Ä r d u r e d o f ö r B L Y F R I T T?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ä r d u r e d o f ö r B L Y F R I T T?"

Transkript

1 Är du redo för B L Y F R I T T?

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Varför blyfritt och varför just Venso? 3 Vad karaktäriserar blyfri lödning? 3 Nihon Almit Ltd. 4-7 Vad säger en leverantör med lång erfarenhet av såväl produkterna, tekniken och kundernas önskemål? Pasta, trådtenn med flussmedel, tacktenn, mm. 4 Olika legeringar på marknaden. 5 Vilket trådtenn skall jag välja? 6 Vilken lodpasta skall jag välja? 7 Kvävgas, luft och ångzonslödning. 7 Solidtråd och tacktenn. 7 Weller - Cooper Tools GmbH Vad har världens ledande tillverkare av lödutrustning för synpunkter på valet av teknik och prestanda vid produktion och reparation av blyfri elektronik? Vision Engineering Ltd., Hirox Company Ltd., Optilia Instruments AB Vad säger våra tre leverantörer av avsyningsutrustningar om den nya tekniken? Kommer det att se annorlunda ut, och i så fall vad är det för typ av fel man skall leta efter? En genomgång av de förväntat vanligaste problemen i samband med övergången till blyfria lodmaterial. DELO Industrial Adhesives 15 Behöver man över huvud taget löda med blyfritt? Man kan väl lika gärna limma? Foto framsidan: Sture Olsson, Bullaren 2

3 VARFÖR BLYFRI ELEKTRONIK? Baserat på det globala intresset för att minska miljöskador har EU, genom direktiven RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances) och WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), beslutat att nästan all elektronik skall vara blyfri from den 1 juli VARFÖR VENSO AB Venso AB har löst lödproblem i över 15 år och vi representerar världsledande företag som tillverkat blyfria lod och lödutrustningar i över 40 år. Almit, vår japanska leverantör av lodmaterial, började tillverka blyfria lod redan Almit är ursprungligen ett kemiföretag som specialiserat sig på utveckling av flussmedel för olika lödprocesser. Denna erfarenhet har gjort att Almit idag är Sveriges mest använda SnPb lodpasta. Japan är världsledande när det gäller att använda blyfritt lod och Almit är en av de största leverantörerna av blyfritt lod till den japanska och europeiska elektronikindustrin. Flera svenska och tyska företag använder i dag Almits blyfria lod i högvolymtillverkning. På grund av dess förmåga att förenkla lödprocessen, genom sin extremt jämna kvalitet och goda vätförmåga. Weller har tillverkat lödverktyg och reparationsutrustningar i decennier och har mångårig erfarenhet av att leverera utrustning till den japanska och asiatiska elektronikindustrin, för blyfri produktion. Wellers produkter är utvecklade för att möta kraven för blyfri lödning. Förstoringshjälpmedel krävs för att kunna kontrollera övergången från dagens blyade lödprocess till blyfri. En bra avsyningsutrustning för att kunna se de fel som kan uppstå vid omläggningen är ett ovärderligt hjälpmedel. Venso AB har över 20 års erfarenhet av optik. Via våra leverantörer Vision Engineering Ltd., Hirox, och Optilia kan vi erbjuda de utrustningar som krävs för att avsyna vätvinklar, överbryggningar, lodkulor, mikrosprickor, foliesläpp etc. DELO, vår leverantör av lim, kan erbjuda olika typer av ledande lim. Ett tänkbart alternativ för vissa applikationer där materialet inte tål de högre temperaturer som blyfria lod kräver. VAD KARAKTERISERAR BLYFRI LÖDNING? Smälttemperaturen ökar från 183 C till C. Den varierar beroende på vilken legering man väljer. Ytspänningen ökar vilket orsakar försämrad vätning i den blyfria lödningen. Förändrat utseende på lödfogen. Ytan blir i allmänhet mattare jämfört med SnPb lod. Högre spetstemperatur på lödverktyg och högre peaktemperatur i omsmältningsugn och i våglödningsmaskiner. Kortare livslängd på lodpastan i SMD-processen på grund av ökad oxidation. Eventuellt ökad användning av kvävgas. VERKAR DET SVÅRT? Vår erfarenhet av blyfri tillverkning är att det inte är svårt om du har tillgång till rätt material, rätt utrustning och har fått information om blyfria lods egenskaper. Med denna broschyr vill vi ge dig våra rekommendationer och råd om hur du enklast anpassar din tillverkning för blyfritt. 3

4 Blyfria lodpastor, trådtenn, solidtråd, tacktenn och flussmedel för blyfri lödning. Almits lodmaterial har under de senaste 15 åren blivit mycket populära i Sverige. Vi är idag den största leverantören av SnPb-lodpasta i Skandinavien och vår marknadsandel i Sverige är ca 75%. Anledningarna till vår framgång är: bra funktionalitet, extremt jämn kvalitet och leveransprecision. Almit har tillverkat flussmedel för blyfri lödning sedan Denna långa erfarenhet har gjort dem mycket framgångsrika på att tillverka blyfria lodmaterial och flussmedel för elektronikproduktion. I Japan, som är ett föregångsland när det gäller blyfri lödning, är Almit en av de största leverantörerna av blyfria trådtenn och lodpastor. För att kretskortet skall bli helt blyfritt måste även mönsterkort och komponenter vara blyfria. Väljer man mönsterkort med SnPb-paddar, eller komponenter med blyinnehåll på anslutningsytorna påverkar detta lödresultatet. Smälttemperaturen sjunker och det intermetalliska skiktet blir förändrat. 4

5 VILKEN BLYFRI LEGERING SKALL JAG VÄLJA? Valet av legering beror på vilka material du skall löda och vilken temperatur som komponenter och mönsterkort tål. Den vanligaste legeringen som används idag är SAC; SnAgCu. Genom att blanda i Indium (In), Vismut (Bi) eller Zink (Zn) kan man sänka smälttemperturen. Men dessa metaller är inte bra ur miljösynpunkt, då de antingen är restprodukter vid blytillverkning, svåra att återvinna eller försämrar livslängden hos produkten. Detta på grund av molekylbildning mellan de olika metallerna, som försämrar det intermetalliska skiktet. I produkter som skall tåla många och hårda temperaturcyklingar rekommenderas inte legeringar som innehåller Vismut (Bi). I nedanstående tabell finner du de blyfria legeringar som Almit kan erbjuda. Legeringsnamn Legering Smält Flytande Kommentar temp C temp C LFM-14* Sn95,8Ag3,5Cu0, Legering patenterad av Iowa University USA LFM-22 Sn99,3Cu0, Sn-Cu eutektisk LFM-31 Sn89,0Bi3,0Zn8, Zinklegering med låg smältpunkt (endast lodpasta) LFM-34 Sn96,5Ag3, Sn-Ag eutektisk LFM-41 Sn97,7Ag0,3Cu2, Motverkar Cu-urlakning (endast trådtenn) LFM-48* Sn96,5Ag3,0Cu0, Rekommenderad av JEITA i Japan LFM-57 Sn95,0Sb5, Legering med hög smälttemperatur LFM-59 Sn97,0Cu3, Motverkar Cu-urlakning (endast stångtenn/solid tråd) LFM-62 Sn96,5Cu3,0Ni0, Motverkar Cu-urlakning (endast stångtenn/solid tråd) LFM-65 Sn42,0Bi58, Sn-Bi eutektisk (endast lodpasta) LFM-70 Sn88,0Ag3,5Bi0,5In8, Indium-legering med låg smältpunkt * JP PAT. No , US PAT. No , US PAT. No Almit har licensavtal för dessa patent. Den absolut vanligast förekommande legeringen är varianter av SnAgCu (SAC). Vid en genomgång av 100 företag i Japan hade 70% valt LFM-48 Sn96,5Ag3,0Cu0,5. Även i Europa har denna legering blivit standard och används nu i stor omfattning. 5

6 VILKET TRÅDTENN SKALL JAG VÄLJA? För normal handlödning eller robotlödning av elektronik rekommenderar vi att man använder samma eller likvärdig legering som redan finns på kretskortet. För att uppnå bästa och snabbaste resultat rekommenderar vi att man går ner i tråddimension. Används 1,0 mm tråd vid normal SnPb lödning rekommenderar vi 0,8 mm för blyfritt. Använd en lödstation med hög effekt och snabb effektmatning. Observera att trådtennet KR-19SH RMA LFM-48 även finns i 0,2mm diameter, villket är lämpligt för bättringslödning av chipkomponenter. För handlödning och bättringslödning på telekomprodukter rekommenderar vi: Produkt typ Klass Legerings Legering Smält Flytande Namn Temp C Temp C KR-19SH RMA REL1 LFM-48 Sn96,5Ag3,0Cu0, BT-19 REL1 LFM-48 Sn96,5Ag3,0Cu0, För kablagelödning och lödning på enklare kretskort rekommenderar vi: Produkt typ Klass Legerings Legering Smält Flytande Kommentar Namn Temp C Temp C SR-37 REM1 LFM-48 Sn96,5Ag3,0Cu0, Löder på Nickel SR-34 SUPER REM1 LFM-48 Sn96,5Ag3,0Cu0, Punktlödning Gummix 19 ORM1 LFM-48 Sn96,5Ag3,0Cu0, Mjuka flussrester Gummix SB RMA ORL1 LFM-48 Sn96,5Ag3,0Cu0, Laser, softbeam G14 REM1 LFM-48 Sn96,5Ag3,0Cu0, Minivåglödning MINSKAT SPETSSLITAGE MED ALMIT SR-37 LFM-48S Almit har tagit fram en SAC-speciallegering som minskar slitaget på lödspetsar. Legeringen heter LFM-48S och består av Sn96,5Ag3,0Cu0,5 samt en förstärkning av vissa spårämnen i legeringen. Denna speciallegering ihop med Almits flussmedel SR 37, gör att spetsslitaget minskas till samma nivå som vid normal SnPb legering. Trådtennet har samma vätbarhet och hållfasthet vid temperaturcykeltester som normal LFM-48 legering. Denna tråd finns tillgänglig i dimensioner från 0.5 mm till 1.6 mm. SR-37 LFM-48S Sn96,5Ag3,0Cu0,5+α Flussmängd 3,5% Ny spets Blyfri lödning Blyfri lödning LFM-48S För att eliminera kopparreduktion För blyfri lödning av tunna koppartrådar rekommenderar vi en Legering med hög kopparhalt för att minska Cu-urlakning. SR-34 REM1 LFM-41 Sn97,7Ag0,3Cu2,

7 S O L I D T R Å D/T A C K T E NN Almit tillverkar även solid blyfri tråd och 500g tacktenn utan flussinnehåll, avsett för selektiv våglödning och mindre lödgrytor. Tennet är utvecklat för att ge minimalt med slagg. Legerings Typ Smält Flytande Kommentar namn Temp C Temp C LFM-48H Stång/tråd Avsett för lödgrytor. Förtenning av tråd och komponent ben et.c. LFM-59H Stång/tråd För minskad kopparreduktion LFM-62H Stång/tråd För minskad kopparreduktion av tunna trådar, 50µm VILKEN LODPASTA SKALL JAG VÄLJA? Blyfri lodpasta har genom avsaknaden av bly inte samma egenskaper som den traditionella SnPb-pastan. Den oxiderar lättare och får därigenom försämrade egenskaper i bla tryckaren. Almit har genom sin långa erfarenhet av flussmedel för blyfria legeringar utvecklat ett fluss, som gör att man i stort sett har samma egenskaper som med traditionellt blyat lod. dvs; Lång öppentid i tryckaren Mycket bra tryckegenskaper Tål höga temperaturer Tål lång förvärmning för att minska temperaturvariationer mellan olika komponenttyper. Kretskortet avgör i kombination med peaktemperatur. Om komponentstorleken är jämn på kortet och T är lågt, uppnår man ett mycket bra resultat. Är det däremot stora kort, med stor komponentvariation och T är stort, finns risk för oxidation eller grillning av chipkomponenter. Skall man köpa en ny konvektionsugn rekommenderar vi att ni väljer att ha den förberedd för kvävgas, om det skulle bli nödvändigt beroende på vilka produkter som skall lödas i framtiden. Rekommenderad temperaturprofil LFM 48 TM-HP: Almits blyfria lodpstor har blivit nominerade som bäst i test hos de flesta japanska konsumentelektroniktillverkarna, samt hos många av de största elektroniktillverkarna i Europa. Kvävgas eller luft i omsmältningsugnen Många menar att kvävgas är nödvändigt för att få ett bra resultat med blyfritt lod in en konvektionsugn. Med Almits lodpasta är det inte nödvändigt med kvävgas. Produkt typ Legerings Partikel Klass Fluss Legering Smält Flytande Kommentar namn storlek * namn Temp C Temp C SAC(SnAgCu) LFM-48 U,W,X ROL1 TM-HP Sn96,5Ag3,0Cu0, SAC(SnAgCu) LFM-14 U,W,X ROL1 TM-HP Sn95,8Ag3,5Cu0, SAC(SnAgCu) LFM-48 U,W,X ROL0 MHS-30 Sn96,5Ag3,0Cu0, Inga Halider SnZnBi LFM-31 U,W,X ROL1 MHS-32 Sn89,0Bi3,0Zn8, SnAgBiIn LFM-82 U,W,X ROL1 TM-HP Sn88,0Ag3,5Bi0,5In8, * U=10-25µm, W=20-38µm, X=25-45µm 7

8 A T T L Ö D A B L Y F R I T T Ä R I N G A K O N S T I G H E T E R! Införandet av de nya blyfria legeringarna i en modern produktionsmiljö är i sig inget som påverkar arbetssätt och lödutrustningar i nämnvärd omfattning. I alla fall inte när det gäller handverktygen och deras utformning och inställning vid bättringslödning och servicearbete. De stora förändringarna står att finna under själva produktionen och då främst kring lödugnen och våglödningsprocessen. Naturligvis påverkas produkten redan under designstadiet av det faktum att blyfri lödning innefattar sådant som högre smälttemperatur på lodet ( C för SnAgCu, jämfört med 183 C för SnPb), förändrad karaktär/utseende på lödfogen och förändrade mekaniska egenskaper hos den färdiga lödfogen. Många beslut, såsom val av det blyfria lodets sammansättning (legering), val av plätteringstyp (tex. HASL, OSP, Guld på Nickel, Silver eller Palladium) på komponenternas och kretskortens anslutningsytor, kommer redan att ha tagits när den färdiga produkten skall bättringslödas eller repareras. Förhoppningsvis kommer produkterna då också att vara märkta och därmed spårbara när det gäller vilka de ingående materialen är. Detta för att eliminera riskerna med att förorena en blyfri lödfog med oönskade effekter som följd. Blyfritt lod (SnAgCu) Konventionellt 60/40 (SnPb) 8

9 VILKA ÄR SKILLNADERNA? För att återgå till de faktiska skillnader som trots allt föreligger vid handlödning med blyfria legeringar så kan dessa summeras enligt följande. WSD 81 Smälttemperaturen för blyfritt lod är något högre än för eutektiskt Sn60Pb40-lod. En ofta rekommenderad spetstemperatur är C, även om det bör tilläggas att en förhöjd spetstemperatur aldrig får vara en kompensation för en bristande effektreserv. Vad som här avses är att en lödkolv/avlödningskolv med tillräckligt hög effekt på värmeelementet och en hög utnyttjandegrad av den tillförda effekten, klarar att löda blyfritt lod även vid betydligt lägre temperaturer än 400 C! Ur Wellers omfattande sortiment kan man välja vilken 80W lödstation som helst (WD1/WD2/WS/WSD/WSL/WMRS). Även med samtliga av Wellers hetlufts, avlödnings och reparationsutrustningar, kan man känna sig helt säker på att ha en station med tillräcklig prestanda för att klara av vad som krävs vid övergången till blyfritt! Blyfritt lod kräver en något längre förvärmning av lödpunkterna. Mellan 3-5 sekunders förvärmning är att rekommendera innan lodet appliceras. Detta för att säkerställa att lödstället har tillräckligt hög temperatur för att aktivera flussmedlet och för att lodet skall hinna väta maximalt. LÖDKOLVSSPETSAR Spetsrengöringspasta Weller WDC för torrengöring av spetsar Se till att använda lödkolvsspetsar som i leveransskick är blyfria, dvs. att dom är förtennta utan tillsats av bly. Weller har levererat sina spetsar helt blyfria sedan två år tillbaka. Detta gäller även så kallade spetsrengöringspastor! Kontinuerlig rengöring bör göras torrt i exempelvis WDC, och kan kompletteras med användning av fuktad svamp. Värt att notera när det gäller spetsar är även att man på grund av avsaknaden av bly i lodmaterialet får räkna med en förkortad livslängd hos lödspetsarna. Mellan 50 och 80% av normal livslängd torde vara ett rimligt antagande beroende på vald temperatur. En högre spetstemperatur ger som det alltid har gjort en kortare livslängd på spetsen. Dessutom ökar den höga koncentrationen av tenn urlakningen av spetsens skyddande slityta, som omger dess kopparkärna. En väg runt detta är att välja LF-spetsar (Lead-Free) som har ett dubbelt så tjockt slitlager som motsvarande normalspets. Problemet med denna typ av spetsar är dock att temperaturöverföringen försämras på grund av att slitytan har sämre värmeledningsegenskaper än vad själva kopparkärnan har. 9

10 FÖRVÄRMNING Man bör i högre utsträckning än tidigare överväga användandet av värmehällar för förvärmning av korten. Framför allt vid lödning på termiskt krävande kort och komponenter. Detta minimerar skillnaderna som beskrivs ovan och minskar i möjligaste mån T dvs. temperaturskillnaden mellan enskilda punkter på lödstället. Weller har i sitt sortiment ett flertal lämpliga värmehällar t.ex. WHP-80, WHP-300 och den helt nya WHP KVÄVGASLÖDNING Det talas ofta om kvävgaslödning (N2) och syrefri miljö i samband med blyfri lödning. Det är sant att detta bidrar till att förbättra lodets vätförmåga samt ger något blankare lödningar som mer liknar dem hos SnPblodet. Men det är också stora kostnader inbegripna i användandet av kvävgas. Både vad det gäller själva förbrukningen, men även i form av anpassning eller utbyte av befintlig utrustning. Weller har i sitt program idag både lödstationer och hetluftsstationer som stödjer användning av kvävgas, t ex WSP 80IG. Vidare har Weller helt nyligen lanserat sin andra generation ångzonslödugn WAM 3000, idag utrustad med luftkylning och automatiserad korthantering. Med detta sagt är det trots allt så att med en kombination av en kompetent lödstation och ett tillräckligt bra lodmaterial (flussmedel), så kan godkända lödningar lätt åstadkommas utan stöd av kvävgas. Denna kombination åstadkoms vid val av Wellers lödstationer & Almits blyfria lodmaterial. WELLERS NYA LÖDSTATION WMRS Wellers allra senaste tillskott på lödstationssidan heter WMRS som står för Weller Micro Repair Station. Den använder den senaste tekniken inom mjukvarukontrollerad digital elektronik. Stationen är efterträdare till den mycket framgångsrika och uppskattade MT Uppvärmningstiden till inställd temperatur är snabb, under 2 sek inom hela verkningsområdet C. Återverkan av temperaturförluster vid lödning av termiskt krävande lödpunkter är inte bara snabb utan även mycket precis. Prestanda som visar att WMRS är den optimala lösningen för blyfri lödning på tätt packade, multilayerkort med finepitchkomponenter. SUMMERING Om man vid övergången till blyfri produktion redan har beaktat följande när det gäller service, reparation och handlödning så har man kommit långt: En något förhöjd spetstemperatur. En lödstation med tillräckligt hög effekt! En ökad förvärmning av lödstället! Välj ett erkänt bra blyfritt lodmaterial! WSP 80IG WMRS WHP-300 WAM

11 AVSYNING Vid övergång från traditionell SnPb lödning till blyfri lödning, är det nödvändigt att ha tillgång till bra optiska utrustningar för att kunna avsyna lödfogar, inspektera vätvinklar, utföra felsökningar och även dokumentera skador och lödfel. En bra optikutrustning med tillhörande videomonitor är även bra att använda för utbildning av personal för att visa hur korrekta lödningar ser ut. Vill man dokumentera skador eller använda bilder för utbildning, kan man använda en tillkopplad videokamera eller ett enkelt videomikroskop tillsammans med en framegrabber. Vi har över 20 års erfarenhet av att lösa avsyningsproblem för skandinavisk elektronkindustri. Via våra leverantörer Vision Engineering Ltd, Hirox Co och Optilia AB kan vi leverera utrustningar för avsyning, utbildning, dokumentation och forskning. 11

12 VANLIGA FEL VID BLYFRI LÖDNING Manuell avsyning av blyfria lödningar kan utföras på samma sätt som vid konventionellt SnPb lod. Samma förstoringsgrad, ljussättning och referensstandard kan användas vid bedömning av lödfogen. Problemet för avsynarna är att lära känna skillnaderna i utseende, mellan en vanlig SnPb lödfog och en blyfri. Detta problem uppstår vid övergången mellan blyat och blyfritt lod och är övergående. På bilderna till höger visar vi exempel på lödfel i en blyfri process. En bra optikutrusning hjälper dig att detektera dessa och därefter utföra processförändringar för att eliminera dessa fel. Blyfria legeringar har ett annorlunda utseende än konventionellt SnPb. Ytan är oftast mattare och har en gråaktig färg. Generellt tycks de blyfria loden inte ha så bra vätförmåga som SnPb. Det leder till att vätvinklarna och uppvätningen på komponenterna blir lägre. FLEXIBLA LÖSNINGAR FÖR UNIKA BEHOV Material och detaljer som normalt inte kan placeras under mikroskop kan du nu se i önskad förstoringsgrad, även på objekt som nomalt är mycket svåra att avsyna. Du kan ha Flexia C1 i någon av våra stativlösningar eller i handen, och betrakta objektet i valfri vinkel. Videomikroskopet kan kombineras med en mängd olika monitoralternativ, och den inbyggda LED ringbelysningen ger dig ljus där du behöver det. Åtkomligheten är dubbel - inte nog med att du kommer åt att avsyna nästan överallt med Flexia C1, du kommer utan problem åt objektet när det är under avsyning p g a mikroskopets smidiga design. Vill du dokumentera och lagra dina bilder har vi vad du behöver. Framegrabber och programvara för såväl stationära som bärbara datorer. Flexia C1 AVSYNA BGA MED FLEXIA BGA-kretsar i blyfri elektronik kommer att bli ett problemområde om korten är stora och om komponentstorleken varierar stort. Det kan var svårt att uppnå rätt temperatur på stora BGA-komponenter utan att chipkomponenter grillas. Flexia BGA-lins kan då vara en lämplig utrustning för att enkelt kontrollera lödkvaliteten på BGA-komponenten utan att behöva använda en röntgenutrustning. Filmsekvenser och mätningar inom bildfältet kan enkelt göras med våra olika programvaror som Flexia kan kompletteras med. Flexia med BGA-lins 12

13 NYA MANTIS En helt ny produktfamilj ersätter det prisbelönta stereomikroskopet Mantis. Efter succén med det unika lågförstorande stereomikroskopet Mantis, lanseras nu en ny generation bestående av en komplett produktfamilj som bygger på de två modellerna Mantis Compact och Mantis Elite. Uppskattade egenskaper som exempelvis den patenterade okularlösa optiska bildskärmen och den ljusstarka högupplösta bilden, har givetvis behållts på de nya modellerna. Förutom bredden på den nya familjen har Vision Engineering lyssnat på kundernas önskemål på en rad punkter. COMPACT Mantis compact Mantis Compact kan fås med antingen ett flexibelt svängarmsstativ eller ett stadigt fokuserbart bänkstativ försett med underbelysning. Den integrerade belysningen består nu av 20st ultra bright white LED med en livslängd på upp till timmar. Detta innebär att man har kunnat eliminera den störande kylfläkt som tidigare behövdes för halogenlamporna. Mantis Compact kan förses med antingen 4 eller 6 gångers linser med stort bildfält och högt arbetsavstånd. ELITE Mantis Elite Mantis Elite har samma utbud av stativlösningar som Mantis Compact men erbjuder objektiv från 4 gånger ända upp till 20 gångers förstoring. Dessutom är Mantis Elite försedd med en objektivrevolver för två stycken objektiv och samma typ av LED belysning som Mantis Compact. ERGONOMI De ergonomiska fördelarna med en högupplösande optisk bildskärm som levererar en verkligt tredimensionell bild, är kända sedan länge av de operatörer som gått över från exempelvis förstoringsglas eller okularmikroskop, till Mantis. Men med den nya familjen av Mantis Compact och Mantis Elite har avsyningsarbetet underlättats och breddats ytterligare. 13

14 LYNX Mikroskop med optisk bildskärm Detaljer som kan vara svåra att upptäcka när man tittar rakt uppifrån framträder ofta tydligt när de betraktas från sidan. Därför har Vision Engineering tagit fram en bildvinklingsenhet som gör det möjligt att se runt hörn. Vid avsyning av blyfri elektronik går det att se komponenter och lödningar från sidan utan att vinkla kretskortet. Vätvinklar, fjädrande komponentben, lodkulor etc. framträder tydligt med hjälp av bildvinklingsenheten på Lynx. Med en kamera monterad på utrustningen kan man enkelt dokumentera fel. Bildvinklingsenheten är många gånger ett ovärderligt tillbehör. Optimal ergonomi och frihet - du kan variera huvudposition Frihet att kunna bära glasögon Ögonen inställda på normalt läsavstånd Hög upplösning Hög kontrast Verklig färgåtergivning Stereobild Zoomförstoring 3-60X Möjliggör förbättrad produktivitet KESTREL OCH HAWK beröringsfri mätning i x- och y-led Kestrel och Hawk är mätmikroskop med optisk bildskärm. Bilden är så bra att man gärna använder mätmikroskopet istället för ett konventionellt mikroskop, även vid avsyning. Bildskärmen är betydligt enklare och mer ergonomisk att titta i. Vid mätning skapar den knivskarpa bilden förutsättningar för mycket hög noggrannhet. Även konturer som är svåra att se t.ex. i en profilprojektor syns klart och tydligt. Mätvärden och bilder överförs lätt till PC. Vi klarar av mätområden upp till 200X150 mm. 14

15 DELO INDUSTRIAL ADHESIVES Behöver man över huvud taget löda med blyfritt? Man kan väl lika gärna använda ledande lim! Vi har fått frågan mer än en gång av våra kunder men saken är den att ledande lim ligger minst en 10 potens över blyfria lod i pris och dessutom är det på intet sätt bättre vad gäller ledningsförmåga, hållfasthet i fog eller hantering och förvaring. Det finns dock fall där ett ledande lim kan vara ett alternativ till lödning, tex när det finns en eller flera mycket värmekänsliga komponenter på kortet. Andra exempel där ledande lim kan användas är för kontaktering av flip-chips, bondade chip och flexfilmsanslutning till LCD-display. Delo är duktiga inom isotropt och anisotropt ledande lim och har i vissa fall unika produkter på dessa områden. Ett annat område där Delo har stora framgångar är acrylat, epoxibaserade UV och ljushärdande lim. Dessa lim används dels för sammanfogning, men även för att skydda och försegla komponenter inom elektronikindustrin. Fördelen med dessa typer av lim är den snabba härdtiden och de stora variationer av tekniska egenskaper som finns inom samma produktgrupper. Inom Smartcard-industrin är Delo världsledande när det gäller att täcka ett bondat microchip genom en sk. dam/fill. Här används det två olika UV lim, ett högvisköst som dam och ett lågvisköst som fill. Detta görs wet in wet och belyses sedan under ca 60 sekunder. Delo och Venso vill se sig som en samarbetspartner för att tillsammans med kunden hitta en helhetslösning, där alla är nöjda, både före, under och efter att limprojektet är genomfört. 15

16 VENSO Elektronik AB marknadsför lödstationer, tenn, lim, och verktyg för modern elektroniktillverkning samt en rad andra användningsområden. Vi arbetar enbart med internationellt välkända varumärken, t ex Almit, Cooper Tools, Weller, Erem, Vision Engineering, Hirox, Flexia och Delo. Göteborg: Ögärdesvägen 21, PARTILLE, Tel: , Fax: Stockholm: Box 316, SOLLENTUNA, Tel: , Fax: November 2005

almit Det japanska undret

almit Det japanska undret almit Det japanska undret Ännu har ingen lyckats kopiera Almits unika tennrecept. De företag som börjar använda Almit trådtenn är eniga i sina kommentarer; lödningen går snabbare och tennet är säkrare

Läs mer

Blyfritt lod SN100C, framtidens standard?

Blyfritt lod SN100C, framtidens standard? Blyfritt lod SN100C, framtidens standard? SN100C är en blyfri legering bestående av tenn (Sn) 99,3 % och koppar(cu) ca 0,7 % som är dopat med nickel (Ni). SN100C är patenterad av Nihon Superior i Japan

Läs mer

Blyfritt lod SN100C, framtidens standard?

Blyfritt lod SN100C, framtidens standard? Blyfritt lod SN100C, framtidens standard? SN100C är en blyfri legering bestående av tenn (Sn) 99,3 % och koppar(cu) ca 0,7 % som är dopat med nickel (Ni) och Germanium(Ge). SN100C är patenterad av Nihon

Läs mer

MTEK Rönninge. Lars-Gunnar Klang, MSc Tel: 0733-84 33 24 E-mail: lgk@mtek.se

MTEK Rönninge. Lars-Gunnar Klang, MSc Tel: 0733-84 33 24 E-mail: lgk@mtek.se MTEK Rönninge Lars-Gunnar Klang, MSc Tel: 0733-84 33 24 E-mail: lgk@mtek.se Kriterier för val av legering Kostnad/Tillgänglighet Toxicitet Smältpunkt/intervall Vätningsegenskaper Mekaniska egenskaper &

Läs mer

almit Det japanska undret

almit Det japanska undret almit Det japanska undret Ju hårdare konkurrens, desto bättre produkter. Den japanska industrin har varit föregångare på många områden. Begrepp som kaizen, kvalitetsstyrning och just in time, som gett

Läs mer

http://www.kennethshem.se/loedkurs.htm Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson

http://www.kennethshem.se/loedkurs.htm Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson Här följer en liten lödkurs som ska hjälpa er att löda till husbehov så ni slipper kall-lödningar och onödiga glappkontakter

Läs mer

DESAB Elektroniksystem AB

DESAB Elektroniksystem AB Det ökade intresset för tvätt inom elektronikindustrin har föranlett oss att försöka ge en helhetsbild och lägesrapport om detta område. Intentionen har varit att i generella ordalag och så opartiskt som

Läs mer

MTEK Rönninge. Lars-Gunnar Klang, MSc Tel: 0733-84 33 24 E-mail: lgk@mtek.se

MTEK Rönninge. Lars-Gunnar Klang, MSc Tel: 0733-84 33 24 E-mail: lgk@mtek.se MTEK Rönninge Lars-Gunnar Klang, MSc Tel: 0733-84 33 24 E-mail: lgk@mtek.se MTEKs Affärsidé Att erbjuda tjänster som resulterar i kostnadsreduceringar för kunden som därmed kan stå bättre rustad att möta

Läs mer

Sänk kostnaderna i Kretskortsfabriken. Arendal Måndag September 22, Lars-Olof Wallin. IPC European Representative

Sänk kostnaderna i Kretskortsfabriken. Arendal Måndag September 22, Lars-Olof Wallin. IPC European Representative Sänk kostnaderna i Kretskortsfabriken mha IPC standarder Arendal Måndag September 22, 2008 Lars-Olof Wallin IPC European Representative Varför är Ni här idag? SS Nidelva Varför är Ni här idag? Svaret

Läs mer

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan Miljöinformation Miljöinfoinformation 1. Inledning 1.1 Om detta dokument 1.2 Om Fjäråskupan 2. En fläktkupas livscykel 3. Råvaror 3.1 Materialsammansättning 3.2 Fläktsystemet 3.3 Elektronik & belysning

Läs mer

Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel.

Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel. Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel.) Man skiljer på två typer av lödning. Mjuklödning och hårdlödning.

Läs mer

Beskrivning elektronikkrets NOT vatten

Beskrivning elektronikkrets NOT vatten Beskrivning elektronikkrets NOT vatten Kretsen som ingår i uppgiften är en typ av rinnande ljus. Den fungerar så att lysdioderna kommer att tändas en efter en beroende på hur mycket spänning som alstras

Läs mer

Säkerhet med valfrihet.

Säkerhet med valfrihet. NYHET Säkerhet med valfrihet. Skyddsglasögon precis som du vill ha dem. #protectiveeyewear six hundred 3M SecureFit 3M SecureFit är redan branschens förstahandsval när det gäller skyddsglasögon, och med

Läs mer

Stenciler för rätt mängd lodpasta

Stenciler för rätt mängd lodpasta Stenciler för rätt mängd lodpasta WHITE PAPER Högprecisionsetsad, steppad stencil från HP Etch där stencilen är tjockare på de blanka områdena och tunnare på de matta. Notera att det är möjligt att tillverka

Läs mer

ZERUST korrosionsskydd för elektronik och elektronisk utrustning

ZERUST korrosionsskydd för elektronik och elektronisk utrustning ZERUST korrosionsskydd för elektronik och elektronisk utrustning Varför ZERUST? Reducerad produktivitet och fel på elektronisk utrustning är två problem som orsakas av korrosion. Korrosion kan uppstå när

Läs mer

Effektivitet, precision och närhet

Effektivitet, precision och närhet Effektivitet, precision och närhet Frontside Electronics har mer än 30 års erfarenhet av att tillverka avancerad elektronik. Rationellt och med mycket hög kvalitet. Våra uppdragsgivare är ledande företag

Läs mer

Lodguide lägre högre Blyfritt.

Lodguide lägre högre Blyfritt. Lodguide Lödning har används som fogningsmetod i över 125 år, i modern tid och är en välbeprövad fogningsmetod inom industrin! Det finns mängder av publikationer och tester gjorda. Meningen med denna lilla

Läs mer

/2' Består av tenn legerat med bly

/2' Består av tenn legerat med bly /2' Består av tenn legerat med bly Lodet passerar vid stelnandet ett halvfast eutektiskt tillstånd. I detta temperaturintervall får fogen LQWH rubbas. /RGNDQOHJHUDVPHG Koppar Silver Vismut, kadmium, indium

Läs mer

Fasta förband metaller

Fasta förband metaller Akademin för Innovation, Design och Teknik Fasta förband metaller PM 1,5 Högskolepoäng Kurs KPP039 Produktutveckling 3 HT2010 Skrivet av: Sista revideringsdatum: 2011-01-08 Examinator: Rolf Lövgren INNEHÅLL

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5138

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5138 FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5138 2006-08-17 3 1 (6) UTBILDNINGSLOKALER OCH VERKTYGSUTRUSTNING FÖR MJUKLÖDNING Grupp M04-A 2 bilagor INNEHÅLL Sida nr 1 ALLMÄNT 1 2 FORDRINGAR 1 3 LOKALER

Läs mer

Montering av kretskort 10-40X

Montering av kretskort 10-40X Byggbeskrivning programmerbar digital signaldekoder 10 40X 1[8] Montering av kretskort 10-40X Du har blivit ägare till en byggsats framtagen av signalsidan.se och Hemi konsult HB. Byggsatsen innehåller

Läs mer

Typ Benämning Best.nr. Pris/st. Halogenlampa 2,5 V 188042. Batterihållare. Halogenlampa 3,5 V 288070. Typ Benämning Best.nr.

Typ Benämning Best.nr. Pris/st. Halogenlampa 2,5 V 188042. Batterihållare. Halogenlampa 3,5 V 288070. Typ Benämning Best.nr. Boreskop Kompakt inspektionsinstrument för inspektion av hålrum, spår m.m. med en diameter från 0,3 mm och ett djup från 5-250 mm. Instrumentet består av ett optiskt huvud innehållande linser, spegel och

Läs mer

Mekaniserade lösningar med plasmaskärning. Optimera kvalitet, produktivitet och driftskostnader

Mekaniserade lösningar med plasmaskärning. Optimera kvalitet, produktivitet och driftskostnader Mekaniserade lösningar med plasmaskärning Optimera kvalitet, produktivitet och driftskostnader Världsledande inom termisk skärteknologi Sedan 1968 har Hypertherm haft ett enda mål: att minska kostnaderna

Läs mer

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET.

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. TORQUE ELITE startade sin verksamhet 2014. Vi är ett ungt företag men personalen har lång efarenhet av arbete med moment-, lyft- och hydrauliska verktyg. Vi

Läs mer

FlexShade B20 XD Rullgardin / Manuell. 25 mar 2013, 11:03 B20 XD. Monteringsanvisning

FlexShade B20 XD Rullgardin / Manuell. 25 mar 2013, 11:03 B20 XD. Monteringsanvisning 25 mar 2013, 11:03 FlexShade B20 XD B20 XD Monteringsanvisning Tack för att ni valt Draper Solskyddssytem! Vi hoppas ni ska vara nöjda med ert val och att produkten skänker precis den solskyddseffekt som

Läs mer

Intelligenta verktyg för snillrika användare Termoverktyg program

Intelligenta verktyg för snillrika användare Termoverktyg program German Quality Intelligenta verktyg för snillrika användare Termoverktyg program S Innehåll Hetluftspistoler Översikt Sid. 6 7 Användningsexempel Sid. 8 11 HL 2010 E electronic Sid. 12 HL 1910 E electronic

Läs mer

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (6) TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Beteckning Tekniska Bestämmelser för mönsterkort och kretskort TBE 105 Utgåva 4 (S) Innehåll 1 ALLMÄNT...2 2 DEFINITIONER...2 3 PRODUKTKRAV...2

Läs mer

Prova på. Brun Svart Orange/ Brun Svart Svart Röd Röd Röd Orange/ Röd Röd Svart Röd

Prova på. Brun Svart Orange/ Brun Svart Svart Röd Röd Röd Orange/ Röd Röd Svart Röd Kopplingsövningar Det här kapitlet har vi kallat "Prova på". Prova på Det är till för att du ska bekanta dig med det kopplingsbord - breadboard som du ska arbeta med och det universalinstrument av god

Läs mer

442C DELAD MEKANISK PATRONTÄTNING FÖRBÄTTRAD KONSTRUKTION GER ENKLARE INSTALLATION OCH TILLFÖRLITLIGARE TÄTNING

442C DELAD MEKANISK PATRONTÄTNING FÖRBÄTTRAD KONSTRUKTION GER ENKLARE INSTALLATION OCH TILLFÖRLITLIGARE TÄTNING 442C DELAD MEKANISK PATRONTÄTNING FÖRBÄTTRAD KONSTRUKTION GER ENKLARE INSTALLATION OCH TILLFÖRLITLIGARE TÄTNING Enkel Varför använda Chestertons delade tätningar? Patronkonstruktionen ger enklare installation

Läs mer

Family Terrassmarkis. 31 maj 2013, 11:05. Family. Monteringsanvisning

Family Terrassmarkis. 31 maj 2013, 11:05. Family. Monteringsanvisning 31 maj 2013, 11:05 Family Family Monteringsanvisning Tack för att ni valt Draper Solskyddssytem! Vi hoppas ni ska vara nöjda med ert val och att produkten skänker precis den solskyddseffekt som ni förväntat

Läs mer

ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM

ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM DAB e.sybox tillkom efter en idé om ergonomisk teknik* och är utvecklad genom 37 års erfarenhet och kunskap inom mekanik och elektronik för pumpar. Det här är en ny PATENTERAD

Läs mer

Induktionsutrustning för värmebehandling och lödning

Induktionsutrustning för värmebehandling och lödning Induktionsutrustning för värmebehandling och lödning - 1 - Induktionsutrustning för medelfrekvens SEIT TSSS 25 kw, 40 kw, 50 kw Induktions generator med induktorhuvud på 2m slangpaket Ett eller två induktionshuvud.

Läs mer

Micro 850Z - 1000Z Screenmarkis. 09 apr 2014, 13:04. Micro 850Z-1000Z. Monteringsanvisning

Micro 850Z - 1000Z Screenmarkis. 09 apr 2014, 13:04. Micro 850Z-1000Z. Monteringsanvisning 09 apr 2014, 13:04 Micro 850Z - 1000Z Micro 850Z-1000Z Monteringsanvisning Tack för att ni valt Draper Solskyddssytem! Vi hoppas ni ska vara nöjda med ert val och att produkten skänker precis den solskyddseffekt

Läs mer

RED. Revolutionary Educational Design

RED. Revolutionary Educational Design RED L I N E Revolutionary Educational Design Motic RED Line är ett resultat av många år med globala marknadsudersökningar. I denna Red Line utbud katalog hittar du marknadens senaste behov, innovationer

Läs mer

MagniLink Vision. - möjligheternas system

MagniLink Vision. - möjligheternas system MagniLink Vision - möjligheternas system MagniLink Vision MagniLink Vision steget före MagniLink Vision har utformats för dig som användare, efter dina villkor för att du ska få uppleva en serie läskameror

Läs mer

Med mjuklödning avses lödning med tillsatsmaterial, vars smältpunkt ligger under 450 C.

Med mjuklödning avses lödning med tillsatsmaterial, vars smältpunkt ligger under 450 C. 2008-01-28 5 1 (12) BEHÖRIGHETSPRÖVNING AV MJUKLÖDARE KLASS YR Grupp M04-A 3 bilagor DEFINITION Med mjuklödning avses lödning med tillsatsmaterial, vars smältpunkt ligger under 450 C. INNEHÅLL Sida nr

Läs mer

www.dt-shop.com Den innovativa finsvetstekniken Denta Puk Endast hos DT&SHOP

www.dt-shop.com Den innovativa finsvetstekniken Denta Puk Endast hos DT&SHOP Den innovativa finsvetstekniken Denta Puk Endast hos DT&SHOP Precisionsarbete; Flexibel inställningsrutin; Optimalt utnyttjande av utrymmet; Högvärdigt utförande. DT&SHOP www.dt-shop.com www.dt-shop.com

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

Mitutoyo lanserar helt nya Surftest SJ-210.

Mitutoyo lanserar helt nya Surftest SJ-210. Mitutoyo lanserar helt nya Surftest SJ-210. Med förbättrat handhavande, fler funktioner, bättre prestanda, fler analysmöjligheter och visningsval är den ett kraftfullt tillskott till Surftest SJ-serien

Läs mer

Teknisk kravspecifikation för Polismyndighetens medaljer

Teknisk kravspecifikation för Polismyndighetens medaljer Teknisk kravspecifikation 1 (8) Bilaga 4 Teknisk kravspecifikation för Polismyndighetens medaljer (1 bilaga, Ritning) Innehåll 1 ALLMÄNNA KRAV... 2 2 BEGREPP... 2 3 UTFORMNING... 2 3.1 Medaljer... 2 3.1.1

Läs mer

Tillförlitlighet 2010

Tillförlitlighet 2010 Årets viktigaste konferens för dig som arbetar med produktion och konstruktion av elektronikhårdvara! SEMINARIUM & UTSTÄLLNING Klicka på knapparna för att få mer information! 26 OKTOBER 2010 PÅ STOCKHOLMSMÄSSAN

Läs mer

10-501 ir-detektor. Denna bygganvisning riktar sig till dej som köpt Hemi-konsult s ir-detektor 10-501.

10-501 ir-detektor. Denna bygganvisning riktar sig till dej som köpt Hemi-konsult s ir-detektor 10-501. 10-501 ir-detektor Denna bygganvisning riktar sig till dej som köpt Hemi-konsult s ir-detektor 10-501. Byggsatsen innehåller en komplett uppsättning delar för att bygga en infraröd-detektor till modelljärnvägen.

Läs mer

mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic

mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic PRESSENS BETYG Våra videokameror har testats av pressen och vunnit massvis med priser och utmärkelser. Inte minst tack vare vårt 3CCD-system som ger

Läs mer

Mikroskopering. Matti Hotokka Fysikalisk kemi

Mikroskopering. Matti Hotokka Fysikalisk kemi Mikroskopering Matti Hotokka Fysikalisk kemi Vad diskuteras Mikroskopens anatomi Sätt att belysa provet Praktiska aspekter Specialapplikationer Mikroskop Okular Objektiv Objektbord Kondensorlins Ljuskälla

Läs mer

IPC Del: 2. Systematiskt användning av IPC Standarder! Villkor för att nå IPC Klass 3!

IPC Del: 2. Systematiskt användning av IPC Standarder! Villkor för att nå IPC Klass 3! IPC Del: 2 Systematiskt användning av IPC Standarder! Villkor för att nå IPC Klass 3! Varför använder Vi Standarder? I produktion Rent allmännt? av Elektronik? Vi önskar ordning och reda! Vi behöver verktyg!

Läs mer

Dino-Lite ESD-säkra digitala mikroskop för elektronikindustrin

Dino-Lite ESD-säkra digitala mikroskop för elektronikindustrin Dino-Lite ESD-säkra digitala mikroskop för elektronikindustrin Ett komplett utbud av ESD-säkra digitala mikroskop Med Dino-Lite kan vi erbjuda ett komplett utbud av ESD-säkra digitala mikroskop och tillbehör

Läs mer

MATERIALS & EQUIPMENTS

MATERIALS & EQUIPMENTS MATERIALS & EQUIPMENTS OEM Electronics marknadsför komponenter, förbrukningsmaterial och produktionshjälpmedel till elektronik- och apparattillverkare i norra Europa. I nära samarbete med ledande leverantörer

Läs mer

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Förslutning för alla behov Effektiv, pålitlig och användarvänlig Hela cirkulationen av sterilgods måste tas i

Läs mer

Korrosion Under Isolering (CUI)

Korrosion Under Isolering (CUI) Korrosion Under Isolering (CUI) Typiskt isolerat rör Plåt beklädnad Rör Isolering Varför Används Isolering: Personligt Skydd Energi Effektivt Process Kontroll Buller Reducering Frysskydd Brandskydd CUI

Läs mer

Produktnytt VVS. Tubman m m. Januari 2015. Order: 0514-588 80 Vxl: 0514-588 00. EL & VVS - för din säkerhet

Produktnytt VVS. Tubman m m. Januari 2015. Order: 0514-588 80 Vxl: 0514-588 00. EL & VVS - för din säkerhet GELIA Produktnytt VVS Januari 2015 m m Order: 0514-588 80 Vxl: 0514-588 00 Fax: 0514-588 99 www.gelia.se EL & VVS - för din säkerhet Rör-i-rör Broschyr Rör-i-rör Fyrfärgstryck. Guiden har ett utstansat

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

Pre Scriptum. Pre Scriptum Nr 1 2001 Pris 15.00 FABER-CASTELL PORSCHE DESIGN

Pre Scriptum. Pre Scriptum Nr 1 2001 Pris 15.00 FABER-CASTELL PORSCHE DESIGN PS PRE SCRIPTUM Nr 1 2001 Pris 15.00 FABER-CASTELL PORSCHE DESIGN En helt ny och innovativ design från Faber-Castell i samarbete med Porsche. Pennkroppens hölje är gjort av samma flätade metall som används

Läs mer

Advantage-serien Hel- och halvmasker

Advantage-serien Hel- och halvmasker PRODUCT GROUP Advantage-serien Hel- och halvmasker MSA:s erfarenhet av andningsskydd framgår tydligt av ett stort sortiment av hel- och halvmasker. Komfort och kvalitet, användbara tillbehör och ett brett

Läs mer

Temperaturgivare. Värmetransport på 3 sätt: Typer av givare för temperatur: * Värmeledning * Konvektion * Strålning

Temperaturgivare. Värmetransport på 3 sätt: Typer av givare för temperatur: * Värmeledning * Konvektion * Strålning Värmetransport på 3 sätt: * Värmeledning * Konvektion * Strålning Typer av givare för temperatur: * Beröringstyp (värmetransport via värmeledning) * Beröringsfri typ (värmetransport via strålning) Givare

Läs mer

LiNX Kontrollsystem. Invacare. Simply Smart

LiNX Kontrollsystem. Invacare. Simply Smart Simply Smart Invacare LiNX är vårt senaste användarvänliga kontrollsystem, som lär sig över tid och på så sätt erbjuder en banbrytande körupplevelse för varje individ. Detta moduluppbyggda kontrollsystem

Läs mer

FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser. Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda

FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser. Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda Ingen situation är för svår Tror du att din situation är för krävande för en domkamera? Dags att tänka

Läs mer

LÄKTARSTOLAR THEBOXSEAT

LÄKTARSTOLAR THEBOXSEAT LÄKTARSTOLAR THEBOXSEAT BOXSEAT 903 ONYX THEBOXSEAT Ett helt nyutvecklat stolkoncept med en unik och mycket kompakt design. Ingen annan stol i världen har rönt så stor uppmärksamhet som just THEBOXSEAT.

Läs mer

Effektiv flamvärmning vid svetsning och skärning av moderna stål

Effektiv flamvärmning vid svetsning och skärning av moderna stål Effektiv flamvärmning vid svetsning och skärning av moderna stål Jakten på hållfasthet, och därmed minskad vikt hos svetsade konstruktioner har drivit på utvecklingen av nya höghållfasta stål. Med de förbättrade

Läs mer

Produktinformation. Maj Vattenspädbar klarlack PRODUKTER PRODUKTBESKRIVNING FÖRBEREDNING AV UNDERLAG. D8186 Vattenspädbar klarlack

Produktinformation. Maj Vattenspädbar klarlack PRODUKTER PRODUKTBESKRIVNING FÖRBEREDNING AV UNDERLAG. D8186 Vattenspädbar klarlack GLOBAL REFINISH SYSTEM Maj 2012 Produktinformation Vattenspädbar klarlack D8186 D8186 Vattenspädbar klarlack PRODUKTER Vattenspädbar klarlack Härdare för vattenspädbar klarlack Förtunning D8186 D8221 D8448

Läs mer

Frontside Electronics har ett stort antal kunder och på kundlistan finns många kända och stora företag som spänner över ett mycket brett område.

Frontside Electronics har ett stort antal kunder och på kundlistan finns många kända och stora företag som spänner över ett mycket brett område. Snabbt, rätt och billigt Ett ständigt bekymmer för en kontraktstillverkare är att man inte kommer in i ett projekt så tidigt som man skulle önska och att kunden ofta inte är riktigt på det klara med vad

Läs mer

Lars Karlsson, TRIAB / Scandinavian Coating 2013

Lars Karlsson, TRIAB / Scandinavian Coating 2013 Pulverlackering på värmekänsligt material En ny marknad för användning av pulver! Lars Karlsson, TRIAB / Scandinavian Coating 2013 TRIAB / TRI INNOVATIONS AB Leverantör till industrin sedan 1971 Ålegårdsgatan

Läs mer

Placera ditt budskap där din målgrupp finns.

Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Se till att du finns där din målgrupp finns. Vi kallar det Pinpoint Media. Med Expands bärbara marknadsföringsdisplayer

Läs mer

Trådlös överföring av mätdata Industri och Mobila applikationer

Trådlös överföring av mätdata Industri och Mobila applikationer Trådlös överföring av mätdata Industri och Mobila applikationer Telemetrie Elektronik GmbH är tysklands ledande leverantör av komponenter och kompletta mätsystem för alla former av trådlös överföring av

Läs mer

DELAD MEKANISK TÄTNING HÖGA PRESTANDA ENKEL INSTALLATION

DELAD MEKANISK TÄTNING HÖGA PRESTANDA ENKEL INSTALLATION 442 DELAD MEKANISK TÄTNING HÖGA PRESTANDA ENKEL INSTALLATION 442 442 DELAD MEKANISK TÄTNING PATENTERAD Tydlig skillnad Chesterton är världsledande på delade tätningar och har flest installerade produkter

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Tänk efter, vad gjorde du precis? Du kanske rätade på rygg och nacke en aning. Läs om Optergo Solution, ett unikt koncept som öppnar nya vyer!

Tänk efter, vad gjorde du precis? Du kanske rätade på rygg och nacke en aning. Läs om Optergo Solution, ett unikt koncept som öppnar nya vyer! Tänk efter, vad gjorde du precis? Du kanske rätade på rygg och nacke en aning. Läs om Optergo Solution, ett unikt koncept som öppnar nya vyer! Lyft blicken! Sitt rätt & se tydligt! Ett unikt koncept för

Läs mer

3M RITE-LOK Snabblimmer/ Cyanoakrylater

3M RITE-LOK Snabblimmer/ Cyanoakrylater 3 3M RITE-LOK Snabblimmer/ Cyanoakrylater Snabb sammanfogning med rätt kombination av styrka, härdtid och viskositet RITE-LOK Snabblimmer fäster effektivt på metall, plast, keramik, gummi och kompositer.

Läs mer

Looky. Enkelt portabelt läshjälpmedel.

Looky. Enkelt portabelt läshjälpmedel. Looky Enkelt portabelt läshjälpmedel. Även de minsta tecknen framträder tydligt. George, 73 år Looky Rehan Electronics specialiserar sig på tillverkning och tester av elektronisk medicinsk utrustning.

Läs mer

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING www..se BETONGBORRNING OCH MEJSLING Du har köpt det bästa verktyget, nu kan du köpa det bästa tillbehöret för arbetsuppgiften. FRÅGA EFTER DEWALT BORR OCH

Läs mer

Ett lysande räcke för gång- och cykelvägar GÅNG- OCH CYKELRÄCKET

Ett lysande räcke för gång- och cykelvägar GÅNG- OCH CYKELRÄCKET Ett lysande räcke för gång- och cykelvägar GÅNG- OCH CYKELRÄCKET Fakta Birstaverken Birstaverken AB grundades 1961 och är ett verkstadsföretag med egen anläggning för varmförzinkning. Vår tillverkning

Läs mer

Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori

Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori Vi presenterar Fluke VT02 Visual IR Thermometer Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori Visuell inspektion Inga fel kan identifieras med blotta ögat Traditionell IR-termometer Optimerad

Läs mer

Magnetics geler ger oöverträffade fördelar för nagelterapeuten p.g.a. deras egenskaper och avancerade kemiska sammansättning.

Magnetics geler ger oöverträffade fördelar för nagelterapeuten p.g.a. deras egenskaper och avancerade kemiska sammansättning. 6841848 Gel 616841848 Magnetics geler ger oöverträffade fördelar för nagelterapeuten p.g.a. deras egenskaper och avancerade kemiska sammansättning. Överlägsen fästförmåga Molekylära kedjor som aktivt fäster

Läs mer

Metod för termografisk mätning VV Publ. Nr 2006:114 1. Innehållsförteckning:

Metod för termografisk mätning VV Publ. Nr 2006:114 1. Innehållsförteckning: Metod för termografisk mätning VV Publ. Nr 2006:114 1 Innehållsförteckning: 1 Orientering 2 2 Sammanfattning 2 3 Begrepp 2 4 Utrustning 3 4.1 Temperaturmätning med hjälp av linjescanner (värmekamera).

Läs mer

Lödövning - kretskort 1

Lödövning - kretskort 1 ELEKTROMEKANIK Lödövning - kretskort 1 Inlämningsuppgift 5:c Lödövning Namn: Datum: Här ska du: Lära dig att utföra lödningar på ett kretskort. Texten beskriver hur de olika komponenterna ska monteras

Läs mer

Artikelnummer 803316 Senast ändrad 130412 Giltig från 070601 REAL 9000 PLUS VUXEN. skräddarsydda arbetsstolar

Artikelnummer 803316 Senast ändrad 130412 Giltig från 070601 REAL 9000 PLUS VUXEN. skräddarsydda arbetsstolar Artikelnummer 803316 Senast ändrad 130412 Giltig från 070601 REAL 9000 PLUS VUXEN skräddarsydda arbetsstolar REAL 9000 PLUS REAL 9000 PLUS EL ETT modulsystem fyra basmodeller En modern arbets-/specialstol

Läs mer

prestanda som affärsidé.

prestanda som affärsidé. prestanda som affärsidé. abl Ett av världens ledande företag finns nära. Speciellt för dig som har höga krav på prestanda, säkerhet och anpassning av fästen och redskap till dina entreprenadmaskiner. Vi

Läs mer

Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar

Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar 2 Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar Modern produktion kräver ständig effektivisering. Effektivisering i form av minskade produktionskostnader men också i form

Läs mer

60/30 Klassisk Stålhylla DESIGN BCI

60/30 Klassisk Stålhylla DESIGN BCI 60/30 Klassisk Stålhylla DESIGN BCI 60/30 KLASSISK STÅLHYLLA Funktionell, flexibel och estetisk 60/30 klassisk stålhylla är ett fristående hyllsystem som är resultatet av många års erfarenhet och framgång.

Läs mer

Dekaler Skyltar Emblem Metabrite TM Overlayer Frontpaneler Membranpaneler Pekskärmar E.L - lampor

Dekaler Skyltar Emblem Metabrite TM Overlayer Frontpaneler Membranpaneler Pekskärmar E.L - lampor Dekaler Skyltar Emblem Metabrite TM Overlayer Frontpaneler Membranpaneler Pekskärmar E.L - lampor Välkommen till Danielson DANIELSON levererar industriell grafik för all typ av produktmärkning. Screentryckning

Läs mer

Nästa gång du tar bilen

Nästa gång du tar bilen Nästa gång du tar bilen kan du tänka lite extra på vevaxeln En hälsning från den svenska smidesindustrin En del av vår vardag En lång historia Den svenska smidesindustrin är trots sin långa historia relativt

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

STANDARDSORTIMENT KRETSKORTSPRODUKTION

STANDARDSORTIMENT KRETSKORTSPRODUKTION LÖDMATERIAL Här hittar du lödkemikalier och övrig förbrukningsmaterial för montering av komponenter på kretskort. Det finns i form av lodpasta, lodtråd, tacktenn och sticks, flussmedel, lödmask, ytmonteringslim/chipbonders,

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

ARBETSANVISNING. PAROC Tejp. Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005

ARBETSANVISNING. PAROC Tejp. Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005 ARBETSANVISNING PAROC Tejp Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005 Byggboken på Paroc.se April 2010 ARBETSANVISNING PAROC Tejp Sid 2 PAROC Tejp

Läs mer

VAKA. En ny generation passersystem

VAKA. En ny generation passersystem VAKA En ny generation passersystem VAKA En ny generation passersystem VAKA är ett passersystem avsett för såväl företag och förvaltningar som flerbostadsfastig heter. Istället för nycklar, som alltför

Läs mer

DA52 Fönstermarkis. 31 maj 2013, 11:05 DA52. Monteringsanvisning

DA52 Fönstermarkis. 31 maj 2013, 11:05 DA52. Monteringsanvisning 31 maj 2013, 11:05 DA52 DA52 Monteringsanvisning Tack för att ni valt Draper Solskyddssytem! Vi hoppas ni ska vara nöjda med ert val och att produkten skänker precis den solskyddseffekt som ni förväntat

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Sensistor Sentrac Vätgasläcksökare

Sensistor Sentrac Vätgasläcksökare Sensistor Sentrac Vätgasläcksökare HÖG KÄNSLIGHET, STORT DYNAMISKT OMFÅNG OCH KORT ÅTERHÄMTNINGSTID FÖR BÅDE SMÅ OCH STORA LÄCKOR Utmaningen är att säkra kvaliteten I produktionen är kvaliteten det viktigaste

Läs mer

SORTIMENT. WZ introducerar bambu i kontorsvärlden. WZ Office AB www.wzoffice.se

SORTIMENT. WZ introducerar bambu i kontorsvärlden. WZ Office AB www.wzoffice.se SORTIMENT 2006 WZ introducerar bambu i kontorsvärlden. WZ Office AB www.wzoffice.se "Framtidens möbler är estetiskt tilltalande och har funktioner som stödjer användaren i sitt arbete. De ska vara lätta

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Viktigt att veta innan du börjar

Viktigt att veta innan du börjar Namnlappar Viktigt att veta innan du börjar Innan vi börjar med din design så betalar du 150:- i en startavgift som du sedan får tillbaks på fakturan då du beställer dina namnlappar. (har du redan en

Läs mer

BEAT SORTIMENT. Universella elsvetsmaskiner för PE INDUSTRI BELOS AB

BEAT SORTIMENT. Universella elsvetsmaskiner för PE INDUSTRI BELOS AB BEAT SORTIMENT Universella elsvetsmaskiner för PE INDUSTRI BELOS AB Universella elsvetsmaskiner för PE INFORMATION > Modeller och specifikationer BEAT elsvetsmaskiner finns i följande modeller: BEAT-MV:

Läs mer

Kravspecificering och verifiering av

Kravspecificering och verifiering av Kravspecificering och verifiering av miljöskydd och livslängd av lödfogar till komponenter Smartare Elektroniksystems SUMMIT 15 sep 2016 Per-Erik Tegehall per-erik.tegehall@swerea.se 1 Bakgrund Utveckling

Läs mer

Geometrisk optik. Laboration

Geometrisk optik. Laboration ... Laboration Innehåll 1 Förberedelseuppgifter 2 Laborationsuppgifter Geometrisk optik Linser och optiska instrument Avsikten med laborationen är att du ska få träning i att bygga upp avbildande optiska

Läs mer

TAGARNO AS Sandøvej 4 8700 Horsens Denmark Tel: +45 7625 1111 Mail: mail@tagarno.com

TAGARNO AS Sandøvej 4 8700 Horsens Denmark Tel: +45 7625 1111 Mail: mail@tagarno.com 8 TAGARNO AS Sandøvej 4 8700 Horsens Denmark Tel: +45 7625 1111 Mail: mail@tagarno.com TAGARNO 2 Snabb bildtagning Delad skärm-funktion Förstoring upp till 320x Lätt höjdjustering SD-kort ESD säkerhet

Läs mer

Geometrisk optik. Syfte och mål. Innehåll. Utrustning. Institutionen för Fysik 2006-04-25

Geometrisk optik. Syfte och mål. Innehåll. Utrustning. Institutionen för Fysik 2006-04-25 Geometrisk optik Syfte och mål Laborationens syfte är att du ska lära dig att: Förstå allmänna principen för geometrisk optik, (tunna linsformeln) Rita strålgångar Ställa upp enkla optiska komponenter

Läs mer

Bärbara mediadisplayer från Expand.

Bärbara mediadisplayer från Expand. Bärbara mediadisplayer från Expand. Funktion, kvalitet och design i fokus Expand erbjuder högkvalitativa, användarvänliga displayer för marknadsföring, varumärkesbyggande, information och presentationer.

Läs mer