SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B Del C Del D Del M

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 157 Del C... 196 Del D... 227 Del M... 229"

Transkript

1 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B Del C Del D Del M

2 L A A /2/211 LandProp LandProp Services Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 56c -83 Warszawa PL KANCELARIA PATENTOWA ALEKSANDRA MARCIŃSKA M. Dąbrowskiej 9/ Warszawa PL PL 1 - Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; Obearbetade konsthartser, obearbetade plaster; Gödsel; Kemiska sammansättningar för eldsläckning; Kemiska preparat för härdning och lödning; Kemiska ämnen för konservering av livsmedel; Garvämnen; Bindemedel för industriell användning. 2 - Målarfärger, fernissor och lacker; Rostskyddsmedel och skyddsmedel mot angrepp på trä; Färgämnen; Betningsmedel; Obearbetade naturhartser; Metaller i folie- och pulverform för målare, dekoratörer, tryckare och konstnärer. 6 - Oädla metaller och deras legeringar; Byggnadsmaterial av metall; Flyttbara byggnader (byggnationer) av metall;icke-elektriska kablar och metalltrådar; Dörrbeslag;Enstaka små smidesvaror av järn och metall; Rör av metall; Kassaskåp; Artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser; Malmer; Vinkelplåtar;Rödbrunt; Obearbetat och delvis bearbetat stål; Aluminiumoxid; Byggnadsinstallationer av metall; Byggnadsmaterial av metall;metallramar [uppförande/anläggande av byggnationer];spikar; Vattenledningar av metall; Ställningar av metall; Tenn;Råjärn eller halvbearbetat järn;tackjärn eller halvbearbetat gjutjärn; Gjutformar/formar/av metall; Nickel; Metallbeklädnader (byggnation); Bly, obearbetat eller delvis bearbetat; Skenor; Pålar av metall; Metallbehållare för förvaring av syror; Rörnät av metall; Zink;Tillbehör till rörledningar, nämligen bälgar, kompensatorer och värmekompensatorer. 7 - Maskiner och maskinverktyg; Motorer (dock ej för fordon); Maskinkopplings- och transmissionsdelar (dock ej för fordon); Mekaniska jordbruksverktyg, andra än handdrivna; Äggkläckningsmaskiner;Maskiner och delar till dessa för byggnadsindustrin, metallbearbetningsindustrin, kemiindustrin, farmaciindustrin, livsmedelsproduktion, produktion av byggnadskeramik, glasindustrin och keramikindustrin. 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument, apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; Apparater och instrument för ledning, omkoppling, omvandling, ackumulering, reglering eller styrning av elektricitet; Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; Magnetiska databärare, inspelningsbara skivor; Försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; Kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; Eldsläckningsapparatur;Maskiner och kontorsapparater, nämligen datorer, telefaxapparater, telefon, printrar, projektorer, skärmar, skannrar, kopieringsapparater, flerfunktionsanordningar, apparater för fjärrvideokonferenser, anordningar för läsning av elektroniska publikationer Sanitetsporslin och sanitetskeramik Ädla metaller och deras legeringar; Varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; Smycken (juvelerarvaror); Ädelstenar; Ur och tidmätningsinstrument Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; Trycksaker; Bokbinderimaterial; Fotografier; Pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); Klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; Konstnärsmaterial; Målarpenslar; Skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); Instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); Plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); Trycktyper; Klichéer; Magasin; Magasin; Tidningar;Diagram; Blanketter; Småskrifter; Böcker; Manualer; Periodiska publikationer; Kalendrar; Almanackor; Anotationsbok; Skrivplattor; Tryckta publikationer; Sångböcker; Register; Listor; Serieböcker; Studiematerial; Undervisningsmaterial; Kartor; Ordböcker; Encyklopedier; Atlaser; Notblad; Kataloger; Ströskrifter; Fotografier; Konsttryck; Grafiska reproduktioner; Teckningar; Trycksaker; Grafiska tryck; Grafiska framställningar; Ritpennor; Handledningar; Skyltar; Adresseringsmaskiner; Affischer; Affischer; Album; Block; Skrivblock; Ritblock; Lösbladspärmar; Aktkappor; Kontorsförnödenheter;Anordningar för bindning och laminering av dokument. 212/3 2

3 Del A.1. CTM Kautschuk; Polyuretanskum;Hartsgummi;Cellplast; Ljuddämpning;Paneler för ljudbarriärer;ljudisolering för byggnader;glasfiberväv för isoleringsändamål; Skumisolering för användning vid byggnation och konstruktion;skumbeläggning som byggnadsisolering;akustikplattor; Isoleringsplattor;Akustiska paneler för byggnader;isolerande beläggningar för industrimaskiner;polyuretanfilm för användning som byggnadsisolering;beläggning av polyuretanskum som byggnadsisolering;gummitätningar som ljudisolering;ljudisoleringsmaterial av komposit för bilar och maskiner;isolerade ledningar;beläggnings- och isoleringsmaterial; Isolermattor Byggnader, ej av metall; Konstruktionsmaterial ej av metall;byggnadsarmatur, ej av metall; Byggnadsmaterial (ej av metall); Byggnadselement av betong;betongkonstruktionselement;virke, bearbetat och halvbearbetat;takskelett och takbeläggningar, ej av metall; Skiljeväggar, ej av metall; Formsättningar för betong, ej av metall;beläggningar för murade och ickemurade väggar, ej av metall; Byggpaneler ej av metall; Glas till byggnader; Keramiska material och byggnadskeramik;betong- och gipsprodukter; Asfalt; Tjära och bitumen; Rör, ej av metall, för ventilations- och luftkonditioneringsinstallationer; Styva rör (ej av metall) för byggnation; Golvplattor av gummi. 2 - Möbler, speglar, tavelramar; Varor (ej ingående i andra klasser) av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av ersättningar för dessa material, eller av plast; Kork Obearbetat eller halvbearbetat glas; Varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser Spel och leksaker; Gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; Julgransprydnader Kött, fisk, fjäderfä och vilt; Köttextrakt; Konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; Geléer, sylter, fruktkompotter; Ägg, mjölk och mjölkprodukter; Ätliga oljor och fetter. 3 - Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; Mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass; Honung, sirap; Jäst, bakpulver; Salt, senap; Vinäger, såser (smaktillsatser); Kryddor; Is Jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter samt spannmål, ej ingående i andra klasser; Levande djur; Färska frukter och grönsaker; Fröer och utsäden, levande plantor, växter och blommor; Djurfoder; Malt Öl; Mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; Fruktdrycker och -juicer; Safter och andra koncentrat för framställning av drycker Alkoholhaltiga drycker (ej öl) Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster; Varudemonstration;Detaljhandelsförsäljning, grossistförsäljning, internetförsäljning av livsmedelsprodukter, jordbruksprodukter, alkoholprodukter, alkoholfria produkter, tobaksvaror, textilier, konstmaterial, porslin, keramik, glas, metall, gummi, möbler, kemikalier, farmaceutiska produkter, veterinärmedicinska produkter, textilmaterial, barnprodukter, motorprodukter, fritidsprodukter, sportartiklar, telekommunikation, IT relaterade produkter, byggprodukter, industriprodukter, värmeprodukter, belysningsprodukter, kylprodukter, sanitetsprodukter, inredningsprodukter, kontorsartiklar, pappersvaror, smycken, ur, sprängämnen, fyrverkerier, kirurgiska produkter, medicinska produkter, produkter för tandläkarbruk, ortopediska produkter, industriell design, jaktprodukter, fiskeprodukter, djurartiklar, trädgårdsartiklar, kläder, läder, produkter för forskning, segling, geodesi, fotografering, kinematografiska produkter, optiska produkter, vågar, produkter för mätning, signalering, kontroll, för livräddning, i utbildningssyfte, elektriska produkter, transformerande produkter, ackumulatorer, produkter för kontroll och styrning, leksaker, musikutrustning, konstverk, maskiner och bearbetningsutrustning, verktyg och elverktyg, anordningar för inspelning, utsändning eller reproduktion av ljud eller bild, datamediebärare, inspelade skivor, mekanismer ämnade för försäljningsmaskiner som startar genom mynt eller mot betalning;kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustning, datorer, brandsläckningsutrustning, hushållsartiklar, radio- och TV-artiklar, bilar, motorcyklar, fordon, båtar, flygfarkoster, delar och tillbehör till ovannämnda artiklar;gruppering för tredje parts räkning av erbjudanden om tjänster rörande turism, byggnadsarbete, utgivning av tidskrifter, reklam, marknadsföring, fastigheter, nöje, samt forskning och utveckling, som låter köparen bekvämt betrakta och utvälja dessa;marknadsföring; Tjänster avseende opinionsundersökningar; Företagsundersökningar; Annonsoch reklamverksamhet; Reklambyråtjänster; Ledning av komplexa reklamkampanjer;informations- och rådgivningstjänster avseende affärsverksamhet; Framtagning och administrering av kundlojalitetsplaner, uppmuntringsplaner för kunder samt kampanjplaner; Onlineinformation angående marknadsföring, lojalitetsprogram, bonusprogram; Datoriserad fil- och registerhantering; Rådgivning avseende organisation och management, med eller utan hjälp av elektroniska databaser; Konsultjänster avseende näringsverksamhet och företagsledning;tillhandahållande av information i frågor rörande näringsverksamhet och skatter;arrangemang av utställningar, börser och mässor för kommersiella ändamål och reklamändamål; Anordnande av spel, tävlingar och lotterier samt nöjesevenemang med reklamsyfte med användning av reklam i press, radio, TV och på Internet samt med användning av elektroniska, magnetiska och optiska databärare; Hjälpcentraltjänster; Skötsel av en webbutik; Elektronisk databehandling; Databehandling;Hämtning och sökning av information och data från det globala datornätet Insamling av donationer till välgörenhet; Finansiell sponsring; Leasingfinansiering Byggnation ovan och under jord samt ingenjörsarbeten; Uppförande/anläggande av byggnader; Byggnation av fastigheter; Övervakning av byggnadskonstruktioner under uppförande;ledning av byggnadsarbeten;installation och reparation av fastigheter;reparation och renovering av fastigheter; Underhåll av fast egendom; Markförberedelse inför byggnadsarbete; Rivning av byggnader; Rengöring (yttre, inre) av byggnader; Städning av objekt; Rörställningar, uppförande av;tätning (byggnadsarbete); Byggnadsisolering; Byggnadskoordinering av nätanläggningar och andra lagrings- och distributionssystem för energi (speciellt ström och gas), energimedier, värme, vatten, avloppsvatten, vattenhushållningsanläggningar (inklusive avloppshanteringsanläggningar); Tegelläggning; Golvmasseläggningsarbeten; Murning; Rörmokeriarbete; Slutarbeten;Ledning av byggarbetsplats, byggnadsrådgivning; Information avseende konstruktion, anläggning och byggnation;installation och reparation inom sanitära anordningar och installationer, sanitetskeramik, sanitära tillbehör, sanitära möbler;reparation av artiklar för personligt bruk och hushållsbruk;underhållstjänster, reparation/underhåll och uthyrning av industrimaskiner, maskiner och verkstadsmaskiner, byggnadsutrustning Transport; Emballering och förvaring av gods; Anordnande av resor; Varuleveranser;Leverans av varor efter internet- och korrespondensbeställning; Ledning av rundresor; Paketering av varor;transport av resenärer, passagerartransport;turistbyråverksamhet; Forsling av bagage; Förmedling av frakter och transport;uthyrning av bilar, fordon, båtar, fartyg; Tidningsutdelning; Lagring av elektroniskt lagrade data och dokument; Lotsning. 4 - Arbeten på keramik; Alstring av kraft och elektricitet; Återvinning; Återvinning av kemikalier; Återvinning av avfall; Förstörelse av rester och avfall; Avloppsrening; Rening och regenerering av luft; Sortering av avfall och återvinningsbart material [omvandling]; Avfall, omvandling av; Bearbetning av gas och olja; Sanering av farligt material;vattenbehand- 212/3 3

4 CTM Del A ling [vattensanering]; Återanvändning av råvaror;avfallsåtervinning;bearbetning av naturgas och olja; Raffinaderitjänster; Sortering av avfall och återvinningsbart material [omvandling]; Förbränning av avfall och rester; Tryckeritjänster; Bokbinderi;Tjänster avseende utförande av fotolayout, redigering, publicering; Tryckeritjänster Elektronisk desktoppublicering;publicering, redigering och distribution av böcker, texter, tidningar, periodskrifter,elektronisk media, även hantering av elektroniska publikationer on-line;tillhandahållande av elektroniska publikationer via direktanslutning; Direktansluten publicering av elektroniska böcker och tidskrifter;tjänster omfattande elektronisk publikation, däribland publikationer för tredje man i CD- och DVD-format, online Arkitektur och inredningsarkitektur; Arkitektkonsultationer; Byggnadsbesiktning; Byggkonsultation och -övervakning avseende belysning av byggnadsverk med dags- och konstljus; Ledning av tekniska projekt;byggledning och idrifttagning av industrianläggningar; Professionell rådgivning avseende byggnadsmaterial, byggnadsteknik och teknik för tillverkning av byggnadsmaterial;konsulttjänster rörande det nämnda, byggnadsprojekt, byggnadsteknik, byggstandarder, system för förvaltning av byggnader, IT för byggnader, hälsa och säkerhet i byggnader, byggnadsmiljö, byggnadskvalitet, optimering av energiåtgång i byggnader; Vetenskaplig och teknisk forskning;design, utveckling och installation av maskinvara, system och programvara för datorer, telekommunikation, tele-datakommunikation; Tekniska projektstudier;forskning och utveckling inom naturvetenskap, teknik och för byggnadsindustrin;framtagning av internetplattformer; Drift av en webbplats;skötsel av servrar och Internetportaler;Sökmotortjänster;Sammanställning av databas;samtliga ovanstående tjänster även online;databasadministration, även övervakning, samordning och kontroll av dataresurser för massutskick;tjänster avseende skapande och underhåll av webbsidor som visar räkningar för tredje part;tjänster omfattande skötsel av internetkaféer Utskänkning av mat och dryck; Kortvarigt boende Trädgårds- och landskapsarkitekturtjänster; Tjänster inom jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsvård /2/211 Artistic Toolbox BG - Словно-фигуративната марка се състои от надписа "Artistic Toolbox", представен с малките букви от азбуката(с изключение на първите букви в двете думи т.е. A и T) с прав и удебелен шрифт в черен цвят, както и от разположен непосредствено над тях фигуративен елемент под формата на кутия със страни в жълт цвят и ръбове в черен, чиято горна част е отворена и е в светлокафяв цвят, а долната част - в бананов цвят, като нейният завършек напомня молив с връх в черен цвят. ES - Marca denominativa y gráfica formada por las palabras "Artistic Toolbox" presentadas en letras minúsculas del alfabeto (excepto la primera letra de ambas palabras, es decir A y T), realizadas en una fuente simple y en negrita de color negro, que se encuentran directamente encima del elemento gráfico en forma de caja con paredes amarillas y bordes negros, cuya parte superior está abierta y es de color marrón claro, mientras que la parte de abajo es de color salmón y recuerda una punta afilada de un lápiz negro. CS - Slovně obrazová ochranná známka se skládá z nápisu Artistic Toolbox" vytvořeného malými písmeny abecedy (s výjimkou prvních písmen v obou slovech, tedy A a T) prostým a tučným písmem v černé barvě a bezprostředně nad ním umístěného obrazového prvku v podobě krabičky se žlutými stranami a černými okraji, jejíž horní strana je otevřená a má světle hnědou barvu, a spodní část má barvu lososovou a připomíná konec naostřené tužky s černým hrotem. DA - Ord- og figurmørket består af benævnelsen "Artistic Toolbox" udført med små bogstaver (med undtagelse af de første bogstaver i begge udtryk, altså A og T) med en lige og fed sort skrift, der findes desuden et figurelement lige over benævnelsen, figurelementet udgøres af en kasse med gule sider og sorte kanter, den øvre del af kassen er åben og lysebrun, den nedre del er laksefarvet og minder om en spids farveblyant med sort stift. - Die Wort-Bildmarke besteht aus dem Schriftzug "Artistic Toolbox", der in Kleinbuchstaben (mit Ausnahme der beiden ersten Buchstaben, das heißt A und T) in gerader Fettschrift in der Farbe Schwarz dargestellt ist, sowie dem direkt darüber befindlichen Bildelement in Form einer gelben Schachtel mit schwarzen Kanten, deren oberer Teil geöffnet und hellbraun ist und deren unterer lachsfarbener Teil an das angespitzte Ende eines Stifts mit schwarzer Spitze erinnert. ET - Sõna-kujutismärk koosneb tekstist Artistic Toolbox", mis on esitatud väiketähtedega (v.a mõlema sõna esitähed A ja T) lihtsas poolpaksus mustas kirjas, ning otse selle kohal paiknevast kujutiselemendist, milleks on kollaste külgede ja mustade äärtega karp, mille ülemine osa on avatud ja helepruun, alumine osa aga lõheroosa ning meenutab teritatud pliiatsi musta südamikuga otsa. EL - Το λεκτικό-εικαστικό σήμα αποτελείται από την επιγραφή "Artistic Toolbox", που αναπαρίσταται με πεζά γράμματα (εκτός από το πρώτο γράμμα και στις δύο λέξεις, δηλαδή A και T), με ίσια και έντονη γραμματοσειρά σε μαύρο χρώμα καθώς και από τοποθετημένο ακριβώς πίσω από αυτή εικαστικό στοιχείο σε σχήμα κουτιού με κίτρινες πλευρές και μαύρες ακμές, του οποίου το άνω μέρος είναι ανοιχτό και έχει ανοιχτό καφέ χρώμα, ενώ το κάτω μέρος σε σομόν χρώμα θυμίζει μύτη ξυσμένης ξυλομπογιάς με μαύρη αιχμή. EN - The figurative word mark consists of the words "Artistic Toolbox" written in lower-case letters (except the first letters of the words, that is to say A and T) in a simple and bold black font and, located directly above the words, a figurative element in the form of a box with gold sides and black edges whose top is open and is in light brown, the lower part being salmon pink and resembling the tip of a sharpened pencil with a black lead. FR - La marque verbale et figurative est composée des mots "Artistic Toolbox" en lettres minuscules (à l'exception des premières lettres de chaque mot, c'est-à-dire A et T), en gras et de couleur noire, ainsi que d'un élément graphique se trouvant juste au-dessus, qui a la forme d'une boîte aux faces jaunes et aux arêtes noires, dont la partie supérieure, marron clair, est ouverte, tandis que la partie 4 212/3

5 Del A.1. CTM inférieure, de couleur saumon, rappelle la pointe noire taillée d'un crayon. IT - Marchio verbale-grafico composto dalla scritta Artistic Toolbox" in lettere minuscole (ad eccezione delle prime lettere in entrambe le parole, ossia A e T) con un font semplice in grassetto, in colore nero, e dall'elemento grafico posto immediatamente al di sopra della scritta, sotto forma di scatola con lati gialli e bordi neri, la cui parte superiore è aperta ed ha colore marrone chiaro e la parte inferiore in colore rosa salmone ricorda l'estremità di una matita temperata con mina nera. LV - Vārdiski-grafisko zīmi veido uzraksts Artistic Toolbox", tas veidots no mazajiem alfabēta burtiem (izņemot pirmos burtus abos vārdos, proti, A un T) vienkāršā treknā melnas krāsas šriftā, kā arī grafiska elementa, kas atrodas tieši virs tā un kas attēlo kārbu ar dzelteniem sāniem un melnām malām, tās augšējā daļa ir atvērta un ir gaiši brūnā krāsā, bet apakšējā daļa ir lašu krāsā un atgādina uzasināta krītiņa galu ar melnu serdīti. LT - Žodinį vaizdinį ženklą sudaro užrašas Artistic Toolbox", užrašytas mažosiomis abėcėles raidėmis (išskyrus pirmąsias abiejų žodžių raides, t.y. A ir T) tiesiu ir pastorintu juodos spalvos šriftu, ir tiesiai virš jų įkomponuotas vaizdinis elementas dėžė geltonomis sienelėmis ir juodais kraštais, kurios viršutinė dalis atidaryta ir šviesiai rudos spalvos, o apatinė dalis lašišos spalvos ir primena padrožto pieštuko galą su juoda šerdimi. HU - A szavas-grafikus védjegy az Artistic Toolbox" feliratból, mely az ábécé kicsi, egyszerű és vastagított, fekete színű betűivel íródott (kivéve mindkét szó első betűjét, azaz az A és a T betűt), illetve a közvetlenül felette található grafikus elemből áll, melyet egy sárga oldalú és fekete szélű doboz alkot, melynek felső, világosbarna színű része nyitott, alsó, lazac színű része pedig egy kihegyezett ceruza fekete színű hegyére hasonlít. MT - It-trejdmark verbali u grafika hija magħmula milliskrizzjoni "Artistic Toolbox" ippreżentata b'ittri mhux kapital (bl-eċċezzjoni tal-ewwel ittri fiż-żewġ kelmiet li huma A u T) b'tipa sempliċi u grassa ta' kulur iswed u qiegħda direttament fuq l-element grafiku ta' kaxxa bi ġnub sofor u truf suwed li l-parti ta' fuq tagħha hija miftuħa u ta' kulur kannella ċar, u l-parti t'isfel hija ta' kulur is-salamun u tixbah it-tarf ta' lapes ittemprat b'faħma sewda. NL - Woordbeeldmerk bestaande uit het opschrift "Artistic Toolbox", uitgevoerd in kleine letters (met uitzondering van de beginletters van beide woorden, namelijk de A en de T), in een eenvoudig, zwart, vet lettertype, en het direct hierboven geplaatste beeldelement in de vorm van een doosje met gele zijden en zwarte randen, waarvan de bovenkant openstaat en lichtbruin gekleurd is en het onderste zalmkleurige gedeelte doet denken aan een geslepen potlood met een zwarte stift. PL - Znak słowno-graficzny składa się z napisu Artistic Toolbox" przedstawionego małymi literami alfabetu (za wyjątkiem pierwszych liter w obydwu wyrazach tj. A i T) prostą i pogrubioną czcionką w kolorze czarnym oraz znajdującego się bezpośrednio nad nim elementu graficznego w postaci pudełka o żółtych bokach i czarnych krawędziach, którego górna część jest otwarta i ma kolor jasnobrązowy, a dolna część w kolorze łososiowym przypomina końcówkę zatemperowanej kredki z czarnym rysikiem. PT - Marca denominativa e figurativa constituída pela inscrição "Artistic Toolbox" representada em caracteres minúsculos (à excepção das letras iniciais de ambas as palavras - A e T) direitos e em negrito, de cor preta, e pelo elemento figurativo apresentado imediatamente acima, o qual consiste numa caixa com lados amarelos e contornos pretos, cuja parte superior está aberta e é de cor castanha-clara e a parte inferior é cor de salmão e evoca a ponta de um lápis afiado com bico preto. RO - Marcă combinată compusă din elementul verbal "Artistic Toolbox" realizat cu litere minuscule (cu excepţia primelor litere ale ambelor cuvinte, A şi T), cu fonturi îngroşate, de culoare neagră şi din elementul figurativ care se află 591 chiar deasupra elementului verbal, având forma unei cutii cu laturile galbene şi cu marginile negre, a cărei parte superioară este deschisă şi are culoarea maro deschis, iar partea inferioară, realizată cu culoarea somon, ce se aseamănă cu un creion cu vârful negru. SK - Slovno-obrazová ochranná známka sa skladá z nápisu Artistic Toolbox" vyhotoveného malými písmenami abecedy (s výnimkou prvých písmen v obidvoch výrazoch, t.j. A a T), obyčajným a tučným písmom čiernej farby a z obrazového prvku nachádzajúceho sa bezprostredne nad ním vo forme škatuľky so žltými stenami a čiernymi hranami, ktorej horná časť je otvorená a je svetlohnedej farby, a dolná časť lososovej farby pripomína hrot orezanej pastelky s čiernym hrotom. SL - Besedilno-grafični znak je sestavljen iz napisa "Artistic Toolbox" iz malih črk (razen prvih črk v obeh besedah, tj. A in T) v navadni in odebeljeni pisavi v črni barvi in iz neposredno nad njim ležečega grafičnega znaka v obliki škatle z rumenimi ploskvami in črnimi robovi, katerega gornji del je odprt in je v svetlo rjavi barvi, spodnji del v barvi lososa pa ima podobo konice ošiljenega svinčnika s črnim pisalom. FI - Sana- ja kuvamerkki koostuu tekstistä "Artistic Toolbox", joka on kirjoitettu pienin kirjaimin (lukuun ottamatta kummankin sanan ensimmäistä kirjainta eli kirjaimia A ja T) yksinkertaisella lihavoidulla kirjaintyypillä mustalla värillä sekä välittömästi tekstin yläpuolella sijaitsevasta graafisesta elementistä, joka on laatikon muotoinen ja jossa on keltaiset sivut ja mustat reunat, laatikon yläosa on auki ja se on vaaleanruskea, alaosa puolestaan on lohenpunainen ja muistuttaa teroitettua mustateräistä kynää. SV - Figurmärket består av texten "Artistic Toolbox" som är skriven med små bokstäver (utom de första två bokstäverna i orden, dvs. A och T) och med rak och fet stil i svart färg samt en figurelement som ligger direkt ovanför texten i form av en låda med gula sidor och svarta kantlinjer, vars botten är öppen och ljusbrun och lådans nedre del är laxrosa och påminner om änden på en nyvässad penna med en svart spets. BG - Жълт, черен, бананов, светлокафяв ES - Amarillo, negro, salmón, marrón claro CS - Žlutá, černá, lososová, světle hnědá DA - Gul, sort, laksefarvet, lysebrun - Gelb, schwarz, lachsfarben, hellbraun ET - Kollane, must, lõheroosa, helepruun EL - Κίτρινο, μαύρο, σομόν, ανοιχτό καφέ EN - Gold, black, salmon pink, light brown FR - Jaune, noir, saumon, marron clair IT - Giallo, nero, salmone, marrone chiaro LV - Dzeltena, melna, lašu krāsa, gaiši brūna LT - Geltona, juoda, lašišos, šviesiai ruda HU - Sárga, fekete, lazac színű, világosbarna MT - Isfar, iswed, kulur is-salamun, kannella ċar NL - Geel, zwart, zalmkleurig, lichtbruin PL - żółty, czarny, łososiowy, jasnobrązowy PT - Amarelo, preto, salmão, castanho-claro RO - Galben, negru, somon, maro deschis SK - Žltá, čierna, lososová, svetlohnedá SL - Rumena, črna, barva lososa, svetlo rjava FI - Keltainen, musta, lohenpunainen, vaaleanruskea SV - Gul, svart, laxrosa, ljusbrunt Progmedia Piotr Michał Partyka Ul. Św. Wincentego 4/ Warszawa PL Kluczewska-Strojny, Joanna Krępowieckiego 1/ Warszawa PL PL EN 212/3 5

6 CTM Del A Försäljningsfrämjande tjänster, annonsering: press, radio, TV, korrespondens, Internet;Direktansluten reklam på ett datornät, sammanställning av information i en datoriserad databas, datoriserad registerhantering, systematisering av data i databaser, reklamtjänster: organisation och ledning av reklamkampanjer, uthyrning och försäljning av plats och tid i massmedia i reklamsyfte Internetuppkoppling genom satellit; Elektronisk post;epost; Kommunikation mellan datorterminaler;överföring av ord och bild;tjänster erbjudan av Internetportaler omfattande telekommunikationstjänster som tillhandahålls via Internetportal som: överföring via Internet, av text-, bild- och ljudmeddelanden av aktuella nyheter, nöje och sport;support och service av diskussionsforum på Internet; Telekommunikationstjänster;Tjänster erbjudna av informationsagenturer: inhämtning och spridning av nyheter;tjänster omfattande distribution av TV-program, reportage, dokumentärfilmer och långfilmer, nöjesshower och sportevenemang samt sändningar med publikens interaktiva deltagande;tjänster: TV och radio sändning, hantering av överföring av ljud och bild, hantering av digital överföring, arrangemang av transmissionssystem för ljud, bild och digital signal, distribution av program och information med hjälp av informationsnät - Internet;Kommunikationstjänster via satellit, marksänd kabel och fiberoptik;personliga teletjänster - tillgång till information och individuella tjänster definierade för varje enskild abonnent med möjligheten att använda överföring av information från den som ringer till operatören att välja de tjänster för att delta i spel, tävlingar, omröstningar och köp med samtidig överföring av information från och till kunden;telekommunikationstjänster för att stödja detaljhandelsförsäljning genomet direkt kommunikation med kunden;tv-tjänster inklusive möjlighet till val bland många TV program och ett intelligent automatiskt programurval för inspelning;tv-sändningar och interaktiva TV-sändningar, interaktiv underhållning och tävlingar;tillhandahållande av onlinenyheter från databaser; Tillhandahållande av tillträde till www sidor med hjälp av TV sändningar genom en interaktiv TV portal; Information, upplysning och rådgivning avseende nämnda tjänster; Upplåtande av åtkomst till Internet;Tillhandahållande av åtkomst av MP3-webbplatser på Internet;Tillhandahållande av åtkomst till musik, filmer och bildsamlingar på Internet;Uthyrning av utrustning för att ta emot och sända TV- och radio signaler, utrustning för kodning och avkodning av digital och analog signal;tillhandahållande av åtkomst till LAN-nät - sändning av data från och till lokala nät, samt även tillhandahållande av tillträde till Internet med hjälp av detta nät;byråer för kommersiell information (nyheter);internet överföring: tidskrifter, tidningar, informationsskrifter, handböcker (telekommunikationstjänster) Skapande och underhåll av webbplatser för andras räkning; Design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror;utformning av Internetverktyg till stöd för säljprocesser för kreativa tjänster;skapande av datorprogram;service och skötsel av Internetportaler för tredje man;projektering och underhåll en hemsidor till tredje man; Grafisk formgivning;tjänster avseende forskning inom området kosmetika;heminredning, konsultation rörande kläddesign, formgivning av emballage, industriell formgivning, styling, materialtester;uthyrning av plats för hemsidor (www) /6/211 smartmed Wich, Andreas Teutoburger Str Köln EN 3 - Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; Rengörings-, poler-, avfettnings- och slipmedel; Parfymvaror Tjänster inom jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsvård /6/211 "Weniger MÜSSEN müssen" Mangostan-Gold Ltd. & Co. KG Leipziger Platz Berlin EN 3 - Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; Rengörings-, poler-, avfettnings- och slipmedel; Tvål; Parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; Tandpulver, -kräm och -pastor. 5 - Hygieniska preparat för medicinska ändamål; Plåster, förbandsmaterial; Tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor; Desinfektionsmedel; Preparat för utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra; Preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel Öl; Mineralvatten och kolsyrat vatten och andra alkoholfria drycker; Frukdrycker och fruktjuicer; Safter och andra koncentrat för framställning av drycker /6/211 LIBERTY LONDON Liberty Retail Limited 179 Great Portland Street London W1W 5LS BOULT WA TENNANT Verulam Gardens 7 Gray's Inn Road London WC1X 8BT EN FR 3 - Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; Rengörings-, poler-, skur-och slipmedel; Tvål; Parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; Tandpulver, -kräm och -pastor; Deodoranter för personligt bruk; Parfymerade påsar; Fläckborttagningsmedel; Impregnerade rengöringsdynor; Torkar och suddar; Ansiktsinpackningar; Icke-medicinska toalettpreparat; Lavendelpåsar; Duschgeléer; Badsalter; Kroppslotioner; Parfymerade kroppslotioner; Schampon; Hårschampo; Parfymerat hårschampo; Hår, stift och skönhetspreparat; Delar, komponenter och tillbehör relaterade till allt det nämnda. 4 - Industriella oljor och fetter; Smörjmedel och -ämnen; Dammabsorberande-,-fuktande och-bindande medel; Bränslen (inklusive bensin och motorsprit) och belysningsmedel; Ljus och vekar för belysning; Doftljus; Delar, komponenter och tillbehör relaterade till allt det nämnda. 8 - Handdrivna verktyg och handredskap; Knivsmidesvaror, bestick; Blanka vapen; Rakhyvlar och -apparater; Bordsbestick; Bestick av ädelmetall; Saxar; Saxar för pappersvaror; 6 212/3

7 Del A.1. CTM Skräddarsaxar; Nagelsaxar; Frisörsaxar; Tygsaxar; Delar; Komponenter och tillbehör till allt det nämnda. 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument, apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; Apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; Magnetiska databärare, inspelningsbara skivor; Försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; Kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; Eldsläckningsapparatur; Cd-skivor; Telekommunikationsapparater; Mobiltelefonutrustning; Telefoner; Musmattor; Mobiltelefontillbehör; Fodral för mobiltelefoner; Glasögon, kontaktlinser; Solglasögon; Glasögonfodral; Fodral till solglasögon; Fodral anpassade för glasögon och solglasögon; Räknemaskin; Måttband; Väskor och fodral för bärbara datorer och pekdatorer; Ställ för bärbara datorer och pekdatorer; Delar, komponenter och tillbehör för nämnda varor Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; Smycken, ädelstenar; Smyckeskrin; Ur och tidmätningsinstrument; Klockor; Armbandsur; Moderiktiga armbandsur; Armbandsur med en tygrem; Urarmband av läder; Bijouterier; Delar, komponenter och tillbehör relaterade till allt det nämnda Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; Trycksaker; Bokbinderimaterial; Fotografier; Pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); Klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; Konstnärsmaterial; Målarpenslar; Skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); Instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); Plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); Trycktyper; Klichéer; Tryckta publikationer; Affischer; Omslagspapper; Skrivmaterial och -instrument; Läskpapper; Skrivunderlägg; Bläckhorn; Brevställ; Skrivplattor; Foderpapper för utdragslådor; Skrivetuier; Skrin för pennor och blyertspennor; Bordsartiklar av papper; Bordsservetter av papper; Bordstabletter av papper; Checkhäftesfodral; Passfodral; Kuvert; Skrivpapper; Vykort; Gratulationskort; Julkort; Anteckningskort; Kalendrar; Anteckningsböcker; Skrivbordsunderlägg; Telefonböcker; Böcker; Adressböcker; Fotoalbum; Planeringskalendrar; Receptböcker; Dagböcker och fickkalendrar; Övningsböcker; Skissböcker; Brevpressar; Mjukt papper; Delar, komponenter och tillbehör relaterade till allt det nämnda Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; Djurhudar och pälsskinn; Koffertar och resväskor; Paraplyer, parasoller och promenadkäppar; Piskor, seldon och sadelmakerivaror; Handväskor, ryggsäckar, portmonnäer; Kläder för djur; Hållare (i form av plånböcker) för kreditkort, checkhäften, pass, anteckningsböcker, dagböcker och för nycklar; Plånböcker; Toalettväskor; Kosmetikaväskor; Omslag för dagböcker; Väskor och portföljer; Liftarbagar; Alla delar och komponenter och tillbehör relaterade till det nämnda. 2 - Möbler, speglar, tavelramar; Varor (ej ingående i andra klasser) av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av ersättningar för dessa material, eller av plast; Metalliska och icke-metalliska möbler; Trädgårdsmöbler; Dynor och kuddar; Skulpturer, ingående i denna klass; Dynor; Mjuka möbeltyger i denna klass; Ramar (ej ställ) för fotografier; Tavelramar; Speglar; Avfallspapperstunnor (ej av metall); Alla delar, komponenter och tillbehör relaterade till det nämnda Redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd; Kammar och tvättsvampar; Borstar (ej målarpenslar); Borstmakerimaterial; Artiklar för rengöringsändamål; Stålull; Obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas); Varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser; Tandborstar; Badrumstillbehör; Toalettväskor; Necessärer (inredda); Necessärer; Tennföremål; Koppar; Koppar av porslin, lergods och keramik; Porslin; Prydnadsporslin; Tallrikar och skålar av porslin, lergods och keramik; Tekannor; Skärbrädor för köks- och hushållsanvändning; Salt- och pepparströare; Salt- och pepparkar; Skulpturer, ingående i denna klass; Delar, komponenter och tillbehör relaterade till allt det nämnda Garn och tråd för textilanvändning; Delar, komponenter och tillbehör relaterade till allt det nämnda Vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser; Sängkläder och bordsdukar; Metervaror av textil; Silke i metervara; Hushållslinne; Handdukar; Textilier för tillverkning av kläder; Duntäcken; Sängtäcken; Filtar; Örngott; Lakan; Påslakan;Påslakan och Sängöverkast; Mjuk heminredning; Väggbeklädnader och textilier; Gardiner av textil eller plast; Kuddöverdrag; Möbelöverdrag; Resplädar; Delar, komponenter och tillbehör relaterade till allt det nämnda Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader; Kläder för män, kvinnor och barn; Barnkläder; Babykläder; Skjortor; Trycka skjortor; Skjortor med blomstertryck; Underkläder och damunderkläder; Nattkläder; Kravatter, sjalar; Scarves; Tillskurna delar ingående i klass 25 för framställning av kläder; Toppar; Brottarlinne; T-shirts; Klänningar; Aftonkläder; Sommarklänningar; Cocktailklänningar; Bälten; Byxor; Kortbyxor; Badkläder; Stickade kläder; Jumprar; Koftor; Rockar och jackor; Hattar; Delar, komponenter och tillbehör relaterade till allt det nämnda Spetsar och broderier, band och snörmakerivaror; Knappar, hakar och hyskor, knappnålar, synålar, virknålar och stickor; Konstgjorda blommor; Klädsömnadsartiklar; Prydnadsmärken (ej prydnadsnålar av ädelmetall); Nåldynor; Huvar för tekannor; Delar, komponenter och tillbehör relaterade till allt det nämnda Mattor och mattbeläggningar, linoleum och andra material för golvbeläggningar; Tapeter (ej av textil); Tapeter; Delar, komponenter och tillbehör relaterade till allt det nämnda Spel och leksaker; Gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; Julgransprydnader; Mjuka leksaker; Brädspel; Dockor; Delar, komponenter och tillbehör relaterade till allt det nämnda Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster; Organisation, drift och övervakning av motivations- och lojalitetsprogram; Reklamtjänster tillhandahållna på Internet; Produktion av tv- och radioreklam; Bokföring; Auktioner; Mässor; Opinionsundersökningar; Databehandling; Tillhandahållande av företagsinformation; Public relations och Tjänster rörande marknadsforskning; Varudemonstration; Utdelning av varuprover; Dokumentreproduktion [fotokopiering eller mikrofilmning]; Skyltning av skyltfönster; Tjänster avseende skyltning; Reklaminslag i radio och TV;Detaljhandelstjänster i samband med blekmedel och andra ämnen för användning vid tvätt, rengörings-, poler-, skur- och slipmedel, tvål, parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat, tandpulver, - kräm och -pastor, deodoranter för personligt bruk, parfymerade påsar, fläckborttagningsmedel, rengöringsdynor, servetter, torktrasor, ansiktsinpackningar, icke medicinska toalettpreparat, lavendelpåsar, duschgeléer, badsalt, kroppslotion, parfymerad kroppslotion, schamponeringsmedel, schamponeringsmedel, parfymerat hårschampo, hår-, nagel- och skönhetspreparat, industriella oljor och fetter, smörjmedel, dammabsorberande, vätande och bindande medel, bränslen (inkluderande motorsprit) och belysningsmedel, stearinljus och vekar för belysning, doftljus, handverktyg och -redskap (handdrivna), knivsmidesvaror, bestick, sidovapen, rakhyvlar, bordsbestick, bestick av ädelmetall, saxar, saxar för pappersvaror, sömnadssaxar, nagelsaxar, frisörsaxar, tygsaxar, apparater och instrument för vetenskap, nautik, lantmäteri, fotografi, kinematografi, 212/3 7

8 CTM Del A.1. optik, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning, apparater och instrument för ledning, omkoppling, omvandling, ackumulering, reglering eller kontroll av elektricitet, apparater för inspelning, överföring eller återgivning av ljud eller bilder, magnetiska databärare, inspelningsskivor, automatiska försäljningsmaskiner och mekanismer för myntstyrda apparater, kassaregister, räknemaskiner, databehandlingsutrustning och datorer, eldsläckningsapparater, cd-skivor, apparater för telekommunikation, mobiltelefoner, telefoner, musmattor, mobiltelefontillbehör, fodral för mobiltelefoner, kontaktlinser, glasögon, solglasögon, fodral för glasögon, fodral till solglasögon, anpassade fodral till solglasögon och glasögon, räknare, måttband, väskor och fodral för bärbara datorer och pekdatorer, ställ för bärbara datorer och pekdatorer, ädelmetaller och deras legeringar och varor av ädla metaller eller överdragna därmed, smycken, ädelstenar, ur och kronometriska instrument, klockor (ur), armbandsur, moderiktiga armbandsur, armbandsur med en tygrem, armbandsur med armband av läder, oäkta juvelerarvaror, papper, kartong och varor tillverkade av dessa material, trycksaker, bokbinderimaterial, fotografier, pappersvaror (skrivoch kontorsmateriel), klister och lim för kontors- eller hushållsändamål, konstnärsutrustning, målarpenslar, skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler), instruktionsmaterial och undervisningsmaterial (ej apparater), plastmaterial för emballering, trycktyper, klichéer, tryckta publikationer, affischer, omslagspapper, skrivmaterial och -instrument, läskpapper, skrivunderlägg, bläckhorn, brevställ, skrivplattor, lådpapper, skrivetuier, pennor och pennfodral, bordsartiklar av papper, bordsservetter av papper, bordstabletter av papper, checkhäftesfodral, passfodral, kuvert, brevpapper, vykort, gratulationskort, julkort, anteckningskort, kalendrar, anteckningsböcker, skrivbordsunderlägg, telefonböcker, böcker, adressböcker, fotoalbum, möteskalendrar, receptböcker, dagböcker, övningsböcker, skissböcker, brevpressar, skinn och läderimitationer, och varor framställda av dessa material, djurhudar, pälsskinn, koffertar och resbagar, paraplyer, parasoller och promenadkäppar, piskor, seldon och sadelmakerivaror, handväskor, ryggsäckar, portmonnäer, kläder för djur, hållare (i form av plånböcker) för kreditkort, checkhäften, pass, anteckningsblock, dagböcker och för nycklar, plånböcker, toalettväskor, tvättpåsar, necessärer, sminkväskor, smyckeskrin, omslag för dagböcker, väskor och fodral, stora bagar, möbler, speglar, tavelramar, varor av trä, kork, vass, bambu, vidjor, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum och ersättningar för dessa material, eller av plast, metalliska och icke-metalliska möbler, trädgårdsmöbler, kuddar och dynor, skulpturer, långa kuddar, smyckeskrin, mjuka möbeltyger, fotoramar (ej ställ), tavelramar, speglar, avfallspapperstunnor (ej av metall), hushålls- eller köksredskap och -behållare, kammar och tvättsvampar, borstar (ej målarpenslar), material för tillverkning av borstar, artiklar för rengöringsändamål, stålull, obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej glas för byggnadsändamål), glasartiklar, porslin och keramik, tandborstar, badrumstillbehör, tvättpåsar, inredda toalettväskor, necessärer, tennföremål, bägare, koppar av porslin, lergods och keramik, porslin, prydnadsporslin, tallrikar och skålar av porslin, lergods och keramik, tekannor, skärbrädor för hushålls- och köksanvändning, salt- och pepparströare, peppar- och saltkar, garn och trådar, för textil användning, textilier och textilvaror, sängöverkast och bordsdukar, textila metervaror, silke i metervara, hushållslinne, handdukar, textilier för tillverkning av kläder, duntäcken, sängtäcken, filtar och täcken, örngott, lakan, påslakan, påslakan och sängöverdrag, mjuk heminredning, väggbeklädnader och textilier, gardiner av textil eller plast, överdrag för dynor, överdrag för möbler, resplädar, kläder, fotbeklädnader, huvudbonader, kläder för män, kvinnor och barn, barnkläder, babykläder, skjortor, tryckta skjortor, skjortor med blomtryck, damunderkläder och underkläder, nattkläder, band och sjalar, sidenscarves, urklippta delar ingående i klass 25 för framställning av kläder, toppar, slipovrar, kortärmade tröjor, klänningar, aftonkläder, sommarklänningar, cocktailklänningar, bälten (bekl.), byxor, kortbyxor, badkläder, stickade kläder, jumprar, koftor, rockar och jackor, hattar, spetsar och finbroderivaror, band och snörmakerivaror, knappar, krokar och öglor, nålar och synålar, virknålar och stickor, konstgjorda blommor, skräddarartiklar, klädemblem (märken av ädelmetall), nåldynor, huvar för tekannor, heltäckningsmattor, mattor, underlägg och mattmaterial, linoleum och andra material för att bekläda befintliga golv, väggbeklädnader (icke-textila), tapeter, spel och lekutrustning, gymnastik- och sportartiklar, julgransprydnader, plyschleksaker, brädspel, dockor, delar, komponenter och tillbehör till allt det nämnda; Information, rådgivning och konsultation inom samtliga nämnda områden /6/211 HILCO Hilco Trading, LLC 5 Revere Drive Suite 26 Northbrook, Illinois 662 US MARKS & CLERK LLP Alpha Tower Suffolk Street Queensway Birmingham B1 1TT EN FR 35 - Rådgivning rörande förvärv och fusioner; Analys och värdering av företag; Konsultation rörande förvärv och sammanslagningar av företag; Konsultation rörande företagsvärdering; Affärsvärdering; Affärsvärderingar och utvärderingar i affärsfrågor; Tjänster avseende företagsinformation och -värdering; Företagsundersökningar, utvärderingar, expertvärderingar, information och forskning; Konsulttjänster avseende företagsfusioner, nämligen stöd vid förtagsledning, professionell företagsrådgivning, pr-tjänster avseende företagsfusioner;tillhandahållande av företagsledningsinformation i samband med konsultations- och rådgivningstjänster inom området för strategisk planering och fusioner och förvärv;arrangering och ledning av auktionsförsäljningar inom områdena industriellt maskineri, industriell utrustning, industriella inventarier, industriella möbler, industriella armaturer och andra industriella tillgångar;rekonstruktionsoch konsulttjänster inom detaljhandel, nämligen tillhandahållande av råd om alternativa bolagsstrukturer, tillhandahållande av affärskonsultationsråd rörande bolagsrekonstruktion, tillhandahållande av affärskonsultationsråd rörande strategier för immateriell egendom, tillhandahållande av affärsassistans till och konsultationstjänster för rekonstruktionsadministratörer, tilhandahållande av ledning av och information och råd i samband med butiksstängningsprogram, utveckling av strategier för reduktion av affärskostnader och hantering av kostnadsreduktionsprogram, tillhandahållande av information och råd i samband med tillgångsförsäljningsprocesser, tillhandahållande av affärskonsultationstjänster i samband med butiksstängningsstrategier, tillhandahållande av stegvis ökad anskaffning av produktinköpskällor, tillhandahållande av affärskonsultationstjänster rörande egendomsstrategi, tillhandahållande av tjänster rörande mänskliga resurser i samband med butiksstängningsprogram, tillhandahållande av logistiska tjänster i samband med butiksstängningsprogram, butiksledningsoch -drifttjänster för andra och tillhandahållande av marknadsförings- och reklamtjänster för butiksstängningingsprogram;tjänster avseende interimistisk detaljhandelsledning;outsourcingtjänster i detaljhandel;tjänster avseende 8 212/3

9 Del A.1. CTM återställande av fasta tillgångar, Nämligen,Industriella tillgångsförvaltningstjänster, Nämligen, Auktioner,Likvidation och förnyad marknadsföring av andras industriella tillgångar;tjänster avseende skydd av tillgångar, Nämligen,Riskbedömning och Tjänster rörande företagsledning,tjänster avseende minskning av förluster och tjänster avseende förhindrande av förluster på detaljhandelslager under stängning av detaljhandelsbutiker och avyttring av lager;affärs- och ledningskonsultationstjänster för detaljhandelsbranschen;tillhandahållande av företagsråd och -information rörande lån Expertutlåtanden och värderingar avseende fastigheter; Fastighetsvärdering;Affärsmäkleritjänster och relaterad konsultation rörande försäljning av företag, fusioner, Förvärv och Företagsutvärderingar; Konsultation rörande värdering av varor; Finansiell konsultation och rådgivning inom området för fusioner och förvärv; Fastighetsvärdering; Fastighetsbedömning och -värdering; Förvaltning av privata stamaktiefonder; Investering i fonder för onoterade aktier;finansiella tjänster, nämligen kommersiell långivning, tillgångsbaserad utlåning, mellan-/underordnad skuldlångivning, aktieinvestering, investeringsbankverksamhet, privat placering av aktie- och skuldinvesteringar, hyrfinansiering, factoringtjänster, förvaltning av investeringar, finansiell värdering och balansräkningsrådgivning; Företagsbetalningstjänster;Tjänster avseende likvidation av företag inom områdena industriellt maskineri, industriell utrustning, industriella inventarier, industriella möbler, industriella armaturer och andra industriella tillgångar;tjänster avseende likvidation av företag inom området för partihandelsförsäljning av konsumentvarulager; Ekonomiska investeringar med avseende på fastigheter; Finansiell värdering av personlig egendom och fastigheter; Uthyrning av fast egendom; Tjänster avseende förvärv av fastigheter; Fastighetsvärdering; Delägande av fastigheter, nämligen förvaltning och anordnande av delägande av fastigheter; Investeringar i fastigheter; Fastighetsförvaltning; Köp av fastigheter åt andra; Fastighetssyndikat; Värderingsoch bedömningstjänster;tjänster avseende avyttring av egendom, Nämligen, Expertutlåtanden och värderingar avseende fastigheter,tjänster avseende bedömning av hyra, tjänster avseende arrangering av hyresförhållande, tjänster avseende omförhandling av hyra, tjänster avseende avslutning av hyresförhållande, Fastighetsmäkleri, Fastighetsrådgivning,Återställande av fast egendom, tillhandahållande av en databas med fastighetsinformation;tjänster avseend avslutning av hyresförhållande;tjänster avseende omförhandling av hyra;tjänster avseende försäljning och återförhyrning, nämligen tjänster avseende fastighetsförsäljning och återförhyrning, nämligen, förvärv av fastigheter från tredje part och återförhyrning av sådan fastighet till den tredje parten, och underlättande av försäljning av fast egendom från en tredje part och till en investerare och återförhyrning av sådan fast egendom från investeraren till den tredje parten;rådgivningstjänster rörande fastighetsbelåning; Aktiva och Administration av egendom, konsult-, rådgivnings- och informationsverksamhet rörande alla nämnda tjänster, inklusive tillhandahållna via telefon eller via direktanslutning från en databas, och via nationella eller internationella telekommunikationsnät eller Internet;Lånevärderingstjänster;Tjänster avseende lånestrategi;rekonstruktions- och konsulttjänster inom detaljhandel, nämligen tillhandahållande av finansiering av rörelsekapital till stöd för omstruktureringsprogram, tillhandahållande av lageranalys, tillhandahållande av finansiella kontroll- och analystjänster för butiksstängningsprogram, tillhandahållande av egendomsförvaltningstjänster för butiksstängningsprogram;tjänster avseende återfående av fasta tillgångar, nämligen omvandling i pengar av andras möbler, armaturer och industriell utrustning genom auktion, likvidation och förnyad marknadsföring Stödverksamhet vid rättsliga processer. US - 6/1/ /7/211 MEXICHEM Mexichem, S.A.B. de C.V. Rio San Javier No. 1 Colonia Viveros del Rio Tlalnepantla C.P. MX POTTER CLARKSON LLP Park View House, 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD EN FR 1 - Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; Obearbetade konsthartser, obearbetade plaster; Gödsel; Kemiska sammansättningar för eldsläckning; Kemiska preparat för härdning och lödning; Kemiska ämnen för konservering av livsmedel; Garvämnen; Bindemedel för industriell användning. 2 - Färger; Fernissor; Lacker; Bläck; Beläggningar; Rostskyddsmedel och skyddsmedel mot angrepp på trä; Färgämnen; Betningsmedel; Obearbetade naturhartser; Metaller i folie- och pulverform för målare, dekoratörer, tryckare och konstnärer. 3 - Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; Rengörings-, poler-, skur- och slippreparat och - ämnen; Tvål; Parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; Tandpulver, -kräm och -pastor. 4 - Industriella oljor och fetter; Smörjmedel och -ämnen; Dammabsorberande, -fuktande och -bindande medel; Bränslen (inklusive bensin och motorsprit) och belysningsmedel; Ljus och vekar för belysning. 5 - Farmaceutiska och veterinära preparat och substanser; Kemikalier och Kemikalietillsatser, preparat och substanser som används i medicin; Hygieniska preparat för medicinska ändamål; Plåster; Förbandsmaterial, desinfektionsmedel; Preparat och substanser för utrotning av skadedjur; Preparat för utrotning av svamp och mögel; Växtbekämpningsmedel;Insekticider, men ej inkluderande farmaceutiska varor för botande av D-vitaminbrist och kalciumbrist och för behandling av osteoporos;men ej inkluderande närande substanser. 6 - Oädla metaller och deras legeringar; Byggnadsmaterial av metall; Flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; Material av metall för järnvägsspår; Icke-elektriska kablar och metalltrådar; Små smidesvaror av järn och metall; Rör av metall; Kassaskåp; Artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser; Malmer. 7 - Maskiner som används i produktion av kemiska produkter, petrokemiska produkter och oljeprodukter; Maskinverktyg; Motorer (dock ej för fordon). 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt laboratorie-, lantmäteri-, vägnings-, mätnings-, signalerings-, kontroll- (övervaknings-), livräddnings- och undervisningsapparater och -instrument; Apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; Apparater för inspelning, upptagning, sändning och återgivning av data, ljud eller bilder; Magnetiska databärare; Skivor för inspelning; Apparater och instrument för behandling av information och data; Maskinvara och programvara;elektroniska och elektriska apparater och instrument som används i produktion av kemiska och petrokemiska produkter och oljeprodukter (ej ingående i andra klasser). 212/3 9

10 CTM Del A Kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kylning, torkning, vattenförsörjning och sanitära ändamål Gummi, guttaperka, kautschuk, asbest, glimmer, samt artiklar gjorda av dessa material, ej ingående i andra klasser; Plast i halvfabrikat; Spelfilmer; Tätnings-, packningsoch isoleringsmaterial; Plaster och Syntetiska hartser i halvfabrikat; Plast i halvfabrikat eller packningsmaterial; Plastmaterial i stav-, ark- film- eller rörform;plast i fiberform (ej för textilbruk); Plastmassor (halvfabrikat);sammansättningar av syntetiska hartser (halvfabrikat),komponenter och monteringar i gjuten form för användning i tillverkning; Flexibla rör, ej av metall Byggnadsmaterial (ej av metall); Styva rör (ej av metall) för byggnation; Asfalt, tjära och bitumen; Flyttbara byggnader (byggnationer), ej av metall; Monument, ej av metall Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster; Organisation och Däri inbegripet, ledning och administration av kundlojalitetsprogram; Annons- och reklamverksamhet rörande tredje mans varor och tjänster; Uthyrning av annonsutrymme; Insamling av data och databehandling; Datakompilering för andras räkning;tjänster avseende förvaltning av räkenskaper;professionell affärskonsultation rörande franchising Finans- och finansieringstjänster; Monetära tjänster Uppförande/anläggande av byggnationer; Reparation/underhåll; Installationstjänster. 4 - Raffineringstjänster; Behandling av ämnen och material;elektricitet, Och bränsle och Kraftgenereringstjänster;Återanvändningstjänster Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; Industriella analys- designoch forskningstjänster; Design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror; Ingenjörsverksamhetstjänster; Mätning av mark; Tjänster avseende utforskning; Geologiska undersökningar; Geologiska tjänster; Forskning inom miljöområdet och Rådgivningstjänster;Stödtjänster i form av teknisk konsultation och teknisk rådgivningshjälp till licenstagare och franchisetagare; Framtagning av maskinritningar, teknisk dokumentation och rapporter Medicinska tjänster; Tjänster med avseende på medicinsk forskning; Tjänster inom jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsvård Exploatering av immaterialrätter; Tekniklicensiering; Professionella juridiska konsultationer rörande franchising /9/211 STILGÖTTER Mayr, Albert Schwanthalerstraße Frankfurt Ahlborn, Silke Sandweg Frankfurt EN 2 - Möbler; Ramar, speglar;finsnickeriarbeten, speciellt ställ och hållare för manschettknappar och solglasögon, hyllor av trä; Statyer av trä; Konstföremål av trä, vax, gips och av plast Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Kontorstjänster;Tjänster tillhandahållna av en detaljhandlare med möbler, tavelramar, speglar, konstsnickeriartiklar och konstverk av trä, gips, vax och plast;reklam på internet i samband med trävaror, konstsnickeriartiklar och konstverk av trä, vax, gips och plast 4 - Behandling av ämnen och material, speciellt träbearbetning;materialbearbetning som tjänst tillhandahållen av en möbelsnickare, speciellt bearbetning och tillsågning av trä på beställning för andras räkning /8/211 WILKO EVERYDAY VALUE Wilkinson Hardware Stores Limited JK House Roebuck Way Manton Wood Workshop, Nottinghamshire S8 3YY POTTER CLARKSON LLP Park View House, 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD EN FR 2 - Färger; Fernissor; Träbetser; Lacker; Konserveringsmedel; Skyddsmedel mot angrepp på trä. 3 - Rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; Blekmedel; Tvättvätskor, Behandlingsmedel för tyg; Färgborttagningsmedel, Preparat för rengöring av målarpenslar och -rollrar;vindrutetvättmedel och -schampon för motorfordon; Toalettsaker; Tvål, Bad- och duschpreparat, Hår- och hudvårdspreparat, Preparat för hår-styling, Hårsprejer, Schamponeringsmedel, Rakpreparat, Deodoranter, Antitranspirationsmedel, Tandkräm, Munsköljmedel, Manikyrpreparat, Icke-medicinska preparat för spädbarnsvård, Garvningssammansättningar, Aftersunpreparat, Vadd och bomullspinnar för kosmetiska ändamål; Kosmetika. 4 - Ljus; Oljor; Smörjmedel och -ämnen; Bränslen. 5 - Farmaceutiska, veterinära och hygieniska preparat; Dietiska substanser; Babymat; Vitaminer; Hostmixturer och -karameller; Plåster, Förbandsmaterial, Bandage, Häfttape för medicinska ändamål; Dambindor, Sanitetsbindor, Inkontinensdynor, Desinfektionsmedel; Steriliseringslösningar; Preparat för utrotning och bekämpning av ohyra, svampdödande medel, växtbekämpningsmedel, utrotningsmedel för parasiter. 6 - Folier av metall för inslagning, Metallfolier för matlagning; Hänglås, Klinkor, Bultar, Dörr- och fönstermöbler, Brevlådor, Brevlådehöljen, Verktygslådor; Skruvar; Spikar; Artiklar tillverkade av metall för kantning av mattor; Hyllkonsoler, dörrfångare, hörnskenor, korrugerade fästen, dörrdrag, dörrhandtag, haspar, häftklamrar (ej utgörande skrivmateriel), gångjärn, knoppar, namnskyltar, muttrar, gängade bultar, reparationsöverdragning, fönstertrissor, skruvkrokar och öglor, häftstift; Brickor och Stickkontakter; Säkringsbultar till dörrar och till grindar; Stormhakar och fönsterhakar; Kedjor till dörrar och till ljuskronor; Säkerhetskedjor; Lås för fönster och dörrar, Krokar, Nålar, Skruvar och Fjädrar; Delar och komponenter till alla nämnda varor. 7 - Eldrivna verktyg; Maskiner och pumpar, allt för jordbruk, trädgårdsskötsel, byggnation, inredning, rörmokeri, elektrisk försörjning, snickeriverksamhet, metallarbete, krukmakeri eller fordonsunderhåll; Elektriska rengöringsmaskiner; Tvättoch slipmaskiner; Borrar; Sprutpistoler för målarfärg; Tvättanläggningar för fordon; Gräsklippare; Kantsågar; Delar och komponenter till alla nämnda varor /3

11 Del A.1. CTM Handverktyg; Trädgårdsverktyg; Sprejanordningar; Tegelborrar; Slipskivor; Knivsmidesvaror, bestick; Rakhyvlar och -apparater; Manikyrredskap; Matbestick av plast. 9 - Elektriska kontakter och uttag; Elektriska strömbrytare; Dimmer-strömbrytare; Elektriska säkringar; Batterier, ej för användning i samband med mobiltelefoner; Vinkelplåtar. 1 - Flaskor för spädbarn och småbarn; Nappar; Bitringar Apparater för uppvärmning och belysning; Glödlampor; Elektrisk belysningsarmatur; Flaskvärmare för spädbarn och småbarn Fyrverkeripjäser Smycken; Smycken; Oäkta smycken; Bijouterier; Modesmycken; Oäkta smycken; Smycken i oädla metaller; Smycken tillverkade av oädel metall; Armband; Armringar Filmer för inslagning av livsmedel, Plastfilm (emballage); Pappershanddukar för köksändamål, Pappersväv, Toalettpapper, Toalettrullar; Insatser till papperskorgar; Pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial), Anteckningsböcker, Adressböcker; Klister och lim för hushållsändamål; Skriv- och ritmateriel;målarpenslar och rollrar, målarfärgstråg; Bilder; Växtetiketter; Blöjor; Blöjpåsar Reseffekter, påsar, väskor; Paraplyer. 2 - Möbler; Tapetserbord; Trappor; Gardinstänger, Skenor och Skenor och Stöd; Gardinkrokar, Gardinringar; Lås, Reglar, Dörr- eller fönstermöbler, Brevlådor, Brevlådehöljen, Verktygslådor, Väggpluggar, Fästpluggar, Artiklar till mattkantning; Samtliga varor ej av metall; Speglar; Tavelramar och ramar för fotografier; Behållare för växter; Träverktygslådor Redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd, Köksredskap; Glasvaror; Lergods; Koppar tillverkade av papper eller plast; Behållare för mat; Artiklar för rengöringsändamål, Sjömanshalsdukar, Dynor, Tvättsvampar; Gummihandskar för hushållsbruk; Tandborsthållare; Borstar, Hårborstar, Kammar och fodral därtill; Vattenkannor, Handdrivna spridare; Växtkrukor; Engångsbordsservis gjord av plast; Tandtråd Rep, linor, tåg, snören, nät, tält, markiser, presenningar, segel, säckar och påsar (ej ingående i andra klasser); Stoppnings-, madrasserings- och vadderingsmaterial (ej av gummi eller plast); Obearbetat fibröst textilmaterial Metervaror av textil; Kökshanddukar; Disktrasor; DU- KAR; Servetter; Bordstabletter; Sängöverkast; Sänglinne; Filtar; Överkast; Överkast; Örngott; Kuddöverdrag; Sängtäcken; Duntäcken;Påslakan; Påslakan; Lakan; Sängkappor; Möbelöverdrag; Gardiner; Gardinomtag; Trådgardiner; Duschdraperier; Handdukar för bad och badrum; Handdukar; Badhanddukar; Strandhanddukar; Badlakan Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader; Blöjor tillverkade av textil Knappar, hakar, hyskor, knappnålar, nålar, spetsar, bandrosett; Konstgjorda blommor Mattor och mattbeläggningar, linoleum och andra material för golvbeläggningar; Tapeter (ej av textil) Leksaker; Spel; Leksaker; Dockor; Våtdräkter; Skallror; Julprydnader; Djurleksaker Kött, fisk, fjäderfä och vilt; Köttextrakt; Konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; Geléer, sylter; Ägg, mjölk och mjölkprodukter; Ätliga oljor och fetter; Chips; Livsmedel tillagade i form av snacks, inklusive snackmat gjord av frukt, grönsaker och/eller nötter; Färdiga sallader inklusive fruktsallader, potatissallader, grönsakssallader. 3 - Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; Mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror; Sötsaker, Godsaker, Chokladsortiment, Kex och skorpor; Glass; Honung, sirap; Jäst, bakpulver; Salt, senap; Vinäger, såser (smaktillsatser); Kryddor; Is; Snackmat inklusive snackmat gjord av spannmål, riskakssnacks, sesamsnacks, knäckebrödssnacks; Smörgåsar; Wraps; Fyllningar för smörgåsar; Brödpinnar; Julpuddingar; Pajer fyllda med fruktkompott (mince pies); Fruktkompotter Trädgårdsprodukter; Växtfrön; Levande plantor; Djurfoder, speciellt för fiskar, Tuggföremål för djur, Djurkex Mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; Fruktdrycker och -juicer; Safter och andra koncentrat för framställning av drycker Sammanförande, till fördel för andra, av olika varor, nämligen, hemförbättringsprodukter, gör-det-självprodukter, varor för hemdekorering, nämligen, målarfärg, bindemedel och stoppningsmaterial, borstar och rullar, kakelplattor, verktyg och fästdon, varor för strukturell reparation av byggnader och för underhåll av byggnadsinteriörer, produkter för underhåll och rengöring av bilar, biltillbehör, cement, byggnadsvirke, trädgårdsodlingsprodukter, trädgårdsprodukter, växthus, grus, sten och småstenar för användning i trädgårdar och för landskapsvård, trädgårdsskjul, varor för trädgårdsanvändning, flyttbara byggnader, byggförnödenheter, takläggningsmaterial, sybehör, knappar, krokar, öglor, knappnålar, synålar, virknålar och stickor, spetsar, band, tränsar, specerier, hushållsartiklar, rengörings- och polermedel, kosmetika, toalettartiklar, hårvårdsprodukter och tillbehör, solvårdspreparat, vård av sällskapsdjur, mat för sällskapsdjur och tillbehör för sällskapsdjur, datorer och deras tillbehör, programvara, spelkonsoler, skrivare, lamineringsanordningar, pappersvaror (skriv- och kontorsmateriel), böcker, tidskrifter, tidskrifter, tryckta publikationer, köksvaror, köksapparater, badrumsinredning och -tillbehör, elektriska hushållsartiklar, elektroniska hushållsartiklar, cdskivor, dvd-skivor, belysning, trädgårdsbelysning, hushållsapparater, livsmedel, godsaker, kläder, fotbeklädnader, huvudbonader, hemaccessoarer, möbler, fritidsmöbler, utomhusgrillar, reseffekter, väskor, fodral, resväskor, paraplyer, portmonnäer, plånböcker, tält, sovsäckar, picknickartiklar, leksaker, spel, lekutrustning, sittvagnar, tillbehör och delar till sittvagnar, höga barnstolar, tillbehör och delar för höga barnstolar, bär- och transportanordningar för spädbarn, trappor, grindar och skydd, blöjbytesdynor, barn- och spädbarnsmonitorer, selar och tyglar för barn, steriliseringsmedel och bröstpumpar, nappflaskor, nappar, bitringar, cyklar och cykeltillbehör, datorspel, plaskbassänger, lekhus, julprydnader, festtillbehör, säsongsdekorationer, fyrverkeripjäser, golvbeläggningar och tillbehör till golvbeläggningar, medicin, smycken, armbandsur, ur och tidmätningsinstrument, armband och armringar, och därigenom möjliggöra för kunder att bekvämt se och köpa de nämnda varorna i en järnhandel eller allmän butik, eller via postorder, eller via en webbplats på Internet specialiserad på sådana produkter, eller via telekommunikationer /8/211 WILKINSON Wilkinson Hardware Stores Limited JK House Roebuck Way Manton Wood Workshop, Nottinghamshire S8 3YY POTTER CLARKSON LLP Park View House, 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD EN FR 2 - Färger; Fernissor; Träbetser; Lacker; Konserveringsmedel; Skyddsmedel mot angrepp på trä. 212/3 11

12 CTM Del A Rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; Blekmedel; Tvättvätskor, Behandlingsmedel för tyg; Färgborttagningsmedel, Preparat för rengöring av målarpenslar och -rollrar; Tvättmedel för vindrutor och Schampo för bilfordon; Toalettsaker; Tvål, Bad- och duschpreparat, Hår- och hudvårdspreparat, Preparat för hår-styling, Hårsprejer, Schamponeringsmedel, Rakpreparat, Deodoranter, Antitranspirationsmedel, Tandkräm, Munsköljmedel, Manikyrpreparat, Icke-medicinska preparat för spädbarnsvård, Garvningssammansättningar, Aftersunpreparat, Vadd och bomullspinnar för kosmetiska ändamål; Kosmetika. 4 - Ljus; Oljor; Smörjmedel och -ämnen; Bränslen. 5 - Farmaceutiska, veterinära och hygieniska preparat; Dietiska substanser; Babymat; Vitaminer; Hostmixturer och -karameller; Plåster, Förbandsmaterial, Bandage, Häfttape för medicinska ändamål; Dambindor, Sanitetsbindor, Inkontinensdynor, Desinfektionsmedel; Steriliseringslösningar; Preparat för utrotning och bekämpning av ohyra, svampdödande medel, växtbekämpningsmedel, utrotningsmedel för parasiter. 6 - Folier av metall för inslagning, Metallfolier för matlagning; Hänglås, Klinkor, Bultar, Dörr- och fönstermöbler, Brevlådor, Brevlådehöljen, Verktygslådor; Skruvar; Spikar; Artiklar tillverkade av metall för kantning av mattor; Hyllkonsoler, dörrfångare, hörnskenor, korrugerade fästen, dörrdrag, dörrhandtag, haspar, häftklamrar (ej utgörande skrivmateriel), gångjärn, knoppar, namnskyltar, muttrar, gängade bultar, reparationsöverdragning, fönstertrissor, skruvkrokar och öglor, häftstift; Brickor och Stickkontakter; Säkringsbultar till dörrar och till grindar; Stormhakar och fönsterhakar; Kedjor till dörrar och till ljuskronor; Säkerhetskedjor; Lås för fönster och dörrar, Krokar, Nålar, Skruvar och Fjädrar; Delar och komponenter till alla nämnda varor. 7 - Eldrivna verktyg; Maskiner och pumpar, allt för jordbruk, trädgårdsskötsel, byggnation, inredning, rörmokeri, elektrisk försörjning, snickeriverksamhet, metallarbete, krukmakeri eller fordonsunderhåll; Elektriska rengöringsmaskiner; Tvättoch slipmaskiner; Borrar; Sprutpistoler för målarfärg; Tvättanläggningar för fordon; Gräsklippare; Kantsågar; Delar och komponenter till alla nämnda varor. 8 - Handverktyg; Trädgårdsverktyg; Sprejanordningar; Tegelborrar; Slipskivor; Knivsmidesvaror, bestick; Manikyrredskap; Matbestick av plast. 9 - Elektriska kontakter och uttag; Elektriska strömbrytare; Dimmer-strömbrytare; Elektriska säkringar; Batterier, ej för användning i samband med mobiltelefoner; Vinkelplåtar. 1 - Flaskor för spädbarn och småbarn; Nappar; Bitringar Apparater för uppvärmning och belysning; Glödlampor; Elektrisk belysningsarmatur; Flaskvärmare för spädbarn och småbarn Fyrverkeripjäser Smycken; Smycken; Oäkta smycken; Bijouterier; Modesmycken; Oäkta smycken; Smycken i oädla metaller; Smycken tillverkade av oädel metall; Armband; Armringar Filmer för inslagning av livsmedel, Plastfilm (emballage); Pappershanddukar för köksändamål, Pappersväv, Toalettpapper, Toalettrullar; Insatser till papperskorgar; Pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial), Anteckningsböcker, Adressböcker; Klister och lim för hushållsändamål; Skriv- och ritmateriel; Rollrar, penslar, Färgplattor; Bilder; Växtetiketter; Blöjor; Blöjpåsar Reseffekter, påsar, väskor; Paraplyer. 2 - Möbler; Tapetserbord; Trappor; Gardinstänger, Skenor och Skenor och Stöd; Gardinkrokar, Gardinringar; Lås, Reglar, Dörr- eller fönstermöbler, Brevlådor, Brevlådehöljen, Verktygslådor, Väggpluggar, Fästpluggar, Artiklar till mattkantning; Samtliga varor ej av metall; Speglar; Tavelramar och ramar för fotografier; Behållare för växter; Träverktygslådor Redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd, Köksredskap; Glasvaror; Lergods; Koppar tillverkade av papper eller plast; Behållare för mat; Artiklar för rengöringsändamål, Sjömanshalsdukar, Dynor, Tvättsvampar; Gummihandskar för hushållsbruk; Tandborsthållare; Borstar, Hårborstar, Kammar och fodral därtill; Vattenkannor, Handdrivna spridare; Växtkrukor; Engångsbordsservis gjord av plast; Tandtråd Rep, linor, tåg, snören, nät, tält, markiser, presenningar, segel, säckar och påsar (ej ingående i andra klasser); Stoppnings-, madrasserings- och vadderingsmaterial (ej av gummi eller plast); Obearbetat fibröst textilmaterial Metervaror av textil; Kökshanddukar; Disktrasor; DU- KAR; Servetter; Bordstabletter; Sängöverkast; Sänglinne; Filtar; Överkast; Överkast; Örngott; Kuddöverdrag; Sängtäcken; Duntäcken;Påslakan; Påslakan; Lakan; Sängkappor; Möbelöverdrag; Gardiner; Gardinomtag; Trådgardiner; Duschdraperier; Handdukar för bad och badrum; Handdukar; Badhanddukar; Strandhanddukar; Badlakan Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader; Blöjor tillverkade av textil Knappar, hakar, hyskor, knappnålar, nålar, spetsar, bandrosett; Konstgjorda blommor Mattor och mattbeläggningar, linoleum och andra material för golvbeläggningar; Tapeter (ej av textil) Leksaker; Spel; Leksaker; Dockor; Våtdräkter; Skallror; Julprydnader; Djurleksaker Kött, fisk, fjäderfä och vilt; Köttextrakt; Konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; Geléer, sylter; Ägg, mjölk och mjölkprodukter; Ätliga oljor och fetter; Chips; Livsmedel tillagade i form av snacks, inklusive snackmat gjord av frukt, grönsaker och/eller nötter; Färdiga sallader inklusive fruktsallader, potatissallader, grönsakssallader. 3 - Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; Mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror; Sötsaker, Godsaker, Chokladsortiment, Kex och skorpor; Glass; Honung, sirap; Jäst, bakpulver; Salt, senap; Vinäger, såser (smaktillsatser); Kryddor; Is; Snackmat inklusive snackmat gjord av spannmål, riskakssnacks, sesamsnacks, knäckebrödssnacks; Smörgåsar; Wraps; Fyllningar för smörgåsar; Brödpinnar; Julpuddingar; Pajer fyllda med fruktkompott (mince pies); Fruktkompotter Trädgårdsprodukter; Växtfrön; Levande plantor; Djurfoder, speciellt för fiskar, Tuggföremål för djur, Djurkex Mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; Fruktdrycker och -juicer; Safter och andra koncentrat för framställning av drycker Sammanställning, för andras räkning, av olika varor, nämligen, hemförbättrande produkter, gör-det-själv-produkter, gods för dekorering av hemmet nämligen, målarfärg, bindemedel och stoppningsmaterial, borstar och rullar, kakelplattor, verktyg och fästdon, gods för strukturell reparation av byggnader och för underhåll av byggnaders interiörer, underhåll av bilar och rengöringspreparat, biltillbehör, cement, virke, trädgårdsodlingsprodukter, trädgårdsprodukter, växthus, grus, sten och klappersten för trädgårdar och för anläggning, trädgårdsskjul, gods för trädgårdsbruk, portabla byggnader, byggnadsförråd, takläggningsmaterial, snörmakerier, knappar, krokar, öglor, nålar, synålar, virknålar och stickor, spetsar, färgband, snörmakerivaror, specerier, hushållsartiklar, rengörings- och polermedel, kosmetika, toalettartiklar, hårvårdsprodukter och tillbehör (ej rakhyvlar och rakblad), solvårdspreparat, husdjursvård, mat för husdjur och tillbehör för sällskapsdjur, datorer och deras tillbehör, programvara, spelkonsoler, skrivare, lamineringsanordningar, skrivmateriel, böcker, tidskrifter, journaler, tryckta publikationer, köksvaror, köksapparater, badrumsinredning och tillbehör, hemelektriska varor, hemelektroniska varor, cd-skivor, dvd-skivor, belysning, trädgårdsbelysning, hushållsapparater, livsmedel, godsaker, kläder, fotbeklädnader, huvudbonader, hemaccessoarer, möbler, fritidsmöbler, ut /3

13 Del A.1. CTM omhusgrillar, reseffekter, väskor, fodral, resväskor, paraplyer, portmonnäer, plånböcker, tält, sovsäckar, picknickvaror, leksaker, spel, lekutrustning, sittvagnar, tillbehör och delar till sittvagnar, höga barnstolar, tillbehör och delar till höga stolar, bäranordningar och transportörer för spädbarn, trappor, grindar och vakter, blöjbytesdynor, barn och barnmonitorer, selar och tyglar för barn, steriliseringsmedel och bröstpumpar, nappflaskor, nappar, bitringar, cyklar och cykeltillbehör, datorspel, plaskbassänger, lekhus, julprydnader, festtillbehör, säsongsdekorationer, fyrverkeripjäser, golvbeläggningar och golvartiklar, mediciner, smycken, ur, kronometriska och tidmätande instrument, armband och armringar, möjliggörande för kunder att bekvämt överblicka och köpa förutnämnda varor från en järnvaru- och allmän butik, eller via postorder, eller via en Internetwebbplats specialiserande sig på sådana produkter, eller via telekommunikation /8/211 FRIO TELSTAR, S.A. Avda. Font i Sagué 55, Parc Cientific i Tecnológic Orbital Terrassa (Barcelona) ES CLARKE, MOT Y CIA., S.L. Rambla Méndez Núñez, 12, 6 A 32 Alicante ES EN ES 35 - Detaljhandels- och grosshandelstjänster rörande medicinska apparater och instrument för lagring, bevarande och kylning av mediciner, veterinära mediciner och farmaceutiska produkter, lågtemperaturfrysar och kylskåp för medicinska, industriella, veterinära och vetenskapliga ändamål och delar därtill. Annons- och reklamverksamhet /8/211 Enlaml Guangdong Yingnaier Apparel Company Limited Dongtang Industrial Area, Xiashan, Chaonan District, Shantou City Guang Dong Province CN Padullés Capdevila, Martín Calle Enric Granados, 21, Pral. 4ª 87 Barcelona ES EN ES 1 - Maggördlar; Hypogastriska bälten; Bukkorsetter [ortopediska stödkorsetter]; Bukkorsetter; Tvångströjor; Konstgjorda lemmar, ögon och tänder; Korsetter för medicinska ändamål; Massageapparater för skönhetsvård; Magdynor; Nappflaskor Kläder; Underkläder; Behåar; Strumpvaror, trikåvaror; Pyjamasar; Babyblöjor av textil; T-tröjor; Baddräkter; Badrockar; Babyutstyrslar [kläder]; Bröllopsklänning; Bälten [bekl.], skärp; Underbyxor; Mössor [bekl]; Slipsar: halsdukar; Haklappar, ej av papper; Ärmlösa sporttröjor; Skor; Babybyxor Säljfrämjande tjänster för andra; Import-exportagenturer; Utomhusreklam; Annons- och reklammateriel (spridning av -); Reklamtexter (publicering av -); Skyltning av skyltfönster; Utdelning av varuprover; Layouttjänster för reklam- och annonsändamål; Utställningar (anordnande av -) för kommersiellt eller reklamändamål;organisation av utställningar för detaljhandelsändamål och företagsledning avseende franchising; Arbetsförmedlingar; Revision /1/211 MOTIONQUEST currex GmbH Dorotheenstr Hamburg EN 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument, apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; Apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; Magnetiska databärare, inspelningsbara skivor; Försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; Kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; Eldsläckningsapparatur Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; Trycksaker; Bokbinderimaterial; Fotografier; Pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); Klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; Konstnärsmaterial; Målarpenslar; Skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); Instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); Plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); Trycktyper; Klichéer Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; Industriella analyser och forskningstjänster; Design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror /8/211 Q 212/3 13

14 CTM Del A BG - Оранжев. ES - Naranja. CS - Oranžová. DA - Orange - Orange. ET - Oranž. EL - Πορτοκαλί. EN - Orange. FR - Orange. IT - Arancione. LV - Oranžs. LT - Oranžinė. HU - Narancssárga. MT - Oranġjo. NL - Oranje. PL - Pomarańczowy. PT - Laranja RO - Portocaliu. SK - Oranžová. SL - Oranžna. FI - Oranssi. SV - Orange BM TRADA Group Limited Chiltern House Stocking Lane Hughenden Valley High Wycombe, Buckinghamshire HP14 4ND IPULSE (IP) LTD Byron House, Cambridge Business Park, Cowley Road Cambridge CB4 WZ EN FR 41 - Undervisning/utbildning; Anordnande av handledning/instruktion; Underhållning; Sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; Upplåtande av träning rörande förvaringskedja för produkter; Tillhandahållande av träning i relation till förvaringskedja; Tillhandahållande av träning avseende redovisning; Tillhandahållande av träning rörande intern redovisning; Upplåtande av träning i relation till kvalitetskontroll och kvalitetsgaranti; Tillhandahållande av träning rörande energihantering; Upplåtande av träning i samband med energihanteringssystem; Upplåtande av träning i relation till revidering av energihanteringssystem; Upplåtande av träning i relation till intern revision av energihanteringssystem; Tillhandahållande av träning rörande miljöfrågor; Upplåtande av träning i relation till miljöhanteringssystem; Upplåtande av träning i relation till revision av miljöhanteringssystem; Upplåtande av träning i relation till intern revision av miljöhanteringssystem; Träningstjänster relaterad till hälsa och säkerhet; Upplåtande av träning i relation till hälsa och säkerhetshanteringssystem; Upplåtande av träning i relation till revision av hälsa och säkerhetshanteringssystem; Tillhandahållande av träning i relation till intern redovisning av hälsa och system för hantering av säkerhet; Tillhandahållande av träning i relation till kvalitetshantering; Upplåtande av träning i relation till kvalitetshanteringssystem; Upplåtande av träning i relation till revision av kvalitetshanteringssystem; Upplåtande av träning i relation till intern revision av kvalitetshanteringssystem; Upplåtande av träning rörande information om säkerhetshantering; Upplåtande av träning i relation till information om säkerhetshanteringssystem; Upplåtande av träning rörande revision av information om säkerhetshanteringssystem; Upplåtande av träning i relation till intern revision av information om system för säkerhetshantering; Tillhandahållande av träning i relation till hanteringssystem; Upplåtande av träning i relation till integrerade hanteringssystem; Upplåtande av träning i relation till revision av hanteringssystem; Upplåtande av träning i relation till intern revision av hanteringssystem; Upplåtande av träning i relation till integrerade revisioner täckande multipla system för hantering; Upplåtande av träning i relation till planering, genomförande och ledande revisioner; Information, konsulttjänster och rådgivning avseende det nämnda Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; Industriella analyser och forskningstjänster; Design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror; Kvalitetskontroller; Energirevision; Granskning av tillverkares kvalitetskontrollkapacitet; Revision av företag för att garantera överensstämmelse med kraven på intygsprogram; Granskning av företag för att garantera överensstämmelse med kraven på intygsprogram relaterade till hälsa och säkerhet; Granskning av hälso- och säkerhetsrutiner; Granskning och övervakning av byggnadsfirmor för att garantera överensstämmelse med normer relaterade till tekniska färdigheter, handelsregister, finansiell position, försäkringar, hälso- och säkerhetspraxis, kundomsorg; Granskning och övervakning av firmor inblandade i design, installation, driftsättning och underhåll av värme-, ventilations-, luftkonditionerings- och kylningsprodukter och utrustning för att intyga teknisk kompetens och kommersiell förmåga; Granskning av byggnadsfirmor för att garantera överensstämmelse med krav på rapport och tekniska krav avseende kommersiell och privat uppvärmning, ventilation, luftkonditionering, rörmokeriverksamhet, energieffektivitet och kylning; Tjänster för överensstämmelseprovning; Utveckling av provningsmetoder; Materialbedömning och - provning; (test av) nya produkter; Produktprovning; Kvalitetskontroll och provning; Genomförande av kvalitetsundersökningar; Säkerhetsprovning av produkter; Vetenskapliga provningstjänster; Tjänster för utveckling av testmetoder; Tjänster avseende tekniska försök; Säkerhetsprovning av produkter; Mekanisk test av fönster och dörrar; Mekanisk test av byggnadsmaterial; Utarbetande av tekniska rapporter; Utarbetande av tekniska rapporter rörande gods; Utarbetande av tekniska rapporter rörande personal; Tillhandahållande av expertutlåtanden; Professionell konsultation avseende energieffektivitet i byggnader; Registrering av data avseende energiförbrukning i byggnader; Besiktningsoch inspektionstjänster på plats; Komponentprovning; Tjänster avseende kompatibilitetstest; Tillhandahållande av produktbedömningsrapporter; Test av kommersiella och privata uppvärmningssystem; Test av ventilationssystem; Test av luftkonditioneringssystem; Test av kylning; Test av rörledningssystem; Personers test för att garantera överensstämmelse med tekniska krav; Tillhandahållande av information och konsulttjänster på området företagsansvar; Upplåtande av råd till företag och bolag avseende bolagens sociala ansvar; Kvalitetsgaranti och kvalitetskontroll; Kvalitetskontroll och kvalitetsgarantitjänster relaterade till produkter, personal, system och processer; Värdering av prestanda mot förutbestämda normer eller mål; Utvärdering av prestanda mot benchmarkreferenser; Tillhandahållande av expertbedömningar; Forskning inom området för hälsa och säkerhet; Forskning inom området för produkttest; Forskning inom området för personaltest; Forskning inom området för konstruktion; Forskning relaterad till byggnads- och konstruktionsmaterial; Forskning inom miljöområdet; Information, konsulttjänster och rådgivning med avseende på ovannämnda tjänster /3

15 Del A.1. CTM Juridiska tjänster; Säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; Personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov; Certifieringstjänster; Certifieringstjänster för varor och tjänster; Certifieringstjänster rörande ledningsprocesser; Certifiering av kvalitet och produkter; Certifiering rörande efterlevnad av hälsooch säkerhetsregler; Attesteringstjänster relaterade till system för hantering av hälsa och säkerhet; Certifiering rörande livsmedelssäkerhet; Attesteringstjänster rörande system för hantering av matsäkerhet; Certifieringstjänster avseende hantering av informationssäkerhet; Certifieringstjänster rörande förvaringskedjan för produkter; Vidimeringstjänster rörande förvaringskedjan; Attesteringstjänster avseende leveranskedjesystem; Certifieringstjänster rörande förvaringskedjan för timmer och timmerprodukter; Vidimeringstjänster rörande träemballering; Attesteringstjänster relaterade till emballage gjort av trä; Certifieringstjänster rörande träåtervinning; Vidimeringstjänster rörande fuktövervakning; Attesteringstjänster rörande ledningssystem; Certifieringstjänster rörande kvalitetshanteringssystem; Intygandetjänster rörande miljöhanteringssystem; Vidimeringstjänster avseende information om system för hantering av säkerhet; Attesteringstjänster relaterade till programvaruutveckling, leverans och -underhåll; Certifieringstjänster relaterade till nationella landsvägsektorprogram; Intygandetjänster relaterade till uppskattning av vindenergi; Vidimeringstjänster rörande byggnadssystem; Attesteringstjänster relaterade till processer avseende applicering av målarfärger; Certifieringstjänster relaterade till leverantörer av målarfärgsystem; Vidimeringstjänster relaterade till metaller och metalliska produkter och byggmaterial, konstruktionsprodukter, konstruktionsstålverk, armeringsjärn, nät, och skarvsystem, metalldörrar och jalusier, dörr- och fönsterbeslag, trä, virke, träprodukter, bearbetade träprodukter, strukturella virkeskompositer, i-bjälklag, i-balkar, virkesprodukter, timmerbearbetningsmaskinvara, byggnadsisoleringsprodukter, avväxlingsbeslag, balkförbandsklammer, plattfästen, fästen, fästen av dymlingstyp, låsremmar, vinkelfästen, fästdon och kontaktdon, arkitektoniska smidesvaror, fönster och dörrbeslag, dörrstängare, hängare, gångjärn, spikplåtar, hållare, metallpaneler, metallbeklädnader, icke-metalliska byggnadsprodukter och -material, betong- och cementprodukter och -material, cement, cementutbytesmaterial, stoppningsmaterial, tillsatsmedel, kalk, puts, gipsskivor, puts, murbruk, färdigblandad betong, block, rör, dörr- och fönsterbalkar, lerprodukter för byggnation, tegelstenar, rör, kakelplattor, asfaltutläggare, keramik och glasprodukter för byggnation, planglas, planglasenheter, härdat glas, värmedränkt härdat glas, laminerat glas, laminerat glas mot banditer, glas för marktransport, kulresistent glas, explosionsresistent glas, isolerande glasenheter, slutna dubbelglasenheter, byggnadsprodukter av plast och polymera material, PVC-U - fönster, PVC-U-dörrar, vinterträdgårds- och inramningsprodukter, plaströr, stuprör och tillbehör, membran av plastoch polymermaterial, ventilationsmembran, asfalt och bituminösa produkter, asfalt och bituminösa blandningar, bitumen, material för vägmarkering, natursten och skifferprodukter, murverk i natursten, skiffer, byggnadsvirke och virkesvaror, plywood, spånskiva, fiberskiva, spånskiva, lamellträ, byggvirke, skivmaterial och panelprodukter, flexibla skivor för vattenisolering, virkesrambyggpaneler och system, virkesramar alla sålda i satsform, tillverkare av virkesramar, träpaneler, träpanel, fasta och komposita timmerbjälkar och golvsystem, laminerade virkesprodukter, profillister, trappdelar och trappräcken, trätrappräcken, snickeriarbete, golvbeläggningar, golvbeläggningar av trä, installationsgolvoch taktäckningsprodukter och -system, fackverkstakstolar, takprodukter, fönster, säkerhetsfönster, förstärkta säkerhetsfönster, träfönster, aluminiumfönster, stålfönster, fönster av kompositmaterial, fönsterteknisk maskinvara, dörrteknisk maskinvara, vinterträdgårdar, dörrar, branddörrar, branddörrar av trä, branddörrar av stål, branddörrar av komposit, säkerhetsdörrar, förstärkta säkerhetsdörrar, dörrsatser, dörrsatser med gångjärn, svängdörrset, ramar, underlägg till yttertak, dörrfoder, mellanväggar och väggprodukter, ställningsplankor, lastpallar, träplank, maskinerier, bjälkar, panelglasremsor, fingerskarvar, träfönsterramar, nitar, palmolja, målarfärg och delar och tillbehör till alla nämnda varor; Certifieringstjänster rörande personal; Attesteringstjänster relaterade till installation av fönster; Vidimeringstjänster relaterade till installation av utbytesfönster; Certifieringstjänster relaterade till installation av ersättningsfönster i bostäder; Attesteringstjänster relaterade tillinstallation av utbytesdörruppsättningar; Vidimeringstjänster relaterade till installation av utbytesdörruppsättningar i bostäder; Certifieringstjänster relaterade till visuella hållfasthetssorteringsprocesser för virke; Attesteringstjänster relaterade till maskinell hållfasthetssorteringsprocesser för virke; Certifiering av personal i relation till installation av fönster, installation av dörrsatser, installation av dörrar, installation av branddörrar, visuell hållfasthetssortering av virke, maskinell hållfasthetssortering av virke; Vidimeringstjänster för kompetensen hos virkessorteringsarbetare, dörrinstallatörer, branddörrinstallatörer och fönsterinstallatörer; Konsultation och rådgivning, allt avseende intygande; Information om certifiering av varor och tjänster; Upplåtande av information relaterad till certifiering av produkter och personal; Information, konsultation och rådgivning med avseende på ovannämnda tjänster /9/211 MOMENTS COPERNICUS EOOD Trakia Sofia BG Auer, Erich Anton Baumgartner Str. 43/1 123 Wien AT EN 12 - Fordon och farkoster samt delar och komponenter till dessa. - 1/3/ /9/211 RENT2SEE BG - Думите "RENT2SEE", елемент "2" в синьо на частично сив фон. ES - La frase "RENT2SEE", el elemento "2" de color azul ante un fondo en parte blanco y en parte gris claro. CS - Text "RENT2SEE", prvek "2" v modré před částečně světle šedým pozadím. DA - Teksten "RENT2SEE", elementet "2" i blåt på delvist lysegrå baggrund. - Wortlaut "RENT2SEE", Element "2" in blau vor teilweisse hellgrauem Hintergrund. 212/3 15

16 CTM Del A.1. ET - Tekst "RENT2SEE", sinist värvi element "2" osaliselt helehallil taustal. EL - Κείμενο "RENT2SEE", στοιχείο "2" σε μπλε χρώμα, εν μέρει επάνω από ανοιχτό γκρι φόντο. EN - The word "RENT2SEE", element "2" in blue set on a partially light grey background. FR - Texte "RENT2SEE", élément "2" en bleu sur fond en partie blanc et gris clair. IT - Scritta "RENT2SEE", con il numero "2" di colore blu su uno sfondo parzialmente grigio chiaro. LV - Uzraksts "RENT2SEE", sastāvdaļa "2" zilā krāsā uz daļēji gaiši pelēka fona. LT - Užrašas "RENT2SEE", elementas "2" mėlynos spalvos iš dalies šviesiai pilkame fone. HU - A "RENT2SEE" szó, a "2" alkotóelem kék színű, részben világosszürke háttérrel. MT - It-test "RENT2SEE", l-unità "2" ta' kulur blu quddiem sfond parzjalment griż ċar. NL - De tekst "RENT2SEE", het element "2" in blauw tegen een deels lichtgrijze achtergrond. PL - Słowo "RENT2SEE", element "2" w kolorze niebieskim na częściowo jasnoszarym tle. PT - Inscrição "RENT2SEE", elemento "2" a azul, sobre fundo parcialmente cinzento-claro. RO - Cuvântul "RENT2SEE", elementul "2" cu albastru pe fundal parţial gri deschis. SK - Znenie slova "RENT2SEE", prvok "2" modrou na čiastočne svetlosivom pozadí. SL - Besedilo "RENT2SEE", element "2" v modri barvi pred deloma svetlo sivim ozadjem. FI - Merkissä on teksti "RENT2SEE", sininen elementti "2" osittain vaaleanharmaata taustaa vasten. SV - Ordalydelse "RENT2SEE", element "2" i blått mot en delvis ljusgrå bakgrund Telekommunikationer;Erbjudande, uthyrning och distribution av Internettjänster, nämligen tillhandahållande och förskaffande av åtkomst till Internet;Drift av ett nät för Internettjänster (internetleverantörstjänster) Produktion av film, videoproduktion, framställning, uthyrning av interaktiva filmer och videor, Internetfilmer, erbjudande och distribution av samtliga nämnda tjänster via Internet; Ljudupptagningar, uthyrning av, Spelfilmer och Videor,Digital bild- och filmtjänst;digital bild- och Redigering av filmer Skapande, Design, Uppdatering och uthyrning av programvara; Programmerartjänster; Datorprogrammering, Uthyrning av program för databehandling,undersökningsoch Utveckling av nya produkter, Uthyrning av webbservrar,erbjudande och Inkluderande samtliga nämnda tjänster tillhandahållna via Internet Förmedling, marknadsföring och Exploatering av upphovsrätter,filmrättigheter /9/211 GROUPE SALES 591 BG - Черен, светлосив, син. ES - Negro, gris claro, azul. CS - Černá, světle šedá, modrá. DA - Sort, lysegrå, blå. - Schwarz, hellgrau, blau. ET - Must, helehall, sinine. EL - Μαύρο, ανοικτό γκρίζο, μπλε. EN - Black, light grey, blue. FR - Noir, gris clair, bleu. IT - Nero, grigio chiaro, blu. LV - Melns, gaiši pelēks, zils. LT - Juoda, šviesiai pilka, mėlyna. HU - Fekete, világosszürke, kék. MT - Iswed, griż ċar, blu. NL - Zwart, lichtgrijs, blauw. PL - Czarny, jasnoszary, niebieski. PT - Preto, cinzento claro, azul. RO - Negru, gri deschis, albastru. SK - Čierna, svetlosivá, modrá. SL - Črna, svetlo siva, modra. FI - Musta, vaaleanharmaa, sininen. SV - Svart, ljusgrått, blått Schwab, Alexander Staufenstrasse 27 Oberndorf AT PATENTANWALT MIKSOVSKY KG Garnisongasse Wien AT EN 35 - Annons- och reklamverksamhet, Företagsledning, Marknadsföring, Public-relationstjänster, Pr-verksamhet,Förmedling av affärer på Internet; Sammanställning av data i databaser;försäljning av interaktiva filmer och videor, Internetfilmer;Sammanställning av data i databaser TEQPORT Services GmbH Heilmannstraße München TAYLOR WESSING Isartorplatz München EN 7 - Elektromekaniska apparater för tillagning av mat och dryck,särskilt multifunktionsköksmaskiner, Brödskärningsmaskiner; Konservöppnare, elektriska; Elektriska hushållskvarnar; Maskiner för hackning av kött; Fruktpressar, elektriska, för hushållsändamål; Diskmaskiner; Köksmaskiner, elektriska; Dammsugare; Tvättmaskiner. 8 - Hårborttagningsredskap, elektriska och icke-elektriska; Locktänger, ej elektriska; Hårborttagningsredskap, elektriska och icke-elektriska; Hårklippningsmaskiner för personligt bruk [elektriska och icke elektriska]; Skäreggar (handverktyg); Rakhyvlar och -apparater (elektriska eller ej); Knivsmidesvaror. 9 - Batterier;Elektriska och elektroniska kommunikationsanordningar och informationsbärare;vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning, speciellt navigationsutrustning; Apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder;speciellt CD/DVD-avspelare, videoprojektorer, tv-apparater, projektorer, videokameror, digitalkameror, MP3/MP4-avspelare, radio (inklusive /3

17 Del A.1. CTM hörlurar), dockningsstation med högtalare (för ipad, etc), mobiltelefoner, smarttelefoner; Databärare av alla slag, Särskilt hårddiskar, Säkra digitalkort; Databehandlingsutrustning och datorer,speciellt pekdatorer; Delar, beståndsdelar, komponenter och tillbehör till alla nämnda varor, ingående i klass Belysningsapparater, Speciellt lampor, Ficklampor,Sparlampor;Anordningar för uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, och/eller torkning samt sanitära anordningar, speciellt ångtvättar för hushållsändamål, kontaktgrill, multigrill; Brödvärmare Grossisthandels-, postorderhandels- och detaljhandelsförsäljning, även via internet avseende elektromekanika apparater för tillredning av livsmedel och drycker, speciellt multifunktionsköksmaskiner, skärmaskiner för bröd, elektriska burköppnare, elektriska hushållskvarnar, köttkvarnar [maskiner], fruktpressar för hushåll [elektriska], diskmaskiner, köksmaskiner [elektriska], dammsugare, tvättmaskiner, hårborttagningsanordningar [elektriska och ej elektriska], friseringsapparater [handstyrda, ej elektriska], hårborttagningsanordningar [elektriska och ej elektriska], hårklippningsmaskiner [elektriska och ej elektriska], knivar [handverktyg], rakhyvlar, elektriska eller ej elektriska, knivsmidesvaror, batterier, elektriska och elektronisk utrustning, vetenskapliga, sjöfarts-, geodetiska, fotografiska, film-, optiska, vågar, mätning, signalering, kontroll-, nödfall (livräddande) och undervisningsapparater och instrument, speciellt navigeringsutrustning, apparater och instrument för ledning, omkoppling, omvandling, lagring, reglering och kontrollering av elektricitet, utrustning för upptagning, sändning och återgivande av ljud och bild, speciellt CD/DVD-avspelare, videoprojektorer, tv-apparater, projektorer, videokameror, digitalkameror, MP3/MP4-avspelare, radio (inklusive hörlurar), dockningsstation med högtalare (för ipad, etc), mobiltelefoner, smartphone, databärare av alla slag, särskilt hårddiskar, SD-kort (secure digital), databehandlingsutrustningar och datorer, speciellt pekdatorer, delar, komponenter, tillbehör, och konstruktionsdelar till nämnda varor, apparater för belysning, speciellt lampor, lampor, fick-, elektriska, sparlampor, värmeapparater, ångalstringsapparater, kokningsapparater, kylapparater, torkningsapparater samt sanitära anläggningar, speciellt ångtvättar för hushållsändamål, kontaktgrillar, multigrillar, bakmaskiner; Anskaffningstjänster för tredje part (förvärv av varor och tjänster för andra företag); Förmedling rörande affärstransaktioner för tredje man, även inom ramen för e-handel; Mottagning av beställningar,leveransuppdragstjänster och fakturahantering för tredje man, Även inom ramen för e-handel; Förmedling av kontrakt för tredje man avseende inköp och försäljning av varor och tjänster; Förmedling av handels- och ekonomiska kontakter;företags- och marknadsundersökningar, kundförvärv och -vård genom postorderreklam; Annons- och reklamplaneringstjänster; Presentation av varor inom kommunikationsmedier för detaljhandeln; Säljfrämjande verksamhet (sales promotion); Reklam och marknadsföring; Arrangerande och genomförande av mässor och utställningar för industriella och reklamrelaterade ändamål; Datoriserad datahantering; Professionell företagskonsultation och organisatorisk konsultation Genomförande av monetära tjänster,speciellt kreditkort, förbetalda kort; Elektronisk kapitalöverföring; Utställande av värdebevis,presentkort, förbetalda kort;finansiella tjänster, speciellt tillhandahållande av pengakonton för betalning med mobila terminaler eller internet;finansiella transaktioner via elektroniska kommunikationsnät Upplåtande av åtkomst av information på Internet; Upplåtande av åtkomst till plattformer på Internet; Tillhandahållande av åtkomst till online-marknader för säljare och köpare av varor och tjänster Transport; Emballering och förvaring av gods /9/211 DAB bank BG - Зелен, бял и черен ES - Negro, blanco, verde CS - Černá, bílá, zelená DA - Sort, hvid, grøn - schwarz, weiß, grün ET - Must, valge, roheline EL - Μαύρο, λευκό, πράσινο EN - Black, white, green FR - Noir, blanc, vert IT - Nero, bianco, verde LV - Melns, balts, zaļš LT - Juoda, balta, žalia HU - Fekete, fehér, zöld MT - Iswed, abjad, aħdar NL - Zwart, wit, groen PL - Czarny, biały, zielony PT - Preto, branco e verde RO - Negru, alb, verde SK - Čierna, biela, zelená SL - Črna, bela, zelena FI - Musta, valkoinen, vihreä SV - Svart, vitt, grönt DAB bank AG Landsberger Str München BEITEN BURKHARDT Ganghoferstr München EN 9 - Kreditkort;Kodade ID-, service- och/eller kundkort; Kort med integrerade kretsar; Magnetkort; Smartkort; USB-sticks samt andra databärare;kortläsare och elektroniska anordningar för genomförande av kontantfri betalnings- och avräkningstrafik samt delar till dessa, Delar därav ingående i klass 9; Datorprogramvara (inspelad); Elektroniska spel; Spelprogram för datorer och mobila terminaler; Elektroniska publikationer (nedladdningsbara); Databehandlingsprogram Trycksaker; Instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); Tryckta publikationer, pamfletter, broschyrer, tidningar, tidskrifter och veckotidningar, trycksaker, alla avseende bankverksamhet; Kreditkort, bankkort, ej kodade Annons- och reklamverksamhet, Företagsledning, Företagsadministration,Företagsrådgivning i ekonomiskt avseende;tjänster som tillhandahålls av en onlineleverantör, nämligen insamling av data, meddelanden, information, text och bilder, vård, systematisering och sammanställning av data, meddelanden, information, text och bilder i databaser; Reklam och marknadsföring,speciellt genom kundbindnings- och bonusprogram och Utgivning av kundkort för identifiering för inköp; Ekonomisk prognostisering och 212/3 17

18 CTM Del A.1. analys;organisation och anordnande av utställningar och mässor för industriella, kommersiella och reklamändamål, även på Internet; Utveckling,Samordning och administration av kundbindnings- och bonusprogram för marknadsföringsändamål; Prisutdelningar för reklamändamål; Publicering av trycksaker (även i elektronisk form) för reklamändamål;tjänster som tillhandahålls av en onlineleverantör, nämligen elektronisk lagring av data, meddelanden, information, text och bilder Försäkringsverksamhet; Finansiella tjänster; Monetära tjänster; Fastighetsmäkleri; Direktanslutna banktjänster;genomförande av bonusprogram för kundbindning genom utlämnande (för tredje man) av tillgodokvitton, rabattmärken, kundkort med betalningsfunktion Telekommunikationer; Interaktiva fora och/eller Portaler på internet;tjänster som tillhandahålls av en onlineleverantör, nämligen elektronisk överföring av data, meddelanden, information, text och bilder; Upplåtande av åtkomst av information på Internet; Uthyrning och förmedling av tid för åtkomst till databaser, Speciellt på online-databaser; Upplåtande av åtkomst till databaser, Speciellt på onlinedatabaser;sändning av tv- och radioprogram Uppfostran; Anordnande av handledning/instruktion; Underhållning;Tv- och radiounderhållning, sammanställning av radio- och tv-program; Sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; Organisation och anordnande av kongresser och symposier; Publicering och utgivning av tryckalster (ej reklamtexter), Även i elektronisk form, Även på Internet; Underhållningstjänster tillhandahållna via teve, radio och via Internet; Produktion av film-, tv-, ljud- och videoinspelningar;organisation och anordnande av kongresser för industriella, näringslivs- och reklamändamål, även på Internet Datorprogrammering; Utarbetande och uppdatering av databehandlingsprogram och databasprogramvara; Tillhandahållande av plattformer på Internet. FI - Musta, valkoinen SV - Svart, vitt Maier, Dieter Schillerstrasse Denkendorf HANNEMANN, ECKL & MOERSCH Erbprinzenstr Karlsruhe EN 38 - Telekommunikationer Transportverksamhet, speciellt transport av livsmedel, maträtter och drycker från en ort till en annan, kyltransporter, speciellt transport av kylda livsmedel, maträtter och drycker från en ort till en annan, transport med varmhållning, speciellt av varmhållna livsmedel, maträtter och drycker från en ort till en annan, transport av mobila kök, grillstationer, kokstationer; Emballering av gods,, Speciellt livsmedelsprodukter,rätter och Drycker; Förvaring av gods, Speciellt livsmedelsprodukter,rätter och Drycker Underhållning, speciellt genomförande av festservice, förmedling av underhållningsartister, organisation och genomförande av artistuppträdanden för underhållning speciellt vid fester, bröllop, födelsedagsfester, nattvards- och konfirmationshögtider samt evenemang med sport- och idrottsinnehåll, kulturellt och underhållande innehåll;organisatorisk planering och Genomförande av fester,bröllop, födelsedagsfester, nattvards- och konfirmationshögtider samt evenemang med sport- och idrottsinnehåll, kulturellt och underhållande innehåll Utskänkning av mat och dryck,speciellt tillagning av mat och dryck för förtäring /1/212 KÜCHENZAUBER BG - Черен, бял ES - Negro, blanco CS - Černá, bílá DA - Sort, hvid - Schwarz, Weiss ET - Must, valge EL - Μαύρο, λευκό EN - Black, white FR - Noir, blanc IT - Nero, bianco LV - Melns, balts LT - Juoda, balta HU - Fekete, fehér MT - Iswed, abjad NL - Zwart, wit PL - Czarny, biały PT - Negro e branco RO - Negru, alb SK - Čierna, biela SL - Črna, bela /9/211 PURESHOWBIZ PureShowbiz.com Limited Courtney House Blackberry Lane Lingfield, Surrey RH7 6NG Kaur Bhamra, Kelly-Ann Bank House, The Street Little Chart, Kent TN27 QA EN IT 35 - Annons- och reklamverksamhet; Företagsledning; Företagsadministration; Kontorstjänster; Elektronisk datalagring; Organisation, drift och övervakning av motivationsoch lojalitetsprogram; Reklamtjänster tillhandahållna på Internet; Produktion av tv- och radioreklam; Opinionsundersökningar; Databehandling; Tillhandahållande av företagsinformation; Insamling av information till datoriserade databaser; Direktansluten reklam via datornät; Sammanställning av kataloger för publicering på globala datornät eller Internet Telekommunikation; Chattningstjänster; Portaltjänster; Tjänster avseende elektronisk post; Användaråtkomst till Internet; Radio- och tv-sändning; Upplåtande av åtkomst till databaser; Tillhandahållande av direktanslutna forum /9/ /3

19 Del A.1. CTM SOLARMONDI Centrosolar AG Stresemannstr Hamburg BEITEN BURKHARDT Ganghoferstr München EN 9 - Solenergimoduler, solceller och solfångare;ställ till solenergianläggningar; Elektroniska kablar, trådar och kopplingsarmaturer;anslutnings- och förbindningsdosor; Växelriktare;Elektriska och elektroniska komponenter utgörande delar till fotovoltaiska, soltermiska och/eller solenergianläggningar;solenergi- och/eller fotovoltaikanläggningar samt delar till dessa solenergi- och/eller fotovoltaikanläggningar, Delar därav ingående i klass Solenergipaneler (uppvärmning); Solenergiinstallationssystem (uppvärmningssystem); Solvärmefångare;Soltermiska anläggningar samt delar till dessa soltermiska anläggningar /9/211 PlateTracker ITARUS LIMITED Itarus House Tenter Road Moulton Park, Northampton NN3 6PZ GALLAFENTS LLP 27 Britton Street London EC1M 5UD EN FR 9 - Programvara för användning i datamanipulering och - lagring;datorprogramvara för övervakning och kontroll av tryckningstjänster och tjänster före tryckning (pre-press). 4 - Rådgivningstjänster rörande tryckning och aktiviteter före tryckning Analystjänster rörande tryckning och aktiviteter före tryckning /11/211 Utopia Kingdoms Jolt Online Gaming Limited 6-7 SAINT STEPHEN'S GREEN DUBLIN 2 IE LEMAN SOLCITORS 8-34 Percy Place Dublin 4 IE EN FR 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument, apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; Apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; Magnetiska databärare, inspelningsbara skivor; Försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; Kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; Eldsläckningsapparatur; Maskinvara, fast programvara och programvara för datorer; Kringutrustning för datorer; Maskinvara, programvara och fast programvara för datorspel; Kringutrustning för datorspel; Datorspel för spelning via Internet, webben, via trådlösa nät och via andra kommunikationsnät; Datorspel för spelning via sociala nätwebbplatser; Datorspel för spel via handhållna, mobila, trådlösa och andra kommunikationsanordningar; Nedladdningsbara och direktuppspelade spel och datorspel; Direktanslutna spel och Direktanslutna datorspel; Video- och tv-spel och programvara för video- och tv-spel; Datormaskinvara, fast programvara och programvara för nedladdning, uppladdning, utläggning, spelning, visning, visning, etikettering, bloggning, delning, eller på annat sätt tillhandahålla elektroniska medier eller information inom områdena för spel, dobbel, virtuella gemenskaper, virtuell verklighet, underhållning, och allmänna intressen;programvaruapplikationer (appar), och spelapplikationer, Inklusive appar för installation på telefoner, Mobiltelefoner och Kommunikationer och Trådlösa kommunikationsanordningar; Digitala inspelningar; Film; Animeringar; Tecknade filmer; Ljud, audio, visuellt och audiovisuellt innehåll och inspelningar; Ljud-, audio-, visuella och audiovisuella inspelningar och innehåll tillhandahållna via nedladdning och/eller strömning från datorer och kommunikationsnät, inkluderande Internet och webben; Apparater för åtkomst till sändning eller överförda program; Datorspel och underhållningsmaskinvara, fast programvara och programvara; Tv- och datorarkadspel; Elektroniska myntstyrda apparater; Elektroniska nöjesapparater, nämligen apparater anpassade för användning med tv-mottagare; Apparater och instrument för instruktion; Delar, komponenter och tillbehör för alla ovannämnda varor; Inkluderande (men ej begränsat till) alla nämnda varor för tillgängliga online, och/eller tillhandahållna för användning med och/eller via Internet, webben och/eller medelst kommunikations-, telefon-, mobiltelefonoch/eller trådlösa kommunikationsnät Undervisning/utbildning; Anordnande av handledning/instruktion; Underhållning; Sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; Underhållning; Organiserande och drift av spel och tävlingar; Tillhandahållande och publicering av direktanslutna spel, Och datorspel och Speltillämpningar; Spel, Datorspel och dobbel tillhandahållna via en Internetportal;Tillhandahållande av sociala spel via Internet; Tillhandahållande och publicering av webbplatser med spel, datorspel, videospel, information, tävlingar, tävlingar, ljudinnehåll, visuellt innehåll, audiovisuellt innehåll och multimedieinnehåll, musik, filmer, videor, tv-program, animeringar, och multimediematerial; Tillhandahållande och publicering av datorspel för spelning via Internet, webben och andra kommunikationsnät; Tillhandahållande och publicering av datorspel för spelning via webbplatser för socialt nätarbete; Tillhandahållande och publicering av datorspel för spelning via handhållna, mobila, trådlösa och andra kommunikationsanordningar; Tillhandahållande och publicering av nedladdningsbara spel och datorspel; Tillhandahållande av direktanslutna spel och direktanslutna datorspel; Upplåtande och publicering av video- och tv-spel och spelprogramvara för video- och tv-spel; Tillhandahållande och publicering av tillämpningar (tillämpningar) för spel och dobbel; Organisering och ledning av tävlingar; Utgivningsverksamhet; Inspelning; Produktion av filmer och inspelningar; Examinering för och utdelning av kvalifikationer och priser; Anordnande och ledning av fester, festivaler och nöjesevenemang; Musik-, radio-, teater- och tv-underhållning; Framträdanden;Tillhandahållande av arrangemang, Information,Rådgivning 212/3 19

20 CTM Del A och assistans rörande allt det nämnda; Inklusive, men ej begränsat till, samtliga nämnda tjänster för åtkomst via Internet, webben och/eller via kommunikationsnät Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; Industriella analyser och forskningstjänster; Design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror; Tillhandahållande av fast programvara och programvara för nedladdning, uppladdning, spelning, utläggning, visning, visning, etikettering, bloggning, delning, eller på annat sätt tillhandahålla elektroniska medier eller information inom områdena för spel, dobbel, virtuella gemenskaper, virtuell verklighet, underhållning, och allmänna intressen /1/212 LE LAMINEX SISTEMAS CARPINTERIA EN ALUMINIO BG - Син, бял и черен ES - Azul,blanco Y negro CS - Modrá, bílá a černá DA - Blå, hvid og sort - Blau, weiß und schwarz ET - Sinine, valge ja must EL - Μπλε, λευκό και μαύρο EN - Blue, white and black FR - Bleu, blanc et noir IT - Blu, bianco e nero LV - Zils, balts un melns LT - Mėlyna, balta ir juoda HU - Kék, fehér és fekete MT - Blu, abjad u iswed NL - Blauw, wit en zwart PL - Niebieski, biały i czarny PT - Azul, branco e preto RO - Albastru, alb şi negru SK - Modrá, biela a čierna SL - Modra, bela in črna FI - Sininen, valkoinen ja musta SV - Blått, vitt och svart LAMINEX GRANADA S.A. Ctra. de la Torrecilla, s/n 182 Maracena (Granada) ES López-Leis González, Manuel María de Molina, 56-4º, Madrid ES ES EN 6 - Oädla metaller och deras legeringar, Byggnadsmaterial av metall, Små smidesvaror av järn och metall; Profiler av metall Uppförande/anläggande och installation av metallformar Distribution av alla slags metallsnickeri och metallprofiler /1/211 PURE BY NATURE Purac Biochem B.V. Arkelsedijk AC Gorinchem NL NOVAGRAAF NERLAND B.V. Hogehilweg CA Amsterdam NL NL EN 1 - Industrikemikalier, inklusive kemikalier för livsmedels-, kosmetika-, läkemedels-, sjukvårds-, kemi-, polymer- och teknikindustrin, kemiska tillsatser för användning vid framställning av livsmedel;kemikalier och kemiska halvfabrikat för konservering av livsmedel;naturliga konserveringsmedel, inklusive (blandningar av) organiska syror och salter av dessa, inklusive mjölksyra, laktater, natriumlaktat, kaliumlaktat, buffrerad mjölksyra, propionsyra, propionater, ättiksyra och acetater;naturliga konserveringsmedel, inklusive kaliumcinnamat, polylysin och laurinsyrearginat;naturliga konserveringsmedel, bland annat jäst, inklusive odlat socker, odlade mjölkprodukter, odlad frukt, odlade grönsaker och odlat spannmål;alla nämnda konserveringsmedel särskilt för konservering av livsmedel. 5 - Livsmedelstillsatser, inklusive (blandningar av) organiska syror och salter av dessa, inklusive mjölksyra, laktater, natriumlaktat, kaliumlaktat, kalciumlaktat, magnesiumlaktat, zinklaktat, buffrerad mjölksyra, glukonsyra, kaliumglukonat, magnesiumglukonat, kalciumglukonat, ferroglukonat, zinkglukonat, propionsyra, propionater, ättiksyra, acetater, äppelsyra och malater;livsmedelstillsatser, inklusive kalciumsalter, bland annat kalciumkarbonat;livsmedelstillsatser, inklusive estrar av organiska estrar, inklusive kalciumstearoyllaktylat, natriumstearoyllaktylat, polylysin och laurinsyrearginat;livsmedelstillsatser, bland annat kaliumcinnamat och jäst, inklusive odlat socker, odlade mjölkprodukter, odlad frukt, odlade grönsaker och odlat spannmål. 9 - Databehandlingsapparater; Datorer och kringutrustning till datorer;programvara, bland annat med räknemodeller; Bild-, ljud- och andra datamedia, i elektronisk, magnetisk, optisk eller annan form (ej ingående i andra klasser);elektroniska publikationer, lagrade på medier;elektroniska publikationer, nedladdningsbara, även för upplåtande via elektronik och telekommunikation, såsom internet, televisionsnät, (mobil-)telefonnät, kabel-, satellit- och ethernet-nät och andra liknande nät. 3 - Naturliga tillsatser och aromatiska preparat för livsmedel, inklusive (blandningar av) organiska syror och salter av dessa, inklusive mjölksyra, laktater, natriumlaktat, kaliumlaktat, kalciumlaktat, magnesiumlaktat, zinklaktat, buffrerad mjölksyra, glukonsyra, kaliumglukonat, magnesiumglukonat, kalciumglukonat, ferroglukonat, zinkglukonat, propionsyra, propionater, ättiksyra, acetater, äppelsyra och malater;naturliga tillsatser, inklusive kalciumsalter, bland annat kalciumkarbonat;naturliga tillsatser, inklusive estrar av organiska estrar, inklusive kalciumstearoyllaktylat, natriumstearoyllaktylat, polylysin och laurinsyrearginat;aromatiska preparat för livsmedel, inklusive estrar av organiska estrar, bland annat etyllaktat;naturliga tillsatser och aromatiska preparat för livsmedel, bland annat kaliumcinnamat och jäst, inklusive odlat socker, odlade mjölkprodukter, odlad frukt, odlade grönsaker och odlat spannmål Detaljhandelstjänster inom området industrikemikalier, inklusive kemikalier för livsmedels-, kosmetika-, läkemedels-, sjukvårds-, kemi-, polymer- och teknikindustrin, kemiska tillsatser för användning vid framställning av livsmedel, kemikalier och kemiska halvfabrikat för konservering av livs /3

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1

KLASSRUBRIKER. Niceklassificering (10:e utgåvan) VAROR. Klass 1 Niceklassificering (10:e utgåvan) KLASSRUBRIKER VAROR Klass 1 Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser,

Läs mer

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1,

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, Allmänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, 1 20 februari 2014 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10

Läs mer

KLASSLISTA MED FÖRKLARINGAR

KLASSLISTA MED FÖRKLARINGAR KLASSLISTA MED FÖRKLARINGAR VAROR KLASS 1 Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser, obearbetade

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2.

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av de försvarsprodukter som avses i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2007:1108 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 145 Del C... 180 Del D... 203 Del M... 205

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 145 Del C... 180 Del D... 203 Del M... 205 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 145 Del C... 18 Del D... 23 Del M... 25 L A A.1. 9652892 12/1/211 NeXii 27.5.1 CSR Systems (Pty) Ltd Block A, Richmond Centre Cnr Main Road & Gabriel Road Plumstead,

Läs mer

Varuslagskoder Levande djur och animaliska produkter Vegetabiliska produkter Animaliska och vegetabiliska fetter Varor från livsmedelsindustrin

Varuslagskoder Levande djur och animaliska produkter Vegetabiliska produkter Animaliska och vegetabiliska fetter Varor från livsmedelsindustrin Varuslagskoder Levande djur och animaliska produkter 01 Levande djur. 02 Kött och andra ätbara djurdelar. 03 Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vatten djur. 04 Mejeriprodukter; fågelägg;

Läs mer

Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013

Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013 Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013 V.g. texta och fyll i alla uppgifter! I samband med ansökan kommer en kreditupplysning att göras. Förnamn: Efternamn:

Läs mer

Andra produkter än textilier och textilartiklar enligt avsnitt 11

Andra produkter än textilier och textilartiklar enligt avsnitt 11 Tillämpningskodex 2454/93 Bilaga 11 [1460] Bilaga 11 [1460] Förteckning över behandling eller bearbetning som skall utföras på ickeursprungsmaterial för att de framställda varorna skall kunna få ursprungsstatus

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

TABELL 1. Webbhotellverksamhet

TABELL 1. Webbhotellverksamhet TABELL 1 BILAGA L Punkt 1 A. Tillhandahållande och härbärgering av webbplatser samt distansunderhåll av programvara och utrustning Webbhotellverksamhet Automatiserat distansunderhåll on-line av programvara

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 25 Del D... 346 Del M... 348

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 25 Del D... 346 Del M... 348 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 25 Del D... 346 Del M... 348 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 56 Del C... 69 Del D... 94 Del M... 96 L A A.1. 22 8313892 23/6/29 Collect. Verify. Connect. ISN Software Corporation 31 Knox Street Suite 2 Dallas, Texas 7525 US EDWIN

Läs mer

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål Förpackningsguide Innehåll Rekommendationer 1 Ömtåliga föremål 2 Flytande innehåll 3 Hårda och oregelbundna föremål 4 Långsmala föremål 5 Platta och sköra föremål 6 Stora och lätta föremål 7 Vassa och

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 74 Del D... 480 Del M... 482

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 74 Del D... 480 Del M... 482 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 74 Del D... 480 Del M... 482 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 41 Del D... 326 Del M... 328

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 41 Del D... 326 Del M... 328 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 41 Del D... 326 Del M... 328 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2.

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del

Läs mer

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING

UPPHÄVANDE AV REGISTRERING UPPHÄVANDE AV REGISTRERING Invändningsärende nr 2015/00024/01 Natalie Olofsson Toftavägen 273 622 65 Gotlands Tofta Registrering nr 522933 INVÄNDARE Anki Karlsson Fredrik Nilsson Ringvägen 2 664 31 Grums

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 51 Del C... 63 Del D... 83 Del M... 85

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 51 Del C... 63 Del D... 83 Del M... 85 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 51 Del C... 63 Del D... 83 Del M... 85 L A A.1. 8548174 25/9/29 ZERO HOUSE 8695348 18/11/29 Waterless. Printing. Naturally. 571 591 Zero House skrivet på två rader med

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

Statistik över industrins energianvändning 2010

Statistik över industrins energianvändning 2010 Energi 2011 Statistik över industrins energianvändning 2010 Återhämtningen av industriproduktionen ökade också energiförbrukningen inom industrin år 2010 Enligt Statistikcentralen ökade energiförbrukningen

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 26 Del C... 37 Del D... 60 Del M... 78

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 26 Del C... 37 Del D... 60 Del M... 78 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 26 Del C... 37 Del D... 6 Del M... 78 L A A.1. 7431497 2/11/28 DUOPOWER FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG Feldhorst 4 27711 Osterholz-Scharmbeck LORENZ SEIDLER GOSSEL

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap år 7

Hem- och konsumentkunskap år 7 Hem- och konsumentkunskap år 7 följa ett recept planera och organisera arbetet vid matlagning (bli färdig med måltidens delar i ungefär samma tid) baka med jäst och bakpulver tillaga en måltid (koka och

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2010

Statistik över arbetskonflikter 2010 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 00 9 arbetskonflikter år 00 Enligt Statistikcentralens statistik över arbetskonflikter förekom det 9 arbetskonflikter i Finland år 00. Antalet arbetskonflikter

Läs mer

Statistik över industrins energianvändning 2013

Statistik över industrins energianvändning 2013 Energi 2014 Statistik över industrins energianvändning 2013 Energianvändningen inom industrin på föregående års nivå år 2013 Enligt Statistikcentralen var energiförbrukningen inom industrin år 2013 på

Läs mer

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP Utgåva 2010-10-20 VARUGRUPPSTRATEGI SYFTE Syftet med att införa varugrupper är att hitta avgränsningar mellan olika inköpsområden. Dessa varugrupper/inköpsområden kan

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 52 Del C... 107 Del D... 128 Del M... 130

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 52 Del C... 107 Del D... 128 Del M... 130 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 52 Del C... 17 Del D... 128 Del M... 13 L A A.1. 22 3 22 22 8282394 6/5/29 SUPER SLUG RA BRANDS, L.L.C. 87 Remington Drive Madison, North Carolina 25 US FIELD FISHER

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

Inventering av förskola

Inventering av förskola April 2013 Inventeringsmall Operation Giftfri förskola Inventering av förskola Datum för inventering: Kommun: Namn på förskola: Avdelning: Kontaktperson förskola, namn och e-post/telefon: Inledande frågor:

Läs mer

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009 Värt att veta om 2009 Innehåll 2 Hur många företag finns det i Sverige? 2 Hur många småföretag finns det? 2 Hur många jobbar i småföretag? 2 Småföretagen står för de nya jobben 3 Antal företag - detaljerad

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 47 Del C... 61 Del D... 78 Del M... 80

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 47 Del C... 61 Del D... 78 Del M... 80 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 47 Del C... 61 Del D... 78 Del M... 8 L A A.1. 22 71335 4/8/28 KUMAvision KUMAvision AG Oberfischbach 3 88677 Markdorf DF-MP Fünf Höfe Theatinerstr. 16 8333 München EN

Läs mer

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel Sorteringstips Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel 0243-730 60. Återvinningstationerna ansvaras

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 54 Del C... 69 Del D... 86 Del M... 88 L A A.1. 8112146 18/2/29 CARTRIDGE SAVE Cartridge Save Limited Units 1&2 Oadby Place, Leicester Street Stockport, Cheshire SK5

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 257 Del C... 276 Del D... 299 Del M... 308

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 257 Del C... 276 Del D... 299 Del M... 308 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 257 Del C... 276 Del D... 299 Del M... 38 L A A.1. 571 895545 12/3/21 CLIP AND STAND BG - Цветна фигурална запазена марка CLIP AND STAND - Marca CLIP AND STAND en color

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 159 Del C... 179 Del D... 217 Del M... 239

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 159 Del C... 179 Del D... 217 Del M... 239 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 159 Del C... 179 Del D... 217 Del M... 239 L A A.1. 27 9868126 5/4/211 Glossy Bags Panthera Europe GmbH Grashofstr. 3 8995 München EN 9 - Vetenskapliga, nautiska, fotografiska,

Läs mer

Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i %

Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % export 0,1,22,4 Livsmedel, drycker, tobak mm 570 710 572 571 662 167 117 16-30 2,4 2,3 1,2 2 exkl 22,3 Råvaror och

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 171 Del C... 186 Del D... 207 Del M... 221

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 171 Del C... 186 Del D... 207 Del M... 221 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 171 Del C... Del D... 27 Del M... 221 L A A.1. 843321 17/7/29 SALESFORCE salesforce.com, inc. The Landmark @ One Market Street, Suite 3 San Francisco, California 9415

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 129 Del C... 150 Del D... 178 Del M... 197

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 129 Del C... 150 Del D... 178 Del M... 197 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 129 Del C... 15 Del D... 178 Del M... 197 L A A.1. 978963 7/3/211 TAPERGUARD Nellcor Puritan Bennett LLC 6135 Gunbarrel Avenue Boulder, Colorado 831 US WITHERS & ROGERS

Läs mer

Inför provet årskurs 8

Inför provet årskurs 8 Inför provet årskurs 8 Näringsämnena: Protein, kolhydrater, fett, vitaminer, mineraler och vatten Koka potatis: Koktid: 20-30 minuter Använd salt för att få smak och för att vattnet ska koka bättre. Behåll

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 83 Del C... 119 Del D... 148 Del M... 150

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 83 Del C... 119 Del D... 148 Del M... 150 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 83 Del C... 119 Del D... 148 Del M... 15 L A A.1. 22 22 9153941 4/6/21 NATURAL GARN Mr. Champagne Charlie Limited 14 Lea Lane, Millhouse Green Sheffield S36 9LN APPLEYARD

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... 151

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... 151 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 69 Del C... 132 Del D... 149 Del M... L A A.1. 22 22 8341331 4/6/29 SPLENDOR F. LIMA, S.A. Largo do Movimento das Forças Armadas, 1 Alfragide 272-391 Amadora PT FURTADO

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 32 Del C... 39 Del D... 62 Del M... 84

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 32 Del C... 39 Del D... 62 Del M... 84 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 32 Del C... 39 Del D... 62 Del M... 84 L A A.1. 22 546 531 98995 5/5/21 Uni-Ran 26.11.2 26.11.6 26.11.12 ZTE Corporation ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 43 Del C... 65 Del D... 82 Del M... 84

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 43 Del C... 65 Del D... 82 Del M... 84 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 43 Del C... 65 Del D... 82 Del M... 84 L A A.1. 22 35 84111 7/7/29 Restaurantweek TRYP NETWORK - Marketing Consulting, Lda Rua Americo Durão, 18 F - 1ºA 19-64 Lisboa

Läs mer

Augusti. Minska på kemikalierna. 1.Välj ekologisk mat. 2. Dra ned på snabbmat och halvfabrikat

Augusti. Minska på kemikalierna. 1.Välj ekologisk mat. 2. Dra ned på snabbmat och halvfabrikat Augusti Minska på kemikalierna Tänk igenom vad som är nödvändigt i kemikalieskåpet och undvik onödig närkontakt med skadliga ämnen och kemikalier. Vi möter många kemikalier varje dag, och tyvärr är det

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 174 Del C... 179 Del D... 196 Del M... 198

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 174 Del C... 179 Del D... 196 Del M... 198 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 174 Del C... 179 Del D... 196 Del M... 198 L A A.1. 22 27 22 9827536 21/3/211 INSTRUCT The Chancellor Masters and Scholars of the University of Oxford University Offices

Läs mer

53 Livsmedel, njutningsmedel eller fodermedel som inte omfattas av andra klasser

53 Livsmedel, njutningsmedel eller fodermedel som inte omfattas av andra klasser Tyska patentklasslistan (DPK) Sida 1 53 Livsmedel, njutningsmedel eller fodermedel som inte omfattas av andra klasser 53b 53c 53d 53e 53f 53g 53h 53i 53k 53l Konserveringskärl; Tillslutningar för sterila

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 101 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 101 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 11 Del C... 133 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 158 L A A.1. 143211 22 9/11/211 1515369 PERFECT GREEN 22 21/12/211 Kłopociński, Marcin Karpacka 14 C 4- Warszawa PL

Läs mer

TULLTAXA AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94

TULLTAXA AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94 TULLTAXA Kap 94 AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94 MÖBLER; SÄNGKLÄDER, MADRASSER, RESÅRBOTTNAR TILL SÄNGAR, KUDDAR OCH LIKNANDE STOPPADE INREDNINGSARTIKLAR; BELYSNINGSARMATUR OCH ANDRA BELYSNINGSARTIKLAR,

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 5A, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon 029 551 1000 Struktur- och bokslutsstatistik över företag UPPGIFTER OM FÖRET AGET 2014 Företagets namn och postadress:

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 6B, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon (09) 17341 FÖRETAGSSTRUKTURER, UPPGIFTER OM FÖRETAGET Industri- och byggnadsverksamhet 2012 Företagets namn och postadress:

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 32 Del C... 57 Del D... 96 Del M... 98

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 32 Del C... 57 Del D... 96 Del M... 98 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 32 Del C... 57 Del D... 96 Del M... 98 DEL A A.1. 220 521 731 220 521 731 009639791 15/04/2011 ULTRA GREEN 0 ULTRA NOVA 168, rue Charlieu 42300 Roanne FR Artis, Muriel

Läs mer

5101 21-30, 5105 5106-5109 5204, 5401, 5508 5205-5207 5306-5307 5506-5507 5509-5510. Ur 5402-5403 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407-5408 5512-5516

5101 21-30, 5105 5106-5109 5204, 5401, 5508 5205-5207 5306-5307 5506-5507 5509-5510. Ur 5402-5403 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407-5408 5512-5516 Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 13 Redovisade uppgifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter; SFS 2000:208 Utkom från trycket den 27 april 2000 utfärdad den 6 april 2000. Regeringen föreskriver 1

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

Materials egenskaper

Materials egenskaper Materials egenskaper Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Allt arbete med ENaTs teman har många kreativa inslag som styrker elevernas växande och stödjer därmed delar av läroplanens

Läs mer

AVFALLSLAG. SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder i bilaga 2 (Avfallsförordningen SFS 2001:1063)

AVFALLSLAG. SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder i bilaga 2 (Avfallsförordningen SFS 2001:1063) AVFALLSLAG SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder i bilaga 2 (Avfallsförordningen SFS 2001:1063) Avfallsslag SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder (i bilaga 2 avfallsförordningen

Läs mer

Packlista Samuraisillen

Packlista Samuraisillen Packlista Samuraisillen Detta är en packlista från din avdelning. Var noga med att du får med dig allt så att du slipper börja din upplevelse i Japan med att köpa kläder eller annat viktigt som du måste

Läs mer

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började med att ta alla de mått som vi kunde tänkas behöva. För att få en större yta att nyttja bestämmer vi oss snabbt för att plock bort en av

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) L 337/46 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1255/2014 av den 17 juli 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

Bergarter. 1. Lägg stenarna på rätt bild. 2. Om det finns tid: hämta några stenar från skolgården och sortera dem på samma sätt.

Bergarter. 1. Lägg stenarna på rätt bild. 2. Om det finns tid: hämta några stenar från skolgården och sortera dem på samma sätt. Ämnen i jordskorpan; station a) Bergarter Stenar av olika sorter: granit, gnejs, fältspat, kvarts, ev glimmer. Bilder av stenarterna, se webbsidan för temadagen. Granit och gnejs är våra vanligaste bergarter.

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 185 Del C... 226 Del D... 249 Del M... 251

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 185 Del C... 226 Del D... 249 Del M... 251 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 185 Del C... 226 Del D... 249 Del M... 251 L A A.1. 9225384 31/8/21 hairlady Reiswich, Waldemar Duisburger Str. 413 47198 Duisburg SCHEFFLER RA Scheffler, Hauke Klausenburger

Läs mer

Grafisk profil för Konsthantverkare i Karlstad

Grafisk profil för Konsthantverkare i Karlstad Grafisk profil för Konsthantverkare i Karlstad Kvalificerad Yrkesutbildning Grafisk Mediaproduktion 120p Medieproduktion för web BRobyGrafiska Utbildning Innhåll Inledning 3 Logotyp 4 Logotypens frizone

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-03-21 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2013 till drygt 63 miljarder kronor,

Läs mer

3. Livsstil. Vad dricker du? Vad äter du? Namn: Datum: / /

3. Livsstil. Vad dricker du? Vad äter du? Namn: Datum: / / Frågeformulär Konfidentiellt 3. Livsstil Namn: Datum: / / Adress: Telefon: Vänligen besvara följande frågor, addera gärna mer information vid behov för att kunna ge en så korrekt helhets bild av din livsstil

Läs mer

Skötsel och rengöringsanvisning

Skötsel och rengöringsanvisning Skötsel och rengöringsanvisning Innehållsförteckning Allmänt om skötsel av textila golv i offentlig miljö... 2 Förebyggande åtgärder... 2 Rekommenderade rengöringsmetoder... 3 Rengöringsmetoder... 3 Daglig

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 161 Del D... 172 Del M... 174

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 161 Del D... 172 Del M... 174 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 13 Del C... 161 Del D... 172 Del M... 174 L A A.1. 971286 4/2/211 EASYdrive Franz Nüsing GmbH & Co. KG Borkstr. 5 48163 Münster HABBEL & HABBEL Am Kanonengraben 11 48

Läs mer

Knocka ut vardagskemikalierna

Knocka ut vardagskemikalierna Knocka ut vardagskemikalierna Linda Rosendahl Nordin förälder och initiativtagare Toxboxnu Källor SAJTER naturskyddsföreningen.se kemi.se livsmedelsverket.se BÖCKER Handla rätt för en giftfri barndom,

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 46, vecka 49/2014 Kungjorda beslut, vecka 49 2014-12-01-2014-12-07 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

LÖSNINGAR FÖR DINA TVÄTTBEHOV

LÖSNINGAR FÖR DINA TVÄTTBEHOV LÖSNINGAR FÖR DINA TVÄTTBEHOV Ren tvätt varje gång! Nilfisk marknadsför tvättmedel för professionell tvätt inom olika områden. Våra tvättmedel har utvecklats för att möta behoven hos professionella tvättinrättningar.

Läs mer

Torsdagen den 3 februari 2011 SLÄTTATORSDA. Gåband. inkl motor Ord pris 4.995:- 0512-168 80 0512-408 12 0512-334 60 142

Torsdagen den 3 februari 2011 SLÄTTATORSDA. Gåband. inkl motor Ord pris 4.995:- 0512-168 80 0512-408 12 0512-334 60 142 1 147 75 151 50 29 138 51 171 01 40 24 Gåband Butikerna i Vara Småstad bjuder på kaffe med dopp kl. 17.00 20.00 inkl motor Ord pris 4.995:- 146 161 149 Slättatorsdag 3.900:- 42 För leverans 12 mars. 83

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 138 Del C... 171 Del D... 199 Del M... 201

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 138 Del C... 171 Del D... 199 Del M... 201 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 138 Del C... 171 Del D... 199 Del M... 21 DEL A A.1. 9827544 21/3/211 POWERED FOR LIFE Cambridge Silicon Radio Ltd. Churchill House, Cambridge Business Park, Cowley Road

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 137 Del C... 162 Del D... 185 Del M... 231

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 137 Del C... 162 Del D... 185 Del M... 231 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 137 Del C... 162 Del D... 185 Del M... 231 L A A.1. 27 4114864 29/1/24 EURO AUTOMATIC CASH EURO-INFORMATION - Européenne de Traitement de l'information, société par actions

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Kultur, Besöks- och Upplevelsenäringen 2007-2010

Kultur, Besöks- och Upplevelsenäringen 2007-2010 Kultur, Besöks- och Upplevelsenäringen 27-21 Västra Götaland Källa SCB Sysselsättning sysselsatta inom Kultur, Besök och Upplevelse 27-21 27 28 29 21 27-21 27-21 Västra Götaland 52 71 53 274 52 483 54

Läs mer

Vad kan ingå i kostnader för barn?

Vad kan ingå i kostnader för barn? Vad kan ingå i kostnader för barn? Detta kapitel baseras på en sammanställning av Konsumentverkets beräkningar av kostnader för barn i olika åldrar samt på Konsumentverkets beräkningar av referensvärden

Läs mer

Inspirationshäfte. Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn. Colorona är en del av

Inspirationshäfte. Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn. Colorona är en del av Inspirationshäfte Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn Colorona är en del av ROLIGA RAMAR PAPP-PYSSEL MÅLA PÅ KLÄDER SÖTA SMYCKEN HÄFTIGA HANDAVTRYCK FINURLIGA FIGURER PILLIGT PYSSEL

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2012

Statistik över arbetskonflikter 2012 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 förekom det arbetskonflikter Enligt Statistikcentralen förekom det arbetskonflikter i Finland år 0. Antalet arbetskonflikter nästan halverades från

Läs mer

Top tips guide. - Din hjälp för att få ut det bästa av din produkt.

Top tips guide. - Din hjälp för att få ut det bästa av din produkt. Top tips guide - Din hjälp för att få ut det bästa av din produkt. HUSHÅLLSMASKINER Kylskåp och frysar Fyll hela frysen den fungerar bäst när den är helt fylld. Överbelasta inte kylen den arbetar bäst

Läs mer

Prislista. mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013. www.iuj.fi

Prislista. mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013. www.iuj.fi Prislista mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013 www.iuj.fi 1.4.2013 Kontaktuppgifter och öppettider Domargårds avfallscentral Öppet Ritabackavägen 20, 06200 Borgå må - fr 7-18, la 9-14 tel. 020

Läs mer

Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning. Innehållsförteckning

Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning. Innehållsförteckning Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning Gilitigt från och med 2008-05-15 Reviderad den 2014-11-07 Innehållsförteckning 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 04 24 Material och utrustning

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Tuff-Cam 2 eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer.

Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer. Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer. Värme är alltså en form av energi. En viss temperatur hos ett ämne motsvara alltså en viss inre energi. Vatten

Läs mer

Upphandlingsplan för kommunerna i Inköpssamverkan 2015 2016. Sid 1 av 5

Upphandlingsplan för kommunerna i Inköpssamverkan 2015 2016. Sid 1 av 5 Upphandlingsplan för kommunerna i Inköpssamverkan 2015 2016 Sid 1 av 5 Ekonomi, kommunikation, revision och försäkring Banktjänster Vadstena 2016-01-01 Banktjänster (SKI) Motala 2016-05-04 Försäkringsmäklare

Läs mer

MJUKMEDEL PLEASURE/WATER

MJUKMEDEL PLEASURE/WATER MJUKMEDEL PLEASURE/WATER MJUK-OCH SKÖLJMEDEL PLEASURE/WATER tillhör den nya generationens mjukmedel eftersom det har en tillsats av vaxkristaller som aktiveras av upphettning vid torktumling, strykning

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter Kretsloppsanpassad avfallshantering Livsmedelsverksamheter Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och brännbart

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 106 Del C... 215 Del D... 251 Del M... 284

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 106 Del C... 215 Del D... 251 Del M... 284 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 106 Del C... 215 Del D... 251 Del M... 284 L A A.1. 541 003126075 09/04/2003 BLANC BLEU BRANDON BRANDS B.V. Parnassustoren - Locatellikade 1 AZ 1076 Amsterdam NL CABINET

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2014:940 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer