- Spännande projekt med taktila foton - Sju vinnare i PTS innovationstävling - Vad händer när Nuet försvinner?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Spännande projekt med taktila foton - Sju vinnare i PTS innovationstävling - Vad händer när Nuet försvinner?"

Transkript

1 Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Juli 2012 Nr 3 Rolf Eriksson undersöker en skulptur (Margareta Krook) för att kunna fotografera den. Foto: Truls Nord - Spännande projekt med taktila foton - Sju vinnare i PTS innovationstävling - Vad händer när Nuet försvinner?

2 Innehåll Ordförande har ordet......sid 3 Sju vinnare i PTS innovationstävling...sid 6 Nationell IT-strategi för personer med dövblindhet......sid 11 Vad händer när Nuet försvinner?...sid 12 Databaserna läggs ner...sid 14 Hur du som medlem kan använda FSDB:s verksamhetsplan..sid 14 Blandade notiser......sid 16 Seniorboende i Skärholmen...sid 18 Adressändringar...sid 18 På gång i FSDB...sid 19 FSDB, DBU och Föräldrarådet på plats i Almedalen......sid 20 Tips på aktiviteter:......sid 21 - Kurs på Västanvik......sid 21 DBU-sidorna:...sid 22 - DBU:s årsmöteshelg...,...sid 22 - DBU:s styrelse...sid 23 - Helena Christoffersson har ordet......sid 23 EDBU-möte i Finland......sid 24 Spännande projekt med taktila foton......sid 26 Regionala föreningar:...sid 28 - FSDB Mälardalen......sid 28 Två dikter...sid 29 Lika Unika...sid 30 Kontaktuppgifter...sid 30 2

3 Ordförande har ordet Klartecken för nytt projekt Det är roligt att kunna berätta om att Allmänna arvsfonden har beviljat medel för ett nytt projekt som handlar om Utveckling av en ny utbildning för syn- och hörselinstruktörer. Projektet ska bedrivas i samarbete mellan FSDB, SRF, HRF och Hagabergs folkhögskola. Torsdagsaktionen Pontus Degsell FSDB har tillsammans med tio andra handikapporganisationer börjat delta i Torsdagsaktionen för tillgänglighet. Varje torsdag står organisationerna utanför Rosenbad och påminner ministrarna om att Sverige behöver en lagstiftning som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering. Det är verkligen dags för Sverige att leva upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det var DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder som startade Torsdagsaktionen i december Syftet med projektet är att förbättra stödet för personer med hörselskada, synskada och dövblindhet inom kommunernas omsorg och hemtjänsten. Projektet ska ta fram en ny utbildning till syn- och hörselinstruktörer i samarbete med Hagabergs folkhögskola. Det första året ska utbildningens kursplan tas fram, en pilotkurs ska hållas för 8-10 personer till synoch hörselinstruktörer. Under det andra året ska projektet följa upp de som genomgått utbildningen i reell miljö samt de ur målgruppen som fått del av insatserna från projektet. Därefter görs eventuella justeringar av kursens innehåll och under det andra året ingår det också att sprida och marknadsföra utbildningen till kommuner i landet. 3

4 Almedalsveckan I början av juli medverkar FSDB, Föräldrarådet och DBU på Almedalsveckan på Gotland. Vi samarbetar också med andra hörselorganisationer och denna gång är vårt gemensamma tema Kultur på (o)lika villkor. Följ alla organisationerna på vår gemensamma blogg: wordpress.com/ Dövblindas Dag Tanken var att FSDB Uppsala och Gävleborgs län skulle anordna Dövblindas Dag Pga olika orsaker har det evenemanget blivit inställt. År 2013 kommer FSDB Väst att anordna Dövblindas Dag. Höstträffen Senare i höst har vi en spännande höstträff att se fram emot. Höstträffen blir den november på Hotell Winn i Haninge. Boka gärna in de dagarna redan nu! Många förändringar på kansliet Som jag tidigare har informerat om har FSDB på grund av den ekonomiska situationen tyvärr tvingats säga upp personal. Sista anställningsdagen för Helena Söderlund (kanslichef/intressepolitisk handläggare) var den 31 maj Jag har ju förutom min ordföranderoll också övertagit ansvaret för personal och ledning av kansliets arbete. Sista anställningsdagen för Jonas Eckerman (systemansvarig/utvecklare) blir den 15 augusti Tomas Ted Edströms sista anställningsdag är den 31 januari Kerstin Möller sa själv upp sin tidsbegränsade anställning på 10 procent som löpte fram till den 31 maj Malin Eriksson (som tillsammans med Emil Bejersten vikarierade för Eva Donner) avled tyvärr den 2 april Jag har ytterligare några förändringar att informera er om. Cecilia Strandell (ekonomiansvarig) har sagt upp sin anställning på 4

5 FSDB. Hennes sista arbetsdag blir den 31 juli Eva Donner kommer att vara föräldraledig ytterligare ett år. Emil Bejersten har blivit erbjuden förlängt vikariat från den 1 augusti Samtidigt kommer Emils tjänstgöringsgrad att ökas från 50 % till 75 %. Han kommer att arbeta med RTT-beställningar, konferenser, fondansökningar och medlemsregister. Jag vill tacka den personal som slutar och jag önskar alla lycka till i framtiden. Från och med den 1 juli 2012 kommer FSDB som förbund att ta över arbetsgivaransvaret för personalen på den regionala föreningen FSDB Stockholms och Gotlands län. I takt med att personalstyrkan minskar har kansliets nuvarande lokal i SRF-huset i Enskede blivit både alldeles för stor och dyr. Vi behöver därför anpassa lokalen till den nya situationen och diskussioner pågår med vår hyresvärd om alternativa lösningar. Vi vill gärna vara kvar i SRF-huset. Vi trivs och det är också positivt att ha nära till och kunna samarbeta med vår stora systerorganisation SRF. Hemsida, Facebook och Twitter Besök gärna FSDB:s nya hemsida som finns på adressen org och läs nyheter och annan aktuell information. Förbundet Sveriges Dövblinda finns även på både Facebook och Sommarhälsningar Avslutningsvis vill jag, tillsammans med både styrelse och personal önska er alla en härlig sommar! Pontus Degsell Förbundsordförande Kontakt med styrelsen Vill du kontakta styrelsen? Vår e- postadress är Det går också att skriva brev till Styrelsen, FSDB, Enskede. 5

6 Sju vinnare i PTS innovationstävling FSDB-gänget tillsammans med några pristagare utanför Norra Latin. Foto: Anne-Maj Magnström Post- och telestyrelsen (PTS) har utsett sju vinnare i Innovation för alla. Temat för tävlingen var att Underlätta vardagen för personer med dövblindhet. Vinnarna har tilldelats en sammanlagd finansiering på drygt 10 miljoner kronor under två år. Den 9 maj fick alla de vinnande projekten diplom i samband med en festlig ceremoni som hölls på Norra Latin i Stockholm. De sju vinnarna tilldelas mellan ca och 1,7 miljoner kronor. Arbetet finansieras av PTS i som längst två år. I Sverige finns det kanske ca 1500 personer med dövblindhet. Den gruppen är inte så stor, men om man också räknar in den betydligt större gruppen äldre personer med nedsatt syn och hörsel så blir den totala gruppen väldigt stor. Det finns alltså många personer som troligen kommer att kunna få be- 6

7 tydande nytta av alla nya smarta lösningar. De sju vinnarna De sju vinnarna är: Dolphin Computer Access Raftech Polar Print Santa Anna DSV Stockholms universitet Örebro universitet Örebro läns landsting. Här följer lite kort information om projekten. (Informationen kommer från PTS webbplats se och där finns också ytterligare information). Windows operativsystem och Windowsprogram. Med Guide ska användarna bland annat kunna hantera e-post, surfa, skriva, läsa texter samt lyssna på webbradio. 2. Raftech 1. Dolphin Computer Access Projektet ska vidareutveckla den existerande produkten Dolphin Guide (Guide) i syfte att möjliggöra användning för personer med dövblindhet. Projektet ska ge personer med dövblindhet tillgång till anpassad kommunikation och skrivtolkning på distans med särskilt anpassade surfplattor. Presentationssätt ska gå att anpassa efter användarens unika förutsättningar. Guide är ett PC-baserat hjälpmedel för datorovana användare samt för användare som av olika anledningar har svårigheter att använda 7

8 3. Polar Print Projektet ska anpassa och vidareutveckla en mobil texttelefoniklient så att den kan användas av personer med dövblindhet vid distanstolkning eller kommunikation med anhöriga. Projektet kommer också att genomföra ett fälttest. 4. Santa Anna Projektet ska utforska och ta fram verktyg för utveckling och design av haptiska gränssnitt för it- och kommunikationslösningar. Haptisk information innebär att mottagaren kan använda sin känsel och är därför viktig för personer med dövblindhet. 5. DSV Stockholms universitet Projektet ska ta fram ett webbgränssnitt med inbäddad teknik för uppläsning av webbsidors navigering och innehåll tillsammans med stöd för vibrationer för att återge webbsidans olika element. Stödet ska ersätta och/ eller komplettera de skärmläsare som används idag för blinda/ personer med dövblindhet. 6. Örebro universitet Projektet ska utveckla det befintliga ridhjälpmedlet Ready Ride för personer med gravt nedsatt syn- och hörselfunktion. Funktionen är att med vibrationer hjälpa ryttaren att navigera men även kommunicera med ridinstruktör eller assistent. Det här projektet ska göra en vidareutveckling av systemet för att kunna signalera till ryttaren med smarta telefoner samt förbättra vibratorerna. 7. Örebro läns landsting Projektet ska utveckla hjälpmedlet Distime, som anger tidsavstånd till en viss tid eller planerad händelse. Genom ett nytt program som kan implementeras i mobiltelefon ska användaren få informationen auditivt/ visuellt/taktilt beroende på om de har hörsel-/synrest eller ingendera. 8

9 Bakgrund Sedan 2010 anordnar PTS minst en gång om året en innovationstävling, som går under namnet Innovation för alla. Genom tävlingen får universitet, högskolor, forskningsinstitut och företag möjlighet att ansöka om finansiering av tjänste- och produktutveckling samt studier. I slutet av oktober 2011 startade PTS innovationstävlingen Att underlätta vardagen för personer med dövblindhet. Myndigheten efterlyste då förslag på smarta kommunikationslösningar som skulle kunna användas av personer med dövblindhet. Projekten skulle vara inom området elektronisk kommunikation eller post, som är de områden PTS ansvarar för. Förutom detta fanns det inga avgränsningar utan lösningarna kunde röra livets alla aspekter. Senast den 2 december skulle ansökningarna vara inne. Av de inkomna ansökningarna valde PTS ut ett antal som fick göra en förstudie, med syftet att säkra att det skulle finnas rätt förutsättningar för att genomföra projekten på önskat sätt och med önskat resultat. I utvärderingsarbetet har PTS använt sig av ett expertråd, med representanter för användargrupperna och personer med teknikoch branschkunskaper, som har deltagit i bedömningen av ansökningarna. Från FSDB har Klas Nelfelt och Anne-Maj Magnström deltagit. Sedan PTS startade med innovationstävlingar har fyra innovationstävlingar avslutats och totalt har 38 projekt fått dela på 55 miljoner kronor. De fyra avslutade tävlingarna är: Arbete och utbildning Kultur och fritid Handel och betalning för alla Underlätta vardagen för personer med dövblindhet. Den 13 juni avslutades också tävlingen Begriplighet och interaktion - kommunikationslösningar för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. För närvarande håller PTS på att utvärdera de inkomna ansökningarna. Ordet innovation betyder förnyelse. En innovation är en ny idé för en sak, produkt eller tjänst. 9

10 Några föreläsare på PTS prisceremoni FSDB:s ordförande Pontus Degsell föreläser. Foto: Anne-Maj Magnström Bland föreläsarna fanns It- och energiminister Anna-Karin Hatt. Hon talade till exempel om vikten av att alla människor ska kunna vara digitalt delaktiga i samhället. Pontus Degsell höll föredrag om behovet av informations- och kommunikationsteknologi för personer med dövblindhet. Han framhöll också att FSDB är mycket glada över samarbetet med PTS och att myndigheten verkligen har uppmärksammat att det finns behov av specifika insatser för utsatta grupper. Innovationstävlingen betyder mycket och många av projekten kommer säkert att kunna underlätta situationen för personer med dövblindhet. 10

11 Rapport från arbetet med: Att ta fram en nationell IT-strategi för personer med dövblindhet Som många av er säkert vet har Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor fått i uppdrag av Socialdepartementet att tillsammans med FSDB utveckla en nationell resurs och ta fram riktlinjer kring information och kommunikation inom dövblindområdet, med särskilt fokus på modern teknik. Det är mycket på gång inom det här området just nu. Post- och telestyrelsen har presenterat vinnarna i sin innovationstävling, Hjälpmedelsinstitutet har ett regeringsuppdrag kring konsumentteknik och FSDB:s IT-grupp arbetar mycket aktivt och målmedvetet med att testa olika IT-baserade hjälpmedel, program, appar mm. Samtidigt uttrycker Sveriges hörselvårdschefer att det är problem med förskrivning av och utbildning i IT-baserade hjälpmedel till personer med dövblindhet runtom i de svenska landstingen. Nu kraftsamlar vi med nationella resurser men ytterst är det landstingen som har rehabiliteringsansvaret. Det är landstingen som har ansvaret för att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor som alla andra. Under våren har vi haft flera möten med PTS, HI och representanter för Sveriges syn- och hörselvårdschefer och vi börjar få en bra bild över hur det ser ut i vårt avlånga land. Vi har också skickat ut en enkät till alla landstingen för att få en bild av hur de löser IT-frågan, vilka resurser och kompetenser de har, vad de anser saknas och vad de skulle vilja ha för stöd från oss. Det här är ett uppdrag som är högt prioriterat på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor under Målet är att ta fram och presentera en modell som kan bli permanent från årsskiftet. Parallellt med detta arbete håller FSDB på att se över vilka alternativ som finns till tidningen Nuet. Vi ska tillsammans på bästa sätt försöka visa på olika alternativ. Lena Göransson, Verksamhetsansvarig för Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor 11

12 Vad händer när Nuet försvinner? Den 27 juli är den sista utgivningsdagen av nyhetstidningen Nuet. Databaserna TP44/ TPNova kommer att släckas ner natten till den 1 augusti. Sedan Socialdepartementets besked i november förra året om att ta bort 3:2 anslaget, som finansierade tidningen Nuet och del av FSDB:s verksamhet, har FSDB arbetat hårt för att förändra sin verksamhet och samtidigt söka nya vägar för att sprida samhällsinformation, t.ex. nyheter som är viktigt för oss med dövblindhet, så att vi kan följa med vad som händer i vår omvärld. Tidningen Nuet kommer inte att kunna ersättas med något liknande. Det finns långsiktiga och kortsiktiga lösningar för att förmedla samhällsinformation och nyheter. Det långsiktiga målet FSDB arbetar för att få ut de nyheter som finns på marknaden i de olika läsformer som punkt, storstil och tal som fanns hos Nuet. På sikt finns det mycket goda förutsättningar för att vi ska kunna ta del av samma utbud som alla andra på elektronisk väg via smarttelefoner, surfplattor och datorer. Idag finns det inte tillräckligt bra stöd och utbildning för att använda den nya tekniken och detta gör det svårt att lösa på kort sikt. Vi tittar på hur landstingen, folkhögskolor etc ska kunna ge utbildning i att använda surfplattor och smarttelefoner via punktdisplay, talsyntes och förstoring så att personer med dövblindhet ska kunna ta del av information, kommunikation och orientering. Det kortsiktiga målet Idag finns det ingen bra ersättare för att få nyheter om du inte kan använda vanlig dator eller smarttelefon/surfplatta. På kort sikt finns det tyvärr inte möjlighet att skapa någon bra lösning. FSDB för dialog med Socialdepartementet, Tal- och punktskriftsbiblioteket och andra aktörer som berör nyhetsinformation för att hitta olika lösningar som vi vill ska komma ut så fort som möjligt. 12

13 Det som finns tillgängligt idag: Det som finns idag på Tal och punktskriftsbiblioteket, TPB, är att det går att få nyheter på punkskrift på papper och talsyntes som är i 90 min. Dessa har begränsat utbud av nyheter. På punkt heter tidningen Hört och Sett. Tidningen ges ut med 52 nummer per år och varje nummer är det ca 20 sidor punktskrift. Den innehåller korta nyhetsnotiser ur olika tidningar och andra medier, bla DN och Sveriges Radio. Du kan även få Veckobladet, som också är i punktskrift och innehåller artiklar från andra tidningar. Ämnen är mat, resor, kultur, kropp och själ. Den ges ut med 52 nummer per år och är ca 75 sidor punktskrift. pappersform. Layouten liknar som en vanlig tidning, och inläsning av hela tidningen. Tidningen har inte samma kvalité som Nuet och är lättläst. Men tyvärr finns den inte idag på punkt eller storstil. Vi undersöker möjligheter att tidningen kommer att kunna bli tillgänglig i fler olika läsformer. Tidningen kommer ut 51 gånger per år och kostar 825 kr för ett helt år. 8 sidor planerar också att släppa ut en applikation till surfplatta/smarttelefon vilket gör det mer lättillgängligt att använda olika lästformer. Hemsidan har adressen Vi arbetar vidare och kommer att informera mer efterhand. Klas Nelfelt På tal finns idag att få inspelat nyheter på 90 minuter från många olika lokala tidningar och rikstidningar. I snar framtid kommer det att digitaliseras till talsyntes och då innebär det att alla nyheter ur ett nummer kommer att vara tillgängliga. Men det kostar lika mycket som för en vanlig prenumerant. Priserna varierar på olika tidningar. TPB:s hemsida har adressen www. tpb.se Det finns en lättläst tidning som heter 8 sidor och den ges ut i 13

14 Databaserna läggs ner Natten till den 1 augusti 2012 stänger FSDB databaserna TP44 och TP Nova. Socialdepartementet har ändrat bidragsutgivningen för nyhetstidningen Nuet och elektronisk nyhetsservice. FSDB tvingas därför lägga ner Nuet. Förutom detta måste vi också lägga ner de båda databaserna TP44 och TP Nova. Databaserna stängs natten till den 1 augusti Då stängs även brevlistorna som går via frukt.org av. Frågor Eventuella frågor besvaras av Anne-Maj Magnström, e-post eller Jonas Eckerman, e-post Artikelserie, del 3: - Hur du som medlem kan använda FSDB:s verksamhetsplan Här fortsätter artikelserien där vi berättar hur du som medlem kan lära dig att använda FSDB:s verksamhetsplan. I förra numret av Kontakt med FSDB skrev vi om FSDB:s människosyn och hur vi ser på funktionsnedsättningar. I detta nummer skriver vi om hur du som medlem kan beskriva funktionshindret dövblindhet med stöd av verksamhetsplanen. Det mesta i livet påverkas av det som syns och hörs, står det i verksamhetsplanen. Det står också att många människor som har kombinerad syn- och hörselnedsättning vet inte om att denna kombination 14

15 medför särskilda behov. Personer som ser och hör brukar ha svårt att förstå vad det innebär att se lite eller inget alls och att höra lite eller inget alls. Du kan hjälpa dem att förstå genom att berätta och förklara. Du kan till exempel berätta att i alla människors omgivning finns det saker som syns och ljud som hörs. Dessa saker som syns och ljuden som hörs har betydelse eller kan ha betydelse. Att inte få veta vad som syns och hörs kan också ha betydelse. Hur viktigt det är att få veta vad som syns och hörs beror på vad du gör eller vad du vill göra. Om du vill gå på fest så är festen ditt mål. Men om du istället vill gå ut och gå då är promenaden ditt mål. På festen kanske ditt mål är att umgås och ha trevligt med andra människor. Du och andra med kombinerad syn- och hörselnedsättning vill vara delaktiga. Du kan förklara att ibland är det du vill se och höra är begripligt, går att hantera och är meningsfullt. Då är det tillräckligt i just den situationen. Ibland kan du gissa rätt med hjälp av andra sinnen t ex känna på lukten. Då ser och hör du lite men du kanske inte ser och hör tillräckligt för att vara delaktig. Det är situationer när du märker att något syns och hörs utan att det går att veta vad det är. Andra gånger kan du inte se och höra alls. Inte alls betyder att det inte går att veta om att det finns saker och ljud som andra skulle kunna se och höra. När personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning ser och hör för lite eller inte alls då har de särskilda behov. De särskilda behoven som du och alla andra har är unika. Behoven varierar dessutom beroende på hur det är i den aktuella situationen. På en fest eller en promenad kan det fungera tillräckligt bra i en stund, inte alls i en annan och för lite i en tredje. Du kan hjälpa dig själv och andra med funktionshindret dövblindhet genom att berätta och förklara hur det brukar fungera för dig. Du behöver också tala om i vilka situationer det fungerar tillräckligt bra och vad du behöver för särskilt stöd för att du ska bli delaktig. Linda Eriksson och Kerstin Möller 15

16 Blandade notiser I Fokus I Fokus är namnet på Mo Gårds nya tidning. I det första numret är temat Kommunikation. Man kan t ex läsa reportage om Linda Eriksson och hur viktigt det är att tolkningen är bra för personer med dövblindhet. Tidningen kommer att komma ut två gånger om året (i juni och december). Mer information finns på Kommunen fick bakläxa Den 4 juni var det ett inslag i P4 Dalarna om en kvinna med dövblindhet som vann mot sin hemkommun. Det gällde en rättslig tvist om hur mycket hjälp hon skulle få i sin vardag. Kvinnan hade nyss blivit mamma, och ville därför ha mer personlig assistans i hemmet för att kunna ta hand om sitt barn. Politikerna i omsorgsstyrelsen i kvinnans kommun tyckte inte att hon hade rätt till mer hjälp i hemmet. Men det höll inte Förvaltningsrätten med om och gav kommunen bakläxa. Nekad hjälp enligt LSS Den 20 juni var det ett inslag i P4 Östergötland om en man som var både döv och blind och inte fick rätt till ledsagarservice eller personlig assistans av Norrköpings kommun. Kommunens motivering var att mannen inte uppfyllde kraven för att få hjälp enligt Lagen om stöd och service. Förvaltningsrätten har granskat fallet och anser att kommunen har gjort fel och har därför skickat tillbaks ärendet för ny handläggning. Nytt hjälpmedel för att uppfatta ljud med känsel Den 12 maj hade TV4 Nyheterna inslag om forskaren Parivash Ranjbar, teknisk doktor. Hon har utvecklat ett hjälpmedel som gör att personer med dövblindhet kan 16

17 lära sig höra med hjälp av huden. En mikrofon fångar upp ljud och omvandlar det till vibrationer som kan uppfattas med känseln. Marie Eriksson som har dövblindhet testar hjälpmedlet. Åsbackaskolan slås ihop med Birgittaskolan i Örebro 2014 Inom Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) pågår en lokalöversyn kring delar av verksamheten. Elevantalet vid flera specialskolor minskar. År 2014 är elevprognosen för Åsbackaskolan i Gnesta bara14 elever. Det kraftigt minskade elevantalet ger inte möjlighet att erbjuda en relevant utbildningsmiljö för elevgruppen. Förslaget om flytt av Åsbackakolan föreslås gälla från och med höstterminen I slutet av september förväntas SPSM:s generaldirektör fatta beslut i frågan. (Åsbackaskolan är en nationell specialskola i Gnesta som tar emot elever från hela landet med hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning och elever med tidigt förvärvad dövblindhet.) Bristande tillgänglighet är diskriminering Den 14 juni röstade riksdagen för en lag om att bristande tillgänglighet ska ligga som grund för diskriminering. Nu är det upp till regeringen att skyndsamt återkomma med ett bra lagförslag. Dörrarna stängs innan alla fått plats Lika Unika har, tillsammans med Handikappförbunden, anlitat Dan Andersson, fd chefsekonom på LO, för att ta fram kostnader och vinster med en ändrad diskrimineringslag. Den 14 juni, presenterades Dan Anderssons rapport Dörrarna stängs innan alla fått plats på ett seminarium i riksdagen som funktionshindersrörelsen anordnade tillsammans med Riksdagens Handikappforum, ett nätverk med riksdagsledamöter från samtliga partier. 17

18 Seniorboende i Skärholmen, Stockholm En glad nyhet för alla som är intresserade av teckenspråkigt seniorboende. Tidigare var det bestämt att bara de som var bosatta i Stockholms stad/stockholms län kunde söka. Men nu får ALLA i Sverige en unik möjlighet att bo i en seniorlägenhet i Skärholmen. Så du som är teckenspråkig och är 65 + och bor någonstans i Sverige kan söka seniorlägenhet i Skärholmen. Sprid gärna denna information vidare till de som är intresserade. Ta kontakt med Anette Pellebergs för mer information Besök också vår hemsida: Adressändringar Har du ny adress? Tänk i så fall också på att meddela ändringarna till FSDB:s kansli. Skicka e-post till eller kontakta Emil Bejersten, Tack på förhand! 18

19 På gång i FSDB Augusti 5-10 augusti FSDB:s familjesektion anordnar familjevecka i Leksand augusti Nordiskt Kulturförbund för dövblindfödda anordnar en individuell konstkurs på Gotland November 1 november FSDB:s styrelse har möte 7-10 november ADBN-konferens i Lund november Föräldrarådets mammaträff September 11 september FSDB:s styrelse har möte september Föräldrarådets föräldrautbildning på Almåsa kursgård november FSDB:s höstträff i Haninge December december FSDB:s styrelse har möte Oktober oktober DBU:s höstträff i Ullared 19

20 FSDB, DBU och Föräldrarådet på plats i Almedalen Den 1-8 juli medverkar FSDB, DBU och Föräldrarådet tillsammans med andra hörselorganisationer på årets Almedalsvecka. Organisationerna som samarbetar är FSDB (Förbundet Sveriges Dövblinda), DBU (Dövblind Ungdom), DHB (Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn), VIS (Vuxendöva i Sverige), SDR (Sveriges Dövas Riksförbund och SDUF (Sveriges Dövas Ungdomsförbund). Vårt gemensamma tema denna gång är Kultur på (o) lika villkor. Från Föräldrarådet deltar Marie Andersson och Therese Hermansson. Följ bloggen Följ alla organisationerna på den gemensamma bloggen: Från FSDB deltar Pontus Degsell, Linda Eriksson, Klas Nelfelt och Anne-Maj Magnström. Från DBU deltar Dennis Lindell och Malin Lindén. 20

21 Tips på aktiviteter: Kurs för personer med dövblindhet Västanviks Folkhögskola teckenspråkig miljö Kurs för personer med dövblindhet 1 5 oktober 2012 Välkommen till Västanvik och den teckenspråkiga gemenskapen! Så här i kalla tider vill vi erbjuda en varm kurs med nya kunskaper, bra boende och god mat. Kurs i IT, information och kommunikation på olika nivåer, för dig som har kombinerad syn- och hörselnedsättningar. Västanvik är ett komplement till hörselvårdens rehabiliterings- och träningskurser. Kursinnehåll Om dövblindhet och livsomställningar IT och information - hur kan du använda tekniken så att det passar dig? Kommunikation och taktilt teckenspråk - hur vill du kommunicera? Dessutom Massage - enkel avslappnande massage Avslappning - enkla övningar Zumba - många har provat, har du? Promenad - sköna promenader Färganalys - vilka färger passar du i? Choklad - vilken choklad är godast? Mat - rätter från olika länder. Egenavgift: 800 kronor Kursansvarig: MiaMaria Björkstrand Kursanmälan med namn, tolkbehov, adress, e-post och personnummer skickas senast 1 september till: Västanviks folkhögskola Winterommes Leksand Fax: E-post: 21

22 DBU-sidorna: DBU:s årsmöteshelg den april Glada deltagare på årsmötet Vi anlände med abonnerad buss till Kosta Boda Art Hotell där vi skulle spendera vår helg tillsammans. Hotellet var väldigt fint inrett med glaskonst och ljuset flödade fram då solen visade sig från sin fina sida. Årsmötet ägde rum på lördagen, med Henrik Brink som mötesordförande och Christer Nilsson som mötessekreterare gick årsmötet smidigt. Verksamhetsberättelsen med tillhörande ekonomisk redovisning för år 2011, lades till handlingarna, styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. En ny styrelse valdes för kommande mandatperiod, där Dennis Lindell fick förnyat förtroende som DBU:s ordförande. Två ledamöter Helena Christoffersson och Malin Lindén omvaldes. Styrelsen valde att informera årsmötet om planeringen av USA-resan sommaren 2013, och även om våra kommande aktiviteter under sommaren och hösten Efter årsmötet var det äntligen dags för att prova på att blåsa glas, och guidning i glasbruket Kosta. Varje deltagare fick ett glas med sig hem som ett minne. Under kvällen umgicks vi alla tillsammans. Hotellet hade en spaavdelning som flera utav oss testade. Skön bastu, bubbelpool och relax. God mat i vackert porslin eller glas serverades under hela helgen. Helgen avslutades på söndagen med vattengympa för den som ville utmana sig, annars fanns det tid för shopping och bara att få ta det lugnt och umgås med varandra. Amanda Lindberg 22

23 DBU:s styrelse DBU:s nya styrelse består av: - Dennis Lindell (ordförande) - Helena Christoffersson (vice ordförande och kassör) - Malin Lindén (sekreterare). Helena Christoffersson, Malin Lindén och Dennis Lindell Helena Christoffersson har ordet Hej bästa DBU-medlemmar! Jag heter Helena Christoffersson. Många av er känner igen mig, eftersom jag redan har suttit med i styrelsen i fyra år. Min nuvarande styrelsepost är vice ordförande och kassör. Jag ska också arbeta med skolfrågor. I början av juli kommer två representanter från DBU:s styrelse: ordförande Dennis Lindell och sekreterare Malin Lindén att delta på politikerveckan i Almedalen på Gotland. De kommer bland annat att lyssna på olika föreläsningar och politikertal, lobba politiska frågor för DBU och samarbeta med andra föreningar som till exempel SDU (Sveriges Dövas Ungdomsförbund) med flera. Om ni är nyfikna kan ni läsa mer på vår gemensamma blogg Sommarlovet kommer att gå fort och snart är det slut! Hoppas att ni har ett skönt sommarlov och får ny energi till plugget/jobbet. Bästa sommarhälsningar! Helena Christoffersson DBU vice ordförande & kassör 23

24 EDBU-möte i Finland den maj Alla ledamöterna kunde inte komma till EDBU:s styrelsemöte. Det berodde främst på ekonomiska orsaker. De ledamöter som uteblev var Sanya Tarczay (från Kroatien), Daniel Alvarez (från Spanien) och Tamas Gangl (från Ungern). En annan som fick förhinder i sista minuten var revisorn Dimitar Parapanov (från Bulgarien) som hade fått reseförbud av sin läkare. Mötet ägde rum i dagarna tre på anläggningen Onnela i Tusby som ligger utanför Helsingfors. Det är Föreningen de blindas väl som driver anläggningen som just nu håller på att renoveras. De som närvarade var förutom undertecknad ordförande Sergej Sirotkin (från Ryssland) samt Geir Jensen (från Norge). Den andre revisorn Ari Suntarla (från Finland) kom till mötet sista dagen när han hade kurerat sig från sin förkylning. Seppo Jurvanen är ordförande för den finländska dövblindorganisationen och han var med på mötet som observatör. ett preliminärt tidschema och en kostnadskalkyl. Tiden för kongress med kvinnoforum och EBU:s konferens blir den sista veckan i oktober i år. En första annonsering till alla medlemsländer inklusive Sverige gjordes i slutet av januari. En andra kommer att ske inom kort. Valberedningen har önskemål om nominering till ny styrelse i samband med EDBU:s kongress. Det är bra om FSDB har förslag att skicka. Undertecknad har redan i samband med det tidigare mötet i september i Stockholm meddelat önskan att lämna uppdraget som kassör. Vidare fick lite ändringar göras i programmet då Lex Grandia skulle ha medverkat. Styrelsen enades om att förslag på ny logotyp ska presenteras för delegaterna under kongressen. De kan även lämna andra synpunkter som den nya styrelsen får arbeta vidare med. Ledamöterna i EDBU skildes i det vackra sommarvädret med förhoppning att arrangemangen i höst kommer att kunna genomföras. Ovanstående text var en rapport till FSDB:s styrelse dagen efter jag kom hem till Sverige. Huvudämnet för mötesförhandlingarna var planering inför höstens EDBU-kongress i Sofia i Bulgarien. Dimitar Parapanov hade skickat 24

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande årsredovisning. Årsredovisning 2012 Förbundet Sveriges Dövblinda Organisationsnummer 802006-9780 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande

Läs mer

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5 Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5 DBU:s styrelse ska anordna nordisk ungdomsträff - Hälsostudie Usher syndrom typ 1 - Nytt om syn- och hörselinstruktörer - FSDB:s kongress 2013 Innehåll

Läs mer

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 April 2013 Nr 2 Ann-Louise Sundin med sin ledarhund Lina - Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Innehåll

Läs mer

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 September 2013 Nr 4 Lickan Qviberg med barnen Freija och Loke - Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

Läs mer

- Nya böcker om dövblindtolkning och ledsagning - FSDB:s höstträff 2011 - DBNSK-möte i Bålsta

- Nya böcker om dövblindtolkning och ledsagning - FSDB:s höstträff 2011 - DBNSK-möte i Bålsta Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 34 December 2011 Nr 6 Deltagarna på DBNSK-mötet - Nya böcker om dövblindtolkning och ledsagning - FSDB:s höstträff 2011 - DBNSK-möte i Bålsta Innehåll Ordförande har

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

- LSS-kampanjen i full gång - Föreställning om Helen Keller - Familjevecka i Härnösand

- LSS-kampanjen i full gång - Föreställning om Helen Keller - Familjevecka i Härnösand Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 Februari 2013 Nr 1 Linda Eriksson, Maria Larsson och Håkan Thomsson Foto: Åsa Nilsson - LSS-kampanjen i full gång - Föreställning om Helen Keller - Familjevecka i

Läs mer

- På spännande äventyr i Filippinerna - Med huden som informationskanal - Ett nytt liv med cochlea-implantat

- På spännande äventyr i Filippinerna - Med huden som informationskanal - Ett nytt liv med cochlea-implantat Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 April 2014 Nr 2 Urban Öqvist vid staty av Marilyn Monroe - På spännande äventyr i Filippinerna - Med huden som informationskanal - Ett nytt liv med cochlea-implantat

Läs mer

- Ny vardag med ledarhund. - LSS - Rätt att leva som andra. - Dövblindas dag i Härnösand

- Ny vardag med ledarhund. - LSS - Rätt att leva som andra. - Dövblindas dag i Härnösand Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 April 2010 Nr 2 Foto: Barbro Carlberg - Ny vardag med ledarhund - LSS - Rätt att leva som andra - Dövblindas dag i Härnösand Innehåll Ny vardag med ledarhund... sid

Läs mer

- Full fart framåt med vita käppen - Viktig delseger för Torsdagsaktionen - Kurser i taktilt teckenspråk

- Full fart framåt med vita käppen - Viktig delseger för Torsdagsaktionen - Kurser i taktilt teckenspråk Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 Oktober 2013 Nr 5 Teresia Lindberg - Full fart framåt med vita käppen - Viktig delseger för Torsdagsaktionen - Kurser i taktilt teckenspråk Innehåll Ordförande har

Läs mer

- Socialhaptisk kommunikation här och nu - Färgade kontaktlinser som hjälpmedel - Dags för nya aktiveringskurser

- Socialhaptisk kommunikation här och nu - Färgade kontaktlinser som hjälpmedel - Dags för nya aktiveringskurser Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 December 2013 Nr 6 Socialhaptisk kommunikation - Socialhaptisk kommunikation här och nu - Färgade kontaktlinser som hjälpmedel - Dags för nya aktiveringskurser Innehåll

Läs mer

- Sommarens familjevecka i Leksand - Kandidaterna till styrelsevalet - Hur tillgängliga är Sociala medier?

- Sommarens familjevecka i Leksand - Kandidaterna till styrelsevalet - Hur tillgängliga är Sociala medier? Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 34 Februari 2011 Nr 1 - Sommarens familjevecka i Leksand - Kandidaterna till styrelsevalet - Hur tillgängliga är Sociala medier? 2 Innehåll Kongress 2011: Styrelsevalet......

Läs mer

- Nytt projekt i Rwanda - Behöver FSDB byta namn? - En väg till arbetsmarknaden

- Nytt projekt i Rwanda - Behöver FSDB byta namn? - En väg till arbetsmarknaden Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 Oktober 2010 Nr 5 - Nytt projekt i Rwanda - Behöver FSDB byta namn? - En väg till arbetsmarknaden Innehåll Nytt projekt i Rwanda... sid 3 FSDB:s internationella arbete...

Läs mer

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 September 2014 Nr 4 Ulrika Myhr med sin hund Rocky - Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Innehåll

Läs mer

Samling kring dövblindfrågorna

Samling kring dövblindfrågorna Innehåll sid 2 Rivstart för Dövblindteamet 3-5 Vad är dövblindhet 6-7 Kvällarna är värst 8-10 Allaktivitetshuset - ny träff för dövblinda 10-11 Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor 12-13 Hur ser

Läs mer

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer

Teknik. Hur är det att vara opererad som vuxen? Tekniken som hot eller befrielse? Fler äldre får problem. Smarta telefoner revolutionerar livet

Teknik. Hur är det att vara opererad som vuxen? Tekniken som hot eller befrielse? Fler äldre får problem. Smarta telefoner revolutionerar livet Teknik nummer år i fokus 3 13 tema teknik CI Hur är det att vara opererad som vuxen? NYHETER snabba signaler APP-TEST HJÄLPMEDEL TEATER Tekniken som hot eller befrielse? Robotar kan frigöra tid för mänskligt

Läs mer

2/2014 I DETTA NUMMER: Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksårsmöte 2014. Riksteaterns Tyst Teater. Ändringar i diskrimineringslagen

2/2014 I DETTA NUMMER: Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksårsmöte 2014. Riksteaterns Tyst Teater. Ändringar i diskrimineringslagen VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Riksårsmöte 2014 Riksteaterns Tyst Teater Ändringar i diskrimineringslagen... och mycket mer 2/2014 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer

Dövblinda personer svarar om LSS och LASS

Dövblinda personer svarar om LSS och LASS Rapport från Utredningsinstitutet HANDU Dövblinda personer svarar om LSS och LASS En undersökning på uppdrag av Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor i samarbete med Föreningen Sveriges Dövblinda

Läs mer

3/2012. I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Utgiven av vuxendöva i Sverige

3/2012. I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Utgiven av vuxendöva i Sverige VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Kerstin 70 år! Den 17 september fyller förbundsstyrelsens

Läs mer

1/2014 I DETTA NUMMER: VIS Cirkelledarutbildning. Branciootorenalt syndrom. Appar som förenklar. ... och mycket mer

1/2014 I DETTA NUMMER: VIS Cirkelledarutbildning. Branciootorenalt syndrom. Appar som förenklar. ... och mycket mer VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige Psst... Sommaren 2014 firar VIS sommarvecka med TSS 20 år! Läs mer på sidan 8. I DETTA NUMMER: VIS Cirkelledarutbildning Branciootorenalt syndrom Appar som förenklar...

Läs mer

nya Barn på Forum Vision sid 12 Från Svensk syn, sid 10 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 3 2013

nya Barn på Forum Vision sid 12 Från Svensk syn, sid 10 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 3 2013 nya Nr 3 2013 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Barn på Forum Vision sid 12 Från Svensk syn, sid 10 FFS nya styrelse, sid 12. nya Ges ut i samarbete mellan Synskadades

Läs mer

LATTLAST. 12 sidor. Unik ännu mer unik med två framsidor! Felicia älskar musik. Mina vänner Fråga Juristen. Posttidning B. studiecirkel: Mitt val

LATTLAST. 12 sidor. Unik ännu mer unik med två framsidor! Felicia älskar musik. Mina vänner Fråga Juristen. Posttidning B. studiecirkel: Mitt val 12 sidor Unik ännu mer unik med två framsidor!.... FUB FÖR BARN, UNGA OCH VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING NUMMER 2 APRIL 2014 Felicia älskar musik studiecirkel: Mitt val receptet: Maräng-bakelser Mina vänner

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

ORIGINAL KAMP- VILJA. Sluta räkna minuter! Forskare vill se annorlunda bedömningar. Gör en egen kortfilm Kreativ workshop på STIL i vår.

ORIGINAL KAMP- VILJA. Sluta räkna minuter! Forskare vill se annorlunda bedömningar. Gör en egen kortfilm Kreativ workshop på STIL i vår. ORIGINAL STILs tidning om Independent Living Nr 1 2012 Mars Sluta räkna minuter! Forskare vill se annorlunda bedömningar. Gör en egen kortfilm Kreativ workshop på STIL i vår. KAMP- VILJA Protesterna mot

Läs mer

I DETTA NUMMER: Utgiven av Vuxendöva i Sverige. Hallå där kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Vuxendöv - ordet och innebörden

I DETTA NUMMER: Utgiven av Vuxendöva i Sverige. Hallå där kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Vuxendöv - ordet och innebörden VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Hallå där kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth Vuxendöv - ordet och innebörden CI-operationer nu även i Örebro och mycket mer... 4/2011 besök

Läs mer

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan.

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan. VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige VIS Riksting 2012 Den sista krönikan Länsföreningarna PORTRÄTTET Tolktjänstutredningen HALLÅ DÄR... Vägen till rättigheter... och mycket mer 4/2012 besök oss

Läs mer

Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Var tionde svensk lider av tinnitus

Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Var tionde svensk lider av tinnitus VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Var tionde svensk lider av tinnitus Teckensång i Prideparaden Ändringar i diskrimineringslagen... och mycket mer 3/2014 besök gärna vår hemsida:

Läs mer

nya Ledarhundar idag, sid 7 Moderiktiga käppar, sid 25 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 2 2013

nya Ledarhundar idag, sid 7 Moderiktiga käppar, sid 25 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 2 2013 nya Nr 2 2013 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Ledarhundar idag, sid 7 Årets FFS-are blev Ingrid Axelsson. Läs mer om årets FFS-dagar från sid 11 Moderiktiga käppar,

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Hon överlevde - mot alla odds

HJÄRNKRAFT. Hon överlevde - mot alla odds HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2012 Hon överlevde - mot alla odds Hjärnkraft har träffat Camilla Westerdahl som efter olyckan ansågs vara icke rehabiliteringsbar. Nu

Läs mer