DNU mönsterkortseminar Arendal 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DNU mönsterkortseminar Arendal 2008"

Transkript

1 DNU mönsterkortseminar Arendal 2008 Ytbehandlingar / Material IPC vs Perfag Bo Andersson Teknisk chef NCAB

2 Definition av en ytbehandling En ytbehandling kan beskrivas som en beläggning, antingen metallisk eller organisk, som påförs mönsterkortet för att säkra lödbarheten efter varierad lagringstid och under olika lagringsbetingelser. Under lödoperationen upplöses de flesta ytbehandlingarna för att sedan ingå i lödfogen Ett undantag är ENIG, där lodet upplöser det tunna skiktet av guld, för att sedan bilda en lödfog med den underliggande nickel-fosfor beläggningen.

3 Definition av en ytbehandling Egentligen finns det bara två olika typer av ytbehandlingar för mönsterkort. Nedan är två av de mest vanligt förekommande: Organiska Metalliska OSP HASL (Sn/Pb & SnCu & SAC) Immersion Sn Immersion Ag ENIG ENEPIG ASIG ENEG

4 Definition av en ytbehandling OSP är ett lackskikt, som förhindrar luftens syre att angripa lödytan. De andra ytbehandlingarna är metaller som huvudsakligen beläggs på ytan på två sätt. Electroless eller Immersion. Det är en stor skillnad mellan dessa båda processer, vilket är viktigt att känna till.

5 Definition av en ytbehandling Electroless eller autokatalytisk process arbetar genom att utnyttja ett reduktionsmedel i processbadet, vilket gör att utfällningen kan fortlöpa så länge mönstekortet är exponerad för processbadet. Nickel i ENIG Silver i ASIG eller ESM100 Guld i electroless guld Ni 2+ Ni 2+ Cu Ni Reducing e - Agent e - Ni 2+ Ni 2+ Ni 2+ Cu Ni Cu Electroless process Cu Ni Cu Ni Cu Cu Ni Cu Ni Cu Ni Ni 2+ Cu Ni Cu Ni Cu Cu Cu Cu e - Reducing Agent e -

6 Definition av en ytbehandling Immersion processer använder inte ett reduktionsmedel i processbadet utan byter ut sig självt mot joner i underliggande lager. Processen är självhämmande och avtar när det underliggande skiktet är täckt av den nya metallen. Normalt ger alla immersion processer väldigt tunna skikt, normalt mellan µm Tin in Immersion Tin Silver in Immersion Ag ENIG Gold bath Au Ni 3+ Au3+ Au Ni 3+ Au3+ Ni + Au Ni 3+ Au Ni Au Ni Au Ni Au Ni Au Ni Ni Ni Ni Ni Ni Cu Ni Cu Ni Cu Ni Cu Ni Cu Ni Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Gold in ENIG

7 HASL (Hot Air Solder Level) Blyfri Typisk tjocklek: 1-40µm FÖRDELAR NACKDELAR + Nothing Solders Like Solder + Enkel process + Lång erfarenhet + Lätt omarbetbar (tempstress) + Klarar multipla lödcykler + Lång lagringstid + Kan kontrolleras visuellt + Billig - Stor oplanhet - Inte lämplig för höga aspect ratios - Lodbryggningsproblem vid finepitch - Svårt styra skikttjockleken - Hög processtemperatur C - Inte lämplig för HDI-kort

8 Lagringsmiljö / tid / hantering HASL (Blyad och blyfri) HASL är den mest robusta av alla ytbehandlingar om korrekt utförd. A. Hantering: Bommulsvantar bör användas under kortets alla löd-processteg, eller att inte vidröra kortets ytor, salt/syror från fingeravtryck har en negativ inverkan på lödbarheten. B. Lagringsmiljö och tid Lagringsmiljön ska inte överskrida 30 C och 75% RH. Korten ska förvaras i sitt orginal vacumförpackning för att inte riskera att luftens syre kommer åt kortytan. Lagringstiden är enligt JST- STD-003B Category 3, med andra ord mer än 6 månader. C. Temporär maskning / Peel able mask Eftersom HASL är en omsmält ytbehandling så är den inte så känslig för föroreningar, nästan alla typer av maskning är acceptabla som temporär maskning, Kaptontape etc.

9 Standarder och testmetoder HASL (Blyad och blyfri) Tyvärr finns inte så många standarder som styr hur ytbehandlingen ska vara. 1. IPC-6012B Coverage & solderable. The coating durability category shall be specified on the master drawing according to J-STD-003B, if the category is not specified the category shall be set to class J-STD-003B Det finns fem olika metoder besktrivna i standarden som reglerar hur testningen av lödbarheten ska gå till. Två av dem är default om inte kunden specificerat annat. A Edge Dip Test (3sec dwell time) C Solder Float Test (5sec floating time) Leaded solder Sn60/Pb40 235±5 C Lead-free solder SAC ±5 C

10 Design HASL (Blyad och blyfri) Det är inte så mycket designrelaterat att ta hänsyn till. Fine pitch < 0.50mm BGA < 0.80mm Vid fine pitch -designer är det stor risk för att oplanheten I ytbehandlingen försvårarar avsevärt. HFFR4 & High Tg FR4 med blyfri HASL. Vi har sett vissa problem med förhöjd andel av measling och sämre vidhäftning av kopparen framförallt på kort med tjock koppar (3-4Oz). Lodkulor. Hål som är bara pluggade från en sida med lödmask kan suga upp lod som inte HASL processen klarar av att blåsa ur. Dessa lodkulor kan landa på ytan under lödprocesserna. Kantplätering på tjocka kort Vi har också uppmärksammat vissa kvalitetssvårigheter på tjockare kort med kantplätering som nomalt har en låg vidhäftning.

11 Kvalitetsaspekter HASL (Blyad och blyfri) Med den gamla (Sn60/Pb40) var det nästa omöjligt att få dålig lödbarhet det fanns andra problem. Med blyfri lödning är det annorlunda. A. Kontroll av legeringen. Det är extremt viktigt att ha kontroll av alla ingående element I legeringen, de flesta nya legeringar löser också upp en större mängd koppar från korten. B. Använd ett bra fluss. Vissa kombinationer av framförallt noclean pastor och HASL fungerar dåligt ihop med flusset i varmförtenningen. C. Maskinunderhåll Blyfria legeringar väter långsammare och blåses av lättare vilket kan ge problem med för tunna skikt (vilket inte var möjligt tidigare)

12 OSP (Organic Solderability Preservative)Typisk tjocklek: µm FÖRDELAR NACKDELAR + Plana lödöar + Omarbetbar + Påverkar inte hålets diameter + Billig + Stressar inte lödmasken + Miljövänlig - Svår att avsyna - Exponerad koppar efter lödning - Begränsat antal lödcykler - Känslig för lösningsmedel vid exempelvis fel i pastatrycket - Kort lagringstid - Känslig för mekanisk åverkan (repor)

13 Lagringsmiljö / tid / hantering OSP (Organic Solderability Preservative) OSP är en ganska tunn och känslig ytbehandling. A. Hantering: Då det är viktigt att undvika mekanisk åverkan, som repor etc. bör skyddsvantar användas under kortets alla löd-processteg, eller att inte vidröra kortets ytor. Salt/syror från fingeravtryck har en negativ inverkan på lödbarheten. B. Lagringsmiljö och tid Lagringsmiljön ska inte överskrida 30 C och 75% RH. Korten ska förvaras I sitt orginal vacumförpackning för att inte riskera att luftens syre kommer åt kortytan. Lagringstiden är enligt JST-STD-003B Category 2, med andra ord upp till 6 månader C. Temporär maskning / Peel able mask Det är inte lämpligt att använda avdragbar mask vilket annars kommer ha en negativ effekt på lödbarheten.

14 Standarder och testmetoder OSP (Organic Solderability Preservative) Liksom för HASL saknas det lämpliga standarder 1. IPC-6012B Coverage & solderable. The coating durability category shall be specified on the master drawing according to J-STD-003B, if the category is not specified the category shall be set to class J-STD-003B Det finns fem olika metoder besktrivna i standarden som reglerar hur testningen av lödbarheten ska gå till. Två av dem är default om inte kunden specificerat annat. A Edge Dip Test (3sec dwell time) C Solder Float Test (5sec floating time) Leaded solder Sn60/Pb40 235±5 C Lead-free solder SAC ±5 C

15 Design OSP (Organic Solderability Preservative) Det finns några saker att ta hänsyn till vid designen. ICT testpunkter Kan ibland vara svårt att uppnå tillräcklig kontakt med testnålarna Täckning av viahål från endast en sida. Stor risk att kemikalier stannar kvar I hålet och förorenar ytan. Multibla lödoperationer. Även om OSP sägs kunna klara flera lödoperationer får man ändå anse att det är begränsnigar I antalet lödoperationer.

16 Immersion Sn (Immersion Tin) Typisk tjocklek: µm FÖRDELAR NACKDELAR + Tillförlitligare jämfört med ENIG!? + Lämplig för fine pitch + Bra lödbarhet + Plana lödytor + Inget nickel + Tämligen billigt - Hanteringen - Thiourinämne vid produktion - kancerogent - Svårt att omarbeta - Svårkontrollerbara intermetaller - Whiskers! - Aggresiv process

17 Lagringsmiljö / tid / hantering Immersion Tin Immersion Tin är en utmärkt ytbehandling, men även väldigt känslig, vilket kräver noggrann kunskap A. Hantering: Bommulsvantar bör användas under kortets alla löd-processteg, eller att inte vidröra kortets ytor, salt/syror från fingeravtryck har en negativ inverkan på lödbarheten. B. tvättning. Ingen tvättning av korten rekommenderas vare sig före ellen mellan lödoperationer. C. Lagringsmiljö och tid Lagringsmiljön ska inte överskrida 30 C och 75% RH. Korten ska förvaras I sitt orginal vacumförpackning för att inte riskera att luftens syre kommer åt kortytan. Lagringstiden är enligt JST-STD- 003B Category 2, med andra ord upp till 6 månader

18 Temporär maskning Immersion Tin Immersion Tin är en utmärkt ytbehandling, men även väldigt känslig, vilket kräver noggrann kunskap D. Temporär maskning / Peel able mask Det är inte lämpligt att använda avdragbar mask vilket annars kommer ha en negativ effekt på lödbarheten.

19 Immersion Tin Standarder och testmetoder Det finns standarder som både definierar tjocklek och utförande av immersion tin. 1. IPC-6012B Solderable. Specifikationen IPC-4554 är så ny, så IPC-6012B inte är uppdaterad ännu. 2. IPC-4554 En komplett specification med tydliga krav på tjocklek, utförande och beteende För lödbarhetstest refereras till J-STD-003B 3. J-STD-003B Definierar hur lödbarhetstest ska utföras.

20 Nyckelparametrar Immersion Tin Tjockleken är f.n. den viktigaste parametern, för attsäkra en god blyfri lödning bör det finnas minst 0.2µm rent tenn kvar att löda på.

21 Design Immersion Tin Det finns även här lite att tänka på. Föroreningar Även här är det risk för föroreningar av innestängda kemikalier, så hål pluggade bara från en sida rekommenderas inte. Även hål som ligger väldigt nära ytmonteringspadar kan ställa till med problem med kemikalierester som kan förstöra lödbarheten. Lödmaskbryggor mellan ytmonteringspadar. På grund av kemins aggresivitet behövs bredare lödmaskbryggor. I stället för de normala 3-4mil bör man öka till 5mil.

22 Immersion Ag (Immersion Silver) Typisk tjocklek: µm FÖRDELAR NACKDELAR + Bra för fine pitch + Plana lödytor + Billig + Kort, enkel process + Eliminerar nickel + Påverkar inte håldiametern + Ganska bra lagringstålighet + Kan bli omarbetad av tillverkaren - Vissa processer har svårt att fälla i µvias med Aspect Ratios > 1:1 - Missfärgning kan förekomma efter en lödcykel - Komplex hantering

23 Lagringsmiljö / tid / hantering Immersion Ag (Immersion Silver) Immersion silver är en immersion ytbehandling och är också känslig för föroreningar. Silver är också känslig för svavel och klorider A. Hantering: Bommulsvantar bör användas under kortets alla löd-processteg, eller att inte vidröra kortets ytor. Salt/syror från fingeravtryck har en negativ inverkan på lödbarheten B. processtid Eftersom immersion silver innehåller OSP för att förhindra oxidation som konsumeras vid första lödoperationen är det viktigt att det inte gå lång tid till nästa lödoperation, helst maximum 8-12 timmar.

24 Lagringsmiljö / tid / hantering Immersion Ag (Immersion Silver) Immersion silver är en immersion ytbehandling och är också känslig för föroreningar. Silver är också känslig för svavel och klorider C. Lagringsmiljö och tid 1. Immersion silverkort bör packas så snart som möjligt för att skydda ytan från sulfider och klorider I luft och hantering. 2. Svavelfritt papper måste användas.. Undvik kiselgurpåsar som kan innehålla svavel 3. Tejp, etiketter, gummisnoddar får inte användas. 4. Lagringsmiljön ska inte överskrida 30 C och 75% RH.. Lagringstiden är enligtjst-std-003b Category 2, med andra ord upp till 6 månader D. Temporär maskning / Peel able mask Det är inte lämpligt att använda avdragbar mask vilket annars kommer ha en negativ effekt på lödbarheten.

25 Standarder och testmetoder Immersion Silver Det finns standarder som både definierar tjocklek och utförande av immersion silver. 1. IPC-6012B Solderable. The IPC-6012B amendment 1 refererar till IPC IPC-4553 En komplett standard med klar definition av tjocklek, utseende och utförande. Lödbarhetsprov refereras till J-STD-003B 3. J-STD-003B Definierar hur lödbarhetstest ska utföras.

26 Immersion Silver Design Det finns lite att tänka på här också. Föroreningar Liksom för immersion tin är immersion silver känslig för föroreningar. Och hål, pluggade från en är inte lämpligt. För övrigt gäller samma för immersion silver som för immersion tin

27 NIG (Electroless Nickel/Immersion Gold) yp. tjocklek: 3-6µm Ni / µm Au FÖRDELAR NACKDELAR + Plana lödytor + Jämn tjocklek + Multipla lödoperationer + Bra lagringsegenskaper + God vätbarhet + Lämplig för fine pitch + Bonbart med aluminiumtråd - Dyrt - Black Pad problematiken - BGA - Hantering av nickel i reningsverk - Svårt att ombearbeta - Ger ibland svårigheter vid HF - Komplex process som kräver kunskap & erfarenhet

28 Lagringsmiljö / tid / hantering ENIG (Electroless Nickel Immersion Gold) ENIG är en tämligen tålig ytbehandling. Guldet är endast till för att skydda nickelytan under lagringstiden A. Hantering: Bommulsvantar bör användas under kortets alla löd-processteg, eller att inte vidröra kortets ytor. Salt/syror från fingeravtryck har en negativ inverkan på lödbarheten B. Process time Liksom med alla andra ytbehandlingar bör tiden mellan lödoperationerna hållas så kort som möjligt

29 Lagringsmiljö / tid / hantering ENIG (Electroless Nickel Immersion Gold) ENIG är en tämligen tålig ytbehandling. Guldet är endast till för att skydda nickelytan under lagringstiden C. Lagringsmiljö och tid Lagringsmiljön ska inte överskrida 30 C och 75% RH. Korten ska förvaras I sitt orginal vacumförpackning för att inte riskera att luftens syre kommer åt kortytan. Lagringstiden är enligt JST-STD-003B Category 3, med andra ord mer än 6 månader. D. Temporär maskning / Peel able mask Liksom HASL är ENIG inteså känslig för föroreningar, nästan alla typer av maskning går bra, Peel able Soldermask, Kapton tape etc.

30 Standarder och testmetoder ENIG (Elecroless nickel immersion Gold) Det finns standarder som både definierar tjocklek och utförande av ENIG. 1. IPC-6012B Solderable. The IPC-6012B amendment 1 refererar till spec IPC IPC-4552 En komplett specification för ENIG som klart definierar såväl tjocklekar, utförande och utseende. För lödbarhetstest refereras till J-STD-003B 3. J-STD-003B Definierar hur lödbarhetstest ska utföras.

31 Design ENIG (Electroless Nickel immersion Gold) Att tänka på Black pad Det är riskabelt att försöka öka guldutfällningen över µm, vilket kan starta en korrosionsprocess på det underliggande nickelskiktet. ENIG är en av de få ytbehandlingarna där lödning inte sker på koppar utan på nickel, vilket generellt ger en sprödare lödfog jämfört med lödning på koppar.

32 ANSVAR! Med de nya blyfria processerna kombinerat med miljövänliga fluss är det extremt viktigt att även inköpare, konstruktörer och inte minst designers, uppdaterar sig om respektive ytbehandlings begränsningar/möjligheter och agerar därefter!

33 MATERIAL FR-4

34 Vad är det? FR4 laminat är ett vanligt material som de flesta mönsterkort är uppbyggda av. FR = Flame Retardant 4 = Glasfiberförstärkt epoxy resin. Det är ett material som är konstruerat från epoxi impregnerade glasfibervävar ( pre-preg ) och kopparfolie. Dessa pressas sedan ihop i vakuumpressar med värme. 1.60mm laminat är normalt uppbyggt av 8 skikt av prepreg 7628 och har normalt 18µm eller 35µm koppar folie som yttre skikt.

35 Blyfri lödning / Blyad lödning Blyad lödning T > 183 C = 60 s peak 220 C Blyfri lödning T > 217 C = 60 s peak 245 C

36 Blyfri lödning / Blyad lödning Source PWB Interconnect Solutio

37 Source PWB Interconnect Solutio

38 Vilka parametrar är då viktiga för lyfri lödning när det gäller laminat? Tg =? Td =? T260/288/300 =? CTE =? Dicy vs. Non-Dicy

39 Vilka parametrar är då viktiga för lyfri lödning när det gäller laminat? Tg = Glasomvandlingstemperatur Td = Nedbrytningstemperatur T260/288/300 = Tid till delaminering vid 260 C CTE = Termisk utvidgningsofficient Dicy kontra Non-Dicy

40 Tg = Glasomvandlingstemperatur Tg-punkten är kortfattat när materialet övergår från ett relativt styvt material till ett mer mjukt och böjbart material. Denna punkt mäts enligt oftast med en metod som kallas DSC (Differential Scanning Calometry) eller TMA (Thermo Mechanical Analysis ).

41 Tg = Glasomvandlingstemperatur Tjocklek Temperatur T g source: Cookso

42 Hög-Tg FR-4 material vs standard FR-4 C A Tjocklek B Temperatur Det viktiga för att laminatet skall vara kompatibelt för blyfri lödning att det totala CTE bör vara mellan 3,% - 4% Källa: Polyclad

43 Td = Nedbrytningstemperatur Nedbrytningstemperaturen är mätvärdet av den faktiska kemiska och fysiska nedbrytningen av i huvudsak epoxin. Analysmetoden som används är Thermo Gravimetric analysis (TG) och mäter vikten kontra temperaturen. Mätnormen som är satt är 5% viktminskning. Vanligt värde på standard material är mellan C

44 Td = Nedbrytningstemperatur

45 Td = Nedbrytningstemperatur

46 260 = Tid till delaminering vid 260 C

47 CTE = Termisk utvidgningskoefficient Allt material har en utvidgningskoefficient. D.v.s. materialet krymper respektive expanderar i samband temperatur- växlingar. Normala värden för FR4 X ppm Y ppm Z ppm (pre Tg) Z ppm (post Tg)

48 CTE samband med Tg Samband mellan CTE (z-led) och Tg: - T över Tg ger extrem ökning av CTE vilket kan generera avbrott. - CTE för mönsterkort och komponenter bör vara lika.

49 CTE värden under Tg CTE Cu = 15 ppm/ºc CTE FR4 i x-y led = ppm/ºc CTE FR4 i z-led = ppm/ºc

50 CTE värden över Tg CTE Cu = 15 ppm/ºc CTE FR4 i z-led ppm/ºc över Tg

51 Dicy vs. Non-Dicy Dicy = Dicyandiamide är (var) ett mycket vanligt härdsystem som förekommer i 80-90% av den förekommande mängden FR4. Non Dicy = Fenolbaserat härdarsystem som används i framfört allt hög Tg material dock inte alla.

52 IST test

53 Source PWB Interconnect Solutio

54 Source PWB Interconnect Solutio

55 Source PWB Interconnect Solutio

56 Source PWB Interconnect Solutio

57

58

59

60 Source PWB Interconnect Solutio

61 Source PWB Interconnect Solutio

62 Material ShengYi S1170 Non-dicy Testkupong på bild utsatt för 3*260C As received > 1000 cykler 3 * 230C > 600 cykler 3 * 260C > 500 cykler

63 Material ShengYi S1130 dicy Testkupong på bild utsatt för 3*260C As received > 800 cykler 3 * 230C > 600 cykler 3 * 260C > 600 cykler

64 Industrinära tester utförda efter 4 reflow cykler

65 Material ShengYi S1170 Non-dicy

66 Material ShengYi S1130 dicy

67 Material ShengYi S1170 Non-dicy Ist x x250+ 4x260+ 4x270

68 Material ShengYi S1130 dicy Ist x x250 +4x260 +4x270

69

70 150 C Yes FR C Yes FR C FR C FR C FR C Yes FR C Yes FR C HF- FR C HF- FR C HF- FR C HF- FR4 92 Yes Yes Yes Fillers > 5% >15 min >15 min >10 min >5 min >5 min >10 min T288 >30 min >30 min >30 min >30 min >30 min >30 min T260 <3,5 % <3,0 % <3,5 % <4% <4% <3,5 % CTE C 340 C 340 C 325 C 310 C 310 C 325 C Td min 170 C 170 C 150 C 110 C 110 C 150 C Tg min FR4 FR4 FR4 FR4 FR4 FR4 ANSI IPC-4101 IPC Illustrations used with permission Materialval a selection of FR4 materials in 4101B (June 2006)

71 Slutsats material Tg värdet säger inte allt. Tjocka kort / många lager /många lödcykler beakta materialvalet. Även vid benlösa komponenter! Allt rör sig! Välj ett bra material, referera till IPC4101B Ett bra standard-tg material springer i cirklar kring ett dåligt hög-tg material!!!!

72 The NCAB Group

73 The NCAB Group

Blyfritt lod SN100C, framtidens standard?

Blyfritt lod SN100C, framtidens standard? Blyfritt lod SN100C, framtidens standard? SN100C är en blyfri legering bestående av tenn (Sn) 99,3 % och koppar(cu) ca 0,7 % som är dopat med nickel (Ni). SN100C är patenterad av Nihon Superior i Japan

Läs mer

MTEK Rönninge. Lars-Gunnar Klang, MSc Tel: 0733-84 33 24 E-mail: lgk@mtek.se

MTEK Rönninge. Lars-Gunnar Klang, MSc Tel: 0733-84 33 24 E-mail: lgk@mtek.se MTEK Rönninge Lars-Gunnar Klang, MSc Tel: 0733-84 33 24 E-mail: lgk@mtek.se Kriterier för val av legering Kostnad/Tillgänglighet Toxicitet Smältpunkt/intervall Vätningsegenskaper Mekaniska egenskaper &

Läs mer

Stenciler för rätt mängd lodpasta

Stenciler för rätt mängd lodpasta Stenciler för rätt mängd lodpasta WHITE PAPER Högprecisionsetsad, steppad stencil från HP Etch där stencilen är tjockare på de blanka områdena och tunnare på de matta. Notera att det är möjligt att tillverka

Läs mer

Tillförlitlighet 2010

Tillförlitlighet 2010 Årets viktigaste konferens för dig som arbetar med produktion och konstruktion av elektronikhårdvara! SEMINARIUM & UTSTÄLLNING Klicka på knapparna för att få mer information! 26 OKTOBER 2010 PÅ STOCKHOLMSMÄSSAN

Läs mer

/2' Består av tenn legerat med bly

/2' Består av tenn legerat med bly /2' Består av tenn legerat med bly Lodet passerar vid stelnandet ett halvfast eutektiskt tillstånd. I detta temperaturintervall får fogen LQWH rubbas. /RGNDQOHJHUDVPHG Koppar Silver Vismut, kadmium, indium

Läs mer

Metoder och processer vid Elektronikproduktion TNE045

Metoder och processer vid Elektronikproduktion TNE045 Metoder och processer vid Elektronikproduktion TNE045 Amir Baranzahi amiba@itn.liu.se Hösttermin 2007 Innehåll Introduktion Mönsterkortsmaterial &-funktioner Mönsterkortstillverkning Mönsterkortsdesign

Läs mer

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap Karin Lindqvist, Swerea IVF Exempel 1) Vad finns under ytan? Företaget X hade sett sjunkande kvalité

Läs mer

Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel.

Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel. Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel.) Man skiljer på två typer av lödning. Mjuklödning och hårdlödning.

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

Addion. Matt mässing. Krom. Brunoxid. Kort om ytbehandling. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Addion. Matt mässing. Krom. Brunoxid. Kort om ytbehandling. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Polygiene Technology Addion Matt mässing Brunoxid Krom Kort om ytbehandling ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning Ytbehandling förhindrar eller fördröjer korrosion

Läs mer

http://www.kennethshem.se/loedkurs.htm Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson

http://www.kennethshem.se/loedkurs.htm Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson Här följer en liten lödkurs som ska hjälpa er att löda till husbehov så ni slipper kall-lödningar och onödiga glappkontakter

Läs mer

Teknisk information för TZ-tape

Teknisk information för TZ-tape Teknisk information för TZ-tape P-touch etiketterna har utvecklats för att hålla, var du än använder dem. Brother P-touch laminerade etiketter har tagits fram för att möta dina behov när det gäller en

Läs mer

Design, CAD & Produktion av Flex & Flex Rigid PCB mha IPC Standards. DNU Trondheim 2010-08-26. Lars-Olof Wallin. IPC European Representative

Design, CAD & Produktion av Flex & Flex Rigid PCB mha IPC Standards. DNU Trondheim 2010-08-26. Lars-Olof Wallin. IPC European Representative Design, CAD & Produktion av Flex & Flex Rigid PCB mha IPC Standards DNU Trondheim 2010-08-26 Lars-Olof Wallin IPC European Representative God Morgon Norrmän! Dokumentation Layout över en FLEX Konstruktions-

Läs mer

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L LC MÅLNING M M Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik LD - SKYDDSBELÄGGNING Text rensad från metoder som inte används och ovidkommande

Läs mer

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (6) TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Beteckning Tekniska Bestämmelser för mönsterkort och kretskort TBE 105 Utgåva 4 (S) Innehåll 1 ALLMÄNT...2 2 DEFINITIONER...2 3 PRODUKTKRAV...2

Läs mer

Ä r d u r e d o f ö r B L Y F R I T T?

Ä r d u r e d o f ö r B L Y F R I T T? Är du redo för B L Y F R I T T? INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Varför blyfritt och varför just Venso? 3 Vad karaktäriserar blyfri lödning? 3 Nihon Almit Ltd. 4-7 Vad säger en leverantör med lång erfarenhet av såväl

Läs mer

CANDOR Sweden AB. n WWW.CANDORSWEDEN.COM

CANDOR Sweden AB. n WWW.CANDORSWEDEN.COM CANDOR Sweden AB n Established in 1946 n Swedish Owned Company by LOTORPGRUPPEN (www.lotorp.com) n Head office in Sweden with subsidiaries in all Nordic countries n 50 employees n ISO 9000 and ISO 14000

Läs mer

Uppgiften Materiel Brunn nummer Metall eller metallkombination

Uppgiften Materiel Brunn nummer Metall eller metallkombination Hemlaboration 5 B (Härnösand) Korrosions och korrosionsskydd Teori En galvanisk cell består av två elektroder (anod och katod), en förbindelse mellan dessa och en elektrolyt.. Galvanisk korrosion kan liknas

Läs mer

1.6 Zinkens korrosion

1.6 Zinkens korrosion 1.6 Zinkens korrosion Stål är vår tids mest använda material. Men stål har en stor nackdel och det är dess höga korrosionshastighet. Att skydda stålkonstruktioner och detaljer mot rost har därför stort

Läs mer

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna CorEr Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna År 2007 startade Boden Energi AB sin senaste sopförbränningspanna av typen Roster, levererad av B&W Volund. Pannan förbränner cirka 50

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Sto Scandinavia AB I Fasad. Fasadsystem StoNordic Putssystem

Sto Scandinavia AB I Fasad. Fasadsystem StoNordic Putssystem Sto Scandinavia AB I Fasad Fasadsystem StoNordic Putssystem StoNordic Putssystem I Fördelar Systemet för alla underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Putssystem är kompletta system med utprovade

Läs mer

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Modern Betong Fogfria golvlösningar Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Polyuretan Den mest övertygande egenskapen hos polyuretan är dess förmåga att tillmötesgå olika krav genom

Läs mer

Lars Karlsson, TRIAB / Scandinavian Coating 2013

Lars Karlsson, TRIAB / Scandinavian Coating 2013 Pulverlackering på värmekänsligt material En ny marknad för användning av pulver! Lars Karlsson, TRIAB / Scandinavian Coating 2013 TRIAB / TRI INNOVATIONS AB Leverantör till industrin sedan 1971 Ålegårdsgatan

Läs mer

Guide för limning av plast och elastomerer

Guide för limning av plast och elastomerer Guide för limning av plast och elastomerer 3 Varför använda Loctite och Terosons limmer istället för andra fogningsmetoder Denna guide erbjuder en enkel vägledning för att välja rätt Loctite - och Terosonlim

Läs mer

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material När du har läst det här avsnittet skall du: Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material Klicka och lyssna här på sidorna i läroboken Material

Läs mer

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Materialens påverkan på dricksvatten Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Swerea KIMAB experter inom metalliska material, korrosion och korrosionsskydd Forskningsinstitut Forskningsinstitut Del av Swerea

Läs mer

Flat Carbon Europe. Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer

Flat Carbon Europe. Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer Flat Carbon Europe Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer Magnelis I de tuffaste miljöerna behövs det starkaste skyddet är en ny och stark metallbeläggning som skyddar

Läs mer

BSK 07. Boverkets handbok om Stålkonstruktioner. Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter

BSK 07. Boverkets handbok om Stålkonstruktioner. Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter BSK 07 Boverkets handbok om Stålkonstruktioner Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter 1 Allmänn Information BSK 07 är en Svensk variant av ISO 12944, vilket är namnet

Läs mer

Litografi. Föreläsningens mål: Introducera följande begrepp:

Litografi. Föreläsningens mål: Introducera följande begrepp: Litografi Litografi Föreläsningens mål: Introducera följande begrepp: Litografi, speciellt fotolitografi Material inom litografi, speciellt fotoresister Exponeringsmetoder Nya metoder inom litografi -

Läs mer

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren PM i Punktsvetsning Produktutveckling 3 KPP039 HT09 Lärare: Rolf Lövgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Svetsning...3 Historia...3 Medeltiden...3 1800-talet...3 1900-talet...3 Resistanssvetsning...3

Läs mer

Kemiska ämnen i elektroniska komponenter

Kemiska ämnen i elektroniska komponenter PM 3/12 Kemiska ämnen i elektroniska komponenter Kemikalieinspektionen www.kemi.se Kemiska ämnen i elektroniska komponenter Best.nr. 511 044 Sundbyberg, april 2012 Utgivare: Kemikalieinspektionen Beställningsadress:

Läs mer

Vad ska jag slipa? Slipmaskin Verktyg 1:val Verktyg 2:val Verktyg 3:val Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7

Vad ska jag slipa? Slipmaskin Verktyg 1:val Verktyg 2:val Verktyg 3:val Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7 2011 Vad ska jag slipa? Slipmaskin Verktyg 1:val Verktyg 2:val Verktyg 3:val Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7 Blanka betonggolv - 4 slipsteg 450/500/650/700/1000 Grön SCM Blå SCM Vit SCS RDC MAX

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

Underhåll. Skyddar, bevarar och reparerar

Underhåll. Skyddar, bevarar och reparerar Underhåll Skyddar, bevarar och reparerar Klistra takpapp När du spikar papptäckning på träpanel måste skarvarna klistras ordentligt. Mataki Specialklister är framtaget speciellt för detta. Det är enkelt

Läs mer

Montering av kretskort 10-40X

Montering av kretskort 10-40X Byggbeskrivning programmerbar digital signaldekoder 10 40X 1[8] Montering av kretskort 10-40X Du har blivit ägare till en byggsats framtagen av signalsidan.se och Hemi konsult HB. Byggsatsen innehåller

Läs mer

Svar till Tänk ut-frågor i faktaboken

Svar till Tänk ut-frågor i faktaboken Sid. 269 13.1 Vad menas med att en metall ar adel? Den reagerar inte sa latt med andra amnen, den reagerar inte med saltsyra. 13.2 Ge exempel pa tre oadla metaller. Li, Mg, Al, Zn, Fe, Pb 13.3 Ge exempel

Läs mer

SBMEDIC MANUAL. till. OptiHair von Frey Hår 2010.12.16

SBMEDIC MANUAL. till. OptiHair von Frey Hår 2010.12.16 SBMEDIC MANUAL till OptiHair von Frey Hår 2010.12.16 SBMEDIC Electronics Schultzvägen 39 170 63 Solna, Sverige tel: 08-356827, fax: 08-356874 e-mail: info@sbmedic.se www.sbmedic.se 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Innehållsförteckning.

Innehållsförteckning. Metallarbete 1 Innehållsförteckning. Olika Metaller.! 4 Järn.! 4 Koppar.! 4 Mässing.! 4 Silver.! 4 Aluminium.! 4 Lödning! 5 Verktygskunskap! 6 Planering! 8 1. Skissa! 8 2. Design och formgivning.! 8 3.materialval!

Läs mer

Ytbehandling. av aluminium

Ytbehandling. av aluminium Y T B E H A N D L I N G Ytbehandling av aluminium Aluminium är ett lätt och hållfast material samt det tredje vanligaste grundämnet Aluminium är lätt att bearbeta. Av aluminium kan man i en enda tillverkningsfas

Läs mer

Hur kan utförandet på arbetsplatsen minska riskerna för skador

Hur kan utförandet på arbetsplatsen minska riskerna för skador Hur kan utförandet på arbetsplatsen minska riskerna för skador - Tätskiktssystem för våtrum, utbildning och egenkontroll. Sari Aarnio R&D Manager, Tiling Materials maxit Oy Ab Direktiv gällande vattenisolering

Läs mer

Induktionsutrustning för värmebehandling och lödning

Induktionsutrustning för värmebehandling och lödning Induktionsutrustning för värmebehandling och lödning - 1 - Induktionsutrustning för medelfrekvens SEIT TSSS 25 kw, 40 kw, 50 kw Induktions generator med induktorhuvud på 2m slangpaket Ett eller två induktionshuvud.

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable VARMFRZINKADE BELÄGGNINGAR HOT DIP GALVANIZED COATINGS Granskad av Reviewed by Lars Åke Nilsson Tjst Dept. GUM2 tb_tvåspråkig 2006-05-09 1 (11) ÄNDRINGSFRTECKNING RECORD

Läs mer

Weber Industrigolv. Anpassade industrigolv för olika användningsområden

Weber Industrigolv. Anpassade industrigolv för olika användningsområden Weber Industrigolv Anpassade industrigolv för olika användningsområden Weber Industrigolv Webers Industrigolv har vunnit världsrykte genom förnämliga bruksegenskaper och god ekonomi. Produkterna är cementbundna

Läs mer

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper 1 Keramiska plattor Keramiska egenskaper Hög mekanisk hållfasthet även vid höga temperaturer. Utmärkt kemisk beständighet (hög resistens mot påverkan av syror, saltlösningar, baser osv.). Mycket hög hårdhet

Läs mer

D iamantsegment. För egen omsättning och reparation av diamantkärnborr

D iamantsegment. För egen omsättning och reparation av diamantkärnborr Sid 10.1 D iamantsegment För egen omsättning och reparation av diamantkärnborr Segment i absolut toppkvalitet med unik diamantpositioneringsteknik som erbjuder en extrem god skärförmåga, även i armeringsjärn,

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

04/03/2011. Ventilerade kläder. Ventilerade kläder. Värmeförluster vid olika luftflöden: skillnad med betingelse utan flöde i torr tillstånd

04/03/2011. Ventilerade kläder. Ventilerade kläder. Värmeförluster vid olika luftflöden: skillnad med betingelse utan flöde i torr tillstånd Ventilerade kläder Ventilerade kläder Kalev Kuklane Användning av luftgenomsläppliga kläder Öka möjligheter för ventilation (designlösningar) Aktiv ventilation Ventilation i skyddsklädsel (t.ex. CBRN)

Läs mer

Sto Scandinavia AB Golvbeläggning. Underhålls- och skötselanvisningar för golv

Sto Scandinavia AB Golvbeläggning. Underhålls- och skötselanvisningar för golv Sto Scandinavia AB Golvbeläggning Underhålls- och skötselanvisningar för golv Golvbeläggning Skötsel Att ligga steget före med god golvvård Ett golv behöver inte se slitet och nött ut även fast många människor

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Svenska sid 1/5, 070619 Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar förläggningen Anslutning av transformator och termostat

Läs mer

Dokumentation från Asfaltdagarna 2008. Ola Sandahl, PEAB Asfalt. Varför skall man klistra? Klistring, Skarvar. Typer av klister.

Dokumentation från Asfaltdagarna 2008. Ola Sandahl, PEAB Asfalt. Varför skall man klistra? Klistring, Skarvar. Typer av klister. Klistring, Skarvar Varför skall man klistra? Yta till bild på startsidan Vidhäftning till underliggande beläggning samverkande konstruktion Vidhäftning för att kunna packa massan Membran för att täta mellan

Läs mer

Resistansen i en tråd

Resistansen i en tråd Resistansen i en tråd Inledning Varför finns det trådar av koppar inuti sladdar? Går det inte lika bra med någon annan tråd? Bakgrund Resistans är detsamma som motstånd och alla material har resistans,

Läs mer

Skogsindustridagarna 2014 Thomas Öhlund

Skogsindustridagarna 2014 Thomas Öhlund Skogsindustridagarna 2014 Thomas Öhlund Tryckt funktionalitet: Funktionellt material applicerat med tryckteknik Materialet är upplöst i en vätska för att bilda ett bläck Funktionen kan vara tex. Ledande

Läs mer

Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs

Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs Mål Eleverna ska inse att lim är något man kan tillverka själv av vanliga ingredienser och att människor förr i tiden tog tillvara det

Läs mer

Korrosionsinstitutet. Swedish Corrosion Institute. Uppdragsgivare: Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun

Korrosionsinstitutet. Swedish Corrosion Institute. Uppdragsgivare: Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun Korrosionsinstitutet Swedish Corrosion Institute Uppdragsgivare: TOWNSHEND TRADE COMPANY Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun Ärende: Provning av produkten Tef-Gel s förmåga att minska galvanisk

Läs mer

3M Tejp- och Lim. Produktguide. Bästa fäste. med rätt teknik

3M Tejp- och Lim. Produktguide. Bästa fäste. med rätt teknik 3M Tejp- och Lim Produktguide Bästa fäste med rätt teknik det att fästa? Hur får jag Tejp- och limskolan 3M TEJP- & LIMSKOLAN 29 Hur får jag det att fästa? Stegen till rätt produktval Välkommen till 3M:s

Läs mer

Regressionstestning teori och praktik

Regressionstestning teori och praktik Regressionstestning teori och praktik Lic. Emelie Engström emelie.engstrom@cs.lth.se Software Engineering Research Group LUND UNIVERSITY Sweden SWELL the Swedish Research School in Software Verification

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

Luftförvärmare- Manual + Faktablad

Luftförvärmare- Manual + Faktablad Luftförvärmare- Manual + Faktablad Luftförvärmarens funktion och hur den är konstruerad Luftförvärmare är ett riktigt energismart och miljövänligt sätt att värma upp ett hus på. Den här luftförvärmaren

Läs mer

Minska slitaget med innovativ teknik och nya material

Minska slitaget med innovativ teknik och nya material Minska slitaget med innovativ teknik och nya material Välkommen till vår hårda värld Mälar Trading AB är ett familjeföretag som grundades 1983 av Lars Grip. Företagets specialitet är att leverera slitstarka

Läs mer

Skyddande ytskikt för varmformade komponenter (Protective Metal Coating)

Skyddande ytskikt för varmformade komponenter (Protective Metal Coating) Skyddande ytskikt för varmformade komponenter (Protective Metal Coating) Lisa Levander 2015-01-30 Hållbar produktionsteknik Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Syfte... 6 4. Genomförande...

Läs mer

Kodak Sonora XP Framkallningsfria Offsetplåtar

Kodak Sonora XP Framkallningsfria Offsetplåtar Kodak Sonora XP Framkallningsfria Offsetplåtar Be Free to be more profitable, Be Free to be more sustainable Be Free to be the printer you want to be with Kodak Sonora XP Process Free Plates Vad tänker

Läs mer

Fasta förband metaller

Fasta förband metaller Akademin för Innovation, Design och Teknik Fasta förband metaller PM 1,5 Högskolepoäng Kurs KPP039 Produktutveckling 3 HT2010 Skrivet av: Sista revideringsdatum: 2011-01-08 Examinator: Rolf Lövgren INNEHÅLL

Läs mer

Terminsplanering i Kemi för 7P4 HT 2012

Terminsplanering i Kemi för 7P4 HT 2012 Terminsplanering i Kemi för 7P4 HT 2012 Vecka Tema Dag Planering Atomer och kemiska V35 reaktioner V36 V37 V38 Atomer och kemiska reaktioner Luft Luft V40 V41 V42 Vatten Vissa förändringar kan förekomma

Läs mer

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen?

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Gryaab rapport 2014:8 Nicklas Paxéus Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att kostnadseffektivt samla in och

Läs mer

Metaller och mineral en förutsättning för det moderna samhället

Metaller och mineral en förutsättning för det moderna samhället Källa USGS Källa USGS Källa USGS Källa USGS Metaller och mineral en förutsättning för det moderna samhället Pär Weihed Professor Malmgeologi Luleå tekniska universitet KVA Inspirationsdagar - Jordens resurser

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

2 Broisolering & beläggning.

2 Broisolering & beläggning. 2 Broisolering & beläggning. Nyckel 2.0 System Beta: 2.1 Principskisser på detaljer: Förhöjd kantbalk och ytavlopp. 2.1.1 Underliggande kantbalk. 2.1.2 Grundavlopp. 2.1.3 Broände. 2.1.4 System B2A: 2.3

Läs mer

Specialty Stainless Steel Processes

Specialty Stainless Steel Processes Specialty Stainless Steel Processes Bodycote Din självklara samarbetspartner Exakt det du behöver. Bodycote erbjuder en komplett serie servicetjänster värmebehandling, ytbehandling och het isostatisk pressning

Läs mer

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Plattsättning med cementbaserat sättmedel. Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättningsmetoden. De gäller för arbeten

Läs mer

Capo Sweden har ett utav Sveriges mest kompletta sortiment på kakellister, rörelsefogprofiler och listellos. Är det ändå något som saknas?

Capo Sweden har ett utav Sveriges mest kompletta sortiment på kakellister, rörelsefogprofiler och listellos. Är det ändå något som saknas? Capo Sweden har ett utav Sveriges mest kompletta sortiment på kakellister, rörelsefogprofiler och listellos. Är det ändå något som saknas? Hör i så fall av dig. Nämnde vi föresten att Capo Sweden säljer

Läs mer

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Teknisk Vattenresurslära, Lunds Universitet Agenda Förändrad svensk deponilagstiftning Förväntade effekter Fläskebo en modern deponi Projektet

Läs mer

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar!

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Isotrol gör rostskyddsmålningen enkel. Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Oavsett om det är järnvägsbroar, kraftledningsstolpar, hamnkranar eller mindre ståldetaljer garanterar Isotrolsystemet

Läs mer

Fusionssammanfogade plattvärmeväxlare, AlfaNova

Fusionssammanfogade plattvärmeväxlare, AlfaNova Kapitel 8 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

TFEI01 Föreläsningsanteckning Temperaturmätning Signalbehandling

TFEI01 Föreläsningsanteckning Temperaturmätning Signalbehandling TFEI01 Föreläsningsanteckning Temperaturmätning Signalbehandling c Lennart Båvall 2 Temperatur Grundenheterna i SI Massa Längd Tid El. ström Temperatur Ljusstyrka Materiemängd 1 kg 1 m 1 s 1 A 1 grad 1

Läs mer

Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem. 1. Korrosivitetsklass, miljöklass. 2. System efter korrosivitetsklass

Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem. 1. Korrosivitetsklass, miljöklass. 2. System efter korrosivitetsklass Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem Innehåll: 1. Korrosivitetsklass, miljöklass 2. System efter korrosivitetsklass 3. Rostgrad för objektet 4. Underhållsmålning av tidigare

Läs mer

Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fukt kan medverka till problem Tillväxt av mikroorganismer Kemisk nedbrytning av

Läs mer

Minican resultatöversikt juni 2011

Minican resultatöversikt juni 2011 Sidan av Minican resultatöversikt juni Sammanställt från arbetsmaterial SKBModelCanisterProgressReport Dec_Issue -4-7 MINICAN microbe report Claes Taxén Siren Bortelid Moen Kjell Andersson Översikt över

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

Svampproblematik i integrerat växtskydd. Inger Christensen o Torbjörn Hansson Grön Kompetens AB Växtskyddsdag Alnarp 2008-12-05

Svampproblematik i integrerat växtskydd. Inger Christensen o Torbjörn Hansson Grön Kompetens AB Växtskyddsdag Alnarp 2008-12-05 Svampproblematik i integrerat växtskydd Inger Christensen o Torbjörn Hansson Grön Kompetens AB Växtskyddsdag Alnarp 2008-12-05 Svampgissel i gurka och tomat Gråmögel tomat och gurka Mjöldagg gurka och

Läs mer

Vindkraftverk. Principen bakom vårt vindkraftverk

Vindkraftverk. Principen bakom vårt vindkraftverk Vindkraftverk Min grupp har gjort ett speciellt vindkraftverk som är inspirerat av det flygande vindkraftverket Buoyant airborne turbine. Det som gör vårt vindkraftverk annorlunda jämfört med andra är

Läs mer

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G.

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Innehållsförteckning. Sida nr. 1. Inledning. 2. Frågeställning. 3-8. Svar på frågorna. 9. Intervju med Åke Elgemark. 10. Bilder ifrån reningsverket. 11.

Läs mer

Torrisolerade transformatorer. RESIBLOC Transformatorteknik med mindre miljöpåverkan

Torrisolerade transformatorer. RESIBLOC Transformatorteknik med mindre miljöpåverkan Torrisolerade transformatorer RESIBLOC Transformatorteknik med mindre miljöpåverkan Miljövänlig, tillförlitlig och med förbättrad säkerhet Utmaningen Torrisolerade transformatorer används ofta i tillämpningar

Läs mer

Måla tillsammans med Beijer och få 10-års funktionsgaranti.

Måla tillsammans med Beijer och få 10-års funktionsgaranti. Måla tillsammans med Beijer och få 10-års funktionsgaranti. Ska du spika fasad på ditt nya hus eller ska du byta ut den gamla fasaden? Vi har produkterna för dig. Med en industrigrundad och mellanstruken

Läs mer

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll Kakel och klinker är produkter av naturens eget material x miras produkter för professionellt underhåll x Kakel och klinker av keramik har liksom natursten använts på golv och väggar under årtusenden.

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 7402

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 7402 2003-04-04 2 1 (6) Grupp M07 ANTIFOULINGFÄRG 1 ALLMÄNT 1.1 Typuppgifter Färg enligt denna standard är avsedd för bottenmålning på fartyg av stål som korrosionskyddsmålats. Färgen är lufttorkande, påväxthämmande

Läs mer

Metaller och legeringar

Metaller och legeringar Mål Metaller och legeringar Att kunna redogöra för metallers uppbyggnad och struktur Att kunna de vanligaste odontologiska metallernas tillverkningsegenskaper (gjutning, bearbetning) Metallstruktur Kristall

Läs mer

ARBETSANVISNING. PAROC Tejp. Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005

ARBETSANVISNING. PAROC Tejp. Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005 ARBETSANVISNING PAROC Tejp Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005 Byggboken på Paroc.se April 2010 ARBETSANVISNING PAROC Tejp Sid 2 PAROC Tejp

Läs mer

Slaggrus klarar höga krav på miljöskydd. Raul Grönholm Sysav Utveckling

Slaggrus klarar höga krav på miljöskydd. Raul Grönholm Sysav Utveckling Slaggrus klarar höga krav på miljöskydd Raul Grönholm Sysav Utveckling Slaggrus Bottenaskan från avfallsförbränning, ofta kallad slagg Efter behandling och kvalitetskontroll benämns slaggen för slaggrus

Läs mer

Prelaq Skolan. Olika färgsystem. Praktisk användning, fördelar, nackdelar

Prelaq Skolan. Olika färgsystem. Praktisk användning, fördelar, nackdelar Prelaq Skolan 2 SEPTEMBER 1998 BREV NR 2 Olika färgsystem Återvinning av lösningsmedel Lösningsmedel 30 50% Praktisk användning, fördelar, nackdelar Tillsatsmedel 1 5% Fyllnadsmedel 1 5% Färgpigment 30

Läs mer

DE VANLIGAST FÖREKOMMANDE RISKERNA

DE VANLIGAST FÖREKOMMANDE RISKERNA ÖGONSKYDD 1 DE VANLIGAST FÖREKOMMANDE RISKERNA Är du utsatt för följande risker i din arbetsmiljö? Stora flygande partiklar eller föremål Damm, rök, dis, små partiklar Heta vätskor, smält material Gaser,

Läs mer

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Joakim Wren Exempeltentamen 7 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära,

Läs mer

Laminering skyddar Dina Dokument

Laminering skyddar Dina Dokument Fick laminering Laminering skyddar Dina Dokument GMP Lamineringsteknologi Med en lamineringsmaskin plastar Du in materialet under tryck och värme. GMP lamineringsmaskiner finns med 2 olika värmesystem

Läs mer

XRF som verktyg vid undersökning av förorenade båtuppläggningsplatser

XRF som verktyg vid undersökning av förorenade båtuppläggningsplatser XRF som verktyg vid undersökning av förorenade båtuppläggningsplatser - mätningar på mark och båtskrov Maria Lagerström Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) Upplägg 1. Bakgrund Bottenmålning

Läs mer

ERBJUDANDE. YP Skomaterial. 20 % rabatt på Indiana Se mer på s. 2-3. Din leverantör av sko & nyckeltillbehör

ERBJUDANDE. YP Skomaterial. 20 % rabatt på Indiana Se mer på s. 2-3. Din leverantör av sko & nyckeltillbehör YP Skomaterial Din leverantör av sko & nyckeltillbehör ERBJUDANDE 20 % rabatt på Indiana Se mer på s. 2-3 YP Skomaterial Lundavägen 6 241 38 Eslöv 0413-55 70 00 info@yp-skomaterial.se www. yp-skomaterial.se

Läs mer

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd använder en ny kombination av zink, ihåliga glaspärlor och en upphovsrättsskyddad aktivator som aktiverar zinken och förbättrar

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kompakt format Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för 42 timmars drift Temperaturområde -40 till 250 C Flödeshastighet -12 till

Läs mer