Tentamen Sinne T3 vt Max 64 poäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tentamen Sinne T3 vt 2013. Max 64 poäng"

Transkript

1 Tentamen Sinne T3 vt Max 64 poäng 1) Du granskar tonaudiogrammet taget på en patient som misstänks ha Morbus Menière. a) Hur ser tonaudiogrammet ut vid en typisk Mb Menière? 2 p b) Förklara den troliga patofysiologiska mekanismen till Mb Menière! 4 p 2) Svea 71 år drabbas vid frukostbordet av kraftig rotatorisk yrsel. Hon kräks och går tillbaka till sängen. Det känns bäst att ligga stilla på ena sidan. När hon rör huvudet förvärras yrseln. Hon får hjälp av sin man att komma till toaletten. Hon kommer med ambulans till akutmottagningen. Som läkarstudent får du undersöka Svea och finner normal kraft och känsel i armar och ben. Motorik och sensibilitet i ansiktet är som det ska. Hon har normalt fynd vid hjärt- och lungundersökningen och EKG är normalt. Du misstänker en perifer (otogen) yrsel och undersöker trumhinnorna vilka är bleka, tunna och normalställda. Du tittar på hennes ögon och ser normalstora pupiller som reagerar normalt för ljus. Däremot noteras att ögonen rör sig på ett märkligt sätt. De rycker hela tiden hastigt åt vänster. a) Förklara hur yrsel uppkommer vid ett plötsligt avbrott i höger nervus vestibularis! (4 p) b) Hur uppkommer den ofrivilliga ögonrörelse som du noterar och vad kallas den? (4 p) c) Vilka andra sinnessystem är inblandade i en människas normala balansfunktion? (2 p) 3) Erik 5 år har haft 3 akuta öroninflammationer (akut mediaotit) varav 2 på bägge sidor. Han kommer nu på kontroll 3 månader efter den senaste episoden. Pappan berättar att pojken sedan dess varit förkyld ett par gånger med snuva och hosta men han har inte haft ont i öronen. Pappan har fått veta att pojken verkar höra dåligt på dagis och pratar mindre. Erik själv verkar obekymrad. Läkaren som undersöker Erik ser att trumhinnorna är medialställda och lite gulaktiga. Se nedan vänster och höger trumhinna. Han konstaterar att Erik har sekretorisk otit. a) Hur uppkommer sekretorisk otit? 4 p b) Hur påverkas hörseln av sekretorisk otit? 1 p

2 4) Inneröra med cochlea samt båggångar och hinnsäckar är specifika strukturer för hörsel- och balanssinnet. Sinnescellerna i dessa organ är mekanoreceptorer som påverkas av adekvata stimuli och information signaleras till respektive i område i cortex. a) Namnge strukturerna 2-7 i bilden ovan. (3 p) b) Spiralganglionet (# 1 i bilden ovan) har även efferenta neuroner med funktion för hörsel. Ange efferenternas funktion? (1 p) c) På cochlea hittas både det runda och det ovala fönstret och båda är funktionellt viktiga. Ge en enkel förklaring till respektive strukturs funktion vid normalt hörseltillstånd (2 p). d) Hörselorganenet har vad som kallas en tonotopisk organisation. Beskriv gärna med enkel teckning basilarmembranets och auditoriska cortex tonotopiska karta. (3 p) e) Definiera begreppet sensorineural hörselnedsättning! (1 p)

3 5) Ögats främre segment har bland annat en viktig roll i ögats optik, och med cornea och lins det sker en korrekt brytning av det infallande ljuset till macula (gula fläcken). Corneas flerskiktade epitel har en barriärfunktion samt hjälper till att stabilisera tårfilmen. I figuren nedan ses cornea (hornhinnan) som är uppbyggd av en kraftig men transparant bindvävstroma (streckad linje i A) med viss kurvatur. F under cornea är främre kammaren och överst ses det flerskiktade epitelet (E). Detaljbilder på corneas stroma (B) samt samt inre del mot främre kammaren (C) visas till höger. a) Hur mycket av ljusbrytningen sker i cornea? (0.5 p) b) vad kallas de celler som pilar i figurna B och C markerar? (1 p) c) Cornea saknar kärl men hur får den näring? (0.5 p)

4 d) Till skillnad från sclera är en normalt fungerande cornea transparant och den har även en viss kurvatur? Förklara hur corneas transparens skapas och upprätthålls under normala förhållanden. (4 p) e) Vad händer när de celler som anges i bild C minskar i antal/funktion? (1 p) f) Corneas ytepitel har hög regenerativ förmåga och är extremt motståndskraftigt mot de flesta mikroorganismer, men infektioner i hornhinnan (keratit) är en viktig orsak till allvarlig synnedsättning. Hur uppkommer som regel en keratit och vad är orsaken till keratit hos unga? (2 p). 6) Vilken är den vanligaste orsaken till synnedsättning (visual impairment) som medför socialt handikapp i världen idag? (1 p) 7) Vad är trachom? (1 p) 8) Elin har sedan 3 månader fått en synnedsättning där det saknas bokstäver i mitten när hon läser. Det är irriterande och hon störs kraftigt av det eftersom det drabbat hennes hö och bästa öga. Hos optikern ser hon bara 0,2 på syntavlan och inga glasögon kan förbättra synen. Ögats tryck mätes normalt. Hon får en remiss till ögonkliniken. På besöket hos ögonläkaren får hon gå igenom en undersökning kallad OCT som hon upplever som en fotografering. a) Vad står OCT för och vad kan en sådan apparat användas till? (1 p)

5 Vid undersökning av ögonbotten får man i friskt öga fram en sådan här bild. b) Vad visar pilen på bilden för struktur? (1 p) c) Ytterligare bild på näthinnan, men vad är det som har utvecklats? (1 p)

6 9) På VFU-blocket ögon får du träffa patienter med olika ögonåkommor. Din uppgift är att på ett lekmannamässigt språk förklara för dessa patienter hur sjukdomarna leder till skador (patogenes) i ögat. a) Vad är grå respektive grön starr? Ange vilka delar som drabbas (2 p dvs kortfattat svar utan redogörelse) b) beskriv patogenes vid trångvinkelglaukom (4 p) 10) Vilka karakteristiska tecken ses i ett öga med irit när det undersöks i mikroskop? (2 p) 11). Skillnaden mellan människans och grisens näthinna är i huvudsak ett makulaområde hos den förstnämnda. Vi har den mest högupplösande synen i detta område och ögats främre segment har ju till uppgift att samla ljuset hit. Histologiskt karaktäriseras makulaområdet bland annat av en koncentration av röd-grön känsliga tappar medan perifer retina är stavdominerad. a) graden av konvergens mellan fotoreceptorer och efterföljande nervceller varierar inom olika delar av retina (makula vs perifera retina). Vad har detta för effekt för vår synvisus? (2 p) b) hur förmedlas informationen i näthinnans olika celltyper vid mörker? Ange hur signalen går från stav via interneuron och till ganglioncell. (2 p) c) underligt nog kan RPE fungera en hel livstid men ibland kan en ansamling av restprodukter i pigmentepitelcellerna leda till ett patologiskt tillstånd med synskador. Beskriv vad som sker vid en våt makula degeneration (3 p). f) Näthinnans ganglionceller är postsynaptiska till bipolarceller, och beroende på bipolarcellerns aktivitet ändras den frekvensen av aktionspotentialer som ganglioncellerns skickar till laterala geniculatkropparna (LGN). Ganglioncellerna kan delas in i funktionella klasser beroende på typen av syninformation som skickas samt till vilket område i LGN de skickar information. Ange vilka typer av ganglionceller som finns och vilken typ av information som de förmedlar. (2 p) g) nästa efter LGN område i visuella banor är syncortex (area V1) där kontakter bildas i specifika lager i cortex, och för tolkning skickas syninformation till associationsområden via den dorsala och ventrala strömmen. Vilken typ av syninformation tolkas inom den ventrala respektive den dorsala strömmen? (2 p)

Ärftliga ögonsjukdomar i Västerbotten

Ärftliga ögonsjukdomar i Västerbotten Ärftliga ögonsjukdomar i Västerbotten Ola Sandgren Universitetslektor, överläkare Enheten för oftalmiatrik Redan när man föds kan man ha symtom som beror på en ärftlig ögonsjukdom. Man kan också få symtom

Läs mer

Fall A Eva, 55 år, undersöker ögonbottnarna (13 p)

Fall A Eva, 55 år, undersöker ögonbottnarna (13 p) Aid nr..1(19) Fall A Eva, 55 år, undersöker ögonbottnarna (13 p) Eva, 55 år lider av hypertoni. Vid sedvanlig kontroll på mottagningen beslutar du dig för att undersöka ögonbottnarna, eftersom du vet att

Läs mer

Gråstarrsoperation och sedan?

Gråstarrsoperation och sedan? Gråstarrsoperation och sedan? Eva Mönestam Docent, överläkare Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus Operation av gråstarr är det vanligaste kirurgiska ingreppet i den industrialiserade världen. Under

Läs mer

Barn med katarakt Information till familjen

Barn med katarakt Information till familjen Barn med katarakt Information till familjen Innehåll Ögat och den normala synutvecklingen 3 Kongenital katarakt - Medfödd grå starr 3 Amblyopi ( lazy eye ) 4 Praktiska konsekvenser av amblyopi 4 Diagnostik

Läs mer

Forskningens dag 2007. Ögat i blickfånget. En Bok från forskningens dag 2007 Medicinska fakulteten

Forskningens dag 2007. Ögat i blickfånget. En Bok från forskningens dag 2007 Medicinska fakulteten Forskningens dag 2007 Ögat i blickfånget En Bok från forskningens dag 2007 Medicinska fakulteten Umeå universitet Du kan också bidra... till den medicinska forskningen vid Umeå universitet och Norrlands

Läs mer

Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 1 VI LÄR DIG MER OM. Makuladegeneration. [förändringar i gula fläcken]

Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 1 VI LÄR DIG MER OM. Makuladegeneration. [förändringar i gula fläcken] Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 1 VI LÄR DIG MER OM Makuladegeneration [förändringar i gula fläcken] Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 2 Åldrande och ärftlighet är de vanligaste orsakerna

Läs mer

Prioritera synvård. Handledning för talare

Prioritera synvård. Handledning för talare Prioritera synvård Handledning för talare BILD 1 Presentation av talare. Syftet med den här presentationen är att informera om de synförändringar som kan inträffa när vi åldras och diskutera betydelsen

Läs mer

Vetenskap & hälsa. Aktuellt om. Hur fungerar våra sinnen?

Vetenskap & hälsa. Aktuellt om. Hur fungerar våra sinnen? Aktuellt om Vetenskap & hälsa Hur fungerar våra sinnen? Denna tidskrift ges ut av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Universitetssjukhuset i Lund & Universitetssjukhuset MAS vid Region Skåne

Läs mer

Kristina Narfström - känd ögonspecialist och forskare- hemma i Sverige igen

Kristina Narfström - känd ögonspecialist och forskare- hemma i Sverige igen Kristina Narfström - känd ögonspecialist och forskare- hemma i Sverige igen Kristina Narfström är ett välkänt namn inom veterinärmedicinen. Hon är en av våra mest erkända veterinärer inom ögonsjukdomar

Läs mer

Skriftligt prov för termin 7 8 januari 2007, kl.08.oo 13.oo BERZELIUSSALEN OCH LINDEN

Skriftligt prov för termin 7 8 januari 2007, kl.08.oo 13.oo BERZELIUSSALEN OCH LINDEN Skriftligt prov för termin 7 8 januari 2007, kl.08.oo 13.oo BERZELIUSSALEN OCH LINDEN Provet består av 5 fall: Fall 1 6 delfrågor sid 2-8 24 p Fall 2 5 delfrågor sid 9-14 13 p Fall 3 6 delfrågor sid 15-21

Läs mer

SPF OVANSJÖBYGDEN Medlemsblad 3 mars 2014 Ansvarig utgivare: Ruth Grundin Årgång 17

SPF OVANSJÖBYGDEN Medlemsblad 3 mars 2014 Ansvarig utgivare: Ruth Grundin Årgång 17 SPF OVANSJÖBYGDEN Medlemsblad 3 mars 2014 Ansvarig utgivare: Ruth Grundin Årgång 17 MÅNADENS DIKT VÅRVINDENS RÖST Rinnande droppar från trädens bark viskar att snart kommer våren. Solen lyser på hårdfrusen

Läs mer

Rör i örat hos barn. frågor och svar

Rör i örat hos barn. frågor och svar Rör i örat hos barn frågor och svar sbu Statens beredning för medicinsk utvärdering texten bygger på sbu-rapport nummer 189, rörbehandling vid inflammation i mellanörat. en systematisk litteraturöversikt

Läs mer

LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på LHON Eye Society s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013.

LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på LHON Eye Society s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013. LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013. År 1871 publicerade Theodor Karl Gustav von Leber, professor i Göttingen i Tyskland,

Läs mer

Kongenital katarakt. Barn födda med gråstarr. Nike Müller-Brunotte

Kongenital katarakt. Barn födda med gråstarr. Nike Müller-Brunotte Kongenital katarakt Barn födda med gråstarr Nike Müller-Brunotte Nike Müller-Brunotte Viktor Rydbergs Gymnasium Djursholm Stockholm februari 2013 Kongenital katarakt är ett mycket sällsynt handicap. Kanske

Läs mer

Albinism Nyhetsbrev 325

Albinism Nyhetsbrev 325 Nyhetsbrev 325 Ågrenska arrangerar veckovistelser för familjer som har barn och ungdomar med medfödda, sällsynta sjukdomar och syndrom. Verksamheten, som vänder sig till hela familjen, ger föräldrar, barn

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort. 1 Neurologi 3. 2 Oftalmologi 11. 3 Oto-rhino-laryngologi 17

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort. 1 Neurologi 3. 2 Oftalmologi 11. 3 Oto-rhino-laryngologi 17 Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2011 01 14(HT 2010) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (blad 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor

Läs mer

OPTIK läran om ljuset

OPTIK läran om ljuset OPTIK läran om ljuset Vad är ljus Ljuset är en form av energi Ljus är elektromagnetisk strålning som färdas med en hastighet av 300 000 km/s. Ljuset kan ta sig igenom vakuum som är ett utrymme som inte

Läs mer

HUVUDBROSCHYR UppleV friheten Utan glasögon OCH linser

HUVUDBROSCHYR UppleV friheten Utan glasögon OCH linser HUVUDBROSCHYR Upplev friheten utan glasögon och linser 1 Ögonlaser 5 Behandlingsmetoder 6 Steg för steg 8 Vanliga frågor 10 Risker & biverkningar 11 Linsbyte (RLE) 13 Behandlingsmetoder 14 Steg för steg

Läs mer

En reliabilitets- och validitetsstudie av en blickregistreringsutrustning

En reliabilitets- och validitetsstudie av en blickregistreringsutrustning Ellinor Wahlund En reliabilitets- och validitetsstudie av en blickregistreringsutrustning FOI-R--1665--SE ISSN 1650-1942 Ledningssystem Metodrapport Juni 2005 FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad

Läs mer

DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER

DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS April 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.11 1 DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER Anita Robertson,

Läs mer

Dokumentation nr 481. LCHAD-brist ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER. Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2015 www.agrenska.

Dokumentation nr 481. LCHAD-brist ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER. Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2015 www.agrenska. Dokumentation nr 481 LCHAD-brist ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2015 www.agrenska.se LCHAD-BRIST Ågrenska arrangerar varje år drygt tjugo vistelser

Läs mer

nr 3 2014 STOCKHOLMS LÄN Olika barn ögon Fokus på SNUVA VIRUSEN PÅ SNUVAN Att glömma är mänskligt TID FÖR MOTION

nr 3 2014 STOCKHOLMS LÄN Olika barn ögon Fokus på SNUVA VIRUSEN PÅ SNUVAN Att glömma är mänskligt TID FÖR MOTION nr 3 2014 STOCKHOLMS LÄN Olika barn SNUVA VIRUSEN PÅ SNUVAN Att glömma är mänskligt TID FÖR MOTION ögon Fokus på Notiser Vad gör en fysioterapeut? En andra bedömning? Om du har fått besked om att du har

Läs mer

500.000 svenskar bär på en ögonsjukdom. Nu har vi gjort det mycket enklare att hitta dem.

500.000 svenskar bär på en ögonsjukdom. Nu har vi gjort det mycket enklare att hitta dem. EyeDiagnostics Scandinavia AB tillhandahåller ett program för att länka samman optikerns mätdata till ögonläkare för en ögonhälsobedömning. Ögonhälsoundersökningen består av följande produkter: - Diskussion

Läs mer

Utbildning och arbetsliv för unga personer med dövblindhet UTBILDNING OCH ARBETSLIV, SID 1

Utbildning och arbetsliv för unga personer med dövblindhet UTBILDNING OCH ARBETSLIV, SID 1 Utbildning och arbetsliv för unga personer med dövblindhet UTBILDNING OCH ARBETSLIV, SID 1 Utbildning och arbete för unga personer med dövblindhet Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor 2007 ISBN

Läs mer

Dokumentation nr 485 Mitokondriella sjukdomar, familjevistelse

Dokumentation nr 485 Mitokondriella sjukdomar, familjevistelse Dokumentation nr 485 Mitokondriella sjukdomar, familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2015 www.agrenska.se MITOKONDRIELLA SJUKDOMAR

Läs mer

Retinanytt 4:09. Intressant möte i Lund. Svenska RP-föreningen. Forskningsintensivt höstmöte i Lund sid 4-21

Retinanytt 4:09. Intressant möte i Lund. Svenska RP-föreningen. Forskningsintensivt höstmöte i Lund sid 4-21 Retinanytt 4:09 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa december - februari Intressant möte i Lund Den 9-10 oktober ordnade RP-föreningen ett kombinerat nordiskt möte och

Läs mer

info 3:03 Svenska RP-föreningen Välkomna till Vindeln och Almåsa Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Höstmöte 29/11 Vindeln 24-26/10

info 3:03 Svenska RP-föreningen Välkomna till Vindeln och Almåsa Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Höstmöte 29/11 Vindeln 24-26/10 info 3:03 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa September-november 2003 Välkomna till Vindeln och Almåsa Under hösten blir det två lokala veckoslutsaktiviteter. Den ena

Läs mer

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Sida1/x Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Enheten för optometri Tentamen 1 Kontaktlinsteknik Ht 09 Tisdag 22/12 09 Kod: För att bli godkänd krävs att alla delmoment når upp till

Läs mer

Stenopeiskt hål - hur bra är denna metod som kontrollmetod?

Stenopeiskt hål - hur bra är denna metod som kontrollmetod? Stenopeiskt hål - hur bra är denna metod som kontrollmetod? Anna Sjöbeck Examensarbete i optometri Nivå: C Nr: 2009:O20 Högskolan i Kalmar Naturvetenskapliga institutionen Examensarbeten gjorda vid Högskolan

Läs mer