstehandeln och arbetskraftens rörlighet är högprioriterade vilket är bra för Sveriges industri som har ett mycket högt förädlingsvärde och tjänsteinnehåll. Men Lissabonstrategin är en utmaning som kräver mod och ledarskap. Näringslivet och industrin har ett medansvar att genomföra Lissabonstrategin genom att investera i FoU och teknik som leder till ökad produktivitet och konkurrenskraft. Den svenska regeringen måste nu ta sitt huvudansvar. Regeringen vill gärna framhäva de områden där vi ligger bra till europeiskt och globalt. Men Lissabonhemläxan handlar snarare om att åtgärda de områden där Sverige halkat efter Europa till exempel när det gäller entreprenörskap, den sammanvägda företagsbeskattningen, arbetsmarknadens flexibilitet och incitament för högre utbildning. Det ojämförligt största hotet mot vårt framtida välstånd är den låga andel företagsinvestering vi har i Sverige Sverige ligger enligt Wim Kok rapportens statistik sämst i EU med företagsinvesteringar som motsvarar12,6 procent av BNP. Österrike har 20, Danmark 18, Grekland 21 och Estland 25. Investeringsklimatet för företagen i Sverige är vår nations ödesfråga. Utan incitament för företagen och deras ägare att ny- och återinvestera finns det ingen bra framtid för Sverige. I denna tidning vill vi att företagen ska ges möjlighet att med mer kunskap och förståelse öka sin effektivitet och lönsamhet genom automation. En stark Svensk tillverkningsindustri är av intresse för oss alla, och människor är på ett eller annat sätt direkt beroende av denna industri. Utmaningen är genomförandet! Vi har alla, även regeringen, ansvar för att skapa tillväxtmöjligheter för näringslivet och vända outsourcing-debatten till en tillväxtdebatt. Ebba Lindsö, vd Svenskt Närings- Innehåll: Högre automationsgrad ökar tillväxten... sid 4 Kunskapskonsulter med fokus på automation Stor flexibilitet med rätt system... sid 6 Automatisk affärsnytta... sid 8 Svetsrobotar skapar starka band... sid 9 Ekonomiska förutsättningar... sid 10 Framtidens fältbuss är redan här... sid 11 Här skapas framtidens robotteknik... sid 12 Unik robotikutbildning... sid 12 Förbättrad arbetsmiljö med automation.. sid 15 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Embedded Knowledge har specialiserat sig på att utveckla standard- och kundanpassade mjukvarukomponenter för inbyggda system. Främst inom automationsindustrin. Vi har mångårig erfarenhet från konsultarbete med många stora och ledande automationsföretag, bland annat ABB och Leine Linde. Därför sitter grundtänket i ryggmärgen, säger Micke Långberg, vd på Embedded Knowledge. Idag arbetar Embedded Knowledge främst med mindre samt medelstora företag, bland annat för att kunna kundanpassa mjukvaruutvecklingen på ett så effektivt sätt som möjligt. Under den processen kommer erfarenheten från arbetet med stora internationella bolag väl till pass. Vi har jobbat mycket med kommunikation mellan maskiner. Vi ligger till exempel bakom samtliga fältbussprotokoll som finns i ABB: s robotar. Vi jobbar också med samtliga operativsystem för inbyggnad, till exempel VxWorks och Microsoft Windows CE/Embedded XP. Vad är Embedded Knowledges största styrka? Vi är små, men stabila och har en personal som brinner för bolaget. Vi väljer alltid den lösning som passar kundens behov och plånbok bäst. TEMA AUTOMATION EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Projektledare: Gustaf Ryding, Redaktion: Petter Renhuldt och Helena Schiller Grafisk form: Fredrika Pontén Texter: Tomas Skagerlind Repro: Ordbild, Tryck: Svenska Tryckcentralen För info. om bilagor i dags- och kvällspress: Daniel Pasztor Mediaplanet, Distribueras med Dagens Industri december 2004 Tyck till om våra tidningar: Läs mer på:

3 ndustriell utomation? utania fattas det något Integrerad Arkitektur förenar Rockwell Automations produkter och programvaror till betydande kostnadsbesparingar och högre produktivitet Mindre investeringsbehov genom skalbara plattformar Lägre kostnader under hela livscykeln - för utveckling, driftsättning och produktion Transparent kommunikation som integrerar alla delar i företaget - från produktion till övergripande affärssystem Kraftfulla utvecklingsverktyg som sparar tid, minskar utbildningsinsatser och förenklar underhåll Beställ idag! Beställ häftet om Integrated Architecture och läs om hur IA kan hjälpa till att optimera din framtida automationsinvestering. Skicka till: eller faxa på: IA - ett av det största genombrotten inom industriell automation på många år och som märkbart ökar din produktivitet när det gäller utveckling, driftsättning och produktion.

