STÄMMOHANDLINGAR. Länsförbundsstämma 13 april 2013 Tott Hotell, Visby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STÄMMOHANDLINGAR. Länsförbundsstämma 13 april 2013 Tott Hotell, Visby"

Transkript

1 Länsförbundsstämma 13 april 2013 Tott Hotell, Visby STÄMMOHANDLINGAR Innehåll: Information & program för dagen Föredragningslista Ombudsfördelning stämman 2013 Verksamhetsberättelser Resultat-/balansräkning/budgetförslag tillgängligt vid stämman Förslag från förbundsstyrelsen gällande motion 6, 2012 Propositioner Motioner Valberedningens förslag tillgängligt vid stämman Regionrådet har ordet

2 Välkommen till Gotlands länsförbundsstämma 2013! Stämman arrangeras i år på Tott Hotell i Visby. Adressen är S:t Göransgatan 31 och du når hotellet enklast genom att köra vägen förbi Visby sjukhus. Utförlig vägbeskrivning finner du på hotellets hemsida Det finns gott om parkeringsplatser vid hotellet. Fika kommer att serveras från 09:30, klockan 10:00 får vi en visning av hotellet och från 10:30 kan du registrera dig som ombud. Lunch kommer att serveras på hotellet till det subventionerade priset 50:- Vi är glada att kunna hälsa moderaternas partisekreterare Kent Persson välkommen som talare på vår stämma. Delar av stämman kommer även att sändas live i etern via play.moderat.se. Om någon önskar sig tillsänt 2012 års protokoll kan detta ske elektroniskt, ett antal exemplar kommer även att finnas i tryckt format vid årets stämma. Kontakta ombudsmannen Patrik Thored via Om du som ombud får förhinder att delta i stämman är det du själv som ansvarar för att din ersättare får denna stämmohandling. Kontakta ordföranden i din förening om detta skulle inträffa. Hjärtligt välkommen till Tott Hotell den 13 april Visby 22 mars Patrik Thored Partiombudsman

3 Stämmoprogram 09:30 Kaffe/macka serveras 10:00 Visning av Tott Hotell Visby 10:30 Registrering av ombud 11:15 Partisekreterare Kent Persson håller anförande (detta kommer att sändas via play.moderat.se) 12:00 Lunch 13:15 Stämmoförhandlingar Eftermiddagsfika serveras vid en lämplig tidpunkt i programmet.

4 Förslag till föredragningslista 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande och vice ordförande att leda förhandlingarna 3. Val av sekreterare 4. Val av justeringsmän 5. Fastställande av röstlängd 6. Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysning 7. Styrelsens, föreningarnas, MUF, MQ, MHG och Seniorernas verksamhetsberättelser 8. Revisorernas berättelser och fastställande av resultat och balansräkning 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Fastställande av årsavgifter till förbundet från partiföreningarna för året efter nästkommande år 11. Redovisning av 2012 års stämmomotioner -beslut gällande motion 6 år 2012 Provval enligt underlag 12. Förslag från styrelsen (propositioner) 13. Inkomna förslag (motioner) 14. Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen 15. Val av ordförande och två vice ordförande för förbundet och styrelsen 16. Val av ledamöter i förbundsstyrelsen, varav en länsordförande för Moderatkvinnornas verksamhet samt en ersättare för denna 17. Val av två revisorer, varav en skall vara auktoriserad eller godkänd revisor, med ersättare 18. Val av ombud till partistämman med ersättare 19. Val av sammankallande i förbundets Seniorråd 20. Val av förbundets Jordbrukskommitté 21. Val av styrelse i förbundets fonder a) Garantfonden på Gotland b) Gustaf Svedmans fond c) Bengt Eriksson fond 22. Val av valberedning och ordförande i denna 23. Övriga ärenden 24. Stämmans avslutning

5 Ombudsfördelning länsförbundsstämma 2013, till dessa tillkommer förbundsstyrelsens ledamöter. Visby, 21st Norra Gotland, 6 st Södra Gotland, 8 st Benneck Margareta Eklöf Björn Alveheim Eva Canholm Svante Ortman Leif Bosarfve Sven Canholm Annika Stridh Britta Lundqvist Ingemar Danneker D Anna Stridh Åke Persson Margareta Dygeus Jacob Wigren Peter Ryderholm Susanne Eriksson Bengt Ekbrant W Jacqueline Wärn Marie Grönross Hanna Hammarhjelm Ulla Wärn Roger Österlund Per Härenstam Simon Jernberg Emma Johansson Gunnel Keinonen Arvo Keinonen Anita Matthing Carl-Fredrik Nilsson Rolf K Petersen Hans Jörgen Storm Robin Vestergren Dennis Wennblad Peter Wong Mei Shuan

6 Wäss Stefan Verksamhetsberättelse för Moderat Qvinnorna på Gotland Undertecknad har under året deltagit i följande aktiviteter: Sverigemötet i Örebro mars. Moderatkvinnornas råd i Stockholm maj samt 30 nov 1 dec. I januari hade vi besök av riksdagsledamöterna Pia Hallström och Ellen Juntti. Ellen och Pia föreläste på temat Våld i nära relationer samt Våld mot barn. Ellen har som barnutredare inom polisen lång erfarenheter i ämnet våld mot barn. Som kuriosa berättade de också om Dansbandsprojektet som riksdagen bedrivit ur ett folkhälsoperspektiv. En råkall lördag i mars var vi ca 10 tappra personer som var ute och samlade in pengar till kampanjen Rädda Ringmuren. Insamlingen har fortsatt på marknader och vid andra moderata sammankomster. Detta uppmärksammades i press och radio. Anna Karlsson föreläste i ämnet Härskarteknik i november. Det beslutades också att ett pass i utbildningen Team 2014 skulle ledas av Anna på samma tema. Undertecknad har fortsatt arbetet i arbetsgruppen som jobbar med arbetsmarknadsfrågor. Vi har haft ett antal telefonkonferenser och ett fysiskt möte under Slutredovisning har skett under året och gruppens arbete redovisades på rådet i maj. I gruppen ingår M-kvinnor från övriga landet. Anna Hrdlicka går MKF utbildningen och Elin Ax antogs under Köksbordsamtal sker löpande. Vi delar ut larm och kokböcker samt har haft införda insändare på ett antal olika teman. Under året har de sen tidigare införda lunchmötena i samarbete med Visbyföreningen på Joda Bar & Kök fortsatt. En talare är inbjuden till varje lunchmöte. Lena Simonson Ordförande för Moderatkvinnorna på Gotland Inger Harlevi

7 Vice ordförande för Moderatkvinnorna på Gotland Moderata Seniorer Verksamhetsberättelse 2012 Moderata Seniorer på Gotland har hitintills endast verkat som en intressebevakare av Moderata seniorfrågor. I de större moderatförbunden har egna föreningar bildats och aktiviteter har skapats för dess medlemmar. Moderata Seniorer på riksplanet har gjort en nystart efter att under 37 år bara varit ett nätverk och siktar nu på att få samma etablerade ställning som ungdomsförbundet Moderaterna på Gotlands äldreomsorgsgrupp har letts av ordförande i Moderata Seniorer där vi arbetat med temat Örat mot verkligheten genom besök på äldreboenden, hemtjänst, LSS, Korpen, anhörigstödet, Gotlandshem, pensionärsorganisationer samt socialförvaltningen. Syftet har varit att få en verklighetsbild av äldreomsorgen som skall leda fram till ett regionalt valmanifest 2014 med specifika Gotlandsfrågor. Vid Moderata Seniorers Temadag den 15 november 2012 i Riksdagens förstakammarsal i Stockholm deltog ordföranden för Moderata Seniorer på Gotland. Temat var Inspiration Kreativitet- Framtid och utgjorde en nystart för en mer offensiv verksamhet. 140 representanter från hela Sverige deltog. Mötet leddes av Moderata Seniorers ordförande Bertil Persson Bland talarna fanns Anna Kinberg Batra som presenterade Moderata nyckelfrågor, partisekreterare Kent Persson redogjorde för strategin Så vinner vi valet och kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth berättade om Kulturen nyckeln till kreativitet Den april håller Moderata Seniorer årsmöte i Uppsala och ordföranden för Moderata Seniorer på Gotland kommer att delta blir ett intensivt år och markerar början på våra aktiviteter inför valet 2014 där gruppen seniorer utökas med ytterligare förstagångsväljare, en grupp som vi har goda möjligheter att nå med en bra och genomtänkt politik. Då Moderaterna på Gotland har mer än 50% seniormedlemmar så bör vi gå från nätverkande till samverkande och verkstad genom att arrangera sammankomster med olika samhällspolitiska teman för att sedan föra ut våra budskap i verkligheten. Mats Hedström Ordförande Moderata Seniorer

8 Moderata Handikapprådet på Gotland Verksamhetsberättelse 2012 Sammanträden Moderata Handikapprådets styrelse hade under 2012 sammanlagt tre protokollförda sammanträden med benämningen styrelsemöte. Studiebesök Moderata Handikapprådet började året 2012 med en serie av Studiebesök. Vi gjorde 10 studiebesök under 2012 på Habiliteringen som hade öppet hus, Handikappföreningen Parkinson Gotland, Visby, Rehabiliteringen, Studiebesök/informationskväll - Attention Gotland, Studiebesök på Kilåkern Seniorboende, Särvux * 2, Pjäsen äldreboende, Sannabadet i Kristinehamn, och sist ut i december var Region Gotlands Överskottsförråd. Deltagande på Almedalsveckan och marknader Moderata Handikapprådet deltog på Moderaternas dag under Almedalsveckan och kampanjade tillsammans med övriga moderater samt deltog på marknader med övriga moderater. Besök av Socialförsäkringsutskottet ordförande Gunnar Axen Den 23/ hade Moderata Handikapprådet på Gotland ett öppet där vi bjöd in gotländska allmänheten att komma och lyssnas på oss. Gästtalare var Gunnar Axén, Socialutskottets ordförande i Riksdagen. Förtroendevalda från Moderata Handikapprådet i Regionen under 2012 Dennis Westergren är förtroendevald som ersättare i Socialnämnden och Stefan Wramner är ledamot i regionfullmäktige, 2:a vice ordförande i Socialnämnden, ledamot i regionstyrelsen och t.f ordförande i förbundsstyrelsen. Aktiviteter för våra medlemmar Under 2012 har Moderata handikapprådet fortsatt med 3 medlemsmöten för medlemmarna och sett till att våra medlemmar som önskat dela i kampanjer och övriga aktiviteter har fått vara med övriga moderater ute på fältet. Antal medlemmar i Moderata Handikapprådet på Gotland Antalet medlemmar per den 31 december 2012 var 10 medlemmar. Dennis Westergren, ordförande MHR

9 Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsåret 2012 har varit ett utomordentligt år för hela Moderata Undomsförbundet, och särskilt på Gotland. Vi har haft 8 distriktsstyrelsemöten, jämnt fördelade över året. Vi har anordnat ett tjugotal fikor på förbundsexpeditionen för att välkomna nya medlemmar och uppmuntra till politisk diskussion. Kampanjer har genomförts på egen hand och tillsammans med Moderaterna på Gotland. Bland annat har vi kampanjat på Östertorg, under Almedalsveckan, på högstadieskolan Atheneskolan samt för första gången sedan valet på Säveskolan i Visby. Vi har också deltagit i ett antal GAPUF-möten (Gotlands Aktiva Politiska UngdomsFörbund) för att tillsammans med Grön Ungdom, SSU samt Ung Vänster försöka få in en fot på fler skolor. Vidare har vi haft besök av riksdagsmännen Gustaf Hoffstedt och Christian Holm, samt deltagit i en rundvandring i Sveriges riksdag. När det gäller utbildningar och konferenser har vi inte heller legat på latsidan. MUF Gotland har varit representerade på Distriktsforum, Almedalsveckan, Förbundsstämman idé2014, MUF Stockholms höstutbildning med mera. I skolstrejken på Säveskolan var vi tongivande. Medlemsantalet låg på 75 medlemmar i december 2011, och vid föregående stämma innan återvärvning hade 33 medlemmar betalar in årsavgiften. I december 2012 hade vi ökat till 113 medlemmar, och vid dagens stämma den 12 januari har 57 medlemmar betalat in årsavgiften för Distriktsstämman Föregående års distriktsstämma avhölls helgen den 4 februari på förbundsexpeditionen. Deltog gjorde distriktsstyrelsen, samt ett flertal medlemmar ur Moderata Ungdomsförbundet på Gotland. Distriktsstyrelsen Distriktsstyrelsen för MUF Gotland har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Distriktsordförande Jesper Skalberg Karlsson 1:e vice distriktsordförande Stephanie Linnander 2:e vice distriktsordförande Ann-Sofie Ericsson Ledamöter Hanna Canholm Emmy Benedicto Celine Hocaoglu Viktor Löf Arvid Andersson

10 Slutord 2012 har varit en resa för Moderata Ungdomsförbundet på Gotland. Vi har varit på resor, utbildningar, stämmor och gamla hederliga möten med Distriktsstyrelsen. Med resultatfokus och glatt humör har vi lyckats göra politik ungdomligare, relevantare och roligare. Det har synts i verksamheten, märkts i medlemssiffrorna och känts i magen. För första gången sedan valet har vi välkomnats in på Säveskolan för politisk kampanj. Det krävdes god planering, ett femtiotal mejl och ett antal ihärdiga telefonsamtal men till slut så gav de med sig. Det är stort, och det är min tanke och förhoppning att vi också i vår skall få komma dit, och i framtiden kunna avskaffa kampanjförbudet helt. Allt har dock inte varit en dans på röda rosor. Under våren 2012 valde ombudsmannen, att avsluta sin anställning, mitt under Almedalsveckan bestämde sig ordföranden för Gotlandsmoderaterna att avgå och efter studenten försvann många aktiva muffare iväg till nya äventyr, både på fastlandet och utomlands. Trots det lyckas vi komma igen, och inte bara värva förbi bortfallet av utflyttade medlemmar utan också för första gången någonsin spräcka en tresiffrig medlemsgräns. I december 2012 var vi hela 113 medlemmar mer än dubbelt så många som när jag för inte så länge sedan gick med i MUF. Och inte att förringa, med en ökning på 53 % år 2012 är vi med råge största ungdomsförbund på Gotland! Nu är det dags för en ny styrelse att staka ut vägen för Moderata Ungdomsförbundet på Gotland, och jag ör övertygad om att vår expansion kommer fortsätta Vi är ett förtrollande MUF-distrikt, i ständig rörelse. Aktiva flyttar, förbundsexpeditionen renoveras, nya medlemmar strömmar in och det politiska landskapet målas allt blåare, det är så det ska vara! Förnyelsen varar för alltid. Jesper Skalberg Karlsson ordförande MUF

11 Norr Moderaterna Verksamhetsberättelse 2012 Styrelse: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Ledamöter Utbildningsledare Valberedning Pressansvarig Kampanjansvarig Valdistriktsombud Leif Ortman Per-Anders Croon Britta Stridh Mats Hedström Peter Wigren Lena Celion Åke Stridh Esso Eriksson Styrelsen Sigbritt Ortman, sammankallande, Björn Eklöf och Jacqueline Ekbrant Britta Stridh Britta Stridh Styrelsen Sammanträden: Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden. Till dessa sammanträden har flera norrmoderater adjungerats. Medlemmar: Antalet medlemmar per 31 december 2012 uppgick till 64 enligt medlemsförteckningen. Ekonomi: Norrmoderaterna har ingen egen ekonomi utan den sköts av Länsförbundet. Den del av medlemsavgifterna som inkommer till förbundet via Norrmoderaterna uppgick till kr 1 750:-. Verksamhet: Föregående årsmöte hölls den 16 februari på Kupan i Slite. Före årsmötet hölls ett öppet möte som samlat ett 25-tal deltagare. Vid mötet debatterades olika skolfrågor på norra Gotland. Mötet inleddes med att oppositionsrådet Lena Celion redogjorde för hur dessa frågor hanterats under förra mandatperioden. Därefter tog ledamoten i barn- och utbildningsnämnden, Simon Härenstam, över och informerade om hur diskussionerna förs idag, vilka olika alternativ man har och vilka direktiv man fått. Därefter följde en livlig diskussion med Leif Ortman som moderator. Norrmoderaterna representerades i Regionfullmäktige av Lena Celion, Mats Hedström, Peter Wigren och som ersättare Per-Anders Croon. Lena har dessutom varit Regionråd

12 i opposition. Förutom de ovan nämnda har andra medlemmar även olika uppdrag i flera styrelser och nämnder. I Länsförbundet har Lena Celion varit 2:e vice ordförande, Per-Anders Croon och Mats Hedström har varit ordinarie ledamöter och Leif Ortman har varit adjungerade. Sigbritt Ortman och Britta Stridh har ingått i valberedningen. Vid Förbundsstämman deltog Norrmoderaterna med de sex representanter vi hade rätt till samt även ersättare för dessa. Mats Hedström har under året deltagit i Moderaternas Riksmöte, Landsbygdsriksdagen, Äldreriksdagen, Jarl Hjalmarssonstiftelsen, Moderata Seniorer i Sverige, Framtidsdagen och landsbygdsmöte med miljö och jordbruksutskottet i Riksdagen. Han har även varit ansvarig för Moderaterna på Gotlands äldreomsorgsgrupp och drivit Örat mot verkligheten, ett besöksprogram inom äldreomsorgen som ska resultera i ett Gotlandsanpassat valmanifest. Mats har dessutom genomfört ett flertal företagsbesök samt varit flitig motions- interpellations- och insändarskribent. Lena Celion har under året ingått i moderaternas EU-valskommitté, deltagit vid Sverigemötet i Örebro, rikskonferenser i Stockholm med moderata ledande politiker, representerat moderaterna i SKL och företrätt den moderata gruppen i regionpolitiken och rikspolitiken. Vid Sydostkonferensen i Ronneby deltog Lena Celion, Jacqueline Wintland Ekbrant och Mats Hedström. Under året startades en planeringsgrupp av de tre ordförandena för föreningarna för att skapa samverkan i fältarbetet. Vi startade med två möten där bland annat Almedalsaktiviteter förbereddes tillsammans med dåvarande förbundsordförande för Gotland. Inför höstuppstarten förändrades ordförandeskapet och dessa ordförandemöten blev mer förarbeten inför förbundsstyrelsemöten. Denna grupp har under året haft fyra sammanträden. Vidare var Norrmoderaterna representerade vid både Fårösund, Slite och Kräklingbo marknader där vi delade ut broschyrer och giveaways. Norrmoderaterna medverkade även i år i Almedalen den 3 juli. Ca 500 personer bjöds på citronsaft som Sigbritt och Leif Ortman kokat. Detta var ett väldigt uppskattat inslag då det var en mycket varm dag. Leif Ortman Per-Anders Croon Britta Stridh Lena Celion Mats Hedström Peter Wigren Åke Stridh Esso Eriksson

13 Södra Gotlands Moderatförening Verksamhetsberättelse 2012 Södra Gotlands Moderatförening gör nu bokslut för sitt 5:e verksamhetsår efter sammanslagningen av de tre moderatföreningarna på södra Gotland. Under året har vi ökat våra möjligheter att påverka genom att vi fått besätta flera vakanser som uppstått under året. I juni valdes Susanne Ryderholm in i barn och utbildningsnämnden I juni återinträdde Marie Wärn i socialnämnden I december valdes Sven Bosarfve in i barn och utbildningsnämnden I decmber valdes Eva Sandegaard Alveheim i tekniska nämnden I december valdes Roger Wärn till huvudman i Närs Sparbank Under året har vi i högre utsträckning deltagit i de luncher på Joda bar som Visbyföreningen arrangerat. Under Almedalen bemannade vi en valbod tillsammans med Norr-föreningen. I augusti deltog våra RF-ledamöter i en planeringskonferens i Fröjel. 1 september bemannade vi ett stånd på Havdhems Marknad. Tyvärr hade vi inte personella resurser till Klinte marknad och Hemse torgdag. I september skulle vi åter möta Socialdemokraterna i en golftävling på Gumbalde. Då (S) inte dök upp så avhölls en intern tävling. Ett uppskattat inslag var att åter bemanna valboden på Öster i Visby under den 3:e helgen i september. I oktober genomfördes en knackadörr-kampanj i Hemse. Med var både representanter från förbundet och centralt från Stockholm. I december träffade vi Maria Ahlmark (ny primärvårdschef) i Häggska Villan på Folkan i Hemse. Susanne Ryderholm har deltagit i omsorgsgruppens arbete för att ska ett valprogram till Under hösten/vintern är vi många som har arbetat med färjeupphandlingen. Mycket av det arbetet har skett i Trafikrådet och i det tysta när vi försökt påverka våra partivänner i regeringskansliets korridorer. För Södra Gotlands Moderatförening februari 2013 Roger Wärn, ordförande Håkan Onsjö Marie Wärn Rune Fröling Per Österlund, vice ordförande Carin Backlund Rolf Öström Ingemar Lundqvist

14 Visbymoderaternas Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsens sammansättning Ordf. Carolyn Skantz (tom juli 2012) Ledamöter Carl-Fredrik Matthing Vice ordf. Simon Härenstam Jenny Guteäng Kassör Göran Örtbrant Elin Ax MUF rep. Hanna Canholm Inger Harlevi MUF rep Arvid Andersson (from jan 2013) Magnus Jönsson Petra Myrdahl Styrelsearbetet Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden på partiexpeditionen i Visby. På grund av att ledamöter haft förhinder av olika slag under årets sista månader, har styrelsen inte varit beslutsmässig vid sammanträdestillfällen under december 2012 och februari De som haft möjlighet att komma har trots detta träffats för att diskutera vissa praktiska frågor. Dessa möten är dock inte protokollförda. Carolyn Skantz avsade sig oväntat den 27 juni ordförandeskapet för Visbymoderaterna och Simon Härenstam övertog då ansvaret för ordförandeskapet. Även Petra Myrdal avsade sig platsen som styrelseledamot under året. Styrelsen beslutade att det inte förelåg behov av fyllnadsval. Rollen som sekreterare har fördelats lika mellan ledamöterna. Ombudsmannen Under våren bistod Peder Westerlund i egenskap av partiombudsman styrelsen med allehanda uppgifter. Han efterträddes under sommaren av Patrik Thored som även han på ett föredömligt sätt varit styrelsen behjälplig under resterande del under verksamhetsåret. Årsmöte Årsmöte hölls den 29 februari 2012 på restaurang Joda i Visby. Föreningens mål Målet för föreningens arbete 2012 står fast, nämligen att inför valet 2014 bidra till att Moderaterna förblir det största allianspartiet på Gotland Alliansen skall få egen majoritet på Gotland Moderaterna på Gotland skall besätta minst en plats i Sveriges riksdag

15 Kampanjarbetet Under årets första sammanträden dryftade Visbystyrelsen många goda kampanjidéer. Vissa har genomförts, andra återstår fortfarande att arbeta med. Lördagen den 2 juni genomfördes en kampanj på Östercentrum, där vykort delades ut med budskapet att moderaterna är det parti som värnar jobben. Visbyföreningen ansvarade traditionsenligt för att bemanna en av bodarna i Almedalsveckan under moderaternas dag, tisdagen den 3 juni. Uppslutningen var stor och tillsammans med Norr- och Sudermoderaterna försåg vi de tillströmmande folkmassorna med förfriskningar, kampanjmaterial och ballonger. Ett antal Visbymoderater har också deltagit vid sensommarens och höstens marknader, där våra systerföreningar ordnat marknadsstånd och kampanjmaterial. Föreningens egen motsvarighet till de årliga marknaderna är Valstugekampanjen på Öster, som vi nu genomförde för andra året i rad. I år ställdes valboden upp på Östercentrum den 22 september, som en påminnelse om att politik inte är något som påverkar medborgarna bara en gång var fjärde år. Vårt budskap är att vi lyssnar till gotlänningarna och att vi verkar för ett moderatstyrt Gotland året runt. Aktiviteter för medlemmar Luncherna på Joda är en mycket uppskattad medlemsaktivitet och under året har vi haft nöjet att lyssna till följande intressanta gäster: 11 maj Skoldirektör Ann-Chatrin Norrevik 1 juni Polismästare Magnus Holmén och länspolismästare Mats Löfving 14 september Roger Hammarström och Magnus Larsson, Visby Centrum 19 oktober Lars Sjösvärd, Gotlands Museum 16 november Carina Funk, Wisby Assistans Den 12 maj ordnades på partiexpeditionen ett möte för alla medlemmar, där det bjöds möjlighet att informera sig om vad som pågår i nämnderna och vad våra moderata företrädare där tycker och tänker i olika frågor. Söndagen den 2 september arrangerande Visbymoderaterna en guidad stadsvandring där även besök i ruiner ingick. Arrangemanget aktiverade ett 30-tal medlemmar och var mycket uppskattat. Som avslutning bjöds deltagarna på förtäring i form av fyllda baguetter. Under hösten har föreningen också inbjudit till Afterwork på partiexpeditionen, för umgänge under mer lättsamma former.

16 Övrigt Som ett led i arbetet att främja och utöka samarbetet mellan de gotländska moderatföreningarna har ordförandena för Visby, Norr och Sudret träffats vid ett par tillfällen. Vi ser med tillförsikt fram emot en fortsättning av detta arbete och att föreningarna inför det viktiga valåret 2014 står stärkta och samspelta för att vinna gotlänningarnas röster. Medlemsstatistik Antalet medlemmar per den 31 december 2012 var 216. Ekonomi Medlemsavgiften har under verksamhetsåret varit 175 kr för samtliga medlemmar Visby i mars 2013 Simon Härenstam Magnus Jönsson Elin Ax Göran Örtbrant Jenny Guteäng Carl Fredrik Matthing Inger Harlevi Arvid Andersson

17 Verksamhetsberättelse för Moderata Samlingspartiet på Gotland verksamhetsåret Sammansättning av förbundsstyrelsen Presidium: t.f Förbundsordförande Stefan Wramner, Visby 1: e vice ordf. Lena Celion, Visby Ordinarie ledamöter: Lilian Edwards, Visby Håkan Onsjö, Fröjel Jenny Guteäng, Visby Inger Harlevi, Visby Rolf Öström, Burs Mats Hedström, Slite Anna Hrdlicka, Visby Patrik Thored, Visby Per-Anders Croon, Lummelunda Lars-Erik Benneck, Visby Magnus Jönsson, Sanda Elin Ax, Visby Ordförande för M-kvinnorna på Gotland: Ersättare: MUF:s distriktsordförande: Revisorer: Lena Simonson, Visby Inger Harlevi Jesper Skalberg Karlsson Arvid Andersson från Anita Levander, Gotlands Revisionsbyrå Carin Backlund, Klintehamn Ove Nyman, Tofta, ersättare Bengt Ericson, Visby, ersättare Förbundskassör: Sammankallande i råden Jordbrukskommittén: Patrik Thored, Visby Ingemar Lundqvist Per Österlund, ersättare

18 Valberedning Ordinarie ledamöter: Per Österlund, sammankallande Carolyn Skantz Margareta Benneck Carin Backlund Britta Stridh Sigbritt Ortman Stefan Wäss MUF:s representant Länsförbundsstämman 2012 Länsförbundsstämman 2012 hölls lördagen den 21 april på Suderbys Herrgård med ett 60-tal stämmodeltagare. Stämman inleddes med en frivillig lunch och inskrivning av ombuden sedan öppnade förbundsordförande Förbundsstämman. Stämmotalare var Gustaf Hoffstedt som berättade om sin tid i riksdagen och det politiska arbetet. Stämman behandlade 7 propositioner och 7 motioner. Första propositionen gällde avskaffandet av målet i Vision Gotland Ett yrkande på avslag ställdes och ett yrkande på tillägg i att-satsen enligt nedan, och i det fortsatta arbetet lägga fokus på de övriga fyra målen. Stämman biföll propositionen med tillägg enligt ovan. Proposition 2 gällde Gotländska surfzoner och en önskan om utbyggnad av dessa. Yrkande ställdes om att motionen även skulle ta med skolor som ett prioriterat område för utbyggnad. Stämman biföll propositionen med tillägg enligt ovan. Proposition 3 var ett yrkande att Gotlandsmoderaterna skall arbeta för att flytta ut Kulturskolans verksamhet till de vanliga skolorna och även innefatta landsbygden. Stämman biföll propositionen Proposition 4 gällde införandet av Kulturcheckar som skall kunna nyttjas för de som önskar använda sig av privata aktörer för undervisning i musik, dans och teater. Ett yrkande på avslag ställdes. Stämman biföll propositionen Proposition 5 var en uppmaning till moderater på Gotland att verka för nybyggnation av hyresrätter som folk har råd att bo i. Som finansiering för detta föreslås att delar av Gråbo omvandlas från hyresrätter till bostadsrätter. Två yrkanden på tillägg och omformulering av texten ställdes. Stämman biföll propositionen med tillägg och omformulering.

19 Proposition 6 gällde byggnation av matarvägar på Gotland, söderut och norrut, för att underlätta arbetspendling och främja boende på landsbygden. Stämman biföll propositionen Proposition 7 förklarade Gotlands stora behov av en reservhamn till Visby hamn. Ett yrkande på tillägg till propositionen inkom Stämman biföll propositionen med tillägg Motion 1 var en motion som önskade en översyn av hur apanaget till kungahuset används och redovisas. Stämman ansåg motionen besvarad då en sådan utredning redan är startad Motion 2 gällde mandatperioder och en önskan att synkronisera dessa med EU-valet, alltså att gå från 4 till 5 år mellan allmänna val. Stämman avslog motionen Motion 3 var en yrkan att stämman tar frågan om värnskattens borttagande vidare till nästa parti- eller arbetsstämma, Stämman biföll motionen Motion 4 var en yrkan att stämman tar frågan om införande av platt skatt vidare till nästa parti- eller arbetsstämma Stämman avslog motionen Motion 5 gällde verkandet för att fastighets- och förmögenhetsskatt inte skall införas igen. Stämman ansåg motionen besvarad Motion 6 gällde införandet av provval till riksdag- och kommunval Stämman gav i uppdrag åt den tillträdande förbundsstyrelsen att presentera ett förslag gällande detta vid nästa förbundsstämma (förslag bifogat i dessa handlingar) Stämman ansåg med ovan förslag motionen besvarad Motion 7 var en yrkan att Gotlandsmoderaterna skall arbeta för att den mat som serveras vid skolor, äldreboenden och sjukhem skall vara närproducerad och lagad på plats. Stämman ansåg motionen besvarad

20 Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden: 21 februari, 26 mars, 21 april(konstituerande), 15 maj, 3 juli, augusti, 24 september, 18 oktober, 3 december. Utbildning Under året har vi haft utbildning och kickoff i Fröjel den juni med förbundsstyrelsen och fullmäktigegruppen. Deltagare var: Stefan Wramner, Inger Harlevi, Lena Celion, Lena Simonson, Håkan Onsjö, Rune Fröling, Anna Hrdlicka, Mats Hedström, Rolf Öström, Elin Ax, Magnus Jönsson, Jenny Guteäng, Roger Wärn, Leif Ortman, Jari Karivaino och Robin Storm Anna Hrdlicka går sedan 2011 Moderatkvinnornas topputbildning Aktion MKF och till glädje för Gotland antogs även Elin Ax till denna utbildning under Stefan Wramner går Moderaternas nationella spetsutbildning under Konferenser Sverigemötet var i Örebro 16-17/3 och 14 representanter ur förbundsstyrelsen och fullmäktigegruppen deltog tillsammans med cirka andra moderater under en två dagar lång konferens. Deltagare var: Stefan Wramner, Mats Hedström, Anna Hrdlicka, Håkan Onsjö, Rolf Öström, Lena Celion, Lena Simonson, Anders Skantz, Peder Westerlund, Gustaf Hoffstedt, Jacob Dygeus. Simon Härenstam, Lars-Erik Benneck och Patrik Thored På Sydostkonferensen den 9-10 november deltog sex gotlänningar. Deltagare var: Lena Celion, Jaqueline Wintland-Ekbrant, Mats Hedström, Dennis Vestergren, Magnus Jönsson och Patrik Thored. Olyckligtvis krockade dessa datum med ena färjans varvsuppställning vilket minskade deltagarantalet för Gotland. Datumen för 2013 ser betydligt bättre ut och vi hoppas på stor upplsutning från Gotland. Stefan Wramner har under året deltagit i ordförandemöten och konferensen Ordförandefokus helgen 14-16/9. Vid ordförandefokus fick Stefan även tillfälle att tjänstgöra som moderator vid flera seminarium. Ombudsmannen har deltagit vid samtliga ombudsmannaträffar, ordförandefokus och utbildningar i riksorganisationens regi. Regionrådet Regionrådet Lena Celion som är ersättare i partiets valberedning, har under året också ingått i Moderaternas EU-valskommitté, deltagit vid Sverigemötet i Örebro, Sydostkonferensen i Ronneby, rådsmöten och rikskonferenser i Stockholm med moderata ledande politiker, representerat Moderaterna i SKL och företrätt den moderata gruppen i regionpolitiken som 2:e vice ordförande i Regionstyrelsen."

Länsförbundsstämma 12 april 2014 Avar Visborg, Visby STÄMMOHANDLINGAR

Länsförbundsstämma 12 april 2014 Avar Visborg, Visby STÄMMOHANDLINGAR Länsförbundsstämma 12 april 2014 Avar Visborg, Visby STÄMMOHANDLINGAR Moderata vänner. Jag har försökt räkna starurarna och har svårt att få det till sju, men jag hoppas ändå att våren är här för att stanna.

Läs mer

Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun. Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016

Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun. Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016 Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016 Verksamhetsberättelse för Moderaterna i Lunds kommunskrets Verksamhetsåret 2015 Styrelsen På Lundakretsens årsmöte

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015

Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015 Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015 1. Ändamål Länsförbundets uppgift är att samla personer med liberal samhällsåskådning

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Länsförbundsstämma 9 maj 2015 Ljusgården Visborg, Visby STÄMMOHANDLINGAR

Länsförbundsstämma 9 maj 2015 Ljusgården Visborg, Visby STÄMMOHANDLINGAR Länsförbundsstämma 9 maj 2015 Ljusgården Visborg, Visby STÄMMOHANDLINGAR Moderata vänner. Efter tre år som förbundsförande lämnar jag över ordförandeklubban. Det har varit tre händelserika år med tre val

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Förslag till dagordning:

Förslag till dagordning: Förslag till dagordning: 1) Mötets öppnande 2) Val av mötesfunktionärer a) Ordförande b) Sekreterare c) Justerare d) Rösträknare 3) Fråga om mötet är stadgeenligt kallat 4) Fastställande av röstlängd 5)

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Närvarande: Rolf Andersson, Maria Andersson, Agneta Börjesson, Klemens Karlsson, Ann- Marie Stendahl, Ulla-Britt Simm, Anne-Marie Bäckman, Gun-Britt

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

ÅRSMÖTE. Tidpunkt: 19 februari 2017 kl Plats: Seskarö Värdshus. Haparanda

ÅRSMÖTE. Tidpunkt: 19 februari 2017 kl Plats: Seskarö Värdshus. Haparanda ÅRSMÖTE Haparanda 2017 Tidpunkt: 19 februari 2017 kl 13.00 Plats: Seskarö Värdshus Föredragningslista årsmöte 2017 Centerpartiet Haparanda Tidpunkt: 19 februari kl 13.00 Plats: Seskarö Värdshus 1. Årsmötets

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar 5 10 15 fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 2000 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Sydost skall, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets stadgar, såsom Svenska Gymnastikförbundets

Läs mer

1 Sammanträdets öppnande Ordföranden önskar alla välkomna och en god fortsättning på det nya året och förklarar mötet öppnat.

1 Sammanträdets öppnande Ordföranden önskar alla välkomna och en god fortsättning på det nya året och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL Sörmländska Folkdansringen Distriktstyrelsen Sörmländska Folkdansringen Sammanträde 2007-1 Tid 20 januari 2007 Plats Nyköping Närvarande Pierre Marklund, via telefon Ann-Sofie Svensson Agneta

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern

Stadgar. 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern Stadgar 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern 2 Föreningens ändamål och syfte Föreningens syfte är att verka för att uppnå målen i den lokala utvecklingsstrategin under programperioden 2014-2020. Fiskeområde

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Senast reviderade av förbundsstämman 2016-05-28. 1. Förbundets namn Förbundets namn är: Huvudvärksförbundet,

Läs mer

Svenska Folkdansringen

Svenska Folkdansringen Svenska Folkdansringen Stadgar för Östergötland Holavedens Folkdansring. 1 ÄNDAMÅL Östergötland-Holavedens Folkdansring i fortsättningen kallad ÖHF är en distriktsorganisation verksam för barn, ungdomar

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Normalstadgar för partiförening i Moderata Samlingspartiet

Normalstadgar för partiförening i Moderata Samlingspartiet Normalstadgar för partiförening i Moderata Samlingspartiet 1 Ändamål Partiföreningens strävan är att vinna människor för den samhällssyn som partiet företräder. Partiföreningens uppgift är därför att målmedvetet

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm PROGRAMFÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring Föreningar Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2014 i Kungälv Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ

Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ Rev 2013-01-22 Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ Fastställda av Kyrkliga samrådsgruppen 2012-01-29. Inför bildande av lokalavdelning finns en handledning tillgänglig.

Läs mer

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015.

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015. Stadgar För Brottsofferjouren Sverige Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna 30-31 maj 2015. 1 FÖRBUNDET, DESS NAMN OCH SÄTE Förbundet är en organisation av ideella

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08. Dagordning

Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08. Dagordning Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08 Dagordning 1. Val av mötesfunktionärer a. mötesordföranden b. sekreterare c. protokolljusterare 2. Godkännande av kallelsen 3. Fastställande av röstlängd 4.

Läs mer

Protokoll. Fört vid Jönköpings läns Civilförsvarsförbunds ordinarie distriktsstämma den 3 april 2013.

Protokoll. Fört vid Jönköpings läns Civilförsvarsförbunds ordinarie distriktsstämma den 3 april 2013. Protokoll Fört vid Jönköpings läns Civilförsvarsförbunds ordinarie distriktsstämma den 3 april 2013. Plats: Vrigstad Värdshus, Vrigstad Närvarande: Se bifogad lista. (Bilaga1) 1 Distriktsordförande David

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse Christer Persson, Mossebo till vice ordförande

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Järfälla Civilförsvarsförening

Järfälla Civilförsvarsförening Protokoll fört vid JÄRFÄLLA CIVILFÖRSVARSFÖRENINGS FÖRENINGSSTÄMMA 2013-03-19 Före stämmans öppnande gavs en presentation av säkerhetsproblematiken vid utbyggnad av järnvägen mellan Barkarby och Kallhäll

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman i Oxelösunds Folkets hus Cupan. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Datum och tid: 2016-03-13, kl. 11.20 14.00. Plats: Scandic Frimurarhotellet, St Larsgatan 14, Linköping. 1. Mötets öppnande. Ordförande Jesper

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Danscentrums stadgar 21 maj 2016.

Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Föreningen a) Föreningens namn är Danscentrum och förkortas DC. b) Danscentrum är en riksorganisation och en rikstäckande konstnärlig centrumbildning för den fria

Läs mer

Protokoll årsmöte 13 november 2015

Protokoll årsmöte 13 november 2015 Protokoll årsmöte 13 november 2015 Tid kl 16.30-18.00 Plats Svenska Mässan, Göteborg Närvarande Röstlängd Södra lokalavdelningen Kurt Månsson Peter Danielsson Västra lokalavdelningen Björn Smedberg Anders

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017 Antal närvarande medlemmar: 55 1. Mötets öppnande Ordförande Gunnar Gustafsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Parentation Parentation genomfördes för våra avlidna medlemmar under året: Genadi

Läs mer

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län Söndagen 29:e mars 2015 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här punkten sammanställer

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer