- Spännande projekt med taktila foton - Sju vinnare i PTS innovationstävling - Vad händer när Nuet försvinner?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Spännande projekt med taktila foton - Sju vinnare i PTS innovationstävling - Vad händer när Nuet försvinner?"

Transkript

1 Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Juli 2012 Nr 3 Rolf Eriksson undersöker en skulptur (Margareta Krook) för att kunna fotografera den. Foto: Truls Nord - Spännande projekt med taktila foton - Sju vinnare i PTS innovationstävling - Vad händer när Nuet försvinner?

2 Innehåll Ordförande har ordet......sid 3 Sju vinnare i PTS innovationstävling...sid 6 Nationell IT-strategi för personer med dövblindhet......sid 11 Vad händer när Nuet försvinner?...sid 12 Databaserna läggs ner...sid 14 Hur du som medlem kan använda FSDB:s verksamhetsplan..sid 14 Blandade notiser......sid 16 Seniorboende i Skärholmen...sid 18 Adressändringar...sid 18 På gång i FSDB...sid 19 FSDB, DBU och Föräldrarådet på plats i Almedalen......sid 20 Tips på aktiviteter:......sid 21 - Kurs på Västanvik......sid 21 DBU-sidorna:...sid 22 - DBU:s årsmöteshelg...,...sid 22 - DBU:s styrelse...sid 23 - Helena Christoffersson har ordet......sid 23 EDBU-möte i Finland......sid 24 Spännande projekt med taktila foton......sid 26 Regionala föreningar:...sid 28 - FSDB Mälardalen......sid 28 Två dikter...sid 29 Lika Unika...sid 30 Kontaktuppgifter...sid 30 2

3 Ordförande har ordet Klartecken för nytt projekt Det är roligt att kunna berätta om att Allmänna arvsfonden har beviljat medel för ett nytt projekt som handlar om Utveckling av en ny utbildning för syn- och hörselinstruktörer. Projektet ska bedrivas i samarbete mellan FSDB, SRF, HRF och Hagabergs folkhögskola. Torsdagsaktionen Pontus Degsell FSDB har tillsammans med tio andra handikapporganisationer börjat delta i Torsdagsaktionen för tillgänglighet. Varje torsdag står organisationerna utanför Rosenbad och påminner ministrarna om att Sverige behöver en lagstiftning som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering. Det är verkligen dags för Sverige att leva upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det var DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder som startade Torsdagsaktionen i december Syftet med projektet är att förbättra stödet för personer med hörselskada, synskada och dövblindhet inom kommunernas omsorg och hemtjänsten. Projektet ska ta fram en ny utbildning till syn- och hörselinstruktörer i samarbete med Hagabergs folkhögskola. Det första året ska utbildningens kursplan tas fram, en pilotkurs ska hållas för 8-10 personer till synoch hörselinstruktörer. Under det andra året ska projektet följa upp de som genomgått utbildningen i reell miljö samt de ur målgruppen som fått del av insatserna från projektet. Därefter görs eventuella justeringar av kursens innehåll och under det andra året ingår det också att sprida och marknadsföra utbildningen till kommuner i landet. 3

4 Almedalsveckan I början av juli medverkar FSDB, Föräldrarådet och DBU på Almedalsveckan på Gotland. Vi samarbetar också med andra hörselorganisationer och denna gång är vårt gemensamma tema Kultur på (o)lika villkor. Följ alla organisationerna på vår gemensamma blogg: wordpress.com/ Dövblindas Dag Tanken var att FSDB Uppsala och Gävleborgs län skulle anordna Dövblindas Dag Pga olika orsaker har det evenemanget blivit inställt. År 2013 kommer FSDB Väst att anordna Dövblindas Dag. Höstträffen Senare i höst har vi en spännande höstträff att se fram emot. Höstträffen blir den november på Hotell Winn i Haninge. Boka gärna in de dagarna redan nu! Många förändringar på kansliet Som jag tidigare har informerat om har FSDB på grund av den ekonomiska situationen tyvärr tvingats säga upp personal. Sista anställningsdagen för Helena Söderlund (kanslichef/intressepolitisk handläggare) var den 31 maj Jag har ju förutom min ordföranderoll också övertagit ansvaret för personal och ledning av kansliets arbete. Sista anställningsdagen för Jonas Eckerman (systemansvarig/utvecklare) blir den 15 augusti Tomas Ted Edströms sista anställningsdag är den 31 januari Kerstin Möller sa själv upp sin tidsbegränsade anställning på 10 procent som löpte fram till den 31 maj Malin Eriksson (som tillsammans med Emil Bejersten vikarierade för Eva Donner) avled tyvärr den 2 april Jag har ytterligare några förändringar att informera er om. Cecilia Strandell (ekonomiansvarig) har sagt upp sin anställning på 4

5 FSDB. Hennes sista arbetsdag blir den 31 juli Eva Donner kommer att vara föräldraledig ytterligare ett år. Emil Bejersten har blivit erbjuden förlängt vikariat från den 1 augusti Samtidigt kommer Emils tjänstgöringsgrad att ökas från 50 % till 75 %. Han kommer att arbeta med RTT-beställningar, konferenser, fondansökningar och medlemsregister. Jag vill tacka den personal som slutar och jag önskar alla lycka till i framtiden. Från och med den 1 juli 2012 kommer FSDB som förbund att ta över arbetsgivaransvaret för personalen på den regionala föreningen FSDB Stockholms och Gotlands län. I takt med att personalstyrkan minskar har kansliets nuvarande lokal i SRF-huset i Enskede blivit både alldeles för stor och dyr. Vi behöver därför anpassa lokalen till den nya situationen och diskussioner pågår med vår hyresvärd om alternativa lösningar. Vi vill gärna vara kvar i SRF-huset. Vi trivs och det är också positivt att ha nära till och kunna samarbeta med vår stora systerorganisation SRF. Hemsida, Facebook och Twitter Besök gärna FSDB:s nya hemsida som finns på adressen org och läs nyheter och annan aktuell information. Förbundet Sveriges Dövblinda finns även på både Facebook och Sommarhälsningar Avslutningsvis vill jag, tillsammans med både styrelse och personal önska er alla en härlig sommar! Pontus Degsell Förbundsordförande Kontakt med styrelsen Vill du kontakta styrelsen? Vår e- postadress är Det går också att skriva brev till Styrelsen, FSDB, Enskede. 5

6 Sju vinnare i PTS innovationstävling FSDB-gänget tillsammans med några pristagare utanför Norra Latin. Foto: Anne-Maj Magnström Post- och telestyrelsen (PTS) har utsett sju vinnare i Innovation för alla. Temat för tävlingen var att Underlätta vardagen för personer med dövblindhet. Vinnarna har tilldelats en sammanlagd finansiering på drygt 10 miljoner kronor under två år. Den 9 maj fick alla de vinnande projekten diplom i samband med en festlig ceremoni som hölls på Norra Latin i Stockholm. De sju vinnarna tilldelas mellan ca och 1,7 miljoner kronor. Arbetet finansieras av PTS i som längst två år. I Sverige finns det kanske ca 1500 personer med dövblindhet. Den gruppen är inte så stor, men om man också räknar in den betydligt större gruppen äldre personer med nedsatt syn och hörsel så blir den totala gruppen väldigt stor. Det finns alltså många personer som troligen kommer att kunna få be- 6

7 tydande nytta av alla nya smarta lösningar. De sju vinnarna De sju vinnarna är: Dolphin Computer Access Raftech Polar Print Santa Anna DSV Stockholms universitet Örebro universitet Örebro läns landsting. Här följer lite kort information om projekten. (Informationen kommer från PTS webbplats se och där finns också ytterligare information). Windows operativsystem och Windowsprogram. Med Guide ska användarna bland annat kunna hantera e-post, surfa, skriva, läsa texter samt lyssna på webbradio. 2. Raftech 1. Dolphin Computer Access Projektet ska vidareutveckla den existerande produkten Dolphin Guide (Guide) i syfte att möjliggöra användning för personer med dövblindhet. Projektet ska ge personer med dövblindhet tillgång till anpassad kommunikation och skrivtolkning på distans med särskilt anpassade surfplattor. Presentationssätt ska gå att anpassa efter användarens unika förutsättningar. Guide är ett PC-baserat hjälpmedel för datorovana användare samt för användare som av olika anledningar har svårigheter att använda 7

8 3. Polar Print Projektet ska anpassa och vidareutveckla en mobil texttelefoniklient så att den kan användas av personer med dövblindhet vid distanstolkning eller kommunikation med anhöriga. Projektet kommer också att genomföra ett fälttest. 4. Santa Anna Projektet ska utforska och ta fram verktyg för utveckling och design av haptiska gränssnitt för it- och kommunikationslösningar. Haptisk information innebär att mottagaren kan använda sin känsel och är därför viktig för personer med dövblindhet. 5. DSV Stockholms universitet Projektet ska ta fram ett webbgränssnitt med inbäddad teknik för uppläsning av webbsidors navigering och innehåll tillsammans med stöd för vibrationer för att återge webbsidans olika element. Stödet ska ersätta och/ eller komplettera de skärmläsare som används idag för blinda/ personer med dövblindhet. 6. Örebro universitet Projektet ska utveckla det befintliga ridhjälpmedlet Ready Ride för personer med gravt nedsatt syn- och hörselfunktion. Funktionen är att med vibrationer hjälpa ryttaren att navigera men även kommunicera med ridinstruktör eller assistent. Det här projektet ska göra en vidareutveckling av systemet för att kunna signalera till ryttaren med smarta telefoner samt förbättra vibratorerna. 7. Örebro läns landsting Projektet ska utveckla hjälpmedlet Distime, som anger tidsavstånd till en viss tid eller planerad händelse. Genom ett nytt program som kan implementeras i mobiltelefon ska användaren få informationen auditivt/ visuellt/taktilt beroende på om de har hörsel-/synrest eller ingendera. 8

9 Bakgrund Sedan 2010 anordnar PTS minst en gång om året en innovationstävling, som går under namnet Innovation för alla. Genom tävlingen får universitet, högskolor, forskningsinstitut och företag möjlighet att ansöka om finansiering av tjänste- och produktutveckling samt studier. I slutet av oktober 2011 startade PTS innovationstävlingen Att underlätta vardagen för personer med dövblindhet. Myndigheten efterlyste då förslag på smarta kommunikationslösningar som skulle kunna användas av personer med dövblindhet. Projekten skulle vara inom området elektronisk kommunikation eller post, som är de områden PTS ansvarar för. Förutom detta fanns det inga avgränsningar utan lösningarna kunde röra livets alla aspekter. Senast den 2 december skulle ansökningarna vara inne. Av de inkomna ansökningarna valde PTS ut ett antal som fick göra en förstudie, med syftet att säkra att det skulle finnas rätt förutsättningar för att genomföra projekten på önskat sätt och med önskat resultat. I utvärderingsarbetet har PTS använt sig av ett expertråd, med representanter för användargrupperna och personer med teknikoch branschkunskaper, som har deltagit i bedömningen av ansökningarna. Från FSDB har Klas Nelfelt och Anne-Maj Magnström deltagit. Sedan PTS startade med innovationstävlingar har fyra innovationstävlingar avslutats och totalt har 38 projekt fått dela på 55 miljoner kronor. De fyra avslutade tävlingarna är: Arbete och utbildning Kultur och fritid Handel och betalning för alla Underlätta vardagen för personer med dövblindhet. Den 13 juni avslutades också tävlingen Begriplighet och interaktion - kommunikationslösningar för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. För närvarande håller PTS på att utvärdera de inkomna ansökningarna. Ordet innovation betyder förnyelse. En innovation är en ny idé för en sak, produkt eller tjänst. 9

10 Några föreläsare på PTS prisceremoni FSDB:s ordförande Pontus Degsell föreläser. Foto: Anne-Maj Magnström Bland föreläsarna fanns It- och energiminister Anna-Karin Hatt. Hon talade till exempel om vikten av att alla människor ska kunna vara digitalt delaktiga i samhället. Pontus Degsell höll föredrag om behovet av informations- och kommunikationsteknologi för personer med dövblindhet. Han framhöll också att FSDB är mycket glada över samarbetet med PTS och att myndigheten verkligen har uppmärksammat att det finns behov av specifika insatser för utsatta grupper. Innovationstävlingen betyder mycket och många av projekten kommer säkert att kunna underlätta situationen för personer med dövblindhet. 10

11 Rapport från arbetet med: Att ta fram en nationell IT-strategi för personer med dövblindhet Som många av er säkert vet har Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor fått i uppdrag av Socialdepartementet att tillsammans med FSDB utveckla en nationell resurs och ta fram riktlinjer kring information och kommunikation inom dövblindområdet, med särskilt fokus på modern teknik. Det är mycket på gång inom det här området just nu. Post- och telestyrelsen har presenterat vinnarna i sin innovationstävling, Hjälpmedelsinstitutet har ett regeringsuppdrag kring konsumentteknik och FSDB:s IT-grupp arbetar mycket aktivt och målmedvetet med att testa olika IT-baserade hjälpmedel, program, appar mm. Samtidigt uttrycker Sveriges hörselvårdschefer att det är problem med förskrivning av och utbildning i IT-baserade hjälpmedel till personer med dövblindhet runtom i de svenska landstingen. Nu kraftsamlar vi med nationella resurser men ytterst är det landstingen som har rehabiliteringsansvaret. Det är landstingen som har ansvaret för att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor som alla andra. Under våren har vi haft flera möten med PTS, HI och representanter för Sveriges syn- och hörselvårdschefer och vi börjar få en bra bild över hur det ser ut i vårt avlånga land. Vi har också skickat ut en enkät till alla landstingen för att få en bild av hur de löser IT-frågan, vilka resurser och kompetenser de har, vad de anser saknas och vad de skulle vilja ha för stöd från oss. Det här är ett uppdrag som är högt prioriterat på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor under Målet är att ta fram och presentera en modell som kan bli permanent från årsskiftet. Parallellt med detta arbete håller FSDB på att se över vilka alternativ som finns till tidningen Nuet. Vi ska tillsammans på bästa sätt försöka visa på olika alternativ. Lena Göransson, Verksamhetsansvarig för Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor 11

12 Vad händer när Nuet försvinner? Den 27 juli är den sista utgivningsdagen av nyhetstidningen Nuet. Databaserna TP44/ TPNova kommer att släckas ner natten till den 1 augusti. Sedan Socialdepartementets besked i november förra året om att ta bort 3:2 anslaget, som finansierade tidningen Nuet och del av FSDB:s verksamhet, har FSDB arbetat hårt för att förändra sin verksamhet och samtidigt söka nya vägar för att sprida samhällsinformation, t.ex. nyheter som är viktigt för oss med dövblindhet, så att vi kan följa med vad som händer i vår omvärld. Tidningen Nuet kommer inte att kunna ersättas med något liknande. Det finns långsiktiga och kortsiktiga lösningar för att förmedla samhällsinformation och nyheter. Det långsiktiga målet FSDB arbetar för att få ut de nyheter som finns på marknaden i de olika läsformer som punkt, storstil och tal som fanns hos Nuet. På sikt finns det mycket goda förutsättningar för att vi ska kunna ta del av samma utbud som alla andra på elektronisk väg via smarttelefoner, surfplattor och datorer. Idag finns det inte tillräckligt bra stöd och utbildning för att använda den nya tekniken och detta gör det svårt att lösa på kort sikt. Vi tittar på hur landstingen, folkhögskolor etc ska kunna ge utbildning i att använda surfplattor och smarttelefoner via punktdisplay, talsyntes och förstoring så att personer med dövblindhet ska kunna ta del av information, kommunikation och orientering. Det kortsiktiga målet Idag finns det ingen bra ersättare för att få nyheter om du inte kan använda vanlig dator eller smarttelefon/surfplatta. På kort sikt finns det tyvärr inte möjlighet att skapa någon bra lösning. FSDB för dialog med Socialdepartementet, Tal- och punktskriftsbiblioteket och andra aktörer som berör nyhetsinformation för att hitta olika lösningar som vi vill ska komma ut så fort som möjligt. 12

13 Det som finns tillgängligt idag: Det som finns idag på Tal och punktskriftsbiblioteket, TPB, är att det går att få nyheter på punkskrift på papper och talsyntes som är i 90 min. Dessa har begränsat utbud av nyheter. På punkt heter tidningen Hört och Sett. Tidningen ges ut med 52 nummer per år och varje nummer är det ca 20 sidor punktskrift. Den innehåller korta nyhetsnotiser ur olika tidningar och andra medier, bla DN och Sveriges Radio. Du kan även få Veckobladet, som också är i punktskrift och innehåller artiklar från andra tidningar. Ämnen är mat, resor, kultur, kropp och själ. Den ges ut med 52 nummer per år och är ca 75 sidor punktskrift. pappersform. Layouten liknar som en vanlig tidning, och inläsning av hela tidningen. Tidningen har inte samma kvalité som Nuet och är lättläst. Men tyvärr finns den inte idag på punkt eller storstil. Vi undersöker möjligheter att tidningen kommer att kunna bli tillgänglig i fler olika läsformer. Tidningen kommer ut 51 gånger per år och kostar 825 kr för ett helt år. 8 sidor planerar också att släppa ut en applikation till surfplatta/smarttelefon vilket gör det mer lättillgängligt att använda olika lästformer. Hemsidan har adressen Vi arbetar vidare och kommer att informera mer efterhand. Klas Nelfelt På tal finns idag att få inspelat nyheter på 90 minuter från många olika lokala tidningar och rikstidningar. I snar framtid kommer det att digitaliseras till talsyntes och då innebär det att alla nyheter ur ett nummer kommer att vara tillgängliga. Men det kostar lika mycket som för en vanlig prenumerant. Priserna varierar på olika tidningar. TPB:s hemsida har adressen www. tpb.se Det finns en lättläst tidning som heter 8 sidor och den ges ut i 13

14 Databaserna läggs ner Natten till den 1 augusti 2012 stänger FSDB databaserna TP44 och TP Nova. Socialdepartementet har ändrat bidragsutgivningen för nyhetstidningen Nuet och elektronisk nyhetsservice. FSDB tvingas därför lägga ner Nuet. Förutom detta måste vi också lägga ner de båda databaserna TP44 och TP Nova. Databaserna stängs natten till den 1 augusti Då stängs även brevlistorna som går via frukt.org av. Frågor Eventuella frågor besvaras av Anne-Maj Magnström, e-post eller Jonas Eckerman, e-post Artikelserie, del 3: - Hur du som medlem kan använda FSDB:s verksamhetsplan Här fortsätter artikelserien där vi berättar hur du som medlem kan lära dig att använda FSDB:s verksamhetsplan. I förra numret av Kontakt med FSDB skrev vi om FSDB:s människosyn och hur vi ser på funktionsnedsättningar. I detta nummer skriver vi om hur du som medlem kan beskriva funktionshindret dövblindhet med stöd av verksamhetsplanen. Det mesta i livet påverkas av det som syns och hörs, står det i verksamhetsplanen. Det står också att många människor som har kombinerad syn- och hörselnedsättning vet inte om att denna kombination 14

15 medför särskilda behov. Personer som ser och hör brukar ha svårt att förstå vad det innebär att se lite eller inget alls och att höra lite eller inget alls. Du kan hjälpa dem att förstå genom att berätta och förklara. Du kan till exempel berätta att i alla människors omgivning finns det saker som syns och ljud som hörs. Dessa saker som syns och ljuden som hörs har betydelse eller kan ha betydelse. Att inte få veta vad som syns och hörs kan också ha betydelse. Hur viktigt det är att få veta vad som syns och hörs beror på vad du gör eller vad du vill göra. Om du vill gå på fest så är festen ditt mål. Men om du istället vill gå ut och gå då är promenaden ditt mål. På festen kanske ditt mål är att umgås och ha trevligt med andra människor. Du och andra med kombinerad syn- och hörselnedsättning vill vara delaktiga. Du kan förklara att ibland är det du vill se och höra är begripligt, går att hantera och är meningsfullt. Då är det tillräckligt i just den situationen. Ibland kan du gissa rätt med hjälp av andra sinnen t ex känna på lukten. Då ser och hör du lite men du kanske inte ser och hör tillräckligt för att vara delaktig. Det är situationer när du märker att något syns och hörs utan att det går att veta vad det är. Andra gånger kan du inte se och höra alls. Inte alls betyder att det inte går att veta om att det finns saker och ljud som andra skulle kunna se och höra. När personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning ser och hör för lite eller inte alls då har de särskilda behov. De särskilda behoven som du och alla andra har är unika. Behoven varierar dessutom beroende på hur det är i den aktuella situationen. På en fest eller en promenad kan det fungera tillräckligt bra i en stund, inte alls i en annan och för lite i en tredje. Du kan hjälpa dig själv och andra med funktionshindret dövblindhet genom att berätta och förklara hur det brukar fungera för dig. Du behöver också tala om i vilka situationer det fungerar tillräckligt bra och vad du behöver för särskilt stöd för att du ska bli delaktig. Linda Eriksson och Kerstin Möller 15

16 Blandade notiser I Fokus I Fokus är namnet på Mo Gårds nya tidning. I det första numret är temat Kommunikation. Man kan t ex läsa reportage om Linda Eriksson och hur viktigt det är att tolkningen är bra för personer med dövblindhet. Tidningen kommer att komma ut två gånger om året (i juni och december). Mer information finns på Kommunen fick bakläxa Den 4 juni var det ett inslag i P4 Dalarna om en kvinna med dövblindhet som vann mot sin hemkommun. Det gällde en rättslig tvist om hur mycket hjälp hon skulle få i sin vardag. Kvinnan hade nyss blivit mamma, och ville därför ha mer personlig assistans i hemmet för att kunna ta hand om sitt barn. Politikerna i omsorgsstyrelsen i kvinnans kommun tyckte inte att hon hade rätt till mer hjälp i hemmet. Men det höll inte Förvaltningsrätten med om och gav kommunen bakläxa. Nekad hjälp enligt LSS Den 20 juni var det ett inslag i P4 Östergötland om en man som var både döv och blind och inte fick rätt till ledsagarservice eller personlig assistans av Norrköpings kommun. Kommunens motivering var att mannen inte uppfyllde kraven för att få hjälp enligt Lagen om stöd och service. Förvaltningsrätten har granskat fallet och anser att kommunen har gjort fel och har därför skickat tillbaks ärendet för ny handläggning. Nytt hjälpmedel för att uppfatta ljud med känsel Den 12 maj hade TV4 Nyheterna inslag om forskaren Parivash Ranjbar, teknisk doktor. Hon har utvecklat ett hjälpmedel som gör att personer med dövblindhet kan 16

17 lära sig höra med hjälp av huden. En mikrofon fångar upp ljud och omvandlar det till vibrationer som kan uppfattas med känseln. Marie Eriksson som har dövblindhet testar hjälpmedlet. Åsbackaskolan slås ihop med Birgittaskolan i Örebro 2014 Inom Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) pågår en lokalöversyn kring delar av verksamheten. Elevantalet vid flera specialskolor minskar. År 2014 är elevprognosen för Åsbackaskolan i Gnesta bara14 elever. Det kraftigt minskade elevantalet ger inte möjlighet att erbjuda en relevant utbildningsmiljö för elevgruppen. Förslaget om flytt av Åsbackakolan föreslås gälla från och med höstterminen I slutet av september förväntas SPSM:s generaldirektör fatta beslut i frågan. (Åsbackaskolan är en nationell specialskola i Gnesta som tar emot elever från hela landet med hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning och elever med tidigt förvärvad dövblindhet.) Bristande tillgänglighet är diskriminering Den 14 juni röstade riksdagen för en lag om att bristande tillgänglighet ska ligga som grund för diskriminering. Nu är det upp till regeringen att skyndsamt återkomma med ett bra lagförslag. Dörrarna stängs innan alla fått plats Lika Unika har, tillsammans med Handikappförbunden, anlitat Dan Andersson, fd chefsekonom på LO, för att ta fram kostnader och vinster med en ändrad diskrimineringslag. Den 14 juni, presenterades Dan Anderssons rapport Dörrarna stängs innan alla fått plats på ett seminarium i riksdagen som funktionshindersrörelsen anordnade tillsammans med Riksdagens Handikappforum, ett nätverk med riksdagsledamöter från samtliga partier. 17

18 Seniorboende i Skärholmen, Stockholm En glad nyhet för alla som är intresserade av teckenspråkigt seniorboende. Tidigare var det bestämt att bara de som var bosatta i Stockholms stad/stockholms län kunde söka. Men nu får ALLA i Sverige en unik möjlighet att bo i en seniorlägenhet i Skärholmen. Så du som är teckenspråkig och är 65 + och bor någonstans i Sverige kan söka seniorlägenhet i Skärholmen. Sprid gärna denna information vidare till de som är intresserade. Ta kontakt med Anette Pellebergs för mer information Besök också vår hemsida: Adressändringar Har du ny adress? Tänk i så fall också på att meddela ändringarna till FSDB:s kansli. Skicka e-post till eller kontakta Emil Bejersten, Tack på förhand! 18

19 På gång i FSDB Augusti 5-10 augusti FSDB:s familjesektion anordnar familjevecka i Leksand augusti Nordiskt Kulturförbund för dövblindfödda anordnar en individuell konstkurs på Gotland November 1 november FSDB:s styrelse har möte 7-10 november ADBN-konferens i Lund november Föräldrarådets mammaträff September 11 september FSDB:s styrelse har möte september Föräldrarådets föräldrautbildning på Almåsa kursgård november FSDB:s höstträff i Haninge December december FSDB:s styrelse har möte Oktober oktober DBU:s höstträff i Ullared 19

20 FSDB, DBU och Föräldrarådet på plats i Almedalen Den 1-8 juli medverkar FSDB, DBU och Föräldrarådet tillsammans med andra hörselorganisationer på årets Almedalsvecka. Organisationerna som samarbetar är FSDB (Förbundet Sveriges Dövblinda), DBU (Dövblind Ungdom), DHB (Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn), VIS (Vuxendöva i Sverige), SDR (Sveriges Dövas Riksförbund och SDUF (Sveriges Dövas Ungdomsförbund). Vårt gemensamma tema denna gång är Kultur på (o) lika villkor. Från Föräldrarådet deltar Marie Andersson och Therese Hermansson. Följ bloggen Följ alla organisationerna på den gemensamma bloggen: Från FSDB deltar Pontus Degsell, Linda Eriksson, Klas Nelfelt och Anne-Maj Magnström. Från DBU deltar Dennis Lindell och Malin Lindén. 20

21 Tips på aktiviteter: Kurs för personer med dövblindhet Västanviks Folkhögskola teckenspråkig miljö Kurs för personer med dövblindhet 1 5 oktober 2012 Välkommen till Västanvik och den teckenspråkiga gemenskapen! Så här i kalla tider vill vi erbjuda en varm kurs med nya kunskaper, bra boende och god mat. Kurs i IT, information och kommunikation på olika nivåer, för dig som har kombinerad syn- och hörselnedsättningar. Västanvik är ett komplement till hörselvårdens rehabiliterings- och träningskurser. Kursinnehåll Om dövblindhet och livsomställningar IT och information - hur kan du använda tekniken så att det passar dig? Kommunikation och taktilt teckenspråk - hur vill du kommunicera? Dessutom Massage - enkel avslappnande massage Avslappning - enkla övningar Zumba - många har provat, har du? Promenad - sköna promenader Färganalys - vilka färger passar du i? Choklad - vilken choklad är godast? Mat - rätter från olika länder. Egenavgift: 800 kronor Kursansvarig: MiaMaria Björkstrand Kursanmälan med namn, tolkbehov, adress, e-post och personnummer skickas senast 1 september till: Västanviks folkhögskola Winterommes Leksand Fax: E-post: 21

22 DBU-sidorna: DBU:s årsmöteshelg den april Glada deltagare på årsmötet Vi anlände med abonnerad buss till Kosta Boda Art Hotell där vi skulle spendera vår helg tillsammans. Hotellet var väldigt fint inrett med glaskonst och ljuset flödade fram då solen visade sig från sin fina sida. Årsmötet ägde rum på lördagen, med Henrik Brink som mötesordförande och Christer Nilsson som mötessekreterare gick årsmötet smidigt. Verksamhetsberättelsen med tillhörande ekonomisk redovisning för år 2011, lades till handlingarna, styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. En ny styrelse valdes för kommande mandatperiod, där Dennis Lindell fick förnyat förtroende som DBU:s ordförande. Två ledamöter Helena Christoffersson och Malin Lindén omvaldes. Styrelsen valde att informera årsmötet om planeringen av USA-resan sommaren 2013, och även om våra kommande aktiviteter under sommaren och hösten Efter årsmötet var det äntligen dags för att prova på att blåsa glas, och guidning i glasbruket Kosta. Varje deltagare fick ett glas med sig hem som ett minne. Under kvällen umgicks vi alla tillsammans. Hotellet hade en spaavdelning som flera utav oss testade. Skön bastu, bubbelpool och relax. God mat i vackert porslin eller glas serverades under hela helgen. Helgen avslutades på söndagen med vattengympa för den som ville utmana sig, annars fanns det tid för shopping och bara att få ta det lugnt och umgås med varandra. Amanda Lindberg 22

23 DBU:s styrelse DBU:s nya styrelse består av: - Dennis Lindell (ordförande) - Helena Christoffersson (vice ordförande och kassör) - Malin Lindén (sekreterare). Helena Christoffersson, Malin Lindén och Dennis Lindell Helena Christoffersson har ordet Hej bästa DBU-medlemmar! Jag heter Helena Christoffersson. Många av er känner igen mig, eftersom jag redan har suttit med i styrelsen i fyra år. Min nuvarande styrelsepost är vice ordförande och kassör. Jag ska också arbeta med skolfrågor. I början av juli kommer två representanter från DBU:s styrelse: ordförande Dennis Lindell och sekreterare Malin Lindén att delta på politikerveckan i Almedalen på Gotland. De kommer bland annat att lyssna på olika föreläsningar och politikertal, lobba politiska frågor för DBU och samarbeta med andra föreningar som till exempel SDU (Sveriges Dövas Ungdomsförbund) med flera. Om ni är nyfikna kan ni läsa mer på vår gemensamma blogg Sommarlovet kommer att gå fort och snart är det slut! Hoppas att ni har ett skönt sommarlov och får ny energi till plugget/jobbet. Bästa sommarhälsningar! Helena Christoffersson DBU vice ordförande & kassör 23

24 EDBU-möte i Finland den maj Alla ledamöterna kunde inte komma till EDBU:s styrelsemöte. Det berodde främst på ekonomiska orsaker. De ledamöter som uteblev var Sanya Tarczay (från Kroatien), Daniel Alvarez (från Spanien) och Tamas Gangl (från Ungern). En annan som fick förhinder i sista minuten var revisorn Dimitar Parapanov (från Bulgarien) som hade fått reseförbud av sin läkare. Mötet ägde rum i dagarna tre på anläggningen Onnela i Tusby som ligger utanför Helsingfors. Det är Föreningen de blindas väl som driver anläggningen som just nu håller på att renoveras. De som närvarade var förutom undertecknad ordförande Sergej Sirotkin (från Ryssland) samt Geir Jensen (från Norge). Den andre revisorn Ari Suntarla (från Finland) kom till mötet sista dagen när han hade kurerat sig från sin förkylning. Seppo Jurvanen är ordförande för den finländska dövblindorganisationen och han var med på mötet som observatör. ett preliminärt tidschema och en kostnadskalkyl. Tiden för kongress med kvinnoforum och EBU:s konferens blir den sista veckan i oktober i år. En första annonsering till alla medlemsländer inklusive Sverige gjordes i slutet av januari. En andra kommer att ske inom kort. Valberedningen har önskemål om nominering till ny styrelse i samband med EDBU:s kongress. Det är bra om FSDB har förslag att skicka. Undertecknad har redan i samband med det tidigare mötet i september i Stockholm meddelat önskan att lämna uppdraget som kassör. Vidare fick lite ändringar göras i programmet då Lex Grandia skulle ha medverkat. Styrelsen enades om att förslag på ny logotyp ska presenteras för delegaterna under kongressen. De kan även lämna andra synpunkter som den nya styrelsen får arbeta vidare med. Ledamöterna i EDBU skildes i det vackra sommarvädret med förhoppning att arrangemangen i höst kommer att kunna genomföras. Ovanstående text var en rapport till FSDB:s styrelse dagen efter jag kom hem till Sverige. Huvudämnet för mötesförhandlingarna var planering inför höstens EDBU-kongress i Sofia i Bulgarien. Dimitar Parapanov hade skickat 24

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola Verksamhetsplan 2014 ALLMÄNT Under verksamhetsåret 2014 är det också valår i Sverige. Sverige Dövas Ungdomsförbund (SDUF) avser i samarbete med andra intresseorganisationer lägga ett fokus på att döva

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande årsredovisning. Årsredovisning 2012 Förbundet Sveriges Dövblinda Organisationsnummer 802006-9780 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande

Läs mer

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5 Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5 DBU:s styrelse ska anordna nordisk ungdomsträff - Hälsostudie Usher syndrom typ 1 - Nytt om syn- och hörselinstruktörer - FSDB:s kongress 2013 Innehåll

Läs mer

Föräldrakurs april 2018 Sånga-Säby Hotell & Konferens

Föräldrakurs april 2018 Sånga-Säby Hotell & Konferens 20-22 april 2018 Sånga-Säby Hotell & Konferens Föräldrakurs För dig som har barn, oavsett ålder, med dövhet eller hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning FÖRÄLDRA- KURS Kort information

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015

FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015 Fastställd av FSDB:s kongress 2013 FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015 Inledning och bakgrund Förbundets kongress 2011 fattade beslut om en ny form av verksamhetsplan. Tidigare prioriterade vi vissa

Läs mer

- Nuet, databaserna och framtiden - Intryck från Almedalen - Höstträff 23-25 november

- Nuet, databaserna och framtiden - Intryck från Almedalen - Höstträff 23-25 november Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 September 2012 Nr 4 - Nuet, databaserna och framtiden - Intryck från Almedalen - Höstträff 23-25 november Almedalsgänget 2012 Innehåll Ordförande har ordet......sid

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

Ett projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden och Nationellt Kunskapscenter

Ett projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden och Nationellt Kunskapscenter Uppstartsdagar i projektet: NGU-s Ett projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden och Nationellt Kunskapscenter Ett 30-tal personer samlades vid Marieborgs Folkhögskola två dagar under vecka 40 för

Läs mer

enspr k h tec Barn oc

enspr k h tec Barn oc Barn och teckenspråk Uppbyggnaden sker utifrån den information om språket som individen möter och kan ta till sig i kommunikation med andra. Språk och språkutveckling Denna broschyr vänder sig till föräldrar

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Sommar och Almedalen special! Ljusglimtar i vår tillvaro. Kom ihåg datumet! Marschen för tillgänglighet sista spurten

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Sommar och Almedalen special! Ljusglimtar i vår tillvaro. Kom ihåg datumet! Marschen för tillgänglighet sista spurten 1 2 J U N I 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Ljusglimtar i vår tillvaro Marschen för tillgänglighet sista spurten För tionde och sista gången någonsin hölls Marschen för tillgänglighet den 26/5 2012.

Läs mer

Har Du eller Ditt barn både en syn- och hörselnedsättning?

Har Du eller Ditt barn både en syn- och hörselnedsättning? Har Du eller Ditt barn både en syn- och hörselnedsättning? I Stockholms län finns det många olika verksamheter som kan ge råd och stöd till dig som är mellan 0-20 år. Den här foldern är tänkt att underlätta

Läs mer

Kontakta kansliet på kansli@uh.se om du har några frågor eller vill ha material!

Kontakta kansliet på kansli@uh.se om du har några frågor eller vill ha material! Nyhetsbrev December Gott Nytt År! Här kommer sista nyhetsbrev för året. I nyhetsbrevet skriver vi om flera spännande saker som är på gång, men en sak vill vi uppmuntra alla till och det är att gå ut och

Läs mer

Förbundet Sveriges Dövblinda Organisationsnummer 802006-9780 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 2011-12-31.

Förbundet Sveriges Dövblinda Organisationsnummer 802006-9780 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 2011-12-31. Årsredovisning 2011 Förbundet Sveriges Dövblinda Organisationsnummer 802006-9780 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 2011-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande

Läs mer

Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga

Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga 2 Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga I dagens samhälle bygger mycket på kommunikation. Det gäller såväl arbete och utbildning

Läs mer

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 Hej! Jippie, våren är här med den vackra solen och de ljusa löftesrika dagarna. Mänskligheten har vaknat och kravlar ur sina vinterbon för att välkomna våren. Underbart!

Läs mer

God tolksed, yrkesetiska regler för tolkar, Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/godtolk04.pdf

God tolksed, yrkesetiska regler för tolkar, Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/godtolk04.pdf TIPS Här får du tips på litteratur, hemsidor, rapporter, CD och videofilmer som du kan använda dig av i kursen. Det finns även förslag på diskussionsfrågor och olika övningar. Dessutom hittar du här information

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 för Sveriges Dövas Ungdomsförbund ALLMÄNT Under verksamhetsåret 2017 ska Sverige Dövas Ungdomsförbund, i samarbete med andra intresseorganisationer, lägga ett fokus på att teckenspråkiga

Läs mer

Anita Örum hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

Anita Örum hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. FSDB Stockholm Gotland PROTOKOLL Fört vid medlemsmöte onsdagen den 17 februari 2016. Plats: Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44, Stockholm. Tid: 17.00 20.15. Ordförande: Anita Örum Sekreterare: Guy Perdhe

Läs mer

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Närvarande: Tove Wrånge, enhetschef Jenny Widmark, Kent Hedesström, Dövblindteamet Solveig

Läs mer

Tecken. för livskvalitet projektet äldrevägledare för teckenspråkiga

Tecken. för livskvalitet projektet äldrevägledare för teckenspråkiga Tecken för livskvalitet projektet äldrevägledare för teckenspråkiga Att bli gammal och vara teckenspråkig Vi är alla olika, och våra behov varierar. Varje människa har sin högst personliga uppfattning

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskaper och färdigheter för ETT GOTT LIV www.viadidakt.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-post: info@viadidakt.se Viadidakt är en gemensam

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om tolkverksamheten för döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade 2002 DHB, FSDB, HRF OCH SDR Vilken service kan landstingens tolkcentraler

Läs mer

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt.

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt. FSDB Stockholms och Gotlands Län Årsmötesprotokoll 2016 Dag: lördag den 19 mars 2016 Tid: 13.00-17.00 Plats: Gotlandsgatan 44 Närvarande: 23 röstberättigade medlemmar 1 Årsmötets öppnande FSDB Stockholms

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling.

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling. Därför tvåspråkighet Alla barn med hörselskada ska tidigt i livet utveckla både svenska och teckenspråk så att de senare kan välja vilken typ av kommunikation de vill använda. Det är valfrihet. På riktigt.

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 September 2013 Nr 4 Lickan Qviberg med barnen Freija och Loke - Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

Läs mer

Detta utskick innehåller följande:

Detta utskick innehåller följande: Detta utskick innehåller följande: Fritids- och Idrottsprogrammet Styrelsen har ordet/föreningsmöten Sommarfesten Hemmavinsten Melbystrand lägret (platser kvar) Medlemsrådgivare & Rättsombud Styrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Brukarråd 2015-11-24. Föregående protokoll. Inkomna frågor

Brukarråd 2015-11-24. Föregående protokoll. Inkomna frågor Brukarråd 2015-11-24 Närvarande: Petra Liljeblad FSDB Familjeråd, Berit Jildenhed FSDB Väst, Kurt Söderqvist FSDB Väst, Agne Fröjd HRF Skaraborg, Benny Persson VGDL, Göte Gustavsson SRF Väst, Bert Liljeholm-Brännström

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

Lättläst. Gula Pressen. Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Lättläst / GULA PRESSEN

Lättläst. Gula Pressen. Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Lättläst / GULA PRESSEN gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 1 FEBRUARI 2012 Lättläst / GULA PRESSEN 1 Islandshästar på Ankis stall Det är en fin dag på Ankis ridstall. Det är kallt i

Läs mer

Medlemsmotioner. Årsmöte 2014 Onsdagen den 26 mars Hörselskadades förening i Stockholm org.nr. 802001-5551

Medlemsmotioner. Årsmöte 2014 Onsdagen den 26 mars Hörselskadades förening i Stockholm org.nr. 802001-5551 Årsmöte 2014 Onsdagen den 26 mars Hörselskadades förening i Stockholm org.nr. 802001-5551 Medlemsmotioner Dagordningen, punkt 7: Övriga förslag Inklusive föreningsstyrelsens förslag till beslut Medlemsmotioner

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Styrelsens och arbetsgruppernas uppdrag Styrelsen och arbetsgrupperna är sammansatta av föräldrar som har barn med olika funktionshinder. Vi bor på olika platser i upptagningsområdet, vilket gör att vi

Läs mer

Verksamhetsberättelse RSIS 2013

Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Inledning Rett Syndrom i Sverige, RSIS är en rikstäckande förening som bildades 1997. Föreningen riktar sig till både anhöriga och professionella som kommer i kontakt med

Läs mer

BOSSE s cirklar & teman våren 2015

BOSSE s cirklar & teman våren 2015 BOSSE s cirklar & teman våren 2015 Hej. Vi ser fram emot ett nytt spännande år! Här kommer en ny kurskatalog från BOSSE. Vi har ändrat utseendet på katalogen. En cirkel eller ett tema per sida med en anmälningsblankett

Läs mer

Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg

Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg Närvarande: Lisa Hoflin Bodebeck, Linnea Cliffordson, Tove Wrånge, Paula Larsson, Roland Califf och Maria Hjellström 1. Genomgång av förra protokollet

Läs mer

BOSSE s cirklar och teman hösten 2015

BOSSE s cirklar och teman hösten 2015 BOSSE s cirklar och teman hösten 2015 Hej. Här kommer BOSSEs cirkel- och temakatalog. Vi ser fram emot en spännande höst! Vi har fått mycket positiv respons på den nya katalogen så vi fortsätter i samma

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride april - maj - juni - juli Medlemsblad apr-juli 2007 IDAHO 17 maj Temakvällar Vårmässan Biokvällar Sundsvall Pride Din förening Föreningslokal Besöksadress PinX Nybrogatan 29 Sundsvall Postadress Box 601

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Som medlemmar i Handikappforum hänvisar vi också till Handikappforums utlåtande, daterat 9.6.2014.

Som medlemmar i Handikappforum hänvisar vi också till Handikappforums utlåtande, daterat 9.6.2014. Utlåtande Finansministeriet Ärende: Begäran om utlåtande över utkastet till en regeringsproposition om kommunallagen, 8.5.2014, VM065.00/2012. Utlåtande ges av SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder

Läs mer

Syn och hörselinstruktörer i länets kommuner

Syn och hörselinstruktörer i länets kommuner SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 61/71 42 Syn och hörselinstruktörer i länets kommuner I skrivelse till Kommunförbundet Norrbotten har Synskadades Riksförbund (SRF)

Läs mer

Glödlampan. hsod.se. Sörmland. I detta nummer. Ordförande har ordet. Ny mandatperiod i LRFF. Presentation Synskadades förening Sörmland.

Glödlampan. hsod.se. Sörmland. I detta nummer. Ordförande har ordet. Ny mandatperiod i LRFF. Presentation Synskadades förening Sörmland. Glödlampan December 2014 Sörmland Representanter till LRFF 2015-2018 I detta nummer Ordförande har ordet Lena Talman Solveig Fredriksson Ulf Nordström Helge Andersson Ny mandatperiod i LRFF Christer Arnrup

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade

TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade Tolkcentralen erbjuder olika typer av tolkservice. Här är en sammanfattning av den tolkservice som erbjuds. - Teckenspråkstolkning Teckenspråkstolkning innebär

Läs mer

Specialpedagogiska skolmyndighetens Nationella Skolråd, extramöte, möte 23

Specialpedagogiska skolmyndighetens Nationella Skolråd, extramöte, möte 23 Mötesanteckningar 2014-01-14 STÅ 2008/201 Specialpedagogiska skolmyndighetens Nationella Skolråd, extramöte, möte 23 Plats: Närvarande: Elite Palace Hotell, S:t Eriksgatan 115, Stockholm Anders Nordin,

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Tillbaka och redo för år 2! Kom ihåg datumet! Projektet har fyllt ett år!

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Tillbaka och redo för år 2! Kom ihåg datumet! Projektet har fyllt ett år! S E P T E M B E R 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Ljusglimtar i vår tillvaro Projektet har fyllt ett år! I augusti fyllde projektet ett år, vilket betyder att vi nu är igång på riktigt! Under detta första

Läs mer

Massage, ACT och cirkus på Bosön

Massage, ACT och cirkus på Bosön Massage, ACT och cirkus på Bosön Projektets eminente administratör Emil Bejersten informerar om helgens praktikaliteter Bosön ute på norra Lidingö har natursköna omgivningar och den sena hösten gör att

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Tjänster& försök för personer med funktionsnedsättning

Tjänster& försök för personer med funktionsnedsättning Tjänster& försök för personer med funktionsnedsättning PTS tjänster underlättar vardagen Post- och telestyrelsen, PTS, har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk

Läs mer

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målprogram Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målsättning och Huvudmål Förbundet Unga Rörelsehindrade har som huvudmålsättning att ungdomar med nedsatt rörelseförmåga ska vara en del av samhället.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Varma hälsningar. september Till alla Klippan-sektioner. Hej alla!

Varma hälsningar. september Till alla Klippan-sektioner. Hej alla! september 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla! brev Hoppas ni haft en fin sommar! Ta med nyhetsbrevet till ert nästa möte. Använd det ni har nytta av. Ni får bland annat en fin film den här gången.

Läs mer

Protokoll : Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll : Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 20150216: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegård, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Närvarande:

Läs mer

Tillgänglighetsvecka 27/5 1/6

Tillgänglighetsvecka 27/5 1/6 Tillgänglighetsvecka 27/5 1/6 Varje dag utom torsdag: Speakers Corner kl. 11.00 13.00 och kl. 16.00 18.00 Plats: Entrén till Kungsgatan/Fristadstorget ESOF Arrangörer: ESOF, DHR, RTP, Reumatikerföreningen,

Läs mer

Motioner från Stockholms Dövas Förening till Sveriges Dövas Riksförbund

Motioner från Stockholms Dövas Förening till Sveriges Dövas Riksförbund Motion 1: Döva med kognitiv funktionsnedsättning och deras rättigheter Idag upplever föreningen att fler och fler döva med kognitiva funktionsnedsättningar bortglöms i många sammanhang, speciellt deras

Läs mer

Sommarkurser. Sommar, sol och personlig utveckling! En kurs på Ädelfors folkhögskola ger dig ny energi, nya kunskaper och trevliga minnen.

Sommarkurser. Sommar, sol och personlig utveckling! En kurs på Ädelfors folkhögskola ger dig ny energi, nya kunskaper och trevliga minnen. 2014 Sommarkurser Sommar, sol och personlig utveckling! En kurs på Ädelfors folkhögskola ger dig ny energi, nya kunskaper och trevliga minnen. Ridkurs För dig med lätt utvecklingsstörning. Här växlar vi

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Satsning på god ljudmiljö och olika lärstilar. ett reportage från Tornhagsskolan i Linköping

Satsning på god ljudmiljö och olika lärstilar. ett reportage från Tornhagsskolan i Linköping Satsning på god ljudmiljö och olika lärstilar ett reportage från Tornhagsskolan i Linköping Tornhagsskolan satsar på god ljudmiljö och olika lärstilar Klassrum utrustade med ljudutjämningssystem, interaktiv

Läs mer

PROTOKOLL. Inger Höij, sekreterare Sofia Holm, Överförmyndarenheten Bollnäs Elin Zetterlund, Överförmyndarenheten Bollnäs John-Bertil Eriksson, RBU

PROTOKOLL. Inger Höij, sekreterare Sofia Holm, Överförmyndarenheten Bollnäs Elin Zetterlund, Överförmyndarenheten Bollnäs John-Bertil Eriksson, RBU Plats och tid Sunnanåsrummet, 13:15 16.30 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Marie-Louise Hellström (M) Jörgen Brink, FUB Otto Forsberg, HRF John Bertil Eriksson, RBU Ingegerd Styf, Demesföreningen

Läs mer

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad på scenen på Glada Hudik teater i september månad Konserthuset med tjejgruppen Upp & ner gympa Ombord på Birka Klippans möte

Läs mer

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 DRAGBLADET MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 Kick-Off 28/9 2002 Fjällvandring med drag i DRAGBLADET DRAGBLADET är ett medlemsblad för Jämtlandsfjällens slädhundklubb. Medlemsbladet

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Medlemsblad höst/vinter 2011

Medlemsblad höst/vinter 2011 Medlemsblad höst/vinter 2011 Välkommen till en höst och vinter med spännande aktiviteter och tävlingar! Ordföranden har ordet Hej! Jag heter Katharina Dahl och är ordförande i Gota Western Riders sedan

Läs mer

INTRODUKTION. Om du har frågor eller förslag, kontakta oss gärna på: info@kannbart.se

INTRODUKTION. Om du har frågor eller förslag, kontakta oss gärna på: info@kannbart.se INTRODUKTION Kännbart ger dig och dina elever en unik möjlighet. Genom Kännbart får dina elever möjlighet att uppleva konst på ett nytt sätt utan syn och hörsel. Eleverna erbjuds också att reflektera över

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:12 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fördelning av landstingsbidrag 2011 till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län Föredragande landstingsråd:

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2016 PATIENTFÖRENINGEN FH SVERIGE

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2016 PATIENTFÖRENINGEN FH SVERIGE PROTOKOLL från ÅRSMÖTE 2016 i PATIENTFÖRENINGEN FH SVERIGE Tid: Lördagen den 12 mars 2016, klockan 12.00 15.00 Plats: Närvarande: Föreläsningssalen, R64, Karolinska sjukhuset, Huddinge Enligt närvarolista

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Bilaga till Protokoll MTM:s brukarråd

Bilaga till Protokoll MTM:s brukarråd Datum Vår ref 2016-01-13 Pia Hasselrot Bilaga till Protokoll MTM:s brukarråd Afasiförbundet Afasi Hjärnskador varierande funktion. Svårt att tala, förstå, oftast läsa och skriva. En del har svårt med siffror

Läs mer

Infoblad nr 2 april 2012

Infoblad nr 2 april 2012 Infoblad nr 2 april 2012 Ordförande har ordet Nu är våren här och det blir ljusare för varje dag! Vi har ställt om våra klockor till sommartid och varje gång blir det diskussion om man ska skruva fram

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Hjälpmedel i fokus för personer med psykisk funktionsnedsättning. Om ett regeringsuppdrag 2009 2011

Hjälpmedel i fokus för personer med psykisk funktionsnedsättning. Om ett regeringsuppdrag 2009 2011 Hjälpmedel i fokus för personer med psykisk funktionsnedsättning Om ett regeringsuppdrag 2009 2011 Hjälpmedel kan förbättra, bevara och kompensera för en nedsatt eller förlorad funktion. Med hjälpmedel

Läs mer

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet - en information till dig som är arbetsgivare Lättläst svenska 1 Pontus Johansson Bild: Magnus Pehrsson 2 Med hjälpmedel orkar Pontus jobba heltid Pontus Johansson

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 1. Kansliet Styrelsekonferensen Två ansökningar om medlemskap i HSO Stockholms län Ordförandestämman den 28 november Ledigt rum Vikariat

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Nyheter och tips till alla Klippan-sektioner

Nyheter och tips till alla Klippan-sektioner Nyheter och tips till alla Klippan-sektioner Riks-Klippans styrelse Riks-Klippans styrelse hade möte den 16-18 september 2016. Det här är en del av vad de pratade om: Verksamhetsplanen 2016-2018. Samtal

Läs mer

Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering

Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering Erfarenheter av kampanjen Torsdagsaktionen Hanaholmen 10.09.2015 Ken Gammelgård, förbundssekreterare DHR För att vi med funktionsnedsättning ska uppnå

Läs mer

Lika Unikas verksamhetsberättelse 2011

Lika Unikas verksamhetsberättelse 2011 Lika Unikas verksamhetsberättelse 2011 Organisationsnummer 802452-1653 Fastslagen av årsmötet 2012 Lika Unika Federationen mänskliga rättigheter för personser med funktionsnedsättning www.likaunika.org

Läs mer

Strategier för TPB:s taktila verksamhet 2012-2016

Strategier för TPB:s taktila verksamhet 2012-2016 Strategier för TPB:s taktila verksamhet 2012-2016 En strategisk plan med inriktning på att utöka användarnas tillgång till och användning av TPB:s taktila produkter och tjänster Innehåll 1. Uppdrag och

Läs mer

Infoblad nr 4 oktober 2010

Infoblad nr 4 oktober 2010 Infoblad nr 4 oktober 2010 Ordförande har ordet Hösten har kommit på allvar och nästa helg byter vi till vintertid. Då lägger sig mörkret över oss redan tidigt på eftermiddagen och det kan kännas skönt

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Riksfotoutställningen RIFO 2014 9 11 maj på Fotografiska i Stockholm Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Fotografiska En av världens främsta samlingsplatser för fotografi År 2010

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande årsredovisning. Årsredovisning 2013 2 Förbundet Sveriges Dövblinda Organisationsnummer 802006-9780 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

2013-09-03. En likvärdig utbildning för alla. Vi är en samarbetspartner. Alla har rätt att lära på egna villkor. tillsammans gör vi det möjligt

2013-09-03. En likvärdig utbildning för alla. Vi är en samarbetspartner. Alla har rätt att lära på egna villkor. tillsammans gör vi det möjligt En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Alla har rätt att lära på egna villkor Vi arbetar för att barn, unga och vuxna, oavsett funktionsförmåga, ska nå målen för sin utbildning.

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om Tolkverksamheten för döva, hörselskadade, personer med dövblindhet och personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

Läs mer

Minnesanteckningar från kommunikatörsmöte 2014-01-21

Minnesanteckningar från kommunikatörsmöte 2014-01-21 Minnesanteckningar från kommunikatörsmöte 2014-01-21 22 förbund och närmare 30 deltagare. Gemensam valstrategi Handikappförbundens kongress fastställde en gemensam valstrategi med ambitionen att alla medlemsförbund

Läs mer

STOCKHOLMS DÖVAS FÖRENING Protokoll fört vid årsmöte 21 mars 2015 ( 1-17; Bilagor 1-3)

STOCKHOLMS DÖVAS FÖRENING Protokoll fört vid årsmöte 21 mars 2015 ( 1-17; Bilagor 1-3) Datum: 2014-03-21 kl 13:00-16:00 Sammanträde: Årsmöte Plats: EnArena, Rosenlundsgatan 33 Ordförande: Katarina Linné Sekreterare: Mona Riis Justerare: Britta Markusson Justerare: Pelle Kanbjer 88 röstberättigade

Läs mer

Tjänster & försök för personer med funktionsnedsättning

Tjänster & försök för personer med funktionsnedsättning Tjänster & försök för personer med funktionsnedsättning PTS tjänster - underlättar vardagen Kommunikationsmyndigheten PTS har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk

Läs mer

- Nypremiär för Helen Keller - Dövblindas Dag 12 september - Dags för rolig hundvecka i Mullsjö

- Nypremiär för Helen Keller - Dövblindas Dag 12 september - Dags för rolig hundvecka i Mullsjö Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 Juli 2013 Nr 3 Teater Relevants föreställning om Helen Keller - Nypremiär för Helen Keller - Dövblindas Dag 12 september - Dags för rolig hundvecka i Mullsjö Innehåll

Läs mer

Nyhetsbrev nr 2 2015 Från Synskadades Riksförbund Stockholms Stad

Nyhetsbrev nr 2 2015 Från Synskadades Riksförbund Stockholms Stad www.stoc Nyhetsbrev nr 2 2015 Från Synskadades Riksförbund Stockholms Stad Innehåll: Press Stopp: Kulturpris till SRF Stockholms Stad Kurs för nya medlemmar Ordföranden har ordet Rapport från årsmötet

Läs mer

Kursprogram Våren 2015

Kursprogram Våren 2015 Kursprogram Våren 2015 VUXENSKOLAN BORÅS OBS! Ny adress Druveforsvägen 8 504 33 Borås växel 0771-50 20 20 Välkommen till Vuxenskolan Sjuhärad Studieförbundet Vuxenskolan verkar för att personer med intellektuella

Läs mer