ISBN: Projektledare Sandra Lindberg. Webmaster Robin Högberg. Tryck och PR Vanessa Jonasson Emma Nordin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ISBN: 978-91-633-6895-0. Projektledare Sandra Lindberg. Webmaster Robin Högberg. Tryck och PR Vanessa Jonasson Emma Nordin"

Transkript

1 katalog.indd 1 5/24/10 12:38:09 PM

2 Projektor 2010 ges ut i samband med den medietekniska examensutställningen för studenterna på programmet IT, medier och design, IMD07. Södertörns högskola, Tekniktorget. 3 4 juni 2010 ISBN: Projektledare Sandra Lindberg Webmaster Robin Högberg Tryck och PR Vanessa Jonasson Emma Nordin Grafisk form Robin Högberg Vanessa Jonasson Sandra Lindberg Emma Nordin Papper Katalogens omslag är tryckt på Muncken lynx obestruket 300 g. Katalogens inlaga är tryckt på Muncken lynx obestruket 120 g. Typografi Texten är typograferad med teckensnittet Helvetica Neue. Tryck Petro Ofsetas, Vilnius, Lettland. Stockholm, maj katalog.indd 2 5/24/10 12:38:10 PM

3 Innehåll 5 Utställningsprogram 7 Projektor Årets tema 11 Nya digitala verktyg 13 Adobe presenterar Creative Suite 5 17 IT, medier och design, 180 högskolepoäng 18 Visuell kommunikation 19 Publicering via Internet 20 Ljud och rörlig bild 21 Programmering, grunder 22 Interaktiva medier 23 Design, innovation och kreativitet 24 3D grafik och animering 25 Webbapplikationer 26 Designprojekt 27 C-uppsats 28 Praktik 29 Praktiskt examensarbete 33 Möt IMD07 studenterna 59 Möt medieteknik studenterna 64 Tack! katalog.indd 3 5/24/10 12:38:10 PM

4 katalog.indd 4 5/24/10 12:38:13 PM

5 Utställningsprogram Torsdag, 3 juni Öppet hus Fredag, 4 juni Öppet hus Välkomsttal Arina Stoenescu, ämnesansvarig medieteknik Föreläsning om Creative Suite 5, Andreas Hollström, produktspecialist Adobe Föreläsning Fredrik Winberg, programansvarig IT, medier och design-programmet Föreläsning Ulf Hagen och Jon Manker, högskoleadjunkter medieteknik Tävling och prisutdelning av Adobe Creative Suite Diplomering Examensfest 5 katalog.indd 5 5/24/10 12:38:13 PM

6 Vi som gjorde Projektor 2010, från vänster Vanessa Jonasson, Robin Högberg, Emma Nordin och Sandra Lindberg. katalog.indd 6 5/24/10 12:38:16 PM

7 Projektor 2010 Projektor 2010 är den sjätte examensutställningen som arrangeras för och av studenterna på IT, medier och design-programmet på Södertörns högskola, och som i år hålls i anpassade utbildningslokaler på Södertörns högskola i Moas båge C-flygeln. Examensutställningen arrangeras i samband med att IMD07-studenterna tar examen och ska nu visa upp vad de har lärt sig under sina tre år på högskolan inför nära och kära, studenter, lärare, allmänhet och nuvarande eller blivande kollegor i branschen. Namnet Projektor togs fram 2006 i samband med att den första utställningen arrangerades, då den första årskullen IMD-studenter tog sin examen. Namnet är inspirerat av en projektor som projicerar något att titta på, och med den här utställningen vill vi visa upp våra arbeten och IT, medier och design-utbildningen. Ordet projektor kommer från det latinska projectio (framsträckande, framkastande) och vi studenter är nu redo att kasta oss ut i arbetslivet. Syftet med Projektor 2010 är att skapa en inspirerande mötesplats för studenter, lärare och branschfolk, där man kan knyta kontakter och finna nya samarbetsmöjligheter. Genom att ställa ut de projekt IMD07-studenterna har genomfört i olika kurser och delkurser under utbildningen, hoppas vi kunna inspirera nya, gamla och blivande studenter, samt visa den bredd IT, medier och design-programmet ger. Projektor 2010 är ett examensarbete som har bland annat omfattat att anordna Projektor-utställningen, ta fram den grafiska profilen, ta fram årets tema, en webbportfolio, olika trycksaker samt katalogen du just nu håller i din hand. Nytt för i år är att även studenter som har valt medieteknik som huvudämne presenteras under Projektor Välkommen till vår utställning! Vanessa Jonasson Robin Högberg Emma Nordin Sandra Lindberg 7 katalog.indd 7 5/24/10 12:38:16 PM

8 IT <?php?> echo Hello World! ; Medier Design katalog.indd 8 5/24/10 12:38:16 PM

9 Årets tema Temat för årets Projektor-utställning är digitala verktyg och syftar på att det som produceras av oss studenter under kurser och delkurser på IT, medier och design-programmet på Södertörns högskola, skapas med hjälp av digitala verktyg. Vi ville att temat, liksom tidigare år, skulle visa bredden på utbildningen och eftersom vi lär oss använda många olika verktyg ansåg vi att de digitala verktygen representerar bredden på ett bra sätt. De digitala verktygen är även delar i en process som vi använder för att skapa helheter, därför ingår det i årets tema ett samspel mellan delar och helhet något som vi har gestaltat i affischer, vernissagekort och logotyp. Då många verktyg kan användas inom fler av områdena i vår utbildning har vi valt att representera de olika ämnena IT, medier och design med var sin färg. Färgerna vi har använt oss av är cyan, magenta, gult och svart, dessa tillhör CMYK-modellen och används ofta vid tryck. Men vid blandning av CMYK-färgerna ger de RGB-färgerna röd, grön och blå, grundfärger som används i digitala sammanhang. IT representeras av den blå färgen cyan, medier av den rosa färgen magenta och design av färgen gul. I student-, kurs- och delkurspresentationerna återkommer dessa färger, beroende på vilket område studenten själv tycker att han eller hon tillhör mest eller beroende på vilket område en kurs eller delkurs tillhör. I kurs- och delkurspresentationerna kan du även se bilder från våra arbeten som vi har gjort under utbildningen. Förutom att välja vilket område de tillhör, så bad vi våra klasskamrater att nämna de favoritverktyg som de helst arbetar med i sitt skapande, detta representeras av de små ikoner som pryder varje studentpresentation.studentens favoritverktyg återges i presentationen med störst storlek, deras favoritområde återges med ikoner i den mellersta storleken och de minsta ikonerna är lånade från de andra områdena som ingår i programmet. På detta sätt får varje student sin unika profil. Till vänster kan du se hur vi valt att dela upp de olika ikonerna inom områdena IT, medier och design. 9 katalog.indd 9 5/24/10 12:38:16 PM

10 katalog.indd 10 5/24/10 12:38:16 PM

11 Nya digitala verktyg Inför arbetet med Projektor 2010 vars tema är Digitala verktyg fick jag ett mail med följande innehåll: Emma wants to share some files with you using a new technology called Dropbox. Dropbox är ett digitalt verktyg som hjälper användarna att dela med sig och synkronisera filer över internet, mellan olika plattformar och olika enheter. Företaget som tillhandahåller detta digitala verktyg startade 2007, samma år som årets kull som utexamineras nu startade sin utbildning. I januari 2010 passerade antalet användare av Dropbox fyra miljoner och IMD07 studenterna är några av dessa. Studenterna har lärt sig att använda en mängd olika digitala verktyg för att på ett effektivt och professionellt sätt arbeta med IT, medier och design. En del av dessa verktyg, några finns nämnda på katalogens omslag som till exempel Adobe Creative Suite som används i de flesta kreativa arbetsflöden, har utbildningen på Södertörns högskola undervisat dem i. Men det som har varit viktigast var att lära studenterna att själva hitta och använda sig av nya digitala verktyg. Ett av dessa nya digitala verktyg som vi inte har undervisat studenterna specifikt i är Dropbox, men jag minns att under första årets seminarier med diskuterades nya sätt att använda datorn där verktygslåda-metaforen figurerade. Att använda digitala verktyg på ett professionellt sätt kräver ständigt nya kunskaper och en vilja att lära sig nya sätt att arbeta och tänka. Digitala verktyg, precis som alla andra verktyg som människan använder, påverkar arbetsmetodiken och leder till en ny typ av artefakter som vi ska använda, relatera till och omforma. Kurserna i medieteknik som studenterna har som huvudämne under utbildningen har som ambition att förmedla kunskaper och färdigheter i att använda olika digitala verktyg men också att förhålla sig kritiskt till dessa och förbättra dem. Vilka digitala verktyg ska vi använda och varför, är ständigt återkommande frågor inom medieteknikkurserna. Genom att ta del av slututställningen Projektor 2010 kan man ta reda på vilka digitala verktyg som våra studenter använder sig av och genom att anlita dem som medarbetare kan man få hjälp med morgondagens nya digitala verktyg. IT, medier och design studenterna kommer att använda, skapa och redesigna nya digitala verktyg! Arina Stoenescu ämnesansvarig medieteknik 11 katalog.indd 11 5/24/10 12:38:17 PM

12 katalog.indd 12 5/24/10 12:38:19 PM

13 Adobe presenterar Creative Suite 5 Creative Suite 5 är en kreativ evolution. Den bryter ner barriärerna, där yrkesroller och olika kreativa discipliner allt mer närmar sig varandra. Kom och lyssna när Adobes produktspecialist inom foto och design, Andreas Hollström kommer till Södertörns högskola och visar några av nyheterna den 4 juni. Oavsett om du arbetar med print, trycksaker, webb, foto eller nya medier så finns det en anledning att ta en titt på CS5. Några av nyheterna på designsidan: Perspektivritning och de nya penslarna i Illustrator, flera sidstorlekar i samma fil, Doughnut-verktyget och automatiska bildtexter i Indesign, motivanpassad ifyllning och figuromformning i Photoshop. Kati Rinne education marketing manager Adobe På IT, medier och design-programmet använder vi oss mycket av Adobes programvara som till exempel, Flash, Photoshop, Illustrator, Dreamweaver. Vilket ger oss studenter en bred grundkunskap i många av de digitala verktygen, men vi får också utrymme att specialisera oss och lära oss att reflektera kring de program vi använder. Denna kombination av praktik och reflektion är vår styrka, då det ger oss spetskompetens lika väl som bredkompetens och ett reflekterande tanksesätt som vi studenter sätter ett högt värde på. Vi är glada att kunna presentera Adobe på vår examensutställning. 13 katalog.indd 13 5/24/10 12:38:20 PM

14 Digital (latin digita lis som hör till fingrarna, tårna, av di gitus finger, tå ). Information som uttrycks i form av siffror, bokstäver, eller någon annan begränsad mängd av diskreta symboler är digital. Om informationen däremot lagras som en kontinuerligt varierande storhet är informationen analog. Verktyg (jfr ty. Werkzeug), redskap för bearbetning av material. Verktyg kan vara skärande (t.ex. kniv, borr, såg), formande (t.ex. hammare, sax), fasthållande (t.ex. tång), avsedda att vrida skruvar och muttrar (t.ex. skruvnyckel). Exempel på digitala verktyg är Photoshop, Eclipse och Dreamweaver. katalog.indd 14 5/24/10 12:38:20 PM

15 katalog.indd 15 5/24/10 12:38:20 PM

16 I * * IT (eng. information technology), är ett samlingsbegrepp för de möjligheter som skapats genom framsteg inom datateknik och telekommunikation. IT för oss är att programmera med hjälp av olika programmeringsspråk, experimentera med databaser och skapa nya IT lösningar. T o a d. s q l E c l i p s e. j s D r e a m w e a v e r. h t m l F l a s h. s w f. f l a. m o v Att kunna hantera dessa verktyg är till stor fördel professionellt, och möjligheterna till en framtid inom IT är många. Till exempel kan man arbeta som programmerare. katalog.indd 16 5/24/10 12:38:20 PM

17 IT, medier och design, 180 högskolepoäng Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4 Termin 5 Termin 6 Medieteknik AB Introduktion till medieteknik Visuell kommunikation Publicering via Internet Ljud och rörlig bild Informatik A Individ, grupp och organisation Programmering, grunder Databaser och datamodellering Människa-datorinteraktion Medieteknik AB och programspecifika kurser Svenska och retorik Interaktiva medier Design, innovation och kreativitet IKT och lärande Medieteknik AB och programspecifika kurser 3D-grafik och animering Introduktion till medieteknisk forskning Webbapplikationer Designprojekt Medieteknik C Vetenskap, teori och metod Specialkurs C-uppsats Programspecifika kurser Affärsverksamhet, organisation och projekt Praktik Praktiskt examensarbete 17 katalog.indd 17 5/24/10 12:38:20 PM

18 Visuell kommunikation Under delkursen fick vi möta en designbyrå som gav feedback på arbetet och tips på förbättringar. Detta gjorde kursen mer intressant. Kristian Lindgren, IMD 07 Visuell kommunikation var en delkurs inom medieteknik AB-kursen som gav oss goda kunskaper i typografi, layout, färg och form. Vi arbetade med bildberättande och originalframställning av text och bild för både tryckta och digitala medier. Utöver en historisk bakrund till visuell kommunikation behandlades även form-och färglära, desktop publishing samt trycksaksprocessen. Kursen gav inspiration till att söka efter kreativa kommunikationslösningar och lärde oss att kritiskt granska en produkt ur kommunikativa och medietekniska perspektiv. Vi fick lära att oss hantera relevanta digitala verktyg för layout, grafisk formgivning och bildbehandling som Photoshop, Illustrator och InDesign. Dessa färdigheter var till stor användning i kommande kurser och projekt under utbildningen. Som projektarbete under delkursen fick vi i uppdrag att ta fram en grafisk profil till konferensen Mångfaldens möjligheter arrangerad av Södertörns högskola hösten Här fick grupperna praktiskt tillämpa de kunskaper kursen gett. 18 katalog.indd 18 5/24/10 12:38:21 PM

19 Publicering via Internet Kursen Publicering via Internet gav oss grundläggande kunskaper om Internets förutsättningar, användningsområden och framtida möjligheter. Vi fick lära oss hur man utnyttjar Internet som medium på ett effektivt och användarvänligt sätt. Kursen behandlade både teori om informationsdesign och användargränssnitt samt gav praktiska färdigheter i Hyper Text Markup Language (HTML), Cascade Styling Sheets (CSS) och programeringsspråket JavaScript. Att designa för användaren var ett genomgående tema i kursen, vilket innebär att användarens förutsättningar, mål och behov alltid ska vara i fokus för designen. Genom att ta hänsyn till alla dessa aspekter lärde vi oss hur man skapar en positiv användarupplevelse. Att sätta användaren i fokus lärde oss att tänka på allt från användarens internetuppkoppling, webbläsare och bildskärmsupplösning men också att ta hänsyn till visuella riktlinjer för webben. Även Kodning av webbsidan var definitivt min favoritdel, och kunskaper inom Cascade Styling Sheets (CSS) har kommit till stor användning. Hannes Anderblad, IMD 07 tillgänglighet behandlades och gav oss kunskaper i hur man möter användares fysiska begränsningar som till exempel synnedsättning. I den praktiska delen av kursen genomfördes ett projektarbete i grupp där uppgiften var att skapa en webbsida. 19 katalog.indd 19 5/24/10 12:38:21 PM

20 Ljud och rörlig bild Jag fick lära mig vad man ska tänka på när man filmar, hur man berättar en historia med film. David Boll, IMD07 Delkursen Ljud och rörlig bild behandlar olika delar som ingår i filmproduktion. Under kursen fick vi både teoretisk och praktisk kunskap i hur man kommunicerar traditionellt och interaktivt med hjälp av ljud och rörlig bild. De moment som behandlades var bland annat berättarteknik, gestaltning, produktion, distrubition och manus. Vi övade intervjutekniker, berättelsemodeller och dramaturgi. Kursen gav även färdigheter i fotografering, ljussättning, videoredigering samt upptagning och redigering av ljud med aktuell digital teknik. De praktiska kunskaperna övades parallellt med undervisning i den rörliga bildens historia. Det avslutande praktiska projektet genomfördes i grupp och gick ut på att skapa en kortare filmproduktion med Internet som distrubitionsmedium. Grupperna fick välja mellan att göra en informationsvideo eller ett personporträtt. Nu fick vi visa vad hade vi lärt oss under kursens gång och det digitala verktyg som användes för att redigera filmerna var Premier Pro. Studenterna agerade regissörer, tekniker, redigerare och i många fall även skådespelare. Kreativiteten flödade, och det blev många roliga och intressanta filmer som lades ut på YouTube. Dem kan man se på medieteknik. 20 katalog.indd 20 5/24/10 12:38:22 PM

21 Programmering, grunder Delkursen gav en praktiskt orienterad introduktion till det tekniska och kreativa hantverket att programmera. Delkursen, som är en delkurs i Informatik A, fokuserar på objektorienterad Javaprogrammering. Vi använde oss av programmeringspråket Java med det digitala verktyget Eclipse, vilket också gav en värdefull erfarenhet av ett viktigt verktyg som används professionellt idag. De flesta moderna programmeringsspråk som förekommer i webbsammanhang och i spelproduktion har väldigt stora likheter med Java. Under denna delkurs fick vi lära oss ett för oss nytt språk som visade sig vara mycket användbart även i andra projekt under utbildningens tre år. Utan den skulle vi aldrig kunnat ta steget från att göra enkla statiska webbsidor till att göra avancerade produktioner innefattande diskussionsforum, databaskoppling och inloggning. Om man vill jobba med webb och interaktiva medier så är det nästan ett måste att ha förståelse för programmering. Den fem veckor långa delkursen innehöll föreläsningar och laborationer, både individuellt och i grupp. Vi tränades i att metodiskt lösa programmeringsproblem genom problemanalys, implementering, testning och felsökning. Jag vill inte påstå att man kommer att kunna allt efter att gått delkursen, men steget dit blir mycket, mycket mindre. Jonas Palmqvist, IMD katalog.indd 21 5/24/10 12:38:22 PM

22 Interaktiva medier Kursen var väldigt intressant och vi fick äntligen använda oss av Flash. Omid Sharifpour, IMD07 Den här delkursen gav en introduktion till metoder, tekniker och verktyg för design, framställning och distribution av interaktiva multimediala produktioner, som till exempel nyhetsgrafik på webben, digitala läromedel, vinjetter och mobiltelefonapplikationer. Vi fick lära oss om berättarteknik för interaktiva medier, bland annat genom att utföra en analysövning på en webbsida. Uppgiften gick ut på att besöka och analysera en befintlig sida, helst från ett företag eller en organisation. Utifrån sidans uppbyggnad, innehåll, form och teknik skulle vi undersöka vem den riktas mot, vad som ska förmedlas och varför. Efter detta var det vår tur att utforma en interaktiv webbsida, resultaten blev fantasifulla och av stor bredd. Vi arbetade framför allt med mjukvaran Flash. Eftersom delkursen heter Interaktiva medier så var det en självklarhet att vi fick möjlighet att blanda medierna vi valde att arbeta med, så som ljud, rörlig bild och animationer. Delkursen gav en bra introduktion till objektorienterad programmering och människa-datorinteraktion. Erfarenheterna och kunskaperna vi samlade under Interaktiva medier har visat sig vara väldigt nyttiga, då allt fler webbsidor vill profilera sig och söker sig mot en specifik målgrupp. Vi lärde oss att inte bara tänka på utseendet utan även vem användaren är. 22 katalog.indd 22 5/24/10 12:38:23 PM

23 Design, innovation och kreativitet I den programspecifika kursen Design, innovation och kreativitet fick vi en inblick i designprocessen och arbetet från idé till färdig designlösning. De tre begreppen; design, innovation och kreativitet utgör tillsammans grundstenarna i en designprocess men samtidigt är de viktiga separata delar. Kursen förmedlade kunskaper i och erfarenheter av praktiska och teoretiska designmetoder relaterade till området interaktionsdesign. Kursen fokuserade på kreativa processer och metoder för utvecklingen av interaktiva produkter och tjänster. Genom att uttnyttja flera olika konstnärliga arbetsätt fick kursen en tydlig kreativ inrktning, IT gick off-line och blev fysisk. Vi fick delta i olika workshops i bland annat skissteknik och low-fi-prototyping. Low-fi prototyperna skapades med hjälp av ihopsamlat skräp och sedan fick vi låta fantasin sätta gränserna. Projektet bestod av flera olika moment där vi skulle gestalta en ny artefakt utifrån gruppens egna ideér. Först fick vi designa och utforma en affisch som skulle presentera den nya artefakten och skulle vara antingen harmonisk eller dynamisk, denna skulle göras för hand. Sedan fick vi skapa fysiska prototyper för att visa informationsflödet i tjänsten eller produkten. Avslutningsvis skulle artefakten visas upp i någon digital form. Som avslutning på kursen anordnades en utställning där vi visade upp vad vi hade åstadkommit under kursens olika moment. Vi fick lära oss hur man kan angripa designprocessen på ett helt nytt, mer konkret sätt. Emma Nordin, IMD07 23 katalog.indd 23 5/24/10 12:38:24 PM

24 3D-grafik och animering Cinema 4D för 3D produktion var överraskande roligt. Adler Fagerström, IMD07 I kursen 3D-grafik och animering fick vi genom praktiska övningar i programmet Cinema 4D förståelse för 3D-processen och de verktyg och funktioner som krävs för att skapa 3D-grafik och animeringar. Kursen bestod av laborationer, föreläsningar, slutprojekt och en projektrapport. Under laborationerna fick vi med hjälp av steg-för-steg-instruktioner öva på att visualisera olika objekt tredimensionellt och få objekten att se verklighetstrogna ut genom att jobba med hantering av ytmaterial och ljussättning. Kunskaper i 3D-grafik och animering används ofta i dag i olika reklamsammanhang och produktpresentationer. 3D-grafik och animering var en av de få kurser under IMD-programmet där vi fick jobba helt individuellt. Kursen avslutades med ett slutprojekt där vi skulle visualisera en elektronisk produkt. Antingen fick vi välja att göra en produkt som redan existerade och skulle modifiera den genom att ta bort eller lägga till funktioner, annars fick vi välja att visualisera en helt ny produkt som inte finns. Gemensamt för de båda alternativen var att produkten skulle kunna tillverkas och fungera med de tekniska möjligheter som finns idag. I projektet ingick också att skriva en projektrapport där man beskrev hur man arbetat för att genomföra projektet. 24 katalog.indd 24 5/24/10 12:38:24 PM

25 Webbapplikationer Webbapplikationer var en delkurs inom medieteknik på AB nivå där vi först och främst lärde oss att använda skriptspråket PHP tillsammans med HTML för uppbyggnad och CSS för visualisering. Det som gjorde kursen extra intressant var att vi fick dra nytta av det vi hade lärt oss i tidigare kurser under utbildningen som Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) och databasmodellering och applicera detta i utformningen av mer avancerade webbsidor. Kursen innehöll ett antal labrationer som gick ut på att göra interaktiva funktioner till dynamiska hemsidor. Kursens första tre veckor innebar olika laborationer och varje labb presenterade nya metoder och utmaningar. För mig var denna delkurs De två sista veckorna ägnades åt hemtentamen, som en av utbildningens roligaste, vi fick bland an- bestod av att man utifrån en beskrivning och kravspecifikation skulle göra ett bokningssystem för biobiljetter. Alla i klassen arbetade frenetiskt och under tidspress, men nat lära oss att använda det var en bra erfarenhet inför arbetslivet. skriptspråket PHP. Kursen gav oss en teoretisk grund till datamodeller och Jimmy Svejderud, IMD07 databasteori, färdigheter i databashantering, samt databas baserad publicering via Internet. Att använda skriptspråket PHP blev en favorit för många av oss i klassen. 25 katalog.indd 25 5/24/10 12:38:25 PM

26 Designprojekt Det var en bra erfarenhet att arbeta mot en extern uppdragsgivare. Karl Alnebratt, IMD07 God design är inte bara skönhet utan även att produkten eller tjänsten man designar är lättanvänd och har god funktionalitet. Under den programspecifika kursen Designprojekt fick vi stor användning av kunskaper från tidigare kurser, och stor vikt lades vid att omsätta teoretiska kunskaper till praktiska designlösningar. I projektform skulle vi utveckla koncept, beteende och gränssnittsdesign för interaktiva artefakter. Uppdragsgivare för projekten var dels Publit, som är ett print on demand-företag och Botkyrka konsthall som båda hade skarpa projekt de sökte en interaktiv lösning för. Förutom att designa en artefakt fick vi även analysera vår egen designprocess i en skriftlig rapport. Fokus för kursen låg på praktiska designövningar såsom framställande och analys av interaktiva storyboards, skisstekniker, prototyper och presentationer. Vi fick lära oss att sätta oss in i designerns roll vid framtagande av användarcentrerade, interaktiva produkter och tjänster. Kursen Designprojekt gav oss praktisk erfarenhet om hur en designprocess kan gå till och hur vi kan använda kunskaperna inom produktutveckling och i olika webbprojekt. 26 katalog.indd 26 5/24/10 12:38:25 PM

27 C-uppsats Delkursen C-uppsats inom medieteknik går ut på att genomföra en empirisk studie inom det medietekniska området, och vi fick själva välja ämne och frågeställning för studien. Under samma termin förbereddes vi väl inför skrivandet med kursen Vetenskap, teori och metod där vi fick lära oss om olika datainsamlingsmetoder, hur man sammanställer och analyserar data, för att till slut använda resultaten i våra undersökningar. Syftet med C-uppsatsen är att lära sig att skriva vetenskaplig text, ta del av och reflektera kring forskning inom området medieteknik och fördjupa sig inom ett visst ämne. IMD-programmet är generellt sett väldigt praktiskt lagt, men vi har även fått arbeta en hel del med seminarier och mer eller mindre vetenskapliga rapporter, den här delkursen fokuserar på detta. Att skriva C-uppsats är även förberedande för studier på avancerad nivå inom det ettåriga magisterprogrammet Interactive media design, som ges av medieteknik ämnet på Södertörns högskola eller andra masterprogram. Om man skriver om något man tycker är intressant så blir arbetet med uppsatsen inte alls så jobbigt som många säger. Tony Berger, IMD07 C-uppsatsen var ett bra tillfälle att fördjupa sig inom det område man vill verka inom efter examen. 27 katalog.indd 27 5/24/10 12:38:26 PM

28 Praktik Jag lärde mig verkligen att ta för mig!. Vanessa Jonasson, IMD07 Den kurs som de flesta i klassen längtat efter under utbildningen är praktik som vi gör under den sista terminen. I två och halvt år har vi både teoretiskt och praktiskt förberett oss inom det tvärvetenskapliga och omfattande området medieteknik. Under våren 2010, var det dags för oss att testa vår kunskap. Praktik stod på schemat. Praktikkursen var väl uppskattad just på grund av att man fick testa sina kunskaper på ett sätt man inte riktigt kunnat göra under kurserna tidigare. Vi hade möjlighet att själva välja var vi ville göra praktik och på så vis få jobba med något man tycker är extra intressant. I klassen var variationen på praktikplats bred, med allt från webb-och reklambyrå till fotbollsklubb. Väl på plats lärde man sig mycket nytt och nyttigt. Det bästa med att praktisera var att vi fick en inblick i hur det fungerar på en arbetsplats i branchen, och för vissa blev praktikplatsen den egna arbetsplatsen med fast tjänst. Under praktiken fick man en känsla för hur man arbetar praktiskt med det de teoretiska kurserna lärt oss under programmet. Det var intressant att se hur mycket av det man har studerat i skolan kunde användas på ett praktiskt plan nästan per automatik då vi fått in en viss vana och ett tankesätt under utbildningen. Det var även under praktiken som många av oss insåg IT, medier och design-programmets största potential, att man får en bred grund. 28 katalog.indd 28 5/24/10 12:38:26 PM

29 Praktiskt examensarbete Det praktiska examensarbetet är ett självständigt projekt där vi fick tillfälle att tillämpa och demonstrera de kunskaper vi har fått under utbildningen. Många av oss valde att göra sitt praktiska examensarbete på praktikplatsen medan andra utformade nya projekt för att fördjupa sina kunskaper inom något medietekniskt område. Vissa gjorde därmed projekt för något företag medan andra hittade egna ämnen att utforska. Den gemensamma faktorn var, som namnet på kursen antyder, att examensarbetet ska vara av en praktisk karaktär och sedan avslutas med en skriftlig rapport. Arbetet har för de flesta inneburit ett verklighetsförankrat projekt och gett bra erfarenheter inför framtiden, att arbeta med skarpa uppdrag ger också tillfälle att knyta kontakter med folk i branschen. Kursen bygger mycket på självständigt arbete och ger varje student möjlighet att visa upp sina kunskaper. Eftersom både praktikplats och examensarbete kan väljas av studenten själv ökar speialiceringsmöjligheterna genom att gå dessa kurser. Det roligaste med den här kursen är att kunna knyta ihop teorin och praktiken på ett annat sätt än tidigare. Louise Stöckigt, MT 29 katalog.indd 29 5/24/10 12:38:26 PM

30 katalog.indd 30 5/24/10 12:38:26 PM

31 CMYK. Även kallad subtraktiv färgblandning används i blandning av färg som överförs till papper eller annan tryckmedia, det vill säga synliggörs genom reflekterat ljus till skillnad från exempelvis datorskärmar som arbetar med emitterat ljus, strålning och enbart visar färger i RGB-modellen. RGB. Även kallad additiv färgblandning används i blandning av emitterat ljus, som i bildskärmar och strålkastarljus. En praktisk användning av additiv färgblandning är så kallade HTML-färger (webbfärger). katalog.indd 31 5/24/10 12:38:26 PM

32 * * Ett medium är något som kan förmedla eller överföra information eller budskap. Bilder, texter, tal och ljud är det vanligaste som förmedlas via medierna. Vanliga medier är te- P r e m i e r e. p p j m p 3. a i f f. f l v. a i. I l l u s t r a t o r. a i. e p s M. P h o t o s h o p. p n g. p s d g i f F l a s h. f l a P h o t o s h o p. p s d D r e a m w e a v e r. h t m I n d e s i g n. i n d d. p d f. p s d. j p g levision, video, film, radio, musik, tidskrifter, böcker, datorspel, Internet och telefon. På IT, medier och design-programmet involveras alla medier och vi lär oss att hantera alla dessa på det mest optimala sättet. Med en grund i medier och medieteknik kan man till exempel bli multimediaproducent. katalog.indd 32 5/24/10 12:38:26 PM

33 Möt IMD07 IMD07 är den sjätte klassen som utexamineras från programmet IT, medier och design på Södertörns högskola sedan starten Det är också den första kullen studenter som jag som ny programansvarig har det stora nöjet att se göra sin sista termin på IT, medier och design-programmet. Som ny på Södertörns högskola var IMD07 den första klassen som jag fick förmånen att arbeta med, och jag har under deras sista två år på programmet kunnat följa deras utveckling och prestationer. Det som slog mig mest när jag först träffade klassen var den upptäckarlusta och entusiasm som jag kunde se i gruppen, och hur enkelt och oproblematiskt de utnyttjade olika typer av digitala verktyg och medier för att lösa de uppgifter som de fick framför sig. Dessa färdigheter har studenterna utvecklat, förfinat och specialiserat under åren på programmet. Med utgångspunkt från kurserna de har läst har alla hittat sin egen nisch inom det breda och mångfacetterade området som täcks in av orden IT, medier och design. För att möta en dynamisk och ständigt föränderlig arbetsmarknad behövs en utbildning i ständig förändring och som förbereder studenterna inte så mycket för de digitala verktyg och teknologier som finns idag, utan för det som kommer i framtiden. Detta ställer krav på generell kunskap, kunskap som går att tillämpa när förutsättningarna förändras, och på en förmåga att kunna sätta sig in i nya teknologier, nya arbetssätt och ny kunskap. Min målsättning med programmet är att utbilda just denna typ av generalister, som har en bred kunskapsbas med sig ut från högskolan, beredda på de utmaningar som arbetslivet innebär. När jag ser på IMD07 och det som de har åstadkommit under åren här på Södertörns högskola är jag övertygad om att de har just dessa egenskaper. Den katalog som du nu sitter med i din hand innehåller presentationer av framtidens innovatörer, kreatörer, entrepenörer och konstruktörer. Många av namnen här kommer du säkert att se igen, på ett eller annat sätt. Fredrik Winberg programansvarig IT, medier och design-programmet 33 katalog.indd 33 5/24/10 12:38:27 PM

Projektor 2011 IMD08. digital. design. typografi - årets tema. och. design. medier. cmyk. multimedia. rgb. imdinnovation

Projektor 2011 IMD08. digital. design. typografi - årets tema. och. design. medier. cmyk. multimedia. rgb. imdinnovation Projektor 2011 IMD08 och IT medier design multimedia imdinnovation rgb kreativitet cmyk design typografi - årets tema digital innehåll Projektor 2011 ges ut i samband med examensutställningen för studenterna

Läs mer

Innehåll. 5 Utställningsprogram. Institutionen för kommunikation, teknik och design, Södertörns högskola. 7 Möt IMD03! 10 Kreativitet och Kritik

Innehåll. 5 Utställningsprogram. Institutionen för kommunikation, teknik och design, Södertörns högskola. 7 Möt IMD03! 10 Kreativitet och Kritik Projektor 2007 ges ut i samband med slututställningen för studenterna på programmet IT, medier & design, IMD03. Stockholms Akademiska Forum, Kulturhuset 1 4 februari 2007. Institutionen för kommunikation,

Läs mer

katalog_projektor2008-2.indd 1 2008-05-14 21:59:47

katalog_projektor2008-2.indd 1 2008-05-14 21:59:47 katalog_projektor2008-2.indd 1 2008-05-14 21:59:47 Projektor 2008 ges ut i samband med slututställningen för studenterna på programmet IT, medier & design, IMD05. Stockholms Akademiska Forum, Kulturhuset,

Läs mer

2 februari, öppet 10.00 21.00 10.00 Pressfrukost

2 februari, öppet 10.00 21.00 10.00 Pressfrukost 1 2 februari, öppet 10.00 21.00 10.00 Pressfrukost 13.00 Öppningstal Johan Bornebusch, prefekt för Institutionen för kommunikation, teknik och design, Södertörns högskola 14.00 Design i förändring Cristian

Läs mer

Användbar webbdesign.

Användbar webbdesign. Examensarbete Användbar webbdesign. Vilka faktorer som är avgörande för att en användare ska uppleva användbarhet på en webbplats. Författare: Ellinor Grönfors Handledare: Peter Adiels Examinator: Patrik

Läs mer

Kompass. Vilka är framtidsbranscherna? REDO FÖR JOBB. vägar till din nya karriär. Tips & trix. Ett magasin från Nackademin 2015

Kompass. Vilka är framtidsbranscherna? REDO FÖR JOBB. vägar till din nya karriär. Tips & trix. Ett magasin från Nackademin 2015 Kompass Ett magasin från Nackademin 2015 26 vägar till din nya karriär Tips & trix REDO FÖR JOBB Vilka är framtidsbranscherna? 1 BYGG DESIGN IT KOMMUNIKATION HÄLSA Innehåll Tips & trix - Redo för jobb

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Kursprogram 2015-16 Laddade utbildningar inom text, design, publishing, webb, video och audio. Batter. Kommunikation Ger energi till dina kunskaper

Kursprogram 2015-16 Laddade utbildningar inom text, design, publishing, webb, video och audio. Batter. Kommunikation Ger energi till dina kunskaper 2015-16 Laddade utbildningar inom text, design, publishing, webb, video och audio. Porto Betalt B Var med och tävla! i firar 20 år 9 nya kurser Nylansering av klippkort Se årets kurskatalog Pro kurser

Läs mer

ETT BRINNANDE INTRESSE

ETT BRINNANDE INTRESSE Examensarbete för IT-pedagogprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2009 ETT BRINNANDE INTRESSE Ett aktionsbaserat utvecklingsprojekt Christian Elvemo, Fredrik Westholm & Pär Pettersson Sammanfattning

Läs mer

Var med och forma framtiden

Var med och forma framtiden Data/IT Var med och forma framtiden Vill du vara med och skapa framtidens tjänster, produkter och underhållning? I den här broschyren möter du studenter som gått våra utbildningar inom IT, matematik och

Läs mer

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22.

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22. Data/IT XXXprogrammet 2 Innehåll Datavetenskap 4 Informatik, Medieteknik 12 Elektroteknik, Fysik, Matematik 17 Distansstudier 21 Fristående kurser 22 Förberedande utbildningar 22 Studera vidare 22 Var

Läs mer

Digitala material med egenskaper: Rådande trender inom media

Digitala material med egenskaper: Rådande trender inom media Digitala material med egenskaper: Rådande trender inom media En analys av en framstående designtrend. Richard Eklund Tomas Jönsson Institutionen för informatik Digital Medieproduktion Examensarbete på

Läs mer

UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK

UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK FORMGE DIN FRAMTID PÅ STENEBY Steneby är en kreativ kultur- och utbildningsmiljö i Dalsland drygt 17 mil norr om Göteborg. Här finns två skolor: Stenebyskolan

Läs mer

Informatik, Medieteknik 11. Elektroteknik, Fysik, Matematik 16. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22.