4 4 Annons Hela denna tematidning är en annons om AUTOMATION från Mediaplanet Annons En grundlig förstudie i botten, spetsad med ett bra operatörsstöd kan vara skillnaden mellan succé och fiasko Från vänster: Ingmar Reyier, Åke Madesäter, Peter Lundström och Anders Bergdahl. Högre automationsgrad ökar tillväxten Tack vare den snabba industriella utvecklingen i 1900-talets början blev Sverige på kort tid ett av världens mest industrialiserade länder. Under åren har flera svenska företag visat prov på tekniskt ledarskap och skapat många lysande innovationer, bland annat när det gäller robotisering och automationsteknik. Men försprånget gentemot andra länder har krympt och många oroas nu för en omotiverat stor utflyttning av produktionen till låglöneländer. Med hjälp av automation kan vi behålla fler jobb i Sverige. En automatisering ökar produktiviteten och sänker produktionskostnaden samtidigt som kvaliteten på produkten höjs, något som är svårt att åstadkomma med handkraft. Det anser Ingemar Reyier, projektledare för projektet Robot Till Tusen inom Robotdalen. En organisation vars huvudsyfte är att höja automationsgraden i landet. Ökad automatisering kan rädda jobben i Sverige Vi har ett läge i Sverige i dag där tillväxten ökar vilket i sin tur också innebär att antalet arbetstillfällen kommer att öka. De kommande tre, fyra åren blir avgörande om vi kan behålla dem i Sverige eller inte, säger Åke Madesäter, Cim Skill AB, som hoppas att fler och fler ska inse att automation på sikt faktiskt skapar och räddar kvar arbetstillfällen i Sverige. Han upplever att många av de fördomar som förut har funnits kring att automatisera en verksamhet inte längre finns kvar. Varken hos företagsledning eller hos de anställda på fabriksgolvet möter jag någon rädsla inför att automatisera en arbetsplats, säger Åke Madesäter som får medhåll av Anders Bergdahl, koncept- och offertansvarig på ABB: Folk inser att vi måste ha kvar företagen i Sverige. Det är vår BNP vi pratar om och då går det inte att bara räkna anställningar. Nu gäller det att behålla tillverkningsindustrin i Sverige. Behovsanalys vägen till ett lyckat automationsprojekt För att ett företag som vill automatisera sin produktion ska få bästa effekt gäller det dock att göra en grundlig förstudie och ekonomisk kalkyl innan investeringen görs. Vill man lyckas med sitt automationsprojekt måste man ha ett välgrundat beslutsunderlag för vad man vill göra och ett starkt engagemang från kundens personal. En grundlig förstudie i botten, spetsad med ett bra operatörsstöd kan vara skillnaden mellan succé och fiasko, säger Bernt Henriksson, Prevas AB. Prevas AB erbjuder konsulttjänster, produkter och support till företag som har behov av att effektivisera eller automatisera sin verksamhet och produktion. Flexibel automation ställer om verksamheten efter behov Intresset för att effektivisera verksamheten med hjälp av automation är stort bland många svenska företag, men samtidigt finns det många frågor kring automatiseringsprocessen som behöver lösas. Det svåraste för små och medelstora företag är att få lönsamhet när man sysslar med korta serier. De behöver därför ha möjlighet att ställa om verksamheten till en ny produkt, vilket är fullt möjligt med en anpassningsbar robot. Första steget för ett företag ska inte vara att tänka på att flytta utomlands. Första steget ska vara att tänka på automation. Därför borde det finnas ett statligt bidrag för företag som väljer att automatisera, säger Ingemar Reyier. Ett annat problem är att det är svårt för företagen att hitta kompetent personal som kan behärska den nya automationstekniken. Utbildningar finns det däremot, bland annat på Mälardalens högskola i Västerås där det till exempel finns en civilingenjörsutbildning i robotik på 180 poäng.

5 Tagga med ABB Tagga Hela näringslivet står inför samma utmaning.att öka produktivitet och driftsäkerhet. Eller tagga, som vi hellre säger. På samma sätt som många idrottsmän kallar den träning och finslipning de ägnar sig åt för att nå högst upp på pallen. Trimma Tre bra sätt att tagga produktivitet och driftsäkerhet är att trimma tillgängligheten, energianvändningen och kvaliteten. Här har ABB en stor roll att spela.vi erbjuder världsledande kompetens, lösningar och resurser inom alla områden av kraftteknik och industriella processer. Genom att jobba tillsammans, kan vi hjälpa till att tagga även ditt företag. Oavsett om du jobbar med att leverera energi, eller att använda den. Läs gärna mer på Snabbare processer och ökad lönsamhet med helhetsleverantör Flera teknikområden från en och samma leverantör Både maskinbyggare och slutkunder efterfrågar allt oftare expertkompetens från leverantörer som kan erbjuda många olika teknologier från en och samma källa. En helhetsleverantör som tar totalansvaret för automationslösningar skapar inte bara trygghet,utan ökar också effektiviteten och lönsamheten hos kunden Rexroth är världens ledande leverantör av teknik och know-how inom industriell automation och mobilhydraulik. De täcker större delen av industrin i Sverige, från sågverk och gruvor, till läkemedel och livsmedel. Optimera maskinprestanda Alla delar i en maskin är beroende av varandra. Att låta många leverantörer bidra med sin specifika teknologi kan leda till ineffektivitet och otydliga ansvarsgränser. Karl Lindblom, vd på Bosch Rexroth AB, ser stora fördelar med att låta en leverantör ta totalansvaret. En helhetsleverantör med spetskompetens inom alla de berörda teknologierna, kan objektivt föreslå den teknik eller kombination av tekniker som passar den aktuella applikationen bäst och där de olika delarna fungerar optimalt tillsammans. Kunderna får därmed en mer tillförlitlig, ekonomisk och effektiv lösning. Rexroth är en samarbetspartner som lägger lika stor vikt vid teknisk konsultation och konstruktion, som drift och support under maskinens hela livslängd.värnamobaserade Herber Industri som tillverkar rörformningsmaskiner har anlitat Rexroth som totalleverantör. De är mycket nöjda med samarbetet. Rexroth levererar system till merparten av våra maskiner som tack vare deras globala organisation lever upp till internationella krav. De håller en snabb utvecklingstakt och säkerställer att våra maskiner förnyas kontinuerligt. Det är viktigt, säger utvecklingschef Anders Alrutz. Tillgodoser branschers höga krav Varje bransch är unik och varje företag har sina speciella förutsättningar och behov. Men de har ett gemensamt mål: att höja effektiviteten och öka driftsäkerheten. Det ställer krav på leverantörerna. Med unik kompetens om alla teknologier och en bred branschkompetens, känner vi till vilka krav som ställs på utrustningen. Därför kan vi framgångsrikt anpassa komponenter och system till dagens och framtidens krav, säger Karl Lindblom. För mer information om Bosch Rexroth AB, gå in på

6 6 Annons Hela denna tematidning är en annons om AUTOMATION från Mediaplanet Annons Stor flexibilitet med rätt system Traditionell mekanisk maskin Flexibel elektronisk maskin De flesta inom automationsbranschen tycks vara överens om att det område där det i framtiden finns bäst utvecklingspotential, är mjukvaran som styr produktionen, alltså styrsystem, affärssystem och logistiksystem. En av dem som tror på den framtidsvisionen är Mikael Kraft, produktchef Siemens automationssystem. Med ett automationssystem blir det lätt att modifiera och snabbt ställa om produktionen. Mikael Kraft, produktchef Siemens automationssystem Simatic är Sveriges och världens ledande automationssystem. Ett system som omfattar allt från programmerbara styrsystem med ett enstaka antal in- och utgångar, till kompletta processystem som innehåller flera hundratusen adresser, säger Mikael Kraft. Samtliga produkter inom Simatic-familjen är utvecklade för att kunna integreras med varandra. Ett krav på ett modernt automationssystem är att kunna presentera exakt den information man behöver vid rätt plats och tillfälle, oavsett om du ansvarar för affärerna eller för driften på ett företag. Produktionsledningen kan till exempel vara intresserad av att få reda på hur många enheter som produceras och hur det ser ut i lagret. Medan man på logistiksidan vill veta hur mycket mer råvaror som behövs för att kunna producera si och så mycket. Enligt Mikael Kraft efterfrågas automationssystem i dag i större utsträckning än tidigare. I beräkningen av vad det kostar att investera i ett modernt automationssystem är det många komponenter som måste tas med. För vissa branscher förekommer det olika myndighetskrav där det gäller att på begäran kunna uppvisa allt från spårbarhet till förvaringstemperaturer under olika tidsenheter. En annan komponent är omställningstiderna. Ett modernt företag måste snabbt kunna ställa om produktionen från en produkt till en annan. Konkurrensen är stenhård idag och det är oerhört viktigt att så snabbt som möjligt komma ut på marknaden med nya produkter. Med ett automationssystem blir det lätt att modifiera och snabbt ställa om produktionen. Många företag är idag intresserade av att kunna koppla ihop flera produktionsenheter med varandra. En del vill också implementera trådlös kommunikation, vilket har många fördelar. För produktionstekniker ger det en enorm frihet att till exempel vid ett driftstopp fritt kunna röra sig med en portabel operatörsterminal ute i produktionen under intrimning eller felsökning, säger Mikael Kraft. Fjärrdiagnos och programuppdateringar via exempelvis Internet är en annan fördel som spar tid och pengar. I maskiner med centraliserade styrsystem som exempelvis PacDrive-systemet från ELAU kan förutom produktionsövervakning även diagnos och uppdateringar enkelt göras ner till motornivå, säger Lars Andersson, affärsområdeschef på SDT, som representerar tyska ELAU. ELAU PacDrive är ett integrerat automationssystem som bygger på en internationell standard och därigenom säkrar investeringen långsiktigt för användaren. PacDrive-systemet är framtaget för att möta kraven från framförallt förpackningsbranschen, där kraven på maskinerna har ökat för att klara kortare serier, snabba formatomställningar och komplexa förpackningar. Att automatisera innebär givetvis en kostnad, men enligt Lars Andersson gäller det att få kunden att se bortom investeringen och berätta om fördelarna med att automatisera. Automatisering ger kortare utvecklingstid, större flexibilitet och snabbare maskiner. För producerande enheter är ju automatisering också ett sätt att ta upp kampen mot outsourcing till låglöneländer. För innovativa robotbaserade produktionslösningar NOTERAT Snabbare bilar med skräddarsydda robotar Löfqvist Engineering är ett familjeföretag i andra generationen. Det startades av Hans Löfqvist i Örebro 1978 och i dag är det sonen Johan som driver företaget. Företaget säljer robotanläggningar till svenska verkstadsföretag som vill automatisera verksamheten. Omsättningen har ökat med 415 procent sedan år 2000 och det gör företaget till Gasellvinnare i Örebro län. Framtiden ser ljus ut för Löfqvist Engineering. Automation är nödvändigt för att svenska företag ska överleva, säger Johan Löfqvist. (Källa: Dagens Industri) Industrivägen 4, Laxå Telefon Fax

7 Fyllning Förpackning Bearbetning Montering Lönsam Automation FORUM 100 Å RS UTVECKLING Välkommen till Forum för lönsam automation i Göteborg den 2 februari. Ring vår informationschef Mats Nilsson, , för en inbjudan! FlexLink är ett globalt företag med 25 års erfarenhet av integrerade lösningar för tillverkningsindustrin. Vårt kunnande inom produktionslogistik bidrar till effektivare processer genom lönsam automation inom fyllning, förpackning, maskinbearbetning och montering. ESAB CUTTING SYSTEMS för effektivare skärning ESABs forskning och utveckling av skärtekniker har resulterat i ett brett produktsortiment inom alla områden. Med den senaste tekniken kan en och samma maskin märka text och linjer, skära upp till 32 mm med precisionsplasma samt fogbereda detaljer direkt i skärprocessen. Allt är integrerat för att underlätta för operatören och ge ett optimalt produktionsresultat. Lönsam Automation För mer information Svetsning och skärning FlexLink AB Göteborg

