DNU mönsterkortseminar Arendal 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DNU mönsterkortseminar Arendal 2008"

Transkript

1 DNU mönsterkortseminar Arendal 2008 Ytbehandlingar / Material IPC vs Perfag Bo Andersson Teknisk chef NCAB

2 Definition av en ytbehandling En ytbehandling kan beskrivas som en beläggning, antingen metallisk eller organisk, som påförs mönsterkortet för att säkra lödbarheten efter varierad lagringstid och under olika lagringsbetingelser. Under lödoperationen upplöses de flesta ytbehandlingarna för att sedan ingå i lödfogen Ett undantag är ENIG, där lodet upplöser det tunna skiktet av guld, för att sedan bilda en lödfog med den underliggande nickel-fosfor beläggningen.

3 Definition av en ytbehandling Egentligen finns det bara två olika typer av ytbehandlingar för mönsterkort. Nedan är två av de mest vanligt förekommande: Organiska Metalliska OSP HASL (Sn/Pb & SnCu & SAC) Immersion Sn Immersion Ag ENIG ENEPIG ASIG ENEG

4 Definition av en ytbehandling OSP är ett lackskikt, som förhindrar luftens syre att angripa lödytan. De andra ytbehandlingarna är metaller som huvudsakligen beläggs på ytan på två sätt. Electroless eller Immersion. Det är en stor skillnad mellan dessa båda processer, vilket är viktigt att känna till.

5 Definition av en ytbehandling Electroless eller autokatalytisk process arbetar genom att utnyttja ett reduktionsmedel i processbadet, vilket gör att utfällningen kan fortlöpa så länge mönstekortet är exponerad för processbadet. Nickel i ENIG Silver i ASIG eller ESM100 Guld i electroless guld Ni 2+ Ni 2+ Cu Ni Reducing e - Agent e - Ni 2+ Ni 2+ Ni 2+ Cu Ni Cu Electroless process Cu Ni Cu Ni Cu Cu Ni Cu Ni Cu Ni Ni 2+ Cu Ni Cu Ni Cu Cu Cu Cu e - Reducing Agent e -

6 Definition av en ytbehandling Immersion processer använder inte ett reduktionsmedel i processbadet utan byter ut sig självt mot joner i underliggande lager. Processen är självhämmande och avtar när det underliggande skiktet är täckt av den nya metallen. Normalt ger alla immersion processer väldigt tunna skikt, normalt mellan µm Tin in Immersion Tin Silver in Immersion Ag ENIG Gold bath Au Ni 3+ Au3+ Au Ni 3+ Au3+ Ni + Au Ni 3+ Au Ni Au Ni Au Ni Au Ni Au Ni Ni Ni Ni Ni Ni Cu Ni Cu Ni Cu Ni Cu Ni Cu Ni Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Gold in ENIG

7 HASL (Hot Air Solder Level) Blyfri Typisk tjocklek: 1-40µm FÖRDELAR NACKDELAR + Nothing Solders Like Solder + Enkel process + Lång erfarenhet + Lätt omarbetbar (tempstress) + Klarar multipla lödcykler + Lång lagringstid + Kan kontrolleras visuellt + Billig - Stor oplanhet - Inte lämplig för höga aspect ratios - Lodbryggningsproblem vid finepitch - Svårt styra skikttjockleken - Hög processtemperatur C - Inte lämplig för HDI-kort

8 Lagringsmiljö / tid / hantering HASL (Blyad och blyfri) HASL är den mest robusta av alla ytbehandlingar om korrekt utförd. A. Hantering: Bommulsvantar bör användas under kortets alla löd-processteg, eller att inte vidröra kortets ytor, salt/syror från fingeravtryck har en negativ inverkan på lödbarheten. B. Lagringsmiljö och tid Lagringsmiljön ska inte överskrida 30 C och 75% RH. Korten ska förvaras i sitt orginal vacumförpackning för att inte riskera att luftens syre kommer åt kortytan. Lagringstiden är enligt JST- STD-003B Category 3, med andra ord mer än 6 månader. C. Temporär maskning / Peel able mask Eftersom HASL är en omsmält ytbehandling så är den inte så känslig för föroreningar, nästan alla typer av maskning är acceptabla som temporär maskning, Kaptontape etc.

9 Standarder och testmetoder HASL (Blyad och blyfri) Tyvärr finns inte så många standarder som styr hur ytbehandlingen ska vara. 1. IPC-6012B Coverage & solderable. The coating durability category shall be specified on the master drawing according to J-STD-003B, if the category is not specified the category shall be set to class J-STD-003B Det finns fem olika metoder besktrivna i standarden som reglerar hur testningen av lödbarheten ska gå till. Två av dem är default om inte kunden specificerat annat. A Edge Dip Test (3sec dwell time) C Solder Float Test (5sec floating time) Leaded solder Sn60/Pb40 235±5 C Lead-free solder SAC ±5 C

10 Design HASL (Blyad och blyfri) Det är inte så mycket designrelaterat att ta hänsyn till. Fine pitch < 0.50mm BGA < 0.80mm Vid fine pitch -designer är det stor risk för att oplanheten I ytbehandlingen försvårarar avsevärt. HFFR4 & High Tg FR4 med blyfri HASL. Vi har sett vissa problem med förhöjd andel av measling och sämre vidhäftning av kopparen framförallt på kort med tjock koppar (3-4Oz). Lodkulor. Hål som är bara pluggade från en sida med lödmask kan suga upp lod som inte HASL processen klarar av att blåsa ur. Dessa lodkulor kan landa på ytan under lödprocesserna. Kantplätering på tjocka kort Vi har också uppmärksammat vissa kvalitetssvårigheter på tjockare kort med kantplätering som nomalt har en låg vidhäftning.

11 Kvalitetsaspekter HASL (Blyad och blyfri) Med den gamla (Sn60/Pb40) var det nästa omöjligt att få dålig lödbarhet det fanns andra problem. Med blyfri lödning är det annorlunda. A. Kontroll av legeringen. Det är extremt viktigt att ha kontroll av alla ingående element I legeringen, de flesta nya legeringar löser också upp en större mängd koppar från korten. B. Använd ett bra fluss. Vissa kombinationer av framförallt noclean pastor och HASL fungerar dåligt ihop med flusset i varmförtenningen. C. Maskinunderhåll Blyfria legeringar väter långsammare och blåses av lättare vilket kan ge problem med för tunna skikt (vilket inte var möjligt tidigare)

12 OSP (Organic Solderability Preservative)Typisk tjocklek: µm FÖRDELAR NACKDELAR + Plana lödöar + Omarbetbar + Påverkar inte hålets diameter + Billig + Stressar inte lödmasken + Miljövänlig - Svår att avsyna - Exponerad koppar efter lödning - Begränsat antal lödcykler - Känslig för lösningsmedel vid exempelvis fel i pastatrycket - Kort lagringstid - Känslig för mekanisk åverkan (repor)

13 Lagringsmiljö / tid / hantering OSP (Organic Solderability Preservative) OSP är en ganska tunn och känslig ytbehandling. A. Hantering: Då det är viktigt att undvika mekanisk åverkan, som repor etc. bör skyddsvantar användas under kortets alla löd-processteg, eller att inte vidröra kortets ytor. Salt/syror från fingeravtryck har en negativ inverkan på lödbarheten. B. Lagringsmiljö och tid Lagringsmiljön ska inte överskrida 30 C och 75% RH. Korten ska förvaras I sitt orginal vacumförpackning för att inte riskera att luftens syre kommer åt kortytan. Lagringstiden är enligt JST-STD-003B Category 2, med andra ord upp till 6 månader C. Temporär maskning / Peel able mask Det är inte lämpligt att använda avdragbar mask vilket annars kommer ha en negativ effekt på lödbarheten.

14 Standarder och testmetoder OSP (Organic Solderability Preservative) Liksom för HASL saknas det lämpliga standarder 1. IPC-6012B Coverage & solderable. The coating durability category shall be specified on the master drawing according to J-STD-003B, if the category is not specified the category shall be set to class J-STD-003B Det finns fem olika metoder besktrivna i standarden som reglerar hur testningen av lödbarheten ska gå till. Två av dem är default om inte kunden specificerat annat. A Edge Dip Test (3sec dwell time) C Solder Float Test (5sec floating time) Leaded solder Sn60/Pb40 235±5 C Lead-free solder SAC ±5 C

15 Design OSP (Organic Solderability Preservative) Det finns några saker att ta hänsyn till vid designen. ICT testpunkter Kan ibland vara svårt att uppnå tillräcklig kontakt med testnålarna Täckning av viahål från endast en sida. Stor risk att kemikalier stannar kvar I hålet och förorenar ytan. Multibla lödoperationer. Även om OSP sägs kunna klara flera lödoperationer får man ändå anse att det är begränsnigar I antalet lödoperationer.

16 Immersion Sn (Immersion Tin) Typisk tjocklek: µm FÖRDELAR NACKDELAR + Tillförlitligare jämfört med ENIG!? + Lämplig för fine pitch + Bra lödbarhet + Plana lödytor + Inget nickel + Tämligen billigt - Hanteringen - Thiourinämne vid produktion - kancerogent - Svårt att omarbeta - Svårkontrollerbara intermetaller - Whiskers! - Aggresiv process

17 Lagringsmiljö / tid / hantering Immersion Tin Immersion Tin är en utmärkt ytbehandling, men även väldigt känslig, vilket kräver noggrann kunskap A. Hantering: Bommulsvantar bör användas under kortets alla löd-processteg, eller att inte vidröra kortets ytor, salt/syror från fingeravtryck har en negativ inverkan på lödbarheten. B. tvättning. Ingen tvättning av korten rekommenderas vare sig före ellen mellan lödoperationer. C. Lagringsmiljö och tid Lagringsmiljön ska inte överskrida 30 C och 75% RH. Korten ska förvaras I sitt orginal vacumförpackning för att inte riskera att luftens syre kommer åt kortytan. Lagringstiden är enligt JST-STD- 003B Category 2, med andra ord upp till 6 månader

18 Temporär maskning Immersion Tin Immersion Tin är en utmärkt ytbehandling, men även väldigt känslig, vilket kräver noggrann kunskap D. Temporär maskning / Peel able mask Det är inte lämpligt att använda avdragbar mask vilket annars kommer ha en negativ effekt på lödbarheten.

19 Immersion Tin Standarder och testmetoder Det finns standarder som både definierar tjocklek och utförande av immersion tin. 1. IPC-6012B Solderable. Specifikationen IPC-4554 är så ny, så IPC-6012B inte är uppdaterad ännu. 2. IPC-4554 En komplett specification med tydliga krav på tjocklek, utförande och beteende För lödbarhetstest refereras till J-STD-003B 3. J-STD-003B Definierar hur lödbarhetstest ska utföras.

20 Nyckelparametrar Immersion Tin Tjockleken är f.n. den viktigaste parametern, för attsäkra en god blyfri lödning bör det finnas minst 0.2µm rent tenn kvar att löda på.

21 Design Immersion Tin Det finns även här lite att tänka på. Föroreningar Även här är det risk för föroreningar av innestängda kemikalier, så hål pluggade bara från en sida rekommenderas inte. Även hål som ligger väldigt nära ytmonteringspadar kan ställa till med problem med kemikalierester som kan förstöra lödbarheten. Lödmaskbryggor mellan ytmonteringspadar. På grund av kemins aggresivitet behövs bredare lödmaskbryggor. I stället för de normala 3-4mil bör man öka till 5mil.

22 Immersion Ag (Immersion Silver) Typisk tjocklek: µm FÖRDELAR NACKDELAR + Bra för fine pitch + Plana lödytor + Billig + Kort, enkel process + Eliminerar nickel + Påverkar inte håldiametern + Ganska bra lagringstålighet + Kan bli omarbetad av tillverkaren - Vissa processer har svårt att fälla i µvias med Aspect Ratios > 1:1 - Missfärgning kan förekomma efter en lödcykel - Komplex hantering

23 Lagringsmiljö / tid / hantering Immersion Ag (Immersion Silver) Immersion silver är en immersion ytbehandling och är också känslig för föroreningar. Silver är också känslig för svavel och klorider A. Hantering: Bommulsvantar bör användas under kortets alla löd-processteg, eller att inte vidröra kortets ytor. Salt/syror från fingeravtryck har en negativ inverkan på lödbarheten B. processtid Eftersom immersion silver innehåller OSP för att förhindra oxidation som konsumeras vid första lödoperationen är det viktigt att det inte gå lång tid till nästa lödoperation, helst maximum 8-12 timmar.

24 Lagringsmiljö / tid / hantering Immersion Ag (Immersion Silver) Immersion silver är en immersion ytbehandling och är också känslig för föroreningar. Silver är också känslig för svavel och klorider C. Lagringsmiljö och tid 1. Immersion silverkort bör packas så snart som möjligt för att skydda ytan från sulfider och klorider I luft och hantering. 2. Svavelfritt papper måste användas.. Undvik kiselgurpåsar som kan innehålla svavel 3. Tejp, etiketter, gummisnoddar får inte användas. 4. Lagringsmiljön ska inte överskrida 30 C och 75% RH.. Lagringstiden är enligtjst-std-003b Category 2, med andra ord upp till 6 månader D. Temporär maskning / Peel able mask Det är inte lämpligt att använda avdragbar mask vilket annars kommer ha en negativ effekt på lödbarheten.

25 Standarder och testmetoder Immersion Silver Det finns standarder som både definierar tjocklek och utförande av immersion silver. 1. IPC-6012B Solderable. The IPC-6012B amendment 1 refererar till IPC IPC-4553 En komplett standard med klar definition av tjocklek, utseende och utförande. Lödbarhetsprov refereras till J-STD-003B 3. J-STD-003B Definierar hur lödbarhetstest ska utföras.

