FTI i framtiden. Presentation av enkätresultat. Vårkonferensen i Nyköping, mars 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FTI i framtiden. Presentation av enkätresultat. Vårkonferensen i Nyköping, 27 28 mars 2012"

Transkript

1 FTI i framtiden Presentation av enkätresultat Vårkonferensen i Nyköping, mars 2012

2 Varför en enkät? Syftet med enkäten var helt enkelt att få underlag från föreningens medlemmar om vad styrelsen och föreningen borde prioritera att arbeta med i framtiden.

3 Kort om enkätens utformning Enkäten bestod av tio blädderblocksblad på vilka åtta mål (som föreningen kan sträva mot) samt två tilläggsfrågor var uppskrivna. Deltagarna fick ge sina synpunkter på varje mål och fråga.

4 Mål och frågor Mål och frågor som var listade på varsitt blädderblocksblad: Mål 1 Erbjuda möjlighet för nätverkande och kontaktskapande teknikinformatörer emellan Mål 2 Erbjuda möjlighet för medlemmarna till fortlöpande kompetensutveckling Mål 3 Verka för att höja kvaliteten i teknisk dokumentation Mål 4 Verka för att höja yrkets anseende Mål 5 Fortlöpande bevaka utvecklingen inom teknikinformation Mål 6 Medverka till att ett gott tekniskt språk utvecklas Mål 7 Medlemsnyttan skall vara så intressant att Sveriges teknikinformatörer skall uppfatta föreningen som en naturlig partner Mål 8 Aktivt sträva mot stärkt ekonomi

5 Om enkätsvaren Flera svar handlade om samma saker men var listade under olika mål. Därför har styrelsen valt att presentera svaren i grupper om vad svaren handlar om och inte under respektive mål. Utökad konferens Göra FTI mer synligt utanför den egna kretsen Medlemskap Om webbplatsen och nyhetsbrev Stärka yrkesrollen och nyttan med god teknikinformation FTIs möjlighet att utöva inflytande FTIs medverkan till att ett gott tekniskt språk utvecklas Kompetensutveckling i form av externa kurser Kompetensutveckling i föreningens egen regi Tipsa om utbildningar Dela med sig av kompetens Trendspaning, omvärldsbevakning och utveckling Diskussionsgrupper på nätet Övrigt

6 Kort om styrelsens kommentarer Sammanställningen listar samtliga enkätsvar/förslag för vilka styrelsen också ger kommentarer. Vissa förslag har redan åtgärdats, vissa förslag kommer att åtgärdas inom kort. Det finns dock ingen möjlighet för styrelsen att arbeta med samtliga förslag, varför vissa förslag skjuts på framtiden. Nu till enkätsvaren...

7 Utökad konferens 2 dagars konferens med middag och mingel för medlemmar (Mål 1) Tvådagars konferens med möjlighet till mer nätverkande och chans att testa produkter (Mål 1) Ordna med FTI möte med ex vis middag + övernattning för att hinna knyta kontakter och lära känna medlemmar (Mål 1) Ja, Konferenser men inte enbart föreläsare utan diskussionsgrupper kring TI frågor (Mål 1) Tydligare mål med FTI dagen (Mål 1) Höst/vår konferenser mycket bra fortsätt jaga bra föreläsare (Mål 7)

8 Om utökad konferens Styrelsens kommentarer: Redan nu till våren kommer vi prova att ha en utökad konferens, vilket vi hoppas faller väl ut. På denna konferens kommer vi förutom traditionella föredrag också utöka med workshops samt diskussionsgrupper. Redan på förra konferensen hade vi produktpresentationer, vilket vi hoppas få till även fortsättningsvis. Vi är tacksamma för all förslag på bidrag till konferenserna.

9 FTI mer synligt utanför den egna kretsen FTI måste bli mer allmänt känt, att höja anseendet för yrket har annars ingen effekt (Mål 4) Marknadsföra och förklara för marknaden vad FTI är (Mål 4) Informera utbildningsanstalter om att FTI finns och vad FTI gör (Mål 4) Sprid information om FTI hos företag > mer marknadsföring! (Mål 4) Vet alla teknikinformatörer att FTI finns? Reklam! Ex. i samband med olika utbildningar för tekniska skribenter (Mål 4) FTI ambassadörer (Mål 4) FTI borde sälja in sig till teknikföretagen som en organisation där det är bra att visa upp sig för teknikinformatörsrekrytering (Mål 5) Mer PR för FTI Vet man ej om FTI från början, hur vet man då om FTI och dess webbplats? Mer reklam alltså (Mål 8) FTI ambassadörer ut på företagen och marknadsföra FTI (Mål 8) Synas i alla teknikinfo utbildningssammanhang! (Mentorer?) (Mål 7) Sluta be om ursäkt för att vi finns! (Mål 4)

10 Om att synliggöra FTI utanför den egna kretsen Styrelsens kommentarer: Informationen om föreningen har förtydligats på föreningens webbplats: &view=article&id=99&itemid=82 (Om föreningen) I övrigt bra idéer, vi lägger dem på listan över saker att titta på längre fram. Har du egna förslag på hur du kan bidra till att göra FTI synligare. Hör av dig!

11 Medlemskap Gör en analys av alla ännu icke medlemmar. Varför är de inte med. På de stora konsultbolagen inom området (Sigma, Semcon och Sörman) finns det många ännu icke medlemmar. Håll koll på vilka nya teknikinformatörer som anställs och jaga dessa aktivt. (Mål 7) För att attrahera till medlemskap i FTI. Ett brett och relevant utbud av kurser och seminarier/föreläsningar för kompetensutveckling som informatör/skribent/ Därtill i sådant format/omfattning att det går att kombinera med arbetet: Korta men gärna intensiva kurstillfällen eller seminarietillfällen, på flera orter! (Mål 7) Arbetsplatsombud som propagerar men då måste det finnas verkliga fördelar med att vara medlem. Certifieringen efterfrågas inte och många arbetsgivare betalar inte för en dags frånvaro pga konferens (Mål 1) Företagsmedlemsskap (Mål 8) Aktivt arbeta för att stora företag betalar medlemsavgift för alla anställda teknikinformatörer (Mål 8) Reklam, även så att företag inte enbart enskilda personer blir varse om FTI (Mål 8) Välkomstpaket för nya medlemmar ex. Rabatt på x antal utbildningar, inbjudan till nästföljande konferens mm (Mål 7) Varje medlem försöker värva en medlem/kollega på sin arbetsplats en drive (Mål 8) Ha som mål att till 2014 fördubbla medlemsantalet (Mål 8) Eftersom det finns pengar i kassan, betala de som engagerar sig i föreningen. Ta in någon som jobbar aktivt med att jaga medlemmar (och betala den personen) (Mål 8)

12 Om medlemskap Styrelsens kommentarer: Informationen om medlemskap har till viss del förtydligats på föreningens webbplats: &view=article&id=55&itemid=141 (Bli medlem i FTI) I övrigt bra idéer, vi lägger dem på listan över saker att titta på längre fram. Som föreningsmedlem är du varmt välkommen med egna förslag på hur du kan bidra.

13 Webbplatsen och nyhetsbrev Webbsidan bör vara mer intressant att läsa (Mål 7) Fler möjligheter till utbildning, forum, aktiv webbplats. Kolla med Viktor Isaksen vad han gjorde för att hotta upp Färjestadstravets webb (Mål 7) Gör så att man kan prenumerera på nytt/nyheter på FTIs webbsida till medlemmar (Mål 5) Mer info till medlemmarna om hemsidan. Erbjuda utbildningar (Mål 7) Inför regelbundna newsletters till medlemmarna (Mål 5) Mer mejl till medlemmar för att påminna att FTI fortfarande finns (Mål 7) Tryckt medlemstidning 1 gång per månad! Veckobrev på webben (Mål 8) Skrota PopCom tillbaka till Medlemstidning (Mål 8) Möjliggöra för medlemmar som är egenföretagare att hitta nya uppdrag med hjälp av FTI (Mål 7) Bättre möjlighet att presentera medlemmars företag (Mål 8) Erbjuda granskningstjänster. Tipsa om medlemmar som har den kunskapen (Mål 3)

14 Om webbplatsen och nyhetsbrev Styrelsens kommentarer: Det har gjorts ett antal åtgärder på webbplatsen under det senaste året, men självklart kan mer göras. Möjligheten att via webbplatsen erbjuda tjänster och hitta tjänster finns numera. Webbansvarig tar tacksamt emot bidrag från föreningens medlemmar på ytterligare material att publicera på webbplatsen. Konkreta idéer om nyhetsbrev finns, dock är inga beslut fattade ännu. Det huvudsakliga syftet med nyhetsbrevet skall vara att påminna om FTI genom att belysa nyheter på webbplatsen. Vi har inga planer på att gå tillbaka till tryckt medlemstidning. Det huvudsakliga forumet för artiklar skall numera vara webbplatsen. Vi måsta helt enkelt samla våra insatser och kan inte arbeta på för bred front.

15 Stärka yrkesrollen och nyttan med god teknikinformation Verka för att stärka yrkesrollen (t.ex. övertyga utbildningssamordnare om fler kursmoment som borde ingå...) (Mål 4) Verka för att yrkesrollen blir mer erkänd ( utkristalliseras ) och t.ex. sökbar som yrke på arb.förmedlingens hemsida (Mål 4) Ta fram bra exempel som hjälper oss att propagera för god teknikinformation Ex. vad det kan kosta att inte ha bra teknikinformation (Mål 4) Argumentsamling för nyttan (ekonomiska, bla) av good TI Practices på webben (Mål 7) Förse oss med argument mot arbetsgivaren gällande lön, kompetensutveckling, verktyg för yrkesutövande (Mål 4) Stödja medlemmar med argument mot arbetsgivaren om vad nyttan med konferenser/medlemskapet är (Mål 1)

16 Om att stärka yrkesrollen och nyttan med god teknikinformation Styrelsens kommentarer: Informationen om detta har förtydligats på föreningens webbplats: 82 (Om föreningen) 141 (Bli medlem i FTI) 142 (Teknikinformatörens roll) =154 (Tio anledningar att anlita en teknikinformatör) =152 (God teknikinformation) 123 (Nyttiga länkar bla med lönestatistik, sök på teknisk dokumentatör respektive teknikinformatör) I övrigt bra idéer, vi lägger dem på listan över saker att titta på längre fram.

17 FTIs möjlighet att utöva inflytande FTI kan bidra med föreläsare från egna leden till universitetets utbildningar (Mål 3) Försöka få in teknikinformation på t.ex. konstruktörsutbildningar. Få ut teknikinformationstänket tidigt i processen (Mål 3) Delta i branschmässor, t.ex. Nordic Rail för att missionera om vikten av högkvalitativ dokumentation och certifierade informatörer samt moderna dokumentationsverktyg och system (så vi slipper Word så småningom) (Mål 3) Inleda samarbete med t.ex. universitetet för validisera teknikinformationsutbildning (Mål 3) Aktiv roll för att höja kvalitén i olika teknikinformationsutbildningar (Mål 4)

18 Om FTIs möjlighet att utöva inflytande Styrelsens kommentarer: I styrelsen finns en person med uppgift att vara kontaktperson mot företag och utbildningsenheter. I övrigt bra idéer, vi lägger dem på listan över saker att titta på längre fram. Kan du själv hjälpa till? Kontakta oss och berätta hur!

19 FTIs medverkan till att ett gott tekniskt språk utvecklas Erbjuda FTI som resurs åt svenska terminologigrupper (Mål 6) Särskilda språkinriktade inslag på konferens mm (Mål 6) Kan man skapa nischade grupper inom FTI? Ex.vis språkgrupp SV, språkgrupp ENG, etc. Som aktivt jobbar med utveckling av språken samt förmedlar detta via nyhetsbrev till medlemmarna? (Mål 6) Ny teknik hade för ett antal år sedan en teknikspalt av Stig Nilsson. Kan vara något att ta upp igen (Mål 6)

20 Om FTIs medverkan till att ett gott tekniskt språk utvecklas Styrelsens kommentarer: Redan nu på vårkonferensen planeras två föreläsningar på temat språk. I övrigt bra idéer, vi lägger dem på listan över saker att titta på längre fram.

21 Kompetensuveckling i form av externa kurser Förmedla kurser riktade mot teknikinformatörer. Det kan vara svårt att hitta nischade kurser och det kan bli dyrt när man är få deltagare. Men FTI har många potentiella deltagare. (Mål 2) Kontakta utbildare i branschen en lista över utbudet (Mål 2) Ta fram eller förmedla kurser gjorda för teknikinformatörer (Mål 2) Onlinekurser på/via hemsidan! Rabatter på dito externa, via medlemskapet? (Mål 2) Erbjuda kurser/utbildningar/certifiering/oberoende verktyg (Mål 2) Grundutbildning för nya teknikinformatörer till lågt pris för att öka möjligheterna till att folk kan gå (Mål 2) Rabatt på utbildningar/kurser mot rapportering till föreningen (Mål 7) FTI medlemmar får rabatt på kurser relaterade till teknikinformation. (FTI betalar rabatten) Det skulle kanske få fler att bli medlemmar (Mål 7)

22 Om kompetensuveckling i form av externa kurser Styrelsens kommentarer: Bra idéer, vi lägger dem på listan över saker att titta på längre fram. Har du som medlem förslag på lämpliga kurser? Tipsa oss!

23 Kompetensuveckling i föreningens egen regi Bjud in tillverkare av system att visa upp/dema Adobe, Arbortext, 3D Via (Mål 1) Utveckla gärna detta upplägg med workshop typ Madcap (Mål 2) Verktyg för illustrationer från t.ex. CAD (Mål 2) Koppling illustration teknikinformation (Mål 2) Anordna fler utbildningar t.ex. språk (Mål 2) Master classes i skrivande på konferenser (Mål 2) Fortlöpande kompetensutveckling inom termologi, verktyg och metoder (Mål 2) Mindre reklam och mer workshops och föreläsningar på konferensen (Mål 2) Mer seminarier på konferenserna (Mål 2) Seminarier vid andra tillfällen än vid konferenserna (Mål 2) Fortsätta för certifiering av teknikinformation (Mål 4) I brist på en nationell utbildning kanske man måste jobba hårdare med certifiering (Mål 5)

24 Om kompetensuveckling i föreningens egen regi Styrelsens kommentarer: Angående fler seminarier/föreläsningar/workshops i egen regi så är ambitionen och förhoppningen att fortsättningsvis kunna erbjuda det tack vare utökade konferenser, redan nu till våren. Styrelsen har inga planer på att avsluta arbetet med certifiering. Tipsa oss om lämpliga kurser och vad du kan bidra med! I övrigt bra idéer, vi lägger dem på listan över saker att titta på längre fram.

25 Tipsa om utbildningar Tipsa om högskolekurser inom området. Det finns väldigt många kurser på kvartsfart, distans, osv. (Mål 2) Länka till bra utbildningssamordnare på hemsidan. Gärna rankning/betygsättning gjord av medlemmar (Mål 2) Finns väldigt få utbildningar/kurser (Mål 2) FTI rekommenderade utbildningar för teknikinformatörer. Vilka är bra? Vilken inriktning finns? (Mål 3) Om man kan lobba för mer utbildning Korta kurser och yrkesutbildning (Mål 4)

26 Om att tipsa om utbildningar Styrelsens kommentarer: Se lista på föreningens webbplats: &view=article&id=73&itemid=123 (Nyttiga länkar, Utbildningar och kurser) Webbansvarig tar tacksamt emot förslag från föreningens medlemmar på ytterligare länkar till relevanta högskolekurser.

27 Dela med sig av kompetens Få möjlighet att ta del av lesson learned från olika företag (Mål 3) Föreläsare från företag där man aktivt jobbar med kvalitetskontroll och höjning av densamma (Mål 3) En blogg på hemsidan där en erfaren teknikinformatör skriver, tar upp problem/lösningar och svarar på frågor (Mål 3) Publicera kniviga stycken på FTI sidan för att få tips om hur det ska uttryckas (Mål 3) Berätta/beskriva för medlemmar hur de kan utnyttja varandras erfarenheter/kunskaper (Mål 7) Utbytesforum för liknande problem (Mål 7) Studiebesök (Mål 1) Ordna studiebesök (Mål 2) Medlemmar som deltagit i konferenser/kurser skulle kunna dela med sig av sina nya kunskaper till andra intresserade i FTI (Mål 2)

28 Om att dela med sig av kompetens Styrelsens kommentarer: Till viss mån har detta hanterats på olika föredrag under de senaste årens konferenser. I övrigt bra idéer, vi lägger dem på listan över saker att titta på längre fram. Har du erfarenheter att dela med dig av? Hör av dig!

29 Trendspaning, omvärldsbevakning och utveckling TI bloggare helst från olika branscher (Mål 5) Best practise fall: Medlemmarna kan lägga upp sina case som inspiration (erfarenhetsutbyte) (Mål 5) Mer info om nya trender (ex nya programvaror...) på hemsidan (Mål 5) Omvärldsspanande blogg på webben (Mål 5) Trendspaning, jätteintressant! Det hinner man sällan med själv i dagliga arbetet. Kanske ett nyhetsbrev höst och vår ev. uppföljning på konferensen (Mål 5)

30 Om trendspaning, omvärldsbevakning och utveckling Styrelsens kommentarer: Bevakning sker kontinuerligt på föreningens webbplats (Veckans heta länk och samling av gamla länkar): &view=article&id=118 Vill du blogga eller dela med dig av nyheter? Kontakta styrelsen!

31 Diskussionsgrupper på nätet Diskussionsforum på webben för diskussion om ex. Las krav, juridik och övriga gemensamma frågor (Mål 1) Forum för frågor och lösningar (Mål 1) Stärk och gör reklam för Facebook gruppen (Mål 8) Twittra på webbplatsen om tex språk och tips (Mål 1) Mera aktiv närvaro på Facebook sidan! (mfl?) (Dynamisk/levande) (Mål 1) En FTI Wiki där medlemmar kan lägga upp exempel, föreläsningar, problemlösning (erfarenhetsutbyte) (Mål 1) Mer levande/dynamisk hemsida. Nyheter varje vecka. Chat/forum för medlemmar. (Mål 1) Kan man göra några enkla forum för frågor? (Mål 1) Etablera verktygsgrupper där medlemmar som använder samma skrivverktyg kan utbyta erfarenheter och tips (Mål 1) Skapa intressegrupper inom föreningen Dels kan medlemmar jobba tillsammans för att driva frågor, styrelsen behöver inte göra allt. Dels kan medlemmar som bor nära varandra, jobbar inom samma bransch, använder samma verktyg samarbeta (Mål 1) Sätt upp en LinkedIn grupp KONTAKTER (Mål 1)

32 Om diskussionsgrupper på nätet Styrelsens kommentarer: Föreningen har tidigare erbjudit ett diskussionsforum på webbplatsen samt har en facebookgrupp. Denna typ av sociala medier bygger på aktivitet från medlemmarna, men eftersom aktiviteten har varit relativt låg på dessa forum så har styrelsen valt att för närvarande inte prioritera dem. Det finns sedan tidigare etablerade grupper om teknikinformation på LinkedIn, tex Technical Writer Forum och Technical Writer of Writers.

33 Övriga enkätsvar Samordna resa till den stora Tysklandsmässan (vet inte vad den heter) (Mål 2) Språk: Twittra på engelska (Mål 3) Vi borde uppmärksamma de informatörer som får färdigt material att förhålla sig till. Har man inte kunskapp om ämnet kan man inte göra ett bra jobb. (Mål 3) E learning? (Kunskapsbanken) (Mål 7) Det finns många teknikinformatörer som inte pratar svenska. Vi kanske måste gå över till engelska (åtminstone delvis) (Mål 8)

34 Om övriga enkätsvar Styrelsens kommentarer: Bra idéer, vi lägger dem på listan över saker att titta på längre fram. Det var den sista! Den kompletta sammanställningen kommer nu att läggas upp på webbplatsen för dig som är nyfiken.

35 Nu är det bara att sätta igång att jobba...

Sammanställning av enkätresultat

Sammanställning av enkätresultat Sammanställning av enkätresultat Mål 1 Erbjuda möjlighet för nätverkande och kontaktskapande teknikinformatörer emellan 2 dagars konferens med middag och mingel för medlemmar Diskussionsforum på webben

Läs mer

Varmt välkommen till Vårkonferens 28-29 mars 2012 i Nyköping!

Varmt välkommen till Vårkonferens 28-29 mars 2012 i Nyköping! Du har väl anmält dig? Sista datum 23 mars! Föreningen Teknisk Information Varmt välkommen till Vårkonferens 28-29 mars 2012 i Nyköping! Vi satsar denna gång på ett extra matnyttigt innehåll, erkända föreläsare

Läs mer

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm FTI presenterar Den moderna teknikinformationen Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm Späckat program med spännande föreläsningar Write less, say more the

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

En spännande träff om framtiden 2007-11-29

En spännande träff om framtiden 2007-11-29 1(5) Våga vinna medlemmar. Rapport 2007-12-17, Eva Thim & Mattias Sandell En spännande träff om framtiden 2007-11-29 24 Arbetsplatsombud från Arbetsmarknadsverket, Försäkringskassan, Skatten, Länsstyrelsen,

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Rapport samt sammanställning av diskussioner som framkom under workshopen Kommunikation och information Världsmötet i Bologna 2013

Rapport samt sammanställning av diskussioner som framkom under workshopen Kommunikation och information Världsmötet i Bologna 2013 Rapport samt sammanställning av diskussioner som framkom under workshopen Kommunikation och information Världsmötet i Bologna 2013 Först av allt så vill vi tacka er alla för ert engagemang och intresse

Läs mer

116 svar ANNA-LISA OSVALDER. Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg

116 svar ANNA-LISA OSVALDER. Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg Vilken utbildningsbakgrund har du? RESULTAT AV ESS medlemsundersökning ANNA-LISA OSVALDER Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg 116 svar Utbildningsbakgrund/antal

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

rekryteringslådan Inspiration och verktyg till dig som ska ut på en mötesplats

rekryteringslådan Inspiration och verktyg till dig som ska ut på en mötesplats rekryteringslådan Inspiration och verktyg till dig som ska ut på en mötesplats Vad är det här för låda? -Jo, det är meningen att du som skall i väg på en mötesplats ska hitta det du behöver för att kunna

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Hur blir SKF så bra att alla klättrare vill vara medlemmar? Processledare: Sandra Mattsson, SISU Idrottsutbildarna Syfte med träffen:

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Ekerö, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Salem, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Värmdö och Österåker har besvarat frågorna i utvärderingen.

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Att skriva för webben

Att skriva för webben Att skriva för webben Optimal optimisering Agenda Tio sekunder och ett stort F Nyckeln till framgång Fetstil, rubriker och faktarutor Titlar, Alt-texter och länkar Vad betyder det? Du måste veta vem

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

Föreningens framtid. Styrkor

Föreningens framtid. Styrkor Föreningens framtid Styrkor Rapporter på nationell nivå Viktig lobbygrupp Medlemsstyrt Opinionsbildning Stöd till nätverk inom föreningen BIBLIST/Forum Medlemstidning BBL Stor förening Kan påverka Remissinstans

Läs mer

Bli medlem! Nätverk för dig som arbetar med Kvalitet i IT

Bli medlem! Nätverk för dig som arbetar med Kvalitet i IT Bli medlem! Nätverk för dig som arbetar med Kvalitet i IT CallCenter Institute Support Services Institute ITQ Nordic Institute Medlemsfolder ITQ har funnits sedan 1997 och är ett inspirerande och kompetenshöjande

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

Vad händer om din organisation blir en av Sveriges Bästa Arbetsplatser 2013?

Vad händer om din organisation blir en av Sveriges Bästa Arbetsplatser 2013? Vad händer om din organisation blir en av Sveriges Bästa Arbetsplatser 2013? 2013-02-04 Sveriges Bästa Arbetsplatser 2013 - Från bra till bäst I mer än 20 år har Great Place to Work utvecklat kunskapen

Läs mer

Konkreta förslag. Framtidens vårdförbund Medlemsstöd Medarbetargrupp

Konkreta förslag. Framtidens vårdförbund Medlemsstöd Medarbetargrupp Framtidens vårdförbund Medlemsstöd Medarbetargrupp Konkreta förslag I Vårdförbundet står alltid medlemmen i centrum, därför är det viktigt att alla medlemmar känner att de får det stöd och de råd de efterfrågar

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

SWE Sailing Partners ett affärsnätverk med det bästa av svensk segling.

SWE Sailing Partners ett affärsnätverk med det bästa av svensk segling. SWE Sailing Partners ett affärsnätverk med det bästa av svensk segling. Som SWE Sailing Partner får du unika tjänster och rättigheter för att utveckla din egen verksamhet. Stärk ditt företags varumärke

Läs mer

Referensgrupp möte 2010:1

Referensgrupp möte 2010:1 Kallade: Roger Fredriksson, Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Folke Göransson, Gunnar Lennermo,, och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Jonas Wedebrand,

Läs mer

vad du behöver veta om fsastud

vad du behöver veta om fsastud vad du behöver veta om fsastud om FSAstud FSAstud är Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters (FSA) studentorganisation. FSA driver såväl medlemmarnas fackliga- som yrkesmässiga intressen och arbetar med yrkes-,

Läs mer

Marknadsföring genom

Marknadsföring genom Marknadsföring genom Nå tusentals studenter Du kan genom Linnéstudenterna potentiellt nå ca 25000 studenter vid Linnéuniversitetet genom annonsering i våra kanaler, och genom våra mässor och events kan

Läs mer

Affärsplan 2012 Ulrica Storset

Affärsplan 2012 Ulrica Storset januari12 Affärsplan 2012 Ulrica Storset SAMMANFATTNING Den stora utmaningen för NEA är att under 2012 öka antalet medlemmar. Detta ska ske genom att leverera medlemsnytta genom att sprida information

Läs mer

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Av Alice Christensson/ BarfotaChefen BarfotaChefen Häng på innovationerna För dina konsumenter är det viktigt med innovationer. Apples

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Besöka fem skolor/mässor och berätta om IAL, t ex Stockholms universitet 8/3, samt i samband med detta eventuellt genomföra fredsworkshops

Besöka fem skolor/mässor och berätta om IAL, t ex Stockholms universitet 8/3, samt i samband med detta eventuellt genomföra fredsworkshops Rekrytering Besöka fem skolor/mässor och berätta om IAL, t ex Stockholms universitet 8/3, samt i samband med detta eventuellt genomföra fredsworkshops Minst tre utgående volontärer berättar om sina upplevelser

Läs mer

Projektplan, teaterqlan

Projektplan, teaterqlan Projektplan, teaterqlan 1.1 Projektbenämning TeaterQlan 1.2 Projektgrupp Malimo Productions har tre medarbetare. Det är Mario Frost, Linnéa Forsberg och Mona Wallin Utefter kvalifikationer och personliga

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

Workshop ENKLA ÄRENDEN

Workshop ENKLA ÄRENDEN Workshop ENKLA ÄRENDEN Denna handledning kan användas som inspiration eller ramverk för att arrangera möten eller workshops i anslutning till webbseminariet om ENKLA ÄRENDEN som arrangeras av kommittén

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Informationsbrev Kart 2-2012 December

Informationsbrev Kart 2-2012 December Informationsbrev Kart är i första hand avsett för distriktens kartansvariga, men får gärna spridas till alla. Vill du också ha brevet? Skicka mejl till Niklas, niklas.wrane@orientering.se. Kartgruppen

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar.

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar. Slutprojekt Social Media Koordinator 2014 Företag: Barntotal.se Input Affärsmål och visioner Dubbla trafiken inom ett år. Att sidan ska betala sig självt i form av annonser. Utöka det redaktionella innehållet.

Läs mer

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Sektion SPA Sektion Make- Up SEYF Styrelsen Ordförande: Raija Zallot Sekreterare: Maria Sundberg Kassör: Mia Elisdotter Vice Ordförande: Mia Esperlind Ledamot:

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011

Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011 Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011 Här följer en sammanfattning av de öppna svaren från utvärderingsenkäten samt kommentarer av styrelsen. Totalt kom det in 76 enkäter av de 97 som fick chansen

Läs mer

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Destination Läckö-Kinnekulle AB Destination Läckö-Kinnekulle AB har mångårig kunskap, erfarenhet och bred kompetens

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Välkommen till Df academy och våra utbildningar!

Välkommen till Df academy och våra utbildningar! Välkommen till Df academy och våra utbildningar! Som Premium Partner till Promethean och ActivBoard samt certifierad utbildare för SMART Board erbjuder vi på Df academy ett antal utbildningar, som planeras

Läs mer

Program för mentorprojekt

Program för mentorprojekt Program för mentorprojekt Upprättat av en arbetsgrupp inom ITQ Östra Kretsen 2000-05-22 Program för mentorprojekt Upprättad av: Arbetsgrupp inom ITQ Östra Kretsen Datum: 2000-05-22 Innehåll sida 1 Inledning

Läs mer

Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21

Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21 Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21 Facilitator: www.toglow.se Program Vad ska vi göra idag? Riksförbundet Sveriges museers styrelse har bjudit in samtliga medlemmar Dagens program RSM:s

Läs mer

Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars

Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars Om Europeiska privat och tjänstereseförsäkringar 2 miljoner privatresenärer 1,5 miljoner tjänstereseresenärer

Läs mer

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg!

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Du som själv har antikroppar eller om ditt barn har det är hjärtligt välkommen till denna träff/kurs. Detta är ett unikt tillfälle

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR E NI NG E NS UP PDR A G SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Protokoll fört vid LIRs styrelsemöte 2010-06-02

Protokoll fört vid LIRs styrelsemöte 2010-06-02 Sida 1 av 5 Protokoll fört vid LIRs styrelsemöte 2010-06-02 Närvarande: Allan Lickander (ALi), Magdalena Olsson (MO), Annika Larsson (ALa), Josephine Halldén (JH), Anna-Carin Forsman (AF) (från kl 18.50),

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Support - hur går det till?

Support - hur går det till? Webb - AB avseende lösas av Webb - AB avseende lösas av Webb - AB avseende lösas av Webb - AB avseende lösas av Webb - AB avseende lösas av Webb - AB avseende lösas av Webb - AB avseende lösas av IT-Plattform

Läs mer

SEMSEO sökmotoroptimering SEO "Google Top 10. Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011

SEMSEO sökmotoroptimering SEO Google Top 10. Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011 SEMSEO sökmotoroptimering SEO "Google Top 10 Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring - SEO Begrepp - Grunder Planering Analys Exempel SEO verktyg

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Välkommen till Svenskt Geoenergicentrum. Din kunskapskälla till Sveriges tredje största förnybara energiresurs

Välkommen till Svenskt Geoenergicentrum. Din kunskapskälla till Sveriges tredje största förnybara energiresurs Välkommen till Svenskt Geoenergicentrum Din kunskapskälla till Sveriges tredje största förnybara energiresurs Detta är Svenskt Geoenergicentrum Svenskt Geoenergicentrum är ett kunskapscenter för dig som

Läs mer

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera.

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Projektskafferiet 2015 Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. 2 Vi vill förenkla för din förening. Vårt koncept Projektskafferiet är ett

Läs mer

Inbjudan. SFÖ:s konferens i Gävle Konserthus 4 6 maj 2012

Inbjudan. SFÖ:s konferens i Gävle Konserthus 4 6 maj 2012 Inbjudan LIKA OLIKA SFÖ:s konferens i Gävle Konserthus 4 6 maj 2012 På årets konferens vill vi sätta fokus på det som skiljer olika översättare från varandra och det som förenar oss. Vi jobbar alla inom

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet Uppstart Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet VÄLKOMMEN INNEHÅLL Hej! Hej! Välkommen till oss rättsvetar- och juriststudenter

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som hade temat kompetens och rekrytering. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Ylva Disheden, Länsstyrelsen

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

Verksamhetsplan 2008 Villaägarna Degerfors

Verksamhetsplan 2008 Villaägarna Degerfors 1 (5) 1 Inledning 1.1 Föreningens uppdrag Leverera nytta till våra medlemmar och förbättra villkoren för kommunens småhusägare. Föreningens arbete ska fokuseras på merparten av medlemmarnas intresse till

Läs mer

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken 1. Inledning 1.1 Bakgrund Redan 1989 startade ett nätverkssamarbete mellan fackhögskolorna i Jönköping och länets kommuner när det gäller decentraliserad högskoleutbildning. Varje kommun i dåvarande Jönköpings

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan deltagare.

Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan deltagare. Minnesanteckningar; möte för svenska partners i SkanKomp Datum: 2011-04-28 Plats: Lärcentrum Majorna, Göteborg Tid: 13:00 ca 15:00 Arrangör: Westum Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan

Läs mer

SFIS konferenslots UTKAST

SFIS konferenslots UTKAST UTKAST IoK Sammanställd av: Revidering xxxx2007 Dokument för konferensarbetet 3 Förväntningar 3 Syfte 3 Framgångsfaktorer 3 Mål 4 Roller i konferenskommittén 4 Aktiviteter 5 2 Dokument för konferensarbetet

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Välkommen som förtroendevald i Vision

Välkommen som förtroendevald i Vision Välkommen som förtroendevald i Vision 1 2 Välkommen som ny förtroendevald i Vision! Vad kul att du vill vara med och jobba för att medlemmarna ska få ut så mycket som möjligt av sitt arbetsliv. I det här

Läs mer

Esri Sverige Underhåll och Support

Esri Sverige Underhåll och Support Esri Sverige Underhåll och Support Esri Sverige Underhåll och Support Esri Sverige erbjuder underhåll på produkter som marknadsförs och säljs i Sverige. Ett underhållsabonnemang på våra produkter ger dig

Läs mer

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition Nu i specialversion för ESF-projekt inom kompetensutveckling Spara massor av administration - och ge era projektdeltagare bättre service! I samarbete med flera ESF-projekt

Läs mer

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter!

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med

Läs mer

Effektkarta Helsingborg.se

Effektkarta Helsingborg.se Effektkarta Helsingborg.se Om detta dokument Detta dokument beskriver övergripande syfte, effektmål och målgrupper (personas), information och innehåll på helsingborg.se. Det är ett styrdokument som ska

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb)

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb) Denna guide är till för folk som gör hemsidor med Öresundsregionen som målgrupp. Vilket språk är bäst att använda sig av - danska, svenska eller eventuellt bägge? - eller kanske engelska? Hur riktar man

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Nätverk för Förnybar Värme Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Augusti 2012 Nätverk för Förnybar Värme Inledning Den här handboken syftar till att vara till hjälp

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 1 Deltagarförteckning arbetsmarknadsnämnden Stefan Lundgren Ordförande Sjöbo Kommun, kommunalråd Bo Nilsson Sjöbo Kommun

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag Sociala medier strategier och affärsnytta för företag Sv. Ingenjörer Sthlm 23/4 Peter Tilling 2011 Peter Tilling Konsult/affärsutvecklare i SEMSEO - SEMSEO hjälper små/medelstora företag med IMF Utbildar

Läs mer