INTRODUKTION TILL DATORANVÄNDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTRODUKTION TILL DATORANVÄNDNING"

Transkript

1 INTRODUKTION TILL DATORANVÄNDNING Ingenjörsprogrammen Ht 2003 Stefan Pålsson, augusti 2003

2 Kursinformation - Introduktion till datoranvändning...1 Genomförande...1 Inlämningsuppgifter...1 Restuppgift...2 Kursens hemsida...2 Systeminformation...3 Inloggning...3 Hemkatalog/Profil...3 E-post...4 Ftp (File Transfer Protocol)...5 Vid fel...5 Lösenord...5 Regler gällande bruk av datorer...6 Brott eller misstanke om brott mot bestämmelserna...6 Ordningsregler för terminalrum...6 Övervakning...6 Ordbehandling med Word...7 Uppgift Uppgift Kalkylprogrammet Excel...9 Uppgift Uppgift Uppgift Informationssökning och kommunikation på Internet...11 Redovisningsform...11 Uppgifter...11 Mallar för labbrapport...13

3 Kursinformation - Introduktion till datoranvändning Detta kompendium innehåller de inlämningsuppgifter som Du skall redovisa och få godkända för att klara kursen Introduktion till datoranvändning. Dessutom finns information om det datasystem som ingenjörsprogrammen använder. Tanken med denna kurs är först och främst att ge grundläggande kunskaper i den typ av datorhantering som Du kommer att behöva för Dina framtida studier här på universitetet. Kursen är en del av en större kurs Kommunikationsteknik, 5p. Därför är uppgifterna anpassade för rapportskrivning. Du får genom denna kurs mallar att rätta Dig efter. Dessa kan du lämpligen använda dig av under din studietid. Genomförande För att klara uppgifterna ska du först gå igenom delar av kursen Grundläggande datoranvändning. Kursen är helt webbaserad och ligger i något som kallas PING PONG. Hur du gör för att logga in i PING PONG och starta kursen står sist i detta material. Det finns också ytterligare information på I den kursen kan du hämta information om de olika delarna i Word samt Excel. Kursen innehåller 6 tillfällen (12 timmar) och dessa timmar kan förslagsvis användas på följande sätt Lektionspass Innehåll i lektionspasset Inloggning på datorer och i PING PONG 1 Gå igenom momentet Att använda PING PONG i Grundläggande datoranvändning 2 Ordbehandling med Word 3 Ordbehandling med Word samt påbörja kalkylprogrammet Excel 4 Kalkylprogrammet Excel Kalkylprogrammet Excel samt påbörja Informationssökning och 5 kommunikation på Internet 6 Informationssökning och kommunikation på Internet Observera att detta är ett förslag. Hur lång tid de olika momenten tar beror i väldigt hög grad på olika studenters datorvana och förkunskaper. Inlämningsuppgifter Till varje del finns tillhörande inlämningsuppgifter som skall godkännas av läraren. Dessa är obligatoriska och betraktas som fullbordade först när inlämnad redovisning är godkänd. För att genomföra denna kurs krävs det att du följer den rekommenderade mall för rapportskrivning vilken finns på sidorna i detta häfte. Läs varje moment mycket noga! Varje uppgift innehåller en beskrivning av vad du skall göra samt var information om detta moment finns. Tänk på layouten! Slarvigt skrivna rapporter returneras! När Du lämnar in rapporten skall denna ha ett försättsblad där det står inlämningsdatum, namn, klass och vem som är Din lärare. 1

4 Restuppgift Skulle du mot all förmodan vara tvungen att komplettera det som Du lämnat in måste även den gamla versionen lämnas in tillsammans med den rättade. För att Du skall kunna kontrollera huruvida Dina inlämnade uppgifter är godkända eller ej kan Du gå in på de statuslistor som finns på kursens hemsida. Mer information om detta kommer att ges vid det första lektionspasset. Kursens hemsida Kursen har en hemsida som finns på Där finns bl a statuslistor där du kan se om du är godkänd eller ej på dina uppgifter. 2

5 Systeminformation För att kunna nyttja de datorer som används i undervisningen måste man ansöka om ett konto hos UpUnet-S. Anmälningsblankett delas ut av programansvariga under uppropet första dagen. Skulle man missa detta kan man även få blanketter på adressen Inloggning För att logga in på sitt privata konto på ingenjörsprogrammens datorsystem görs följande: Tryck ner Ctrl + Alt + Delete knapparna samtidigt Skriv in Ditt användarnamn Skriv in lösenord C (se sid. 5) Kontrollera att INGSTUD står markerat i domänrutan Hemkatalog/Profil Om man sedan dubbelklickar på ikonen "Den här datorn" efter att man har loggat in presenteras de olika enheterna som finns på nätverket. 3

6 (A:) Diskettenhet (C:) Hårddisk: På denna enhet kan man bara spara filer temporärt (c:\temp). Dessa kataloger rensas automatiskt av systemadministratören med jämna mellanrum. (D:) Zip-drive: Varje dator har en Zip-drive installerad. På denna kan man spara information på en Zip-skiva som kan lagra 100 Mb. Dessa skivor finns att köpa i receptionen på Ångströmlaboratoriet. (G:) Tentainlämningsdisk: Denna enhet används för att lämna in tentor/inlämningsuppgifter. Här går det endast att skapa kataloger och filer. (H:) Hemkatalog (50 Mb): Här bör man spara alla sina dokument då denna enhet säkerhetskopieras vilket gör att man kan återskapa av misstag borttagna dokument. (O:) Övningsdisk: Här läggs programspecifik information ut till studenterna. (P:) PTC-drive: Denna enhet innehåller övningsfiler till CAD-programmet Pro Engineer. Man kommer endast åt denna enhet i salarna: 4102, 4103 eller 5103 på Ångströmlaboratoriet. E-post Webmail Webmail är ett smidigt sätt att kolla sin e-post direkt från en webbläsare. Fördelen med denna är att man inte själv behöver konfigurera ett e-postkonto. Med hjälp av Webmail kan man kontrollera sin e-post från vilken internetuppkopplad dator som helst. För att använda Webmail görs följande: Starta Internet Explorer och skriv in adressen Skriv in Ditt användarnamn 4

7 Skriv in lösenord B (se sid. 5) Microsoft Outlook 2000 Det finns även möjlighet att kolla sin e-post med Outlook 2000 som finns installerat på alla datorer. Dock finns ingen support av detta program från datorenhetens sida men installationshandledning finns att tillgå på UpUnet-S supportsidor på adressen: När man konfigurerar kontot bör man tänka på att hemladdad e-post skall sparas på (H:). Ftp (File Transfer Protocol) Ftp är ett standardprotokoll som gör det enkelt att utbyta filer mellan olika datorer på Internet. Man kan med hjälp av sin webbläsare nå sin personliga hemkatalog hemifrån via Vid fel Om fel uppstår anmäls detta via e-post till adressen: Se även för information om datasupport inom Ångströmlab. Lösenord Lösenord A: Används för uppkoppling via modem, ändring av lösenord, vidarebefordring av e-post mm. Lösenord B: Används för e-post. Lösenord C: Används för inloggning i ingenjörsprogrammens system. Kom ihåg att lösenord bör bytas med jämna mellanrum. Då detta sker skall de väljas omsorgsfullt och hållas hemliga. Förvara dem som en värdehandling. Länkar för detta finns på 5

8 Regler gällande bruk av datorer Datorresurser, datornät, kringutrustning vid Ångströmlab ägs och drivs av Institutionen för materialvetenskap för användning i forskning och utbildning. Rätt att använda utrustningen har alla personer som är engagerade i verksamhet som anställd eller deltagare i kurser vid Ångströmlaboratoriet. Utrustningen får även användas för annan forsknings- eller utbildningsrelaterad verksamhet under förutsättning att reglerna följs samt att den ordinarie verksamheten inte störs. Vid användning av datorsystem skall även Uppsala universitets föreskrifter, UpUnet-S samt SUNETS regler och gällande lagstiftning strikt följas. Rätten att använda Institutionen för materialvetenskaps system upphör när studierna, anställningen eller motsvarande upphör. Regler för datorer och nätverk vid Ångströmlab finns på Brott eller misstanke om brott mot bestämmelserna Brott mot ovanstående regler kan medföra avstängning från utrustning samt anmälan till universitetets disciplinnämnd. Detta kan i sin tur leda till avstängning från studierna. Vid brott eller misstanke om brott mot gällande lagstiftning gör institutionen polisanmälan. Ordningsregler för terminalrum Mat och dryck får ej förtäras i terminalrummen. Lokalerna skall hållas låsta. Detta medför att den eller de som sist lämnar lokal är skyldig att kontrollera att fönster och dörrar är stängda och låsta. Övervakning För att sköta den dagliga driften samt för att kontrollera att dessa regler följs har systemansvariga rätt att övervaka datorsystemet. Detta innebär att kontroll av systemets nätverkstrafik, datafiler och dylikt som är under befordran eller finns lagrade på systemen kontrolleras. Institutionen bokför alla användares resursutnyttjande som CPU-tid, inloggningstid, antal utskrivna sidor m m. 6

9 Ordbehandling med Word Ordbehandling kommer du använda dig av många gånger i din utbildning, t ex för redovisning av projektarbeten och uppgifter. Förutom att uppgifterna ska vara korrekt utförda är det viktigt med en snygg, prydlig och lättförståerlig layout. Det är därför av största vikt att du verkligen behärskar och känner dig säker på de övningar som ingår i denna del. Den teori vilken ligger som underlag till detta moment hittar Du i den webbaserade kursen Grundläggande IT-utbildning. Gå igenom lektionerna Att använda PING PONG (för att lära dig använda PING PONG) Ordbehandling I materialet finns övningar att göra. Vi rekommenderar starkt att du verkligen går igenom dessa och gör övningarna innan Du sätter i gång med att lösa uppgifterna. Uppgift 1 Beskrivning I denna uppgift skall Du skapa en formatmall till ett redan färdigt dokument som Du sedan skall använda. Detta dokument utgör någon form av rapport och kan laddas ned på adressen Din uppgift är att till detta dokument skapa ett försättsblad (enligt de mallar som finns längst bak i detta häfte), en innehållsförteckning, samt ett index vilket skall läggas längst bak i dokumentet. Utöver detta skall även alla rubriker respektive tillhörande text definieras enligt de inställningar som finns angivna längst bak i detta häfte. Slutligen skall dokumentet med rapporten minskas i storlek genom att formatera de bilder som finns i dokumentet. Denna uppgift skall för enkelhetens skull skrivas ut separat och sedan bifogas till de övriga uppgiftssvaren när Du lämnar in lösningarna till Din lärare. Uppgift Börja med att ladda ned det dokument som Du skall definiera Din formatmall för på adressen ovan. Då texten har laddats ned och sparats på Din enhet kan Du med fördel använda dig av visa/dölj tecken för att lätt kunna kontrollera att inga extra mellanslag, returtecken, tabbar eller liknande formateringstecken har kommit med. Fortsätt med att definiera en formatmall enligt den Mall för laborationsrapport som finns i detta häfte. I teorihäftet står det hur man går till väga för att definiera en formatmall. Använd nu denna formatmall till de rubriker samt underrubriker som finns i rapporten. Infoga sidbrytning innan nya stycken börjar så att inte två huvudstycken finns på samma sida och ändra storleken på bilderna så att de placeras under tillhörande text på samma sida. Skapa en innehållsförteckning med hjälp av Word i dokumentet. Välj: visa sidnummer, höger justera sidnummer och ingen tabbutfyllnad. Välj format: formellt samt visa tre nivåer (eftersom det finns tre olika storlekar på rubrikerna). 7

10 Innehållsförteckningen skall vara först i dokumentet. Tänk på att Du eventuellt måsta definiera dina formatmallar för att innehållsförteckningen skall kunna hitta dessa poster. Detta görs under fliken: alternativ under verktygsfältet: infoga innehållsförteckning. Infoga efter innehållsförteckningens slut en avsnittsbrytning. Välj alternativet: nästa sida. Infoga därefter sidnummer. Välj format samt alternativet börja med: 1. Sidan där innehållsförteckningen står skall ha sidnumrering med små bokstäver emedan det övriga dokumentet skall ha siffernumrering. Dokumentet är just nu ganska stort eftersom där finns färgbilder i s k bmp-format. De två sista figurerna skall Du göra om till monokroma bitmappar och på så sätt minska storleken på det totala dokumentet. Detta knep kan vara bra att använda då man skriver laborationsrapporter med mycket färggrafik i bmp-format. Kopiera bilderna, klistra in i paint och spara som monokrom. Klipp sedan ut de svartvita bilderna ur paint och klistra in i dokumentet i stället för de färgade bitmapparna. Ungefär hur mycket reducerades den totala storleken på dokumentet med? Avslutningsvis skall ett tillhörande index upprättas. Detta skall inneha alla rubriker som dokumentet innehåller. För information om hur du använder dig av indexering se häftet Att göra index i Word. Fyll i alternativet Högerjustera sidnummer, tabbutfyllnaden skall vara i punkter, format skall vara formellt, Typ av: med indrag, Två spalter. Då Du markerar rubrikerna skall Du använda Dig av alternativet: markera alla. Uppgift 2 I denna uppgift skall Du skriva in en formel med hjälp av Microsoft Equation 3.0. Detta kan komma till användning då Du arbetar med figurer eller dylikt som Du vill använda i Word. För att kunna hantera olika objekt som bilder skall Du även omvandla den inskrivna ekvationen till en bild, det vill säga bmp-fil och kommentera i en textruta bredvid denna bild hur Du gick till väga för att lösa uppgiften. För att omvandla själva ekvationen till en bild gör Du enklast på följande sätt: Skriv av den i uppgiftshäftet föreslagna formeln enligt de anvisningar som finns i k j Grundläggande IT-användning, sist i lektionen Ordbehandling, dvs wij k + i= 0 l När du är klar trycker Du på PrintScrn knappen. Nu har Du placerat det som fanns på skärmen i Office urklipp. Öppna Paint och klistra in hela bilden genom att ge kommandot: Ctrl+V. Klipp ut endast den del som utgör själva ekvationen med hjälp av de verktyg som finns i Paint och klistra därefter in denna i Word. Utför ovanstående steg. Vänsterjustera bilden och placera en textruta bredvid. I denna textruta skall Du beskriva hur Du gick till väga för att genomföra uppgiften. Textrutan skall varken ha någon fyllning eller linje, det vill säga ingen ram. Tänk på att justera storleken på både bild och textruta så att de får plats bredvid varandra men ändå täcker så mycket textyta på bredden som möjligt. 8

11 Kalkylprogrammet Excel I denna del ska du öva dig på kalkylprogrammet Excel. Den teori vilken ligger som underlag till följande uppgifter hittar Du i den webbaserade kursen Grundläggande IT-utbildning. Gå igenom lektionen Kalkyl I materialet finns övningar att göra. Vi rekommenderar starkt att Du verkligen går igenom detta och gör övningarna innan Du sätter i gång med att lösa uppgifterna. Uppgift 1 Du har som ingenjör utfört en laboration i systemanalys och fick under en viss del av experimentet följande mätvärden: Y - värden X - värden Din uppgift är nu först att presentera dessa mätvärden i en lodrät tabell i Excel. Bredvid denna tabell skall Du visa resultatet i form av ett linjediagram. I diagrammet skall även en trendlinje samt dess ekvation framgå. Det är naturligtvis ett krav att Du väljer en linjär trendlinje. För att vara på den säkra sidan gällande lutningen på trendlinjen skall Du även med hjälp av Excel beräkna dess lutning och redovisa resultatet med tre decimalers noggrannhet, enligt de inställningar som finns i Excel, vid sidan om diagrammet. Trendlinjens tjocklek skall väljas så att den inte är bredare än själva diagrammet. Kontrollera att den räta linjens ekvation som Du får ut i diagrammet har samma lutning som den Du räknar ut och kommentera huruvida detta stämmer eller ej. Uppgift 2 I en annan del av laborationen ingår det som ett moment att med hjälp av Matlab ta fram en mängd data för de mätningar Du gjort. Mätvärdena för dessa hämtar Du på: När Du hämtat dessa lägger Du in dem i Excel. Din uppgift är att presentera givna data i ett stapeldiagram. När Du gjort detta skall Du med hjälp av de funktioner som finns till hands i Excel beräkna största respektive minsta värdet i den givna datamängden (Y värdena). När Du redovisar denna uppgift skall Du inte ta med mätvärdena utan endast grafen samt största respektive minsta värdet. I grafen skall värdena på x axeln luta med 45 grader. 9

12 Uppgift 3 I det sista momentet skall Du presentera olika kurvor från givna data som Du under laborationens gång samlat på Dig. För att kunna göra en klar och tydlig jämförelse mellan de olika kurvorna skall Du plotta dem i samma diagram. I denna uppgift skall Du därmed implementera flera kurvor i samma diagram med gemensam x axel. Datavärden för denna uppgift kan Du hämta på adressen: När Du hämtat dessa lägger Du in dem i Excel. Presentera dessa mätvärden i en lodrät tabell i Excel med överskrift till varje kolumn. För att man tydligt skall kunna se hur kurvorna beter sig i förhållande till varandra skall Du välja linjediagram som standardtyp. Ett krav som finns då man plottar kurvor är att man ger diagrammet adekvata axlar. Detta är mycket viktigt och får inte glömmas bort! I denna uppgift skall Du sätta egna namn på både axlar och rubrik. Glöm inte bort att göra det! 10

13 Informationssökning och kommunikation på Internet Logga in i PING PONG och gå igenom Grundläggande IT-utbildning, lektionerna Internet så funkar det och Hemsidor och nätanvändning. Gör de uppgifter som finns löpande i texten. Gör sedan uppgifterna nedan. Redovisningsform Besvara kortfattat i löpande text frågorna i de nedan givna uppgifterna. Sammanställ sedan svaren och infoga dessa i den fullständiga rapporten. Uppgifter 1. Denna kurs Introduktion till datoranvändning har en hemsida på adressen Vad finns det för information på den sidan? 2. Gå in på hemsidan för Uppsala Tekniska Högskola (UTH). Adressen är Gör ett bokmärke till den sidan så Du snabbt hittar dit. Hur skapade Du bokmärket? Hur många studievägledare finns det inom UTH? På UTH:s hemsida finns en länk till kursanmälan. Det är här du anmäler dig till kurser inför 15 oktober (vårterminens kurser) och 15 april (höstterminens kurser). Klicka på länken och undersök vilket användarnamn och lösenord som krävs. Tips: läs anvisningarna. Klicka även på länken för tentamensanmälan. Här anmäler du dig till alla dina tentor senast 10 dagar före tentamen. Klicka även på länken för tentamensschema. Kontrollera om dina tentor för period 1 är inlagda ännu (svara ja eller nej). Försök hitta ditt schema för denna period. Hur gjorde du? Försök hitta en länk till Uppsala teknolog- och naturvetarkår, UTN (klicka på Länkar ). Gå till UTN:s sidor. Vad heter den sektion du tillhör? 3. Leta Dig fram till Uppsala universitets hemsida. Gör ett bokmärke även till denna sida. Klicka på 'Student'. Du kommer nu till Studentportalen. Här finns mycket viktig information för studenter. Klicka dig igenom de olika länkarna under Logga in längst upp till höger? Här kan du bl a läsa din e-post via webbmail. Om du använder en annan epostadress än den du fått via universitetet kan du lägga in en eftersändning under användarprofil. Observera att lösenord (UpUnet-S krävs). 11

14 Gå tillbaka till universitetets toppsida. Klicka på Utbildning. Här finns universitetets alla fristående kurser. Det finns också information om anmälan etc. Här kan du också söka på kursnamn. Hur många kurser innehåller texten dator. Ta reda på hur många grundkurser det finns i datavetenskap? Datavetenskap hittar man under 'Naturvetenskap och teknik'. Hur många av dessa är distanskurser (du måste klicka på kursnamnen). 4. På adressen finns sökmotorn Google. Försök hitta 'Sökhjälp' i Google och ange vad det är för skillnad mellan att söka med och utan citationstecken. Hur gör man för att kräva att ett visst ord ska ingå i sökningen? Hur gör man för att utesluta ord ur sökningen? Vad är det för skillnad att söka med stora respektive små bokstäver, t.ex. "Universitet" och "universitet"? Prova att försöka hitta veckans bioprogram på Filmstaden i Uppsala. Prova med några olika söktexter, t ex bioprogram, bioprogram uppsala, uppsala filmstaden. Ange vilka sökord du provat. Vilken är adressen där veckans filmer finns? 5. För att kommunikation på Internet ska fungera bra har det utvecklats ett regelsystem för hur man bör uppföra sig på nätet, s k nätetikett. Gå in på följande adress Där finns Nätvett och riktlinjer för användare (en länk till denna finns för övrigt i biblioteket till Grundläggande ITutbildning i PING PONG). Klicka på Guiden. I dokumentet finns bl.a. "Datoretikens tio budord" (långt ner). Läs igenom och klistra in dessa i din redovisning! Läs gärna igenom hela dokumentet nu eller vid ett senare tillfälle. 6. För att använda datorutrustningen för ingenjörsprogrammen måste man följa vissa regler. Vad kan brott mot dessa medföra? Vart vänder Du Dig vid problem med systemet? 7. Slutligen: gå till adressen och besvara enkäten. Skriv in i din redovisning att du verkligen besvarat den. 12

15 Mallar för labbrapport Skapa Din egen formatmall för rapportskrivning enligt nedan givna riktlinjer. Information om detta hittar Du i Grundläggande IT-utbildning under lektionen Ordbehandling. Där finns tre moment om formatmallar. Teckensnitt: Times New Roman Brödtext: 12 punkter. Rubriker: Rubrik: 1-24 punkter fet, rubrik: 2-16 punkter fet, rubrik: 3-14 punkter fet, rubrik: 4-12 punkter fet - understruken Radavstånd: Enkelt Marginaler: Words standardinställning. Bilder och figurer: Figurtext under bilden i kursiv stil. Tabeller: Rubriker över tabellen i kursiv stil. Titelsidan - Laborationens titel - Författare - Handledare - Datum för laborationens utförande - Datum för rapportens inlämnande Inledning - Sammanfattning - Innehållsförteckning. Observera att Innehållsförteckning ska inte stå med i innehållsförteckningen. - Inledning 13

16 Utförande - Beskrivning av arbetsgången, kompletterad med lämpliga figurer och scheman Teori - Teoretiska utredningar och beräkningar av intresse för laborationens genomförande Resultat - Beskrivning av vad laborationen resulterade i, kompletterad med lämpliga tabeller och diagram. Slutsatser - Bedömning av resultaten - Felanalys - Slutkommentarer 14

17 Starta PING PONG Sida 1 av 3 Starta PING PONG PING PONG är en plattform för webbaserade kurser. Här beskrivs hur du loggar in i systemet och startar en kurs i PING PONG. 1. Starta en webbläsare. I princip fungerar Internet Explorer och Netscape med vissa begränsningar för olika versioner. Se för mer information. 2. Skriv in adressen wbl.uu.se och PING PONG startas i ett nytt fönster. 3. En ruta för inloggning öppnas. Skriv in ditt användarnamn och lösenord och klicka sedan OK. Använd användarnamn och lösenord B från UpUnet-S. Lösenord B är det lösenord som används för att läsa e-post. 4. Du har nu loggat in i PING PONG och hamnar i PING PONGs entré. 5. Klicka på fliken Aktiviteter. I vänsterkanten av sidan finns två flikar, Mina aktiviteter Här finns rutan Pågående aktiviteter där de kurser du för tillfället följer är listade. Initialt kan detta fält vara tomt. Du startar en kurs genom att markera kursnamnet i listan och klicka på knappen Starta aktiviteteten. Katalog Här finns kurser som du kan anmäla dig till via PING PONG. Det gäller t ex kursen Grundläggande IT-utbildning. 6. Anmäl dig till kursen Grundläggande IT-utbildning genom att klicka på fliken Katalog

18 Starta PING PONG Sida 2 av 3 Markera kursen Grundläggande IT-utbildning. Klicka sedan på knappen Starta aktiviteten som dyker upp i mitten av fönstret när du markerat kursen. Du är nu anmäld till kursen och kursen startas. Observera att du bara anmäler dig en gång, kursen kommer sedan synas bland andra kurser under Pågående aktiviteter (se punkt 5 ovan) och startas i fortsättningen därifrån. 7. Du har nu startar kursen och i ett nytt fönster ser du kursens meny. PING PONGs entré finns fortfarande kvar i ett tidigare fönster. Läs texten på sidan och följ anvisningarna under Att starta. Du kommer då till kursens första lektion Att använda PING PONG som det är lämpligt att börja med. Där lär man sig hur man arbetar i en kurs i PING PONG. 8. Du avslutar en kurs genom att klicka på knappen AVSLUTA på fjärrkontrollen. Om du vill fortsätta arbeta med en annan kurs startar du den enligt punkt 5 ovan. För att avsluta PING PONG klickar du på knappen Stäng i PING PONGs entré. För att logga ut helt måste du avsluta din webbläsare. Avsluta på fjärrkontrollen Stäng i PING PONGs entré

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Dataövningar. Introduktionskurs 7.5 hp (INR200) Receptarieprogrammet

Dataövningar. Introduktionskurs 7.5 hp (INR200) Receptarieprogrammet Dataövningar Introduktionskurs 7.5 hp (INR200) Receptarieprogrammet Reviderad augusti 2013 Innehåll Introduktion... 2 Innan du börjar... 3 Vad är GUL?... 3 Ladda ner och spara övningsuppgifterna.... 4

Läs mer

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 Användarmanual & Övningsuppgifter Innehåll Inledning... 2 Inloggning... 3 Inkorgen... 4 Skapa mappar... 4 Skriv ett nytt meddelande... 4 Bifoga fil... 6 Kontakter... 7 Lägg

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Preppmaterial för ARON

Preppmaterial för ARON Preppmaterial för ARON DATORSALAR... 3 INLOGGNING OCH HEMKATALOG... 3 SKRIVARE... 3 FILÖVERFÖRING... 3 E-POST... 6 STUDENTPORTALEN... 7 STUDIER... 7 Studiehandbok... 7 LADOK... 7 Tentaanmälan... 7 MINA

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.2_02 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 3 Egenskaper för webbplats...3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Information... 3 3.1.2

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

8 Blackboard. 8.1 Introduktion - Vad är Blackboard?

8 Blackboard. 8.1 Introduktion - Vad är Blackboard? 8 Blackboard 8.1 Introduktion - Vad är Blackboard? Blackboard är ett webbaserat system för hantering av kurser vid Högskolan i Gävle. Både campus- och distanskurser kan med dess hjälp bli tillgängliga

Läs mer

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...)

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Detta häfte går igenom några av de vanligaste och mest användbara funktionerna i Word. Det är mycket bra att behärska dessa när du ska

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 Augusti 2011 För att komma direkt till sidan, klicka på det du vill veta mer om. 1. Din ansökan 4 a. Komplettera

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014 Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014... 1 Allmänt om Webtool... 4 Open24... 4 Arbetsyta & Navigeringsträdet... 5 Arbetsytan... 6 Statistik... 7 Logga ut...

Läs mer

Bruksanvisning EasyMail

Bruksanvisning EasyMail Bruksanvisning EasyMail Handitek Innehållsförteckning Introduktion...4 Bakgrund...5 Utrustning...5 Installation...5 Registrera programmet när demoversion finns installerad...6 Allmänt om Internet och mail...6

Läs mer

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Formatering av text i Word A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... A Begrepp...1 Rubriker...1 Formatering av

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Manual textil samlat och strukturerat - direkt online anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Innehåll Välkommen till Slöjdlexikon Slöjdlexikon Online Logga in Logga ut 2, 16 eller 32 användare online

Läs mer

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Tricks i Word när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Åsa Kronkvist Högskolan Kristianstad Våren 2007 Innehåll Dags att skriva uppsats?... 3 Att tänka på innan du börjar... 3 Spara klokt...

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

Introduktion till Klient Version 9.0

Introduktion till Klient Version 9.0 Introduktion till Klient Version 9.0 Enkät Intervjuer Utvärdering Skapa en webb-baserad enkät... 3 Att komma igång... 3 Hur undersökningsenkäter är organiserade i TricTrac... 4 Hur man skapar en ny undersökningsenkät...

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Inställningar, registrera deltagare, skapa grupper och sätta in material i Moodle

Inställningar, registrera deltagare, skapa grupper och sätta in material i Moodle Inställningar, registrera deltagare, skapa grupper och sätta in material i Moodle 1. BÖRJA ANVÄNDA MOODLE: LOGGA IN I OCH GRUNDA EN KURS I MOODLE... 3 2. KURSSIDANS STRUKTUR OCH LAYOUT... 3 2.1 LAYOUT/TEMA...

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer