Innehåll KAPITEL 1 KAPITEL 2. Innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll KAPITEL 1 KAPITEL 2. Innehåll"

Transkript

1 Innehåll Innehåll i KAPITEL 1 Använda handboken Specialtet Särskilda meddelanden Hitta hjälp Ordlista Sakregister Service- och Support-handboken Felsökning För mer information Synpunkter på handboken KAPITEL 2 Starta och stänga av Internet-datorn Starta Internet-datorn Återställa från ett låst program Återställa från ett låst system Stänga av Internet-datorn Stänga av Internet-datorn via Start-menyn i Microsoft Windows Stänga av Internet-datorn med strömknappen Återställa efter strömavbrott Strömspikar och strömsvikt Använda spänningsavledare Starta om datorn efter ett strömavbrott Åskväder

2 ii Innehåll KAPITEL 3 Spara ström med sömnläge och strömsparfunktioner Komma åt Microsoft Windows strömsparfunktioner Ställa in strömscheman Skapa ett personligt strömschema Lysdioder för ström Lysdioden för ström Lysdioden för hårddisk Använda strömknappen Sömnläge Sätta datorn i sömnläge via Windows Start-meny Sätta datorn i sömnläge med sömnknappen Väcka upp datorn KAPITEL 4 Funktioner på din Internet-persondator Använda rullningsmusen (finns endast på vissa modeller) Standardmusfunktioner Rulla och zooma med musen Välja alternativ för rullningsmus Använda CyberJump och HyperJump CyberJump-funktioner HyperJump-funktioner Lagringsenheter Använda diskettenheten Hårddiskens storlek CD- eller DVD-enhet (finns på vissa modeller) Sätta i skivor i en magasinladdad enhet Sätta i skivor i en skivladdad enhet Spela ljud-cd-skivor

3 Innehåll iii KAPITEL 5 Spela en bild-cd Använda DVD-spelaren (finns endast på vissa modeller) Använda en regionanpassad DVD-skiva Regioninställning Ändra regioninställning Spelinställningar Visningsalternativ Visa och dölja fönstret med DVD-spelarens kontrollpanel Förstora och förminska bilden Dölja aktivitetsfältet Kontrollknappar på skärmen Använda zip-enheten (finns endast på vissa modeller) Arbeta med Iomega-verktyg Sätta i och ta ut en zip-skiva Skydda information Installera program på zip-enheten Zip-enheten i sömnläge Introduktion till Microsoft Windows Få hjälp Windows Hjälp Köra Microsoft Windows (tillgängligt på vissa modeller) Microsoft Windows börjar här (tillgängligt på vissa modeller) Anpassa Windows skrivbord Ordna ikoner Välja bakgrund Aktivera en skärmsläckare Skapa genvägar Använda tillbehören i Microsoft Windows

4 iv Innehåll KAPITEL 6 Filunderhåll Söka efter filer Skapa nya mappar Ta bort filer och mappar Installera ytterligare program Installera program från en CD eller diskett Installera en nedladdad programfil Identifiera och ta bort datorvirus Använda McAfee antivirusprogram Söka efter virus Skapa en Antivirus nöddiskett Använda en nöddiskett Hålla antivirusprogrammet aktuellt KAPITEL 7 Om modemet Prestandafunktioner Ansluta 56K V.90-modemet Identifiera modemet kbit/s ITU V.90-standard Om punkt-till-punktanslutningar Få den senaste informationen om modem KAPITEL 8 Surfa på Internet Internet-adresser (URL) World Wide Web Välja Internet-leverantör...8-2

5 Innehåll v KAPITEL 9 Använda en webbläsare Microsoft Internet Eplorer Surfatips Starta en sökmotor Använda en sökmotor Ansluta Internet-datorn till ett nätverk (endast på vissa modeller) Installera ett nätverk Hårdvarukrav Hårdvaruinstallation Installera nätverksprotokollet Dela mappar Filsäkerhet Skapa en delad mapp Dela en mapp Ansluta en nätverksenhet Dela skrivare Installera skrivardelning Ansluta till en delad skrivare Avaktivera skrivardelning KAPITEL 10 Underhålla din Internet-persondator Rengöra din Internet-persondator Ytterhöljen Tangentbord

6 vi Innehåll KAPITEL 11 Bildskärm Mus Använda funktioner för systemunderhåll (endast på vissa modeller) Säkerhetskopieraditt system med SystemSave (endast på vissa modeller) Godkänd utrustning Regler i Europa Godkända telefonnätverk Meddelanden för BABT-användare i Storbritannien (SupraEpress 56i Pro Global Modem - Desktop Products Only) Telephone Network Connection Auto Dialing with the Modem Användarinstruktioner i överensstämmelse med svenska krav Uppringningskod P och T Säkerhet Batterier Nätsladdar Laserutrustning CDRH-regler Använda datorn Regler i Tyskland Bärbara produkter - ergonomianmärkning för Tyskland Hitta märketiketterna Energianpassning Ordlista Sakregister

7 Kapitel 1 Använda handboken Använda handboken 1-1 Ta dig tid att läsa igenom teten och de meddelanden som finns i den här handboken. Specialtet I eemplen nedan förklaras den specialformaterade tet som används i handboken. Namn på tangenter på tangetbordet anges i fetstil: Home, End, Backsteg, Tab Tangenter som ska tryckas ned samtidigt för att utföra något skrivs samman med ett plus (+) mellan tangenternas namn: Ctrl+Home Enheter anges med versaler: enhet C Namn på mappar anges med en inledande versal: Favoriter Filnamn anges i kursiv stil med en inledande versal: Setup.ee Kommandoradsinformation skriv med gemener i fetstil: a:\install Namn på ikoner skrivs i fetstil följt av en bild av ikonen: Ikonen Den här datorn G Menyalternativ skrivs i fetstil: Program, Tillbehör

8 1-2 Använda handboken Särskilda meddelanden Följande ord och symboler har en särskild innebörd i den här handboken: * TIPS! + OBS! ` SE a VARNING! Nyttiga tips som gör det enklare och snabbare att använda datorn. Viktig information som rör handhavandet av din Internet-dator. UPP! Om dessa anvisningar inte följs kan det resultera i skador på utrustningen eller i att data går förlorade. Om dessa anvisningar inte följs kan det innebära livsfara eller risk för personskador. Hitta hjälp Compaq förser dig med ett flertal resurser som hjälp för att lära dig om din Internet-dator. Ordlista Datatermer som du kanske inte känner till förklaras i ordlistan i referenshandboken. Sakregister Sakregistret i handböckerna och manualerna är en omfattande lista över områden som behandlas i den här handboken.

9 Service- och Support-handboken Använda handboken 1-3 Din Internet-dator är utrustad med flera nyttiga program som kan vara till hjälp när du behöver identifiera och lösa vanligt förekommande datorproblem. Du kan få information om dessa program i Service- och Support-handboken. Om du behöver ytterligare teknisk support kan du besöka Compaqs webbplats på: Telefonnummer till Compaq Teknisk support finns i fabriksgarantin som följde med din dator. + OBS! Innan du ringer till Teknisk support måste du ta fram datorns modell- och serienummer. Skriv ned datorns modell- och serienummer nedan så att du alltid har dem lättillgängliga när du behöver dem. Modell- och serienummer Inköpsdatum Inköpsställe Datorns modellnummer Datorns serienummer Skärmens modellnummer Skärmens serienummer Felsökning Felsökningsavsnittet visar hur du kan åtgärda många vanliga typer av datorfel. Avsnittet om felsökning finns i funktionshandboken som följde med din dator. För mer information För att få den senaste informationen om det som tas upp i denna funktionshandbok kan du besöka Compaqs webbplats på

10 1-4 Använda handboken Synpunkter på handboken Compaq Computer Corporation välkomnar synpunkter på denna handbok och förslag på hur den kan förbättras. Dessa bör skrivas på engelska. Skicka dessa till följande adress: Compaq Computer EMEA B.V. Consumer Product Marketing Einsteinring Dornach Germany Eller e-post: + OBS! Denna adress är enbart avsedd för synpunkter och förslag. Du kan inte få teknisk support genom denna adress.

11 Kapitel 2 Starta och stänga av Internet-datorn Starta och stänga av Internet-persondatorn 2-1 Strömknappen på Presario Internet-datorn sitter på datorns framsida. Strömknapp och statusindikering Starta Internet-datorn Du startar datorn genom att trycka på strömknappen 1 på datorns framsida. Lysdioden för ström 3 lyser med grönt sken som visar att datorn är påslagen. Lysdioden för enheten 2 lyser när enheten är aktiv. + OBS! Med sömnknappen på Compaq Internet-tangentbordet sätter du datorn i sömnläge och aktiverar den igen. Du kan inte använda sömnknappen för att starta eller stänga av datorn.

12 2-2 Starta och stänga av Internet-persondatorn Återställa från ett låst program Gör så här om du vill stänga ett program som har slutat svara: 1. 7U\FNSnCtrl+Alt+Delete'nYLVDVI QVWUHW6WlQJSURJUDP 2. 0DUNHUDQDPQHWSnSURJUDPPHWVRPLQWHVYDUDU 3..OLFNDSn$YVOXWDDNWLYLWHW'HWYLVDVHWWPHGGHODQGHRPDWWGXE UVWlQJD SURJUDPPHW 4..OLFNDSn$YVOXWDDNWLYLWHW + OBS! Gör det till en vana att spara ofta. Allt arbete som inte har sparats kan gå förlorat om datorn eller ett program låser sig. Återställa från ett låst system Gör så här om datorn slutar att svara på musklickningar eller om det inte händer något när du trycker på tangenterna på tangentbordet: 1. 6WlQJDYGDWRUQJHQRPDWWKnOODVWU PNQDSSHQLQWU\FNWLVHNXQGHU 2. 7U\FNHQJnQJWLOOSnVWU PNQDSSHQI UDWWVWDUWDGDWRUQ ScanDisk, som är ett verktyg som ingår i Microsoft Windows, körs automatiskt. ScanDisk upptäcker om den felaktiga avstängningen har orsakat fel på hårddisken. Det kan uppstå fel i alla filer inte kunde stängas på rätt sätt innan datorn stängdes av. Om inte några fel påträffas startas datorn om. Om ScanDisk påträffar fel bör du följa instruktionerna på skärmen för att starta om datorn. Allt arbete som du inte har sparat innan systemet låste sig kan ha gått förlorat.

13 Stänga av Internet-datorn Starta och stänga av Internet-persondatorn 2-3 För att skydda informationen på datorn bör du spara och stänga alla filer och avsluta alla program innan du stänger av Internet-datorn. ` SE UPP! Om du trycker på strömknappen i 4 sekunder stängs datorn av helt utan att Microsoft Windows avslutas på rätt sätt. Du bör bara använda den här funktionen om du måste starta om datorn efter att systemet har låst sig. Du får inget meddelande om att spara öppna filer, och allt arbete som du inte har sparat går förlorat. Stänga av Internet-datorn via Start-menyn i Microsoft Windows Du kan stänga av Internet-datorn genom att trycka på ström-knappen eller använda Start-menyn i Microsoft Windows. Gör så här om du vill stänga av Internet-datorn: 1. 6SDUDRFKVWlQJDOOD SSQDILOHU 2. $YVOXWDDOODSURJUDP 3. *nwloo:lqgrzvdnwlylwhwvilownolfndsn6wduwnqdsshqrfknolfndgluhiwhusn $YVOXWD 4..OLFNDSn6WlQJDDYGDWRUQ 5..OLFNDSn2. Stra därefter slocknar lysdioden för ström, vilket innebär att datorn är avstängd. Du startar datorn igen genom att trycka på strömknappen.

14 2-4 Starta och stänga av Internet-persondatorn Stänga av Internet-datorn med strömknappen Gör så här om du vill stänga av Internet-datorn: 1. 6SDUDRFKVWlQJDOOD SSQDILOHU 2. $YVOXWDDOODSURJUDP 3. 7U\FNSnVWU PNQDSSHQ Om du av misstag har lämnat filer öppna, uppmanas du att spara ditt arbete. När du har sparat de öppna filerna stängs datorn av automatiskt. Stra därefter slocknar lysdioden för ström, vilket innebär att datorn är avstängd. Du startar datorn igen genom att trycka på strömknappen. Återställa efter strömavbrott Ett strömavbrott kan medföra att Internet-datorn stängs av automatiskt. Det kan leda till att data går förlorade, eftersom alla filer och program inte stängs på rätt sätt. Du bör därför göra det till en vana att spara ditt arbete ofta, så att informationen bevaras. Strömavbrottet kan bero på något av följande: Elektriciteten har stängts av tillfälligt. Nätsladden har dragits ur uttaget av misstag. Strömspikar och strömsvikt Om det uppstår strömspikar eller strömsvikt kan bildskärmen och statusindikeringen börja blinka, och datorn kanske startas om automatiskt. Om systemet stängs av på felaktigt sätt startas verktyget ScanDisk, som ingår i Microsoft Windows, automatiskt så fort strömmen kommer tillbaka till datorn. ScanDisk kontrollerar om den felaktiga avstängningen medförde några fel på hårddisken. Felen kan inträffa om alla filer inte stängdes på rätt sätt innan systemet stängdes av. Om inte några fel påträffas startas datorn om. Om ScanDisk påträffar fel bör du följa instruktionerna på skärmen för att starta om datorn. Allt arbete som inte sparades innan systemet låste sig kan ha gått förlorat.

15 Använda spänningsavledare Starta och stänga av Internet-persondatorn 2-5 Du kan skydda datorn från skador som kan uppkomma vid strömspikar eller strömsvikt genom att använda eempelvis en spänningsavledare eller avbrottsfri kraft (UPS). Starta om datorn efter ett strömavbrott Om det inträffar ett strömavbrott eller om du av misstag råkar dra ur nätsladden medan datorn är påslagen, bör du stänga av datorn tills alla normala förhållanden är återställda igen. Nästa gång du startar datorn kan det hända att ScanDisk kontrollerar hårddisken som ett resultat av den felaktiga avstängningen. Åskväder Om du vet att området kommer att drabbas av åskväder kan det vara klokt att se till att Internet-datorn är avstängd. Du bör koppla ur modemlinjen från telefonjacket och ta bort datorns nätsladdar från eluttagen.

16 2-6 Starta och stänga av Internet-persondatorn

17 Kapitel 3 Spara ström med sömnläge och strömsparfunktioner 3-1 Spara ström med sömnläge och strömsparfunktioner Microsoft Windows är utrustat med strömsparfunktioner med vilka du kan minska datorns strömförbrukning. Du kan ställa in strömsparfunktionerna så att vissa enheter stängs av efter en bestämd tidsperiod av inaktivitet. Komma åt Microsoft Windows strömsparfunktioner Så här kommer du åt strömsparfunktionerna i Microsoft Windows: 1. Gå till Windows Aktivitetsfält, klicka på Start, peka på Inställningar och klicka på Kontrollpanelen. 2. Dubbelklicka på ikonen Energisparfunktioner. Fönstret Egenskaper för Energisparfunktioner visas. Ställa in strömscheman Du kan ställa in följande strömscheman: Strömscheman för Microsoft Windows Förinställt schema Försätt i vänteläge Stäng av bildskärm Hem- eller kontorsdator Stäng av hårddiskarna Efter 20 min Efter 15 min Efter 30 min Bärbar dator Efter 20 min Efter 15 min Efter 30 min Alltid på Aldrig Efter 15 min Efter 1 timme Din Presario Internet-dator är inställd på Hem- eller kontorsdator. När den angivna tiden har förflutit försätts datorn i sömnläge. Komponenter som är i sömnläge återgår snabbt till fullständigt aktivt läge när en systemaktivitet upptäcks.

18 3-2 Spara ström med sömnläge och strömsparfunktioner Skapa ett personligt strömschema Om du inte tycker att de förinställda strömsparinställningarna passar för dina arbetsrutiner kan du skapa ett personligt strömschema. Om du vill skapa ett personligt strömschema gör du på följande sätt: 1. Klicka på Start i Windows Aktivitetsfält och peka på Inställningar. Klicka sedan på Kontrollpanelen. 2. Klicka på ikonen Energisparfunktioner. + OBS! Om Internet-datorn är ansluten till ett nätverk bör du ställa in energischemat på Alltid på. Detta förhindrar att Internet-datorn försätts i sömnläge och på så sätt bryter nätverksanslutningen. 3. I fönstret Egenskaper för Energisparfunktioner gör du följande: a. Kontrollera att strömschemat för Hem- eller kontorsdator är markerat. b. Klicka på nedpilen bredvid Försätt i vänteläge och ange efter hur lång tid datorn ska gå ned i sömnläge. c. Klicka på nedpilen bredvid Stäng av bildskärm och ange efter hur lång tid bildskärmen ska gå ned i sömnläge. d. Klicka på nedpilen bredvid Stäng av hårddiskarna och ange efter hur lång tid hårddisken ska gå ned i sömnläge. 4. Klicka på Spara som... och skriv ett namn på ditt personliga strömschema. 5. Klicka på OK. Ditt personliga strömschema är nu aktiverat.

19 Lysdioder för ström Spara ström med sömnläge och strömsparfunktioner 3-3 Lysdioderna på framsidan av Internet-datorn visar datorns tillstånd. Lysdioden för ström bredvid sol -ikonen anger det aktuella strömtillståndet. Lysdioden bredvid hårddisk -ikonen lyser när hårddisken är aktiv. Strömknapp och lysdioder Lysdioden för ström Lysdioden för ström lyser grön, gul eller lyser inte alls. Grön anger att datorn är i aktivt läge. Gul anger att datorn är i sömnläge. Inget ljus alls anger att datorn är avstängd. Lysdioden för hårddisk Lysdioden för hårddisk lyser grön när hårddisken är aktiv.

20 3-4 Spara ström med sömnläge och strömsparfunktioner Använda strömknappen När du trycker på strömknappen kan du utföra följande uppgifter: Starta datorn. Väcka upp datorn ur sömnläge. Stänga av datorn. Stänga av datorn fullständigt om du trycker på den i mer än 4 sekunder. ` SE UPP! Om du trycker på strömknappen i 4 sekunder stängs datorn av fullständigt utan att Microsoft Windows avslutas på rätt sätt. Du bör bara använda den här funktionen om du måste starta om datorn efter att systemet har låst sig. Du får inte något meddelande om att spara öppna filer, och allt arbete som du inte har sparat går förlorat. Det är mycket viktigt att du sparar alla data innan datorn försätts i sömnläge. Data som inte sparats kan gå förlorade om något av följande inträffar: Datorn stängs av när den är i sömnläge. Strömavbrott då datorn är i sömnläge. ` SE UPP! Information som inte har sparats kommer att gå förlorad om du stänger av datorn eller om strömmen försvinner innan datorn väcks upp ur sömnläge. Sömnläge Sömnläge är ett lågenergiläge som minskar datorns strömförbrukning när den inte används aktivt av dig. Energisparfunktionerna sätter automatiskt din Internetpersondator i sömnläge när en i förväg angiven tidsperiod går ut. Du kan även aktivera sömnläge manuellt på något av följande sätt: + OBS! Sömnknappen på din Presario kan endast användas för att sätta datorn i sömnläge. Du kan inte starta eller stänga av datorn genom att trycka på den.

21 Spara ström med sömnläge och strömsparfunktioner 3-5 Sätta datorn i sömnläge via Windows Start-meny Så här sätter du datorn i sömnläge via Windows Start-meny: 1. Spara allt arbete och avsluta alla program. 2. I Windows Aktivitetsfält klickar du på Start och klickar sedan på Avsluta. 3. Klicka på Försätta datorn i vänteläge. 4. Klicka på OK. Lysdioden blir gul, vilket innebär att datorn är i sömnläge. Sätta datorn i sömnläge med sömnknappen Du kan sätta datorn i sömnläge med sömnknappen 1 på Internet-tangentbordet från Compaq. Väcka upp datorn Om du vill väcka upp datorn ur sömnläge trycker du på strömknappen på datorns framsida eller på sömnknappen på Internet-tangentbordet från Compaq. Lysdioden för ström på datorn blir grön, vilket innebär att systemet är aktivt.

22 3-6 Spara ström med sömnläge och strömsparfunktioner

23 Kapitel 4 Funktioner på din Internet-persondator Funktioner på din Internet-persondator 4-1 Använda rullningsmusen (finns endast på vissa modeller) Rullningsmusen liknar en vanlig datormus bortsett från att den har ett litet hjul mellan de två musknapparna. Med detta hjul kan du rulla genom de flesta dokument eller fönster utan att använda rullningslisten. Rullningsmus + OBS! Din mus kan skilja sig något från den som visas.

24 4-2 Funktioner på din Internet-persondator Standardmusfunktioner Rullningsmusen har alla musens standardfunktioner samt de unika rullningsfunktionerna. Följande grundläggande mustekniker används med musen: Tangent/knapp Klicka Dubbelklicka Dra och släpp Funktionalitet Trycka ned och släppa upp vänster musknapp en gång. Trycka ned och släppa upp vänster musknapp två gånger i snabb följd. Om du dubbelklickar för långsamt, uppfattar datorn det som enkelklick. För grafik: 1. Placera markören över grafiken. 2. Håll ned vänster musknapp medan du drar grafiken till den nya platsen. 3. Släpp upp knappen. För tet: 1. Peka på teten. 2. Placera markören över den markerade teten. 3. Håll ned vänster musknapp medan du drar teten till den nya platsen. 4. Släpp upp knappen. På menyer: Peka på menyalternativet och klicka. Välja/markera Högerklicka I de flesta program: Peka på början av det valda objektet, håll ned vänster musknapp och flytta markören till slutet av objektet. Släpp upp musknappen. Klicka med höger musknapp en gång för att visa en sammanhangsberoende meny med kortkommandon.

25 Rulla och zooma med musen Funktioner på din Internet-persondator 4-3 Förutom de vanliga musfunktionerna har rullningsmusen förmågan att flytta åt höger, åt vänster och diagonalt. Tangent/knapp Automatisk rullning Hjulrullning Zooma Beskrivning 1. Öppna ett program och tryck ned den mittersta musknappen (hjulet) som har funktionen automatisk rullning. 2. Flytta musen en gång i riktningen du vill rulla (vertikalt, horisontellt eller diagonalt). Ju längre du flyttar musen från utgångspunkten desto snabbare rullar den. 3. Du stoppar den automatiska rullningen genom att trycka på en musknapp. Du rullar uppåt genom att snurra hjulet framåt. Du rullar nedåt genom att snurra hjulet bakåt. 1. Placera muspekaren i ett program. 2. Håll ned Ctrl-tangenten på tangentbordet. 3. Du zoomar in genom att snurra hjulet framåt. 4. Du zoomar ut genom att snurra hjulet bakåt.

26 4-4 Funktioner på din Internet-persondator Välja alternativ för rullningsmus Du kan välja olika funktioner för inställning av musen, tilldela knapparna olika funktioner och styra markörens rörelser. Om du vill komma åt Egenskaper för Rullningsmus gör du på följande sätt: 1..OLFNDSn6WDUW 2. 9lOM,QVWlOOQLQJDURFKNOLFNDVHGDQSn.RQWUROOSDQHOHQ 3. 'XEEHONOLFNDSnLNRQHQ0XVZ 4.,I QVWUHW(JHQVNDSHUI U0XVYlOMHUGX QVNDGHLQVWlOOQLQJDU,QVWlOOQLQJDUQD lui OMDQGH Fliken Snabbinstallation visar funktioner för knappar och rullningshjul. Fliken Pekare visar olika scheman som kan användas för pekaren. På fliken Knappar kan du ändra funktioner för knappar och rullningshjul. Klicka på Alternativ för att ändra musknapparnas funktioner. Mer information får du om du klickar på Hjälp. På fliken Rörelse ställer du in pekarhastighet och -acceleration. Du kan även aktivera Smart Moves och skapa pekarspår. På fliken Orientering kan du ställa in musen för en ny placering (eempelvis i en ny vinkel). På fliken Enheter lägger du till en annan mus eller enhet som du vill använda som mus. På fliken Enheter kan du installera musen.

27 Använda CyberJump och HyperJump Funktioner på din Internet-persondator 4-5 CyberJump- och HyperJump-funktionerna kombinerar uppgifter som du utför ofta till ett bekvämt rutnät. CyberJump används i ett Internet-fönster medan HyperJump används i dina dokument. Innan du kan använda denna funktion måste du tilldela en av funktionerna, eller båda, en musknapp. Du kan låta den vänstra, den högra eller den mittersta musknappen (hjulet) fungera som CyberJump eller HyperJump. Om du vill tilldela en musknapp eller hjulet CyberJump- eller HyperJumpfunktionen gör du på följande sätt: 1..OLFNDSn6WDUW 2. 9lOM,QVWlOOQLQJDURFKNOLFNDVHGDQSn.RQWUROOSDQHOHQ 3. 'XEEHONOLFNDSnLNRQHQ0XVZ 4. 9lOMIOLNHQ.QDSSDU 5..OLFNDSnNQDSSHQ$OWHUQDWLYWLOOGHODVHGDQ&\EHU-XPSHOOHU+\SHU-XPS WLOOlPSOLJNQDSSSnUXOOQLQJVPXVHQLPHQ\HUQDRFKNOLFNDSn2. 6. gssqdhwwgrnxphqw 7. 7U\FNQHGGHQWLOOGHODGHNQDSSHQVnYLVDV&\EHU-XPSHOOHU+\SHU-XPS UXWQlWHW 8. )O\WWDPDUN UHQWLOOHQLNRQLUXWQlWHWRFKNOLFNDSnGHQI UDWWXWI UDHWW NRPPDQGR Om du vill dubbelklicka med knappen som tilldelats CyberJump- eller HyperJumpfunktion gör du på följande sätt: 1..OLFNDSn6WDUW 2. 9lOM,QVWlOOQLQJDURFKNOLFNDVHGDQSn.RQWUROOSDQHOHQ 3. 'XEEHONOLFNDSnLNRQHQ0XVZ 4. 9lOMIOLNHQ.QDSSDU 5..OLFNDSnNQDSSHQ$OWHUQDWLYYlOMIOLNHQ&\EHU-XPSHOOHU+\SHU-XPSRFK PDUNHUDGXEEHONOLFN 6. 7U\FNQHGRFKVOlSSXSSNQDSSHQVQDEEWQlUGXDQYlQGHUIXQNWLRQHQ GXEEHONOLFN

28 4-6 Funktioner på din Internet-persondator CyberJump-funktioner CyberJump-funktioner förklaras i följande illustration och tabell. CyberJump-funktioner Nr. Komponenter 1 Meny aktiverar CyberMenyn. 2 Gå till bokmärke visar fönstret Bokmärke. 3 Lägg till bokmärke lägger till den aktuella sidan i fönstret Bokmärke. 4 Bakåt återgår till föregående sida. 5 Vertikal rullning hoppar till den vertikala rullningslisten. 6 Start aktiverar Windows Start-meny. 7 Horisontell rullning hoppar till den horisontella rullningslisten. 8 Stopp återgår till föregående sida.

29 HyperJump-funktioner Funktioner på din Internet-persondator 4-7 HyperJump-funktioner förklaras i följande illustration och tabell. HyperJump-funktioner Nr. Komponenter 1 Meny aktiverar HyperMenyn. 2 Minimera minskar storleken på fönstret. 3 Stäng stänger fönstret. 4 Bakåt återgår till det senast aktiva fönstret. 5 Vertikal rullning hoppar till den vertikala rullningslisten. 6 Start aktiverar Windows Start-meny. 7 Horisontell rullning hoppar till den horisontella rullningslisten. 8 Ändra storlek ändrar storlek på fönstret.

30 4-8 Funktioner på din Internet-persondator Lagringsenheter Diskettenheten, hårddisken, CD-, DVD-, CD-RW- och zip-enheterna betecknas med bokstäver och ikoner. Så här får du reda på enhetsbeteckningarna: 1. )UnQ:LQGRZVVNULYERUGGXEEHONOLFNDUGXSnLNRQHQ'HQKlUGDWRUQM'H ROLNDHQKHWHUQDVLNRQHUYLVDVLI QVWUHW'HQKlUGDWRUQ(QKHWHUQDVERNVWlYHU VWnUEUHGYLGPRWVYDUDQGHLNRQ 2. $QYlQGLNRQHUQDQHGDQI UDWWLGHQWLILHUDGHQDNWXHOODHQKHWHQ H Enhet Diskettenhet ž Enhet CD/DVD/CD-RW-enhet Q Enhet Hårddisk N Enhet Zip-enhet + OBS! CD-, DVD-, CD-RW- och zip-enheten finns bara på vissa modeller. Använda diskettenheten När du ska sätta in en diskett i diskettenheten håller du disketten med etiketten uppåt. Pilen ska peka mot diskettenheten. Tryck sedan varsamt in disketten i enheten. När du ska ta ut disketten trycker du på Utmatningsknappen på diskettenheten. ` SE UPP! Om du tar ut en diskett medan enheten läser av eller skriver till den kan disketten eller informationen som lagras på den skadas. Vänta tills diskettenheten har läst eller skrivit färdigt innan du tar ut disketten.

31 Hårddiskens storlek Funktioner på din Internet-persondator 4-9 Om du vill ta reda på hårddiskens storlek gör du på följande sätt: 1. )UnQ:LQGRZVVNULYERUGGXEEHONOLFNDUGXSnLNRQHQ'HQKlUGDWRUQM 2.,I QVWUHW'HQKlUGDWRUQK JHUNOLFNDUGXSnLNRQHQI U+nUGGLVNHQQ 3..OLFNDSnPHQ\DOWHUQDWLYHW(JHQVNDSHU+nUGGLVNHQVVWRUOHNKLWWDUGXXQGHU IOLNHQ$OOPlQW CD- eller DVD-enhet (finns på vissa modeller) En DVD-skiva (Digital Versatile Disc) liknar en CD-skiva. En DVD-skiva innehåller emellertid ca. 28 gånger mer information än en bild-cd-skiva. Om datorn har en CD-DVD-enhet kan du använda den för att spela upp ljud- eller bild- CD-skivor eller DVD-skivor. Sätta i skivor i en magasinladdad enhet Om datorn har en magasinladdad CD-DVD-enhet gör du på följande sätt: 1. 1lUGXVNDVlWWDLHQVNLYDLHQKHWHQWU\FNHUGXSn,QXWPDWQLQJVNQDSSHQ VRPVLWWHUSnHQKHWHQVIUDPVLGD'HWILQQVlYHQHQNQDSSVRPVW\UGHQQD IXQNWLRQSn,QWHUQHW'LUHNWWDQJHQWERUGHW 2. /\IWI UVLNWLJWXSSVNLYDQXUIRGUDOHWJHQRPDWWKnOODGHQLPLWWKnOHWRFK \WWHUNDQWHUQD8QGYLNDWWYLGU UDGHVV\WRU 3. 3ODFHUDVNLYDQPHGHWLNHWWHQXSSnWRPGHWLQWHlUHQGXEEHOVLGLJ'9'VNLYDL GHQUXQGDI UGMXSQLQJHQLPDJDVLQHW2PPDJDVLQHWKDUVW GWDSSDUVNMXWHUGX I UVLNWLJWLQVNLYDQXQGHUWDSSDUQDVnDWWGHQVLWWHURUGHQWOLJWSnSODWV 4. 7U\FNSn,QXWPDWQLQJVNQDSSHQ LJHQVnVWlQJVHQKHWHQ Om du vill ta ut en skiva ur CD-DVD-enheten trycker du på In-/utmatningsknappen på enheten eller på Internet Direkt-tangentbordet.

32 4-10 Funktioner på din Internet-persondator Sätta i skivor i en skivladdad enhet Om datorn har en skivladdad CD-/DVD-enhet gör du på följande sätt: 1. /\IWI UVLNWLJWXSSVNLYDQXUIRGUDOHWJHQRPDWWKnOODGHQLPLWWKnOHWRFK \WWHUNDQWHUQD8QGYLNDWWYLGU UDGHVV\WRU 2. 6lWWLVNLYDQPHGHWLNHWWHQXSSnWRPGHWLQWHlUHQGXEEHOVLGLJ'9'VNLYDL SSQLQJHQ Om du vill ta ut en skiva från CD-/DVD-enheten trycker du på In-/utmatningsknappen på enhetens framsida. Det finns även en knapp som styr denna funktion på Internet Direkt-tangentbordet. + OBS! Om du ska ta ut en skiva manuellt från en magasinladdad CD-/DVD-enhet för du försiktigt in ena änden av ett uträtat gem i hålet under enheten. Detta bör göras medan datorn är på. Ta ut en skiva manuellt från CD-/DVD-spelaren

33 Spela ljud-cd-skivor Funktioner på din Internet-persondator 4-11 Om du ska spela en själv-startande ljud-cd-skiva behöver du bara sätta i skivan i CD-/DVD-enheten. Efter några sekunder startas skivan automatiskt. Om du ska spela en icke själv-startande ljud-cd-skiva trycker du på knappen Spela upp på Internet Direkt-tangentbordet eller gör på följande sätt: 1..OLFNDSn6WDUWNQDSSHQIUnQDNWLYLWHWVIlOWHWL:LQGRZV 2. 3HNDI UVWSn3URJUDPSn6WDUWPHQ\QVHGDQSn7LOOEHK URFKVOXWOLJHQSn 8QGHUKnOOQLQJ 3..OLFNDSn&'VSHODUH) QVWUHW&'VSHODUHYLVDV 4..OLFNDSnNQDSSHQ6SHODXSS&'VNLYDQVWDUWDV Klicka på Stoppknappen om du vill avbryta uppspelningen av CD-skivan. Om du vill ta ut en skiva ur CD-enheten klickar du på In-/utmatningsknappen.

34 4-12 Funktioner på din Internet-persondator Spela en bild-cd Om du vill att en bild-cd ska spelas upp automatiskt behöver du bara sätta i CD-skivan i CD-/DVD-enheten, så startas den. Om du vill spela en bild-cd manuellt gör du på följande sätt: 1..OLFNDSn6WDUWIUnQDNWLYLWHWVIlOWHWL:LQGRZV 2. 9lOM3URJUDP7LOOEHK UVHGDQ8QGHUKnOOQLQJRFKVOXWOLJHQ0HGLDVSHODUHQ 0HGLDVSHODUHQ SSQDV 3. 9lOM(QKHWRFKVHGDQ$FWLYH0RYLHSnPHQ\Q 4. *nwloo9lom&'vnlyd 5. 'XEEHONOLFNDSnLNRQHQI U&'HQKHWHQž(QOLVWD YHUILOHURFKPDSSDU YLVDV&'ILOPHUODJUDVRIWDVWLHWWILOIRUPDWVRPE UMDUPHGERNVWlYHUQD 03(* 6. 'XEEHONOLFNDSnPDSSHQVRPLQQHKnOOHU&'ILOPILOHUQD 7. 9lOMHQILOPRFKNOLFNDSngSSQD'n SSQDVHWWYLVQLQJVI QVWHUI UILOPHQ 8..OLFNDSn6SHODXSSLI QVWUHWVnVWDUWDVILOPHQ + OBS! Det kan ta en stund för CD-/DVD-enheten att läsa skivan när du trycker på någon av knapparna Spela upp, Paus, Nästa spår, och Föregående spår.

35 Funktioner på din Internet-persondator 4-13 Använda DVD-spelaren (finns endast på vissa modeller) Fönstret Compaq DVD-spelare Om du vill starta DVD-spelar-programmet dubbelklickar du på ikonen för DVDspelaren på Windows skrivbord. Du kan även göra på följande sätt: 1..OLFNDSn6WDUWIUnQDNWLYLWHWVIlOWHWL:LQGRZV 2. 3HNDSn3URJUDP9lOM&RPSDT'9'([SUHVV 3..OLFNDSn&RPSDT'9'VSHODUHQ + OBS! Stäng övriga program i bakgrunden när du spelar en DVD-skiva så får du bästa möjligta uppspelningskvalitet.

Bärbar Internet-persondator - Referenshandbok

Bärbar Internet-persondator - Referenshandbok Innehåll: Säkerhet och arbetsmiljö Service- och supportinformation Bärbar Internet-persondator - Referenshandbok 300-, 1200-, 1600-, 1800-, och 1900- serien Innehåll Innehåll i KAPITEL 1 Använda handboken

Läs mer

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok Informationen i denna handbok kan ändras utan föregående varning. COMPAQ COMPUTER CORPORATION ANSVARAR INTE FÖR TEKNISKA FEL ELLER REDIGERINGSFEL ELLER FÖR MATERIAL SOM UTELÄMNATS I DENNA HANDBOK. COMPAQ

Läs mer

Dautagrunder Windows Vista

Dautagrunder Windows Vista 2011 Dautagrunder Windows Vista Torsten Nilsson Thor Stone Education 2011-09-20 Grunderna i Windows Vista: alla avsnitt Syftet med avsnitten i Grunderna för Windows är att ge en introduktion till persondatorer

Läs mer

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18 INNEHÅLL Säkerhet och komfort...3 Säkerhetsåtgärder...3 Ergonomi...3 Förstå grunderna...5 Datorns kontroller...5 Slå på/stänga av datorn...8 Ditt programbibliotek...9 Navigera...10 Dokumentationen för

Läs mer

Snabbstart- och felsökningsguide

Snabbstart- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 4 Grundläggande information om datorn 5 Säkerhet och komfort... 5 Säkerhetsåtgärder... 5 Datormiljö... 5 Kablar... 5 Rengöra datorn... 5 Ergonomi... 5 Lär känna datorn... 6

Läs mer

Snabbstart- och felsökningsguide

Snabbstart- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 3 Säkerhet och komfort... 3 Säkerhetsåtgärder... 3 Hälsofrämjande åtgärder... 3 Lär känna datorn... 4 Tangentbordet och musen... 4 Datorns enheter...

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

HP Jornada 540 Series Pocket PC. Användarhandbok. Artikelnummer F1824-90003 Tryckt i Singapore Utgåva 1

HP Jornada 540 Series Pocket PC. Användarhandbok. Artikelnummer F1824-90003 Tryckt i Singapore Utgåva 1 HP Jornada 540 Series Pocket PC Användarhandbok Artikelnummer F1824-90003 Tryckt i Singapore Utgåva 1 Upphovsrätt Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell på grund av ändringar införda

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 3 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien Bruksanvisning Persondator VGC-LA-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn...5 För kännedom...6 Dokumentation...7 Ergonomisk information...11 Komma igång...13 Hitta kontroller och portar...14

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Anm: Innan du använder produkten och informationen till den bör du läsa

Läs mer

Maskinvaruguide. PCG-FR-serien

Maskinvaruguide. PCG-FR-serien N PCG-FR-serien Läs detta först Läs detta först För kännedom 2003 Sony Corporation. Med ensamrätt. 1 Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller översätta denna handbok och

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VPCZ13-serien

Bruksanvisning. Persondator VPCZ13-serien Bruksanvisning Persondator VPCZ13-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn... 4 Ta reda på mer om din VAIO-dator... 5 Ergonomisk information... 8 Komma igång... 10 Hitta kontroller och portar...

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Registrera produkten 2 Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 5 Lär

Läs mer

Din manual SONY VAIO VPCZ12A7E http://sv.yourpdfguides.com/dref/3730265

Din manual SONY VAIO VPCZ12A7E http://sv.yourpdfguides.com/dref/3730265 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY VAIO VPCZ12A7E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

Användarhandbok. Xperia V. LT25i

Användarhandbok. Xperia V. LT25i Användarhandbok Xperia V LT25i Innehåll Xperia V Användarhandbok...6 Komma igång...7 Om denna användarhandbok...7 Android vad och varför?...7 Telefonen översikt...8 Montering...9 Starta och stänga av enheten...11

Läs mer

Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0, tillämpningsprogra och hjälpprogram

Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0, tillämpningsprogra och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0, tillämpningsprogra och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0,

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien Maskinvaruguide VG-A-serien - PCG-TR-serien 1 Läs detta först Läs detta först För kännedom: 2004 Sony Corporation. Med ensamrätt. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

Acer Aspire 1360 / 1520-Serien. Användarhandbok

Acer Aspire 1360 / 1520-Serien. Användarhandbok Acer Aspire 1360 / 1520-Serien Användarhandbok Copyright 2004 Alla Rättigheter Förbehålles Acer Aspire 1360 / 1520-Serien Bärbar Dator, Användarhandbok Originalutgåva: Augusti 2004 Periodiska ändringar

Läs mer

Veriton 7600 series Användarhandbok

Veriton 7600 series Användarhandbok Veriton 7600 series Användarhandbok Copyright 2003 Acer Incorporated Med ensamrätt. Veriton 7600 series Användarhandbok Originalutgåva: April 2003 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

Bruksanvisning Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye

Bruksanvisning Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye Bruksanvisning Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye Celebrating Communication Innehållet kan ändras utan föregående meddelande. Uppdaterade versioner av denna bruksanvisning finns på Tobiis webbplats www.tobii.com.

Läs mer

Användarhandbok. Xperia L C2105/C2104

Användarhandbok. Xperia L C2105/C2104 Användarhandbok Xperia L C2105/C2104 Innehåll Xperia L Användarhandbok...6 Komma igång...7 Om denna användarhandbok...7 Vad är Android?...7 Telefonen översikt...7 Montering...8 Starta och stänga av enheten...10

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK Regleringsmodell: P12F Regleringstyp: P12F001 Obs, viktigt och varningar OBS! Kommentarer av den här typen innehåller viktig information som hjälper dig att få

Läs mer

Veriton 5600 series. Användarhandbok

Veriton 5600 series. Användarhandbok Veriton 5600 series Användarhandbok Copyright 2003 Acer Incorporated Med ensamrätt. Veriton 5600 series Användarhandbok Originalutgåva: April 2003 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

Aspire 1690-Serien. Användarhandbok

Aspire 1690-Serien. Användarhandbok Aspire 1690-Serien Användarhandbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Ensamrätt Aspire 1690-Serien - Användarhandbok Ursprunglig Utgåva: Mars 2005 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG Användarhandbok Nero Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer