ISBN: Projektledare Sandra Lindberg. Webmaster Robin Högberg. Tryck och PR Vanessa Jonasson Emma Nordin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ISBN: 978-91-633-6895-0. Projektledare Sandra Lindberg. Webmaster Robin Högberg. Tryck och PR Vanessa Jonasson Emma Nordin"

Transkript

1 katalog.indd 1 5/24/10 12:38:09 PM

2 Projektor 2010 ges ut i samband med den medietekniska examensutställningen för studenterna på programmet IT, medier och design, IMD07. Södertörns högskola, Tekniktorget. 3 4 juni 2010 ISBN: Projektledare Sandra Lindberg Webmaster Robin Högberg Tryck och PR Vanessa Jonasson Emma Nordin Grafisk form Robin Högberg Vanessa Jonasson Sandra Lindberg Emma Nordin Papper Katalogens omslag är tryckt på Muncken lynx obestruket 300 g. Katalogens inlaga är tryckt på Muncken lynx obestruket 120 g. Typografi Texten är typograferad med teckensnittet Helvetica Neue. Tryck Petro Ofsetas, Vilnius, Lettland. Stockholm, maj katalog.indd 2 5/24/10 12:38:10 PM

3 Innehåll 5 Utställningsprogram 7 Projektor Årets tema 11 Nya digitala verktyg 13 Adobe presenterar Creative Suite 5 17 IT, medier och design, 180 högskolepoäng 18 Visuell kommunikation 19 Publicering via Internet 20 Ljud och rörlig bild 21 Programmering, grunder 22 Interaktiva medier 23 Design, innovation och kreativitet 24 3D grafik och animering 25 Webbapplikationer 26 Designprojekt 27 C-uppsats 28 Praktik 29 Praktiskt examensarbete 33 Möt IMD07 studenterna 59 Möt medieteknik studenterna 64 Tack! katalog.indd 3 5/24/10 12:38:10 PM

4 katalog.indd 4 5/24/10 12:38:13 PM

5 Utställningsprogram Torsdag, 3 juni Öppet hus Fredag, 4 juni Öppet hus Välkomsttal Arina Stoenescu, ämnesansvarig medieteknik Föreläsning om Creative Suite 5, Andreas Hollström, produktspecialist Adobe Föreläsning Fredrik Winberg, programansvarig IT, medier och design-programmet Föreläsning Ulf Hagen och Jon Manker, högskoleadjunkter medieteknik Tävling och prisutdelning av Adobe Creative Suite Diplomering Examensfest 5 katalog.indd 5 5/24/10 12:38:13 PM

6 Vi som gjorde Projektor 2010, från vänster Vanessa Jonasson, Robin Högberg, Emma Nordin och Sandra Lindberg. katalog.indd 6 5/24/10 12:38:16 PM

7 Projektor 2010 Projektor 2010 är den sjätte examensutställningen som arrangeras för och av studenterna på IT, medier och design-programmet på Södertörns högskola, och som i år hålls i anpassade utbildningslokaler på Södertörns högskola i Moas båge C-flygeln. Examensutställningen arrangeras i samband med att IMD07-studenterna tar examen och ska nu visa upp vad de har lärt sig under sina tre år på högskolan inför nära och kära, studenter, lärare, allmänhet och nuvarande eller blivande kollegor i branschen. Namnet Projektor togs fram 2006 i samband med att den första utställningen arrangerades, då den första årskullen IMD-studenter tog sin examen. Namnet är inspirerat av en projektor som projicerar något att titta på, och med den här utställningen vill vi visa upp våra arbeten och IT, medier och design-utbildningen. Ordet projektor kommer från det latinska projectio (framsträckande, framkastande) och vi studenter är nu redo att kasta oss ut i arbetslivet. Syftet med Projektor 2010 är att skapa en inspirerande mötesplats för studenter, lärare och branschfolk, där man kan knyta kontakter och finna nya samarbetsmöjligheter. Genom att ställa ut de projekt IMD07-studenterna har genomfört i olika kurser och delkurser under utbildningen, hoppas vi kunna inspirera nya, gamla och blivande studenter, samt visa den bredd IT, medier och design-programmet ger. Projektor 2010 är ett examensarbete som har bland annat omfattat att anordna Projektor-utställningen, ta fram den grafiska profilen, ta fram årets tema, en webbportfolio, olika trycksaker samt katalogen du just nu håller i din hand. Nytt för i år är att även studenter som har valt medieteknik som huvudämne presenteras under Projektor Välkommen till vår utställning! Vanessa Jonasson Robin Högberg Emma Nordin Sandra Lindberg 7 katalog.indd 7 5/24/10 12:38:16 PM

8 IT <?php?> echo Hello World! ; Medier Design katalog.indd 8 5/24/10 12:38:16 PM

9 Årets tema Temat för årets Projektor-utställning är digitala verktyg och syftar på att det som produceras av oss studenter under kurser och delkurser på IT, medier och design-programmet på Södertörns högskola, skapas med hjälp av digitala verktyg. Vi ville att temat, liksom tidigare år, skulle visa bredden på utbildningen och eftersom vi lär oss använda många olika verktyg ansåg vi att de digitala verktygen representerar bredden på ett bra sätt. De digitala verktygen är även delar i en process som vi använder för att skapa helheter, därför ingår det i årets tema ett samspel mellan delar och helhet något som vi har gestaltat i affischer, vernissagekort och logotyp. Då många verktyg kan användas inom fler av områdena i vår utbildning har vi valt att representera de olika ämnena IT, medier och design med var sin färg. Färgerna vi har använt oss av är cyan, magenta, gult och svart, dessa tillhör CMYK-modellen och används ofta vid tryck. Men vid blandning av CMYK-färgerna ger de RGB-färgerna röd, grön och blå, grundfärger som används i digitala sammanhang. IT representeras av den blå färgen cyan, medier av den rosa färgen magenta och design av färgen gul. I student-, kurs- och delkurspresentationerna återkommer dessa färger, beroende på vilket område studenten själv tycker att han eller hon tillhör mest eller beroende på vilket område en kurs eller delkurs tillhör. I kurs- och delkurspresentationerna kan du även se bilder från våra arbeten som vi har gjort under utbildningen. Förutom att välja vilket område de tillhör, så bad vi våra klasskamrater att nämna de favoritverktyg som de helst arbetar med i sitt skapande, detta representeras av de små ikoner som pryder varje studentpresentation.studentens favoritverktyg återges i presentationen med störst storlek, deras favoritområde återges med ikoner i den mellersta storleken och de minsta ikonerna är lånade från de andra områdena som ingår i programmet. På detta sätt får varje student sin unika profil. Till vänster kan du se hur vi valt att dela upp de olika ikonerna inom områdena IT, medier och design. 9 katalog.indd 9 5/24/10 12:38:16 PM

10 katalog.indd 10 5/24/10 12:38:16 PM

11 Nya digitala verktyg Inför arbetet med Projektor 2010 vars tema är Digitala verktyg fick jag ett mail med följande innehåll: Emma wants to share some files with you using a new technology called Dropbox. Dropbox är ett digitalt verktyg som hjälper användarna att dela med sig och synkronisera filer över internet, mellan olika plattformar och olika enheter. Företaget som tillhandahåller detta digitala verktyg startade 2007, samma år som årets kull som utexamineras nu startade sin utbildning. I januari 2010 passerade antalet användare av Dropbox fyra miljoner och IMD07 studenterna är några av dessa. Studenterna har lärt sig att använda en mängd olika digitala verktyg för att på ett effektivt och professionellt sätt arbeta med IT, medier och design. En del av dessa verktyg, några finns nämnda på katalogens omslag som till exempel Adobe Creative Suite som används i de flesta kreativa arbetsflöden, har utbildningen på Södertörns högskola undervisat dem i. Men det som har varit viktigast var att lära studenterna att själva hitta och använda sig av nya digitala verktyg. Ett av dessa nya digitala verktyg som vi inte har undervisat studenterna specifikt i är Dropbox, men jag minns att under första årets seminarier med diskuterades nya sätt att använda datorn där verktygslåda-metaforen figurerade. Att använda digitala verktyg på ett professionellt sätt kräver ständigt nya kunskaper och en vilja att lära sig nya sätt att arbeta och tänka. Digitala verktyg, precis som alla andra verktyg som människan använder, påverkar arbetsmetodiken och leder till en ny typ av artefakter som vi ska använda, relatera till och omforma. Kurserna i medieteknik som studenterna har som huvudämne under utbildningen har som ambition att förmedla kunskaper och färdigheter i att använda olika digitala verktyg men också att förhålla sig kritiskt till dessa och förbättra dem. Vilka digitala verktyg ska vi använda och varför, är ständigt återkommande frågor inom medieteknikkurserna. Genom att ta del av slututställningen Projektor 2010 kan man ta reda på vilka digitala verktyg som våra studenter använder sig av och genom att anlita dem som medarbetare kan man få hjälp med morgondagens nya digitala verktyg. IT, medier och design studenterna kommer att använda, skapa och redesigna nya digitala verktyg! Arina Stoenescu ämnesansvarig medieteknik 11 katalog.indd 11 5/24/10 12:38:17 PM

12 katalog.indd 12 5/24/10 12:38:19 PM

13 Adobe presenterar Creative Suite 5 Creative Suite 5 är en kreativ evolution. Den bryter ner barriärerna, där yrkesroller och olika kreativa discipliner allt mer närmar sig varandra. Kom och lyssna när Adobes produktspecialist inom foto och design, Andreas Hollström kommer till Södertörns högskola och visar några av nyheterna den 4 juni. Oavsett om du arbetar med print, trycksaker, webb, foto eller nya medier så finns det en anledning att ta en titt på CS5. Några av nyheterna på designsidan: Perspektivritning och de nya penslarna i Illustrator, flera sidstorlekar i samma fil, Doughnut-verktyget och automatiska bildtexter i Indesign, motivanpassad ifyllning och figuromformning i Photoshop. Kati Rinne education marketing manager Adobe På IT, medier och design-programmet använder vi oss mycket av Adobes programvara som till exempel, Flash, Photoshop, Illustrator, Dreamweaver. Vilket ger oss studenter en bred grundkunskap i många av de digitala verktygen, men vi får också utrymme att specialisera oss och lära oss att reflektera kring de program vi använder. Denna kombination av praktik och reflektion är vår styrka, då det ger oss spetskompetens lika väl som bredkompetens och ett reflekterande tanksesätt som vi studenter sätter ett högt värde på. Vi är glada att kunna presentera Adobe på vår examensutställning. 13 katalog.indd 13 5/24/10 12:38:20 PM

14 Digital (latin digita lis som hör till fingrarna, tårna, av di gitus finger, tå ). Information som uttrycks i form av siffror, bokstäver, eller någon annan begränsad mängd av diskreta symboler är digital. Om informationen däremot lagras som en kontinuerligt varierande storhet är informationen analog. Verktyg (jfr ty. Werkzeug), redskap för bearbetning av material. Verktyg kan vara skärande (t.ex. kniv, borr, såg), formande (t.ex. hammare, sax), fasthållande (t.ex. tång), avsedda att vrida skruvar och muttrar (t.ex. skruvnyckel). Exempel på digitala verktyg är Photoshop, Eclipse och Dreamweaver. katalog.indd 14 5/24/10 12:38:20 PM

15 katalog.indd 15 5/24/10 12:38:20 PM

16 I * * IT (eng. information technology), är ett samlingsbegrepp för de möjligheter som skapats genom framsteg inom datateknik och telekommunikation. IT för oss är att programmera med hjälp av olika programmeringsspråk, experimentera med databaser och skapa nya IT lösningar. T o a d. s q l E c l i p s e. j s D r e a m w e a v e r. h t m l F l a s h. s w f. f l a. m o v Att kunna hantera dessa verktyg är till stor fördel professionellt, och möjligheterna till en framtid inom IT är många. Till exempel kan man arbeta som programmerare. katalog.indd 16 5/24/10 12:38:20 PM

17 IT, medier och design, 180 högskolepoäng Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4 Termin 5 Termin 6 Medieteknik AB Introduktion till medieteknik Visuell kommunikation Publicering via Internet Ljud och rörlig bild Informatik A Individ, grupp och organisation Programmering, grunder Databaser och datamodellering Människa-datorinteraktion Medieteknik AB och programspecifika kurser Svenska och retorik Interaktiva medier Design, innovation och kreativitet IKT och lärande Medieteknik AB och programspecifika kurser 3D-grafik och animering Introduktion till medieteknisk forskning Webbapplikationer Designprojekt Medieteknik C Vetenskap, teori och metod Specialkurs C-uppsats Programspecifika kurser Affärsverksamhet, organisation och projekt Praktik Praktiskt examensarbete 17 katalog.indd 17 5/24/10 12:38:20 PM

18 Visuell kommunikation Under delkursen fick vi möta en designbyrå som gav feedback på arbetet och tips på förbättringar. Detta gjorde kursen mer intressant. Kristian Lindgren, IMD 07 Visuell kommunikation var en delkurs inom medieteknik AB-kursen som gav oss goda kunskaper i typografi, layout, färg och form. Vi arbetade med bildberättande och originalframställning av text och bild för både tryckta och digitala medier. Utöver en historisk bakrund till visuell kommunikation behandlades även form-och färglära, desktop publishing samt trycksaksprocessen. Kursen gav inspiration till att söka efter kreativa kommunikationslösningar och lärde oss att kritiskt granska en produkt ur kommunikativa och medietekniska perspektiv. Vi fick lära att oss hantera relevanta digitala verktyg för layout, grafisk formgivning och bildbehandling som Photoshop, Illustrator och InDesign. Dessa färdigheter var till stor användning i kommande kurser och projekt under utbildningen. Som projektarbete under delkursen fick vi i uppdrag att ta fram en grafisk profil till konferensen Mångfaldens möjligheter arrangerad av Södertörns högskola hösten Här fick grupperna praktiskt tillämpa de kunskaper kursen gett. 18 katalog.indd 18 5/24/10 12:38:21 PM

