Ekonomiskt resultat 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomiskt resultat 2012"

Transkript

1 Ekonomiskt resultat 2012 Lindex affärsidé är att erbjuda inspirerande och prisvärt mode och en modeupplevelse i världsklass. Produktsortimentet omfattar modekläder, accessoarer och kosmetika och erbjuder flera olika koncept inom damkonfektion, underkläder, barnkläder och kosmetik. Försäljning sker via företagets 439 egna butiker och franchisetagarnas 30 butiker samt genom Lindex shop online möjlighet i samtliga EU-länder och i Norge. Lindex grundades år 1954 och huvudkontoret är placerat i Göteborg, Sverige uppgick Lindex omsättning till 670,9 miljoner euro. Lindex huvudmarknader är Sverige, Norge och Finland. Lindex är en betydande arbetsgivare, vid 2012 års slut uppgick antal Lindex anställda till 4856 personer. Gästkollektioner och designsamarbeten har under de senaste åren stärkt Lindex position som ett internationellt modevarumärke. Lindex närvaro internationellt, avseende försäljningsländer och antal butiker Ägarstruktur Sedan december 2007 ingår AB Lindex som ett helägt dotterbolag i Stockmannkoncernen vars moderbolag Stockmann Oyj Abp är noterat på Nasdaq OMX Helsingforsbörs. Detaljhandelsbolaget Stockmann grundades 1862 och har idag över anställda. Koncernens omsättning uppgick år 2012 till 2116 miljoner euro, och den hade bolaget aktieägare.

2 Ekonomisk information offentliggörs om moderbolaget och koncernen som helhet och dess två affärsenheter Varuhusgruppen respektive Modekedjorna, i vilken Lindex och Seppälä ingår. All investerarinformation publiceras på på svenska, engelska och finska. Moderbolaget, Varuhusgruppen och modekedjan Seppälä har sitt huvudkontor i Helsingfors. Stockmann deltar i de holländska investeringsbolagen Kempen Capital Managements och SNS Asset Managements index Kempen SNS Smaller Europe SRI (Social Responsible Investments) för hållbar utveckling. Företagen i indexet anses uppnå höga etiska, sociala och till miljöskydd relaterade kriterier i sin affärsverksamhet. Stockmann är sedan år 2010 ett av företagen inom OMX GES Finland Sustainability-index. Detta Helsingforsbaserade börsindex omfattar 40 ledande bolag inom hållbar utveckling i Finland. Förändringar i organisationen och ledningen Stockmannkoncernens organisation förnyades sommaren 2012 vilket innebar att Lindex och Seppälä slogs ihop och formade Stockmanns nya affärsenhet Fashion Chain Division. I juni 2012 utnämndes Göran Bille till direktör för affärsenheten, samtidigt som han också fortsätter som verkställande direktör för Lindex. Seppäläs verkställande direktör Nina Laine-Haaja, som lämnade Stockmannkoncernens ledningsgrupp den 31 december 2012, rapporterar till Göran Bille från och med juli Målet med omorganisationen är att genom att dra nytta av affärsenhetens gemensamma kompetenser och ta vara på synergieffekter skapa bättre förutsättningar för att nå en mer framgångsrik verksamhet på den internationella marknaden. Lindex och Seppälä kommer att fortsatt utvecklas i enlighet med respektive varumärke och behålla sina skiljda identiteter. Effektiva inköp genom egna produktionskontor Lindex äger inga egna producerande enheter utan köper sina varor från cirka 200 fristående leverantörer, med produktion främst i Asien. Lindex har, tillsammans med övriga bolag i Stockmann koncernen, egna produktionskontor på de mest betydande inköpsmarknaderna; Kina, Bangladesh, Indien, Pakistan och Turkiet. Cirka 88 procent av produktionskontorens verksamhet är relaterad till Lindex inköp, övriga 12 procent står övriga bolag i Stockmann koncernen för. Produktionskontoren på plats i produktionsländerna innebär en närhet till både leverantörer och fabriker, vilket ger många fördelar. Daglig närvaro i produktionsländerna, och lokalt anställd personal underlättar samarbetet och stärker relationerna med både leverantörer och fabriker samt gör det möjligt att dra nytta av lokal kunskap på ett effektivt sätt.

3 Lindex produktionskontor Hållbar lönsamhet Lindex tar ekonomiskt ansvar genom att fortsätta vara ett framgångrikt företag så att ägarnas avkastningsförväntningar uppfylls. Lindex är en betydande arbetsgivare och skattebetalare samt en avsevärd inköpare av produkter, investerare samt samarbetspartner. Konkurrenskraft och ett starkt ekonomiskt resultat gör det möjligt att satsa på utveckling av medarbetarna och samhällets välfärd. Socialt ansvarsfull verksamhet skapar på motsvarande sätt en stark grund för bolagets effektivitet och ekonomiska tillväxt. Lindex är ett helägt dotterbolag i Stockmannkoncernen vars moderbolag Stockmann Oyj Abp är noterat på Nasdaq OMX Helsingforsbörs. Ekonomisk information offentliggörs om moderbolaget och koncernen som helhet och dess affärsenheter: Varuhusgruppen respektive Modekedjorna i vilken Lindex och Seppälä ingår. All investerarinformation publiceras på Stockmanngruppens hemsida på svenska, engelska och finska. Nedan finns en kortversion gällande Lindex ekonomiska utveckling under Ekonomisk utveckling under 2012 Det instabila läget i den europeiska ekonomin och den olösta skuldkrisen skapade osäkerhet under år 2012 i likhet med Särskilt i Sverige och Norge, Lindex centrala verksamhetsländer, fortsatte den allmänna marknadsutvecklingen en nedåtgående trend under hela året. Lindex uppnådde emellertid en något större framgång än den allmänna marknadsutvecklingen och ökade sin marknadsandel på samtliga marknader förutom Norge.

4 Omsättning Lindexkoncernens omsättning uppgick år 2012 till 671 miljoner euro vilket var en ökning med 7,5 procent. En betydande orsak till omsättningsökningen i euro var en stärkning av den svenska och norska kronan. I lokala valutor var omsättningsökningen 2,8 procent. Sverige och Norge stod för tillsammans 80 procent av den totala omsättningen, och omsättningen på den svenska och norska marknaden motsvarade fjolårets nivå. Lindex tillväxt var fortsatt stark på dess nyaste marknader i Ryssland och östra Centraleuropa och var även framgångsrik i de baltiska länderna. Omsättning 2012, 2011, 2010 Omsättning per marknad 2012 (exkl Franchise) Framgångsrika satsningar i sortimentet Under 2012 lanserades Lindex nya damkollektion Holly & Whyte, vars frontfigur vid lanseringen var den kända skådespelerskan och modeikonen Gwyneth Paltrow. Holly & Whyte kollektionen togs emot väl av Lindex kunder och var en mycket uppskattad kollektion som Lindex fortsatt kommer att erbjuda sina kunder. Lindex arbetar långsiktigt för ett mer hållbart mode. Som en del i detta arbete valde Lindex att i april 2012 presentera, i samarbete med designern Ewa Larsson, modekollektionen Affordable luxury. En färgsprakande modekollektion gjord med hög modegrad och extra miljöhänsyn i fokus då kollektionen bestod av plagg gjorda i återvunnen polyester och mindre miljöbelastande material som Tencel. Lindex mest framgångsrika kampanj under året var kollektionen som var framtagen i samarbete med modehuset Missoni. Kollektionen, som introducerades i slutet av september, såldes snabbt slut i såväl

5 Lindex nätbutik som i Lindex butiker runt om i världen. 10 procent av kampanjens försäljningsintäkter gick till kampen mot bröstcancer. Sammanlagt inbringade missonikollektionen ihop med olika butiksaktiviteter och insamlingskampanjer en donation på över 1,8 miljoner euro till kampen mot bröstcancer i Lindex olika försäljningsländer. Av Lindex samtliga produktgrupper var barnkläder den produktgrupp som försäljningsmässigt var mest framgångsrik under Försäljningen av underkläder var på samma nivå som föregående år medan försäljningen av dammode ökade något jämfört med föregående år. Rörelseresultat Lindex rörelsevinst ökade med 9,8 miljoner euro och uppgick till 51,0 miljoner euro, mycket tackvara en strikt kostnadskontroll. Bruttomarginalen låg kvar på en mycket god nivå tack vare färre prisnedsättningar och uppgick till 62,3 procent. Rörelsevinst 2012, 2011, 2010 Ekonomiskt mervärde per intressegrupp 2012

6 Fortsatt internationell expansion och utsikter för år 2013 Lindex tillväxtstrategi och starka affärsidé har möjliggjort en snabb och framgångsrik internationell expansion de senaste åren. Dels genom egna butiker på huvudmarknaderna och dels genom franchisesamarbete på marknader som Lindex annars inte har möjlighet att expandera till. Lindex framgångsrika expansion fortsatte år I slutet av året hade Lindex sammanlagt 469 butiker i 16 länder. Sammanlagt 21 egna butiker öppnades år 2012: tre i Sverige, fem i Norge, två i Finland, en i Estland, fyra i Tjeckien, en i Polen och fem i Ryssland. Fem butiker stängdes under året i de nordiska länderna. I och med franchisepartnerskap expanderade Lindex till två nya länder i september 2012: Serbien och Kroatien. Även fem nya franchisebutiker öppnades i Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Sammanlagt fanns det i slutet av året 30 franchisebutiker i sex länder ledda av fyra samarbetspartners. Fokus kommer att ligga på expansion av butiksnätet även i fortsättningen. Under 2013 kommer Lindex att öppna cirka 20 nya butiker. Sedan 2011 finns Lindex sortiment tillgängligt på samtliga EU-marknader samt i Norge genom Lindex shop Online och fortsatta satsningar kommer att göras då webbhandeln är ett betydande tillväxtområde för Lindex. Det instabila läget i den europeiska ekonomin förväntas fortsätta under år Den europeiska skuldkrisen orsakar osäkerhet gällande detaljhandelns marknadsutveckling och medför utmaningar för Lindex under året. Speciellt efterfrågan på damkläder är nära sammankopplade med konsumenternas köpkraft. Lindex kommer fortsatt att satsa på att utveckla sitt modesortiment och erbjudandet av inspirerande och prisvärt mode i världsklass. Lindex tydliga affärsidé, det faktum att efterfrågan på underkläder och barnkläder är relativt okänslig för konjunkturer, fortsatt utveckling och fokus på dammodet, satsning på webbhandeln, en tydlig tillväxtstrategi och fortsatt kostnadsmedvetenhet ger Lindex styrka att möta utmaningarna Resultat inom hållbart mode Ingen produkt har behövt återkallas från kund under Resultat socialt ansvar 2012 Medarbetare över hela världen Våra medarbetare finns över stora delar av världen, främst i Lindex butiker på idag 16 marknader, Sverige, Norge, Finland, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Slovakien, Polen, Tjeckien och franchisebutiker i ytterligare sex länder; Island, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Serbien, Dubai och Saudiarabien. Produktionskontor finns i Kina, Indien, Bangladesh, Pakistan och Turkiet. Den 31 december 2012 hade Lindex 4856 medarbetare varav 28,5 procent var heltidsanställda och 71,5 procent deltidsanställda. Cirka hälften av Lindex medarbetare är anställda i Sverige och resterande på Lindex övriga marknader.

7 Den främsta anledningen till deltidsanställningar är att Lindex prioriterar att kunna ge kunderna den bästa servicen under butikens mest attraktiva öppettider.

8 Lindex arbetar förebyggande och medvetet för medarbetarnas hälsa och vidtar aktivt åtgärder för att hålla sjukfrånvaron på en rimlig nivå. Mångfald på arbetsplatsen Lindex är ett internationellt modeföretag som ser kulturell mångfald och jämställdhet som en konkurrensfördel, vilket också kan bidra till ökad motivation och trivsel bland anställda. Medarbetares arbetsinsats och kompetens värderas oavsett ålder, kön, religion, sexuell läggning eller etnisk tillhörighet och vi värnar om att vara ett attraktivt företag för både kvinnor och män.

9 Lindex tror på jämställdhet och värnar om att vara ett företag som är attraktivt för både kvinnor och män.

10 Fackligt samarbete På de marknader där medarbetare har valt att organisera sig har Lindex ett öppet och nära samarbete med facket. I Baltikum och Ryssland tas fackliga frågor upp i så kallade Working Councils som Lindex ägare Stockmann arrangerar. Lindex har under året inte haft några konflikter med fackförbunden. Lindex Souls Lindex Souls, en sorts "intraprenörer" är medarbetare inom företaget som lyfts fram, och som på ett nytänkande sätt arbetar med ett utvecklingsområde som är avgörande för företagets framgång. Det främsta målet är att möjliggöra för konkreta förbättringar för att nå försäljningsmålen i hela kedjan, från inköpsavdelning till butikerna. År 2012 deltog 8 medarbetare i Lindex Souls och de hade som uppdrag att identifiera hur kundmötet kan se ut år Tydligt ledarskap Även om arbetsuppgifterna är många och spännande krävs ett bra ledarskap för att nå Lindex vision - Modeupplevelse i världsklass! Därför läggs stor vikt vid att utveckla och stödja Lindex ledare. Lindex har en tydlig ledarsyn som utgår från företagets värderingar. Med utgångspunkt i detta har samtliga ledare på Lindex under 2012 genomgått utbildningar i ledarskap, kommunikation, grupprocesser och teambilding. Kompetensutveckling Lindex medarbetare är avgörande för företagets framgångar. För att attrahera nya medarbetare, behålla dem och bidra till deras utveckling erbjuds medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom interna utbildningar och aktiviteter. Varje år genoförs medarbetarsamtal med samtliga medarbetare med fast

11 anställning. Under 2012 genomfördes ett flertal interna satsningar och utbildningar inom bland annat Service & Sales och E-learning. Ledare på huvudkontoret har under 2012 genomgått cirka 12 timmar utbildning inom områden som bland annat ledarskap, miljö-och arbetsrätt. Övriga medarbetare på huvudkontoret har genomgått cirka 8 timmar utbildning gällande interna verktyg och arbetssätt. Timmarna är ett genomsnitt som är baserat på antalet timmar som lagts på utbildning gentemot antal anställda på huvudkontoret. Resultat uppförandekoden 2012 Lindex är medveten om riskerna för överträdelser mot uppförandekoden och arbetar aktivt för att koden ska efterlevas av alla våra leverantörer och fabriker. En kombination av inspektioner, utbildningar och avstängningar har under året lett till framsteg. Under 2012 har Lindex totalt genomfört 272 inspektioner, varav 241 är inledande, det vill säga första inspektioner hos en leverantör och 55 st återinspektioner. Lindex egna inspektörer genomförde 154 av inspektionerna och 118 genomfördes av externa bolag. Lindex inspektörer är anställda på våra produktionskontor och de övervakar att våra leverantörer efterlever BSCI koden, gör egna inspektioner och fabriksbesök samt håller utbildningar. Som ett komplement tillauditsoch utbildning, har viscorecardsför leverantörerna där varje område poängsätts. Detta utgör grunden för vårt utvecklingsarbete. Alla fabriker där Lindex har produktion har besökts av Lindex personal och bedömts klara våra startkrav för att få lägga första orden. Bestämmer vi oss därefter att fortsätta att producera i den fabriken krävs att enfull auditsgörs. Vid en fabriksinspektion görs bedömning av 13 olika områden. Varje område får ett resultat 0, 1, 2 eller n/a, (nivå 2: inga avvikelser från kraven, nivå 1: förbättringar behövs, nivå 0: avvikelser från kraven) beroende på hur väl kraven är uppfyllda. När varje del i koden fått ett resultat görs en slutbedömning av fabriken. Lindex stopplista Under 2012 har en fabrik placerats på stopplistan till följd av bristande brandsäkerhet. Vilket vi ser som mycket allvarligt. Inga fall av barnarbete uppmärksammats under Utbildningsaktiviteter Under 2012 arrangerades totalt 54 utbildningstillfällen för Lindex leverantörer i Lindex och BSCIs regi. Utbildningstillfällena hade bl.a. följande huvudfokus: Kemikalier, Energibesparing, Hälsa och Säkerhet, Brandsäkerhet, Dialog och samarbete mellan arbetsgivare och anställda i fabrikerna, Turkisk lagstiftning, Övertid, Underleverantörskontroll.

12 Resultat miljöansvar 2012 Miljöutvärdering i våtprocessfabriker Sedan 2009 görs miljöinspektioner i alla våtprocessfabriker som ägs av Lindex leverantörer. Resultat fördelning transportsätt Fördelning per transportsätt En anledning till ökningen av flygfrakt under 2012 var varubrist i butik som gjorde att vi tog hem tidiga vårleveranser med flyg som annars var tänkta att fraktas med båt.

13 CO2-utsläpp fördelning per transportsätt Lindex totala CO2e utsläpp omfattar scope1, scope2 och scope3 Totala utsläppet har ökat med 26,6% jämfört med år Ökningen beror till största delen på expansion av verksamheten, nya butiker har öppnats vilket har lett till att transport av gods till dessa butiker och energiförbrukning i dessa butiker tillkommit. Ytterligare orsaker till ökningen beror på att Lindex under året transporterat större andel varor med flyg dels beroende på varubrist i butik, att beräkningssättet skiljer sig från tidigare år, då vi bytt distributör under 2012 samt att emissionsfaktorn på den nordiska elektriciteten har ökat från 99 gram CO2/kWh till 122 gram CO2/kWh ( 2012 jmfrt med 2011).

Ekonomiskt resultat 2011 Internationell expansion

Ekonomiskt resultat 2011 Internationell expansion Ekonomiskt resultat 2011 Internationell expansion Lindex tillväxtstrategi och starka affärsidé har möjliggjort en snabb och framgångsrik internationell expansion de senaste åren. Med positiva erfarenheter

Läs mer

Årsberättelse 2013 FÖREGÅNGARE INOM MODE

Årsberättelse 2013 FÖREGÅNGARE INOM MODE Årsberättelse 213 FÖREGÅNGARE INOM MODE stockmann ett internationellt detaljhandelsproffs Stockmann är ett finländskt börsbolag inom detaljhandeln. Stockmann erbjuder i sina varuhus, Lindex- och Seppälä-modebutiker

Läs mer

Mq i korthet... 4. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71

Mq i korthet... 4. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71 ÅRSREDOVISNING 2011/2012 innehåll Mq i korthet... 4 Året i korthet... 5 Vd-ord... 6 Mål och strategi... 8 Historik... 10 Verksamheten...12 Värdekedjan... 16 MQ Kundklubb...20 Hållbar utveckling...22 Medarbetare...

Läs mer

årsredovisning 2013... i grunden handlar det om att vara konsekvent. Det är så vi bygger ett starkare KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3.

årsredovisning 2013... i grunden handlar det om att vara konsekvent. Det är så vi bygger ett starkare KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3. årsredovisning 2013... i grunden handlar det om att vara konsekvent. Det är så vi bygger ett starkare KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3. INNEHÅLL Vd-ord 2 Strategi och mål 4 Åtgärdsplanen 6 Marknadsöversikt

Läs mer

INNEHÅLL. GRI-nyckeltalen. KONTAKTUPPGIFTER 31 Kontakta oss 2 STOCKMANN CSR-RAPPORT 2013

INNEHÅLL. GRI-nyckeltalen. KONTAKTUPPGIFTER 31 Kontakta oss 2 STOCKMANN CSR-RAPPORT 2013 CSR-RAPPORT 2013 2 INNEHÅLL Vi har förbundit oss att jobba för en hållbar utveckling och vi erbjuder våra kunder ansvarsfulla köpupplevelser. Vi kan beakta ansvarssynpunkter genom hela värdekedjan via

Läs mer

Innehåll. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71

Innehåll. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71 Innehåll MQ i korthet 4 året i korthet 5 VD-ord 6 mål och strategi 8 Historik 10 Verksamheten 12 Värdekedjan 16 Det här får en kundmedlem på MQ 21 Hållbar utveckling 22 Medarbetare 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. Rapport över för ändringar i eget

Innehåll. Rapport över för ändringar i eget Innehåll MQ i korthet 4 året i korthet 5 VD-ord 6 mål och strategi 8 Historik 10 Verksamheten 12 Värdekedjan 16 Det här får en kundmedlem på MQ 21 Hållbar utveckling 22 Medarbetare 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Lindex hållbarhetsarbete 2005/2006

Lindex hållbarhetsarbete 2005/2006 Lindex hållbarhetsarbete 2005/2006 1 2 Innehållsförteckning Vd har ordet... 3 Bakgrund och organisation... 4 Uppförandekod... 7 Kvalitet... 14 Etik... 16 Miljö... 17 Medarbetare... 23 3 Vd har ordet Omsorg

Läs mer

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2 ÅRSREDOVISNING 2009/2010 INNEHÅLL MQ I KORTHET 4 ÅRET I KORTHET 5 VD-ORD 6 STRATEGISK INRIKTNING 8 HISTORIK 10 VERKSAMHETEN 12 VÄRDEKEDJAN 16 HÅLLBAR UTVECKLING 20 MEDARBETARE 22 AKTIEN 24 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

årsred0 visning Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. verksamhet hållbarhet resultat

årsred0 visning Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. verksamhet hållbarhet resultat årsred0 visning 2014 verksamhet hållbarhet resultat Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3 ... hållbarhet och lönsamhet

Läs mer

Kort om vårt hållbarhetsarbete och den här rapporten

Kort om vårt hållbarhetsarbete och den här rapporten CSR Rapport 2010 Kort om vårt hållbarhetsarbete och den här rapporten Den CSR-rapport du nu håller i handen beskriver vårt arbete kring centrala områden inom miljö, etik, socialt ansvar och mänskliga rättigheter

Läs mer

Mq i korthet... 4. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71

Mq i korthet... 4. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 innehåll Mq i korthet... 4 Året i korthet... 5 Vd-ord... 6 Mål och strategi... 8 Historik... 10 Verksamheten...12 Värdekedjan... 16 MQ Kundklubb...21 MQ shop online...21 Hållbar

Läs mer

Mq i korthet... 4. Historik... 10. MQ Kundklubb...21. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75

Mq i korthet... 4. Historik... 10. MQ Kundklubb...21. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 innehåll Mq i korthet... 4 Året i korthet... 5 Vd-ord... 6 Mål och strategi... 8 Historik... 10 Verksamheten...12 Värdekedjan... 16 MQ Kundklubb...21 MQ shop online...21 Hållbar

Läs mer

H årsredovisning 2013

H årsredovisning 2013 H årsredovisning 2013 Innehåll 2013 i korthet s.1 VD har ordet s.2 Affärsidé, mål och strategier s.4 Hemtex affärsmodell s.6 Hemtex marknader s.8 Hemtex sortiment s.10 Hemtex kommunikation och marknad

Läs mer

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Hållbarhetsredovisning 2007 Lindex CSR-mission Lindex agerar idag med morgondagen i åtanke. Vi tar inte bara ansvar för våra produkter, utan genom vårt långsiktiga hållbarhetsarbete agerar vi för goda

Läs mer

H årsredovisning 2012

H årsredovisning 2012 H årsredovisning 2012 Innehåll 2012 i korthet s.1 VD har ordet s.2 Affärsidé, mål och strategier s.4 Hemtex affärsmodell s.6 Hemtex marknader s.8 Hemtex sortiment s.10 Hemtex kommunikationsstrategi s.12

Läs mer

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder clas ohlson Årsredovisning 2013/14 6 8 miljarder kr 5 länder Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja

Läs mer

Vd Karl-Johan Perssons anförande från H&M:s årsstämma 2013

Vd Karl-Johan Perssons anförande från H&M:s årsstämma 2013 Kära aktieägare, Det är väldigt roligt att se att så många av er har kommit hit i dag. Det är ett högt tempo på H&M, så vi har mycket vi vill berätta om i dag; dels om året som gått, då vi fortsatte vår

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

hållbarhetsredovisning

hållbarhetsredovisning H hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll Förord s. 1 Om Hemtex s.2 CSR-organisation och mission s.3 Riskanalys s.4 Viktiga händelser i hållbarhetsarbetet s.6 Klimatpåverkan s.7 Leverantörer s.9 Uppförandekod

Läs mer

Vi gör BilLivet enklare

Vi gör BilLivet enklare Vi gör BilLivet enklare Mekonomen Årsredovisning 2011 Mekonomen Årsredovisning 2011 Innehåll Innehåll 1 Året i korthet, nyckeltal 2 Mekonomen i korthet 4 Koncernchefens ord 6 Full fart på BilXtra 8 Gärdet

Läs mer

Miljö och socialt ansvar

Miljö och socialt ansvar Miljö och socialt ansvar Detta är KappAhl Det här är KappAhl KappAhl är en ledande modekedja med idag nästan 4 500 medarbetare och över 300 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. Vi erbjuder prisvärt

Läs mer

Innehåll 2014 korthet s.1 Trender 2014 s.2 VD har ordet s.3 Affärsidé, mål och strategier

Innehåll 2014 korthet s.1 Trender 2014 s.2 VD har ordet s.3 Affärsidé, mål och strategier ÅRsredovisning 2014 Innehåll 2014 i korthet s.1 Trender 2014 s.2 VD har ordet s.3 Affärsidé, mål och strategier s.5 Hemtex affärsmodell s.7 Hemtex marknader s.9 Hemtex sortiment s.11 Hemtex kommunikation

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på.

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på. Kära aktieägare, Det är väldigt roligt att stå här och träffa er för första gången som vd. Jag vill gärna berätta om året som har gått och också lite om början av det här året. 2009 var ett händelserikt

Läs mer

Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete.

Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete. Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete. Textil- och modevärlden är under omvandling. De traditionella

Läs mer

Klänning 999:- ÅRSREDOVISNING

Klänning 999:- ÅRSREDOVISNING Klänning 999:- ÅRSREDOVISNING 2014 Kavaj 199:- H&M VÅR 2015 MODERN ESSENTIALS SELECTED BY DAVID BECKHAM VÅR 2015 Skjorta 199:- H&M VÅR 2014 Tröja 199:- H&M ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll H&M I ORD OCH BILD

Läs mer

Årsredovisning 2007/2008

Årsredovisning 2007/2008 Årsredovisning 2007/2008 Innehåll ÅRET I KORThET 1 VD har ORDET 2 strategisk InRIKTnInG 4 nya MaRKnaDER 8 MaRKnaDsÖVERsIKT 10 hållbar UTVECKlInG 14 Engagerade och kunniga medarbetare kärnan i varumärket

Läs mer

INNEHÅLL KONCERNEN I SAMMANDRAG

INNEHÅLL KONCERNEN I SAMMANDRAG Årsredovisning 2002 INNEHÅLL Koncernen i sammandrag 3 VD har ordet 4 H&M år 2002 6 Våra produkter 8 Våra butiker 10 Våra marknader 12 Vårt varuflöde 18 Vårt ansvar 24 Vår kommunikation 28 Våra medarbetare

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer