SF1901: SANNOLIKHETSTEORI OCH HYPOTESPRÖVNING. STATISTIK. Tatjana Pavlenko. 13 maj 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SF1901: SANNOLIKHETSTEORI OCH HYPOTESPRÖVNING. STATISTIK. Tatjana Pavlenko. 13 maj 2015"

Transkript

1 SF1901: SANNOLIKHETSTEORI OCH STATISTIK FÖRELÄSNING 13 HYPOTESPRÖVNING. Tatjana Pavlenko 13 maj 2015

2 PLAN FÖR DAGENS FÖRELÄSNING Begrepp inom hypotesprövning (rep.) Tre metoder för att avgöra om H 0 ska förkastas. Styrkefunktionen (Kap. 13.4). Tillämpning på normalfördelning (Kap. 13.6). Användning av normalapproximation (Kap. 13.7).

3 BEGREPP INOM HYPOTESPRÖVNING (REP.). Vi betraktar den allmänna situationen: vi har ett stickprov x = (x 1,..., x n ) som är utfall av s. v. (X 1,..., X n ) från någon fördelning F X (x; θ). Vi vill testa en grundhypotes, eller nollhypotes, om θ: H 0 : θ = θ 0 mot en alternativ hypotes, H 1, som kan vara enkel, H 1 : θ = θ 1, eller sammansatt, t ex H 1 : θ > θ 0. En hypotes av typ H 1 : θ > θ 0 eller H 1 : θ < θ 0 är ensidig, medan H 1 : θ = θ 0 är tvåsidig.

4 BEGREPP INOM HYPOTESPRÖVNING (REP.). För att testa H 0 definierar vi först en test variabel eller teststorhet, t obs = t(x) som är en observation av motsvarande stickprovsvariabel t(x ). Vi kommer också att behöva testets signifikansnivån eller felrisk. Def: Med signifikansnivån, eller felrisken, α för ett test menas α = P(H 0 förkastas) om H 0 är sann. Testet utformas på så sätt att felrisken blit liten. Vanliga nivåer är α = 0.05, α = 0.01, α = Jämför med felrisker vid konfidensintervall konstruktion!

5 TRE METODER FÖR ATT AVGÖRA OM H 0 SKA FÖRKASTAS. Testvariabelmetoden (rep.) Hitta en teststorhet t(x ) och till den ett kritiskt område C. Testet blir då: Om { tobs. C, förkasta H 0 t obs. / C, ej förkasta H 0, där det kritiska området C anpassas så att P(H 0 förkastas) = P(t(X ) C ) = α H 0 är sann och α är testets signifikansnivå som väljs på förhans. Tolkning: Om H 0 förkastas så föreligger det ett signifikant avvikelse från nollhypotesen H 0 på nivån α.

6 TRE METODER FÖR ATT AVGÖRA OM H 0 SKA FÖRKASTAS (FORTS.) Direktmetoden (rep.) Direktmetoden baseras också på testvariabel, med det kritiska området preciseras inte utan man avgör bara vilka värden på testvariabel som tyder på att H 1 är sann, t ex t(x ) C. Det direkta med direktmetoden är att vi räknar ut ett storhet som direkt kan jämföras med felrisken! Metoden går till på följande sätt: 1. Antag att H 0 är sann (dvs att det parametervärde den specificerar är det rätta värde). 2. Räkna under H 0 ut p-värdet = P(teststorhet blir minst lika extremt som observerat). 3. Om p-värde är mindre än α (ofta α = 0.05, 0.01, 0.001) så förkastas H 0 med felrisk α.

7 TRE METODER FÖR ATT AVGÖRA OM H 0 SKA FÖRKASTAS (FORTS.) Direktmetoden. Tolkning: Om p-värde är litet (ofta < än 0.05, 0.01 eller 0.001) så tror vi inte på H 0. p-värde ger alltså ett mått på hur orimlig H 0 är. Beslutsregel: om p-värde < α så förkastas H 0. Detta i termer av testvariabelmetoden betyder att t obs. hamnar i det kririska området C.

8 TRE METODER FÖR ATT AVGÖRA OM H 0 SKA FÖRKASTAS (FORTS.) Konfidensmetoden. Konfidensmetoden går till på följande sätt: 1. Bekäkna ett konfidensintervall I θ för parametern med samma felrisk som önskas för testet, dvs med konfidensgrad 1 α. 2. Förkasta H 0 : θ = θ 0 om θ 0 / I θ. Typen av konfidensintervall som ska beräknas beror på hur den alternativa hypotesen ser ut: om H 1 : θ = θ 0 ska I θ vara tvåsidigt, om H 1 : θ > θ 0 ska I θ vara ensidigt, nedåt begränsat, om H 1 : θ < θ 0 ska I θ vara ensidigt, uppåt begränsat Tolkning: under antagande att H 0 är sann, dvs θ 0 är den sanna parametervärde dvs testnivå är α. P(H 0 förkastas H 0 är sann) = P(t(X ) C ) = P(θ 0 / I θ ) = 1 (1 α) = α,

9 EXEMPEL: RATTONYKTERHET (FORTS. FRÅN FÖRRA FÖRELÄSNING) Gränsen för rattonykterhet är 2. Modell: antag att ett mättning i är en observation av X i = µ + ε i, där µ är den sanna halten, ε i N(0, σ) (ober. för i = 1,..., n) är mätfel där σ antas vara känd, låt σ = För att avgöra om en person är skyldig till rattonykterhet kan man använda följande hypoteser: H 0 : H 1 : µ = 0.2 (oskyldig) µ > 0.2 (skyldig). Vi väljer felrisken, α = 0.001, dvs α = P(förkasta H 0 om H 0 är sann).

10 EXEMPEL: RATTONYKTERHET (FORTS.) Att H 0 förkastas innebär att vi finner enn peron skyldig och om H 0 är sann så är man oskyldig. Felrisk (signifikansnivån) blir alltså P(döma en oskyldig) = Denna händelse inträffar i genomsnitt var tusende gång, dvs vi valde ganska låg felrisk. Tillämpning av de tre metoderna för att avgöra om H 0 ska förkastas i ex om rattonykterhet, på tavlan. Viktig! De tre metoderna för hypotesprövning är ekvivalenta, dvs ger alltid samma resultat. Detta gäller dock endast exakta test, inte alltid approximativa.

11 TVÅ TYP AV FEL VID HYPOTESPRÖVNING. Hur bra ett test skiljer H 0 från H 1? Det finns två olika fel (felslutsatser) som kan inträffa vid hypotesprövning. Det brukar kallas fel av första slaget: att förkasta H 0 trots att H 0 är sann, (typ I-felet, den valda felrisken eller signifikansnivårn, α) fel av andra slaget: att inte förkasta H 0 trots att H 1 är sann, (typ II-felet). Exempel: Test förmåga att förkasta H 0 då den inte är sann, t ex hur stor chans har man att klara sig om man är skyldig med en given promillehalt i exelmpel om rattonykterhet som togs upp? Vi ska i så fall räkna ut P(dömas med alkoholhalten µ) dvs, sannolikhet att dömas om µ är den sanna värde. För detta brukar man ange testets styrka som funktion av parameter µ (allmänt θ).

12 STYRKEFUNKTION. Def. Styrkefunktionen, h(θ), för ett test definieras som h(θ) = P(H 0 förkastas) om θ är det rätta parametersvärde. Ett test är bra om h(θ) är stor för alla θ H 1. och h(θ) är liten för alla θ H 0. Jmf. med felrisk, α, h(θ 0 ) = α. Exempel: studera testets styrkefunktion för rattonykterhet exempel, på tavlan.

13 TILLÄMPNING PÅ NORMALFÖRDELNING: ALLMÄNT Låt x 1,..., x n vara ett slumpmässigt stickprov från N(µ, σ). Vi vill testa H 0 : µ = µ 0 och använder testvariabel metoden. Då är testvariabel { ( x µ0 )/D om σ är känd, D = σ/ n u(x) = ( x µ 0 )/d om σ är okänd, d = s/ n Om H 0 är sann, är dessa kvoter observationer av s.v som är N(0, 1) respektive t(n 1) fördelad och vi får kritisk område C med hjälp av motsvarande λ- och t- kvantiler.

14 TILLÄMPNING PÅ NORMALFÖRDELNING: (FORTS.) Beslutsregel erhålls beroende på utseendet hos den alternativa hypotesen H 1 : (a) Om H 1 : µ = µ 0 (dvs tvåsidig alternativ), så förkastas H 0 om u(x) λ α/2, respektive om u(x) t α/2 (n 1). (b) Om H 1 : µ > µ 0 (dvs ensidig alternativ), så förkastas H 0 om u(x) > λ α, resp. u(x) > t α (n 1). (c) Om H 1 : µ < µ 0 (dvs ensidig alternativ), så förkastas H 0 om u(x) < λ α, resp. u(x) < t α (n 1).

15 ANVÄNDNING AV NORMALAPPROXIMATION. Har man approximativt normafördelad skattatre, dvs θ AsN(θ, D(θ )) då kan man använda testvariabel t(x ) = θ θ 0 D(θ ) om D(θ ) är känd. Om D(θ ) innehåller den parameter vi undersöker i H 0 då ska θ 0, dvs värden från H 0 användas, vilket ger D 0 (θ ) och testvariabeln Annars används t(x ) = θ θ 0 D(θ ). t(x ) = θ θ 0 d(θ ). Kvoten ovan antas ungefär normalfördelad så att man kan utföra ett test på samma sätt som under normalantagande. Viktig! λ-kvantilen används och H 0 förkastas på approximativt nivån α.

MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel, del II

MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel, del II MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel, del II G. Gripenberg Aalto-universitetet 13 februari 2015 G. Gripenberg (Aalto-universitetet) MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och

Läs mer

PÅ UPPDRAG AV REV. 12-0 01-30. Ulf

PÅ UPPDRAG AV REV. 12-0 01-30. Ulf ULF GRANDIN, INSTITUTIONEN FÖR MILJÖANALYS, SLUU PÅ UPPDRAG AV SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY REV. 12-0 03-01-13 01-30 Dataanalys och hypotesprövning förr statistikanvändare Ulf Grandin 2 Förord

Läs mer

Lösningar till övningsuppgifterna

Lösningar till övningsuppgifterna Lösningar till övningsuppgifterna Kapitel 1 1.1 Population: alla väljare. Exemplet är en observationsstudie. 1.2 Populationer: Berlinare med respektive utan lungcancer. Exemplet är en observationsstudie.

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

Marknadens effektivitet vid aktieprisfallet på ex-dagen

Marknadens effektivitet vid aktieprisfallet på ex-dagen Marknadens effektivitet vid aktieprisfallet på ex-dagen Vårterminen 2007 Författare: Handledare: Alexander Lemland Oskar Sinha Hossein Asgharian Sammanfattning Titel: Marknadens effektivitet vid aktieprisfallet

Läs mer

Hare Del II (Metod) kunskap om hur det skulle vara för mig att befinna mig i deras. "reflektionsprincipen" (dock ej av H). Den säger följande: för att

Hare Del II (Metod) kunskap om hur det skulle vara för mig att befinna mig i deras. reflektionsprincipen (dock ej av H). Den säger följande: för att Syftet med denna del är att utveckla och försvara en form av preferensutilitarism, vilken kan identifieras med kritiskt tänkande. Den huvudsakliga framställningen är i kap. 5-6. En senare kort sammanfattning

Läs mer

Mer om reella tal och kontinuitet

Mer om reella tal och kontinuitet Kapitel R Mer om reella tal och kontinuitet I detta kapitel formulerar vi ett av de reella talens grundläggande axiom, axiomet om övre gräns, och studerar några konsekvenser av detta. Med dess hjälp kommer

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? 2 Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

När man använder någon annans text

När man använder någon annans text Kursmaterial om hänvisningar, från kursen FÖ1002 Företagsekonomi A, Handelshögskolan, Örebro universitet, läsåret 2010/11 När man använder någon annans text Citat Ett citat återger exakt originaltexten,

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Om Marknadens Beteende på Ex-Dagen

Om Marknadens Beteende på Ex-Dagen Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Magisteruppsats 10 poäng VT 2006 Om Marknadens Beteende på Ex-Dagen Kan ex-dagseffekten förklaras av skatterelaterad teori? Författare: Martin Berggren

Läs mer

Två uppsatser om förares syn på antisladdsystem

Två uppsatser om förares syn på antisladdsystem VTI notat 29-2008 Utgivningsår 2008 www.vti.se/publikationer Två uppsatser om förares syn på antisladdsystem Antisladdsystem Förarens kunskap om antisladdsystem och hur de påverkas av systemet Jonna Alnervik

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

En familjepizza eller två vanliga pizzor?

En familjepizza eller två vanliga pizzor? En familjepizza eller två vanliga pizzor? Ett arbete med syftet att utreda vilket som är mest ekonomiskt köp, en familjepizza eller två vanliga pizzor Jens Roat Kultima 100 p projektarbete Gislaveds Gymnasium

Läs mer

IUCN:S MANUAL FÖR RÖDLISTNING

IUCN:S MANUAL FÖR RÖDLISTNING Version 2005-02-25 IUCN:S MANUAL FÖR RÖDLISTNING SAMT RIKTLINJER FÖR DESS TILLÄMPNING FÖR RÖDLISTADE ARTER I SVERIGE 2005 Ulf Gärdenfors ArtDatabanken Detta häfte innehåller två olika dokument som ska

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

Fosterdiagnostik - information till gravida

Fosterdiagnostik - information till gravida Fosterdiagnostik - information till gravida I detta häfte hittar du det man behöver veta för att kunna ta ställning till om du vill nyttja vårt erbjudande om fosterdiagnostik eller inte. Fosterdiagnostik

Läs mer

Eulers polyederformel och de platonska kropparna

Eulers polyederformel och de platonska kropparna Eulers polyederformel och de platonska kropparna En polyeder är en kropp i rummet som begränsas av sidoytor som alla är polygoner. Exempel är tetraedern och kuben, men klotet och konen är inte polyedrar.

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

Resistansen i en tråd

Resistansen i en tråd Resistansen i en tråd Inledning Varför finns det trådar av koppar inuti sladdar? Går det inte lika bra med någon annan tråd? Bakgrund Resistans är detsamma som motstånd och alla material har resistans,

Läs mer

Vem får rätt i mål om LSS?

Vem får rätt i mål om LSS? Länsförbundet Rapport 2, 2012 i Stockholms län Om Kontaktperson och Ledsagarservice i Förvaltningsrätten Vem får rätt i mål om LSS? Inledning Länsförbundet FUB har genomfört en analys av hur utfallet av

Läs mer

3.3 for-satsen. Programmering, grundkurs, 8.0 hp, Elektro, KTH, hösten 2010. Föreläsning 3

3.3 for-satsen. Programmering, grundkurs, 8.0 hp, Elektro, KTH, hösten 2010. Föreläsning 3 Föreläsning 3 3.3 for-satsen I programmering talar man om tre sätt på vilket ett programflöde kan vara beskaffat: 1. Saker kan hända efter varandra, i sekvens. 2. Flödet kan innebära att ett val görs,

Läs mer

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning Riktlinje 2004-05-19 Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning Diarienummer KS-2004.4765 Antagna av kommundirektören den 19 maj 2004. Om riktlinjen Riktlinje angående

Läs mer

Frånvaroeffekter på lönen för kvinnor och män. Thomas Andrén SPECIALSTUDIER NR 27, JUNI 2011 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET

Frånvaroeffekter på lönen för kvinnor och män. Thomas Andrén SPECIALSTUDIER NR 27, JUNI 2011 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET Frånvaroeffekter på lönen för kvinnor och män Thomas Andrén SPECIALSTUDIER NR 27, JUNI 2011 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET gör analyser och prognoser över den svenska ekonomin samt

Läs mer

ANDREAS REJBRAND 2007-11-03 Elektromagnetism http://www.rejbrand.se. Coulombs lag och Maxwells första ekvation

ANDREAS REJBRAND 2007-11-03 Elektromagnetism http://www.rejbrand.se. Coulombs lag och Maxwells första ekvation ANDREA REJBRAND 2007-11-03 Elektromagnetism http://www.rejbrand.se oulombs lag och Maxwells första ekvation oulombs lag och Maxwells första ekvation Inledning Två punktladdningar q 1 samt q 2 i rymden

Läs mer

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000 EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH LEARNING STUDY I PRAKTIKEN Författare: Tina Edner E-post: tina.edner@stockholm.se Skola:

Läs mer

Räknefärdighet och finansiell förmåga 1 Preliminära resultat från Finansinspektionens konsumentundersökning 2010

Räknefärdighet och finansiell förmåga 1 Preliminära resultat från Finansinspektionens konsumentundersökning 2010 Räknefärdighet och finansiell förmåga 1 Preliminära resultat från Finansinspektionens konsumentundersökning 2010 Johan Almenberg 2 och Olof Widmark 3 24 januari 2011 Sammanfattning. Vi redogör för några

Läs mer