ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0"

Transkript

1 ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SALTO Software ROM Access Sida: 2 1. Handbokens användning 3 2. Inledning 5 Konceptet Så fungerar det Så här kommer Du igång med ROM PRO ACCESS 8 4. Installation av ROM PRO ACCESS på din PC 10 Installation av ROM PRO ACCESS på Nätverk/Server 14 Delning av databasen 14 Microsoft MDAC Första gången Du startat ROM PRO ACCESS 18 Skapa en ny databas 19 Öppna en befintlig databas 20 Registrera Din kopia av ROM PRO ACCESS 21 Första inloggningen Administration av operatörer och rättigheter 23 Operatörer upprätta och redigera 24 Operatörsgrupper upprätta, redigera och dela ut rättigheter Administration av ROM PRO ACCESS 30 Dörrar 31 Tidsperioder 35 Tidzoner 38 Kalender 40 Användare 42 Användning av PPD (Portable Programming Device) 48 Läs nycklar Avancerade inställningar 58 Generellt 59 Lås 60 PPD 60 Avancerat 62 Systemlogg 63 Backup Diverse upplysningar 66

3 SALTO Software ROM Access Sida: 3 1. Handbokens användning Denna handbok har tagits fram med syftet att Du som användare skall kunna lära Dig använda mjukvaran SALTO ROM PRO ACCESS med största möjliga utbyte. Håll utkik efter följande symboler: OBS! Upplysningar Du bör uppmärksamma särskilt INFO! Särskild information Du bör uppmärksamma TIPS! Hjälpande tips för en situation Mer information och vägledning till produkten hittar Du på eller Handboken beskriver enbart hur mjukvaran ROM PRO ACCESS används, men det kan förekomma exempel som hänvisar till andra SALTO-produkter, som har sina egna handböcker. Symboler och knappar i ROM PRO ACCESS Mjukvaran har ett enhetligt navigeringssystem för menyer och alternativ. Här förklaras nu de symboler och knappar Du stöter på i ROM PRO ACCESS. TIPS! Kom ihåg att Du kan få fram en hjälptext till knappen/funktionen, om Du ställer muspekaren på den. Gå till första posten Gå till sista posten Gå till nästa post Gå till föregående post Lägg till en post Återkalla tidigare kommando Databasens navigeringsfält

4 SALTO Software ROM Access Sida: 4 Specialfunktioner Lägger till eller tar bort ett objekt. Ändrar tidzon kopplad till dörr, dörrgrupp, användare eller användargrupp Samma som Kopierar egenskaperna från ett gammalt till ett nytt objekt. Dörrikon Ikonen representerar en dörr försedd med SALTO. Användarikon Ikonen representerar användare, dvs personer som har getts kodbärare. Tidsstyrningsikon Ikonen representerar en eller flera tidsperioder kopplade till en dörr (t ex öppningstid). PPD Ikon Ikonen representerar anslutning till PPD och ger tillgång till funktioner för PPD:n. Loggfilsikon Ikonen representerar tillgång till loggfilen (som är alla händelser i ROM PRO ACCESS). Tidzonsikon Ikonen representerar en eller flera tidzoner kopplade till användare. Läs nyckelikon Ikonen representerar funktionen Läs nyckel och ger möjlighet att läsa av kodbärare. Kalenderikon Ikonen representerar kalenderfunktioner som ger tillträde på helger och liknande.

5 SALTO Software ROM Access Sida: 5 2. Inledning SALTO ROM PRO ACCESS mjukvara bygger på den senaste tekniken för modern tillträdeskontroll. ibuttons kodbärare Till skillnad från traditionella nycklar och magnetkort, använder ROM PRO ACCESS ibutton-teknologi. ibutton-nyckeln har ett inbyggt minne med unik identitet. När en användare försöker öppna ett lås, läses denna identitet av. Precis som nycklarna har också låsen inbyggt minne, som i deras fall rymmer ett komplett register över de nycklar som skall kunna öppna låset. På detta sätt kontrollerar låset nyckelns behörighet. Registret administreras i mjukvaran och det är här systemadministratören gör ändringar, till exempel om en nyckels behörighet för någon dörr skall upphöra. Själva uppdateringen från mjukvaran till låsen, sker med en PPD (den förklarar vi senare i detta avsnitt). SALTO erbjuder två olika produktlinjer benämnda ROM och R/W ROM står för Read Only Memory, på svenska Minne som enbart kan läsas. Detta syftar på nyckelns ID som ligger fast och inte kan ändras. R/W står för READ/WRITE, på svenska Läs- och skrivbart minne, vilket betyder att uppgifterna på nyckeln kan ändras. Skillnaden mellan produktlinjerna R/W och ROM kan förklaras med att i R/W-linjen räcker det med att uppdatera enskilda nycklar i stället för att behöva uppdatera alla dörrar som är inblandade, när tillträdesrättigheter skall ändras. I ROM-linjen behöver man uppdatera samtliga berörda dörrar, när sådana rättigheter skall ändras. SALTO ROM PRO ACCESS med ibutton-teknologi ger användaren ett enastående verktyg för styrning av tillträdesrättigheter och säkerhet. Detta betyder: Inga fler låsbyten när nycklar tappas bort. Med ROM PRO ACCESS installerar administratören låsen själv, och utfärdar själv kodbärare till användarna. Snabb överblick av säkerheten i hela anläggningen. Snabbt utfärdande av nya nycklar när behov uppstår. Ekonomiska fördelar jämfört med andra system för tillträdeskontroll.

6 SALTO Software ROM Access Sida: 6 Konceptet Så fungerar det... Det hela börjar med en låsplan som utarbetas i ROM BASIC. Planen fastställer hur dörrar och andra tilträdesmöjligheter skall fungera i anläggningen, och vilka personer som skall ges tillträde till olika rum och områden. En låsplan består alltid av användare, dörrar, tidzoner, tidsstyrning och kalender. När låsplanen upprättats i ROM BASIC, skall kodbärarna programmeras och systemets dörrar uppdateras. Eftersom låsen inte är anslutna on line, måste alla uppdateringar/ändringar i systemet utförs manuellt för dörrarna. Detta görs med en PPD (Portable Programming Device / Portabel Programmeringsutrustning). Från datorn med ROM BASIC, överför Du nya uppgifter till PPD:n, varefter Du går med PPD:n till berörda dörrar för att uppdatera låsen. PPD ibutton ROM När Du ändrar i låsplanen med ROM BASIC måste de dörrar som berörs av ändringarna uppdateras. En inbyggd funktion i ROM BASIC påminner om vilka dörrar eller kodbärare som Du behöver uppdatera. SALTO:s lås innehåller register över vilka av systemets kodbärare som är auktoriserade att öppna dem. SALTO ibutton Dörrläsare Verkar det inte litet besvärligt att man skall uppdatera allt manuellt? SALTO:s ROM PRO ACCESS är utvecklat med målet att erbjuda ett säkert system för tillträdeskontroll, utan behov av dyra kabeldragningar och ledningar till varenda dörr. Med en 100% kabelfri installation sparar Du kostnader både för installation och drift jämfört med ett kabelsystem. Dessutom blir systemet mindre sårbart.

7 SALTO Software ROM Access Sida: 7 Uppdatering från PC med ROM PRO ACCESS till lås via PPD Som alla andra lås- och säkerhetssystem, kräver ROM PRO ACCESS god planering och noggrann genomgång för att systemets hela potential skall tillvaratas Utformning och planering av säkerhetssystem är en känslig process som kräver särskild erfarenhet och uppmärksamhet. Blir det fel i systemet kan det medföra en säkerhetsrisk i Ditt system. Om Du saknar erfarenhet av att planera säkerhetssystem, rekommenderar vi att Du kontaktar en fackman för hjälp med uppgiften. Ta kontakt med Ditt närmaste CARL F kontor, för att få veta hur Du hittar en godkänd SALTOinstallatör.

8 SALTO Software ROM Access Sida: 8 3. Så här kommer Du igång med ROM PRO ACCESS Om mjukvaran ROM PRO ACCESS redan är installerad på Datorn, fortsätter Du nu med kapitel 5. Checklista Vad behöver jag? Innan Du börjar med ROM PRO ACCESS är det en god idé att stämma av att Du har alla saker Du behöver för att kunna utnyttja systemets funktioner. ibutton-kodbärare till användare PPD för ROM och dess uppdateringskabel Seriell (RS-232) kabel för kommunikation mellan PC och PPD

9 ROM BASIC Software cd-rom SALTO Software ROM Access Sida: 9

10 SALTO Software ROM Access Sida: Installation av ROM PRO ACCESS på din PC Innan Du installerar mjukvaran bör Du förvissa Dig om att Din PC uppfyller minimikraven för att kunna utnyttja ROM PRO ACCESS fullt ut. Minimikraven på hårdvaran är: Minst 128 Mb RAM arbetsminne Minst 50 Mb ledigt utrymme på hårddisken Pentium II eller AMD K6 Processor 350MHz eller snabbare CD-ROM-läsare Serieport TIPS! Om Du inte vet hur mycket RAM arbetsminne Din PC har, kan Du för alla Windows-versioner klicka på... <START><INSTÄLLNINGAR><KONTROLLPANEL> och dubbelklicka på <SYSTEM>. Alternativt kan Du högerklicka på skrivbordsikonen <DEN HÄR DATORN> och välja <EGENSKAPER> på menyn. ROM PRO ACCESS är fn. kompatibel med följande Windows-versioner: Windows 98 OSR2 Windows NT4 SP6a Windows Millennium Windows 2000 SP3 Windows XP SP1 Windows Vista Mjukvaran SALTO ROM PRO ACCESS förutsätter MDAC (Microsoft DATA Access Component) i version 2.1 eller senare (se nästa avsnitt om hur Du installerar MDAC). Var uppmärksam på att ställa in korrekt tid på Din dator, eftersom SALTO:s system baseras på den. För att installera ROM PRO ACCESS på ett system med Windows NT, Windows 2000 eller Windows XP, måste Du vara inloggad

11 SALTO Software ROM Access Sida: 11 med administrativa rättigheter. Är Du osäker på vad det betyder, tar Du kontakt med den data-ansvarige i Din organisation. För att starta installationen börjar Du med att stänga alla andra program, och sedan sätta in SALTO:s CD i Din CD-läsare. Lokalisera filen SETUP.EXE på CD:n, och dubbelklicka på dess ikon. Nu startas installationsprogrammet. Klicka på <NÄSTA> när Du har förstått texten. Skriv in Ditt namn och företagsnamn, och klicka på <NÄSTA>

12 SALTO Software ROM Access Sida: 12 Välj plats för installationen och klicka på <NÄSTA> Du bör inte ändra förinställningen av platsen, om detta inte är nödvändigt av utrymmesskäl. Välj var startikonerna skall placeras eller upprätta en ny mapp för dem. Startikonerna är de ikoner Du använder för att starta ROM PRO ACCESS, och de placeras i startmenyn under <PROGRAM>. Klicka på <NÄSTA>.

13 SALTO Software ROM Access Sida: 13 Kontrollera att Du har skrivit in rätt uppgifter och klicka på <NÄSTA> för att starta installationsprocessen. När installationen är klar, väljer Du om Du vill starta programmet genast, och sedan klickar Du på <AVSLUTA>

14 SALTO Software ROM Access Sida: 14 Installation av ROM PRO ACCESS på Nätverk/Server Mjukvaran SALTO ROM PRO ACCESS låter Dig använda flera arbetsstationer samtidigt, mot en och samma SALTO databas. Databasen kan till exempel ligga på en server i Ditt lokala nätverk. För att installera ROM PRO ACCESS på nätverk/server gör Du så här: 1. Installera först mjukvaran på den maskin databasen skall ligga på. I övrigt följer Du instruktionerna i föregående avsnitt. 2. När installationsprogrammet är klart, startar Du ROM PRO ACCESS och upprättar en ny databas (se kapitel 4), 3. När Du har upprättat databasen skall Du dela (se nästa avsnitt) mappen där databasen ligger över nätverket. 4. Installera nu mjukvaran på övriga arbetsstationer som skall utnyttja databasen. Följ instruktionerna i föregående avsnitt. 5. När Du har installerat SALTO på en arbetsstation, startar Du ROM PRO ACCESS, klickar på menyn <ARKIV> och väljer <Öppna DB>. Välj den server/arbetsstation där den delade mappen med databasen ligger. 6. Arbetsstationen är nu förberedd för att arbeta med den delade databasen. Delning av databasen Vill Du dela en ROM PRO ACCESS databas använder Du följande instruktioner, beroende på om databasen ligger på en arbetsstation eller en server. På säkerhetsmässiga grunder rekommenderar vi att alltid installera delade databaser på en riktig server, som använder Windows NT4 server, Windows 2000 server eller Windows XP server som operativsystem. Tala med Din nätverksadministratör för mera information om rättigheter, backup och liknande. Lägg märke till att alla användare som skall arbeta mot en delad ROM PRO ACCESS databas samtidig, måste ha både läs- och skrivrättigheter till databasen. Dela ut en mapp från en arbetsstation För att dela ut mappen med ROM PRO ACCESS databasen, gör Du så här:

15 SALTO Software ROM Access Sida: Gå in i ROM PRO ACCESS mappen, som du hittar under c:\program\salto\ 2. Högerklicka på mappen <DATA> där databasen ligger, och klicka på <Dela ut> i snabbmenyn som visas när Du högerklickar. 3. Du kommer nu att beroende på Ditt operativsystem kunna ställa in säkerheten för databasens mapp. 4. Skriv det namn mappen skall ha i nätverket. 5. Du bör nu anknyta de användare på nätet som skall ha tillgång till mappen, och om det inte går, klickar Du på <OK> så mappen blir delad. Tala med nätverksadministratören eller den data-ansvarige för att få veta mer om hur Du optimerar säkerhet och tillträdesrättigheter för databasfilen och den mapp den ligger i. För att kunna dela en mapp på en arbetsstation, måste den vara ansluten till ett nätverk, som är rätt konfigurerad på stationen. Dela mapp på servern: Detta avsnitt förutsätter att Du har kunskap om hur en server läggs upp och konfigureras. Har Du inte de kunskaperna, skall Du INTE fortsätta utan kvalificerad hjälp från en person med kunskap om servermiljöer. För att dela mappen med ROM PRO ACCESS databas på en server som kör Windows NT4 Server, Windows 2000 Server eller Windows XP Server, gör Du så här: 1. Gå in i mappen för ROM PRO ACCESS 2. Högerklicka på mappen DATA som innehåller databasen, och välj sedan <SHARING> på snabbmenyn. 3. Dela mappen med fullständiga åtkomsträttigheter för gruppen <EVERYONE> eller <ALL> 4. Klicka på fliken SECURITY 5. Ta bort alla användare och grupper på listan. 6. Lägg till de användare och grupper som skall ha åtkomst till databasen och ge dem rättigheterna <CHANGE>, <DELETE> och <CREATE>. 7. Klicka <OK> 8. Mappen är nu delad.