26 Immersion Silver Design Det finns lite att tänka på här också. Föroreningar Liksom för immersion tin är immersion silver känslig för föroreningar. Och hål, pluggade från en är inte lämpligt. För övrigt gäller samma för immersion silver som för immersion tin

27 NIG (Electroless Nickel/Immersion Gold) yp. tjocklek: 3-6µm Ni / µm Au FÖRDELAR NACKDELAR + Plana lödytor + Jämn tjocklek + Multipla lödoperationer + Bra lagringsegenskaper + God vätbarhet + Lämplig för fine pitch + Bonbart med aluminiumtråd - Dyrt - Black Pad problematiken - BGA - Hantering av nickel i reningsverk - Svårt att ombearbeta - Ger ibland svårigheter vid HF - Komplex process som kräver kunskap & erfarenhet

28 Lagringsmiljö / tid / hantering ENIG (Electroless Nickel Immersion Gold) ENIG är en tämligen tålig ytbehandling. Guldet är endast till för att skydda nickelytan under lagringstiden A. Hantering: Bommulsvantar bör användas under kortets alla löd-processteg, eller att inte vidröra kortets ytor. Salt/syror från fingeravtryck har en negativ inverkan på lödbarheten B. Process time Liksom med alla andra ytbehandlingar bör tiden mellan lödoperationerna hållas så kort som möjligt

29 Lagringsmiljö / tid / hantering ENIG (Electroless Nickel Immersion Gold) ENIG är en tämligen tålig ytbehandling. Guldet är endast till för att skydda nickelytan under lagringstiden C. Lagringsmiljö och tid Lagringsmiljön ska inte överskrida 30 C och 75% RH. Korten ska förvaras I sitt orginal vacumförpackning för att inte riskera att luftens syre kommer åt kortytan. Lagringstiden är enligt JST-STD-003B Category 3, med andra ord mer än 6 månader. D. Temporär maskning / Peel able mask Liksom HASL är ENIG inteså känslig för föroreningar, nästan alla typer av maskning går bra, Peel able Soldermask, Kapton tape etc.

30 Standarder och testmetoder ENIG (Elecroless nickel immersion Gold) Det finns standarder som både definierar tjocklek och utförande av ENIG. 1. IPC-6012B Solderable. The IPC-6012B amendment 1 refererar till spec IPC IPC-4552 En komplett specification för ENIG som klart definierar såväl tjocklekar, utförande och utseende. För lödbarhetstest refereras till J-STD-003B 3. J-STD-003B Definierar hur lödbarhetstest ska utföras.

31 Design ENIG (Electroless Nickel immersion Gold) Att tänka på Black pad Det är riskabelt att försöka öka guldutfällningen över µm, vilket kan starta en korrosionsprocess på det underliggande nickelskiktet. ENIG är en av de få ytbehandlingarna där lödning inte sker på koppar utan på nickel, vilket generellt ger en sprödare lödfog jämfört med lödning på koppar.

32 ANSVAR! Med de nya blyfria processerna kombinerat med miljövänliga fluss är det extremt viktigt att även inköpare, konstruktörer och inte minst designers, uppdaterar sig om respektive ytbehandlings begränsningar/möjligheter och agerar därefter!

33 MATERIAL FR-4

34 Vad är det? FR4 laminat är ett vanligt material som de flesta mönsterkort är uppbyggda av. FR = Flame Retardant 4 = Glasfiberförstärkt epoxy resin. Det är ett material som är konstruerat från epoxi impregnerade glasfibervävar ( pre-preg ) och kopparfolie. Dessa pressas sedan ihop i vakuumpressar med värme. 1.60mm laminat är normalt uppbyggt av 8 skikt av prepreg 7628 och har normalt 18µm eller 35µm koppar folie som yttre skikt.

35 Blyfri lödning / Blyad lödning Blyad lödning T > 183 C = 60 s peak 220 C Blyfri lödning T > 217 C = 60 s peak 245 C

36 Blyfri lödning / Blyad lödning Source PWB Interconnect Solutio

37 Source PWB Interconnect Solutio

38 Vilka parametrar är då viktiga för lyfri lödning när det gäller laminat? Tg =? Td =? T260/288/300 =? CTE =? Dicy vs. Non-Dicy

39 Vilka parametrar är då viktiga för lyfri lödning när det gäller laminat? Tg = Glasomvandlingstemperatur Td = Nedbrytningstemperatur T260/288/300 = Tid till delaminering vid 260 C CTE = Termisk utvidgningsofficient Dicy kontra Non-Dicy

40 Tg = Glasomvandlingstemperatur Tg-punkten är kortfattat när materialet övergår från ett relativt styvt material till ett mer mjukt och böjbart material. Denna punkt mäts enligt oftast med en metod som kallas DSC (Differential Scanning Calometry) eller TMA (Thermo Mechanical Analysis ).

41 Tg = Glasomvandlingstemperatur Tjocklek Temperatur T g source: Cookso

42 Hög-Tg FR-4 material vs standard FR-4 C A Tjocklek B Temperatur Det viktiga för att laminatet skall vara kompatibelt för blyfri lödning att det totala CTE bör vara mellan 3,% - 4% Källa: Polyclad

43 Td = Nedbrytningstemperatur Nedbrytningstemperaturen är mätvärdet av den faktiska kemiska och fysiska nedbrytningen av i huvudsak epoxin. Analysmetoden som används är Thermo Gravimetric analysis (TG) och mäter vikten kontra temperaturen. Mätnormen som är satt är 5% viktminskning. Vanligt värde på standard material är mellan C

44 Td = Nedbrytningstemperatur

45 Td = Nedbrytningstemperatur

46 260 = Tid till delaminering vid 260 C

47 CTE = Termisk utvidgningskoefficient Allt material har en utvidgningskoefficient. D.v.s. materialet krymper respektive expanderar i samband temperatur- växlingar. Normala värden för FR4 X ppm Y ppm Z ppm (pre Tg) Z ppm (post Tg)

48 CTE samband med Tg Samband mellan CTE (z-led) och Tg: - T över Tg ger extrem ökning av CTE vilket kan generera avbrott. - CTE för mönsterkort och komponenter bör vara lika.

49 CTE värden under Tg CTE Cu = 15 ppm/ºc CTE FR4 i x-y led = ppm/ºc CTE FR4 i z-led = ppm/ºc

50 CTE värden över Tg CTE Cu = 15 ppm/ºc CTE FR4 i z-led ppm/ºc över Tg

51 Dicy vs. Non-Dicy Dicy = Dicyandiamide är (var) ett mycket vanligt härdsystem som förekommer i 80-90% av den förekommande mängden FR4. Non Dicy = Fenolbaserat härdarsystem som används i framfört allt hög Tg material dock inte alla.

52 IST test

53 Source PWB Interconnect Solutio

54 Source PWB Interconnect Solutio

55 Source PWB Interconnect Solutio

56 Source PWB Interconnect Solutio

57

58

59

60 Source PWB Interconnect Solutio

61 Source PWB Interconnect Solutio

62 Material ShengYi S1170 Non-dicy Testkupong på bild utsatt för 3*260C As received > 1000 cykler 3 * 230C > 600 cykler 3 * 260C > 500 cykler

63 Material ShengYi S1130 dicy Testkupong på bild utsatt för 3*260C As received > 800 cykler 3 * 230C > 600 cykler 3 * 260C > 600 cykler

64 Industrinära tester utförda efter 4 reflow cykler

65 Material ShengYi S1170 Non-dicy

66 Material ShengYi S1130 dicy

67 Material ShengYi S1170 Non-dicy Ist x x250+ 4x260+ 4x270

68 Material ShengYi S1130 dicy Ist x x250 +4x260 +4x270

69

70 150 C Yes FR C Yes FR C FR C FR C FR C Yes FR C Yes FR C HF- FR C HF- FR C HF- FR C HF- FR4 92 Yes Yes Yes Fillers > 5% >15 min >15 min >10 min >5 min >5 min >10 min T288 >30 min >30 min >30 min >30 min >30 min >30 min T260 <3,5 % <3,0 % <3,5 % <4% <4% <3,5 % CTE C 340 C 340 C 325 C 310 C 310 C 325 C Td min 170 C 170 C 150 C 110 C 110 C 150 C Tg min FR4 FR4 FR4 FR4 FR4 FR4 ANSI IPC-4101 IPC Illustrations used with permission Materialval a selection of FR4 materials in 4101B (June 2006)

71 Slutsats material Tg värdet säger inte allt. Tjocka kort / många lager /många lödcykler beakta materialvalet. Även vid benlösa komponenter! Allt rör sig! Välj ett bra material, referera till IPC4101B Ett bra standard-tg material springer i cirklar kring ett dåligt hög-tg material!!!!

72 The NCAB Group

73 The NCAB Group

Blyfritt lod SN100C, framtidens standard?

Blyfritt lod SN100C, framtidens standard? Blyfritt lod SN100C, framtidens standard? SN100C är en blyfri legering bestående av tenn (Sn) 99,3 % och koppar(cu) ca 0,7 % som är dopat med nickel (Ni) och Germanium(Ge). SN100C är patenterad av Nihon

Läs mer

Bas Material för Mönsterkort. Ursprunget till alla Mönsterkort!

Bas Material för Mönsterkort. Ursprunget till alla Mönsterkort! Bas Material för Mönsterkort Ursprunget till alla Mönsterkort! IPC-9691A IPC-4562A IPC-4563 IPC-4121 IPC-4101C FR4 FR4 Högt Tg FR4 BFR Fria? FR4 IL DATA från CAM IPC Standards Bas Material Standards. IPC-4101C

Läs mer

Blyfritt lod SN100C, framtidens standard?

Blyfritt lod SN100C, framtidens standard? Blyfritt lod SN100C, framtidens standard? SN100C är en blyfri legering bestående av tenn (Sn) 99,3 % och koppar(cu) ca 0,7 % som är dopat med nickel (Ni). SN100C är patenterad av Nihon Superior i Japan

Läs mer

MTEK Rönninge. Lars-Gunnar Klang, MSc Tel: 0733-84 33 24 E-mail: lgk@mtek.se

MTEK Rönninge. Lars-Gunnar Klang, MSc Tel: 0733-84 33 24 E-mail: lgk@mtek.se MTEK Rönninge Lars-Gunnar Klang, MSc Tel: 0733-84 33 24 E-mail: lgk@mtek.se Kriterier för val av legering Kostnad/Tillgänglighet Toxicitet Smältpunkt/intervall Vätningsegenskaper Mekaniska egenskaper &

Läs mer

IPC Del: 2. Systematiskt användning av IPC Standarder! Villkor för att nå IPC Klass 3!

IPC Del: 2. Systematiskt användning av IPC Standarder! Villkor för att nå IPC Klass 3! IPC Del: 2 Systematiskt användning av IPC Standarder! Villkor för att nå IPC Klass 3! Varför använder Vi Standarder? I produktion Rent allmännt? av Elektronik? Vi önskar ordning och reda! Vi behöver verktyg!

Läs mer

When Quality Matters. Mönsterkortstillverkning i Sverige

When Quality Matters. Mönsterkortstillverkning i Sverige TELTEX är en av norra Europas ledande tillverkare av mönsterkort med en internationell plattform för tillverkning. För att tillmötesgå kundernas önskemål kan vi erbjuda maximal flexibilitet och kompetens.

Läs mer

Sänk kostnaderna i Kretskortsfabriken. Arendal Måndag September 22, Lars-Olof Wallin. IPC European Representative

Sänk kostnaderna i Kretskortsfabriken. Arendal Måndag September 22, Lars-Olof Wallin. IPC European Representative Sänk kostnaderna i Kretskortsfabriken mha IPC standarder Arendal Måndag September 22, 2008 Lars-Olof Wallin IPC European Representative Varför är Ni här idag? SS Nidelva Varför är Ni här idag? Svaret

Läs mer

Stenciler för rätt mängd lodpasta

Stenciler för rätt mängd lodpasta Stenciler för rätt mängd lodpasta WHITE PAPER Högprecisionsetsad, steppad stencil från HP Etch där stencilen är tjockare på de blanka områdena och tunnare på de matta. Notera att det är möjligt att tillverka

Läs mer

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 1 1 (5) SKYDDSLACKERING AV KRETSKORT 1 ALLMÄNT

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 1 1 (5) SKYDDSLACKERING AV KRETSKORT 1 ALLMÄNT 1 1 (5) Grupp M07 -T2 SKYDDSLACKERING AV KRETSKORT 1 ALLMÄNT Skyddslackering av kretskort utförs bl a för att förebygga: korrosion förorsakad av luftföroreningar elektrokemisk migration utmattning p g

Läs mer

Elektronikkonstruktion och CAD/CAM av Flex- & Flex Rigid. Ett Flex föds och tar sina första stapplande steg?

Elektronikkonstruktion och CAD/CAM av Flex- & Flex Rigid. Ett Flex föds och tar sina första stapplande steg? Elektronikkonstruktion och CAD/CAM av Flex- & Flex Rigid Ett Flex föds och tar sina första stapplande steg? IPC-2141A IPC-2251 IPC-7094 J-STD-609 IPC-1752 IPC-2610 IPC-2221A IPC-2223B IPC-7351B IPC-2220-serien

Läs mer

Information om uppdateringar av IPC Standarder IPC-6012C, IPC-600H, J-STD-001E & IPC-610E

Information om uppdateringar av IPC Standarder IPC-6012C, IPC-600H, J-STD-001E & IPC-610E Information om uppdateringar av IPC Standarder IPC-6012C, IPC-600H, J-STD-001E & IPC-610E Qualification and Performance Specification for Rigid Printed Boards Den Stora Frågan Är: Klass 1? Klass 2? Klass

Läs mer

Lågtemperaturkorrosion

Lågtemperaturkorrosion Feb-2007 Lågtemperaturkorrosion Erfarenheter från Våt/Torra Rökgasreningsanläggningar efter Biobränsle och Avfallseldning Tina Edvardsson Lågtemperaturkorrosion Introduktion - Definition Lågtemperaturkorrosion

Läs mer

Kravspecificering och verifiering av

Kravspecificering och verifiering av Kravspecificering och verifiering av miljöskydd och livslängd av lödfogar till komponenter Smartare Elektroniksystems SUMMIT 15 sep 2016 Per-Erik Tegehall per-erik.tegehall@swerea.se 1 Bakgrund Utveckling

Läs mer

Tillförlitlighet 2010

Tillförlitlighet 2010 Årets viktigaste konferens för dig som arbetar med produktion och konstruktion av elektronikhårdvara! SEMINARIUM & UTSTÄLLNING Klicka på knapparna för att få mer information! 26 OKTOBER 2010 PÅ STOCKHOLMSMÄSSAN

Läs mer

IPC Del: 3. Systematiskt användning av IPC Standarder! Åtgärder för att nå IPC Klass 3!

IPC Del: 3. Systematiskt användning av IPC Standarder! Åtgärder för att nå IPC Klass 3! IPC Del: 3 Systematiskt användning av IPC Standarder! Åtgärder för att nå IPC Klass 3! Vi behöver verktyg! Blankett nummer 2 Test Kort nummer X Projektledaren RoHS 1 Kompatibel? RoHS 2? MSL Nivå? EMC

Läs mer

Säkerhetsdatablad (MSDB)

Säkerhetsdatablad (MSDB) Juni 15 (MSDB) : METALLI A/S Mjuklod / Tennlod FLÖJELBERGSGATAN 16A, SE 431 37 MÖLNDAL T: +46 8 540 64650 F: +46 8 540 64655 - WWW.METALLI.SE INFO@METALLI.SE Metalli ab (MSDB) @ Copyright, Metalli ab,

Läs mer

NCAB Group Seminars. Processkontroll / Kvalité & Tillförlitlighet

NCAB Group Seminars. Processkontroll / Kvalité & Tillförlitlighet NCAB Group Seminars Processkontroll / Kvalité & Tillförlitlighet Processkontroll / Kvalité & Tillförlitlighet 1. Vad är tillförlitlighet 2. Vad är kvalité 3. Vad är skillnaden mellan kvalité och tillförlitlighet.

Läs mer

Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel.

Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel. Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel.) Man skiljer på två typer av lödning. Mjuklödning och hårdlödning.

Läs mer

Inbjudan till. EQS Centrum. Elektronikkvalitet genom samverkan och lean produktutveckling

Inbjudan till. EQS Centrum. Elektronikkvalitet genom samverkan och lean produktutveckling Inbjudan till EQS Centrum Elektronikkvalitet genom samverkan och lean produktutveckling IVF kommer tillsammans med KIMAB starta ett forskningscentrum med fokus på att stärka elektronikföretagens kompetens

Läs mer

/2' Består av tenn legerat med bly

/2' Består av tenn legerat med bly /2' Består av tenn legerat med bly Lodet passerar vid stelnandet ett halvfast eutektiskt tillstånd. I detta temperaturintervall får fogen LQWH rubbas. /RGNDQOHJHUDVPHG Koppar Silver Vismut, kadmium, indium

Läs mer

http://www.kennethshem.se/loedkurs.htm Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson

http://www.kennethshem.se/loedkurs.htm Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson Här följer en liten lödkurs som ska hjälpa er att löda till husbehov så ni slipper kall-lödningar och onödiga glappkontakter

Läs mer

TSTE93 Analog konstruktion

TSTE93 Analog konstruktion Dagens föreläsning Kursmaterial Examination TSTE93 Analog konstruktion Laborationer Projektuppgift Introduktion byggsätt Föreläsning 1 Kent Palmkvist ES, ISY 3 Föreläsare etc. Kurslitteratur N Kent Palmkvist

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

Korrosion Under Isolering (CUI)

Korrosion Under Isolering (CUI) Korrosion Under Isolering (CUI) Typiskt isolerat rör Plåt beklädnad Rör Isolering Varför Används Isolering: Personligt Skydd Energi Effektivt Process Kontroll Buller Reducering Frysskydd Brandskydd CUI

Läs mer

Varia Dekorpaneler med miljoner möjligheter som standard. www.acss.se

Varia Dekorpaneler med miljoner möjligheter som standard. www.acss.se Varia Dekorpaneler med miljoner möjligheter som standard 3form Varia Dekorpaneler med ansvar för hållbar miljö och samhällsutveckling. Du väljer design Mönster/Material + Färg + Struktur + Yta = flera

Läs mer

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap Karin Lindqvist, Swerea IVF Exempel 1) Vad finns under ytan? Företaget X hade sett sjunkande kvalité

Läs mer

PM Ytbehandling. Anodisering. Christoffer Löfstrand 2011 01 16

PM Ytbehandling. Anodisering. Christoffer Löfstrand 2011 01 16 PM Ytbehandling Anodisering Christoffer Löfstrand 2011 01 16 Fördjupningsarbetet beskrivet med ett PM behandlar området Ytbehandling, med speciell inriktning på anodisering av olika metaller, framförallt

Läs mer

Metoder och processer vid Elektronikproduktion TNE045

Metoder och processer vid Elektronikproduktion TNE045 Metoder och processer vid Elektronikproduktion TNE045 Amir Baranzahi amiba@itn.liu.se Hösttermin 2007 Innehåll Introduktion Mönsterkortsmaterial &-funktioner Mönsterkortstillverkning Mönsterkortsdesign

Läs mer

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L LC MÅLNING M M Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik LD - SKYDDSBELÄGGNING Text rensad från metoder som inte används och ovidkommande

Läs mer

Varmförzinkning i nickellegerade bad för och nackdelar

Varmförzinkning i nickellegerade bad för och nackdelar Varmförzinkning i nickellegerade bad för och nackdelar Varför nickel? Nickel minskar reaktiviteten inom Sandelinområdet, så att problemen med extremt tjocka skikt med dålig vidhäftning blir mindre Minskar

Läs mer

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna CorEr Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna År 2007 startade Boden Energi AB sin senaste sopförbränningspanna av typen Roster, levererad av B&W Volund. Pannan förbränner cirka 50

Läs mer

ämnen omkring oss bildspel ny.notebook October 06, 2014 Ämnen omkring oss

ämnen omkring oss bildspel ny.notebook October 06, 2014 Ämnen omkring oss Ämnen omkring oss 1 Mål Eleverna ska kunna > Kunna förklara vad en atom och molekyl är. > Vet a vad ett grundämne är och ge exempel > Veta vad en kemisk förening är och ge exempel > Veta att ämnen har

Läs mer

Korrosion av rostfria stål Vad säger korrosionsprovningen? 2013-04-17

Korrosion av rostfria stål Vad säger korrosionsprovningen? 2013-04-17 Korrosion av rostfria stål Vad säger korrosionsprovningen? 1 Innehåll Inledning ASTM G 48 ASTM G 36 Allmänkorrosion Slutsatser 2 Inledning 3 Lite jargong CPT = Critical Pitting Temperature = Kritisk gropfrätningstemperatur

Läs mer

Teknisk kravspecifikation för Polismyndighetens medaljer

Teknisk kravspecifikation för Polismyndighetens medaljer Teknisk kravspecifikation 1 (8) Bilaga 4 Teknisk kravspecifikation för Polismyndighetens medaljer (1 bilaga, Ritning) Innehåll 1 ALLMÄNNA KRAV... 2 2 BEGREPP... 2 3 UTFORMNING... 2 3.1 Medaljer... 2 3.1.1

Läs mer

Säkerhetsdatablad (MSDB)

Säkerhetsdatablad (MSDB) Juni 15 (MSDB) : METALLI A/S Bronslod FLÖJELBERGSGATAN 16A, SE 431 37 MÖLNDAL T: +46 8 540 64650 F: +46 8 540 64655 - WWW.METALLI.SE INFO@METALLI.SE Metalli ab (MSDB) @ Copyright, Metalli ab, 2015 Side

Läs mer

Sprödbrott i lödfogar. Per-Erik Tegehall

Sprödbrott i lödfogar. Per-Erik Tegehall Sprödbrott i lödfogar Per-Erik Tegehall Innehåll i presentationen Resultat från litteraturstudie. Resultat från dragprov med olika kombinationer av lod och metallisering på lödytor. Förslag på fortsättningsprojekt.

Läs mer

Så jobbar du med varmförzinkat stål

Så jobbar du med varmförzinkat stål Från projektering till montering Så jobbar du med varmförzinkat stål Annikki Hirn Nordic Galvanizers Nordic Galvanizers - branschföreningen för varmförzinkningsföretag i Norden Driver ett informationskontor

Läs mer

Lodguide lägre högre Blyfritt.

Lodguide lägre högre Blyfritt. Lodguide Lödning har används som fogningsmetod i över 125 år, i modern tid och är en välbeprövad fogningsmetod inom industrin! Det finns mängder av publikationer och tester gjorda. Meningen med denna lilla

Läs mer

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (6) TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Beteckning Tekniska Bestämmelser för mönsterkort och kretskort TBE 105 Utgåva 4 (S) Innehåll 1 ALLMÄNT...2 2 DEFINITIONER...2 3 PRODUKTKRAV...2

Läs mer

Design, CAD & Produktion av Flex & Flex Rigid PCB mha IPC Standards. DNU Trondheim 2010-08-26. Lars-Olof Wallin. IPC European Representative

Design, CAD & Produktion av Flex & Flex Rigid PCB mha IPC Standards. DNU Trondheim 2010-08-26. Lars-Olof Wallin. IPC European Representative Design, CAD & Produktion av Flex & Flex Rigid PCB mha IPC Standards DNU Trondheim 2010-08-26 Lars-Olof Wallin IPC European Representative God Morgon Norrmän! Dokumentation Layout över en FLEX Konstruktions-

Läs mer

almit Det japanska undret

almit Det japanska undret almit Det japanska undret Ännu har ingen lyckats kopiera Almits unika tennrecept. De företag som börjar använda Almit trådtenn är eniga i sina kommentarer; lödningen går snabbare och tennet är säkrare

Läs mer

Teknisk information för TZ-tape

Teknisk information för TZ-tape Teknisk information för TZ-tape P-touch etiketterna har utvecklats för att hålla, var du än använder dem. Brother P-touch laminerade etiketter har tagits fram för att möta dina behov när det gäller en

Läs mer

CANDOR Sweden AB. n WWW.CANDORSWEDEN.COM

CANDOR Sweden AB. n WWW.CANDORSWEDEN.COM CANDOR Sweden AB n Established in 1946 n Swedish Owned Company by LOTORPGRUPPEN (www.lotorp.com) n Head office in Sweden with subsidiaries in all Nordic countries n 50 employees n ISO 9000 and ISO 14000

Läs mer

Det smarta alternativet

Det smarta alternativet Det smarta alternativet Silicon beväxning släppande system > Revolutionerande Beväxningssläppande egenskaper > Låg friktion > För alla typer av båtar beväxningssläppande hempelyacht.se Upptäck Hempel:s

Läs mer

Kemins grunder. En sammanfattning enligt planeringen men i den ordning vi gjort delarna

Kemins grunder. En sammanfattning enligt planeringen men i den ordning vi gjort delarna Kemins grunder En sammanfattning enligt planeringen men i den ordning vi gjort delarna Konkreta mål Undervisning Bedömning Centralt innehåll Kunskapskrav Vi ska lära oss Genomgångar: Skriftligt prov Kemin

Läs mer

Uppgiften Materiel Brunn nummer Metall eller metallkombination

Uppgiften Materiel Brunn nummer Metall eller metallkombination Hemlaboration 5 B (Härnösand) Korrosions och korrosionsskydd Teori En galvanisk cell består av två elektroder (anod och katod), en förbindelse mellan dessa och en elektrolyt.. Galvanisk korrosion kan liknas

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Trådtöjningsgivare TTG. Zoran Markovski

Trådtöjningsgivare TTG. Zoran Markovski Trådtöjningsgivare TTG Zoran Markovski Mekanisk Konstruktion Belastning deformation Dragkraft töjning Tryckkraft komprimering Hur mäter vi denna förändring Transduktor (eng. tansducer) Omvandlar en fysisk

Läs mer

Addion. Matt mässing. Krom. Brunoxid. Kort om ytbehandling. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Addion. Matt mässing. Krom. Brunoxid. Kort om ytbehandling. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Polygiene Technology Addion Matt mässing Brunoxid Krom Kort om ytbehandling ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning Ytbehandling förhindrar eller fördröjer korrosion

Läs mer

ALLMÄNNA EGENSKAPER ///////////////////////////////////////////////////////////////

ALLMÄNNA EGENSKAPER /////////////////////////////////////////////////////////////// ALLOY 400 UNS N04400, NiCu30Fe, 2.4360 ALLMÄNNA EGENSKAPER /////////////////////////////////////////////////////////////// //// Alloy 400 (UNS benämning N04400) är en nickel-koppar legering med hög mekanisk

Läs mer

Pappersindustri REFERENSER. GL&V Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, Voith papper Tyskland, Voith papper Norge, IBS Österrike, Corbelini Italien

Pappersindustri REFERENSER. GL&V Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, Voith papper Tyskland, Voith papper Norge, IBS Österrike, Corbelini Italien 1 Pappersindustri På alla ställen där slitage, kemiska påverkan och hög temperatur är som störst har keramiken mycket bättre egenskaper än hård metal eller härdad metal samt har keramiken mycket längre

Läs mer

ZERUST korrosionsskydd för elektronik och elektronisk utrustning

ZERUST korrosionsskydd för elektronik och elektronisk utrustning ZERUST korrosionsskydd för elektronik och elektronisk utrustning Varför ZERUST? Reducerad produktivitet och fel på elektronisk utrustning är två problem som orsakas av korrosion. Korrosion kan uppstå när

Läs mer

Modern Betong. Att skydda parkeringsdäck och garage! CONIDECK

Modern Betong. Att skydda parkeringsdäck och garage! CONIDECK Modern Betong Att skydda parkeringsdäck och garage! CONIDECK Innehåll 3 4 5-7 Att välja rätt lösning Specifiera riskerna Att skydda utsatta ytor - CONIDECK system 2 Att välja rätt lösning Parkeringshus

Läs mer

Effektiv flamvärmning vid svetsning och skärning av moderna stål

Effektiv flamvärmning vid svetsning och skärning av moderna stål Effektiv flamvärmning vid svetsning och skärning av moderna stål Jakten på hållfasthet, och därmed minskad vikt hos svetsade konstruktioner har drivit på utvecklingen av nya höghållfasta stål. Med de förbättrade

Läs mer

MAPELASTIC BRUKSANVISNING. - för säker vattentätning

MAPELASTIC BRUKSANVISNING. - för säker vattentätning MAPELASTIC BRUKSANVISNING - för säker vattentätning 2 Vattenläckage? Mapelastic är ett 100% vattentätt cementbaserat membran som är mycket lätt att applicera: På terrasser och balkonger På utvändiga källarväggar

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

Produktinformation. Maj Vattenspädbar klarlack PRODUKTER PRODUKTBESKRIVNING FÖRBEREDNING AV UNDERLAG. D8186 Vattenspädbar klarlack

Produktinformation. Maj Vattenspädbar klarlack PRODUKTER PRODUKTBESKRIVNING FÖRBEREDNING AV UNDERLAG. D8186 Vattenspädbar klarlack GLOBAL REFINISH SYSTEM Maj 2012 Produktinformation Vattenspädbar klarlack D8186 D8186 Vattenspädbar klarlack PRODUKTER Vattenspädbar klarlack Härdare för vattenspädbar klarlack Förtunning D8186 D8221 D8448

Läs mer

Ä r d u r e d o f ö r B L Y F R I T T?

Ä r d u r e d o f ö r B L Y F R I T T? Är du redo för B L Y F R I T T? INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Varför blyfritt och varför just Venso? 3 Vad karaktäriserar blyfri lödning? 3 Nihon Almit Ltd. 4-7 Vad säger en leverantör med lång erfarenhet av såväl

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable RITNINGSKODER FR YTBEHANDLING OCH MÅLNING DRAWING CODES FOR SURFACE TREATMENT AND PAINTING Granskad av Reviewed by Ninl Tjst Dept. GUM2 tb_tvåspråkig 2006-05-09 1 (9)

Läs mer

1.6 Zinkens korrosion

1.6 Zinkens korrosion 1.6 Zinkens korrosion Stål är vår tids mest använda material. Men stål har en stor nackdel och det är dess höga korrosionshastighet. Att skydda stålkonstruktioner och detaljer mot rost har därför stort

Läs mer

EN ISO 1461:2009. Förändringar och nyheter!

EN ISO 1461:2009. Förändringar och nyheter! EN ISO 1461:2009 Förändringar och nyheter! Största förändringen skikttjocklekarna! Tabell 3: Minimumvärden för skikttjocklek och skiktmassa på föremål som inte är centrifugerade Föremål och godstjocklek

Läs mer

Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler

Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler Materien Vad är materia? Allt som går att ta på och väger någonting är materia. Detta gäller även gaser som t.ex. luft. Om du sticker ut handen genom bilrutan känner du tydligt att det finns något där

Läs mer

Stenskivor Sverige AB. www.stenskivor.se

Stenskivor Sverige AB. www.stenskivor.se Stenskivor Sverige AB www.stenskivor.se Stenskivor Sverige AB - www.stenskivor.se Showroom Stockholm Fågelviksvägen 9 6TR - 145 53 - Norsborg Stockholm Showroom Malmö Stenyxegatan 29-213 76 Malmö Telefon

Läs mer

SANODAL Deep Black MLW

SANODAL Deep Black MLW TEKNISK INFORMATION ALUMINIUM SANODAL Deep Black MLW Sanodal Deep Black MLW är ett färgämne med mycket goda all-round egenskaper, framförallt hög ljushärdighet och mycket god väderbeständighet. Huvudsakliga

Läs mer

VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra KEMINS GRUNDER

VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra KEMINS GRUNDER VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Bakning Läkemedel Rengöring Plast GoreTex o.s.v. i all oändlighet ÄMNENS EGENSKAPER Utseende Hårdhet

Läs mer

TEKNISK INFORMATION ALUMINIUM. Sanodal Gold 4N

TEKNISK INFORMATION ALUMINIUM. Sanodal Gold 4N TEKNISK INFORMATION ALUMINIUM Sanodal Gold 4N Sanodal Gold 4N är en vattenlöslig produkt baserad på järnoxalat för kemisk färgning av oxidfilm på aluminium i guldnyanser av hög beständighet. Sanodal Gold

Läs mer

Processer att beakta i de förorenade massorna

Processer att beakta i de förorenade massorna Tekn.Dr. Sami Serti Riskbedömning vid hantering av sediment/muddermassor en processbaserad historia Tfn: +46 8 695 64 88 Tfn (mobil): +46 734 12 64 88 E-post: sami.serti@sweco.se Processer att beakta i

Läs mer

Vad ska jag slipa? Slipmaskin Verktyg 1:val Verktyg 2:val Verktyg 3:val Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7

Vad ska jag slipa? Slipmaskin Verktyg 1:val Verktyg 2:val Verktyg 3:val Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7 2011 Vad ska jag slipa? Slipmaskin Verktyg 1:val Verktyg 2:val Verktyg 3:val Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7 Blanka betonggolv - 4 slipsteg 450/500/650/700/1000 Grön SCM Blå SCM Vit SCS RDC MAX

Läs mer

H 9952 Epoxybaserat strukturlim

H 9952 Epoxybaserat strukturlim Epoxybaserat strukturlim Verkstadsindustri Aerospace Järnväg Maximal prestanda för konstruktioner med: Högpresterande kompositer Metaller Honeycombpaneler Egenskaper God vidhäftning till många material

Läs mer

Mätprincip Principle of measurement. Provtyp Sample type. ASTM E1621:2013 XRF Koppar/Kopparlegeringar Copper/Copper Alloys

Mätprincip Principle of measurement. Provtyp Sample type. ASTM E1621:2013 XRF Koppar/Kopparlegeringar Copper/Copper Alloys Ackrediteringens omfattning Scope of accreditation Degerfors Laboratorium AB Degerfors Ackrediteringsnummer 1890 A003432-001 Kemisk analys Chemical analysis Teknikområde Technique Parameter Parameter Metod

Läs mer

Sportgolv från SportgolvSpecialisten AB. Arbets Beskrivning Pulastic FL Extra. FaceLift

Sportgolv från SportgolvSpecialisten AB. Arbets Beskrivning Pulastic FL Extra. FaceLift FaceLift Arbets Beskrivning Pulastic FL Extra PULASTIC FL Extra är en slitstark, mycket högkvalitativt sportgolv för renovering av befintliga PULASTIC sportgolv med tydliga tecken på hård användning och

Läs mer

Lars Karlsson, TRIAB / Scandinavian Coating 2013

Lars Karlsson, TRIAB / Scandinavian Coating 2013 Pulverlackering på värmekänsligt material En ny marknad för användning av pulver! Lars Karlsson, TRIAB / Scandinavian Coating 2013 TRIAB / TRI INNOVATIONS AB Leverantör till industrin sedan 1971 Ålegårdsgatan

Läs mer

Vattenavvisande impregnering - material och utförande. CBI Betonginstitutet

Vattenavvisande impregnering - material och utförande. CBI Betonginstitutet Vattenavvisande impregnering - material och utförande CBI Betonginstitutet Vattenavvisande impregnering Vad består vattenavvisande impregneringsmedel av? Inträngning och utvärderingsmetoder Faktorer som

Läs mer

PPU408 HT15. Aluminium. Lars Bark MdH/IDT 2015-12-03

PPU408 HT15. Aluminium. Lars Bark MdH/IDT 2015-12-03 Aluminium 1 1807 1824 1886 - Engelsmannen Humphrey Davy (1778-1829) insåg att metallen måste finnas men lyckades inte framställa den. - Han gav den dock namnet Aluminum. - Den danske vetenskapsmannen H.

Läs mer

Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler

Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler Materien Vad är materia? Allt som går att ta på och väger någonting är materia. Detta gäller även gaser som t.ex. luft. Om du sticker ut handen genom bilrutan känner du tydligt att det finns något där

Läs mer

Egenskaper hos papper. Rekommenderat papper. Välja förtryckta formulär och firmapapper

Egenskaper hos papper. Rekommenderat papper. Välja förtryckta formulär och firmapapper Utskrifternas kvalitet och pappersmatningens tillförlitlighet kan variera beroende på utskriftsmaterialets typ och format. Här följer några riktlinjer för de olika typerna av utskriftsmaterial. Mer information

Läs mer

Datablad Epoxy Yacht HB

Datablad Epoxy Yacht HB Datablad Epoxy Yacht HB Produktbeskrivning Epoxy Yacht HB är en två-komponent, rostförhindrande epoxyfärg med hög torrhalt som kan påföras i hög filmtjocklek. Eftersom den innehåller höga halter av aluminiumflak

Läs mer

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren PM i Punktsvetsning Produktutveckling 3 KPP039 HT09 Lärare: Rolf Lövgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Svetsning...3 Historia...3 Medeltiden...3 1800-talet...3 1900-talet...3 Resistanssvetsning...3

Läs mer

Komplett reparationssortiment

Komplett reparationssortiment Betongreparation Finja Bemix Komplett reparationssortiment Specialister på specialbetong Finja Bemix utvecklar, producerar och levererar specialbetong till byggindustrin i hela Sverige och har ett stort

Läs mer

5.4. Märkning för industrin. Permanent inventarie- och etikettmärkning, termotransferskrivare. Märksystem

5.4. Märkning för industrin. Permanent inventarie- och etikettmärkning, termotransferskrivare. Märksystem 5.4 Märksystem Permanent inventarie- och etikettmärkning, termotransferskrivare 1204 En matt silverpolyesteretikett passande för typskyltar på ex. elektronisk utrustning som, datorer, TV och musiksystem.

Läs mer

Säkerhetsdatablad (MSDB)

Säkerhetsdatablad (MSDB) Juni 15 (MSDB) : Silver / Koppar Forsforlod Metalli ab (MSDB) @ Copyright, Metalli ab, 2015 Side 1 af 5 INDEX OCH ÖVERSYN STATUS MSDB TYPER AV MATERIAL REVISED 1-1 SILVERLOD (METALLI-SERIE) JUNI 15 1-2

Läs mer

Produktutveckling 3 Handledare: Rolf Lövgren Utfört av: Adnan Silajdzic

Produktutveckling 3 Handledare: Rolf Lövgren Utfört av: Adnan Silajdzic PM Strängpressning Individuell inlämningsuppgift Produktutveckling 3 Handledare: Rolf Lövgren Utfört av: Adnan Silajdzic 1 Innehåll Inledning och Bakgrund... 3 Vad innebär Strängpressning?... 4 Hur går

Läs mer

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material När du har läst det här avsnittet skall du: Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material Klicka och lyssna här på sidorna i läroboken Material

Läs mer

Föreläsning om metallers korrosion Prof. Christofer Leygraf, Materialvetenskap, KTH

Föreläsning om metallers korrosion Prof. Christofer Leygraf, Materialvetenskap, KTH Materiallära för Maskinteknik, 4H1063, 4p Föreläsning om metallers korrosion Prof. Christofer Leygraf, Materialvetenskap, Korrosion Corrodere (latin) = gnaga sönder Fritt efter Callisters bok: avsnitt

Läs mer

Glykoler för hållbara miljöer

Glykoler för hållbara miljöer Warengy Glykoler för hållbara miljöer Ett grundläggande villkor för ett väl fungerande vätskeburet system är att det är fritt från korrosion, mögel, bakterier och andra beläggningar. System innehållande

Läs mer

Guide för limning av plast och elastomerer

Guide för limning av plast och elastomerer Guide för limning av plast och elastomerer 3 Varför använda Loctite och Terosons limmer istället för andra fogningsmetoder Denna guide erbjuder en enkel vägledning för att välja rätt Loctite - och Terosonlim

Läs mer

REPETITION AV NÅGRA KEMISKA BEGREPP

REPETITION AV NÅGRA KEMISKA BEGREPP KEMI RUNT OMKRING OSS Man skulle kunna säga att kemi handlar om ämnen och hur ämnena kan förändras. Kemi finns runt omkring oss hela tiden. När din mage smälter maten är det kemi, när din pappa bakar sockerkaka

Läs mer

Den traditionella typen av tätning för roterande axlar är packboxen. Den har dock ett antal nackdelar:

Den traditionella typen av tätning för roterande axlar är packboxen. Den har dock ett antal nackdelar: 1Mekaniska tätningar 1.1 Inledning och kort historik Den traditionella typen av tätning för roterande axlar är packboxen. Den har dock ett antal nackdelar: Kräver läckage för att fungera Relativt hög effektförlust

Läs mer

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Modern Betong Fogfria golvlösningar Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Polyuretan Den mest övertygande egenskapen hos polyuretan är dess förmåga att tillmötesgå olika krav genom

Läs mer

Planteringskant. Modulsystem som skruvas samman Tydliga avgränsningar Brett sortiment i olika material

Planteringskant. Modulsystem som skruvas samman Tydliga avgränsningar Brett sortiment i olika material Planteringskant Planteringskant i cortenplåt som som får en jämn grov roststruktur med tiden. Håller gräs från trädet och ger ett välordnat intryck. Skyddar stam och plantering från trimmerns snöre. Passar

Läs mer

DURA-BRIGHT. WHEELS Snyggt utseende - Enkelt underhåll DURA-BRIGHT

DURA-BRIGHT. WHEELS Snyggt utseende - Enkelt underhåll DURA-BRIGHT DURA-BRIGHT WHEELS Snyggt utseende - Enkelt underhåll DURA-BRIGHT Alcoa Dura-Bright EVO wheels Nästa generation Dura-Bright behandling med ännu bättre ytskydd. Nu kan Alcoa erbjuda ett revolutionerande

Läs mer

Svar till Tänk ut-frågor i faktaboken

Svar till Tänk ut-frågor i faktaboken Sid. 269 13.1 Vad menas med att en metall ar adel? Den reagerar inte sa latt med andra amnen, den reagerar inte med saltsyra. 13.2 Ge exempel pa tre oadla metaller. Li, Mg, Al, Zn, Fe, Pb 13.3 Ge exempel

Läs mer

Metaller i fällningskemikalien järnsulfat

Metaller i fällningskemikalien järnsulfat 1(10) Metaller i fällningskemikalien järnsulfat Gryaab rapport 2012:15 Jan Mattsson, Fredrik Davidsson och Anette Johansson 2(10) Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att införa

Läs mer

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 EM LAB Strömsund 1 Förord Denna rapport är sammanställd av EM LAB (Laboratoriet för Energi och Miljöanalyser) på uppdrag av Indalsälvens Vattenvårdsförbund.

Läs mer

Introduktion till CES

Introduktion till CES Introduktion till CES TMKM14 Konstruktionsmaterial, IEI Linköpings universitet HT 2014 Inledning Den här labben består av två uppgifter. Den första är avsedd att fungera som en introduktion till CES och

Läs mer

MÅLNING PÅ BORACOL 20-IMPREGNERAT GRAN LIMTRÄ

MÅLNING PÅ BORACOL 20-IMPREGNERAT GRAN LIMTRÄ MÅLNING PÅ BORACOL 20-IMPREGNERAT GRAN LIMTRÄ September 2001 Utarbetat av: Keld Henriksen, konsulent Traeteknik, Teknologisk Institut och Flemming Teglkamp Kai R Spangenbergs Eftf. I/S Traeteknik Innehållsförteckning

Läs mer

Flat Carbon Europe. Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer

Flat Carbon Europe. Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer Flat Carbon Europe Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer Magnelis I de tuffaste miljöerna behövs det starkaste skyddet är en ny och stark metallbeläggning som skyddar

Läs mer

Karl Johans skola Åk 6 MATERIA

Karl Johans skola Åk 6 MATERIA MATERIA Vad är materia? Överallt omkring dig finns det massor av föremål som du kan se eller känna på. De kan bestå av olika material som sten, trä, järn, koppar, guld, plast eller annat. Oavsett vilket

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer