Ä r d u r e d o f ö r B L Y F R I T T?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ä r d u r e d o f ö r B L Y F R I T T?"

Transkript

1 Är du redo för B L Y F R I T T?

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Varför blyfritt och varför just Venso? 3 Vad karaktäriserar blyfri lödning? 3 Nihon Almit Ltd. 4-7 Vad säger en leverantör med lång erfarenhet av såväl produkterna, tekniken och kundernas önskemål? Pasta, trådtenn med flussmedel, tacktenn, mm. 4 Olika legeringar på marknaden. 5 Vilket trådtenn skall jag välja? 6 Vilken lodpasta skall jag välja? 7 Kvävgas, luft och ångzonslödning. 7 Solidtråd och tacktenn. 7 Weller - Cooper Tools GmbH Vad har världens ledande tillverkare av lödutrustning för synpunkter på valet av teknik och prestanda vid produktion och reparation av blyfri elektronik? Vision Engineering Ltd., Hirox Company Ltd., Optilia Instruments AB Vad säger våra tre leverantörer av avsyningsutrustningar om den nya tekniken? Kommer det att se annorlunda ut, och i så fall vad är det för typ av fel man skall leta efter? En genomgång av de förväntat vanligaste problemen i samband med övergången till blyfria lodmaterial. DELO Industrial Adhesives 15 Behöver man över huvud taget löda med blyfritt? Man kan väl lika gärna limma? Foto framsidan: Sture Olsson, Bullaren 2

3 VARFÖR BLYFRI ELEKTRONIK? Baserat på det globala intresset för att minska miljöskador har EU, genom direktiven RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances) och WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), beslutat att nästan all elektronik skall vara blyfri from den 1 juli VARFÖR VENSO AB Venso AB har löst lödproblem i över 15 år och vi representerar världsledande företag som tillverkat blyfria lod och lödutrustningar i över 40 år. Almit, vår japanska leverantör av lodmaterial, började tillverka blyfria lod redan Almit är ursprungligen ett kemiföretag som specialiserat sig på utveckling av flussmedel för olika lödprocesser. Denna erfarenhet har gjort att Almit idag är Sveriges mest använda SnPb lodpasta. Japan är världsledande när det gäller att använda blyfritt lod och Almit är en av de största leverantörerna av blyfritt lod till den japanska och europeiska elektronikindustrin. Flera svenska och tyska företag använder i dag Almits blyfria lod i högvolymtillverkning. På grund av dess förmåga att förenkla lödprocessen, genom sin extremt jämna kvalitet och goda vätförmåga. Weller har tillverkat lödverktyg och reparationsutrustningar i decennier och har mångårig erfarenhet av att leverera utrustning till den japanska och asiatiska elektronikindustrin, för blyfri produktion. Wellers produkter är utvecklade för att möta kraven för blyfri lödning. Förstoringshjälpmedel krävs för att kunna kontrollera övergången från dagens blyade lödprocess till blyfri. En bra avsyningsutrustning för att kunna se de fel som kan uppstå vid omläggningen är ett ovärderligt hjälpmedel. Venso AB har över 20 års erfarenhet av optik. Via våra leverantörer Vision Engineering Ltd., Hirox, och Optilia kan vi erbjuda de utrustningar som krävs för att avsyna vätvinklar, överbryggningar, lodkulor, mikrosprickor, foliesläpp etc. DELO, vår leverantör av lim, kan erbjuda olika typer av ledande lim. Ett tänkbart alternativ för vissa applikationer där materialet inte tål de högre temperaturer som blyfria lod kräver. VAD KARAKTERISERAR BLYFRI LÖDNING? Smälttemperaturen ökar från 183 C till C. Den varierar beroende på vilken legering man väljer. Ytspänningen ökar vilket orsakar försämrad vätning i den blyfria lödningen. Förändrat utseende på lödfogen. Ytan blir i allmänhet mattare jämfört med SnPb lod. Högre spetstemperatur på lödverktyg och högre peaktemperatur i omsmältningsugn och i våglödningsmaskiner. Kortare livslängd på lodpastan i SMD-processen på grund av ökad oxidation. Eventuellt ökad användning av kvävgas. VERKAR DET SVÅRT? Vår erfarenhet av blyfri tillverkning är att det inte är svårt om du har tillgång till rätt material, rätt utrustning och har fått information om blyfria lods egenskaper. Med denna broschyr vill vi ge dig våra rekommendationer och råd om hur du enklast anpassar din tillverkning för blyfritt. 3

4 Blyfria lodpastor, trådtenn, solidtråd, tacktenn och flussmedel för blyfri lödning. Almits lodmaterial har under de senaste 15 åren blivit mycket populära i Sverige. Vi är idag den största leverantören av SnPb-lodpasta i Skandinavien och vår marknadsandel i Sverige är ca 75%. Anledningarna till vår framgång är: bra funktionalitet, extremt jämn kvalitet och leveransprecision. Almit har tillverkat flussmedel för blyfri lödning sedan Denna långa erfarenhet har gjort dem mycket framgångsrika på att tillverka blyfria lodmaterial och flussmedel för elektronikproduktion. I Japan, som är ett föregångsland när det gäller blyfri lödning, är Almit en av de största leverantörerna av blyfria trådtenn och lodpastor. För att kretskortet skall bli helt blyfritt måste även mönsterkort och komponenter vara blyfria. Väljer man mönsterkort med SnPb-paddar, eller komponenter med blyinnehåll på anslutningsytorna påverkar detta lödresultatet. Smälttemperaturen sjunker och det intermetalliska skiktet blir förändrat. 4

5 VILKEN BLYFRI LEGERING SKALL JAG VÄLJA? Valet av legering beror på vilka material du skall löda och vilken temperatur som komponenter och mönsterkort tål. Den vanligaste legeringen som används idag är SAC; SnAgCu. Genom att blanda i Indium (In), Vismut (Bi) eller Zink (Zn) kan man sänka smälttemperturen. Men dessa metaller är inte bra ur miljösynpunkt, då de antingen är restprodukter vid blytillverkning, svåra att återvinna eller försämrar livslängden hos produkten. Detta på grund av molekylbildning mellan de olika metallerna, som försämrar det intermetalliska skiktet. I produkter som skall tåla många och hårda temperaturcyklingar rekommenderas inte legeringar som innehåller Vismut (Bi). I nedanstående tabell finner du de blyfria legeringar som Almit kan erbjuda. Legeringsnamn Legering Smält Flytande Kommentar temp C temp C LFM-14* Sn95,8Ag3,5Cu0, Legering patenterad av Iowa University USA LFM-22 Sn99,3Cu0, Sn-Cu eutektisk LFM-31 Sn89,0Bi3,0Zn8, Zinklegering med låg smältpunkt (endast lodpasta) LFM-34 Sn96,5Ag3, Sn-Ag eutektisk LFM-41 Sn97,7Ag0,3Cu2, Motverkar Cu-urlakning (endast trådtenn) LFM-48* Sn96,5Ag3,0Cu0, Rekommenderad av JEITA i Japan LFM-57 Sn95,0Sb5, Legering med hög smälttemperatur LFM-59 Sn97,0Cu3, Motverkar Cu-urlakning (endast stångtenn/solid tråd) LFM-62 Sn96,5Cu3,0Ni0, Motverkar Cu-urlakning (endast stångtenn/solid tråd) LFM-65 Sn42,0Bi58, Sn-Bi eutektisk (endast lodpasta) LFM-70 Sn88,0Ag3,5Bi0,5In8, Indium-legering med låg smältpunkt * JP PAT. No , US PAT. No , US PAT. No Almit har licensavtal för dessa patent. Den absolut vanligast förekommande legeringen är varianter av SnAgCu (SAC). Vid en genomgång av 100 företag i Japan hade 70% valt LFM-48 Sn96,5Ag3,0Cu0,5. Även i Europa har denna legering blivit standard och används nu i stor omfattning. 5

6 VILKET TRÅDTENN SKALL JAG VÄLJA? För normal handlödning eller robotlödning av elektronik rekommenderar vi att man använder samma eller likvärdig legering som redan finns på kretskortet. För att uppnå bästa och snabbaste resultat rekommenderar vi att man går ner i tråddimension. Används 1,0 mm tråd vid normal SnPb lödning rekommenderar vi 0,8 mm för blyfritt. Använd en lödstation med hög effekt och snabb effektmatning. Observera att trådtennet KR-19SH RMA LFM-48 även finns i 0,2mm diameter, villket är lämpligt för bättringslödning av chipkomponenter. För handlödning och bättringslödning på telekomprodukter rekommenderar vi: Produkt typ Klass Legerings Legering Smält Flytande Namn Temp C Temp C KR-19SH RMA REL1 LFM-48 Sn96,5Ag3,0Cu0, BT-19 REL1 LFM-48 Sn96,5Ag3,0Cu0, För kablagelödning och lödning på enklare kretskort rekommenderar vi: Produkt typ Klass Legerings Legering Smält Flytande Kommentar Namn Temp C Temp C SR-37 REM1 LFM-48 Sn96,5Ag3,0Cu0, Löder på Nickel SR-34 SUPER REM1 LFM-48 Sn96,5Ag3,0Cu0, Punktlödning Gummix 19 ORM1 LFM-48 Sn96,5Ag3,0Cu0, Mjuka flussrester Gummix SB RMA ORL1 LFM-48 Sn96,5Ag3,0Cu0, Laser, softbeam G14 REM1 LFM-48 Sn96,5Ag3,0Cu0, Minivåglödning MINSKAT SPETSSLITAGE MED ALMIT SR-37 LFM-48S Almit har tagit fram en SAC-speciallegering som minskar slitaget på lödspetsar. Legeringen heter LFM-48S och består av Sn96,5Ag3,0Cu0,5 samt en förstärkning av vissa spårämnen i legeringen. Denna speciallegering ihop med Almits flussmedel SR 37, gör att spetsslitaget minskas till samma nivå som vid normal SnPb legering. Trådtennet har samma vätbarhet och hållfasthet vid temperaturcykeltester som normal LFM-48 legering. Denna tråd finns tillgänglig i dimensioner från 0.5 mm till 1.6 mm. SR-37 LFM-48S Sn96,5Ag3,0Cu0,5+α Flussmängd 3,5% Ny spets Blyfri lödning Blyfri lödning LFM-48S För att eliminera kopparreduktion För blyfri lödning av tunna koppartrådar rekommenderar vi en Legering med hög kopparhalt för att minska Cu-urlakning. SR-34 REM1 LFM-41 Sn97,7Ag0,3Cu2,

7 S O L I D T R Å D/T A C K T E NN Almit tillverkar även solid blyfri tråd och 500g tacktenn utan flussinnehåll, avsett för selektiv våglödning och mindre lödgrytor. Tennet är utvecklat för att ge minimalt med slagg. Legerings Typ Smält Flytande Kommentar namn Temp C Temp C LFM-48H Stång/tråd Avsett för lödgrytor. Förtenning av tråd och komponent ben et.c. LFM-59H Stång/tråd För minskad kopparreduktion LFM-62H Stång/tråd För minskad kopparreduktion av tunna trådar, 50µm VILKEN LODPASTA SKALL JAG VÄLJA? Blyfri lodpasta har genom avsaknaden av bly inte samma egenskaper som den traditionella SnPb-pastan. Den oxiderar lättare och får därigenom försämrade egenskaper i bla tryckaren. Almit har genom sin långa erfarenhet av flussmedel för blyfria legeringar utvecklat ett fluss, som gör att man i stort sett har samma egenskaper som med traditionellt blyat lod. dvs; Lång öppentid i tryckaren Mycket bra tryckegenskaper Tål höga temperaturer Tål lång förvärmning för att minska temperaturvariationer mellan olika komponenttyper. Kretskortet avgör i kombination med peaktemperatur. Om komponentstorleken är jämn på kortet och T är lågt, uppnår man ett mycket bra resultat. Är det däremot stora kort, med stor komponentvariation och T är stort, finns risk för oxidation eller grillning av chipkomponenter. Skall man köpa en ny konvektionsugn rekommenderar vi att ni väljer att ha den förberedd för kvävgas, om det skulle bli nödvändigt beroende på vilka produkter som skall lödas i framtiden. Rekommenderad temperaturprofil LFM 48 TM-HP: Almits blyfria lodpstor har blivit nominerade som bäst i test hos de flesta japanska konsumentelektroniktillverkarna, samt hos många av de största elektroniktillverkarna i Europa. Kvävgas eller luft i omsmältningsugnen Många menar att kvävgas är nödvändigt för att få ett bra resultat med blyfritt lod in en konvektionsugn. Med Almits lodpasta är det inte nödvändigt med kvävgas. Produkt typ Legerings Partikel Klass Fluss Legering Smält Flytande Kommentar namn storlek * namn Temp C Temp C SAC(SnAgCu) LFM-48 U,W,X ROL1 TM-HP Sn96,5Ag3,0Cu0, SAC(SnAgCu) LFM-14 U,W,X ROL1 TM-HP Sn95,8Ag3,5Cu0, SAC(SnAgCu) LFM-48 U,W,X ROL0 MHS-30 Sn96,5Ag3,0Cu0, Inga Halider SnZnBi LFM-31 U,W,X ROL1 MHS-32 Sn89,0Bi3,0Zn8, SnAgBiIn LFM-82 U,W,X ROL1 TM-HP Sn88,0Ag3,5Bi0,5In8, * U=10-25µm, W=20-38µm, X=25-45µm 7

8 A T T L Ö D A B L Y F R I T T Ä R I N G A K O N S T I G H E T E R! Införandet av de nya blyfria legeringarna i en modern produktionsmiljö är i sig inget som påverkar arbetssätt och lödutrustningar i nämnvärd omfattning. I alla fall inte när det gäller handverktygen och deras utformning och inställning vid bättringslödning och servicearbete. De stora förändringarna står att finna under själva produktionen och då främst kring lödugnen och våglödningsprocessen. Naturligvis påverkas produkten redan under designstadiet av det faktum att blyfri lödning innefattar sådant som högre smälttemperatur på lodet ( C för SnAgCu, jämfört med 183 C för SnPb), förändrad karaktär/utseende på lödfogen och förändrade mekaniska egenskaper hos den färdiga lödfogen. Många beslut, såsom val av det blyfria lodets sammansättning (legering), val av plätteringstyp (tex. HASL, OSP, Guld på Nickel, Silver eller Palladium) på komponenternas och kretskortens anslutningsytor, kommer redan att ha tagits när den färdiga produkten skall bättringslödas eller repareras. Förhoppningsvis kommer produkterna då också att vara märkta och därmed spårbara när det gäller vilka de ingående materialen är. Detta för att eliminera riskerna med att förorena en blyfri lödfog med oönskade effekter som följd. Blyfritt lod (SnAgCu) Konventionellt 60/40 (SnPb) 8

9 VILKA ÄR SKILLNADERNA? För att återgå till de faktiska skillnader som trots allt föreligger vid handlödning med blyfria legeringar så kan dessa summeras enligt följande. WSD 81 Smälttemperaturen för blyfritt lod är något högre än för eutektiskt Sn60Pb40-lod. En ofta rekommenderad spetstemperatur är C, även om det bör tilläggas att en förhöjd spetstemperatur aldrig får vara en kompensation för en bristande effektreserv. Vad som här avses är att en lödkolv/avlödningskolv med tillräckligt hög effekt på värmeelementet och en hög utnyttjandegrad av den tillförda effekten, klarar att löda blyfritt lod även vid betydligt lägre temperaturer än 400 C! Ur Wellers omfattande sortiment kan man välja vilken 80W lödstation som helst (WD1/WD2/WS/WSD/WSL/WMRS). Även med samtliga av Wellers hetlufts, avlödnings och reparationsutrustningar, kan man känna sig helt säker på att ha en station med tillräcklig prestanda för att klara av vad som krävs vid övergången till blyfritt! Blyfritt lod kräver en något längre förvärmning av lödpunkterna. Mellan 3-5 sekunders förvärmning är att rekommendera innan lodet appliceras. Detta för att säkerställa att lödstället har tillräckligt hög temperatur för att aktivera flussmedlet och för att lodet skall hinna väta maximalt. LÖDKOLVSSPETSAR Spetsrengöringspasta Weller WDC för torrengöring av spetsar Se till att använda lödkolvsspetsar som i leveransskick är blyfria, dvs. att dom är förtennta utan tillsats av bly. Weller har levererat sina spetsar helt blyfria sedan två år tillbaka. Detta gäller även så kallade spetsrengöringspastor! Kontinuerlig rengöring bör göras torrt i exempelvis WDC, och kan kompletteras med användning av fuktad svamp. Värt att notera när det gäller spetsar är även att man på grund av avsaknaden av bly i lodmaterialet får räkna med en förkortad livslängd hos lödspetsarna. Mellan 50 och 80% av normal livslängd torde vara ett rimligt antagande beroende på vald temperatur. En högre spetstemperatur ger som det alltid har gjort en kortare livslängd på spetsen. Dessutom ökar den höga koncentrationen av tenn urlakningen av spetsens skyddande slityta, som omger dess kopparkärna. En väg runt detta är att välja LF-spetsar (Lead-Free) som har ett dubbelt så tjockt slitlager som motsvarande normalspets. Problemet med denna typ av spetsar är dock att temperaturöverföringen försämras på grund av att slitytan har sämre värmeledningsegenskaper än vad själva kopparkärnan har. 9

10 FÖRVÄRMNING Man bör i högre utsträckning än tidigare överväga användandet av värmehällar för förvärmning av korten. Framför allt vid lödning på termiskt krävande kort och komponenter. Detta minimerar skillnaderna som beskrivs ovan och minskar i möjligaste mån T dvs. temperaturskillnaden mellan enskilda punkter på lödstället. Weller har i sitt sortiment ett flertal lämpliga värmehällar t.ex. WHP-80, WHP-300 och den helt nya WHP KVÄVGASLÖDNING Det talas ofta om kvävgaslödning (N2) och syrefri miljö i samband med blyfri lödning. Det är sant att detta bidrar till att förbättra lodets vätförmåga samt ger något blankare lödningar som mer liknar dem hos SnPblodet. Men det är också stora kostnader inbegripna i användandet av kvävgas. Både vad det gäller själva förbrukningen, men även i form av anpassning eller utbyte av befintlig utrustning. Weller har i sitt program idag både lödstationer och hetluftsstationer som stödjer användning av kvävgas, t ex WSP 80IG. Vidare har Weller helt nyligen lanserat sin andra generation ångzonslödugn WAM 3000, idag utrustad med luftkylning och automatiserad korthantering. Med detta sagt är det trots allt så att med en kombination av en kompetent lödstation och ett tillräckligt bra lodmaterial (flussmedel), så kan godkända lödningar lätt åstadkommas utan stöd av kvävgas. Denna kombination åstadkoms vid val av Wellers lödstationer & Almits blyfria lodmaterial. WELLERS NYA LÖDSTATION WMRS Wellers allra senaste tillskott på lödstationssidan heter WMRS som står för Weller Micro Repair Station. Den använder den senaste tekniken inom mjukvarukontrollerad digital elektronik. Stationen är efterträdare till den mycket framgångsrika och uppskattade MT Uppvärmningstiden till inställd temperatur är snabb, under 2 sek inom hela verkningsområdet C. Återverkan av temperaturförluster vid lödning av termiskt krävande lödpunkter är inte bara snabb utan även mycket precis. Prestanda som visar att WMRS är den optimala lösningen för blyfri lödning på tätt packade, multilayerkort med finepitchkomponenter. SUMMERING Om man vid övergången till blyfri produktion redan har beaktat följande när det gäller service, reparation och handlödning så har man kommit långt: En något förhöjd spetstemperatur. En lödstation med tillräckligt hög effekt! En ökad förvärmning av lödstället! Välj ett erkänt bra blyfritt lodmaterial! WSP 80IG WMRS WHP-300 WAM

11 AVSYNING Vid övergång från traditionell SnPb lödning till blyfri lödning, är det nödvändigt att ha tillgång till bra optiska utrustningar för att kunna avsyna lödfogar, inspektera vätvinklar, utföra felsökningar och även dokumentera skador och lödfel. En bra optikutrustning med tillhörande videomonitor är även bra att använda för utbildning av personal för att visa hur korrekta lödningar ser ut. Vill man dokumentera skador eller använda bilder för utbildning, kan man använda en tillkopplad videokamera eller ett enkelt videomikroskop tillsammans med en framegrabber. Vi har över 20 års erfarenhet av att lösa avsyningsproblem för skandinavisk elektronkindustri. Via våra leverantörer Vision Engineering Ltd, Hirox Co och Optilia AB kan vi leverera utrustningar för avsyning, utbildning, dokumentation och forskning. 11

12 VANLIGA FEL VID BLYFRI LÖDNING Manuell avsyning av blyfria lödningar kan utföras på samma sätt som vid konventionellt SnPb lod. Samma förstoringsgrad, ljussättning och referensstandard kan användas vid bedömning av lödfogen. Problemet för avsynarna är att lära känna skillnaderna i utseende, mellan en vanlig SnPb lödfog och en blyfri. Detta problem uppstår vid övergången mellan blyat och blyfritt lod och är övergående. På bilderna till höger visar vi exempel på lödfel i en blyfri process. En bra optikutrusning hjälper dig att detektera dessa och därefter utföra processförändringar för att eliminera dessa fel. Blyfria legeringar har ett annorlunda utseende än konventionellt SnPb. Ytan är oftast mattare och har en gråaktig färg. Generellt tycks de blyfria loden inte ha så bra vätförmåga som SnPb. Det leder till att vätvinklarna och uppvätningen på komponenterna blir lägre. FLEXIBLA LÖSNINGAR FÖR UNIKA BEHOV Material och detaljer som normalt inte kan placeras under mikroskop kan du nu se i önskad förstoringsgrad, även på objekt som nomalt är mycket svåra att avsyna. Du kan ha Flexia C1 i någon av våra stativlösningar eller i handen, och betrakta objektet i valfri vinkel. Videomikroskopet kan kombineras med en mängd olika monitoralternativ, och den inbyggda LED ringbelysningen ger dig ljus där du behöver det. Åtkomligheten är dubbel - inte nog med att du kommer åt att avsyna nästan överallt med Flexia C1, du kommer utan problem åt objektet när det är under avsyning p g a mikroskopets smidiga design. Vill du dokumentera och lagra dina bilder har vi vad du behöver. Framegrabber och programvara för såväl stationära som bärbara datorer. Flexia C1 AVSYNA BGA MED FLEXIA BGA-kretsar i blyfri elektronik kommer att bli ett problemområde om korten är stora och om komponentstorleken varierar stort. Det kan var svårt att uppnå rätt temperatur på stora BGA-komponenter utan att chipkomponenter grillas. Flexia BGA-lins kan då vara en lämplig utrustning för att enkelt kontrollera lödkvaliteten på BGA-komponenten utan att behöva använda en röntgenutrustning. Filmsekvenser och mätningar inom bildfältet kan enkelt göras med våra olika programvaror som Flexia kan kompletteras med. Flexia med BGA-lins 12

13 NYA MANTIS En helt ny produktfamilj ersätter det prisbelönta stereomikroskopet Mantis. Efter succén med det unika lågförstorande stereomikroskopet Mantis, lanseras nu en ny generation bestående av en komplett produktfamilj som bygger på de två modellerna Mantis Compact och Mantis Elite. Uppskattade egenskaper som exempelvis den patenterade okularlösa optiska bildskärmen och den ljusstarka högupplösta bilden, har givetvis behållts på de nya modellerna. Förutom bredden på den nya familjen har Vision Engineering lyssnat på kundernas önskemål på en rad punkter. COMPACT Mantis compact Mantis Compact kan fås med antingen ett flexibelt svängarmsstativ eller ett stadigt fokuserbart bänkstativ försett med underbelysning. Den integrerade belysningen består nu av 20st ultra bright white LED med en livslängd på upp till timmar. Detta innebär att man har kunnat eliminera den störande kylfläkt som tidigare behövdes för halogenlamporna. Mantis Compact kan förses med antingen 4 eller 6 gångers linser med stort bildfält och högt arbetsavstånd. ELITE Mantis Elite Mantis Elite har samma utbud av stativlösningar som Mantis Compact men erbjuder objektiv från 4 gånger ända upp till 20 gångers förstoring. Dessutom är Mantis Elite försedd med en objektivrevolver för två stycken objektiv och samma typ av LED belysning som Mantis Compact. ERGONOMI De ergonomiska fördelarna med en högupplösande optisk bildskärm som levererar en verkligt tredimensionell bild, är kända sedan länge av de operatörer som gått över från exempelvis förstoringsglas eller okularmikroskop, till Mantis. Men med den nya familjen av Mantis Compact och Mantis Elite har avsyningsarbetet underlättats och breddats ytterligare. 13

14 LYNX Mikroskop med optisk bildskärm Detaljer som kan vara svåra att upptäcka när man tittar rakt uppifrån framträder ofta tydligt när de betraktas från sidan. Därför har Vision Engineering tagit fram en bildvinklingsenhet som gör det möjligt att se runt hörn. Vid avsyning av blyfri elektronik går det att se komponenter och lödningar från sidan utan att vinkla kretskortet. Vätvinklar, fjädrande komponentben, lodkulor etc. framträder tydligt med hjälp av bildvinklingsenheten på Lynx. Med en kamera monterad på utrustningen kan man enkelt dokumentera fel. Bildvinklingsenheten är många gånger ett ovärderligt tillbehör. Optimal ergonomi och frihet - du kan variera huvudposition Frihet att kunna bära glasögon Ögonen inställda på normalt läsavstånd Hög upplösning Hög kontrast Verklig färgåtergivning Stereobild Zoomförstoring 3-60X Möjliggör förbättrad produktivitet KESTREL OCH HAWK beröringsfri mätning i x- och y-led Kestrel och Hawk är mätmikroskop med optisk bildskärm. Bilden är så bra att man gärna använder mätmikroskopet istället för ett konventionellt mikroskop, även vid avsyning. Bildskärmen är betydligt enklare och mer ergonomisk att titta i. Vid mätning skapar den knivskarpa bilden förutsättningar för mycket hög noggrannhet. Även konturer som är svåra att se t.ex. i en profilprojektor syns klart och tydligt. Mätvärden och bilder överförs lätt till PC. Vi klarar av mätområden upp till 200X150 mm. 14

15 DELO INDUSTRIAL ADHESIVES Behöver man över huvud taget löda med blyfritt? Man kan väl lika gärna använda ledande lim! Vi har fått frågan mer än en gång av våra kunder men saken är den att ledande lim ligger minst en 10 potens över blyfria lod i pris och dessutom är det på intet sätt bättre vad gäller ledningsförmåga, hållfasthet i fog eller hantering och förvaring. Det finns dock fall där ett ledande lim kan vara ett alternativ till lödning, tex när det finns en eller flera mycket värmekänsliga komponenter på kortet. Andra exempel där ledande lim kan användas är för kontaktering av flip-chips, bondade chip och flexfilmsanslutning till LCD-display. Delo är duktiga inom isotropt och anisotropt ledande lim och har i vissa fall unika produkter på dessa områden. Ett annat område där Delo har stora framgångar är acrylat, epoxibaserade UV och ljushärdande lim. Dessa lim används dels för sammanfogning, men även för att skydda och försegla komponenter inom elektronikindustrin. Fördelen med dessa typer av lim är den snabba härdtiden och de stora variationer av tekniska egenskaper som finns inom samma produktgrupper. Inom Smartcard-industrin är Delo världsledande när det gäller att täcka ett bondat microchip genom en sk. dam/fill. Här används det två olika UV lim, ett högvisköst som dam och ett lågvisköst som fill. Detta görs wet in wet och belyses sedan under ca 60 sekunder. Delo och Venso vill se sig som en samarbetspartner för att tillsammans med kunden hitta en helhetslösning, där alla är nöjda, både före, under och efter att limprojektet är genomfört. 15

16 VENSO Elektronik AB marknadsför lödstationer, tenn, lim, och verktyg för modern elektroniktillverkning samt en rad andra användningsområden. Vi arbetar enbart med internationellt välkända varumärken, t ex Almit, Cooper Tools, Weller, Erem, Vision Engineering, Hirox, Flexia och Delo. Göteborg: Ögärdesvägen 21, PARTILLE, Tel: , Fax: Stockholm: Box 316, SOLLENTUNA, Tel: , Fax: November 2005

Blyfritt lod SN100C, framtidens standard?

Blyfritt lod SN100C, framtidens standard? Blyfritt lod SN100C, framtidens standard? SN100C är en blyfri legering bestående av tenn (Sn) 99,3 % och koppar(cu) ca 0,7 % som är dopat med nickel (Ni). SN100C är patenterad av Nihon Superior i Japan

Läs mer

MTEK Rönninge. Lars-Gunnar Klang, MSc Tel: 0733-84 33 24 E-mail: lgk@mtek.se

MTEK Rönninge. Lars-Gunnar Klang, MSc Tel: 0733-84 33 24 E-mail: lgk@mtek.se MTEK Rönninge Lars-Gunnar Klang, MSc Tel: 0733-84 33 24 E-mail: lgk@mtek.se Kriterier för val av legering Kostnad/Tillgänglighet Toxicitet Smältpunkt/intervall Vätningsegenskaper Mekaniska egenskaper &

Läs mer

http://www.kennethshem.se/loedkurs.htm Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson

http://www.kennethshem.se/loedkurs.htm Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson Här följer en liten lödkurs som ska hjälpa er att löda till husbehov så ni slipper kall-lödningar och onödiga glappkontakter

Läs mer

Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel.

Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel. Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel.) Man skiljer på två typer av lödning. Mjuklödning och hårdlödning.

Läs mer

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan Miljöinformation Miljöinfoinformation 1. Inledning 1.1 Om detta dokument 1.2 Om Fjäråskupan 2. En fläktkupas livscykel 3. Råvaror 3.1 Materialsammansättning 3.2 Fläktsystemet 3.3 Elektronik & belysning

Läs mer

/2' Består av tenn legerat med bly

/2' Består av tenn legerat med bly /2' Består av tenn legerat med bly Lodet passerar vid stelnandet ett halvfast eutektiskt tillstånd. I detta temperaturintervall får fogen LQWH rubbas. /RGNDQOHJHUDVPHG Koppar Silver Vismut, kadmium, indium

Läs mer

Stenciler för rätt mängd lodpasta

Stenciler för rätt mängd lodpasta Stenciler för rätt mängd lodpasta WHITE PAPER Högprecisionsetsad, steppad stencil från HP Etch där stencilen är tjockare på de blanka områdena och tunnare på de matta. Notera att det är möjligt att tillverka

Läs mer

Fasta förband metaller

Fasta förband metaller Akademin för Innovation, Design och Teknik Fasta förband metaller PM 1,5 Högskolepoäng Kurs KPP039 Produktutveckling 3 HT2010 Skrivet av: Sista revideringsdatum: 2011-01-08 Examinator: Rolf Lövgren INNEHÅLL

Läs mer

Montering av kretskort 10-40X

Montering av kretskort 10-40X Byggbeskrivning programmerbar digital signaldekoder 10 40X 1[8] Montering av kretskort 10-40X Du har blivit ägare till en byggsats framtagen av signalsidan.se och Hemi konsult HB. Byggsatsen innehåller

Läs mer

Induktionsutrustning för värmebehandling och lödning

Induktionsutrustning för värmebehandling och lödning Induktionsutrustning för värmebehandling och lödning - 1 - Induktionsutrustning för medelfrekvens SEIT TSSS 25 kw, 40 kw, 50 kw Induktions generator med induktorhuvud på 2m slangpaket Ett eller två induktionshuvud.

Läs mer

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (6) TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Beteckning Tekniska Bestämmelser för mönsterkort och kretskort TBE 105 Utgåva 4 (S) Innehåll 1 ALLMÄNT...2 2 DEFINITIONER...2 3 PRODUKTKRAV...2

Läs mer

Dino-Lite ESD-säkra digitala mikroskop för elektronikindustrin

Dino-Lite ESD-säkra digitala mikroskop för elektronikindustrin Dino-Lite ESD-säkra digitala mikroskop för elektronikindustrin Ett komplett utbud av ESD-säkra digitala mikroskop Med Dino-Lite kan vi erbjuda ett komplett utbud av ESD-säkra digitala mikroskop och tillbehör

Läs mer

Typ Benämning Best.nr. Pris/st. Halogenlampa 2,5 V 188042. Batterihållare. Halogenlampa 3,5 V 288070. Typ Benämning Best.nr.

Typ Benämning Best.nr. Pris/st. Halogenlampa 2,5 V 188042. Batterihållare. Halogenlampa 3,5 V 288070. Typ Benämning Best.nr. Boreskop Kompakt inspektionsinstrument för inspektion av hålrum, spår m.m. med en diameter från 0,3 mm och ett djup från 5-250 mm. Instrumentet består av ett optiskt huvud innehållande linser, spegel och

Läs mer

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET.

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. TORQUE ELITE startade sin verksamhet 2014. Vi är ett ungt företag men personalen har lång efarenhet av arbete med moment-, lyft- och hydrauliska verktyg. Vi

Läs mer

Mikroskopering. Matti Hotokka Fysikalisk kemi

Mikroskopering. Matti Hotokka Fysikalisk kemi Mikroskopering Matti Hotokka Fysikalisk kemi Vad diskuteras Mikroskopens anatomi Sätt att belysa provet Praktiska aspekter Specialapplikationer Mikroskop Okular Objektiv Objektbord Kondensorlins Ljuskälla

Läs mer

Frontside Electronics har ett stort antal kunder och på kundlistan finns många kända och stora företag som spänner över ett mycket brett område.

Frontside Electronics har ett stort antal kunder och på kundlistan finns många kända och stora företag som spänner över ett mycket brett område. Snabbt, rätt och billigt Ett ständigt bekymmer för en kontraktstillverkare är att man inte kommer in i ett projekt så tidigt som man skulle önska och att kunden ofta inte är riktigt på det klara med vad

Läs mer

Mitutoyo lanserar helt nya Surftest SJ-210.

Mitutoyo lanserar helt nya Surftest SJ-210. Mitutoyo lanserar helt nya Surftest SJ-210. Med förbättrat handhavande, fler funktioner, bättre prestanda, fler analysmöjligheter och visningsval är den ett kraftfullt tillskott till Surftest SJ-serien

Läs mer

FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser. Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda

FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser. Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda Ingen situation är för svår Tror du att din situation är för krävande för en domkamera? Dags att tänka

Läs mer

MagniLink Vision. - möjligheternas system

MagniLink Vision. - möjligheternas system MagniLink Vision - möjligheternas system MagniLink Vision MagniLink Vision steget före MagniLink Vision har utformats för dig som användare, efter dina villkor för att du ska få uppleva en serie läskameror

Läs mer

Innehållsförteckning.

Innehållsförteckning. Metallarbete 1 Innehållsförteckning. Olika Metaller.! 4 Järn.! 4 Koppar.! 4 Mässing.! 4 Silver.! 4 Aluminium.! 4 Lödning! 5 Verktygskunskap! 6 Planering! 8 1. Skissa! 8 2. Design och formgivning.! 8 3.materialval!

Läs mer

Tillförlitlighet 2010

Tillförlitlighet 2010 Årets viktigaste konferens för dig som arbetar med produktion och konstruktion av elektronikhårdvara! SEMINARIUM & UTSTÄLLNING Klicka på knapparna för att få mer information! 26 OKTOBER 2010 PÅ STOCKHOLMSMÄSSAN

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

TAGARNO AS Sandøvej 4 8700 Horsens Denmark Tel: +45 7625 1111 Mail: mail@tagarno.com

TAGARNO AS Sandøvej 4 8700 Horsens Denmark Tel: +45 7625 1111 Mail: mail@tagarno.com 8 TAGARNO AS Sandøvej 4 8700 Horsens Denmark Tel: +45 7625 1111 Mail: mail@tagarno.com TAGARNO 2 Snabb bildtagning Delad skärm-funktion Förstoring upp till 320x Lätt höjdjustering SD-kort ESD säkerhet

Läs mer

LEICA FABRIKEN. Konsten att bygga objektiv.

LEICA FABRIKEN. Konsten att bygga objektiv. LEICA FABRIKEN Konsten att bygga objektiv. Varje enskilt Leica-objektiv är konstruerad med absolut precision i en omsorgsfull proces. LEICA FABRIKEN Konsten att bygga objektiv. Ärade fotografer, Leica

Läs mer

Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar

Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar 2 Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar Modern produktion kräver ständig effektivisering. Effektivisering i form av minskade produktionskostnader men också i form

Läs mer

DNU mönsterkortseminar Arendal 2008

DNU mönsterkortseminar Arendal 2008 DNU mönsterkortseminar Arendal 2008 Ytbehandlingar / Material IPC vs Perfag Bo Andersson Teknisk chef NCAB Definition av en ytbehandling En ytbehandling kan beskrivas som en beläggning, antingen metallisk

Läs mer

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Förslutning för alla behov Effektiv, pålitlig och användarvänlig Hela cirkulationen av sterilgods måste tas i

Läs mer

Lars Karlsson, TRIAB / Scandinavian Coating 2013

Lars Karlsson, TRIAB / Scandinavian Coating 2013 Pulverlackering på värmekänsligt material En ny marknad för användning av pulver! Lars Karlsson, TRIAB / Scandinavian Coating 2013 TRIAB / TRI INNOVATIONS AB Leverantör till industrin sedan 1971 Ålegårdsgatan

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

ARBETSANVISNING. PAROC Tejp. Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005

ARBETSANVISNING. PAROC Tejp. Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005 ARBETSANVISNING PAROC Tejp Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005 Byggboken på Paroc.se April 2010 ARBETSANVISNING PAROC Tejp Sid 2 PAROC Tejp

Läs mer

Placera ditt budskap där din målgrupp finns.

Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Se till att du finns där din målgrupp finns. Vi kallar det Pinpoint Media. Med Expands bärbara marknadsföringsdisplayer

Läs mer

Family Terrassmarkis. 31 maj 2013, 11:05. Family. Monteringsanvisning

Family Terrassmarkis. 31 maj 2013, 11:05. Family. Monteringsanvisning 31 maj 2013, 11:05 Family Family Monteringsanvisning Tack för att ni valt Draper Solskyddssytem! Vi hoppas ni ska vara nöjda med ert val och att produkten skänker precis den solskyddseffekt som ni förväntat

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

Medlemsguide till ETF v.1.1

Medlemsguide till ETF v.1.1 Medlemsguide till ETF v.1.1 Trevligt att Ni valt att bli en del av ElektroTekniska Föreningen! Vi är faktiskt väldigt glada att Ni blivit medlem! Föreningen kan kanske vid en första anblick verka invecklad,

Läs mer

INSTRUKTIONER LITT MAS/1908

INSTRUKTIONER LITT MAS/1908 Instruktion Mas/1908, Malmvagn v. 1.1 Sida 1 av 8 INSTRUKTIONER LITT MAS/1908 HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS Sax, att klippa loss detaljer Kniv, ex. typ brytkniv Nålfilar Tänger, långa platta varianter för

Läs mer

Miniräknare. Bra att veta när du ska köpa... miniräknare mikroskop / stereolupp ph-mätare ljudnivåmätare

Miniräknare. Bra att veta när du ska köpa... miniräknare mikroskop / stereolupp ph-mätare ljudnivåmätare Bra att veta när du ska köpa... miniräknare mikroskop / stereolupp ph-mätare ljudnivåmätare Miniräknare Solcellerna Solcellsräknare finns i två utföranden "Dual Power" och "Äkta solcellsräknare". Dual

Läs mer

Micro 850Z - 1000Z Screenmarkis. 09 apr 2014, 13:04. Micro 850Z-1000Z. Monteringsanvisning

Micro 850Z - 1000Z Screenmarkis. 09 apr 2014, 13:04. Micro 850Z-1000Z. Monteringsanvisning 09 apr 2014, 13:04 Micro 850Z - 1000Z Micro 850Z-1000Z Monteringsanvisning Tack för att ni valt Draper Solskyddssytem! Vi hoppas ni ska vara nöjda med ert val och att produkten skänker precis den solskyddseffekt

Läs mer

Geometrisk optik. Syfte och mål. Innehåll. Utrustning. Institutionen för Fysik 2006-04-25

Geometrisk optik. Syfte och mål. Innehåll. Utrustning. Institutionen för Fysik 2006-04-25 Geometrisk optik Syfte och mål Laborationens syfte är att du ska lära dig att: Förstå allmänna principen för geometrisk optik, (tunna linsformeln) Rita strålgångar Ställa upp enkla optiska komponenter

Läs mer

Geometrisk optik. Laboration

Geometrisk optik. Laboration ... Laboration Innehåll 1 Förberedelseuppgifter 2 Laborationsuppgifter Geometrisk optik Linser och optiska instrument Avsikten med laborationen är att du ska få träning i att bygga upp avbildande optiska

Läs mer

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren PM i Punktsvetsning Produktutveckling 3 KPP039 HT09 Lärare: Rolf Lövgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Svetsning...3 Historia...3 Medeltiden...3 1800-talet...3 1900-talet...3 Resistanssvetsning...3

Läs mer

U7/R7 Avancerad belysning i unik design

U7/R7 Avancerad belysning i unik design U7/R7 U7/R7 Avancerad belysning i unik design 2 ETAP U7/R7 U7 och R7 tar med sig morgondagens belysning till ditt hem. Båda armaturerna har med hjälp av LED+LENS -tekniken, utvecklats för allmänbelysning

Läs mer

Flare. Effektivitet och komfort med LED

Flare. Effektivitet och komfort med LED Flare Effektivitet och komfort med LED Flare Downlights och spotlights med LED-teknik Flare, ett unikt designkoncept Produktdesign Mun* Flare är en komplett familj runda downlights och spotlights. De ger

Läs mer

Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori

Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori Vi presenterar Fluke VT02 Visual IR Thermometer Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori Visuell inspektion Inga fel kan identifieras med blotta ögat Traditionell IR-termometer Optimerad

Läs mer

Bärbara mediadisplayer från Expand.

Bärbara mediadisplayer från Expand. Bärbara mediadisplayer från Expand. Funktion, kvalitet och design i fokus Expand erbjuder högkvalitativa, användarvänliga displayer för marknadsföring, varumärkesbyggande, information och presentationer.

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar

BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar INFORMATION > Egenskaper Elsvetsenheten

Läs mer

FORMICA MAGNETIC LAMINATE

FORMICA MAGNETIC LAMINATE FORMICA MAGNETIC LAMINATE Formica Magnetic är ett dekorativt laminat med alla fördelar och samma garanterade kvalitet som traditionella Formica laminat men med ytterligare fördelar perfekta för kommunikation

Läs mer

Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS

Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS UNDER EMBARGO TILL 22 AUGUSTI 2013 KL 06 Världens minsta kamera* med f/1.8, 24 mm vidvinkel, 5x optisk zoom (PowerShot

Läs mer

Minska slitaget med innovativ teknik och nya material

Minska slitaget med innovativ teknik och nya material Minska slitaget med innovativ teknik och nya material Välkommen till vår hårda värld Mälar Trading AB är ett familjeföretag som grundades 1983 av Lars Grip. Företagets specialitet är att leverera slitstarka

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

Power of Sun. Powerofsun Infravärmepaneler

Power of Sun. Powerofsun Infravärmepaneler Powerofsun Infravärmepaneler Infraröda värmepaneler är ett modernt, ekonomiskt värmesystem för bostäder, kontor, hotell, sjukhus, catering och produktionsanläggningar. Ungefär som traditionella kakelugnar

Läs mer

Produkthandbok. Del 2 Elektroder, Lod, Betmedel, Värmeskyddande material, Flussmedel, Termisk sprutning, Teknisk Information

Produkthandbok. Del 2 Elektroder, Lod, Betmedel, Värmeskyddande material, Flussmedel, Termisk sprutning, Teknisk Information Produkthandbok. Del 2 Elektroder, Lod, Betmedel, Värmeskyddande material, Flussmedel, Termisk sprutning, Teknisk Information TeroSystem TeroSystem AB Flöjelbergsgatan 16A 43137 Mölndal Tel: 031-3381700

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

D iamantsegment. För egen omsättning och reparation av diamantkärnborr

D iamantsegment. För egen omsättning och reparation av diamantkärnborr Sid 10.1 D iamantsegment För egen omsättning och reparation av diamantkärnborr Segment i absolut toppkvalitet med unik diamantpositioneringsteknik som erbjuder en extrem god skärförmåga, även i armeringsjärn,

Läs mer

Placera ditt budskap där din målgrupp finns.

Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Se till att du finns där din målgrupp finns.vi kallar det Pinpoint Media. Med Expands bärbara marknadsföringsdisplayer

Läs mer

Dekaler Skyltar Emblem Metabrite TM Overlayer Frontpaneler Membranpaneler Pekskärmar E.L - lampor

Dekaler Skyltar Emblem Metabrite TM Overlayer Frontpaneler Membranpaneler Pekskärmar E.L - lampor Dekaler Skyltar Emblem Metabrite TM Overlayer Frontpaneler Membranpaneler Pekskärmar E.L - lampor Välkommen till Danielson DANIELSON levererar industriell grafik för all typ av produktmärkning. Screentryckning

Läs mer

Temperaturgivare för industri och forskning

Temperaturgivare för industri och forskning Temperaturgivare för industri och forskning Pentronic din partner för säker temperaturmätning 1 Pentronic Det här är Pentronic Pentronic är en av Europas största tillverkare av industriella temperaturgivare.

Läs mer

Jaktradio och hörselkåpor med Bluetooth

Jaktradio och hörselkåpor med Bluetooth Sladdlös frihet Jaktradio och hörselkåpor med Bluetooth MIN JAKTHUND TESTAR MIN JAKTHUND Tänk dig att du rör dig fritt omkring i skog och mark med din hund. Samtidigt så kan du diskret kommunicera med

Läs mer

Elektronik när det måste fungera TM

Elektronik när det måste fungera TM Elektronik när det måste fungera TM Pålitlighet är vår hemmaplan 02 LEAB är specialister på kontraktstillverkning av elektronik som har en viktig sak gemensamt: Det MÅSTE fungera. Varje gång. Hela tiden.

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Huvudmus till Compact Rolltalk Tracker Pro

Huvudmus till Compact Rolltalk Tracker Pro Bruksanvisning Huvudmus till Compact Rolltalk Tracker Pro Art.nr.: 105 660 Rev D SE Innehåll Detta följer med produkten... 3 Installera Tracker Pro... 4 Anslutning av Tracker Pro... 4 Montera Tracker Pro...

Läs mer

60/30 Klassisk Stålhylla DESIGN BCI

60/30 Klassisk Stålhylla DESIGN BCI 60/30 Klassisk Stålhylla DESIGN BCI 60/30 KLASSISK STÅLHYLLA Funktionell, flexibel och estetisk 60/30 klassisk stålhylla är ett fristående hyllsystem som är resultatet av många års erfarenhet och framgång.

Läs mer

Silikoner i världsklass för globala lösningar

Silikoner i världsklass för globala lösningar Silikonlim/tätning Produkter för gjutning och inkapsling Värmeledande material Konforma beläggningar Smörjfett & Primers Silikoner i världsklass för globala lösningar 1-komponents lim/tätning ACC Silicones

Läs mer

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING www..se BETONGBORRNING OCH MEJSLING Du har köpt det bästa verktyget, nu kan du köpa det bästa tillbehöret för arbetsuppgiften. FRÅGA EFTER DEWALT BORR OCH

Läs mer

Anateo PdM. Anateo. 74 % av optikerna anser att Digital Surfacing ger progressiva glas av högsta kvalitet

Anateo PdM. Anateo. 74 % av optikerna anser att Digital Surfacing ger progressiva glas av högsta kvalitet Att välja rätt PROGRESSIVDESIGN har aldrig varit enklare BBGR:s breda sortiment av progressiva glas har utformats för att passa olika behov och önskemål om pris och prestanda. För första gången har vi

Läs mer

Toshiba lanserar tre nya Satellite-serier - Slimmad design, enastående val och prisvärd pekskärmanvändning

Toshiba lanserar tre nya Satellite-serier - Slimmad design, enastående val och prisvärd pekskärmanvändning Pressmeddelande Toshiba lanserar tre nya Satellite-serier - Slimmad design, enastående val och prisvärd pekskärmanvändning Stockholm, 2 juli 2013 Toshiba lanserar nu tre nya bärbara datorserier. Satellite

Läs mer

PXR-serien. Kontinuerlig bläckstråleskrivare. Överlägsenhet genom tekniken. Effektivitet och tillförlitlighet av världsklass.

PXR-serien. Kontinuerlig bläckstråleskrivare. Överlägsenhet genom tekniken. Effektivitet och tillförlitlighet av världsklass. Överlägsenhet genom tekniken. Effektivitet och tillförlitlighet av världsklass. Hitachis bläckstråleskrivare Hitachi har i över 30 års tid utvecklat och tillverkat bläckstråleskrivare baserad på den så

Läs mer

Confalt TÄNK DIG ETT SLITLAGER SÅ STARKT SOM BETONG, LIKA FLEXIBEL SOM ASFALT MEN UTAN FOGAR

Confalt TÄNK DIG ETT SLITLAGER SÅ STARKT SOM BETONG, LIKA FLEXIBEL SOM ASFALT MEN UTAN FOGAR Confalt TÄNK DIG ETT SLITLAGER SÅ STARKT SOM BETONG, LIKA FLEXIBEL SOM ASFALT MEN UTAN FOGAR LAGERHALL CONFALT - Stark, flexibel och fogfri beläggning EGENSKAPER Perfekt kombination av styrka och flexibilitet

Läs mer

Leica ScanStation 2 En ny nivå för laserscanners ökad scanhastighet och mångsidighet

Leica ScanStation 2 En ny nivå för laserscanners ökad scanhastighet och mångsidighet Leica ScanStation 2 En ny nivå för laserscanners ökad scanhastighet och mångsidighet Med en förbättrad scanhastighet på upp till 10 gånger snabbare och friheten som totalstationsegenskaperna ger, lyfter

Läs mer

VAKA. En ny generation passersystem

VAKA. En ny generation passersystem VAKA En ny generation passersystem VAKA En ny generation passersystem VAKA är ett passersystem avsett för såväl företag och förvaltningar som flerbostadsfastig heter. Istället för nycklar, som alltför

Läs mer

AutoTrac Universalsats 200

AutoTrac Universalsats 200 AutoTrac Universalsats 200 Introduktion till guidning John Deere GreenStar guidesystem ökar inte bara värdet på dina maskiner, det hjälper dig också att effektivisera din tid på fältet. John Deere erbjuder

Läs mer

Bildskärmar och synergonomi

Bildskärmar och synergonomi OptoNordic 2009 Bildskärmar och synergonomi Föreläsare: Niclas Rydell Email: rydell.niclas@gmail.com Syftet med föreläsningen En hjälp till er i arbetet men även privat Bildskärmen är länken mellan människa

Läs mer

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN Rörgenomföring POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution Rörgenomföring i polypropylen för mediumrör DN 15-250 Rörgenomföringssystem POLO-RDS evolution

Läs mer

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat).

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). Apparaten består av en justerbar mekanisk fördelare med plats för en

Läs mer

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv.

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Renovera med Weber genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Weber Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Syftet med renovering är att återställa

Läs mer

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB KVARTURET BRUKSANVISNING Innehåll Sida Beskrivning av funktionen 1 Inkodning av tidpunkt på ett bildkort 2 Lägga i och ta ur bildkort 3 Kontroll och inställning av den inbyggda klockan 3 Användning av

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR

ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR Miljövänlig och kostnadseffektiv lösning med Nikkon LEDXION RÄTT LED För att möta dagens belysningskrav arbetar NIKKON med världsledande

Läs mer

SORTIMENT. WZ introducerar bambu i kontorsvärlden. WZ Office AB www.wzoffice.se

SORTIMENT. WZ introducerar bambu i kontorsvärlden. WZ Office AB www.wzoffice.se SORTIMENT 2006 WZ introducerar bambu i kontorsvärlden. WZ Office AB www.wzoffice.se "Framtidens möbler är estetiskt tilltalande och har funktioner som stödjer användaren i sitt arbete. De ska vara lätta

Läs mer

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma.

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Har nu Multipointantimaskeringsteknik med integrerad spraydetektering Oöverträffade Bosch-teknologier förbättrar

Läs mer

Lösningarna inlämnas renskrivna vid laborationens början till handledaren

Lösningarna inlämnas renskrivna vid laborationens början till handledaren Geometrisk optik Förberedelser Läs i vågläraboken om avbildning med linser (sid 227 241), ögat (sid 278 281), färg och färgseende (sid 281 285), glasögon (sid 287 290), kameran (sid 291 299), vinkelförstoring

Läs mer

Februari 2011. Invacare informerar INNEHÅLL: Manuella rullstolar. Elrullstolar, scootrar, drivaggregat, oxygen. Gång- och hygienhjälpmedel

Februari 2011. Invacare informerar INNEHÅLL: Manuella rullstolar. Elrullstolar, scootrar, drivaggregat, oxygen. Gång- och hygienhjälpmedel INNEHÅLL: Sid 1-5 Sid 6-8 Sid 9-10 Elrullstolar, scootrar, drivaggregat, oxygen Gång- och hygienhjälpmedel Lock till länkhjulshus Rea Spirea2 / 2TV / 3 / 4NG Den 10 januari 2011 infördes ett nytt täcklock

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X-SERIEN ÄR VERKLIGEN NÅGOT EXTRA. Den höga japanska kvalitén har utvecklats i Sverige för vårt

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Waste is what is left when imagination fails

Waste is what is left when imagination fails Waste is what is left when imagination fails Forskargruppen Industriell Materialåtervinning startade Januari 2007 genom en donation från Stena Metall 5 seniora forskare och 9 doktorander + 2 associerade

Läs mer

Bärbara mediadisplayer från Expand.

Bärbara mediadisplayer från Expand. Bärbara mediadisplayer från Expand. Funktion, kvalitet och design i fokus Expand erbjuder högkvalitativa, användarvänliga displayer för marknadsföring, varumärkesbyggande, information och presentationer.

Läs mer

Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera

Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera Den digitala bilden. Det finns två huvudtyper av digitala bilder på datorn. Den ena bildtypen är uppbyggd av pixlar. Vill man göra det lätt för sig, översätter

Läs mer

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt.

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt. Inlämning steg 2 2.1 Beställaren vill lansera produkten som effektiv, praktisk, miljövänlig och framför allt ergonomisk. En analys av produktens livscykel har gjort. Livscykeln har delats in i olika steg

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Operatörsbordssystem

Operatörsbordssystem Operatörsbordssystem Genomtänkta totallösningar för avancerade datorarbetsplatser med många bildskärmar Trivsam ergonomi märks på resultatet Nyckeln till väl fungerande kontrollrum och driftcentraler är

Läs mer

HUR BYGGER MAN SMART?

HUR BYGGER MAN SMART? HUR BYGGER MAN SMART? HUR KAN ALLA TJÄNA PÅ BYGGPROCESSEN? Vi har tänkt mycket på det här. Enkelt uttryckt handlar bra byggnation om att bygga med genomtänkta lösningar som gör det så svårt som möjligt

Läs mer

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd använder en ny kombination av zink, ihåliga glaspärlor och en upphovsrättsskyddad aktivator som aktiverar zinken och förbättrar

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR URURU SARARA Total komfortlösning VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR EN NY KOMPLETT SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X-SERIEN ÄR VERKLIGEN

Läs mer

Projekt "Kabelsökare" ver 1.4

Projekt Kabelsökare ver 1.4 Projekt "Kabelsökare" ver 1.4 Kan du, väckt mitt i natten, redovisa för 4011:ans pinnkonfiguration och offsetkompensera en 741:a på minst två olika sätt kan du sluta läsa. Kasta en blick på schemat och

Läs mer

Minimalt med energi och underhåll - Maximalt med ljus. LED-Lightpipes - Komplett belysningslösning för P-garage, tunnlar & stationsmiljöer

Minimalt med energi och underhåll - Maximalt med ljus. LED-Lightpipes - Komplett belysningslösning för P-garage, tunnlar & stationsmiljöer Minimalt med energi och underhåll - Maximalt med ljus LED-Lightpipes - Komplett belysningslösning för P-garage, tunnlar & stationsmiljöer Vi såg tidigt möjligheter och utmaningar inom trafikbelysning...

Läs mer

Hårdvaruprojekt. Intro-lektion

Hårdvaruprojekt. Intro-lektion Hårdvaruprojekt Intro-lektion Kalender Förberedelser klara: måndag 31 mars Möten med handledare: 31 mars-4 april Förberedelser kommenterade: 2 april Presentationsbilder till redovisningen mejlade till

Läs mer