Informatik, Medieteknik 11. Elektroteknik, Fysik, Matematik 16. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22. Data/IT XXXprogrammet 2 Innehåll Datavetenskap 4 Informatik, Medieteknik 11 Elektroteknik, Fysik, Matematik 16 Teamwork 20 Distansstudier 21 Fristående kurser 22 Förberedande utbildningar 22 Studera vidare

Läs mer

Design, konst och musik

Design, konst och musik Design, konst och musik XXXprogrammet 2 Innehåll Design + Change 4 Visual Communication + Change 6 Interaktionsdesigner 8 Inrednings- och butikskommunikation 10 Kulturledarprogrammet 12 Ämneslärarprogrammet,

Läs mer

Välkommen till Forskarhjälpen 2015!

Välkommen till Forskarhjälpen 2015! App-jakten Uppstartskonferens 4 maj 2015 Välkommen till Forskarhjälpen 2015! Elever och lärare runt om i Sverige Forskare vid Stockholms Universitet Nobelmuseet Nobelmuseet 2015 Box 2245, 103 16 Stockholm

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Kursprogram 2014 Vårens och sommarens alla laddade utbildningar inom text, design, publishing, webb, video och audio. Batter

Kursprogram 2014 Vårens och sommarens alla laddade utbildningar inom text, design, publishing, webb, video och audio. Batter 2014 Vårens och sommarens alla laddade utbildningar inom text, design, publishing, webb, video och audio. Porto Betalt B Missa inte årets Creative day. Vår mesta och bästa hittills! Se sista sidan Var

Läs mer

FutureD. Vad vill du bli när du blir stor?

FutureD. Vad vill du bli när du blir stor? FutureD Vad vill du bli när du blir stor? Hej! Du får den här katalogen för att du för tillfället pluggar tills ögonen blöder på en av Sveriges absolut bästa datautbildningar. Det är rent av löjligt hur

Läs mer

Interaktivt stöd vid introduktion av nyanställda

Interaktivt stöd vid introduktion av nyanställda Interaktivt stöd vid introduktion av nyanställda Master of Science Thesis [in the Programme Information Engineering] NIKLAS KIHL-FORSBERG Department of Computer Science and Engineering CHALMERS UNIVERSITY

Läs mer

C-UPPSATS. Designbank

C-UPPSATS. Designbank C-UPPSATS 2008:222 Designbank Funktions- och designprinciper för en ny typ av webbaserat system Robin Cox Johan Westling Luleå tekniska universitet C-uppsats Mediedesign Institutionen för Musik och medier

Läs mer

XXXprogrammet. Innehåll

XXXprogrammet. Innehåll Ekonomi XXXprogrammet Innehåll Ekonomer växer här 3 Framtidens ekonomutbildning 4 Civilekonomprogrammet 6 Detaljhandel och Service Management 8 Ekonomprogrammet 10 Enterprising & Business Development 12

Läs mer

E-Learning. Distansutbildning och campus går ihop allt mer. Vad är e-learning? Företagsutbilda rätt på webben. Är du färgblind? Grattis!

E-Learning. Distansutbildning och campus går ihop allt mer. Vad är e-learning? Företagsutbilda rätt på webben. Är du färgblind? Grattis! annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Oktober 2008 E-Learning Vad är e-learning? Läs mer på sid 4. Företagsutbilda rätt på webben Läs mer på sid 8 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

Interaktionsdesign med papper och penna

Interaktionsdesign med papper och penna Södertörns högskola 15 hp Medieteknik Vårterminen Vårenterminen 2012 2012 Interaktionsdesign med papper och penna Interactiondesign with paper and pencil Av: Amna Kodzaga & Alba Smitterberg Handledare:

Läs mer

Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Välj ett universitet där allt är möjligt.

Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Välj ett universitet där allt är möjligt. Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016 Välj ett universitet där allt är möjligt. Linnéuniversitetet Ett universitet där allt är möjligt Ta dig till framtiden på ditt eget sätt På omslaget: Parkour

Läs mer

Design och implementation av ett webbaserat bokningssystem för offentlig sektor

Design och implementation av ett webbaserat bokningssystem för offentlig sektor Design och implementation av ett webbaserat bokningssystem för offentlig sektor David Åberg 9 februari 2009 Examensarbete i Datavetenskap, 30 hp Handledare på CS-UmU: Helena Lindgren Extern handledare:

Läs mer

Projektrapport Ewa Kwiatkowska & Marika Johansson

Projektrapport Ewa Kwiatkowska & Marika Johansson Projektrapport Ewa Kwiatkowska & Marika Johansson Projekt: webbplatsutveckling 15 hp Vårterminen 2011 Sammanfattning I den avslutande kursen för webbredaktörsprogrammet skulle vi göra ett projektarbete.

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi

Civilingenjör i industriell ekonomi Civilingenjör i industriell ekonomi Industriell ekonomi Industriell ekonomi - internationell LiU EXPANDING REALITY Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Inledning Välkommen till I-programmen! 2

Läs mer