FTI i framtiden. Presentation av enkätresultat. Vårkonferensen i Nyköping, mars 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FTI i framtiden. Presentation av enkätresultat. Vårkonferensen i Nyköping, 27 28 mars 2012"

Transkript

1 FTI i framtiden Presentation av enkätresultat Vårkonferensen i Nyköping, mars 2012

2 Varför en enkät? Syftet med enkäten var helt enkelt att få underlag från föreningens medlemmar om vad styrelsen och föreningen borde prioritera att arbeta med i framtiden.

3 Kort om enkätens utformning Enkäten bestod av tio blädderblocksblad på vilka åtta mål (som föreningen kan sträva mot) samt två tilläggsfrågor var uppskrivna. Deltagarna fick ge sina synpunkter på varje mål och fråga.

4 Mål och frågor Mål och frågor som var listade på varsitt blädderblocksblad: Mål 1 Erbjuda möjlighet för nätverkande och kontaktskapande teknikinformatörer emellan Mål 2 Erbjuda möjlighet för medlemmarna till fortlöpande kompetensutveckling Mål 3 Verka för att höja kvaliteten i teknisk dokumentation Mål 4 Verka för att höja yrkets anseende Mål 5 Fortlöpande bevaka utvecklingen inom teknikinformation Mål 6 Medverka till att ett gott tekniskt språk utvecklas Mål 7 Medlemsnyttan skall vara så intressant att Sveriges teknikinformatörer skall uppfatta föreningen som en naturlig partner Mål 8 Aktivt sträva mot stärkt ekonomi

5 Om enkätsvaren Flera svar handlade om samma saker men var listade under olika mål. Därför har styrelsen valt att presentera svaren i grupper om vad svaren handlar om och inte under respektive mål. Utökad konferens Göra FTI mer synligt utanför den egna kretsen Medlemskap Om webbplatsen och nyhetsbrev Stärka yrkesrollen och nyttan med god teknikinformation FTIs möjlighet att utöva inflytande FTIs medverkan till att ett gott tekniskt språk utvecklas Kompetensutveckling i form av externa kurser Kompetensutveckling i föreningens egen regi Tipsa om utbildningar Dela med sig av kompetens Trendspaning, omvärldsbevakning och utveckling Diskussionsgrupper på nätet Övrigt

6 Kort om styrelsens kommentarer Sammanställningen listar samtliga enkätsvar/förslag för vilka styrelsen också ger kommentarer. Vissa förslag har redan åtgärdats, vissa förslag kommer att åtgärdas inom kort. Det finns dock ingen möjlighet för styrelsen att arbeta med samtliga förslag, varför vissa förslag skjuts på framtiden. Nu till enkätsvaren...

7 Utökad konferens 2 dagars konferens med middag och mingel för medlemmar (Mål 1) Tvådagars konferens med möjlighet till mer nätverkande och chans att testa produkter (Mål 1) Ordna med FTI möte med ex vis middag + övernattning för att hinna knyta kontakter och lära känna medlemmar (Mål 1) Ja, Konferenser men inte enbart föreläsare utan diskussionsgrupper kring TI frågor (Mål 1) Tydligare mål med FTI dagen (Mål 1) Höst/vår konferenser mycket bra fortsätt jaga bra föreläsare (Mål 7)

8 Om utökad konferens Styrelsens kommentarer: Redan nu till våren kommer vi prova att ha en utökad konferens, vilket vi hoppas faller väl ut. På denna konferens kommer vi förutom traditionella föredrag också utöka med workshops samt diskussionsgrupper. Redan på förra konferensen hade vi produktpresentationer, vilket vi hoppas få till även fortsättningsvis. Vi är tacksamma för all förslag på bidrag till konferenserna.

9 FTI mer synligt utanför den egna kretsen FTI måste bli mer allmänt känt, att höja anseendet för yrket har annars ingen effekt (Mål 4) Marknadsföra och förklara för marknaden vad FTI är (Mål 4) Informera utbildningsanstalter om att FTI finns och vad FTI gör (Mål 4) Sprid information om FTI hos företag > mer marknadsföring! (Mål 4) Vet alla teknikinformatörer att FTI finns? Reklam! Ex. i samband med olika utbildningar för tekniska skribenter (Mål 4) FTI ambassadörer (Mål 4) FTI borde sälja in sig till teknikföretagen som en organisation där det är bra att visa upp sig för teknikinformatörsrekrytering (Mål 5) Mer PR för FTI Vet man ej om FTI från början, hur vet man då om FTI och dess webbplats? Mer reklam alltså (Mål 8) FTI ambassadörer ut på företagen och marknadsföra FTI (Mål 8) Synas i alla teknikinfo utbildningssammanhang! (Mentorer?) (Mål 7) Sluta be om ursäkt för att vi finns! (Mål 4)

10 Om att synliggöra FTI utanför den egna kretsen Styrelsens kommentarer: Informationen om föreningen har förtydligats på föreningens webbplats: &view=article&id=99&itemid=82 (Om föreningen) I övrigt bra idéer, vi lägger dem på listan över saker att titta på längre fram. Har du egna förslag på hur du kan bidra till att göra FTI synligare. Hör av dig!

11 Medlemskap Gör en analys av alla ännu icke medlemmar. Varför är de inte med. På de stora konsultbolagen inom området (Sigma, Semcon och Sörman) finns det många ännu icke medlemmar. Håll koll på vilka nya teknikinformatörer som anställs och jaga dessa aktivt. (Mål 7) För att attrahera till medlemskap i FTI. Ett brett och relevant utbud av kurser och seminarier/föreläsningar för kompetensutveckling som informatör/skribent/ Därtill i sådant format/omfattning att det går att kombinera med arbetet: Korta men gärna intensiva kurstillfällen eller seminarietillfällen, på flera orter! (Mål 7) Arbetsplatsombud som propagerar men då måste det finnas verkliga fördelar med att vara medlem. Certifieringen efterfrågas inte och många arbetsgivare betalar inte för en dags frånvaro pga konferens (Mål 1) Företagsmedlemsskap (Mål 8) Aktivt arbeta för att stora företag betalar medlemsavgift för alla anställda teknikinformatörer (Mål 8) Reklam, även så att företag inte enbart enskilda personer blir varse om FTI (Mål 8) Välkomstpaket för nya medlemmar ex. Rabatt på x antal utbildningar, inbjudan till nästföljande konferens mm (Mål 7) Varje medlem försöker värva en medlem/kollega på sin arbetsplats en drive (Mål 8) Ha som mål att till 2014 fördubbla medlemsantalet (Mål 8) Eftersom det finns pengar i kassan, betala de som engagerar sig i föreningen. Ta in någon som jobbar aktivt med att jaga medlemmar (och betala den personen) (Mål 8)

12 Om medlemskap Styrelsens kommentarer: Informationen om medlemskap har till viss del förtydligats på föreningens webbplats: &view=article&id=55&itemid=141 (Bli medlem i FTI) I övrigt bra idéer, vi lägger dem på listan över saker att titta på längre fram. Som föreningsmedlem är du varmt välkommen med egna förslag på hur du kan bidra.

13 Webbplatsen och nyhetsbrev Webbsidan bör vara mer intressant att läsa (Mål 7) Fler möjligheter till utbildning, forum, aktiv webbplats. Kolla med Viktor Isaksen vad han gjorde för att hotta upp Färjestadstravets webb (Mål 7) Gör så att man kan prenumerera på nytt/nyheter på FTIs webbsida till medlemmar (Mål 5) Mer info till medlemmarna om hemsidan. Erbjuda utbildningar (Mål 7) Inför regelbundna newsletters till medlemmarna (Mål 5) Mer mejl till medlemmar för att påminna att FTI fortfarande finns (Mål 7) Tryckt medlemstidning 1 gång per månad! Veckobrev på webben (Mål 8) Skrota PopCom tillbaka till Medlemstidning (Mål 8) Möjliggöra för medlemmar som är egenföretagare att hitta nya uppdrag med hjälp av FTI (Mål 7) Bättre möjlighet att presentera medlemmars företag (Mål 8) Erbjuda granskningstjänster. Tipsa om medlemmar som har den kunskapen (Mål 3)

14 Om webbplatsen och nyhetsbrev Styrelsens kommentarer: Det har gjorts ett antal åtgärder på webbplatsen under det senaste året, men självklart kan mer göras. Möjligheten att via webbplatsen erbjuda tjänster och hitta tjänster finns numera. Webbansvarig tar tacksamt emot bidrag från föreningens medlemmar på ytterligare material att publicera på webbplatsen. Konkreta idéer om nyhetsbrev finns, dock är inga beslut fattade ännu. Det huvudsakliga syftet med nyhetsbrevet skall vara att påminna om FTI genom att belysa nyheter på webbplatsen. Vi har inga planer på att gå tillbaka till tryckt medlemstidning. Det huvudsakliga forumet för artiklar skall numera vara webbplatsen. Vi måsta helt enkelt samla våra insatser och kan inte arbeta på för bred front.

15 Stärka yrkesrollen och nyttan med god teknikinformation Verka för att stärka yrkesrollen (t.ex. övertyga utbildningssamordnare om fler kursmoment som borde ingå...) (Mål 4) Verka för att yrkesrollen blir mer erkänd ( utkristalliseras ) och t.ex. sökbar som yrke på arb.förmedlingens hemsida (Mål 4) Ta fram bra exempel som hjälper oss att propagera för god teknikinformation Ex. vad det kan kosta att inte ha bra teknikinformation (Mål 4) Argumentsamling för nyttan (ekonomiska, bla) av good TI Practices på webben (Mål 7) Förse oss med argument mot arbetsgivaren gällande lön, kompetensutveckling, verktyg för yrkesutövande (Mål 4) Stödja medlemmar med argument mot arbetsgivaren om vad nyttan med konferenser/medlemskapet är (Mål 1)

16 Om att stärka yrkesrollen och nyttan med god teknikinformation Styrelsens kommentarer: Informationen om detta har förtydligats på föreningens webbplats: 82 (Om föreningen) 141 (Bli medlem i FTI) 142 (Teknikinformatörens roll) =154 (Tio anledningar att anlita en teknikinformatör) =152 (God teknikinformation) 123 (Nyttiga länkar bla med lönestatistik, sök på teknisk dokumentatör respektive teknikinformatör) I övrigt bra idéer, vi lägger dem på listan över saker att titta på längre fram.

17 FTIs möjlighet att utöva inflytande FTI kan bidra med föreläsare från egna leden till universitetets utbildningar (Mål 3) Försöka få in teknikinformation på t.ex. konstruktörsutbildningar. Få ut teknikinformationstänket tidigt i processen (Mål 3) Delta i branschmässor, t.ex. Nordic Rail för att missionera om vikten av högkvalitativ dokumentation och certifierade informatörer samt moderna dokumentationsverktyg och system (så vi slipper Word så småningom) (Mål 3) Inleda samarbete med t.ex. universitetet för validisera teknikinformationsutbildning (Mål 3) Aktiv roll för att höja kvalitén i olika teknikinformationsutbildningar (Mål 4)

18 Om FTIs möjlighet att utöva inflytande Styrelsens kommentarer: I styrelsen finns en person med uppgift att vara kontaktperson mot företag och utbildningsenheter. I övrigt bra idéer, vi lägger dem på listan över saker att titta på längre fram. Kan du själv hjälpa till? Kontakta oss och berätta hur!

19 FTIs medverkan till att ett gott tekniskt språk utvecklas Erbjuda FTI som resurs åt svenska terminologigrupper (Mål 6) Särskilda språkinriktade inslag på konferens mm (Mål 6) Kan man skapa nischade grupper inom FTI? Ex.vis språkgrupp SV, språkgrupp ENG, etc. Som aktivt jobbar med utveckling av språken samt förmedlar detta via nyhetsbrev till medlemmarna? (Mål 6) Ny teknik hade för ett antal år sedan en teknikspalt av Stig Nilsson. Kan vara något att ta upp igen (Mål 6)

20 Om FTIs medverkan till att ett gott tekniskt språk utvecklas Styrelsens kommentarer: Redan nu på vårkonferensen planeras två föreläsningar på temat språk. I övrigt bra idéer, vi lägger dem på listan över saker att titta på längre fram.

21 Kompetensuveckling i form av externa kurser Förmedla kurser riktade mot teknikinformatörer. Det kan vara svårt att hitta nischade kurser och det kan bli dyrt när man är få deltagare. Men FTI har många potentiella deltagare. (Mål 2) Kontakta utbildare i branschen en lista över utbudet (Mål 2) Ta fram eller förmedla kurser gjorda för teknikinformatörer (Mål 2) Onlinekurser på/via hemsidan! Rabatter på dito externa, via medlemskapet? (Mål 2) Erbjuda kurser/utbildningar/certifiering/oberoende verktyg (Mål 2) Grundutbildning för nya teknikinformatörer till lågt pris för att öka möjligheterna till att folk kan gå (Mål 2) Rabatt på utbildningar/kurser mot rapportering till föreningen (Mål 7) FTI medlemmar får rabatt på kurser relaterade till teknikinformation. (FTI betalar rabatten) Det skulle kanske få fler att bli medlemmar (Mål 7)

22 Om kompetensuveckling i form av externa kurser Styrelsens kommentarer: Bra idéer, vi lägger dem på listan över saker att titta på längre fram. Har du som medlem förslag på lämpliga kurser? Tipsa oss!

23 Kompetensuveckling i föreningens egen regi Bjud in tillverkare av system att visa upp/dema Adobe, Arbortext, 3D Via (Mål 1) Utveckla gärna detta upplägg med workshop typ Madcap (Mål 2) Verktyg för illustrationer från t.ex. CAD (Mål 2) Koppling illustration teknikinformation (Mål 2) Anordna fler utbildningar t.ex. språk (Mål 2) Master classes i skrivande på konferenser (Mål 2) Fortlöpande kompetensutveckling inom termologi, verktyg och metoder (Mål 2) Mindre reklam och mer workshops och föreläsningar på konferensen (Mål 2) Mer seminarier på konferenserna (Mål 2) Seminarier vid andra tillfällen än vid konferenserna (Mål 2) Fortsätta för certifiering av teknikinformation (Mål 4) I brist på en nationell utbildning kanske man måste jobba hårdare med certifiering (Mål 5)

24 Om kompetensuveckling i föreningens egen regi Styrelsens kommentarer: Angående fler seminarier/föreläsningar/workshops i egen regi så är ambitionen och förhoppningen att fortsättningsvis kunna erbjuda det tack vare utökade konferenser, redan nu till våren. Styrelsen har inga planer på att avsluta arbetet med certifiering. Tipsa oss om lämpliga kurser och vad du kan bidra med! I övrigt bra idéer, vi lägger dem på listan över saker att titta på längre fram.

25 Tipsa om utbildningar Tipsa om högskolekurser inom området. Det finns väldigt många kurser på kvartsfart, distans, osv. (Mål 2) Länka till bra utbildningssamordnare på hemsidan. Gärna rankning/betygsättning gjord av medlemmar (Mål 2) Finns väldigt få utbildningar/kurser (Mål 2) FTI rekommenderade utbildningar för teknikinformatörer. Vilka är bra? Vilken inriktning finns? (Mål 3) Om man kan lobba för mer utbildning Korta kurser och yrkesutbildning (Mål 4)

26 Om att tipsa om utbildningar Styrelsens kommentarer: Se lista på föreningens webbplats: &view=article&id=73&itemid=123 (Nyttiga länkar, Utbildningar och kurser) Webbansvarig tar tacksamt emot förslag från föreningens medlemmar på ytterligare länkar till relevanta högskolekurser.

27 Dela med sig av kompetens Få möjlighet att ta del av lesson learned från olika företag (Mål 3) Föreläsare från företag där man aktivt jobbar med kvalitetskontroll och höjning av densamma (Mål 3) En blogg på hemsidan där en erfaren teknikinformatör skriver, tar upp problem/lösningar och svarar på frågor (Mål 3) Publicera kniviga stycken på FTI sidan för att få tips om hur det ska uttryckas (Mål 3) Berätta/beskriva för medlemmar hur de kan utnyttja varandras erfarenheter/kunskaper (Mål 7) Utbytesforum för liknande problem (Mål 7) Studiebesök (Mål 1) Ordna studiebesök (Mål 2) Medlemmar som deltagit i konferenser/kurser skulle kunna dela med sig av sina nya kunskaper till andra intresserade i FTI (Mål 2)

28 Om att dela med sig av kompetens Styrelsens kommentarer: Till viss mån har detta hanterats på olika föredrag under de senaste årens konferenser. I övrigt bra idéer, vi lägger dem på listan över saker att titta på längre fram. Har du erfarenheter att dela med dig av? Hör av dig!

29 Trendspaning, omvärldsbevakning och utveckling TI bloggare helst från olika branscher (Mål 5) Best practise fall: Medlemmarna kan lägga upp sina case som inspiration (erfarenhetsutbyte) (Mål 5) Mer info om nya trender (ex nya programvaror...) på hemsidan (Mål 5) Omvärldsspanande blogg på webben (Mål 5) Trendspaning, jätteintressant! Det hinner man sällan med själv i dagliga arbetet. Kanske ett nyhetsbrev höst och vår ev. uppföljning på konferensen (Mål 5)

30 Om trendspaning, omvärldsbevakning och utveckling Styrelsens kommentarer: Bevakning sker kontinuerligt på föreningens webbplats (Veckans heta länk och samling av gamla länkar): &view=article&id=118 Vill du blogga eller dela med dig av nyheter? Kontakta styrelsen!

31 Diskussionsgrupper på nätet Diskussionsforum på webben för diskussion om ex. Las krav, juridik och övriga gemensamma frågor (Mål 1) Forum för frågor och lösningar (Mål 1) Stärk och gör reklam för Facebook gruppen (Mål 8) Twittra på webbplatsen om tex språk och tips (Mål 1) Mera aktiv närvaro på Facebook sidan! (mfl?) (Dynamisk/levande) (Mål 1) En FTI Wiki där medlemmar kan lägga upp exempel, föreläsningar, problemlösning (erfarenhetsutbyte) (Mål 1) Mer levande/dynamisk hemsida. Nyheter varje vecka. Chat/forum för medlemmar. (Mål 1) Kan man göra några enkla forum för frågor? (Mål 1) Etablera verktygsgrupper där medlemmar som använder samma skrivverktyg kan utbyta erfarenheter och tips (Mål 1) Skapa intressegrupper inom föreningen Dels kan medlemmar jobba tillsammans för att driva frågor, styrelsen behöver inte göra allt. Dels kan medlemmar som bor nära varandra, jobbar inom samma bransch, använder samma verktyg samarbeta (Mål 1) Sätt upp en LinkedIn grupp KONTAKTER (Mål 1)

32 Om diskussionsgrupper på nätet Styrelsens kommentarer: Föreningen har tidigare erbjudit ett diskussionsforum på webbplatsen samt har en facebookgrupp. Denna typ av sociala medier bygger på aktivitet från medlemmarna, men eftersom aktiviteten har varit relativt låg på dessa forum så har styrelsen valt att för närvarande inte prioritera dem. Det finns sedan tidigare etablerade grupper om teknikinformation på LinkedIn, tex Technical Writer Forum och Technical Writer of Writers.

33 Övriga enkätsvar Samordna resa till den stora Tysklandsmässan (vet inte vad den heter) (Mål 2) Språk: Twittra på engelska (Mål 3) Vi borde uppmärksamma de informatörer som får färdigt material att förhålla sig till. Har man inte kunskapp om ämnet kan man inte göra ett bra jobb. (Mål 3) E learning? (Kunskapsbanken) (Mål 7) Det finns många teknikinformatörer som inte pratar svenska. Vi kanske måste gå över till engelska (åtminstone delvis) (Mål 8)

34 Om övriga enkätsvar Styrelsens kommentarer: Bra idéer, vi lägger dem på listan över saker att titta på längre fram. Det var den sista! Den kompletta sammanställningen kommer nu att läggas upp på webbplatsen för dig som är nyfiken.

35 Nu är det bara att sätta igång att jobba...

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas?

Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas? FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG FSO Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas? Susanne Rydén 2013 Sammanfattning Föreningen Social Omsorg (FSO) liksom de flesta ideella föreningar står inför sviktande

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

MITTUNIVERSITETET. Projekt TIC II. Kompetensförsörjning för lärande organisationer med fokus på TI

MITTUNIVERSITETET. Projekt TIC II. Kompetensförsörjning för lärande organisationer med fokus på TI MITTUNIVERSITETET Projekt TIC II Kompetensförsörjning för lärande organisationer med fokus på TI Björn Bank, Ulrica Löfstedt, Christina Amcoff Nyström Februari, 2013 Rapport TIC II nr 5-2013 ISBN nr. 978-91-87103-48-3

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 4: E-bok - Så blir du anställd inom eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Högskolan i Halmstad Strategisk kommunikation, påbyggnadskurs 30hp Examinator: Matts Skagshöj Handledare: Martin Berg Författare: Elvedin

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 3: E-bok Så fungerar eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070 594 36 20 Hemsidor:

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Sök rätt partner för framgång. ICA köpte Cecilias idé FÖRSÄLJNING

Sök rätt partner för framgång. ICA köpte Cecilias idé FÖRSÄLJNING Min firma oktober 2014 en medlemstidning från unionen egenföretagare Tema FÖRSÄLJNING Så säljer du in dig själv Säljexpertens bästa råd Merförsäljning på fakturan Podcast ledde till nya kunder ICA köpte

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att göra en marknadsplan

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN

INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN En liten guide till chefer, informatörer och andra intresserade om Informationen i Orsa kommun Infoavdelningen, Janne Bäckman, andra upplagan jan 2015 Information är en skyldighet

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer