Frågor & Svar om Operation Smile

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor & Svar om Operation Smile"

Transkript

1 Frågor & Svar om Operation Smile Varför Autogiro? Att skänka via autogiro är enkelt och bekvämt för dig och det hjälper även Operation Smile att hålla nere de administrativa kostnaderna. Dessutom möjliggör det att verksamheten kan planeras på längre sikt. Vad kostar det att vara månadsgivare? Om du väljer att bidra med 200 kronor i månaden kommer du på egen hand att bekosta ett barns operation på bara ett år. Du får dessutom skatteavdrag för gåvor på minst 200 kronor per tillfälle om du skänker 2000 kr på ett år. Men du väljer givetvis själv hur mycket du kan bidra med varje månad. När dras pengarna från mitt konto? Pengarna dras från ditt konto den sista vardagen i varje månad. Hur avlutar jag mitt givande? Du kan när som helst avsluta ditt givande via autogiro. Det gör du enklast genom att kontakta din bank eller Operation Smile eller telefon Kan man bli månadsgivare utan autogiro? Ja, om du inte vill använda dig av autogiro kommer Operation Smile att skicka ut inbetalningskort till dig för tre månader åt gången. Kan man stödja på andra sätt? Alla gåvor tas tacksamt emot och man kan bidra genom att sätta in pengar på Operation Smiles bankgiro (90-konto): Det går också att skänka exempelvis minnesgåvor, uppvaktningsgåvor och julgåvor. Du kan läsa mer om det på eller ringa Kan jag skänka saker? Operation Smile i Sverige har tyvärr inte möjlighet att ta emot eller lagerhålla t ex kläder och leksaker, utan varje volontär brukar själv samla in det han/hon kan ta med via sitt personliga nätverk. Dessutom skickas en del saker direkt från vårt huvudkontor i USA tillsammans med den medicinska utrustningen.

2 Hur används pengarna? Ditt bidrag används till att barn med ansiktsdeformiteter får den operation de behöver för att kunna leva ett normalt liv. Våra cirka 5500 medicinska volontärer arbetar utan ersättning och en stor del av den medicinska utrustningen är sponsrad av företag. Med din hjälp kan vi därför bekosta koordinering, transporter och logi för de medicinska volontärerna, vilket är avgörande för att ett medicinskt uppdrag ska gå att genomföra. Ditt bidrag används också till komplettering av mediciner och medicinsk utrustning. Exempel på vad pengarna räcker till: 100 kronor räcker till smärtstillande medicin för sex barn. 200 kronor räcker till specialanpassade nappflaskor för sex spädbarn. 350 kronor räcker till Smile bags med bl.a. tandborste, tandkräm och leksaker för 75 barn 700 kronor räcker till all utrustning för lekterapin under ett medicinskt uppdrag kronor räcker till ett barns operation kronor räcker till ett operationsbord. Operation Smile arbetar även med långsiktiga program för att utvecklingsländer själva ska kunna erbjuda denna livsviktiga behandling i framtiden. Tack vare ditt stöd kan vi utbilda lokal sjukvårdspersonal och bidra med utrustning och finansiella resurser. Hur mycket går till ändamålet? Under föregående verksamhetsår gick 80% av de medel som samlats in från privatpersoner, föreningar, stiftelser och företag till ändamålet/ programarbetet. Detta var möjligt tack vare att insamlingskostnaderna till stor del har täckts av Operation Smile International. Viktigt att notera är att Operation Smile International har mottagit medel från givare som öronmärkt dessa för att bygga upp insamlingsorganisationer i andra länder. Medlen är alltså använda i enlighet med givarens önskemål. Administrationskostnaderna uppgick till 6%, vilket är en sänkning med 2 procentenheter jämfört med föregående år. Hur kan jag lita på att pengarna når fram? Operation Smile Sverige har 90-konto (bankgiro ), vilket innebär att de granskas av Svensk Insamlingskontroll (SFI). Operation Smile Sverige granskas även löpande av revisionsbyrån Ernst & Young Operation Smile Sverige arbetar för att hålla nere kostnaderna genom att till exempel etablera olika samarbeten där de erbjuds tjänster gratis eller till ett lägre pris. Exempel på det är att konsultföretaget Medhouse stödjer organisationen med kontorsutrymme och att Tre bidrar med telefoni och bredband. Hur mycket går till styrelsen och personalen? Operation Smile Sveriges styrelse arbetar utan ersättning. Kansliet har idag tre heltidsanställda (generalsekreterare, kommunkationsansvarig och insamlingansvarig) samt

3 tre deltidsanställda (programansvarig och två administratörer). De anställda har månadslön och inga andra förmåner. Generalsekreteraren tjänar kronor/månad. Finns det någon årsredovisning att ta del av? Årsrapporten, där årsredovisningen ingår som en del, går också att ladda ner på vår hemsida: Jag vill ha mer information om Operation Smile Om du har tillgång till internet finns det mycket information på Operation Smiles hemsida; Annars kan du ringa på tel: och lämna din adress så skickar vi mer information via post. Vilken uppföljning får jag som månadsgivare? Du kommer varje kvartal att få en uppdatering hemskickad med information om hur dina pengar använts. Du kommer också att få ta del av intervjuer med volontärer som varit ute på uppdrag och barn som fått vård och operation. Genom att meddela oss din adress (på blanketten för autogiromedgivandet eller till får du också nyhetsbrev löpande. Kan jag avsäga mig information? Vi kan spärra dig för olika sorters utskick. Det är bara att meddela oss om du t ex inte vill ha brev, tackkort eller annan information. Kan man göra skatteavdrag för gåvor som skänks till Operation Smile? Ja, du kan få skatteavdrag för gåvor på minst 200 kronor per tillfälle om gåvorna uppgår till minst 2000 kronor på ett år. Högsta belopp som kan ge skattereduktion är kr och den maximala skattereduktionen är kr (25 % av kr). Jag vill bli volontär För våra medicinska volontärer finns det lite olika krav beroende på vilken profession det handlar om. Kraven består till exempel i att man ska ha varit verksam i ett visst antal år, att man ska ha utbildning inom avancerad hjärt- & lungräddning för barn mm. Det finns information kring detta på vår hemsida under rubriken Volontärer. Där kan du också läsa mer om hur du kan bidra som volontär i Sverige. Det kan exempelvis handla om att sprida information eller starta en insamling. Vad är Operation Smile? Operation Smile Sverige grundades 2010 och är en politiskt och religiöst obunden hjälporganisation. Operation Smile Sverige är en del av Operation Smile International, som startade Tack vare medicinska volontärer, som delar med sig av sin tid och sin kunskap, har Operation Smile hittills utfört över operationer för att hjälpa barn med ansiktsdeformiteter utan kostnad för deras familjer.

4 Varför just ansiktsdeformiteter? Varje år föds ca barn med ansiktsdeformiteter och en stor majoritet av dem lever i utvecklingsländer. Andelen barn med ansiktsdeformiteter varierar betydligt mellan olika geografiska regioner och etniska grupper, det är t ex vanligast i Sydostasien. I rika länder opereras barn med läpp-, käk- och gomspalt kort efter födseln men i utvecklingsländer finns sällan möjlighet till operation. För barnen i dessa länder väntar ofta ett liv med svåra medicinska och sociala komplikationer. Många av dem har problem att dricka, äta och prata. De göms dessutom ofta undan eller stöts ut av omgivningen, vilket innebär att de sällan går i skolan och har svårt att få vänner. Operationen som krävs för att förändra dessa barns tar oftast mindre än en timme och är gratis för barnets familj. Hur ser Operation Smiles organisation ut? Operation Smile finns idag i ett 60-tal länder, varav drygt 50 är programländer (d.v.s. utvecklingsländer där de medicinska uppdragen genomförs)och 10 resursländer. Sverige är ett resursland och har som huvudsyfte att samla in medel till den internationella verksamheten och att rekrytera svensk sjukvårdspersonal som volontärer. Operation Smile Sverige är en egen juridisk enhet med en egen styrelse, men allt arbete sker i samverkan med det internationella huvudkontoret och med andra länder inom organisationen. Hur vet man att en operation kostar 2400 kronor? Kostnaden för en operation varierar beroende på land, hur många internationella volontärer som behövs och hur mycket medicinsk utrustning som måste skickas. En operation kan således kosta allt mellan 650 kronor och 6500 kronor, men det vanligaste är att kostnaden ligger runt 2400 kronor. Får jag en bild och möjlighet att kommunicera med ett barn jag hjälpt? Inom Operation Smile har vi inte möjlighet att koppla donationer till ett specifikt barn och vi kan inte heller administrera direktkontakt mellan givare och barn. Däremot får du som givare information om hur dina pengar används via våra nyhetsbrev och utskick och du får då också ta del av berättelser från flera barn som fått hjälp tack vare ditt och andra givares bidrag. Hur hittar Operation Smile de barn som är i behov av operation? I varje land där Operation Smile arbetar etableras en lokal organisation som bland annat arbetar med att sprida information via t ex radio, affischer och via sjukhusen. Den lokala

5 organisationen samverkar även med andra lokala organisationer, myndigheter och hälsooch sjukvårdsinrättningar för att nå ut till familjer som har barn med ansiktsdeformiteter. Vilken hjälp får barnen och deras familjer med resan och boendet under det medicinska uppdraget? Resan till det medicinska uppdraget är ett stort hinder för många familjer p.g.a. kostnaderna som resan innebär. Eftersom Operation Smile inte vet vilka som kommer att dyka upp är det svårt att hjälpa till med finansieringen av resan till det medicinska uppdraget. De barn och anhöriga som kommer till det medicinska uppdraget får däremot boende och mat under sin vistelse där. De får även ekonomisk hjälp för att finansiera sin hemresa. Får alla som vill operation eller hur väljs barnen ut? Alla som kommer genomgår en mängd undersökningar under en så kallad screening. Med hjälp av sju olika stationer samlas olika typer av information in för att sedan bedöma om barnet klarar en operation. Förutom sjukdomshistoria tas olika prover för att se om det till exempel finns en infektion som omöjliggör en operation. Andra orsaker till att man väljer att inte operera kan vara att barnet lider av undernäring och att det då innebär för stora risker att söva honom/henne. De som inte kan opereras följs upp och Operation Smile försöker att hänvisa dem vidare så att de får hjälp. Många kommer tillbaka och får en ny chans till operation vid nästa medicinska uppdrag. Vilken standard är det på den vård som barnen erbjuds? Inom Operation finns något som heter Global standards of care, vilket är en beskrivning av rutiner och arbetssätt som alla inom organisationen följer. Syftet är att säkerställa säkra operationer och att alla barn, oavsett land, får samma professionella vård. Operation Smile arbetar också efter Världshälsoorganisationens riktlinjer, kallade WHO Safe Surgery Saves Lives ", vilket säkerställer en hög nivå av specialisering. Alla operationer dokumenteras och följs upp i forskningssyfte. Dessutom sker kontinuerligt ett utbyte mellan medicinska volontärer vilket leder till ökad kunskap och en konstant utveckling av nya tekniker. Hur följer man upp barn som blivit opererade under medicinska uppdrag? Alla barn som opereras genomgår en så kallad post-operation-check. Den genomförs några dagar efter själva operationen och syftet är att försäkra sig om att barnet till exempel inte fått någon infektion eller blödning. Alla informeras också om vikten av uppföljande kontroller och erbjuds att komma tillbaka för kontroll efter sex månader samt efter ett år.

6 Vore det inte bättre och billigare att använda lokal sjukvårdspersonal istället för att skicka medicinska volontärer från väst? Det hade givetvis varit det allra bästa och det är något Operation Smile jobbar för, men i majoriteten av de länder där de arbetar saknas idag både personella och finansiella resurser. I t ex Rwanda finns det två utbildade plastikkirurger och ca 10 miljoner invånare. I varje land där Operation Smile arbetar etableras en lokal organisation som rekryterar medicinska volontärer, utbildar sjukvårdspersonal och samlar in medel. Operation Smiles volontärer arbetar alltid tillsammans med lokal personal under de medicinska uppdragen och med stöd i form av utbildning, utrustning och finansiella resurser byggs över tid lokala högkvalitativa och självförsörjande kliniker upp. I de länder där det är möjligt genomför Operation Smiles även lokala medicinska uppdrag där en majoritet av de medicinska volontärer som deltar är från det aktuella landet - cirka 60 procent av de medicinska uppdragen är idag lokala. Förutom att det är det mest långsiktigt hållbara, har lokala medicinska uppdrag också fördelen att de innebär lägre kostnader. Genom lokala medicinska uppdrag når vi också ut till fler geografiska områden och kan dessutom erbjuda behandling löpande. Hur många medicinska uppdrag genomför Operation Smile varje år? Mellan per år och vid varje uppdrag opereras omkring barn. Viktig info att ha tillhands: Hemsida: Mail: Tel: (kl vardagar) 90-konto/bankgiro:

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

VERKSAMHET & REDOVISNING

VERKSAMHET & REDOVISNING VERKSAMHET & REDOVISNING 2014 Cancerhjälpen Pg 900437-5 Bg 900-4375 Bakom varje cancerdiagnos finns en människa, bakom varje människa en familj ETT VARMT TACK TILL GIVARE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA SOM HAR

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

VOIPROJEKTETs. Fadderprogram

VOIPROJEKTETs. Fadderprogram VOIPROJEKTETs Fadderprogram Voiprojektets Fadderprogram VOIPROJEKTET Staden Voi med omnejd är svårt drabbad av HIV/AIDS och till följd av detta ökar antalet föräldralösa barn drastiskt. Samarbetet mellan

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY

INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY 2012-03-03 Page 1 of 7 INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY Vad kul att just DU vill åka som volontär till Phyllis Memorial Children s Home i

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny.

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Det nya är idén om att vi kan förändra själva. Utan att vänta på att någon annan ska vilja det. Miljardprogrammet är den här idén: Idén

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström Innehållsförteckning Inledning 1 Arbetsblad Nå mål och klara hinder 3 Ordning och reda på papper 4 Kostnader 5 Checklista kostnader

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 1 2008 Aktuell insamling: Brunn till skola i Mali Pia möter sitt fadderbarn i Uganda På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna Gåvokatalogen Över 20 000 kycklingar

Läs mer

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2 ... 2 Så går flytten till...2 1. När kan jag flytta mitt intjänade pensionskapital?...2 2. Hur gör jag om jag vill flytta mitt kapital?...2 3. Jag vill inte göra flytten via e-legitimation på s hemsida.

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 13 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Innehåll Om rapporten 2 Mottagarmakten allt viktigare 3 Sammanfattning 4 5 Mottagarmakt 6 9 1 Vår relation till

Läs mer

Årsredovisning 2007. Hurra! 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 %

Årsredovisning 2007. Hurra! 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Årsredovisning 2007 Hurra! 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 1 100 90 80 70 60 50 40 Årets nyckeltal * Jordens bästa affärsidé -54% Spädbarnsdödlighet -44% Analfabetism Får vi föreslå ett nytt sätt att

Läs mer

HUR GODSTART.SE FÅR IN PENGAR VEM BETALAR? 2 NÄR PENGARNA KOMMIT IN HUR FÖRDELAS DE? 2 HUR ANVÄNDARE KAN PÅVERKA INSAMLAD SUMMA 3

HUR GODSTART.SE FÅR IN PENGAR VEM BETALAR? 2 NÄR PENGARNA KOMMIT IN HUR FÖRDELAS DE? 2 HUR ANVÄNDARE KAN PÅVERKA INSAMLAD SUMMA 3 Så funkar det. Syftet med det här dokumentet är att beskriva hur godstart.se fungerar hur vi får in pengar, hur de skänks vidare och vad allt detta innebär för dig som användare. Innehåll HUR GODSTART.SE

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Johanna Eidensten 2013-04-03

Johanna Eidensten 2013-04-03 DANDERYDS GYMNASIUM Vägen till College Johanna Eidensten 2013-04-03 1 Vägen till college Innehållsförteckning Introduktion:... 2 Varför ska man gå på college?... 2 Gör dig redo:... 3 Olika typer av college

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Parallella Extra Inkomster

Parallella Extra Inkomster Du kommer med den här specialrapporten kunna få reda på hur du också kan utöka dina månatliga inkomster med hjälp av internet. Detta utan att behöva bygga egen hemsida eller att sälja något. Jag heter

Läs mer

2007 Vad är entreprenörskap?

2007 Vad är entreprenörskap? #1 2007 Vad är entreprenörskap? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln E-spegeln är ett unikt forskningsprojekt och en spegling av den glädje, sorg, och vedermödor som alla vi som startar nya affärsverksamheter

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE Ordförande har ordet 3 Barnfonden i korthet 4 Siffror i korthet 5 Barnfondens arbete 7 Barnen i fokus 7 Familjerna

Läs mer

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013.

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013. Verksamhetsberättelse och årsredovisning Siffror i korthet Härifrån kommer pengarna Så används pengarna Ordföranden har ordet Världens barn har inte bara rätt till mat och möjlighet att överleva. Viktigast

Läs mer

Effektrapport 2013. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod

Effektrapport 2013. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod Effektrapport 2013 En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod SOS Barnbyar Sverige Organisationsnummer 802405-7815 Ideell förening Vad vill SOS Barnbyar uppnå? Beskriv tydligt

Läs mer