Åldersförändringar i gula fläcken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åldersförändringar i gula fläcken"

Transkript

1 Åldersförändringar i gula fläcken 1

2

3 1 Hornhinna Lins Glaskropp Näthinna Gula fl äcken Synen är ett av våra viktigaste sinnen. Det är ett genialiskt system som utvecklats under miljontals år för att passa våra behov. När vi öppnar ögonen strömmar ljuset in. Det passerar genom hornhinnan, linsen och glaskroppen och vidare till näthinnan. Näthinnan består av miljontals små synceller och fungerar som en slags film som fångar upp det vi ser. Centralt på näthinnan finns ett område som kallas för den gula fläcken. Det är ett extra känsligt område där bilden blir som skarpast, och därför är förändringar som inträffar här särskilt allvarliga.»

4 2 Åldersförändringar i gula fläcken Åldersförändring i gula fl äcken (makuladegeneration eller AMD) är den vanligaste orsaken till kraftig synnedsättning hos personer över 60 år. Eftersom sjukdomen vanligtvis bara påverkar det centrala seendet, det vill säga det skarpa seendet rakt framåt, blir du inte helt blind. För den som blir drabbad i ett öga utgör sjukdomen sällan några större problem men om förändringar förekommer i båda ögonen kan det innebära svårigheter att klara av läsning, bilkörning eller andra uppgifter. Vad är gula fläcken eller makula? Ögats insida är klädd med en tunn hinna som kallas för näthinnan. Den består av miljontals små syn celler och fungerar som en slags fi lm som fångar upp det vi ser. Syncellerna omvandlar därefter bilden till elektriska signaler som skickas till hjärnan där bilden återskapas. Centralt på näthinnan fi nns ett 2 3 millimeter stort område som kallas för den gula fl äcken eller makula på latin. Det är ett extra känsligt område där bilden blir som skarpast, och därför är förändringar, så kallad degeneration, som inträffar här särskilt allvarliga.

5 3 Det finns två typer av makuladegeneration Torr makuladegeneration Torr makuladegeneration drabbar cirka 80% av dem som får sjukdomen. Orsaken till torr makuladegeneration vet vi mycket lite om men det som händer är att de ljuskänsliga cellerna i makula sakta bryts ned. Och allteftersom celler slutar att fungera får du med stigande ålder försämrat centralt seende. I början drabbas oftast bara det ena ögat. Men senare kan även det andra drabbas. Tyvärr kan man inte på förhand tala om när eller om båda ögonen kommer att påverkas. Våt makuladegeneration Trots att den våta formen bara drabbar 20 % av dem som lider av makuladegenaration står den för 80 % av de allvarligaste synnedsättningarna. Problemen uppträder då nya blodkärl bakom näthinnan börjar växa in mot makula. De nya blodkärlen är ofta mycket bräckliga och kan börja läcka blod och vätska under makula. Detta orsakar en snabbt försämrad funktion hos cellerna i makula

6 4 som kan resultera i synstörningar och i värsta fall förlust av det centrala seendet. I Sverige drabbas cirka personer årligen av våt makuladegeneration. Våt makuladegeneration 20% Torr makuladegeneration 80% Hur vanligt är makuladegeneration? Makuladegeneration kan uppträda i medelåldern, men risken ökar med stigande ålder. Större studier visar att bland personer i åldern 65 och 75 år får knappt 20% sjukdomen. Hos personer över 75 år ökar risken till 30%. Vilka faktorer ökar risken att drabbas Ärftlighet personer med många släktingar som drabbats av makuladegeneration löper en betydligt större risk att själva få sjukdomen. Rökning rökning ökar risken för sjukdomen.

7 5 Kön enligt vissa studier kan kvinnor löpa en något större risk att drabbas. Kolesterol personer med förhöjda kolesterolvärden kan löpa en större risk att få makuladegeneration. Vitaminer personer som äter kost med lite vitaminer löper en ökad risk att få makuladegeneration medan personer som äter en vitaminrik kost har en minskad risk. Vilka är symptomen? Makuladegeneration är smygande och smärtfri. De första och vanligaste symtomen vid torr makuladegeneration är sakta försämrad synskärpa, behov av starkare läsljus och svårighet att känna igen ansikten på avstånd. Efterhand som synen försämras ytterligare kan du komma att se en suddig fläck i det centrala synfältet. Den här suddiga fl äcken beror på att en större grupp celler i makula har slutat fungera som de ska. De som endast fått makuladegeneration i ett öga har ibland besvär med till exempel avståndsbedömning

8 6 och en störande fl äck i synfältet. Vissa personer märker inte av någon förändring av synen förrän båda ögonen drabbats. Det vanligaste symtomet vid våt makuladegeneration är så kallat krokseende, det vill säga att raka linjer ser krokiga ut. Detta orsakas av att de ny bildade och svaga blodkärlen läcker vätska under makula. Vätskan ger en svullnad, och när inte makula längre är slät uppstår krokseendet. Ett annat symtom på våt makuladegeneration är en snabbt försämrad syn (till skillnad mot den torra makuladegenerationen som sker över en lång period). Precis som vid den torra förändringen kan du notera en suddig fl äck i det centrala seendet. Med en Amslertavla kan man enkelt testa om man har krokseende. Bilden till höger visar hur det kan se ut om man har våt makuladegeneration på ett öga. Testa med ett öga i taget!

9 7 Hur ställs diagnosen makuladegeneration? Synskärpeundersökning Genom att mäta synskärpeförmågan på olika avstånd kan ögonläkaren se makuladegenerationens påverkan på synen. Ögonundersökning i mikroskop Med särskilda droppar vidgas dina pupiller och läkaren kan då, med ett speciellt mikroskop, titta in på näthinnan och makula för att se om det fi nns tecken på makuladegeneration. Ett av de vanligaste tidiga tecknen på sjukdomen är drusen. Detta är små gulaktiga utfällningar i makula som kan upptäckas vid ögonmikroskopi. Närvaro av drusen behöver inte betyda att du kommer att utveckla sjukdomen. Men det kan dock vara ett tidigt tecken på allvarlig makuladegeneration. Efter en undersökningen med ögonmikroskopi kan pupillerna förbli stora i ett par timmar och i vissa fall ända till nästa dag. Under den här perioden påverkas synskärpan och du ska undvika bilkörning. Du kan även komma att känna dig

10 8 bländad av starkt ljus och då kan ett par solglasögon minska besvären. Angiografi av ögonbotten Om ögonläkaren misstänker den våta varianten av makuladegeneration och överväger en behandling, undersöks blodkärlen och cirkulationen med angiografi. Det innebär att ett färgämne sprutas in intravenöst i din arm före själva ögonbottenfotograferingen. Med den här metoden kan läckageområden kartläggas och förekomsten av nybildade blodkärl säkerställas. OCT (optical coherence tomography) Denna metod kan användas som ett komplement till angiografin. Man får då fram en snittbild av näthinnan som underlättar bedömning av eventuell vätska och svullnad i gula fl äcken. Undersökningen tar cirka fem minuter och är besvärsfri.

11 9 Vilka behandlingar finns? Torr makuladegeneration Torr makuladegeneration utvecklas oftast mycket långsamt och kan än så länge inte behandlas. Om du har lindrig torr makuladegeneration kan en viss typ av antioxidanter emellertid minska risken att få allvarlig synförsämring. En ögonläkare kan tala om för OCT-undersökning

12 10 dig om just du kan ha nytta av denna förebyggande behandling. Den som drabbas av torr makuladegeneration riskerar inte att bli blind men kan till slut komma att förlora sitt centrala seende. De fl esta människor som får sjukdomen kan fortsätta leva ett aktivt och normalt liv, speciellt om bara det ena ögat har drabbats. Våt makuladegeneration Våt makuladegeneration utvecklas vanligen snabbt och bör omhändertas av ögonläkare inom några veckor. Vid denna diagnos fi nns det numera fl era olika behandlingar. Vilken behandling man väljer beror på vilken typ av förändringar som föreligger. Laserbehandling Denna behandling innebär att man riktar en stark laserstråle mot det område där blodkärlen läcker. Denna behandling är mest effektiv om blodkärlen ligger utanför den mest centrala delen av makula. Fotodynamisk terapi (PDT) Ett ljuskänsligt ämne injiceras i ett blodkärl i din

13 11 arm varefter näthinnan behandlas med ljus. Följden blir att ämnet, som ansamlats i blodkärlen under makula, aktiveras och förstör de skadliga kärlen. Behandlingen måste ofta upprepas fl era gånger. Läkemedelsinjektioner Speciella läkemedel som bromsar utväxten av blodkärl under makula sprutas in i glaskroppen med en tunn nål. Behandlingen går fort och känns nästan inte då ögat bedövats innan. Behandlingen måste ofta upprepas många gånger. Friskt öga Ögonbotten med förändring

14 12 Vad händer inom forskningen? Mycket och omfattande forskning bedrivs både i Sverige och internationellt för att förstå orsaken till makuladegeneration och för att utveckla bättre behandlingsmetoder. Det här framgångsrika forskningsarbetet har lett till att vi bara de senaste åren fått mycket bättre kunskaper och behandlingsresultat. Mycket tyder på att denna positiva utveckling kommer att fortsätta. Vad kan jag göra om jag redan fått nedsatt syn? Normal användning av ögonen skadar inte synen även om du drabbats av makuladegeneration. Du ska alltså inte vara rädd för att läsa eller titta på TV. Om du är i behov av synhjälpmedel, som till exempel specialglasögon eller elektronisk apparatur, skickas en remiss till några av de specialenheter (syncentraler) som finns. Där är man specialiserad på att ta hand om och hjälpa till med alla de synrelaterade problem som kan uppstå vid en ögonsjukdom.

15 13 EN LITEN ORDLISTA ANGIOGRAFI AV ÖGONBOTTEN Kontrastfotografering ANTIOXIDANTER En typ av vitaminer AMSLERTAVLA En tavla med rutmönster som underlättar bedömningen makuladegeneration DRUSEN Små gulaaktiga utfällningar i makula GULA FLÄCKEN / MAKULA Det område i ögat som är extra känsligt och där det vi ser blir som skarpast MAKULADEGENERATION Åldersförändringar i gula fl äcken OCT (OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY) En metod som ger en snittbild av näthinnan som underlättar bedömning av eventuell svullnad av gula fl äcken PDT Fotodynamisk terapi

16 S:t Eriks Ögonsjukhus Polhemsgatan 50, Stockholm Telefon växel: S:t Eriks Ögonsjukhus är beläget i Stockholm och bedriver både planerad och akut ögonsjukvård. Varje år tar vi emot patientbesök från Sverige och från utlandet. I egenskap av universitetssjukhus driver vi tillsammans med Karolinska Institutet forskning, utveckling och undervisning inom ögonsjukvård. S:t Eriks Ögonsjukhus AB, som miljöcertifi erades år 2000, har 350 anställda och ägs av Stockholms läns landsting.

Hål i gula fläcken. makulahål

Hål i gula fläcken. makulahål Hål i gula fläcken makulahål Gula fläcken Ögats insida är klädd med en tunn hinna, näthinnan. Den består av miljontals små synceller och fungerar som ett slags film som fångar upp det vi ser. Syncellerna

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD)

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) Din guide till Eylea används för att behandla en typ av åldersförändringar i gula fläcken, så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post:

Läs mer

Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 1 VI LÄR DIG MER OM. Makuladegeneration. [förändringar i gula fläcken]

Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 1 VI LÄR DIG MER OM. Makuladegeneration. [förändringar i gula fläcken] Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 1 VI LÄR DIG MER OM Makuladegeneration [förändringar i gula fläcken] Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 2 Åldrande och ärftlighet är de vanligaste orsakerna

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. DinaÖgon

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. DinaÖgon ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2007 DinaÖgon Hitta rätt typ av linser Vad ska man tänka på vid val av kontaktlinser? Och vad är det egentligen för skillnad

Läs mer

Frågestund och diskussion

Frågestund och diskussion Frågestund och diskussion Sverker Olofsson: Fatima, vi är ju hela tiden i närheten av det här med ögat som själens spegel. Ibland när man tränar kan tränaren säga att håll ögonen dit du ska och inte på

Läs mer

Prioritera synvård. Handledning för talare

Prioritera synvård. Handledning för talare Prioritera synvård Handledning för talare BILD 1 Presentation av talare. Syftet med den här presentationen är att informera om de synförändringar som kan inträffa när vi åldras och diskutera betydelsen

Läs mer

Dina ögon. För dyr att bota? Spridd subventionering för behandling av makuladegeneration. Sid 8-9. Juni 2008

Dina ögon. För dyr att bota? Spridd subventionering för behandling av makuladegeneration. Sid 8-9. Juni 2008 annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Juni 2008 Dina ögon För dyr att bota? MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET JUNI 2008 Spridd subventionering för behandling av

Läs mer

behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid trombos

behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid trombos behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid trombos Det mänskliga ögat När ögonen öppnas strömmar ljuset in. Det passerar genom hornhinnan, linsen och glaskroppen och vidare till näthinnan. Näthinnan

Läs mer

Om ditt barn får retinoblastom

Om ditt barn får retinoblastom Om ditt barn får retinoblastom 1 Den här broschyren vänder sig till dig som har ett barn som fått diagnosen retinoblastom. Du har säkert många frågor och oroar dig för hur det ska gå för ditt barn. Här

Läs mer

Ärftliga ögonsjukdomar i Västerbotten

Ärftliga ögonsjukdomar i Västerbotten Ärftliga ögonsjukdomar i Västerbotten Ola Sandgren Universitetslektor, överläkare Enheten för oftalmiatrik Redan när man föds kan man ha symtom som beror på en ärftlig ögonsjukdom. Man kan också få symtom

Läs mer

DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER

DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS April 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.11 1 DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER Anita Robertson,

Läs mer

Barn med katarakt Information till familjen

Barn med katarakt Information till familjen Barn med katarakt Information till familjen Innehåll Ögat och den normala synutvecklingen 3 Kongenital katarakt - Medfödd grå starr 3 Amblyopi ( lazy eye ) 4 Praktiska konsekvenser av amblyopi 4 Diagnostik

Läs mer

Gråstarrsoperation och sedan?

Gråstarrsoperation och sedan? Gråstarrsoperation och sedan? Eva Mönestam Docent, överläkare Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus Operation av gråstarr är det vanligaste kirurgiska ingreppet i den industrialiserade världen. Under

Läs mer

HUVUDBROSCHYR UppleV friheten Utan glasögon OCH linser

HUVUDBROSCHYR UppleV friheten Utan glasögon OCH linser HUVUDBROSCHYR Upplev friheten utan glasögon och linser 1 Ögonlaser 5 Behandlingsmetoder 6 Steg för steg 8 Vanliga frågor 10 Risker & biverkningar 11 Linsbyte (RLE) 13 Behandlingsmetoder 14 Steg för steg

Läs mer

Forskningens dag 2007. Ögat i blickfånget. En Bok från forskningens dag 2007 Medicinska fakulteten

Forskningens dag 2007. Ögat i blickfånget. En Bok från forskningens dag 2007 Medicinska fakulteten Forskningens dag 2007 Ögat i blickfånget En Bok från forskningens dag 2007 Medicinska fakulteten Umeå universitet Du kan också bidra... till den medicinska forskningen vid Umeå universitet och Norrlands

Läs mer

nr 3 2014 STOCKHOLMS LÄN Olika barn ögon Fokus på SNUVA VIRUSEN PÅ SNUVAN Att glömma är mänskligt TID FÖR MOTION

nr 3 2014 STOCKHOLMS LÄN Olika barn ögon Fokus på SNUVA VIRUSEN PÅ SNUVAN Att glömma är mänskligt TID FÖR MOTION nr 3 2014 STOCKHOLMS LÄN Olika barn SNUVA VIRUSEN PÅ SNUVAN Att glömma är mänskligt TID FÖR MOTION ögon Fokus på Notiser Vad gör en fysioterapeut? En andra bedömning? Om du har fått besked om att du har

Läs mer

Kristina Narfström - känd ögonspecialist och forskare- hemma i Sverige igen

Kristina Narfström - känd ögonspecialist och forskare- hemma i Sverige igen Kristina Narfström - känd ögonspecialist och forskare- hemma i Sverige igen Kristina Narfström är ett välkänt namn inom veterinärmedicinen. Hon är en av våra mest erkända veterinärer inom ögonsjukdomar

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på LHON Eye Society s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013.

LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på LHON Eye Society s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013. LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013. År 1871 publicerade Theodor Karl Gustav von Leber, professor i Göttingen i Tyskland,

Läs mer

DINA. ÖGON Februari 2007. Kontaktlinser passar alltfler ögon och får nya funktioner sidan 12

DINA. ÖGON Februari 2007. Kontaktlinser passar alltfler ögon och får nya funktioner sidan 12 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS DINA ÖGON Februari 2007 Luxottica Gisele plays with Vouge VOUGE eyewear MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET FEBRUARI 2007 SKYDDA

Läs mer

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon.

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Ögats lins skall liksom linsen i en kamera skapa en skarp bild av omvärlden. I kameran ligger bilden på filmen och i ögat ligger bilden på näthinnan

Läs mer

DINA ÖGON. Dina Ögon testar synen. Du har hittat bågen. Blink, blink, skav, gnida, gnugga MAJ 2005

DINA ÖGON. Dina Ögon testar synen. Du har hittat bågen. Blink, blink, skav, gnida, gnugga MAJ 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM DINA ÖGON FRÅN MEDIAPLANET ANNONS DINA ÖGON MAJ 2005 Dina Ögon testar synen Var det länge sedan du testade synen? Vår reporter hade inte gjort det sedan han

Läs mer

ÖGON. Program för Landstinget i Uppsala län

ÖGON. Program för Landstinget i Uppsala län ÖGON Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 19 april 2004 Omslagsfoto: Ulla Ärlewall, Hundskolan Sollefteå Förord Landstinget i Uppsala län fattade i december 2000 beslut

Läs mer

Patientinformation. Södra Älvsborgs Sjukhus. Ögonklinik

Patientinformation. Södra Älvsborgs Sjukhus. Ögonklinik Patientinformation Grå starr Södra Älvsborgs Sjukhus Ögonklinik Vad är grå starr? Grå starr, som har det medicinska namnet cataract, innebär att ögats lins grumlas och synen blir suddig. Grå starr är en

Läs mer

500.000 svenskar bär på en ögonsjukdom. Nu har vi gjort det mycket enklare att hitta dem.

500.000 svenskar bär på en ögonsjukdom. Nu har vi gjort det mycket enklare att hitta dem. EyeDiagnostics Scandinavia AB tillhandahåller ett program för att länka samman optikerns mätdata till ögonläkare för en ögonhälsobedömning. Ögonhälsoundersökningen består av följande produkter: - Diskussion

Läs mer

Behovs- och problemanalys inom ögonsjukvården i Östergötland

Behovs- och problemanalys inom ögonsjukvården i Östergötland 2004-11-29 1(13) Behovs- och problemanalys inom ögonsjukvården i Östergötland Barnögonsjukdomar och skelning Knappt 4 % av östgötabarnen drabbas av skelning eller amblyopi (= synnedsättning p g a obehandlad

Läs mer

Bågar i konstens tecken. Möt Rickard Olsson. Allt om gula fl äcken TÄVLING. Vinn glasögon inklusive synundersökning VI VISAR VÅRENS BÅGAR

Bågar i konstens tecken. Möt Rickard Olsson. Allt om gula fl äcken TÄVLING. Vinn glasögon inklusive synundersökning VI VISAR VÅRENS BÅGAR EN TIDNING OM GLASÖGON, BÅGAR, KONTAKTLINSER OCH SYN, NR 1 2008 Bågar i konstens tecken VI VISAR VÅRENS BÅGAR Möt Rickard Olsson GÅR HEM I BÅDE SLOTT OCH KOJA Allt om gula fl äcken NY TEKNIK HITTAR SJUKDOMEN

Läs mer

DINA ÖGON DINA ÖGON SE KLART! SÅ KLART! Vad behöver du för att se ljusare på framtiden? 3 TIPS FÖR EN NY LÖSNING FÖR TORRA, TRÖTTA OCH IRRITERADE ÖGON

DINA ÖGON DINA ÖGON SE KLART! SÅ KLART! Vad behöver du för att se ljusare på framtiden? 3 TIPS FÖR EN NY LÖSNING FÖR TORRA, TRÖTTA OCH IRRITERADE ÖGON ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-04-01 DIABETES Diabetes (Diabetes Mellitus där Mellitus betyder sockersöt/honungssöt ) är inte en utan flera olika sjukdomar med

Läs mer

DINA ÖGON. Tårvätska torkar snabbare framför datorn. Slipp glasögon

DINA ÖGON. Tårvätska torkar snabbare framför datorn. Slipp glasögon ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK!

Läs mer