FTI i framtiden. Presentation av enkätresultat. Vårkonferensen i Nyköping, mars 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FTI i framtiden. Presentation av enkätresultat. Vårkonferensen i Nyköping, 27 28 mars 2012"

Transkript

1 FTI i framtiden Presentation av enkätresultat Vårkonferensen i Nyköping, mars 2012

2 Varför en enkät? Syftet med enkäten var helt enkelt att få underlag från föreningens medlemmar om vad styrelsen och föreningen borde prioritera att arbeta med i framtiden.

3 Kort om enkätens utformning Enkäten bestod av tio blädderblocksblad på vilka åtta mål (som föreningen kan sträva mot) samt två tilläggsfrågor var uppskrivna. Deltagarna fick ge sina synpunkter på varje mål och fråga.

4 Mål och frågor Mål och frågor som var listade på varsitt blädderblocksblad: Mål 1 Erbjuda möjlighet för nätverkande och kontaktskapande teknikinformatörer emellan Mål 2 Erbjuda möjlighet för medlemmarna till fortlöpande kompetensutveckling Mål 3 Verka för att höja kvaliteten i teknisk dokumentation Mål 4 Verka för att höja yrkets anseende Mål 5 Fortlöpande bevaka utvecklingen inom teknikinformation Mål 6 Medverka till att ett gott tekniskt språk utvecklas Mål 7 Medlemsnyttan skall vara så intressant att Sveriges teknikinformatörer skall uppfatta föreningen som en naturlig partner Mål 8 Aktivt sträva mot stärkt ekonomi

5 Om enkätsvaren Flera svar handlade om samma saker men var listade under olika mål. Därför har styrelsen valt att presentera svaren i grupper om vad svaren handlar om och inte under respektive mål. Utökad konferens Göra FTI mer synligt utanför den egna kretsen Medlemskap Om webbplatsen och nyhetsbrev Stärka yrkesrollen och nyttan med god teknikinformation FTIs möjlighet att utöva inflytande FTIs medverkan till att ett gott tekniskt språk utvecklas Kompetensutveckling i form av externa kurser Kompetensutveckling i föreningens egen regi Tipsa om utbildningar Dela med sig av kompetens Trendspaning, omvärldsbevakning och utveckling Diskussionsgrupper på nätet Övrigt

6 Kort om styrelsens kommentarer Sammanställningen listar samtliga enkätsvar/förslag för vilka styrelsen också ger kommentarer. Vissa förslag har redan åtgärdats, vissa förslag kommer att åtgärdas inom kort. Det finns dock ingen möjlighet för styrelsen att arbeta med samtliga förslag, varför vissa förslag skjuts på framtiden. Nu till enkätsvaren...

7 Utökad konferens 2 dagars konferens med middag och mingel för medlemmar (Mål 1) Tvådagars konferens med möjlighet till mer nätverkande och chans att testa produkter (Mål 1) Ordna med FTI möte med ex vis middag + övernattning för att hinna knyta kontakter och lära känna medlemmar (Mål 1) Ja, Konferenser men inte enbart föreläsare utan diskussionsgrupper kring TI frågor (Mål 1) Tydligare mål med FTI dagen (Mål 1) Höst/vår konferenser mycket bra fortsätt jaga bra föreläsare (Mål 7)

8 Om utökad konferens Styrelsens kommentarer: Redan nu till våren kommer vi prova att ha en utökad konferens, vilket vi hoppas faller väl ut. På denna konferens kommer vi förutom traditionella föredrag också utöka med workshops samt diskussionsgrupper. Redan på förra konferensen hade vi produktpresentationer, vilket vi hoppas få till även fortsättningsvis. Vi är tacksamma för all förslag på bidrag till konferenserna.

9 FTI mer synligt utanför den egna kretsen FTI måste bli mer allmänt känt, att höja anseendet för yrket har annars ingen effekt (Mål 4) Marknadsföra och förklara för marknaden vad FTI är (Mål 4) Informera utbildningsanstalter om att FTI finns och vad FTI gör (Mål 4) Sprid information om FTI hos företag > mer marknadsföring! (Mål 4) Vet alla teknikinformatörer att FTI finns? Reklam! Ex. i samband med olika utbildningar för tekniska skribenter (Mål 4) FTI ambassadörer (Mål 4) FTI borde sälja in sig till teknikföretagen som en organisation där det är bra att visa upp sig för teknikinformatörsrekrytering (Mål 5) Mer PR för FTI Vet man ej om FTI från början, hur vet man då om FTI och dess webbplats? Mer reklam alltså (Mål 8) FTI ambassadörer ut på företagen och marknadsföra FTI (Mål 8) Synas i alla teknikinfo utbildningssammanhang! (Mentorer?) (Mål 7) Sluta be om ursäkt för att vi finns! (Mål 4)

10 Om att synliggöra FTI utanför den egna kretsen Styrelsens kommentarer: Informationen om föreningen har förtydligats på föreningens webbplats: &view=article&id=99&itemid=82 (Om föreningen) I övrigt bra idéer, vi lägger dem på listan över saker att titta på längre fram. Har du egna förslag på hur du kan bidra till att göra FTI synligare. Hör av dig!

11 Medlemskap Gör en analys av alla ännu icke medlemmar. Varför är de inte med. På de stora konsultbolagen inom området (Sigma, Semcon och Sörman) finns det många ännu icke medlemmar. Håll koll på vilka nya teknikinformatörer som anställs och jaga dessa aktivt. (Mål 7) För att attrahera till medlemskap i FTI. Ett brett och relevant utbud av kurser och seminarier/föreläsningar för kompetensutveckling som informatör/skribent/ Därtill i sådant format/omfattning att det går att kombinera med arbetet: Korta men gärna intensiva kurstillfällen eller seminarietillfällen, på flera orter! (Mål 7) Arbetsplatsombud som propagerar men då måste det finnas verkliga fördelar med att vara medlem. Certifieringen efterfrågas inte och många arbetsgivare betalar inte för en dags frånvaro pga konferens (Mål 1) Företagsmedlemsskap (Mål 8) Aktivt arbeta för att stora företag betalar medlemsavgift för alla anställda teknikinformatörer (Mål 8) Reklam, även så att företag inte enbart enskilda personer blir varse om FTI (Mål 8) Välkomstpaket för nya medlemmar ex. Rabatt på x antal utbildningar, inbjudan till nästföljande konferens mm (Mål 7) Varje medlem försöker värva en medlem/kollega på sin arbetsplats en drive (Mål 8) Ha som mål att till 2014 fördubbla medlemsantalet (Mål 8) Eftersom det finns pengar i kassan, betala de som engagerar sig i föreningen. Ta in någon som jobbar aktivt med att jaga medlemmar (och betala den personen) (Mål 8)

12 Om medlemskap Styrelsens kommentarer: Informationen om medlemskap har till viss del förtydligats på föreningens webbplats: &view=article&id=55&itemid=141 (Bli medlem i FTI) I övrigt bra idéer, vi lägger dem på listan över saker att titta på längre fram. Som föreningsmedlem är du varmt välkommen med egna förslag på hur du kan bidra.

13 Webbplatsen och nyhetsbrev Webbsidan bör vara mer intressant att läsa (Mål 7) Fler möjligheter till utbildning, forum, aktiv webbplats. Kolla med Viktor Isaksen vad han gjorde för att hotta upp Färjestadstravets webb (Mål 7) Gör så att man kan prenumerera på nytt/nyheter på FTIs webbsida till medlemmar (Mål 5) Mer info till medlemmarna om hemsidan. Erbjuda utbildningar (Mål 7) Inför regelbundna newsletters till medlemmarna (Mål 5) Mer mejl till medlemmar för att påminna att FTI fortfarande finns (Mål 7) Tryckt medlemstidning 1 gång per månad! Veckobrev på webben (Mål 8) Skrota PopCom tillbaka till Medlemstidning (Mål 8) Möjliggöra för medlemmar som är egenföretagare att hitta nya uppdrag med hjälp av FTI (Mål 7) Bättre möjlighet att presentera medlemmars företag (Mål 8) Erbjuda granskningstjänster. Tipsa om medlemmar som har den kunskapen (Mål 3)

14 Om webbplatsen och nyhetsbrev Styrelsens kommentarer: Det har gjorts ett antal åtgärder på webbplatsen under det senaste året, men självklart kan mer göras. Möjligheten att via webbplatsen erbjuda tjänster och hitta tjänster finns numera. Webbansvarig tar tacksamt emot bidrag från föreningens medlemmar på ytterligare material att publicera på webbplatsen. Konkreta idéer om nyhetsbrev finns, dock är inga beslut fattade ännu. Det huvudsakliga syftet med nyhetsbrevet skall vara att påminna om FTI genom att belysa nyheter på webbplatsen. Vi har inga planer på att gå tillbaka till tryckt medlemstidning. Det huvudsakliga forumet för artiklar skall numera vara webbplatsen. Vi måsta helt enkelt samla våra insatser och kan inte arbeta på för bred front.

15 Stärka yrkesrollen och nyttan med god teknikinformation Verka för att stärka yrkesrollen (t.ex. övertyga utbildningssamordnare om fler kursmoment som borde ingå...) (Mål 4) Verka för att yrkesrollen blir mer erkänd ( utkristalliseras ) och t.ex. sökbar som yrke på arb.förmedlingens hemsida (Mål 4) Ta fram bra exempel som hjälper oss att propagera för god teknikinformation Ex. vad det kan kosta att inte ha bra teknikinformation (Mål 4) Argumentsamling för nyttan (ekonomiska, bla) av good TI Practices på webben (Mål 7) Förse oss med argument mot arbetsgivaren gällande lön, kompetensutveckling, verktyg för yrkesutövande (Mål 4) Stödja medlemmar med argument mot arbetsgivaren om vad nyttan med konferenser/medlemskapet är (Mål 1)

16 Om att stärka yrkesrollen och nyttan med god teknikinformation Styrelsens kommentarer: Informationen om detta har förtydligats på föreningens webbplats: 82 (Om föreningen) 141 (Bli medlem i FTI) 142 (Teknikinformatörens roll) =154 (Tio anledningar att anlita en teknikinformatör) =152 (God teknikinformation) 123 (Nyttiga länkar bla med lönestatistik, sök på teknisk dokumentatör respektive teknikinformatör) I övrigt bra idéer, vi lägger dem på listan över saker att titta på längre fram.

17 FTIs möjlighet att utöva inflytande FTI kan bidra med föreläsare från egna leden till universitetets utbildningar (Mål 3) Försöka få in teknikinformation på t.ex. konstruktörsutbildningar. Få ut teknikinformationstänket tidigt i processen (Mål 3) Delta i branschmässor, t.ex. Nordic Rail för att missionera om vikten av högkvalitativ dokumentation och certifierade informatörer samt moderna dokumentationsverktyg och system (så vi slipper Word så småningom) (Mål 3) Inleda samarbete med t.ex. universitetet för validisera teknikinformationsutbildning (Mål 3) Aktiv roll för att höja kvalitén i olika teknikinformationsutbildningar (Mål 4)

18 Om FTIs möjlighet att utöva inflytande Styrelsens kommentarer: I styrelsen finns en person med uppgift att vara kontaktperson mot företag och utbildningsenheter. I övrigt bra idéer, vi lägger dem på listan över saker att titta på längre fram. Kan du själv hjälpa till? Kontakta oss och berätta hur!

19 FTIs medverkan till att ett gott tekniskt språk utvecklas Erbjuda FTI som resurs åt svenska terminologigrupper (Mål 6) Särskilda språkinriktade inslag på konferens mm (Mål 6) Kan man skapa nischade grupper inom FTI? Ex.vis språkgrupp SV, språkgrupp ENG, etc. Som aktivt jobbar med utveckling av språken samt förmedlar detta via nyhetsbrev till medlemmarna? (Mål 6) Ny teknik hade för ett antal år sedan en teknikspalt av Stig Nilsson. Kan vara något att ta upp igen (Mål 6)

20 Om FTIs medverkan till att ett gott tekniskt språk utvecklas Styrelsens kommentarer: Redan nu på vårkonferensen planeras två föreläsningar på temat språk. I övrigt bra idéer, vi lägger dem på listan över saker att titta på längre fram.

21 Kompetensuveckling i form av externa kurser Förmedla kurser riktade mot teknikinformatörer. Det kan vara svårt att hitta nischade kurser och det kan bli dyrt när man är få deltagare. Men FTI har många potentiella deltagare. (Mål 2) Kontakta utbildare i branschen en lista över utbudet (Mål 2) Ta fram eller förmedla kurser gjorda för teknikinformatörer (Mål 2) Onlinekurser på/via hemsidan! Rabatter på dito externa, via medlemskapet? (Mål 2) Erbjuda kurser/utbildningar/certifiering/oberoende verktyg (Mål 2) Grundutbildning för nya teknikinformatörer till lågt pris för att öka möjligheterna till att folk kan gå (Mål 2) Rabatt på utbildningar/kurser mot rapportering till föreningen (Mål 7) FTI medlemmar får rabatt på kurser relaterade till teknikinformation. (FTI betalar rabatten) Det skulle kanske få fler att bli medlemmar (Mål 7)

22 Om kompetensuveckling i form av externa kurser Styrelsens kommentarer: Bra idéer, vi lägger dem på listan över saker att titta på längre fram. Har du som medlem förslag på lämpliga kurser? Tipsa oss!

23 Kompetensuveckling i föreningens egen regi Bjud in tillverkare av system att visa upp/dema Adobe, Arbortext, 3D Via (Mål 1) Utveckla gärna detta upplägg med workshop typ Madcap (Mål 2) Verktyg för illustrationer från t.ex. CAD (Mål 2) Koppling illustration teknikinformation (Mål 2) Anordna fler utbildningar t.ex. språk (Mål 2) Master classes i skrivande på konferenser (Mål 2) Fortlöpande kompetensutveckling inom termologi, verktyg och metoder (Mål 2) Mindre reklam och mer workshops och föreläsningar på konferensen (Mål 2) Mer seminarier på konferenserna (Mål 2) Seminarier vid andra tillfällen än vid konferenserna (Mål 2) Fortsätta för certifiering av teknikinformation (Mål 4) I brist på en nationell utbildning kanske man måste jobba hårdare med certifiering (Mål 5)

24 Om kompetensuveckling i föreningens egen regi Styrelsens kommentarer: Angående fler seminarier/föreläsningar/workshops i egen regi så är ambitionen och förhoppningen att fortsättningsvis kunna erbjuda det tack vare utökade konferenser, redan nu till våren. Styrelsen har inga planer på att avsluta arbetet med certifiering. Tipsa oss om lämpliga kurser och vad du kan bidra med! I övrigt bra idéer, vi lägger dem på listan över saker att titta på längre fram.

25 Tipsa om utbildningar Tipsa om högskolekurser inom området. Det finns väldigt många kurser på kvartsfart, distans, osv. (Mål 2) Länka till bra utbildningssamordnare på hemsidan. Gärna rankning/betygsättning gjord av medlemmar (Mål 2) Finns väldigt få utbildningar/kurser (Mål 2) FTI rekommenderade utbildningar för teknikinformatörer. Vilka är bra? Vilken inriktning finns? (Mål 3) Om man kan lobba för mer utbildning Korta kurser och yrkesutbildning (Mål 4)

26 Om att tipsa om utbildningar Styrelsens kommentarer: Se lista på föreningens webbplats: &view=article&id=73&itemid=123 (Nyttiga länkar, Utbildningar och kurser) Webbansvarig tar tacksamt emot förslag från föreningens medlemmar på ytterligare länkar till relevanta högskolekurser.

27 Dela med sig av kompetens Få möjlighet att ta del av lesson learned från olika företag (Mål 3) Föreläsare från företag där man aktivt jobbar med kvalitetskontroll och höjning av densamma (Mål 3) En blogg på hemsidan där en erfaren teknikinformatör skriver, tar upp problem/lösningar och svarar på frågor (Mål 3) Publicera kniviga stycken på FTI sidan för att få tips om hur det ska uttryckas (Mål 3) Berätta/beskriva för medlemmar hur de kan utnyttja varandras erfarenheter/kunskaper (Mål 7) Utbytesforum för liknande problem (Mål 7) Studiebesök (Mål 1) Ordna studiebesök (Mål 2) Medlemmar som deltagit i konferenser/kurser skulle kunna dela med sig av sina nya kunskaper till andra intresserade i FTI (Mål 2)

28 Om att dela med sig av kompetens Styrelsens kommentarer: Till viss mån har detta hanterats på olika föredrag under de senaste årens konferenser. I övrigt bra idéer, vi lägger dem på listan över saker att titta på längre fram. Har du erfarenheter att dela med dig av? Hör av dig!

29 Trendspaning, omvärldsbevakning och utveckling TI bloggare helst från olika branscher (Mål 5) Best practise fall: Medlemmarna kan lägga upp sina case som inspiration (erfarenhetsutbyte) (Mål 5) Mer info om nya trender (ex nya programvaror...) på hemsidan (Mål 5) Omvärldsspanande blogg på webben (Mål 5) Trendspaning, jätteintressant! Det hinner man sällan med själv i dagliga arbetet. Kanske ett nyhetsbrev höst och vår ev. uppföljning på konferensen (Mål 5)

30 Om trendspaning, omvärldsbevakning och utveckling Styrelsens kommentarer: Bevakning sker kontinuerligt på föreningens webbplats (Veckans heta länk och samling av gamla länkar): &view=article&id=118 Vill du blogga eller dela med dig av nyheter? Kontakta styrelsen!

31 Diskussionsgrupper på nätet Diskussionsforum på webben för diskussion om ex. Las krav, juridik och övriga gemensamma frågor (Mål 1) Forum för frågor och lösningar (Mål 1) Stärk och gör reklam för Facebook gruppen (Mål 8) Twittra på webbplatsen om tex språk och tips (Mål 1) Mera aktiv närvaro på Facebook sidan! (mfl?) (Dynamisk/levande) (Mål 1) En FTI Wiki där medlemmar kan lägga upp exempel, föreläsningar, problemlösning (erfarenhetsutbyte) (Mål 1) Mer levande/dynamisk hemsida. Nyheter varje vecka. Chat/forum för medlemmar. (Mål 1) Kan man göra några enkla forum för frågor? (Mål 1) Etablera verktygsgrupper där medlemmar som använder samma skrivverktyg kan utbyta erfarenheter och tips (Mål 1) Skapa intressegrupper inom föreningen Dels kan medlemmar jobba tillsammans för att driva frågor, styrelsen behöver inte göra allt. Dels kan medlemmar som bor nära varandra, jobbar inom samma bransch, använder samma verktyg samarbeta (Mål 1) Sätt upp en LinkedIn grupp KONTAKTER (Mål 1)

32 Om diskussionsgrupper på nätet Styrelsens kommentarer: Föreningen har tidigare erbjudit ett diskussionsforum på webbplatsen samt har en facebookgrupp. Denna typ av sociala medier bygger på aktivitet från medlemmarna, men eftersom aktiviteten har varit relativt låg på dessa forum så har styrelsen valt att för närvarande inte prioritera dem. Det finns sedan tidigare etablerade grupper om teknikinformation på LinkedIn, tex Technical Writer Forum och Technical Writer of Writers.

33 Övriga enkätsvar Samordna resa till den stora Tysklandsmässan (vet inte vad den heter) (Mål 2) Språk: Twittra på engelska (Mål 3) Vi borde uppmärksamma de informatörer som får färdigt material att förhålla sig till. Har man inte kunskapp om ämnet kan man inte göra ett bra jobb. (Mål 3) E learning? (Kunskapsbanken) (Mål 7) Det finns många teknikinformatörer som inte pratar svenska. Vi kanske måste gå över till engelska (åtminstone delvis) (Mål 8)

34 Om övriga enkätsvar Styrelsens kommentarer: Bra idéer, vi lägger dem på listan över saker att titta på längre fram. Det var den sista! Den kompletta sammanställningen kommer nu att läggas upp på webbplatsen för dig som är nyfiken.

35 Nu är det bara att sätta igång att jobba...

Sammanställning av enkätresultat

Sammanställning av enkätresultat Sammanställning av enkätresultat Mål 1 Erbjuda möjlighet för nätverkande och kontaktskapande teknikinformatörer emellan 2 dagars konferens med middag och mingel för medlemmar Diskussionsforum på webben

Läs mer

NMA NÄT VERK N YA K UNSK A P ER OCH GI VA NDE KON TA K T ER

NMA NÄT VERK N YA K UNSK A P ER OCH GI VA NDE KON TA K T ER NMA NÄT VERK N YA K UNSK A P ER OCH GI VA NDE KON TA K T ER Nya kontakter fler möjligheter, bättre affärer Genom NMA Nätverk når du fler affärsmöjligheter, nya kunskaper, bättre samarbetspartner och kompetent

Läs mer

Vi bygger nätverk och samlar kunskap inom små avlopp, dagvatten och VA-planering Du spar tid och resurser

Vi bygger nätverk och samlar kunskap inom små avlopp, dagvatten och VA-planering Du spar tid och resurser Vi bygger nätverk och samlar kunskap inom små avlopp, dagvatten och VA-planering Du spar tid och resurser Nationell kunskapsbank om små avlopp På avloppsguiden finns oberoende information om små avlopp.

Läs mer

Varmt välkommen till Vårkonferens 28-29 mars 2012 i Nyköping!

Varmt välkommen till Vårkonferens 28-29 mars 2012 i Nyköping! Du har väl anmält dig? Sista datum 23 mars! Föreningen Teknisk Information Varmt välkommen till Vårkonferens 28-29 mars 2012 i Nyköping! Vi satsar denna gång på ett extra matnyttigt innehåll, erkända föreläsare

Läs mer

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm FTI presenterar Den moderna teknikinformationen Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm Späckat program med spännande föreläsningar Write less, say more the

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

En spännande träff om framtiden 2007-11-29

En spännande träff om framtiden 2007-11-29 1(5) Våga vinna medlemmar. Rapport 2007-12-17, Eva Thim & Mattias Sandell En spännande träff om framtiden 2007-11-29 24 Arbetsplatsombud från Arbetsmarknadsverket, Försäkringskassan, Skatten, Länsstyrelsen,

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Välkommen till. ksp!

Välkommen till. ksp! Välkommen till ksp! Föreningen för kommunal statistik och planering (ksp) är en intresse- och yrkesförening för dig som arbetar med underlag för strategisk planering av olika slag inom det kommunala området.

Läs mer

Verksamhetsplan för Kollektivhus NU mars 2015 mars 2016

Verksamhetsplan för Kollektivhus NU mars 2015 mars 2016 Verksamhetsplan för Kollektivhus NU mars 2015 mars 2016 Inledning Föreningens målsättning som den är formulerad i stadgarnas portalparagraf kan delas upp i tre huvudmål: 1. Föreningen ska verka för en

Läs mer

Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling. Information till utbildningsanordnare i Carpe

Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling. Information till utbildningsanordnare i Carpe Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling Information till utbildningsanordnare i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe Syftet med materialet är att informera utbildningsanordnare om Carpe

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2013-10-20 kl. 9 00 13 00

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2013-10-20 kl. 9 00 13 00 Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2013-10-20 kl. 9 00 13 00 Närvarande Jim-Alex Minorsson Hirschi (sammankallande), Bo Sjöberg, Palle Storm, Anette Hagberg- Gustafsson,

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Västra regionen. Inbjuder till Vårkonferens på. Stenungsbaden 31 maj 1 juni 2012

Västra regionen. Inbjuder till Vårkonferens på. Stenungsbaden 31 maj 1 juni 2012 Västra regionen Inbjuder till Vårkonferens på Stenungsbaden 31 maj 1 juni 2012 Välkomna till västra regionens vårkonferens! Årets vårkonferens är förlagd till Stenungsbaden Yacht Club och Västkusten när

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Sektion SPA Sektion Make- Up SEYF Styrelsen Ordförande: Raija Zallot Sekreterare: Maria Sundberg Kassör: Mia Elisdotter Vice Ordförande: Mia Esperlind Ledamot:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Verksamhetsplan 2015 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Vad händer om din organisation blir en av Sveriges Bästa Arbetsplatser 2013?

Vad händer om din organisation blir en av Sveriges Bästa Arbetsplatser 2013? Vad händer om din organisation blir en av Sveriges Bästa Arbetsplatser 2013? 2013-02-04 Sveriges Bästa Arbetsplatser 2013 - Från bra till bäst I mer än 20 år har Great Place to Work utvecklat kunskapen

Läs mer

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ.

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Svar på Enkät Länsstyrelseforum 2015 Genomförd april 2015 i Survey Xact Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Vad ansvarar du för vad gäller Rakel

Läs mer

Rapport samt sammanställning av diskussioner som framkom under workshopen Kommunikation och information Världsmötet i Bologna 2013

Rapport samt sammanställning av diskussioner som framkom under workshopen Kommunikation och information Världsmötet i Bologna 2013 Rapport samt sammanställning av diskussioner som framkom under workshopen Kommunikation och information Världsmötet i Bologna 2013 Först av allt så vill vi tacka er alla för ert engagemang och intresse

Läs mer

Sammanställning enkät höstmötet 2007

Sammanställning enkät höstmötet 2007 Sammanställning enkät höstmötet 2007 1) Vad förväntar du dig. 1. Nyheter i programmet, samt utbyte av erfarenheter. 2. Intressanta föredrag och nyheter i funktionalitet, samt hur ekonomiprogrammen används.

Läs mer

116 svar ANNA-LISA OSVALDER. Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg

116 svar ANNA-LISA OSVALDER. Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg Vilken utbildningsbakgrund har du? RESULTAT AV ESS medlemsundersökning ANNA-LISA OSVALDER Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg 116 svar Utbildningsbakgrund/antal

Läs mer

rekryteringslådan Inspiration och verktyg till dig som ska ut på en mötesplats

rekryteringslådan Inspiration och verktyg till dig som ska ut på en mötesplats rekryteringslådan Inspiration och verktyg till dig som ska ut på en mötesplats Vad är det här för låda? -Jo, det är meningen att du som skall i väg på en mötesplats ska hitta det du behöver för att kunna

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Att vara ambassadör i Hjärnkoll

Att vara ambassadör i Hjärnkoll Detta dokument beskriver riktlinjerna för uppgiften som i kampanjen Hjärnkoll. Det utgör grunden för en gemensam överenskommelse som sluts mellan varje enskild och Hjärnkolls projektadministration under

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014-02-06 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 Inledning Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program som till stor del bestod av dialog kring

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Råd och riktlinjer till medverkande på Transportforum 2016

Råd och riktlinjer till medverkande på Transportforum 2016 1(5) Råd och riktlinjer till medverkande på Transportforum 2016 Hej! Linköping, november 2015 Först och främst vill jag på förhand rikta ett stort tack till dig som ska medverka som föreläsare och/eller

Läs mer

Konkretisera kvalitetskriterierna göra dem möjliga att följa upp genom att föreslå ett antal mätbara nyckeltal, minst ett per kvalitetskriterium

Konkretisera kvalitetskriterierna göra dem möjliga att följa upp genom att föreslå ett antal mätbara nyckeltal, minst ett per kvalitetskriterium Kollegial mötesplats Mötesplatser ska entusiasmera, skapa tillhörighet, ge mod och kunskap för att inspirera och inspireras. Vårdförbundet skapar kollegiala mötesplatser, fysiskt och virtuellt, för våra

Läs mer

Bli medlem! Nätverk för dig som arbetar med Kvalitet i IT

Bli medlem! Nätverk för dig som arbetar med Kvalitet i IT Bli medlem! Nätverk för dig som arbetar med Kvalitet i IT CallCenter Institute Support Services Institute ITQ Nordic Institute Medlemsfolder ITQ har funnits sedan 1997 och är ett inspirerande och kompetenshöjande

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

En sak i taget Rapport

En sak i taget Rapport En sak i taget Rapport Hur kan man med begränsad tid och utan experthjälp i huset på ett litet bibliotek arbeta med kompetensutveckling av personalen i sociala medier? Åsa Storck 2011-01-24 1 Ur Nationalencyklopedins

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

boti.se VÅR NYA BRANSCHORGANISATION TIC 2014

boti.se VÅR NYA BRANSCHORGANISATION TIC 2014 boti.se VÅR NYA BRANSCHORGANISATION TIC 2014 Agenda En återblick Nuläge Framtiden En återblick Projektet TIC 1 2008 2010 10 samarbetspartners Hösten 2007 fick Informatikkollegiet i Östersund i uppdrag

Läs mer

Bilder: Tuula Palaste-Eerola

Bilder: Tuula Palaste-Eerola Bilder: Tuula Palaste-Eerola Synlighet åt regionala aktörer! Nylandsveckan är en evenemangsvecka som Nylands förbund koordinerar och där syftet är att ge synlighet åt nyländska aktörer och arbete som gjorts

Läs mer

Västra regionen. Inbjuder till vårkonferens på. Ästad Gård 18-19 maj 2010

Västra regionen. Inbjuder till vårkonferens på. Ästad Gård 18-19 maj 2010 Västra regionen Inbjuder till vårkonferens på Ästad Gård 18-19 maj 2010 Välkomna till västra regionens vårkonferens! Årets vårkonferens är förlagd till Ästad Gård, en mycket inspirerande miljö som måste

Läs mer

Föreningens framtid. Styrkor

Föreningens framtid. Styrkor Föreningens framtid Styrkor Rapporter på nationell nivå Viktig lobbygrupp Medlemsstyrt Opinionsbildning Stöd till nätverk inom föreningen BIBLIST/Forum Medlemstidning BBL Stor förening Kan påverka Remissinstans

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Ekerö, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Salem, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Värmdö och Österåker har besvarat frågorna i utvärderingen.

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Hur blir SKF så bra att alla klättrare vill vara medlemmar? Processledare: Sandra Mattsson, SISU Idrottsutbildarna Syfte med träffen:

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Tipsa en vän om Vägledarinfo! Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare» Nr 7, september 2015

Tipsa en vän om Vägledarinfo! Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare» Nr 7, september 2015 Tipsa en vän om Vägledarinfo! Nr 7, september 2015 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare» Hej, Nu är höstterminen igång för fullt och campus har åter igen fyllts med studenter. Såväl Orientation

Läs mer

I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG

I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG Innehållsförteckning EVENT... TJEJKVÄLLEN... KARRIÄRKVÄLLEN... TIMES WEEK... STUDIERESAN... LUNCHFÖRELÄSNING... SKRÄDDARSYTT EVENT... 1 2 3 4 5 6 7 MARKNADSFÖRING...

Läs mer

Nr 2, februari Tipsa en vän om Vägledarinfo! Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare»

Nr 2, februari Tipsa en vän om Vägledarinfo! Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare» Tipsa en vän om Vägledarinfo! Nr 2, februari 2016 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare» Hej, Efter en lyckad terminststart med flera välbesökta välkomstaktiviteter är terminen nu i full gång

Läs mer

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition Nu i specialversion för ESF-projekt inom kompetensutveckling Spara massor av administration - och ge era projektdeltagare bättre service! I samarbete med flera ESF-projekt

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet att bedöma

Läs mer

Besöka fem skolor/mässor och berätta om IAL, t ex Stockholms universitet 8/3, samt i samband med detta eventuellt genomföra fredsworkshops

Besöka fem skolor/mässor och berätta om IAL, t ex Stockholms universitet 8/3, samt i samband med detta eventuellt genomföra fredsworkshops Rekrytering Besöka fem skolor/mässor och berätta om IAL, t ex Stockholms universitet 8/3, samt i samband med detta eventuellt genomföra fredsworkshops Minst tre utgående volontärer berättar om sina upplevelser

Läs mer

Morgans medlemmar tar del av bransch och seminarieinformationen vi skickar ut via mail och dem tycker det fungerar bra.

Morgans medlemmar tar del av bransch och seminarieinformationen vi skickar ut via mail och dem tycker det fungerar bra. Av Morganforums medlemmar är det bara 35 procent som besvarat enkäten, av dessa har inte alla besvarat alla 15 frågor. Mot den bakgrunden är det svårt att uttala sig om vad medlemmarna tycker i de olika

Läs mer

Vad ska vi ha varandra till?

Vad ska vi ha varandra till? Vad ska vi ha varandra till? Om jag har sett längre, är det för att jag stått på jättars axlar Isaac Newton Du vet vad barn och ungdomar behöver för att växa och utvecklas. Vad behöver du? Vi behöver inte

Läs mer

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. För dig som chef Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första

Läs mer

Personalhandbok Utveckling & Återkoppling

Personalhandbok Utveckling & Återkoppling 1. Innehåll I det här avsnittet tar vi upp och beskriver hur vi arbetar med utbildning och utveckling för varje individ och i samspel med varandra. Utveckling (2) Utvecklingssamtal (2.1) Utbildning - vår

Läs mer

SWE Sailing Partners ett affärsnätverk med det bästa av svensk segling.

SWE Sailing Partners ett affärsnätverk med det bästa av svensk segling. SWE Sailing Partners ett affärsnätverk med det bästa av svensk segling. Som SWE Sailing Partner får du unika tjänster och rättigheter för att utveckla din egen verksamhet. Stärk ditt företags varumärke

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida o/r~' ~~:~ :r SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (44) KOMMUNSTYRELSEN SALA KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-10-13 Y~F : s HANDLING NR 67 2011 202 Dnr 2011/111 Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Läs mer

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken 1. Inledning 1.1 Bakgrund Redan 1989 startade ett nätverkssamarbete mellan fackhögskolorna i Jönköping och länets kommuner när det gäller decentraliserad högskoleutbildning. Varje kommun i dåvarande Jönköpings

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Kerstin Hagblom Sara Norlund Kort information om delprogrammen Comenius Fortbildning pedagogisk personal inom för-

Läs mer

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 18 19/10 2005

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 18 19/10 2005 Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 18 19/10 2005 Gruppens förväntningar på dagarna Att skapa klarhet över AMN uppgift Att använda gruppens kompetens Att skapa konkret handlingsplanen som kan

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Det här är en broschyr som beskriver vad ST erbjuder chefsmedlemmar. Den riktar sig både till dig som redan är chefsmedlem i ST och till dig som vill

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

Konkreta förslag. Framtidens vårdförbund Medlemsstöd Medarbetargrupp

Konkreta förslag. Framtidens vårdförbund Medlemsstöd Medarbetargrupp Framtidens vårdförbund Medlemsstöd Medarbetargrupp Konkreta förslag I Vårdförbundet står alltid medlemmen i centrum, därför är det viktigt att alla medlemmar känner att de får det stöd och de råd de efterfrågar

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

KFS ett tryggt val. a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g

KFS ett tryggt val. a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g KFS ett tryggt val K F S a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g 5 goda skäl att vara medlem i KFS Är du arbetsgivare i ett samhällsnyttigt företag? Har du det

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

vad du behöver veta om fsastud

vad du behöver veta om fsastud vad du behöver veta om fsastud om FSAstud FSAstud är Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters (FSA) studentorganisation. FSA driver såväl medlemmarnas fackliga- som yrkesmässiga intressen och arbetar med yrkes-,

Läs mer

Resultat cafédialog på Komvux

Resultat cafédialog på Komvux 2017-01-23 Beredning lärande Uppdrag Framtidens utbildningar Sofie Johansson Beredningskoordinator Resultat cafédialog på Komvux Totalt nio elever från tre program Grundläggande vuxenutbildning (GRUV),

Läs mer

NSD Västra Regionen. Inbjuder till vårseminarium på. Marstrands Havshotell maj 2017

NSD Västra Regionen. Inbjuder till vårseminarium på. Marstrands Havshotell maj 2017 NSD Västra Regionen Inbjuder till vårseminarium på Marstrands Havshotell 11-12 maj 2017 Välkomna till Västra Regionens vårseminarium! Tema: Skydd förr och nu Det är nu tredje året i rad som vi använder

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Veberöd en unik företagsplats

Veberöd en unik företagsplats Veberöd en unik företagsplats Strategi 2015 för Veberöds Företagarförening Dokumentation strategimöte #3 2015-02-12 Nästa möte 2014-02-12 kl 7:30 9:30 i en lokal med projektor Önskat utfall från nästa

Läs mer

Utvärdering av LTH s programwebbplatser. Brandingenjör Ekosystemteknik Väg & Vatten Maskinteknik Riskhantering Lantmäteri Kemiteknik

Utvärdering av LTH s programwebbplatser. Brandingenjör Ekosystemteknik Väg & Vatten Maskinteknik Riskhantering Lantmäteri Kemiteknik Utvärdering av LTH s programwebbplatser Brandingenjör Ekosystemteknik Väg & Vatten Maskinteknik Riskhantering Lantmäteri Kemiteknik Utvärdering av Brandingenjör programmets webbplats 2001-05-11 Antal respondenter

Läs mer

AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF

AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF På din sida. AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF 1 Se till att utveckla dig själv också. Inte bara din verksamhet. Att få vara med och utveckla medarbetarna, liksom verksamheten i stort,

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars

Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars Koppla ihop intern och extern kommunikation med sociala medier Damra Muminovic och Johanna Snickars Om Europeiska privat och tjänstereseförsäkringar 2 miljoner privatresenärer 1,5 miljoner tjänstereseresenärer

Läs mer

För säljare, av säljare, genom hela karriären.

För säljare, av säljare, genom hela karriären. För säljare, av säljare, genom hela karriären. Säljarnas är den unika medlemsorganisationen som är specialiserad på säljarens förutsättningar och utmaningar. Det har vi över 100 års erfarenhet av. Vi vet

Läs mer

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK ST 2015. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet ST. Tilltryck: April 2016. En arbetsplats en fackförening ST är det ledande fackförbundet

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Välkommen som partner i Medicon Weekend!

Välkommen som partner i Medicon Weekend! Välkommen som partner i Medicon Weekend! Medicon Weekend så går det till! Målet med Medicon Weekend Synlighet kring hur Medicon Village bidrar till att skapa tillväxt Medicon Week(end) tillsammans med

Läs mer

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Av Alice Christensson/ BarfotaChefen BarfotaChefen Häng på innovationerna För dina konsumenter är det viktigt med innovationer. Apples

Läs mer

Syns du inte finns du inte

Syns du inte finns du inte Sociala medier för företagare Syns du inte finns du inte Oscar Höglund 2013 3 Innehåll: Förord 5 Sociala medier 7 Hur använder företag sociala medier?..9 Nätverkande medarbetare?.10 Varför LinkedIn 11

Läs mer

TILLSAMMANS VÄXER VI. 6 steg till fler medlemmar

TILLSAMMANS VÄXER VI. 6 steg till fler medlemmar TILLSAMMANS VÄXER VI 6 steg till fler medlemmar Vad är det här för papper? Det tar ungefär en timme att gå igenom det här pappret på ett styrelsemöte. När ni är klara kommer ni ha en enkel och tydlig handlingsplan

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE 2016-10-29 1 Fokusområden 1. Verka för att vara en ekonomiskt och organisatoriskt stabil organisation a. Skapa rutiner

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2017 1 Vision Åtvidaberg har ett dynamiskt näringsliv med lönsamma företag, stora som små, inom de flesta branscher. Det lokala näringslivet består av företag som vågar vilja växa och känner

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09

Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09 Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09 Tyresö kommun / 2015-09-09 2 (6) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för användning av sociala medier...3 2 Tonalitet, bemötande och tilltal...4 3 Hantering

Läs mer