19 Publicering via Internet Kursen Publicering via Internet gav oss grundläggande kunskaper om Internets förutsättningar, användningsområden och framtida möjligheter. Vi fick lära oss hur man utnyttjar Internet som medium på ett effektivt och användarvänligt sätt. Kursen behandlade både teori om informationsdesign och användargränssnitt samt gav praktiska färdigheter i Hyper Text Markup Language (HTML), Cascade Styling Sheets (CSS) och programeringsspråket JavaScript. Att designa för användaren var ett genomgående tema i kursen, vilket innebär att användarens förutsättningar, mål och behov alltid ska vara i fokus för designen. Genom att ta hänsyn till alla dessa aspekter lärde vi oss hur man skapar en positiv användarupplevelse. Att sätta användaren i fokus lärde oss att tänka på allt från användarens internetuppkoppling, webbläsare och bildskärmsupplösning men också att ta hänsyn till visuella riktlinjer för webben. Även Kodning av webbsidan var definitivt min favoritdel, och kunskaper inom Cascade Styling Sheets (CSS) har kommit till stor användning. Hannes Anderblad, IMD 07 tillgänglighet behandlades och gav oss kunskaper i hur man möter användares fysiska begränsningar som till exempel synnedsättning. I den praktiska delen av kursen genomfördes ett projektarbete i grupp där uppgiften var att skapa en webbsida. 19 katalog.indd 19 5/24/10 12:38:21 PM

20 Ljud och rörlig bild Jag fick lära mig vad man ska tänka på när man filmar, hur man berättar en historia med film. David Boll, IMD07 Delkursen Ljud och rörlig bild behandlar olika delar som ingår i filmproduktion. Under kursen fick vi både teoretisk och praktisk kunskap i hur man kommunicerar traditionellt och interaktivt med hjälp av ljud och rörlig bild. De moment som behandlades var bland annat berättarteknik, gestaltning, produktion, distrubition och manus. Vi övade intervjutekniker, berättelsemodeller och dramaturgi. Kursen gav även färdigheter i fotografering, ljussättning, videoredigering samt upptagning och redigering av ljud med aktuell digital teknik. De praktiska kunskaperna övades parallellt med undervisning i den rörliga bildens historia. Det avslutande praktiska projektet genomfördes i grupp och gick ut på att skapa en kortare filmproduktion med Internet som distrubitionsmedium. Grupperna fick välja mellan att göra en informationsvideo eller ett personporträtt. Nu fick vi visa vad hade vi lärt oss under kursens gång och det digitala verktyg som användes för att redigera filmerna var Premier Pro. Studenterna agerade regissörer, tekniker, redigerare och i många fall även skådespelare. Kreativiteten flödade, och det blev många roliga och intressanta filmer som lades ut på YouTube. Dem kan man se på medieteknik. 20 katalog.indd 20 5/24/10 12:38:22 PM

21 Programmering, grunder Delkursen gav en praktiskt orienterad introduktion till det tekniska och kreativa hantverket att programmera. Delkursen, som är en delkurs i Informatik A, fokuserar på objektorienterad Javaprogrammering. Vi använde oss av programmeringspråket Java med det digitala verktyget Eclipse, vilket också gav en värdefull erfarenhet av ett viktigt verktyg som används professionellt idag. De flesta moderna programmeringsspråk som förekommer i webbsammanhang och i spelproduktion har väldigt stora likheter med Java. Under denna delkurs fick vi lära oss ett för oss nytt språk som visade sig vara mycket användbart även i andra projekt under utbildningens tre år. Utan den skulle vi aldrig kunnat ta steget från att göra enkla statiska webbsidor till att göra avancerade produktioner innefattande diskussionsforum, databaskoppling och inloggning. Om man vill jobba med webb och interaktiva medier så är det nästan ett måste att ha förståelse för programmering. Den fem veckor långa delkursen innehöll föreläsningar och laborationer, både individuellt och i grupp. Vi tränades i att metodiskt lösa programmeringsproblem genom problemanalys, implementering, testning och felsökning. Jag vill inte påstå att man kommer att kunna allt efter att gått delkursen, men steget dit blir mycket, mycket mindre. Jonas Palmqvist, IMD katalog.indd 21 5/24/10 12:38:22 PM

22 Interaktiva medier Kursen var väldigt intressant och vi fick äntligen använda oss av Flash. Omid Sharifpour, IMD07 Den här delkursen gav en introduktion till metoder, tekniker och verktyg för design, framställning och distribution av interaktiva multimediala produktioner, som till exempel nyhetsgrafik på webben, digitala läromedel, vinjetter och mobiltelefonapplikationer. Vi fick lära oss om berättarteknik för interaktiva medier, bland annat genom att utföra en analysövning på en webbsida. Uppgiften gick ut på att besöka och analysera en befintlig sida, helst från ett företag eller en organisation. Utifrån sidans uppbyggnad, innehåll, form och teknik skulle vi undersöka vem den riktas mot, vad som ska förmedlas och varför. Efter detta var det vår tur att utforma en interaktiv webbsida, resultaten blev fantasifulla och av stor bredd. Vi arbetade framför allt med mjukvaran Flash. Eftersom delkursen heter Interaktiva medier så var det en självklarhet att vi fick möjlighet att blanda medierna vi valde att arbeta med, så som ljud, rörlig bild och animationer. Delkursen gav en bra introduktion till objektorienterad programmering och människa-datorinteraktion. Erfarenheterna och kunskaperna vi samlade under Interaktiva medier har visat sig vara väldigt nyttiga, då allt fler webbsidor vill profilera sig och söker sig mot en specifik målgrupp. Vi lärde oss att inte bara tänka på utseendet utan även vem användaren är. 22 katalog.indd 22 5/24/10 12:38:23 PM

23 Design, innovation och kreativitet I den programspecifika kursen Design, innovation och kreativitet fick vi en inblick i designprocessen och arbetet från idé till färdig designlösning. De tre begreppen; design, innovation och kreativitet utgör tillsammans grundstenarna i en designprocess men samtidigt är de viktiga separata delar. Kursen förmedlade kunskaper i och erfarenheter av praktiska och teoretiska designmetoder relaterade till området interaktionsdesign. Kursen fokuserade på kreativa processer och metoder för utvecklingen av interaktiva produkter och tjänster. Genom att uttnyttja flera olika konstnärliga arbetsätt fick kursen en tydlig kreativ inrktning, IT gick off-line och blev fysisk. Vi fick delta i olika workshops i bland annat skissteknik och low-fi-prototyping. Low-fi prototyperna skapades med hjälp av ihopsamlat skräp och sedan fick vi låta fantasin sätta gränserna. Projektet bestod av flera olika moment där vi skulle gestalta en ny artefakt utifrån gruppens egna ideér. Först fick vi designa och utforma en affisch som skulle presentera den nya artefakten och skulle vara antingen harmonisk eller dynamisk, denna skulle göras för hand. Sedan fick vi skapa fysiska prototyper för att visa informationsflödet i tjänsten eller produkten. Avslutningsvis skulle artefakten visas upp i någon digital form. Som avslutning på kursen anordnades en utställning där vi visade upp vad vi hade åstadkommit under kursens olika moment. Vi fick lära oss hur man kan angripa designprocessen på ett helt nytt, mer konkret sätt. Emma Nordin, IMD07 23 katalog.indd 23 5/24/10 12:38:24 PM

24 3D-grafik och animering Cinema 4D för 3D produktion var överraskande roligt. Adler Fagerström, IMD07 I kursen 3D-grafik och animering fick vi genom praktiska övningar i programmet Cinema 4D förståelse för 3D-processen och de verktyg och funktioner som krävs för att skapa 3D-grafik och animeringar. Kursen bestod av laborationer, föreläsningar, slutprojekt och en projektrapport. Under laborationerna fick vi med hjälp av steg-för-steg-instruktioner öva på att visualisera olika objekt tredimensionellt och få objekten att se verklighetstrogna ut genom att jobba med hantering av ytmaterial och ljussättning. Kunskaper i 3D-grafik och animering används ofta i dag i olika reklamsammanhang och produktpresentationer. 3D-grafik och animering var en av de få kurser under IMD-programmet där vi fick jobba helt individuellt. Kursen avslutades med ett slutprojekt där vi skulle visualisera en elektronisk produkt. Antingen fick vi välja att göra en produkt som redan existerade och skulle modifiera den genom att ta bort eller lägga till funktioner, annars fick vi välja att visualisera en helt ny produkt som inte finns. Gemensamt för de båda alternativen var att produkten skulle kunna tillverkas och fungera med de tekniska möjligheter som finns idag. I projektet ingick också att skriva en projektrapport där man beskrev hur man arbetat för att genomföra projektet. 24 katalog.indd 24 5/24/10 12:38:24 PM

25 Webbapplikationer Webbapplikationer var en delkurs inom medieteknik på AB nivå där vi först och främst lärde oss att använda skriptspråket PHP tillsammans med HTML för uppbyggnad och CSS för visualisering. Det som gjorde kursen extra intressant var att vi fick dra nytta av det vi hade lärt oss i tidigare kurser under utbildningen som Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) och databasmodellering och applicera detta i utformningen av mer avancerade webbsidor. Kursen innehöll ett antal labrationer som gick ut på att göra interaktiva funktioner till dynamiska hemsidor. Kursens första tre veckor innebar olika laborationer och varje labb presenterade nya metoder och utmaningar. För mig var denna delkurs De två sista veckorna ägnades åt hemtentamen, som en av utbildningens roligaste, vi fick bland an- bestod av att man utifrån en beskrivning och kravspecifikation skulle göra ett bokningssystem för biobiljetter. Alla i klassen arbetade frenetiskt och under tidspress, men nat lära oss att använda det var en bra erfarenhet inför arbetslivet. skriptspråket PHP. Kursen gav oss en teoretisk grund till datamodeller och Jimmy Svejderud, IMD07 databasteori, färdigheter i databashantering, samt databas baserad publicering via Internet. Att använda skriptspråket PHP blev en favorit för många av oss i klassen. 25 katalog.indd 25 5/24/10 12:38:25 PM

26 Designprojekt Det var en bra erfarenhet att arbeta mot en extern uppdragsgivare. Karl Alnebratt, IMD07 God design är inte bara skönhet utan även att produkten eller tjänsten man designar är lättanvänd och har god funktionalitet. Under den programspecifika kursen Designprojekt fick vi stor användning av kunskaper från tidigare kurser, och stor vikt lades vid att omsätta teoretiska kunskaper till praktiska designlösningar. I projektform skulle vi utveckla koncept, beteende och gränssnittsdesign för interaktiva artefakter. Uppdragsgivare för projekten var dels Publit, som är ett print on demand-företag och Botkyrka konsthall som båda hade skarpa projekt de sökte en interaktiv lösning för. Förutom att designa en artefakt fick vi även analysera vår egen designprocess i en skriftlig rapport. Fokus för kursen låg på praktiska designövningar såsom framställande och analys av interaktiva storyboards, skisstekniker, prototyper och presentationer. Vi fick lära oss att sätta oss in i designerns roll vid framtagande av användarcentrerade, interaktiva produkter och tjänster. Kursen Designprojekt gav oss praktisk erfarenhet om hur en designprocess kan gå till och hur vi kan använda kunskaperna inom produktutveckling och i olika webbprojekt. 26 katalog.indd 26 5/24/10 12:38:25 PM

27 C-uppsats Delkursen C-uppsats inom medieteknik går ut på att genomföra en empirisk studie inom det medietekniska området, och vi fick själva välja ämne och frågeställning för studien. Under samma termin förbereddes vi väl inför skrivandet med kursen Vetenskap, teori och metod där vi fick lära oss om olika datainsamlingsmetoder, hur man sammanställer och analyserar data, för att till slut använda resultaten i våra undersökningar. Syftet med C-uppsatsen är att lära sig att skriva vetenskaplig text, ta del av och reflektera kring forskning inom området medieteknik och fördjupa sig inom ett visst ämne. IMD-programmet är generellt sett väldigt praktiskt lagt, men vi har även fått arbeta en hel del med seminarier och mer eller mindre vetenskapliga rapporter, den här delkursen fokuserar på detta. Att skriva C-uppsats är även förberedande för studier på avancerad nivå inom det ettåriga magisterprogrammet Interactive media design, som ges av medieteknik ämnet på Södertörns högskola eller andra masterprogram. Om man skriver om något man tycker är intressant så blir arbetet med uppsatsen inte alls så jobbigt som många säger. Tony Berger, IMD07 C-uppsatsen var ett bra tillfälle att fördjupa sig inom det område man vill verka inom efter examen. 27 katalog.indd 27 5/24/10 12:38:26 PM

28 Praktik Jag lärde mig verkligen att ta för mig!. Vanessa Jonasson, IMD07 Den kurs som de flesta i klassen längtat efter under utbildningen är praktik som vi gör under den sista terminen. I två och halvt år har vi både teoretiskt och praktiskt förberett oss inom det tvärvetenskapliga och omfattande området medieteknik. Under våren 2010, var det dags för oss att testa vår kunskap. Praktik stod på schemat. Praktikkursen var väl uppskattad just på grund av att man fick testa sina kunskaper på ett sätt man inte riktigt kunnat göra under kurserna tidigare. Vi hade möjlighet att själva välja var vi ville göra praktik och på så vis få jobba med något man tycker är extra intressant. I klassen var variationen på praktikplats bred, med allt från webb-och reklambyrå till fotbollsklubb. Väl på plats lärde man sig mycket nytt och nyttigt. Det bästa med att praktisera var att vi fick en inblick i hur det fungerar på en arbetsplats i branchen, och för vissa blev praktikplatsen den egna arbetsplatsen med fast tjänst. Under praktiken fick man en känsla för hur man arbetar praktiskt med det de teoretiska kurserna lärt oss under programmet. Det var intressant att se hur mycket av det man har studerat i skolan kunde användas på ett praktiskt plan nästan per automatik då vi fått in en viss vana och ett tankesätt under utbildningen. Det var även under praktiken som många av oss insåg IT, medier och design-programmets största potential, att man får en bred grund. 28 katalog.indd 28 5/24/10 12:38:26 PM

29 Praktiskt examensarbete Det praktiska examensarbetet är ett självständigt projekt där vi fick tillfälle att tillämpa och demonstrera de kunskaper vi har fått under utbildningen. Många av oss valde att göra sitt praktiska examensarbete på praktikplatsen medan andra utformade nya projekt för att fördjupa sina kunskaper inom något medietekniskt område. Vissa gjorde därmed projekt för något företag medan andra hittade egna ämnen att utforska. Den gemensamma faktorn var, som namnet på kursen antyder, att examensarbetet ska vara av en praktisk karaktär och sedan avslutas med en skriftlig rapport. Arbetet har för de flesta inneburit ett verklighetsförankrat projekt och gett bra erfarenheter inför framtiden, att arbeta med skarpa uppdrag ger också tillfälle att knyta kontakter med folk i branschen. Kursen bygger mycket på självständigt arbete och ger varje student möjlighet att visa upp sina kunskaper. Eftersom både praktikplats och examensarbete kan väljas av studenten själv ökar speialiceringsmöjligheterna genom att gå dessa kurser. Det roligaste med den här kursen är att kunna knyta ihop teorin och praktiken på ett annat sätt än tidigare. Louise Stöckigt, MT 29 katalog.indd 29 5/24/10 12:38:26 PM

30 katalog.indd 30 5/24/10 12:38:26 PM

31 CMYK. Även kallad subtraktiv färgblandning används i blandning av färg som överförs till papper eller annan tryckmedia, det vill säga synliggörs genom reflekterat ljus till skillnad från exempelvis datorskärmar som arbetar med emitterat ljus, strålning och enbart visar färger i RGB-modellen. RGB. Även kallad additiv färgblandning används i blandning av emitterat ljus, som i bildskärmar och strålkastarljus. En praktisk användning av additiv färgblandning är så kallade HTML-färger (webbfärger). katalog.indd 31 5/24/10 12:38:26 PM

32 * * Ett medium är något som kan förmedla eller överföra information eller budskap. Bilder, texter, tal och ljud är det vanligaste som förmedlas via medierna. Vanliga medier är te- P r e m i e r e. p p j m p 3. a i f f. f l v. a i. I l l u s t r a t o r. a i. e p s M. P h o t o s h o p. p n g. p s d g i f F l a s h. f l a P h o t o s h o p. p s d D r e a m w e a v e r. h t m I n d e s i g n. i n d d. p d f. p s d. j p g levision, video, film, radio, musik, tidskrifter, böcker, datorspel, Internet och telefon. På IT, medier och design-programmet involveras alla medier och vi lär oss att hantera alla dessa på det mest optimala sättet. Med en grund i medier och medieteknik kan man till exempel bli multimediaproducent. katalog.indd 32 5/24/10 12:38:26 PM

33 Möt IMD07 IMD07 är den sjätte klassen som utexamineras från programmet IT, medier och design på Södertörns högskola sedan starten Det är också den första kullen studenter som jag som ny programansvarig har det stora nöjet att se göra sin sista termin på IT, medier och design-programmet. Som ny på Södertörns högskola var IMD07 den första klassen som jag fick förmånen att arbeta med, och jag har under deras sista två år på programmet kunnat följa deras utveckling och prestationer. Det som slog mig mest när jag först träffade klassen var den upptäckarlusta och entusiasm som jag kunde se i gruppen, och hur enkelt och oproblematiskt de utnyttjade olika typer av digitala verktyg och medier för att lösa de uppgifter som de fick framför sig. Dessa färdigheter har studenterna utvecklat, förfinat och specialiserat under åren på programmet. Med utgångspunkt från kurserna de har läst har alla hittat sin egen nisch inom det breda och mångfacetterade området som täcks in av orden IT, medier och design. För att möta en dynamisk och ständigt föränderlig arbetsmarknad behövs en utbildning i ständig förändring och som förbereder studenterna inte så mycket för de digitala verktyg och teknologier som finns idag, utan för det som kommer i framtiden. Detta ställer krav på generell kunskap, kunskap som går att tillämpa när förutsättningarna förändras, och på en förmåga att kunna sätta sig in i nya teknologier, nya arbetssätt och ny kunskap. Min målsättning med programmet är att utbilda just denna typ av generalister, som har en bred kunskapsbas med sig ut från högskolan, beredda på de utmaningar som arbetslivet innebär. När jag ser på IMD07 och det som de har åstadkommit under åren här på Södertörns högskola är jag övertygad om att de har just dessa egenskaper. Den katalog som du nu sitter med i din hand innehåller presentationer av framtidens innovatörer, kreatörer, entrepenörer och konstruktörer. Många av namnen här kommer du säkert att se igen, på ett eller annat sätt. Fredrik Winberg programansvarig IT, medier och design-programmet 33 katalog.indd 33 5/24/10 12:38:27 PM

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Hej! Min uppdaterade portfolio finns online på www.lindebrand.com. alindebrand@gmail.com +46 70 54 70 052 www.lindebrand.com

Hej! Min uppdaterade portfolio finns online på www.lindebrand.com. alindebrand@gmail.com +46 70 54 70 052 www.lindebrand.com Curriculum Vitae Hej! Jag heter Alexander Lindebrand och jag kallar mig ett kreativt allt-i-allo. Jag jobbar främst med grafisk design, webbdesign och fotografering men jag har erfarenhet i de flesta digitalt

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia Dnr HS 2015/172 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: SGWOM Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Projektrapport. Projekt - Anna Broström Keramik

Projektrapport. Projekt - Anna Broström Keramik Projektrapport Projekt - Anna Broström Keramik Kurs: Medieteknik A, VT 2013 Delkurs: Interaktiva medier och Publicering via Internet Inlämningsdatum: 2013-06-04 FIMS: Freja Krogh-Andersen, Ida Josefsson,

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

ANNA ÅBERG. Häng med in i min värld och lär känna mig. Kanske är jag just den som ni söker... Jag är...

ANNA ÅBERG. Häng med in i min värld och lär känna mig. Kanske är jag just den som ni söker... Jag är... ANNA ÅBERG Häng med in i min värld och lär känna mig. Kanske är jag just den som ni söker... Jag är......en glad och ambitiös tjej som försöker stå med båda fötterna på jorden, CURRICULUM VITAE...positiv

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

Varför Media? Medieprogrammet Ådalsskolan Kramfors 3

Varför Media? Medieprogrammet Ådalsskolan Kramfors 3 Medieprogrammet Varför Media? Att du går Medieprogrammet innebär inte nödvändigtvis att du blir journalist eller hamnar i TV-branschen. Det finns många andra yrken att välja på. I och med den digitala

Läs mer

Vi är en passionerad utbildningsbyrå som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt

Vi är en passionerad utbildningsbyrå som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi är en passionerad utbildningsbyrå som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi bygger goda relationer med alla som berörs av vår verksamhet på effektivitet och

Läs mer

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Webbutveckling 2 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se Hösttermin 2013 Vecka Tema

Läs mer

Du hittar programmet här på Högskolan Dalarnas webb: http://www.du.se/gd

Du hittar programmet här på Högskolan Dalarnas webb: http://www.du.se/gd Du hittar programmet här på Högskolan Dalarnas webb: http://www.du.se/gd 1 Petter Kolseth Högskolan Dalarna, Grafisk Teknologi pkl@du.se och nsieme consulting, Norra Järnvägsgatan 7 petter@nsieme.se 79135

Läs mer

Vi är ett passionerat utbildningsföretag som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt

Vi är ett passionerat utbildningsföretag som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi är ett passionerat utbildningsföretag som har förmågan och viljan att lyckas med ert utbildnings- och utvecklingsprojekt Vi bygger goda relationer med alla som berörs av vår verksamhet på effektivitet

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka Webben som verktyg Idag: Hur hänger det ihop? Viktiga tekniker Stegen i ett webbprojekt Verktyg Dreamweaver Photoshop Joomla CMS Storyboard och flödesschema Fixa webbhotell Hur hänger det ihop? För att

Läs mer

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Våra program GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många elever

Läs mer

Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild.

Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild. Medieproduktion Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild. Skolverket Projektets omfattning och innehåll styrs av skolverkets krav på det som kallas för "centrallt innehåll" dvs det du

Läs mer

Adobe Creative Suite 5 Design Standard

Adobe Creative Suite 5 Design Standard Adobe Creative Suite 5 Design Standard Channel Copy Adobe Creative Suite 5 Design Standard Följande texter kan användas i reklam, kataloger och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Creative Suite CS5

Läs mer

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningsplan. Webb och Multimedia

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningsplan. Webb och Multimedia Dnr HS 2014/105 1 (7) Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: Programmets benämning: SGWOM Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

ANNA LINDH POSITIV & KOMMUNIKATIV ENTREPRENÖR(D)

ANNA LINDH POSITIV & KOMMUNIKATIV ENTREPRENÖR(D) ANNA LINDH POSITIV & KOMMUNIKATIV ENTREPRENÖR(D) Hej! Det är jag som är Anna Lindh. Ska vi förändra världen tillsammans? KONTAKTUPPGIFTER ADRESS Anna Lindh Tyghusvägen 10 415 27 Göteborg TELEFON 0704-807

Läs mer

Världskulturmuseerna / Medieproducent, grafiker och fotograf 2008-2013

Världskulturmuseerna / Medieproducent, grafiker och fotograf 2008-2013 ARBETSLIV Världskulturmuseerna / Medieproducent, grafiker och fotograf 2008-2013 Jag har arbetat för Världskulturmuseerna (Etnografiska museet, Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet och Världskulturmuseet)

Läs mer

Medieprogrammet. sturegymnasiet

Medieprogrammet. sturegymnasiet Medieprogrammet sturegymnasiet medieprogrammet kommunicerar mera Medieprogrammet vänder sig till dig som vill syssla med kommunikation i olika former. Du får en utbildning som ger högskolebehörighet,

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken haft i processen att ta

Läs mer

Tinas CV. Utbildningar. Namn: Tina (Margareta) Jarpe Personnr: 1978 02 04-0340. Adress: Högbergsgatan 64 Postadress: 118 54 Stockholm.

Tinas CV. Utbildningar. Namn: Tina (Margareta) Jarpe Personnr: 1978 02 04-0340. Adress: Högbergsgatan 64 Postadress: 118 54 Stockholm. Tinas CV Namn: Tina (Margareta) Jarpe Personnr: 1978 02 04-0340 Adress: Högbergsgatan 64 Postadress: 118 54 Stockholm Mail: tina@jarpe.se Telefon: 08-694 92 24 Mobil: 070-417 95 00 Hemsidor: www.jarpe.se/portfolio

Läs mer

Projektor 2011 IMD08. digital. design. typografi - årets tema. och. design. medier. cmyk. multimedia. rgb. imdinnovation

Projektor 2011 IMD08. digital. design. typografi - årets tema. och. design. medier. cmyk. multimedia. rgb. imdinnovation Projektor 2011 IMD08 och IT medier design multimedia imdinnovation rgb kreativitet cmyk design typografi - årets tema digital innehåll Projektor 2011 ges ut i samband med examensutställningen för studenterna

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken har haft i processen att ta fram prototypen Watt-lite

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

Skriva och skapa med datorn

Skriva och skapa med datorn 2012-12-06 19:11 Sida 1 (av 6) Skriva och skapa med datorn En dator kan man använda i många olika syften. Kanske spelar du mest dataspel och umgås med vänner i communities och på Facebook? Kanske använder

Läs mer

Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign. Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper

Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign. Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper Idag Översikt över kursen Kursmål och metoder Examinationskriterier Inspiration Praktisk information

Läs mer

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10

Projekt Rapport. RaidPlanner. Jeanette Karlsson UD10 Projekt Rapport RaidPlanner Jeanette Karlsson UD10 Abstrakt: Denna rapport handlar om mitt projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklings projekt. Rapporten kommer att ta upp hur jag gått tillväga,

Läs mer

Mitt namn är André Aznar och jag är en kille som på 33 år gammal och arbetar som grafisk designer.

Mitt namn är André Aznar och jag är en kille som på 33 år gammal och arbetar som grafisk designer. CV 750414-5033 1 [ 6 ] Mitt namn är André Aznar och jag är en kille som på 33 år gammal och arbetar som grafisk designer. Nu bor jag i Göteborg och jobbar på Boardstore Sverige AB, en webbshop med inriktning

Läs mer

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater PER BRAHEGYMNASIET Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som

Läs mer

Utbildning. Cathrine Gustavsson Födelsedata: 821003 Mobil: 070-665 23 20 Telefon hem: 054-20 31 393

Utbildning. Cathrine Gustavsson Födelsedata: 821003 Mobil: 070-665 23 20 Telefon hem: 054-20 31 393 Utbildning Universitetsutbildning Multimediaprogrammet (2002 2006) Magisterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap, s Universitet Jag läste här kurser inom medie- och kommunikationsvetenskap där jag

Läs mer

Kursplan för konstskolan 2 år

Kursplan för konstskolan 2 år Kursplan för konstskolan 2 år Konstskolan ger en allsidig grundutbildning och ger goda färdigheter inom det konstnärliga området, vad gäller två- och tredimensionell gestaltning. Är högskoleförberedande.

Läs mer

Prislista. Information. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet

Prislista. Information. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet Prislista Prislista Produkt Information Pris, SEK Kampanjsida 8.500 Nyhetsbrev 3.500 Banners 900-1200 Mobilwebapp 12.000 Logotyper 8.000-14.000 Informationswebbplats 13.500 Offertbaserade webbplatser Offertbaserade

Läs mer

Kamera&Bild Nr 4. 48 Galleri, Bildbehandlarna

Kamera&Bild Nr 4. 48 Galleri, Bildbehandlarna 48 Galleri, Bildbehandlarna Under utbildningens andra år fick eleverna i uppgift att delta i en klasstävling. De fick en ganska trist bild av en dödskalle och fria händer att göra vad de ville med den.

Läs mer

Bildproducent -4 dgr. Inriktning bild eller film

Bildproducent -4 dgr. Inriktning bild eller film Bildproducent -4 dgr Inriktning bild eller film Kurspaketet ger dig grundläggande kunskaper inom bildproduktion. Du lär dig behärska de programvaror som används i reklambranschen, att kommunicera ut ditt

Läs mer

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin Evaluation Summary - CT8 Grundläggande webbdesign HT Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) Q. a Kurslitteratur? 7 Medel:.

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar.

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar. Kursutvärdering för sista momentet - kursförbättrande frågor Kurs/grupp-objekt 1. 1. Vad var bra på kursen? Det är viktigt att veta så att vi inte tar bort det som du är nöjd med. 24 svar 2. 1. Innehållet?

Läs mer

Projektplan Magasinet

Projektplan Magasinet Magasinet agnes.walmstedt@gmail.com juliask_y@hotmail.com ludvig93@live.se Bakgrund Projektets förutsättningar Detta projektarbete görs inom Medieteknik A på Södertörns högskola. Projektets syfte är att

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

2011/12 OM DU VET VAR DU VILL, SÅ KAN VI TA DIG DIT. NÅ DINA DRÖMMAR PÅ DESIGNGYMNASIET I NACKA. MER INFO PÅ: WWW.DESIGNGYMNASIET.SE.

2011/12 OM DU VET VAR DU VILL, SÅ KAN VI TA DIG DIT. NÅ DINA DRÖMMAR PÅ DESIGNGYMNASIET I NACKA. MER INFO PÅ: WWW.DESIGNGYMNASIET.SE. 2011/12 OM DU VET VAR DU VILL, SÅ KAN VI TA DIG DIT. NÅ DINA DRÖMMAR PÅ DESIGNGYMNASIET I NACKA. MER INFO PÅ: WWW.DESIGNGYMNASIET.SE Designgymnasiet designgymnasiet.se 2 3 Om du vet var du vill, så kan

Läs mer

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu. Mina listor En Android-applikation Rickard Karlsson 2013-06-09 Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.se Innehållsförteckning 2. Innehållsförteckning 3. Abstrakt 4. Inledning/bakgrund

Läs mer

ANNA LINDH POSITIV & KOMMUNIKATIV ENTREPRENÖR(D)

ANNA LINDH POSITIV & KOMMUNIKATIV ENTREPRENÖR(D) ANNA LINDH POSITIV & KOMMUNIKATIV ENTREPRENÖR(D) Hej! Det är jag som är Anna Lindh. Ska vi förändra världen tillsammans? KONTAKTUPPGIFTER ADRESS Anna Lindh Tyghusvägen 10 415 27 Göteborg TELEFON 0704-807

Läs mer

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Karin Fahlquist 2015 Frågor att besvara Vad innebär prototyping? Vad är speciellt med hi-fi prototyping? Hur kan man använda dem? Hur väljer man nivå

Läs mer

SLUTRAPPORT. Sebastianlund.com. Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430. Författare: Sebastian Lund WP11 Datum: 2012-05-21

SLUTRAPPORT. Sebastianlund.com. Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430. Författare: Sebastian Lund WP11 Datum: 2012-05-21 SLUTRAPPORT Sebastianlund.com Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430 Abstrakt Denna rapporten handlar om mitt arbete jag gjort i kursen Individuellt Mjukvaruprojekt under våren 2012. I rapporten

Läs mer

Att skapa en webbplats

Att skapa en webbplats Att skapa en webbplats En introduktion till ämnet med vägledning, tips och råd Andreas Ellhar 2014 1 Innehållsförteckning 1. Syfte med webbplatsen s. 4 2. Domännamn s. 4-5 3. Webbhotell s. 5 4. Webbplatsens

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

PROTOKOLL 2009-01-19

PROTOKOLL 2009-01-19 PROGRAMRÅD INTERAKTIONSDESIGN Tid: Klockan 17.00 Plats: Kalmar Nyckel i sal NY105 Närvarande: Morgan Rydbrink, Dennis Larsson, Jan Boman, Jimmy Berggren, Jonas Lundström, Andreas Mååg, Sara Elebro, Sofia

Läs mer

Daniel Wetter. Senior UX- Interaktion och tjänsteutveckling

Daniel Wetter. Senior UX- Interaktion och tjänsteutveckling Daniel Wetter Senior UX- Interaktion och tjänsteutveckling Design fungerar när den lyckas förmedla idéer väl på enklaste möjliga sätt. Interaktionsdesign fokuserar speciellt på hur en användare interagerar

Läs mer

1DV405 - Databasteknik. Kursintroduktion. Så här är kursen planerad.

1DV405 - Databasteknik. Kursintroduktion. Så här är kursen planerad. 1DV405 - Databasteknik Kursintroduktion Så här är kursen planerad. Vilka jobbar med den här kursen? Kursansvarig/kursledare och handledare A34:11A (Kalmar Nyckel: A-huset, plan 3, sektion 4, rum 11A) 0480

Läs mer

Slutrapport för Internetfonden

Slutrapport för Internetfonden Slutrapport för Internetfonden Webbprogrammering i matematik och fysikundervisning Mikael Tylmad mikael@roboro.se Fredrik Atmer fredrik.atmer@gmail.com Ella Kai-Larsen e@k-l.se 10 april 2014 http://www.profyma.se/

Läs mer

Sedan barnsben har jag älskat

Sedan barnsben har jag älskat Sedan barnsben har jag älskat kreativitet och spännande p rojekt. Jag är en sån där som bara inte kan sitta still för länge: idéer dyker upp och de är ju till för att genomföras... Efter gymnasietiden

Läs mer

FörsäljningsAkademien Kvalificerad Yrkesutbildning i Mölnlycke & Göteborg. En beskrivning av min utbildning i Marknadsföring och Försäljning

FörsäljningsAkademien Kvalificerad Yrkesutbildning i Mölnlycke & Göteborg. En beskrivning av min utbildning i Marknadsföring och Försäljning En beskrivning av min utbildning i Marknadsföring och Försäljning Rikard Jedhammar FörsäljningsAkademien Kvalificerad Yrkesutbildning i Mölnlycke & Göteborg 2 Rikard Jedhammar Rikard Jedhammar 3 FörsäljningsAkademien

Läs mer

Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in Graphic Storytelling and Sequential Arts)

Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in Graphic Storytelling and Sequential Arts) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ SERIE- OCH BILDBERÄTTARPROGAMMET Programkod: HGSBH Fastställd av HVS-nämnden 2007-05-10 Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in

Läs mer

Innehåll. 5 Utställningsprogram. Institutionen för kommunikation, teknik och design, Södertörns högskola. 7 Möt IMD03! 10 Kreativitet och Kritik

Innehåll. 5 Utställningsprogram. Institutionen för kommunikation, teknik och design, Södertörns högskola. 7 Möt IMD03! 10 Kreativitet och Kritik Projektor 2007 ges ut i samband med slututställningen för studenterna på programmet IT, medier & design, IMD03. Stockholms Akademiska Forum, Kulturhuset 1 4 februari 2007. Institutionen för kommunikation,

Läs mer

Callisma (2 mån) Adam levererade en modern och plattformsoberoende webbplats som även är integrerad till en E-handelsplattform.

Callisma (2 mån) Adam levererade en modern och plattformsoberoende webbplats som även är integrerad till en E-handelsplattform. KONSULTPROFIL Adam Frontend-utvecklare Sammanfattning Adam är en senior frontend-utvecklare med tyngd på HTML, CSS och JavaScript. Han fungerar väldigt bra både i team och individuellt. Han drivs av att

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008

NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008 Sid: 1 (5) NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008 En spännande mässa där utställarna är särskilt utvalda av våra studenter. Ni som besökare är också speciella, ni är uppdragsgivare, kunder, föreläsare,ledningsgrupp

Läs mer

http://www.one-life.com/ http://www.bjork.com/ http://www.ro.me/ http://www.protest.eu/en#!/home

http://www.one-life.com/ http://www.bjork.com/ http://www.ro.me/ http://www.protest.eu/en#!/home http://www.one-life.com/ http://www.bjork.com/ http://www.ro.me/ http://www.protest.eu/en#!/home http://www.oakley.com/legionofoakley?cm_mmc=ads-_-apparel_goggles-_-prs_sigseries-_-appa Inspiration Koncept

Läs mer

DU VET VAD DU GILLAR VI VET VAD SOM KRÄVS

DU VET VAD DU GILLAR VI VET VAD SOM KRÄVS DU VET VAD DU GILLAR VI VET VAD SOM KRÄVS Du är mitt i tonåren. Framtiden kommer att vara fylld av utmaningar, stora förändringar och tuffa beslut. Så varför inte ägna de närmaste åren åt det du gillar

Läs mer

CV FREDRIK ÖIJERMARK 070 150 80 69 foijermark@gmail.com

CV FREDRIK ÖIJERMARK 070 150 80 69 foijermark@gmail.com CV FREDRIK ÖIJERMARK 070 150 80 69 foijermark@gmail.com Jag har under flera år haft möjligheten att arbeta som webbutvecklare, webbmaster och webbdesigner i både små och stora organisationer, det har gett

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18

Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18 Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18 Innehåll Inledning... 3 Fakta... 4 Innehåll... 4 Texthantering... 4 Granskning och versionshantering...

Läs mer

Adobe Fireworks CS6. Följande text kan användas på webbplatser, i kataloger, annonser och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Fireworks CS6.

Adobe Fireworks CS6. Följande text kan användas på webbplatser, i kataloger, annonser och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Fireworks CS6. Adobe Fireworks CS6 Marketing Copy för Channel Partners Adobe Fireworks CS6 Följande text kan användas på webbplatser, i kataloger, annonser och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Fireworks CS6. HUR

Läs mer

Informativ illustration - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Informativ illustration - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Informativ - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Informative Illustration - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Fakta Ämne Programmering Poäng 40 Yh-poäng Kurskod YSYS-WEB Klass Systemutvecklare.NET Syfte och koppling till yrkesrollen För att kunna arbeta som systemutvecklare

Läs mer

ATT GÖRA WEBBSIDOR. Frivillig labb

ATT GÖRA WEBBSIDOR. Frivillig labb Numerisk analys och datalogi KTH 100 44 Stockholm Kerstin Frenckner, tel 790 7143, e-post kfrenck@nada.kth.se 2D1339 Programkonstruktion Hösten 2001 Datorintroduktion Frivillig labb ATT GÖRA WEBBSIDOR

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Grafisk form för användargränssnitt

Grafisk form för användargränssnitt Grafisk form för användargränssnitt Petra Dryselius Designer, digitala plattformar Digital Communica.on Linköping AB Kompetens och lösningar inom digitala medier. Intranät, externwebb, webbsystem, digitala

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Projektanvisning. Webbsideprojekt. Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09

Projektanvisning. Webbsideprojekt. Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09 Projektanvisning Webbsideprojekt Författare: Johan Leitet Version: 2 Datum: 2012-10-09 Inledning Du har nu under ett antal laborationer i webbteknik fått relativt styrda uppgifter där du ensam fått lösa

Läs mer

Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten

Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten Adelin Nzomwita Juni 2010 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Internetteknologi

Läs mer

P r i s u p p g i f t e r

P r i s u p p g i f t e r P r i s u p p g i f t e r Grafisk produktion -datum enligt hemsida eller överrenskommelse Uppdatering AdobeCS4/ CS5, 1dag InDesign grund, 2dgr InDesign steg2, 2dgr InDesign automatisera, spara tid 1dag

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

VÄLJ TEKNIKPROGRAMMET och bli WEBB- & SPELUTVECKLARE CIVILINGENJÖR MATEMATIKER IT-KONSULT CHALMERIST med mera..

VÄLJ TEKNIKPROGRAMMET och bli WEBB- & SPELUTVECKLARE CIVILINGENJÖR MATEMATIKER IT-KONSULT CHALMERIST med mera.. Kvalitetsutbildningar sedan 1968 VÄLJ TEKNIKPROGRAMMET och bli WEBB- & SPELUTVECKLARE CIVILINGENJÖR MATEMATIKER IT-KONSULT CHALMERIST med mera.. ALLTID MÖJLIGHET TILL SÄRSKILD HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET! TE

Läs mer

Färglära. Ljus är en blandning av färger som tillsammans upplevs som vitt. Färg är reflektion av ljus. I ett mörkt rum inga färger.

Färglära. Ljus är en blandning av färger som tillsammans upplevs som vitt. Färg är reflektion av ljus. I ett mörkt rum inga färger. Ljus är en blandning av färger som tillsammans upplevs som vitt. Färg är reflektion av ljus. I ett mörkt rum inga färger. Människans öga är känsligt för rött, grönt och blått ljus och det är kombinationer

Läs mer

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik 2 Grunder All vår början bliver svår eller hur det nu brukar heta, och detta är något som gäller även Flash. För den som är ovan vid Flash gäller det säkert extra mycket, då det kan vara knepigt att förstå

Läs mer

Mathias Ericsson. Curriculum Vitae. Mathias Ericsson

Mathias Ericsson. Curriculum Vitae. Mathias Ericsson Curriculum Vitae Namn Födelseår E-post Adress Telefonnummer Kompetensinriktning Jag är en driven och social kille som tar mycket ansvar i mina arbetsgrupper. Jag strävar efter förbättring i mina och företagets

Läs mer

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet GRÄNSSNITTSDESIGN Ämnet gränssnittsdesign behandlar interaktionen mellan dator och människa med fokus på designaspekterna i utveckling av användbara, tillgängliga och tilltalande gränssnitt. Det innehåller

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Fredrik Hallberg habbe1135@gmail.com. Yrkeserfarenhet

Fredrik Hallberg habbe1135@gmail.com. Yrkeserfarenhet Fredrik Hallberg habbe1135@gmail.com Personligt brev Hej! Rak kommunikation, sunda kundrelationer, användarvänlig och snygg layout, samt ny teknik gillar jag. Jag kan utbilda. Jag kan sociala medier, annonsproduktion

Läs mer

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer