Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5"

Transkript

1 Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5 DBU:s styrelse ska anordna nordisk ungdomsträff - Hälsostudie Usher syndrom typ 1 - Nytt om syn- och hörselinstruktörer - FSDB:s kongress 2013

2 Innehåll Ordförande har ordet......sid 3 Återbetalning för egna utlägg...sid 6 STAB:s stipendieutdelning...sid 7 Kallelse till FSDB:s kongress sid 8 Hur du som medlem kan använda FSDB:s verksamhetsplan..sid 10 Hur mår du som har Usher syndrom typ 1?...sid 12 Ny utbildning för syn- och hörselinstruktörer...sid 14 TPB byter namn...sid 15 Shia byter också namn...sid 15 Sektionerna:...sid 16 DBU-sidorna:...sid 16 - Samarbete bland unga i Norden......sid 16 - Inställd höstträff......sid 16 - Dennis Lindell har ordet......sid 17 Föräldrarådet:...sid 18 - Marie Andersson har ordet...sid 18 - CHARGE-konferens i Stockholm...sid 20 Tips på aktiviteter:...sid 23 - Datakurser...sid 23 På gång i FSDB...sid 23 Världskonferens på Filippinerna... sid 24 Kontaktuppgifter...sid 26 6 november - en dag i ditt liv... sid 28 2

3 Ordförande har ordet Kongressen 2013 Den maj 2013 kommer FSDB:s kongressdagar att hållas på hotell Scandic S:t Jörgen i Malmö. Själva kongressen blir på lördagen den 25 maj. Sista dag för att anmäla ombud är den 30 april. Läs mer om kongressen i separat annons. Pontus Degsell Hoppas att ni alla har en bra höst och här kommer information om vad som är aktuellt inom FSDB. Världskonferensen på Filippinerna I förra numret fanns preliminär information och sedan dess har det blivit en del ändringar. Observera särskilt att datumet är ändrat. Höstträffen Den november är det dags för FSDB:s höstträff på Hotell Quality Winn i Haninge och det är roligt att över 60 medlemmar har anmält sig. Det blir tre teman: Ny teknik, Socialhaptisk kommunikation och Begreppet dövblindhet. Vi kommer att dela in deltagarna i mindre grupper och alla får vara med på alla tre teman. Material om socialhaptisk kommunikation Socialhaptisk kommunikation fungerar som ett komplement till det talade eller tecknade språket i en kommunikationssituation. Man kan till exempel använda det som varning, ren information eller som kompletterande kommunikation när händerna är upptagna med något annat. Socialhaptisk kommunikation sker genom kroppskontakt på neutrala zoner på kroppen. Det 3

4 kan till exempel vara på armen, handeln, axeln eller den övre delen av ryggen. Kommunikationen är beroende av den aktuella situationen och sammanhanget. FSDB har i samarbete med Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor filmat 143 socialhaptiska signaler. Målet är att ett digitalt material på NKC:s hemsida ska bli klart före jul. Nästa år ska det också bli ytterligare en liten bok om socialhaptisk kommunikation i stil med en liten gul bok om ledsagning av personer med dövblindhet och en liten grön bok om dövblindtolkning. OG-möten Sedan många år tillbaka träffas regelbundet hörselorganisationerna på ordförandemöte. De organisationer som deltar är förutom FSDB också HRF (Hörselskadades riksförbund), SDR (Sveriges Dövas Riksförbund), DHB (Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn), VIS (Vuxendöva i Sverige) och Barnplantorna. På mötena deltar också de tre ungdomsorganisationerna DBU (Dövblind Ungdom), UH (Unga Hörselskadade) och SDUF (Sveriges Dövas Ungdomsförbund). Det senaste mötet var den 18 september och då var det FSDB:s tur att vara värd. På mötet diskuterade vi t ex den statliga tolktjänstutredningen. Vi är ju alla beroende av tolkar och en väl fungerande tolktjänst. Arbetet med tolktjänstutredningen har dock stått stilla ganska länge. På mötet var vi eniga om att eftersom det handlar om så oerhört viktiga frågor så måste de hållas vid liv (oavsett vad som händer framöver med själva tolktjänstutredningen). Vi kommer snarast möjligt att tillsätta en arbetsgrupp. Vi diskuterade också Slutbetänkandet Likvärdig utbildning riksrekryterande utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning (SOU 2012:24). Läs mer om det gemensamma remissvaret i Föräldrarådets text som Marie Andersson har skrivit. Nästa Ordförandemöte med hörselorganisationerna blir den 30 november. Samarbete genom Lika Unika FSDB är en av fem medlemsorganisationer i samarbetsorganisationen Lika Unika. I Lika Unika 4

5 verkar vi för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi är engagerade i sådana intressepolitiska frågor på riksplanet som handlar om att förbättra livssituationen för människor med funktionsnedsättningar. Den oktober deltog från FSDB, jag och styrelseledamot Kicki Nordström, på Lika Unikas konferenskryssning på Silja Galaxy. Vi hade då styrelsemöte och gemensam diskussion kring Att lyfta blicken och framtidens arbete. Torsdagsaktionen FSDB fortsätter att delta tillsammans med tio andra handikapporganisationer i Torsdagsaktionen för tillgänglighet. Varje torsdagsmorgon står vi från alla våra organisationer utanför Rosenbad och påminner ministrarna om att Sverige behöver en lagstiftning som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering. DBNSK-möte den oktober DBNSK är de nordiska dövblindorganisationernas samarbetskommitté och på mötena deltar respektive organisations ordförande och vice ordförande. Denna gång var det den danska dövblindorganisationen FDDB som var värd för mötet som hölls i Köpenhamn. Jag och vice ordförande Linda Eriksson representerade FSDB. På mötet rapporterade vi om vad som hänt i våra organisationer. Vi utbytte tips och delade erfarenheter. Vi diskuterade också kommande aktiviteter och vem som ansvarar för respektive aktivitet. Inför EDBU:s och WFDB:s styrelseval kommer DBNSK att lämna förslag på kandidater. På lördagskvällen, passade alla vi nordiska gäster på att lämna presenter och hålla tal för FDDB. Tidigare i år firade FDDB sitt 25-årsjubileum. Nästa DBNSK-möte blir i Oslo den oktober Åsbackaskolan flyttar till Örebro Specialpedagogiska skolmyndighetens generaldirektör Greger Bååth har beslutat att Åsbackaskolan ska flytta sin verksamhet från Gnesta till Örebro från och med höstterminen

6 Hemsida, Facebook och Twitter Besök gärna FSDB:s hemsida som finns på adressen och läs nyheter och annan aktuell information. Förbundet Sveriges Dövblinda finns även på Facebook och Kontakt med styrelsen Vill du kontakta styrelsen? Vår e-postadress är fsdb.org Det går också att skriva brev till Styrelsen, FSDB, Enskede. Pontus Degsell Förbundsordförande Återbetalning för egna utlägg Som vi skrev i förra numret av tidningen så anlitar FSDB från och med den 1 augusti företaget Kunskapsbyrån G & H AB för att sköta FSDB:s ekonomihantering. Rutinen för återbetalning för egna utlägg är följande: Skicka alla underlag direkt till Pontus Degsell, FSDB, Enskede. (Han håller i kontakterna med Kunskapsbyrån angående utbetalningarna.) 6

7 Sveriges enda stipendium för teckenspråks- och dövblindtolkar Pia Rönnmark Nygårds Den 31 augusti delade STAB (AB Stockholmstolkarna) för andra gången genom tiderna ut Monica Hermanssons stipendium. Stipendiet är baserat på en fond som skapades efter Monicas bortgång den 2 januari Stipendiet ska i Monicas anda uppmärksamma och uppmuntra teckenspråkstolkar som tänjer på gränserna och utmanar sig själva. Utmärkelsen denna gång tilldelades Pia Rönnmark Nygårds, som arbetar som tolk på Risbergska skolan i Örebro. I motiveringen står bland annat att: Stipendiaten bygger broar mellan döva, personer med dövblindhet, hörselskadade och hörande som resulterar i att olika grupper i vårt samhälle får möjlighet att mötas och få kunskap om varandras språk och kulturer. Med sitt engagemang och sin uppmärksamhet ser hon behoven och möter dessa på ett ödmjukt sätt. 7

8 Kallelse till FSDB:s kongress 2013 Ombud för FSDB:s regionala föreningar och sektioner kallas till kongress Kongressen som är förbundets högsta beslutande organ kommer att hållas på hotell Scandic S:t Jörgen i Malmö lördagen den 25 maj 2013, med start kl Ombud Det totala antalet ombud är 35, inklusive sektionernas ombud. Varje regional förening har i grunden två ombud och varje sektion har ett ombud. Resterande ombud ska fördelas i proportion till antalet röstberättigade medlemmar i respektive förening. Det är antalet medlemmar per den 31 december 2012 som kommer att ligga till grund för beräkningen. Förbundsstyrelsen kommer i god tid att skicka information om hur många ombud det blir per regional förening. Samtliga regionala föreningar och sektioner betalar en avgift på 500 kr per ombud. Enligt stadgarna ska ombud vara röstberättigad medlem eller medlem i en sektion. Ombuden får inte vara förtroendevalda på förbundsnivå. För ombud ska finnas ersättare. Under kongressförhandlingarna har de regionala föreningarnas ombud, förbundsstyrelse, revisorer samt ombud för FSDB:s sektioner yttrande- och förslagsrätt. Observera att det bara är de regionala föreningarnas och sektionernas ombud som har rösträtt. Motioner Från kongressen 2011 Motionsrätt har röstberättigad medlem, de regionala föreningarna 8

9 Många viktiga beslut ska fattas på kongressen samt sektionernas styrelser. Motioner till kongressen ska skriftligen vara förbundsstyrelsen tillhanda senast måndagen den 25 februari Motioner skickas till: Styrelsen FSDB Enskede. Skicka e-post till eller med vanlig post till: Emil Bejersten FSDB Enskede. Kongresshandlingarna skickas ut senast åtta veckor före kongressen. Praktisk information För att de praktiska förberedelserna ska fungera är det viktigt att alla regionala föreningar och sektioner anmäler sina utsedda ombud. Hjärtligt välkomna! Hälsningar Förbundsstyrelsen Anmälan om ombud ska skriftligen vara FSDB tillhanda senast den 30 april

10 Artikelserie, del 5: - Hur du som medlem kan använda FSDB:s verksamhetsplan Här fortsätter artikelserien där vi berättar hur du som medlem kan lära dig att använda FSDB:s verksamhetsplan. I den första artikeln i Kontakt med FSDB nummer 1 skrev vi att vi ska använda den nya verksamhetsplanen på tre sätt eller nivåer: 1. För att t.ex. påverka och informera utåt i samhället. 2. För att arbeta med att utveckla FSDB som förbund. 3. För att vara till nytta för enskilda medlemmar t.ex. vid kontakter med samhället, vänner och familj. Vi skrev också att det är den tredje nivån vi ska fokusera på här i tidningen. Men i förra numret presenterade vi ändå den första nivån samhället. I detta nummer ska vi fortsätta med den andra nivån inom FSDB. I verksamhetsplanen står att FSDB är en liten organisation. Där står också att vi ser FSDB som den viktigaste kraften för att utåt påverka samhället så att vi får det stöd vi behöver och för att inom FSDB hjälpas åt att stötta varandra. Vår gemenskap i FSDB bygger på att vi har kombinerad syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet. På samma gång påverkas FSDB som organisation av att vi medlemmar har dövblindhet. Vi kommunicerar t.ex. på många olika sätt. Några använder talat språk och behöver tekniska lösningar som t.ex. hörapparat och slinga. Några medlemmar använder teckenspråk och andra kommunicerar på andra sätt. Utan dövblindtolkning och fungerande tekniska lösningar kan vi inte mötas och arbeta tillsammans inom FSDB. Samtidigt hjälper gemenskapen i FSDB till att bryta isolering samt att stimulera självständighet och självbestämmande. I förra numret skrev vi att det är förbundsstyrelsens, de regionala föreningarnas och sektionernas uppgift att arbeta med frågor utåt i samhället. Det är också förbundsstyrelsens, de regionala föreningarnas och sektionernas uppgift att arbeta med frågor inom FSDB. Till exempel att arbeta för att utveckla vår gemensamma kraft så att 10

11 FSDB blir en bättre förenad resurs för oss själva, för andra med dövblindhet och för samhället i stort. Detta kan vi göra genom att öka våra kunskaper om dövblindhet, vad vi behöver för att bli delaktiga och genom att förbättra delaktigheten inom FSDB. Men också genom att arbeta för att vi som organisation ska få mer och bättre stöd av samhället. Några exempel: Dövblind ungdom skriver i sin folder att ingenting är omöjligt om vi bara har viljan, får rätt hjälp samt den extra tid som krävs. Dessa tre villkor, vilja, rätt hjälp och den extra tid som krävs gäller inte bara för ungdomssektionen utan för all FSDB-verksamhet. Ewa Rydmark säger i teaterpjäsen om sitt liv med dövblindhet: Jag kan, jag vill, jag törs. Genom att tro att vi alla - både barn och unga, vuxna och äldre med dövblindhet - kan och vågar så växer viljan till delaktighet. Rätt hjälp kan handla om ekonomiskt stöd för att t.ex. kunna åka till FSDB:s höstträff eller att samhället erbjuder oss dövblindtolkning när vi själva önskar det precis som det står i FSDB:s definition av dövblindtolkning. Inom FSDB handlar det också om att stå upp för sina egna behov och att ta hänsyn till andras behov så att vi alla blir delaktiga. Familjesektionen arbetar för att stötta varandra för ett bra föräldraskap och familjeliv. Det mesta i dessa familjer är som i de flesta andra familjer. Dövblindhetens påverkan på familjelivet för också med sig både positiva och negativa erfarenheter. Det är med tanke på dessa erfarenheter som gemenskapen inom FSDB är så betydelsefull. Erfarenheter av dövblindhet inom familjen har också Föräldrarådets medlemmar. Du som medlem kan hjälpa till genom att berätta vad du kan, vad du vill och vad du vågar arbeta med inom FSDB inom förbundet, inom någon av de regionala föreningarna eller inom någon av sektionerna. Du som medlem kan också hjälpa till genom att tala om vilka dina behov är för att vara delaktig och genom att ta hänsyn till andra medlemmars behov. Dessutom kan du som medlem hjälpa till genom att berätta för andra personer med dövblindhet och för samhället om dina erfarenheter och upplevelser av gemenskapen 11

12 inom FSDB. Om du som medlem har frågor eller funderingar om FSDB:s verksamhetsplan, kan du skriva till oss på eller Du kanske vill att vi ska ta upp en viss fråga här i Kontakt med FSDB eller du kanske har något eget exempel som du vill berätta? Hur mår du som har Usher syndrom typ1? Vid Audiologiskt forskningscentrum på Universitetssjukhuset i Örebro finns idag världens största forskningsdatabas med personer som har Usher syndrom. En grupp forskare som leds av bland annat Professor/Överläkare Claes Möller och Professor Berth Danermark forskar om att bättre förstå hur det är att leva med en progressiv sjukdom som Usher syndrom. I gruppen ingår också Md.Dr Kerstin Möller och doktorand Moa Wahlqvist. Tidigare har personer med Usher syndrom typ 2 och 3 svarat på två enkäter om psykisk och fysisk hälsa, sociala relationer, kontakter med vården, med mera. Nu har vi med hjälp av professionell tolk översatt enkäterna till teckenspråk Doktorand Moa Wahlqvist och vi kommer under hösten att skicka dessa till personer med Usher syndrom typ 1. Forskning om personer med Usher syndrom typ 1 och hälsa saknas i dagsläget. 12

13 Universitetssjukhuset i Örebro Resultaten från det insamlade materialet för personer med Usher syndrom typ 2 visade att personer med Usher syndrom typ 2 uttryckte mer problem med trötthet, ångest/ oro, huvudvärk och självmordstankar/självmordsförsök än personer i Sveriges befolkning. Resultaten från enkäterna kommer att sammanställas till artiklar. Resultaten kommer sedan att presenteras i olika sammanhang för att personer i landsting och kommuner ska få mer kunskap om hur personer med Usher syndrom mår och vad som påverkar deras hälsa. Vi hoppas att de personer med Usher syndrom typ 1 som får enkäterna vill delta i forskningsstudien så att vi kan lära oss mer om hur det är att leva med Usher syndrom. Deltagandet i studien är frivilligt och man kan när som helst välja att avbryta. Alla enkäter kommer att kodas och det är bara vi i forskargruppen som kommer att veta vem som svarat. Om du har frågor om kring forskningen som handlar om personer med Usher syndrom så kontakta oss gärna. /Moa Wahlqvist Audiologiskt Forskningscentrum, Örebro Universitetssjukhus Institutet för handikappvetenskap, Örebro Universitet e-post: telefon: (tal) 13

14 Ny utbildning för syn- och hörselinstruktörer Kom med synpunkter om vad den ska innehålla FSDB, HRF och SRF har tillsammans med Syn- och hörselinstruktörsföreningen och Hagabergs folkhögskola och med medel från Arvsfonden startat ett projekt för att ta fram en ny och sammanhållen utbildning för syn- och hörselinstruktörerna. För att personer med hörselnedsättning, synnedsättning och dövblindhet ska ha möjlighet till ett aktivt och självständigt liv måste stöd av bra kvalitet finnas i kommunerna. Kunskapen om vilka behov personer med hörselnedsättning, synnedsättning och kombination av dessa måste bli bättre och teknik och miljö anpassas efter gruppens behov och dagens samhälle. Vi driver ju som ni vet sedan länge frågan att det i varje kommun ska finnas syn- och hörselinstruktörer. Vi har kunnat konstatera att befintliga instruktörer i hög omfattning ger stöd till personer med en kombination av syn- och hörselnedsättning främst i de högre åldrarna dock utan att man fått utbildning och kunskap om hur det är att leva med Bertil Sköld en hörselnedsättning eller kombinationen syn- och hörselnedsättning. För kommunerna blir stödet både bättre och mer kostnadseffektivt med personal som kan bistå fler samtidigt som det också bättre gagnar användarna av tjänsten. Mot den här bakgrunden kan vi konstatera att vi behöver en ny inriktning på kommunens stöd till personer med syn- och hörselned- 14

15 sättningar. Vi är övertygade om att de tjänster som inrättas idag måste kunna stödja hela gruppen med syn- och hörselnedsättning. För att det ska bli möjligt för kommunerna att inrätta och besätta tjänster med denna inriktning krävs en ny utbildning. När vi nu ska planera och utveckla den nya utbildningen för syn- och hörselinstruktörer behöver få in synpunkter från så många som möjligt om: 1. Vad ni har för erfarenheter av syn och hörselinstruktörernas arbete idag? 2. Vad skulle ni mest behöva ha hjälp med i dag? Kort sagt alla synpunkter i denna fråga är välkomna, och kommer användas när vi tar fram den nya utbildningen. Hör av dig till mig, Bertil Sköld, som är projektledare. Det går bra på alla tänkbara media. Telefon: E-post: Brev till: Bertil Sköld FSDB Enskede Hör av er! Hälsningar Bertil 3. Vad tycker ni syn- och hörselinstruktörerna ska göra? TPB byter namn Från och med den 1 januari 2013 byter TPB (Talboks- och punktskriftsbiblioteket namn till Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Syftet med namnbytet är bland annat att öka förståelsen för myndighetens uppdrag. Shia byter också namn Shia (Svenska handikapporganisationers internationella utvecklingssamarbete) har beslutat att byta namn till: MyRight Empowers People with Disabilities. I början av november räknar Shia med att det nya namnet och den nya logotypen kan börja användas. 15

16 Sektionerna: DBU-sidorna: isk ungdomsledarträff. Helgen den 9 11 november kommer två deltagare från Finland, Norge respektive Danmark till Örebro där de ska ha helgkonferens med DBU:s styrelse och de får även möjligheten att träffa svenska ungdomar med dövblindhet som går på riksgymnasiet för döva, hörselskadade och (elever med dövblindhet?) Förra året hölls ett nordiskt sommarläger i Norge, och nästa år ska det nordiska sommarlägret hållas i Finland. DBU:s styrelse Samarbete bland unga i Norden Sen många år tillbaka har de nordiska ländernas dövblindorganisationer ett nära samarbete. Också ungdomarna som finns inom dövblindorganisationerna samarbetar. Amanda Lindberg Ungdomskonsulent Inställd höstträff DBU:s planerade höstträff i Ullared den oktober har blivit inställd på grund av ekonomiska skäl. Varje år äger någon aktivitet med nordiskt deltagande rum. I år är Sveriges tur att vara värd för nord- 16

17 Dennis Lindell har ordet Hej på er allihopa! Nu har hösten kommit med sin slöja över landet, mörkertider råder... Men det finns ljusa stunder, till exempel alla filmkvällar, levande ljus och goda middagar, umgänge med kära vänner och nära. Och DBU så klart. Som ni har märkt så kom den tråkiga nyheten att ULLARED-helgen är inställd. Det var jättetråkigt men det är inte hela världen Fler tillfällen kommer nog! Nu fokuserar vi på att ha lokala aktiviteter här i Örebro och i Stockholm (den i Stockholm kommer att anordnas tilsammans med DBA i Stockholm). Ni kära medlemmar är så välkomna att vara i Örebro under lördagen den 10 november eftersom vi ska ha lokal aktivitet då. Det ska eventuellt bli ett ZUMBA-pass!!! Kom dit och var med! Ni kan ju också passa på att träffa ledarna från de andra länderna... Hoppas att ni får en trevlig höst trots mörkertider... Men som jag skrev i början så glöm inte alla mys-stunder ni kan få med era kära vänner och kära... Glöm inte heller att kolla på hemsidan och ni som har Facebook kan även kika in på våra sidor och så klart också tidningen (Kontakt med FSDB). Kram från DBU-ordförande Dennis Lindell Onsdagen den 17 oktober var vi på Gustavsvik bad i Örebro. Det tyckte jag var kul. Vi ska dessutom ha en annan spännande lokal aktivitet lördagen den 10 november i Örebro eftersom DBU-styrelsen då har äran att anordna Nordisk ungdomsledarträff med andra länder i Norden under helgen 9-11 november. 17

18 Föräldrarådet: Marie Andersson har ordet Hösten är på antågande. Vissa dagar värmer solen fortfarande gott och jag tycker att det är skönt att börja dagen med en uppfriskande cykeltur till jobbet. Andra dagar, när regnet strilar utanför fönstret är det bara grått, kallt och blött då är det svårare komma iväg och känna samma glädje. Då handlar det mer om att bara gilla läget Nåväl, då kanske jag kan pigga upp alla mammor i föräldrarådet att det är dags för en härligt lat, skön mammahelg den november. Vi har redan skickat ut inbjudan till var och en som finns med i vårt medlemsregister så alla som vill följa med ska ha fått möjlighet att anmäla sig. Helgen kommer att vara fylld av gemenskap, god mat och avkoppling. Vi kommer att åka till Sandvik Gård, en äkta Spa-anläggning, som ligger mitt i skogen vid en vacker sjö mellan Katrineholm och Norrköping. För ytterligare info gå in på FSDB:s hemsida och klicka på länken Föräldrarådet. Föräldrautbildning på Almåsa Den september i år var ca 45 föräldrar med på vår årligen återkommande föräldrautbildning på Almåsa kursgård. Utbildningshelgen arrangeras tillsammans med SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) och Mo Gård och årets tema var Kommunikation. Vi var en härlig blandning av både nya föräldrar till små barn och veteraner som har vuxna barn som tillsammans gjorde att helgen blev (förhoppningsvis) lyckad för alla! Naturligtvis deltog även många professionella med sina kloka tankar och erfarenheter, tack för det! Det är oerhört viktigt att ha möjlighet att träffas och dryfta alla olika saker som ligger en varmt om hjärtat som förälder. Just under den helgen kan vi mötas i likheten att ha ett barn med dövblindhet och allt vad det kan innebära. Jag kände mig stärkt och bättre rustad när jag styrde kosan hemåt till vardagen igen! 18

19 Aktuellt inom skolan Inom skolområdet för våra barn och ungdomar med dövblindhet händer det en hel del just nu. Åsbackaskolan kommer att flyttas från Gnesta till Örebro från och med höstterminen Åsbackaskolan är den nationella skolan inom SPSM där döva elever eller elever som har en hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning och elever med tidig förvärvad dövblindhet har möjlighet att gå. Beslutet togs den 9 oktober utifrån att elevunderlaget på Åsbackaskolan stadigt minskat och fortsätter att minska i framtiden enligt SPSM. I Örebro kommer Åsbackaskolan att ligga nära Birgittaskolan som är SPSM:s regionala specialskola för elever som är döva eller har en hörselnedsättning och eftersom myndighetens skola Ekeskolan också ligger i Örebro så tänker SPSM att det redan finns nybyggda anpassade elevhem för barnen där. Beslutsprocessen har varit kort och beslutsunderlaget tunnt vilket föräldrar med barn på skolan reagerat starkt på. Den 1 oktober lämnade FSDB tillsammans med DBU, SDR (Sveriges Dövas Riksförbund), SDUF (Sveriges Dövas Ungdomsförbund och DHB (Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn) in ett remissvar på slutbetänkandet Likvärdig utbildning riksrekryterande utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning, SOU 2012:24. I betänkandet formuleras målgruppen till det tilltänka tvåspråkiga gymnasiet, RgT vara ungdomar med dövhet och hörselskada med behov av en teckenspråkig undervisningsmiljö, ungdomar med grav språkstörning som är beroende av teckenspråk för sin kommunikation samt elever med dövblindhet. Vi tycker det är bra att ungdomar med dövblindhet så självklart ingår i målgruppen. Men det utestänger andra ungdomar. Följande citat är hämtat från vårt svar: Övergripande synpunkter Vi riktar stark kritik mot utredningens förslag om tydliggörande av målgruppen för det tvåspråkiga riksgymnasiet (RgT) då det kommer att slå hårt mot en alltför stor grupp elever, framförallt hörselskadade elever man begränsar elevers valfrihet och nekar hörselskadade möjligheten att läsa vid riksgymnasiet som erbjuder dem en hörselanpassad studiemiljö. Teckenspråkiga döva får tillgång till en teckenspråkig undervisning medan hörselskadade inte ges samma möjlighet utan hänvisas till kommunala lösningar 19

20 där teckenspråk erbjuds som ett programgemensamt ämne. Ungdomar med dövblindhet är en liten grupp i särskilda behov av anpassning i lärmiljön såsom undervisning i små grupper, specifik dövblindkompetens hos personalen, personaltäthet och specifika tekniska lösningar. Inom målgruppen finns också en stor variation där individuella lösningar är av största vikt. En och samma elev kan använda skilda kommunikationssätt (uttrycka sig på svenskt teckenspråk eller talad svenska, läsa punktskrift eller använda taktilt teckenspråk) beroende på situation. Nu är det bara att invänta nästa steg. I omlopp finns både SOU 2011:30 Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp och så denna nya utredning. Allt gott i höstrusket! Hälsar Marie Andersson ordförande i Föräldrarådet Välkommen till en konferens i Stockholm om Charge syndrom David Browns kunskap om Charge syndrom är unik och han har föreläst på många internationella konferenser. Nu äntligen kan vi erbjuda hans kunskap i Sverige. David Brown kan på ett avslappnat och behagligt sätt förklara de utmanande beteenden som barn och ungdomar med Charge syndrom visar. Han lägger fram logiska förklaringar sammanvävda med vetenskapliga fakta på ett intressant sätt blandat med anekdoter och exempel. Tillsammans med Lisbeth Tranebjaerg, genetiker, och Jude Nicholas, neuropsykolog, kommer vi under konferensen att få nya förklaringsmodeller på den komplicerade funktionsnedsättningen Charge syndrom. Tid Konferensen hålls den mars 2013 och avslutas med ett erbjudande om privat konsultation till föräldrar den 22 mars. 20

21 Plats Karolinska sjukhuset, Leksellsalen (gamla Eugeniahemmet) i Stockholm, Sverige. Målgrupp Konferensen vänder sig till yrkesverksamma inom skola, vård och omsorg. Även föräldrar och medicinsk personal är mycket välkomna. Språk Konferensspråk är engelska. Teckenspråkstolk finns på plats. Kostnad Konferensen kostar 800 kr. I avgiften ingår lunch båda dagarna, kaffe och frukt. För konsultationsdagen tas ingen ytterligare avgift. Anmälan Anmälan görs via från och med den 7 januari Det finns 100 platser och anmälan stängs då konferensen är fullbokad. Din anmälan är bindande men inte personlig. Arrangörer Konferensen arrangeras på initiativ av Nätverk Charge i Sverige och sker i samarbete mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten, Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Regionalt kompetenscenter för sällsynta diagnoser, Habilitering & Hälsa, Karolinska sjukhuset och Förbundet Sveriges Dövblinda Välkomstkaffe med smörgås Program 20 mars Lisbeth Tranebjaerg: Nytt inom diagnos och genetik gällande Charge syndrom Sonja Friberg: Introduktion av dagarna och presentation av föreläsarna Paus för kaffe och frukt Jude Nicholas: Beteendefenotype hos Charge syndrom förståelse och förklaring 21

22 Lunch i anslutning till föreläsningssalen Charge syndrom, beteende och utveckling (med paus för kaffe och frukt) David Brown: Senaste nytt om Program 21 mars David Brown: fortsättning från föregående dag Kaffe och frukt David Brown Lunch David Brown Avslutning med frågestund ledd av Hans-Erik Frölander (prel.) Inbjudan till enskild konsultation med David Brown Fredagen den 22 mars erbjuder FSDB ett begränsat antal anhöriga, som deltagit i konferensen, att träffa David Brown för konsultation kring den egna situationen. Anhöriga har också möjlighet att bjuda med personal från barnomsorg, skola, assistansanordnare, habilitering etc. Varje konsultation beräknas ta högst 1,5h och tider för konsultation är från kl till 16.30, på Karolinska Universitetsjukhuset i Solna. Intresseanmälan med frågeställning kan ske från och med vecka 2 till och med den 24 februari 2013 tel: Välkomna med anmälan önskar FSDB, Förbundet Sveriges Dövblinda, Föräldrarådet/ Gunilla Kvist mobil:

23 Tips på aktiviteter: Datakurser Vi på Mullsjö folkhögskola hälsar Thomas Liljebro välkommen tillbaka som datalärare på våra aktiveringskurser! Vi har fyra datakurser varje år och den kursen som var vecka 42 blev full, men det finns fortfarande någon plats kvar till vecka 47. Vi är stolta över att nu även kunna erbjuda undervisning i iphone och ipad på våra datakurser. Till våren är datakurserna vecka 5 och vecka 10. Välkommen med din anmälan! Hälsningar Diana Samuelsson Ny mailadress: På gång i FSDB November 1 november FSDB:s styrelse har möte 7-10 november ADBN-konferens i Lund 9-11 november Nordisk ungdomsledarträff i Örebro november Föräldrarådets mammaträff november FSDB:s höstträff i Haninge December december FSDB:s styrelse har möte 23

FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015

FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015 Fastställd av FSDB:s kongress 2013 FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015 Inledning och bakgrund Förbundets kongress 2011 fattade beslut om en ny form av verksamhetsplan. Tidigare prioriterade vi vissa

Läs mer

Har Du eller Ditt barn både en syn- och hörselnedsättning?

Har Du eller Ditt barn både en syn- och hörselnedsättning? Har Du eller Ditt barn både en syn- och hörselnedsättning? I Stockholms län finns det många olika verksamheter som kan ge råd och stöd till dig som är mellan 0-20 år. Den här foldern är tänkt att underlätta

Läs mer

Föräldrautbildning Almåsa 1

Föräldrautbildning Almåsa 1 Föräldrautbildning Almåsa 1 Aktivitets ID: 39108 Tid: 18 september 2015, kl 13:30-19:00 Plats: Västerhaninge, Almåsa konferens Tid: 19 september 2015, kl 09:00-16:30 Plats: Västerhaninge, Almåsa konferens

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Föräldrakurs april 2018 Sånga-Säby Hotell & Konferens

Föräldrakurs april 2018 Sånga-Säby Hotell & Konferens 20-22 april 2018 Sånga-Säby Hotell & Konferens Föräldrakurs För dig som har barn, oavsett ålder, med dövhet eller hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning FÖRÄLDRA- KURS Kort information

Läs mer

T E C K E N P O S T E N N Y H E T S B L A D

T E C K E N P O S T E N N Y H E T S B L A D 1 N O V E M B E R 2 0 1 3, N R 8 T E C K E N P O S T E N N Y H E T S B L A D D A T U M P Å N Y H E T S B R E V E T L E D A R E I D E T H Ä R N U M R E T : F L Y T T P O S T E N Ö P P E T H U S P Å M O

Läs mer

Ett projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden och Nationellt Kunskapscenter

Ett projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden och Nationellt Kunskapscenter Uppstartsdagar i projektet: NGU-s Ett projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden och Nationellt Kunskapscenter Ett 30-tal personer samlades vid Marieborgs Folkhögskola två dagar under vecka 40 för

Läs mer

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling.

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling. Därför tvåspråkighet Alla barn med hörselskada ska tidigt i livet utveckla både svenska och teckenspråk så att de senare kan välja vilken typ av kommunikation de vill använda. Det är valfrihet. På riktigt.

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014 Till alla Klippans sektioner och FUB:s länsförbund och lokalföreningar Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014 Hej! Riks-Klippans styrelse bjuder in till konferens för alla ordföranden

Läs mer

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 20-21 oktober 2012

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 20-21 oktober 2012 Till alla Klippans sektioner och FUB:s länsförbund och lokalföreningar Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 20-21 oktober 2012 Hej! Rikssektionen Klippans styrelse bjuder in till konferens för alla

Läs mer

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Närvarande: Tove Wrånge, enhetschef Jenny Widmark, Kent Hedesström, Dövblindteamet Solveig

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

enspr k h tec Barn oc

enspr k h tec Barn oc Barn och teckenspråk Uppbyggnaden sker utifrån den information om språket som individen möter och kan ta till sig i kommunikation med andra. Språk och språkutveckling Denna broschyr vänder sig till föräldrar

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande årsredovisning. Årsredovisning 2012 Förbundet Sveriges Dövblinda Organisationsnummer 802006-9780 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 för Sveriges Dövas Ungdomsförbund ALLMÄNT Under verksamhetsåret 2017 ska Sverige Dövas Ungdomsförbund, i samarbete med andra intresseorganisationer, lägga ett fokus på att teckenspråkiga

Läs mer

Specialpedagogiska skolmyndighetens Nationella Skolråd, extramöte, möte 23

Specialpedagogiska skolmyndighetens Nationella Skolråd, extramöte, möte 23 Mötesanteckningar 2014-01-14 STÅ 2008/201 Specialpedagogiska skolmyndighetens Nationella Skolråd, extramöte, möte 23 Plats: Närvarande: Elite Palace Hotell, S:t Eriksgatan 115, Stockholm Anders Nordin,

Läs mer

Kontakta kansliet på kansli@uh.se om du har några frågor eller vill ha material!

Kontakta kansliet på kansli@uh.se om du har några frågor eller vill ha material! Nyhetsbrev December Gott Nytt År! Här kommer sista nyhetsbrev för året. I nyhetsbrevet skriver vi om flera spännande saker som är på gång, men en sak vill vi uppmuntra alla till och det är att gå ut och

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Rissneleden 138, 5 tr Sundbyberg. Välkommen till Ungdomsklubbskonferens 2017!

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Rissneleden 138, 5 tr Sundbyberg. Välkommen till Ungdomsklubbskonferens 2017! Sveriges Dövas Ungdomsförbund Rissneleden 138, 5 tr 174 57 Sundbyberg E-post: kansli@sduf.se Telefon (sms): 0735 287 971 Hemsida: www.sduf.se Organisationsnr: 88 32 02-1342 Bankgironr: 5759-5647 Inbjudan

Läs mer

Välkommen till AKC Årsmöte

Välkommen till AKC Årsmöte Nr 127, mars 2015 Välkommen till AKC Årsmöte Datum: söndag den 15 mars 2015 Tid: 14:00 Plats: Föreningens lokaler I och med detta meddelas följande: 1- Kallelse, dagordning, verksamhetsrapport * Du kallas

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om tolkverksamheten för döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade 2002 DHB, FSDB, HRF OCH SDR Vilken service kan landstingens tolkcentraler

Läs mer

Riksårsmötet 2016 i Malmö!

Riksårsmötet 2016 i Malmö! Riksårsmötet 2016 i Malmö! Den 10-12 juni tar vi över Malmö stad och drar igång Riksårsmötet 2016! Riksårsmötet är vårt förbunds största årliga händelse - vårt högsta beslutande organ där vi tar beslut

Läs mer

2013-09-03. En likvärdig utbildning för alla. Vi är en samarbetspartner. Alla har rätt att lära på egna villkor. tillsammans gör vi det möjligt

2013-09-03. En likvärdig utbildning för alla. Vi är en samarbetspartner. Alla har rätt att lära på egna villkor. tillsammans gör vi det möjligt En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Alla har rätt att lära på egna villkor Vi arbetar för att barn, unga och vuxna, oavsett funktionsförmåga, ska nå målen för sin utbildning.

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola Verksamhetsplan 2014 ALLMÄNT Under verksamhetsåret 2014 är det också valår i Sverige. Sverige Dövas Ungdomsförbund (SDUF) avser i samarbete med andra intresseorganisationer lägga ett fokus på att döva

Läs mer

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta Riksmöte 2009 20-22 november - Stockholm Du borde bli ombud! Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen som dig. - Du får tre dagars intensiv och

Läs mer

Kallelse till Förbundsmöte 2013

Kallelse till Förbundsmöte 2013 Till: Samtliga medlemsföreningar och SDF Skövde 2013-01-31 Kallelse till Förbundsmöte 2013 Härmed kallas medlemsföreningar och SDF till Förbundsmöte på Clarion Collection Hotel Kompaniet och Nyköpingshus

Läs mer

Helhetsperspektiv vid kombinerad syn- och hörselnedsättning. Program

Helhetsperspektiv vid kombinerad syn- och hörselnedsättning. Program Helhetsperspektiv vid kombinerad syn- och hörselnedsättning Program Innehåll Kursen innehåller sex olika teman, som alla hör ihop med varandra och skapar ett helhetsperspektiv. Under dagarna berör föreläsarna

Läs mer

Infoblad. nr 4 november 2015

Infoblad. nr 4 november 2015 Infoblad nr 4 november 2015 Ordförande har ordet Nu är det så dags igen för mörka kvällar och när vi vaknar är det frost på marken. Vi plockar fram våra lyktor och stakar och tänder levande ljus. Det ger

Läs mer

Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU2016:46)

Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU2016:46) Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-09-28 Handläggare Sara Lidegran Telefon: 08 50833741 Till Utbildningsnämnden 2016-10-20 Samordning, ansvar och kommunikation

Läs mer

- Spännande projekt med taktila foton - Sju vinnare i PTS innovationstävling - Vad händer när Nuet försvinner?

- Spännande projekt med taktila foton - Sju vinnare i PTS innovationstävling - Vad händer när Nuet försvinner? Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Juli 2012 Nr 3 Rolf Eriksson undersöker en skulptur (Margareta Krook) för att kunna fotografera den. Foto: Truls Nord - Spännande projekt med taktila foton - Sju

Läs mer

Fest i AKC. AKC kallar sina medlemmar till ett extra medlemsmöte. Nr 115, november 2013. Kära medlemmar i Assyrien Kulturcenter,

Fest i AKC. AKC kallar sina medlemmar till ett extra medlemsmöte. Nr 115, november 2013. Kära medlemmar i Assyrien Kulturcenter, Nr 115, november 2013 AKC kallar sina medlemmar till ett extra medlemsmöte Kära medlemmar i Assyrien Kulturcenter, Ni har tidigare fått information om att AKC:s hyresavtal har sagts upp av vår hyresvärd

Läs mer

Läs om. Astma- och Allergiföreningen i Stockholm. Nr 2 2013 maj. Följ med föreningen till Junibacken 1 juni Föräldraträffar Lägerhelg Ny styrelse vald

Läs om. Astma- och Allergiföreningen i Stockholm. Nr 2 2013 maj. Följ med föreningen till Junibacken 1 juni Föräldraträffar Lägerhelg Ny styrelse vald Astma- och Allergiföreningen i Stockholm Nr 2 2013 maj Läs om Följ med föreningen till Junibacken 1 juni Föräldraträffar Lägerhelg Ny styrelse vald Niklas Olin, föreningens nye ordförande, intervjuas av

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2013!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2013! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2013! Datum: 20-21 april 2013 Plats: Hotell Statt i Hässleholm Ändrat namn på regionala konferensen! Snart är det åter dags för lokalföreningar,

Läs mer

God tolksed, yrkesetiska regler för tolkar, Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/godtolk04.pdf

God tolksed, yrkesetiska regler för tolkar, Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/godtolk04.pdf TIPS Här får du tips på litteratur, hemsidor, rapporter, CD och videofilmer som du kan använda dig av i kursen. Det finns även förslag på diskussionsfrågor och olika övningar. Dessutom hittar du här information

Läs mer

din guide till vår nya organisation nya livs 1

din guide till vår nya organisation nya livs 1 din guide till vår nya organisation nya livs 1 2 nya livs Nu blir det mer Livs! l i vs s k a p a r e n helt ny organisation! Det beslutade förbundets kongress som genomfördes i Umeå i början av juni. Den

Läs mer

oktober 2016 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige nyheter och trender

oktober 2016 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige nyheter och trender oktober 2016 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige nyheter och trender Loka Brunn 28-29 november 2016 Hej! Välkommen till årets Diabetesdagar i Mellansverige!

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg

Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg Protokoll från Dövteamets brukarråd 101104, Göteborg Närvarande: Lisa Hoflin Bodebeck, Linnea Cliffordson, Tove Wrånge, Paula Larsson, Roland Califf och Maria Hjellström 1. Genomgång av förra protokollet

Läs mer

Välkomna! & Tack för att vi fick komma hit!

Välkomna! & Tack för att vi fick komma hit! Välkomna! & Tack för att vi fick komma hit! Pelle Skoglund, utvecklingsledare Jan Danielsson & Maude Wildow, rådgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten & fristående skolhuvudmän NU RESER VI! 2010-09-27

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Styrelsens och arbetsgruppernas uppdrag Styrelsen och arbetsgrupperna är sammansatta av föräldrar som har barn med olika funktionshinder. Vi bor på olika platser i upptagningsområdet, vilket gör att vi

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Motioner från Stockholms Dövas Förening till Sveriges Dövas Riksförbund

Motioner från Stockholms Dövas Förening till Sveriges Dövas Riksförbund Motion 1: Döva med kognitiv funktionsnedsättning och deras rättigheter Idag upplever föreningen att fler och fler döva med kognitiva funktionsnedsättningar bortglöms i många sammanhang, speciellt deras

Läs mer

Kursprogram Våren 2015

Kursprogram Våren 2015 Kursprogram Våren 2015 VUXENSKOLAN BORÅS OBS! Ny adress Druveforsvägen 8 504 33 Borås växel 0771-50 20 20 Välkommen till Vuxenskolan Sjuhärad Studieförbundet Vuxenskolan verkar för att personer med intellektuella

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

När tilliten brister. Vänliga hälsningar. Christina Kiernan

När tilliten brister. Vänliga hälsningar. Christina Kiernan Nyhetsbrev augusti 2013 När tilliten brister De ungdomar som kommer i kontakt med sociala insatsgrupper har olika bakgrund, men en sak gemensamt: de har tappat tron på samhället och har svårt att se möjligheten

Läs mer

assisco HälsoCamp 5-6 mars 2016 Följ med oss upp till Ånnaboda för en helg fylld med mental och fysisk träning.!

assisco HälsoCamp 5-6 mars 2016 Följ med oss upp till Ånnaboda för en helg fylld med mental och fysisk träning.! assisco HälsoCamp 5-6 mars 2016 Följ med oss upp till Ånnaboda för en helg fylld med mental och fysisk träning. Vi välkomnar människor som vill göra ett avstamp mot ett friskare och liv oavsett om det

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Välkommen till SFF-kongress 2012 i Borås

Välkommen till SFF-kongress 2012 i Borås Välkommen till SFF-kongress 2012 i Borås Som framgått av annons i SFF-Filatelisten och vårt nyhetsbrev är det förbundskongress i Borås 21 och 22 april 2012 plus att den föregås av en filatelidag. Det är

Läs mer

Har ni CODA i er verksamhet?

Har ni CODA i er verksamhet? Har ni CODA i er verksamhet? CODA = Children Of Deaf Adults CODA-barn som bokstaverar C-O-D-A på teckenspråk. Bildarkiv: Project Coda orebro.se Har ni CODA i er verksamhet? CODA är en förkortning av det

Läs mer

Konferens om Down syndrom - Dr Brian Skotko till Sverige

Konferens om Down syndrom - Dr Brian Skotko till Sverige Konferens om Down syndrom - till Sverige Varmt välkommen att ta del av inspirerande och uppdaterad information om Down syndrom 15-17 oktober 2013. I samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och Habilitering

Läs mer

Infoblad nr 3 september 2012

Infoblad nr 3 september 2012 Infoblad nr 3 september 2012 Ordförande har ordet Hoppas att ni alla haft en skön och avkopplande sommarledighet. Höstmörkret faller så sakta och dagarna blir kortare. Men hösten kan också innebära soliga

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

Remissvar på Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissvar på Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) 2014-03- 21 Ert diarienummer: 2013/6517/GV Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Vårt diarienummer: 0049/2014 Ansvarig handläggare: Jenny Ek, jenny.ek@sdr.org Remissvar på Svenska för invandrare valfrihet,

Läs mer

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN NR. 1 årgång 2015 L 21 Planerade tidpunkter för infobladet, 2015: Nr 1 Jan/Feb/Mar Nr 2 Apr/Maj/Jun Nr 3 Jul/Aug/Sep Nr 4 Okt/Nov/Dec utgivning feb/mars utgivning

Läs mer

Innehåll i kurserna Förutom teckenspråk så informerar vi om tolkanvändning och om teckenspråksanvändarna = dövrealia och dövkultur.

Innehåll i kurserna Förutom teckenspråk så informerar vi om tolkanvändning och om teckenspråksanvändarna = dövrealia och dövkultur. Tuff våren 2014 Allmänt om TUFF i Önnestad Innehåll i kurserna Förutom teckenspråk så informerar vi om tolkanvändning och om teckenspråksanvändarna = dövrealia och dövkultur. Kostnad Undervisning, barnomsorg

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska

Sammanfattning på lättläst svenska Sammanfattning på lättläst svenska Utredning om specialskolan Svenska staten har specialskolor för barn med dövhet eller hörselnedsättning. Men ny teknik gör att allt fler barn med grav hörselnedsättning

Läs mer

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 September 2013 Nr 4 Lickan Qviberg med barnen Freija och Loke - Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

Läs mer

Motioner från Stockholms Dövas Förening till Sveriges Dövas Riksförbunds Kongress

Motioner från Stockholms Dövas Förening till Sveriges Dövas Riksförbunds Kongress Motioner från Stockholms Dövas Förening till Sveriges Dövas Riksförbunds Kongress Det finns på teckenspråk också, länken: https://vimeo.com/album/4227945 Kod: SDF2017 Motion 1: Döva med kognitiv funktionsnedsättning

Läs mer

Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem

Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Att börja på gymnasiet kan kännas både spännande och kanske lite skrämmande. Så är det för de flesta. Vad vill jag läsa? Och

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

ALL 2015/1256. Skolverket. Ola Hendar Greger Bååth

ALL 2015/1256. Skolverket. Ola Hendar Greger Bååth 2015-10-05 ALL 2015/1256 Ola Hendar 010-473 53 81 Greger Bååth 010-473 60 35 Skolverket Svar på remiss gällande Skolverkets förslag till förändringar i läroplanen om förskoleklass och fritidshem. Regeringsuppdrag

Läs mer

Yttrande om slutbetänkandet av Litteraturutredningen "Läsandets kultur" (SOU 2012:65)

Yttrande om slutbetänkandet av Litteraturutredningen Läsandets kultur (SOU 2012:65) 2013-02-25 Ert diarienummer: Ku20 121 1 478/KO Vårt diarienummer: 54/2013 Till: Kul turdepartementet >DR -=-- SVERIGES OOVAS RIKSFÖRBUND Yttrande om slutbetänkandet av Litteraturutredningen "Läsandets

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt.

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt. FSDB Stockholms och Gotlands Län Årsmötesprotokoll 2016 Dag: lördag den 19 mars 2016 Tid: 13.00-17.00 Plats: Gotlandsgatan 44 Närvarande: 23 röstberättigade medlemmar 1 Årsmötets öppnande FSDB Stockholms

Läs mer

TUFF HÖSTEN 2014 ÖNNESTAD FOLKHÖGSKOLA

TUFF HÖSTEN 2014 ÖNNESTAD FOLKHÖGSKOLA TUFF HÖSTEN 2014 ÖNNESTAD FOLKHÖGSKOLA Allmänt om TUFF i Önnestad Innehåll i kurserna Förutom teckenspråk så informerar vi om tolkanvändning och om teckenspråksanvändarna= dövrealia och dövkultur. Kostnad

Läs mer

FUB SÖDRA SÖRMLAND Nr 4, 2015 För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

FUB SÖDRA SÖRMLAND Nr 4, 2015 För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning FUB SÖDRA SÖRMLAND Nr 4, 2015 För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Ordföranden har ordet: Hej FUB:are! Som jag nämnt tidigare har olikheter i kommunernas LSS verksamheter uppstått över tid.

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET VINTER 2011 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det gamla året är snart slut och det nya hälsar vi välkommet. Jag tackar er alla för det gångna året och för allt ni har gjort för föreningen. Jag hoppas mycket på ert

Läs mer

T E C K E N P O S T E N N Y H E T S B L A D

T E C K E N P O S T E N N Y H E T S B L A D 1 F E B R U A R I 2 0 1 4, N R 2 T E C K E N P O S T E N N Y H E T S B L A D 2014-03- 03 I D E T H Ä R N U M R E T : R Å D G I V N I N G A V S K A T T E - V E R K E T 1 D A T U M I D E- K L A R A T I O

Läs mer

Våga se, våga fråga och våga agera!

Våga se, våga fråga och våga agera! Våga se, våga fråga och våga agera! Utbildningsdag om barn som lever med våld i nära relationer den 12 december 2012 i Malmö För er som arbetar i Malmö, Burlöv, Trelleborg, Svedala och Vellinge inom framförallt

Läs mer

Remissvar på allmänna råd med kommentarer till arbetet med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd

Remissvar på allmänna råd med kommentarer till arbetet med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd 2012-12-13 Ert diarienummer: 62-2012:160 Skolverket 106 20 Stockholm Vårt diarienummer: 1379/2012 Ansvarig handläggare: Jenny Ek, jenny.ek@sdr.org Remissvar på allmänna råd med kommentarer till arbetet

Läs mer

TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade

TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade Tolkcentralen erbjuder olika typer av tolkservice. Här är en sammanfattning av den tolkservice som erbjuds. - Teckenspråkstolkning Teckenspråkstolkning innebär

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2009 TALARE Kommunlex Katarina Lindblad Socialstyrelsen Helena Forssell Kristinehamn kommun

Läs mer

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada.

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. brev Alla Klippan-sektioner får här ett nyhetsbrev. Hoppas jag! Kanske får du detta brev, fast det egentligen någon annan borde

Läs mer

Välkommen på besök på Riksgymnasiet!

Välkommen på besök på Riksgymnasiet! Välkommen på besök på Riksgymnasiet! Har du en språkstörning och ska börja gymnasiet läsåret 2016/2017? Den 24-26 november är du välkommen på praktikbesök på Riksgymnasiet i Örebro. Praktikbesöket innebär

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

HÄR KOMMER FLERTALET AV GRENARNA ATT GENOMFÖRAS!

HÄR KOMMER FLERTALET AV GRENARNA ATT GENOMFÖRAS! - 1 - (5) ÅRGÅNG 28 NR 4/2012 ÅRGÅNG 20 NR 1/2004 VAD SKER INOM FÖRBUNDET? FÖRBUNDSNYHETER ges ut av SSIF:s VU vid 3-4 tillfällen under året och syftet är att spegla den verksamhet som finns inom förbundet!

Läs mer

AUDITIV M LJO och LARANDE

AUDITIV M LJO och LARANDE inbjudan AUDITIV M LJO och KLIRR! GNISSEL KNARR boink! PRAT LARANDE BULLER bla bla BLA SKRIK VÄLKOMMEN TILL AUDITIV M LJO och LARANDE Audiologisk dag, 31 oktober 2011 En god auditiv miljö mår vi alla bra

Läs mer

Kompetensrådsträff 2011-03-17

Kompetensrådsträff 2011-03-17 Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Kompetensrådsträff 2011-03-17 Inledning Det nationella kompetensrådet träffades för tredje gången dagen efter den nationella konferensen om Möjligheter,

Läs mer

NYHETSBREV REGION MÄLARDALEN

NYHETSBREV REGION MÄLARDALEN NYHETSBREV REGION MÄLARDALEN Nr 9 November 2015 HEJ! Vintern närmar sig och vi har fått en liten försmak på kylan. Detta nyhetsbrev innehåller mycket matnyttig information och jag vill framförallt tacka

Läs mer

Medlemsundersökning resultatet

Medlemsundersökning resultatet Medlemsundersökning resultatet Detta är en sammanställning där delar av frågor och svar plockats ut för att ge en så allsidig bild av enkäten och dess resultat som möjligt. Är någon intresserad av en helt

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

Innehållet i detta nummer:

Innehållet i detta nummer: s FACKlan Kommunal Stockholms Län Sektion Skärholmen MEDLEMSTIDNING Nr 2 juni 2015 Postadress: Telefon- och besökstid: KOMMUNAL Sektion Skärholmen Måndag 08.30 16.00 Box 503 Tisdag 08.30 16.00 127 26 Skärholmen

Läs mer

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg!

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Du som själv har antikroppar eller om ditt barn har det är hjärtligt välkommen till denna träff/kurs. Detta är ett unikt tillfälle

Läs mer

Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade. När kan jag få arvode för ett uppdrag?

Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade. När kan jag få arvode för ett uppdrag? Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade (Lathunden utgår från dokumentet Ersättning till förtroendevalda, årsmötet 2013) När kan jag få arvode för ett uppdrag? Som medlem i UH har

Läs mer

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Reumatikerföreningen Vår/Sommar 2014 KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Årsmöte för verksamhetsåret 2013 onsdagen den 19 februari kl 18:30 i Lidbeckska huset Årsmötesförhandlingar

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Hösten 2010 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-kurs om autism 2. På Spåret fördjupad BAS-kurs 3. Föräldraträningsprogram

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Remissvar på slutbetänkandet (SOU 2012:24) Likvärdig utbildning riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning

Remissvar på slutbetänkandet (SOU 2012:24) Likvärdig utbildning riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning 2012-09-28 Remissvar på slutbetänkandet (SOU 2012:24) Likvärdig utbildning riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning Institutet för språk och folkminnen, via avdelningen

Läs mer

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014 LIKA men OLIKA LIKA Svenska förbundet för Specialpedagogik ARRANGÖR: SÖDRA SVERIGES FÖRENING FÖR SPECIALPEDAGOGIK Torsdag 13 november

Läs mer

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride april - maj - juni - juli Medlemsblad apr-juli 2007 IDAHO 17 maj Temakvällar Vårmässan Biokvällar Sundsvall Pride Din förening Föreningslokal Besöksadress PinX Nybrogatan 29 Sundsvall Postadress Box 601

Läs mer

Nordiskt Forum 20 22 november 2009

Nordiskt Forum 20 22 november 2009 INBJUDAN TILL NORDISKT FORUM 2009 Nordiskt Forum är en mötesplats mellan forskare, odlare och intresserade som söker kunskap om och vill vidareutveckla den biodynamiska odlingen i Norden. Arrangör är och

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer