DNU mönsterkortseminar Arendal 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DNU mönsterkortseminar Arendal 2008"

Transkript

1 DNU mönsterkortseminar Arendal 2008 Ytbehandlingar / Material IPC vs Perfag Bo Andersson Teknisk chef NCAB

2 Definition av en ytbehandling En ytbehandling kan beskrivas som en beläggning, antingen metallisk eller organisk, som påförs mönsterkortet för att säkra lödbarheten efter varierad lagringstid och under olika lagringsbetingelser. Under lödoperationen upplöses de flesta ytbehandlingarna för att sedan ingå i lödfogen Ett undantag är ENIG, där lodet upplöser det tunna skiktet av guld, för att sedan bilda en lödfog med den underliggande nickel-fosfor beläggningen.

3 Definition av en ytbehandling Egentligen finns det bara två olika typer av ytbehandlingar för mönsterkort. Nedan är två av de mest vanligt förekommande: Organiska Metalliska OSP HASL (Sn/Pb & SnCu & SAC) Immersion Sn Immersion Ag ENIG ENEPIG ASIG ENEG

4 Definition av en ytbehandling OSP är ett lackskikt, som förhindrar luftens syre att angripa lödytan. De andra ytbehandlingarna är metaller som huvudsakligen beläggs på ytan på två sätt. Electroless eller Immersion. Det är en stor skillnad mellan dessa båda processer, vilket är viktigt att känna till.

5 Definition av en ytbehandling Electroless eller autokatalytisk process arbetar genom att utnyttja ett reduktionsmedel i processbadet, vilket gör att utfällningen kan fortlöpa så länge mönstekortet är exponerad för processbadet. Nickel i ENIG Silver i ASIG eller ESM100 Guld i electroless guld Ni 2+ Ni 2+ Cu Ni Reducing e - Agent e - Ni 2+ Ni 2+ Ni 2+ Cu Ni Cu Electroless process Cu Ni Cu Ni Cu Cu Ni Cu Ni Cu Ni Ni 2+ Cu Ni Cu Ni Cu Cu Cu Cu e - Reducing Agent e -

6 Definition av en ytbehandling Immersion processer använder inte ett reduktionsmedel i processbadet utan byter ut sig självt mot joner i underliggande lager. Processen är självhämmande och avtar när det underliggande skiktet är täckt av den nya metallen. Normalt ger alla immersion processer väldigt tunna skikt, normalt mellan µm Tin in Immersion Tin Silver in Immersion Ag ENIG Gold bath Au Ni 3+ Au3+ Au Ni 3+ Au3+ Ni + Au Ni 3+ Au Ni Au Ni Au Ni Au Ni Au Ni Ni Ni Ni Ni Ni Cu Ni Cu Ni Cu Ni Cu Ni Cu Ni Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Gold in ENIG

7 HASL (Hot Air Solder Level) Blyfri Typisk tjocklek: 1-40µm FÖRDELAR NACKDELAR + Nothing Solders Like Solder + Enkel process + Lång erfarenhet + Lätt omarbetbar (tempstress) + Klarar multipla lödcykler + Lång lagringstid + Kan kontrolleras visuellt + Billig - Stor oplanhet - Inte lämplig för höga aspect ratios - Lodbryggningsproblem vid finepitch - Svårt styra skikttjockleken - Hög processtemperatur C - Inte lämplig för HDI-kort

8 Lagringsmiljö / tid / hantering HASL (Blyad och blyfri) HASL är den mest robusta av alla ytbehandlingar om korrekt utförd. A. Hantering: Bommulsvantar bör användas under kortets alla löd-processteg, eller att inte vidröra kortets ytor, salt/syror från fingeravtryck har en negativ inverkan på lödbarheten. B. Lagringsmiljö och tid Lagringsmiljön ska inte överskrida 30 C och 75% RH. Korten ska förvaras i sitt orginal vacumförpackning för att inte riskera att luftens syre kommer åt kortytan. Lagringstiden är enligt JST- STD-003B Category 3, med andra ord mer än 6 månader. C. Temporär maskning / Peel able mask Eftersom HASL är en omsmält ytbehandling så är den inte så känslig för föroreningar, nästan alla typer av maskning är acceptabla som temporär maskning, Kaptontape etc.

9 Standarder och testmetoder HASL (Blyad och blyfri) Tyvärr finns inte så många standarder som styr hur ytbehandlingen ska vara. 1. IPC-6012B Coverage & solderable. The coating durability category shall be specified on the master drawing according to J-STD-003B, if the category is not specified the category shall be set to class J-STD-003B Det finns fem olika metoder besktrivna i standarden som reglerar hur testningen av lödbarheten ska gå till. Två av dem är default om inte kunden specificerat annat. A Edge Dip Test (3sec dwell time) C Solder Float Test (5sec floating time) Leaded solder Sn60/Pb40 235±5 C Lead-free solder SAC ±5 C

10 Design HASL (Blyad och blyfri) Det är inte så mycket designrelaterat att ta hänsyn till. Fine pitch < 0.50mm BGA < 0.80mm Vid fine pitch -designer är det stor risk för att oplanheten I ytbehandlingen försvårarar avsevärt. HFFR4 & High Tg FR4 med blyfri HASL. Vi har sett vissa problem med förhöjd andel av measling och sämre vidhäftning av kopparen framförallt på kort med tjock koppar (3-4Oz). Lodkulor. Hål som är bara pluggade från en sida med lödmask kan suga upp lod som inte HASL processen klarar av att blåsa ur. Dessa lodkulor kan landa på ytan under lödprocesserna. Kantplätering på tjocka kort Vi har också uppmärksammat vissa kvalitetssvårigheter på tjockare kort med kantplätering som nomalt har en låg vidhäftning.

11 Kvalitetsaspekter HASL (Blyad och blyfri) Med den gamla (Sn60/Pb40) var det nästa omöjligt att få dålig lödbarhet det fanns andra problem. Med blyfri lödning är det annorlunda. A. Kontroll av legeringen. Det är extremt viktigt att ha kontroll av alla ingående element I legeringen, de flesta nya legeringar löser också upp en större mängd koppar från korten. B. Använd ett bra fluss. Vissa kombinationer av framförallt noclean pastor och HASL fungerar dåligt ihop med flusset i varmförtenningen. C. Maskinunderhåll Blyfria legeringar väter långsammare och blåses av lättare vilket kan ge problem med för tunna skikt (vilket inte var möjligt tidigare)

12 OSP (Organic Solderability Preservative)Typisk tjocklek: µm FÖRDELAR NACKDELAR + Plana lödöar + Omarbetbar + Påverkar inte hålets diameter + Billig + Stressar inte lödmasken + Miljövänlig - Svår att avsyna - Exponerad koppar efter lödning - Begränsat antal lödcykler - Känslig för lösningsmedel vid exempelvis fel i pastatrycket - Kort lagringstid - Känslig för mekanisk åverkan (repor)

13 Lagringsmiljö / tid / hantering OSP (Organic Solderability Preservative) OSP är en ganska tunn och känslig ytbehandling. A. Hantering: Då det är viktigt att undvika mekanisk åverkan, som repor etc. bör skyddsvantar användas under kortets alla löd-processteg, eller att inte vidröra kortets ytor. Salt/syror från fingeravtryck har en negativ inverkan på lödbarheten. B. Lagringsmiljö och tid Lagringsmiljön ska inte överskrida 30 C och 75% RH. Korten ska förvaras I sitt orginal vacumförpackning för att inte riskera att luftens syre kommer åt kortytan. Lagringstiden är enligt JST-STD-003B Category 2, med andra ord upp till 6 månader C. Temporär maskning / Peel able mask Det är inte lämpligt att använda avdragbar mask vilket annars kommer ha en negativ effekt på lödbarheten.

14 Standarder och testmetoder OSP (Organic Solderability Preservative) Liksom för HASL saknas det lämpliga standarder 1. IPC-6012B Coverage & solderable. The coating durability category shall be specified on the master drawing according to J-STD-003B, if the category is not specified the category shall be set to class J-STD-003B Det finns fem olika metoder besktrivna i standarden som reglerar hur testningen av lödbarheten ska gå till. Två av dem är default om inte kunden specificerat annat. A Edge Dip Test (3sec dwell time) C Solder Float Test (5sec floating time) Leaded solder Sn60/Pb40 235±5 C Lead-free solder SAC ±5 C

15 Design OSP (Organic Solderability Preservative) Det finns några saker att ta hänsyn till vid designen. ICT testpunkter Kan ibland vara svårt att uppnå tillräcklig kontakt med testnålarna Täckning av viahål från endast en sida. Stor risk att kemikalier stannar kvar I hålet och förorenar ytan. Multibla lödoperationer. Även om OSP sägs kunna klara flera lödoperationer får man ändå anse att det är begränsnigar I antalet lödoperationer.

16 Immersion Sn (Immersion Tin) Typisk tjocklek: µm FÖRDELAR NACKDELAR + Tillförlitligare jämfört med ENIG!? + Lämplig för fine pitch + Bra lödbarhet + Plana lödytor + Inget nickel + Tämligen billigt - Hanteringen - Thiourinämne vid produktion - kancerogent - Svårt att omarbeta - Svårkontrollerbara intermetaller - Whiskers! - Aggresiv process

17 Lagringsmiljö / tid / hantering Immersion Tin Immersion Tin är en utmärkt ytbehandling, men även väldigt känslig, vilket kräver noggrann kunskap A. Hantering: Bommulsvantar bör användas under kortets alla löd-processteg, eller att inte vidröra kortets ytor, salt/syror från fingeravtryck har en negativ inverkan på lödbarheten. B. tvättning. Ingen tvättning av korten rekommenderas vare sig före ellen mellan lödoperationer. C. Lagringsmiljö och tid Lagringsmiljön ska inte överskrida 30 C och 75% RH. Korten ska förvaras I sitt orginal vacumförpackning för att inte riskera att luftens syre kommer åt kortytan. Lagringstiden är enligt JST-STD- 003B Category 2, med andra ord upp till 6 månader

18 Temporär maskning Immersion Tin Immersion Tin är en utmärkt ytbehandling, men även väldigt känslig, vilket kräver noggrann kunskap D. Temporär maskning / Peel able mask Det är inte lämpligt att använda avdragbar mask vilket annars kommer ha en negativ effekt på lödbarheten.

19 Immersion Tin Standarder och testmetoder Det finns standarder som både definierar tjocklek och utförande av immersion tin. 1. IPC-6012B Solderable. Specifikationen IPC-4554 är så ny, så IPC-6012B inte är uppdaterad ännu. 2. IPC-4554 En komplett specification med tydliga krav på tjocklek, utförande och beteende För lödbarhetstest refereras till J-STD-003B 3. J-STD-003B Definierar hur lödbarhetstest ska utföras.

20 Nyckelparametrar Immersion Tin Tjockleken är f.n. den viktigaste parametern, för attsäkra en god blyfri lödning bör det finnas minst 0.2µm rent tenn kvar att löda på.

21 Design Immersion Tin Det finns även här lite att tänka på. Föroreningar Även här är det risk för föroreningar av innestängda kemikalier, så hål pluggade bara från en sida rekommenderas inte. Även hål som ligger väldigt nära ytmonteringspadar kan ställa till med problem med kemikalierester som kan förstöra lödbarheten. Lödmaskbryggor mellan ytmonteringspadar. På grund av kemins aggresivitet behövs bredare lödmaskbryggor. I stället för de normala 3-4mil bör man öka till 5mil.

22 Immersion Ag (Immersion Silver) Typisk tjocklek: µm FÖRDELAR NACKDELAR + Bra för fine pitch + Plana lödytor + Billig + Kort, enkel process + Eliminerar nickel + Påverkar inte håldiametern + Ganska bra lagringstålighet + Kan bli omarbetad av tillverkaren - Vissa processer har svårt att fälla i µvias med Aspect Ratios > 1:1 - Missfärgning kan förekomma efter en lödcykel - Komplex hantering

23 Lagringsmiljö / tid / hantering Immersion Ag (Immersion Silver) Immersion silver är en immersion ytbehandling och är också känslig för föroreningar. Silver är också känslig för svavel och klorider A. Hantering: Bommulsvantar bör användas under kortets alla löd-processteg, eller att inte vidröra kortets ytor. Salt/syror från fingeravtryck har en negativ inverkan på lödbarheten B. processtid Eftersom immersion silver innehåller OSP för att förhindra oxidation som konsumeras vid första lödoperationen är det viktigt att det inte gå lång tid till nästa lödoperation, helst maximum 8-12 timmar.

24 Lagringsmiljö / tid / hantering Immersion Ag (Immersion Silver) Immersion silver är en immersion ytbehandling och är också känslig för föroreningar. Silver är också känslig för svavel och klorider C. Lagringsmiljö och tid 1. Immersion silverkort bör packas så snart som möjligt för att skydda ytan från sulfider och klorider I luft och hantering. 2. Svavelfritt papper måste användas.. Undvik kiselgurpåsar som kan innehålla svavel 3. Tejp, etiketter, gummisnoddar får inte användas. 4. Lagringsmiljön ska inte överskrida 30 C och 75% RH.. Lagringstiden är enligtjst-std-003b Category 2, med andra ord upp till 6 månader D. Temporär maskning / Peel able mask Det är inte lämpligt att använda avdragbar mask vilket annars kommer ha en negativ effekt på lödbarheten.

25 Standarder och testmetoder Immersion Silver Det finns standarder som både definierar tjocklek och utförande av immersion silver. 1. IPC-6012B Solderable. The IPC-6012B amendment 1 refererar till IPC IPC-4553 En komplett standard med klar definition av tjocklek, utseende och utförande. Lödbarhetsprov refereras till J-STD-003B 3. J-STD-003B Definierar hur lödbarhetstest ska utföras.

26 Immersion Silver Design Det finns lite att tänka på här också. Föroreningar Liksom för immersion tin är immersion silver känslig för föroreningar. Och hål, pluggade från en är inte lämpligt. För övrigt gäller samma för immersion silver som för immersion tin

27 NIG (Electroless Nickel/Immersion Gold) yp. tjocklek: 3-6µm Ni / µm Au FÖRDELAR NACKDELAR + Plana lödytor + Jämn tjocklek + Multipla lödoperationer + Bra lagringsegenskaper + God vätbarhet + Lämplig för fine pitch + Bonbart med aluminiumtråd - Dyrt - Black Pad problematiken - BGA - Hantering av nickel i reningsverk - Svårt att ombearbeta - Ger ibland svårigheter vid HF - Komplex process som kräver kunskap & erfarenhet

28 Lagringsmiljö / tid / hantering ENIG (Electroless Nickel Immersion Gold) ENIG är en tämligen tålig ytbehandling. Guldet är endast till för att skydda nickelytan under lagringstiden A. Hantering: Bommulsvantar bör användas under kortets alla löd-processteg, eller att inte vidröra kortets ytor. Salt/syror från fingeravtryck har en negativ inverkan på lödbarheten B. Process time Liksom med alla andra ytbehandlingar bör tiden mellan lödoperationerna hållas så kort som möjligt

29 Lagringsmiljö / tid / hantering ENIG (Electroless Nickel Immersion Gold) ENIG är en tämligen tålig ytbehandling. Guldet är endast till för att skydda nickelytan under lagringstiden C. Lagringsmiljö och tid Lagringsmiljön ska inte överskrida 30 C och 75% RH. Korten ska förvaras I sitt orginal vacumförpackning för att inte riskera att luftens syre kommer åt kortytan. Lagringstiden är enligt JST-STD-003B Category 3, med andra ord mer än 6 månader. D. Temporär maskning / Peel able mask Liksom HASL är ENIG inteså känslig för föroreningar, nästan alla typer av maskning går bra, Peel able Soldermask, Kapton tape etc.

30 Standarder och testmetoder ENIG (Elecroless nickel immersion Gold) Det finns standarder som både definierar tjocklek och utförande av ENIG. 1. IPC-6012B Solderable. The IPC-6012B amendment 1 refererar till spec IPC IPC-4552 En komplett specification för ENIG som klart definierar såväl tjocklekar, utförande och utseende. För lödbarhetstest refereras till J-STD-003B 3. J-STD-003B Definierar hur lödbarhetstest ska utföras.

31 Design ENIG (Electroless Nickel immersion Gold) Att tänka på Black pad Det är riskabelt att försöka öka guldutfällningen över µm, vilket kan starta en korrosionsprocess på det underliggande nickelskiktet. ENIG är en av de få ytbehandlingarna där lödning inte sker på koppar utan på nickel, vilket generellt ger en sprödare lödfog jämfört med lödning på koppar.

32 ANSVAR! Med de nya blyfria processerna kombinerat med miljövänliga fluss är det extremt viktigt att även inköpare, konstruktörer och inte minst designers, uppdaterar sig om respektive ytbehandlings begränsningar/möjligheter och agerar därefter!

33 MATERIAL FR-4

34 Vad är det? FR4 laminat är ett vanligt material som de flesta mönsterkort är uppbyggda av. FR = Flame Retardant 4 = Glasfiberförstärkt epoxy resin. Det är ett material som är konstruerat från epoxi impregnerade glasfibervävar ( pre-preg ) och kopparfolie. Dessa pressas sedan ihop i vakuumpressar med värme. 1.60mm laminat är normalt uppbyggt av 8 skikt av prepreg 7628 och har normalt 18µm eller 35µm koppar folie som yttre skikt.

35 Blyfri lödning / Blyad lödning Blyad lödning T > 183 C = 60 s peak 220 C Blyfri lödning T > 217 C = 60 s peak 245 C

36 Blyfri lödning / Blyad lödning Source PWB Interconnect Solutio

37 Source PWB Interconnect Solutio

38 Vilka parametrar är då viktiga för lyfri lödning när det gäller laminat? Tg =? Td =? T260/288/300 =? CTE =? Dicy vs. Non-Dicy

39 Vilka parametrar är då viktiga för lyfri lödning när det gäller laminat? Tg = Glasomvandlingstemperatur Td = Nedbrytningstemperatur T260/288/300 = Tid till delaminering vid 260 C CTE = Termisk utvidgningsofficient Dicy kontra Non-Dicy

40 Tg = Glasomvandlingstemperatur Tg-punkten är kortfattat när materialet övergår från ett relativt styvt material till ett mer mjukt och böjbart material. Denna punkt mäts enligt oftast med en metod som kallas DSC (Differential Scanning Calometry) eller TMA (Thermo Mechanical Analysis ).

41 Tg = Glasomvandlingstemperatur Tjocklek Temperatur T g source: Cookso

42 Hög-Tg FR-4 material vs standard FR-4 C A Tjocklek B Temperatur Det viktiga för att laminatet skall vara kompatibelt för blyfri lödning att det totala CTE bör vara mellan 3,% - 4% Källa: Polyclad

43 Td = Nedbrytningstemperatur Nedbrytningstemperaturen är mätvärdet av den faktiska kemiska och fysiska nedbrytningen av i huvudsak epoxin. Analysmetoden som används är Thermo Gravimetric analysis (TG) och mäter vikten kontra temperaturen. Mätnormen som är satt är 5% viktminskning. Vanligt värde på standard material är mellan C

44 Td = Nedbrytningstemperatur

45 Td = Nedbrytningstemperatur

46 260 = Tid till delaminering vid 260 C

47 CTE = Termisk utvidgningskoefficient Allt material har en utvidgningskoefficient. D.v.s. materialet krymper respektive expanderar i samband temperatur- växlingar. Normala värden för FR4 X ppm Y ppm Z ppm (pre Tg) Z ppm (post Tg)

48 CTE samband med Tg Samband mellan CTE (z-led) och Tg: - T över Tg ger extrem ökning av CTE vilket kan generera avbrott. - CTE för mönsterkort och komponenter bör vara lika.

49 CTE värden under Tg CTE Cu = 15 ppm/ºc CTE FR4 i x-y led = ppm/ºc CTE FR4 i z-led = ppm/ºc

50 CTE värden över Tg CTE Cu = 15 ppm/ºc CTE FR4 i z-led ppm/ºc över Tg

51 Dicy vs. Non-Dicy Dicy = Dicyandiamide är (var) ett mycket vanligt härdsystem som förekommer i 80-90% av den förekommande mängden FR4. Non Dicy = Fenolbaserat härdarsystem som används i framfört allt hög Tg material dock inte alla.

52 IST test

53 Source PWB Interconnect Solutio

54 Source PWB Interconnect Solutio

55 Source PWB Interconnect Solutio

56 Source PWB Interconnect Solutio

57

58

59

60 Source PWB Interconnect Solutio

61 Source PWB Interconnect Solutio

62 Material ShengYi S1170 Non-dicy Testkupong på bild utsatt för 3*260C As received > 1000 cykler 3 * 230C > 600 cykler 3 * 260C > 500 cykler

63 Material ShengYi S1130 dicy Testkupong på bild utsatt för 3*260C As received > 800 cykler 3 * 230C > 600 cykler 3 * 260C > 600 cykler

64 Industrinära tester utförda efter 4 reflow cykler

65 Material ShengYi S1170 Non-dicy

66 Material ShengYi S1130 dicy

67 Material ShengYi S1170 Non-dicy Ist x x250+ 4x260+ 4x270

68 Material ShengYi S1130 dicy Ist x x250 +4x260 +4x270

69

70 150 C Yes FR C Yes FR C FR C FR C FR C Yes FR C Yes FR C HF- FR C HF- FR C HF- FR C HF- FR4 92 Yes Yes Yes Fillers > 5% >15 min >15 min >10 min >5 min >5 min >10 min T288 >30 min >30 min >30 min >30 min >30 min >30 min T260 <3,5 % <3,0 % <3,5 % <4% <4% <3,5 % CTE C 340 C 340 C 325 C 310 C 310 C 325 C Td min 170 C 170 C 150 C 110 C 110 C 150 C Tg min FR4 FR4 FR4 FR4 FR4 FR4 ANSI IPC-4101 IPC Illustrations used with permission Materialval a selection of FR4 materials in 4101B (June 2006)

71 Slutsats material Tg värdet säger inte allt. Tjocka kort / många lager /många lödcykler beakta materialvalet. Även vid benlösa komponenter! Allt rör sig! Välj ett bra material, referera till IPC4101B Ett bra standard-tg material springer i cirklar kring ett dåligt hög-tg material!!!!

72 The NCAB Group

73 The NCAB Group

Kemiska ämnen i elektroniska komponenter

Kemiska ämnen i elektroniska komponenter PM 3/12 Kemiska ämnen i elektroniska komponenter Kemikalieinspektionen www.kemi.se Kemiska ämnen i elektroniska komponenter Best.nr. 511 044 Sundbyberg, april 2012 Utgivare: Kemikalieinspektionen Beställningsadress:

Läs mer

PLUGG FORM PRODUKT. Tillverkningsprocess, materialval & färgsystem INNEHÅLL INLEDNING PLUGGEN DEN FÄRDIGA PLUGGEN PRODUKTION AV FORMEN

PLUGG FORM PRODUKT. Tillverkningsprocess, materialval & färgsystem INNEHÅLL INLEDNING PLUGGEN DEN FÄRDIGA PLUGGEN PRODUKTION AV FORMEN PLUGG FORM PRODUKT Tillverkningsprocess, materialval & färgsystem INNEHÅLL INLEDNING PLUGGEN DEN FÄRDIGA PLUGGEN PRODUKTION AV FORMEN 2 3 3 4 6 FORMPASTA / TOOLING PASTE MDF TR Ä POLYST YRENK ÄRNA / EPS

Läs mer

Vem kan man lita på?

Vem kan man lita på? Information från Ikum Sverige AB Vem kan man lita på? Inledning Denna skrift om rörrenovering är framtagen som en hjälp för alla er som kommer i kontakt med rörrenovering eller relining som är det engelska

Läs mer

Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors

Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors Joel Nordqvist Maskinkonstruktion Examensarbete Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling LIU-IEI-TEK-G--11/00254 SE ii Sammanfattning

Läs mer

Långtidslagring på CD och DVD

Långtidslagring på CD och DVD IT-avdelningen/Enheten för elektroniska arkiv Datum 2011-12-09 1 (14) Långtidslagring på CD och DVD Dokumentets namn: cd_dvd_mall.doc 2 (14) Innehåll Sammanfattning 2 Att långtidslagra på CD och DVD 3

Läs mer

NM BÅTEPOXI SYSTEM NILS MALMGREN AB NÄR DU ÄR I BEHOV AV BÅTEPOXI - LAMINAT - KOMPOSIT - LIM - BÖLDSPÄRR -

NM BÅTEPOXI SYSTEM NILS MALMGREN AB NÄR DU ÄR I BEHOV AV BÅTEPOXI - LAMINAT - KOMPOSIT - LIM - BÖLDSPÄRR - SYSTEM ISO 9000 certifierade sedan 1990 NILS MALMGREN AB NM BÅTEPOXI NÄR DU ÄR I BEHOV AV BÅTEPOXI - LAMINAT - KOMPOSIT - LIM - BÖLDSPÄRR - NM System har mer än 40 års erfarenhet av epoxiteknologi Produktöversikt

Läs mer

Addion. Matt mässing. Krom. Brunoxid. Kort om ytbehandling. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Addion. Matt mässing. Krom. Brunoxid. Kort om ytbehandling. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Polygiene Technology Addion Matt mässing Brunoxid Krom Kort om ytbehandling ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning Ytbehandling förhindrar eller fördröjer korrosion

Läs mer

Vilken färg har systemet? I 50, 75 och 110 mm levereras Smartline i grå färg precis som Nordic. Smartline 40 mm levereras i såväl offwhite som krom.

Vilken färg har systemet? I 50, 75 och 110 mm levereras Smartline i grå färg precis som Nordic. Smartline 40 mm levereras i såväl offwhite som krom. 1(7) 2(7) När är allt jag behöver tillgängligt på mitt lokala grossistlager? Smartline introduceras under januari 2010. Systemet kommer därefter successivt att finnas tillgängligt hos de flesta grossister

Läs mer

Selfhelp. Analys av webbplats www.selfhelp.se. Datum: 2012-03-30

Selfhelp. Analys av webbplats www.selfhelp.se. Datum: 2012-03-30 Selfhelp Analys av webbplats www.selfhelp.se Datum: 2012-03-30 Innehållsförteckning 1 FÖRORD... 3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 MÅL OCH VISION...3 1.3 EFFEKTMÅL...4 2 ANVÄNDARVÄNLIGHET... 5 2.1 STRUKTUR OCH NAVIGERING...5

Läs mer

7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel

7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel 1 7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel Inledning Det är idag en djungel att välja rätt servoväxlar till sina maskiner eller applikationer. I denna rapport kommer du att

Läs mer

Validering av kemiska analysmetoder

Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC DOC 00:32 2000-10-23 ISSN 1400-6138 Anders Nilsson, Karl-Erland Stensiö och Björn Lundgren Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC:s förord Detta dokument är framtaget för att ge vägledning och

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue. Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr

Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue. Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr Inlämnad: 16 januari 2008 1 Softhouse - Crossmedia Avenue Crossmedia Avenue, är ett svenskt företag som ingår

Läs mer

Men innan vi dyker ner i metoderna kan det vara värt att gå igenom kompressorn lite närmare.

Men innan vi dyker ner i metoderna kan det vara värt att gå igenom kompressorn lite närmare. Funktionskontroll och Felsökning. Del 1. Kompressorn Det finns flera typer av kompressorkonstruktioner men kylteknikern kan lämna de flesta skillnaderna därhän när man kommer ut på en anläggning. Artikeln

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra en guide för studenter 1 Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland

Läs mer

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen.

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen. Installationsspecifikation Informationen i den har handboken ger rekommendationer för hur man uppnår god taktäckning. Riktlinjerna bygger på många års erfarenhet från tillverkning av tätskikt för att täta

Läs mer

Optimering av maskinprocess

Optimering av maskinprocess Optimering av maskinprocess David Cedergren, 120hp Halmstad Högskola Lars Bååth, handledare, Halmstad Högskola Lars Karlsson, handledare, Lindab Ventilation AB Halmstad den 20 maj 2012 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Vägen till rätt diskkontroll!

Vägen till rätt diskkontroll! Vi förenklar din vardag! Vägen till rätt diskkontroll! Mjölkningsanläggningarna i uppbundna system är relativt enkla i sin konstruktion och lättdiskade. Men diskningen i mjölkgropar, karuseller och robotar

Läs mer

Rapport U2014:06 ISSN 1103-4092. Kunskapssammanställning beständigheten hos geosynteter i deponikonstruktioner

Rapport U2014:06 ISSN 1103-4092. Kunskapssammanställning beständigheten hos geosynteter i deponikonstruktioner Rapport U2014:06 ISSN 1103-4092 Kunskapssammanställning beständigheten hos geosynteter i deponikonstruktioner Förord Den information som finns om långtidsegenskaperna hos geosynteter är inte alltid lätt

Läs mer

Termisk skärning Särtryck på en artikelserie som varit införd i tidskriften Fogningsteknik under 1998.

Termisk skärning Särtryck på en artikelserie som varit införd i tidskriften Fogningsteknik under 1998. Termisk skärning Särtryck på en artikelserie som varit införd i tidskriften Fogningsteknik under 1998. Termisk skäring är det sammanfattande namnet på ett antal metoder att dela material genom att materialet

Läs mer

Denna sammanställning av tentorna är gjord av Michael Ambrus, Simon H Jonasson, Alexander Lindblom, Marcus Martinsson

Denna sammanställning av tentorna är gjord av Michael Ambrus, Simon H Jonasson, Alexander Lindblom, Marcus Martinsson Denna sammanställning av tentorna är gjord av Michael Ambrus, Simon H Jonasson, Alexander Lindblom, Marcus Martinsson Liten batterisammanfattning, täcker en del viktiga saker som fanns på slides. Det kan

Läs mer

LIU-IEI-TEK-G--14/00620 SE

LIU-IEI-TEK-G--14/00620 SE 2014 Scandinavian Waterjet Association Linköpings universitet, IEI Simon Helgesson Rickard Johansson [Roughing with water jet] - a competitive process Linköping, 2014-06-04 LIU-IEI-TEK-G--14/00620 SE i

Läs mer

Innehåll - Teknisk information

Innehåll - Teknisk information Innehåll - Teknisk information 1 Vad är rostfritt stål? What is Stainless Steel? 2 Legeringstillsatser The Alloying Elements of Stainless Steel 3 Användningsområden för rostfria standardlegeringar Applications

Läs mer

Betonggjutning i kall väderlek. Temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Temperaturens betydelse Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens hållfasthetstillväxt.

Läs mer

Frågor och svar om Tandreglering. våra egna specialister inom Tandreglering svarar

Frågor och svar om Tandreglering. våra egna specialister inom Tandreglering svarar Frågor och svar om Tandreglering våra egna specialister inom Tandreglering svarar Innehållsförteckning: 1. Bra att veta inför tandreglering Vad är tandreglering? Kan tänderna flyttas hur som helst? Finns

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Vad kan du göra för att få ett bättre inomhusklimat?

Vad kan du göra för att få ett bättre inomhusklimat? Vad kan du göra för att få ett bättre inomhusklimat? Vilken rumstemperatur är lämplig och hur ställer jag in den? 21 C Alla erfarenheter talar för att 21 o C ± 1 o C är den temperatur som totalt sett ger

Läs mer