Ä r d u r e d o f ö r B L Y F R I T T?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ä r d u r e d o f ö r B L Y F R I T T?"

Transkript

1 Är du redo för B L Y F R I T T?

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Varför blyfritt och varför just Venso? 3 Vad karaktäriserar blyfri lödning? 3 Nihon Almit Ltd. 4-7 Vad säger en leverantör med lång erfarenhet av såväl produkterna, tekniken och kundernas önskemål? Pasta, trådtenn med flussmedel, tacktenn, mm. 4 Olika legeringar på marknaden. 5 Vilket trådtenn skall jag välja? 6 Vilken lodpasta skall jag välja? 7 Kvävgas, luft och ångzonslödning. 7 Solidtråd och tacktenn. 7 Weller - Cooper Tools GmbH Vad har världens ledande tillverkare av lödutrustning för synpunkter på valet av teknik och prestanda vid produktion och reparation av blyfri elektronik? Vision Engineering Ltd., Hirox Company Ltd., Optilia Instruments AB Vad säger våra tre leverantörer av avsyningsutrustningar om den nya tekniken? Kommer det att se annorlunda ut, och i så fall vad är det för typ av fel man skall leta efter? En genomgång av de förväntat vanligaste problemen i samband med övergången till blyfria lodmaterial. DELO Industrial Adhesives 15 Behöver man över huvud taget löda med blyfritt? Man kan väl lika gärna limma? Foto framsidan: Sture Olsson, Bullaren 2

3 VARFÖR BLYFRI ELEKTRONIK? Baserat på det globala intresset för att minska miljöskador har EU, genom direktiven RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances) och WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), beslutat att nästan all elektronik skall vara blyfri from den 1 juli VARFÖR VENSO AB Venso AB har löst lödproblem i över 15 år och vi representerar världsledande företag som tillverkat blyfria lod och lödutrustningar i över 40 år. Almit, vår japanska leverantör av lodmaterial, började tillverka blyfria lod redan Almit är ursprungligen ett kemiföretag som specialiserat sig på utveckling av flussmedel för olika lödprocesser. Denna erfarenhet har gjort att Almit idag är Sveriges mest använda SnPb lodpasta. Japan är världsledande när det gäller att använda blyfritt lod och Almit är en av de största leverantörerna av blyfritt lod till den japanska och europeiska elektronikindustrin. Flera svenska och tyska företag använder i dag Almits blyfria lod i högvolymtillverkning. På grund av dess förmåga att förenkla lödprocessen, genom sin extremt jämna kvalitet och goda vätförmåga. Weller har tillverkat lödverktyg och reparationsutrustningar i decennier och har mångårig erfarenhet av att leverera utrustning till den japanska och asiatiska elektronikindustrin, för blyfri produktion. Wellers produkter är utvecklade för att möta kraven för blyfri lödning. Förstoringshjälpmedel krävs för att kunna kontrollera övergången från dagens blyade lödprocess till blyfri. En bra avsyningsutrustning för att kunna se de fel som kan uppstå vid omläggningen är ett ovärderligt hjälpmedel. Venso AB har över 20 års erfarenhet av optik. Via våra leverantörer Vision Engineering Ltd., Hirox, och Optilia kan vi erbjuda de utrustningar som krävs för att avsyna vätvinklar, överbryggningar, lodkulor, mikrosprickor, foliesläpp etc. DELO, vår leverantör av lim, kan erbjuda olika typer av ledande lim. Ett tänkbart alternativ för vissa applikationer där materialet inte tål de högre temperaturer som blyfria lod kräver. VAD KARAKTERISERAR BLYFRI LÖDNING? Smälttemperaturen ökar från 183 C till C. Den varierar beroende på vilken legering man väljer. Ytspänningen ökar vilket orsakar försämrad vätning i den blyfria lödningen. Förändrat utseende på lödfogen. Ytan blir i allmänhet mattare jämfört med SnPb lod. Högre spetstemperatur på lödverktyg och högre peaktemperatur i omsmältningsugn och i våglödningsmaskiner. Kortare livslängd på lodpastan i SMD-processen på grund av ökad oxidation. Eventuellt ökad användning av kvävgas. VERKAR DET SVÅRT? Vår erfarenhet av blyfri tillverkning är att det inte är svårt om du har tillgång till rätt material, rätt utrustning och har fått information om blyfria lods egenskaper. Med denna broschyr vill vi ge dig våra rekommendationer och råd om hur du enklast anpassar din tillverkning för blyfritt. 3

4 Blyfria lodpastor, trådtenn, solidtråd, tacktenn och flussmedel för blyfri lödning. Almits lodmaterial har under de senaste 15 åren blivit mycket populära i Sverige. Vi är idag den största leverantören av SnPb-lodpasta i Skandinavien och vår marknadsandel i Sverige är ca 75%. Anledningarna till vår framgång är: bra funktionalitet, extremt jämn kvalitet och leveransprecision. Almit har tillverkat flussmedel för blyfri lödning sedan Denna långa erfarenhet har gjort dem mycket framgångsrika på att tillverka blyfria lodmaterial och flussmedel för elektronikproduktion. I Japan, som är ett föregångsland när det gäller blyfri lödning, är Almit en av de största leverantörerna av blyfria trådtenn och lodpastor. För att kretskortet skall bli helt blyfritt måste även mönsterkort och komponenter vara blyfria. Väljer man mönsterkort med SnPb-paddar, eller komponenter med blyinnehåll på anslutningsytorna påverkar detta lödresultatet. Smälttemperaturen sjunker och det intermetalliska skiktet blir förändrat. 4

5 VILKEN BLYFRI LEGERING SKALL JAG VÄLJA? Valet av legering beror på vilka material du skall löda och vilken temperatur som komponenter och mönsterkort tål. Den vanligaste legeringen som används idag är SAC; SnAgCu. Genom att blanda i Indium (In), Vismut (Bi) eller Zink (Zn) kan man sänka smälttemperturen. Men dessa metaller är inte bra ur miljösynpunkt, då de antingen är restprodukter vid blytillverkning, svåra att återvinna eller försämrar livslängden hos produkten. Detta på grund av molekylbildning mellan de olika metallerna, som försämrar det intermetalliska skiktet. I produkter som skall tåla många och hårda temperaturcyklingar rekommenderas inte legeringar som innehåller Vismut (Bi). I nedanstående tabell finner du de blyfria legeringar som Almit kan erbjuda. Legeringsnamn Legering Smält Flytande Kommentar temp C temp C LFM-14* Sn95,8Ag3,5Cu0, Legering patenterad av Iowa University USA LFM-22 Sn99,3Cu0, Sn-Cu eutektisk LFM-31 Sn89,0Bi3,0Zn8, Zinklegering med låg smältpunkt (endast lodpasta) LFM-34 Sn96,5Ag3, Sn-Ag eutektisk LFM-41 Sn97,7Ag0,3Cu2, Motverkar Cu-urlakning (endast trådtenn) LFM-48* Sn96,5Ag3,0Cu0, Rekommenderad av JEITA i Japan LFM-57 Sn95,0Sb5, Legering med hög smälttemperatur LFM-59 Sn97,0Cu3, Motverkar Cu-urlakning (endast stångtenn/solid tråd) LFM-62 Sn96,5Cu3,0Ni0, Motverkar Cu-urlakning (endast stångtenn/solid tråd) LFM-65 Sn42,0Bi58, Sn-Bi eutektisk (endast lodpasta) LFM-70 Sn88,0Ag3,5Bi0,5In8, Indium-legering med låg smältpunkt * JP PAT. No , US PAT. No , US PAT. No Almit har licensavtal för dessa patent. Den absolut vanligast förekommande legeringen är varianter av SnAgCu (SAC). Vid en genomgång av 100 företag i Japan hade 70% valt LFM-48 Sn96,5Ag3,0Cu0,5. Även i Europa har denna legering blivit standard och används nu i stor omfattning. 5

6 VILKET TRÅDTENN SKALL JAG VÄLJA? För normal handlödning eller robotlödning av elektronik rekommenderar vi att man använder samma eller likvärdig legering som redan finns på kretskortet. För att uppnå bästa och snabbaste resultat rekommenderar vi att man går ner i tråddimension. Används 1,0 mm tråd vid normal SnPb lödning rekommenderar vi 0,8 mm för blyfritt. Använd en lödstation med hög effekt och snabb effektmatning. Observera att trådtennet KR-19SH RMA LFM-48 även finns i 0,2mm diameter, villket är lämpligt för bättringslödning av chipkomponenter. För handlödning och bättringslödning på telekomprodukter rekommenderar vi: Produkt typ Klass Legerings Legering Smält Flytande Namn Temp C Temp C KR-19SH RMA REL1 LFM-48 Sn96,5Ag3,0Cu0, BT-19 REL1 LFM-48 Sn96,5Ag3,0Cu0, För kablagelödning och lödning på enklare kretskort rekommenderar vi: Produkt typ Klass Legerings Legering Smält Flytande Kommentar Namn Temp C Temp C SR-37 REM1 LFM-48 Sn96,5Ag3,0Cu0, Löder på Nickel SR-34 SUPER REM1 LFM-48 Sn96,5Ag3,0Cu0, Punktlödning Gummix 19 ORM1 LFM-48 Sn96,5Ag3,0Cu0, Mjuka flussrester Gummix SB RMA ORL1 LFM-48 Sn96,5Ag3,0Cu0, Laser, softbeam G14 REM1 LFM-48 Sn96,5Ag3,0Cu0, Minivåglödning MINSKAT SPETSSLITAGE MED ALMIT SR-37 LFM-48S Almit har tagit fram en SAC-speciallegering som minskar slitaget på lödspetsar. Legeringen heter LFM-48S och består av Sn96,5Ag3,0Cu0,5 samt en förstärkning av vissa spårämnen i legeringen. Denna speciallegering ihop med Almits flussmedel SR 37, gör att spetsslitaget minskas till samma nivå som vid normal SnPb legering. Trådtennet har samma vätbarhet och hållfasthet vid temperaturcykeltester som normal LFM-48 legering. Denna tråd finns tillgänglig i dimensioner från 0.5 mm till 1.6 mm. SR-37 LFM-48S Sn96,5Ag3,0Cu0,5+α Flussmängd 3,5% Ny spets Blyfri lödning Blyfri lödning LFM-48S För att eliminera kopparreduktion För blyfri lödning av tunna koppartrådar rekommenderar vi en Legering med hög kopparhalt för att minska Cu-urlakning. SR-34 REM1 LFM-41 Sn97,7Ag0,3Cu2,

7 S O L I D T R Å D/T A C K T E NN Almit tillverkar även solid blyfri tråd och 500g tacktenn utan flussinnehåll, avsett för selektiv våglödning och mindre lödgrytor. Tennet är utvecklat för att ge minimalt med slagg. Legerings Typ Smält Flytande Kommentar namn Temp C Temp C LFM-48H Stång/tråd Avsett för lödgrytor. Förtenning av tråd och komponent ben et.c. LFM-59H Stång/tråd För minskad kopparreduktion LFM-62H Stång/tråd För minskad kopparreduktion av tunna trådar, 50µm VILKEN LODPASTA SKALL JAG VÄLJA? Blyfri lodpasta har genom avsaknaden av bly inte samma egenskaper som den traditionella SnPb-pastan. Den oxiderar lättare och får därigenom försämrade egenskaper i bla tryckaren. Almit har genom sin långa erfarenhet av flussmedel för blyfria legeringar utvecklat ett fluss, som gör att man i stort sett har samma egenskaper som med traditionellt blyat lod. dvs; Lång öppentid i tryckaren Mycket bra tryckegenskaper Tål höga temperaturer Tål lång förvärmning för att minska temperaturvariationer mellan olika komponenttyper. Kretskortet avgör i kombination med peaktemperatur. Om komponentstorleken är jämn på kortet och T är lågt, uppnår man ett mycket bra resultat. Är det däremot stora kort, med stor komponentvariation och T är stort, finns risk för oxidation eller grillning av chipkomponenter. Skall man köpa en ny konvektionsugn rekommenderar vi att ni väljer att ha den förberedd för kvävgas, om det skulle bli nödvändigt beroende på vilka produkter som skall lödas i framtiden. Rekommenderad temperaturprofil LFM 48 TM-HP: Almits blyfria lodpstor har blivit nominerade som bäst i test hos de flesta japanska konsumentelektroniktillverkarna, samt hos många av de största elektroniktillverkarna i Europa. Kvävgas eller luft i omsmältningsugnen Många menar att kvävgas är nödvändigt för att få ett bra resultat med blyfritt lod in en konvektionsugn. Med Almits lodpasta är det inte nödvändigt med kvävgas. Produkt typ Legerings Partikel Klass Fluss Legering Smält Flytande Kommentar namn storlek * namn Temp C Temp C SAC(SnAgCu) LFM-48 U,W,X ROL1 TM-HP Sn96,5Ag3,0Cu0, SAC(SnAgCu) LFM-14 U,W,X ROL1 TM-HP Sn95,8Ag3,5Cu0, SAC(SnAgCu) LFM-48 U,W,X ROL0 MHS-30 Sn96,5Ag3,0Cu0, Inga Halider SnZnBi LFM-31 U,W,X ROL1 MHS-32 Sn89,0Bi3,0Zn8, SnAgBiIn LFM-82 U,W,X ROL1 TM-HP Sn88,0Ag3,5Bi0,5In8, * U=10-25µm, W=20-38µm, X=25-45µm 7

8 A T T L Ö D A B L Y F R I T T Ä R I N G A K O N S T I G H E T E R! Införandet av de nya blyfria legeringarna i en modern produktionsmiljö är i sig inget som påverkar arbetssätt och lödutrustningar i nämnvärd omfattning. I alla fall inte när det gäller handverktygen och deras utformning och inställning vid bättringslödning och servicearbete. De stora förändringarna står att finna under själva produktionen och då främst kring lödugnen och våglödningsprocessen. Naturligvis påverkas produkten redan under designstadiet av det faktum att blyfri lödning innefattar sådant som högre smälttemperatur på lodet ( C för SnAgCu, jämfört med 183 C för SnPb), förändrad karaktär/utseende på lödfogen och förändrade mekaniska egenskaper hos den färdiga lödfogen. Många beslut, såsom val av det blyfria lodets sammansättning (legering), val av plätteringstyp (tex. HASL, OSP, Guld på Nickel, Silver eller Palladium) på komponenternas och kretskortens anslutningsytor, kommer redan att ha tagits när den färdiga produkten skall bättringslödas eller repareras. Förhoppningsvis kommer produkterna då också att vara märkta och därmed spårbara när det gäller vilka de ingående materialen är. Detta för att eliminera riskerna med att förorena en blyfri lödfog med oönskade effekter som följd. Blyfritt lod (SnAgCu) Konventionellt 60/40 (SnPb) 8

9 VILKA ÄR SKILLNADERNA? För att återgå till de faktiska skillnader som trots allt föreligger vid handlödning med blyfria legeringar så kan dessa summeras enligt följande. WSD 81 Smälttemperaturen för blyfritt lod är något högre än för eutektiskt Sn60Pb40-lod. En ofta rekommenderad spetstemperatur är C, även om det bör tilläggas att en förhöjd spetstemperatur aldrig får vara en kompensation för en bristande effektreserv. Vad som här avses är att en lödkolv/avlödningskolv med tillräckligt hög effekt på värmeelementet och en hög utnyttjandegrad av den tillförda effekten, klarar att löda blyfritt lod även vid betydligt lägre temperaturer än 400 C! Ur Wellers omfattande sortiment kan man välja vilken 80W lödstation som helst (WD1/WD2/WS/WSD/WSL/WMRS). Även med samtliga av Wellers hetlufts, avlödnings och reparationsutrustningar, kan man känna sig helt säker på att ha en station med tillräcklig prestanda för att klara av vad som krävs vid övergången till blyfritt! Blyfritt lod kräver en något längre förvärmning av lödpunkterna. Mellan 3-5 sekunders förvärmning är att rekommendera innan lodet appliceras. Detta för att säkerställa att lödstället har tillräckligt hög temperatur för att aktivera flussmedlet och för att lodet skall hinna väta maximalt. LÖDKOLVSSPETSAR Spetsrengöringspasta Weller WDC för torrengöring av spetsar Se till att använda lödkolvsspetsar som i leveransskick är blyfria, dvs. att dom är förtennta utan tillsats av bly. Weller har levererat sina spetsar helt blyfria sedan två år tillbaka. Detta gäller även så kallade spetsrengöringspastor! Kontinuerlig rengöring bör göras torrt i exempelvis WDC, och kan kompletteras med användning av fuktad svamp. Värt att notera när det gäller spetsar är även att man på grund av avsaknaden av bly i lodmaterialet får räkna med en förkortad livslängd hos lödspetsarna. Mellan 50 och 80% av normal livslängd torde vara ett rimligt antagande beroende på vald temperatur. En högre spetstemperatur ger som det alltid har gjort en kortare livslängd på spetsen. Dessutom ökar den höga koncentrationen av tenn urlakningen av spetsens skyddande slityta, som omger dess kopparkärna. En väg runt detta är att välja LF-spetsar (Lead-Free) som har ett dubbelt så tjockt slitlager som motsvarande normalspets. Problemet med denna typ av spetsar är dock att temperaturöverföringen försämras på grund av att slitytan har sämre värmeledningsegenskaper än vad själva kopparkärnan har. 9

10 FÖRVÄRMNING Man bör i högre utsträckning än tidigare överväga användandet av värmehällar för förvärmning av korten. Framför allt vid lödning på termiskt krävande kort och komponenter. Detta minimerar skillnaderna som beskrivs ovan och minskar i möjligaste mån T dvs. temperaturskillnaden mellan enskilda punkter på lödstället. Weller har i sitt sortiment ett flertal lämpliga värmehällar t.ex. WHP-80, WHP-300 och den helt nya WHP KVÄVGASLÖDNING Det talas ofta om kvävgaslödning (N2) och syrefri miljö i samband med blyfri lödning. Det är sant att detta bidrar till att förbättra lodets vätförmåga samt ger något blankare lödningar som mer liknar dem hos SnPblodet. Men det är också stora kostnader inbegripna i användandet av kvävgas. Både vad det gäller själva förbrukningen, men även i form av anpassning eller utbyte av befintlig utrustning. Weller har i sitt program idag både lödstationer och hetluftsstationer som stödjer användning av kvävgas, t ex WSP 80IG. Vidare har Weller helt nyligen lanserat sin andra generation ångzonslödugn WAM 3000, idag utrustad med luftkylning och automatiserad korthantering. Med detta sagt är det trots allt så att med en kombination av en kompetent lödstation och ett tillräckligt bra lodmaterial (flussmedel), så kan godkända lödningar lätt åstadkommas utan stöd av kvävgas. Denna kombination åstadkoms vid val av Wellers lödstationer & Almits blyfria lodmaterial. WELLERS NYA LÖDSTATION WMRS Wellers allra senaste tillskott på lödstationssidan heter WMRS som står för Weller Micro Repair Station. Den använder den senaste tekniken inom mjukvarukontrollerad digital elektronik. Stationen är efterträdare till den mycket framgångsrika och uppskattade MT Uppvärmningstiden till inställd temperatur är snabb, under 2 sek inom hela verkningsområdet C. Återverkan av temperaturförluster vid lödning av termiskt krävande lödpunkter är inte bara snabb utan även mycket precis. Prestanda som visar att WMRS är den optimala lösningen för blyfri lödning på tätt packade, multilayerkort med finepitchkomponenter. SUMMERING Om man vid övergången till blyfri produktion redan har beaktat följande när det gäller service, reparation och handlödning så har man kommit långt: En något förhöjd spetstemperatur. En lödstation med tillräckligt hög effekt! En ökad förvärmning av lödstället! Välj ett erkänt bra blyfritt lodmaterial! WSP 80IG WMRS WHP-300 WAM

11 AVSYNING Vid övergång från traditionell SnPb lödning till blyfri lödning, är det nödvändigt att ha tillgång till bra optiska utrustningar för att kunna avsyna lödfogar, inspektera vätvinklar, utföra felsökningar och även dokumentera skador och lödfel. En bra optikutrustning med tillhörande videomonitor är även bra att använda för utbildning av personal för att visa hur korrekta lödningar ser ut. Vill man dokumentera skador eller använda bilder för utbildning, kan man använda en tillkopplad videokamera eller ett enkelt videomikroskop tillsammans med en framegrabber. Vi har över 20 års erfarenhet av att lösa avsyningsproblem för skandinavisk elektronkindustri. Via våra leverantörer Vision Engineering Ltd, Hirox Co och Optilia AB kan vi leverera utrustningar för avsyning, utbildning, dokumentation och forskning. 11

12 VANLIGA FEL VID BLYFRI LÖDNING Manuell avsyning av blyfria lödningar kan utföras på samma sätt som vid konventionellt SnPb lod. Samma förstoringsgrad, ljussättning och referensstandard kan användas vid bedömning av lödfogen. Problemet för avsynarna är att lära känna skillnaderna i utseende, mellan en vanlig SnPb lödfog och en blyfri. Detta problem uppstår vid övergången mellan blyat och blyfritt lod och är övergående. På bilderna till höger visar vi exempel på lödfel i en blyfri process. En bra optikutrusning hjälper dig att detektera dessa och därefter utföra processförändringar för att eliminera dessa fel. Blyfria legeringar har ett annorlunda utseende än konventionellt SnPb. Ytan är oftast mattare och har en gråaktig färg. Generellt tycks de blyfria loden inte ha så bra vätförmåga som SnPb. Det leder till att vätvinklarna och uppvätningen på komponenterna blir lägre. FLEXIBLA LÖSNINGAR FÖR UNIKA BEHOV Material och detaljer som normalt inte kan placeras under mikroskop kan du nu se i önskad förstoringsgrad, även på objekt som nomalt är mycket svåra att avsyna. Du kan ha Flexia C1 i någon av våra stativlösningar eller i handen, och betrakta objektet i valfri vinkel. Videomikroskopet kan kombineras med en mängd olika monitoralternativ, och den inbyggda LED ringbelysningen ger dig ljus där du behöver det. Åtkomligheten är dubbel - inte nog med att du kommer åt att avsyna nästan överallt med Flexia C1, du kommer utan problem åt objektet när det är under avsyning p g a mikroskopets smidiga design. Vill du dokumentera och lagra dina bilder har vi vad du behöver. Framegrabber och programvara för såväl stationära som bärbara datorer. Flexia C1 AVSYNA BGA MED FLEXIA BGA-kretsar i blyfri elektronik kommer att bli ett problemområde om korten är stora och om komponentstorleken varierar stort. Det kan var svårt att uppnå rätt temperatur på stora BGA-komponenter utan att chipkomponenter grillas. Flexia BGA-lins kan då vara en lämplig utrustning för att enkelt kontrollera lödkvaliteten på BGA-komponenten utan att behöva använda en röntgenutrustning. Filmsekvenser och mätningar inom bildfältet kan enkelt göras med våra olika programvaror som Flexia kan kompletteras med. Flexia med BGA-lins 12

13 NYA MANTIS En helt ny produktfamilj ersätter det prisbelönta stereomikroskopet Mantis. Efter succén med det unika lågförstorande stereomikroskopet Mantis, lanseras nu en ny generation bestående av en komplett produktfamilj som bygger på de två modellerna Mantis Compact och Mantis Elite. Uppskattade egenskaper som exempelvis den patenterade okularlösa optiska bildskärmen och den ljusstarka högupplösta bilden, har givetvis behållts på de nya modellerna. Förutom bredden på den nya familjen har Vision Engineering lyssnat på kundernas önskemål på en rad punkter. COMPACT Mantis compact Mantis Compact kan fås med antingen ett flexibelt svängarmsstativ eller ett stadigt fokuserbart bänkstativ försett med underbelysning. Den integrerade belysningen består nu av 20st ultra bright white LED med en livslängd på upp till timmar. Detta innebär att man har kunnat eliminera den störande kylfläkt som tidigare behövdes för halogenlamporna. Mantis Compact kan förses med antingen 4 eller 6 gångers linser med stort bildfält och högt arbetsavstånd. ELITE Mantis Elite Mantis Elite har samma utbud av stativlösningar som Mantis Compact men erbjuder objektiv från 4 gånger ända upp till 20 gångers förstoring. Dessutom är Mantis Elite försedd med en objektivrevolver för två stycken objektiv och samma typ av LED belysning som Mantis Compact. ERGONOMI De ergonomiska fördelarna med en högupplösande optisk bildskärm som levererar en verkligt tredimensionell bild, är kända sedan länge av de operatörer som gått över från exempelvis förstoringsglas eller okularmikroskop, till Mantis. Men med den nya familjen av Mantis Compact och Mantis Elite har avsyningsarbetet underlättats och breddats ytterligare. 13

14 LYNX Mikroskop med optisk bildskärm Detaljer som kan vara svåra att upptäcka när man tittar rakt uppifrån framträder ofta tydligt när de betraktas från sidan. Därför har Vision Engineering tagit fram en bildvinklingsenhet som gör det möjligt att se runt hörn. Vid avsyning av blyfri elektronik går det att se komponenter och lödningar från sidan utan att vinkla kretskortet. Vätvinklar, fjädrande komponentben, lodkulor etc. framträder tydligt med hjälp av bildvinklingsenheten på Lynx. Med en kamera monterad på utrustningen kan man enkelt dokumentera fel. Bildvinklingsenheten är många gånger ett ovärderligt tillbehör. Optimal ergonomi och frihet - du kan variera huvudposition Frihet att kunna bära glasögon Ögonen inställda på normalt läsavstånd Hög upplösning Hög kontrast Verklig färgåtergivning Stereobild Zoomförstoring 3-60X Möjliggör förbättrad produktivitet KESTREL OCH HAWK beröringsfri mätning i x- och y-led Kestrel och Hawk är mätmikroskop med optisk bildskärm. Bilden är så bra att man gärna använder mätmikroskopet istället för ett konventionellt mikroskop, även vid avsyning. Bildskärmen är betydligt enklare och mer ergonomisk att titta i. Vid mätning skapar den knivskarpa bilden förutsättningar för mycket hög noggrannhet. Även konturer som är svåra att se t.ex. i en profilprojektor syns klart och tydligt. Mätvärden och bilder överförs lätt till PC. Vi klarar av mätområden upp till 200X150 mm. 14

15 DELO INDUSTRIAL ADHESIVES Behöver man över huvud taget löda med blyfritt? Man kan väl lika gärna använda ledande lim! Vi har fått frågan mer än en gång av våra kunder men saken är den att ledande lim ligger minst en 10 potens över blyfria lod i pris och dessutom är det på intet sätt bättre vad gäller ledningsförmåga, hållfasthet i fog eller hantering och förvaring. Det finns dock fall där ett ledande lim kan vara ett alternativ till lödning, tex när det finns en eller flera mycket värmekänsliga komponenter på kortet. Andra exempel där ledande lim kan användas är för kontaktering av flip-chips, bondade chip och flexfilmsanslutning till LCD-display. Delo är duktiga inom isotropt och anisotropt ledande lim och har i vissa fall unika produkter på dessa områden. Ett annat område där Delo har stora framgångar är acrylat, epoxibaserade UV och ljushärdande lim. Dessa lim används dels för sammanfogning, men även för att skydda och försegla komponenter inom elektronikindustrin. Fördelen med dessa typer av lim är den snabba härdtiden och de stora variationer av tekniska egenskaper som finns inom samma produktgrupper. Inom Smartcard-industrin är Delo världsledande när det gäller att täcka ett bondat microchip genom en sk. dam/fill. Här används det två olika UV lim, ett högvisköst som dam och ett lågvisköst som fill. Detta görs wet in wet och belyses sedan under ca 60 sekunder. Delo och Venso vill se sig som en samarbetspartner för att tillsammans med kunden hitta en helhetslösning, där alla är nöjda, både före, under och efter att limprojektet är genomfört. 15

16 VENSO Elektronik AB marknadsför lödstationer, tenn, lim, och verktyg för modern elektroniktillverkning samt en rad andra användningsområden. Vi arbetar enbart med internationellt välkända varumärken, t ex Almit, Cooper Tools, Weller, Erem, Vision Engineering, Hirox, Flexia och Delo. Göteborg: Ögärdesvägen 21, PARTILLE, Tel: , Fax: Stockholm: Box 316, SOLLENTUNA, Tel: , Fax: November 2005

Frontside Electronics har ett stort antal kunder och på kundlistan finns många kända och stora företag som spänner över ett mycket brett område.

Frontside Electronics har ett stort antal kunder och på kundlistan finns många kända och stora företag som spänner över ett mycket brett område. Snabbt, rätt och billigt Ett ständigt bekymmer för en kontraktstillverkare är att man inte kommer in i ett projekt så tidigt som man skulle önska och att kunden ofta inte är riktigt på det klara med vad

Läs mer

Termisk skärning Särtryck på en artikelserie som varit införd i tidskriften Fogningsteknik under 1998.

Termisk skärning Särtryck på en artikelserie som varit införd i tidskriften Fogningsteknik under 1998. Termisk skärning Särtryck på en artikelserie som varit införd i tidskriften Fogningsteknik under 1998. Termisk skäring är det sammanfattande namnet på ett antal metoder att dela material genom att materialet

Läs mer

7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel

7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel 1 7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel Inledning Det är idag en djungel att välja rätt servoväxlar till sina maskiner eller applikationer. I denna rapport kommer du att

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

För dig som tänker sitta ett tag. stöd, avlastning, avslappning och rörelse

För dig som tänker sitta ett tag. stöd, avlastning, avslappning och rörelse stöd, avlastning, avslappning och rörelse För dig som tänker sitta ett tag Forskning och arbetsplatsergonomi Ergonomiska finesser kommer bara till sin rätt om de verk ligen används. Med rätt inställning

Läs mer

RVF Utveckling 2004:11

RVF Utveckling 2004:11 Identifieringssystem för behållare för hushållsavfall RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2004 Upplaga: 1000 ex Förord Frågan

Läs mer

3M Tejp och lim. Produktguide. Bästa. fäste med. rätt teknik

3M Tejp och lim. Produktguide. Bästa. fäste med. rätt teknik 3M Tejp och lim Produktguide Bästa fäste med rätt teknik Möjligheterna är obegränsade Läs och låt dig inspireras Goda råd och idéer Det är mycket lättare att uppnå perfekt resultat med tejp och lim om

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats EKONOMIHÖGSKOLAN VID Januari 2004 LUNDS UNIVERSITET AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Handledare Per Magnus Andersson Hans Månsson Författare Carl-Johan

Läs mer

Villahissen Aritco 4000, Aritco 6000

Villahissen Aritco 4000, Aritco 6000 Villahissen Aritco 4000, Aritco 6000 TM Innehåll...2-3 Funderat på hiss?...4-5 6 Innehåll 26 9 23 En hiss - ett smart val...6-7 En hiss - ett enkelt val...8-9 En hiss- ett snyggt val...10-11 En resa börjar

Läs mer

Projektarbete 100p Rosendalsgymnasiet läsåret 2011/2012 Handledare: Thomas Andersson Författare: Robert Pettersson, Jakob Larsson, Vidar Swenning

Projektarbete 100p Rosendalsgymnasiet läsåret 2011/2012 Handledare: Thomas Andersson Författare: Robert Pettersson, Jakob Larsson, Vidar Swenning Projektarbete 100p Rosendalsgymnasiet läsåret 2011/2012 Handledare: Thomas Andersson Författare: Robert Pettersson, Jakob Larsson, Vidar Swenning Bollkoll Avståndsanalys med en webkamera Sammanfattning

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Nya produkter till normalpris mindre än 1000 kronor, inklusive moms i butik, kan i de flesta fall bytas istället för att repareras.

Nya produkter till normalpris mindre än 1000 kronor, inklusive moms i butik, kan i de flesta fall bytas istället för att repareras. Version 2013-12-05 Praktiska regler Nya produkter till normalpris mindre än 1000 kronor, inklusive moms i butik, kan i de flesta fall bytas istället för att repareras. En reparation får inte ta mer än

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

9000 & 14000 NYTT OM. Ett panorama för helhet och delar. synvinkel rymd överblick utsikter SIS FORUM. Nr 142 februari 2006 årgång 18 INNEHÅLL

9000 & 14000 NYTT OM. Ett panorama för helhet och delar. synvinkel rymd överblick utsikter SIS FORUM. Nr 142 februari 2006 årgång 18 INNEHÅLL NYTT OM 9000 & 14000 Nr 142 februari 2006 årgång 18 INNEHÅLL Aktuellt 2 Den interna revisionen ger bränslet till ständig förbättring 4 Fokus på företag: Atlas Copco Secoroc AB 8 Nyckeltal och prestandaindikatorer

Läs mer

Vilka produkter behöver jag? Vad är pris och leveranstid? När levereras min beställning? Vad är trackingnumret? Hur ser min orderhistorik ut?

Vilka produkter behöver jag? Vad är pris och leveranstid? När levereras min beställning? Vad är trackingnumret? Hur ser min orderhistorik ut? www.sick.com SICK AB Svarspost 150014200 143 20 Vårby B-POST Returadress: SICK AB, Botkyrkavägen 4, 143 35 Vårby insight Vill du läsa mer? 01 2011 Beställ mer information om produkter och lösningar i detta

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Multidisciplinära konferenser med distansmedverkan. Rapport om tekniska förutsättningar och lösningar

Multidisciplinära konferenser med distansmedverkan. Rapport om tekniska förutsättningar och lösningar Multidisciplinära konferenser med Rapport om tekniska förutsättningar och lösningar Innehållsförteckning Syfte... 3 Målgrupp... 3 Sammanfattning... 3 1. Bakgrund... 4 1.1 Verksamhet... 4 1.2 Teknik...

Läs mer

VÄRLDSLEDANDE INOM SPECIALISERAD RÖSTKOMMUNIKATION. MISSION Att tillhandahålla världsledande kommunikationslösningar

VÄRLDSLEDANDE INOM SPECIALISERAD RÖSTKOMMUNIKATION. MISSION Att tillhandahålla världsledande kommunikationslösningar ÅRSREDOVISNING 2013 INVISIO I KORTHET VÄRLDSLEDANDE INOM SPECIALISERAD RÖSTKOMMUNIKATION Med kompetens och teknik i världsklass möjliggör INVISIO störningsfri och tydlig röstkommunikation i alla miljöer,

Läs mer

Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds

Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds Testmanagement för projektledare 2013 Staffan Iverstam Version

Läs mer

LED-belysning i museimiljö

LED-belysning i museimiljö FoU-rapport från Riksantikvarieämbetet LED-belysning i museimiljö En förstudie Nya ljuskällor i museimiljö: en förstudie 2 Arbetsgruppen har bestått av: Gabriella Ericson, konservator, Riksantikvarieämbetet

Läs mer

INVISIO i korthet. INnehåll

INVISIO i korthet. INnehåll ÅRSREDOVISNING 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 INVISIO I KORTHET INVISIO i korthet INVISIO är specialiserat inom röstkommunikation under svåra förhållanden. Företaget utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer

Läs mer

Selfhelp. Analys av webbplats www.selfhelp.se. Datum: 2012-03-30

Selfhelp. Analys av webbplats www.selfhelp.se. Datum: 2012-03-30 Selfhelp Analys av webbplats www.selfhelp.se Datum: 2012-03-30 Innehållsförteckning 1 FÖRORD... 3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 MÅL OCH VISION...3 1.3 EFFEKTMÅL...4 2 ANVÄNDARVÄNLIGHET... 5 2.1 STRUKTUR OCH NAVIGERING...5

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Lean-Produktion i skolan

Lean-Produktion i skolan Lärarutbildningen VAL-Projektet Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Lean-Produktion i skolan Lean-Production in school Thomas Jansson Anders Sorpola Yrkeslärarexamen (180hp) Lärarutbildning (90hp)

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Ny sedel- och myntserie

Ny sedel- och myntserie Ny sedel- och myntserie Format, material och färger Rapport från sedel- och myntprojektet 2011-03-10 Dnr 2008-286-ADM Innehåll En ny svensk sedel- och myntserie... 2 Sammanfattning... 3 Sedelserien...

Läs mer

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA Fjärde upplagan, oktober 2013 Inledning Samtidigt som LED används alltmer i belysningsinstallationer fortsätter tekniken att gå framåt i rasande fart. Detta dokument

Läs mer

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus En inspirationsbroschyr från Ljuskultur LED för belysning inom- och utomhus LED är en intressant och relativt ny belysningsteknik, som erbjuder mycket stora möjligheter till helt andra lösningar än vi

Läs mer

Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors

Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors Joel Nordqvist Maskinkonstruktion Examensarbete Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling LIU-IEI-TEK-G--11/00254 SE ii Sammanfattning

Läs mer