Metoder och processer vid Elektronikproduktion TNE045

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Metoder och processer vid Elektronikproduktion TNE045"

Transkript

1 Metoder och processer vid Elektronikproduktion TNE045 Amir Baranzahi Hösttermin 2007 Innehåll Introduktion Mönsterkortsmaterial &-funktioner Mönsterkortstillverkning Mönsterkortsdesign Kretskort, Hålmontering, ytmontering, lödning Trådförbindning & Flip Chip Kapsling & olika kapseltyper Olika Byggsätt Termiska egenskaper Toleransbudget Livslängdsanalys Sid 2 1

2 Varför Mönsterkort? Hur tillverkades elektronik innan det fanns mönsterkort? Sid 3 Mönsterkortets funktioner Mönsterkortet har främst 4 funktioner Elektrisk förbindning Mekaniskt bärande Isolator Värmeavledande Sid 4 2

3 Mönsterkortets funktioner Elektrisk förbindning Sid 5 Mönsterkortets funktioner Mekaniskt bärande Sid 6 3

4 Mönsterkortsmaterial Elektriskt isolerande värmetålig mekaniskt hållfast dimensionsstabilt Ett material som expanderas mycket med värme och krymper mycket med kyla utsätter komponenterna, som inte utvidgas lika mycket, för stora påfrestningar. Icke hygroskopiskt (absorbera ej fukt) Vanligt vatten innehåller laddade partiklar (joner), vatten i/på mönsterkort försämrar dess isoleringsförmåga och i västa fall leder till kortslutning av icke önskade anslutningsben Sid 7 Mönsterkortsmaterial Fenolpapper (FR2) (Vänster) Ett kretskort från tidig 70 tal, basmaterialet i mönsterkortet är fenolpapper, (Höger) Ett laboratoriekort i fenolpapper med möjlighet att löda komponenter på den, (Elfa 2007) Sid 8 4

5 Mönsterkortsmaterial forts. Glasfiberarmerad epoxi, FR4 Polyimide BT (Bismaleimide triazine) Teflon Keramik Flexibla mönsterkort Flex-Rigid Sid 9 Mönsterkortstillverkning Material: Laminat, fotomask, fotoresist framkallningsvätska, etsvätska Samt relevant utrustning Sid 10 5

6 Mönsterkortstillverkning 1: Borra håll Försök att ha lägsta antal olika håldiametrar Monteringshål komponentshål Viahål 2: Borsta: Borrning lämnar vassa kanter, polera (borsta) laminatet efter borrning Sid 11 Mönsterkortstillverkning 3: Plättera koppar Först kemisk koppar (laminatet läggs i en kopparlösning) Sedan elektrokemisk (laminatet läggs i en annan kopparlösning och kopplas till spänningskälla) Alla hålen kommer att bli belagda med koppar (koppar skikten på ömse sidor av kärnan blir elektriskt förbundna med varandra. Sid 12 6

7 Mönsterkortstillverkning 4: Lägg på fotoresist Våt fotoresist Torr fotoresist Sid 13 Mönsterkortstillverkning 5: Lägg på fotomask och Exponera Sid 14 7

8 Mönsterkortstillverkning 6: Framkalla Framkallning innebär att icke-exponerade områden av fotoresist tvättas bort i I framkallningsvätskan Sid 15 Mönsterkortstillverkning 7: Etsa Etsvätskan (finns många olika kemikalier) är ett frätande ämne som löser alla Kopparytor som inte är skyddade av fotoresist. Sid 16 8

9 Mönsterkortstillverkning Etsa inte i onödan. Etsning påverkar miljön och ekonomin. Ju mera ytor som ska etsas desto mer kemikalier går åt. Koppar är bra att ha så mycket som möjligt på mönsterkortet. Koppar avleder värme och bidrar med effektivare kylning av elektronik Sid 17 Mönsterkortstillverkning 8: Ta bort fotoresist i resistborttagare. Sid 18 9

10 Mönsterkortstillverkning 9: Lödmask Lödmask skyddar alla kopparytor som inte är lödytor samt Hindrar lod att flyta utanför lödytan Sid 19 Mönsterkortstillverkning 10: Skydda lödytorna mot oxidering Förgyllning Förtenning OSP (Organic Solderability Presevatives). Sid 20 10

11 Mönsterkortstillverkning 11: Text- och komponentbeteckning Sätt endast komponenbeteckning (R1, C3, L4, T2 etc) sätt inte komponentvärden (R1=1kΩ, C3= 10nF etc) Sid 21 Sammanfattning av tvålagerskortstillverkning 1 4-fotoresist Monteringshål komponentshål 5-exponera 1-borra hål Viahål 6-framkalla 2-borsta/polera 3-plättera Sid 22 11

12 Sammanfattning av tvålagerskortstillverkning 6-framkalla 9- Lödmask 10- skydda lödytor 7-etsa 8-Ta bort resist 11- nomenklatur Sid 23 Flerlagerkort Sid 24 12

13 Flerlagerkort, varför flerlager? Sid 25 Flerlagerkort Sid 26 13

14 Flerlagerkort Sid 27 Flerlagerkort Tryck och värme Sid 28 14

15 Flerlagerkort Lägg på fotoresist, exponera, framkalla Etsa koppar i kopparets Sid 29 Flerlagerkort Etsa isolatorn i isolatorets Resten av processen är som i tvålagerkort efter borrning av hål med koppar Plättering, fotoresist, exponering, framkallning etc. Processen upprepas med ytterliggare lager, till 6, 8, 10,12 etc. Sid 30 15

16 Flerlagerkort Andra metoder att göra vior Via eller viahål är ett hål som förbinder (elektriskt) två punkter på olika lager. Det finns tre typer av vior: genomgående vior, gömda vior och blinda vior *. Blind via Genomgående via Gömd via Sid 31 Flerlagerkort: Andra metoder att göra vior SLC-laminat, Surface Laminar Circuits Lägg på isolering Skapa viahå i isolatorn (laser borr eller etsning) Lägg på koppar Överför sedan mönstret enligt tvålagerkort (efter borrning av hål) Sid 32 16

17 Sid 33 Flerlagerkort: Andra metoder att göra vior PERL-laminat, Plasma Etched Redistribution Layer Lägg på isolator och koppar (tryck och värme) Etsa koppar i koppar ets Etsa isolatorn i plasma Lägg på koppar i vior Överför sedan mönstret enligt tvålagerkort (efter b0rrning av hål) Sid 34 17

18 Flerlagerkort: Andra metoder att göra vior B 2 IT-laminat, Burried Bump Interconnection Technology Tryck silverpasta på en kopparfolie och härda kopparfolie med isolator över den första kopparfolie Pressa kopparfolie med isolator På den första kopparfolie Mönstra (litografi, etsning, etc enligt tvålagerkort) Sid 35 Flerlagerkort: Andra metoder att göra vior B 2 IT-laminat, Burried Bump Interconnection Technology Upprepa med tryckning av silverpasta, härdning, Pressa kopparfolie och isolator och mönster till önskad antal lager Notera exempelet saknar styv (glasfiber) kärna. Det Går att först göra en vanlig 2lagerskort på FR4 och sedan Tillämpa B 2 IT. Sid 36 18

19 Flerlagerkort: Andra metoder att göra vior ALIVH-laminat, Any Layer Inner Via Hole Sid 37 Flerlagerkort: Andra metoder att göra vior ALIVH-laminat, Any Layer Inner Via Hole Sid 38 19

20 Kapitel 3: Mönsterkortdesign 3. Mönsterkort Design 3.1. Designprogram 3.2. Standarder IPC-2221 Generic Standard on Printed Board design Kretsschema Schematic 1, 2, Måttenhet metric, imperial, mm eller mil 3.6. Arbeta i Grids (rutnät) 3.7. Arbeta från toppen Sid 39 Kapitel 3: Mönsterkortdesign 3.8.Ledarbanor 3.9 Paddar Bredd, avstånd, vinkeln 2,0 mm Sid 40 20

21 Kapitel 3: Mönsterkortdesign 3.8.Ledarbanor, Bredd, avstånd, vinkeln Sid 41 Kapitel 3: Mönsterkortdesign 3.8.Paddar Sid 42 21

22 Kapitel 3: Mönsterkortdesign 3.9. Termiska massa Koppar balans Sid 43 Kapitel 3: Mönsterkortdesign Avstånd och säkerhetsmarginaler Spänning (DC eller topp AC) Innerlager Ytterlager (<3050 m höjd över havet) Ytterlager (<3050 > m höjd över havet) 0-15 V 0.05 mm 0.1 mm 0.1 mm mm 0.1 mm 0.1 mm mm 0.6 mm 0.6 mm mm 0.6 mm 1.5 mm mm 0.6 mm 3.2 mm mm 1.25 mm 3.2 mm mm 1.25 mm 6.4 mm mm 1.25 mm 12.5 mm mm 2.5 mm 12.5 mm Sid 44 22

23 Kapitel 3: Mönsterkortdesign Komponentplacering Sid 45 Kapitel 3: Mönsterkortdesign bestäm din snapgrid, synlig grid och default spår- och pad- storlekar. Ladda ner alla komponenter på skrivbordet. Tänk i funktionella block, placera komponenterna i blocken där det är möjligt Identifiera kritiska spår (förbindningar) och lägg dessa först. Placera och förbind varje block separat, utanför kortet. Flytta det färdiga blocket till mönsterkortet. Lägg resterande ledarbanor, inom och mellan blocken, samt ström-försörjningsbanor. Städa mönsterkortet. Kontrollera designregler (se nästa avsnitt) Placera inte komponenterna på sådan sätt att optimera användning av tillgänglig yta. Detta kan fungera för små kretskort men blir mycket svårt att lägga ledarbanor för stora komplexa kretsscheman. Det blir omöjligt att förbinda komponenter blandat i olika funktionella block. Sprid inte heller dina komponenter mycket glest, det leder till onödigt stort mönsterkort. Sid 46 23

24 Kapitel 3: Mönsterkortdesign Många program föreslår ett mönsterkort direkt från kretsschemat och laddar ner komponenterna. Om komponentnerladdning inte görs automatisk, ladda ner alla komponenterna manuellt. Placera dem vid sidan av mönsterkortet. Du ser om du har gott om utrymme eller det blir trångt. Om utrymmet är trångt får du jobba hårt med placering och förbindning. Är det gott om utrymme kan du vara lite generösare med placeringen. Analysera nu ditt kretsschema, identifiera olika funktionella block. Aktiva filtrar t.ex. har massor med komponenter och förbindningar men endast en ingång och en utgång. Aktiv filter är ett klassiskt byggblock. Placera alla komponenter i byggblocket nära varandra och lägg ledarbanor. Låt blocket stå utanför mönsterkortet än så länge. Identifiera alla byggblock och bygg dessa och låt stå utanför kortet. Partitionera kortet för elektrisk känsliga delar. Blanda inte högspännings- och lågspänningskomponenter, blanda inte högfrekvens och lågfrekvens, blanda inte analog- och digitalkomponenter. Vissa blandningar stör varandra till den grad som det färdiga kretskortet inte fungerar som den ska. Nu är det dags att placera alla dina byggblock samt komponenter som inte hamnade i något block. Sid 47 Kapitel 3: Mönsterkortdesign Symmetri är estetisk tilltalande, placera komponenterna och blocken symetrisk så långt som det går, t.ex. alla IC:ar i samma riktning, alla kondensatorer i samma riktning, alla resistorer i samma riktning etc. Glöm inte att den elektriska funktionen är målet, estetik får inte ske på bekostnad av dålig funktion. Om du har placerad dina komponenter rätt, är 90% av jobbet gjort, 10% av jobbet är att lägga ledarbanor. När du är nöjd med komponentplaceringen börja med ledarbanor. När du är färdig låt dator samt någon person granska din design. Om du inte har någon och datorn har inte den funktionen skriv ut din design, använd en överstryckningspenna och granska ledarbana efter ledarbana och jämför med kretsschemat. Färglägg alla granskade förbindningar så att inget lämnas åt slumpen. Nu kan du vara säker att designen är elektriskt korret. Sid 48 24

25 Kapitel 3: Mönsterkortdesign Grundläggande regler om ledarbaneläggning (Routing, tracking) Ledarbaneläggning är processen att förbinda komponenterna på kortet. En elektrisk förbindning mellan två eller flera paddar kallar vi för ett nät eller ett spår. Gör alla nät så kort som möjligt. Ju längre nätet är desto högre är dess resistans, kapacitans och induktans, vilka är inte önskvärda. Spår ska endast ha 45 graders svängar. Undvik 90 grader och under inga omständigheter ska vinklar större än 90 grader får förekomma. (b) (a) (c) Sid 49 Kapitel 3: Mönsterkortdesign Undvik snygga avrundade spår, det gör tillverkningen svårt. Lägg inte spår fågelvägen det låter mest optimal men snart får du problem med korsande spår. Gör elektriska grid:en enable datorn hittar då lätt mitten på padden och avslutar spåret automatiskt. det är speciellt viktig om det finns komponenter som inte är linjerade i snap grid:en. Lägg inte flera korta spår efter varandra (i samma nät) utan bara ett spår. Detta gör ingen skillnad i det färdiga kortet men om någon annan ska göra ändringar i din design i framtiden blir det mycket jobbig. Den som gör framtida modifikationer kan vara du själv. Dra endast ett spår mellan paddar av 100 mils avstånd. 2 och 3 ledningar mellan 100 mils paddar är inte omöjligt men undvik 2 och 3 ledningar om du absolut inte måste. Använd flera vior för Högströmledningar när dessa dras mellan flera lager. Detta leder till lägre resistans och högre tillförlitlighet. Sid 50 25

26 Kapitel 3: Mönsterkortdesign Avsmalna spåret som dras mellan trånga paddar. Om avståndet (kant till kant) mellan 2 paddar är 40 mil, kan spåret avsmalnas till 10 mil. detta ger 15 mils fritt avstånd till varje pad. Om strömförsörjningen är kritiskt, lägg strömspåren först, gör strömspåren så breda som möjlig. Placera jord och strömledningen nära varandra om möjligt. Undvik att jord och strömspåren går i motsatsriktning runt kortet. Låt symmetrin gälla också ledningsdragningen, det blir snyggare och lättare att överblicka. Lämna inga isolerade koppar kvar. Jorda överbliven koppar eller ta bort dem. Sid 51 Kapitel 3: Mönsterkortdesign Sid 52 26

27 Kapitel 3: Mönsterkortdesign Avslutande putsningar Lägg chamfer på alla T korsningar. Detta är speciellt viktig om ledningar är 25 mil eller tunnare. Chamfer eliminerar alla 90 graders övergångar samt underlättar etsningen av avrundade hörn. Kontrollera att alla monteringshål finns med, lämna utrymme med god marginal för skruvar, O-ringar och muttrar. Minimera antalet håldiametrar, ju flera håldiametrar desto dyrare blir tillverkningen. Dubbelkolla alla håldiametrar, undvik dyra överraskningar. Kontrollera att alla vior är lika varandra. Samma storlek på alla vior. Se till att komponenter har lagom avstånd till varandra. Komponenter med metalliska delar eller anslutningar som sticker ut kan orsaka fel genom utslag genom luften om spänningsskillnaden mellan två sådana punkter är stor. Ändra visningsmoden till draft den visar kortet som den kommer att se ut. Här ser du om du exempelvis har en ledningsbana som inte går till mitten av padden. Lägg tår-droppar på alla hålmonterings-paddar och alla vior. tårdroppar gör designen mycket robust. Sid 53 Kapitel 3: Mönsterkortdesign Avslutande putsningar Tårdroppe Chamfer Sid 54 27

28 Kapitel 3: Mönsterkortdesign Enkelsidig design Jumper link Sid 55 Kapitel 3: Mönsterkortdesign Dubbelsidig design Lödmask Beteckning/nomenklaturs lager Sid 56 28

29 Kapitel 3: Mönsterkortdesign Råttboet Rat nast Sid 57 Kapitel 3: Mönsterkortdesign Fram- och bak-uppdatering Flerlagerdesign Sid 58 29

30 Kapitel 3: Mönsterkortdesign Strömförsörjning och jordplan Jordningsteknik Kopplingkondensatorer Högfrekvens-designteknik Sid 59 Kapitel 3: Mönsterkortdesign Designregel-checkpunkter, DRC (Design Rule Checkpoints), DRC tillåter automatisk kontroll av att alla förbindningar är avslutade (ingen förbindning hänger i luften ), att nödvändigt avstånd har beaktats, etc. Exempel av vad du kan kontrollera med DRC är Förbindning (connectivity), att alla förbindningar överensstämmer med ditt kretsschema. Avstånd, clearance, kontrollerar att alla avstånd mellan pad, ledarbana, och komponent har beaktats. Tillverkningstolerans; att linjebredd, håldiameter, via diameter etc. ligger inom specificerade gränser. DRC görs i slutet av designen, modernare program ger möjlighet att göra kontrollen medan designen pågår. Sid 60 30

31 Kapitel 4: Kretskort, Hålmontering, ytmontering, lödning Kretskort Komponentplacering och lödning Hålmontering Sid 61 Kapitel 4: Kretskort, Hålmontering, ytmontering, lödning Hålmonterings komponenter Montering av komponenter Sid 62 31

32 Kapitel 4: Kretskort, Hålmontering, ytmontering, lödning Lödning av hålmonterade komponenter Våg lödning Förvärme Lodgryta Fluss Sid 63 Kapitel 4: Kretskort, Hålmontering, ytmontering, lödning Ytmontering Sid 64 32

33 Kapitel 4: Kretskort, Hålmontering, ytmontering, lödning Lodmaterial: Tenn-bly Blyfri Tillsatser Lodpasta: består lodpasta av lodkulor, bindemedel, flussmedel och viskositetsreglerande medel. Lodkulors diameter varierar från några få µm till över hundra µm och numreras med 1, 2,3 etc Solder Sphere Diameter Type µm mil Sid 65 Kapitel 4: Kretskort, Hålmontering, ytmontering, lödning Lodmaterial: Tenn-bly Sid 66 33

34 Kapitel 4: Kretskort, Hålmontering, ytmontering, lödning Lodmaterial: Tenn-bly Finkornig lödfog snabb avsvalning efter lödning (vänster) och grövre korn vid långsam avsvalning (=längre tid vid hög temperatur), höger. 300 timmar vid 155 C. Kornen har växt stora i båda fallen Sid 67 Kapitel 4: Kretskort, Hålmontering, ytmontering, lödning Tenn-blys fasdiagram Sid 68 34

35 Kapitel 4: Kretskort, Hålmontering, ytmontering, lödning Blyfritt lod Bly i elektronik kommer att förbjudas år 2008 Det finns en uppsjö av alternativ, alla har sina för- och nackdelar Det viktigaste kravet som blyfri lod ska uppfylla är att dess smältpunkt ska inte avvika mycket från det blyade lodet. här är några exempel Lod Smältpunkt kommentarer 100% In 157 C Mycket dyr, korrosionskänslig 60 Sn/40Bi C Dålig mekanisk styrka 91 Sn/9 Zn 199 C Oxiderar fort 96,5 Sn/3,5 Ag 221 C Bra mekaniskt, hög smältpunkt 99.3 Sn/0.7 Cu 227 C Hög smältpunkt, Mekaniskt? 95,5 Sn/3,8 Ag/0.7 Cu 217 C Ganska lovande Sid 69 Kapitel 4: Kretskort, Hålmontering, ytmontering, lödning Lodpastatryckning 1-Stencil Stencil är en mall med hål för att trycka lodpasta på mönsterkort Stenciltjockleken är mellan 0,1 till 0,2 mm Sid 70 35

36 Kapitel 4: Kretskort, Hålmontering, ytmontering, lödning Lodpastatryckning 1-Stenciltillverkning: tre sätt att tillverka stencil I) Etsning II) Borra hål med laser. En small laserstråle smälter plåten och öppnar ett hål. Stråldiametern är mycket liten. För att öppna, exempelvis ett hål av 0,1 mm x 0,2 mm sveps strålen längs omkretsen av motsvarande rektangel. Stencilväggar blir skrovliga III) Elektroformad stencil Sid 71 Kapitel 4: Kretskort, Hålmontering, ytmontering, lödning Lodpastatryckning Kontakt-tryckning Stencil Rakel Lodpasta Mönsterkort Lödyta Mönsterkort Sid 72 36

37 Kapitel 4: Kretskort, Hålmontering, ytmontering, lödning Lodpastatryckning Snap-off-tryckning Stencil Rakel Lodpasta Mönsterkort Lödyta Sid 73 Kapitel 4: Kretskort, Hålmontering, ytmontering, lödning Lodpastatryckning Rakeln: Rakeln är antingen av metall eller gummi. Metall rakeln brukar ge bättre tryckresultat men sliter mera på stencilen. Gummirakeln slits snabbare och måste slipas (vässas). Sid 74 37

38 Kapitel 4: Kretskort, Hålmontering, ytmontering, lödning Lodpastatryckning: tryckresultat Sid 75 Kapitel 4: Kretskort, Hålmontering, ytmontering, lödning Lodpastatryckning Sid 76 38

39 Kapitel 4: Kretskort, Hålmontering, ytmontering, lödning Lodpastatryckning: tryckresultat Sid 77 Kapitel 4: Kretskort, Hålmontering, ytmontering, lödning Lodpastatryckning: tryckresultat Sid 78 39

40 Kapitel 4: Kretskort, Hålmontering, ytmontering, lödning Dispensering: Dispensering är att trycka ut utvald mängd lodpasta från en tub på utvald plats. Dispensering används som komplettering till stenciltryckning. Dispensering används också för applicering av lim. Sid 79 Kapitel 4: Kretskort, Hålmontering, ytmontering, lödning Komponentplacering Komponent förpackningar Sid 80 40

41 Kapitel 4: Kretskort, Hålmontering, ytmontering, lödning Komponentplacering Vakuumsug av komponent från rulle, tub eller bricka, kollar och mäter komponentens läge, (det finns monterings maskiner som gör dessutom elektriska mätningar, resistans och kapacitans-mätning, diodens polaritet, etc) Placering Komponenterna måste placeras mjukt för att undvika Sn-Pb stänk Det ska vara snabbt, de bästa maskinerna klarar över Chipkomponenter/timme. Monteringsutrustningen ska dessutom vara flexibel, lätt att snabbt ställa om till ny produkt och nya komponenter. Sid 81 Kapitel 4: Kretskort, Hålmontering, ytmontering, lödning En typisk montering maskin Bild och data: Mydata AB Standard performance: 6,500 CPH (tact time 0.55). HYDRA Speedmount:: 21,000 CPH on chips (tact time 0.17 s). Linescan Vision System (LVS): 6,100 CPH on fine-pitch components (tact time 0.59 s). Repeatability of 15 m at 3 sigma. Sid 82 41

42 Kapitel 4: Kretskort, Hålmontering, ytmontering, lödning Komponentplacering Efter komponetplacering avsynas kortet under förstoringsglas Det finns Helautomatiska avsyningsystem. Korten som är felaktiga (komponent saknas, komponent har förflyttats etc) placeras vid sidan för åtgärd. Manuell avsyning sker under förstoringsglas. Fel åtgärdas direkt, placera en komponent om det saknas, vrida rätt komponenten om den har förflyttats osv. Sid 83 Kapitel 4: Kretskort, Hålmontering, ytmontering, lödning Omsmältningslödning När alla komponenter är placerade körs kortet genom en ugn. Temperaturen ökas successive Sid 84 42

43 Kapitel 4: Kretskort, Hålmontering, ytmontering, lödning Lodpasta tryckning Avsyning av tryckresultat Komponentplacering 1-montering av små komponenter i plockmaskiner, chip shooters 2-montering av större komponenter i fine pitch -maskiner, långsammare men noggrannare maskiner Avsyning av komponentplacering Omsmältning Avsyning av lödresultat Sid 85 Kapitel 4: Kretskort, Hålmontering, ytmontering, lödning Mer om lödning Lödning är möjlig endast på metallytor rena från oxider och smuts. Fluss (kemikalier) används för att ta bort oxid och föroreningar. Lödningen blir bra om lodet väter på komponentanslutning och på lödyta. Lod Oxid Ingen vätning koppar Lod koppar Väter bra Sid 86 43

44 Kapitel 4: Kretskort, Hålmontering, ytmontering, lödning Mer om lödning anslutning (metalliserade kontakt) komponent Lodpasta Löd-pad Före omsmältning Bra vätning Icke-vät komponent Efter omsmältning Sid 87 Kapitel 4: Kretskort, Hålmontering, ytmontering, lödning Mer om lödning Bra lödning För lite lodpasta, svag lödfog Tål inte skakningar och andra krafter Sid 88 44

45 Kapitel 4: Kretskort, Hålmontering, ytmontering, lödning Mer om lödning Lödning skapar intermetaller (på gott och på ont). 100% lod 80%/20% lod/koppar 60%/40% 40%/60% 20%/80% 100% Koppar Sid 89 Kapitel 4: Kretskort, Hålmontering, ytmontering, lödning Mer om lödning Lödning skapar intermetaller (på gott och på ont). Mängden intermetaller ökas med tiden och ju längre tid vid hög temperatur desto mera intermetaller blir det. vissa intermetaller har sprängkraft en del intermetaller är spröda. När koppar, Cu, och tenn, Sn, reagerar bildas antingen Cu 6 Sn 5 eller Cu 3 Sn, beroende på mängden tillgängliga koppar och tenn samt temperatur och tid. Sid 90 45

46 Kapitel 5: Trådförbindning 1-Guldtråd-förbindning Sid 91 Kapitel 5: Trådförbindning 1-Guldtråd-förbindning Sid 92 46

47 Kapitel 5: Trådförbindning 1-Guldtråd-förbindning Sid 93 Kapitel 5: Trådförbindning 2-Aluminium wedge-förbindning Sid 94 47

48 Kapitel 5: Trådförbindning Jämförelse mellan Wedge och Ball bondning Fördelar Nackdelar Guld-ball förbindnina Al-Wedge förbindning 2-4 gånger snabbare än Albondmaskiner Kan användas för att göra Stud Bump Flip Chip Kan bondas på billiga laminat eftersom bondningen kan ske vid rumstemperatur. Kan bonda grova trådar (upp till mm tjock) Måste bondas med substratet/laminatet > 100 C Långtidstillförlitlighetsproblem i svår miljö Långsam Sid 95 Kapitel 5: Trådförbindning 99 % av alla världens IC bondas med Au-ballbondmaskiner. Al-wedge-bond används ALLTID vid bondning till effekthalvledare eftersom grova trådar krävs. Al-tråd används ibland för applikationer med höga g-krafter Minsta pitch i produktion för båda Al-wedge och Au-boll är 60 µm Sid 96 48

49 Kapitel 5: Trådförbindning Bondning av effektkomponenter dvs. trådar där stora strömmar flyter För höga strömmar behövs det grova trådar, Al-tråd används av kostnadsskäl. Vanligaste Al-trådarna har en diameter större än 70 µm Höga strömmar innebär värmeutveckling i bl.a. bond-tråden. Temperaturvariation medför variation i trådens längd. Viktigt att Al-trådar bondas med en korda enligt följande figur dvs. H 0 skall vara minst 25 % av avståndet mellan bondpunkterna! Bilden nedan visar hur Al-tråden utvidgas (CTE Al =24 ppm/ C) då höga strömmar löper genom den. Om Al-tråden är dragen med för liten korda, H 0, blir påfrestningarna för stora vid Al-trådens två bondpunkter (Utmattning) Sid 97 Kapitel 5: Trådförbindning Vilka metaller kan bondas utan att få tillförlitlighetsproblem efter lång tid i drift? Tråd Kan bondas på Bör inte bondas på Au Au, Ag, Pd, Au+Ni Cu Al Au, Au+Ni, Al, Ni Ag, Cu Sid 98 49

50 Kapitel 5: Trådförbindning 2-Flip Chip Flip chip, som namnet säger är ett sätt att skapa förbindning genom att vända chipset och lägga den på kapseln (och ibland direkt på mönsterkort) Sid 99 Kapitel 5: Trådförbindning 2-Flip Chip Kiselchips Nivå1 bump Komponentbärare Nivå2 bump Sid

51 Kapitel 5: Trådförbindning 2-Flip Chip För- och nackdelar av Flip Chip jämfört med trådförbindning Kortare förbindningslängder (jämfört med trådförbindning) ger lägre induktanser. Mindre induktanser innebär mindre effektförluster. I trådförbindning kan endast chipset periferi utnyttjas för förbindning. I flip chip kan hela ytan utnyttjas vilket ger utrymme för betydlig flera förbindningar på samma chips storlek. Kapseln kan minskas avsevärd jämfört med en trådförbundet kapsel. Alla förbindningar sker i ett enda steg, således är inte kostnaden beroende av antal bumpar. I trådförbindning är kostnaden proportionell mot antal förbindningar. Sid 101 Kapitel 5: Trådförbindning 2-Flip Chip Hur läggs Bumpar? bump Kiselchips Sid

52 Kapitel 6: Kapsling och olika kapseltyper Sid 103 Kapitel 6: Kapsling och olika kapseltyper Sid

53 Kapitel 6: Kapsling och olika kapseltyper Sid 105 Kapitel 6: Kapsling och olika kapseltyper Kapslingens för- och nackdelar +Att skydda kiselchipset från yttre påverkan samt att göra den robust och hanterbar. -kostnader, i många enklare komponenter är kapslingskostnaden flera gånger högre än kiselchipset. -Signalen går längre vägar vilket minskar signal/brus förhållandet. frekvenskritiska system blir långsammare. -En bra kapslingsteknik är en kompromiss av för- och nackdelarna Sid

54 Kapitel 6: Kapsling och olika kapseltyper Olika Kapseltyper DIL, Dual In Line; oftast med tillägget plastic DIP (Dual In line Package-/Plastic): är den traditionella kapseln för hålmontering SOT: Small Outline Transistor är en transistor för ytmontering. Sid 107 Kapitel 6: Kapsling och olika kapseltyper Olika Kapseltyper SOP: Small Outline Package, har flera varianter som TSOP (thin-sop), PSOP (plastic-sop) och SSOP (shrinkage-sop). SOP är en ytmonteringskapsel, med L-formade (måsvingeformade) anslutningar i två sidor, motsvarar DIL/DIP av hålmonterade kapslar. Sid

55 Kapitel 6: Kapsling och olika kapseltyper Olika Kapseltyper SOIC: Small Outline Integreted Circuit är motsvarigheten till DIL/DIP för ytmontering. Den är avlång och har måsvingeformade ben. Används till kretsar med relativt få anslutningar. (SOIC och SOP används oftast för samma typ av kapslar). Sid 109 Kapitel 6: Kapsling och olika kapseltyper Olika Kapseltyper QFP, Quad Flat Pack är kvadratisk och har, som namnet säger, anslutningar i alla fyra sidor. Finns i en mängd olika varianter som PQFP, (Plastic-QFP), CQFP (Ceramic-QFP), TQFP (Thin- QFP), BQFP (Bumpered-QFP, har stöd i hörnen). Sid

56 Kapitel 6: Kapsling och olika kapseltyper Olika Kapseltyper Anslutningar till QFP är antingen J-formade (höger) eller L- formade (måsvingeformade, vänster) Sid 111 Kapitel 6: Kapsling och olika kapseltyper Olika Kapseltyper LCC: Leadless Chip Carrier är en keramisk kapsel för ytmontering som saknar ben (anslutningar sticker inte ut) och är därmed mindre känslig för hantering. keramikkapseln är lämplig för användning vid höga temperaturer och i rymd och andra tuffa miljöer. PLCC: Plastic-LCC, som LCC men i plast i stället för keramik. Sid

57 Kapitel 6: Kapsling och olika kapseltyper Olika Kapseltyper PGA: Pin Grid Array, har pinnar under kapseln i stället för ben i sidorna. Utvecklades av Intel som kapsel för mikroprocessorer. Används till stora kretsar med många anslutningar. Monteras oftast i socket. Har flera varianter som: PPGA (Plastic-PGA), FCPGA (Flip Chip PGA), CPGA (Ceramic-PGA) (AMD använder CPGA för sina processorer). Sid 113 Kapitel 6: Kapsling och olika kapseltyper Olika Kapseltyper LGA, Land Grid Array: Har endast förgyllda metalliseringar i stället för pinnar. Pinnarna sitter på Mönsterkortet. Komponenten (Processorn) placeras over pinnarna och hålls på plats i en speciell anordning med vis kraft. Sid

58 Kapitel 6: Kapsling och olika kapseltyper Olika Kapseltyper BGA: Ball Grid Array, som PGA men anslutningar är i form av små bumpar. BGA löds på mönster kort. Det finns många olika sätt att placera bumparna, beroende på antal, värmeavlednings krav, chips storlek etc. BGA har flera varianter som FBGA (Fine BGA) har mindre bumpar med mindre pitch, CBGA (ceramic-bga) och PBGA, Plastic-BGA. Sid 115 Kapitel 6: Kapsling och olika kapseltyper Olika Kapseltyper BGA Sid

59 Kapitel 6: Kapsling och olika kapseltyper Olika Kapseltyper Chip Scale Package: Kapseln får vara max 1,2 gånger större än chipset i varje sida för att kallas chip scale package. Sid 117 Kapitel 6: Kapsling och olika kapseltyper Olika Kapseltyper Chip Size Package: Kapseln är lika stor som chipset. Sid

60 Kapitel 6: Kapsling och olika kapseltyper Olika Kapseltyper Flip Chip: Notera flip- chip är inte en kapsel. Det är en teknik att förbinda chipset med kapsel, Flip-chip tekniken används också för att förbinda chipset direkt på mönsterkort. Många då, av misstag, tror att det är en kapseltyp. Sid 119 Kapitel 7: Olika Byggsätt Multi Chip module, MCM Kombinera och utnyttja färdiga lösningar Inga nya litografiska masker Vid revideringar bytes endast vissa chips Sid

61 Kapitel 7: Olika Byggsätt System in a package Sid 121 Kapitel 7: Olika Byggsätt System in a Package Inte bara olika chips utan andra komponenter byggs i en och samma kapsel Sid

62 Kapitel 7: Olika Byggsätt System in a Package Sid 123 Kapitel 7: Olika Byggsätt System in a Package Sid

63 Kapitel 7: Olika Byggsätt System on a chip Det är ännu billiggare att bygga hela systemet på en enda chips! Sid 125 Kapitel 7: Olika Byggsätt För- och nackdelar av att bygga system i en kapsel: För- och nackdelar av att bygga system på en chips: Sid

64 Kapitel 8: Termiska Egenskaper All effekt som förbrukas i elektroniska komponenter och elektroniska system blir värme i slutändan. Värme försämrar material och komponenters elektriska egenskaper. Konvektion. Konvektion innebär att luften är bärare av värmen. En värm kropp avger värme till den omgivande luften. Den värma luften förflyttas genom wind eller diffusion. På det sättet kyls den värma kroppen. Strålning, strålning behöver inget medium, går igenom vakuum och transparanta medier (för våglängden, transparanta medier). Värmen förflyttar sig från en värm kropp till en intill liggande kall kropp om dessa är i termisk kontakt med varandra. Detta kallas för värmeledning. Sid 127 Kapitel 10: Livslängsanalys Trosts att det saknas mekaniskt rörliga delar, åldras elektronik också. Åldringen orsakas av att material reagerar med varandra och/eller den omgivande miljön i förhöjd temperatur (Rumstemperatur är 273 K över nollpunkten) Fel frekvens Feluppkomst av en ny elektronisk produkt. Felfrekvensen är störst strax efter serietillverkningen Infant Mortality tid Fel frekvens tid Feluppkomst för en mogen elektronisk produkt. Felfrekvensen ökar i slutet av produktens livscykel. har levt sitt liv, dör av ålders skäl (förslitning) Sid

/2' Består av tenn legerat med bly

/2' Består av tenn legerat med bly /2' Består av tenn legerat med bly Lodet passerar vid stelnandet ett halvfast eutektiskt tillstånd. I detta temperaturintervall får fogen LQWH rubbas. /RGNDQOHJHUDVPHG Koppar Silver Vismut, kadmium, indium

Läs mer

Blyfritt lod SN100C, framtidens standard?

Blyfritt lod SN100C, framtidens standard? Blyfritt lod SN100C, framtidens standard? SN100C är en blyfri legering bestående av tenn (Sn) 99,3 % och koppar(cu) ca 0,7 % som är dopat med nickel (Ni). SN100C är patenterad av Nihon Superior i Japan

Läs mer

MTEK Rönninge. Lars-Gunnar Klang, MSc Tel: 0733-84 33 24 E-mail: lgk@mtek.se

MTEK Rönninge. Lars-Gunnar Klang, MSc Tel: 0733-84 33 24 E-mail: lgk@mtek.se MTEK Rönninge Lars-Gunnar Klang, MSc Tel: 0733-84 33 24 E-mail: lgk@mtek.se Kriterier för val av legering Kostnad/Tillgänglighet Toxicitet Smältpunkt/intervall Vätningsegenskaper Mekaniska egenskaper &

Läs mer

Stenciler för rätt mängd lodpasta

Stenciler för rätt mängd lodpasta Stenciler för rätt mängd lodpasta WHITE PAPER Högprecisionsetsad, steppad stencil från HP Etch där stencilen är tjockare på de blanka områdena och tunnare på de matta. Notera att det är möjligt att tillverka

Läs mer

Montering av kretskort 10-40X

Montering av kretskort 10-40X Byggbeskrivning programmerbar digital signaldekoder 10 40X 1[8] Montering av kretskort 10-40X Du har blivit ägare till en byggsats framtagen av signalsidan.se och Hemi konsult HB. Byggsatsen innehåller

Läs mer

DNU mönsterkortseminar Arendal 2008

DNU mönsterkortseminar Arendal 2008 DNU mönsterkortseminar Arendal 2008 Ytbehandlingar / Material IPC vs Perfag Bo Andersson Teknisk chef NCAB Definition av en ytbehandling En ytbehandling kan beskrivas som en beläggning, antingen metallisk

Läs mer

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (6) TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Beteckning Tekniska Bestämmelser för mönsterkort och kretskort TBE 105 Utgåva 4 (S) Innehåll 1 ALLMÄNT...2 2 DEFINITIONER...2 3 PRODUKTKRAV...2

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

http://www.kennethshem.se/loedkurs.htm Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson

http://www.kennethshem.se/loedkurs.htm Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson Här följer en liten lödkurs som ska hjälpa er att löda till husbehov så ni slipper kall-lödningar och onödiga glappkontakter

Läs mer

Partiell Skuggning i solpaneler

Partiell Skuggning i solpaneler Partiell Skuggning i solpaneler Amir Baranzahi Solar Lab Sweden 60222 Norrköping Introduktion Spänningen över en solcell av kristallint kisel är cirka 0,5V (vid belastning) och cirka 0,6V i tomgång. För

Läs mer

Fasta förband metaller

Fasta förband metaller Akademin för Innovation, Design och Teknik Fasta förband metaller PM 1,5 Högskolepoäng Kurs KPP039 Produktutveckling 3 HT2010 Skrivet av: Sista revideringsdatum: 2011-01-08 Examinator: Rolf Lövgren INNEHÅLL

Läs mer

Elektriska Kretsar. En fördjupning gjord av Philip Åhagen. Philip Åhagen 2009-12-03. Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 2009/2010 KPP 039

Elektriska Kretsar. En fördjupning gjord av Philip Åhagen. Philip Åhagen 2009-12-03. Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 2009/2010 KPP 039 Mälardalens Högskola Elektriska Kretsar En fördjupning gjord av Philip Åhagen Philip Åhagen 2009-12-03 Table of Contents Inledning... 3 Grundläggande ellära... 4 Spänning... 4 Ström... 4 Resistans... 4

Läs mer

Projekt "Kabelsökare" ver 1.4

Projekt Kabelsökare ver 1.4 Projekt "Kabelsökare" ver 1.4 Kan du, väckt mitt i natten, redovisa för 4011:ans pinnkonfiguration och offsetkompensera en 741:a på minst två olika sätt kan du sluta läsa. Kasta en blick på schemat och

Läs mer

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat).

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). Apparaten består av en justerbar mekanisk fördelare med plats för en

Läs mer

Crash course till Eagle 4. Easily Applicable Graphical Layout Editor

Crash course till Eagle 4. Easily Applicable Graphical Layout Editor Crash course till Eagle 4 Easily Applicable Graphical Layout Editor Inledning Eagle är ett program där man smidigt kan designa sina egna kretskort. I denna manual kommer jag att ge en funktionsbeskrivning

Läs mer

Tillförlitlighet 2010

Tillförlitlighet 2010 Årets viktigaste konferens för dig som arbetar med produktion och konstruktion av elektronikhårdvara! SEMINARIUM & UTSTÄLLNING Klicka på knapparna för att få mer information! 26 OKTOBER 2010 PÅ STOCKHOLMSMÄSSAN

Läs mer

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10 EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation Vid installation av elektriska motorer bör nedan angivna regler följas. Detta för att minimera de problem som kan uppstå

Läs mer

Linköpings Tekniska Högskola, Campus Norrköping Systemutveckling, TNE067 HT 2003, Projektarbete. Sammanfattning

Linköpings Tekniska Högskola, Campus Norrköping Systemutveckling, TNE067 HT 2003, Projektarbete. Sammanfattning Handledningsmanual Handledning för tillverkning av mönsterkort i mönsterkortslabbet Datum: 2003-12-11 Handledare: Andreas Kindbäck, andki@itn.liu.se Gruppen: Erik Falkeström ED4, erifa394@student.liu.se

Läs mer

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET ELEKTRICITET http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET Är något vi använder dagligen.! Med elektricitet kan man flytta energi från en plats till en annan. (Energi produceras

Läs mer

Frontside Electronics har ett stort antal kunder och på kundlistan finns många kända och stora företag som spänner över ett mycket brett område.

Frontside Electronics har ett stort antal kunder och på kundlistan finns många kända och stora företag som spänner över ett mycket brett område. Snabbt, rätt och billigt Ett ständigt bekymmer för en kontraktstillverkare är att man inte kommer in i ett projekt så tidigt som man skulle önska och att kunden ofta inte är riktigt på det klara med vad

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel.

Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel. Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel.) Man skiljer på två typer av lödning. Mjuklödning och hårdlödning.

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper 1 Keramiska plattor Keramiska egenskaper Hög mekanisk hållfasthet även vid höga temperaturer. Utmärkt kemisk beständighet (hög resistens mot påverkan av syror, saltlösningar, baser osv.). Mycket hög hårdhet

Läs mer

r 2 Arbetet är alltså endast beroende av start- och slutpunkt. Det följer av att det elektriska fältet är konservativt ( E = 0).

r 2 Arbetet är alltså endast beroende av start- och slutpunkt. Det följer av att det elektriska fältet är konservativt ( E = 0). 1 Föreläsning 2 Motsvarar avsnitten 2.4 2.5 i Griffiths. Arbete och potentiell energi (Kap. 2.4) r 1 r 2 C Låt W vara det arbete som måste utföras mot ett givet elektriskt fält E, då en laddning Q flyttas

Läs mer

Design, CAD & Produktion av Flex & Flex Rigid PCB mha IPC Standards. DNU Trondheim 2010-08-26. Lars-Olof Wallin. IPC European Representative

Design, CAD & Produktion av Flex & Flex Rigid PCB mha IPC Standards. DNU Trondheim 2010-08-26. Lars-Olof Wallin. IPC European Representative Design, CAD & Produktion av Flex & Flex Rigid PCB mha IPC Standards DNU Trondheim 2010-08-26 Lars-Olof Wallin IPC European Representative God Morgon Norrmän! Dokumentation Layout över en FLEX Konstruktions-

Läs mer

Sammanfattning: Fysik A Del 2

Sammanfattning: Fysik A Del 2 Sammanfattning: Fysik A Del 2 Optik Reflektion Linser Syn Ellära Laddningar Elektriska kretsar Värme Optik Reflektionslagen Ljus utbreder sig rätlinjigt. En blank yta ger upphov till spegling eller reflektion.

Läs mer

Skogsindustridagarna 2014 Thomas Öhlund

Skogsindustridagarna 2014 Thomas Öhlund Skogsindustridagarna 2014 Thomas Öhlund Tryckt funktionalitet: Funktionellt material applicerat med tryckteknik Materialet är upplöst i en vätska för att bilda ett bläck Funktionen kan vara tex. Ledande

Läs mer

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten.

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. Speed of light OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. 1.0 Inledning Experiment med en laseravståndsmätare

Läs mer

OPTIK läran om ljuset

OPTIK läran om ljuset OPTIK läran om ljuset Vad är ljus Ljuset är en form av energi Ljus är elektromagnetisk strålning som färdas med en hastighet av 300 000 km/s. Ljuset kan ta sig igenom vakuum som är ett utrymme som inte

Läs mer

Byggbeskrivning styrning. Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar.

Byggbeskrivning styrning. Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar. Byggbeskrivning styrning. Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar. Detta förväntas du hitta i din byggsats: 1st Kretskort 3st Motstånd R1,R2,R3 1st Spänningsregulator 78L05 1st Diod D1 2st Kondensatorer

Läs mer

Moment 1 - Analog elektronik. Föreläsning 2 Transistorn del 2

Moment 1 - Analog elektronik. Föreläsning 2 Transistorn del 2 Moment 1 - Analog elektronik Föreläsning 2 Transistorn del 2 Jan Thim 1 F2: Transistorn del 2 Innehåll: Fälteffekttransistorn - JFET Karakteristikor och parametrar MOSFET Felsökning 2 1 Introduktion Fälteffekttransistorer

Läs mer

V1b sida 1 av 7. Att montera lysdioder som skalbelysning i elektronikutrustning.

V1b sida 1 av 7. Att montera lysdioder som skalbelysning i elektronikutrustning. V1b sida 1 av 7 Att montera lysdioder som skalbelysning i elektronikutrustning. Med den utveckling inom LED-produkter som vi nu ser, så öppnar sig nya möjligheter vid renovering av äldre radioutrustning.

Läs mer

Elektriska signaler finns i våra kroppar.

Elektriska signaler finns i våra kroppar. Ellärans grunder Elektriska signaler finns i våra kroppar. Från örat till hjärnan när vi hör Från ögonen till hjärnan när vi ser När vi tänker och gör saker sänds elektriska signaler från hjärnan till

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren PM i Punktsvetsning Produktutveckling 3 KPP039 HT09 Lärare: Rolf Lövgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Svetsning...3 Historia...3 Medeltiden...3 1800-talet...3 1900-talet...3 Resistanssvetsning...3

Läs mer

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Torrbruk Finja Betong Gipsputs -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Gipsputs - ett lättarbetat putsbruk för en sund inomhusmiljö Gipsputs är ett lättarbetat putsbruk som bidrar till

Läs mer

3M Tejp- och Lim. Produktguide. Bästa fäste. med rätt teknik

3M Tejp- och Lim. Produktguide. Bästa fäste. med rätt teknik 3M Tejp- och Lim Produktguide Bästa fäste med rätt teknik det att fästa? Hur får jag Tejp- och limskolan 3M TEJP- & LIMSKOLAN 29 Hur får jag det att fästa? Stegen till rätt produktval Välkommen till 3M:s

Läs mer

Filtrering av matningsspänningar för. känsliga analoga tillämpningar

Filtrering av matningsspänningar för. känsliga analoga tillämpningar 1-1 Filtrering av matningsspänningar för -5-6 -7-8 känsliga analoga tillämpningar SP Devices -9 215-2-25-1 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 Problemet Ibland behöver man en matningsspänning som har extra lite störningar

Läs mer

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar!

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Isotrol gör rostskyddsmålningen enkel. Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Oavsett om det är järnvägsbroar, kraftledningsstolpar, hamnkranar eller mindre ståldetaljer garanterar Isotrolsystemet

Läs mer

Fem sätt att hålla ditt hem varmt i vinter

Fem sätt att hålla ditt hem varmt i vinter Fem sätt att hålla ditt hem varmt i vinter Om du bor i ett dåligt isolerat hus vilket många av oss gör kan du spendera tusentals kronor extra i vinter på elräkningen. Tittar vi tillbaks lite i tiden på

Läs mer

Värme och väder. Solen värmer och skapar väder

Värme och väder. Solen värmer och skapar väder Värme och väder Solen värmer och skapar väder Värmeenergi Värme är en form av energi Värme är ett mått på hur mycket atomerna rör på sig. Ju varmare det är desto mer rör de sig. Värme får material att

Läs mer

Fysik 1 kapitel 6 och framåt, olika begrepp.

Fysik 1 kapitel 6 och framåt, olika begrepp. Fysik 1 kapitel 6 och framåt, olika begrepp. Pronpimol Pompom Khumkhong TE12C Laddningar som repellerar varandra Samma sorters laddningar stöter bort varandra detta innebär att de repellerar varandra.

Läs mer

Metaller och legeringar

Metaller och legeringar Mål Metaller och legeringar Att kunna redogöra för metallers uppbyggnad och struktur Att kunna de vanligaste odontologiska metallernas tillverkningsegenskaper (gjutning, bearbetning) Metallstruktur Kristall

Läs mer

Studiehandledning Elektronik grund

Studiehandledning Elektronik grund Studiehandledning Elektronik grund Steg 1 Pröva på Bläddra först igenom boken för att bekanta dig med materialet och för att lära dig att hitta bland kapitlen. Bekanta dig sedan med kopplingsbordet och

Läs mer

Innehållsförteckning.

Innehållsförteckning. Metallarbete 1 Innehållsförteckning. Olika Metaller.! 4 Järn.! 4 Koppar.! 4 Mässing.! 4 Silver.! 4 Aluminium.! 4 Lödning! 5 Verktygskunskap! 6 Planering! 8 1. Skissa! 8 2. Design och formgivning.! 8 3.materialval!

Läs mer

VERKTYGSSTÅL BEHANDLINGSMETODER FOTOETSNING AV VERKTYGSSTÅL

VERKTYGSSTÅL BEHANDLINGSMETODER FOTOETSNING AV VERKTYGSSTÅL VERKTYGSSTÅL BEHANDLINGSMETODER FOTOETSNING AV VERKTYGSSTÅL Där verktyg tillverkas Där verktyg används 960202 Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

1(15) Bilaga 1. Av Projekt Neuronnätverk, ABB Industrigymnasium, Västerås Vt-05

1(15) Bilaga 1. Av Projekt Neuronnätverk, ABB Industrigymnasium, Västerås Vt-05 1(15) Bilaga 1 2(15) Neuronnätslaboration Räknare Denna laboration riktar sig till gymnasieelever som går en teknisk utbildning och som helst har läst digitalteknik samt någon form av styrteknik eller

Läs mer

Kemiska ämnen i elektroniska komponenter

Kemiska ämnen i elektroniska komponenter PM 3/12 Kemiska ämnen i elektroniska komponenter Kemikalieinspektionen www.kemi.se Kemiska ämnen i elektroniska komponenter Best.nr. 511 044 Sundbyberg, april 2012 Utgivare: Kemikalieinspektionen Beställningsadress:

Läs mer

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMATISK LASERNIVÅ Modell: ALL-100 www.nomenta.com SV Säkerhetsföreskrifter Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan orsaka produkt- eller personskada. Läs och förstå alla instruktioner innan

Läs mer

Resistansen i en tråd

Resistansen i en tråd Resistansen i en tråd Inledning Varför finns det trådar av koppar inuti sladdar? Går det inte lika bra med någon annan tråd? Bakgrund Resistans är detsamma som motstånd och alla material har resistans,

Läs mer

Lödövning, likriktare och zenerstabilisering

Lödövning, likriktare och zenerstabilisering Ellab016A Namn Datum Handledarens sign. Laboration Lödövning, likriktare och zenerstabilisering Varför denna laboration? Att kunna hantera en lödkolv är nödvändigt. I den här laborationen ingår en lödövning

Läs mer

Snabb, enkel och effektiv drevning av fönster & dörrar Snabb och enkel uppmätning av CC-mått

Snabb, enkel och effektiv drevning av fönster & dörrar Snabb och enkel uppmätning av CC-mått Värmeisolerande 0,033 W(m k) Ljudegenskaper över 50dB Kvalitetssäkrad Snabb, enkel och effektiv drevning av fönster & dörrar Snabb och enkel uppmätning av CC-mått snickarens bästa kompis! Alla våra produkter

Läs mer

1. Viktigt till att börja med din spis.

1. Viktigt till att börja med din spis. HETA TIPS 1 Ett kök kan se ut nästan hur som helst. Ljust eller mörkt, gammalt eller nytt spelar ingen roll där finns nästan alltid en spis. Har du sedan en stekpanna eller två, några kastruller och grytor

Läs mer

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting REINFORCED HUMIDITY C O N S T R U C T I O N TEMPERATURE STANDARD MMM COMPATIBLE MMM MONTERINGS MANUAL Version MMM 1.1 page 1 love connecting Hej! Vi är mycket glada att du valt att bygga en M-Play modul.

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

04 SE. Vägledning. Fukt

04 SE. Vägledning. Fukt 04 SE Vägledning Fukt Dinesen fuktvägledning Februari 2011 Väsentligt att känna till innan man lägger trägolv Sida 3 Sida 4 Innehåll Dinesen fuktvägledning Fukt och trägolv 6 Träets egenskaper 6 Luftfuktighet

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

Simulering av soldrivet torkskåp

Simulering av soldrivet torkskåp Simulering av soldrivet torkskåp Ivana Bogojevic och Jonna Persson INTRODUKTION Soltork drivna med enbart solenergi börjar bli ett populärt redskap i utvecklingsländer, då investeringskostnader är låga

Läs mer

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning 4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning Det samhälle vi lever i hade inte utvecklats till den höga standard som vi ser nu om inte vi hade lärt oss att utnyttja elektricitet. Därför är det viktigt

Läs mer

Bygg din egen GPS antenn

Bygg din egen GPS antenn Bygg din egen GPS antenn 2 Vi har under två år använt extern antenn till GPSmottagare, en Garmin 152. Fördelen med extern eller yttre antenn är att den kan placeras där mottagningen blir bäst. Den som

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Sammanfattning av likströmsläran

Sammanfattning av likströmsläran Innehåll Sammanfattning av likströmsläran... Testa-dig-själv-likströmsläran...9 Felsökning.11 Mätinstrument...13 Varför har vi växelström..17 Växelspännings- och växelströmsbegrepp..18 Vektorräknig..0

Läs mer

OLK-1. Optisk Larm Kontaktmodul 1. För Laser eller IR dioder

OLK-1. Optisk Larm Kontaktmodul 1. För Laser eller IR dioder OLK-1 Optisk Larm Kontaktmodul 1 För Laser eller IR dioder Beskrivning OLK-1 är en Laser/IR kontakt som baseras kring en faslåst slinga för att minska risken för störningar samt falska detekteringar och

Läs mer

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR TEKNISK RIKTLINJE 1 (9) Enhet, verksamhetsområde Datum Version NT, Teknik 08-07-09 A TR 5-07 Samråd SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR Inledning Dessa riktlinjer beskriver krav på skarvar för stålaluminiumlinor

Läs mer

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap Karin Lindqvist, Swerea IVF Exempel 1) Vad finns under ytan? Företaget X hade sett sjunkande kvalité

Läs mer

Installation i hemmet

Installation i hemmet Installation i hemmet Här är en uppdaterad installationsanvisning. Du skall använda dig av denna och inte av den som går att ladda ner från NAOs hemsida. Den visar nämligen hur man gör då man använder

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

TMPT06 Material & materialval

TMPT06 Material & materialval TMPT06 Material & materialval Del 2 av 2 Kerstin Johansen Industriell Produktion Baserat på kursboken Manufacturing Processes for Design Professionals av Rob Thompson Metaller Vanliga material som ni möter

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Monteringsanvisning System WG 85

Monteringsanvisning System WG 85 Monteringsanvisning System WG 85 Skjutpartier för Vinterträdgård 2012-1 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer kanske partiet inte att fungera

Läs mer

RadioFrekvensIdentifiering (RFID)

RadioFrekvensIdentifiering (RFID) SIS/TK446 Automatisk Identifiering och Datafångst En teknik för automatisk identifiering och datafångst Resumé Detta dokument ger en kort överblick av, vad det är, systemet, frekvenser, en jämförelse med

Läs mer

RULLPOLERING S.C.A.M.I.

RULLPOLERING S.C.A.M.I. S.C.A.M.I. Katalog 2011 2 Rullpolering är en plastisk bearbetning. Genom rullens tryck omfördelas material plastiskt och därmed uppnås en god ytjämnhet. Bearbetningen reducerar dessutom porer och repor

Läs mer

Fibox Enclosing innovations

Fibox Enclosing innovations Programöversikt 5.0 Fibox Enclosing innovations Modern elektronik, elektriska komponenter och system är slutresultatet av innovativ design och produktutveckling. Utan detta, har väldigt lite av den service,

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Metoder för att beskriva den förväntade livslängden hos LED-moduler i armaturer

Metoder för att beskriva den förväntade livslängden hos LED-moduler i armaturer FOTO OSRAM Metoder för att beskriva den förväntade livslängden hos LED-moduler i armaturer ÖVERSÄTTNING AV EN TYSK ARTIKEL PÅ UPPDRAG AV BELYSNINGSBRANSCHENS LED-GRUPP ÖVERSÄTTARE BÖRJE BERONIUS, BERON

Läs mer

Projektloggbok. Bild D. Viktor Rydberg Gymnasium. Fredrik Rundh. Nina Wedborn VT 2005. Fredrik Rundh

Projektloggbok. Bild D. Viktor Rydberg Gymnasium. Fredrik Rundh. Nina Wedborn VT 2005. Fredrik Rundh Projektloggbok Bild D Viktor Rydberg Gymnasium Nina Wedborn VT 2005 1 # Rubrik Datum 1 Mål 2005-01-20 Under höst- och vårterminen har mycket tid lagts ner på att färdigställa mitt projektarbete, ett komplett

Läs mer

S C A N DINA V I A N G L A S S I NNOV A TIO N S. Monteringsanvisning SNÄCKESKÄR. Dok nr 999322 Version 3

S C A N DINA V I A N G L A S S I NNOV A TIO N S. Monteringsanvisning SNÄCKESKÄR. Dok nr 999322 Version 3 S C A N DINA V I A N G L A S S I NNOV A TIO N S Monteringsanvisning SNÄCKESKÄR Dok nr 999322 Version 3 Monteringsanvisning SNÄCKESKÄR Tack för att du har valt en produkt från Invitrea. Vi hoppas att du

Läs mer

Torrisolerade transformatorer. RESIBLOC Transformatorteknik med mindre miljöpåverkan

Torrisolerade transformatorer. RESIBLOC Transformatorteknik med mindre miljöpåverkan Torrisolerade transformatorer RESIBLOC Transformatorteknik med mindre miljöpåverkan Miljövänlig, tillförlitlig och med förbättrad säkerhet Utmaningen Torrisolerade transformatorer används ofta i tillämpningar

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

Ä r d u r e d o f ö r B L Y F R I T T?

Ä r d u r e d o f ö r B L Y F R I T T? Är du redo för B L Y F R I T T? INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Varför blyfritt och varför just Venso? 3 Vad karaktäriserar blyfri lödning? 3 Nihon Almit Ltd. 4-7 Vad säger en leverantör med lång erfarenhet av såväl

Läs mer

Isolationsprovning (så kallad megger)

Isolationsprovning (så kallad megger) Isolationsprovning (så kallad megger) Varför bör man testa isolationen? Att testa isolationsresistansen rekommenderas starkt för att förebygga och förhindra elektriska stötar. Det ger ökad säkerhet för

Läs mer

XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning

XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning Osoite: Valimotie 26, 01510 Vantaa Puhelin: (09) 774 3480 Faksi: (09) 7743 4827 e-mail: sales@tamolinefinland.fi Internet: www.tamolinefinland.fi

Läs mer

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker.

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. LARM Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. INNEHÅLL kretskort och larmpanel batterihållare brickor lysdioder, LED motstånd summer strömbrytare påsnitar skruvar kartong

Läs mer

3. Kartläggning av kundens röst

3. Kartläggning av kundens röst 3. Kartläggning av kundens röst 3.1 Kartlägg användarens röst Två kundundersökningar utfördes i Göteborg för att kunna identifiera sådana krav som inte ABAS Protect AB redan har identifierats och för att

Läs mer

Höj arbetstemperaturen hos DC-DC-omvandlarmoduler genom att förstå deras komponenter. Av Ann-Marie Bayliss, marknadschef, Murata Power Solutions

Höj arbetstemperaturen hos DC-DC-omvandlarmoduler genom att förstå deras komponenter. Av Ann-Marie Bayliss, marknadschef, Murata Power Solutions Höj arbetstemperaturen hos DC-DC-omvandlarmoduler genom att förstå deras komponenter Av Ann-Marie Bayliss, marknadschef, Murata Power Solutions När effekttätheten ökar kan den interna arbetstemperaturen

Läs mer

Om Wideco Sweden AB. Wideco Sweden AB startades1982

Om Wideco Sweden AB. Wideco Sweden AB startades1982 Om Wideco Sweden AB Wideco Sweden AB startades1982 Idag är vi 11 anställda som tillsammans har mer än 35 års erfarenhet av läckagedetektering/lokalisering på fjärrvärme-, fjärrkyla- och industriella rör.

Läs mer

Användarmanual till GS-luftsolfångare

Användarmanual till GS-luftsolfångare GS solvärmeventilation 1 Användarmanual till GS-luftsolfångare Innehåll: Solcellspanel med solceller och ventilator Värmeregulator Plaströr diameter 100 mm, längd 63 cm, inkl. dragring) Flänsmontering

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

Formelsamling finns sist i tentamensformuläret. Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1

Formelsamling finns sist i tentamensformuläret. Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1 Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1 Datum 2011-06-01 Tid 4 timmar Kursansvarig Åsa Skagerstrand Tillåtna hjälpmedel Övrig information Resultat:

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne Köldbryggor Köldbryggor består av icke isolerande material som förbinder en kall yta med en varm yta, t ex ute med inne. Årets vintermode: Prickigt och rutigt Bilderna är från Kalhäll i norra Stockholm.

Läs mer

Prov 3 2014-10-13. (b) Hur stor är kraften som verkar på en elektron mellan plattorna? [1/0/0]

Prov 3 2014-10-13. (b) Hur stor är kraften som verkar på en elektron mellan plattorna? [1/0/0] Namn: Område: Elektromagnetism Datum: 13 Oktober 2014 Tid: 100 minuter Hjälpmedel: Räknare och formelsamling. Betyg: E: 25. C: 35, 10 på A/C-nivå. A: 45, 14 på C-nivå, 2 på A-nivå. Tot: 60 (34/21/5). Instruktioner:

Läs mer

Koncept 1- Planteringsborr Koncept 2 - Hacka Koncept 3 - Planteringsrör Koncept 4 - Kapselplanterare

Koncept 1- Planteringsborr Koncept 2 - Hacka Koncept 3 - Planteringsrör Koncept 4 - Kapselplanterare Befintliga koncept Av de fem koncept som togs fram förra veckan har såddröret och mikroprepareringsskon sorterats bort eftersom det inte går att vidareutveckla dessa konceptet med avseende på Peter s såddrör.

Läs mer

FORMICA MAGNETIC LAMINATE

FORMICA MAGNETIC LAMINATE FORMICA MAGNETIC LAMINATE Formica Magnetic är ett dekorativt laminat med alla fördelar och samma garanterade kvalitet som traditionella Formica laminat men med ytterligare fördelar perfekta för kommunikation

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

the Diva Collection Luxury Remy hair extensions Isättningsinstruktion Innehåll:

the Diva Collection Luxury Remy hair extensions Isättningsinstruktion Innehåll: 1. Förutsättningar the Diva Collection Luxury Remy hair extensions KERATIN SLINGOR Isättningsinstruktion Innehåll: 1. Förutsättningar 2. Fördelar/nackdelar med keratinslingor 3. Problem som kan uppstå

Läs mer

Miljödeklaration för ventilationsbatterier

Miljödeklaration för ventilationsbatterier Miljödeklaration för ventilationsbatterier Inom Coiltech arbetar vi med resurssnål tillverkning och ett integrerat miljötänkande i enlighet med miljö- och kvalitetsledningssystemen ISO 14001 samt ISO 9001.

Läs mer