8 8 Annons Hela denna tematidning är en annons om AUTOMATION från Mediaplanet Annons NOTERAT Microsoft valde Prevas Prevas i Västerås har som enda systemintegratör i Norden utsetts till prioriterad partner för Microsofts inbyggda operativsystem. Prevas stärker med detta samarbete ytterligare sin position som utvecklare av intelligens i produkter och industrisystem, vilket man arbetat med sedan starten Utnämningen ger Prevas nya möjligheter att knyta kundkontakter och förverkliga produktidéer där inbyggda datorer spelar en viktig roll. Utnämningen som Prevas fått av Microsoft kallas för Gold Level Member partner for Windows Embedded Läs mer på: och windows/embedded. Automatisk affärsnytta Robot räddar operationer Karolinska sjukhuset är först i Skandinavien med en avancerad form av kirurgi där man med en robot sparar erektionsnerverna på patienter som ska operera bort en prostatatumör. Till sin hjälp har kirurgerna roboten da Vinci som ger kirurgen bättre sikt och samma rörelsefrihet som vid en öppen operation. Roboten som kostar runt 15 miljoner kronor är den första i Skandinavien. Fördelarna är att operationstiden kortas ner och att risken för komplikationer hos patienten efter operationen minskar. Med den nya tekniken kan man även operera på distans. En patient som låg på operationsbordet i Paris fick nyligen sin tjocktarmstumör borttagen av en kirurg som satt vid en da Vinci i USA. (Källa: SvD) ÅF (Ångpanneföreningen) är en av de största aktörerna i Sverige inom verksamhetsfältet automation. Ett konsultföretag med gamla anor och med kunskap om vad som behövs för att automatisera processer i industrin och hos kommunala förvaltningar Hur går man tillväga om man vill effektivisera produktionen med ett automationssystem? Ofta är kunderna kunniga och vet vad de vill ha, även om alla projekt brukar se mycket olika ut. Vi gör en förstudie och diskuterar förutsättningarna. En del kanske behöver en helt ny anläggning medan andra vill modernisera en redan befintlig anläggning. Det säger Bengt-Åke Brunberg, som är ansvarig för affärsområdet Automation och Industriell IT på ÅF. Vi jobbar inom begreppet automation i dess vidaste perspektiv. Allt ifrån enskilda programmeringsuppdrag till leverans av kompletta automationssystem. Motivera varför ett företag ska automatisera? En automatisering av produktionen gör att det blir förbättrad tillgänglighet, effektivitet och kvalitet. Behöver ett företag som vill automatisera sin verksamhet ta hjälp av konsulter? Det finns en kategori kunder, stora industrier, som har egna kompetenta resurser, men de har normalt inte tid att genomföra projektet. De mindre företagen brukar dock inte ha några egna experter, så där brukar vi ofta få genomföra hela projektet. Sen finns vi alltid tillgängliga som support om kunderna har frågor eller vill bygga vidare för framtiden. Bengt-Åke Brunberg berättar att han på senare tid sett en tendens att kunderna önskar få med en utökad funktionalitet, i form av produktionsplanering och produktionsstyrning. Även spårbarhet blir allt mer vanligt att lägga in, eftersom kraven hela tiden ökar och det blir en nödvändig funktion i allt fler branscher såsom det blivit inom till exempel livsmedels- och läkemedelsindustrin. Tore Helgeson, ansvarig för Benima AB som är ett annat ledande konsultföretag inom Industriell IT och Automation, anser att det finns många fördelar som tyvärr glöms bort när automation diskuteras. Grunden är en rationell och effektiv produktion, vilket gör att man får en mer tillförlitlig process, där tillgänglighet och driftsäkerhet förbättras, säger Tore Helgeson. Kan du nämna något exempel på någon kund eller hel bransch, där produktionen har effektiviserats av att automatiseras? Från början fanns våra kunder främst inom processindustrin. Nu finns automation i princip inom alla branscher. Vi har många nöjda kunder inom energisektorn och läkemedelsindustrin. Arbetar ni efter någon strategi eller modell? Benimamodellen som är en arbetsmetodik som vi har utvecklat under våra dryga tjugo år i branschen. Den ger oss en bra inblick i Bengt-Åke Brunberg, ansvarig för affärsområdet Automation och Industriell IT på ÅF Tore Helgeson, ansvarig för Benima AB kundens behov, men det är viktigt att kunden producerar rationellt. Sker tillverkningen efter en orationell metod, vinner man inget på att automatisera. Det måste vara ett rationellt flöde. Tore Helgeson poängterar även vikten av branschkunskap i kombination med automationskunnande. Vi bidrar med vad man kan göra och med idéer från andra branscher. Vår kompetens och kundens målsättning samt naturligtvis deras oersättliga insikt om sin egen produktion gör att vi tillsammans kan ta fram ett bra beslutsunderlag.

9 Annons Hela denna tematidning är en annons om AUTOMATION från Mediaplanet Annons 9 Svetsrobotar skapar starka band För att stärka konkurrenskraften och förbli världsledande har Olofsfors AB, under åren 2001 och 2003, satsat över 42,5 miljoner kronor i modern processutrustning och högeffektiv robotautomation. NOTERAT Mekaniska manicker på Djurgården På Tekniska museet i Stockholm pågår just nu temautställningen Robotics. En interaktiv utställning om roboten som fenomen. Tyngdpunkten ligger dock inte på industrirobotar, utan på den typen av programmerbara apparater som kan känna av sin omgivning, planera, fatta beslut och utföra en faktisk handling. Tekniska museets Robotutställning pågår till i augusti Utvecklingen av effektiva drivband med stor kontaktyta och lågt marktryck, drevs fram i mitten av 1900-talet då skogsbrukets behov av traktorer med större bärighet ökade. Olofsfors tog snart det tekniska ledarskapet och är i dag ett världsmärke inom produktområdet och en dominerande exportör av band till Finland, Kanada och andra skogsländer. Marknadens krav växlar snabbt och det gäller att lyssna på våra kunder och erbjuda nya lösningar på kort tid Under år 2000 gjordes studier av hur effektiv tillverkningen måste bli för att Olofsfors skulle kunna behålla sin tätposition. Ägarna såg stora möjligheter att i framtiden producera dubbelt så många band med hälften så stora personalresurser, om man genomförde en stegvis satsning på nya automatiska produktionslinjer fram till år Med ett ökande tempo och mer slitsamma arbetsmoment skulle en fortsatt manuell produktion leda till stigande ohälsa och mera outnyttjad maskintid. De nya operatörerna antog därför den stora utmaningen att lära sig behärska robotar och andra maskiner i ett nytt och effektivare flödestänkande. - Vi har nu byggt basen för en produktionsapparat i världsklass, säger Tomas Strömberg, produktionsteknisk chef hos Olofsfors AB. Den senaste produktionscellen levererades under sommaren och trimmades in fram till hösten Det är två stora robotar som hanterar alla detaljer och som börjar med tvärjärn och strön. Fem plockrobotar matar fram broddar, länkkrokar, länk 1 och länk 2 samt sidostöd, så de finns på plats inför svetsningen. Fyra svetsrobotar fogar sedan samman alla detaljer till det sammanhängande bandet. Signaler från marknaden säger oss att vi nu måste öka vår kapacitet och flexibilitet ytterligare. I dag producerar vi 46 varianter av band, men marknadens krav växlar snabbt och det gäller att lyssna på våra kunder och erbjuda nya lösningar på kort tid, säger Tomas Strömberg. Fakta: OLOFSFORS AB Omsättning 2003: 163 MSEK Antal anställda i Olofsfors: 93 personer Ägare: Bröderna Anders och Carl Wikström (5:e generationen ägare) Investering: 42,5 MSEK i de tre linjerna Totalt antal robotar i de tre projekten: 15 st. Foto: Nisse Cronerstrand (Källa: SvD)

10 10 Annons Hela denna tematidning är en annons om AUTOMATION från Mediaplanet Annons Finansieringsmodeller Lån Säkerheten för lånet sker vanligtvis via så kallade företagsinteckningar. Lånet har oftast rak amortering. Att tänka på vid detta är att företagsinteckningarnas värde försämras i framtiden för kreditgivare. Avbetalningsköp En flexibel finansieringsform där företaget köper och äger utrustningen själva. Företaget kostnadsför också räntor och gör själva avskrivningar. Företaget köper objektet och delar upp betalningen över tiden, vanligtvis mellan tre och sju år. Ekonomiska förutsättningar Den högsta tröskeln för ett företag som vill automatisera sin produktion är den ekonomiska. Oftast behövs det hjälp från kunniga finanskonsulter för att reda ut allt som har med finansieringen att göra. Vi kommer vanligtvis in i bilden när ett företag väl har bestämt sig för att effektivisera sin produktion och står inför ett eller flera investeringsbeslut, berättar Stefan Davidsson, regionchef, SEB Finans. Stefan Davidsson brukar helst inte vilja rekommendera någon generell finansieringsmodell, eftersom den bästa lösningen är individuell och varierar från fall till fall. Men det vanligaste är avbetalning eller leasing. Det vanligaste argumentet för att leasa en anläggning är att slippa belasta balansräkningen. Det är en policyfråga i många koncerner att inte äga sin produktionsapparat eller sina byggnader, säger Åke Madesäter, Cim Skill AB. En annan fördel med leasing är att det objekt som finansieras står som huvudsaklig säkerhet. Leasing är även en bra finansieringsform för utrustning som genomgår en snabb teknisk utveckling. När det gäller robotar så är kärnfrågan oftast hur stort restvärdet kan vara efter ett visst antal år. Det är ju störst på standardmaskinen, vilken är lätt att sälja på nytt. Svårast är det med produkt- eller typbunden kringutrustning, som ju sällan har ett värde för en annan användare med helt annan produktflora, säger Åke Madesäter. Vi tycker att alla företag ska ha en plan för hur de löpande ska kunna effektivisera sin verksamhet på bästa sätt och därmed kunna vara konkurrenskraftiga hela tiden. Att effektivisera behöver alltså inte nödvändigtvis betyda att man måste automatisera. Det gäller att utnyttja säkerhetsmassan, i det här fallet maskiner och inventarier, på bästa sätt, säger Stefan Davidsson. Leasing En kostnadseffektiv finansieringsform där finansbolaget köper utrustningen av leverantören. Företaget hyr sedan utrustningen av finansbolaget och betalar leasingavgift månads- eller kvartalsvis. Företaget undviker på så sätt att binda eget kapital och har därmed större handlingsfrihet. Leasingtiden är normalt tre till fem år. Egen kassa Företagets egen kassa/likviditet. Alternativt att ägaren själv har ett eget kapital att betala med. NOTERAT Falköpings mejeri ökar produktiviteten Med en miljoninvestering i en plockrobot kan Falköpings mejeri nu i ett slag öka sin tillverkning av Creme Fraiche-bägare från till per vecka. Men det kan bli ännu mera om marknaden vill det. Kapaciteten finns där. Vi behöver ny produktionskapacitet. Det får vi bland annat med hjälp av den här plockroboten, säger Thomas Andersson, vd på Falköpings mejeri, som ser roboten som ett viktigt led i strävan efter att hålla kostnaderna nere och öka konkurrenskraften. Många talar om närheten till kunden hos oss är detta en realitet. En stor del av framgångarna för MULCO har alltid kunnat tillskrivas rådgivningsfasen före konstruktionsstart. Denna kundinriktade arbetsprincip utökas nu med Mulco belt-pilot. Den interaktiva Internettjänsten gör det möjligt att utarbeta individuella konstruktionslösningar online. Mulco belt-pilot Online-support på Interaktivt tjänsteutbud på 7 språk inklusive svenska. Omfattande produktdatabaser. Kostnadsfri användning av CAD-nedladdning. Överföring av CAD-ritningar till Ditt CAD-system. Beräkning av kuggremmar, kuggremhjul och komponenter. Förfrågningar kan göras via e-post. Mulco belt-pilot produktkatalog. Oavsett om det rör sig om roterande-, linjär-, transportördrifter eller komponenter med Mulco belt-pilot får du åtkomst till all produktinformation som behövs i varje enskilt fall. Beräkningar och CAD-nedladdning med Mulco belt-pilot. Konstruktion av rembredd, beräkning av kuggremhjulets diameter, bestämning av kuggantal utnyttja de många beräkningsmöjligheterna med den mångsidiga Mulco belt-pilot och du hittar snabbt rätt lösning. Du använder vår CAD-nedladdning kostnadsfritt och kan överföra våra kuggremmar och komponenter till Ditt CAD-system. I samarbete med ARATRON AB BOX 20087, BROMMA. TEL

INDUSTRIELL IT & AUTOMATION

INDUSTRIELL IT & AUTOMATION Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

Summerat. Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012

Summerat. Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012 Summerat. SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012 Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN Årgång 2012 Change or die Camp Digital är eventet där Sigma möter sin viktigaste kunder

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

KOSTNADSEFFEKTIVA IP-LÖSNINGAR MED DOTCOM SIDAN

KOSTNADSEFFEKTIVA IP-LÖSNINGAR MED DOTCOM SIDAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM AFFÄRSNYTTAN MED IT FRÅN MEDIAPLANET ANNONS AFFÄRSNYTTAN MED IT INFORMATIONSTEKNIK AFFÄRSSYSTEM KOMMUNIKATION KONSULTING OUTSOURCING AUGUSTI/SEPTEMBER 2004

Läs mer

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS IT-Entreprenad It på entreprenad - gör hemläxan så blir resultatet bra När det gäller it-driften på ett företag är frågan många ställer sig

Läs mer

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd

Läs mer

SVERIGE BEHÖVER FÖRSVARSINDUSTRIN MARS 2006

SVERIGE BEHÖVER FÖRSVARSINDUSTRIN MARS 2006 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET SVERIGE BEHÖVER FÖRSVARSINDUSTRIN MARS 26 FRÄMSTA TEKNOLOGIGENERATORN Höga krav vid utveckling av avancerade försvars- och säkerhetssystem, har lett till den

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

vardagliga business intelligence Verksamhetsstöd som skapar intelligenta affärer sid 4 The Diver Solution Gör informationen tillgänglig sid 17

vardagliga business intelligence Verksamhetsstöd som skapar intelligenta affärer sid 4 The Diver Solution Gör informationen tillgänglig sid 17 Hela denna tematidning är från IDG Custom publishing SWEDEN NOVEMBER DECEMBER 2011 business intelligence Standardlogotype Logotype utan rastrerad skugga, används i stora storlekar och Standardlogotype

Läs mer

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det Hela denna tematidning är från IDG Creative Media MEDFÖLJER AFFÄRS- COMPUTER SWEDEN SEPTEMBER 2012 SYSTEM Molnbaserade Affärssystem SIDAN 11 10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla

Läs mer

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Juni 2009 LEASING 3TIPS INVESTERA UTAN ATT BINDA DITT KAPITAL Leasa i stället för att köpa: Ett smart alternativ i lågkonjunktur

Läs mer

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning.

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Dramatisk IT Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. JANUARI 2010 Office IT-Partner satsar

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

7TIPS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE BANA VÄGEN FÖR ETT BRA RESULTAT. Nr. 18 / September 2010

7TIPS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE BANA VÄGEN FÖR ETT BRA RESULTAT. Nr. 18 / September 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 18 / September 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE BANA VÄGEN FÖR ETT

Läs mer

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent Hela denna bilaga är en annons från Länsstyrelsen i Västmanlands län Västmanland KUNSKAP & FRAMTID Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov sidan 6 Caroline Drabe ny

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

Welcome to Jeeves. Welkom bij Jeeves. Innehåll. Willkommen bei Jeeves. Bienvenue à Jeeves. Witamy w Jeeves. Tervetuloa Jeevesiin

Welcome to Jeeves. Welkom bij Jeeves. Innehåll. Willkommen bei Jeeves. Bienvenue à Jeeves. Witamy w Jeeves. Tervetuloa Jeevesiin ÅRSREDOVISNING 2009 Welcome to Jeeves Bienvenue à Jeeves Willkommen bei Jeeves Witamy w Jeeves Welkom bij Jeeves Tervetuloa Jeevesiin Innehåll KORT OM JEEVES 2 ÅRET I KORTHET 4 HISTORIA 5 VD HAR ORDET

Läs mer

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 Jakten på den perfekta chefen Professor Rikard Larsson vet vad som gör

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB

Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB # 2 Den mobile medarbetaren Mobilitetstrenden växer allt fler företag inser värdet av att arbeta trådlöst Sidan 4 Säkerhetsaspekten viktig för

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM. Ställ krav på en anpassad lösning. We Like Complexity. För lönsamhet. Pionjär inom molntjänster. behöver

AFFÄRSSYSTEM. Ställ krav på en anpassad lösning. We Like Complexity. För lönsamhet. Pionjär inom molntjänster. behöver Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12 Annons Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information Annons Den mobile medarbetaren Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10 Med kontoret i handen Sidan 12 Intervjun: Anders Gustafson Ip-telefoni receptet

Läs mer

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd IT-DRIFT affärsverksamhetens IT-stöd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS En klonad medarbetare i varje burk» sid 6 Expertpanelen» sid 11 Dubbla kapaciteten till halva

Läs mer

Effektiva. En prioriterad investering dokument- och ärendehantering i fokus. på Kulturrådet med FormPipe W3D3. - nya tidens starkaste konkurrensfördel

Effektiva. En prioriterad investering dokument- och ärendehantering i fokus. på Kulturrådet med FormPipe W3D3. - nya tidens starkaste konkurrensfördel Effektiva e-tjänster på Kulturrådet med FormPipe W3D3 En prioriterad investering dokument- och ärendehantering i fokus INFORMATIONS HANTERING - nya tidens starkaste konkurrensfördel årsredovisning 2009

Läs mer

IPROMMA Institutet AB. En given mötesplats för svenskt och nordiskt näringsliv. Sid 6. Sid. 48 60 procents ökning för IP-telefoni

IPROMMA Institutet AB. En given mötesplats för svenskt och nordiskt näringsliv. Sid 6. Sid. 48 60 procents ökning för IP-telefoni IPROMMA Institutet AB Individanpassad utbildning sedan 1993 08-760 96 96 www.ipromma.se Laserskärning Stansning Bockning Svetsning www.rotage.se Saknad kan inte beskrivas i ord. Postgiro: 90 20 90-0 Årgång

Läs mer

business intelligence

business intelligence MEDFÖLJER COMPUTER SWEDEN MAJ 2012 business intelligence Coop MedMera sparar miljoner med BI-system SIDAN 5 Bättre beslutsunderlag på 15 minuter SIDAN 6 10 BI-TIPS! SIDAN 14 2 Ledare En vision för BI och

Läs mer

Kommunal IT går nya vägar s. 6

Kommunal IT går nya vägar s. 6 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS INGÅR SOM BILAGA I DAGENS INDUSTRI I DECEMBER 2007 Kommunal IT går nya vägar s. 6 Global Sourcing: Heta Indien s.4 Nycklar till succé

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.3/November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 2 STEG TILL EN MER FLEXIBEL ORGANISATION IT som tjänst

Läs mer

01 2012... Årsredovisning

01 2012... Årsredovisning 01 2012... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret... 06 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 16 Kundcase... 17 Verksamhet... 22 Kundcase......

Läs mer