STÄMMOHANDLINGAR. Länsförbundsstämma 13 april 2013 Tott Hotell, Visby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STÄMMOHANDLINGAR. Länsförbundsstämma 13 april 2013 Tott Hotell, Visby"

Transkript

1 Länsförbundsstämma 13 april 2013 Tott Hotell, Visby STÄMMOHANDLINGAR Innehåll: Information & program för dagen Föredragningslista Ombudsfördelning stämman 2013 Verksamhetsberättelser Resultat-/balansräkning/budgetförslag tillgängligt vid stämman Förslag från förbundsstyrelsen gällande motion 6, 2012 Propositioner Motioner Valberedningens förslag tillgängligt vid stämman Regionrådet har ordet

2 Välkommen till Gotlands länsförbundsstämma 2013! Stämman arrangeras i år på Tott Hotell i Visby. Adressen är S:t Göransgatan 31 och du når hotellet enklast genom att köra vägen förbi Visby sjukhus. Utförlig vägbeskrivning finner du på hotellets hemsida Det finns gott om parkeringsplatser vid hotellet. Fika kommer att serveras från 09:30, klockan 10:00 får vi en visning av hotellet och från 10:30 kan du registrera dig som ombud. Lunch kommer att serveras på hotellet till det subventionerade priset 50:- Vi är glada att kunna hälsa moderaternas partisekreterare Kent Persson välkommen som talare på vår stämma. Delar av stämman kommer även att sändas live i etern via play.moderat.se. Om någon önskar sig tillsänt 2012 års protokoll kan detta ske elektroniskt, ett antal exemplar kommer även att finnas i tryckt format vid årets stämma. Kontakta ombudsmannen Patrik Thored via Om du som ombud får förhinder att delta i stämman är det du själv som ansvarar för att din ersättare får denna stämmohandling. Kontakta ordföranden i din förening om detta skulle inträffa. Hjärtligt välkommen till Tott Hotell den 13 april Visby 22 mars Patrik Thored Partiombudsman

3 Stämmoprogram 09:30 Kaffe/macka serveras 10:00 Visning av Tott Hotell Visby 10:30 Registrering av ombud 11:15 Partisekreterare Kent Persson håller anförande (detta kommer att sändas via play.moderat.se) 12:00 Lunch 13:15 Stämmoförhandlingar Eftermiddagsfika serveras vid en lämplig tidpunkt i programmet.

4 Förslag till föredragningslista 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande och vice ordförande att leda förhandlingarna 3. Val av sekreterare 4. Val av justeringsmän 5. Fastställande av röstlängd 6. Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysning 7. Styrelsens, föreningarnas, MUF, MQ, MHG och Seniorernas verksamhetsberättelser 8. Revisorernas berättelser och fastställande av resultat och balansräkning 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Fastställande av årsavgifter till förbundet från partiföreningarna för året efter nästkommande år 11. Redovisning av 2012 års stämmomotioner -beslut gällande motion 6 år 2012 Provval enligt underlag 12. Förslag från styrelsen (propositioner) 13. Inkomna förslag (motioner) 14. Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen 15. Val av ordförande och två vice ordförande för förbundet och styrelsen 16. Val av ledamöter i förbundsstyrelsen, varav en länsordförande för Moderatkvinnornas verksamhet samt en ersättare för denna 17. Val av två revisorer, varav en skall vara auktoriserad eller godkänd revisor, med ersättare 18. Val av ombud till partistämman med ersättare 19. Val av sammankallande i förbundets Seniorråd 20. Val av förbundets Jordbrukskommitté 21. Val av styrelse i förbundets fonder a) Garantfonden på Gotland b) Gustaf Svedmans fond c) Bengt Eriksson fond 22. Val av valberedning och ordförande i denna 23. Övriga ärenden 24. Stämmans avslutning

5 Ombudsfördelning länsförbundsstämma 2013, till dessa tillkommer förbundsstyrelsens ledamöter. Visby, 21st Norra Gotland, 6 st Södra Gotland, 8 st Benneck Margareta Eklöf Björn Alveheim Eva Canholm Svante Ortman Leif Bosarfve Sven Canholm Annika Stridh Britta Lundqvist Ingemar Danneker D Anna Stridh Åke Persson Margareta Dygeus Jacob Wigren Peter Ryderholm Susanne Eriksson Bengt Ekbrant W Jacqueline Wärn Marie Grönross Hanna Hammarhjelm Ulla Wärn Roger Österlund Per Härenstam Simon Jernberg Emma Johansson Gunnel Keinonen Arvo Keinonen Anita Matthing Carl-Fredrik Nilsson Rolf K Petersen Hans Jörgen Storm Robin Vestergren Dennis Wennblad Peter Wong Mei Shuan

6 Wäss Stefan Verksamhetsberättelse för Moderat Qvinnorna på Gotland Undertecknad har under året deltagit i följande aktiviteter: Sverigemötet i Örebro mars. Moderatkvinnornas råd i Stockholm maj samt 30 nov 1 dec. I januari hade vi besök av riksdagsledamöterna Pia Hallström och Ellen Juntti. Ellen och Pia föreläste på temat Våld i nära relationer samt Våld mot barn. Ellen har som barnutredare inom polisen lång erfarenheter i ämnet våld mot barn. Som kuriosa berättade de också om Dansbandsprojektet som riksdagen bedrivit ur ett folkhälsoperspektiv. En råkall lördag i mars var vi ca 10 tappra personer som var ute och samlade in pengar till kampanjen Rädda Ringmuren. Insamlingen har fortsatt på marknader och vid andra moderata sammankomster. Detta uppmärksammades i press och radio. Anna Karlsson föreläste i ämnet Härskarteknik i november. Det beslutades också att ett pass i utbildningen Team 2014 skulle ledas av Anna på samma tema. Undertecknad har fortsatt arbetet i arbetsgruppen som jobbar med arbetsmarknadsfrågor. Vi har haft ett antal telefonkonferenser och ett fysiskt möte under Slutredovisning har skett under året och gruppens arbete redovisades på rådet i maj. I gruppen ingår M-kvinnor från övriga landet. Anna Hrdlicka går MKF utbildningen och Elin Ax antogs under Köksbordsamtal sker löpande. Vi delar ut larm och kokböcker samt har haft införda insändare på ett antal olika teman. Under året har de sen tidigare införda lunchmötena i samarbete med Visbyföreningen på Joda Bar & Kök fortsatt. En talare är inbjuden till varje lunchmöte. Lena Simonson Ordförande för Moderatkvinnorna på Gotland Inger Harlevi

7 Vice ordförande för Moderatkvinnorna på Gotland Moderata Seniorer Verksamhetsberättelse 2012 Moderata Seniorer på Gotland har hitintills endast verkat som en intressebevakare av Moderata seniorfrågor. I de större moderatförbunden har egna föreningar bildats och aktiviteter har skapats för dess medlemmar. Moderata Seniorer på riksplanet har gjort en nystart efter att under 37 år bara varit ett nätverk och siktar nu på att få samma etablerade ställning som ungdomsförbundet Moderaterna på Gotlands äldreomsorgsgrupp har letts av ordförande i Moderata Seniorer där vi arbetat med temat Örat mot verkligheten genom besök på äldreboenden, hemtjänst, LSS, Korpen, anhörigstödet, Gotlandshem, pensionärsorganisationer samt socialförvaltningen. Syftet har varit att få en verklighetsbild av äldreomsorgen som skall leda fram till ett regionalt valmanifest 2014 med specifika Gotlandsfrågor. Vid Moderata Seniorers Temadag den 15 november 2012 i Riksdagens förstakammarsal i Stockholm deltog ordföranden för Moderata Seniorer på Gotland. Temat var Inspiration Kreativitet- Framtid och utgjorde en nystart för en mer offensiv verksamhet. 140 representanter från hela Sverige deltog. Mötet leddes av Moderata Seniorers ordförande Bertil Persson Bland talarna fanns Anna Kinberg Batra som presenterade Moderata nyckelfrågor, partisekreterare Kent Persson redogjorde för strategin Så vinner vi valet och kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth berättade om Kulturen nyckeln till kreativitet Den april håller Moderata Seniorer årsmöte i Uppsala och ordföranden för Moderata Seniorer på Gotland kommer att delta blir ett intensivt år och markerar början på våra aktiviteter inför valet 2014 där gruppen seniorer utökas med ytterligare förstagångsväljare, en grupp som vi har goda möjligheter att nå med en bra och genomtänkt politik. Då Moderaterna på Gotland har mer än 50% seniormedlemmar så bör vi gå från nätverkande till samverkande och verkstad genom att arrangera sammankomster med olika samhällspolitiska teman för att sedan föra ut våra budskap i verkligheten. Mats Hedström Ordförande Moderata Seniorer

8 Moderata Handikapprådet på Gotland Verksamhetsberättelse 2012 Sammanträden Moderata Handikapprådets styrelse hade under 2012 sammanlagt tre protokollförda sammanträden med benämningen styrelsemöte. Studiebesök Moderata Handikapprådet började året 2012 med en serie av Studiebesök. Vi gjorde 10 studiebesök under 2012 på Habiliteringen som hade öppet hus, Handikappföreningen Parkinson Gotland, Visby, Rehabiliteringen, Studiebesök/informationskväll - Attention Gotland, Studiebesök på Kilåkern Seniorboende, Särvux * 2, Pjäsen äldreboende, Sannabadet i Kristinehamn, och sist ut i december var Region Gotlands Överskottsförråd. Deltagande på Almedalsveckan och marknader Moderata Handikapprådet deltog på Moderaternas dag under Almedalsveckan och kampanjade tillsammans med övriga moderater samt deltog på marknader med övriga moderater. Besök av Socialförsäkringsutskottet ordförande Gunnar Axen Den 23/ hade Moderata Handikapprådet på Gotland ett öppet där vi bjöd in gotländska allmänheten att komma och lyssnas på oss. Gästtalare var Gunnar Axén, Socialutskottets ordförande i Riksdagen. Förtroendevalda från Moderata Handikapprådet i Regionen under 2012 Dennis Westergren är förtroendevald som ersättare i Socialnämnden och Stefan Wramner är ledamot i regionfullmäktige, 2:a vice ordförande i Socialnämnden, ledamot i regionstyrelsen och t.f ordförande i förbundsstyrelsen. Aktiviteter för våra medlemmar Under 2012 har Moderata handikapprådet fortsatt med 3 medlemsmöten för medlemmarna och sett till att våra medlemmar som önskat dela i kampanjer och övriga aktiviteter har fått vara med övriga moderater ute på fältet. Antal medlemmar i Moderata Handikapprådet på Gotland Antalet medlemmar per den 31 december 2012 var 10 medlemmar. Dennis Westergren, ordförande MHR

9 Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsåret 2012 har varit ett utomordentligt år för hela Moderata Undomsförbundet, och särskilt på Gotland. Vi har haft 8 distriktsstyrelsemöten, jämnt fördelade över året. Vi har anordnat ett tjugotal fikor på förbundsexpeditionen för att välkomna nya medlemmar och uppmuntra till politisk diskussion. Kampanjer har genomförts på egen hand och tillsammans med Moderaterna på Gotland. Bland annat har vi kampanjat på Östertorg, under Almedalsveckan, på högstadieskolan Atheneskolan samt för första gången sedan valet på Säveskolan i Visby. Vi har också deltagit i ett antal GAPUF-möten (Gotlands Aktiva Politiska UngdomsFörbund) för att tillsammans med Grön Ungdom, SSU samt Ung Vänster försöka få in en fot på fler skolor. Vidare har vi haft besök av riksdagsmännen Gustaf Hoffstedt och Christian Holm, samt deltagit i en rundvandring i Sveriges riksdag. När det gäller utbildningar och konferenser har vi inte heller legat på latsidan. MUF Gotland har varit representerade på Distriktsforum, Almedalsveckan, Förbundsstämman idé2014, MUF Stockholms höstutbildning med mera. I skolstrejken på Säveskolan var vi tongivande. Medlemsantalet låg på 75 medlemmar i december 2011, och vid föregående stämma innan återvärvning hade 33 medlemmar betalar in årsavgiften. I december 2012 hade vi ökat till 113 medlemmar, och vid dagens stämma den 12 januari har 57 medlemmar betalat in årsavgiften för Distriktsstämman Föregående års distriktsstämma avhölls helgen den 4 februari på förbundsexpeditionen. Deltog gjorde distriktsstyrelsen, samt ett flertal medlemmar ur Moderata Ungdomsförbundet på Gotland. Distriktsstyrelsen Distriktsstyrelsen för MUF Gotland har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Distriktsordförande Jesper Skalberg Karlsson 1:e vice distriktsordförande Stephanie Linnander 2:e vice distriktsordförande Ann-Sofie Ericsson Ledamöter Hanna Canholm Emmy Benedicto Celine Hocaoglu Viktor Löf Arvid Andersson

10 Slutord 2012 har varit en resa för Moderata Ungdomsförbundet på Gotland. Vi har varit på resor, utbildningar, stämmor och gamla hederliga möten med Distriktsstyrelsen. Med resultatfokus och glatt humör har vi lyckats göra politik ungdomligare, relevantare och roligare. Det har synts i verksamheten, märkts i medlemssiffrorna och känts i magen. För första gången sedan valet har vi välkomnats in på Säveskolan för politisk kampanj. Det krävdes god planering, ett femtiotal mejl och ett antal ihärdiga telefonsamtal men till slut så gav de med sig. Det är stort, och det är min tanke och förhoppning att vi också i vår skall få komma dit, och i framtiden kunna avskaffa kampanjförbudet helt. Allt har dock inte varit en dans på röda rosor. Under våren 2012 valde ombudsmannen, att avsluta sin anställning, mitt under Almedalsveckan bestämde sig ordföranden för Gotlandsmoderaterna att avgå och efter studenten försvann många aktiva muffare iväg till nya äventyr, både på fastlandet och utomlands. Trots det lyckas vi komma igen, och inte bara värva förbi bortfallet av utflyttade medlemmar utan också för första gången någonsin spräcka en tresiffrig medlemsgräns. I december 2012 var vi hela 113 medlemmar mer än dubbelt så många som när jag för inte så länge sedan gick med i MUF. Och inte att förringa, med en ökning på 53 % år 2012 är vi med råge största ungdomsförbund på Gotland! Nu är det dags för en ny styrelse att staka ut vägen för Moderata Ungdomsförbundet på Gotland, och jag ör övertygad om att vår expansion kommer fortsätta Vi är ett förtrollande MUF-distrikt, i ständig rörelse. Aktiva flyttar, förbundsexpeditionen renoveras, nya medlemmar strömmar in och det politiska landskapet målas allt blåare, det är så det ska vara! Förnyelsen varar för alltid. Jesper Skalberg Karlsson ordförande MUF

11 Norr Moderaterna Verksamhetsberättelse 2012 Styrelse: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Ledamöter Utbildningsledare Valberedning Pressansvarig Kampanjansvarig Valdistriktsombud Leif Ortman Per-Anders Croon Britta Stridh Mats Hedström Peter Wigren Lena Celion Åke Stridh Esso Eriksson Styrelsen Sigbritt Ortman, sammankallande, Björn Eklöf och Jacqueline Ekbrant Britta Stridh Britta Stridh Styrelsen Sammanträden: Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden. Till dessa sammanträden har flera norrmoderater adjungerats. Medlemmar: Antalet medlemmar per 31 december 2012 uppgick till 64 enligt medlemsförteckningen. Ekonomi: Norrmoderaterna har ingen egen ekonomi utan den sköts av Länsförbundet. Den del av medlemsavgifterna som inkommer till förbundet via Norrmoderaterna uppgick till kr 1 750:-. Verksamhet: Föregående årsmöte hölls den 16 februari på Kupan i Slite. Före årsmötet hölls ett öppet möte som samlat ett 25-tal deltagare. Vid mötet debatterades olika skolfrågor på norra Gotland. Mötet inleddes med att oppositionsrådet Lena Celion redogjorde för hur dessa frågor hanterats under förra mandatperioden. Därefter tog ledamoten i barn- och utbildningsnämnden, Simon Härenstam, över och informerade om hur diskussionerna förs idag, vilka olika alternativ man har och vilka direktiv man fått. Därefter följde en livlig diskussion med Leif Ortman som moderator. Norrmoderaterna representerades i Regionfullmäktige av Lena Celion, Mats Hedström, Peter Wigren och som ersättare Per-Anders Croon. Lena har dessutom varit Regionråd

12 i opposition. Förutom de ovan nämnda har andra medlemmar även olika uppdrag i flera styrelser och nämnder. I Länsförbundet har Lena Celion varit 2:e vice ordförande, Per-Anders Croon och Mats Hedström har varit ordinarie ledamöter och Leif Ortman har varit adjungerade. Sigbritt Ortman och Britta Stridh har ingått i valberedningen. Vid Förbundsstämman deltog Norrmoderaterna med de sex representanter vi hade rätt till samt även ersättare för dessa. Mats Hedström har under året deltagit i Moderaternas Riksmöte, Landsbygdsriksdagen, Äldreriksdagen, Jarl Hjalmarssonstiftelsen, Moderata Seniorer i Sverige, Framtidsdagen och landsbygdsmöte med miljö och jordbruksutskottet i Riksdagen. Han har även varit ansvarig för Moderaterna på Gotlands äldreomsorgsgrupp och drivit Örat mot verkligheten, ett besöksprogram inom äldreomsorgen som ska resultera i ett Gotlandsanpassat valmanifest. Mats har dessutom genomfört ett flertal företagsbesök samt varit flitig motions- interpellations- och insändarskribent. Lena Celion har under året ingått i moderaternas EU-valskommitté, deltagit vid Sverigemötet i Örebro, rikskonferenser i Stockholm med moderata ledande politiker, representerat moderaterna i SKL och företrätt den moderata gruppen i regionpolitiken och rikspolitiken. Vid Sydostkonferensen i Ronneby deltog Lena Celion, Jacqueline Wintland Ekbrant och Mats Hedström. Under året startades en planeringsgrupp av de tre ordförandena för föreningarna för att skapa samverkan i fältarbetet. Vi startade med två möten där bland annat Almedalsaktiviteter förbereddes tillsammans med dåvarande förbundsordförande för Gotland. Inför höstuppstarten förändrades ordförandeskapet och dessa ordförandemöten blev mer förarbeten inför förbundsstyrelsemöten. Denna grupp har under året haft fyra sammanträden. Vidare var Norrmoderaterna representerade vid både Fårösund, Slite och Kräklingbo marknader där vi delade ut broschyrer och giveaways. Norrmoderaterna medverkade även i år i Almedalen den 3 juli. Ca 500 personer bjöds på citronsaft som Sigbritt och Leif Ortman kokat. Detta var ett väldigt uppskattat inslag då det var en mycket varm dag. Leif Ortman Per-Anders Croon Britta Stridh Lena Celion Mats Hedström Peter Wigren Åke Stridh Esso Eriksson

13 Södra Gotlands Moderatförening Verksamhetsberättelse 2012 Södra Gotlands Moderatförening gör nu bokslut för sitt 5:e verksamhetsår efter sammanslagningen av de tre moderatföreningarna på södra Gotland. Under året har vi ökat våra möjligheter att påverka genom att vi fått besätta flera vakanser som uppstått under året. I juni valdes Susanne Ryderholm in i barn och utbildningsnämnden I juni återinträdde Marie Wärn i socialnämnden I december valdes Sven Bosarfve in i barn och utbildningsnämnden I decmber valdes Eva Sandegaard Alveheim i tekniska nämnden I december valdes Roger Wärn till huvudman i Närs Sparbank Under året har vi i högre utsträckning deltagit i de luncher på Joda bar som Visbyföreningen arrangerat. Under Almedalen bemannade vi en valbod tillsammans med Norr-föreningen. I augusti deltog våra RF-ledamöter i en planeringskonferens i Fröjel. 1 september bemannade vi ett stånd på Havdhems Marknad. Tyvärr hade vi inte personella resurser till Klinte marknad och Hemse torgdag. I september skulle vi åter möta Socialdemokraterna i en golftävling på Gumbalde. Då (S) inte dök upp så avhölls en intern tävling. Ett uppskattat inslag var att åter bemanna valboden på Öster i Visby under den 3:e helgen i september. I oktober genomfördes en knackadörr-kampanj i Hemse. Med var både representanter från förbundet och centralt från Stockholm. I december träffade vi Maria Ahlmark (ny primärvårdschef) i Häggska Villan på Folkan i Hemse. Susanne Ryderholm har deltagit i omsorgsgruppens arbete för att ska ett valprogram till Under hösten/vintern är vi många som har arbetat med färjeupphandlingen. Mycket av det arbetet har skett i Trafikrådet och i det tysta när vi försökt påverka våra partivänner i regeringskansliets korridorer. För Södra Gotlands Moderatförening februari 2013 Roger Wärn, ordförande Håkan Onsjö Marie Wärn Rune Fröling Per Österlund, vice ordförande Carin Backlund Rolf Öström Ingemar Lundqvist

14 Visbymoderaternas Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsens sammansättning Ordf. Carolyn Skantz (tom juli 2012) Ledamöter Carl-Fredrik Matthing Vice ordf. Simon Härenstam Jenny Guteäng Kassör Göran Örtbrant Elin Ax MUF rep. Hanna Canholm Inger Harlevi MUF rep Arvid Andersson (from jan 2013) Magnus Jönsson Petra Myrdahl Styrelsearbetet Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden på partiexpeditionen i Visby. På grund av att ledamöter haft förhinder av olika slag under årets sista månader, har styrelsen inte varit beslutsmässig vid sammanträdestillfällen under december 2012 och februari De som haft möjlighet att komma har trots detta träffats för att diskutera vissa praktiska frågor. Dessa möten är dock inte protokollförda. Carolyn Skantz avsade sig oväntat den 27 juni ordförandeskapet för Visbymoderaterna och Simon Härenstam övertog då ansvaret för ordförandeskapet. Även Petra Myrdal avsade sig platsen som styrelseledamot under året. Styrelsen beslutade att det inte förelåg behov av fyllnadsval. Rollen som sekreterare har fördelats lika mellan ledamöterna. Ombudsmannen Under våren bistod Peder Westerlund i egenskap av partiombudsman styrelsen med allehanda uppgifter. Han efterträddes under sommaren av Patrik Thored som även han på ett föredömligt sätt varit styrelsen behjälplig under resterande del under verksamhetsåret. Årsmöte Årsmöte hölls den 29 februari 2012 på restaurang Joda i Visby. Föreningens mål Målet för föreningens arbete 2012 står fast, nämligen att inför valet 2014 bidra till att Moderaterna förblir det största allianspartiet på Gotland Alliansen skall få egen majoritet på Gotland Moderaterna på Gotland skall besätta minst en plats i Sveriges riksdag

15 Kampanjarbetet Under årets första sammanträden dryftade Visbystyrelsen många goda kampanjidéer. Vissa har genomförts, andra återstår fortfarande att arbeta med. Lördagen den 2 juni genomfördes en kampanj på Östercentrum, där vykort delades ut med budskapet att moderaterna är det parti som värnar jobben. Visbyföreningen ansvarade traditionsenligt för att bemanna en av bodarna i Almedalsveckan under moderaternas dag, tisdagen den 3 juni. Uppslutningen var stor och tillsammans med Norr- och Sudermoderaterna försåg vi de tillströmmande folkmassorna med förfriskningar, kampanjmaterial och ballonger. Ett antal Visbymoderater har också deltagit vid sensommarens och höstens marknader, där våra systerföreningar ordnat marknadsstånd och kampanjmaterial. Föreningens egen motsvarighet till de årliga marknaderna är Valstugekampanjen på Öster, som vi nu genomförde för andra året i rad. I år ställdes valboden upp på Östercentrum den 22 september, som en påminnelse om att politik inte är något som påverkar medborgarna bara en gång var fjärde år. Vårt budskap är att vi lyssnar till gotlänningarna och att vi verkar för ett moderatstyrt Gotland året runt. Aktiviteter för medlemmar Luncherna på Joda är en mycket uppskattad medlemsaktivitet och under året har vi haft nöjet att lyssna till följande intressanta gäster: 11 maj Skoldirektör Ann-Chatrin Norrevik 1 juni Polismästare Magnus Holmén och länspolismästare Mats Löfving 14 september Roger Hammarström och Magnus Larsson, Visby Centrum 19 oktober Lars Sjösvärd, Gotlands Museum 16 november Carina Funk, Wisby Assistans Den 12 maj ordnades på partiexpeditionen ett möte för alla medlemmar, där det bjöds möjlighet att informera sig om vad som pågår i nämnderna och vad våra moderata företrädare där tycker och tänker i olika frågor. Söndagen den 2 september arrangerande Visbymoderaterna en guidad stadsvandring där även besök i ruiner ingick. Arrangemanget aktiverade ett 30-tal medlemmar och var mycket uppskattat. Som avslutning bjöds deltagarna på förtäring i form av fyllda baguetter. Under hösten har föreningen också inbjudit till Afterwork på partiexpeditionen, för umgänge under mer lättsamma former.

16 Övrigt Som ett led i arbetet att främja och utöka samarbetet mellan de gotländska moderatföreningarna har ordförandena för Visby, Norr och Sudret träffats vid ett par tillfällen. Vi ser med tillförsikt fram emot en fortsättning av detta arbete och att föreningarna inför det viktiga valåret 2014 står stärkta och samspelta för att vinna gotlänningarnas röster. Medlemsstatistik Antalet medlemmar per den 31 december 2012 var 216. Ekonomi Medlemsavgiften har under verksamhetsåret varit 175 kr för samtliga medlemmar Visby i mars 2013 Simon Härenstam Magnus Jönsson Elin Ax Göran Örtbrant Jenny Guteäng Carl Fredrik Matthing Inger Harlevi Arvid Andersson

17 Verksamhetsberättelse för Moderata Samlingspartiet på Gotland verksamhetsåret Sammansättning av förbundsstyrelsen Presidium: t.f Förbundsordförande Stefan Wramner, Visby 1: e vice ordf. Lena Celion, Visby Ordinarie ledamöter: Lilian Edwards, Visby Håkan Onsjö, Fröjel Jenny Guteäng, Visby Inger Harlevi, Visby Rolf Öström, Burs Mats Hedström, Slite Anna Hrdlicka, Visby Patrik Thored, Visby Per-Anders Croon, Lummelunda Lars-Erik Benneck, Visby Magnus Jönsson, Sanda Elin Ax, Visby Ordförande för M-kvinnorna på Gotland: Ersättare: MUF:s distriktsordförande: Revisorer: Lena Simonson, Visby Inger Harlevi Jesper Skalberg Karlsson Arvid Andersson från Anita Levander, Gotlands Revisionsbyrå Carin Backlund, Klintehamn Ove Nyman, Tofta, ersättare Bengt Ericson, Visby, ersättare Förbundskassör: Sammankallande i råden Jordbrukskommittén: Patrik Thored, Visby Ingemar Lundqvist Per Österlund, ersättare

18 Valberedning Ordinarie ledamöter: Per Österlund, sammankallande Carolyn Skantz Margareta Benneck Carin Backlund Britta Stridh Sigbritt Ortman Stefan Wäss MUF:s representant Länsförbundsstämman 2012 Länsförbundsstämman 2012 hölls lördagen den 21 april på Suderbys Herrgård med ett 60-tal stämmodeltagare. Stämman inleddes med en frivillig lunch och inskrivning av ombuden sedan öppnade förbundsordförande Förbundsstämman. Stämmotalare var Gustaf Hoffstedt som berättade om sin tid i riksdagen och det politiska arbetet. Stämman behandlade 7 propositioner och 7 motioner. Första propositionen gällde avskaffandet av målet i Vision Gotland Ett yrkande på avslag ställdes och ett yrkande på tillägg i att-satsen enligt nedan, och i det fortsatta arbetet lägga fokus på de övriga fyra målen. Stämman biföll propositionen med tillägg enligt ovan. Proposition 2 gällde Gotländska surfzoner och en önskan om utbyggnad av dessa. Yrkande ställdes om att motionen även skulle ta med skolor som ett prioriterat område för utbyggnad. Stämman biföll propositionen med tillägg enligt ovan. Proposition 3 var ett yrkande att Gotlandsmoderaterna skall arbeta för att flytta ut Kulturskolans verksamhet till de vanliga skolorna och även innefatta landsbygden. Stämman biföll propositionen Proposition 4 gällde införandet av Kulturcheckar som skall kunna nyttjas för de som önskar använda sig av privata aktörer för undervisning i musik, dans och teater. Ett yrkande på avslag ställdes. Stämman biföll propositionen Proposition 5 var en uppmaning till moderater på Gotland att verka för nybyggnation av hyresrätter som folk har råd att bo i. Som finansiering för detta föreslås att delar av Gråbo omvandlas från hyresrätter till bostadsrätter. Två yrkanden på tillägg och omformulering av texten ställdes. Stämman biföll propositionen med tillägg och omformulering.

19 Proposition 6 gällde byggnation av matarvägar på Gotland, söderut och norrut, för att underlätta arbetspendling och främja boende på landsbygden. Stämman biföll propositionen Proposition 7 förklarade Gotlands stora behov av en reservhamn till Visby hamn. Ett yrkande på tillägg till propositionen inkom Stämman biföll propositionen med tillägg Motion 1 var en motion som önskade en översyn av hur apanaget till kungahuset används och redovisas. Stämman ansåg motionen besvarad då en sådan utredning redan är startad Motion 2 gällde mandatperioder och en önskan att synkronisera dessa med EU-valet, alltså att gå från 4 till 5 år mellan allmänna val. Stämman avslog motionen Motion 3 var en yrkan att stämman tar frågan om värnskattens borttagande vidare till nästa parti- eller arbetsstämma, Stämman biföll motionen Motion 4 var en yrkan att stämman tar frågan om införande av platt skatt vidare till nästa parti- eller arbetsstämma Stämman avslog motionen Motion 5 gällde verkandet för att fastighets- och förmögenhetsskatt inte skall införas igen. Stämman ansåg motionen besvarad Motion 6 gällde införandet av provval till riksdag- och kommunval Stämman gav i uppdrag åt den tillträdande förbundsstyrelsen att presentera ett förslag gällande detta vid nästa förbundsstämma (förslag bifogat i dessa handlingar) Stämman ansåg med ovan förslag motionen besvarad Motion 7 var en yrkan att Gotlandsmoderaterna skall arbeta för att den mat som serveras vid skolor, äldreboenden och sjukhem skall vara närproducerad och lagad på plats. Stämman ansåg motionen besvarad

20 Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden: 21 februari, 26 mars, 21 april(konstituerande), 15 maj, 3 juli, augusti, 24 september, 18 oktober, 3 december. Utbildning Under året har vi haft utbildning och kickoff i Fröjel den juni med förbundsstyrelsen och fullmäktigegruppen. Deltagare var: Stefan Wramner, Inger Harlevi, Lena Celion, Lena Simonson, Håkan Onsjö, Rune Fröling, Anna Hrdlicka, Mats Hedström, Rolf Öström, Elin Ax, Magnus Jönsson, Jenny Guteäng, Roger Wärn, Leif Ortman, Jari Karivaino och Robin Storm Anna Hrdlicka går sedan 2011 Moderatkvinnornas topputbildning Aktion MKF och till glädje för Gotland antogs även Elin Ax till denna utbildning under Stefan Wramner går Moderaternas nationella spetsutbildning under Konferenser Sverigemötet var i Örebro 16-17/3 och 14 representanter ur förbundsstyrelsen och fullmäktigegruppen deltog tillsammans med cirka andra moderater under en två dagar lång konferens. Deltagare var: Stefan Wramner, Mats Hedström, Anna Hrdlicka, Håkan Onsjö, Rolf Öström, Lena Celion, Lena Simonson, Anders Skantz, Peder Westerlund, Gustaf Hoffstedt, Jacob Dygeus. Simon Härenstam, Lars-Erik Benneck och Patrik Thored På Sydostkonferensen den 9-10 november deltog sex gotlänningar. Deltagare var: Lena Celion, Jaqueline Wintland-Ekbrant, Mats Hedström, Dennis Vestergren, Magnus Jönsson och Patrik Thored. Olyckligtvis krockade dessa datum med ena färjans varvsuppställning vilket minskade deltagarantalet för Gotland. Datumen för 2013 ser betydligt bättre ut och vi hoppas på stor upplsutning från Gotland. Stefan Wramner har under året deltagit i ordförandemöten och konferensen Ordförandefokus helgen 14-16/9. Vid ordförandefokus fick Stefan även tillfälle att tjänstgöra som moderator vid flera seminarium. Ombudsmannen har deltagit vid samtliga ombudsmannaträffar, ordförandefokus och utbildningar i riksorganisationens regi. Regionrådet Regionrådet Lena Celion som är ersättare i partiets valberedning, har under året också ingått i Moderaternas EU-valskommitté, deltagit vid Sverigemötet i Örebro, Sydostkonferensen i Ronneby, rådsmöten och rikskonferenser i Stockholm med moderata ledande politiker, representerat Moderaterna i SKL och företrätt den moderata gruppen i regionpolitiken som 2:e vice ordförande i Regionstyrelsen."

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR JÖNKÖPINGS LÄN

STÄMMOHANDLINGAR JÖNKÖPINGS LÄN d STÄMMOHANDLINGAR 2014 JÖNKÖPINGS LÄN mod lay PROGRAM 09:30 Incheckning 09:30 Kaffe serveras 10:00 Stämman öppnas, förhandlingarna inleds 11.00 Christofer Fjellner, Europaparlamentariker, stämmotalare

Läs mer

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Program 08.45 10:00 Frukostbuffé samt ombudsregistrering 10.00 - Välkomna till Vänersborg. 10.05 - Stämmoförhandlingar. 12.30 Lunch. 13.45 Förhandlingarna återupptas.

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

I detta nummer... Vi ska vinna slaget om välfärden. 7 Samverkan. 6 Verksamhetsplan. 3 Budget för 2012. 4 Partistämma 2012

I detta nummer... Vi ska vinna slaget om välfärden. 7 Samverkan. 6 Verksamhetsplan. 3 Budget för 2012. 4 Partistämma 2012 Ledare Blå Skåne Vi ska vinna slaget om välfärden Denna period då senhösten är på väg att övergå i ren vinter, är en hektisk period. Inte minst för oss Moderater, då vi har haft vår partistämma. En del

Läs mer

Blå Skåne. Nu är det dags att nominera till riksdagen och regionen!

Blå Skåne. Nu är det dags att nominera till riksdagen och regionen! Blå Skåne Medlemstidning för Moderaterna i Skåne nummer 4 år 2004 Ransonerad sjukvård De vårdköer som effektivt kortades då moderaterna ledde Region Skåne blir bara längre och längre. Även kostnaderna

Läs mer

LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby

LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby 1 LRF Ungdomen 2015 Förord Hjärtligt välkommen på en riksstämma utöver det vanliga. Varför? Jo, LRF Ungdomen fyller nämligen 25 år i år. För 25 år sedan

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a. Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta. Förbundsstämma 2015 1

Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a. Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta. Förbundsstämma 2015 1 Moderata Sam lin gspar tiet i Dalarn a Förbundsstämma 18 april 2015 Köket i Gränden, Avesta Förbundsstämma 2015 1 In n eh ållsför t eck n in g Program 2 Föredragningslista 3 Förslag till procedurregler

Läs mer

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen 2015-03-13 Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund

Läs mer

Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3

Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3 Motioner och motionssvar till Stockholms Socialdemokratiska Kvinnodistrikts distriktsmöte 2014 Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3 VALBEREDNING, ALLMÄNT OCH SPECIFIKT...

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Göteborg Förbundsstämma 2015

Göteborg Förbundsstämma 2015 r a g n i l d n a h o m Stäm r e n o i t Mo Göteborg Förbundsstämma 2015 Välkommen till Förbundsstämman 2015 Att sammanfa ett år som det vårt förbund nu ska lägga till handlingarna är en utmaning. Vi

Läs mer

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj Förbundsstämma 2015 Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj Handlingar till Förbundsstämma 8-9 maj 2015 Moderaterna i Stockholms stad 3 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #3 2013 Stämmotider HÖSTEN BJUDER PÅ EN HEL DEL SPÄNNING KRING STÄMMOR OCH NOMINERINGAR

en tidning från nya moderaterna i östergötland #3 2013 Stämmotider HÖSTEN BJUDER PÅ EN HEL DEL SPÄNNING KRING STÄMMOR OCH NOMINERINGAR om en tidning från nya moderaterna i östergötland #3 2013 Stämmotider HÖSTEN BJUDER PÅ EN HEL DEL SPÄNNING KRING STÄMMOR OCH NOMINERINGAR #3 2013 ALLA BEHÖVS om GÄSTLEDARE Samtalen säkrar valsegern Den

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(1) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #1 2014 En moderat skolresa ETT SKOLPOLITISKT TEMANUMMER AV MODERATERNA I ÖSTERGÖTLAND

en tidning från nya moderaterna i östergötland #1 2014 En moderat skolresa ETT SKOLPOLITISKT TEMANUMMER AV MODERATERNA I ÖSTERGÖTLAND om en tidning från nya moderaterna i östergötland #1 2014 En moderat skolresa ETT SKOLPOLITISKT TEMANUMMER AV MODERATERNA I ÖSTERGÖTLAND #1 2014 ALLA BEHÖVS om LEDARE En skola på rätt väg Den här tidningen

Läs mer

MST RIKSÅRSMÖTE 2015 HANDLINGAR

MST RIKSÅRSMÖTE 2015 HANDLINGAR MST RIKSÅRSMÖTE 2015 HANDLINGAR MST Riksårsmöte 2015, Handlingar 2015-04-02 Version 1.0 Layout: Henrik Berg, Moderata Ungdomsförbundet 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING RAMPROGRAM 5 FÖREDRAGNINGSLISTA 6 PROCEDURREGLER

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

Centerkvinnornas Förbundsstämma

Centerkvinnornas Förbundsstämma Centerkvinnornas Förbundsstämma 6 8 maj 2011 i Sundsvall Stämmohandlingarna tillhör: en kraft för jämställdhet Praktisk information Allergier Tänk på att det finnas allergiker. Det finns deltagare som

Läs mer

Sjukvårdspartiet i Värmland

Sjukvårdspartiet i Värmland Medlemsbrev för Sjukvårdspartiet i Värmland SiV Febr 2008 Årgång 6 Nr 1 Kraftfulla demonstrationer för Närsjukhusen Bild från demonstrationen i Säffle Läs också: Välkomna till årsmöte 30 mars sid 3 Handlingar

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer