Greppa Näringen- Stina Olofsson Hans Nilsson Jordbruksverket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Greppa Näringen- Stina Olofsson Hans Nilsson. 2010-02-12 Jordbruksverket"

Transkript

1 Greppa Näringen- vägvisare för uthålligt lantbruk Stina Olofsson Hans Nilsson Projektledare Utbildningsansvarig Jordbruksverket

2 Greppa Näringen 1. Syfte 2. Var? 3Hur? Vilka effekter? 5. Vad behövs för fortsatt framgång?

3 Greppa Näringen -ett samarbete sedan 2001 mellan: Jordbruksverket, LRF länsstyrelserna ett stort antal rådgivningsföretag

4 Syfte Greppa Näringen ska inspirera och motivera lantbrukare och rådgivare att använda kunskap så att gårdens miljöpåverkan minskar och lönsamheten förbättras Bidra till att miljökvalitetsmålen nås: Ingen övergödning, Giftfri miljö Begränsad klimatpåverkan

5 Nya förutsättningar Östersjön- Baltic Sea Action Plan (BSAP) Vattendirektivet Klimatfrågan Integrerat växtskydd Foto:Stina Olofsson, Fårö juli 2005

6 Minskning av fosforförluster, nitratutlakning, avgång av ammoniak och växthusgaser, samt negativa effekter av växtskyddsmedel Foto: Stina Olofsson

7 Känsliga områden- Nitratdirektivet Skåne, Halland och Blekinge Kustområden samt Gotland och Öland Jordbruksområden i Östergötland, söder om Vänern samt ki kring sjöarna Mälaren och Hjälmaren

8 Utvidgat område Dalarna Gävleborg Nya län % 18 % 11 % Värmland 17 % 6400 rådgivningsmedlemmar 1130 våtmarksmedlemmar 48 % 27 % Jönköping Kronoberg 17 % 20 % 28 % ha Drygt 200 rådgivare gårdsbesök under 9 år växtnäringsbalanser i databasen 39 % 45 % 60 %

9 Greppa Näringens rådgivning Rådgivnings- g plan Rådgivningsbesök 3-4 år Uppföljningsbesök, miljömålsavstämning Ny rådgivningsplan

10

11 Rådgivning

12 Databas över gårdarna Uppmätta effekter på överskott i växtnäringsbalanser Beräknade effekter av kväveutlakning och fosforförluster Förändrat beteende (miljömålsavstämning) Kä Kväveutlakning tlki Ammoniakavgång Fosforförluster Växtskydd Markpackning

13 Resultat från växnäringsbalanser , kväveöverskott 160-6,4 kg/ha ,2 kg/ha Första - 3,0 kg/ha* 60 Sista Växtodling Mjölk Gris Ca 4 år mellan första och sista balansen

14 Resultat från växnäringsbalanser , fosforöverskott 8-3,4 kg/ha 6-0,8 kg/ha ,4 kg/ha Växtodling Mjölk Gris Första Sista Ca 4 år mellan första och sista balansen

15 Kväveinförsel på växtodlingsgårdar kg N/ha 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,00 60,0 Gårdarna med högst effektivitet Gårdarna med lägst effektivitet Vegetabilier Strömedel Org. Gödsel *** ten Mineralgödsel ten Foder * Animalier Kvävefixering Kvävenedfall 40,0 20,0 0,0 hög N-effektivitet bästa medel låg N-effektivitet sämsta 249 gårdar 1245 gårdar 249 gårdar

16 kg N/ha Kväveinförsel på mjölkgårdar 300,0 Gårdarna med lägst effektivitet 250,0 200,0 150,0 100,0 Gårdarna med högst effektivitet Vegetabilier * Strömedel * Org. Gödsel Mineralgödsel *** Foder *** Animalier Kvävefixering *** Kä Kvävenedfall dfll 50, ,0 bästa medel sämsta hög N-effektivitet medel låg N-effektivitet 240 gårdar 1200 gårdar 240 gårdar

17 Beräknad kväveutlakning -utfört i STANK in MIND OBS! Ingen direkt koppling till minskat överskott per ha eller ändrat överskott! Baserat på -Grödfördelning Stallgödselanvändning -Bearbetningstidpunkt inkl vallbrott -Fånggrödor -Stallgödselanvändning Beräknad totaleffekt 1000 ton kväve Vi håller nu på att räkna på motsvarande sätt på ammoniakavgång

18 Åtgärder kväveutlakning -procentuell skillnad före och efter 2000 Anpassa kvävegivor Efter grödans behov Efter direkt stallgödseleffekt l Efter långsiktig stallgödseleffekt Spridning Minskat flytgödsel på hösten Antal aktuella gårdar Totaleffekt ca 1000 ton kväve Ändrad bearbetning Från höst till vår Från tidig till sen höst Senarelagt vallbrott Hindra utflöde Odlar fånggröda Anlagt våtmark

19 Åtgärder fosforförluster -procentuell skillnad före och efter 2000 Anpassa fosforgivor Har aktuell markkarta Anpassar efter markkarta Minskat inköp av mineralfosfor Hindra fosforförluster Myllar mineralgödselfosfor Anlagt skyddszoner Bevuxna översvämningsmarker Motverkar vinderosion Motverkar ytavrinning Väldränerat Antal aktuella gårdar Totaleffekt ca 20 ton fosfor Anpassar fosfor i fodret Efter grovfoderanalys Efter djurslag Efter blöt- eller torrfoder

20

21 Vad behövs för ett uthålligt lantbruk? Tillräckligt betalt för produktionen Lagstiftning i botten logiska regler Frivillighet Miljöersättningar Information och rådgivning Samverkan

22 Tack för uppmärksamheten! Läs mer på Bilder: Stina Olofsson Hans Nilsson Cecilia Linge Josefin Kihlberg Johan Malgeryd m.fl.

23 Vägar till Hållbarhet KSLA Sören Eriksson Sju Gårdar

24 EN GLOBAL MARKNAD ÖKAD PRISPRESS RÅVARORNA ANONYMARE BÖNDERNA FÄRRE PRODUKTIONEN MINSKAR

25 Andel svenska livsmedel av svensk livsmedelskonsumtion, procent

26 9 av10 har förtroende för Sveriges bönder De flesta vill ha ursprungsmärkning Allt fler vill ha ekologiskt kt Varannan vill köpa närproducerat 2 av tre bönder vill sälja mer närproducerat

27

28 Syfte och Mål Vi ska erbjuda hållbart producerade mjölkprodukter till miljömedvetna konsumenter så att vi kan utveckla oss själva och vårt företagande, samtidigt som vi har roligt!

29 Hållbar produktion?

30 Ekologiskt Optimal användning av resurser Ingen användningen av handelsgödsel GMO- fri produktion Ingen användning bekämpningsmedel Kretsloppstänk i hela kedjan Djuromsorg, lösgående djur, ko-kalv, Hög andel hemmaproducerat foder

31

32 Närproducerat Geografi Närhet till konsument Transporter Min egen bonde Öppenhet, öppna gårdar Lokala handlarna, våra bästa vänner

33 Klimatsmart! Växtodling, långliggande li vallar Energianvändning på gården Friska djur Lång betessäsong, naturbeten Hög självförsörjning på foder Inköpt foder, klimatberäknat Arbetet på den egna gården betyder mer än Arbetet på den egna gården betyder mer än transporterna i mjölkproduktionen

34 Framtiden.. Vill fortsätta ligga i framkant när det gäller hållbar utveckling Stort fokus på energifrågorna, såväl användning, förnyelsebar energi som gårdsproduktion Fortsatt fokus djuromsorg och djurvälfärd Brukandet av jord, skog och djurhållning = förutsättningen för att arbeta med hållbar utveckling

35 Tack för uppmärksamheten!

36 Hållbar livsmedelskonsumtion Ät S.M.A.R.T. KSLA 12 feb 2010 Pia Lindeskog Sid 1

37 Sid 2

38 Påverkar maten miljömålen? 1. Begränsad klimatpåverkan Ja 2. Frisk luft Ja 3. Bara naturlig försurning Ja 4. Giftfri miljö Ja! 5. Skyddande ozonskikt Ja 6. Säker strålmiljö 7. Ingen övergödning öd J! Ja! 8. Levande sjöar och vattendrag Ja 9. Grundvatten av god kvalitet Ja 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Ja 11. Myllrande våtmarker Ja 12. Levande skogar Ja 13. Ett rikt odlingslandskap Ja! 14. Storslagen fjällmiljö Ja 15. God bebyggd miljö Ja 16. Ett rikt växt-och djurliv Ja! Sid 3

39 Livsmedelshanteringen är en av våra stora miljöbelastare den bryter ned ozonlagret ökar växthuseffekten ökar försurningen hotar den biologiska mångfalden förgiftar ekosystem övergöder vattendrag förbrukar ändliga resurser t.ex. olja, kol och fosfor m.m Sid 4

40 Vad är hållbar livsmedelskonsumtion? l Livsmedelshanteringen Hälsoaspekter är en av våra stora miljöbelastare Näringsaspekter den Toxikologiska aspekter Miljöaspekter bryter ned ozonlagret ökar växthuseffekten ökar försurningen Etiska aspekter hotar den biologiska mångfalden förgiftar ekosystem övergöder vattendrag Med utgångspunkt från dagens konsumtion. förbrukar ändliga resurser t.ex. olja, kol och fosfor m.m Sid 5

41 Ett första steg mot hållbara matvanor, Stockholms läns landsting,1999 Livsmedelshanteringen är en av våra stora miljöbelastare Ät S.M.A.R.T., Stockholms läns landsting, 2001 den bryter ned På ozonlagret väg mot hållbara kostråd, 2008, ökar växthuseffekten Livsmedelsverkets underlagsrapport ökar försurningen hotar den biologiska mångfalden förgiftar Vad ekosystem kostar hållbara matvanor? FHI 2005, 2009 övergöder vattendrag förbrukar ändliga resurser t.ex. olja, kol och fosfor m.m Sid 6

42 Hållbar livsmedelskonsumtion tre grundpelare Matvalet matsedeln och den egna tallriken Välja produkter med tanke på produktionssätt Välja produkter med tanke på transportarbete Sid 7

43 Sid 8

44 Vad Mängder är hållbar och livsmedelskonsumtion? frekvenser I relation till dagens konsumtion Bröd + 50% Hälsoaspekter Spannmål + 50% Näringsaspekter Pasta ± 0 % Toxikologiska aspekter Ris - Potatis + 40% Frukt och grönsaker + 60% Miljöaspekter Ärtor, böner linser 10 ggr Margarin, olja - Etiska Kött aspekter - 25% Fisk och skaldjur ± 0 Ost - Med utgångspunkt från dagens konsumtion. Utrymme - 50% Sid 9

45 Sid 10

46 Sid 11

47 Sid 12

48 Sid 13

49 Sid 14

50 Sid 15

51 Sid 16

52 Sid 17

53 ÄtSMART S.M.A.R.T. för hälsan, miljön och plånboken Sid 18

Krav och rekommendationer för Greppa Näringens verksamhet 2015-2017 Bilaga till beslut 2015-06-09

Krav och rekommendationer för Greppa Näringens verksamhet 2015-2017 Bilaga till beslut 2015-06-09 Bilaga 1 Krav och rekommendationer för Greppa Näringens verksamhet 2015-2017 Bilaga till beslut 2015-06-09 Dokumentets status Krav och rekommendationer är utarbetade av Jordbruksverket, efter samråd med

Läs mer

Livsmedelsverkets miljösmarta matval

Livsmedelsverkets miljösmarta matval Livsmedelsverkets miljösmarta matval Anna-Karin Johansson, Miljöstrateg www.slv.se se e/matomiljo Livsmedelsverket ts vision i Alla känner matgläd dje och mår bra av mat ten. Vi vill dela visionen med

Läs mer

Krav och rekommendationer. 1 januari 2014 10 mars 2015

Krav och rekommendationer. 1 januari 2014 10 mars 2015 Krav och rekommendationer 1 januari 2014 10 mars 2015 Dokumentets status... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Person och företag som utför rådgivning inom Greppa Näringen... 4 Utbildning, sakkunskap och rådgivningserfarenhet...

Läs mer

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg De offentliga måltidernas

Läs mer

Tio snabba fakta om Greppa Näringen år 2005

Tio snabba fakta om Greppa Näringen år 2005 Verksamheten år 2005 Innehåll Projektledaren har ordet... 3 Individuell rådgivning och lantbrukarkurser... 4 Kursverksamhet för rådgivare... 6 Hur upplever du arbetet med Greppa Näringen?... 7 Greppa på

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Ät S.M.A.R.T. ett utbildningsmaterial om maten, hälsan och miljön

Ät S.M.A.R.T. ett utbildningsmaterial om maten, hälsan och miljön S.M.A.R.T. Ät S.M.A.R.T. ett utbildningsmaterial om maten, hälsan och miljön Inledning........................................................... 1 Grundpaket översikt.....................................................

Läs mer

Foldern med Livsmedelsverkets förslag till miljösmarta matval har

Foldern med Livsmedelsverkets förslag till miljösmarta matval har Foldern med Livsmedelsverkets förslag till miljösmarta matval har tryckts upp genom ett samarbete mellan tankesmedjan Dyrare mat, nu!, Hållbart ABF och Studieförbundet Vuxenskolan. Dyrare mat, nu! har

Läs mer

MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan

MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan Tillsammans kan vi påverka personal och beslutsfattare att köpa in mer klimatsmart, etisk och hälsosam mat Författare Katyan Barraza Merino Redaktörer Josefine

Läs mer

Vi som älskar hållbar mjölkproduktion

Vi som älskar hållbar mjölkproduktion Vi som älskar hållbar mjölkproduktion Skånemejerier Vi som älskar hållbar mjölkproduktion Skånemejerier är en del av kretsloppet. Vi arbetar i alla led för att ta vårt ansvar med målsättningen att uppnå

Läs mer

Nya vindar i Greppa Näringen 21-22 oktober 2009

Nya vindar i Greppa Näringen 21-22 oktober 2009 Nya vindar i Greppa Näringen 21-22 oktober 2009 1 Hitta er minsta gemensamma spännande nämnare kring bordet. 1. lantbruk 2. administrationsfrustrerade 3. Naturupplevelser! 4. Kyssta 5. Bor i villa och

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Författare Anonym Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Utgivare Huvudspråk Målgrupp Jordbruksverket

Läs mer

Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärd 15, 16 och 17

Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärd 15, 16 och 17 REDOVISNING Dnr; 23-12685/11 2012-02-28 Växt- och miljöavdelningen Carina Carlsson Ross Tfn: 036-15 60 52 E-post: carina.carlsson-ross@jordbruksverket.se Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet

Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet Utredningen förordar ett överordnat samhällsmål för ekologisk produktion och ett riktmål inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Läs mer

Miljöpolitiskt program 2013 2017

Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöarbetet i Landstinget Västmanland ska bidra till en minskad klimatpåverkan och en bättre folkhälsa Världens länder fick 1992 ett gemensamt uppdrag vid FN:s konferens

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

UTKAST Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet

UTKAST Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet UTKAST Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet Underlag till Jordbruksverkets hearing i Stockholm den 16 april 2012 Rapport : UTKAST Behov av nya mål och åtgärderför

Läs mer

Klimatsmart & ekologisk mat

Klimatsmart & ekologisk mat Klimatsmart & ekologisk mat Frågor och kommentarer att använda i undervisningen 1 Ät dig till en bättre värld! Det finns ett samband mellan det som händer i världen och det vi lägger på vår tallrik. Medvetenheten

Läs mer

mat, klimat och ekologi

mat, klimat och ekologi mat, klimat och ekologi i restaurang & storhushåll Naturligtvis! Innehållsförteckning sid inledning 1 Hållbar utveckling genom minskad konsumtion 2-3 Matens klimatpåverkan 4-5 Ekologiskt till vilken nytta?

Läs mer

Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050?

Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050? Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050? ett diskussionsunderlag om vad vi äter i framtiden Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Foto: Ulf Nylén Foto: Shutterstock Varför har

Läs mer

Fakta, frågor och myter om ekologiskt jordbruk

Fakta, frågor och myter om ekologiskt jordbruk 1 Till Sveriges lantbrukare, frukt- och grönsaksproducenter! Marknaden för ekologiska produkter är i obalans. Den ekologiska konsumtionen förväntas öka till det dubbla inom åtta år. Det borde innebära

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua 12-3269/07. Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 - vad fick vi för pengarna?

Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua 12-3269/07. Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 - vad fick vi för pengarna? Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua 12-3269/07 Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 - vad fick vi för pengarna? FÖRORD Har Miljö- och landsbygdsprogrammet gjort den nytta

Läs mer

Hur mycket kan du minska kvävegivan? Varje kilo spelar roll för klimatet

Hur mycket kan du minska kvävegivan? Varje kilo spelar roll för klimatet Hur mycket kan du minska kvävegivan? Varje kilo spelar roll för klimatet Klimatpåverkan Den genomsnittliga uppvärmningen globalt de senaste 100 åren är drygt 0,76 C vilket i klimatsammanhang är att betrakta

Läs mer

Verktyg för ett renare vatten i. Stavbofjärden

Verktyg för ett renare vatten i. Stavbofjärden Verktyg för ett renare vatten i Stavbofjärden 1 Postadress Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Besöksadress Hantverkargatan 29 Stockholm E-post: stockholm@lansstyrelsen.se Tfn: 08-785

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Jämförelsevärden för tolkning av växtnäringsbalanser

Jämförelsevärden för tolkning av växtnäringsbalanser Jämförelsevärden för tolkning av växtnäringsbalanser Kurskompendium om växtnäringsbalanser, miljönyckeltal, jämförelsevärden och olika sätt att tolka balanser. Janne Linder Maj 2008 Jämförelsevärden för

Läs mer

Varför köpa ekologisk mat? Får vi det vi förväntar oss?

Varför köpa ekologisk mat? Får vi det vi förväntar oss? EPOK Centrum för ekologisk produktion och konsumtion Varför köpa ekologisk mat? Får vi det vi förväntar oss? Ruben Hoffmann, Maria Wivstad, Axel Mie, Anna Wallenbeck & Karin Ullvén Att förstå vad som avgör

Läs mer

Ekomatcentrums Nyhetsbrev 1 Oktober 2013

Ekomatcentrums Nyhetsbrev 1 Oktober 2013 Ekomatcentrums Nyhetsbrev 1 Oktober 2013 Plötsligt smög sig hösten in över landet. Temperaturen kryper neråt och sommaren känns redan långt borta. Däremot är det hög tid att skörda av många rotfrukter

Läs mer