16 SALTO Software ROM Access Sida: 16 Microsoft MDAC Mjukvaran SALTO ROM PRO ACCESS förutsätter att MDAC version 2.1 eller senare finns installerad med operativsystemet. Lägg märke till att nyare operativsystem som till exempel Windows Millennium, 2000 och XP alla har med MDAC som standard. Men om Du kör ett äldre operativsystem, som Windows 98 eller NT, måste Du installera MDAC separat. Är Du osäker på om MDAC finns i Ditt system, kan Du kontrollera saken så här: Starta SALTO ROM PRO ACCESS och logga in som administratör. Klicka på menyn <HJÄLP> och därefter på undermenyn <OM>. Ett fönster med allmän information visas nu fram, där Du kan se vilken version av MDAC som är installerad i Ditt system. Om Du inte har MDAC installerat eller om versionen är äldre än 2.1, måste Du installera en ny version. TIPS! Den senaste versionen av Microsoft MDAC kan Du hämta hem gratis från Microsofts egen hemsida på Installation av MDAC CD:n som följer med SALTO ROM PRO ACCESS innehåller också MDAC version 2.5, som Du kan installera genom att dubbelklicka på filen MDAC_TYP.EXE. Filen ligger på CD:n och har sökvägen \MDAC\Mdac2.5SP2\English Innan Du installerar MDAC skall Du förvissa Dig om: Att MDAC inte är installerad redan.

17 SALTO Software ROM Access Sida: 17 Att alla program som kan tänkas använda MDAC är stängda, till exempel Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access eller Internet Explorer m.m. Att Du är inloggad som administratör i fall Du kör Windows NT, 2000 eller XP. För att installera MDAC dubbelklickar Du på filen mdac_typ.exe och följer instruktionerna på skärmen. Vi rekommenderar att Du läser filen mdac_readme för mera information om Microsoft MDAC.

18 SALTO Software ROM Access Sida: Första gången Du startat ROM PRO ACCESS Du kan nu börja lära Dig hur Du administrerar SALTO ROM PRO ACCESS. Har Du just blivit klar med installationen av ROM PRO ACCESS eller MDAC, är det en god idé att starta om datorn. Klicka på genvägen ROM PRO ACCESS på skrivbordet för att börja. Ställ in språket Första gången Du startar ROM PRO ACCESS är engelska satt som användarspråk. För att byta språkinställning klickar Du på menyn <FILE> och väljer alternativet <CHANGE LANGUAGE>. Välj Swedish, och Du kommer att märka att alla menyer nu är på svenska. ROM PRO ACCESS har en inbyggd språkmodul som gör det enkelt för användaren att byta språk när som helst. Inställningarna sparas under användarens egen profil och aktiveras vid inloggning. Skapa eller koppla databas Eftersom det är första gången Du startar programmet är verktygsfältet och menyerna gråtonade och kan inte användas. För att aktivera verktygsfält och menyer skapar Du en ny databas, eller väljer en som redan finns.

19 SALTO Software ROM Access Sida: 19 Skapa en ny databas För att upprätta en ny databas går Du till menyn <ARKIV> och väljer alternativet <Ny DB>. Ge databasen ett namn och välj en ny mapp om det behövs. Klicka på <OK>

20 SALTO Software ROM Access Sida: 20 Öppna en befintlig databas Vill Du anknyta till en databas som redan finns, går Du till menyn <ARKIV> och väljer <Öppna DB>. Välj den mapp där databasen för ROM PRO ACCESS ligger, och klicka på <OK>.

21 SALTO Software ROM Access Sida: 21 Registrera Din kopia av ROM PRO ACCESS Du bör registrera programmet på SALTO:s hemsida (www.saltosystems.com), där Du anger programmets serienummer som Du hittar på CD:ns omslag. När Du har registretat Dig, skickar SALTO ett mejl till Dig med ett kundlösenord. Det kan Du använda för att hämta programuppdateringar och värdefulla upplysningar om nya SALTOprodukter på hemsidan (www.saltosystems.com).

22 SALTO Software ROM Access Sida: 22 Första inloggningen Första gången loggar Du på med användarnamnet <admin>. Som standard är det inte kopplat något lösenord till admin-kontot, så att Du kan logga på utan att behöva skriva något i fältet för lösenord. Du är nu inloggad i ROM PRO ACCESS. Lägg märke till att verktygsfält och menyer nu är aktiva, men att språket har bytts tillbaka till engelska. Eftersom Du nu är inloggad med administratörens profil är standardspråket engelska. Du byter tillbaka till svenska genom att klicka på menyn <FILE> och välja <CHANGE LANGUAGE>, varefter Du klickar på <Swedish>.

23 SALTO Software ROM Access Sida: 23 Språkinställningarna sparas när Du loggar ut nästa gång. TIPS! Administratören kan bestämma språkinställningarna för varje enskild operatör. 6. Administration av operatörer och rättigheter SALTO ROM PRO ACCESS har ett integrerat system för tillträdesrättigheter för att administrera och skydda Ditt arbete. Systemet ger Dig möjlighet att upprätta flera operatörer som kan administrera och arbeta i ROM PRO ACCESS. Användarsäkerhet så fungerar det Tillträdeskontrollen i ROM PRO ACCESS är en viktig del av säkerhetssystemet. Det är lika viktigt att kontrollera vem som har tillträde till olika områden, som att kontrollera de som möjliggör sådant tillträde. ROM PRO ACCESS ger möjlighet att upprätta särskilda operatörsgrupper med specifika begränsningar av vad deras operatörer får göra med mjukvaran. När man har definierat sina operatörsgrupper, som till exempel administratörer, utfärdare av personalnycklar och receptionister, upprättar man sina operatörer och placerar dem i lämpliga grupper. På så vis kan man utskilja och delegera uppgifter i ROM PRO ACCESS enkelt och överskådligt. Planera operatörsgrupperna noggrant och var försiktig mot att ge personalen onödiga befogenheter, eftersom detta ökar risken för den mänskliga faktorn.

24 SALTO Software ROM Access Sida: 24 Kom ihåg det gamla ordspråket för många kockar fördärvar soppan. En stark policy är det viktigaste när man talar om säkerhetssystem. Alla händelser och ändringar i ROM PRO ACCESS registreras i systemloggen, som ger en klar överblick över vem som har gjort vad och när det gjordes i ROM PRO ACCESS. Systemloggen är ett kraftfullt verktyg för administration och bör därför vara tillgänglig för samtliga administratörer. Operatörer upprätta och redigera För att upprätta en ny eller redigera en befintlig operatör, klickar Du på menyn <VERKTYG> och väljer <OPERATÖRER OCH RÄTTIGHETER>, varefter Du klickar på <OPERATÖRER>

25 SALTO Software ROM Access Sida: 25 Operatörslistan visar nu hur ROM PRO ACCESS upprättar en standardoperatör. För att upprätta en ny operatör klickar Du på <NY>. Här kan Du upprätta en ny operatör till systemet ROM PRO ACCESS. Fyll i fälten och klicka på <SPARA> för att upprätta operatören. Fältförklaringar: NAMN: Användarens eget namn som referens. ANVÄNDARNAMN: Inloggningsnamn, till exempel initialer.

26 SALTO Software ROM Access Sida: 26 Lösenord: Användarens lösenord, som av säkerhetsskäl bör bestå av minst sex tecken, både siffror och bokstäver (systemet skiljer mellan små och stora bokstäver). Operatörsgrupp: Den operatörsgrupp som den blivande operatören skall vara medlem i. Språk: Det språk ROM PRO ACCESS skall använda när den blivande operatören loggar in. Vill Du upprätta fler operatörer redan nu, klickar Du bara på + Klicka på <Stäng> när Du är klar, och lägg märke till hur de nya operatörerna dyker upp på listan. Om Du vill redigera en befintlig operatör, markerar Du denne och enkelklickar så att fältet blir blått. Sedan klickar Du på <Se detaljer>. Observera att knappen <Spara> inte aktiveras förrän Du har gjort någon ändring. När Du är klar kan Du klicka på <Spara>. Operatörsgrupper upprätta, redigera och dela ut rättigheter För att upprätta en ny eller redigera en befintlig operatörsgrupp klickar Du på menyn <Verktyg>, väljer <Operatörer och rättigheter> och klickar sedan på <Operatörsgrupper>

27 SALTO Software ROM Access Sida: 27 Operatörslistan visar nu hur en operatörsgrupp upprättas som standard i ROM PRO ACCESS. För att upprätta en ny operatörsgrupp klickar Du på <Ny>. Operatörer som är medlemmar i gruppen Administrator, kommer alltid att ha fullständiga rättigheter i hela systemet.

28 SALTO Software ROM Access Sida: 28 Här kan Du upprätta en ny operatörsgrupp i ROM PRO ACCESS. Fyll i fälten och klicka på <Spara> för att upprätta gruppen. Fältförklaring: Namn: Operatörsgruppens namn. Beskrivning: Beskrivning av operatörsgruppens funktion, som referens. Operatörer: Visar lista över gruppens medlemmar. Operationer: Här bockar Du av de fält som ger åtkomst till olika funktioner eller menyer. Om en operatörsgrupp skall vara förhindrad att nå en funktion eller meny, skall fältet lämnas blankt (utan bockmarkering). Kom ihåg att när Du lägger till eller tar bort rättigheter, påverkar detta alla medlemmar i gruppen. Om Du vill upprätta fler operatörsgrupper redan nu, klickar Du på +

29 SALTO Software ROM Access Sida: 29 Klicka på <Stäng> när Du är klar och lägg märke till hur den nya operatörsgruppen dyker upp på listan över operatörsgrupper. Vill Du redigera en befintlig operatörsgrupp, markerar Du den genom att enkelklicka så att den färgas blå. Därefter klickar Du på <Se detaljer>. Märk att knappen <Spara> inte aktiveras förrän Du ändrat något. När Du är klar klickar Du på <Spara> Varje enkel funktion beskrivs inte här, eftersom funktionerna är självförklarande när Du har gått igenom handboken.

30 SALTO Software ROM Access Sida: Administration av ROM PRO ACCESS Administratörerna av ROM PRO ACCESS ansvarar för att utforma låsplanen för byggnaden/anläggningen, och för att ge personalen nycklar som ger dem rättigheter till de olika dörrar och dörrgrupper som de behöver. För att förklara hur mjukvaran administreras, skall vi arbeta med en påhittad låsplan för att illustrera allmänna procedurer. TIPS! I stort sett kan alla funktioner i ROM PRO ACCESS utföras genom att klicka på ikonerna i verktygsfältet. Rekommenderad arbetsgång Även om Du kan ställa in parametrar och tidsfunktioner i vilken ordning som helst när Du utformar Din låsplan, är det ändå klokt att följa nedanstående procedur i denna ordningsföljd. Gör Du så, minskar risken för fel och Du håller utformningsfasen på ett mera överskådligt plan. 1. Dörrar 2. Tidsstyrning 3. Tidzoner 4. Kalender 5. Användare och nyckeltilldelning 6. Uppdatering av dörrar med PPD I exemplet börjar vi med att definiera dörrarna och upprätta ett tidsschema som vi tilldelar låsen. Därefter upprättar vi tidzoner och installerar kalendern. Till sist upprättar vi användare, utfärdar nycklar och tilldelar tidzoner till användarna.

31 SALTO Software ROM Access Sida: 31 Dörrar Låt oss börja med att definiera några av systemets dörrar Klicka på knappen <Dörrar> i verktygsfältet så att följande fönster visas fram. Klicka på <Ny> för att upprätta en ny dörr.

32 SALTO Software ROM Access Sida: 32 Fältförklaring: Namn: Här skriver Du in dörrens namn eller nummer. Öppningstid[sek]: Här anger Du hur länge låsen skall öppnas i sekunder. Lägg märke till att standardtiden är sex sekunder, vilket Du kan ändra som Du vill. Utökad öppningstid: Här anger Du den utökade öppningstiden i sekunder. Detta är extra tid för öppning med hänsyn till funktionshindrade och personer med händerna fulla, till exempel leveranser eller handikapptoaletter. Öppningsmöjligheter och tidsperioder: Fältet definierar låsets funktion och kan ställas in som något av följande alternativ: Standard Låset öppnas bara om en auktoriserad nyckel presenteras inom tillåten tidzon. Kontor Låset kan ställas upp av användare. För att slå på denna funktion måste Du presentera en auktoriserad nyckel samtidigt som Du håller ner det inre dörrhandtaget. När Du skall slå av funktionen, upprepar Du proceduren en gång till. Lägg märke till att användare som aktiverar denna funktion måste ha särskilt tillstånd för att få ställa dörren i kontorsläge.

33 SALTO Software ROM Access Sida: 33 Tidsstyrt kontor Detta är samma funktion som föregående bortsett från att den nu aktiveras för att gälla inom ett visst tidsintervall, kallat en period. Lägg märke till att låsen automatiskt återgår till standardläge, när perioden är slut. Om Du vill utnyttja den här funktionen måste Du tilldela en öppningstid och definiera en period genom att klicka på <Tidsperiod> i verktygsfältet. Automatisk öppning Låset öppnar och stänger genom en tidsperiod. Också för denna funktion är det nödvändigt att ställa in en tidsperiod. Användare: Här visas de användare som har tillträdesrättighet till dörren. Tidzoner: Här visas vilka tidzoner som gäller för de användare som har tillträdesrättigheter till dörren (indikation på när användaren kan utnyttja dörren). Observera att rutan <Låstillstånd> kommer fram när Du klickar på <Spara>. Fältet visar om låset behöver uppdateras, batteriets status och hur länge den senaste uppdateringen gäller. Dessutom visas vilken mjukvaruversion (Firmware) som används i låsen). Knappen tidzoner: Knappen öppnar för redigering av tidzoner (se avsnittet <Tidzoner>). När vi har definierat dörren kan vi spara genom att klicka på <Spara>, och definiera återstående dörrar genom att klicka på +

34 SALTO Software ROM Access Sida: 34 Upprätta några dörrar så att Din lista ser om bilden ovanför. Dörrarna Du skall upprätta är: Huvudentré reception Personalens bakdörr Matsal Lager Kontor Verkstad Grind

35 SALTO Software ROM Access Sida: 35 Tidsperioder I motsats till tidzoner som hör ihop med användare, hör tidsperioderna ihop med lås. Tidsperioden anger när låset fungerar på ett särskilt sätt, till exempel tidsstyrt kontorsläge eller automatisk öppning. Om Du valt en tidsstyrningsfunktion till ett lås när Du upprättade det, måste Du definiera tidsperioderna som skall kopplas till låset. Klicka på ikonen <Tidsperioder> i verktygsfältet. Skriv in namn och förklaring för tidsperioden. Beskrivningen skall helst precisera vilken dörr det gäller och vilken funktion den har, så att Du ser vad dörren används till när Du tittar på listan.

36 SALTO Software ROM Access Sida: 36 Du kan ställa in tidsperioden genom att skriva in siffror i fältet <Från><Till>, eller genom att dra de små pilarna på tidslinjen (håll ner vänster musknapp medan Du drar). Tiden anges på 10 minuter när. Koppla tiden som visas i bilden ovanför. Om en tidsperiod skall bestå av flera intervall (till exempel 09:00-12:00 och 13:00-14:00), så använder Du flera linjer för att definiera perioden. Du skall också ange veckodagarna när tidsperioden är aktiv, genom att klicka på dagknapparna (till exempel M=måndag och S=söndag). Du kan även bestämma om tidsperioden skall vara aktiv under helger och andra speciella datum. Helger och speciella datum anges under kalenderfunktionen, och förklaras senare i handboken. Som standard är alla veckodagar, helgdagar och speciella dagar aktiva i alla tidsperioder (kom ihåg att ta bort dem om detta inte skall gälla). När Du är klar med att definiera tidsperioder klickar Du på <Spara>.

37 SALTO Software ROM Access Sida: 37 Kom ihåg att koppla tidsperioden till den aktuella dörren om Du inte redan gjort det. För att koppla perioden till en dörr gör Du så här: Klicka på <Dörrar> i verktygsfältet. Markera den dörr det gäller (t ex matsalen). Klicka på <Visa detaljer>. Välj tidsstyrningsfunktion till dörren, t ex <Automatisk öppning> eller <Tidsstyrt kontor>. Välj tidsperiod i fältet <Öppningsperioder>. Klicka på <Spara> Fältet <Öppningsmöjligheter> är synligt endast om Du har valt en tidsstyrningsfunktion i fältet <Öppningsmöjligheter>

38 SALTO Software ROM Access Sida: 38 Tidzoner I motsats till tidsperioder som hör ihop med dörrar, hör tidzoner ihop med användare. Tidzonen anger tiden när en användare äger tillträde till en dörr eller en dörrgrupp. Klicka på <Tidzoner> i verktygsfältet. Skriv in namn och beskrivning och välj en färgkod för tidzonen. Förklaringen skall helst precisera vilka användare som är kopplade till zonen, så att Du vet vad zonen används till när Du senare tittar på listan.

39 SALTO Software ROM Access Sida: 39 Du kan ställa in tidzonen antingen genom att skriva in siffror i fältet <Från><Till>, eller genom att dra i pilarna längs tidslinjen (håll ner vänster musknapp medan Du drar). Tiden kan anges på tio minuter när. Koppla tiden som visas på ovanstående bild. Om en tidzon skall bestå av flera intervall (till exempel 09:00-12:00 och 13:00-14:00), använder Du flera tidslinjer för att definiera zonen. Du skall även ange vilka veckodagar tidzonen skall gälla, genom att klicka på dagknapparna (t ex M=måndag och S=söndag). Du kan också bestämma om zonen skall vara aktiv helger och på speciella datum. Helger och speciella datum anges under kalenderfunktionen, som förklaras senare i handboken. Som standard är alla veckodagar, helgdagar och speciella datum aktiva i alla tidzoner (så kom ihåg att ändra detta om de inte skall gälla hela tiden). När Du är klar med att definiera tidzonen klickar Du på <Spara>.

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

R/W PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0

R/W PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 R/W PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 SALTO Software R/W Pro Access Sida: 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 4 Installera mjukvaran 6 MDAC 7 Installera MDAC 7 SQL MS Server 8 Rättigheter för operatörer 9 Operatörsrättigheter

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system INSTALLATIONSGUIDE Uppdatering av ditt Mamut-system DETALJERAD GUIDE OM HUR DU STEG-FÖR-STEG UPPDATERAR DIN VERSION AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRÅN VERSION 9.0 ELLER SENARE Mamut Kunskapsserie, nr. 5-2007

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.04 Upphovsrätt 2000-2007 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem

Installation av. Vitec Mäklarsystem Installation av Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Installera Vitec Mäklarsystem... 3 3. Inställningar av rättigheter i Windows Vista och Windows 7... 7 4. Första gången du startar...

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office Installation av Vitec Mäklarsystem Office 2016-02-18 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 A. Förberedelser... 3 B. Läs noga igenom manualen... 3 C. Systemkrav - minimum... 3 D. Programsupport/Teknisk

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Huvudfönstret för GroupWise

Huvudfönstret för GroupWise Huvudfönstret för Det mesta arbetet i utförs i huvudfönster. Huvudfönstrets olika delar beskrivs nedan. HUVUDMENY visas längst upp i och innehåller menypunkter: Arkiv, Redigera, Visa, Åtgärder, Verktyg,

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild.

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild. Bilder (11) Det går att lägga en eller flera bilder till varje föremålspost. Det enklaste är att lägga in en bild, från den registrerade föremålsposten. Det går också att lägga in ett större antal bilder

Läs mer

REMO. Installations & Användarhandbok

REMO. Installations & Användarhandbok REMO Installations & Användarhandbok SV 1 2 3 4 7 A 5 8 0 6 9 B Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller

Läs mer

Introduktion av Quality Works 3.0

Introduktion av Quality Works 3.0 Introduktion av Quality Works 3.0 Den här introduktionen vägleder dig igenom de vanligaste funktionerna i Quality Works och hur man kan använda sig av programmet för att skapa en enkel manual för sitt

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

HAMS PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0

HAMS PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 HAMS PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 SALTO Software HAMS Pro Access Page: 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 5 Installera programmet 6 MDAC 7 Så här installerar Du MDAC på Ditt system 7 Systemoperatörer och

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Omsorgen Användarhandledning

Omsorgen Användarhandledning Omsorgen Användarhandledning 2012-12-13 Steg 1: Logga in Om ditt boende/kommun är ansluten till Omsorgen har du troligtvis fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@omsorgen.se så kontaktar

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus Snabbguide Överföring av resultat till PC systemsure Plus Så här enkelt sparar du mätresultaten från instumentet till datorn Först måste programvaran installeras på din PC. Sätt CDn i CD-ROM läsaren och

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 OneDrive 1 Innehåll ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2 Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 HANTERA DOKUMENT OCH FILER PÅ ONEDRIVE... 4 Skapa mapp... 4

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Nyckelbrickshantering

Nyckelbrickshantering Användarinstruktion Nyckelbrickshantering Svenska Stöldskyddsföreningen/ID-system Användarinstruktion Nyckelbrickshantering SSFs Nyckelhanteringsprogram 1 Innehållsförteckning SSFs Nyckelhanteringsprogram

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express Din guide till Byte av databas 123 Från MSDE till SQL Express Innehållsförteckning 1. Tekniska krav... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Kundservice/Teknisk support... 2 4. Byte av MSDE till SQL Express...

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning Om du behöver hjälp Om du har frågor om ditt abonnemang, ring vår Kundservice på tel 90 350. Har du tekniska frågor om din Telia Simka, ring 020-76 89 89. Kortläsare för GSM-kort Med programvara för PC

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk)

Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk) FEBDOK 2014-01-08 Sida 1/10 Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk) Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 koncerninstallation (server). För andra operativsystem kan skärmbilderna vara annorlunda

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - Access... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 10 Vanliga frågor...

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Konfigurationsdokument M1

Konfigurationsdokument M1 Filename: Konfigurationsdokument M1 Page: 1(15) Konfigurationsdokument M1 Revision history Date Version Changes Changed by 2014-10-24 0.1 First draft AB 2015-01-21 0.2 Uppdaterad AB 2015-01-29 0.3 Uppdaterad

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem Användarmanual VAKA Passersystem axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka användarmanual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

AVCAD 4.0 för Windows

AVCAD 4.0 för Windows BILAGA A Installation och konfigurering av SQL-server. Applikationen kan antingen köras mot MS SQL-server eller MS Access. Koppling mot MS-ACCESS databas. MS Access installeras och konfigureras automatiskt

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Encyklopedi Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...4 1.1 Vad är Encyklopedi?...4 2. Encyklopedis huvudmeny...5

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer

Programinstallation Datorbaserat handsmörjningssystem

Programinstallation Datorbaserat handsmörjningssystem Programinstallation Datorbaserat handsmörjningssystem ASSALUB AB - 1 - www.assalub.se ASSALUB AB - 2 - www.assalub.se I26101-S-11.02 Innehållsförteckning 1 SYSTEMKRAV... 4 2 INSTALLATION... 5 2.1 Inkopiering

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn Inledning Memeo Instant Backup är en enkel lösning för säkerhetskopiering i en komplicerad digital värld. Dina värdefulla filer på din C-enhet säkerhetskopieras automatiskt och kontinuerligt av Memeo Instant

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

SALTO RW PRO ACCESS Användarguide

SALTO RW PRO ACCESS Användarguide Detta dokument beskriver upprättandet av dörrar, dörrgrupper, användare och användargrupper samt import av användare med hjälp av synkronisering. 1. Användare a. Öppna Användare, användarlista öppnas (bild

Läs mer

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall INLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 AVANCERAD INSTALLATION... 10 YTTERLIGARE INFORMATION... 11 Proxy... 11 Sida 1 av 12 Inledning Denna beskrivning

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Server (nätverk)

Installation av FEBDOK version 5.4 Server (nätverk) FEBDOK 2014-01-07 Sida 1/9 Installation av FEBDOK version 5.4 Server (nätverk) Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 lokal klientinstallation. För andra operativsystem kan skärmbilderna vara annorlunda

Läs mer

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Innehållsförteckning 1 Maskinkrav innan installation 2 Konfigurera IIS 3 Installationsanvisningar

Läs mer

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning ViTal Talsyntes Användarhandledning Introduktion ViTal är ett program som utvecklats för att med hjälp av artificiellt tal vara ett stöd vid läsning och skrivning. ViTal kan användas både i undervisning

Läs mer