Antal erhållna enkätsvar: 412. I hög grad. I Inget. Inte alls. I viss grad. hög grad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antal erhållna enkätsvar: 412. I hög grad. I Inget. Inte alls. I viss grad. hög grad"

Transkript

1 Utvärdering VFU Södersjukhuset, högskolestudenter 2013 Antal erhållna enkätsvar: 412 Introduktion och bemötande Antal svar på frågan: 409 (1) Kände du dig välkommen till (2) Är du nöjd med introduktionen? (3) Gav personalen dig ett trevligt bemötande? (4) Kände du dig som en del av vårdteamet? Inte alls 0 0% 4 1,0% 0 0% 7 1,7% I viss 15 3,6% 26 6,3% 15 3,6% 31 7,5% I hög 57 13,8% ,7% 78 18,9% ,8% I Inget mycket svar hög ,8% 0,7% ,8% 2,2% ,5% 2,9% ,6% 2,4% Egna kommentarer till föregående fråga. Antal svar på frågan: 106 Tycker att personlaen har varit jätte trevlig och snäll mot studenterna :) Bra bemött av samtliga på avdelningen. Mycket trevlig avdelning med trevlig personal. Högt till tak. Fanns ingen prestige, att någon måste framstå som bättre. Trevligt att vara student här. Otroligt trevligt bemötande första dagen, positiv handledare. Det fanns en person på avdelningen som var känd för att bemöta nya studenter på ett ganska otrevligt sätt, Istället för att utrycka den bitterhet som hon visade när vi hade missat att hälsa på henne så hade hon kunnat välkomnat oss och tagit oss i handen vid första mötet. Jättebra med teamträningen som start. Alla på avd har varit trevliga och tillmötesgående Jag hade uppskattat att ha någon att fråga om vad som händer på dagarna för att veta vart eller vem jag kunde följa med. Jag försökte ta egna initiativ och leta reda på personal på avdelningen om vad jag kunde göra, men många hade svårt att svara då de var stressade och inte hade med praktiken att göra. För låg arbetsbelastning. Har utfört arbetsuppgifter på allas professioner och trots detta för lite att göra. Teamet fungerade sådär, en svag punkt som var lat och otacksam, vilket resulterar i dålig stämning. Vi andra fungerade jättebra som team. Lite för låg arbetsbelastning, trots att jag gjort många arbetsuppgifter åt andra yrkesgrupper. Annars roligt och lärorikt! All personal förutom avdelningscheffen var undebar. Mycket bra och trevlig personal på denna avdelning! Bemötandet va toppen! I början av praktiken kändes det lite svårt att vara en del av vårdteamet men ju mer tiden gick och ju fler initiativ jag tog som student, desto snabbare blev jag medräknad i vårdteamet. Den enda nackdelen var att studenter själva var tvungen att ta med frukost och kunde inte köpa på avdelning Hade varit bra om introduktionen innehöll mer om diagnoser och operationer som förekommer på avdelningen så att man var mer insatt. Alla handledare på avdelningen gav ett fantastiskt bemötande. Däremot kände jag mig ibland åsidosatt av läkarhandledaren, framför allt under ronden. Som läkarstudent på KUA hade jag gärna velat blivit informerad om att man får vara med på op om det är lugnt eftersom vi hade väldigt lite att göra om dagarna när vi var två kandisar på max 7 pat. KUA-avdelningens personal och bemötande var jättebra. Mycket konflikter i personalgruppen. Oro. "Alla" gjorde saker på sitt eget sätt, följde sällan PM. Ca 50 % av personalen bemötte mig på ett trevligt sätt, det fanns personal som inte tog emot en utsträckt hand till hälsning. Jag kände mig som en i teamet från dag 1. B de bland sjuksköterskor, läkare, psykologer och sekreterare. Ett underbart arbetsklimat kollegor sinsemellan. Mkt bra. Alla studenter har varit intresserade, och det märks att dem uppskattat det man gör. Jätte bra introduktionsdag! bra teamarbete och roligt att arbeta i grupp med andra studenter och proffesioner. kul att lära av varandra, läkarna kan jobba lite på sitt bemötande till andra professioner. Toppenbra ställe. Mycket nöjd med denna placering. Har fått lära mig mycket medicinskt som en bonus till de interprofessionella lärandet! Bra med teambuilding på måndagen. Känndes tryggare att komma tilll avdelniingen när man träffat de andra i taemet. Mycket kunniga och trevliga handledare. Väldigt bra med introdag. Roliga övningar för att öka teamkänslan. Mkt trevlig atmosfär på sjukhuset med trevlig och kunnig personal. Lite mer information om vilken typ av vård som bedrivs på avdelningen skulle vara välkommet på introduktionsdagen. De flesta gav mig trevligt bemötande. Upplever inte att personalen har haft tid med oss studenter, varit en väldig brist på sjuksköterskor. Har i vissa fall nyttjats som "extra resurs" och det känns inte okej. kände mig som en del av vårdteamet först efter någon vecka. För många oklara rutiner den första tiden. Rörigt med bemanningen på avdelningen. Många nya ssk som själva gick introduktion på avdelningen gjorde det svårare att känna sig trygg. En stor takk til Lennart Sjöström og Kim Stranger for trevligt bemötende, utvikling og forståelse innom ortopedi :) Toppenveckor! Bra introduktion första dagen. Samt övningar för teambuldning. Den bästa praktiken hittills. Alla är väldigt engagerade och jag kände mig väldigt välkommen. Otroligt viktigt med introduktionsdagen så man börjar känna lite på sina teammedlemmar. Alla har varit väldigt trevliga i sitt bemötande mot mej. Introduktionen var bra och det kändes som att man hade bra med tid och inte stressade igenim fösrta dagen. Jättebra med teamdag som intro! Var endast tre st ssk studerande på avdelningen under perioden så fick inte öva tillsammans med andra studenter. Mycket bra med en teamdag som start! Personalen var mkt tillmötesgående och lät oss studenter från första dagen, arbeta självständigt, samtidigt som de ändå var delaktiga i vårt lärande och patienternas vård. Bemötandet och mottagandet var mycket gott, och som student kände man sig väldigt välkommen och man fick även ett stort förtroende. Introduktionsdagen var bra, men kunde ha varit en halvdag. Det blev lite långsamt när vi redan var klara långt innan lunch och det kändes som om det drogs ut på tiden "bara för att". Första intrycket och resterande tid på praktikplatsen var mycket bra. I princip all person hjälpte till om man behövde, någon enstaka gång fick man ett kort svar som inte hjälpte så mycket, men oftast är det mycket att göra så att de inte hade möjlighet att hjälpa till. Introduktion var kort, men innehållsrik och räckte gott och väl! Jag är mycket nöjd med min placering. Alla var hjälpsamma och inga frågor kändes för dumma. kemin har fungerat mycket bra med vissa och mindre bra med andra beroende på personligheten från både min och personalens sida. Introduktionen från AKA kunde varit mer välkomnande och avslappnad. Introduktionen kunde med fördel ha varit längre, fördjupad teori kring teamarbete och dess betydelse och vilka ansvarsområden varje profession har. Man fick vara med i bedömningen och tagen på allvar, jag tyckte det kändes som att det jag sa, trots att jag är student räknades. Läkarhandledare saknades vid introduktionen på avdelningen. Genomgående var läkarhandledningen mycket sparsam. Trevlig personal och mycket bra handledning. Jag önskar bättre introduktion i vad som förväntas av mig, vilka mina arbetsuppgifter är samt var jag hittar information. Pärm för läkarstudenter och vad bromage är är bland annat saker jag fick hitta själv. Tydliga instruktioner om vad som ska göras vid utskrivning och att ett spec HKA-projket pågår saknade jag också. Jättenöjd! Förslag: Träna förflyttning på introduktionsdagen på KTC som en del i teamträningen. Blir både teamträning och så får alla ta del av bra förflyttning. Brab upplägg under introduktionsdagen, bra träningsuppgifter. Väldigt nöjd! Toppenavdelning med väldigt trevlig personal. Jag är väldigt nöjd med introduktionen. Fösta veckan fick vi gå som asssiterande och kunde då iaktta och lära oss så mycket som det gick. Medan under vecka två fick man gå som sjuksköterska vilket var väldigt lärorikt i och med att man hade det lugnt första veckan. Så hade man ställt in sig på att det var dags att sätta igång med det "riktiga" arbetet. Ja mkt, alla har visat stort tålamod och stöd i min undervisning. Mycket positiv personal som är mycket studentvänlig. Jag tyckte rollen som en del av vårdteamet framgick allt mer under praktikens gång, det kanske var lite svårt att finna rollen själv i början. Vissa är ju mer trevliga än andra... Mycket bra stämning på avdelningen bland personalen, trevliga, kompetenta och duktiga! Man kände sig väl omhändertagen och sedd som student. Kände mig som en av deras kollegor från dag 1. Alla var hjälpsamma och "bjöd in" mig till att delta i deras patienter som innebar nya moment för mig att lära mig (pvk, v-sond, drän osv)

2 Jättetrevligt bemötande. Ytterst bra bemötande, trevlig personal samt kul praktik! Mycket nöjd med allt i stort Absolutt alle yrkesgrupper har värt trivelige, åpne og vennlige mot meg! Uansett hvem jeg har spurt om hjelp eller spörsmål jeg har lurt på har jeg blitt mött med respekt og åpenhet fra alle. En väldigt välkomnande avdelning som är vana vid att ha studenter. Det finns en tydlig struktur på hur arbetet ska gå till och hur utvecklingen ska gå framåt. Alla i aretslaget är införstådda med detta ock låter oss ta plats och vara delaktiga. Mycket strukturerat mottagande. Upplever att studentarbetet är väl integrerat i hela avdelningen. En stor eloge till personalen på avd 72 för att de verkligen ansträngt sig för att hjälpa mig att komma vidare i min utbildning till sjuksköterska! De har en hög kunskapsnivå och har varit mycket bra på att förmedla den. Bästa praktiken! Skulle behövas mer genomgång initialt angående rutiner på avdelningen. Hade underlättat om man första dagen fått en tydligare introduktion till rutinerna på avdelningen. Det var en enda person vid ett tillfälle som agerade lite tvärt. Annars ett helt fantastiskt bemötande på KUA! Mycket bra med introdagen så man fick lära känna teamet lite innan man börja jobba med varann. Introduktionen kunde varit mer specifik i förhållande till yrke. Vad förväntas av varje yrkesroll under tiden på KUA? Hade varit bra med en liten introduktion om rutiner och patientkategorier på KUA, exempelvis föreläsning som läggsut tillgänglig på pingpong hade gärna haft lite mer intro kring vanliga situationer/frågeställn/problem pre- och post-op En fantastiskt trevlig vfu period med kunniga och underbara sjuksköterskor som handledare. Bästa veckorna hittils! Enda som är synd är att man inte har fler liknande placeringar på utbildningen. Delvis bra bemötande av ssk och usk personal. Fruktansvärt dåligt bemötande av kirurgerna. Mycket trevlig bemötande från vårdpersonal, som student är det viktigt att få känna sig välkommen och att man får ta plats vilket jag tyckte fungerade toppen på avdelningen. Ett mycket varmt mottagande. Jag har känt mig väl bemött av alla personalkategorier. Alla var väldigt snälla och välkomnande. Var lite förvirrande första dagen när vi kom. Lärorikt och bra att se hur en sjuksköterska arbetar. Alla fyra alternativ hade fått svar "Inte alls" om det inte vore för den trevliga sjuksköterskan jag spenderade mest tid med. Alla var jättetrevliga, och svarade på frågor, visade och var mycket tillmötesgående. Toppen! Eftersom min uppgift var att observera och inte delta i vårdarbetet så kände jag mig därför ej som en i vårdteamet. Bästa placeringen jag haft under min utbildning!! Skulle vilja vara kvar i några veckor till. Handledaren har varit helt fantastisk och verkligen bidragit till min utveckling till sjuksköterska. Trevligt med introduktionsdagen. Jag hade en superbra handledare men resten av arbetsgruppen inkluderade mig inte över huvud taget trots att jag var där i fem veckor. Introduktionsdagen var lite lång. Hade kanske räckt att efter lunchen bara träffa avdelningsansvariga. träffade handledare under fm som sedan försvann och vabbade eller likn vilket betydde att jag var ensam under stor del av första passet. Gjorde det hela mkt osäkert och inte till en speciellt trevlig upplevelse då man inte fått in ngn rutin på hur avd fungerar. Det har tyvärr varit många sjukluckor vilket har gjort att det fick bli att jag fick följa med många handledare. MEN jag klagar å andra sidan inte, jag tycker det har varit kul och givande att gå med flera, men det kanske upplevdes jobbigt för handledare? Allt flöt på som man önska. rena drömmen att vara här på praktik På grund av mycket administrativa uppgifter på barnläkarmottagning för barnsjuksköterskan kände jag ofta mig lite överflödig, men i patientsammanhang kände jag mig mer som en del av vårdteamet. Jag tycker att teamdagen inför KUA var bra. Men jag hade önskat lite mer introduktion till avd, vilken typ av patienter som vårdas på avdelningen och vad som förväntas av mig som student. Var ej närvarande under introdagen - sjuk. Vissa av studenterna uttryckte starkt att en arbetsterapeut inte behövs och undrade vad "vi" egentligen skulle göra där (under introduktionsdagen alltså). Bra med momentet att alla professioner fick berätta vad man gör. Hade varit bra om vi fått schemat tidigare, nu fick vi det cirka 1 vecka innan vilket gjorde det svårt att planera samt att gå alla pass då många redan hade inbokade jobbpassa och annat. Jag vet inte om introduktionen menas den första dagen, eller intro på själva avd. Intro på själva avd var ok avseende att visa runt etc, men vad gäller rutiner för läkare fick man inte mkt info. Tex avseende alla blanketter pat ska ha vid utskrivning, etc. Det kändes som att jag fick uppfinna hjulet gång på gång. Jättebra med en introduktionsdag för att få en inblick i hur KUA fungerar samt lära känna sitt team. Handledning Antal svar på frågan: 408 (1) Gavs du möjlighet att själv ta egna initiativ? (2) Har du utvecklats i din blivande yrkesroll under din VFU? (3) Fick du strukturerad återkoppling/feedback från dina handledare/aka? (4) Ledde reflektionssamtalen med dina handledare/aka till fördjupad kunskap/förståelse? (5) Var halvtids- och slutbedömningssamtalen med handledare/aka konstruktiva? Inte alls 4 1,0% 2 0,5% 14 3,4% 15 3,6% 23 5,6% I viss I hög ,3% 27,4% ,3% 26,7% 57 13,8% 89 21,6% 54 13,1% ,6% ,7% ,2% I Inget mycket svar hög ,3% ,1% 4 1,0% 6 1,5% % 2,2% ,6% 2,4% ,8% 5,3% Egna kommentarer till föregående fråga. Antal svar på frågan: 89 Mycket bra tid med handledare och AKA för återkoppling och feedback, Eventuella frågor och funderingar har blivit besvarade på ett adekvat sätt. Vi har inte fått någon riktig strukturerad återkoppling av handledaren för läkarstudenterna under KUA placeringen. Vissa instruktioner var otydliga. Ingen slutlig sammanfattning från läkarhandledaren i slutet av KUA placeringen. Vi hade aldrig något slutbedömningssamtal! Vilken handledare?? Fick aldrig någon... Jag hoppade runt o hamnade med olika personer varje dag Väldigt bra handlerade. Har inte haft något slutsamtal men mycket nöjd med handledningen från läkare under veckan! Däremot kunde handledningen och bemötandet från teamansvarig ssk varit bättre. Jättebra handledare! Kunde inte ha varit bättre, fått mycket stöd. Möjlighet till eget alternativ berodde på vilken handledare Jag genomgick en fruktansvärd halvtidsbedömning. Vilken hemsk och otrevlig människa. Dessutom likandes samtalet som en muntlig examination, som vi INTE fick reda på innan. Förskräckligt! Mycket duktiga handledare. De fanns där som en trygg skugga. Hade varit bra med mer feedback från handledarna varje dag, tex vid reflektionen eller enskilt under dagen. Inte så mkt reflektion tyvärr. Handledarna har varit kunniga på sina områden men endast i olika fått möjlighet att själv ta egna initiativ. Det är svårt att ta egna initiativ när en av handledarna hela tiden ligger steget före. Jag har både fått arbeta självständigt när jag själv önskat och känt mig bekväm i arbetet. Samtidigt har det alltid funnits någon att fråga eller be om hjälp. Alla i arbetslaget är väldigt tillmötesgående och inga frågor känns jobbigt att ställa. Hade inga bedömningssamtal Har ej haft Mkt bra. Hade inga sådana samtal med läkarhandledaren... Det var svårt att få återkoppling/feedback hos en utav handledarna. Den andra, som var min huvudhandeldare gjorde det otroligt bra! AKA:n var otroligt bra Väldig bra halvtidsbedömning som visade vad jag var duktig på och vad jag kunde utveckla Mycket och bra feedback. Mkt kompetenta handledare med en lugn och bemötande approach. Ibland kändes det som att det blev lite för mycket handledning och att den snarare rörde till det än att strukturera upp. Jag är en sån som frågar om jag känner mig osäker och blev därför mer förvirrad av att handledaren ville stämma av oftare än nödvändigt - även om jag förstod att det alltid var ur välmening.

3 Har inte haft några reflektionssamtal. Lät väldigt bra till en början med att efter varje pass få konstruktiv kritik och beröm, detta har dock inte fungerat. Knappt fått någon återkoppling under VFU. "Studentsal" har bidragit till mindre kontinuitet i patientkontakten med att t.ex följa en patient en hel dag. Att alla studenter är stressade och måna om att nå sina mål innebär en inte alltid helt sund konkurrens. Det handlar om att "få göra mycket grejer" samt att "känna sig betydelsefull" för många av oss studenter tror jag. Personligen har jag upplevt tydligare sammanhang - förståelse för arbetet/rutiner - på tidigare praktiker där man inte tillämpat "studentsal", utan då studenten följt en handledare oavsett vilken/vilka sal/salar denne jobbar på. Vi hade endast slutsamtal. Bristande yrkesspecifik handledning (läkarstudent), mer eller mindre Inget. Därför bristfälligt vad jag lärt mig och utvecklas inom det yrkesspecifika och ingen feedback på journalanteckningar, status, anamnes osv. Dock mkt trevlig handledare med bra bemötande men suboptimalt att handledaren även har mottagning/operation inplanerad under dagen. Nej, fick ingen återkoppling alls efter avslutad placering, ej av läkare iaf. Vilket ju är tråkigt. Jag är helnöjd med handledningen jag fick. Har ingenting att tycka mer än att det var lagom nivå för mig. Min handledare har varit otroligt pedagogisk, lugn och reflekterande. Ställt motfrågor så att man får en chans till eftertanke med vad man gör och varför. Tyvärr närmast obefintlig feedback vilket inte är konstigt då jag knappt träffade handledaren utom på ronden.. Hade nog inget? Mycket bra handledare och övrig personal! Som läkarstudent saknar jag kontinuitet i handledningen. Att göra kvälls-/helgpass utan handledning är ingen utbildning, utan bara slöseri med tid. Läkarstudentens roll förpassas till att hjälpa till med usk-sysslor och att vid behov ringa jouren. Detta liknas närmast grå arbetskraft. Kom ihåg att vi lånar pengar från CSN för att kunna gå den här utbildningen, då förväntar vi oss en högkvalitativ utbildning för pengarna! Praktikplatsen kom rätt sent in i utbildningen så yrkesrollen fanns redan till en ganska stor del där, men jag kände ändå att jag utvecklades. Reflektionssamtalen kändes rätt krystade och som att man var "tvungen" att ha något att ta upp. Team-handledaren var väldigt fokuserad på sjuksköterskorna och att vi läkarstudenter skulle lära av dem. Tvärtom var inte alls viktigt, så vi har fått göra allt från att serva patienter med vatten och på toaletten till att ringa allsköns konsulter om olika medicinska dilemman. Inget fel med det, men jag upplever inte att det riktigt är att arbeta interprofessionellt om det bara ska gälla för vissa av de representerade yrkeskategorierna. Mycket gulliga och bra handledare! behövs meer feedback från handledare. Hade ej slutbedömningssamtal Det var en för kort period för att hinna reflektera. ibland ville jag vara mer aktiv men handledaren inte ville det (det gäller vissa handledare, inte alla) Jag hade velat ha ännu mer konstruktiv feedback! Jag fick den perfekta blandningen av konstruktiv kritik och stöttning. Álla handledare hade något att lära mig och jag är mycket imponerad av nivån på handledning som jag fått. Det märks att avdelningen bryr sig om sina studenter och försöker se till att de har en så bra och givande praktiktid som möjligt. Jag fick strukturerad återkoppling från en av mina handledare (jag hade två handledare) och min AKA. Har ej haft slutbed. än. Jag tyckte halvtidsbedömingen mer kändes som ett läxförhör på erfarenhet än att diskutera hur själva erfarenheterna faktiskt upplevdes. Men det är ju strukturen i det hela som får det att bli så. Det kändes mycket bra att kunna stämma av vid två tillfällen med sin handledare, för att på så vis kunna se vart man ligger i sin utveckling. Bra omväxling och lärorikt diskussioner/reflektioner har jag haft med mina handledare. Jag har fått duktiga handledare och är mycket nöjde med dem. Reflektionssamtalen var det som lyfte mig själv, mycket viktig del i utbildningen, samt den goda återkopplingen från handledaren. Det var från halvtidbedömning det tog fart då blev min utveckling bättre. Jag är väldigt nöjd med handledarna, mycket profesionella och gav än själv stor möjlighet till att reflektera och ta egna initiativ. Tycker att studentupplägget på avdelningen är mycket bra. Jag Har haft 12 handledare under praktiken. har haft slutbedömningen med den handledaren som jag gick med under första veckan! och jag tycker att denne inte kunde bedöma mig och min utveckling som den egentligen har varit. Vi hade inte reflektion efter varje pass. Men de gånger vi hade det var de bra. Hade inga halvtids- och slutbedömningssamtal. Hade en jättebra handledare som gav mig möjlighet att pröva olika saker, fick bra feedback och svar på allt jag frågade. Utrolig kjekt å ha handledare man blir trygge på og som gir konstruktive tilbakemeldinger. Vi har kunnat fråga handledare och AKA om vad som vi har kännt. Våra handledare har utmanat oss att tänka, reflektera, handla och utvecklas. Allt beror på tidsbrist och att patienterna prioriteras före tex reflektionssamtal. Inte många handledare hade reflektionssamtal med studenterna Har inte haft något avslutande samtal och bedömning. Fantastiska handledare Har ej haft bedömningssamtal med min handledare än (läkarstudent) Handledaren lät mig få växa i yrkesrollen, precis den sista push som behövdes för att jag skulle känna mig redo för arbetslivet. Emelie Karlsson och Åsa Andersson har båda varit helt fantastiska hela praktikperioden! Tycker det är väldigt tråkigt att det bara är läkarstudenternas handledare som kan utses till "bästa handledare". har ej haft halvtids- el slutbedömningssamtal med läkarhandled, dock fått bra med feedback från teamledaren Har ej haft slutsamtal. Men bra feedback från vår teamleader Ej mycket utvärdering för oss läkarsyudenter. Det fanns knappt tid för reflektion ibland. Jag har verkligen fått chansen att utvecklas i min profession här. Själv känner jag mig inte klar än, men jag har fått alla möjligheter att själv kliva in i yrkesrollen och ta egna initiativ. Hade inget slutbedömningssamtal, men min handledare svarade på alla mina frågor, och berättade allt jag kunde tänkas behöva veta. fick feedback under hela veckan. Vi fick inte vara med och göra så mycket eftersom vi bara skulle observera. Var bara observatör. Fick prova mäta puls och blodtryck, med patientes medgivande. Hade så kort VFU (termin 1, fyra dagar) så hade egentligen ingen slutbedömningssamtal eller reflektionssamtal. Anser att handledaren ska ha koll på vilket betyg man ska, inte att jag ska avgöra det genom skicklig argumentation/exemplifiering. Som läkarstudent har vi inte haft någon återkoppling/bedömningssamtal specifika för professionen. I teamet har vi dock fått återkoppling på hur vi är som teammedlemmar. Den bästa handledaren som jag någonsin haft! Hon har hjälpt mig mycket i min utveckling och gett mig konstruktiv feedback på ett bra sätt. Snälla handledare men vissa var inte så erfarna och hade inte jobbat så länge. Ger mer med en erfaren handledare. Engagerad AKA men vi var inte där så ofta tillsammans och hade ingen egentlig reflektion. Var mycket bra att man arbetat i team, och tagit hand om avdelningen själv, med handledaren i bakgrunden. Man blev mer självständig och inte bara en svans. jag har trivts väldigt bra, väldigt synd bara att perioden var så pass kort endast 7 pass. Det hade varit kul med en längre period då det känns som att jag lämnar kua precis när jag har blivit varm i kläderna. Jag tycker jag har utvecklats väldigt mycket på denna korta period vilket har varit väldigt kul och lärorikt. Vi har haft dålig återkoppling från våra läkarhandledare. De har varit frånvarande nästan hela tiden. De har även bytts ut varje dag (pga sjukdom, vab mm) Har inte haft något bedömningssamtal m handledare. Inte heller tid till feed back och återkoppling på utfört arbete. Tycker att det är mkt märkligt planerat att inte ha en läkar-handledare tillgänglig för läkarstudenten under de tider som studenterna är här. Har känts lite som att man gör en massa admin arbete åt ngn som inte orkar vara här. Och för vårat lärande och vår utveckling är det såklart jätteviktigt m återkoppling, och att det finns någon att kunna bolla med hela tiden. Att ringa jouren funkar ju om syftet är att bara få jobbet gjort, men för att få tid till reflektion kring beslut, beh och dyl måste det ju finnas en hadledare till hands. Personerna som har varit på plats har alla varit mkt duktiga och motiverade till undervisning. Har där ingenting att anmärka. Ifrågasätter dock utformningen på mängd och tillgänglig handledning för oss läk stud under dessa veckor. För lite handledning under kvälls- och helgpassen. Dagpassen med adekvat handledning var däremot väldigt givande, utvecklande och lärorika. KUA var en väldigt ojämn placering. Jag fick själv ta egna intiativ men det är svårt att som student kunna göra något på egen hand. Alla beslut måste hela tiden kontrolleras med handledare/annan vårdpersonal. Kommentarer blir mer till hel grupp än till enskild person. Fantastiskt bra handledareskap. Både från yrkeshandledare och teamhandledare. Jag kände att reflektionen var trevligt men skulle kanske önska lite mer specifik feedback. ej haft ovanst samtal Antalet handledare jag hade var Antal svar på frågan: 404 (1) ,3% (2) ,3% (3) 5 eller flera 76 18,4% (4) Antal som ej svarat 8 1,9% Antalet handledare var Antal svar på frågan: 402 (1) För få 9 2,2% (2) Lagom ,5% (3) För många 52 12,6% (4) Kommentar 98 23,8% (5) Antal som ej svarat 10 2,4%

4 Kommentar: Tycker en handledare på två veckor är lagom. Kan bli rörigt att gå med flera under så kort period. synd att vi inte kunde ha samma handledare hela tiden för kontinuitetens skull Det är skönt att ha färre handledare (förutsatt att de är bra) så hinner man lära känna varandra lite. Synd att byta handledare dvs. mer givande att ha samma(=för många). Men det verkligt problematiska var lite handledning under kvälls- och helgpassen (=för få). Underligt att ha VFU utan handledning och utan att man får fb på det man gjort senare. Jag har redan kommenterat akutella ämnet Hade bara 1 handledare vilket var jätteskönt! Helt ok att ha många handledare (haft 3), det är vi vana vid, så länge de finns tillgängliga på plats. Fantastiska handledare! 1-3 är lagom. Det hade varit bra med kontinuerlig placering av läkarhandledare som även var tillgängliga på eftermiddagen. Vi hade studentsal och därför varierade handledarna, men det gjorde ingenting. Hade varit kul att få lite mer återkoppling från handledaren hade samma alla dagar utom den sista, det var bra att se allt ur två perspektiv (på olika arbetssätt). Mycket bra med 2 handledare, finns alltid någon till hands och man känner sig säker som student. Det var bra att gå med ordinarie handledare för det mesta Hade bara vissa handledare 1-2 arbetspass. Man får "visa" att man kan saker flera ggr, vilket fördröjer inlärningsprocessen. Hade varit bra att ha en egen handledare. Ibland kunde det ta tid att få hjälp och man var tvungen att vänta på att medicinvagnen skulle öppnas osv. Även om det var lugnt på avdelningen så känner man en stress som student att hinna med allt vilket förvärras om man måste leta upp handledare och vänta på svar. Skönt med kontinuitet i handledarskapet då placeringen är så kort En enda på heltid En handledare. Bra att gå med ett par handledare för att bekanta sig med olika sätt att jobba och att tänka. Låter mycket med 5 handledare men det var det inte, har ändå varit med samma handledare under flera dagar vilket var bra. Väldigt bra med två handledare så att man får inblick i två anestesisjuksköterskors kunskaper. Alla var bra men känner att det kanske var för många för att det skulle bli en kontinutet och att min utveckling skulle synas till fullo. Det fungerade mycket bra eftersom handledarna hade så bra kommunikation mellan sig. För mig har det varit mycket positivt med få handledare, det skapar trygghet och ökar möjligheten att följa en utveckling. på slutet skulle antalet handledarekunna halveras alt. att vi fick fler pt att handha. Vid endast 3 tillfällen hade jag någon annan handledare än "min". Väldigt positivt. Bara 4 dagar har jag gått med två olika handledare, annars har jag haft samma hela tiden Att ha 4 olika på 6 dagar känns lite halvsådär... men det har absolut fungerat och jag har lärt mig mkt nytt av det! tolv handledare! man lär sig olika saker av alla Det krävs dock att alla handledare är intresserade av att ha studenter. Vissa gånger var det inte så pga personalbrist. För många för de skulle få en samlad bil av vad vi studenter kan och har gjort tidigare. Vilket resulterade i för många upprepningar. Uppskattade att kunna "ta tag i" vilken SSK som helst när jag behövde hjälp, om min handledare var upptagen Intressant och lärorikt att gå med flera olika handledare! Föredrar personligen 1 handledare, tycker att det känns bäst så! Rörigt! en sak som man uppmärksammar med olika handledare är individuella skillnader närdet kommer till olika moment. det kan vara förvirrande för studenten. Bra omväxling. För många handledare kan kännas lite för spretigt och rörigt. Har man en ny handledare lite då och då så lär man inte känna varandra och handledaren vet ej vad man kan och har gjort tidigare. Har man samma handledare lär man känna varandra på ett annat sätt, handledaren vet vad man kan, vad man har gjort och vad man behöver öva mer på osv. Det blir ett bättre och mer utvecklande lärande på det sättet. Så färre handledare så att man kan lära känna varandra och ens kunskaper. Kul att gå med flera olika ibland för att kunna se hur olika ssk jobbar 12 st är alldeles för många!!!!!!!!! Man lär känna handledaren bättre och man får större rättfärdigat förtroende som handledaren känner en väl. Bra att se hur olika man kan arbeta men ändå nå samma mål. Positivt med flera handledare men ändå bra med några kontinuerliga. Bra att ha olika handledare eftersom alla har olika sätt och saker att lära ut. Samarbetet fungerade bättre med den ena handledaren. Jag fick då gå mer med henne. Det var positivt att jag fick gehör då jag påtalade detta. Det gick bra för mig. Men ibland kan det vara så att man känner att alla inte fick se en prestera som bäst utan fick inte se förbättringarna. Vilket är tråkigt. Men förövrigt har det gått bra. Bra med olika synvinklar men ändå lagom med tanke på den korta tiden vi är på avdelningen. Bra med en handledare som följer en under hela praktikperioden. Handledaren var sällan närvarande. Dock var min yrkesspecifika handledare inte på plats så mycket då KUA låg under röda dagar. Ingen handledare under de två röda dagarna, så endast två ronder med handledare Alldeles för få dagar med läkarhandledning på grund av helgdagar 1 huvudhandledare och 1 "biträdande" handledare + 2 st sköterskor vid enstaka tillfällen. för många handledare har sina nack och fördelar mest nackdelar. Bra med flera men vissa blev endast 2 pass. 3 kanske hade varit lagom. Att ha en och samma handledare under praktiken var mycket bra och gynnade mig som student oerhört mycket! Mer tid för handledning till läkarstudenterna. Berodde dock på sjukdom, så det var ok. För få handledare under helgpasset!! En och samma handledare under hela perioden är mycket bra MEN, alldeles för lite tid med handledaren. Bör avsättas en egen läkare som har tid med oss! Antalet ok, kvaliteten för låg! för lite tid till handledning Jag kände mig lite stressad under helgen då jag inte hade någon handledare. Annars har jag känt väldigt trygg under hela KUA. Många nya ssk och svårt att följa en/två handledares schama pga 3-skifts arbete Helt omöjligt för handledarna att hålla reda på var vi studenter befinner oss. Dock bra med fler än 1-2 handledare. Hade 9 handledare. 3-4 skulle varit bättre Intressant att se hur olika sjuksköterskor jobbar. Är bra att veta att det finns olika sätt att utföra vissa saker vilket är till hjälp inför min blivande yrkesroll. Det bästa vore att följa en eller två handledare Helt okej att ha flera handledare så länge de har ungefär samma approach och inställning Bra med två handledare då man får se olika "arbetsstilar" tycker att de ska vara begränsat till 2st Hade en huvudhandledare men även några andra då hon var borta vissa dagar. Tycker dock att det fungerat väldigt bra. Det var dock inte optimalt att ha första passet på en kväll utan chans att komma in i arbetet innan man skulle genomföra allt själv. De ska inte va fler än 2! jag tyckte att personalen jag stötte på ute på labben var pedagogiska och trevliga i sitt bemötande. Jag var på flera olika mottagningar inom samma enhet och därför var antalet handledare relevant. Varierande Grundtanken har varit två men pga sjukdom och annat har jag haft flera handledare. Var dock med andra ssk också när de hade någon "intressant" händelse Bra att ha samma handledare hela perioden Hade samma handledare största delen av tiden. Enstaka pass andra handledare.

5 Det är bra att se hur olika personer lär ut olika Mina handledare var väldigt erfarna. Kunde inte ha haft bättre handledare. Ordnade själv att jag försökte gå med samma handledare så mycket som möljigt. Jag var först planerad att gå med ca 5 olika handledare, men jag föredrar att gå med några få. Det är viktigt att om man har fler handledare att de diskuterar tillsammans gällande studentens slutbetyg och prestationer. 3 riktiga handledare sen blev det 2 extra vid ett par tillfällen. Det ändå kul att se andras sätt att arbeta. Det är intressant att se hur olika sjuksköterskor utför sitt arbete. men handledare var dock inte tillgänglig och gav inte så tydliga direktiv bra att ha samma så att man känner sig trygg. Hade föredragit lite färre, men okej då alla är trevliga. Positivt att se hu olika personer jobbar. plus ett tomt svar Lärandemiljö Antal svar på frågan: 409 (1) Fanns det lyhördhet för ny kunskap/forskning inom ditt yrkesfält på (2) Var det möjligt för dig att nå kursplanens lärandemål på (3) Erbjöd praktikplatsen en god lärandemiljö? (4) Hade du tillfredsställande tillgång till dator på (5) Hade du tillfredsställande tillgång till journalhandlingar på Inte alls 4 1,0% 1 0,2% 0 0% 10 2,4% 13 3,2% I viss 91 22,1% I hög ,1% ,5% 35,9% ,0% 28,6% ,8% 20,9% ,1% 19,7% I Inget mycket svar hög ,1% 1,7% ,2% ,9% ,5% ,9% 9 2,2% 6 1,5% 10 2,4% 9 2,2% Egna kommentarer till föregående fråga. Antal svar på frågan: 54 Hade inte lagts till i journalsystemet vid vfu-start och inte heller fått tillgång till den nya avdelningen vid bytet efter halvtidsbedömning. Ibland var det lite för många patienter vilket ledde till mindre optimal pedagogisk inlärning fick inget inlogg till takecare Fick ingen tillgång till Takecare Tack för en fin upplevelse här på SöS KUA - en bra plats att har sin praktik. Mitt team var väldigt intresserade av att lära ifrån mig och jag lärde mig mycket ifrån dom. Möjligtvis hade det i vissa situationer underlättat planeringen om jag även som student hade haft tillgång till orbit. En sak som hade varit bra är om det funnits ett samtalsrum för enskilda samtal med patient och anhöriga. Ingen gång till egen dator om inte någon var sjuk. Kunde inte logga in och kolla/läsa på patienterna som kom till mottagningen. Hela tiden beroende av att läsa vad ssk tog fram. Saknade ett eget login på Take Care, men fick ta del av de andras när jag önskade. Avdelning med bra professioner som har hjälp mig mycket att komma igång, hjälpt mig att hitta och respektera mig som student/blivande ssk. Det var avsatt en dator enbart för studenterna, mycket bra! Mycket bra och nya kunskaper hos handledaren. Uppdaterade med ny forskning. Det blev lite ont på datorer mellan dag och kvällspass Lärandemålen för KUA ga bra uppfyllda Lite osäker på om det fanns lyhördhet för ny forskning. Har inte behandlat det ämnet så nära. Ytterligare någon dator skulle inte skada. När både dag- och kvällspersonal är på plats under em är det svårt att kunna använda datorerna. En mycker bra lärandemiljö. Tråkigt att det inte var några andra studerande från andra proffessioner på avdelningen under denna Vfu-period Utbildningen är helt klart fokuserad på ssk-stud. Som läkarstudent förväntas man bidra endast genom att genomföra usk-uppgifter och att titta på när jourläkare/handledare gör det som endast kan genomföras av leg personal, dvs ordinera, sjukskriva mm, eftersom handledaren allt som oftast inte har tid att låta studenterna göra detta utan måste ruscha iväg och göra något roligare istället, typ operera. Placeringen blir till stor del en parkeringsplats för läkarstudenten. Dock gott om tid att tentaplugga... Avdelningen strävade efter ständig utveckling och man kände att dom ville utvecklas. Om detta upplägg ska finnas borde man tänka till så att det finns något av nytta att göra för läkarstudenterna. Kvällspassen har varit helt meningslösa, det finns en anledning till att det inte är några läkare på avdelningar på kvällar. Vi borde åtminstone kunna få arbeta under den tiden som läkarna i övrigt finns på huset. Ska man ha kua-placeringen på detta sätt bör en läkarhandledare avsättas för åtminstone alla dagpass. Tillgång till journahandlingar fanns till stor del men vissa saker kunde man inte komma in på som att starta aktivitetsplaner och eventuell hemhjälp för patient som blir utskriven. Hade önskat att sätta fler pvk:er men det gavs inte möjlighet så ofta. Hade önskat att få sätta kateter men det gjordes nästan aldrig. Lärandemiljö i form av avdelningsarbete, inte praktiska eller teoretiska färdigheter. Få patienter, vissa dagar bara en egen patient pga två läkarstudenter i teamet, många ggr var det mest att sitta av tiden Stundtals var det för lite patienter på avdelningen. hade inget eget inlogg Mål för medicinskttekniska moment var svåra att uppnå då de flesta av momenten inte utfördes på avdelningen. Jag fick sitta och läsa i journaltexter så mycket jag behövde. Egen tillgång till lösenord hade jag med. Det har varit lärorik på praktik. lärarde mig många nya saker. Jag fick som sagt vara en i teamet från start I passbyte blev det ont om datorer, vilket är synd. Lärandemiljön var bra, men hade kunnat bli bättre genom att handledarna tänkt lite mer på att inte göra saker för att "vara snälla" utan istället låtit mig som student hålla min planering. Jeg hadde ikke egen tilgang på PC, men handledarne var alltid forut og logget seg inn slik at jeg kunne dokumetere og lese. Jag uppfattar att avdelningen arbetar mycket strukturerat och målmedvetet kring studenter, man har en idé som fungerar väl. För oss studenter bra med samma schema alla veckor, alla studenter på plats samtidigt - stora möjligheter till peer-learning. Mycket bra arbetsplats! (KUA expeditionen) Bra att vi sitter i samma rum och dokumenterar så det blir mer naturligt att ta kontakt med varandra. Hade ej möjlighet att själv skriva omvårdnadsdiagnoser, in/utskrivningar. Kunde inte ens komma in på dessa mallar på min inloggning. Få akutsituationer i praktiken men med möjlighet till teoretisk tänkande kring möjliga komplikationer som kan leda till en akutsituation. fick använda handledarens inloggning för att läsa alla journaler. När jag hade funderingar uppmanades jag att själv ta reda på svaret via de olika datorerna och systemen - självklart med handledarens översikt. Jag frågade frågor och min handledare svarade. Sen såg jag på när de utförde uppgifter. Behövde ingen dator Mer dator för sjutton! Vi hade en egen studentdator för 3 studenter vilket fungerade ok, mer kan man kanske inte begära men det var ändå ibland som man fick stå i kö för datorn. Det fanns inte mycket att göra för mig som student än att iaktta och eftersom enbart min handledare inkluderade mig i sitt arbete fick jag inte alls se så mycket som jag hade hoppats på och som de andra som jag läser samma kurs som fick se på sina VFU'er. Jag tycker alla i teamet av studenter har bidragit och att miljön har främjat till lärande och speciellt då ur ett tvärproffesionellt perspektiv. Jag tycker ronden har varit väldigt bra och lärorik då läkarna har tagit sig tid till att förklara på ett bra och pedagogiskt sätt. ännu mer fokus på detta tycker jag ska lyftas fram. Känner inte till kursmålen specifikt så vet ej om det var möjligt att nå målen på denna plats.

6 Tyvärr hann jag aldrig få egna inloggningsuppgifter vilket gjorde att jag kände mig väldigt bunden till handledares eller annan personal på avdelning för att kunna läsa och dokumentera. Lite surt. Annars var det inga problem med att få tillgång till dator, intranät och PM osv. Tycker att man kunde uppmuntra studneterna att ta egna initiativ och t.ex. gå ner till operation när det är lite att göra både för den enskilda och gruppen. Det mest givande ur IP synvinkel var att få öva på sin egen yrkesroll i förhållande till andra yrkesgrupper. Självklart är det bra att man kan hjälpa varandra och lära sig om andra yrkesgruppers arbetssätt också. Men som sagt, när den enskilde och gruppen känner att detta är OK tycker jag man borde uppmuntra sådana initiativ och en sådan lust att lära. Det gjordes ej. Försökte få egna inloggningar men fick det aldrig:( Hög arbetsbelastning under perioden därför begränsad möjlighet till strukturerad handledning, ofta bara hängt på, dock inte upplevt detta som negativt! Fått se och lära mig mycket Ibland var det trångt och jag fick sitta vid sidan om och vänta på att kunna låna en dator. Vissa dagar var mycket lugna, då satt jag och rullade tummarna eller gick hem. Jag tycker generellt att praktiken har varit värdefull. Men jag tycker inte att det alla gånger ger så mycket att som läkarstudent vara på vårdavdelningen under kvällar. Det blev väldigt mycket dötid för mig då det inte finns så mycket för mig som läkarstudent att göra. Det är klart att jag kan hjälpa övriga i teamet, men under min utbildning vill jag förstås lägga fokus på mitt område. Tycker att ronden när man går runt hela teamet borde förändras. Det känns framförallt oetiskt att stå så många runt en patient samt att det ändå inte är lyhört för några andra professioner under den ronden än läkarstudenten. Mitt förslag: Först gå en snabb rond bland patienterna hela teamet och kort sammanfatta vad man sagt, bestämt och hur planeringen ser ut (ikväll ska du träffa arbetsterapeut, imorgon har vi tänkt att du kan åka hem hur känns det?). Forskning pratades det aldrig om. Snopet att vårt team bara bestod av 1 ssk-stud och 2 läk-stud, att KUA-veckorna splittrades, att vi hade olika handledare samt att vi förutom ett pass aldrig var alla tre studenter samtidigt. Ur ett interprofessionellt perspektiv gav denna KUA-placering mig inte mkt alls. Synd på en bra idé som jag inte fick uppleva. Detta sagt är jag nöjd med KUA-veckan ur perspektivet att jag fått träna på avdelningsarbete och haft hjälp av kunniga ssk, sjukgymnaster, läkare och arbetsterapeuter Vilket är ditt samlade omdöme om Ange på skalan =Mycket dålig 6=Mycket bra Antal svar på frågan: 404 (1) ,7% (2) ,5% (3) ,6% (4) ,3% (5) ,7% (6) ,3% (7) Antal som ej svarat 8 1,9% Var träningen på KTC, Kliniskt träningcentrum, betydelsefull för ditt praktiska färdighetslärande? Antal svar på frågan: 404 (1) Inte alls 11 2,7% (2) I viss 64 15,5% (3) I hög 73 17,7% (4) I mycket hög 65 15,8% (5) Jag har inte varit på KTC ,4% och tränat (6) Antal som ej svarat 8 1,9% Egna kommentarer till föregående fråga. Antal svar på frågan: 51 Fått bra stöd på KTC, lärarna var väldigt engagerade. första 2 passen kändes det som om det skulle behövds en dag KTC med tanke på att ortopedipraktiken var i termin 3. Nu förväntades man agerar professionell gentemot patienten vilket inte är helt rimlig utan färska, praktiska erfarenheter även om man kanske har teorin i ryggmärgen. Det blev dock betydlig bättre sedan, tack vara bra handledning och mycket självreflektion. En aning förvirrande då de lärde ut olika på KTC och på avdelning Ibland lite för lite att göra Hade gärna haft tillgång till en "op-sal" på KTC för mer träning. Riktigt bra att utöva fallen tillsammans med läkarstudenterna. Roligt och lärorikt! Varför inte 6? För att får man kvällspass så löser man bara. Får någon enstaka patient på kvällen. Inte så givande. Har faktiskt inte varit så mycket på KTC, tyvärr.. Men det är en otrolig trygghet att vi som studenter har tillgång till KTC och de moment vi har gått igenom där har gett väldigt mycket. Tråkigt att det endast är två evckor. Tre veckor hade varit perfekt! Vi fick både öva på praktiska moment och reflektera kring det vi tänkte på samt en hel del ny kunskap som Johnny delade med sig exempelvis om frakturer Om jag fick önska så skulle träning på KTC vara schemalagt. Har inte riktigt kännt att jag har haft tillräckligt med tid och ork för att ta det på studiedagarna. Fick även åka in till omvhandledning på min studiedag vilket gjorde att den dagen blev lite upphackd. Vore bäst om omvhandledning kunde ske i anslutning till schemalagtpass på avd. mer tid skulle vara perfekt. Ingen KTC-träning under KUA-veckorna KTC skulle ha varit toppen på KUA-utbildningen. Det är svårt att säga eftersm det finns tekniska moment som man inte utövar ständigt vilket gör att man kan glömma bort en del eller så. Hade inte velat ha träning på KTC p å denna placering Jag borde ha gått till KTC flera gånger för att träna Hade gärna haft fler träningstillfällen, ev med stöd av aka. Svårt att få en rättvis bild över hur det kommer att se ut och kännas i verkligheten när atrapperna är i så dåligt skick. Jag tycker KTC tjänar mest som en introduktion för momenten, jag tycker inte att KTC momenten blir särskillt realistiska när det är helt annourlunda att handskas med verkliga levande patienten till skillnad från en plastarm eller likartat. Efter att man kan momenten i teorin tycker jag faktiskt att KTC momenten inte gör mycke till nytta. Det är väldigt nyttit för att man ska känna sig säkrare när man ska göra alla sjukvårdstekniskamomenten på alla patienter. Var bara på KTC de två inledande dagarna men de var nyttiga. Bra att vi fick vara där med vår AKA men också att det finns möjlighet att boka själv och gå någon gång inför examination. spec akutövningar på ktc var bra Trevligt och bra att lära känna varann innan! Var ej på KTC under denna termin utan det har varit i tidigare terminer. Jag lärde mig mer på praktikplatsen än ktc Jag trivs bättre med att öva på avdelningen. KTC är perfekt för att få träna på material, i vilken ordning man gör saker, färdighet osv. Men sen är det ändå skillnad att utföra det i verkligheten. Har inte behövt vara på KTC och träna Hade inga praktiska examinationer för den här praktiken så jag har inte varit där. Har funnits möjligheter att träna här på avdelningen. Jättebra att få vara på KTC och träna på diverse saker. Alldeles för kort tid för genomgång på de stationer som fanns. Vissa delar fanns det inte alls en optimal tillgång till material eller apparaten fungerade inte. Som sjukgymnast tjänar man inte speciellt mycket på "gåronden" då det var tidsödslande pga att man hade alla patienter samt att mycket av det som diskuterades ej var av stort intresse för en sjukgymnast. Bra med gruppträning under en dag för att slippa lägga så mycket tid på denna grupprocess senare under praktiken. Första teambildningsdagen var mycket viktig för att lära känna de andra teammedlemmarna. Teambuildingen gjorde att vi kom varann nära väldigt fort. Kändes som en enorm styrka under denna korta placering och gjorde att man direkt var bekväm i varandras sällskap/yrkesroller. Det hade varit bra med en introduktion till kursen innan KUA placeringen startar, där man får lite information om avdelningen, föreläsning om patientgruppen (ortopedi) och rutiner vid pre- och postoperativ omvårdnad. Eftersom vi inte läst ortopedi sen termin 3 så hade föreläsningar och repetition varit mycket värdefullt. Hade varit mer lärorikt på kua än ktc. Skulle kunna vara ännu mer förflyttnings- träning på KTC Går T1, behövde inte vara på KTC Jag är väldigt nöjd med att få arbeta med studenter inom andra grupper än läkare. Jag har haft väldigt roligt under de här två veckorna, men önskar verkligen att läkarhandledaren skulle vara på plats mer och att jag skulle få mer tid då att själv försöka sätta in mediciner och skriva recept och sjukskrivningar, sådant som man inte alltid hinner öva på när man är ute på andra avdelningar.

7 Har trivts jättebra m mitt team och superkul att träffa de andra yrkesgrupperna och få insikt i varandras arbeten! Hade dock önskat att det funnits fler att delegera/dela arbetsuppgifterna med (läk) så mer tid till teamarbete och deltagande i de andras sysslor funnits. Det dåliga betyget är pga mkt tveksam organisation kring handledningen och en miljö som inte gett möjlighet till återkoppling och därmed utveckling av sina egna kunskaper och kvaliteter. Var inställt pga sjukdom - personal Jätte synd att det inte blev av. Kunde vara en bra idé att uppmuntra studenterna att gå till KTC om det finns tid och möjlighet. pga inställd samträning denna termin Det som kunde förbättrats var att vi kunde ha fått förvarning om att vfu var på helgdag. Hade ingen KTC-träning kopplat till denna praktik. Jag visste inte att KTC ingick i placeringen. Kanske borde man tagit eget initiativ att gå dit men det gjorde jag inte. Min Kua placering fick ett uppehåll över julledigheten vilket inte är helt optimalt. Dels hinner man tappa och glömma under två veckors ledighet och teambildningen tappas något också. Kändes lite som att börja om på första veckan. Vilken avdelning/enhet har du i huvudsak varit på? Antal svar på frågan: 409 (1) Akutmottagningen 2 0,5% (2) Anestesiavdelningen 8 1,9% (3) ASA, Arbetsterapi- och 6 1,5% sjukgymnastavdelningen (4) Avd ,5% (5) Avd % (6) Avd ,5% (7) Avd ,1% (8) Avd ,0% (9) Avd ,0% (10) Avd % (11) Avd ,2% (12) Avd 35 E 13 3,2% (13) Avd ,0% (14) Avd ,7% (15) Avd ,2% (16) Avd ,7% (17) Avd % (18) Avd 55 AVA 1 0,2% (19) Avd % (20) Avd ,2% (21) Avd % (22) Avd ,6% (23) Avd ,2% (24) Avd ,2% (25) Avd ,7% (26) Avd 70 Akutenheten 1 0,2% Sachsska (27) Avd ,5% (28) Avd % (29) Avd 74 Sachsska 3 0,7% (30) Barnmottagning Sachsska 5 1,2% (utanför SÖS) (31) Bilddiagnostiskt centrum 29 7,0% (32) Dagkirurgiskt centrum 0 0% (33) Fysiologiska kliniken 0 0% (34) Förlossningsavdelningen 0 0% (35) Gynekologisk mottagning 0 0% (36) Handkirurgisk rehabilitering 0 0% (37) Intensivvårdsavdelning 2 0,5% (38) KUA / Klinisk ,0% utbildningsavdelning (39) MIVA / HIA 6 1,5% (40) Neonatalenheten Sachsska 1 0,2% (41) Operationsavd. Gynekologi 0 0% (42) Operationsavd. Handkirurgi 0 0% (43) Operationsavd. Kirurgi 1 0,2% (44) Operationsavd. Ortopedi 9 2,2% (45) Södra BB 0 0% (46) Öppenvården Sachsska 3 0,7% (47) Övrig enhet Sachsska 0 0% (48) Annan avd / enhet, 14 3,4% nämligen (49) Antal som ej svarat 3 0,7% Annan avd / enhet, nämligen: + 70 och G70 Sachsska G-70 Dagvården Sachsska Södersjukhuset Kirurgiavdelningen avdelning 37 & 27 postop och uppvaket kirurg Södra KUA Har värt på 64, dagkirurgiskt centrum och mottagningen. Röntgen KUA avd.33 Avd 35 KUA Avd blev sen 25 Vilket utbildningsprogram går du? Antal svar på frågan: 409

8 (1) Arbetsterapeut 20 4,9% (2) Barnmorska 0 0% (3) Biomedicinsk analytiker 0 0% (4) Röntgensjuksköterska 34 8,3% (5) Sjukgymnast 36 8,7% (6) Sjuksköterska ,6% (7) Specialistsjuksköterska 33 8,0% (8) Läkare 52 12,6% (9) Kiropraktor 5 1,2% (10) Naprapat 6 1,5% (11) Psykolog 0 0% (12) Annat, nämligen 2 0,5% (13) Antal som ej svarat 3 0,7% Annat, nämligen: Barnsjuksköterska Är klar naprapat Vilken termin går du? Antal svar på frågan: 399 (1) Termin ,3% (2) Termin ,3% (3) Termin ,3% (4) Termin ,8% (5) Termin ,9% (6) Termin ,7% (7) Termin 7 0 0% (8) Termin ,6% (9) Antal som ej svarat 13 3,2% Går du en distansutbildning? Antal svar på frågan: 395 (1) Ja 40 9,7% (2) Nej ,2% (3) Antal som ej svarat 17 4,1% Vilket lärosäte tillhör du? Antal svar på frågan: 401 (1) Ersta Sköndal Högskola 55 13,3% (2) Karolinska Institutet ,2% (3) Röda Korsets Högskola 14 3,4% (4) Sophiahemmets Högskola 3 0,7% (5) Annat lärosäte inom 4 1,0% Stockholms län (6) Lärosäte utanför Stockholms 3 0,7% län, nämligen (7) Antal som ej svarat 11 2,7% Lärosäte utanför Stockholms län, nämligen: Haraldsplass Diakonale Högskole, Bergen, Norge Scandinaviska kiropraktorhögskolan :) plus ett tomt svar

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Bakgrund Primärvårdsblocket kommer sist under AT-tjänstgöringen och på många sätt skiljer det sig från slutenvårdsplaceringarna.

Läs mer

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar.

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar. Kursutvärdering för sista momentet - kursförbättrande frågor Kurs/grupp-objekt 1. 1. Vad var bra på kursen? Det är viktigt att veta så att vi inte tar bort det som du är nöjd med. 24 svar 2. 1. Innehållet?

Läs mer

Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011

Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011 Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011 Totalt på denna utbildning deltog 81 personer. 75 personer har besvarat enkäten vilket innebär att svarsfrekvensen ligger på 93 procent. 72 st har svarat på denna fråga

Läs mer

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 29 studenter av 70 har svarat. Vad i kursen har varit särskilt värdefullt och varför? Kursens utgångspunkt, att titta på hur samhället skapar

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott.

JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott. 1(5) Absolut! Som vanligt översteg den mina förväntningar. Absolut Ja, till 100 %. JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott. Fantastiskt att

Läs mer

KUA-Malmö, klinisk utbildningsavdelning, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

KUA-Malmö, klinisk utbildningsavdelning, Skånes Universitetssjukhus, Malmö Malmö högskola Lunds universitet Region Skåne STUDIEHANDLEDNING KUA-Malmö, klinisk utbildningsavdelning, Skånes Universitetssjukhus, Malmö VT 2011 www.skane.se www.mah.se www.arb.lu.se www.sjukgym.lu.se

Läs mer

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp:

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp: Enkätresultat Enkät: Status: Kursenkät, Flervariabelanalys stängd Datum: 2010-03-29 08:47:04 Grupp: Besvarad av: 13(40) (32%) Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Helheten Mitt helhetsomdöme

Läs mer

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Kursutvärdering moment 2, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Jag är nöjd med de regelbundna föreläsningarna och seminarierna,

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet Starkare akademisk lärandemiljö Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de

Läs mer

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 I samarbete mellan Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/ Rehabilitering/ Fysioterapi och sjukgymnaster inom

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Datum: 2011-07-05 10:22:32 Besvarad av: 14(20) (70%) 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Inledning Hälso- och sjukvården har under ett antal år använt elektroniska journalsystem

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2)

Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2) Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2) Antal deltagare i enkäten: 82 Antal erhållna enkätsvar: 54 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? Antal svar på frågan:

Läs mer

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 H10_Statistik och Vetenskapsteori Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? (5) Stor 13 46,4% (6) Mkt stor 5 17,9%

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Ungefär hur många gånger har du haft någon form av kontakt med UM under de senaste 12 månaderna? Räkna även med telefonkontakt, brev, mail?

Ungefär hur många gånger har du haft någon form av kontakt med UM under de senaste 12 månaderna? Räkna även med telefonkontakt, brev, mail? FSUM Sammanställning av enkät för Västernorrland 2011-10-25 Jag är kön Antal Procent Tjej 172 91.5 Kille 16 8.5 Annat 0 0.0 Vet ej 0 0.0 Summa 188 100% 6 observationer saknar värde i variabel kön Hur fick

Läs mer

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats.

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Välkommen till en av vårdens trevligaste arbetsplatser. Med cirka 4300 anställda är Södersjukhuset Södermalms största arbetsplats. Vi är

Läs mer

1. Flervalsfråga Andel

1. Flervalsfråga Andel Page 1 of 8 Kursutvärdering Tillbaka till Välj resultat Antal svar: 39 1. Flervalsfråga Andel Vilken kvalitet upplever du att kursen har hållit sammantaget? Mycket låg 5,1% Låg 20,5% Godtagbar 43,6% Hög

Läs mer

Projekt stomiträning inför operation 2010-03-26-2011-03-26. Projektansvarig Biljana Saric

Projekt stomiträning inför operation 2010-03-26-2011-03-26. Projektansvarig Biljana Saric Projekt stomiträning inför operation 2010-03-26-2011-03-26 Projektansvarig Biljana Saric Medarbetare Kerstin Saad Styrgrupp Maria Gylfe Fredrik Hjern INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 Målgrupp...

Läs mer

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1)

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING SAMMANSTÄLLNING 1 (9) Inst för informationsteknologi GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING del av 1TD442 ALGORITMER OCH DATASTRUKTURER DV1/ 1IT022 PROGRAMKONSTRUKTION II Period 3, 2006 DV/IT Sammanfattning: Vad

Läs mer

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1)

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursrapport för: WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 30 st. Antal godkända studenter på hela kursen

Läs mer

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet Vilket universitet,stad och land åkte du till? Moi University, Eldoret och Kenya Vilken termin åkte du och hur länge

Läs mer

Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv

Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv Karolinska Institutet Umeå 2015-05-07 Karin Burén och Lena Rolfhamre Namn Efternamn 19 maj 2015 2 Namn Efternamn

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B 1 Respondent 2 Researcher A 3 Researcher B Fråga A = 4 första frågorna, Frågor B = nästa 3 frågor, endast nummer = fråga 1-17, Övr 1 osv = frågor från intervjuare utanför frågeguide Rad Person Text Fråga

Läs mer

Reseberättelse från Danmark

Reseberättelse från Danmark Reseberättelse från Danmark Namn: Sara Ohlsson E-mail: sparrizzen@hotmail.com Skola: Ersta Sköndal Högskola, Instituitionen för vårdvetenskap Utbytesland, stad samt skola: Danmark, Köpenhamn, Diakonissestiftelsen

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Detta var bra 333 Varierat program teori/övningar. Positiva och inspirerande ledare. Bra grupp: åldersblandat o könsfördelat. Öppenhet i gruppen.

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Professional development. Kursutvärdering av BIMA11, Professionell utveckling 1

Professional development. Kursutvärdering av BIMA11, Professionell utveckling 1 BIMA11 (PU 1) HT 2009 Summary Total number of answers 18 Filter no Group by question no Professional development Kursutvärdering av BIMA11, Professionell utveckling 1 Lunds Universitet, Höstterminen 2009

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

Sammanställning av kursvärdering

Sammanställning av kursvärdering Dnr HS 214/42 Sammanställning av kursvärdering (blanketten används inte för lärarutbildningskurser) Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Sammanställning av vårterminens kurser ska vara underskriven,

Läs mer

Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL

Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL MATERIALET ÄR FRAMTAGET AV: Arbetsgruppen för handledning, huvudansvarig Richard Börjesson, AT-läkare, Caterina Finizia,

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%)

Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%) Enkätresultat Enkät: SVK-specifika frågor Status: öppen Datum: 2015-07-01 13:49:42 Grupp: Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%) 1) SVK: Tema-nära

Läs mer

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät.

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. I mitten på höstterminen 2011 svarade PIM-examinatorerna på några frågor om hur de upplevt PIM-arbetet hitintills på sin skola. Det var frågor riktade

Läs mer

Möte med Stimulus utbildningsbevakning 2015-09-28

Möte med Stimulus utbildningsbevakning 2015-09-28 Agenda Möte med Stimulus utbildningsbevakning 2015-09-28 Närvarande Örn, Eric, Hulda, Erica, Elida, Julia, Sara, Lena och Calle. Termin 1 Introkursen - Rollspelsseminariet var jättekul - Bra kommunikation

Läs mer

Tre månader i Modena

Tre månader i Modena Tre månader i Modena Jag läser sjuksköterskeprogrammet på Hälsouniversitetet i Linköping och jag har spenderat 12 veckor i italienska Modena. Universitetet där heter Università degli studi di Modena e

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Bilaga till FoU-rapport 2014:2. PERSONALENS UPPLEVELSE AV HEMSJUKVÅRD. Samverkan

Bilaga till FoU-rapport 2014:2. PERSONALENS UPPLEVELSE AV HEMSJUKVÅRD. Samverkan Bilaga 5. Samtliga kommentarer till frågorna om SAMVERKAN Härnösand -Vi skulle behöva träffas regelbundet, tex 1g/mån. och gå igenom brukare vi är oroliga över. Sådana möten hade vi förr. ( 10 år sen!!)

Läs mer

Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original

Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original 128 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 100 80 60 40 20 0 98 2 0 Ja Nja Nej Varför eller varför inte? - Jag har träffat jättemycket

Läs mer

Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil.

Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil. Intervjuer Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 1. 20 år. Ca 10 min med bil. 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil. 3. 21 år. 5 min med bil. 4. 51

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier.

Reserapport efter utbytesstudier. Reserapport efter utbytesstudier. Shanghai Kina. Karl SSK hösten 2012 1) Vilket program läser du på? Jag läser till sjuksköterska på campus Norrköping och är nu inne på min femte termin. 2) Vilket universitet,

Läs mer

Mats Karlsson 2008 04 25

Mats Karlsson 2008 04 25 Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV 10 veckor på Åland Utvärderingsrapport från praktikperiod på Stiftelsen Hemmet, Åland Mats Karlsson 2008 04 25 Denna rapport beskriver praktiktiden 21 januari

Läs mer

Resultat av kursvärdering

Resultat av kursvärdering DAT 501: Diskret matematik vt 2003 Resultat av kursvärdering Antal svar: 19 av 37. Kursvärderingsblanketter delades ut på tentan och kunde lämnas in separat då eller efteråt i kursskåpet. Tycker du att

Läs mer

Brukarundersökning 2012

Brukarundersökning 2012 Brukarundersökning 2012 Hemtjänsten i Håbo Uppdrag enligt verksamhetsplan Genomföra brukarundersökning årligen Höja svarsfrekvensen Målet att minst 90 % ska vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

INTENSIVVÅRDSPRAKTIK I STOCKHOLM 21.4-23.5.2008

INTENSIVVÅRDSPRAKTIK I STOCKHOLM 21.4-23.5.2008 INTENSIVVÅRDSPRAKTIK I STOCKHOLM 21.4-23.5.2008 Sabina Almén Maria Appelroth AV-05 INLEDNING 3 FÖRBEREDELSER 3 Hur allt började 3 Anländer till Stockholm 3 PRAKTIKEN 3 DANDERYDS SJUKHUS 4 Respiratorcentret

Läs mer

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Ansvarig lärare: Andréa Mannberg 1. Deskriptiv statistik Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Vilket betyg vill du ge kursen som helhet?

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport

Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport 1. Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet i Norrköping. 2. Vilket Universitet, land och stad åkte du till? Jiao Tong University i Shanghai,

Läs mer

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra Kommentar om ridningen: -man fick rida hur mycket som helst, olika slags turer.

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra Kommentar om ridningen: -man fick rida hur mycket som helst, olika slags turer. Namn: Andrea Renström Resa: Arizona Datum: 9/3 2014 Kommentar mottagande: - Kommentar boende: -underbar stuga, sängarna är jättesköna. Städning varje dag om man vill. Kommentar maten: Maten är grymt god.

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län CKU Nordost CKU Nordväst CKU Sydväst CKU Sydost Ett CKU Fyra geografiska

Läs mer

Utbildning Scenarioinstruktör. Metodikum

Utbildning Scenarioinstruktör. Metodikum Utbildning Scenarioinstruktör Program 8.00 Introduktion, Presentation, förväntan Teori: Begrepp Olika möjligheter: SimMan, Nursing Anne, SimPad Fika Vuxenlärande Pedagogik Simulering Teknik Realism 11.30

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

Lokaler och teknik. Trevliga lokaler, bra lokaler, trevlig miljö, trevliga lokaler.

Lokaler och teknik. Trevliga lokaler, bra lokaler, trevlig miljö, trevliga lokaler. Lokaler och teknik Svårt att höra/se stundtals. Tappade luft mot slutet/dåligt med luft. Dåligt med tekniken. Lokalerna behöver vara bättre, sluttande stolsrader gärna med bord om möjligt. Inför nästa

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-02-14 Skaraborgs Sjukhus Skövde Medicinkliniken Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Bengt Sallerfors Inspektörer Gradering A B C D Socialstyrelsens

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3 Doktoranders arbetsmiljö - enkät december 2009 57 st svar Fråga Är du nöjd med din arbetstid? Nej jag jobbar för mycket 4 25% Ja det är lagom 40 70% Nej jag jobbar för lite 3 5% Fråga 2 Håller du i någon

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer

H09 T5 Statistik Vetenskapsmetodik. Antal deltagare i enkäten: 45 Antal deltagare som besvarat enkäten: 0 Antal erhållna enkätsvar: 19

H09 T5 Statistik Vetenskapsmetodik. Antal deltagare i enkäten: 45 Antal deltagare som besvarat enkäten: 0 Antal erhållna enkätsvar: 19 H09 T5 Statistik Vetenskapsmetodik Antal deltagare i enkäten: 45 Antal deltagare som besvarat enkäten: 0 Antal erhållna enkätsvar: 19 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

Jakten på Hillevis behandling

Jakten på Hillevis behandling Jakten på Hillevis behandling Under fyra år levde Hillevi med sin inkontinens utan att våga be om hjälp. Hon skämdes så fruktansvärt över att helt okontrollerat och utan förvarning kissa på sig flera gånger

Läs mer

RESULTAT - MÅLUPPFYLLELSE

RESULTAT - MÅLUPPFYLLELSE Som absolut nybörjare i programmering och utan att ha några handledarpass: Mycket tufft, låg bokstavligen talat i fosterställning varannan vecka... Den gav en bra grund till fortsatta egenstudier i C++.

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut - ett framtidsyrke, september 2011 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91 86210 96 3 Grafisk form: Malin Stedt

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer?

Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer? Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer? A Landstinget genom utbildning/praktik, handledning, Alvesta kommun Utbildning men inga rutiner

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden med patienter och anhöriga Så får du teamarbetet

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. ht-15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. ht-15 Riktlinjer för VFU 150921 Yvonne P-Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs: Barndomens villkor ht-15 Yvonne P-Hildingsson yvhi@hh.se 035-167522, 0735-251836

Läs mer

!"#$%&'($%)*$+)(#,-.+"-"/0.$+1%$)

!#$%&'($%)*$+)(#,-.+-/0.$+1%$) !"#$&#(#)*(+,-)$*./0)*)(*),,-1*&+231*4/0*##**04)54#.10/6#,.7480231*&+9#*1)#,1*:,)07,+**),,$+6$,)$*/5&4#60.)-#0);,1(140#9&1*12541*108012?8;)6601**:#9#*1)#,/5&16:#

Läs mer

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 5 veckor ortopedi, 2 veckor lungmedicin samt 5 veckor kardiologi.

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 5 veckor ortopedi, 2 veckor lungmedicin samt 5 veckor kardiologi. Reserapport efter utbytesstudier 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Crete, Heraklion, Grekland 3. Vilken termin åkte du och

Läs mer

Underlag för självvärdering

Underlag för självvärdering Underlag för självvärdering Se nedanstående rubriker och frågor som stöd när du gör din självvärdering. Det är inte vad du bör tänka/göra/säga utan det du verkligen tänker/gör/säger/avser. Skriv gärna

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier i Kenya sommaren 2013 Kristina, Logopedprogrammet

Reserapport efter utbytesstudier i Kenya sommaren 2013 Kristina, Logopedprogrammet Reserapport efter utbytesstudier i Kenya sommaren 2013 Kristina, Logopedprogrammet 1. Vilket program läser du på? Logopedprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? Moi University i staden

Läs mer

Uppföljning av verksamheten under sommaren

Uppföljning av verksamheten under sommaren VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Omsorgsnämnden 2015-10-14 5 On Dnr 2014.034 026 Uppföljning av verksamheten under sommaren Förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att Ärendebeskrivning

Läs mer

Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009

Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009 Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009 Svarsfrekvens ca 80 %. Av de 80 % som svarat blev resultat enligt nedan. Sammanfattning genomförd kurs av samtliga föreläsare och gruppledare. ämnen på lagom

Läs mer