Hela denna bilaga är en annons från Svenska Läkaresällskapet. Läkaresällskapet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hela denna bilaga är en annons från Svenska Läkaresällskapet. Läkaresällskapet"

Transkript

1 Svenska Läkaresällskapet Kunskap och kompetens är nyckeln till en effektiv och välfungerande vård. Bristen på rent vatten och sanitet är det största hotet mot vår globala hälsa, menar Jan Eliasson, en av huvud talarna på jubileumssymposiet Global Health i anslutning till den medicinska riksstämman i Göte borg. Sid 4 T. Busch-Christensen det svåraste uppdraget Allt fler sjukdomar kan botas, bromsas och lindras. Samtidigt kostar nya läkemedel och avancerad vård alltmer. Läkare ställs inför svåra prioriteringar och grannlaga etiska beslut. Erich Stering Hårdare krav Skådespelerskan Lo Kauppi efterlyser tuffare krav på behandlingshem så att fler psykiskt sjuka ungdomar kan få kunnig vård. 16 Vid livets slut Dödssjuka patienter bör få ökat självbestämmande om att avsluta medicinering, anser Läkaresällskapets etik - delegation. 10 Ny livschans Pernilla Dynér slipper cellgifter och transplantation. Mer skonsamma biologiska läkemedel håller hennes leukemi i schack. 12 Marcus Marcetic Kvinnors hälsa För många kvinnor dör under graviditet och förlossning varje år, säger Thoraya Ahmed Obaid, sekreterare generali UNFPA. 6 Distribueras med Dagens Nyheter Frågor om innehållet besvaras av SLS vd Mats Bauer,

2 2 INNEHÅLL istockphoto GLOBAL HÄLSA 4 Gränsöverskridande samarbete kan förbättra hälsan globalt, menar Jan Eliasson, tidigare utrikesminister. 6 Thoraya Ahmed Obaid, chef för FN:s befolknings organ UNFPA, efterlyser krafttag för att uppnå millenniemålen. 9 Läskunnighet är nyckeln till både hälsa och social utveckling, enligt Hans Rosling, KI-professor i Global Hälsa. ETIK 10 Läkaresällskapets etikdelegation vill öka patienternas självbestämmande. FORSKNING 12 Pernilla Dynér fick sin leukemidiagnos strax efter förlossningen. 20 Motion på recept förebygger ohälsa. 23 Svenska Läkaresällskapet 200 år. KVALITET 14 Kvalitetsregister ger bättre vård. 16 Möt unga med respekt! Skådespelerskan Lo Kauppi är aktuell som föreläsare och med en ny pjäs. 18 Så kan läkemedelsbiverkningarna minska. UTBILDNING 22 Tydligare examinationsregler efterlyses. 600 MEDALJER SPEGLAR MEDICINHISTORIA Medicina in nummis är namnet på den bok om Läkaresällskapets medaljsamling som tagits fram till 200-årsjubileet jämte en minnesmedalj. Samlingen är ett kapitel svensk medicinhistoria med 600 (!) präglade pjäser, varav drygt 200 utländska. Ända sedan 1817 har Läkaresällskapet delat ut medaljer, dels till framstående personer, dels minnesmedaljer i samband med nisationens jubileer. Sällskapets grundare Jöns orga- Jacob Berzelius (1849), Louis Pasteur (1892) och Allvar Gullstrand (1922) är några framstående läkare och forskare som mottagit medaljer. I samlingen finns även en medalj föreställande självaste Alfred Nobel. Medaljerna har haft skiftande funktion under århundradena. Den första kända medaljen anses ha präglats i Italien 1438 och föreställer den östromerske kejsaren Johannes Palaiologos. För utom bragder är det vanligt att personer belönats för insatser inom litteratur, poesi och vältalighet. Marcus Marcetic InPress Sverige är världsledande på fosterdiagnostik och nyföddhetsvård. I dag kan barn som fötts tre till fyra månader för tidigt överleva. I 200 år har Svenska Läkaresällskapet stöttat medicinsk forskning, samt verkat för god etik och kompetens i läkarkåren. Bättre folkhälsa vår utmaning Nya utmaningar för 200-årsjubilerande Svenska Läkaresällskapet. Den 26 november inleds den Medicinska riksstämman i Göteborg. Text Elisabeth Tysk Foto Lasse Skog Precis som vid starten 1808 är vårt mål att främja patienternas hälsa. Det gör vi dels genom att konsekvent stödja svensk medicinsk forskning, i år med 30 miljoner kronor, dels genom att påverka utbildningen av läkare och verka för att de senaste forskningsrönen når ut i vården, säger Peter Aspelin, professor vid KI och ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Temat för jubileumssymposiet under Riksstämman, Global Health in a New World, menar han säger en del om de utmaningar vi står inför. Klimatpåverkan känner inga nations- En annonsbilaga från Svenska Läkaresällskapet Vd Mats Bauer svarar på frågor om innehållet, , gränser. Även migration och hälsoutveckling i övriga världen påverkar Sverige. Han får medhåll av vice ordförande Margareta Troein Töllborn: Vi har en åldrande befolkning i stort behov av läkemedel och sjukvård, en utveckling som innebär nya utmaningar för vården och omsorgen. Vikten av etiska avväganden och hälsoekonomiska prioriteringar framgår allt tydligare. Läkaresällskapet driver aktivt dessa frågor i olika fora. I dag har man cirka anslutna läkare som regelbundet träffas på föreläsningar, kurser, symposier och den årliga Riksstämman. Att främja livslångt lärande är jämte forsknings fi nansiering och kvalitetssäkring av läkarutbildningen hörnpelare i verksamheten. En aktuell fråga just nu handlar om att öka samordningen mellan grundutbildning och allmäntjänstgöring (AT). SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET Intelligent kommunikation sedan Samtidigt efterlyser man tydligare examinationsregler för specialister, allt för att underlätta arbetssökande över landsgränserna. I likhet med vården, som förändrats med nya medicinska landvinningar och medicinteknik, har formerna för Läkaresällskapets aktiviteter moderniserats med tiden. Numera webbsänds till exempel tisdagssammankomsterna och viktiga remissvar kommuniceras på hemsidan. Vilka är då de stora medicinska upptäckterna vi kan vänta oss kommande år? Forskningen kring åldrandets sjukdomar demens, cancer, hjärtkärlsjukdom med mera är oerhört dynamisk och demonstrerar tydligt vikten av stöd till såväl grundforskning som tillämpad forskning. Exempelvis har ökad kunskap om kromosomavvikelser lett fram till säkrare diagnostik och nya läkemedel. Är en fackligt och politiskt obunden organisation som främjar vetenskap, utbildning och kvalitet inom hälso- och sjukvård. Är indelad i 66 sektioner/specialiteter. Har omkring medlemmar, drygt hälften av landets aktiva läkare. Arrangerar den årliga Riksstämman, Berzeliussymposier och Läkardagarna i Örebro. Är en av Europas äldsta läkarorganisationer, grundad Läs mer på webben: Margareta Troein Töllborn och Peter Aspelin InPress, grundat av Conny Unéus, är ett tidningsföretag som producerar bilagor i riks press. Projektledare: Mikael Ring Texter: Elisabeth Tysk Grafi sk form: Joakim Bjelkås Repro: InPress Tryck: DNEX För information om InPress-bilagor, kontakta Mikael Ring, F

3 5

4 4 GLOBAL HÄLSA Jan Eliasson talar på Svenska Läkare sällskapets jubileumssymposium på temat Global Hälsa den 28 november i Scandinavium. Alla är välkomna! nda sedan tiden som rådgivare åt Olof Palme under Iran- Irak-kriget på 1980-talet har Jan Eliasson haft världen som arbetsfält. Oförtrutet ar betar han för fred och mer jämlik fördelning av världens resurser. Det är nästan svårt att tänka sig denne oklanderligt välklädde man, för dagen i mörk kostym och röd slips, sittande i öknen i förhandlingar med rebelledare. Men det är just där, i den krigshärjade sudanesiska Darfurprovinsen, han tillbringat mycket tid det gångna året. Som FN:s speciella sändebud har han bytt kontinent flera gånger i veckan. Medlingsuppdragen beskrivs som ett gift han svårligen klarar sig utan. en obotlig Intresset för mänskliga rättigheter och konfl iktlösning väcktes redan under uppväxten i arbetarstadsdelen Kålltorp i Göteborg, avslöjar han. Som liten grabb fick jag ofta följa med pappa på politiska möten. Man kan säga att jag fick rättvise ideal med modersmjölken. I dag delar Jan Eliasson sin tid mellan uppdrag i partiet, sin gästprofessur vid Göteborgs universitet och FN-engagemang. Vi fångar honom under en mellanlandning i Stockholm, för ett samtal om globala utmaningar. Egentligen är det fel att skilja på internationella och lokala frågor. När det gäller fattigdom, miljö och hälsa hänger utvecklingen ihop. Klimatförändringar i södra Afrika påverkar hela världen och pandemier som fågelinfluensa kan blixtsnabbt spridas över världen. För att lyckas måste vi alla hjälpas åt, betonar han. Enskilda genom att välja klimatsmarta färdmedel och närodlad mat, regeringar genom satsningar på miljöteknik och medicinsk forskning som leder till bättre läkemedel och nya vacciner, näringslivet genom att ge ny teknik spridning och frivilligorganisationer genom sitt fältarbete. Lite generat erkänner han att familjens bil drivs med bensin. Men han dricker bara kranvatten, inte buteljerat som transporterats långa sträckor. Ökenutbredningen han sett i Sudan har satt djupa spår. Plötsligt plockar han fram en tygpåse och avslöjar att han brukar samla ökengrus under sina medlingsresor. En fi ktiv näve trycks i min hand, det har avsedd effekt. Allvaret i budskapet om torka och klimatförändringar förstärks. Sedan striderna utbröt 2004 har över människor dött och 2 miljoner tvingats på flykt. Darfur är ett exempel på att konfl ikter allt oftare handlar om tillgång på livsnödvändiga resurser, och freden tycks ganska avlägsen. Parterna i konfl ikten skyller på etniska och religiösa motsättningar mellan arabiska boskapsskötare i norr och afrikanska jordbrukare i söder. Men mycket handlar om brist på vatten och odlingsbar mark. optimist 4 FN-medlare, utrikesminister och ambassadör. Jan Eliassons internationella meritlista är lång. Efter medlingsuppdraget i krigshärjade Darfur, är han rådgivare i Sudanfrågor åt FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon. På fredag talar han på Svenska Läkaresällskapets jubileumssymposium i Göteborg, på temat globala hot och hälso utmaningar. ätext Elisabeth Tysk Foto AFP/Scanpix Tillgången på rent vatten/sanitet ser han som en ödesfråga som riskerar att stjälpa FN:s millenniemål, att halvera fattigdomen till år För att betona allvaret har 2008 utnämnts till sanitetsår. Drygt en miljard människor saknar rent vatten, dubbelt så många saknar toaletter och fungerande avloppssystem. Effekterna har han sett med egna ögon; hur utsvultna, uttorkade barn dog i Somalia, hur kolera och andra vattenburna sjukdomar breder ut sig och slår hårdast mot kvinnor och spädbarn som saknar fungerande toaletter. Till detta kommer kraftiga prishöjningar på olja och mat som på 1,5 år fördubblat antalet människor som lever i extrem fattigdom. Men Jan Eliasson fortsätter outtröttligt att engagera sig för fred, humanitet och samarbete. Var hämtar han energi? Jag är en obotlig optimist som tror på utveckling. Rätt använd kan globaliseringen bli en win-win-situation. Ökad kunskap minskar misstron, en viktig källa till konfl ikter. Men väst måste främja ökad levnadsstandard i tredje världen. En jämnare fördelning av jordens resurser innebär inte att människor i rikare länder måste ge upp sin standard och välfärd, men vi måste ändra livsstil. Ingen kan göra allting, men alla kan göra något, det är min fasta övertygelse. SNABBA FRÅGOR Vilket ser du som det största hotet mot ökad hälsa globalt? Att korruption, dåligt bistånd och bristfällig infrastruktur hindrar tillgång till rent vatten och fungerande sanitet för så många människor. En miljard människor saknar i dag rent vatten och 2,5 miljarder är utan toaletter. Bristfälliga avloppssystem gör att dricksvattnet förgiftas och att kolera samt andra vattenburna sjukdomar sprids. I Kenyas huvudstad Nairobi tvingas många av invånarna köpa dyrt vatten på flaska. Långtifrån alla har råd. Aidsepidemin gör att många länder i Afrika går på knäna. Hur kan utvecklingen vändas? Utbildningssatsningar riktade till unga flickor ser jag som helt avgörande, både för samhällsbyggandet och i aidsbekämpningen. Kvinnor för, på ett helt annat sätt än män, läs- och skrivkunnighet vidare till sina barn. En afrikansk kvinna föder i genomsnitt 3,8 barn, vilket innebär att läskunnigheten nästan kan fyrdubblas på en generation. Hur kan Sverige medverka till en mer hållbar och rättvis utveckling? Vi bör inom EU och FN driva solidaritetsfrågorna hårdare. Men det räcker inte med ökat bistånd. Handels- och jordbrukspolitik måste reformeras i global riktning. För att bekämpa fattigdomen måste fattiga länder själva engagera sig. Globalt bör Världsbanken och Internationella Valutafonden arbeta för skuldavskrivningar för stater med demokratiskt tillsatta regeringar. Sverige bör också verka för ett närmare samarbete mellan FN och Världsbanken. T. Busch-Christensen Det värsta är om hopplösheten breder ut sig. Min förhoppning är att fl er ska inse att det är engagemang och delaktighet som ger mening åt livet, inte att äga saker, säger Jan Eliasson. Satsas det tillräckligt på medicinsk och medicinteknisk forskning? Det är positivt att regeringen satsar ytterligare 15 miljarder kronor på forskning och innovation kommande fyra år. Världens rika länder behöver investera ännu mer i nya, bättre läkemedel och vacciner, särskilt mot sjukdomar som är ovanliga i vår världsdel, som tbc, malaria och andra parasitburna sjukdomar. Bill & Melinda Gates foundation gör betydelsefulla insatser, inte minst mot hiv/aids, som behöver efterföljare.

