Kårfullmäktigesammanträde 8 torsdag den 10 april 2003 Närvarolista (bilaga 0.1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kårfullmäktigesammanträde 8 torsdag den 10 april 2003 Närvarolista (bilaga 0.1)"

Transkript

1 Kårfullmäktigesammanträde 8 torsdag den 10 april 2003 Närvarolista (bilaga 0.1) Ledamöter med rösträtt Övriga ledamöter A Johanna Gullberg F Ida Johansson A Quaryn Hallberg IT Martin Kristensson B Kajsa Boström ME Johan Bildberg B Elin Andersson CL Pernilla Feltsen Övriga närvarande CL Pebbles Karlsson D Mark Peldius KS Karolina Svensson D Andreas Msson KS Lena Franzén D Jon Larsson (in 2.1) KS Albina Garberg Dr Tomas Melin KS Robert Andersson Dr Anders Lagerstedt KS Anna Bäcklund E Sanna Bloom KC Mårten Dahlberg E Mikael Eklund Kbm+KS Hanna Eriksson E Anders Nilsson Prg Karl Axnäs E Malin Calemark Osq Erik Wahlgren F Erika Ahlqvist Talman Johan Klint F Johan Odd Runevall Sekr. Hanna Sjögren F Jonas Westin I Jacob Ordeberg I Yasmine El Rafie (in 4.5) I Karolin Engsten (in 4.5) IsC Caroline Hedefält (ut 4.6) IsC Ann-Sofie Magnusson IsH Magnus Tilert IsH Marlene Baranowska IsH Andres Rocabado IsK Linda Angebrant IsK Melina Assadpoor IsK Per Olof Ger IsT Jonna Mykkänen (ut 5.2) IsT Sandra Johansson (ut 5.2) IsT Chilok Lau IT Kai Eriksson IT Joel Höglund M Joakim Ohlsson M Staffan Lindell M Johan Helin ME Carl Reutersköld ME Theresia Hansson Media Mias Edling T Christer Halling T Stefan Karlsson T Anders Malmberg (in 4.2)

2 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Talman Johan Klint öppnar mötet kl Mötets behöriga utlysande (bilaga 1.2) Kallelse gick den 13e mars och sekretariatet undrar om mötet kan anses vara behörigt utlyst. 1.3 Anmälda förhinder mötet är behörigt utlyst. Hela Kemisektionen anmäler förhinder pga Berzelii-dagarna. 1.4 Justering av röstlängd (bilaga 1.4) Vid mötets öppnande fanns 44 röstberättigade närvarande. A fulltaliga IsK icke fulltaliga B fulltaliga IsT fulltaliga CL fulltaliga IT fulltaliga D fulltaliga K icke fulltaliga Dr icke fulltaliga M icke fulltaliga E fulltaliga ME fulltaliga F fulltaliga Media icke fulltaliga I icke fulltaliga S icke fulltaliga IsC fulltaliga T fulltaliga IsH fulltaliga 1.5 Publicering på webben Ingen hade något emot få sitt namn publicerat på webben. 1.6 Adjungeringar Ingen önskade bli adjungerad på mötet. 1.7 Val av två justerare tillika rösträknare Johanna Gullberg (A) och Staffan Lindell (M) nomineras till justerare. välja Johanna Gullberg (A) och Staffan Lindell (M) till justerare tillika rösträknare.

3 1.8 Fastställande av föredragningslistan En redaktionell miss har funnit sig på föredragningslistan. Det skall naturligtvis står 2003/04 istället för 2000/01 i punkt 4.6. fastställa föredragningslistan med ovannämnda redaktionella ändring. 1.9 Föregående protokoll, kårfullmäktigemöte 27 februari och 13 mars godkänna protokollet från KF 7 den 13e mars. bordlägga frågan om godkännande av extra-kf protokollet till nästa möte Entledigande (bilaga 1.10) Yasmine El Rafie begär entledigande från posten som kårfullmäktigeledamot för I-sektionen då hon nyligen valts till ordförande för sektionen och kommer därmed representera sektionen i KF genom detta Granskning av valnämndsprotokoll entlediga Yasmine El Rafie från posten som kårfullmäktigeledamot för I-sektionen fr.o.m. den 1/ Inga i tid inkomna valnämndsprotokoll granska detta möte Anmälningsärenden Valberedningen vill upplysa om det finns gott om poster som skall tillsättas inom kort, bland annat revisorer, vice talman och sekreterare. Thomas Melin (Dr) anmäler två röstfullmakter, från Karin Lagergren (Dr) och Göran Johansson (Dr) som avser punkt 5.2 Nedsättning av kåravgift 2 Rapporter Hanna Eriksson (Kbm) jublar puben är öppen ikväll efter mötet! 2.1 Kårstyrelsen Karolina Svensson, Lena Franzén, Anna Bäcklund, Robert Andersson, Albina Garberg och Hanna Eriksson utför en finstämd melodi à la Sinatra vid namnet Budgetkalkylen (bilaga 2.1). Jubel och applåder. Busvisslingar och konfetti.

4 Karolina har den senaste tiden jobbat mycket med lokalfrågor. Lena har syssels sig med bl.a. budgetarbete. Albina har haft fullt upp med Nymble där det efterlyses fler sektionssymboler och har på sistone vimlat arbetare som fixat belysning, draperier mm. Robert har tagit tag i SFS Fullmäktige förberedelser och Anna har haft göra med Utbildningsdepartementet, planer kring magisterexamen, nya gymnasieskolan och utbildningsrådet. En KF-ledamot frågar hur arbetet fortskrider kring ett eventuellt nytt Karriärservicebolag på KTH. Lena och Karolina förklarar i kör KTH kommer anställa folk, inte bolaget, men det kommer ske sannolikt denna termin. Huruvida dom ska sitta i kårhuset eller t.ex. slås ihop med Alumniverksamheten är ännu oklart. Mias Edling (Media) undrar om dom i så fall betalar hyra i Kårhuset, varpå KS svarar ja. Erika Ahlqvist (F) undrar om det inte vore fördelaktigt dom s hos Infocentret där dom är nära studenterna. Karolina Svensson anser det vore helt ok, men Infocentret är fullt och om dom s i Nymble skulle kanske mer folk dras till huset. Kajsa Boström (B) tycker inte det märkts någon större skillnad sedan Karriärservice lagts ned vilket nog kan tolkas som positivt. Magnus Tilert (IsH) frågar vad som händer med de s.k. nya gymnasieskolorna som Anna Bäcklund (KS) nämnde tidigare. Anna svarar det handlar om man ska gå ifrån de studie- och yrkesförberedande utbildningarna mot nya branschinriktade gymnasieskolor. Mias Edling (Media) undrar vad som hänt på Inforådet. Robert Andersson (KS) svarar deltagarna fick en fin mapp dela ut på varje sektion med roliga praktiska dokument som innehåller tips och program som kan underlätta informationsarbete. Det finns eventuellt några extra mappar kvar i kårstyrelserummet för hugade spekulanter. Lena Franzén (KS) passar på nämna det kommer gå en extern finansieringsutbildning på kåren efter påsk, och de med ekonomiskt ansvar på sektionerna bör gå! Robert Andersson (KS) berättar till sist den gemensamma valveckan som beslutats om på ordföranderådet kommer hållas v Projektledare Armada Projektledare Agneta Szlufarska är tyvärr sjuk idag. 2.3 Programgruppen Kalle Axnäs (PrgO) är iväg för tillfället men Hanna Eriksson (Kbm) berättar imorgon är det latinofest och under påskveckan är kårhuset stängt. Programgruppen står för ungefär 3-4 kvällsarrangemang per vecka just nu i hopp om få ekonomin se ljusare ut. Alla kan hjälpa till lyfta budgeten genom gå på de kvällar som anordnas, dra med en drös vänner också vettja! 2.4 International Student Service Ordförande Thomas Jansson är inte närvarande på mötet idag.

5 2.5 Osqledaren Chefredaktör Erik Wahlgren träder fram och gläds av ett nytt nummer precis blivit klart och skickats ut. Han är dock nyfiken på hur många KF-ledamöter redan fått tidingen då det varit tveksamt om Citymail och Posten levererar inom överenskommen tid. Joel Höglund (IT) undrar hur det går med finansieringen. Erik svarar detta nummer gick halvtrögt med pengarna åtminstone täckt tryckkostnaderna. Han uppskar det kommer gå bättre för nästa nummer och totalt sett kommer Osqledaren gå ca kr under budget i år, vilket på det stora hela kan ses som ett +/- noll resultat. Tema för nästa nummer är framtiden och alla insändare, artiklar, tips och/eller tankar är varmt välkomna mejl-ledes till 2.6 Kanslichefen Mårten Dahlberg är konsekvent och närvarar även på detta kårfullmäktigesammanträde. Den senaste tiden har det varit mycket jobb med budgeten. THS har även drivit en process mot ett ventilationsföretag som nu förs sig i konkurs. Frågan är på gång drivas vidare till tingsrätten och kostnaderna täckts förhoppningsvis av försäkringsbolaget. Mårten har även tittat en del på huruvida det går minska Nymbles elkonsumtion som i dagsläget ligger på 1,2 GWtim/år, en ansenlig mängd. En inventering av samtliga utrymmen i kårhuset har också påbörjats och alla uppmanas så snart som möjligt lämna in uppgifter. Utvärderingen är ej riktigt klar ännu. 2.7 Fokusområde Hållbar utveckling 2 Johanna Kirudd är ej närvarande på mötet. 2.8 SFS utredningsgruppen 2.9 Sektionerna Med Robert Andersson (KS) i spetsen är de ett gäng som jobbar med SFSfrågorna. Deras utredning kommer tas upp som beslutspunkt på KF 2 i höst då de vill se vad som händer på fullmäktige innan de tar fram sina förslag. Jacob Ordeberg (I) undrar och KF kommer få se någon rapport innan de är dags ta beslut i frågorna. Robert svarar en rapport kommer lämnas in till KF 1 i höst. Joel Höglund (IT) är nyfiken på hur THS skulle kunna utnyttja SFS mer och vilka eventuella problem som kan finnas? Robert svarar efter en längre utläggning man skulle kunna låta sig inspireras av SUS s.k. krigsplan för driva igenom THS-frågor. Ingen sektion hade något särskilt rapportera.

6 3 Val 3.1 Fyllnadsval av valnämndsrepresentanter Christer Halling ej är närvarande vid denna tidpunkt. ta upp punkt 3.1 igen efter maten. 3.2 Val av ledamöter till SSCO:s studentråd Stockholms Studenters Centralorganisation skall ha Studentråd den 5e maj 2003 i Studentpalatset. Karolina Svensson (KS) förklarar THS har 15 mandat och man på detta möte ska välja bl.a. välja nästa års funktionärer. Mötet börjar kl. 18 men THS kommer ha förmöte kl i Nymble för snacka ihop sig lite innan. Karolina Svensson yrkar (bilaga 3.2.1) KF väljer 15 ledamöter till SSCO:s Studentråd KF väljer 3 reserver till SSCO:s Studentråd KF ger kårstyrelsen i uppdrag fyllnadsvälja ledamöter till SSCO:s studentråd om så behövs. KF väljer 15 ledamöter till SSCO:s Studentråd KF väljer 3 reserver till SSCO:s Studentråd KF ger kårstyrelsen i uppdrag fyllnadsvälja ledamöter till SSCO:s studentråd om så behövs. Joel Höglund (IT) yrkar fri nominering. tillämpa fri nominering. Karolina Svensson nominerar Karolina Svensson (KS), Lena Franzén (KS), Robert Andersson (KS), Joel Höglund (IT), Jacob Ordeberg (I), Per Olof Ger (IsK) och Hanna Sjögren (Media) till ledamöter till SSCO:s Studentråd. (bilaga 3.2.2) Pebbles Karlsson (CL) nomineras till reserv. välja ovanstående nominerade personer till ledamöter och reserv i klump. välja ovanstående personer till ledamöter respektive reserv till SSCO:s Studentråd.

7 4 Propositioner 4.1 Stadgeändring arvoden Lena Franzén (KS) träder fram och börjar med förklara saker o ting är lite komplicerade men det måste hända mer saker i Nymble. Meningen var från början Programgruppen (dvs. klubbmästeriet, radion, kultur, film mm.) skulle göra mycket men problem har uppstått på grund av de begränsade resurserna. Förslaget är Programgruppens ordförande, Klubbmästaren och Osqledarredaktören skall i framtiden väljas på en 12,5 månaders mandat. Kårstyrelsen genom Lena Franzén yrkar (bilaga 4.1.1) i THS Stadgar 15.4 Arvoden Programverksamheten ändra till raden Programgruppens ordförande är arvoderad heltid 12,5 månader. i THS Stadgar 15.4 Arvoden Programverksamheten ändra till raden Klubbmästare är arvoderad heltid 12,5 månader. i THS Stadgar 15.4 Arvoden Programverksamheten ändra till raden Redaktören för Osqledaren är arvoderad heltid 12,5 månader. Jacob Ordeberg (I) undrar hur det såg ut innan. Hanna Eriksson (Kbm) berättar klubbmästaren arvoderats på 0-50% beroende på hur lyckat samarbetet med PrgO fungerat och den numera är mycket mindre gratispersonal som hjälper till på kåren. Mias Edling (Media) undrar hur dessa mandat är fördelade över året. Lena förklarar Armadas projektledare sitter 12,5 månader från december och kårstyrelsen fortfarande har 13 månaders mandat plus de väljas omlott per termin. Mias menar det vore synd om förlängningen av mandatperioden orsakar folk missar tentor, men Lena upplyser om stadgarna är ganska flexibla kring exakt vilka veckor överlämningar skall ske. Andres Rocabado (IsH) undrar vilken typ av andra kulturella arrangemang som är tänkta hållas på kåren. Lena förklarar en ny kulturchef nyligen tillträtt och Albina berättar det mer specifikt kan handla om konst, undergrupper som kan få in utställningar, samarbete med Kalle Flygare. Det är upp till Programgruppen hitta på nya saker men tanken är väl kårhuset skall börja lika kulturhuset lite mer. Man kanske ska ta in fler spel eller pingis bord t.ex. Alla förslag är varmt välkomna! Pebbles Karlsson (CL) nämner det ofta går dra folk med intressanta människor. Joakim Ohlsson (M) tycker förslaget verkar ganska bra och det är konstigt Klubbmästaren inte varit heltidsarvoderad tidigare. Han knäpper tanken man kanske mindre permanent, mest på prov kanske skulle ta o slopa posten helt?

8 Lena förtydligar det verkligen inte är optimalt ha ett 50 %-arvode, framförallt inte om man ska sköta studier vid sidan av jobbet. Det blir helt enkelt inte roligt då. Anders Nilsson (E) funderar på om man inte skulle ha mindre arr nu men de gick tydligen inte runt. Han undrar om det verkligen är bättre öka arvoderingarna istället för kanske subventionera aktiviteterna? Lena upprepar den stora skillnaden från några år sedan är det inte längre finns ideellt arbetande undergrupper och därför läggs mer jobb på de arvoderade. Staffan Lindell (M) har en fråga om kårhusets post i budgeten. Täcker den hyresintäkterna bara, och hur mycket kommer från externa arr och hyr sektionerna lokalerna till ett förmånligare pris? Lena berättar lite kort mycket är bokfört på Kröken och Stora Gasquen och Programgruppen inte betalar hyra för utrymmena men detta bör diskuteras mer lämpligen senare under budgetpunkten. Inga fler frågor eller yttrande. i THS Stadgar 15.4 Arvoden Programverksamheten ändra till raden Programgruppens ordförande är arvoderad heltid 12,5 månader. i THS Stadgar 15.4 Arvoden Programverksamheten ändra till raden Klubbmästare är arvoderad heltid 12,5 månader. i THS Stadgar 15.4 Arvoden Programverksamheten ändra till raden Redaktören för Osqledaren är arvoderad heltid 12,5 månader KF ajournerar mötet för middag kl Fyllnadsval av valnämndsrepresentanter Christer Halling träder fram och berättar det endast finns en kandidat fyllnadsvälja idag, nämligen Henrik Nilsson från Industriell Ekonomi. 4.2 Fruset prisbasbelopp fyllnadsvälja Henrik Nilsson (I) till valnämndsrepresentant. Tekniska Högskolans Studentkårs alla arvoderingar bygger på en viss procentsats av ett prisbasbelopp. Prisbasbeloppet följer konjunkturen i Sverige och justeras vid årskiftet varje år. Kårstyrelsen anser det vore lämpligt bibehålla fastställt prisbasbelopp vid budgetårets början och göra eventuella justeringar vid nästa budgetår. Kårstyrelsen genom Lena Franzén yrkar (bilaga 4.2)

9 frysa prisbasbeloppet under budgetåret 03/04 till fastställt prisbasbelopp för 2003, nämligen kronor. Jonas Westin (F) tycker förslaget låter bra. 4.3 Borttagande av internfakturering frysa prisbasbeloppet under budgetåret 03/04 till fastställt prisbasbelopp för 2003, nämligen kronor. Idag förekommer det inom kårens budget internfakturering. Internfaktureringen gäller främst hyra av utrustning som kåren redan äger. Att betala hyra till sig själv är både ineffektivt och ger missvisande siffror. Dessutom skapar det en klyfta i kårens verksamhet då man undviker samarbeta för det kosta för mycket. Kårstyrelsen anser det är viktigt i vår organisation man hjälper varandra och drar nytta av de kunskaper som finns inom organisationen. Kårstyrelsen genom Lena Franzén yrkar (bilaga 4.3) internfakturering inom kårens budget tas bort fr.o.m Johan Odd Runevall (F) har synpunkter på formuleringen om vad som menas men internfakturering ger missvisande siffror. Lena svarar det kan t.ex. handla om slitage som är mycket svårt uppska kvantitativt eller löner som betalas i fasta belopp. Jonas Westin (F) envisas löner som betalas ut faktiskt är en reell kostnad som föreligger. Christer Halling (T) förklarar t.ex. Platoon kommer fortsätta få in pengar genom det externa (icke-ths) uthyrningarna. Anders Nilsson (E) frågar hur det blir med band, är dom då ingen kostnad? Kalle Axnäs svarar det fanns ett konto för band, som bl.a. använts till få hit Paris, men det vore bättre samarbeta med konsert och evenemangsarrangörer. Programgruppen behöver då inte ligga ute med pengar eftersom kostnaden ligger på konsertarrangören. Men detta börjar bli en ren budgetdiskussion nu Odd Runevall (F) undrar hur man tar hänsyn till slopad internfakturering i budgeten. Med Radionämnden som exempel, blir det ändå likt det som varit tidigare, eller? Lena förklarar Radionämnden i dagsläget betalar THS för kostnaden av ljud och ljus men genom förslaget skulle detta tas från den centrala potten. I möten med Programgruppen har man enats om det vore bra ta bort internfaktureringen men man bör behålla resultatställena. Mårten gör ett litet ihop och förklarar mer detaljerat hur Radionämndens budget skulle fungera. Lena klämmer in detta förslag kort och gott skulle innebära mindre hande med pengar.

10 Joel Höglund (IT och fd KS) nämner det trots detta finns de som inte tycker förslaget är bra. Talman öppnar upp för het deb som fortskrider en längre tid. Kajsa Boström (B) yrkar dra streck i deben. göra streck i deben. Kanslichef Mårten Dahlberg är sist på talarlistan och nämner det var bestämt genomföra denna reform redan 4-5 år sedan men det bara aldrig gjorts. Dessutom så kommer osäkerheten i hur mycket slitage som görs på grejor finnas kvar oavsett internfakturering eller ej. KF är redo gå till beslut. bifalla kårstyrelsens proposition och därmed bestämma internfaktureringen inom kårens budget tas bort fr.o.m Fastställande av verksamhetsplan verksamhetsåret 2003/04 Efter många diskussioner och möten har kårens arvoderade kommit fram till vad vi anser ska vara THS verksamhetsplan för 2003/04. (bilaga 4.4.1) Kårstyrelsen genom Karolina Svensson yrkar (bilaga 4.4.2) kårfullmäktige antar bifogat dokument i sin helhet som THS verksamhetsplan 2003/04. Karolina Svensson berättar alla arvoderade har hjälpt till. Det har blivit en hel del sushi och god dryck. Då denna antas innan de nya funktionärerna väljs är anpassad till olika områden som det jobbas med idag och man vill jobba med nästa år. Vi tycker arbetsbelastningen är av rimlig storlek och ifall kårfullmäktige anser sig vilja lägga till saker bör man nog också ta bort något. Det är kul jobba på kåren men det går en gräns då det blir för mycket. Tänkt på allting vi gör inte syns här, det är mycket löpande arbete också. Vi har valt ställa upp verksamhetsplanen i två kolumner, en agera -kolumn som är mätbara saker och en bevaka -kolumn som innehålla uppgifter som är svårare konkret se framgång eller kvantitativ utveckling. Karolina och alla närvarande arvoderade svarar på kårfulläktigeledamöternas frågor kring generella motiveringar men även specifika punkter i verksamhetsplanen. Två följdmotioner fanns med i kompletterande handlingarna. Joel Höglund (IT) yrkar (bilaga 4.4.3)

11 punkten Påverka KTH ta fram en gemensam strategi för hur utvärderingen av civilingenjörsutbildningarna ska ske läggs till under Agera/Utbildning. Från Utbildningsrådet (UR) genom Anders Nilsson (E). Den behandlar tre främst tre områden; 1) Det har diskuterats över hur det kommer gå när behörighetskraven i matematik kommer sänkas. Kommer detta göra studieresultaten blir sämre eller kan man läsa ikapp detta då tempot på KTH ändå är så pass mycket snabbare än gymnasiet? 2) Då det gäller examinationer känner många samma kurskod inte alltid innebär samma svårighetsgrad eller kursinnehåll i vilken institutionsstyrelse. Vi tycker det är självklart samma kurskod skall innebära samma kurs. 3) Ett steg vore helt klart om man kunde ha mer samarbete mellan olika teknologrepresentanter för ha mer genomslagskraft samt för kunna utbyta erfarenheter. Vi känner det är viktigt med studentinflytande och tycker därför det är bra göra ett slag för detta skall fungera bra. Vi, Utbildningsrådet genom Anders Nilsson (E), yrkar (bilaga 4.4.4) lägga till i verksamhetsplanen under punkten utbildning, bevaka: - Följa upp hur det går för de studenter som börjar på KTH utan me E. - Bevaka hur det fungerar med teknologrepresentanter i institutionsstyrelsen. - Bevaka samma kurskod på en kurs innebär samma innehåll och examinationsgrad från fall till fall. lägga till i verksamhetsplanen under punkten utbildning, agera: - Se till alla lektorat och adjungt, minst varannat år, genomgår en pedagogisk fortbildning. - Verka för ökat samarbete mellan olika teknologrepresentanter i institutionsstyrelser. lägga till i verksamhetsplanen under punkten utbildning och studiesocialt, bevaka: - Bevaka hur det går med integreringen av studenterna på öppeningång då de kommer som nya till sektionerna/programmen samt hur väl de mottager information om detta. Några frågor ställs till Anders om detta och efter en stund öppnar talman upp för deb. Deben, som pågår under en längre tid resulterar i följande ändringsyrkanden: Anders Nilsson (E) yrkar (bilaga 4.4.5) första punkten i andra -satsen i följdmotionen från UR ändras till arbeta för alla lektorat och adjunkt genomgår pedagogisk fortutbildning. Anders Nilsson (E) yrkar (bilaga 4.4.6) punkten i första -satsen av följdmotionen från UR Följa upp hur det går för de studenter som börjar på KTH utan me E

12 styrks och ersätts med Följa upp hur det går för de studenter som börjar på Civilingenjörsprogrammen på KTH utan me E. Joel Höglund (IT) yrkar (bilaga 4.4.7) Se till KTH börjar använda de gemensamma mallarna för kurutvärderingar i alla kurser flyttas till Agera/Utbildning. punkten Se till magisterstudenterna ges representation i kårens beslutande organ genom medlemskap i nya eller befintliga sektioner läggs till under Agera/Organisation och ekonomi. punkten Se till KTH nivåklassar alla kurser flyttas till Bevaka/Utbildning. Joakim Ohlsson (M) yrkar (bilaga 4.4.8) i verksamhetsplanen under agera, förvaltning skriva in följande: - Skall se över bokningssystemet för externarrangemang, så THS-medlemmar inte missgynnas. - Skall verka för återföra sektionsarrangemang till kårhuset. Ta fram en ny plan för Biblioteket styrks från verksamhetsplanen. Jon Larsson (D) anser då Nymble ändå genom lag kommer tvingas bli rökfritt den 1/1/2004, bör ingen särskild energi läggas på utforma en plan för detta och yrkar därför (bilaga 4.4.9) punkten som berör denna fråga under rubriken förvaltning stryks ur verksamhetsplanen. Christer Halling (T) tycker det vore trevligt se mer av Flodis, han yrkar (bilaga ) det i kårens verksamhetsplan under agera, studiesocialt läggs till: - Jobba för Rektor ska gå på, och betala för, minst fem nøllegasquer per år. På fyra år ska Rektor ha gått på minst en nøllegasque per sektion. Då även de som av olika anledningar inte kan tillbringa kvällar och nätter i skolan ska kunna genomföra sin utbildning vill Andreas Msson (D) yrka (bilaga ) punkten Arbeta för ett tillräckligt antal datorplatser för tillåta laborationer dagtid för alla kursdeltagare som så önskar ska finnas för alla kurser införs under Agera/Utbildning och studiesocialt i verksamhetsplanen. Joel Höglund (IT) yrkar (bilaga ) punkten Få KTH bygga en utomhusbollplan under Agera/Studiesocialt stryks. Jämlikhetsrådet genom Chilok Lau (IsT) yrkar (bilaga ) under Utbildning och studiesocialt på Bevaka lägga till en punkt Bevaka lärarnas ämneskompetens är tillfredsställande. Jämlikhetsrådet genom Chilok Lau (IsT) yrkar (bilaga )

13 under Programverksamhet på Agera ändra Utveckla Puben till bli Teknologernas vardagsrum till Utveckla Puben till bli en mer gästvänlig mötesplats. Jonas Westin (F) yrkar (bilaga ) under punkten studiesocialt tillägga Verka för fler studentbostäder byggs samt Verka för tillräckligt många studentbostäder är handikappanpassade och tillräckligt många familjebostäder byggs. Joel Höglund (IT) yrkar (bilaga ) punkten om nivåklassificering stryks helt! Joel Höglund (IT) yrkar (bilaga ) stryka Påverka schemaläggningen sprida ut studenternas lunchtider, så inte alla har lunch mellan klockan 12 och 13 från Utbildning och studiesocialt/agera. Joel Höglund (IT) yrkar nu tillsammans (bilaga ) stryka bollplanen i Agera/Studiesocialt stryka nivåklassningen i Agera/Utbildning. Tomas Melin (Dr) yrkar (bilaga ) samtliga ändringsyrkanden (exklusive de följdmotioner som inkommit i kompletterande handlingarna) avslås i klump. KF är till slut redo gå till beslut. bifalla Tomas Melins yrkande om avslag på samtliga ändringsyrkanden i klump. bifalla Joel Höglunds följdmotion och därmed punkten Påverka KTH ta fram en gemensam strategi för hur utvärderingen av civilingenjörsutbildningarna ska ske läggs till under Agera/Utbildning. bifalla Joel Höglunds sista yrkande och därmed stryka bollplanen i Agera/Studiesocialt + stryka nivåklassningen i Agera/Utbildning. bifalla Anders Nilssons följdmotions tre satser: lägga till i verksamhetsplanen under punkten utbildning, bevaka: - Följa upp hur det går för de studenter som börjar på KTH utan me E. - Bevaka hur det fungerar med teknologrepresentanter i institutionsstyrelsen. - Bevaka samma kurskod på en kurs innebär samma innehåll och examinationsgrad från fall till fall. lägga till i verksamhetsplanen under punkten utbildning, agera: - Se till alla lektorat och adjungt, minst varannat år, genomgår en pedagogisk fortbildning.

14 - Verka för ökat samarbete mellan olika teknologrepresentanter i institutionsstyrelser. lägga till i verksamhetsplanen under punkten utbildning och studiesocialt, bevaka: - Bevaka hur det går med integreringen av studenterna på öppeningång då de kommer som nya till sektionerna/programmen samt hur väl de mottager information om detta. bifalla kårstyrelsens verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003/04 med ovanstående ändringar och tillägg. Magnus Tilert (IsH), Staffan Lindell (M), Mias Edling (Media), Andres Rocabado (IsH), Ann-Sofie Magnusson (IsC) och Caroline Hedefält (IsC) lämnar in en Protokollsanteckning (bilaga ). Med avseende på profilfrågan kårfunktionärernas arbetssituation, som handlar om de arvoderades höga och krävande arbetstakt, finner vi det olyckligt kårfullmäktige nästan utan undantag enbart adderar till verksamhetsplanens omfning, till synes utan hänsyn till ovannämnda arbetssituation. Jon Larsson (D), Andreas Msson (D), Jonas Westin (F) och Joel Höglund (IT) lämnar in en Protokollsanteckning (bilaga ). Verksamhetsplanen är, samman med stadgan och åsiktsprogrammet, kårens viktigaste styrdokument. När den ska fastslås är det därför viktigt KFs ledamöter får gott om tid på sig begrunda samtliga förslag till innehåll. Av samma anledning är det dock även viktigt KF ges möjlighet in i det sista påverka innehållet. Vi anser det rent principiellt vara väldigt olyckligt en del, om än en majoritet, av KFs ledamöter genom bifalla yrkandet om ej behandla några yrkanden på verksamhetsplanen fråntar resterande ledamöter möjligheten under sittande möte påverka dess utformning. Särskilt olyckligt är det, då flera av de inkomna yrkanden tog upp viktiga och i allra högsta grad meningsfulla frågor, och då beslutet ej behandla dem verkade fas främst därför en behandling skulle bli tidskrävande och "jobbig". 4.5 Fastställande av budget verksamhetsåret 2003/04 (bilaga 4.5.1) Lena stiger fram och konstaterar Verksamhet kostar, fasta kostnader. THS medlemsavgift är kårens enda fasta intäkt och den höjs har med arbetsmarknaden göra. Budgeten är utformad utifrån vi har en budget, en ekonomi och en verksamhet. Kårfullmäktiges frågor och funderingar är besvarade under genomgången av budgeten på overheaden. Odd Runevall (F) tycker de som arbetat med budgeten har gjort ett kalasbra jobb! Kårstyrelsen genom Lena Franzén yrkar (bilaga 4.5.2) anta i bilagan anvisad budget för verksamhetsåret 2003/04. bifalla kårstyrelsens budgetförslag enligt handlingarna. 4.6 Fastställande av medlemsavgifter verksamhetsåret 2003/04

15 Då Armada historiskt sett gått bra har THS i många år kunnat hålla en relativt låg kåravgift jämfört med andra studentkårer i Sverige. Konjunkturen och arbetsmarknadsläget för närvarande gör det blir än viktigare för kåren trygga den enda riktiga inkomstkällan man har. Kårstyrelsen genom Lena Franzén yrkar (bilaga 4.6) fastställa medlemsavgiften för verksamhetsåret 03/04 till 390 kr, vilket medför en höjning med 10 kronor. Anders Nilsson (E) anser personligen detta är en helt ok höjning men folk kanske blir irriterade för man på senare tid hört rykten om gratis högskola. Mias Edling (Media) påpekar det finns en deb om detta ämne på THS forum på nätet och man kan se kåravgiften faktiskt inte alls höjts särskilt mycket över åren. Jonas Westin (F) tycker man ska bita i det sura äpplet men jobba för sänka avgiften på sikt. 5 Motioner bifalla kårstyrelsens proposition och därmed höja medlemsavgiften med 10 kronor till 390 kr per student och år. 5.1 Stadgeändring specifikation av Arkitekts sektionsfärg På kårstyrelsens begäran har Arkitektursektionen specificerat sin sektionsfärg enligt NCS-systemet. Arkitektursektionen genom Qaryn Hallberg yrkar (bilaga 5.1.1) i THS stadgar paragrafen 2.3 Sektionsfärger raden: Arkitektursektionen Arkitektursektionen lila ändras till lila (S 3055 R50B) Kårstyrelsen svarar på detta genom Anna Bäcklund och yrkar (bilaga 5.1.2) KF ska fa beslut i frågan. bifalla Arkitektursektionens motion och därmed ändra i paragraf 2.3 i stadgarna till Arkitektursektionen lila (S 3055-R50B). 5.2 Stadgeändring nedsättning av avgift i THS stadgar Tomas Melin (Dr) har inkommit med en motion om tillägg till kapitel 13.2 Nedsättning av avgift i THS stadgar.

16 Nu är det möjligt doktorera med statlig finansiering även på deltid. Doktorandtjänster skall avse arbete på heltid men om en doktoranden begär det, får anställningen avse arbete på deltid, dock lägst 50 % av heltid. (Högskoleförordningen 5 kap 3 a ). Doktorandsektionen genom Tomas Melin yrkar (bilaga 5.2.1) följande tillägg förs in i THS stadga: Deltidsarbete för doktorander Forskarstuderande som inte studerar på full takt ska erlägga kåravgift motsvarande aktivitetsgraden enligt ekvationen (se bilagan). Överskjutande belopp återbetalas efter ansökan. följande tillägg förs in i THS stadga, Andra stycket Ansökan om återbetalning skall göras för det läsår reduceringen avser, förutom de fall där studietakten är 0 (noll) %, annars utgår full kåravgift. följande tillägg förs in i THS stadga, Tredje stycket Den ackumulerade avgiftsskulden är begränsad till 10 kåravgifter. Kårstyrelsens svar på Tomas motion innefar de yrkar (bilaga 5.2.2) motionen avslås i THS stadgar ändras till: 13.3 Deltagare i fristående kurs samt forskarstuderande För deltagare i fristående kurs samt forskarstuderande med lägre aktivitetsgrad reduceras kåravgiften. Studerande som är antagen till högst 5 poäng per läsår samt forskarstuderande med aktivitetsgrad på högst 12,5% är helt befriad från kåravgift. Studerande som är antagen till mer än 5 poäng men högst 18 poäng per läsår samt forskarstuderande med aktivitetsgrad på minst 12,5% men högst 45% betalar halv kåravgift. Övriga betalar hel kåravgift. Tomas Melin (Dr) svarar i sin tur på kårstyrelsens svar men ett ändringsyrkande. Tomas Melin yrkar (bilaga 5.2.3) stryka samtliga tidigare -satser och ersätt med: THS stadgar ändras till: 13.3 Deltagare i fristående kurs samt forskarstuderande För deltagare i fristående kurs samt forskarstuderande med lägre aktivitetsgrad reduceras kåravgiften. Studerande som är antagen till högst 5 poäng per läsår samt forskarstuderande med aktivitetsgrad på högst 10 % är helt befriad från kåravgift. Studerande som är antagen till mer än 5 poäng men högst 18 poäng per läsår samt forskarstuderande med aktivitetsgrad på mer än 10 % men högst 50% betalar halv kåravgift. Övriga betalar hel kåravgift. Med aktivitetsgrad menas den i ladok registrerade aktivitetsgradens läsårsmedelvärde.

17 Kårstyrelsen och Tomas svarar på ingående frågor från KF-ledamöter. En viss deb fortgår. bifalla Tomas Melins andra yrkande och därmed THS stadgar ändras till : 13.3 Deltagare i fristående kurs samt forskarstuderande För deltagare i fristående kurs samt forskarstuderande med lägre aktivitetsgrad reduceras kåravgiften. Studerande som är antagen till högst 5 poäng per läsår samt forskarstuderande med aktivitetsgrad på högst 10 % är helt befriad från kåravgift. Studerande som är antagen till mer än 5 poäng men högst 18 poäng per läsår samt forskarstuderande med aktivitetsgrad på mer än 10 % men högst 50% betalar halv kåravgift. Övriga betalar hel kåravgift. Med aktivitetsgrad menas den i ladok registrerade aktivitetsgradens läsårsmedelvärde. avslå kårstyrelsens bägge yrkanden. avslå Tomas första yrkanden. 5.3 Stadgeändring Medieteknik & Ingenjörssektionen Campus Sektionen för Medieteknik genom Mias Edling yrkar (bilaga 5.3.1) Ingenjörssektionen Campus (IsC) ändras från Verksamhetsår: 1 januari till 31 december. Omfar studerande vid ingenjörsprogrammet vid KTH Campus. till Verksamhetsår: 1 januari till 31 december. Omfar studerande vid ingenjörsprogrammet i kemiteknik vid KTH Campus Sektionen för Medieteknik (Media) ändras från Verksamhetsår: 1 juli 30 juni. Omfar studerande vid Medieteknikprogrammet. till Verksamhetsår: 1 juli 30 juni. Omfar studerande vid civilingenjörsprogrammet respektive ingenjörsprogrammet i medieteknik. ändringarna träder i kraft den 1 juli Kårstyrelsen har lämnat ett svar på motionen och då de anser det fortfarande råder oenigheter om vilken sektion de nyinflyttade mediehögskoleteknologerna verkligen vill tillhöra, genom Lena Franzén yrkar (bilaga 5.3.2) återremitera motionen i sin helhet till berörda sektioner. Magnus Tilert (IsH) vill för unvika förvirring samt underlätta handhavandet vid eventuellt tillökande av program yrka (bilaga 5.3.3) sista raden i första -satsen i motionen ändras till omfar studerande vid högskoleingenjörsprogrammet i kemiteknik vid KTH Campus

18 sista meningen i andra -satsen i motionen ändras till omfar studerande vid Medieteknikprogrammen. avslå kårstyrelsens yrkande. bifalla Magnus Tilerts två -satser och därmed sista raden i första -satsen i motionen ändras till omfar studerande vid högskoleingenjörsprogrammet i kemiteknik vid KTH Campus samt sista meningen i andra -satsen i motionen ändras till omfar studerande vid Medieteknikprogrammen. i övrigt bifalla Mias Edlings motion i sin helhet (tre -satser med Magnus ändringar). 6 Övriga ärenden 6.1 Övriga frågor Inga övriga frågor. 6.2 Nästa möte KF 9 kommer hållas tisdag den 6e mars kl. 18 i sal E2 på KTH Campus. Kallelse och handlingar kommer inom kort. 6.3 Mötets högtidliga avslutande Talman Johan Klint avslutar mötet kl Johan Klint, talman Hanna Sjögren, sekreterare Johanna Gullberg, A Staffan Lindell, M

Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001.

Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001. Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001. Närvaro : bilaga 1 B Kajsa Boström B Anne Von Oelreich D Mattias Amnefelt D Robert Andersson D Christer Tamm D Andreas Mattsson

Läs mer

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 1.1 NYMBLE 2007-11-07 Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 PROTOKOLL 0708-KF-91 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av röstlängden Injusterade

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde 9 den 24 april 2001. Närvarolista. KF 9 2000/01 Tid: 24/4-2001 Kl 18.03 Plats: Sammanträdesrummet, Kårhuset

Kårfullmäktigesammanträde 9 den 24 april 2001. Närvarolista. KF 9 2000/01 Tid: 24/4-2001 Kl 18.03 Plats: Sammanträdesrummet, Kårhuset Kårfullmäktigesammanträde 9 den 24 april 2001 KF 9 2000/01 Närvarolista Närvarolistan finns som bilaga 1. Ledamöter med rösträtt A Anna Lasses gick 4.13 B Magnus Mörtberg B Erik Stark D Josefin Hallberg

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde 10 torsdag den 15 maj samt onsdag den 21 maj 2003

Kårfullmäktigesammanträde 10 torsdag den 15 maj samt onsdag den 21 maj 2003 Kårfullmäktigesammanträde 10 torsdag den 15 maj samt onsdag den 21 maj 2003 Närvarolista tisdag den 15 maj (bilaga 0.1) Ledamöter med rösträtt A Johanna Gullberg (in 1.6) B Kajsa Boström B Elin Andersson

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

1/9. Protokoll fört vid kårfullmäktigsammanträde fem. 1 Formalia. Protokoll från KF Plats : Nya matsalen, Nymble

1/9. Protokoll fört vid kårfullmäktigsammanträde fem. 1 Formalia. Protokoll från KF Plats : Nya matsalen, Nymble Protokoll fört vid kårfullmäktigsammanträde fem. 1 Formalia Närvaro (Bilaga 1) Ledamöter B Kajsa Boström B Anne von Oelreich kom 15.15 D Mattias Amnefelt D Robert Andersson D Josef Grahn D Andreas Mattsson

Läs mer

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16 Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 15/16 Måndagen den 24 augusti 2015 klockan 18.00 Plats (Sammanträdesrummet, Nymble) * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar

Läs mer

2014-04-03, kl 18.30 i C305

2014-04-03, kl 18.30 i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 6 2013/2014 2014-04-03, kl 18.30 i C305 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-04-03, kl 18.30 Plats: C305 Ärenden: 61-70 Bilaga Föredragare 61. Formalia

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 2 2009/2010. Tisdagen den 11 augusti 2009. kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 2 2009/2010. Tisdagen den 11 augusti 2009. kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 2 2009/2010 Tisdagen den 11 augusti 2009 kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Tobias Porserud Jana Emmerich Annika Blix Kristoffer

Läs mer

PROTOKOLL HÖSTMÖTE THS, KONGLIGA FLYGSEKTIONEN. THS Kongliga Flygsektionen Höstmöte 2012 L1 2012-10-25 KLOCKAN 17:30

PROTOKOLL HÖSTMÖTE THS, KONGLIGA FLYGSEKTIONEN. THS Kongliga Flygsektionen Höstmöte 2012 L1 2012-10-25 KLOCKAN 17:30 THS Kongliga Flygsektionen Höstmöte 2012 PROTOKOLL HÖSTMÖTE 2012 THS, KONGLIGA FLYGSEKTIONEN L1 KLOCKAN 17:30 NÄRVARANDE UR STYRELSEN: ADAM BERG ERIKA KLINGMARK JONAS HÄGGMARK ERIK FLOGVALL BJÖRN MAGNUSSON

Läs mer

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga)

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga) Årsmöte 23/04/09 1. Mötets öppnande 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst 3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av funktionärer för årsmötets

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Sida 1 (7) Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Tisdagen den 17 december klockan 17:15 i sal 4112 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 17.13 1.2 Val av mötesordförande Karin Fernström 1.3 Val

Läs mer

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande.

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande. Sid 1(5) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 03 15/16 Torsdagen den 22 oktober 2015 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Terese

Läs mer

Protokoll Extra KSm 08/09

Protokoll Extra KSm 08/09 Protokoll Extra KSm 08/09 Tisdagen den 22 Juli 2008 18.05 21:30, Sammanträdesrummet, Nymble Närvarande, ordinarie Viktor Tullgren Ordförande Madelein Keskitalo Ledamot Per Stånge Ledamot Jan Wrzosek Ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson Sid 1(7) MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4 Tid: Måndagen den 20 april 2015, kl. 18:08. Plats: Dragskåpet, Teknikringen 36B. Närvarande Aneri Patel, ordförande Michael Ekström, vice ordförande Daniel Ruotsalainen,

Läs mer

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kongliga Flygsektionen, THS Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kallelse Flygsektionens Sektionsmöte 3 2014 Carl-Anders Carlsson Ordförande 2014-09-22 Sida 1 ( 1) KALLELSE

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Måndagen den 5 december 2011 kl. 18.00 LG-rummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Ivan Milles (från 18:11) Elias

Läs mer

Ärende Åtgärd Kom Bilaga

Ärende Åtgärd Kom Bilaga DAGORDNING S9 Kårhuset Lund, 2017-01-21 Karin Dammer, Kårstyrelsens ordförande Dagordning S9, 16/17 Tid: Onsdag, 25 januari, 17.15 Plats: Perstorp, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 OFMÖ Beslut 2 Tid

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-04

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-04 Kårfullmäktigesammanträde # Kårfullmäktigesammanträde 04 13/14 Datum: 2014-04-02 4 Tid: 10/11 i. 18.00 23.00 Datum: Plats: Nya Matsalen, 2011-02-02 Nymble, KTH Campus ii. Tid: 18.00 23.00 Plats: L1, KTH

Läs mer

Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll för: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte #1 Tisdag den 19/5, 17.16.15 å Tolvan, Osquars Backe 12, Stockholm Mötet öppnas av sektionsordförande Nina Jansson

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 18 november 2014 1 Mötets öppnande Mötet öppnades klockan 17.21 av styrelsens ordförande Emma Wennberg

Läs mer

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09

Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 Kongl. Datasektionen vid THS Extra Sektionsmöte 2000-11-09 1(5) Extra Sektionsmöte, 2000-11-09 1 Mötets högtidliga öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat klockan 17:21 med 26 teknologer närvarande.

Läs mer

Örebro studentkårs Fullmäktige

Örebro studentkårs Fullmäktige Örebro studentkårs Fullmäktige Datum: 13-04-23-13-04-24 Tid: 17:00 Plats: T137, Rättegångssalen 1.Mötets öppnande...2 2.Mötets stadgeenliga utlysande...2 3.Val av mötesfunktionärer...2 4.Protokolljustering...2

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04

Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04 Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04 19. Mötets öppnande Ordförande Sigurjon Einarsson förklarar mötet öppnat. 20. Val av fullmaktskontrollant Moa Berggren valdes som fullmaktskontrollant.

Läs mer

, kl i C305

, kl i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 60 Talmanspresidiet Föredragningslista 5-13/14, 51 - Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-03-06, kl 18.30 Ärenden:

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes.

Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes. 1 (5) Antaget av LinTeks fullmäktige 9 maj 2012 Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes. 2 (5) Fullmäktige skall hålla minst två

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 14 mars 2012 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 Tid: Tisdag 12 mars klockan 18.15 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Torsdagen 27 maj, 12:00-13:00 i Kröken, Nymble. Härmed kallas till extrainsatt THS kårfullmäktigesammanträde på begäran av Kårstyrelsen.

Torsdagen 27 maj, 12:00-13:00 i Kröken, Nymble. Härmed kallas till extrainsatt THS kårfullmäktigesammanträde på begäran av Kårstyrelsen. Till: Kårfullmäktiges ledamöter För kännedom: THS Medlemmar Kårstyrelsen THS Funktionärer THS Sakrevisorer THS Valberedning THS Personal Osqledaren Inspektor Stockholm, den 19 maj 2016 KALLELSE 1516-KF-81

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde # 9 08/09 Datum: 7 maj 2009 Tid: 18.00 22.39 Plats: L1, KTH Campus Valhallavägen

Kårfullmäktigesammanträde # 9 08/09 Datum: 7 maj 2009 Tid: 18.00 22.39 Plats: L1, KTH Campus Valhallavägen Kårfullmäktigesammanträde # 9 08/09 Datum: 7 maj 2009 Tid: 18.00 22.39 Plats: L1, KTH Campus Valhallavägen PROTOKOLL 0809-KF-09 NYMBLE 2009-09-17 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av protokollet

Läs mer

Fullmäktigesammanträde Protokoll

Fullmäktigesammanträde Protokoll 5 Verksamhetsåret 2015/16 Sida 1/10 Datum: 2015-03-22 Tid: Kl. 16.30 21:30 Plats: Lingsalen, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs fullmäktige Kallelse@gota.gu.se Närvarande: Göta studentkårs styrelse,

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde # 4 10/11 Datum: 2011-02-02 Tid: 18.05 22.48 Plats: L1

Kårfullmäktigesammanträde # 4 10/11 Datum: 2011-02-02 Tid: 18.05 22.48 Plats: L1 Kårfullmäktigesammanträde # 4 10/11 Datum: 2011-02-02 Tid: 18.05 22.48 Plats: L1 PROTOKOLL 1011-KF-04 Närvarande VÄLLINGBY 2011-03-03 j n närvarande vid n:te justeringen av protokollet Injusterade ledamöter

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 10 verksamhetsåret 2013/14 Datum: 2014-06-02 Tid: Kl. 17:00 Plats: Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Rebecka Vilhonen* Malin Roos* Henry Drefeldt* Amanda

Läs mer

Styrelsemöte 140325. Tid: 16:15-18:50 Plats: Kårhuset 51-75

Styrelsemöte 140325. Tid: 16:15-18:50 Plats: Kårhuset 51-75 Styrelsemöte 140325 Tid: 16:15-18:50 Plats: Kårhuset 51-75 Närvarande röstberättigande: Närvarande övriga: Ekonomiansvarig Adjungerande Skåne Nation Amanda Lindborg Jonas Kjällgren Simon Göransson Marta

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 0910-KS-19

MÖTESPROTOKOLL 0910-KS-19 MÖTESPROTOKOLL 0910-KS-19 Kårstyrelsemöte 19 09/10 Tisdagen den 25 maj 2010 kl. 18.00, Sammanträdesrummet, Nymble Närvarande: Kårstyrelsen: Tobias Porserud Jana Emmerich Per Stånge Annika Blix Kristoffer

Läs mer

Vårterminsmötesprotokoll

Vårterminsmötesprotokoll Vårterminsmötesprotokoll Närvaro: Mattias Axelsson D96 Talman Christian Berling D00 Sekreterare Jonas Hörström D99 Anders Rangevall D98 (tom 20) Fredrik Salomonsson D98 Johan Persson D99 Torbjörn Eklund

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde 3 13/14 Datum: Tid: Plats: Nya Matsalen

Kårfullmäktigesammanträde 3 13/14 Datum: Tid: Plats: Nya Matsalen Kårfullmäktigesammanträde 3 13/14 Datum: 2014-02-06 Tid: 18.00 23.00 Plats: Nya Matsalen PROTOKOLL 1314-KF-3 NYA MATSALEN 2014-04-02 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av protokollet Injusterade

Läs mer

att godkänna kallelsen. att godkänna dagordningen med ändringar. Fullmäktige beslutar att till justerare välja David Höjenberg. Fullmäktige beslutar

att godkänna kallelsen. att godkänna dagordningen med ändringar. Fullmäktige beslutar att till justerare välja David Höjenberg. Fullmäktige beslutar FULLMÄKTIGE BESLUTSPROTOKOLL Fullmäktige sammanträde 2014-09-17 kl 17:15-22:40 Eva Netzelius-salen, Blåsenhus Ordförande: Andreas Carlsson Sekreterare: Paul Bengtsson 1 Tal samt frågestund med rektor Eva

Läs mer

Fullmäktigesammanträde 3 14/15

Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Sid 1(7) Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Datum: 2014-12-11 Tid: 17.15 Lokal: Kårhuset Origo F14-3 Formalia Anmärkning F14-3.1 Mötets öppnande Talman, Astrid Råberg, förklarar mötet öppnat klockan 17.24

Läs mer

Kårstyrelsesammanträde 2 13/14

Kårstyrelsesammanträde 2 13/14 Kårstyrelsesammanträde 2 13/14 Protokoll Datum: Tid: Lokal: 2013-09-26 17.15 MC323 F13-2 FORMALIA ANMÄRKNING F13-2.1 Mötets öppnande Mötet öppnas klockan 17.22 F13-2.2 Avstängning av mobiltelefoner På

Läs mer

Protokoll. 1. Formalia. Protokoll SM3/1415 Mars 2015 Sid. 1 av 8

Protokoll. 1. Formalia. Protokoll SM3/1415 Mars 2015 Sid. 1 av 8 Sid. 1 av 8 Protokoll Mötets art: SM3 Datum: Tisdag 03 Tid: 17:17 Plats: M1 Närvarande: Jonathan Cressell (Mötesordförande) Tim Hallor (Koordinator) Övriga se bilaga. 1. Formalia 1.1. Mötets öppnades 17:24

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2014-03-04 Tid: 17.38-18.22 Närvarande: Se punkt

Läs mer

Morgan Wiström Kandidat, Studiesocialt Ansvarig Elinor Wilow Icke-medlem Mikael Ekström Kandidat, Evenemangschef Philip Westman Icke-medlem

Morgan Wiström Kandidat, Studiesocialt Ansvarig Elinor Wilow Icke-medlem Mikael Ekström Kandidat, Evenemangschef Philip Westman Icke-medlem Sid 1(6) PROTOKOLL Torsdagen den 10 april 2014 klockan 18.00 Plats: Stora Gasque, Nymble, Drottning Kristinas väg 19 * = bilaga finnes. Närvarande Anna Johansson Ordförande Terese Lind Medlem Kim Westin

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 3, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-02-11 Tid: 17.33 18.57 Närvarande: Se punkt

Läs mer

Teknologkårens Fullmäktige

Teknologkårens Fullmäktige Teknologkårens Fullmäktige Protokoll fört vid FM9 söndagen den 23 november i Hörsalen, Kårhuset 1 TFMÖ Talman Johan Förberg förklarade mötet öppnat klockan 10.14. 2 Tid och sätt godkänna tid och sätt 3

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor)

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor) Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor), KTH 2009-09-17 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Jonas Lundgren förklarar mötet för öppnat kl. 17.22. 1.2 Mötets behöriga utlysande SM finner mötet

Läs mer

Stadgar för Kvinnokören Embla

Stadgar för Kvinnokören Embla Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 1 Kapitel 2 Medlemskap... 1 Kapitel 3 Räkenskaper... 1 Kapitel 4 Styrelsen... 2 Kapitel 5 Företrädare... 2 Kapitel 6 Valberedningen... 2 Kapitel 7 Repertoarkommitté...

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM (Fylle-SM) Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM (Fylle-SM) Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM (Fylle-SM) 2004-11-08 1(5) Protokoll fört vid Revisions-SM (Fylle-SM) Konglig Datasektionen Tidpunkt 2004-11-08, 17:28 18:38 Plats E31, KTH Närvarande Ordförande Frej

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr ) ES- sektionen, Uthgård Uppsala

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr ) ES- sektionen, Uthgård Uppsala Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 11 maj 2015 1 Mötets öppnande Mötet öppnades klockan 17.35 av styrelsens ordförande Emma Wiesner

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 0910-KF-01

FÖREDRAGNINGSLISTA 0910-KF-01 Kårfullmäktigesammanträde # 1 09/10 Datum: 2009-09-17 Tid: 18.00 23.00 Plats: L1, KTH Campus NYMBLE 2009-09-03 FÖREDRAGNINGSLISTA 0910-KF-01 * = bilaga finns 1 Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Den 27 september 2005 HB4; 08:00 10:00 Närvarande: 35 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Johan Liesén förklarar mötet öppnat. 2 Mötets behöriga

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 2 Val av mötets ordförande Daniel Ström (IT09) väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

Föredragningslista extrainkallat KF 2003/2004

Föredragningslista extrainkallat KF 2003/2004 NYMBLE, 03-10-24 SIDA 1 (1) Föredragningslista extrainkallat KF 2003/2004 * = bilaga finnes Kårfullmäktigemöte Datum 2003-10-27 Tid 18.00-23.00 Plats sal E2 1 Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-17

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-17 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-17 Tisdagen 10 april 2012 kl. 18.00 Gröten, Nymble Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Sara Wengström Egil Antonsen Ragnvald Løkholm Alvestad Robin Norström

Läs mer

Så funkar medlemsmötet

Så funkar medlemsmötet Så funkar medlemsmötet Möteshandlingar och mer information hittar du alltid på vår hemsida, www.linnestudenterna.se En gudie för dig som vill delta i våra medlemsmöten Där kan du också läsa protokoll och

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11. Närvarande. Bilagor: Formalia. a. Mötets öppnande. b. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. c. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11. Närvarande. Bilagor: Formalia. a. Mötets öppnande. b. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. c. Val av justeringsperson Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11 Måndagen den 14/11-2016 kl. 18:12. Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B Närvarande Emma Ingo, ordförande Johan Forsberg, vice ordförande Charlotte Karlsson, sekreterare

Läs mer

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentkår Sida 1 (6) Något försenat öppnades sektionsmötet lite efter halv fyra av Magnus Våge.

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentkår Sida 1 (6) Något försenat öppnades sektionsmötet lite efter halv fyra av Magnus Våge. Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentkår 2008-12-05 Sida 1 (6) F-TEKNOLOGSEKTIONEN PROTOKOLL FÖRT VID SEKTIONSMÖTE 2008-11-25 Tid: 15:30-00:30 Plats: HB1 1 MÖTETS ÖPPNANDE Något försenat öppnades sektionsmötet

Läs mer

Mötesordföranden Denise Fuglesang förklarar mötet öppnat 18:07. Denise Fuglesang nominerar sig själv till mötesordförande

Mötesordföranden Denise Fuglesang förklarar mötet öppnat 18:07. Denise Fuglesang nominerar sig själv till mötesordförande Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 15 13/14 Måndagen den 10 mars 2014 klockan 18.00 Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande Anna Johansson Kim Westin Denise Fuglesang Emma Fogelström Nina

Läs mer

Per inledning. Inledning. Datum 2014-11-25. Tid 17:30. Sektionens medlemmar samt sekretariat. Närvarande: Isak Utsi. Genomgång av mötesformalia

Per inledning. Inledning. Datum 2014-11-25. Tid 17:30. Sektionens medlemmar samt sekretariat. Närvarande: Isak Utsi. Genomgång av mötesformalia Datum 2014-11-25 Plats C305 Tid 17:30 Mötestyp Årsstämma Kallade Sektionens medlemmar samt sekretariat Närvarande: Erik Malmberg Arvid Nordström Erik Åström Betél Isak Malin Segerud Ion Väyrynen Karin

Läs mer

Föredragningslista 2011-09-27

Föredragningslista 2011-09-27 S E K T I O N S M Ö T E 1. Formalia Föredragningslista 2011-09-27 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 15 oktober 2014 Daniel Lundell, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 Tid: Måndagen den 8 september 2014 klockan 17.58 Plats: Hollywood, Kårhuset Närvarande

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Ordförande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera röstlängden löpande

Ordförande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera röstlängden löpande 1. Mötets öppnande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl 18.02 2. Justering av röstlängd Röstlängden justerades till 20 stycken ombud att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera

Läs mer

Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat

Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat Närvarande: Solveig Gjellan T1 Caroline Lyssarids T1 Tobias Dahlqvist T2 Erik Boberg T2 Sara Johansson T4 Johanna Berggren (18:30-19:28)

Läs mer

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet SIDA 1 AV 9 COPEN VAL-SM 2013 Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 15.15, M2, KTH Campus * = medföljd bilaga 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Niklas öppnar mötet 15:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 3 oktober 2013 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 Tid: Måndag 30 september 2013 klockan 17.59 Plats: Brunnen, Studiecentrum Närvarande

Läs mer

Protokoll FM1 1 TFMÖ. 2 Val av mötessekreterare. 3 Tid och sätt. 4 Val av tvenne rösträknare tillika justerare. 5 Adjungeringar

Protokoll FM1 1 TFMÖ. 2 Val av mötessekreterare. 3 Tid och sätt. 4 Val av tvenne rösträknare tillika justerare. 5 Adjungeringar PROTOKOLL FM1 / 2015 Kårhuset Lund, 17 februari 2015 Johan Förberg, Sekreterare Protokoll FM1 Protokoll fört vid sammanträde med Teknologkårens Fullmäktige, tisdagen den 10 februari 2015 i Hollywood, Kårhuset.

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 150511 Samhällsvetarsektionen

Protokoll styrelsemöte 150511 Samhällsvetarsektionen Närvaro Eva Vargas, ordförande Ebba Jacobsson, vice ordförande Jonathan Thor, ledamot Martin Viberg, ledamot. Inkom 09.19 Karolina Mildgrim, ledamot. Inkom 09.22 Anton Rundström, ledamot. Inkom 09.30 Maria

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015 Datum: 13/8 Tid: 17:15(..) Plats: KC:D, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015 Datum: 13/8 Tid: 17:15(..) Plats: KC:D, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

1 Mötets öppnande Kårordförande tillika ständig mötesordförande Ronja Lundgren öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Kårordförande tillika ständig mötesordförande Ronja Lundgren öppnade mötet. Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet Styrelsemöte 10 Styrelsen Närvarande ledamöter: Ronja Lundgren kårordförande Oskar Johansson vice kårordförande fr.o.m 13 Viktor Andersson

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 15/16

Protokoll Styrelsemöte 1 15/16 PROTOKOLL Kårstyrelsen Studiecentrum Lund, 16 september 2015 Anders Lundqvist Persson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 1 15/16 Tid: Torsdagen den 3:e September 2015 klockan 18.30 Plats: Brunnen,

Läs mer

, kl i C305

, kl i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 3 2016/2017 2016-12-08, kl 18.30 i C305 Föredragningslista 3-16/17, 21-30 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2016-12-08, kl 18.30 Ärenden: 21-30 Bilaga Föredragare

Läs mer

Erika Bengthagen Lukas Domeij Sofie Eriksson Erica Grimberg Gustav Hellqvist Daniel Karlsson Viktor Rundqvist Sandra Sandberg

Erika Bengthagen Lukas Domeij Sofie Eriksson Erica Grimberg Gustav Hellqvist Daniel Karlsson Viktor Rundqvist Sandra Sandberg Närvarande Ledamöter: (i bokstavsordning) Anton Albertsson Erika Bengthagen Lukas Domeij Sofie Eriksson Erica Grimberg Gustav Hellqvist Daniel Karlsson Viktor Rundqvist Sandra Sandberg Frånvarande Ledamöter

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS Stockholm Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm Sid 2(14) Stadgan fastställd 2002-10-30. Sammanställd av Malin Svenningsson L99.

Läs mer

Talman Fredrik Engstedt öppnar mötet kl Mötets behöriga utlysande Bilaga 1

Talman Fredrik Engstedt öppnar mötet kl Mötets behöriga utlysande Bilaga 1 1.1 NYMBLE 2007-11-21 PROTOKOLL 0708-KF-02 Kårfullmäktigesammanträde # 2 07/08 Datum: 2007-11-15 Tid: 18.02 22.36 Plats: K2 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av röstlängden Injusterade ledamöter

Läs mer