Kapitel 18: PERSPEKTIV FRAMÅT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitel 18: PERSPEKTIV FRAMÅT"

Transkript

1 Kapitel 18: PERSPEKTIV FRAMÅT Avsnitt a) Vart är vi på väg? b) Vad bör göras? c) SD i riksdagen d) Murar kan falla! Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin! Tobias Hübinette, Expo Ni kommer att få uppleva en terror, en terror som kommer att förfära er! Michael Alonzo, Ungdom mot rasism 505

2 18 a) Vart är vi på väg? Sammanfattning Detta avsnitt vill få sagt: att vi går mot en mycket ruggig framtid, om inte trenden kan vändas att ju längre bestämda åtgärder dröjer, desto högre blir i slutänden det mänskliga priset Hennes kroppsspråk skvallrar om rädsla och avvaktan. Förra året blev Anna, 88, rånad här utanför dörren, mitt på dagen. En kväll blev hon också hotad och antastad av en man, som talade ett språk hon inte förstod. Välkommen till ett bostadsområde i utkanten av Södertälje. Den Sifo-undersökning som Året Runt gjort visar att 70 procent av de tillfrågade kände sig hotade av det samhälle som brukar kallas mångkulturellt. Ur Året Runt vittnen skräms till tystnad Läget idag Under år 2009 har hundratals bilar och hundratals skolor kring våra större städer förstörts genom anlagda bränder. Räddningspersonal som brandmän och sjukvårdare angrips och måste ha polisskydd för att kunna gå in i vissa områden. Samtidigt har våldsbrottslighet som misshandel och våldtäkter ökat och ligger på nivåer som i få andra västländer. Blir det en överdrift att här tala om ett lågintensivt inbördeskrig? Ur nyhetsfloden har under bara de allra senaste åren kommit en överflöd av vittnesmål om hur långt det redan har gått: stenkastning mot räddningstjänsten massiva extra polisinsatser polis måste hjälpa ambulans och brandkår för att kunna utföra sina uppgifter brandkår som inte vågar åka på brandlarm lastbil uppeldad kapning av bil med förare polismän beskjutna med grön laser våldsamma ligor tar över hela områden brottsligheten alltmer välorganiserad fortsatt ledning av brottslighet från fängelser

3 Oroligheterna i vissa förorter göds av att vandalerna tilldelas en offerroll i media och tillskrivs nästan politiska motiv. Det kan också anas en strategi från grövre kriminella att vissa områden ska vara fredade från polisingripanden. Där ska svensk lag inte gälla. Om inga företrädare för svenska myndigheter vågar sig dit kan de kriminella arbeta ostört. Det mesta av denna brottslighet är kopplad till invandringen och den bristande gränskontrollen. Om denna utveckling fortsätter som hittills, hur kan Sverige komma att se ut i mitten av detta sekel, kring år 2050? Vart är vi på väg? 2. Framskrivningar Här ett försök till extrapolering av några trender som vi hittills kunnat erfara. a) Befolkning Befolkningsexplosionen fortsätter, och med den trycket på Europas gränser. Massinvandringen från Afrika och Asien till Sverige och andra länder i Västeuropa fortsätter. Andelen utrikes födda och andelen med utländsk bakgrund av befolkningen i Sverige ökar - genom invandring och genom hög nativitet. Detta gäller särskilt personer med muslimsk bakgrund, där många inte blir assimilerade ens i tredje generation. Andelen personer med utländsk bakgrund var år 2009 cirka 20%. Med nuvarande ökningstakt kan det kring år 2050 handla om närmare 50% - och bara hälften av befolkningen i Sverige utgörs av etniska svenskar. b) Bosättningar De nya invandrarna kommer att bosätta sig huvudsakligen i de områden där det redan bor många invandrare. Denna utveckling går hand-i-hand med att svenskar flyr från samma områden. Alltfler svenskar kommer att söka sig till mindre orter, och andra delar Sverige än storstadsregionerna. Segregationen ökar och de mest invandrartäta områdena kan bli helt otillgängliga för våra myndigheter. De blir no-go-zones för svenskar. c) Ekonomi Kostnaderna för invandringen kommer att öka än mer, och framtvinga dels skattehöjningar, dels ytterligare nedskärningar inom en rad områden, som vård, skola, omsorg och rättsväsende. Insatserna för att prioritera invandrare på arbetsmarknaden kommer att skärpas. Ändå kommer arbetslösheten att öka bland både invandrare och svenskar. d) Anpassning Islam kommer alltmer att dominera stadsbilden i större städer, genom fler moskéer med minareter och fler kvinnor i slöja. Även i sin yrkesutövning - som poliser, läkare mm - kommer kvinnor att vara religiöst uniformerade. DO:s fortsatta offensiv mot kränkningar av muslimer kommer att resultera i att kristna symboler och ceremonier rensas bort från det offentliga livet. E mer kan skolavslutningar genomföras med sång av Den blomstertid nu kommer. e) Säkerhet Varje svensk i storstäderna kommer att ha lärt sig bli mer street-smart, dvs att : 507

4 undvika vissa platser och områden hålla sig hemma efter att det blivit mörkt om möjligt röra sig i sällskap med andra svenskar, kanske även beväpnade. unga svenskor upptäcker att det kan ligga fördelar i ett klädmode åt det muslimska hållet. Antalet gated communities ökar, där invånarna bor bakom höga stängsel, med övervakningskameror, larm och grindar bevakade av vakter som gör stränga id-kontroller. Medborgargarden växer fram över hela landet, i takt med att polisen visar sig inte räcka till, eller ens bry sig om många av de brott som begås. f) Demokrati Det kommunala självstyret beträffande mottagning av flyktingar är avskaffat, varje kommun måste ta emot det antal utlänningar som från högre nivå dikteras. Detta följs snart upp med ålägganden gentemot individer och deras boende. Dessa ålägganden kommer att ha förberetts genom höjd beskattning av hus och bostäder med höga uppvärmningskostnader - utifrån vällovliga klimat- och miljömål. Personer med stor bostadsyta kommer att åläggas att inhysa flyktingar, alternativt spjälka av sina hus eller lägenheter och ställa delar till utlänningars förfogande. Det börjar med kartläggningar och förfrågningar, sedan rekommendationer och slutligen tvingande ålägganden. Inledningsvis kan åläggandena kombineras med vissa skattelättnader. Kanske kan det även bli fråga om att expropriera fritidshus i närheten av områden där de nya svenskarna vill bo. 3. I sitt sammanhang Mångetniciteten kommer alltså att utsätta Sverige för växande påfrestningar. Detta sker i ett bestämt sammanhang, med förutsättningar. Även massinvandringen förutan kommer det svenska samhället framöver att utsättas för svåra prövningar. En sådan kan bli en genomgripande omställning, framtvingad genom sinande tillgång på olja. Det betyder att bensinpriserna går i höjden, att uppvärmningskostnader för bostäderna ökar och att matpriserna stiger. Det kan bli en direkt brist på mat. Till förutsättningarna hör också: fortsatt privatisering och globalisering ytterligare försämring av skolan, med åtföljande sämre internationell konkurrenskraft för svenska företag ökad arbetslöshet överlämnande av nationell suveränitet till EU och FN en allt grövre och mer organiserad brottslighet en polismakt som styrs av mjuka ideal en militärmakt och ett hemvärn som minimerats Sennels scenario Nicolai Sennels är en dansk psykolog som i sin text Tredje världskriget från hösten 2009 målar upp ett skrämmande framtidsscenario. Några citat:

5 Tredje världskriget blir inte ett konventionellt krig, där länder slåss över gränserna. Det blir ett krig mellan muslimer och ickemuslimer i våra egna städer. Det kommer inte att finnas en front, så att civila kan leva relativt tryggt och oberört av kampens elände om de bara håller sig på säkert avstånd från krigshandlingarna - för det kommer att ske på våra egna gator och områden. Otryggheten och faran kommer därför att drabba den enskilde betydligt hårdare. Framtiden kommer att bli, att länderna totalt förlorar kontrollen och makten i dessa områden. Vi kommer på detta sätt till slut att ha en lång rad av Gazaremsor som ligger i konflikt med sina ickemuslimska omgivningar runt om i Europa. Myndigheternas inblandning och polisen patrullerande uppfattas som provokation, rasism, trakasserier och arrogans - vilket ger näring till offermentaliteten,.. Droppen som kommer att få radikala imamer, gängledare och den allmänna folkstämningen i de muslimska områdena att koka över. Hämndattacker på polisstationer, domstolar, infrastruktur eller andra symboler på statens makt; en handgranat på Ströget, systematiska hot, trakasserier och mord/mordförsök på poliser, politiker och islamkritiker, soldater eller deras anhöriga; nerbrända stadsdelar - och självklart det vi alla fruktar: terrorbomber. Vi kommer att se en ökande mängd av medborgargarden bland danskarna. Det kommer att vara en blandad flock, men alla kommer att vara motiverade av önskan att göra något!. Graden av politisk insikt och benägenheten att använda våld kommer att variera. a) De fredliga medborgarinitiativen blir de tillfällen, då man i ett kvarter upprättar grannsamverkan, där man beslutar sig för att bidra till polisens patrulleringar genom att själv gå rundor tillsammans med ett par grannar. Dessa grupper kommer att vara lagliga. Huruvida de kommer att använda sådana vapen, som idag är olagliga, det kommer att visa sig - för vapenlagen kommer utan tvivel att bli ständigt diskuterad i allt snabbare takt med att befolkningens trygghet rasar. b) Andra initiativ kommer att vara mer aggressiva. Dessa medborgargarden kommer i första hand att bestå av unga män - men säkert också av en och annan extra stark kvinna - som tränar styrketräning och tränar kampsport mot varandra hemma i trädgården eller på gården. c) Till slut kommer det att bildas paramilitära styrkor, som kommer att använda skjutvapen och som inte bara kommer att patrullera, utan aktivt söker upp sina fiender. Föreställ dig då, att politikerna väntar år med att gripa in mot kriminaliteten i dessa områden. Då kommer det att bli MYCKET våldsamt....om det nu är oundvikligt med denna konflikt, så hellre förr än senare. 509

6 18 b) Vad bör göras? Sammanfattning Jag tror vi måste våga tänka väldigt nytt och väldigt annorlunda. Mona Sahlin Detta avsnitt vill få sagt: att marschen mot avgrunden kan hejdas, om den nödvändiga politiska viljan kan mobiliseras att det finns politiska krav att resa, konkreta åtgärder att förespråka att Sverige är svenskarnas land Varje folk har rätten till ett eget land. Detta gäller även svenskar. Sverige är svenskarnas land. Vi har rätten att avgöra vilka utlänningar som ska få uppehålla sig i vårt land, och på vilka villkor. 1. Invandringspolitiken Inte bara har vi svenskar en moralisk rätt att försöka reglera invandringen till Sverige. Det är också praktiskt möjligt att göra detta. Det finns en hel rad konkreta åtgärder att vidtaga, om bara den politiska viljan föreligger: a) Safe Haven Inom EU skulle en samordning av flyktingmottagningen kunna ske genom det förslag om Safe Haven som en gång lades fram av Tony Blair. Principen skulle vara att asylsökande samlas i anvisade områden i utkanten av EU, där de får vänta under den tid deras asylansökan behandlas. Fördelarna med ett sådant system skulle bli flera: skydd åt skyddsbehövande, inte åt andra minskad belastning, snabbare avgöranden minskad brottslighet motverkande av smittspridning stopp för bedrägerier b) Transportörsansvar Intill dess att ett Safe-Haven-system har genomförts blir det upp till Sverige att för egen del försöka åstadkomma ett fungerande system. Grundläggande för att kunna upprätthålla en effektiv gränskontroll är att lägga ett ansvar på transportörer - flygbolag och färjelinjer - att inte släppa ombord resenärer utan nödvändiga id-handlingar och viseringar. Transportörer som inte tar sitt ansvar måste bötfällas. c) Behandling av ansökningar mm Behandling av asylansökan ska ske endast under två förutsättningar: - att ansökan görs vid gränsen, i samband med ankomsten - att ID-handlingar uppvisas eller identiteten kan styrkas på annat sätt 510

7 Tagande av fingeravtryck, DNA-tester och hälsotester ska vara obligatoriska vid behandling av ansökan om uppehållstillstånd - vare sig det gäller asyl- eller anhöriginvandring. Innan ett uppehållstillstånd beviljats skall inga åtgärder ske för att förankra vederbörande i det svenska samhället, som svenskundervisning eller reguljära arbeten. Bosättning ska ske på anvisad plats och inga kontantbidrag bör utgå, enbart mat och husrum. Sökande som under tiden för prövningen begår brott i Sverige, även mindre grova brott, skall vägras uppehållstillstånd. De uppehållstillstånd som beviljas skall vara tillfälliga (TUT), inte permanenta (PUT). Beträffande de föregivet ensamkommande barnen skall: - åldersbestämning göras - eventuella uppehållstillstånd vara tillfälliga - återförening med anhöriga ske i hemlandet. Ur DN den 20/1-05: Dokumentlösa asylsökande får tillfälligt uppehållstillstånd Ny utredning föreslår att flyktingar får två år på sig för att klarlägga sin identitet. De flesta asylsökande som kommer till Sverige saknar dokument om vem de är och hur de kommit hit. Det orsakar stora problem för hela samhället. Regeringens särskilda utredare Hans Emanuelsson föreslår att asylsökande som inte är skyddsbehövande och inte styrker sin identitet enbart beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd under två år. De skall då inte folkbokföras i Sverige. Under väntetiden förväntas de aktivt medverka till att få fram identitetsuppgifter. d) Avvisning av illegala De som inte har rätt att uppehålla sig i Sverige skall avvisas, utan dröjsmål. Det måste bli straffbart att medverka till att utlänningar illegalt kan uppehålla sig i Sverige. De som stannar illegalt ska inte ha någon form av ekonomiskt stöd från det svenska samhället. De ska förbjudas att åter resa in i Sverige. e) Svenskt medborgarskap Svenska medborgarskap skall beviljas restriktivt - kunskaper i svenska språket och acceptans av svensk jämställdhet ska utgöra förutsättningar. Medborgarskap som beviljats på falska grunder måste kunna återkallas. Också vid grov eller upprepad brottslighet skall medborgarskap återkallas, i de fall vederbörande har dubbla medborgarskap. Nytt pass skall utfärdas restriktivt till den som uppger sig ha förlorat sitt svenska pass. Som brottslighet skall räknas att upprepade gånger göra sig av med sitt pass. 2. Anpassningen Det är inte vi svenskar som ska anpassa oss till utlänningar i Sverige. De som kommit till vårt land måste acceptera de förutsättningar som gäller hos oss. Nej till fler moskéer - med eller utan minareter. Uniformsförbud på offentlig plats, gällande även för muslimer. 511

8 Skolavslutningar ska även fortsättningsvis kunna ske på traditionellt sätt, i kyrkor och med psalmsång. Inget statligt eller kommunal stöd åt hemspråksundervisning. Stopp för religiösa friskolor. Diskrimineringslagarna ska rivas upp, och DO-ämbetet avvecklas. Förbud mot kusinäktenskap, polygami och giftermål med minderårig. Ingen tolktjänst vid körkortsprov. Svenskundervisning efter mer än tre år i Sverige skall bekostas av vederbörande själv. Uppehållstillstånd skall återkallas om det visar sig att utlänningen underordnar svensk lagstiftning och myndighetsbeslut hemlandets religion, påbud eller traditioner Brottsbekämpningen Utgångspunkten för kriminalpolitiken måste vara vad som är ändamålsenligt, för ett nedbringa brottsligheten och åstadkomma en tryggare tillvaro för hederliga medborgare. I ett samhälle utan lag och ordning blir det svaga grupper som drabbas hårdast. Några nödvändiga åtgärder: Straffmyndighetsåldern måste sänkas, påtagliga reaktioner på förseelser måste följa oavsett förövarens ålder. Dessa reaktioner måste dessutom komma i nära anslutning till förseelsen. När ungdomar eller barn från invandrarfamiljer upprepade gånger bränner bilar och skolor, kastar sten på brandmän och polis osv ska deras familjer göras ansvariga för detta. Där det är möjligt skall hela familjerna utvisas. Ingen straffrabatt vid upprepad brottslighet, tvärtom bör straffen successivt skärpas. Personer med utländskt medborgarskap som begått grova brott eller upprepad brottslighet skall utvisas, på livstid. Det måste också kontrolleras att de inte kommer tillbaka. Fängelsebehandlingen för utlänningar (som efter straffets avtjänande ska utvisas) bör i första hand läggas ut på entreprenad, och avtjänas utomlands. Inkapacitering måste återinföras, dvs grova återfallsförbrytare låses in permanent, så att de inte kan skada fler människor. Vid grova våldsbrott med flera personer närvarande, där man skyller på varandra och det inte kan fastställas exakt vem som gjorde vad ska kollektiva straff utdömas. Minimistraffet för envar ska då vara medhjälp till mord, våldtäkt, misshandel eller vad det gäller. Brottslingar ska regelmässigt dömas att betala höga skadestånd till sina offer, och offret ska inte behöva driva in detta själv. Samhället måste gå in som buffert och lägga ut pengarna. Om brottslingen i ett senare skede suttit häktad utan att kunna dömas - och kan göra anspråk på skadestånd - ska inget skadestånd utbetalas innan skulden är reglerad. Villkorliga domar ska vara just villkorliga. Vi ett nytt brott ska både det gamla och det nya straffet avtjänas fullt ut. Fängelsevistelse ska innebära ett verkligt frihetsberövande. Permissioner får inte bli en rättighet, de ska beviljas bara som belöning för gott uppförande. Standarden i fängelserna ska inte vara högre än i vanliga skolor eller äldreboenden.

9 Nolltolerans. En frikommunsverksamhet bör införas på prov, där utvalda kommuner får pröva ett system med omedelbara och strängare påföljder även vid mindre förseelser, efter New-York-modell. 513

10 18 c) SD i riksdagen Sammanfattning Detta avsnitt vill få sagt: att ett riksdagsinträde för SD rymmer både möjligheter och risker att en risk är att smälta in i tapeten och göra en kd:are att en annan risk är övertagande av Expos världsbild, med guilt-by-association och beröringsångest 1. Riksdagsrisker År 2010 sker ett viktigt riksdagsval i Sverige. Sannolikt kommer Sverigedemokraterna att väljas in i riksdagen. Oavsett om SD får 5% eller 10% av rösterna så betyder det en hel del riksdagsledamöter för partiet, nya inom politiken på den nivån. Situationen rymmer i huvudsak två typer av risker. a) Isolering Den ena risken är att partiet helt isoleras och att alla dess förslag blockeras, så att det av den anledningen inte förmår uträtta något påtagligt politiskt. Tidigare erfarenheter visar hur det kan gå. Under den mandatperiod som Ny Demokrati satt i riksdagen satt en folkpartist som invandringsminister och den svenska invandringspolitiken var mer tygellös än någonsin. b) Stugvärme Den andra risken är att stugvärmen blir så behaglig att de nya riksdagsledamöterna snart distanserar sig från kontroversiella frågor. Risken för SD ska göra en KD:are och överge sina egna hjärtefrågor måste ändå bedömas som små för i varje fall den första mandatperioden. Dels har SD då valts in på ett mycket tydligt mandat att driva bestämda krav kring invandringen, dels kommer verkligheten att göra sådana krav alltmer påkallade Förnyelserisker Sverigedemokraterna har successivt genomgått en förnyelse, särskilt efter Jimmie Åkessons tillträde som partiordförande år En innebörd av denna förnyelse är en helt otvetydig distansering från extremism och våld (varmed inte sagt annat än att det hela tiden varit SD:s motståndare som stått för våld och mötesstörningar, inte SD). Denna positionering är viktig. Det är ju ett demokratiskt samhälle som SD strävar efter - då måste partiet också stå för demokratiska principer. Förnyelsen har dock även ett taktiskt moment, som kan rymma en fara. Erfarenheter har hela tiden visat hur Expo och andra pk-iter försöker komma åt SD på omvägar, genom sådant som kan framställas komprometterande i massmedia. Det rör sig ofta om kopplingar och guilt-by-association. Någon SD-medlem eller f.d. SD-medlem har talat med någon som tidigare deltagit i en manifestation, någon har

11 köpt en kontroversiell bok eller skrivit en artikel i fel tidning, en webbsida har länkat till en annan webbsida, osv. I en demokrati måste medborgare tilltros viss integritet. Envar måste kunna klara av att konfronteras med olika fakta och åsikter för att sedan få dra sina egna slutsatser och göra sina egna val. I mötet mellan demokratiska och antidemokratiska budskap ska vi inte förutsätta att de senare i normalfallet måste avgå med segern! a) Expo-anpassning Expos hållning och verksamhet är i grunden unken och antidemokratisk, ägnad att sprida rädsla, stoppa fritt tänkande och få tyst på kritiker. Rent taktiskt kan det från Sverigedemokraternas sida ändå, i det korta perspektivet, framstå som ändamålsenligt att hålla marginal gentemot Expoangrepp - för att undvika diskussioner i sidofrågor. Detta är i sig respektabelt, det viktiga är ju att få en fokusering på sakfrågorna kring den förda invandringspolitiken och dess följder. Konkret kan detta betyda att SD-medlemmar avråds från att prenumerera på vissa tidningar, köpa vissa böcker, besöka vissa webbsidor, deltaga i vissa manifestationer, osv. Faran här ligger i att det med tiden sker en glidning. Att det som börjat som taktiskt övervägande blir till en principiell hållning, till en verklig beröringsångest. Att man helt enkelt övertar Expos grundsyn, kanske rentav börjar svänga sig med samma typ av tillmälen mot andra invandringskritiker som pk-iter gör. Nytillkomna unga SD-medlemmar kan nog här ligga i riskzonen, om man internt inte har någon debatt som benar ut vad som är vad. b) Riksdagsinsnävning Politiskt arbete ska inte begränsa sig snävt till att försöka komma in i riksdagen! Parallellt med detta ligger en viktig uppgift i att även arbeta utomparlamentariskt, dvs att bedriva folkbildning och opinionsarbete. En jämförelse mellan Sverigedemokraternas och Nationaldemokraternas tidningar - SD-Kuriren respektive Nationell Idag - utfaller därvid till den senares fördel: ND har otvetydiga ambitioner att vinna så många nya prenumeranter som möjligt för Nationell Idag - något motsvarande kan inte noteras från SD beträffande SD-Kuriren. Nationell Idag utkommer varje vecka, SD-Kuriren mer sällan. Nationell Idag har också ett mer angeläget politiskt innehåll. 3. Möjligheter Ett inval av Sverigedemokraterna i riksdagen rymmer samtidigt möjligheter. a) Genomförande av krav En möjlighet är naturligtvis att partiets riksdagsledamöter faktiskt får gehör bland andra partiers ledamöter för åtminstone några av sina krav. Detta behöver inte nödvändigtvis ske genom att man direkt röstar för SD-förslag, mer sannolikt är att det mer långsiktigt kan ske genom att övriga partier - under hotet av ett ökande opinionsstöd för Sverigedemokraterna - successivt importerar delar av SD:s invandringspolitik. b) Ett nytt kulturklimat Viktigast kan dock bli ett annat moment. Ett inval av SD kan sända en signal som påverkar vårt kulturklimat. Det skulle öppna upp för en fri, saklig och uppriktig debatt kring dessa svåra problem. En debatt där man tillåter varandra att tala till punkt och 515

12 lyssnar på vad andra har att säga. En debatt utan kränkande tillmälen. Ett medborgerligt samtal. c) Väg till framgång Samtidigt som det inom politiken är viktigt att vara genomtänkt är det generellt inget framgångsrecept att vara defensiv och försiktig, så att man nästan smälter in i tapeten. Jimmie Åkessons artikel i Aftonbladet hösten 2009 är ett bra exempel. Den var välskriven och återhållsam, det räckte ändå för att väcka ett ramaskri från de politiskt korrekta. Vanliga svenskars reaktion återspeglades genom snabbt stigande opinionssiffror för SD. Av detta kan läras att SD har allt att vinna på att mer sticka ut hakan, att vara offensiv och vass i sin argumentering. Det ger uppmärksamhet, samtidigt som det väcker respekt och sympati hos partiets väljarpotential. Det blir ägnat att ingjuta nytt mod hos många, i en tid då just mod och tillförsikt om framtiden är en bristvara. 516

13 18 d) Murar kan falla! Idag framstår det från västlig horisont som helt självklart att DDR - den östtyska kommuniststaten - var ett elände för sina medborgare. Det känns helt naturligt att muren slutligen skulle falla. Hur stora är egentligen skillnaderna mellan DDR-samhället och dagens svenska samhälle? Klart är att likheterna är fler än vad många föreställer sig! Också DDR hade ett flerpartisystem. Det fanns sex olika partier representerade i Folkskammaren - samtidigt som skillnaderna mellan dessa partier var begränsade. Också i DDR fanns en grundläggande materiell välfärd och trygghet för alla, eller så gott som alla, medborgare. Också DDR var ett tekniskt utvecklat land, där det krävdes människor med intelligens och begåvning på olika funktioner för att hålla samhället igång. Uppenbara var samtidigt bristerna i DDR-samhället. Framförallt rådde det brist på frihet - frihet att uttrycka politiskt avvikande åsikter, frihet att resa till länder i väst. Skillnaderna i materiell standard jämfört med Västtyskland var stora, men det kunde man knappast tala öppet om i DDR. Även här finns ju likheter med dagens Sverige. Det svenska samhället har nu djupgående ekonomiska och sociala problem till följd av den i praktiken okontrollerade invandring, särskilt från Afrika och Asien, som pågått sedan mitten av 1980-talet. Detta kan vi knappast tala öppet om i Sverige. Visst var det politiska förtrycket betydligt längre drivet i DDR, och visst var detta förtryck en viktig förklaring till att folk kunde hållas på mattan. Det var dock inte den enda faktorn av betydelse. En andra faktor var den relativa välfärden, högre än i något annat kommunistland. En tredje faktor var propagandan och indoktrineringen, som påverkade somliga. En fjärde faktor var att det fanns en nomenklatura i DDR-samhället, en politisk adel som hade mycket att vinna för egen del på systemet. Den kanske främsta svagheten för DDR-samhället var att det fanns en omvärld, som gjorde alternativet tydligt. Det gick inte att stänga bilden av västvärlden ute. Det fanns en motbild. Förtrycket tog sig också en extremt påtaglig form genom muren. Die Mauer. Men också i Sverige år 2009 har vi en mur, om än en abstrakt mur. En mur av politisk korrekthet, likriktning och förljugenhet. Detta blev ovanligt tydligt efter Jimmie Åkessons artikel i Aftonbladet. Vilket totalt enstämmigt fördömande följde inte från ett enhetligt etablissemang: samtliga partiledare, samtliga redaktörer och krönikörer i stora dagstidningar, samtliga experter som kom till tals, samtliga nyhetssändningar!!! Och budskapet kan minst av allt sägas ha varit nyanserat: - invandringskritik leder till Auschwitz. - om brottsmönster vet vi ingenting, och försöker vi ta reda på det, då kan detta vara brottsligt. 517

14 Mot dessa pk-anlopp stod en flod av kommentarer på internet från vanliga medborgare. Vad hindrar vår svenska pk-mur från att falla? Precis som i DDR finns en maktelit med egenintresse av den rådande ordningen. Precis som i DDR finns ett antal människor vilka svalt den verklighetsbild som den officiella propagandan serverar. Precis som i DDR håller makthavarna i Sverige fram en vision, ett eftersträvansvärt mål, av allmän godhet. DDR hade kommunismen, Sverige har det mångkulturella samhället. I båda fallen var/är kontrasten mellan vision och verklighet skarp. Samtidigt som det faktum att man menade så väl, hade så höga ideal, rättfärdigar metoder utöver det vanliga. Om folket bara hade varit ett annat, då skulle allt ha kunnat fungera perfekt. För övrigt kallar sig förtryckarna själva för antifascister, i Sverige såväl som i DDR. Förtrycket är inte lika brutalt i Sverige som i DDR, men även i Sverige kan den person som åsiktsmässigt avviker drabbas av negativa konsekvenser - stoppad karriär eller direkt yrkesförbud. Ja, även fysiskt våld, vilket mången sverigedemokrat kan vittna om. Eller bara skandalisering, genom en typ av uthängning i massmedia som grova brottslingar förskonas från. Den främsta förklaringen till att den svenska muren kunnat bestå så länge ligger i Milgrameffekten. När samtliga riksdagspartier och en enad mediafront energiskt sänder ut samma budskap - hur galet det än är, hur illa det än rimmar med sunt förnuft och vad man själv kan erfara - blir det en stor grupp människor som rättar in sig i ledet. Den östtyska Berlinmuren föll till sist. Detsamma kan bli möjligt även för den svenska pk-muren. 518

Stoppa våldsbrotten!

Stoppa våldsbrotten! NY GRATISTIDNING OM POLITIK - VÅGA BRY DIG! Ledare: Tryggheten tillbaka! SIDAN 2 Tema: Våldsbrottsligheten Äldreförsörjning : Rättvisa åt de gamla! SIDAN 4 Fremskrittspartiet störst i Norge J P Johansson

Läs mer

vitbok.se - mångkulturellt FACIT

vitbok.se - mångkulturellt FACIT vitbok.se - mångkulturellt FACIT Innehåll Förord Inledning Kapitel 1: Massinvandring a) Jämförelser och karaktär b) Måluppfyllelse c) Barn som ankare Kapitel 2: Avsvenskning a) Behövs svenskar? b) Demografi

Läs mer

Valet 2010: Att debattera mot Sverigedemokraterna

Valet 2010: Att debattera mot Sverigedemokraterna Socialdemokraterna 2010-08-18 Valet 2010: Att debattera mot Sverigedemokraterna Argumentationsunderlag som stöd inför debatter med Sverigedemokraterna Socialdemokraterna 115 60 Stockholm T: 08-700 2600

Läs mer

Låg invandring höga krav

Låg invandring höga krav Låg invandring höga krav Sverigedemokratisk Ungdoms migrationspolitik Massinvandringen till Sverige består till stor del av lågutbildade från tredje världen och saknar motstycke i västvärlden. Idag gör

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

KVINNORS TRYGGHET I VARDAGEN

KVINNORS TRYGGHET I VARDAGEN ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR KVINNORS TRYGGHET I VARDAGEN Sammanfattning Sverigedemokraterna anser att män och kvinnor ska ha samma möjligheter och rättigheter, och därmed också lika stor rätt till ett tryggt liv.

Läs mer

För ett gemensamt Sverige

För ett gemensamt Sverige För ett gemensamt Sverige Rapport från Idéarbetsgrupp Integration Aphram Melki, sammankallande Stockholm januari 2009 Innehållsförteckning Förord 3 Vision 4 Grundbultar 4 Centerpartiets utmaningar 4 Individen,

Läs mer

KAN VI LITA PÅ MASSMEDIA?

KAN VI LITA PÅ MASSMEDIA? Ledare: Gratistidning om politik : Både hjärta och hjärna VÅGA B RY DI G! SIDAN 2 Reformera Islam! Gustaf Dalén SIDAN 11 SIDAN 7 Nummer 1 2006 Korrespondens med Mona Sahlin KAN VI LITA PÅ MASSMEDIA? Är

Läs mer

2 3 4 Under några dramatiska nätter i maj 2013 blev händelserna i Husby nyhetsstoff såväl i Sverige som internationellt. Även om många trodde sig kunna förklara vad som pågick, utgick de sällan från Husbybornas

Läs mer

Amnesti åt alla gömda flyktingar Vänsterns svek mot fångarna Var står feminismen idag? anarkistisk tidning sedan 1898, nr 1 2005 (41) 25 kr

Amnesti åt alla gömda flyktingar Vänsterns svek mot fångarna Var står feminismen idag? anarkistisk tidning sedan 1898, nr 1 2005 (41) 25 kr anarkistisk tidning sedan 1898, nr 1 2005 (41) 25 kr Amnesti åt alla gömda flyktingar Vänsterns svek mot fångarna Var står feminismen idag? Säkerheten stärks på svenska fängelser. Här bygger Kirsebergsanstalten

Läs mer

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Stärkt integration i ett öppet Sverige Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen INLEDNING 4 UTGÅNGSPUNKTER FÖR GRUPPENS ARBETE 5 SITUATIONEN I DAG 6 EU TAR INTE SITT ANSVAR 7 Nya Moderaterna ska verka

Läs mer

MÄNNISKOHANDEL I EN OJÄMLIK VÄRLD

MÄNNISKOHANDEL I EN OJÄMLIK VÄRLD MÄNNISKOHANDEL I EN OJÄMLIK VÄRLD Skilda Lilja berättar för Volodja att hon är född på samma dag som Britney Spears. Trots att Lilja och Britney lever i skilda världar finns det något som förenar dem.

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

FLYKTEN SLUTAR HÄR. Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. UNICEF Sverige 1

FLYKTEN SLUTAR HÄR. Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. UNICEF Sverige 1 FLYKTEN SLUTAR HÄR Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU UNICEF Sverige 1 Om UNICEF UNICEF, FN:s barnfond, arbetar runt om i världen för att förverkliga FN:s konvention

Läs mer

Del 1 Hej Sverige en del av skolans uppdrag 4. Del 2 Att bemöta fördomsfulla och kränkande kommentarer 10

Del 1 Hej Sverige en del av skolans uppdrag 4. Del 2 Att bemöta fördomsfulla och kränkande kommentarer 10 Lärarhandledning Innehållsförteckning Del 1 Hej Sverige en del av skolans uppdrag 4 Del 2 Att bemöta fördomsfulla och kränkande kommentarer 10 Del 3 Lärarhandledning till seriealbumet Vi ska ses igen,

Läs mer

Motioner och motionssvar på antirasistiska programmet

Motioner och motionssvar på antirasistiska programmet 0 0 0 0 0 AP PROGRAM MED STORA BRISTER Vi tycker det är väldigt alarmerande att förslaget till program helt saknar en maktanalys. Det är visserligen bra att vi utgår från en socialistisk och feministisk

Läs mer

Barns egna asylskäl. Karin Juhlén

Barns egna asylskäl. Karin Juhlén Barns egna asylskäl Karin Juhlén Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där alla barns rättigheter

Läs mer

Övningen syftar till att skaffa kunskap om eventuella följder av en regim som kränker invånarnas mänskliga rättigheter i landet.

Övningen syftar till att skaffa kunskap om eventuella följder av en regim som kränker invånarnas mänskliga rättigheter i landet. Spelet utspelar sig i en mycket trängd och farlig situation. Användaren står öga mot öga med rådande regim och ska ta ställning till ett antal påståenden. Vår förhoppning är att eleverna ska inse betydelsen

Läs mer

Ska mänskliga rättigheter omfatta även kvinnor? Jespersen skriver: Det beror på vad man lägger in i begreppen! Förmodligen kan man säga

Ska mänskliga rättigheter omfatta även kvinnor? Jespersen skriver: Det beror på vad man lägger in i begreppen! Förmodligen kan man säga Lösningen till Sverigekrysset Svar till DN:! g n i n d i t s i t a r g Ny Den nödvändiga sammanhållningen SIDAN 3 SIDAN 6 Äldre- Alfred Nobel försörjning SIDAN 8 HÖGER eller VÄNSTER? Står Sverige i CENTRUM

Läs mer

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD Goda råd till dig som söker asyl FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN i Sverige Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas och asylkommittéernas

Läs mer

Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Norrköping

Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Norrköping 11 22 Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Norrköping Under våren 2011 lämnade fullmäktigeledamoten Ingemar Sleman sin plats på grund av flytt, och blev ersatt av Daniel Bergsten som var första

Läs mer

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår N E T R O R FRÅGA FÖ d a t s o b l l i t - om rätten Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår Vänsterpartiet & Ung Vänster Vänsterpartiets Informationsavdelnng www.vansterpartiet.se,

Läs mer

FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR

FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR GODA RÅD v.3 110613 Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING

NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 Bakgrund och metod... 4 Urval... 4 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande...

Läs mer

Piratpartiets partiprogram. Byggt på principprogram och sakpolitiska program gällande i februari 2014.

Piratpartiets partiprogram. Byggt på principprogram och sakpolitiska program gällande i februari 2014. Piratpartiets partiprogram Byggt på principprogram och sakpolitiska program gällande i februari 2014. 1 Innehåll Inledning sid 3 Världsbild och principer sid 4 Ett samhälle fritt från massövervakning sid

Läs mer

Piratpartiets partiprogram

Piratpartiets partiprogram Piratpartiets partiprogram Byggt på principprogram och sakpolitiska program gällande december 2013 2 Inledning Piratpartiet tror att människor som har tillgång till fri kommunikation, kultur och kunskap

Läs mer

ATT AGERA JURIDISKT MOT ETNISK PROFILERING. Lärdomar från den internationella konferensen Reva: Litigating Ethnic Profiling

ATT AGERA JURIDISKT MOT ETNISK PROFILERING. Lärdomar från den internationella konferensen Reva: Litigating Ethnic Profiling ATT AGERA JURIDISKT MOT ETNISK PROFILERING Lärdomar från den internationella konferensen Reva: Litigating Ethnic Profiling ETNISK PROFILERING SID 2 Opinionsarbetet är minst lika viktigt som det juridiska.

Läs mer

1. INLEDNING 1 2. FRUIMPORT VAD ÄR DET?... 2

1. INLEDNING 1 2. FRUIMPORT VAD ÄR DET?... 2 Innehåll 1. INLEDNING 1 2. FRUIMPORT VAD ÄR DET?... 2 3. LAGAR OCH REGELVERK I TEORI OCH PRAKTIK.. 4 Migrationsverket och migrationsdomstolarna.. 5 Utlänningslagen... 5 Uppehållstillstånd på grund av anknytning..

Läs mer