INTRODUKTION TILL DATORANVÄNDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTRODUKTION TILL DATORANVÄNDNING"

Transkript

1 INTRODUKTION TILL DATORANVÄNDNING Ingenjörsprogrammen Ht 2003 Stefan Pålsson, augusti 2003

2 Kursinformation - Introduktion till datoranvändning...1 Genomförande...1 Inlämningsuppgifter...1 Restuppgift...2 Kursens hemsida...2 Systeminformation...3 Inloggning...3 Hemkatalog/Profil...3 E-post...4 Ftp (File Transfer Protocol)...5 Vid fel...5 Lösenord...5 Regler gällande bruk av datorer...6 Brott eller misstanke om brott mot bestämmelserna...6 Ordningsregler för terminalrum...6 Övervakning...6 Ordbehandling med Word...7 Uppgift Uppgift Kalkylprogrammet Excel...9 Uppgift Uppgift Uppgift Informationssökning och kommunikation på Internet...11 Redovisningsform...11 Uppgifter...11 Mallar för labbrapport...13

3 Kursinformation - Introduktion till datoranvändning Detta kompendium innehåller de inlämningsuppgifter som Du skall redovisa och få godkända för att klara kursen Introduktion till datoranvändning. Dessutom finns information om det datasystem som ingenjörsprogrammen använder. Tanken med denna kurs är först och främst att ge grundläggande kunskaper i den typ av datorhantering som Du kommer att behöva för Dina framtida studier här på universitetet. Kursen är en del av en större kurs Kommunikationsteknik, 5p. Därför är uppgifterna anpassade för rapportskrivning. Du får genom denna kurs mallar att rätta Dig efter. Dessa kan du lämpligen använda dig av under din studietid. Genomförande För att klara uppgifterna ska du först gå igenom delar av kursen Grundläggande datoranvändning. Kursen är helt webbaserad och ligger i något som kallas PING PONG. Hur du gör för att logga in i PING PONG och starta kursen står sist i detta material. Det finns också ytterligare information på I den kursen kan du hämta information om de olika delarna i Word samt Excel. Kursen innehåller 6 tillfällen (12 timmar) och dessa timmar kan förslagsvis användas på följande sätt Lektionspass Innehåll i lektionspasset Inloggning på datorer och i PING PONG 1 Gå igenom momentet Att använda PING PONG i Grundläggande datoranvändning 2 Ordbehandling med Word 3 Ordbehandling med Word samt påbörja kalkylprogrammet Excel 4 Kalkylprogrammet Excel Kalkylprogrammet Excel samt påbörja Informationssökning och 5 kommunikation på Internet 6 Informationssökning och kommunikation på Internet Observera att detta är ett förslag. Hur lång tid de olika momenten tar beror i väldigt hög grad på olika studenters datorvana och förkunskaper. Inlämningsuppgifter Till varje del finns tillhörande inlämningsuppgifter som skall godkännas av läraren. Dessa är obligatoriska och betraktas som fullbordade först när inlämnad redovisning är godkänd. För att genomföra denna kurs krävs det att du följer den rekommenderade mall för rapportskrivning vilken finns på sidorna i detta häfte. Läs varje moment mycket noga! Varje uppgift innehåller en beskrivning av vad du skall göra samt var information om detta moment finns. Tänk på layouten! Slarvigt skrivna rapporter returneras! När Du lämnar in rapporten skall denna ha ett försättsblad där det står inlämningsdatum, namn, klass och vem som är Din lärare. 1

4 Restuppgift Skulle du mot all förmodan vara tvungen att komplettera det som Du lämnat in måste även den gamla versionen lämnas in tillsammans med den rättade. För att Du skall kunna kontrollera huruvida Dina inlämnade uppgifter är godkända eller ej kan Du gå in på de statuslistor som finns på kursens hemsida. Mer information om detta kommer att ges vid det första lektionspasset. Kursens hemsida Kursen har en hemsida som finns på Där finns bl a statuslistor där du kan se om du är godkänd eller ej på dina uppgifter. 2

5 Systeminformation För att kunna nyttja de datorer som används i undervisningen måste man ansöka om ett konto hos UpUnet-S. Anmälningsblankett delas ut av programansvariga under uppropet första dagen. Skulle man missa detta kan man även få blanketter på adressen Inloggning För att logga in på sitt privata konto på ingenjörsprogrammens datorsystem görs följande: Tryck ner Ctrl + Alt + Delete knapparna samtidigt Skriv in Ditt användarnamn Skriv in lösenord C (se sid. 5) Kontrollera att INGSTUD står markerat i domänrutan Hemkatalog/Profil Om man sedan dubbelklickar på ikonen "Den här datorn" efter att man har loggat in presenteras de olika enheterna som finns på nätverket. 3

6 (A:) Diskettenhet (C:) Hårddisk: På denna enhet kan man bara spara filer temporärt (c:\temp). Dessa kataloger rensas automatiskt av systemadministratören med jämna mellanrum. (D:) Zip-drive: Varje dator har en Zip-drive installerad. På denna kan man spara information på en Zip-skiva som kan lagra 100 Mb. Dessa skivor finns att köpa i receptionen på Ångströmlaboratoriet. (G:) Tentainlämningsdisk: Denna enhet används för att lämna in tentor/inlämningsuppgifter. Här går det endast att skapa kataloger och filer. (H:) Hemkatalog (50 Mb): Här bör man spara alla sina dokument då denna enhet säkerhetskopieras vilket gör att man kan återskapa av misstag borttagna dokument. (O:) Övningsdisk: Här läggs programspecifik information ut till studenterna. (P:) PTC-drive: Denna enhet innehåller övningsfiler till CAD-programmet Pro Engineer. Man kommer endast åt denna enhet i salarna: 4102, 4103 eller 5103 på Ångströmlaboratoriet. E-post Webmail Webmail är ett smidigt sätt att kolla sin e-post direkt från en webbläsare. Fördelen med denna är att man inte själv behöver konfigurera ett e-postkonto. Med hjälp av Webmail kan man kontrollera sin e-post från vilken internetuppkopplad dator som helst. För att använda Webmail görs följande: Starta Internet Explorer och skriv in adressen Skriv in Ditt användarnamn 4

7 Skriv in lösenord B (se sid. 5) Microsoft Outlook 2000 Det finns även möjlighet att kolla sin e-post med Outlook 2000 som finns installerat på alla datorer. Dock finns ingen support av detta program från datorenhetens sida men installationshandledning finns att tillgå på UpUnet-S supportsidor på adressen: När man konfigurerar kontot bör man tänka på att hemladdad e-post skall sparas på (H:). Ftp (File Transfer Protocol) Ftp är ett standardprotokoll som gör det enkelt att utbyta filer mellan olika datorer på Internet. Man kan med hjälp av sin webbläsare nå sin personliga hemkatalog hemifrån via Vid fel Om fel uppstår anmäls detta via e-post till adressen: Se även för information om datasupport inom Ångströmlab. Lösenord Lösenord A: Används för uppkoppling via modem, ändring av lösenord, vidarebefordring av e-post mm. Lösenord B: Används för e-post. Lösenord C: Används för inloggning i ingenjörsprogrammens system. Kom ihåg att lösenord bör bytas med jämna mellanrum. Då detta sker skall de väljas omsorgsfullt och hållas hemliga. Förvara dem som en värdehandling. Länkar för detta finns på 5

8 Regler gällande bruk av datorer Datorresurser, datornät, kringutrustning vid Ångströmlab ägs och drivs av Institutionen för materialvetenskap för användning i forskning och utbildning. Rätt att använda utrustningen har alla personer som är engagerade i verksamhet som anställd eller deltagare i kurser vid Ångströmlaboratoriet. Utrustningen får även användas för annan forsknings- eller utbildningsrelaterad verksamhet under förutsättning att reglerna följs samt att den ordinarie verksamheten inte störs. Vid användning av datorsystem skall även Uppsala universitets föreskrifter, UpUnet-S samt SUNETS regler och gällande lagstiftning strikt följas. Rätten att använda Institutionen för materialvetenskaps system upphör när studierna, anställningen eller motsvarande upphör. Regler för datorer och nätverk vid Ångströmlab finns på Brott eller misstanke om brott mot bestämmelserna Brott mot ovanstående regler kan medföra avstängning från utrustning samt anmälan till universitetets disciplinnämnd. Detta kan i sin tur leda till avstängning från studierna. Vid brott eller misstanke om brott mot gällande lagstiftning gör institutionen polisanmälan. Ordningsregler för terminalrum Mat och dryck får ej förtäras i terminalrummen. Lokalerna skall hållas låsta. Detta medför att den eller de som sist lämnar lokal är skyldig att kontrollera att fönster och dörrar är stängda och låsta. Övervakning För att sköta den dagliga driften samt för att kontrollera att dessa regler följs har systemansvariga rätt att övervaka datorsystemet. Detta innebär att kontroll av systemets nätverkstrafik, datafiler och dylikt som är under befordran eller finns lagrade på systemen kontrolleras. Institutionen bokför alla användares resursutnyttjande som CPU-tid, inloggningstid, antal utskrivna sidor m m. 6

9 Ordbehandling med Word Ordbehandling kommer du använda dig av många gånger i din utbildning, t ex för redovisning av projektarbeten och uppgifter. Förutom att uppgifterna ska vara korrekt utförda är det viktigt med en snygg, prydlig och lättförståerlig layout. Det är därför av största vikt att du verkligen behärskar och känner dig säker på de övningar som ingår i denna del. Den teori vilken ligger som underlag till detta moment hittar Du i den webbaserade kursen Grundläggande IT-utbildning. Gå igenom lektionerna Att använda PING PONG (för att lära dig använda PING PONG) Ordbehandling I materialet finns övningar att göra. Vi rekommenderar starkt att du verkligen går igenom dessa och gör övningarna innan Du sätter i gång med att lösa uppgifterna. Uppgift 1 Beskrivning I denna uppgift skall Du skapa en formatmall till ett redan färdigt dokument som Du sedan skall använda. Detta dokument utgör någon form av rapport och kan laddas ned på adressen Din uppgift är att till detta dokument skapa ett försättsblad (enligt de mallar som finns längst bak i detta häfte), en innehållsförteckning, samt ett index vilket skall läggas längst bak i dokumentet. Utöver detta skall även alla rubriker respektive tillhörande text definieras enligt de inställningar som finns angivna längst bak i detta häfte. Slutligen skall dokumentet med rapporten minskas i storlek genom att formatera de bilder som finns i dokumentet. Denna uppgift skall för enkelhetens skull skrivas ut separat och sedan bifogas till de övriga uppgiftssvaren när Du lämnar in lösningarna till Din lärare. Uppgift Börja med att ladda ned det dokument som Du skall definiera Din formatmall för på adressen ovan. Då texten har laddats ned och sparats på Din enhet kan Du med fördel använda dig av visa/dölj tecken för att lätt kunna kontrollera att inga extra mellanslag, returtecken, tabbar eller liknande formateringstecken har kommit med. Fortsätt med att definiera en formatmall enligt den Mall för laborationsrapport som finns i detta häfte. I teorihäftet står det hur man går till väga för att definiera en formatmall. Använd nu denna formatmall till de rubriker samt underrubriker som finns i rapporten. Infoga sidbrytning innan nya stycken börjar så att inte två huvudstycken finns på samma sida och ändra storleken på bilderna så att de placeras under tillhörande text på samma sida. Skapa en innehållsförteckning med hjälp av Word i dokumentet. Välj: visa sidnummer, höger justera sidnummer och ingen tabbutfyllnad. Välj format: formellt samt visa tre nivåer (eftersom det finns tre olika storlekar på rubrikerna). 7

10 Innehållsförteckningen skall vara först i dokumentet. Tänk på att Du eventuellt måsta definiera dina formatmallar för att innehållsförteckningen skall kunna hitta dessa poster. Detta görs under fliken: alternativ under verktygsfältet: infoga innehållsförteckning. Infoga efter innehållsförteckningens slut en avsnittsbrytning. Välj alternativet: nästa sida. Infoga därefter sidnummer. Välj format samt alternativet börja med: 1. Sidan där innehållsförteckningen står skall ha sidnumrering med små bokstäver emedan det övriga dokumentet skall ha siffernumrering. Dokumentet är just nu ganska stort eftersom där finns färgbilder i s k bmp-format. De två sista figurerna skall Du göra om till monokroma bitmappar och på så sätt minska storleken på det totala dokumentet. Detta knep kan vara bra att använda då man skriver laborationsrapporter med mycket färggrafik i bmp-format. Kopiera bilderna, klistra in i paint och spara som monokrom. Klipp sedan ut de svartvita bilderna ur paint och klistra in i dokumentet i stället för de färgade bitmapparna. Ungefär hur mycket reducerades den totala storleken på dokumentet med? Avslutningsvis skall ett tillhörande index upprättas. Detta skall inneha alla rubriker som dokumentet innehåller. För information om hur du använder dig av indexering se häftet Att göra index i Word. Fyll i alternativet Högerjustera sidnummer, tabbutfyllnaden skall vara i punkter, format skall vara formellt, Typ av: med indrag, Två spalter. Då Du markerar rubrikerna skall Du använda Dig av alternativet: markera alla. Uppgift 2 I denna uppgift skall Du skriva in en formel med hjälp av Microsoft Equation 3.0. Detta kan komma till användning då Du arbetar med figurer eller dylikt som Du vill använda i Word. För att kunna hantera olika objekt som bilder skall Du även omvandla den inskrivna ekvationen till en bild, det vill säga bmp-fil och kommentera i en textruta bredvid denna bild hur Du gick till väga för att lösa uppgiften. För att omvandla själva ekvationen till en bild gör Du enklast på följande sätt: Skriv av den i uppgiftshäftet föreslagna formeln enligt de anvisningar som finns i k j Grundläggande IT-användning, sist i lektionen Ordbehandling, dvs wij k + i= 0 l När du är klar trycker Du på PrintScrn knappen. Nu har Du placerat det som fanns på skärmen i Office urklipp. Öppna Paint och klistra in hela bilden genom att ge kommandot: Ctrl+V. Klipp ut endast den del som utgör själva ekvationen med hjälp av de verktyg som finns i Paint och klistra därefter in denna i Word. Utför ovanstående steg. Vänsterjustera bilden och placera en textruta bredvid. I denna textruta skall Du beskriva hur Du gick till väga för att genomföra uppgiften. Textrutan skall varken ha någon fyllning eller linje, det vill säga ingen ram. Tänk på att justera storleken på både bild och textruta så att de får plats bredvid varandra men ändå täcker så mycket textyta på bredden som möjligt. 8

11 Kalkylprogrammet Excel I denna del ska du öva dig på kalkylprogrammet Excel. Den teori vilken ligger som underlag till följande uppgifter hittar Du i den webbaserade kursen Grundläggande IT-utbildning. Gå igenom lektionen Kalkyl I materialet finns övningar att göra. Vi rekommenderar starkt att Du verkligen går igenom detta och gör övningarna innan Du sätter i gång med att lösa uppgifterna. Uppgift 1 Du har som ingenjör utfört en laboration i systemanalys och fick under en viss del av experimentet följande mätvärden: Y - värden X - värden Din uppgift är nu först att presentera dessa mätvärden i en lodrät tabell i Excel. Bredvid denna tabell skall Du visa resultatet i form av ett linjediagram. I diagrammet skall även en trendlinje samt dess ekvation framgå. Det är naturligtvis ett krav att Du väljer en linjär trendlinje. För att vara på den säkra sidan gällande lutningen på trendlinjen skall Du även med hjälp av Excel beräkna dess lutning och redovisa resultatet med tre decimalers noggrannhet, enligt de inställningar som finns i Excel, vid sidan om diagrammet. Trendlinjens tjocklek skall väljas så att den inte är bredare än själva diagrammet. Kontrollera att den räta linjens ekvation som Du får ut i diagrammet har samma lutning som den Du räknar ut och kommentera huruvida detta stämmer eller ej. Uppgift 2 I en annan del av laborationen ingår det som ett moment att med hjälp av Matlab ta fram en mängd data för de mätningar Du gjort. Mätvärdena för dessa hämtar Du på: När Du hämtat dessa lägger Du in dem i Excel. Din uppgift är att presentera givna data i ett stapeldiagram. När Du gjort detta skall Du med hjälp av de funktioner som finns till hands i Excel beräkna största respektive minsta värdet i den givna datamängden (Y värdena). När Du redovisar denna uppgift skall Du inte ta med mätvärdena utan endast grafen samt största respektive minsta värdet. I grafen skall värdena på x axeln luta med 45 grader. 9

12 Uppgift 3 I det sista momentet skall Du presentera olika kurvor från givna data som Du under laborationens gång samlat på Dig. För att kunna göra en klar och tydlig jämförelse mellan de olika kurvorna skall Du plotta dem i samma diagram. I denna uppgift skall Du därmed implementera flera kurvor i samma diagram med gemensam x axel. Datavärden för denna uppgift kan Du hämta på adressen: När Du hämtat dessa lägger Du in dem i Excel. Presentera dessa mätvärden i en lodrät tabell i Excel med överskrift till varje kolumn. För att man tydligt skall kunna se hur kurvorna beter sig i förhållande till varandra skall Du välja linjediagram som standardtyp. Ett krav som finns då man plottar kurvor är att man ger diagrammet adekvata axlar. Detta är mycket viktigt och får inte glömmas bort! I denna uppgift skall Du sätta egna namn på både axlar och rubrik. Glöm inte bort att göra det! 10

13 Informationssökning och kommunikation på Internet Logga in i PING PONG och gå igenom Grundläggande IT-utbildning, lektionerna Internet så funkar det och Hemsidor och nätanvändning. Gör de uppgifter som finns löpande i texten. Gör sedan uppgifterna nedan. Redovisningsform Besvara kortfattat i löpande text frågorna i de nedan givna uppgifterna. Sammanställ sedan svaren och infoga dessa i den fullständiga rapporten. Uppgifter 1. Denna kurs Introduktion till datoranvändning har en hemsida på adressen Vad finns det för information på den sidan? 2. Gå in på hemsidan för Uppsala Tekniska Högskola (UTH). Adressen är Gör ett bokmärke till den sidan så Du snabbt hittar dit. Hur skapade Du bokmärket? Hur många studievägledare finns det inom UTH? På UTH:s hemsida finns en länk till kursanmälan. Det är här du anmäler dig till kurser inför 15 oktober (vårterminens kurser) och 15 april (höstterminens kurser). Klicka på länken och undersök vilket användarnamn och lösenord som krävs. Tips: läs anvisningarna. Klicka även på länken för tentamensanmälan. Här anmäler du dig till alla dina tentor senast 10 dagar före tentamen. Klicka även på länken för tentamensschema. Kontrollera om dina tentor för period 1 är inlagda ännu (svara ja eller nej). Försök hitta ditt schema för denna period. Hur gjorde du? Försök hitta en länk till Uppsala teknolog- och naturvetarkår, UTN (klicka på Länkar ). Gå till UTN:s sidor. Vad heter den sektion du tillhör? 3. Leta Dig fram till Uppsala universitets hemsida. Gör ett bokmärke även till denna sida. Klicka på 'Student'. Du kommer nu till Studentportalen. Här finns mycket viktig information för studenter. Klicka dig igenom de olika länkarna under Logga in längst upp till höger? Här kan du bl a läsa din e-post via webbmail. Om du använder en annan epostadress än den du fått via universitetet kan du lägga in en eftersändning under användarprofil. Observera att lösenord (UpUnet-S krävs). 11

14 Gå tillbaka till universitetets toppsida. Klicka på Utbildning. Här finns universitetets alla fristående kurser. Det finns också information om anmälan etc. Här kan du också söka på kursnamn. Hur många kurser innehåller texten dator. Ta reda på hur många grundkurser det finns i datavetenskap? Datavetenskap hittar man under 'Naturvetenskap och teknik'. Hur många av dessa är distanskurser (du måste klicka på kursnamnen). 4. På adressen finns sökmotorn Google. Försök hitta 'Sökhjälp' i Google och ange vad det är för skillnad mellan att söka med och utan citationstecken. Hur gör man för att kräva att ett visst ord ska ingå i sökningen? Hur gör man för att utesluta ord ur sökningen? Vad är det för skillnad att söka med stora respektive små bokstäver, t.ex. "Universitet" och "universitet"? Prova att försöka hitta veckans bioprogram på Filmstaden i Uppsala. Prova med några olika söktexter, t ex bioprogram, bioprogram uppsala, uppsala filmstaden. Ange vilka sökord du provat. Vilken är adressen där veckans filmer finns? 5. För att kommunikation på Internet ska fungera bra har det utvecklats ett regelsystem för hur man bör uppföra sig på nätet, s k nätetikett. Gå in på följande adress Där finns Nätvett och riktlinjer för användare (en länk till denna finns för övrigt i biblioteket till Grundläggande ITutbildning i PING PONG). Klicka på Guiden. I dokumentet finns bl.a. "Datoretikens tio budord" (långt ner). Läs igenom och klistra in dessa i din redovisning! Läs gärna igenom hela dokumentet nu eller vid ett senare tillfälle. 6. För att använda datorutrustningen för ingenjörsprogrammen måste man följa vissa regler. Vad kan brott mot dessa medföra? Vart vänder Du Dig vid problem med systemet? 7. Slutligen: gå till adressen och besvara enkäten. Skriv in i din redovisning att du verkligen besvarat den. 12

15 Mallar för labbrapport Skapa Din egen formatmall för rapportskrivning enligt nedan givna riktlinjer. Information om detta hittar Du i Grundläggande IT-utbildning under lektionen Ordbehandling. Där finns tre moment om formatmallar. Teckensnitt: Times New Roman Brödtext: 12 punkter. Rubriker: Rubrik: 1-24 punkter fet, rubrik: 2-16 punkter fet, rubrik: 3-14 punkter fet, rubrik: 4-12 punkter fet - understruken Radavstånd: Enkelt Marginaler: Words standardinställning. Bilder och figurer: Figurtext under bilden i kursiv stil. Tabeller: Rubriker över tabellen i kursiv stil. Titelsidan - Laborationens titel - Författare - Handledare - Datum för laborationens utförande - Datum för rapportens inlämnande Inledning - Sammanfattning - Innehållsförteckning. Observera att Innehållsförteckning ska inte stå med i innehållsförteckningen. - Inledning 13

16 Utförande - Beskrivning av arbetsgången, kompletterad med lämpliga figurer och scheman Teori - Teoretiska utredningar och beräkningar av intresse för laborationens genomförande Resultat - Beskrivning av vad laborationen resulterade i, kompletterad med lämpliga tabeller och diagram. Slutsatser - Bedömning av resultaten - Felanalys - Slutkommentarer 14

17 Starta PING PONG Sida 1 av 3 Starta PING PONG PING PONG är en plattform för webbaserade kurser. Här beskrivs hur du loggar in i systemet och startar en kurs i PING PONG. 1. Starta en webbläsare. I princip fungerar Internet Explorer och Netscape med vissa begränsningar för olika versioner. Se för mer information. 2. Skriv in adressen wbl.uu.se och PING PONG startas i ett nytt fönster. 3. En ruta för inloggning öppnas. Skriv in ditt användarnamn och lösenord och klicka sedan OK. Använd användarnamn och lösenord B från UpUnet-S. Lösenord B är det lösenord som används för att läsa e-post. 4. Du har nu loggat in i PING PONG och hamnar i PING PONGs entré. 5. Klicka på fliken Aktiviteter. I vänsterkanten av sidan finns två flikar, Mina aktiviteter Här finns rutan Pågående aktiviteter där de kurser du för tillfället följer är listade. Initialt kan detta fält vara tomt. Du startar en kurs genom att markera kursnamnet i listan och klicka på knappen Starta aktiviteteten. Katalog Här finns kurser som du kan anmäla dig till via PING PONG. Det gäller t ex kursen Grundläggande IT-utbildning. 6. Anmäl dig till kursen Grundläggande IT-utbildning genom att klicka på fliken Katalog

18 Starta PING PONG Sida 2 av 3 Markera kursen Grundläggande IT-utbildning. Klicka sedan på knappen Starta aktiviteten som dyker upp i mitten av fönstret när du markerat kursen. Du är nu anmäld till kursen och kursen startas. Observera att du bara anmäler dig en gång, kursen kommer sedan synas bland andra kurser under Pågående aktiviteter (se punkt 5 ovan) och startas i fortsättningen därifrån. 7. Du har nu startar kursen och i ett nytt fönster ser du kursens meny. PING PONGs entré finns fortfarande kvar i ett tidigare fönster. Läs texten på sidan och följ anvisningarna under Att starta. Du kommer då till kursens första lektion Att använda PING PONG som det är lämpligt att börja med. Där lär man sig hur man arbetar i en kurs i PING PONG. 8. Du avslutar en kurs genom att klicka på knappen AVSLUTA på fjärrkontrollen. Om du vill fortsätta arbeta med en annan kurs startar du den enligt punkt 5 ovan. För att avsluta PING PONG klickar du på knappen Stäng i PING PONGs entré. För att logga ut helt måste du avsluta din webbläsare. Avsluta på fjärrkontrollen Stäng i PING PONGs entré

Introduktion till Word och Excel

Introduktion till Word och Excel Introduktion till Word och Excel HT 2006 Detta dokument baseras på Introduktion till datoranvändning för ingenjörsprogrammen skrivet av Stefan Pålsson 2005. Omarbetningen av detta dokument är gjord av

Läs mer

INTRODUKTION TILL DATORANVÄNDNING

INTRODUKTION TILL DATORANVÄNDNING INTRODUKTION TILL DATORANVÄNDNING Ingenjörsprogrammen Ht 2004 Stefan Pålsson, stefan@it.uu.se augusti 2004 Kursinformation - Introduktion till datoranvändning...1 Systeminformation...3 Regler gällande

Läs mer

INTRODUKTION TILL DATORANVÄNDNING

INTRODUKTION TILL DATORANVÄNDNING INTRODUKTION TILL DATORANVÄNDNING Ingenjörsprogrammen Ht 2005 Stefan Pålsson, stefan@it.uu.se augusti 2005 Kursinformation - Introduktion till datoranvändning... 1 Genomförande... 1 Inlämningsuppgifter...

Läs mer

Introduktion till Word och Excel. 14 september 2008

Introduktion till Word och Excel. 14 september 2008 Introduktion till Word och Excel 14 september 2008 1 Innehåll 1 Inledning 3 2 Word 3 2.1 Uppgift................................ 3 2.2 Instruktioner............................. 3 2.2.1 Hämta hem ler.......................

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Laboration 2 Datorverktyg vid LiU

Laboration 2 Datorverktyg vid LiU Laboration 2 Datorverktyg vid LiU Denna laboration är tänkt att ge information om några av de grundläggande verktyg som du, som studerar vid Linköpings Universitet, kan ha nytta av. Ett tips är att läsa

Läs mer

DATORINTRODUKTION. Laboration E850-2000 ELEKTRO. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Ulf Holmgren

DATORINTRODUKTION. Laboration E850-2000 ELEKTRO. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Ulf Holmgren UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Ulf Holmgren 2000-03-17 specialversion inför kursstart Elektronik och mätteknik 2000 DATORINTRODUKTION Laboration E850-2000 ELEKTRO Personalia: Namn: Kurs:

Läs mer

Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail.

Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail. Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail. E-programmets datorsalar är utrustade med datorer som

Läs mer

E-tentavakt - Invigilator

E-tentavakt - Invigilator E-tentavakt - Invigilator Som e-tentavakt har du mer ansvar än en vanlig tentavakt. Du måste kunna lösa de vanligaste fnurrorna innan man kontaktar IT-support. Nedan kommer manual för e-tentavakter. Under

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner

Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner HISTORISKA INSTITUTIONEN Uppdaterad 19 januari 2015 av Erik Lindberg Innehållsförteckning Om formatmallar... 4 Titelsidan...

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Innehållsförteckning Office 2013 Översikt... 2 Introduktion till Office 2013 Sv... 2 Gränssnitt med menyflikar... 2 ARKIV fliken Backstage vyn... 2 Flytta/ändra

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Lär dig WORD. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig WORD. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig WORD Lars Ericson datorkunskap.com WORD Programmet Microsoft Word används till ordbehandling och att tillverka enklare dokument med texter och bilder. När du öppnar upp Word kan det se ut ungefär

Läs mer

Anvisningar. till rapportmall version /Lotta Selander, e-postadress

Anvisningar. till rapportmall version /Lotta Selander, e-postadress Anvisningar till rapportmall version 1.0 /, e-postadress lotta.selander@uadm.uu.se Viktig information om rapportmallen Hur innehållsförteckningen ser ut: se sidan 6 Hur formatmallarna ser ut: se sidan

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

Preppmaterial för ARON

Preppmaterial för ARON Preppmaterial för ARON DATORSALAR... 3 INLOGGNING OCH HEMKATALOG... 3 SKRIVARE... 3 FILÖVERFÖRING... 3 E-POST... 5 STUDENTPORTALEN... 6 STUDIER... 6 Studiehandbok... 6 LADOK... 6 Tentaanmälan... 6 MINA

Läs mer

Att skriva rapport. Innehåll

Att skriva rapport. Innehåll Att skriva rapport Innehåll 1 Skapa ny rapport... 2 2 Börja skriva på sidan 7 (udda sida)... 2 3 Formatmallar... 2 4 Egen flik... 3 5 Innehållsförteckning... 3 Uppdatera innehållsförteckningen... 4 6 Titelsidor...

Läs mer

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar 2016-12-20 Författare DNR: Diarienummer Innehållsförteckning Allmänt om Wordmallarna... 2 Fliken Mittuniversitetet... 2 Skapa ett nytt dokument... 2 Dialogrutor... 3 Fylla i ett dokument... 4 Fylla i ett

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

Itslearning introduktion

Itslearning introduktion HÄRNOSANDS KOMMUN Itslearning introduktion Arbetslivsförvaltningen Adam Weinemo 2014-11-20 Innehåll Vad är itslearning... 2 Logga in på itslearning... 2 Glömt lösenord... 2 Infopanel... 3 Kurser... 4 Kursens

Läs mer

Lärarsidan Lathund. En produkt från Procogno AB www.procogno.se

Lärarsidan Lathund. En produkt från Procogno AB www.procogno.se Lärarsidan Lathund En produkt från Procogno AB www.procogno.se Innehållsförteckning Att tänka på innan du börjar med Lärarsida Logga in på Lärarsidan Hur du hittar uppgifter på Lärarsidan 5 Lärarsidans

Läs mer

Användarguide itslearning 3.3 för studenter

Användarguide itslearning 3.3 för studenter Användarguide itslearning 3.3 för studenter - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 7 2.1 Kursens ingångssida... 9 2.2 Diskussionsforum... 11 2.3 Lämna

Läs mer

Rapportens titel obligatorisk

Rapportens titel obligatorisk Formatmallen Titel Rapportens titel obligatorisk Rapportens undertitel Ej obligatoriskt fält men här kan en bild eller en kort sammanfattning på cirka 100 ord läggas in. Formatmallen Undertitel Fält för

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 5 Kursens rum (startsida) 6 Webblektion 7 Deltagare 8 Inlämning 9 Kalender 11 Diskussionsforum

Läs mer

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen IT-introduktion Student DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post 2015 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

LATHUND WORD 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND WORD 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND WORD 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

Användarguide itslearning

Användarguide itslearning Användarguide itslearning - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 5 2.1 Kursens ingångssida... 7 2.2 Diskussionsforum... 9 2.3 Lämna in uppgift...

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Linköpings Universitet CUL. Lärarmanual

Linköpings Universitet CUL. Lärarmanual Linköpings Universitet CUL Lärarmanual 2011-09-05 Lärarmanual It s learning OBS! Vi rekommenderar att du går in på Its learnings hjälpsidor för att få korrekt beskrivning av hur de olika elementen fungerar.

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Microsoft Word 2000 Grunder

Microsoft Word 2000 Grunder Kapitel 1 Introduktion till Microsoft Word 2000 1 Läs detta först.......................................... 1-1 1.1 Mål.............................................. 1-2 1.2 Förkunskaper......................................

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Framtagen utav Learningpoint. Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar

Framtagen utav Learningpoint. Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar Framtagen utav Learningpoint Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar Innehållsförteckning Skapa nya dokument knappen Nytt... 3 Fliken Enköpings kommun... 3 Bildbanken... 3 Välja bilder och färg

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 4 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 4 Producerad av Linda Borglund, Anita Eklöf vid Centrum för Lärande och Undervisning, Högskolan i Borås.

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

LATHUND PUBLISHER 2000

LATHUND PUBLISHER 2000 LATHUND PUBLISHER 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Diagram för olika situationer

Diagram för olika situationer 7 Diagram för olika situationer Med hjälp av diagram kan du ta fram trender och prognoser för givna data. Dina diagram ger dig en visuell möjlighet att visa upp dina siffror. En av de största fördelarna

Läs mer

Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola www.mark.se Innehåll

Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola www.mark.se Innehåll Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola Marks kommuns hemsida www.mark.se ses bäst i text storlek mellan. Du kan ändra i Explorer Visa, textstorlek. Webbplatsen är byggd för upplösningen

Läs mer

Gör släktboken enhetlig - använd formatmallar

Gör släktboken enhetlig - använd formatmallar Gör släktboken enhetlig - 25 använd formatmallar I en lättläst bok märks inte typografin - om den märks stör den! För att på ett enkelt sätt ge din bok enhetlig layout och typografi bör du använda formatmallar.

Läs mer

Checklista för kursmall i Pingpong

Checklista för kursmall i Pingpong Checklista för kursmall i Pingpong Länk till HJ:s videoguider om Pingpong Syftet med kursmallen i Pingpong är att skapa enhetlighet för studenter, en gemensam nivå för information och underlätta för dig

Läs mer

IT-INTRODUKTION. Student. DisCo, Mitt konto, Studentportal, MyPage, e-post, Office 365. IT-avdelningen

IT-INTRODUKTION. Student. DisCo, Mitt konto, Studentportal, MyPage, e-post, Office 365. IT-avdelningen IT-INTRODUKTION Student DisCo, Mitt konto, Studentportal, MyPage, e-post, Office 365 2016 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

Välkommen som anställd till Malmö högskola

Välkommen som anställd till Malmö högskola 1(9) Välkommen som anställd till Malmö högskola Alla användare på Malmö högskola ska logga in på nätverket med en personlig datoridentitet. När du är inloggad kan du komma åt dem tjänster och funktioner

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Checklista för kursmall i Pingpong

Checklista för kursmall i Pingpong Checklista för kursmall i Pingpong Länk till JU:s videoguider om Pingpong Syftet med kursmallen i Pingpong är att skapa enhetlighet för studenter, en gemensam nivå för information och underlätta för dig

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Testa gratis i 15 dagar

Testa gratis i 15 dagar Testa gratis i 15 dagar Innehåll 1. Kom igång 3 1.1 Logga in 3 1.2 Registrera ny användare 3 1.3 Verifikation 3 1.4 Börja använda IQ Pager 3 1.6 Logga ut 3 1.7 Glömt lösenord 4 2. Skapa 5 2.1 Skapa Pager

Läs mer

Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor

Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor Börja med att logga in på hemsidan Adress: http://www.edu.falkenberg.se/gymnasieskolan Klicka på nyckeln. Skriv i användarnamn och lösenord,

Läs mer

Lathund till First Class

Lathund till First Class Lathund till First Class Vägga Vuxenutbildning, Karlshamn KARLSHAMNS KOMMUN Senast reviderad: 2013-12-09 Ursprunglig version: 2011-11-29 Författare: Jim Nilsson Prolog Denna lathund är till för de som

Läs mer

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma.

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma. Visst är det roligt att kunna göra fina dokument, häften, affischer, inbjudningskort och annat skoj?! Och att få bilderna att hamna där du vill att de ska hamna, i rätt storlek och utan att andra saker

Läs mer

Frontermanual för Rektorsprogrammet

Frontermanual för Rektorsprogrammet Frontermanual för Rektorsprogrammet Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och hur det kan användas. Skapad: 2010-04-27 Version: 1.0 1 Innehållsförteckning Vad är Fronter?... 3 Vilka behörigheter

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

Office 365 Kompetens 2014 / MB

Office 365 Kompetens 2014 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3

Läs mer

12 steg för att göra en bok med Word

12 steg för att göra en bok med Word steg för att göra en bok med Word I den här övningen ska vi göra en bok med tre kapitel utifrån en råtext och några bilder. Texten och bilderna finns på www.kj.se/merword. Boken ska skrivas ut på egen

Läs mer

Instruktioner för rapportmallen

Instruktioner för rapportmallen Instruktioner för rapportmallen Word 2010 och Word 2011 Institutionen för vatten och miljö Version 2013:1 Innehåll 1 Kom igång... 3 1.1 Om rapportmallen... 3 1.2 Rapportens grundstruktur... 3 1.3 Formatmallar

Läs mer

www.faltbiologerna.se

www.faltbiologerna.se Redigering av www.faltbiologerna.se sammanställt av Magnus Bjelkefelt, november 2011 reviderad oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Logga in................................................... 2 1.1 Var

Läs mer

Allmän it-kunskap. Innehåll

Allmän it-kunskap. Innehåll sförteckning Datorkunskap 2.0 Office 2007, Windows Vista Allmän it-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Gamla datorer...9 Datorns funktion... 10

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Skillnaden mot att jobba som i ett vanligt ordbehandlingsdokument, är att internet tar inte emot textrutor. Det få r man istället ersätta med ramar.

Skillnaden mot att jobba som i ett vanligt ordbehandlingsdokument, är att internet tar inte emot textrutor. Det få r man istället ersätta med ramar. Gör en hemsida Denna övning utgå r frå n att man skapar en affish på internet. Man kan ex. informera om en teaterföreställning, som klassen producerat, eller annat arrangemang. Skillnaden mot att jobba

Läs mer

LATHUND WORD XP/2002 SV/EN

LATHUND WORD XP/2002 SV/EN LATHUND WORD XP/2002 SV/EN RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

Parallella jobb ctrl-z emacs & more README ctrl-z jobs. %

Parallella jobb ctrl-z emacs & more README ctrl-z jobs. %<jobnr> Parallella jobb En av de stora skillnaderna mellan UNIX och t.ex. MS-DOS är att man kan köra flera program samtidigt trots att man bara har ett enda fönster. För att hålla reda på vilka program som är

Läs mer

Som student vid Linköpings Universitet får du tillgång till ett lisam-baserat e-postsystem.

Som student vid Linköpings Universitet får du tillgång till ett lisam-baserat e-postsystem. Datorverktyg vid LiU Denna laboration är tänkt att ge information om några av de grundläggande verktyg som du, som student vid Linköpings Universitet, kan ha nytta av. Det kan vara bra att läsa igenom

Läs mer

Laboration Word. För att dubbelkolla att du fått med allt, använd checklistan som finns på kurshemsidan.

Laboration Word. För att dubbelkolla att du fått med allt, använd checklistan som finns på kurshemsidan. Laboration Word Syfte Syftet med denna laboration är att skapa en dokumentmall som sedan kan användas till framtida arbeten på det Kognitionsvetenskapliga programmet. Med mallar så är all formatering redan

Läs mer

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx 1. Öppna Word 2007 i 97-2003 2. Vilken Explorer har jag 3. Inloggning med Explorer 8 4. Sökväg till sidan 5. Ha två fönster öppna 6. Stilar 7. Storleksändra 8. Inklistring av text 9. Bilder till startsidan

Läs mer

Word Online Version 1.0 Skolkontoret

Word Online Version 1.0 Skolkontoret Word Online Version 1.0 Skolkontoret 1 Innehåll Vad är Word Online?... 3 Arbeta i Word Online... 4 Logga in... 4 Skapa ett Worddokument via OneDrive... 4 Öppna ett redan skapat Worddokument i Word Online...

Läs mer

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Mål Lära sig att skapa och använda ett räkneblad med OpenOffice Calculator Beräkna medelvärde och standardavvikelsen med räknebladet Producera en

Läs mer

Hur man skapa en Wiki.

Hur man skapa en Wiki. Hur man skapa en Wiki. Ordet wiki (i t.e.x Wikipedia) kommer från Hawaiian och betyder snabbt. Kortfattat kan man säga att en wik i är en webbplats där alla enkelt kan publicera och redigera material när

Läs mer

Appen Legimus Användarmanual för Android

Appen Legimus Användarmanual för Android Appen Legimus Användarmanual för Android Innehåll Om Legimus... 2 Logga in... 3 Hitta i appen... 3 Söka och lägga till böcker... 3 Ladda ner en bok... 4 Ladda ner... 4 Läsa böcker... 4 Navigering... 4

Läs mer

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet.

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet. kortkommando Kortkommandon Koppla kortkommandon till menykommandon eller andra element Du kan koppla ett kortkommando till ett kommando, ett makro, ett teckensnitt, en autotextpost, en formatmall eller

Läs mer

Landstinget i Värmland, mars 2012

Landstinget i Värmland, mars 2012 Snabbguide Landstinget i Värmland, mars 2012 Innehållsförteckning Snabbguide till basfunktioner i LISA+... 3 Om LISA+... 3 Att komma igång... 3 Inloggning... 5 Att byta lösenord... 5 Hur görs personsökning?...

Läs mer

Kom igång med Skype (PC)

Kom igång med Skype (PC) Kom igång med Skype (PC) 1. För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer du till sidan där du kan ladda ner Skype

Läs mer

IT-INTRODUKTION. Student. DisCo, Mitt konto, hv.se/student, MyPage, e-post, Office 365. IT-avdelningen

IT-INTRODUKTION. Student. DisCo, Mitt konto, hv.se/student, MyPage, e-post, Office 365. IT-avdelningen IT-INTRODUKTION Student DisCo, Mitt konto, hv.se/student, MyPage, e-post, Office 365 2017 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Skapa innehållsförteckning i WORD. IT-avdelningen

Skapa innehållsförteckning i WORD. IT-avdelningen Skapa innehållsförteckning i WORD IT-avdelningen Skapa innehållsförteckning i Word Detta är en handledning i hur man skapar innehållsförteckning i Word. När man gör innehållsförteckningar kan man göra

Läs mer

PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/

PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/ PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/ Examination http://pimbevis.skolutveckling.se/ Nivå 1 Frågefilm om sökning på internet Inlämningsuppgift - Worddokument med bilder http://www.pim.skolutveckling.se/upload/pimpresentation.ppt

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Preppmaterial för ARON

Preppmaterial för ARON Preppmaterial för ARON DATORSALAR... 3 INLOGGNING OCH HEMKATALOG... 3 SKRIVARE... 3 FILÖVERFÖRING... 3 E-POST... 6 STUDENTPORTALEN... 7 STUDIER... 7 Studiehandbok... 7 LADOK... 7 Tentaanmälan... 7 MINA

Läs mer

E-post. Elektronisk post, e-mail... 2. Två huvudtyper av elektronisk post... 2. Outlook Express... 3. Säkerhetsåtgärder mot datavirus...

E-post. Elektronisk post, e-mail... 2. Två huvudtyper av elektronisk post... 2. Outlook Express... 3. Säkerhetsåtgärder mot datavirus... Sidan 1 av 8 Elektronisk post, e-mail... 2 Två huvudtyper av elektronisk post.... 2 Outlook Express... 3 Säkerhetsåtgärder mot datavirus... 5 Växla identitet... 6 Webmail... 7 Skapa en personlig e-postlåda

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA

Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA 1- Adress till webbplatsen Alla föreningar har tillgång till en webbplats (webbsajt) gratis via förbundet Webbplatsen är en undersida till www.spfpension.fi,

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer