årsredovisning 2008 Hörselskadades Riksförbund org nr:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årsredovisning 2008 Hörselskadades Riksförbund www.hrf.se org nr: 80 20 04 4510"

Transkript

1 årsredovisning 2008 Hörselskadades Riksförbund org nr:

2 2

3 Innehåll Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Resultat och balansräkning Noter

4 4

5 Verksamhetsberättelse 5

6 6

7 Förord Kongressåret 2008 präglades av stora insatser för att synliggöra HRF och hörselskadades situation. Det arbetet har blivit allt viktigare i takt med att samhället skär ner på resurser, inte minst inom hörselvården. HRF blev under året på flera håll omskrivna i massmedia, särskilt i samband med kongressen och Hörselveckan. Framför allt fokuserades på bristen på hörselvård och hjälpmedel, hörselforskningen samt orättvisa avgifter inom hörselvården. HRFs årsrapport 2008, Adjö yxskaft, fick mycket uppmärksamhet, framför allt en undersökning om den ojämlika förskrivningen av avancerade hörapparater. I vissa landsting ordinerades i huvudsak enklare hörapparater. I rapporten lyftes också frågan om våra egna och andras fördomar kring att vara hörselskadad. Två av tre hörselskadade har inte haft kontakt med hörselvården och nästan hälften av dem har gått och hört dåligt i över tio år. Detta visar att hörselnedsättning fortfarande innebär ett starkt socialt stigma. HRF arrangerade Hörselveckan i samarbete med forskare vid Karolinska Institutet (KI) i Stockholm. Syftet var att väcka uppmärksamhet kring aktuell hörselforskning samt att visa att hörapparater kan utformas med modern, snygg design. Veckan inleddes med ett hörseltorg på Centralstationen i Stockholm och avslutades med Hörselskadades Dag i hela landet. Under våren genomförde förbundet sin kongress som samlade över 350 deltagare under temat Befria samtalet, som också blir vägledande för kommande kongressperiod. Kongressen beslutade enhälligt att anta uttalandet landstingen ska avskaffa kostnadstaken och alla avgifter ska omfattas av högkostnadsskyddet, vilket rönte stor uppmärksamhet i media. En särskild insamling till förmån för hörselforskningen genomfördes under hösten. Tio forskare beviljades bidrag till nya, viktiga forskningsprojekt rörande bland annat konsekvensen av hörselskada för förskolepersonal, automatiskt röstval i trådlöst hörhjälpssystem, utveckling av cellterapier samt forskning kring om hörselnerven kan ersättas av biologiskt implantat. Under 2008 slogs flera skolmyndigheter samman i enlighet med det som HRF förordat. Den nya myndigheten Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) innehåller, i linje med HRFs skolförslag, både skolverksamhet för döva och hörselskadade samt en råd- och stödverksamhet. HRF arrangerade under sommaren ett mycket uppskattat familjeläger på Västanviks folkhögskola i Leksand, där 28 barn och 21 föräldrar fick ta del av en rad olika aktiviteter och evenemang. Föräldrarna erbjöds förläsningar om 7

8 att höra hörselskadat, hörselteknik, tvåspråkighet, samt erfarenhetsutbyten och teckenspråksundervisning. Barnen roade sig med en massa roliga lägeraktiviteter och utflykter. De fick också prova på teckenspråk. I övrigt har HRF under året bedrivit en rad intressepolitiska aktiviteter och verksamheter som finns beskrivna i verksamhetsberättelsen. Ett särskilt tack riktar vi till förbundsmötet som på ett positivt och inspirerande sätt stöttade förbundsstyrelsens arbete. Ett stort tack till alla som samarbetar med oss för att tillvarata hörselskadades intressen och skapa bättre förutsättningar för alla hörselskadade. Tack också till HRFs personal för deras intensiva och engagerade arbete under det gångna året. Avslutningsvis vill vi tacka alla de givare som genom sitt stöd möjliggör för HRF att bedriva en så aktiv och bred verksamhet som vi nu gör. Tack vare detta stöd kan vi jobba med intressepolitiskt påverkansarbete, ungdomsverksamhet, forskning och utveckling samt attitydförändrande arbete. Jan-Peter Strömgren förbundsordförande 8

9 Synliga i samhället HRF och de frågor vi driver fick mycket uppmärksamhet i media under 2008, särskilt i samband med kongressen i maj samt Hörselveckan i oktober. Vi lyckades då bland annat sätta fokus på bristen på hörselvård och hjälpmedel, hörselforskningens betydelse samt orättvisa avgifter inom hörselvården. Kontakter med massmedia Totalt publicerades omkring artiklar/inslag om HRF och hörselskadade under Drygt 300 av dessa publicerades i samband med Hörselveckan och lanseringen av årsrapporten. HRF gick ut med 37 pressmeddelanden under året. Av dessa handlade 22 om kongressen/kongressbeslut, tre om forskningskonferensen, två om Hörselveckan/Hörselskadades Dag, sex om årsrapporten, två om den nya, olagliga hörselvårdsavgiften i Gävleborg, ett om förbundsordförandens omval till ordförande för hörselskadades världsorganisation (IFHOH) och ett om att förbundsordföranden belönats med Svenska Audiologiska Sällskapets (SAS) utmärkelse Silverörat. HRF hade en debattartikel i tidningen Kommunalarbetaren, med rubriken Hörselskadade kvinnor slås ut från arbetslivet, om att var fjärde hörselskadad kvinna har förtidspension. Vi hade också en debattartikel i tidningen Audionomen om HRFs syn på hörselvård. Under hela året kontaktades HRF av journalister inför olika reportage och artiklar/inslag. Det står klart att massmedia betraktar HRF som den mest tillförlitliga källan när det gäller hörselskadades situation i samhället. Årsrapporten 2008 Den 13 oktober släpptes HRFs sjunde årsrapport Adjö yxskaft. Rapporten innehöll, precis som tidigare år, olika undersökningar, statistik och analyser om hörselskadades situation i Sverige. Tyngdpunkten i rapporten var ett nytt kapitel om Attitydernas makt, om hur hörselskadades livssituation och tillgång till hörselvård begränsas av negativa attityder såväl bland hörselskadade själva som i samhället i stort. I ett pressmeddelande konstaterade HRF att ungefär två av tre som hör dåligt inte har fått hörselvård. Många har gått i över tio år utan att höra ordentligt, vilket innebär en betydande hälsorisk. Rapporten visade att det finns stora skillnader mellan olika delar av landet när det gäller hörselvård och hjälpmedel, både avseende utprovning av två hörapparater, hörapparaternas kvalitet och olika avgifter för hörselvård. Bland annat presenterades en kartläggning som HRF låtit göra om landstingens upphandling av hörapparater med olika klassificering (bas-, mellanoch avancerade hörapparater). Den visade att variationerna var stora; i Gävleborg var andelen avancerade hörapparater endast 4 procent, medan 9

10 motsvarande andel i Skåne var 36 procent. Pressmeddelanden om detta skickades till de län som hade låg andel avancerade hörapparater. HRFs årsrapport skickades till samtliga riksdagsmän, aktuella departement och myndigheter, landstingen samt andra berörda. Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (KD) fick rapporten i anslutning till besök på Hörseltorget (se Hörselveckan). Uppgifterna om landstingens upphandling av avancerade hörapparater ledde till en diskussion, framför allt med professionen i de län som redovisade en låg andel avancerade hörapparater och en hög andel enklare bashörapparater. Resultatet från rapporten redovisades bland annat på Svenska Audiologiska Sällskapets (SAS) utbildningsdag i november. Hörselveckan Den oktober arrangerade HRF Hörselveckan i samarbete med forskare vid Karolinska Institutet (KI). Forskarna tog kontakt med HRF för att få hjälp med att väcka uppmärksamhet kring aktuell hörselforskning, särskilt med koppling till hörselskadade i arbetslivet. Syftet var också att få fler hörselskadade att komma ut ur garderoben genom att visa att hörapparater kan vara high-tech-utrustning med modern design. Veckan började med ett hörseltorg på Centralstationen i Stockholm och avslutades med Hörselskadades Dag i hela landet. Hörseltorget Hörselveckan inleddes måndagen den 13 oktober med ett hörseltorg på Centralstationen i Stockholm. Torget var öppet för allmänheten och erbjöd bland annat utställningar om HRF och om hörselforskning, gratis hörseltest, möjlighet att höra hur tinnitus kan låta, montrar med moderna hörapparater samt möjlighet att fråga om hörsel. Hörseltesterna utfördes av legitimerade audionomer från Karolinska sjukhuset i tre mätburar. Efterfrågan var mycket stor. Cirka 250 personer hann få sin hörsel testad under dagen. Minst dubbelt så många var intresserade, men kunde inte erbjudas test av tidsskäl. Samma morgon som Hörseltorget öppnade släpptes HRFs årsrapport 2008, Adjö yxskaft (se Årsrapporten 2008). Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (KD) var därför särskilt inbjuden till Hörseltorget, och hon var också en av de första att kliva in i testburen för att kontrollera hörseln. Ministern stannade för ett samtal med HRFs förbundsordförande, som också överlämnade en årsrapport. På Hörseltorget fanns personal från HRF och HRF Hörteknik, som svarade på frågor, demonstrerade hjälpmedel och visade Specialpedagogiska 10

11 institutets dataprogram Hur hörs det, som visar hur hörselskadade hör, med och utan hjälpmedel. Ett flertal forskare från KI fanns på plats och svarade på frågor, intill en utställning om aktuell forskning. På torget fanns också forskare från Örebro universitet, som mätte ljudstyrkan i besökares mp3-spelare samt gav råd om säkert lyssnande. Mätningarna genomfördes som en del av ett större forskningsprojekt. Föreläsningar om hörselforskning Under veckan arrangerade Karolinska Institutet (KI) en rad populärvetenskapliga föreläsningar om hörselforskning i lokaler runt om i Stockholm. Föreläsningarna handlade bland annat om framtidens hörapparater, behandling för tinnitus, ljudmiljö och ljuddesign samt att bota och behandla hörselskador. Föreläsningarna rönte mycket stort intresse och var fullsatta i stort sett hela veckan. HRF hade informationsbord och personal på plats vid varje föreläsningstillfälle. Kampanjwebb En speciell webbsida för Hörselveckan erbjöd information om veckans olika arrangemang. Här fanns också nyheter och information om forskning och modern hörteknik, samt tips om hur du kan höra bättre. På kampanjwebben fanns också ett nytt webbaserat hörseltest (se nedan). Hörseltest på webben Under året tog HRF fram ett nytt, webbaserat hörseltest, som provades för första gången under Hörselveckan. Provperioden utföll väl; närmare 900 personer genomförde hörseltestet, som innebär att användaren ska försöka uppfatta tal i brus. Hörseltestet utvecklades av Hörselbron, en plattform för samarbete mellan forskare, brukare, företag och myndigheter, på uppdrag av HRF. Marknadsföring Under Hörselveckan och den påföljande veckan visades HRFs reklamfilmer Parken och Gångbron i TV4. Filmerna visade situationer då kommunikationen inte fungerar, och avslutades med en uppmaning att stödja hörselforskningen genom att bidra till HRFs insamling. HRFs annonsering syftade till att både lyfta fram Hörselveckan och HRFs nya årsrapport. I helsidesannonser i Stockholmstidningarna med rubriken Adjö yxskaft visade vi hur moderna hörapparater kan se ut, vilket ledde till stort intresse från allmänheten. Vi hade också en del mindre annonser om gratis hörseltest och mp3-test på Hörseltorget, samt om veckans populärvetenskapliga föreläsningar. 11

12 Hörselveckan och årsrapporten i media Hörselveckan och årsrapporten fick starkt genomslag i media, genom sammanlagt 300 artiklar/inslag inom loppet av ett par veckor. Vi skickade ut totalt åtta pressmeddelanden om Hörselveckan, Hörselskadades Dag samt årsrapporten. Hörselveckan bevakades av bland annat SVT, TV4, Sveriges Radio och Svenska Dagbladet. Dagens Nyheter, som hade fått årsrapporten i förväg, skrev om de stora regionala skillnaderna i avgifter och upphandlingar samma dag som rapporten släpptes. Lokala medier tog upp årsrapporten utifrån situationen i det egna länet. Bland annat fick vi stort genomslag för de stora skillnaderna när det gäller avancerade hörapparater. Företagssamarbeten Hörselveckan hade vissa inslag av samverkan med näringslivet. Akustikkonsultföretaget ÅF Ingemansson, som deltog med en föreläsning om akustisk design, gav ett ekonomiskt bidrag. Nio företag inom hörteknikbranschen lånade ut produkter till en utställning om moderna hörapparater på Hörseltorget, och bidrog även ekonomiskt genom branschorganisationen Svensk Hörsel. Insamling I samband med Hörselveckan inleddes en insamlingskampanj till förmån för hörselforskningen. En särskild tackfolder med information om forskning om hörsel skickades till givare. Under Hörselveckan var det också premiär för insamling via SMS, något som marknadsfördes via webben och tidningsannonser. En annan nyhet inför Hörselskadades Dag var att HRFs föreningar erbjöds att beställa insamlingsbössor. Närmare 20 föreningar beställde bössor märkta med HRFs logotyp. De som samlade in pengar och satte in dem på HRFs 90- konto deltog i en tävling där de två föreningar som samlat in mest Kalix och Botkyrka-Salem fick diplom till jul. Hörselskadades Dag Lördagen den 18 oktober avslutades Hörselveckan med Hörselskadades Dag, som ägde rum för nionde året i rad. Det övergripande temat var hörselskadades situation i arbetslivet. Omkring hundra föreningar runt om i landet arrangerade öppet hus, informationsträffar och demonstration av hjälpmedel. De flesta av aktiviteterna ägde rum den 18 oktober, men några vid andra tillfällen i oktober. Hörselskadades Dag hade en egen avdelning på Hörselveckans webb, med ett kalendarium som listade föreningarnas olika arrangemang. 12

13 Kongressen HRFs kongress genomfördes den maj på Conventum i Örebro. Temat för kongressen var Befria samtalet, vilket syftar på HRFs strävan att alla hörselskadade ska kunna vara delaktiga både i det privata och i det offentliga samtalet. Kongressförberedelser Under våren skickades en särskild kongresspärm ut med kongresshandlingar till alla anmälda ombud samt övriga deltagare med yttrande- och förslagsrätt. Handlingarna skickades även för kännedom till postmottagare i föreningar och distrikt. Valberedningens förslag skickades ut en månad före kongressen. Deltagare och kongressledning Under kongressdagarna samlades cirka 350 deltagare. Av dessa var 172 valda ombud från HRF-föreningarna, medan 42 var deltagare med yttrande- och förslagsrätt från distrikt, förbundsstyrelse, revisorer samt valberedning. Bland övriga deltagare återfanns inbjudna gäster, observatörer samt personal från förbundskansliet. Kongressen leddes av Carin Walldin och Hans Håkansson, som båda hållit i ordförandeklubban vid tidigare HRF-kongresser, samt Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), landstingspolitiker från Örebro. Kongressinvigning Kongressen inleddes med tal av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M), som tog upp regeringens planer på kultur- och medieområdet. Hon upprepade bland annat sitt krav på 100 procent textning i public servicekanalerna. Kulturministern passade också på att bjuda in HRF samt tvbolagen SVT och TV4 till samtal om mer och bättre direkttextning. Vid kongressinvigningen visades kortfilmen Befria samtalet, som hade gjorts av filmaren Thomas Nordanstad på uppdrag av HRF. I filmen berättar ett tiotal hörselskadade om sina tankar kring hur det är att leva med en hörselskada. Filmen fick ett starkt gensvar hos premiärpubliken. Förbundsstyrelsens förslag samt motioner Kongressen hade att ta ställning till förbundsstyrelsens förslag angående revision av stadgar, medlemsavgift, HRFs framtida samverkan med övriga handikapprörelsen, Handlingsprogram för samt totalt 135 motioner. Av motionerna handlade 12 motioner om revision av stadgar, 31 motioner om medlemsavgift, 18 motioner om handlingsprogrammet, 4 motioner om samverkan med andra organisationer samt 70 motioner om övriga frågor. 13

14 Uttalande om avgifter Kongressen beslutade enhälligt att anta ett uttalande om att landstingen ska avskaffa kostnadstaken, samt att alla avgifter ska omfattas av högkostnadsskyddet. Kongressen konstaterade bland annat att Landstingens systematiska, negativa särbehandling av hörselskadade är oförsvarlig. Uttalandet offentliggjordes omedelbart och fick stor uppmärksamhet i media i berörda län. Uttalandet skickades också till de kritiserade landstingen, tillsammans med en inbjudan till samtal. Estradsamtal Kongressförhandlingarna avbröts vid ett par tillfällen för så kallade estradsamtal, som blev uppskattade inslag i kongressdebatten. Samtalen, som fördes under temat Befria samtalet, leddes av Gaby Ahlström. Det första samtalet fördes mellan hörselskadade med olika erfarenheter av att ha en hörselskada. Detta samtal gav en bild av de behov och brister som hörselskadade möter i sin vardag. Det andra estradsamtalet fördes mellan representanter från de olika politiska partierna i riksdagen, och tog upp om och hur riksdagspolitikerna arbetar med att förbättra hörselskadades situation i samhället. Kongresstidning En kongresstidning, Befria samtalet, skickades ut till medlemmarna med Auris under våren. Tidningen lyfte fram HRFs framgångar inom olika områden under den gångna kongressperioden samt beskrev vart HRF är på väg. Tidningen fick stor spridning under kongressdagarna, samt till HRFs givare under resten av Kongresswebb En särskild kongresswebb var igång från december På webben kunde såväl kongressdeltagare som andra intresserade hitta nyheter och information om själva kongressen, men också motioner, förbundsstyrelsens förslag, valberedningens förslag och andra kongresshandlingar. På kongresswebben fanns också en särskild avdelning om forskningskonferensen och Stora Hörselpriset, samt om utställningen Hörselexpo 2008 och vårt erbjudande om gratis hörseltest under kongressdagarna. Här fanns också länkar till vår lokala kampanj Ljudkollen (se Kongressen: Marknadsföring). Under kongressdagarna och tiden efter kongressen erbjöd kongresswebben information om vad som beslutats i olika frågor. Hörselexpo 2008 Under kongressdagarna bjöd HRF in allmänheten till utställningen Hörselexpo 2008 på Conventum i Örebro. Sammanlagt deltog 25 utställare, framför allt hörapparatleverantörer och företag inriktade på hörseltekniska produkter, men också företag inom ljudmiljö, samt myndigheter, skolor och 14

15 ideella organisationer. Hörselexpo blev en stor framgång för HRF, med många besökare och i stort sett nöjda utställare. Gratis hörseltester Under två av kongressdagarna erbjöd HRF gratis hörseltester i anslutning till Hörselexpo Dessa genomfördes av HRF Hörteknik samt sex audionomer från audiologiska kliniken i Örebro. På plats fanns även informatörer från Hörsellinjen som svarade på besökarnas frågor om hörsel. Hörseltesterna blev en mycket stor framgång, som bidrog till att locka besökare till Hörselexpo Totalt genomfördes cirka 170 tester, men köerna var långa och ett 50-tal kunde inte tas emot. Utställningar om HRF och ljudmiljö En särskild HRF-utställning beskrev HRFs opinionsbildning och verksamhet. Här fanns en avdelning om årsrapporten/påverkansarbete, en avdelning om Barnkampanjen, en avdelning om Hörsellinjen och en avdelning om HRFs insamling. I utställningen presenterades också en hel del av HRFs informationsmaterial om olika hörselskadegrupper. För att levandegöra kongressens tema, Befria samtalet, skapades en ljudmiljöutställning i foajén utanför kongresshallen. Här visades exempel på hur samtalsmiljöer kan förbättras genom snyggt designad, modern inredning. Olika företag sponsrade utställningen genom att låna ut produkter, bland annat golvskärmar, tavelabsorbenter och möbler. Många kongressdeltagare satte värde på ljudmiljöutställningen, som erbjöd möjlighet att samtala, läsa handlingar eller bara ta en paus i en lugn miljö. Kongressväska och profilprodukter Alla kongressombud fick en särskild kongressväska med diverse profilprodukter, bland annat Befria samtalet -tablettask, paraply, logoband och kongressblock. En t-shirt med texten Befria samtalet såldes i kongressbyrån. Kontakter med media Totalt publicerades det cirka 100 artiklar/inslag om kongressen och forskningskonferensen, vilket är mer än någonsin tidigare. Störst var trycket på torsdagen, i samband med forskningskonferensen och kongressinvigningen. Då medverkade förbundsordföranden bland annat i morgonsoffan hos TV4 Mälardalen, i en SVT-intervju samt i en radiodebatt med kulturministern. I riksmedia fick HRFs utspel om cochlea-implantat för vuxna stort genomslag, bland annat genom Dagens Eko. Stora Hörselpriset uppmärksammades av Kulturnyheterna i SVT. I Örebro fick både kongressen och forskningskonferensen mycket uppmärksamhet, med åtskilliga artiklar/inslag i framför allt SVT och Nerikes Allehanda. I de landsting som har orättvisa avgifter blev kongressens uttalande om avgifter en stor nyhet. 15

16 HRF gick ut med totalt 25 pressmeddelanden i samband med kongressen och forskningskonferensen. Sju av pressmeddelandena var utspel i hela riket, och övriga 18 inriktade på olika län. Marknadsföring Under kongressdagarna hade HRF en kampanj i Örebro kallad Ljudkollen. På utomhustavlor runt om i Örebro, på bussar, banderoller samt i tidningsannonser och på webben, inbjöd vi örebroare att rösta på den plats i staden som hade sämst ljudmiljö. På några platser utomhus fanns till och med reklamskyltar med levande ljudmätare. Röstningen ägde rum på webbsidan Centralen i Örebro vann omröstningen. Kampanjen var väl synlig i hela staden och gav en hel del medial uppmärksamhet. Inför och under kongressdagarna delade Örebro-föreningen och studenter ut flygblad om Ljudkollen samt om gratis hörseltest på Hörselexpo Vi hade även annonser i Nerikes Allehanda samt banderoller över de största shoppinggatorna, där vi gjorde reklam för Ljudkollen, gratis hörseltest samt Hörselexpo Hörselvårdsfrågorna Under 2008 agerade HRF i flera delar av landet för att hejda den tilltagande utarmningen av hörselvården. Bland annat kritiserade HRF tillvägagångssättet vid organisationsförändringar i Stockholms läns landsting och i Region Skåne. I Stockholm fick ett företag ensamrätt på att prova ut hörapparater, medan Region Skåne beslutade att överlåta hörapparatutprovningen till flera privata företag med så kallad auktorisation. Vi fick allvarliga signaler om att endast få brukare inom dessa landsting remitterades vidare till fördjupad rehabilitering utöver hörapparatutprovning. Flera landsting införde nya avgifter för hörselvård. Ett av dem var landstinget i Gävleborg som, trots starka protester från HRF, beslutade att införa en utprovningsavgift på kronor, utanför högkostnadsskyddet. Detta beslut ledde till att förbundet påbörjade en juridisk översyn av landstingens rätt att ta ut vårdavgifter som inte omfattas av det lagstadgade högkostnadsskyddet. Med anledning av det allvarliga läget inom svensk hörselvård beslutade förbundsstyrelsen att tillsätta en tillfällig arbetsgrupp för en översyn av hörselvårdsfrågorna. Under hösten deltog HRF vid Hjälpmedelsinstitutets (HI) hörselvårdschefskonferens, där bland annat hjälpmedelsfrågan diskuterades. 16

17 HRFs ställningstagande om hörselvården Med anledning av landstingens nedrustning av hörselvården, omorganisation av hjälpmedelsförsörjningen samt upphandling av hjälpmedel tog förbundsstyrelsen fram ett ställningstagande om hjälpmedels- och hörselvårdsfrågan. HRFs ställningstagande utgjorde sedan grunden för vårt agerande avseende svensk hörselvård. SAS-dagen HRF deltog i den så kallade SAS-dagen, som arrangerades av Svenska Audiologiska Sällskapet (SAS) den 24 november Medverkande på SAS-dagen var bland annat kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth (M) och HRFs förbundsordförande, Jan-Peter Strömgren. SAS belönade förbundsordföranden med utmärkelsen Silverörat för sina insatser för landets hörselskadade samt för audiologin och hörselvården i Sverige. Hjälpmedel Arbetet med att belysa hjälpmedelssituationen prioriterades under året. I årsrapporten, Adjö yxskaft, redovisade vi än en gång statistik och fakta om hörselvården i Sverige. Utprovningarna av hörapparater fortsatte att öka även under För första gången presenterade vi uppgifter om landstingens upphandling av olika kategorier av hörapparater. Vår studie visade, inte helt oväntat, att tillgången till avancerade hörapparater beror på var i landet man bor. Vidare konstaterade vi att alltför få vuxendöva får cochlea-implantat. Det blev också tydligare att tillgången till hjälpmedel utöver hörapparaten varierar kraftigt mellan olika delar av landet. Utvecklingen har gått mot att allt fler hörcentraler provar ut hjälpmedel utöver hörapparat. Angående HRFs krav på att det ska finnas telespole i hörapparater agerade vi tillsammans med Nordiska Hörselskadades Samarbetsorganisation (NHS), men vi lyckades inte få gehör. Ljudmiljö i fokus i anslutning till förbundsmötet I samband med förbundsmötet anordnades en konferens på temat Befria samtalet kommunikation, ljudmiljö och hjälpmedel (22-23 november). Syftet var att stärka kunskaper och engagemang inför en planerad ljudmiljökampanj. Förbundsmötets deltagare och ytterligare två personer från varje distrikt var inbjudna. Sammanlagt deltog 68 personer. Konferensen tog upp olika perspektiv på kommunikation, ljudmiljö och hjälpmedel. Hörselrehabilitering för vuxna HRF deltog i Socialstyrelsens arbete med att ta fram nationella råd för prioriteringar inom vården. Under året presenterade arbetsgruppen sin rapport Nationella, medicinska indikatorer. Rehabilitering för vuxna. En stor del av rapportens material är inspirerat av HRFs årsrapporter och skrivelser. 17

18 Konsumentrådet Konsumentrådet hade ett avslutande möte under året. Vid mötet diskuterades framför allt den aktuella situationen i landstingens hjälpmedelsförsörjning. Konsumentrådet tillsattes Äldrefrågan I årsrapporten presenterades ny statistik och andra uppgifter om äldre hörselskadade. Den 8-9 november hölls en utbildning i äldrefrågor för förtroendevalda i föreningar som arbetar med dessa frågor. Under utbildningen fick deltagarna bland annat förkovra sig i fakta om äldre hörselskadade, regelverk och intressepolitiska strategier. Kursen hade 25 deltagare. Till utbildningen togs ett särskilt utbildnings- och informationsmaterial fram för påverkansarbetet. Materialet utvärderades för vidare utveckling så att det kan användas i arbetet med att förbättra stödet till äldre inom ramen för kommunernas äldreomsorg. Habilitering För att komma vidare med frågan om tvåspråkighet (svenska och teckenspråk) kartlade vi tillgången till och användningen av teckenspråk i förskolor och skolor för hörselskadade, samt inom habiliteringens gruppverksamhet. I olika remissvar och i synnerhet vid förslaget till ny språklag krävde HRF att hörselskadade och döva barn ska ha rätt till teckenspråk. Utbildning Ny skolmyndighet i enlighet med HRFs modell Under året genomfördes den sammanslagning av skolmyndigheter som HRF förordat. Vi följde med intresse sammanslagningen av före detta Specialskolemyndigheten (SPM) och Specialpedagogiska institutet. Den nya myndigheten Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) innehåller både skolverksamhet för döva och hörselskadade och en råd- och stödverksamhet. Detta stämmer till stora delar väl överens med det skolförslag som vi presenterade i HRFs årsrapport 2007: Äh, det var inget viktigt. HRF träffade bland annat skolutredaren, som senare blev den nya myndighetens generaldirektör, för att påverka myndighetens utformning och uppdrag. Vi bevakade även en utredning som särskilt såg över stödet till hörselskadade och döva elever. 18

19 Regionalt resurscenter i Södra regionen, RRC Det regionala resurscentret i södra regionen som varit en del av ett projekt som HRF medverkat till, tog en kanske lite oväntad form under året. I stället för att inrätta en kropp för ett resurscenter för hörselskadade och döva, anställde den nya myndigheten (SPSM) en projektledare vars uppgift är att utreda var de hörselskadade eleverna i Södra regionen finns och vilka resurser det finns för hörselskadade och döva elever i regionen. En referensgrupp tillsattes i vilken HRF har en representant. Arbetet med att kartlägga tillgängligheten på högskolan flyttades fram för att genomföras i anslutning till utredningsarbetet inför 2009 års rapport. Handikappförbundens skolplattform HRF deltog i arbetet med Handikappförbundens skolplattform. Genom idogt arbete och gemensamt kompromissförslag från hörselorganisationerna kunde vi ställa oss bakom den plattform som en särskild arbetsgrupp utarbetat. Remissvar och skrivelser Mål för år 4 i specialskolan Som en följd av att grundskolan inför mål för år 3, utarbetades förslag till mål för år 4 i specialskolan. HRF bekräftade utredningens ståndpunkt att samma krav ska ställas i specialskolan som i övriga grundskolan, samt att ett alternativ till muntlig redovisning ska vara redovisning på teckenspråk. Vi tog också upp möjligheten att låta teckenspråk vara en möjlig uttrycksform även i ämnet matematik, där utredningen valt att inte fastställa någon särskild kursplan för specialskolan. HRF efterlyste även en analys kring och en övervägning om målen bör uppnås i år 3 även inom specialskolan. Anhörigundervisning på Kristinaskolan Kristinaskolan väckte frågan om att öppna specialskolan för barn till döva föräldrar, vilket ledde till att Härnösands kommun genomförde en utredning. Det uppstod frågetecken kring denna utredning. I en skrivelse uppmanade HRF därför kommunen att reda ut oklarheterna innan beslut fattades. Vidare framförde HRF sin ståndpunkt angående behovet av utveckling av specialskolan. Kommunen valde att inte erbjuda möjlighet för anhörigbarn att gå i specialskolan, men skulle se över möjligheten att tillgodose dessa barns behov på annat sätt. Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27) Utredningen belyste inte döva och hörselskadades gymnasieutbildning. Då HRF ansåg att flera av utredningens förslag kan försvåra möjligheten för hörselskadade att bli behöriga till gymnasieutbildningen, efterlyste vi i vårt remissvar en analys av vilka effekter och konsekvenser som utredningens förslag innebär för hörselskadade och dövas möjligheter till 19

20 gymnasiestudier. Analysen bör beakta bland annat hörselskadade elevers villkor och språkliga behov, konsekvenser av de höjda behörighetskraven, vilken behörighet ämnet teckenspråk ger, samt möjligheter att återuppta gymnasiestudier. Vi efterlyste även kvalitativa studier där man särskilt belyser hörselskadade och dövas utbildning, exempelvis orsaker till att andelen gymnasiebehöriga elever är lägre bland hörselskadade och döva. Tydlig och öppen, förslag till stärkt utbildningsinspektion (SOU 2007:101) HRF lämnade initialt sina synpunkter på remissen via Handikappförbunden. Då Handikappförbunden i sitt svar frångick principerna i förbundens gemensamma skolplattform, tog HRF avstånd från Handikappförbundens remissvar. I vårt eget remissvar var vi positiva till förslaget att inrätta en fristående myndighet för inspektion, kvalitetsgranskning och tillsyn. Vi betonade att det är viktigt att myndigheten även ansvarar för inspektion av anpassade skolformer för hörselskadade och döva elever. Vidare påpekade vi bland annat att det är viktigt att inspektionen har kompetens om hörselskadade elever för att deras behov ska kunna synliggöras. Ökad likvärdighet för elever med funktionshinder (SOU 2007:87) Vi var positiva till flera av utredarens förslag, som till stora delar stämde överens med HRFs förslag till ny skolorganisation. I vårt remissvar framförde vi dock kritik för att utredningen inte berörde barns behov i förskolan. Vidare påtalade vi bland annat att det är angeläget att den nya myndigheten får ett tydligt uppdrag gällande hörselskadade och döva barns skolgång avseende tvåspråkighet och långsiktiga lösningar i större regionala skolenheter. Vi ansåg också att myndigheten ska utforma krav för gymnasieutbildningen vid avtal med Örebro kommun. När det gäller skollagen vill HRF att den negativa skrivningen om specialskolan i skollagen ändras, att hörselklasskolor regleras i skollagen och att rätten till skolskjuts från hörselklasskola och fritidshem säkerställs. Värna språken Förslag till språklag (SOU 2008:26) Vi gav vårt stöd till förslaget att det svenska teckenspråkets ställning ska regleras i lag och att det ska tillerkännas en ställning som motsvarar de officiella nationella minoritetsspråken. Dessutom anser HRF att det är av största vikt att stärka teckenspråkigas rättigheter och hörselskadades möjligheter att få tillgång till och använda det svenska teckenspråket. Det är också viktigt att hörselskadade och döva ges möjlighet att lära sig teckenspråk så tidigt som möjligt samt att rätten till teckenspråksundervisning stärks. 20

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014 Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till Verksamhetsplan & budget för år 2014 2 (7) Förord Vi ser fram emot ett spännande och händelserikt 2014. Det är då 75 år sen föreningen bildades, en respektabel

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015 Hörselskadades förening i Stockholm Verksamhetsplan & budget för år 2015 2 (7) Förord Hörselskadades förening i Stockholm har många stora utmaningar framför sig. Den viktigaste just nu är att nå ut till

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt. Västra Götaland

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt. Västra Götaland Verksamhetsplan för Hörselskadades distrikt Västra Götaland i 2017 1 (7) Innehållsförteckning 1. Hörselskadades Riksförbund 3 2. Hörselskadades distrikt Västra Götaland - Styrelsen 3 3. Påverkans- och

Läs mer

intressepolitiskt program

intressepolitiskt program intressepolitiskt program Antaget av Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där

Läs mer

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling.

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling. Därför tvåspråkighet Alla barn med hörselskada ska tidigt i livet utveckla både svenska och teckenspråk så att de senare kan välja vilken typ av kommunikation de vill använda. Det är valfrihet. På riktigt.

Läs mer

Medier Fakta i korthet

Medier Fakta i korthet Jag vill ha fler syntolkade filmer, tv-program och teaterföreställningar. Delar av dessa skulle kunna förinspelas och läggas i en molntjänst som jag kommer åt med valfritt hjälpmedel, exempelvis en daisyspelare

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland Verksamhetsplan för Hörselskadades distrikt i Västra Götaland 2009 Verksamhetsplanen har varit föremål för samråd med föreningarna på distriktsmötet 2008-11-08 och fastställdes av styrelsen den 2008-12-06.

Läs mer

Ökad likvärdighet för elever med funktionshinder (SOU 2007:87)

Ökad likvärdighet för elever med funktionshinder (SOU 2007:87) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-04-01 Handläggare: Agneta Palmqvist Telefon: 08-508 33 006 Till Utbildningsnämnden 2008 04 17 Ökad likvärdighet för elever

Läs mer

Hörselskadades Riksförbund www.hrf.se org nr: 80 20 04 4510

Hörselskadades Riksförbund www.hrf.se org nr: 80 20 04 4510 årsredo visning 2010 Hörselskadades Riksförbund www.hrf.se org nr: 80 20 04 4510 2 Innehåll Verksamhetsberättelse... 5 Förvaltningsberättelse... 35 Resultat och balansräkning... 41 Noter... 51 3 4 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU2016:46)

Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU2016:46) Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-09-28 Handläggare Sara Lidegran Telefon: 08 50833741 Till Utbildningsnämnden 2016-10-20 Samordning, ansvar och kommunikation

Läs mer

Kommittédirektiv. Flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Dir. 2010:47. Beslut vid regeringssammanträde den 22 april 2010

Kommittédirektiv. Flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Dir. 2010:47. Beslut vid regeringssammanträde den 22 april 2010 Kommittédirektiv Flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Dir. 2010:47 Beslut vid regeringssammanträde den 22 april 2010 Sammanfattning En särskild utredare ska, med utgångspunkt

Läs mer

Hörselskadades Riksförbund. Handlingsprogram 2013 2016

Hörselskadades Riksförbund. Handlingsprogram 2013 2016 Hörselskadades Riksförbund Handlingsprogram 2013 2016 Handlingsprogram 2013 2016 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle

Läs mer

Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram.

Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram. Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram. Kvinna 27 år Textas det inte på tv så kan man ibland titta på surfplatta, till exempel SVT play. Då textas

Läs mer

Remissvar på slutbetänkandet (SOU 2012:24) Likvärdig utbildning riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning

Remissvar på slutbetänkandet (SOU 2012:24) Likvärdig utbildning riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning 2012-09-28 Remissvar på slutbetänkandet (SOU 2012:24) Likvärdig utbildning riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning Institutet för språk och folkminnen, via avdelningen

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland Verksamhetsplan för Hörselskadades distrikt i Västra Götaland 2012 2011-09-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Hörselskadades distrikt i Västra Götaland kommer under år 2012 att verka för:..

Läs mer

handlingsprogram Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012

handlingsprogram Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 handlingsprogram 2013 2016 Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.

Läs mer

HRFs värdegrund Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2016

HRFs värdegrund Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2016 Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2016 Om Hörselskadades Riksförbund (HRF) har i nästan ett århundrade bedrivit verksamhet för att stärka hörselskadade och tillvarata

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland. Antagen 2009-10-24. Sidan 1 av 7

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland. Antagen 2009-10-24. Sidan 1 av 7 Verksamhetsplan för Hörselskadades distrikt i Västra Götaland 2010 Antagen 2009-10-24 Sidan 1 av 7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Hörselskadades distrikt i Västra Götaland kommer under år

Läs mer

Minnesanteckningar från kommunikatörsmöte 2014-01-21

Minnesanteckningar från kommunikatörsmöte 2014-01-21 Minnesanteckningar från kommunikatörsmöte 2014-01-21 22 förbund och närmare 30 deltagare. Gemensam valstrategi Handikappförbundens kongress fastställde en gemensam valstrategi med ambitionen att alla medlemsförbund

Läs mer

Motioner från Stockholms Dövas Förening till Sveriges Dövas Riksförbunds Kongress

Motioner från Stockholms Dövas Förening till Sveriges Dövas Riksförbunds Kongress Motioner från Stockholms Dövas Förening till Sveriges Dövas Riksförbunds Kongress Det finns på teckenspråk också, länken: https://vimeo.com/album/4227945 Kod: SDF2017 Motion 1: Döva med kognitiv funktionsnedsättning

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Utredningen I Sverige finns tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Den här utredningen har tagit reda

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Karin Gidlöf Wuttke Planerings- och utvecklingsstrateg 0705-37 37 07 Karin.Wuttke@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-02-23 Dnr 1700820 1 (6) Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Läs mer

Nyhetsbrev nr 3-2008. Sidan 1 av 5

Nyhetsbrev nr 3-2008. Sidan 1 av 5 Nyhetsbrev nr 3-2008 Kongressen Kongressen är avklarad för denna gång. Dagarna i Örebro startade med en intressant forskningskonferens som avslutades med att kulturministern Lena Adelsohn-Liljeroth delade

Läs mer

Tolkcentralen för hörselskadade, döva och dövblinda

Tolkcentralen för hörselskadade, döva och dövblinda Tolkcentralen för hörselskadade, döva och dövblinda Välkommen till Tolkcentralen Landstingets tolkcentral erbjuder kostnadsfri tolkhjälp till hörselskadade, döva, dövblinda och hörande i Norrbottens län.

Läs mer

Remissvar angående delbetänkandet Med rätt att välja (SOU 2011:30).

Remissvar angående delbetänkandet Med rätt att välja (SOU 2011:30). Göteborg den 8 juli 2011 Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar angående delbetänkandet Med rätt att välja (SOU 2011:30). Sammanfattning Utredningen Med rätt att välja flexibel utbildning

Läs mer

Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg

Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg Närvarande: Lisa Hoflin Bodebeck, Linnea Cliffordson, Tove Wrånge, Paula Larsson, Roland Califf och Maria Hjellström 1. Genomgång av förra protokollet

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska

Sammanfattning på lättläst svenska Sammanfattning på lättläst svenska Utredning om specialskolan Svenska staten har specialskolor för barn med dövhet eller hörselnedsättning. Men ny teknik gör att allt fler barn med grav hörselnedsättning

Läs mer

Kontinuitet och förändring

Kontinuitet och förändring Kontinuitet och förändring Lättläst sammanfattning Betänkande av Public service-utredningen Stockholm 2008 SOU 2008:64 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:89 Diarienr: 2001/1435, Lf 69/01 Handläggare: Laina Kämpe Margareta Liljeqvist Sektion/Enhet: Skolsektionen och avd för hälso-och

Cirkulärnr: 2001:89 Diarienr: 2001/1435, Lf 69/01 Handläggare: Laina Kämpe Margareta Liljeqvist Sektion/Enhet: Skolsektionen och avd för hälso-och Cirkulärnr: 2001:89 Diarienr: 2001/1435, Lf 69/01 Handläggare: Laina Kämpe Margareta Liljeqvist Sektion/Enhet: Skolsektionen och avd för hälso-och sjukvårdspolitik Datum: 2001-07-17 Mottagare: Skolstyrelser/

Läs mer

Stadgar för Personskadeförbundet RTP

Stadgar för Personskadeförbundet RTP Stadgar för Personskadeförbundet RTP Antagna vid kongressen 2009.11.06-08 1 Namn och säte Förbundets namn är Personskadeförbundet RTP. Personskadeförbundet RTP är en handikapporganisation som är en partipolitiskt

Läs mer

Kongressen 2013. Kongresscirkulär nr 2/2 2013 Så gick det till på kongressen

Kongressen 2013. Kongresscirkulär nr 2/2 2013 Så gick det till på kongressen Kongressen 2013 Kongresscirkulär nr 2/2 2013 Så gick det till på kongressen Kongressen 2013 Så gick det till Tack vare den ideella kraft som finns ute i landet är förbundet en utav de största patientorganisationerna

Läs mer

Yttrande över betänkande Med rätt att välja - flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupper

Yttrande över betänkande Med rätt att välja - flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupper Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS- 1 (4) NÄMNDEN 2011-08-30 p 7 Handläggare: Lena Johnsson Yttrande över betänkande Med rätt att välja - flexibel utbildning för elever som tillhör

Läs mer

enspr k h tec Barn oc

enspr k h tec Barn oc Barn och teckenspråk Uppbyggnaden sker utifrån den information om språket som individen möter och kan ta till sig i kommunikation med andra. Språk och språkutveckling Denna broschyr vänder sig till föräldrar

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 KAMPANJMANUAL 2015 2 KAMPANJMANUAL 2015 3 INNEHÅLL KOMMUNIKATION SOM RÄDDAR LIV Sid 3-6 Sid 7-10 Sid 11 Sid 12-14 Sid 15-16 Sid 17 Sid 18 Om kampanjen Aktiviteter Budskap

Läs mer

årsredovisning 2012 Hörselskadades Riksförbund org nr 802004-4510 www.hrf.se

årsredovisning 2012 Hörselskadades Riksförbund org nr 802004-4510 www.hrf.se årsredovisning 2012 Hörselskadades Riksförbund org nr 802004-4510 www.hrf.se 2 verksamhetsåret 2012 Innehåll Verksamhetsberättelse... 5 Förvaltningsberättelse... 43 Resultat och balansräkning... 51 Noter....

Läs mer

Infoblad nr 4 oktober 2010

Infoblad nr 4 oktober 2010 Infoblad nr 4 oktober 2010 Ordförande har ordet Hösten har kommit på allvar och nästa helg byter vi till vintertid. Då lägger sig mörkret över oss redan tidigt på eftermiddagen och det kan kännas skönt

Läs mer

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015 Stadgar RFSU Reviderade och antagna av kongressen 2015 1 Ändamål Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden ideell förening. RFSU utgår från övertygelsen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 Sammanfattning HRF:s Örebroförening har under året haft nio styrelsemöten och ett årsmöte samt julfest kombinerad med höstmöte där vi antog

Läs mer

Infoblad nr 1 februari 2013

Infoblad nr 1 februari 2013 Infoblad nr 1 februari 2013 Ordförande har ordet Så har ännu ett nytt år tagit sin början. Dagarna blir allt längre och ljuset blir mer intensivt. På morgnarna när jag går ut för att hämta tidningen i

Läs mer

Gymnasieutbildning för elever med hörselskada/ dövhet i Stockholms stads skolor

Gymnasieutbildning för elever med hörselskada/ dövhet i Stockholms stads skolor UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2009-11-20 Handläggare: Björn Johansson Telefon: 08 508 33 818 Till Utbildningsnämnden 2010-12-10 Gymnasieutbildning för elever med

Läs mer

Hörselskadades Riksförbund. Intressepolitiskt program

Hörselskadades Riksförbund. Intressepolitiskt program Hörselskadades Riksförbund Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där

Läs mer

Yttrande över Bättre samverkan. Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring, SOU 2009:49

Yttrande över Bättre samverkan. Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring, SOU 2009:49 1(5) Dnr 09-0406 /DE 2009-09-18 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Hörselskadades Riksförbund Box 6605, 113 84 Stockholm besöksadress: Gävlegatan 16 tel: +46 (0)8 457 55 00 texttel: +46 (0)8 457 55 01

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Goda råd. till dig som ska skaffa hörapparat

Goda råd. till dig som ska skaffa hörapparat Goda råd till dig som ska skaffa hörapparat Hej! Är det dags att skaffa hörapparat? Kanske bara en apparat eller kanske för båda öronen? Oavsett om du är nybörjare eller har hörapparat sedan tidigare kan

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSTEATERN

STADGAR FÖR RIKSTEATERN STADGAR FÖR RIKSTEATERN Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern är en sammanslutning av Riksteaterföreningar och andra anslutna organisationer. Till Riksteatern

Läs mer

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48 Slutrapport Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Projekttitel Sökande Projektledare E-postadress Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Fanzingo/Radio Totalnormal Bodil Lundmark

Läs mer

Hörselskadades Riksförbund. Stadgar för förbund, distrikt och föreningar

Hörselskadades Riksförbund. Stadgar för förbund, distrikt och föreningar Hörselskadades Riksförbund Stadgar för förbund, distrikt och föreningar Stadgar för förbund, distrikt och föreningar Hörselskadades Riksförbund (HRF) är hörselskadades intresseorganisation. Stadgarna omfattar

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2018

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2018 Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till Verksamhetsplan & budget för år 2018 2 (7) Inledning Under 2018 kommer vi att bygga vidare på den fina verksamhet vi har idag i HRF Stockholm. Bara under

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av statens insatser för lättläst. Dir. 2012:109. Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012

Kommittédirektiv. Översyn av statens insatser för lättläst. Dir. 2012:109. Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012 Kommittédirektiv Översyn av statens insatser för lättläst Dir. 2012:109 Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska se över statens insatser på området lättläst.

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Handlingsplanen för Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, är vägledande för vilka frågor vi ska

Läs mer

Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder

Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder Hörselskadades distrikt I Uppsala län Kungsgatan 64 753 18 Uppsala tel: 018-56 09 28 fax: 018-56 09 01 Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder 65-74 år: en av fyra 75-84 år: en av tre 85-110 år:

Läs mer

Effektrapport för HRF

Effektrapport för HRF 1 Effektrapport för HRF Rapporten avser verksamhetsåret 2013. Namn: Hörselskadades Riksförbund (HRF) Organisationsnummer: 802004-4510 Juridisk form: ideell organisation Vad vill HRF uppnå? Hörselskadades

Läs mer

Motioner från Stockholms Dövas Förening till Sveriges Dövas Riksförbund

Motioner från Stockholms Dövas Förening till Sveriges Dövas Riksförbund Motion 1: Döva med kognitiv funktionsnedsättning och deras rättigheter Idag upplever föreningen att fler och fler döva med kognitiva funktionsnedsättningar bortglöms i många sammanhang, speciellt deras

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Handlingsprogram 2017-2020

Handlingsprogram 2017-2020 Handlingsprogram 2017-2020 Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2016 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.

Läs mer

Svar på Remiss Moderniserad studiehjälp, SOU 2013:52

Svar på Remiss Moderniserad studiehjälp, SOU 2013:52 2015-06-18 ALL 2015/600 Ola Hendar 010-473 53 81 Greger Bååth 010-473 60 35 Utbildningsdepartementet Svar på Remiss Moderniserad studiehjälp, SOU 2013:52 Regeringen tillsatte under 2011 en utredning att

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Infoblad nr 3 september 2012

Infoblad nr 3 september 2012 Infoblad nr 3 september 2012 Ordförande har ordet Hoppas att ni alla haft en skön och avkopplande sommarledighet. Höstmörkret faller så sakta och dagarna blir kortare. Men hösten kan också innebära soliga

Läs mer

Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010.

Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010. Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010. 1. Bakgrund Under våren 2010 samtalade personal på Teckenspråksutbildningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 för Sveriges Dövas Ungdomsförbund ALLMÄNT Under verksamhetsåret 2017 ska Sverige Dövas Ungdomsförbund, i samarbete med andra intresseorganisationer, lägga ett fokus på att teckenspråkiga

Läs mer

Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU 2016:46)

Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU 2016:46) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2016-11-18 Utbildningssektionen Åsa Ernestam Utbildningsdepartementet 10333 STOCKHOLM Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med

Läs mer

Stockholm 2015-11-10. Socialstyrelsen att: Staffan Söderberg staffan.soderberg@socialstyrelsen.se. Synpunkter på Fritt val av hjälpmedel

Stockholm 2015-11-10. Socialstyrelsen att: Staffan Söderberg staffan.soderberg@socialstyrelsen.se. Synpunkter på Fritt val av hjälpmedel Stockholm 2015-11-10 Socialstyrelsen att: Staffan Söderberg staffan.soderberg@socialstyrelsen.se Synpunkter på Fritt val av hjälpmedel Lika Unika har beretts möjlighet att lämna synpunkter som underlag

Läs mer

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde 2010-10-21 Pressmeddelande Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde För ytterligare information kontakta äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (kd), telefon 013-20 71 84 eller 070-590 71

Läs mer

11. Kongress för Unga Hörselskadade

11. Kongress för Unga Hörselskadade Heldag, station 1 11. Kongress för Unga Hörselskadade Förslag om kongress vartannat år lagt av Riksstyrelsen. Bakgrund Riksstyrelsen vill effektivisera och skapa ett mer långsiktigt arbete inom Unga Hörselskadade.

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Remiss Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen (SOU 2008:102)

Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Remiss Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen (SOU 2008:102) RBU YTTRANDE Riksförbundet för Rörelsehindrade 2009-02-26 Barn och Ungdomar Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remiss Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen (SOU 2008:102) Riksförbundet

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

Tecken som stöd för tal, TSS

Tecken som stöd för tal, TSS Hörselskadades Riksförbund Tecken som stöd för tal, TSS ett verktyg för kommunikation Hörselskadades Riksförbund, HRF december 2011 Fungerande kommunikation en förutsättning för god livskvalité För att

Läs mer

På lika villkor! delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsutredningen (SOU 2017:43)

På lika villkor! delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsutredningen (SOU 2017:43) _ Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning Beskyddare: Hennes Majestät Drottningen Örebro 2017-10-05 YTTRANDE Dnr 2017-06/AG/LF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33

Läs mer

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3 Innehåll 1. Företagarna... 3 1.1 Organisation och beslutsnivåer... 3 1.2 Ändamål... 3 1.3 Medlemskap... 3 1.4 Anslutning och uteslutning av lokalförening... 3 1.5 Anslutning och uteslutning av branschförbund...4

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Handlingsprogram 2014 2016 Insikt Kunskap Handling

Handlingsprogram 2014 2016 Insikt Kunskap Handling Handlingsprogram 2014 2016 Insikt Kunskap Handling Detta handlingsprogram antogs av Svenska hörselförbundet rf:s förbundskongress 2013 Sida 1 Inledning Detta handlingsprogram visar vilka frågor Svenska

Läs mer

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i. och ansluten till läns-/regionföreningen i.. län/region och därigenom är den

Läs mer

Remissvar på Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissvar på Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) 2014-03- 21 Ert diarienummer: 2013/6517/GV Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Vårt diarienummer: 0049/2014 Ansvarig handläggare: Jenny Ek, jenny.ek@sdr.org Remissvar på Svenska för invandrare valfrihet,

Läs mer

Stödet till barn och unga 2015

Stödet till barn och unga 2015 Stödet till barn och unga 2015 Stödet till barn och unga 2015 Stora förändringar har skett under 2000- talet Saknas aktuell och överskådlig information HRF fått många signaler om brister, från medlemmar

Läs mer

God tolksed, yrkesetiska regler för tolkar, Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/godtolk04.pdf

God tolksed, yrkesetiska regler för tolkar, Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/godtolk04.pdf TIPS Här får du tips på litteratur, hemsidor, rapporter, CD och videofilmer som du kan använda dig av i kursen. Det finns även förslag på diskussionsfrågor och olika övningar. Dessutom hittar du här information

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 2/2014 2014-03-24 21-41

SKK/Assistanshundsrådet nr 2/2014 2014-03-24 21-41 Sida 1/5 SKK/Assistanshundsrådet nr 21-41 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 24 mars 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Marie

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Remissvar på allmänna råd med kommentarer till arbetet med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd

Remissvar på allmänna råd med kommentarer till arbetet med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd 2012-12-13 Ert diarienummer: 62-2012:160 Skolverket 106 20 Stockholm Vårt diarienummer: 1379/2012 Ansvarig handläggare: Jenny Ek, jenny.ek@sdr.org Remissvar på allmänna råd med kommentarer till arbetet

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844); SFS 2007:1289 Utkom från trycket den 14 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade

TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade Tolkcentralen erbjuder olika typer av tolkservice. Här är en sammanfattning av den tolkservice som erbjuds. - Teckenspråkstolkning Teckenspråkstolkning innebär

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning

Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning t Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet Gilitigt från och med 2010-01-01 Reviderad den 2014-11-07 Innehållsförteckning 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 04 27 Stimulatorer

Läs mer

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport Projektet Skriv Till 2007-2008 Mellanrapport Utgivare: Svenska hörselförbundet rf Utgivet: På förbundsmötet 25.04.2008 Finns även att hämtas från www.horsel.fi/skrivtill Skriv Till 2007 Skriv Till startade

Läs mer

Förslag till Stadgar för Funktionsrätt Sverige

Förslag till Stadgar för Funktionsrätt Sverige Förslag till Stadgar för Funktionsrätt Sverige 1. Vision, utgångspunkter och uppgift Bilaga 02 Organisationens namn är Funktionsrätt Sverige. Organisationen är ett samarbete mellan förbund som samlar människor

Läs mer

Medlemsavgifter Bilaga 9

Medlemsavgifter Bilaga 9 Medlemsavgifter Bilaga 9 Förslag till avgifter 2016 Styrelsen föreslår stämman att fastställa de anslutna hembygdsföreningarnas medlemsavgifter till SHF till 13 kronor per medlem i de till de regionala

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Hälsoveckan 2013 Syfte Mål Aktiviteter 3 Hälsoveckan 2013 fyller 10 år 4 Inledning 4 Hälsoveckans temaområden

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer