Friends nätrapport 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Friends nätrapport 2015"

Transkript

1 Friends nätrapport 2015 I samarbete med:

2 OM INNEHÅLL RAPPORTEN Innehåll 3 OM RAPPORTEN & FRIENDS 18 LIVET PÅ & UTANFÖR NÄTET HÄNGER IHOP 4 INLEDNING 20 STRATEGIER FÖR ATT HANTERA KRÄNKNINGAR & MOBBNING 5 RESULTATEN I KORTHET 22 VUXNAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT & AGERANDE 6 ANVÄNDNING AV MOBIL, DATOR & SURFPLATTA 24 FRIENDS REKOMMENDATIONER 8 KRÄNKNINGAR & MOBBNING VIA MOBIL, DATOR ELLER SURFPLATTA 26 JURIDIK PÅ NÄTET 10 VAR SKER KRÄNKNINGARNA & I VILKEN FORM? 27 AVSLUTNING 14 KRÄNKNINGAR & MOBBNING I SPELVÄRLDEN 28 PROJEKTET SCHYSST PÅ NÄTET 16 SEXUELLA TRAKASSERIER 29 ORDLISTA PRODUKTION Johanna Olofsson & Olle Cox GRAFISK FORM Oskar Eklind ANSVARIG UTGIVARE Lars Arrhenius OMSLAG SolStock, istock TRYCK PrintR, Stockholm KONTAKT Olle Cox, facebook.com/stiftelsenfriends 2

3 OM RAPPORTEN Om rapporten Friends nätrapport publiceras nu för tredje året i rad. Syftet med rapporten är att fånga upp barns och ungas röster om kränkningar och mobbning via mobil, dator och surfplatta. Rapporten är baserad på en undersökning där 1041 barn och unga i åldern 10 till 16 år i Sverige deltagit. Undersökningen är genomförd av TNS SIFO på uppdrag av Friends, Symantec och HP. Nya frågor För att fördjupa kunskapen om barns upplevelser och erfarenheter så har nya frågor tillkommit i årets undersökning. Ungas utsatthet när det kommer till sexuella trakasserier har tidigare lyfts i Friendsrapporten 2014, och för att fördjupa kunskapen inom det området inkluderas frågor om sexuella trakasserier via mobil, dator och surfplatta. I årets undersökning lyfts även begreppet mobbning in för att tillsammans med kränkningar bidra till en mer omfattande problembild. Läs mer om begreppsdefinitioner i vår ordlista på sidan 29. Ett antal frågeställningar i undersökningen är oförändrade från föregående år och för datainsamlingen har liknande utformning av enkät, urval och fältperiod använts. Resultaten kan därmed ge en indikation för utvecklingen, men för att säkerställa utveckling över tid krävs återkommande undersökningar under en längre tid. Barn & unga i rapporten Datainsamlingen har genomförts via webbaserade enkäter under perioden oktober Respondenterna som deltog i undersökningen är barn till medlemmar i TNS SIFOs webpanel. Medlemmar till panelen rekryteras riksrepresentativt via telefon och postala utskick. En inbjudan till undersökningen skickades ut slumpmässigt via till medlemmar i panelen med barn i åldern år. Föräldrarna svarade på barnets kön och ålder samt gav ett godkännande till att barnet deltog i enkäten. Respondenterna har sedan själva eller tillsammans med föräldern svarat på alla övriga frågor. För att respondenten ska kunna välja att inte svara på frågor som de kan uppleva som känsliga, finns alternativen vill ej svara eller vet ej. Totalt deltog 1041 barn och unga: 402 i åldern år och 639 i åldern år. Fördelningen mellan tjejer och killar var 51 procent tjejer och 49 procent killar. De medverkande respondenterna är anonyma. Resultaten är analyserade utifrån åldersgrupper (10-12 år respektive år) och kön. Citaten i rapporten är ett urval av respondenternas fritextsvar. Friends uppdrag är att stoppa mobbning och diskriminering. Vi arbetar långsiktigt genom utbildning, rådgivning och opinionsbildning för att öka kunskap och engagemang hos vuxna och barn. Varje dag är vi ute i skolor, förskolor och idrottsföreningar runt om i landet. Vi tror på ett helhetsperspektiv där alla är involverade, från lärare till skolpersonal, föräldrar och barn. Med Friends nätrapport vill vi för tredje året i rad fånga upp barns och ungas röster om kränkningar på nätet. Rapporten har möjliggjorts tack vare stöd från våra sponsorer Symantec och HP, därför vill vi rikta ett stort tack till dem. Genom rapporten hoppas vi skapa det engagemang vi vet krävs för att skapa förändring. Vårt arbete och vår vision sträcker sig längre än till skolkorridorer och omklädningsrum. Vi vill ha ett samhälle där unga växer upp i trygghet och jämlikhet även på nätet. Lars Arrhenius, Generalsekreterare, Friends

4 OM INLEDNING RAPPORTEN Inledning Jag startade min blogg, Marwalicious, för fyra år sedan. Jag skriver om allt möjligt, delar med mig av mina åsikter, tankar, min vardag och berättar om nästan allt som sker i mitt liv till mina läsare. Det kan vara allt från att jag har fått ett krossat hjärta, till att jag lägger upp en bild på mig själv, eller så berättar jag hur lycklig jag är och om mina intervjuer med olika tidningar. Vi måste stå upp för varandra Under dessa fyra år har jag fått stå ut med så mycket hat och hot att jag ibland stängt in mig i lägenheten för att jag har varit så rädd för att vistas ute, gå till skolan eller till mina träningar. För två år sedan startades en Facebookgrupp om mig, Alla vi som vill att Marwa Karim dör. För några månader sedan fick jag en grovt rasistisk kommentar på min blogg som avslutades med att jag skulle göra världen en tjänst om jag tog livet av mig. Orden och meningarna som folk inte kanske tror kommer skära i hjärtat på mig, gör det på riktigt. Jag har sökt hjälp från olika håll och kanter men det läggs ner för att det finns värre problem att ta hand om. Vuxna blundar hela tiden för nätmobbning. Det verkar inte vara så allvarligt i deras ögon och det är fruktansvärt. För hur långt ska det egentligen gå tills vuxna människor börjar öppna sina ögon och agera? Föräldrar måste börja hålla koll på sina barn och prata med dem om hur man ska bete sig mot andra. Polisen har en skyldighet att ta anmälningar på allvar. Lärare och rektorer måste se till så att dom hänger med när det gäller sociala medier och hålla ögonen öppna så att eleverna känner sig trygga. Alla har rätt att få göra sin röst hörd. Jag vill dela med mig av mitt liv och inspirera mina läsare. Om jag älskar att blogga, så ska jag få blogga hur länge och Barn och unga kan mer om sin verklighet än vi vuxna och har också egna erfarenheter av mobbning på nätet. Därför har vi låtit Marwa Karim från Friends Ungdomsråd skriva inledningen till Friends nätrapport Foto: Philippe Rendu mycket jag vill och inte stänga ner den på grund av att människor hotar mig. Då har jag ju förlorat på en gång och då är det nättrollen som har vunnit. Om vi ser någon som blir hotad eller får hatiska kommentarer på nätet, så ska vi alla stå upp för vår medmänniska och agera. Jag vill inte att mina barn ska växa upp i ett samhälle där människor bara går iväg och inte bryr sig om andras själar. Så låt oss hålla ihop, stå upp för varandra och sprida mer kärlek istället! Marwa Karim FRIENDS BARN- & UNGDOMSRÅD 4

5 RESULTATEN I KORTHET Resultaten i korthet 1/3 av barn och unga har blivit kränkta via mobil, dator eller surfplatta minst någon gång under det senaste året. Spel är den vanligaste platsen för kränkningar för killar KiK och andra sociala medier är den vanligaste platsen för kränkningar för tjejer 35% 8% av tjejerna och 4% av killarna har blivit mobbade via mobil, dator eller surfplatta under det senaste året. Det motsvarar 1-2 personer i varje klass. uppger att någon eller några av de som har nätkränkt dem även utsatt dem utanför nätet. Var tredje tycker inte att vuxna i skolan är bra på att prata om vad som är viktigt att tänka på när man umgås med andra på nätet, eller berätta vad man kan göra om man blivit kränkt. De flesta som blir utsatta vänder sig till en vuxen hemma vilket de också upplever hjälper bäst. Varannan ung tycker att vuxna hemma är bra på att vara intresserade av deras liv på nätet. Endast var tredje tycker att vuxna hemma är bra på att berätta vad man kan göra om man blivit kränkt på nätet. 7% av tjejerna har blivit utsatta för sexuella trakasserier via mobil, dator eller surfplatta under det senaste året. FRIENDS NÄTRAPPORT

6 OM ANVÄNDNING RAPPORTEN AV MOBIL, DATOR & SURFPLATTA Användning av mobil, dator & surfplatta Antal timmar som unga i genomsnitt använder mobil, dator och surfplatta är oförändrat jämfört med förra året 1. Varannan ung använder mobil, dator och surfplatta i genomsnitt 3-6 timmar per dag. Något färre svarar att användningen är mellan 1-3 timmar per dag och 15 procent svarar att de använder mobil, dator eller surfplatta mer än 6 timmar per dag. Vad unga gör den största delen av sin uppkopplade tid har däremot förändrats något sedan förra året. Bland tjejer har användningen av sociala medier gått ner och i år anger fler att de främst ägnar sin tid åt underhållningsbaserat innehåll som exempelvis spel, film och musik. Förflyttningen från sociala medier innebär inte nödvändigtvis att unga tjejer är mindre sociala idag. Möjligheten att kommunicera med andra finns även inbyggt i många underhållsbaserade plattformar, exempelvis genom kommentarsfält på Youtube eller genom att prata eller chatta i spel. Bland killarna är intresset för underhållningsbaserat innehåll fortsatt starkt och fortsätter att vara det som de ägnar största delen av sin uppkopplade tid åt. Hos de svarande i den yngre åldersgruppen, år, är användandet mer fokuserat på underhållningsbaserat innehåll, vilket också ökat något sedan förra året. Bland de äldre, år, är användandet något mer jämnt fördelat mellan underhållnings- och kommunikationsbaserat innehåll och har inte förändrats nämnvärt från förra året. Få unga uppger att de ägnar största delen av sin uppkopplade tid till informationsbaserat innehåll, exempelvis att söka information, göra skolarbeten eller läsa om saker som intresserar dem. Hur många timmar i snitt per dag använder du mobil, dator eller surfplatta? Räkna med all tid du använder mobil, dator eller surfplatta, både i skolan och privat/hemma 1-3 timmar 0% 15% 76% 3-6 timmar Mer än 6 timmar Jag använder aldrig mobil, dator eller surfplatta 37% 48% 6 1 Friends nätrapport, 2014

7 10% 6% 3% 1% ANVÄNDNING AV MOBIL, DATOR & SURFPLATTA Vad gör du den största delen av tiden när du använder mobil, dator eller surfplatta? 76% Tjej (n=534) 45% 42% Kille (n=505) 17% Jag ägnar mig åt spel, film, musik eller annan underhållning Jag umgås eller pratar med andra i sociala medier som t.ex Facebook, Instagram eller KiK Jag söker information, gör skolarbeten och läser om saker som intresserar mig Annat 2014: 37% 73% 49% 17% 10% 6% 2% 1% 74% 49% 39% år (n=457) år (n=583) 19% 5% 11% 2% 1% Jag ägnar mig åt spel, film, musik eller annan underhållning Jag umgås eller pratar med andra i sociala medier som t.ex Facebook, Instagram eller KiK Jag söker information, gör skolarbeten och läser om saker som intresserar mig Annat 2014: 67% 45% 24% 41% 8% 13% 1% 2% FRIENDS NÄTRAPPORT

8 OM KRÄNKNINGAR RAPPORTEN & MOBBNING VIA MOBIL, DATOR ELLER SURFPLATTA Kränkningar & mobbning via mobil, dator eller surfplatta De flesta barn och unga förknippar sin uppkopplade tid med positiva upplevelser. Men på nätet, precis som på många andra platser där människor umgås, förkommer det också utanförskap, kränkningar och mobbning. Hur vanligt är kränkningar och mobbning? I undersökningen svarar var tredje ung att de blivit kränkta på nätet minst någon gång under det senaste året, vilket är i linje med förra årets resultat. Precis som föregående år är det fler tjejer än killar som uppger att de har blivit utsatta, 36 procent av tjejerna och 27 procent av killarna. I undersökningen definieras en kränkning som en handling som gör att den som blir utsatt känner sig ledsen, sårad eller mindre värd. Det kan exempelvis vara att någon skrivit sårande eller elaka meddelanden eller kommentarer, att någon har loggat in på en profil eller använt mobil, dator eller surfplatta mot den utsatta personens vilja eller att personen har känt sig ensam, utanför eller inte fått vara med. Vad som är en kränkning eller inte avgörs alltid av den som är utsatt. Tjejer är i större utsträckning än killar utsatta för mobbning på nätet. Resultaten visar att 8 procent av tjejerna och 4 procent av killarna har blivit mobbade via mobil, dator eller surfplatta under det senaste året. I genomsnitt motsvarar det 1 till 2 personer i varje klass. Mobbning definieras i undersökningen som när någon har blivit utsatt för kränkningar av en eller flera andra personer vid flera olika tillfällen. Den som är utsatt för mobbning kan uppleva sig i underläge och ha svårt att försvara sig. Vid mobbning via mobil, dator eller surfplatta så kan det både vara flera olika kränkningar eller att en kränkande kommentar/bild/film delats eller spridits till många. Hur vanligt kränkningar och mobbning är skiljer sig mellan olika undersökningar. Det kan bero på att olika metoder använts och att frågorna är ställda på olika sätt. I liknande undersökningar gjorda i Sverige ligger andelen som är utsatta för mobbning på nätet mellan 1 procent och 11 procent Berne (2014) har i sin doktorsavhandling vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs Universitet jämfört förekomsten av mobbning på nätet i olika svenska studier gjorda mellan 2011 och 2014.

9 KRÄNKNINGAR & MOBBNING VIA MOBIL, DATOR ELLER SURFPLATTA Har du blivit kränkt av någon via mobil, dator eller surfplatta det senaste året? Med kränkt menar vi att någon sagt eller gjort något som fått dig att känna dig ledsen, sårad eller mindre värd. Det kan exempelvis vara att någon skrivit sårande eller elaka meddelanden eller kommentarer, att någon har loggat in på din profil eller använt din mobil, dator eller surfplatta mot din vilja eller att du har känt dig ensam, utanför eller inte fått vara med. 64% 73% Tjej (n=535) Kille (n=506) 30% 24% 5% 2% 1% 1% Nej, aldrig Ja, någon gång Ja, flera gånger Ja, ofta 2014: 63% 72% 29% 25% 7% 2% 1% 1% SAMTLIGA: Nej: 66% Ja: 33% Har du blivit mobbad via mobil, dator eller surfplatta det senaste året? Mobbning är när du har blivit utsatt för kränkningar av en eller flera andra personer vid flera olika tillfällen. Det kan vara både flera olika kränkningar eller att en kränkande kommentar/bild/film delats eller spridits till många. Det kan kännas som att du är i underläge eller att du har svårt att försvara dig. 8% 4% Tjej (n=43) Kille (n=20) FRIENDS NÄTRAPPORT

10 OM VAR RAPPORTEN SKER KRÄNKNINGARNA & I VILKEN FORM? Var sker kränkningarna & i vilken form? De flesta kränkningar bland unga sker i sociala medier eller spel. Förra året var Facebook den digitala plattform där flest tjejer och killar blivit kränkta, men i år är det andra platser som dominerar. Bland tjejer är det vanligaste att bli utsatt via KiK, följt av Instagram. Spel är den vanligaste platsen för killar att bli kränkta på. I undersökningen är dessa sammanslagna i ett svarsalternativ, men bland de som har uppgett i vilket spel de blivit kränkta så nämns i hög utsträckning bland annat Minecraft, League of Legends, Counter Strike och World of Warcraft. De sociala medier där flest killar blir kränkta är via Kik eller på Facebook. Vid jämförelse mellan åldersgrupperna år och år så är det fler i den äldre åldersgruppen som blir kränkta på Facebook och Ask.fm, vilket delvis kan bero på att de har åldersrekommendationer från 13 år och uppåt. Bland de yngre är det något vanligare att bli utsatt i spel. att vara den vanligaste formen av kränkning. Av de utsatta svarade 6 av 10 tjejer och 5 av 10 killar att de varit med om det. Men det är inte bara verbala kränkningar som förekommer på nätet. Psykiska kränkningar, exempelvis utfrysning, är den näst vanligaste formen av kränkning. Det kan exempelvis handla om att inte få vara med i en grupp på KiK eller att bli utröstad ur en spelgrupp i World of Warcraft. Noterbart är att det i undersökningen är betydligt fler killar än tjejer, 16 procent respektive 4 procent, som valt alternativet jag vill inte berätta vad som hänt. I undersökningen finns återkommande indikationer på att killar i mindre utsträckning berättar för andra om kränkningar de varit med om. Vilken form av kränkningar som unga utsätts för har inte förändrats nämnvärt från föregående år och elaka meddelanden eller kommentarer fortsätter Vanligaste platsen för kränkningar TJEJER 1 KiK 2 Instagram 3 Ask.fm Vanligaste platsen för kränkningar KILLAR 1 Spel 2 KiK 3 Facebook 10

11 VAR SKER KRÄNKNINGARNA & I VILKEN FORM? Min mamma gick bort i cancer och då fick jag sms att det var rätt åt mig. En kille i skolan som spelar hockey sa att jag var en dum neger på Instagram, jag svara att jag kom från Indien och åker skridskor bättre än honom (åker konståkning i samma hall). Alla i kompisgänget lade upp bilder på ett i förväg överenskommet sätt, men jag blev inte tillfrågad. Det kändes som om jag inte fick vara med. En av mina vänner skrev anonymt hat till mig på Ask.fm. En annan vän skrev ut saker om mig som inte stämde, som att jag var falsk, på Instagram. FRITEXTSVAR FRIENDS NÄTRAPPORT

12 VAR SKER KRÄNKNINGARNA & I VILKEN FORM? Var har du blivit kränkt och/eller mobbad? Svaren är i % Tjej (n=187) Kille (n=137) Bland annat Skype, Moviestar planet 5 7 Kik Spel Instagram Facebook Ask.fm Sms Snapchat Blogg eller forum Youtube Secret Twitter Kommer inte ihåg Någon annanstans Vill inte berätta Bas: Om svar Ja på frågan Har du blivit kränkt av någon via mobil, dator eller surfplatta det senaste året? Flervalsalternativ. Om du vill får du gärna svara på vad du blev utsatt för när du kände dig kränkt och/eller mobbad. 61% 50% Tjej (n=187) Kille (n=137) 30% 21% 21% 14% 10% 13% 7% 8% 4% 16% 4% 6% Jag har fått sårande eller elaka meddelanden eller kommentarer Jag har känt mig ensam, utanför eller inte fått vara med Någon har spridit elaka och/eller osanna rykten om mig Någon har loggat in på min profil eller använt min dator, mobil eller surfplatta mot min vilja Någon har lagt upp eller spridit vidare en bild eller film på mig mot min vilja Jag vill inte berätta vad som hänt Något annat Bas: Om svar Ja på frågan Har du blivit kränkt av någon via mobil, dator eller surfplatta det senaste året? Flervalsalternativ. 12

13 ook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps VAR SKER KRÄNKNINGARNA & I VILKEN FORM? KiK är en app där man kan chatta med sina vänner. Det fungerar ungefär som vanliga meddelanden, men istället för att ha ditt telefonnummer som avsändare så har du ett användarnamn. På Facebook kan du skicka vänförfrågningar till andra och på så sätt bygga upp ett eget nätverk. Du kan sedan dela med dig av text, bilder, filmer och annat till andra i ditt nätverk och även följa vad de delar med sig av. Du kan interagera med andra genom att gilla eller kommentera vad andra lägger upp eller skriva meddelanden. På Instagram bygger du upp ett nätverk på liknande sätt som Facebook. Via Instagram kan du sedan dela med dig av egna bilder eller se andras. En viktig funktion är möjligheten att gilla andras bilder. Via Ask.fm kan man ställa frågor till andra användare. Frågorna kan handla om vad som helst. Antingen kan man ställa frågorna anonymt eller med sitt användarnamn som avsändare. Andra användare kan gå in och läsa både frågorna och svaren. Via Snapchat kan man skicka tidsinställda bilder och korta filmklipp, s.k. snaps, till sina vänner. Man kan rita på bilderna och lägga till texter. Mottagaren klickar på bilden eller filmen och har en kort stund på sig att se den innan den försvinner. Det går även att spara snaps om man vill. På Twitter skriver man korta meddelanden, s.k. tweets, på max 140 tecken. Du kan välja att följa vänner och intressanta personer (allt från kändisar till politiker) och diskutera aktuella ämnen. På Youtube kan man både titta på andras videoklipp och dela med sig av sina egna. På Youtube finns det en sökfunktion som gör det enkelt att hitta filmer som intresserar dig. Via appen Secret kan användare delta i nätverk där man anonymt kan dela information om andra i nätverket. FRIENDS NÄTRAPPORT

14 OM KRÄNKNINGAR RAPPORTEN & MOBBNING I SPELVÄRLDEN Kränkningar & mobbning i spelvärlden Dataspelsvärlden har vuxit enormt de senaste åren och gått från att vara en subkultur till att bli populärkultur. I en undersökning om ungas medievanor från slutet av 2013 svarar 87 procent av barn i åldern 9-12 år, 62 procent av unga år och 58 procent av unga år att de spelar dator- eller TV-spel 3. E-sport, där spelare tävlar mot varandra i olika dataspel, lockar tusentals unga spelintresserade. Vår undersökning visar att spel är den plats där flest killar blir kränkta. Av de killar som blivit kränkta via mobil, dator eller surfplatta svarar var tredje, det vill säga totalt 8 procent, att de blivit utsatta i spel. I fritextsvaren beskriver unga att de får kränkande kommentarer och blir utröstade eller utfrysta om de inte är tillräckligt duktiga. Vår erfarenhet är att det inom e-sport, precis som inom många andra sporter, finns ett stort fokus på prestation och där spelare riskerar att röstas ut och uteslutas. Intresset för underhållningsbaserat innehåll ökar bland tjejer, men inom e-sport är majoriteten av spelarna fortfarande killar. De tjejer som deltar berättar att det kan vara en hård jargong och flera spelintresserade tjejer berättar att de väljer användarnamn som inte avslöjar att de är tjejer för att undvika negativ uppmärksamhet Statens Medieråd, 2013

15 KRÄNKNINGAR & MOBBNING I SPELVÄRLDEN 30% Av de killarna som blivit utsatta för mobbning och/eller kränkningar har 30% utsatts för kränkningar i spel. Man blir kallad dålig, bög, idiot om man gör något dåligt Man säger att någon/jag är dålig, är en nybörjare och borde begå självmord FRITEXTSVAR FRIENDS NÄTRAPPORT

16 OM SEXUELLA RAPPORTEN TRAKASSERIER Sexuella trakasserier Det senaste året har 7 procent av tjejerna och 1 procent av killarna i åldern år blivit utsatta för sexuella trakasserier via mobil, dator eller surfplatta. I undersökningen definieras sexuella trakasserier som ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Exempel på sexuella trakasserier kan vara att någon skickar meddelanden, skriver kommentarer eller sprider rykten som handlar om sex eller kroppen och som känns obehagliga för personen som blir utsatt. I begreppet sexuella trakasserier ryms både fysiska, psykiska och verbala kränkningar. När det rör sig om sexuella trakasserier via mobil, dator och surfplatta handlar det främst om psykiska och verbala kränkningar. Andelen som blivit utsatta för sexuella trakasserier via mobil, dator och surfplatta är något lägre än när vi ställt samma fråga i skolan. Där svarar 11 procent av eleverna på mellanstadiet och 15 procent av eleverna på högstadiet att de blivit utsatta 4. Där är frågan dock inte begränsad till mobil, dator och surfplatta utan innefattar sexuella trakasserier som skett både på och utanför nätet. I några av fritextsvaren från denna undersökning beskrivs ovälkomna sexuella anspelningar i form av exempelvis meddelanden, kommentarer eller anonyma frågor som vanliga inslag i vardagen. I Friendsrapporten 2014 berättar unga som blivit utsatta att de förminskar händelser och säger att det inte var så stor grej, trots att de samtidigt mår dåligt av det som hänt. Deltagarna i Friends Ungdomsråd tror att få tänker på att de blivit utsatta för sexuella trakasserier när det skett på nätet. Har du blivit utsatt för sexuella trakasserier via mobil, dator eller surfplatta under det senaste året? Till exempel genom att någon skickat meddelanden, skrivit kommentarer eller spridit rykten om dig som känns obehagliga och har med sex eller din kropp att göra? 7% Tjej (n=37) Kille (n=5) 1% Ja Ja 16 4 Friendsrapporten, 2014

17 SEXUELLA TRAKASSERIER Någon på MSP* skrev läskiga saker till mig. Typ skicka nakenbilder, vill du ha sex. Exempel på ord som jag blir kallad för, hora fittnylle vandringspokal luder slyna äckel kuksugare. Frågade om jag va oskuld. Killar som skickar bilder på sin snopp och vill att jag ska skicka bild på brösten. *MovieStarPlanet FRITEXTSVAR FRIENDS NÄTRAPPORT

18 OM LIVET RAPPORTEN PÅ & UTANFÖR NÄTET HÄNGER IHOP Livet på & utanför nätet hänger ihop Kränkningar via mobil, dator och surfplatta förknippas ofta med anonymitet, men i förra årets undersökning svarade en klar majoritet av de utsatta, 8 av 10, att de visste vem som hade kränkt dem. De flesta svarade att de hade blivit utsatta av någon i samma klass eller samma skola 5. I årets undersökning ville vi ta reda på hur många som har blivit utsatta av samma person eller personer både på och utanför nätet. Av de som har blivit kränkta, mobbade eller utsatta för sexuella trakasserier så svarade 4 av 10 i den yngre åldersgruppen, och 3 av 10 bland de äldre, att någon eller några av de som utsatt dem via mobil, dator eller surfplatta också utsatt dem utanför nätet. Vid jämförelse mellan tjejer och killar som blivit kränkta via mobil, dator eller surfplatta så är det fler tjejer som blivit kränkta av samma personer även utanför nätet, 4 av 10 jämfört med 3 av 10 bland killarna. För den som blir kränkt, mobbad eller trakasserad både på och utanför nätet kan det kännas som att det inte finns någon frizon. Exempelvis när elaka kommentarer från klasskompisar både förekommer i klassrummet under skoldagen och fortsätter på nätet under kvällar och helger. 35% av de som blivit utsatta säger att de har blivit utsatta av samma person på och utanför nätet. 35% 18 5 Friends nätrapport, 2014

19 LIVET PÅ & UTANFÖR NÄTET HÄNGER IHOP Har någon av de som utsatt dig för kränkningar via mobil, dator eller surfplatta också utsatt dig utanför nätet? Det kan exempelvis vara att någon sagt något elakt eller sårande ansikte mot ansikte, pratat illa om dig, inte låtit dig vara med eller att någon knuffat dig, slagit dig eller på annat sätt gjort dig illa. 49% 46% 31% 39% år (n=219) år (n=123) 15% 12% 5% 3% Nej Ja Tveksam, vet ej Vill inte svara Samtliga: Nej 47%, Ja 35%, vet ej 14%, Vill inte svara 4% Bas: Om svar ja på någon av frågorna Har du blivit kränkt av någon via mobil, dator eller surfplatta det senaste året?, Har du blivit mobbad via mobil, dator eller surfplatta det senaste året? Har du blivit utsatt för sexuella trakasserier via mobil, dator eller surfplatta under det senaste året? FRIENDS NÄTRAPPORT

20 OM STRATEGIER RAPPORTEN FÖR ATT HANTERA KRÄNKNINGAR & MOBBNING Strategier för att hantera kränkningar & mobbning Att prata med en vuxen hemma är det som flest unga svarar att de har gjort när de blivit kränkta eller mobbade på nätet. Resultaten visar dock på vissa skillnader mellan hur tjejer och killar agerar. Tjejer pratar i större utsträckning med en vuxen eller en kompis om de blir utsatta. Killar gör i betydligt högre utsträckning ingenting och uppger även i något högre utsträckning att de skrivit något elakt eller sårande tillbaka. Tidigare i undersökningen kunde vi också se att det är fler killar som inte vill berätta vad de har varit med om, se sida 9. Detta förstärker bilden av att killar i mindre utsträckning än tjejer berättar för andra om de blivit utsatta för kränkningar eller mobbning. Knappt 1 av 10 bland de som blivit utsatta har pratat med en vuxen i skolan. Vi har i tidigare undersökningar sett att unga i mindre utsträckning vänder sig till en vuxen i skolan om de blivit utsatta på nätet än om kränkningen skett utanför nätet. En möjlig förklaring kan vara att skolpersonal och elever inte känner till skolans ansvar eller elevernas rättigheter när det gäller kränkningar på nätet. Endast 1 procent av de unga som deltog i undersökningen uppgav att de gjort en polisanmälan. Att prata med en vuxen hemma eller att prata med en vuxen i skolan var de alternativ som unga tyckte hade hjälpt dem mest. Vår erfarenhet är att vuxnas stöd är oerhört betydelsefullt för den som är utsatt. Det är viktigt att unga inte känner att de måste hantera kränkningar och mobbning själv, utan att de har någon vuxen i sin närhet som de har förtroende för och som de kan vända sig till för hjälp och stöd. Vad hjälpte mest? 1 Att prata med en vuxen hemma 2 Att prata med en vuxen i skolan 3 Att säga ifrån när jag träffat personen 20

21 STRATEGIER FÖR ATT HANTERA KRÄNKNINGAR & MOBBNING Vid det tillfället eller de tillfällen när du har blivit kränkt och/eller mobbad via mobil, dator eller surfplatta, vad har du då gjort? 56% 41% 38% 34% 33% Tjej (n=187) Kille (n=137) Pratat med en vuxen hemma Sagt ifrån genom att skriva till pers. som utsatt mig 15% Pratat med en kompis Anmält till sidan, tagit bort/blockerat pers. Sagt ifrån när jag träffat pers. som utsatt mig 24% 19% 17% 11% 11% 10% 7% 8% Skrivit något elakt tillbaka Pratat med en vuxen i skolan 0% 1% Polisanmält 9% Ingenting 21% 2% 3% Något annat Hjälpte det? Pratat med en vuxen hemma 55% 39% 4% 2% Pratat med en vuxen i skolan 32% 54% 14% Ja, det hjälpte mycket Sagt ifrån när jag träffat personen 32% 52% 11% 5% Ja. det hjälpte delvis Anmält till sidan, tagit bort eller blockerat personen 34% 48% 10% 8% Pratat med en kompis 33% 46% 13% 8% Sagt ifrån genom att skriva till personen 30% 46% 20% Skrivit något elakt eller sårande tillbaka 6% 28% 54% 12% 4% Nej, det hjälpte inte Tveksam, vet ej/vill inte svara Bas: Om svar ja på någon av frågorna Har du blivit kränkt av någon via mobil, dator eller surfplatta det senaste året?, Har du blivit mobbad via mobil, dator eller surfplatta det senaste året? Flervalsalternativ. FRIENDS NÄTRAPPORT

22 OM VUXNAS RAPPORTEN FÖRHÅLLNINGSSÄTT & AGERANDE Vuxnas förhållningssätt & agerande Resultaten visar att 57 procent av barn och unga tycker att vuxna hemma är bra på att informera om vad som är viktigt att tänka på när man pratar och umgås med andra på nätet. Något färre tycker att vuxna hemma är bra på att vara intresserade av vad de gör på nätet. Exempelvis genom att vara nyfikna och fråga vad de gör eller vilka de umgås med. Endast var tredje tycker att vuxna hemma är bra på att berätta vad man kan göra om man blivit kränkt på nätet och bara var femte tycker att vuxna hemma är bra på att prova de saker som barn och unga oftast gör på nätet. Exempelvis att prova de sociala medier de använder, spela de spel de spelar eller att läsa de bloggar som intresserar dem. När det gäller vuxna i skolan så upplever barn och unga att de är bättre på att informera om vad man ska tänka på än att vara nyfikna, intresserade och själva prova det som eleverna gör på nätet. Var tredje ung tycker inte att vuxna i skolan är bra på något av de alternativ som föreslogs. Vuxna hemma och i skolan har en viktig roll i att guida och stötta barn och unga i deras liv både på och utanför nätet. Det är vuxnas ansvar att skapa utrymme för samtal om både de positiva och negativa aspekterna av att vara på nätet och att i samråd med unga planera, genomföra och utvärdera insatser för att skapa trygghet. Det är viktigt att prata om vad som är bra att tänka på i sociala sammanhang på nätet och att berätta för unga vad de kan göra om de blir utsatta, ser någon annan bli utsatt eller själv är den som utsätter. Men för att bli en vuxen som unga har förtroende för och vänder sig till, så är det viktigt att också vara nyfiken, engagerad och visa intresse. Exempelvis genom att låta nätet vara en del av det vardagliga samtalet hemma och i skolan och på så sätt skapa utrymme för unga att själva berätta om sina upplevelser på nätet. Om vi som vuxna dessutom själva provar de saker som unga gör, så kan vi få mer kunskap och en större förståelse för de aktiviteter och intressen som många unga har på nätet. 22

#nätrapport. I samarbete med: En undersökning om barn och ungas erfarenhet av kränkningar via mobil, dator och surfplatta

#nätrapport. I samarbete med: En undersökning om barn och ungas erfarenhet av kränkningar via mobil, dator och surfplatta #nätrapport 2014 I samarbete med: En undersökning om barn och ungas erfarenhet av kränkningar via mobil, dator och surfplatta Innehåll 3 Inledning 14 Hantering av kränkningar och erfarenheter av att kränka

Läs mer

Friends nätrapport 2013

Friends nätrapport 2013 Friends nätrapport 2013 Om ungas liv på nätet och hur vuxna kan agera för ett schysstare nätklimat I samarbete med: Innehåll Barns och ungas röster i centrum 3 Undersökningen i korthet 3 Om rapporten 4

Läs mer

En liten bok om #NÄTKÄRLEK

En liten bok om #NÄTKÄRLEK En liten bok om #NÄTKÄRLEK Vi behöver mer nätkärlek! Kommentarer som smärtar. En bild som sprids. En grupp du inte får vara med i. Eller meddelanden fyllda med hat och hot. Kränkningar på nätet tar många

Läs mer

Personal. Eva Hemkunskap. Masse Musik. Patricia Idrott. Gustavo Engelska. Filip Träslöjd. Martina Specialpedagog

Personal. Eva Hemkunskap. Masse Musik. Patricia Idrott. Gustavo Engelska. Filip Träslöjd. Martina Specialpedagog Föräl Personal Patricia Idrott Masse Musik Eva Hemkunskap Martina Specialpedagog Gustavo Engelska Filip Träslöjd Informationsflöde Veckobrev via mail Storktreorna.se Edwise.se Hänt i veckan Vad som komma

Läs mer

Ungdomar och sociala medier!

Ungdomar och sociala medier! Ungdomar och sociala medier! 1 Jag har blivit retad för mig kroppsform. Folk skriver anonymt till mig att jag är ful och jag är inte värdig. Har blivit mobbad från dagis till 4-5 och då kom det på nätet

Läs mer

Friendsrapporten 2014

Friendsrapporten 2014 Friendsrapporten 2014 INNEHÅLL Innehåll OM RAPPORTEN 3 12 & FRIENDS TRYGGHET I SKOLAN 4 RESULTATEN I KORTHET 14 SKOLANS OTRYGGA PLATSER 5 INLEDNING 16 LÄRARNAS KUNSKAP OM MOBBNING 6 KRÄNKNINGAR I SKOLAN

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Solbackens förskola (I enlighet med 6 kap. 8 i skollagen och 3 kap. 16 i diskrimineringslagen) Mål Alla barn på förskolan Solbacken skall känna

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

Elevernas likabehandlingsplan

Elevernas likabehandlingsplan Elevernas likabehandlingsplan Beringskolan augusti - 2011 Du och jag och alla barn har rätt att leva i trygghet. ALLA HAR RÄTT ATT VARA MED! Alla är lika viktiga oavsett ålder! Alla behövs! Vad kan du

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Skolans likabehandlingsplan regleras utifrån två lagar: Diskrimineringslagen och Skollagen kap 14. Likabehandlingsplanen beskriver skolans arbete för att

Läs mer

Ett filter i huvet. är bättre än ett i datorn! Hur pratar jag med unga om sexuell utsatthet på internet?

Ett filter i huvet. är bättre än ett i datorn! Hur pratar jag med unga om sexuell utsatthet på internet? Ett filter i huvet är bättre än ett i datorn! Hur pratar jag med unga om sexuell utsatthet på internet? Hur ser ungas nätvardag ut? Internet är en naturlig del av ungas vardag. Användarna blir yngre och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Ett samarbete mot utanförskap och mobbning

Ett samarbete mot utanförskap och mobbning Lärarhandledning Ett samarbete mot utanförskap och mobbning Gilla: Hata Horan har kommit till genom ett samarbete mellan Johanna Nilsson, Pocketförlaget och Friends. Vi vill att du som läser ska bli berörd,

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Stenhagenskolan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Stenhagenskolan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Stenhagenskolan Vi har olika intressen, behov, erfarenheter och möjligheter Vi vill att just du: Ska komma till skolan och känna dig glad. Ska lära

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan

Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan Alla människor har lika värde och var och en ska respekteras för den hon är. I våra förskolor ska alla

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 2015-08-14 Förvaltningen för Livslångt lärande TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 Förskolan vilar på demokratins grund.

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Torslunda Naturförskola Läsåret 2015-2016 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Strands förskolor 2014-2015 Innehållsförteckning Till dig som vuxen 3 Syfte med planen mot kränkande behandling 3 Definition på kränkande behandling enligt skollagen 3 Strands

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 1 Innehållsförteckning Lag 3 Ansvarsfördelning 3 Skolans mål 4 Definitioner 4 Åtgärder 5 Förebyggande

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Likabehandlingsplan. för Björna förskola 2012/2013

Likabehandlingsplan. för Björna förskola 2012/2013 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Björna förskola 2012/2013 Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Förskoleverksamhet, Ekorren barn 1-3 år & Räven

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

STADSÖNS FÖRSKOLA. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet

STADSÖNS FÖRSKOLA. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet STADSÖNS FÖRSKOLA Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2013 KONTAKTUPPGIFTER Stadsöns förskola Persvägen 11 954 31 Gammelstad www.lulea.se/stadsonsforskola

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Vad innebär dessa begrepp? DISKRIMINERING TRAKASSERIER KRÄNKNINGAR MOBBNING

Vad innebär dessa begrepp? DISKRIMINERING TRAKASSERIER KRÄNKNINGAR MOBBNING LIKABEHANDLING Vad innebär dessa begrepp? DISKRIMINERING TRAKASSERIER KRÄNKNINGAR MOBBNING Diskrimineringsgrunderna 1. Kön 2. Könsöverskridande identitet eller uttryck 3. Etnisk tillhörighet 4. Religion

Läs mer

CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne

CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne Avhandling för avläggande av filosofie doktorsexamen i psykologi, som med vederbörligt tillstånd

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26 Likabehandlingsplan Mosjö skola Skolförvaltning sydost Diarienummer 227-06-004 reviderad 2008-08-26 Rektor Marine Rosenberg Inledning I både skollagen och läroplanen, Lpo 94, betonas betydelsen av att

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling för Nils Månssons Friskola Innehåll Denna plan baseras på... Begrepp och definitioner Vision / Policy Främjande arbete Kartläggning och Nulägesanalys

Läs mer

Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015

Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015 2014-09-12 Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015 Innehållsförteckning Definitioner och begrepp Varför en likabehandlingsplan? Vad är diskriminering? Direkt diskriminering Indirekt diskriminering

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Sexuella trakasserier makt, våld och normalisering

Sexuella trakasserier makt, våld och normalisering Sexuella trakasserier makt, våld och normalisering Carolina Engström Jacob Flärdh Asepgren Om Friends Grundades 1997 av Sara Damber - eldsjälen med egen erfarenhet av mobbning. Icke-vinstdrivande organisation

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN SFI 2012-12-28 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning SFI skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering och annan

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle 1. VISION Hjoggböle är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och känner sig trygga. Där personal och barn känner arbetsglädje

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN Skolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar genom att arbetet på Fäladsgården genomsyras av att: elever och personal bemöter varandra med

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Kinnarpsskolan 2015-09- 16 Kunskap för framtiden Livsstil Engagemang Kompetens Skolans trygghetsgrupp - Tommy Forsberg, rektor - Göran Fagerblom, kurator

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA 2011-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning sid 1 Inledning och regelverk sid 2-3 Vad står begreppen för? sid 4-5 Diskriminering Trakasserier och kränkande

Läs mer

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson AVmedia dagen 20151027 Ses offline Milla Skoglund Stina Nilsson Varför "ses offline"? AVmedia utbildning Många kränkningar på nätet, Trygghets gruppen Lektion 1 Kontrakt Kontrakt Kontrakt SES OFFLINE?

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Skogsgläntans förskola. Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling

Skogsgläntans förskola. Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling Skogsgläntans förskola Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2015 Innehållsförteckning VISION, POLICY OCH ANSVAR... 3 DET ÅTGÄRDANDE

Läs mer

2013-02-23. Gammalt vin i en ny flaska. Nätmobbing. Nätmobbning -Vad gör barn och ungdomar på internet? Nätmobbing Typer

2013-02-23. Gammalt vin i en ny flaska. Nätmobbing. Nätmobbning -Vad gör barn och ungdomar på internet? Nätmobbing Typer Nätmobbing Nätmobbning -Vad gör barn och ungdomar på internet? Leg. Psykolog & Doktorand Sofia Berne Definition: En person är nätmobbad när han eller hon, flera gånger blir utsatt för elaka handlingar

Läs mer

ARBETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH FÖR LIKABEHANDLING

ARBETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH FÖR LIKABEHANDLING ARBETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH FÖR LIKABEHANDLING Vision På vår förskola ska alla barn bli sedda och respekterade. Inget barn ska bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för annan kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin Sidan 1 av 5 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin INLEDNING Bestämmelser i 1 skollagen och 2 diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde 2011/2012 Arbetsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Syftet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för KunDa

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för KunDa Plan mot diskriminering och kränkande behandling för KunDa Vision Alla bidrar till en öppen och positiv arbetsmiljö. Respekten för varje människa är ett självklart ställningstagande. En arbetsmiljö fri

Läs mer

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef Vår vision: På vår förskola

Läs mer

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier.

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. 1 Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. Denna handlingsplan ska verka som styrdokument för träffpunkterna

Läs mer

Starrbäckens vision Vi vill utveckla barns förståelse för att alla människor är lika mycket värda oavsett dom olikheter som finns.

Starrbäckens vision Vi vill utveckla barns förståelse för att alla människor är lika mycket värda oavsett dom olikheter som finns. Starrbäckens vision Vi vill utveckla barns förståelse för att alla människor är lika mycket värda oavsett dom olikheter som finns. Inledning Den 1:a April 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering,

Läs mer

Läget på nätet? Sandra Beijer. Daniel Paris. Kim Cesarion. Nellie Berntsson. Behrang Safari. Sakib Zabbar. Misslisibell. Vera Nord.

Läget på nätet? Sandra Beijer. Daniel Paris. Kim Cesarion. Nellie Berntsson. Behrang Safari. Sakib Zabbar. Misslisibell. Vera Nord. Läget på nätet? Kim Cesarion Daniel Paris Sandra Beijer Behrang Safari Nellie Berntsson Dennis Dewide Widehammar Misslisibell Sakib Zabbar Vera Nord Linnea Henriksson Oscar Zia Happy Jankell På omslaget:

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Beda Hallbergs gymnasium. Läsåret: 2014/2015

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Beda Hallbergs gymnasium. Läsåret: 2014/2015 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Beda Hallbergs gymnasium. Läsåret: 2014/2015 Mål och vision På Beda Hallbergs gymnasium får man vara sig själv. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Förskoleavdelningen 150330 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÖRSKOLOR 2015 FÖRSKOLAN HUMLAN

Förskoleavdelningen 150330 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÖRSKOLOR 2015 FÖRSKOLAN HUMLAN Förskoleavdelningen 150330 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÖRSKOLOR 2015 FÖRSKOLAN HUMLAN Bakgrund Denna plan utgår från Lagen om förbud mot diskriminering och

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Prästkragens förskola 2015-2016. Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med förskolan Prästkragens pedagoger

Plan mot kränkande behandling Prästkragens förskola 2015-2016. Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med förskolan Prästkragens pedagoger Plan mot kränkande behandling Prästkragens förskola 2015-2016 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med förskolan Prästkragens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Öckerö förskola 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2-3 Definition av kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9 Klöxhultsskolan Telefon; expeditionen 0476-553 40 www.almhult.se HT11-HT12 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Klöxhultsskolan åk F 9 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Kviingeskolan. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling. Mot diskriminering Främjande av likabehandling. För verksamheterna

Kviingeskolan. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling. Mot diskriminering Främjande av likabehandling. För verksamheterna Kviingeskolan Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Mot diskriminering Främjande av likabehandling För verksamheterna Grundskola F-6 Fritidshem Upprättad 2011-09-13 Reviderad 2014-10-14 1

Läs mer

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Tallholma förskola 2010 Den årliga planen syftar till att främja barnens lika rättigheter oavsett

Läs mer