BARN ALLMÄNTILLSTÅND. Barn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BARN ALLMÄNTILLSTÅND. Barn"

Transkript

1 BARN ALLMÄNTILLSTÅND Det kan vara svårt att bedöma hur sjukt ett barn är. får inte alltid typiska besvär från det organ som är sjukt. Ibland blir de enbart allmänpåverkade. Tecken på att barnets allmäntillstånd är påverkat kan vara: att barnet inte vill äta och dricka att barnet inte orkar leka att barnet inte orkar sitta uppe att barnet inte orkar prata att barnet inte kissar Flera av barns åkommor eller sjukdomar måste behandlas på ett sätt som skiljer sig från vuxenbehandling. Om föräldrarna känner ett behov av att få råd, bör de i första hand vända sig till barnavårdscentral eller distriktssköterska. Boken innehåller följande avsnitt som berör åkommor hos barn: Blöjdermatit sid 33 Diarré och kräkningar hos barn sid 64 Förstoppning hos barn sid 69 Hosta sid 124 Huvudlöss sid 56 Skorv sid 62 Snuva hos barn sid 128 Springmask sid 79 Spädbarnskolik sid 80 Svinkoppor sid 49 Torsk sid 91 Vårtor sid 53 Åksjuka sid 132 Öronvärk sid 134 Dessutom finns följande allmänna avsnitt: sjukdomar - en översikt sid 12 Vaccination inom - och skolhälsovården sid 14 Feber hos barn sid 15 Förgiftning sid 17 11

2 BARNSJUKDOMAR EN ÖVERSIKT Sjukdom Inkubationstid * Smittsamhet/Immunitet ** Symtom Femte sjukan 4-15 dagar Höstblåsor (hand-, fotoch munsjuka) 2-7 dagar Kikhosta 7-14 dagar Mässling 9-14 dagar Påssjuka dagar Måttlig smittsamhet. Troligen mycket god och långvarig immunitet. Hög smittsamhet, ofta i epidemier. Troligen långvarig immunitet. Smittsamheten är störst de första veckorna även innan kikningarna inträffar. under 1 år bör så långt det är möjligt skyddas mot smitta. Immuniteten är god, men vuxna kan återinsjukna. Från första host- och snuvsymtomen t o m 2-3 dagar efter det att utslagen visat sig. Livslång immunitet. Smitta från 6 dagar före svullnad t o m 9 dagar efter svullnadens början. Livslång immunitet. Utslag, börjar i ansiktet med intensivt rodnande kinder och därefter girlangformat utslag på sträcksidorna av armar och ben. Ibland lätt feber. Blåsor i munhålan, på händer och fötter. Ibland feber och eventuellt illamående. Börjar ofta som en förkylning, lätt feber, tilltagande hosta. Efter 1 2 veckor hostattacker med kikningar (svårt att dra andan, tjutande inandning). Rikligt med segt slem som kräks upp i samband med hostattackerna. Efter 3-4 veckor minskar hostan. För spädbarn kan kikhostan vara mycket besvärlig och livshotande. Extremt sällsynt p g a allmän vaccination. Feber, hosta, snuva, infl ammerade ögon, ljusskygghet. Efter 2-3 dagar storprickigt rött utslag. Extremt sällsynt p g a allmän vaccination. Svullnad av kinden framför öronen, haka och hals, enkel eller dubbelsidig. Feber. Ofta hjärnhinneretning. Röda hund dagar Scharlakansfeber 1-7 dagar Tredagarsfeber 7-17 dagar Vattenkoppor dagar Smittar 2 dagar före t o m 2 dagar efter det att utslagen visat sig, eventuellt längre. Utsätt inte gravida för smittan. Livslång immunitet. Smittfrihet 2 dagar efter påbörjad penicillinbehandling. Sjukdomen kan återkomma. Smittar måttligt under feberperioden. Troligen livslång immunitet. Smittar från någon dag innan blåsorna syns till blåsorna torkat (vanligen efter en vecka). Utsätt inte gravida eller äldre för smitta. Livslång immunitet. Extremt sällsynt p g a allmän vaccination. Lindriga förkylningssymtom. Rött hudutslag, svullna nackkörtlar, vanligen obetydlig feber. Ledvärk särskilt hos vuxna. Feber, halsont, smultrontunga, ibland kräkningar, fi nprickigt utslag på bålen. Senare fjällar händer och fötter. Feber tre dagar. Då febern sjunker, röda hudutslag som försvinner efter 1-3 dagar. Blåsformigt utslag som kommer i omgångar och efterlämnar skorpor. Trötthet, huvudvärk, måttlig feber. * Inkubationstid = tiden mellan smitta och sjukdomens utbrott ** Immunitet = oemottaglighet för smitta. 12

3 Behandling Åter till förskola/skola Eventuellt febernedsättande medel. Eventuellt smärtstillande medel om barnet har ont i munhålan. får vistas ute. Antibiotika i tidigt skede till barn under 1 år och förebyggande till barn under 6 mån. Äldre barn behandlas om det finns barn under 1 år i hemmet. Hostmedicin har oftast dålig effekt. Ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet, se sid 14. Eventuellt febernedsättande medel. Kontakta BVC eller vårdcentral vid slöhet, andningssvårighet, huvudvärk och kräkning. Ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet, se sid 14. Eventuellt febernedsättande medel. Kontakta BVC eller vårdcentral vid svår huvudvärk eller kräkningar. Ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet, se sid 14. Eventuellt febernedsättande medel. Ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet, se sid 14. Kontakta sjukvården. Vid scharlakansfeber ges antibiotika. Tidigast två dagar efter påbörjad penicillinbehandling. Vila. Eventuellt febernedsättande medel. Eventuellt febernedsättande och klådstillande medel. 13

4 VACCINATION INOM BARN- OCH SKOLHÄLSOVÅRDEN Vaccinationsprogram - allmän del, för barn födda 1986 till och med 2001 BARNHÄLSOVÅRD SKOLHÄLSOVÅRD Ålder 3 mån 5 mån 12 mån 18 mån 5-6 år 10 år 12 år Årskurs 4 6 Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib a) Mässling Påssjuka b) Röda hund I II III IV I IV II a) b) SOSFS 1988:7. Från 1993; 1992:20. Från 1996; 1996:1, från 2005; dos IV: 2005:18. Vaccinationsprogram - allmän del, för barn födda 2002 och senare BARNHÄLSOVÅRD SKOLHÄLSOVÅRD Ålder Årskurs Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib Mässling Påssjuka Röda hund 3 mån 5 mån 12 mån 18 mån 5-6 år 6-8 år år I II III IV V I II SOSFS 2006:22 14

5 FEBER HOS BARN KONTAKT MED SJUKVÅRDEN Vem? Om ett barn under 3 månader får feber. Innan febernedsätttande läkemedel ges till barn under 6 månader. Första gången barnet får feberkramp. Symtom? Vid slöhet/omtöckning. Vid allmänpåverkan/medvetanderubbningar. Vid nackstelhet. Vid andningssvårigheter. Vid svåra sväljningsbesvär och hög feber. Vid feber kombinerad med diarré och kräkningar (särskilt små barn pga vätskeförlust). Om barnet har mycket ont i magen. Vid återkommande feber utan andra symtom. Tid? Om febern efter 3 dygn har gått ner, men sedan åter stiger. Vid feber i mer än 4 5 dygn. s normala kroppstemperatur är oftast högre än hos vuxna och stora variationer förekommer från barn till barn. I praktiken kan man säga att en morgontemperatur i vila upp till 38ºC är helt normalt till två års ålder. Därefter upp till 37,5ºC under förskoleåldern. får lätt så kallad rörelsetemperatur, det vill säga att temperaturen kan gå upp avsevärt om barnet leker livligt, skriker eller gråter. s feber kan ofta inom loppet av någon timme stiga till över 40ºC. Feber mellan 40 41ºC behöver man vanligen inte oroa sig för, den är bara ett symtom på sjukdom. Det är mycket viktigare att se hur barnet mår i övrigt (allmäntillståndet). BEHANDLING Feber är oftast ett tecken på en infektion och kroppens sätt att motarbeta denna. Det är därför normalt och i allmänhet bra att barn får feber vid infektioner och följaktligen något som inte nödvändigtvis behöver behandlas. 15

6 ALLMÄNNA RÅD Rikligt med dryck är viktigt vid feber. Håll rummet svalt och vädrat, men undvik utkylning. När barnet ligger, ta av filtar och täcken. Ett lakan räcker bra. Låt gärna barnet vara uppe, men sätt ett par sockor på fötterna. Undvik fysisk ansträngning. med feber ska vara hemma. FEBERNEDSÄTTANDE MEDEL Var försiktig med febernedsättande medel. Ge det endast om barnet har besvär av febern, t ex för att lättare kunna dricka eller för att barnet ska må bättre om det kinkar. Alvedon, Panodil eller Reliv (paracetamol) är förstahandspreparat mot feber och smärta hos barn. Dosering: mg/kg kroppsvikt som enkeldos, se tabell nedan. Oral lösning 24 mg/ml (sockerfri) Suppositorier 05 kg (ca 3 mån): 02,5 ml kg (ca 3 mån 1 år): 60 mg 10 kg (ca 1 år): 05 ml kg (ca 1 3 år): 125 mg 15 kg (ca 3 år): 07,5 ml kg (ca 3 7 år): 250 mg 20 kg (ca 5 år): 10 ml kg (ca 7 12 år): mg 25 kg (ca 7 år): 12,5 ml 30 kg (ca 9 år): 15 ml 40 kg (ca 12 år): 20 ml Doserna kan upprepas var 4:e - 6:e timme, högst 4 gånger per dygn. Ibuprofen kan användas i egenvård då paracetamol ej givit önskad febernedsättande effekt. Alindrin, Ibumetin och Ipren tabletter 200 mg är godkänd för egenvård från 6 års ålder. Dosering för barn 6-12 år (över 20 kg) är 1 tablett à 200 mg 1-3 gånger per dygn. Ibumetin och Ipren oral suspension 20 mg/ml samt Ipren suppositorier 125 mg är godkänd för egenvård från 6 månaders ålder. Dosering: 5-7,5 mg/kg kroppsvikt som enkeldos, se tabell nedan. Oral suspension 20 mg/ml Suppositorier 125 mg kg (ca 6 12 mån): 02,5 ml x kg (ca 6 mån 3 år): 1/2 supp x ,5 kg (ca 1 2 år): 02,5 ml x kg (ca 3 9 år): 1 supp x ,5 25 kg (ca 3 7 år): 05,0 ml x kg (ca 9 13 år): 2 supp x kg (ca 8 12 år): 10,0 ml x

7 Acetylsalicylsyrapreparat som Magnecyl eller liknande rekommenderas inte till barn. Risk för akut förgiftning finns även vid en måttlig dosering. Acetylsalicylsyra ska inte ges till barn och ungdom under 18 år med feber, utan att läkare först tillfrågats (se Smärtstillande läkemedel sid 100). MÄTNING AV TEMPERATUREN Temperaturen tas helst på morgonen innan barnet stiger upp eller när barnet vilat en stund. Den säkraste metoden är att mäta temperaturen i ändtarmen. Lite salva på termometern gör att den glider lättare. Var försiktig när temperaturen tas på barn så att termometern inte förs in för långt. FÖRGIFTNING ÅTGÄRDER VID FÖRGIFTNING Åk direkt till sjukhus eller ring 112 efter ambulans: Vid andningsbesvär eller medvetslöshet Vid icke akuta förgiftningssituationer: Ge dryck för att späda ut giftet. Ring Giftinformationscentralen, , eller ring 112. Ha alltid medicinskt kol hemma. FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER Det stora flertalet förgiftningsolyckor inträffar bland barn under 4 års ålder. Tillbuden börjar uppträda från åtta månaders ålder, de flesta inträffar när barnen är mellan 2-3 år. Det är under den mest aktiva utvecklingsperioden när barn blir mer och mer intresserade av sin omgivning. De har också förmåga att förflytta sig och börjar utveckla en avancerad finmotorik. Under denna period måste vuxna tänka på att: Låsa in giftiga och skadliga ämnen t ex maskindiskmedel, läkemedel, frätande kemikalier, lösningsmedel. OBS! Förvara aldrig läkemedel i något annat än sin ursprungliga förpackning. Förvara aldrig farliga lösningar i t ex läskedrycks- eller saftflaskor. Tänk även på garaget och snickarboden. Vissa växter och bär är giftiga t ex gullregn, idegran, liljekonvalj och tibast. 17

8 Vissa svampar är giftiga t ex vit flugsvamp, lömsk flugsvamp, vissa spindelskivlingar och stenmurkla. Plocka undan askkoppar, cigaretter, snus och tobak. MEDICINSKT KOL Småbarnsföräldrar rekommenderas att alltid ha medicinskt kol hemma. Medikol brusgranulat 5 x 5 g är en lämplig förpackning. Medicinskt kol binder och oskadliggör många ämnen. Man ska däremot aldrig ge medicinskt kol utan att först kontakta sjukvården eller Giftinformationscentralen för att inhämta råd om det är lämpligt. 18

ÖREBRO LÄNS LANDSTING

ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ta hand om dig! Det är viktigt att ta hand om sin hälsa. Lindriga sjukdomsbesvär kan man ofta klara av på egen hand. Det kallas för egenvård. Egenvård innebär att du själv kan känna

Läs mer

En handbok för förskolepersonal och föräldrar

En handbok för förskolepersonal och föräldrar Sjuka barn Illustration: Marie En handbok för förskolepersonal och föräldrar Barnhälsovården Dalarna En handbok för förskolepersonal och föräldrar Innehåll Allmänt... 3-4 Hygienregler... 5 Medicinering

Läs mer

En handbok för förskolepersonal och föräldrar

En handbok för förskolepersonal och föräldrar Sjuka barn Illustration: Marie En handbok för förskolepersonal och föräldrar Barnhälsovården Dalarna En handbok för förskolepersonal och föräldrar Innehåll Allmänt... 3-4 Hygienregler... 5 Medicinering

Läs mer

När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem

När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem Denna skrift är utarbetad av Barnhälsovårdsenheten och Smittskydd, Landstinget i Värmland Utgivningsår 1997,

Läs mer

Information till dig som är förälder

Information till dig som är förälder Information till dig som är förälder Varför får inte mitt barn antibiotika? När ditt barn är sjukt önskar du som förälder självklart att det ska tillfriskna så fort som möjligt. En vanlig fråga blir då,

Läs mer

Information till dig som är förälder

Information till dig som är förälder Information till dig som är förälder Varför får inte mitt barn antibiotika? När ditt barn är sjukt önskar du som förälder självklart att det ska tillfriskna så fort som möjligt. En vanlig fråga är då,

Läs mer

När ditt barn blir sjukt!

När ditt barn blir sjukt! När ditt barn blir sjukt! Denna skrift är framtagen av Smittskydd Skåne i samarbete med Barnhälsovårdsenheterna i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Innehåll Till föräldrar med barn i barnomsorgen!

Läs mer

Vanliga sjukdomar A-Ö

Vanliga sjukdomar A-Ö Vanliga sjukdomar A-Ö Diarré och kräkningar ( maginfluensa, magsjuka ) Inkubationstiden för tarminfektioner varierar eftersom de kan orsakas av olika virus, bakterier eller parasiter. Virus är den vanligaste

Läs mer

Hur gör vi när barnen blir sjuka?

Hur gör vi när barnen blir sjuka? Hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Barnhälsovården i samarbete med Smittskydd Halland Innehåll Till dig som har ditt barn i förskola 2 Allmänt 3-4 Kontaktuppgifter

Läs mer

När ditt barn blir sjukt. Information till föräldrar med barn i förskola

När ditt barn blir sjukt. Information till föräldrar med barn i förskola När ditt barn blir sjukt Information till föräldrar med barn i förskola 1 På webbplatsen www.1177.se hittar du egenvårdsråd, texter om barn och hälsa och familjeliv samt öppettider, telefonnummer och e-tjänster

Läs mer

Till föräldrar med barn i förskoleåldern. Råd kring barns vardagsinfektioner

Till föräldrar med barn i förskoleåldern. Råd kring barns vardagsinfektioner Till föräldrar med barn i förskoleåldern Råd kring barns vardagsinfektioner Innehåll Inledning Barn är ofta infekterade 1 Om barnet ofta är sjukt 2 Barnhälsovården i förskolan 2 Råd vid vanliga symtom

Läs mer

När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp?

När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp? När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp? Råd till dig som har barn i kommunal barnomsorg Du kommer säkert många gånger att ställas inför frågan: Är mitt barn tillräckligt friskt för att vistas

Läs mer

Råd kring barns vardagsinfektioner. Till föräldrar med barn i förskoleåldern. Reviderad 2015-03-18

Råd kring barns vardagsinfektioner. Till föräldrar med barn i förskoleåldern. Reviderad 2015-03-18 Råd kring barns vardagsinfektioner Till föräldrar med barn i förskoleåldern Reviderad 2015-03-18 Mitt barn är sjukt vad kan jag göra? Kan det gå till förskolan eller ska det stanna hemma? Innehållsförteckning

Läs mer

När Ditt barn blir sjukt!

När Ditt barn blir sjukt! När Ditt barn blir sjukt! Denna skrift är framtagen av Smittskydd Skåne i samarbete med Barnhälsovårdsenheterna i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Innehåll Till föräldrar med barn i barnomsorgen!...

Läs mer

hur gör vi när barnen blir sjuka?

hur gör vi när barnen blir sjuka? hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Denna broschyr riktar sig till föräldrar med barn i förskolan, den är tänkt som en hjälp på vägen när barnen blir sjuka. För informationen

Läs mer

Smittsamma sjukdomar i Barnomsorgen

Smittsamma sjukdomar i Barnomsorgen Smittsamma sjukdomar i Barnomsorgen Innehåll Allmänt. 2 Råd för att förebygga smittspridning 2 Allmänt om infektioner.. 3 Vanliga infektionssjukdomar och infektionssymtom (i bokstavsordning). 4 Barnhälsovården

Läs mer

När barnet är sjukt. Bra tips. Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller

När barnet är sjukt. Bra tips. Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller När barnet är sjukt Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller Bra tips När barnet är sjukt Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor 6

Läs mer

När ditt barn blir sjukt

När ditt barn blir sjukt När ditt barn blir sjukt 1 Innehåll Sidan Infektioner hos förskolebarn... 4 Barnets infektioner och immunförsvar... 4 Antibiotika... 4 Minska smittan i förskolan... 4 Råd vid infektioner... 5 Feber...

Läs mer

Fakta om förkylningar

Fakta om förkylningar Fakta om förkylningar Förkylning beror på virus och kan därför inte botas. Men besvär som en förkylning kan ge kan lindras. Vanligaste besvären är snuva, nästäppa, hosta och feber. Ett annat ord för förkylning

Läs mer

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 19 Barnhälsovården i förskolan

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 19 Barnhälsovården i förskolan När barnet är sjukt Ska barnet vara hemma eller i barngrupp? Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleverksamheten. innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor

Läs mer

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan När barnet är sjukt Ska barnet vara hemma eller i barngrupp? Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleverksamheten. Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor

Läs mer

Anvisningar för sjuka barn

Anvisningar för sjuka barn Anvisningar för sjuka barn i Solnas förskoleverksamhet Den här skriften är ett gemensamt dokument för smittskyddsläkaren, barnavårdscentralerna och förskoleverksamheten i Solna. Den bygger på Socialstyrelsens

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet Det svenska vaccinationsprogrammet FÖR BARN Information till föräldrar Innehåll Till dig som är förälder 1 Varför vaccinerar man? 3 Hur fungerar vacciner? 4 Vilket skydd ger vaccination? 4 Hur går vaccination

Läs mer

Inledning. Smittor på förskolor

Inledning. Smittor på förskolor Sjukdomspolicy 2013 Inledning Vi vill genom vår sjukdomspolicy tydliggöra våra riktlinjer vid sjukdom, minska smittspridning och informera om de vanligaste smittorna inom förskolan. Vi har utformat vår

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

Om utbildningsmaterialet: Barn, infektioner och antibiotika Tips till dig som handledare Förkyld? Tips och råd vid snuva, hosta och halsont.

Om utbildningsmaterialet: Barn, infektioner och antibiotika Tips till dig som handledare Förkyld? Tips och råd vid snuva, hosta och halsont. Om utbildningsmaterialet: Barn, infektioner och antibiotika Tips till dig som handledare Bildspelet omfattar 20 bilder. Till varje bild har vi lagt en hjälptext med bakgrundsfakta kring bildens innehåll.

Läs mer

Strama Region Skåne. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär.

Strama Region Skåne. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Denna information är utgiven 2008-09-30 av Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning

Läs mer

Varför gråter Knubbe?

Varför gråter Knubbe? Varför gråter Knubbe? En liten skrift för barn och vuxna om barn, smärta och läkemedel från AstraZeneca Basläkemedel AstraZeneca Knubbe gråter, men kan inte berätta varför. Det kanske kniper, svider, sticker

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING

ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ta hand om dig! Det är viktigt att ta hand om sin hälsa. Lindriga sjukdomsbesvär kan man ofta klara av på egen hand. Det kallas för egenvård. Egenvård innebär att du själv kan känna

Läs mer

ÖRON-NÄSA-HALS ALLERGIBESVÄR I NÄSA OCH ÖGON KONTAKT MED SJUKVÅRDEN. Symtom? Tid?

ÖRON-NÄSA-HALS ALLERGIBESVÄR I NÄSA OCH ÖGON KONTAKT MED SJUKVÅRDEN. Symtom? Tid? ÖRON-NÄSA-HALS ALLERGIBESVÄR I NÄSA OCH ÖGON Symtom? Vid andningssvårigheter, pipande andning vid kroppsansträngning eller ihållande hosta under natten. Om endast ena ögat är irriterat. Vid allergibesvär

Läs mer