ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0"

Transkript

1 ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SALTO Software ROM Access Sida: 2 1. Handbokens användning 3 2. Inledning 5 Konceptet Så fungerar det Så här kommer Du igång med ROM PRO ACCESS 8 4. Installation av ROM PRO ACCESS på din PC 10 Installation av ROM PRO ACCESS på Nätverk/Server 14 Delning av databasen 14 Microsoft MDAC Första gången Du startat ROM PRO ACCESS 18 Skapa en ny databas 19 Öppna en befintlig databas 20 Registrera Din kopia av ROM PRO ACCESS 21 Första inloggningen Administration av operatörer och rättigheter 23 Operatörer upprätta och redigera 24 Operatörsgrupper upprätta, redigera och dela ut rättigheter Administration av ROM PRO ACCESS 30 Dörrar 31 Tidsperioder 35 Tidzoner 38 Kalender 40 Användare 42 Användning av PPD (Portable Programming Device) 48 Läs nycklar Avancerade inställningar 58 Generellt 59 Lås 60 PPD 60 Avancerat 62 Systemlogg 63 Backup Diverse upplysningar 66

3 SALTO Software ROM Access Sida: 3 1. Handbokens användning Denna handbok har tagits fram med syftet att Du som användare skall kunna lära Dig använda mjukvaran SALTO ROM PRO ACCESS med största möjliga utbyte. Håll utkik efter följande symboler: OBS! Upplysningar Du bör uppmärksamma särskilt INFO! Särskild information Du bör uppmärksamma TIPS! Hjälpande tips för en situation Mer information och vägledning till produkten hittar Du på eller Handboken beskriver enbart hur mjukvaran ROM PRO ACCESS används, men det kan förekomma exempel som hänvisar till andra SALTO-produkter, som har sina egna handböcker. Symboler och knappar i ROM PRO ACCESS Mjukvaran har ett enhetligt navigeringssystem för menyer och alternativ. Här förklaras nu de symboler och knappar Du stöter på i ROM PRO ACCESS. TIPS! Kom ihåg att Du kan få fram en hjälptext till knappen/funktionen, om Du ställer muspekaren på den. Gå till första posten Gå till sista posten Gå till nästa post Gå till föregående post Lägg till en post Återkalla tidigare kommando Databasens navigeringsfält

4 SALTO Software ROM Access Sida: 4 Specialfunktioner Lägger till eller tar bort ett objekt. Ändrar tidzon kopplad till dörr, dörrgrupp, användare eller användargrupp Samma som Kopierar egenskaperna från ett gammalt till ett nytt objekt. Dörrikon Ikonen representerar en dörr försedd med SALTO. Användarikon Ikonen representerar användare, dvs personer som har getts kodbärare. Tidsstyrningsikon Ikonen representerar en eller flera tidsperioder kopplade till en dörr (t ex öppningstid). PPD Ikon Ikonen representerar anslutning till PPD och ger tillgång till funktioner för PPD:n. Loggfilsikon Ikonen representerar tillgång till loggfilen (som är alla händelser i ROM PRO ACCESS). Tidzonsikon Ikonen representerar en eller flera tidzoner kopplade till användare. Läs nyckelikon Ikonen representerar funktionen Läs nyckel och ger möjlighet att läsa av kodbärare. Kalenderikon Ikonen representerar kalenderfunktioner som ger tillträde på helger och liknande.

5 SALTO Software ROM Access Sida: 5 2. Inledning SALTO ROM PRO ACCESS mjukvara bygger på den senaste tekniken för modern tillträdeskontroll. ibuttons kodbärare Till skillnad från traditionella nycklar och magnetkort, använder ROM PRO ACCESS ibutton-teknologi. ibutton-nyckeln har ett inbyggt minne med unik identitet. När en användare försöker öppna ett lås, läses denna identitet av. Precis som nycklarna har också låsen inbyggt minne, som i deras fall rymmer ett komplett register över de nycklar som skall kunna öppna låset. På detta sätt kontrollerar låset nyckelns behörighet. Registret administreras i mjukvaran och det är här systemadministratören gör ändringar, till exempel om en nyckels behörighet för någon dörr skall upphöra. Själva uppdateringen från mjukvaran till låsen, sker med en PPD (den förklarar vi senare i detta avsnitt). SALTO erbjuder två olika produktlinjer benämnda ROM och R/W ROM står för Read Only Memory, på svenska Minne som enbart kan läsas. Detta syftar på nyckelns ID som ligger fast och inte kan ändras. R/W står för READ/WRITE, på svenska Läs- och skrivbart minne, vilket betyder att uppgifterna på nyckeln kan ändras. Skillnaden mellan produktlinjerna R/W och ROM kan förklaras med att i R/W-linjen räcker det med att uppdatera enskilda nycklar i stället för att behöva uppdatera alla dörrar som är inblandade, när tillträdesrättigheter skall ändras. I ROM-linjen behöver man uppdatera samtliga berörda dörrar, när sådana rättigheter skall ändras. SALTO ROM PRO ACCESS med ibutton-teknologi ger användaren ett enastående verktyg för styrning av tillträdesrättigheter och säkerhet. Detta betyder: Inga fler låsbyten när nycklar tappas bort. Med ROM PRO ACCESS installerar administratören låsen själv, och utfärdar själv kodbärare till användarna. Snabb överblick av säkerheten i hela anläggningen. Snabbt utfärdande av nya nycklar när behov uppstår. Ekonomiska fördelar jämfört med andra system för tillträdeskontroll.

6 SALTO Software ROM Access Sida: 6 Konceptet Så fungerar det... Det hela börjar med en låsplan som utarbetas i ROM BASIC. Planen fastställer hur dörrar och andra tilträdesmöjligheter skall fungera i anläggningen, och vilka personer som skall ges tillträde till olika rum och områden. En låsplan består alltid av användare, dörrar, tidzoner, tidsstyrning och kalender. När låsplanen upprättats i ROM BASIC, skall kodbärarna programmeras och systemets dörrar uppdateras. Eftersom låsen inte är anslutna on line, måste alla uppdateringar/ändringar i systemet utförs manuellt för dörrarna. Detta görs med en PPD (Portable Programming Device / Portabel Programmeringsutrustning). Från datorn med ROM BASIC, överför Du nya uppgifter till PPD:n, varefter Du går med PPD:n till berörda dörrar för att uppdatera låsen. PPD ibutton ROM När Du ändrar i låsplanen med ROM BASIC måste de dörrar som berörs av ändringarna uppdateras. En inbyggd funktion i ROM BASIC påminner om vilka dörrar eller kodbärare som Du behöver uppdatera. SALTO:s lås innehåller register över vilka av systemets kodbärare som är auktoriserade att öppna dem. SALTO ibutton Dörrläsare Verkar det inte litet besvärligt att man skall uppdatera allt manuellt? SALTO:s ROM PRO ACCESS är utvecklat med målet att erbjuda ett säkert system för tillträdeskontroll, utan behov av dyra kabeldragningar och ledningar till varenda dörr. Med en 100% kabelfri installation sparar Du kostnader både för installation och drift jämfört med ett kabelsystem. Dessutom blir systemet mindre sårbart.

7 SALTO Software ROM Access Sida: 7 Uppdatering från PC med ROM PRO ACCESS till lås via PPD Som alla andra lås- och säkerhetssystem, kräver ROM PRO ACCESS god planering och noggrann genomgång för att systemets hela potential skall tillvaratas Utformning och planering av säkerhetssystem är en känslig process som kräver särskild erfarenhet och uppmärksamhet. Blir det fel i systemet kan det medföra en säkerhetsrisk i Ditt system. Om Du saknar erfarenhet av att planera säkerhetssystem, rekommenderar vi att Du kontaktar en fackman för hjälp med uppgiften. Ta kontakt med Ditt närmaste CARL F kontor, för att få veta hur Du hittar en godkänd SALTOinstallatör.

8 SALTO Software ROM Access Sida: 8 3. Så här kommer Du igång med ROM PRO ACCESS Om mjukvaran ROM PRO ACCESS redan är installerad på Datorn, fortsätter Du nu med kapitel 5. Checklista Vad behöver jag? Innan Du börjar med ROM PRO ACCESS är det en god idé att stämma av att Du har alla saker Du behöver för att kunna utnyttja systemets funktioner. ibutton-kodbärare till användare PPD för ROM och dess uppdateringskabel Seriell (RS-232) kabel för kommunikation mellan PC och PPD

9 ROM BASIC Software cd-rom SALTO Software ROM Access Sida: 9

10 SALTO Software ROM Access Sida: Installation av ROM PRO ACCESS på din PC Innan Du installerar mjukvaran bör Du förvissa Dig om att Din PC uppfyller minimikraven för att kunna utnyttja ROM PRO ACCESS fullt ut. Minimikraven på hårdvaran är: Minst 128 Mb RAM arbetsminne Minst 50 Mb ledigt utrymme på hårddisken Pentium II eller AMD K6 Processor 350MHz eller snabbare CD-ROM-läsare Serieport TIPS! Om Du inte vet hur mycket RAM arbetsminne Din PC har, kan Du för alla Windows-versioner klicka på... <START><INSTÄLLNINGAR><KONTROLLPANEL> och dubbelklicka på <SYSTEM>. Alternativt kan Du högerklicka på skrivbordsikonen <DEN HÄR DATORN> och välja <EGENSKAPER> på menyn. ROM PRO ACCESS är fn. kompatibel med följande Windows-versioner: Windows 98 OSR2 Windows NT4 SP6a Windows Millennium Windows 2000 SP3 Windows XP SP1 Windows Vista Mjukvaran SALTO ROM PRO ACCESS förutsätter MDAC (Microsoft DATA Access Component) i version 2.1 eller senare (se nästa avsnitt om hur Du installerar MDAC). Var uppmärksam på att ställa in korrekt tid på Din dator, eftersom SALTO:s system baseras på den. För att installera ROM PRO ACCESS på ett system med Windows NT, Windows 2000 eller Windows XP, måste Du vara inloggad

11 SALTO Software ROM Access Sida: 11 med administrativa rättigheter. Är Du osäker på vad det betyder, tar Du kontakt med den data-ansvarige i Din organisation. För att starta installationen börjar Du med att stänga alla andra program, och sedan sätta in SALTO:s CD i Din CD-läsare. Lokalisera filen SETUP.EXE på CD:n, och dubbelklicka på dess ikon. Nu startas installationsprogrammet. Klicka på <NÄSTA> när Du har förstått texten. Skriv in Ditt namn och företagsnamn, och klicka på <NÄSTA>

12 SALTO Software ROM Access Sida: 12 Välj plats för installationen och klicka på <NÄSTA> Du bör inte ändra förinställningen av platsen, om detta inte är nödvändigt av utrymmesskäl. Välj var startikonerna skall placeras eller upprätta en ny mapp för dem. Startikonerna är de ikoner Du använder för att starta ROM PRO ACCESS, och de placeras i startmenyn under <PROGRAM>. Klicka på <NÄSTA>.

13 SALTO Software ROM Access Sida: 13 Kontrollera att Du har skrivit in rätt uppgifter och klicka på <NÄSTA> för att starta installationsprocessen. När installationen är klar, väljer Du om Du vill starta programmet genast, och sedan klickar Du på <AVSLUTA>

14 SALTO Software ROM Access Sida: 14 Installation av ROM PRO ACCESS på Nätverk/Server Mjukvaran SALTO ROM PRO ACCESS låter Dig använda flera arbetsstationer samtidigt, mot en och samma SALTO databas. Databasen kan till exempel ligga på en server i Ditt lokala nätverk. För att installera ROM PRO ACCESS på nätverk/server gör Du så här: 1. Installera först mjukvaran på den maskin databasen skall ligga på. I övrigt följer Du instruktionerna i föregående avsnitt. 2. När installationsprogrammet är klart, startar Du ROM PRO ACCESS och upprättar en ny databas (se kapitel 4), 3. När Du har upprättat databasen skall Du dela (se nästa avsnitt) mappen där databasen ligger över nätverket. 4. Installera nu mjukvaran på övriga arbetsstationer som skall utnyttja databasen. Följ instruktionerna i föregående avsnitt. 5. När Du har installerat SALTO på en arbetsstation, startar Du ROM PRO ACCESS, klickar på menyn <ARKIV> och väljer <Öppna DB>. Välj den server/arbetsstation där den delade mappen med databasen ligger. 6. Arbetsstationen är nu förberedd för att arbeta med den delade databasen. Delning av databasen Vill Du dela en ROM PRO ACCESS databas använder Du följande instruktioner, beroende på om databasen ligger på en arbetsstation eller en server. På säkerhetsmässiga grunder rekommenderar vi att alltid installera delade databaser på en riktig server, som använder Windows NT4 server, Windows 2000 server eller Windows XP server som operativsystem. Tala med Din nätverksadministratör för mera information om rättigheter, backup och liknande. Lägg märke till att alla användare som skall arbeta mot en delad ROM PRO ACCESS databas samtidig, måste ha både läs- och skrivrättigheter till databasen. Dela ut en mapp från en arbetsstation För att dela ut mappen med ROM PRO ACCESS databasen, gör Du så här:

15 SALTO Software ROM Access Sida: Gå in i ROM PRO ACCESS mappen, som du hittar under c:\program\salto\ 2. Högerklicka på mappen <DATA> där databasen ligger, och klicka på <Dela ut> i snabbmenyn som visas när Du högerklickar. 3. Du kommer nu att beroende på Ditt operativsystem kunna ställa in säkerheten för databasens mapp. 4. Skriv det namn mappen skall ha i nätverket. 5. Du bör nu anknyta de användare på nätet som skall ha tillgång till mappen, och om det inte går, klickar Du på <OK> så mappen blir delad. Tala med nätverksadministratören eller den data-ansvarige för att få veta mer om hur Du optimerar säkerhet och tillträdesrättigheter för databasfilen och den mapp den ligger i. För att kunna dela en mapp på en arbetsstation, måste den vara ansluten till ett nätverk, som är rätt konfigurerad på stationen. Dela mapp på servern: Detta avsnitt förutsätter att Du har kunskap om hur en server läggs upp och konfigureras. Har Du inte de kunskaperna, skall Du INTE fortsätta utan kvalificerad hjälp från en person med kunskap om servermiljöer. För att dela mappen med ROM PRO ACCESS databas på en server som kör Windows NT4 Server, Windows 2000 Server eller Windows XP Server, gör Du så här: 1. Gå in i mappen för ROM PRO ACCESS 2. Högerklicka på mappen DATA som innehåller databasen, och välj sedan <SHARING> på snabbmenyn. 3. Dela mappen med fullständiga åtkomsträttigheter för gruppen <EVERYONE> eller <ALL> 4. Klicka på fliken SECURITY 5. Ta bort alla användare och grupper på listan. 6. Lägg till de användare och grupper som skall ha åtkomst till databasen och ge dem rättigheterna <CHANGE>, <DELETE> och <CREATE>. 7. Klicka <OK> 8. Mappen är nu delad.

16 SALTO Software ROM Access Sida: 16 Microsoft MDAC Mjukvaran SALTO ROM PRO ACCESS förutsätter att MDAC version 2.1 eller senare finns installerad med operativsystemet. Lägg märke till att nyare operativsystem som till exempel Windows Millennium, 2000 och XP alla har med MDAC som standard. Men om Du kör ett äldre operativsystem, som Windows 98 eller NT, måste Du installera MDAC separat. Är Du osäker på om MDAC finns i Ditt system, kan Du kontrollera saken så här: Starta SALTO ROM PRO ACCESS och logga in som administratör. Klicka på menyn <HJÄLP> och därefter på undermenyn <OM>. Ett fönster med allmän information visas nu fram, där Du kan se vilken version av MDAC som är installerad i Ditt system. Om Du inte har MDAC installerat eller om versionen är äldre än 2.1, måste Du installera en ny version. TIPS! Den senaste versionen av Microsoft MDAC kan Du hämta hem gratis från Microsofts egen hemsida på Installation av MDAC CD:n som följer med SALTO ROM PRO ACCESS innehåller också MDAC version 2.5, som Du kan installera genom att dubbelklicka på filen MDAC_TYP.EXE. Filen ligger på CD:n och har sökvägen \MDAC\Mdac2.5SP2\English Innan Du installerar MDAC skall Du förvissa Dig om: Att MDAC inte är installerad redan.

17 SALTO Software ROM Access Sida: 17 Att alla program som kan tänkas använda MDAC är stängda, till exempel Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access eller Internet Explorer m.m. Att Du är inloggad som administratör i fall Du kör Windows NT, 2000 eller XP. För att installera MDAC dubbelklickar Du på filen mdac_typ.exe och följer instruktionerna på skärmen. Vi rekommenderar att Du läser filen mdac_readme för mera information om Microsoft MDAC.

18 SALTO Software ROM Access Sida: Första gången Du startat ROM PRO ACCESS Du kan nu börja lära Dig hur Du administrerar SALTO ROM PRO ACCESS. Har Du just blivit klar med installationen av ROM PRO ACCESS eller MDAC, är det en god idé att starta om datorn. Klicka på genvägen ROM PRO ACCESS på skrivbordet för att börja. Ställ in språket Första gången Du startar ROM PRO ACCESS är engelska satt som användarspråk. För att byta språkinställning klickar Du på menyn <FILE> och väljer alternativet <CHANGE LANGUAGE>. Välj Swedish, och Du kommer att märka att alla menyer nu är på svenska. ROM PRO ACCESS har en inbyggd språkmodul som gör det enkelt för användaren att byta språk när som helst. Inställningarna sparas under användarens egen profil och aktiveras vid inloggning. Skapa eller koppla databas Eftersom det är första gången Du startar programmet är verktygsfältet och menyerna gråtonade och kan inte användas. För att aktivera verktygsfält och menyer skapar Du en ny databas, eller väljer en som redan finns.

19 SALTO Software ROM Access Sida: 19 Skapa en ny databas För att upprätta en ny databas går Du till menyn <ARKIV> och väljer alternativet <Ny DB>. Ge databasen ett namn och välj en ny mapp om det behövs. Klicka på <OK>

20 SALTO Software ROM Access Sida: 20 Öppna en befintlig databas Vill Du anknyta till en databas som redan finns, går Du till menyn <ARKIV> och väljer <Öppna DB>. Välj den mapp där databasen för ROM PRO ACCESS ligger, och klicka på <OK>.

21 SALTO Software ROM Access Sida: 21 Registrera Din kopia av ROM PRO ACCESS Du bör registrera programmet på SALTO:s hemsida (www.saltosystems.com), där Du anger programmets serienummer som Du hittar på CD:ns omslag. När Du har registretat Dig, skickar SALTO ett mejl till Dig med ett kundlösenord. Det kan Du använda för att hämta programuppdateringar och värdefulla upplysningar om nya SALTOprodukter på hemsidan (www.saltosystems.com).

22 SALTO Software ROM Access Sida: 22 Första inloggningen Första gången loggar Du på med användarnamnet <admin>. Som standard är det inte kopplat något lösenord till admin-kontot, så att Du kan logga på utan att behöva skriva något i fältet för lösenord. Du är nu inloggad i ROM PRO ACCESS. Lägg märke till att verktygsfält och menyer nu är aktiva, men att språket har bytts tillbaka till engelska. Eftersom Du nu är inloggad med administratörens profil är standardspråket engelska. Du byter tillbaka till svenska genom att klicka på menyn <FILE> och välja <CHANGE LANGUAGE>, varefter Du klickar på <Swedish>.

23 SALTO Software ROM Access Sida: 23 Språkinställningarna sparas när Du loggar ut nästa gång. TIPS! Administratören kan bestämma språkinställningarna för varje enskild operatör. 6. Administration av operatörer och rättigheter SALTO ROM PRO ACCESS har ett integrerat system för tillträdesrättigheter för att administrera och skydda Ditt arbete. Systemet ger Dig möjlighet att upprätta flera operatörer som kan administrera och arbeta i ROM PRO ACCESS. Användarsäkerhet så fungerar det Tillträdeskontrollen i ROM PRO ACCESS är en viktig del av säkerhetssystemet. Det är lika viktigt att kontrollera vem som har tillträde till olika områden, som att kontrollera de som möjliggör sådant tillträde. ROM PRO ACCESS ger möjlighet att upprätta särskilda operatörsgrupper med specifika begränsningar av vad deras operatörer får göra med mjukvaran. När man har definierat sina operatörsgrupper, som till exempel administratörer, utfärdare av personalnycklar och receptionister, upprättar man sina operatörer och placerar dem i lämpliga grupper. På så vis kan man utskilja och delegera uppgifter i ROM PRO ACCESS enkelt och överskådligt. Planera operatörsgrupperna noggrant och var försiktig mot att ge personalen onödiga befogenheter, eftersom detta ökar risken för den mänskliga faktorn.

24 SALTO Software ROM Access Sida: 24 Kom ihåg det gamla ordspråket för många kockar fördärvar soppan. En stark policy är det viktigaste när man talar om säkerhetssystem. Alla händelser och ändringar i ROM PRO ACCESS registreras i systemloggen, som ger en klar överblick över vem som har gjort vad och när det gjordes i ROM PRO ACCESS. Systemloggen är ett kraftfullt verktyg för administration och bör därför vara tillgänglig för samtliga administratörer. Operatörer upprätta och redigera För att upprätta en ny eller redigera en befintlig operatör, klickar Du på menyn <VERKTYG> och väljer <OPERATÖRER OCH RÄTTIGHETER>, varefter Du klickar på <OPERATÖRER>

25 SALTO Software ROM Access Sida: 25 Operatörslistan visar nu hur ROM PRO ACCESS upprättar en standardoperatör. För att upprätta en ny operatör klickar Du på <NY>. Här kan Du upprätta en ny operatör till systemet ROM PRO ACCESS. Fyll i fälten och klicka på <SPARA> för att upprätta operatören. Fältförklaringar: NAMN: Användarens eget namn som referens. ANVÄNDARNAMN: Inloggningsnamn, till exempel initialer.

26 SALTO Software ROM Access Sida: 26 Lösenord: Användarens lösenord, som av säkerhetsskäl bör bestå av minst sex tecken, både siffror och bokstäver (systemet skiljer mellan små och stora bokstäver). Operatörsgrupp: Den operatörsgrupp som den blivande operatören skall vara medlem i. Språk: Det språk ROM PRO ACCESS skall använda när den blivande operatören loggar in. Vill Du upprätta fler operatörer redan nu, klickar Du bara på + Klicka på <Stäng> när Du är klar, och lägg märke till hur de nya operatörerna dyker upp på listan. Om Du vill redigera en befintlig operatör, markerar Du denne och enkelklickar så att fältet blir blått. Sedan klickar Du på <Se detaljer>. Observera att knappen <Spara> inte aktiveras förrän Du har gjort någon ändring. När Du är klar kan Du klicka på <Spara>. Operatörsgrupper upprätta, redigera och dela ut rättigheter För att upprätta en ny eller redigera en befintlig operatörsgrupp klickar Du på menyn <Verktyg>, väljer <Operatörer och rättigheter> och klickar sedan på <Operatörsgrupper>

27 SALTO Software ROM Access Sida: 27 Operatörslistan visar nu hur en operatörsgrupp upprättas som standard i ROM PRO ACCESS. För att upprätta en ny operatörsgrupp klickar Du på <Ny>. Operatörer som är medlemmar i gruppen Administrator, kommer alltid att ha fullständiga rättigheter i hela systemet.

28 SALTO Software ROM Access Sida: 28 Här kan Du upprätta en ny operatörsgrupp i ROM PRO ACCESS. Fyll i fälten och klicka på <Spara> för att upprätta gruppen. Fältförklaring: Namn: Operatörsgruppens namn. Beskrivning: Beskrivning av operatörsgruppens funktion, som referens. Operatörer: Visar lista över gruppens medlemmar. Operationer: Här bockar Du av de fält som ger åtkomst till olika funktioner eller menyer. Om en operatörsgrupp skall vara förhindrad att nå en funktion eller meny, skall fältet lämnas blankt (utan bockmarkering). Kom ihåg att när Du lägger till eller tar bort rättigheter, påverkar detta alla medlemmar i gruppen. Om Du vill upprätta fler operatörsgrupper redan nu, klickar Du på +

29 SALTO Software ROM Access Sida: 29 Klicka på <Stäng> när Du är klar och lägg märke till hur den nya operatörsgruppen dyker upp på listan över operatörsgrupper. Vill Du redigera en befintlig operatörsgrupp, markerar Du den genom att enkelklicka så att den färgas blå. Därefter klickar Du på <Se detaljer>. Märk att knappen <Spara> inte aktiveras förrän Du ändrat något. När Du är klar klickar Du på <Spara> Varje enkel funktion beskrivs inte här, eftersom funktionerna är självförklarande när Du har gått igenom handboken.

30 SALTO Software ROM Access Sida: Administration av ROM PRO ACCESS Administratörerna av ROM PRO ACCESS ansvarar för att utforma låsplanen för byggnaden/anläggningen, och för att ge personalen nycklar som ger dem rättigheter till de olika dörrar och dörrgrupper som de behöver. För att förklara hur mjukvaran administreras, skall vi arbeta med en påhittad låsplan för att illustrera allmänna procedurer. TIPS! I stort sett kan alla funktioner i ROM PRO ACCESS utföras genom att klicka på ikonerna i verktygsfältet. Rekommenderad arbetsgång Även om Du kan ställa in parametrar och tidsfunktioner i vilken ordning som helst när Du utformar Din låsplan, är det ändå klokt att följa nedanstående procedur i denna ordningsföljd. Gör Du så, minskar risken för fel och Du håller utformningsfasen på ett mera överskådligt plan. 1. Dörrar 2. Tidsstyrning 3. Tidzoner 4. Kalender 5. Användare och nyckeltilldelning 6. Uppdatering av dörrar med PPD I exemplet börjar vi med att definiera dörrarna och upprätta ett tidsschema som vi tilldelar låsen. Därefter upprättar vi tidzoner och installerar kalendern. Till sist upprättar vi användare, utfärdar nycklar och tilldelar tidzoner till användarna.

31 SALTO Software ROM Access Sida: 31 Dörrar Låt oss börja med att definiera några av systemets dörrar Klicka på knappen <Dörrar> i verktygsfältet så att följande fönster visas fram. Klicka på <Ny> för att upprätta en ny dörr.

32 SALTO Software ROM Access Sida: 32 Fältförklaring: Namn: Här skriver Du in dörrens namn eller nummer. Öppningstid[sek]: Här anger Du hur länge låsen skall öppnas i sekunder. Lägg märke till att standardtiden är sex sekunder, vilket Du kan ändra som Du vill. Utökad öppningstid: Här anger Du den utökade öppningstiden i sekunder. Detta är extra tid för öppning med hänsyn till funktionshindrade och personer med händerna fulla, till exempel leveranser eller handikapptoaletter. Öppningsmöjligheter och tidsperioder: Fältet definierar låsets funktion och kan ställas in som något av följande alternativ: Standard Låset öppnas bara om en auktoriserad nyckel presenteras inom tillåten tidzon. Kontor Låset kan ställas upp av användare. För att slå på denna funktion måste Du presentera en auktoriserad nyckel samtidigt som Du håller ner det inre dörrhandtaget. När Du skall slå av funktionen, upprepar Du proceduren en gång till. Lägg märke till att användare som aktiverar denna funktion måste ha särskilt tillstånd för att få ställa dörren i kontorsläge.

33 SALTO Software ROM Access Sida: 33 Tidsstyrt kontor Detta är samma funktion som föregående bortsett från att den nu aktiveras för att gälla inom ett visst tidsintervall, kallat en period. Lägg märke till att låsen automatiskt återgår till standardläge, när perioden är slut. Om Du vill utnyttja den här funktionen måste Du tilldela en öppningstid och definiera en period genom att klicka på <Tidsperiod> i verktygsfältet. Automatisk öppning Låset öppnar och stänger genom en tidsperiod. Också för denna funktion är det nödvändigt att ställa in en tidsperiod. Användare: Här visas de användare som har tillträdesrättighet till dörren. Tidzoner: Här visas vilka tidzoner som gäller för de användare som har tillträdesrättigheter till dörren (indikation på när användaren kan utnyttja dörren). Observera att rutan <Låstillstånd> kommer fram när Du klickar på <Spara>. Fältet visar om låset behöver uppdateras, batteriets status och hur länge den senaste uppdateringen gäller. Dessutom visas vilken mjukvaruversion (Firmware) som används i låsen). Knappen tidzoner: Knappen öppnar för redigering av tidzoner (se avsnittet <Tidzoner>). När vi har definierat dörren kan vi spara genom att klicka på <Spara>, och definiera återstående dörrar genom att klicka på +

34 SALTO Software ROM Access Sida: 34 Upprätta några dörrar så att Din lista ser om bilden ovanför. Dörrarna Du skall upprätta är: Huvudentré reception Personalens bakdörr Matsal Lager Kontor Verkstad Grind

35 SALTO Software ROM Access Sida: 35 Tidsperioder I motsats till tidzoner som hör ihop med användare, hör tidsperioderna ihop med lås. Tidsperioden anger när låset fungerar på ett särskilt sätt, till exempel tidsstyrt kontorsläge eller automatisk öppning. Om Du valt en tidsstyrningsfunktion till ett lås när Du upprättade det, måste Du definiera tidsperioderna som skall kopplas till låset. Klicka på ikonen <Tidsperioder> i verktygsfältet. Skriv in namn och förklaring för tidsperioden. Beskrivningen skall helst precisera vilken dörr det gäller och vilken funktion den har, så att Du ser vad dörren används till när Du tittar på listan.

36 SALTO Software ROM Access Sida: 36 Du kan ställa in tidsperioden genom att skriva in siffror i fältet <Från><Till>, eller genom att dra de små pilarna på tidslinjen (håll ner vänster musknapp medan Du drar). Tiden anges på 10 minuter när. Koppla tiden som visas i bilden ovanför. Om en tidsperiod skall bestå av flera intervall (till exempel 09:00-12:00 och 13:00-14:00), så använder Du flera linjer för att definiera perioden. Du skall också ange veckodagarna när tidsperioden är aktiv, genom att klicka på dagknapparna (till exempel M=måndag och S=söndag). Du kan även bestämma om tidsperioden skall vara aktiv under helger och andra speciella datum. Helger och speciella datum anges under kalenderfunktionen, och förklaras senare i handboken. Som standard är alla veckodagar, helgdagar och speciella dagar aktiva i alla tidsperioder (kom ihåg att ta bort dem om detta inte skall gälla). När Du är klar med att definiera tidsperioder klickar Du på <Spara>.

37 SALTO Software ROM Access Sida: 37 Kom ihåg att koppla tidsperioden till den aktuella dörren om Du inte redan gjort det. För att koppla perioden till en dörr gör Du så här: Klicka på <Dörrar> i verktygsfältet. Markera den dörr det gäller (t ex matsalen). Klicka på <Visa detaljer>. Välj tidsstyrningsfunktion till dörren, t ex <Automatisk öppning> eller <Tidsstyrt kontor>. Välj tidsperiod i fältet <Öppningsperioder>. Klicka på <Spara> Fältet <Öppningsmöjligheter> är synligt endast om Du har valt en tidsstyrningsfunktion i fältet <Öppningsmöjligheter>

38 SALTO Software ROM Access Sida: 38 Tidzoner I motsats till tidsperioder som hör ihop med dörrar, hör tidzoner ihop med användare. Tidzonen anger tiden när en användare äger tillträde till en dörr eller en dörrgrupp. Klicka på <Tidzoner> i verktygsfältet. Skriv in namn och beskrivning och välj en färgkod för tidzonen. Förklaringen skall helst precisera vilka användare som är kopplade till zonen, så att Du vet vad zonen används till när Du senare tittar på listan.

39 SALTO Software ROM Access Sida: 39 Du kan ställa in tidzonen antingen genom att skriva in siffror i fältet <Från><Till>, eller genom att dra i pilarna längs tidslinjen (håll ner vänster musknapp medan Du drar). Tiden kan anges på tio minuter när. Koppla tiden som visas på ovanstående bild. Om en tidzon skall bestå av flera intervall (till exempel 09:00-12:00 och 13:00-14:00), använder Du flera tidslinjer för att definiera zonen. Du skall även ange vilka veckodagar tidzonen skall gälla, genom att klicka på dagknapparna (t ex M=måndag och S=söndag). Du kan också bestämma om zonen skall vara aktiv helger och på speciella datum. Helger och speciella datum anges under kalenderfunktionen, som förklaras senare i handboken. Som standard är alla veckodagar, helgdagar och speciella datum aktiva i alla tidzoner (så kom ihåg att ändra detta om de inte skall gälla hela tiden). När Du är klar med att definiera tidzonen klickar Du på <Spara>.

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5. HansaWorld FirstOffice Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.3 2007-10-09 Förord FirstOffice är ett kraftfullt affärssystem för Windows och

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Bewator Entro Användarhandbok

Bewator Entro Användarhandbok Bewator Entro Användarhandbok SV A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

Bewapass Entro. Användarhandbok

Bewapass Entro. Användarhandbok Bewapass Entro SE Användarhandbok Copyright 2003 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewapass Entro användarhandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0

Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0 Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0 För Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

// Mamut Business Software. Uppdateringsguide

// Mamut Business Software. Uppdateringsguide // Mamut Business Software Uppdateringsguide Innehåll Om uppdatering till ny version 2 Hur skapas en säkerhetskopia? 4 Uppdatera till den senaste versionen 6 Flytta programmet till en annan dator/server

Läs mer

Manual för Equipe 4. <2007> Equipe AB (2007-04-02)

Manual för Equipe 4. <2007> Equipe AB (2007-04-02) Manual för Equipe 4 I Equipe 4 - datorprogram för administration av ryttartävlingar Innehållsförteckning 0 Del I INLEDNING OCH LICENSBESTÄMMELSER 2 1 Installation... 3 Produktnyckel... Starta programmet...

Läs mer

LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0

LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0 LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Läs mer

Lunar Förstoringsprogram Version 8.0

Lunar Förstoringsprogram Version 8.0 Lunar Förstoringsprogram Version 8.0 För Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2007 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.dolphinuk.co.uk

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

FAIRWAY. Tidredovisning I HANDBOK

FAIRWAY. Tidredovisning I HANDBOK FAIRWAY Tidredovisning I HANDBOK COPYRIGHT 1990-99 Malus System AB. Alla rättigheter förbehålls. Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och representerar inget åtagande från

Läs mer

OPTAC Fleet Viewer. Bruksanvisning

OPTAC Fleet Viewer. Bruksanvisning OPTAC Fleet Viewer Bruksanvisning Stoneridge Limited Claverhouse Industrial Park Dundee DD4 9UB Supportnummer: 08 50578446 E-post: optacse@stoneridge.com Documentversion 4.0 Part Number: 6939-161 Page

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning 8

Innehåll. 1 Inledning 8 Carlos Leonhard Woelz Milos Prudek Paul E. Ahlquist, Jr. Jürgen Nagel Michel Boyer de la Giroday Utvecklare: Reinhold Kainhofer Utvecklare: Cornelius Schumacher Utvecklare: Preston Brown Granskare: Lauri

Läs mer

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 Användarmanual & Övningsuppgifter Innehåll Inledning... 2 Inloggning... 3 Inkorgen... 4 Skapa mappar... 4 Skriv ett nytt meddelande... 4 Bifoga fil... 6 Kontakter... 7 Lägg

Läs mer

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9 Administratörshandboken ii NVC för arbetsstationer administratörshandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen

Läs mer

Användarhandbok. för. smartone

Användarhandbok. för. smartone Användarhandbok för smartone version 2.0 Innehåll Date: 2008-05-22 Version: 2.0 Number of pages: 52 Doc number: Replace: Control: 2008 Tidomat AB. All rights reserved. Upphovsrätt... 5 Introduktion...

Läs mer

ARX Passersystem Användarmanual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298

ARX Passersystem Användarmanual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298 ARX Passersystem Användarmanual ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298 2 3 Innehåll ARX passersystem 14 Om ARX passersystem 14 ARX passersystem 14 ARX passersystem översikt

Läs mer