5 GLOBAL HÄLSA 5 F Namn: Jan Eliasson. Yrke: Karriärdiplomat, FN-medlare, ambassadör med mera. Aktuell: Talar på fredag på temat globala hot och hälsoutmaningar under Svenska Läkaresällskapets jubileums symposium i Göteborg. Ålder/familj: 68 år, gift med Kerstin, tre vuxna barn och sex barnbarn. Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg. Karriär i korthet: Rådgivare åt Olof Palme i Iran-Irak-konflikten, svensk FN-ambassadör, kabinettssekreterare på UD, ambassadör i Washington, ordförande i FN:s generalförsamling, svensk utrikesminister, FN:s speciella sändebud i Darfur. Intressen: Gotland, tennis och samlar på förstoringsglas. Kuriosa: Har tilldelats årets Mårbackapris för sina mångåriga insatser för konfliktlösning. Tilldelades i våras gästprofessuren till Torgny Segersteds minne vid Göteborgs universitet.

6 6 GLOBAL HÄLSA Mer än 99 procent av all mödradödlighet drabbar låginkomstländer. En av sju kvinnor i Nigeria löper risk att dö under graviditet eller förlossning, jämfört med en på i Sverige. Två av FN:s fem millenniemål handlar om att förbättra mödrars hälsa och minska barnadödligheten. Thoraya Ahmed Obaid talar på Svenska Läkare sällskapets jubileums symposium på temat Global Hälsa den 28 november i Scandinavium. Alla är välkomna! Thoraya Ahmed Obaid, generalsekreterare UNFPA: Ingen kvinna borde dö när hon ger liv 90 procent av världens forskningssatsningar går till bekämpning av sjukdomar som drabbar 10 procent av världens befolkning. Det krävs krafttag för att uppnå FN:s millenniemål, enligt Thoraya Ahmed Obaid, chef för FN:s befolkningsorgan UNFPA. Thoraya Ahmed Obaid, generalsekreterare i UNFPA, FN:s organ för befolkningsfrågor. Text Sofi a Eriksson Bild Moment/Marcus Marcetic Över en halv miljon kvinnor dör under graviditet eller förlossning varje år. Det är mer än alla dödsfall i aids, malaria och tbc sammanlagt. Thoraya Ahmed Obaid, generalsekreterare i FN:s organ för befolkningsfrågor, UNFPA, efterlyser krafttag för att uppnå millenniemålen. Den 28 november talar hon på Svenska Läkaresällskapets jubi leumssymposium i Göteborg på temat Global Hälsa. Ett av FN:s fem millenniemål handlar om att minska mödradödligheten med 75 procent till år 2015, ett mål som just nu verkar avlägset. Klyftan mellan rika och fattiga länder är stor just när det handlar om kvinnors och barns hälsa, särskilt när det gäller mödradödligheten, säger Thoraya Ahmed Obaid. En av sju kvinnor i Nigeria löper risk att dö under graviditet eller förlossning, i Sverige är motsvarande risk bara en på Därför fokuseras två av millenniemålen just på att förbättra mödrars hälsa och minska barnadödligheten. Undernäring är naturligtvis också ett stort problem, liksom malaria, tbc och aids. Enligt Thoraya Ahmed Obaid borde ingen kvinna dö när hon ger liv. Alla kvinnor behöver få tillgång till mödravård på den mest grundläggande nivån handlar det om familjeplanering, kvalificerad hjälp och tillgång till akutvård vid förlossningen. Om kvinnor hade tillgång till detta, skulle antalet kvinnor som dör sjunka dramatiskt. Och om det också fanns sjukvård för nyfödda skulle spädbarnsdödligheten sjunka. Universell tillgång till mödravård behöver bli en topprioritering. Inom vilka områden ser du framsteg? Antalet barn som dör av mässlingen har minskat med två tredjedelar sedan millennieskiftet, tack vare vaccinering. Det förebyggande arbetet med billiga malarianät impregnerade med insektsgift har också inneburit förbättringar. Men mycket arbete kvarstår. Hon nämner som exempel att ett barn som föds i ett u-land löper 13 gånger större risk att dö under sina fem första år än ett barn i ett i-land. Mer än en tredjedel av de barn som dör innan de fyllt fem år dör under sin första levnadsmånad. Och det fi nns ett nära samband mellan moderns och barnets hälsa. Om modern inte är frisk, kommer barnet inte heller att bli det. Ett annat bekymmer hon ser är den skeva fördelningen av forskningsresurser. Betydligt mer forskningspengar går till sjukdomar som cancer och depression än till tropiska sjukdomar. 90 procent av resurserna går till forskning kring sjukdomar som drabbar 10 procent av världens befolkning. Finns det några enkla åtgärder som skulle kunna göra stor skillnad? På vissa ställen i Indien har hela byar gått ihop och gemensamt köpt en bil eller något annat fordon, så att kvinnor som behöver akut hjälp vid förlossningar snabbt kan ta sig till specialiserad vård. I Afrika är det mycket vanligt att kvinnor tillbringar fem, sex timmar på vägarna för att ta sig till en läkare. Naturligtvis är det många som dör på vägen. Är det ett problem att rika länder lockar till sig läkare från fattiga länder? Naturligtvis måste också läkare ha rätt att flytta, men i många länder är problemen att behålla utbildad sjukvårdspersonal en stor utmaning. För att behålla dem måste man erbjuda bättre villkor. En intressant modell prövas i Storbritannien, som har ett samarbete med Malawi för att kompensera när läkare därifrån utvandrar till Storbritannien. F UNFPA United Nations Population Fund, FN:s befolkningsfond, New York, bildades Fonden arbetar för att öka medvetenheten om befolkningsproblem och ger framför allt utvecklingsländerna bistånd i form av upplysning och utbildning. Andra frågor i fokus: koppla samman befolkningsfrågor med utveckling, öka jämställdheten mellan könen, arbeta för mänskliga rättigheter och bekämpa spridningen av hiv. BEHANDLINGSBARA SJUKDOMAR BAKOM DÖDSFALL Drygt en halv miljon kvinnor dör varje år i samband med graviditet och förlossning. Vanligaste orsakerna är förblödning, infektion, högt blodtryck, osäkra aborter eller utdragna/avbrutna värkar. Komplikationer som kan behandlas med rätt vård. Att mödrarna dör hänger samman med undernäring, blodbrist, hiv jämte sociala faktorer, som fattigdom, ojämlikhet och kvinnors låga status. En vanlig orsak till missfall och högt blodtryck är malaria, som drabbar cirka 50 miljoner gravida kvinnor varje år. Källa: Unicef

7 KOM OCH SLÅ HÅL PÅ DIN GAMLA VÄRLDSBILD Världen ser inte ut som du tror. Den 28:e november har du möjlighet att delta i en tvärvetenskaplig konferens med några av världens främsta experter inom global hälsa. De ger ett brett perspektiv på hälsan i världen och debatterar kring vad som kan göras för att förbättra den. Svenska Läkaresällskapet hälsar allmänhet och branschfolk välkomna! För mer info GLOBAL HEALTH CONFERENCE I SCANDINAVIUM 28 NOVEMBER 2008 KL BOKA NU! FRITT INTRÄDE FÖR RIKSSTÄMMANS BESÖKARE OCH SLS MEDLEMMAR, ANMÄLAN PÅ ÖVRIGA DELTAGARE 50:, BILJETT VIA Talare: Göran Hägglund, Hans Rosling, Richard Horton, Sir Michael Marmot, Thoraya Ahmed Obaid, Aida Libombo, Jan Eliasson, Anders Nordström, Jan M Lundberg, Sir David King och Ann-Marie Svennerholm Diskussionsledare: Stina Lundberg Dabrowski, Richard Horton Svenska Läkaresällskapet Konferensen genomförs med bidrag från:

8 Fr v: Gunnar Bjursell, Stefan Sten Olsson, Madeleine Olsson Eriksson (styrelseordförande), Anders Sjöberg, Kenneth Orrgren, Mauritz Sahlin, Sigbrit Franke, Dan Sten Olsson, Leif Johansson Fotograf: Magnus Gotander Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur stiftades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Familjen Sten A Olsson har alltid haft ett stort intresse av och vilja att stödja framåtsträvande, kreativa människor i deras ambitioner att uppfylla sina mål. Genom Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur lämnar familjen Sten A Olsson stöd och bidrag till forskningsoch kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund. Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har lämnat bidrag till flera större projekt i Göteborg. Under innevarande år har bl a en donation gått till ett forskarkonsortium vid Sahlgrenska för ett neuropsykiatriskt forskningsprojekt med mål att vetenskapligt påvisa sambandet mellan kultur, hälsa och välbefinnande. Några andra exempel är donationer till Konstmuseet för forskningsverksamhet kring sina samlingar, barn- och ungdomsundervisning i samband med Linnéutställningen i Botaniska Trädgården, Brew House för ungdomsutbildning i musik, scen och bild på den s k Stena Arena, samt till Handelshögskolan för etablering av ett institut för forskning kring entreprenörskap och kommersialisering av forskning. För mer information, v.v. se

9 GLOBAL HÄLSA 9 Frisk Fattig Rik Sjuk Katarina Leblanc, professor i klinisk stamcells forskning på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. HALLÅ DÄR Katarina Leblanc, som under sina första forskarår fick forsknings medel av Svenska Läkare sällskapet: Kartan visar hälsoläget mätt i barnadödlighet och i relation till inkomster per capita. I Kuba, ett land med medelinkomst, är barnadödligheten relativt låg. I geografi skt närliggande länder som Tjeckien och Bulgarien är skillnaderna i barnadödlighet stora. Kartan kan studeras närmare på Eländet är inte statiskt Medellivslängden ökar och barnadödligheten sjunker i flertalet länder. De senaste 40 åren har visat att eländet inte är statiskt. I länder som Indien, Kina och Taiwan har människors tillvaro förbättrats dramatiskt. Det säger Hans Rosling, professor i global hälsa vid Karolinska Institutet, KI. Text Elisabeth Tysk Grafik Gapminder Människor runt om i världen blir allt friskare. Medellivslängden ökar och barna dödligheten sjunker i flertalet länder. Andra mått på ett lands hälsotillstånd är, enligt Hans Rosling, tillgången på mat och familjeplanering, att tvåbarnsfamiljer numera är norm i allt fler länder. Asien gör fantastiska framsteg, snabbare än någonsin i Västeuropa och Nordamerika. I dag är barnadödligheten faktiskt lägre i Hong Kong och Singapore än i New York. Hans Rosling är verksam vid KI och har fått Svenska Läkaresällskapets Jubileumspris 2007 för sina insatser inom global hälsa. Han anser att det största hindret för ökad hälsa globalt är den kvarvarande misären för världens fattigaste en till två miljarder människor. Men att prata om i- och u-länder är sedan länge förlegat. Många klumpar fortfarande ihop länder som Brasilien och Thailand, som har ett hälsotillstånd som Sverige på 1950-talet, med afrikanska stater, vars hälsa ännu ligger på 1850-talsnivå med svenska mått mätt. Man glömmer bort att infektionssjukdomar och undernäring inte längre är det största hälsoproblemet i Asien, att fler människor i dag dör av kroniska sjukdomar och olyckor. Läskunnighet ser han som nyckeln till både hälsa och social utveckling. Vi ska inte glömma att det fortfarande dör tio miljoner barn i världen varje år. Fortsatta satsningar på barnhälsovård och vaccinering är livsviktigt. Samtidigt måste de många miljarder människor som lever i medelinkomstländer få tillgång till modern behandling för cancer, diabetes och hjärtkärlsjukdomar. Prissättningen på läkemedel måste bli smartare. Vilken är den största utmaningen framöver? Det är absolut miljön, att trygga en hållbar utveckling. Hittills har förbättringarna skett till priset av ökad miljöbelastning. OECD-länderna lägger årligen 350 miljarder kronor på jordbrukssubventioner, vilket är fyra, fem gånger mer än vad Irakkriget kostar. Tänk om pengarna kunde satsas på smart miljöteknik i stället. Med ökad frihandel, rejäla investeringar för de fattigaste i bostäder, utbildning och bättre vård kan ännu fler länder komma i kapp. Tillväxt är enda sättet att komma åt diktaturer, illegal vapenhandel och terrorism. Hans Rosling talar på Svenska Läkare sällskapets jubileumssymposium på temat Global Hälsa den 28 november i Scandinavium. Alla är välkomna! KI-professor Hans Rosling har tilldelats Svenska Läkaresällskapets Jubileumspris Vad kan stamceller användas till? Sedan man på allvar började arbeta med stamceller har forskningen mest handlat om att använda stamcellerna till att ersätta skadad vävnad. Men stamceller kan även användas till annat. Vissa stamceller har antiinflammatoriska egenskaper och kan därför användas för att dämpa inflammation. Du är ju forkningsledare vid Institutionen för Laboratoriemedicin vid Karolinska Universitetssjukhuset. Vad handlar din forskning om? Jag studerar en viss typ av bindvävsstamceller som i sin omogna fas har just denna antiinflammatoriska egenskap. Dessa stamceller finns i benmärgen. Jag vill ta reda på om bindvävsstamcellerna kan användas som ett komplement till läkemedel vid inflammatoriska tillstånd. Det finns mycket som tyder på det kliniska studier visar att leukemipatienter som har drabbats av komplikationer till följd av benmärgstransplantation blir bättre om de får bindvävsstamceller. Stamcellerna hjälper kroppen att häva den inflammatoriska processen. Jag tror att man kommer att kunna använda bindvävsstamceller även vid andra tillstånd, som vid vissa tarmsjukdomar och vid reumatologiska sjukdomar. Vad har forskningsstödet från Läkaresällskapet inneburit för dig? Oerhört mycket! Under mina första år som doktorand fick jag anslag som hjälpte mig att få fart på min forskning. Utan externt finansieringsstöd hade det varit svårt att som ung forskare testa sina idéer. Pengar ger rörelsefrihet, så är det. Sedan fick jag Svenska Läkaresällskapets pris för tre år sedan. Det var en stor ära och ett erkännande som jag sedan dess har haft stor hjälp av. F SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS forskar program gör det möjligt för kliniskt verksamma forskande läkare att under tre år ägna 50 procent av sin arbetstid åt medicinsk forskning. I forskarprogrammet ingår kostnaden för lönebortfall samt medel för att täcka vissa kostnader för forskningsarbetet, högst kronor per år.

10 10 etik Dödssjuka patienter som lider av obotliga sjukdomar ska ha rätt att avsluta sina liv på ett värdigt sätt. Det anser Svenska Läkaresällskapets Etikdelegation, som även efterlyser ökad kompetens i medicinsk etik bland landets läkare. Större möjligheter högre krav Ska dödssjuka få möjlighet att avsluta sina liv och vilka gränser ska gälla vid fosterdiagnostik? Det är några frågor Svenska Läkare sällskapets etikdelegation brottas med. Riktlinjerna som tas fram kan bli vägledande för svensk sjukvård. Niels Lynöe, professor i medicinsk etik. Text Elisabeth Tysk Foto istockphoto Möjligheterna att diagnostisera och bota allvarliga sjukdomar har formligen exploderat de senaste 40 åren. Så sent som på 1920-talet, före insulinet, dog många diabetiker och njurtransplantationer har endast genomförts med framgång sedan Med medicinska framsteg följer nya, många gånger svåra etiska avvägningar om när behandlingar bör sättas in och vilket självbestämmande patienterna bör ha. Det viktigaste är inte alltid svaren, utan etikdebatten i sig. Med ifråga sättande upprätthålls vårdkvaliteten och patientnyttan måste alltid vara i centrum, understryker Niels Lynöe, professor i medicinsk etik och ordförande i Svenska Läkaresällskapets etikdelegation som representerar Läkaresällskapet i Statens medicinetiska råd, SMER. Att medicinsk behandling ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet är allmänt accepterat. Men hur mycket inflytande ska vårdsökande ha? Enligt Niels Lynöe har det skett en förskjutning från läkaren vet alltid bäst till en stärkt ställning för patienten, att denne bör involveras i beslut och ges rätt att säga nej tack till erbjuden utredning och behandling. Härom året tog Etikdelegationen ställning i organ donationsfrågan. Enligt nuvarande lagstiftning måste livsuppehållande intensivvård gynna patienten. Läkaresällskapet efter lyser en lagändring som gör det möjligt att ge respiratorvård också för att underlätta organdonation, eftersom gråzoner finns och praxis varierar från sjukhus till sjukhus. Intensivvård ska kunna ges till döende personer som tidigare uttryckt önskemål att donera organ. En annan aktuell fråga berör vården vid livets slut. Ska dödssjuka, exempel vis personer med ärftliga neurodegenerativa sjukdomar som ALS eller Huntingtons sjukdom, ha rätt att avsluta sina liv på ett värdigt sätt? Vi har därför diskuterat om läkare ska ha rätt att skriva ut medel som patienten själv begärt och sedan, av egen fri vilja, kan ta för ett självvalt livsslut. Läkaren agerar inte aktivt och en stor del av läkarkåren anser förfarandet acceptabelt om det sker under betryggande och reglerade förhållanden. Men man måste självfallet ha utrett att patienten inte lider av en behandlingsbar depression, betonar Niels Lynöe och fortsätter: Det handlar om allvarliga sjukdomar där muskler förtvinar och patienterna ofta kvävs till döds. Många drabbade har sett föräldrar och syskon gå en smärtsam död till mötes och vill till varje pris slippa detta. Enligt Lynöe är det känt att vissa läkare redan skriver ut sådana medel, så frågan är om man ska blunda för utvecklingen, beivra eller reglera. en annan fråga, av stor vikt för vårdkvaliteten, är läkarstuderandes möjligheter att träna olika undersökningsmetoder. Enligt nya riktlinjer måste patienter alltid ge sitt samtycke skriftligt eller muntligt till att medverka i klinisk undervisning. Tidigare har rutinerna varierat från klinik till klinik. Enligt Lynöe behöver alla läkarstudenter tränas mer i att resonera kring etik och kunna ge svar: Det duger inte att säga så har vi alltid gjort. Hallå där Vilka etiska frågor brottas ni med? gunilla tegerstedt, överläkare i gynekologi och obstetrik vid södersjukhuset: Under 2000 talet har sjukvården blivit alltmer digi tali serad. Den snabba tekniska utvecklingen ger oss möjlighet att dokumentera patientdata, skicka e post och lagra bilder från operationer i databaser, med mera. När vi använder snabb informationsöverföring krävs det av oss sjukvårds personal att alltid respektera patientens integritet. Patientens rätt till att få information om sin sjukdom och möjlighet att diskutera behandlingsalternativ är också en viktig etisk fråga. Den etiska diskussionen i sjukvården är livfull runt detaljfrågor, men den stora diskussionen runt moral frågor saknas. Ingemar engström, adj. professor i barn- och ungdoms psykiatri, Universitets sjukhuset i örebro: Den viktigaste etiska frågan i sjukvården just nu är att hitta former för möten mellan patienter och vårdpersonal, så att de vårdsökandes autonomi respekteras samtidigt som personalens kunskap tas tillvara. Om patientens och personalens erfarenhet kombineras synliggörs både fakta och värden inför medicinska beslut. KrIstIna söderlind rutberg, överläkare i anestesiologi vid Universitetssjukhuset i linköping: In i det sista behåller människan sitt människovärde och sin integritet. Men hur går det med självbestämmanderätten? Medicinska landvinningar medför ökat intresse för vård i livets slut skede. Vad får man göra med mycket svårt sjuka/döende i syfte att vinna ny kunskap genom forskning, och vad får man göra med döende människor i syfte att åstadkomma organdonation? Måste patienten stå i fokus för vården eller kan han/hon i stället bli det verktyg som behövs för att nå and ra mål? Det är frågor som behöver diskuteras mer.

Global Hälsa. i en ny värld. Rapport från Svenska Läkaresällskapets jubileumskonferens Global Health in a New World i Göteborg den 28 november 2008

Global Hälsa. i en ny värld. Rapport från Svenska Läkaresällskapets jubileumskonferens Global Health in a New World i Göteborg den 28 november 2008 Global Hälsa i en ny värld Rapport från Svenska Läkaresällskapets jubileumskonferens Global Health in a New World i Göteborg den 28 november 2008 Text Eva Nordin 1 Rapport från Svenska Läkaresällskapets

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Svenska Läkaresällskapet. ropar högst

Hela denna bilaga är en annons från Svenska Läkaresällskapet. ropar högst Hela denna bilaga är en annons från Svenska Läkaresällskapet JÄMLIK VÅRD Lika rättigheter för dagens och morgondagens patienter. i dag internationella aidsdagen Fattigdom, okunskap och övergrepp är de

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Svenska Läkaresällskapet. Rädda världen

Hela denna bilaga är en annons från Svenska Läkaresällskapet. Rädda världen GLOBAL FRAMTIDENS HÄLSA Välkommen till konferensen Global Health beyond 2015 4 Årets april 2013 tema Stockholm för Medicinska Waterfront Congress riksstämman Centre 28 30 november Anders Nordström: En

Läs mer

SLS aktuellt. Redan för fem år sedan varnade FNs klimatpanel för katastrofala klimatförändringar.

SLS aktuellt. Redan för fem år sedan varnade FNs klimatpanel för katastrofala klimatförändringar. UTBILDNING Regeringens utredare om den nya läkarutbildningen. Sidan 25 VETENSKAP Svenska uppfinningen pacemakern firar 55 årsjubileum. Sidan 27 FORSKNING Nytt ljus på behandling av psykisk sjukdom. Sidan

Läs mer

Globetrotter +NÄR SJUKDOMAR HAMNAR SLSAKTUELLT. Riksstämman 2014. Innehåller programmet till ETIK KVALITET VETENSKAP UTBILDNING

Globetrotter +NÄR SJUKDOMAR HAMNAR SLSAKTUELLT. Riksstämman 2014. Innehåller programmet till ETIK KVALITET VETENSKAP UTBILDNING SLSAKTUELLT 4/2014 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING Innehåller programmet till Riksstämman 2014 Foto: Samuel Unéus 30MILJONER. SÖK FORSKNINGSANSLAG SENAST 1 FEBRUARI. ULRIKA NILSSON: Jag blev chockad

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Sida och Socialstyrelsen HIV AIDS

Hela denna bilaga är en annons från Sida och Socialstyrelsen HIV AIDS Alltid positivt med kondomer, om du frågar Olle Man kan ju aldrig veta andras sexuella status, säger Olle Waller, sexualupplysare och tv-kändis. SID 8 HIV AIDS HITTILLS HAR 15 MILJONER BARN FÖRLORAT MINST

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Innehåll BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Siffror om utvecklingen i världen Copyright: FN:s utvecklingsorgan UNDP Text: Staffan Landin Grafisk design och produktion: Per Wilkens, David Falda Svensson,

Läs mer

VÄRLDENS BÄSTA NYHETER

VÄRLDENS BÄSTA NYHETER 2013 VÄRLDENS BÄSTA NYHETER Hälften av Sveriges bistånd går till FN och andra multilaterala organisationer läs mer om vad du är med och bidrar till! www.millenniemålen.nu 2013 Säkra födslar i flyktingläger

Läs mer

FN:s åtta millenniemål

FN:s åtta millenniemål Lär dig mer om FN:s åtta millenniemål Studiematerial från Hungerprojektet 1 Välkomna till Hungerprojektets studiematerial om FN:s millenniemål! Mycket har blivit bättre i världen under de senaste 20 åren.

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? INNEHÅLL En fantastisk möjlighet!... 4 Vad är utveckling?... 6 Hur tror du världen ser ut?... 11 Blir världen bättre?... 17 Framsteg du (kanske) inte kände till?... 30 Stora utmaningar

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Rädda Livet. Tema: Forskning. 40 års forskningskamp gav medicin De skrämmande cancerlarmen Bakteriens gåta

Rädda Livet. Tema: Forskning. 40 års forskningskamp gav medicin De skrämmande cancerlarmen Bakteriens gåta Rädda Livet E N T I D N I N G U T G I V E N A V C A N C E R F O N D E N N R 1 / 2 0 0 6 Tema: Forskning 40 års forskningskamp gav medicin De skrämmande cancerlarmen Bakteriens gåta Ledaren Innehåll 16.

Läs mer

Medicinska riksstämman 2011

Medicinska riksstämman 2011 Medicinska riksstämman 2011 UTSTÄLLNINGENS ÖPPETTIDER Onsdag-torsdag kl 09.00-17.00 och fredag kl 09.00-16.00. Alla frågor som rör utställningen besvaras av Åsa Ambrus tfn 070-749 39 57. 54 medicinska

Läs mer

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör Att drabbas av hjärntumör innebär en chock, både för patienter och anhöriga. Frågorna är många och oron stor. Vår förhoppning är att denna

Läs mer

Thomas Helleday FOKUS SÄKRARE VÅRD. Tolktjänst Sverige först i världen. Vsoft. Schemalätt 6.0 Det enkla sättet att lägga schema

Thomas Helleday FOKUS SÄKRARE VÅRD. Tolktjänst Sverige först i världen. Vsoft. Schemalätt 6.0 Det enkla sättet att lägga schema FOKUS SÄKRARE VÅRD TRYGGHET & EFFEKTIVITET I OMSORGEN NOVEMBER 2014 Tolktjänst Sverige först i världen Upptäck sjukdomen innan den gett symptom Patientsäkerhet teknik förebygger fel och tillbud JÄMFÖR

Läs mer

SLS aktuellt. Hela programmet sid 45-148 MED MEDICINSKA RIKSSTÄMMANS PROGRAMBOK. 120 sidor om Riksstämman!

SLS aktuellt. Hela programmet sid 45-148 MED MEDICINSKA RIKSSTÄMMANS PROGRAMBOK. 120 sidor om Riksstämman! SLS aktuellt. MED MEDICINSKA RIKSSTÄMMANS PROGRAMBOK 120 sidor om Riksstämman! NUMMER 4 2012 NOVEMBER SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING OM FORSKNING, VETENSKAP & UTBILDNING Vetenskapligt program

Läs mer

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig globala studiehandledning utmaningar Globala utmaningar gör en annan värld möjlig 1 ett studie- och metodmaterial att använda i arbetet med internationella frågor Av Anna-Lena Lodenius för ABF är ett studiematerial

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN 2 BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? 3 Innehåll Förord... 6 En fantastisk möjlighet!...

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN INNEHÅLL Förord... 4 En fantastisk möjlighet!... 7 Vad är utveckling?... 8 Hur tror du världen ser ut?...13 Blir världen bättre?...19 Framsteg du kanske

Läs mer

Innehåll. Den första i sitt slag. 25 Rekonstruktion av brosk. 4 En EULAR-kongress år 2002. 6 Ett naturligt val

Innehåll. Den första i sitt slag. 25 Rekonstruktion av brosk. 4 En EULAR-kongress år 2002. 6 Ett naturligt val Den första i sitt slag I din hand håller du den första rapporten från en reumatologisk forskarkongress av högsta kvalité som skrivits så att förhoppningsvis alla ska kunna läsa och ta till sig av innehållet.

Läs mer

6TIPS FÖRBÄTTRA DITT LIV LEV HÄR OCH NU HJÄRNAN OCH NERVSYSTEMET

6TIPS FÖRBÄTTRA DITT LIV LEV HÄR OCH NU HJÄRNAN OCH NERVSYSTEMET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 5 HJÄRNAN OCH NERVSYSTEMET Personlig assistans Jag fi ck ett mycket

Läs mer

barncancerrapporten om barncancerfondens satsningar på forskning

barncancerrapporten om barncancerfondens satsningar på forskning BarncancerRAPPORTEN 2013 Den här rapporten lyfter fram delar av den forskning som Barncancerfonden stöttar. Fokus i årets rapport är leukemi. Det är den vanligaste cancerdiagnosen för barn och ungdomar

Läs mer

BARN&CANCER. Lunchrast i sjukhusskolan. Med rätt stöd klarar Pontus skolan Nya föräldrapenningen en besvikelse

BARN&CANCER. Lunchrast i sjukhusskolan. Med rätt stöd klarar Pontus skolan Nya föräldrapenningen en besvikelse BARN&CANCER EN TIDNING FRÅN BARNCANCERFONDEN >>> NUMMER 1 2006 >>> När Jesper Lombrant inte orkar gå ner till skolsalen på barnsjukhuset i Uppsala, kommer läraren upp till rummet i stället. Lunchrast i

Läs mer

Cancer i Skåne. En väckarklocka för hela Sverige

Cancer i Skåne. En väckarklocka för hela Sverige Cancer i Skåne En väckarklocka för hela Sverige 1 Innehåll Förord: Carsten Rose Statistik Stora skillnader i överlevnad i Skåne 02 Blodcancer Medveten 05 satsning: Fler patienter till klinisk forskning

Läs mer

Priset för psykiatrin

Priset för psykiatrin Jonsereds herrgård 14 juni 2010 Kerstin Wallin Kerstin Wallin Jonsereds herrgård 2010 Seminarierapporter från Jonsereds herrgård 1. Universitetet i samhället (2004) 2. Hälsan och samhället (2007) 3.

Läs mer

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games Regionmagasinet en tidning från Västra Götalandsregionen www. vgregion. se nr 2. 2011 Hur Semestra klimatsmart i en biosfär Sid 20 mår du? 16 sidor om depression och om att våga fråga Vandra med guide

Läs mer

allt för forskning pågår Svensk forskning räddar livet på barn med ovanliga diagnoser över hela världen

allt för forskning pågår Svensk forskning räddar livet på barn med ovanliga diagnoser över hela världen Dokument: risk för akut brist på barnonkologer EN TIDNING FRÅN BARNCANCERFONDEN Nr 5.11 forskning pågår Svensk forskning räddar livet på barn med ovanliga diagnoser över hela världen Ellen full av liv

Läs mer

SÄKRARE PROSTATACANCERBEHANDLING

SÄKRARE PROSTATACANCERBEHANDLING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED Nr 1 APRIL 2014 SÄLLSYNTA DIAGNOSER Missa inte NFSD Samordnade satsningar förbättrar levnadsvillkor ÅGRENSKA Ökar kunskap och

Läs mer