Innehåll. 3 HOK-Elanto i korthet För ägarkundens välbefinnande. 6 Många kanaler till ägarkundens fördel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. 3 HOK-Elanto i korthet 2013. 4 För ägarkundens välbefinnande. 6 Många kanaler till ägarkundens fördel"

Transkript

1 2013

2 Innehåll 3 HOK-Elanto i korthet För ägarkundens välbefinnande 6 Många kanaler till ägarkundens fördel 8 Effektivitet och lyhördhet för kundernas önskemål 10 Mången inleder sin karriär på Alepa 12 Ekologiskt är en naturlig del av inköpskorgen HOK-Elanto i korthet 2013 HOK-Elantos verksamhetsidé är att främja ägarkundernas välbefinnande genom att producera förmåner och tjänster. HOK-Elantos värden är: ägarkundens förmån kunnig personal förmåga att förändras ansvarighet lönsamhet Under 2012 förnyade HOK-Elanto målmedvetet S-market-kedjan och utvidgade Prisma Hyvinges lokaliteter med det dubbla. Koncernens omsättning ökade med 5,5 procent till 1,9 miljarder euro Storleken medför många fördelar 16 Etikmedvetna kosmetik- och klädinköp 18 Uppbyggande samarbete 20 Möjligheten att variera portionerna minskar matsvinnet 22 Lova mig att du aldrig förändras, Salve 24 Renare kilometrar 26 Med ansvar inför den sista resan HOK-Elanto Försäljning 2,2 Mrd Omsättning 1,9 Mrd Ägarkunder Personal Verksamhetsställen 309 Marknadsandel 2012 dagligvaruhandel 42,1 % restauranger med utskänkningsrättigheter 11 % bensinhandel 15,8 % Soliditet 65,3 % Utbetald Bonus 71 M Rörelseresultat 29 M Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 29 M HOK-Elantos verksamhetsområde 1. Helsingfors 2. Esbo 3. Vanda 4. Nurmijärvi 5. Tusby 6. Kervo 7. Träskända 8. Hyvinge 9. Mäntsälä Vi satsar på bra butiksplatser 30 Finlands största handelslag 34 Mathjälpen utvidgas från bröd till andra livsmedel 36 En arbetsgivare som känner sitt sociala ansvar 38 Personalöversikt 40 HOK-Elantos förvaltningsorgan 42 Egen verksamhet och samarbetspartners 43 Ägarkundsevenemang Stämningar från det gångna året 46 Framtidsutsikter Alepa Personal: Verksamhetsställen: 87 Omsättning: 331 M Utveckling: + 10,1 % S-market Personal: Verksamhetsställen: 53 Omsättning: 562 M Utveckling: + 5,4 % Prisma Personal: Verksamhetsställen: 12 Omsättning: 577 M Utveckling: + 6,5 % Kodin Terra Personal: 56 Verksamhetsställen: 1 Omsättning: 22 M Utveckling: + 36,1 % Sokos & Emotion Personal: 379 Verksamhetsställen: 10 Omsättning: 79 M Utveckling: - 15,8 % ABC Personal: 234 Verksamhetsställen: 33 Omsättning: 156 M Utveckling: + 3,2 % Restauranger Personal: 928 Verksamhetsställen: 100 Omsättning: 126 M Utveckling: + 4,0 % Övrig affärsverksamhet Personal: 43 Verksamhetsställen: 12 Omsättning: 8 M Utveckling: + 10,0 % 2 3

3 För ägarkundens välbefinnande Handelslagets uppgift är att främja ägarkundernas välbefinnande genom att producera förmåner och tjänster. För att kunna sköta den här uppgiften framgångsrikt måste handelslaget värna om sitt nätverk av verksamhetsställen och utveckla sina tjänster enligt ägarkundernas varierande behov. Inom huvudstadsregionen är närmare ägarkundshushåll anslutna till HOK-Elanto, vilket representerar över 83 procent av hushållen i regionen. HOK-Elanto är det företag i Finland som har den bredaste ägarbasen. Huvudstadsregionen är landets mest köpkraftiga region och dess befolkning ökar alltjämt. HOK-Elantos huvudsakliga verksamhetsområden utgörs av handel med mat och dryck samt trafikbränslen. Efterfrågan inom de här områdena hålls stabil även i de svagaste konjunkturlägena. Tack vare den starka efterfrågan har HOK-Elanto fortsatt att genomföra sin långsiktiga tillväxtstrategi och kunnat tackla konjunktursvängningarna. Vår ekonomi står på en mycket stabil grund. Vi utvecklar ständigt nya serviceformer för framtiden, där speciellt näthandelns roll och mångkanaliserade affärsmodell kommer att förstärkas. Tack vare effektiviteten och kundinriktningen inom S-gruppens hela verksamhet har man lyckats bygga upp gruppens nuvarande framgång och tillväxt. Det finns dock en risk för att det aktuella lagförslaget om utnyttjande av dominant marknadsställning inom detaljhandeln kommer att försvåra den framtida verksamheten och långsiktiga utvecklingen. Jag anser att lagen i sin framlagda form inte på något sätt uppfyller de eftersträvade målen, d.v.s. att sänka priset på de finländska konsumenternas matkorg, främja en rättvis fördelning av inkomstfördelningen inom livsmedelskedjan och att främja ren konkurrens. Men däremot skulle den göra livet svårare för de inhemska aktörerna och våra inhemska småproducenter skulle inte dra nytta av den internationella industrins ökade inflytande. Ett stort företag som känner sitt ansvar kan också med sitt agerande föregå med gott exempel för andra aktörer inom branschen. Energieffektiviteten spelar en viktig roll i HOK-Elantos förnyelseprogram. Också när det gäller sortering av avfall har HOK-Elanto gjort betydande framsteg och år 2012 hamnade endast 1 procent av avfallet från affärerna och restaurangerna på soptippen. Här är den framtida målsättningen ännu mer ambitiös: Inte ett gram på soptippen. En förutsättning för god service är kompetenta och motiverade medarbetare. 91 procent av HOK-Elantos personal svarade på enkäten om arbetstillfredsställelse. Resultaten visar att tillfredsställelsen överlag är mycket hög och klart överstiger de finländska företagens genomsnittliga tillfredsställelsenivå inom alla centrala delområden. Jag vill framföra ett varmt tack till alla HOK-Elantos medarbetare för ett synnerligen välutfört arbete. Jag vill också tacka vår sakkunniga administration samt S-gruppen och andra intressegrupper för ett gott samarbete under det gångna året. Helsingfors den 11 mars 2013 Matti Niemi verkställande direktör 4 5

4 Många kanaler till ägarkundens fördel Chauffören Mikko Pääkkönen levererar veckoslutets matvaror till Taina Jäppinen HOK-Elanto finns till för sina ägarkunder. Ett brett tjänsteutbud ger medlemmarna många olika möjligheter att utnyttja sitt ägarskap. Förmånerna får man ta del av i närbutiken, de större marketarna och i köpcentren. Vid behov kommer servicen ända hem. Också ett stort företag kan stå nära sina kunder. När det gäller utvecklingen av verksamheten är det viktigt att lyssna på slutanvändarna för att utbudet ska motsvara kundernas varierande behov. Jag har också beställt kosmetika från Sokos nätbutik, men för det mesta gör jag de dagliga inköpen i vanliga affärer. Familjen handlar regelbundet i Prisma i Vik och i S-market i Håkansböle. Av restaurangerna besöker vi oftast Chico s i Östra centrum, Vik och Dickursby. När vi besöker centrum äter vi ofta på Vltava och Loiste. På våra resor utnyttjar vi S-Förmånskortet bland annat på Sokos-hotellen. Taina Jäppinen berättar att hon varit ägarkund sedan början av 2000-talet och Bonustabell Inköp /mån Bonus % , , , , , , , ,5 50 1,0 Skolkokerskan Taina Jäppinen som bor i Fagersta i Vanda berättar att hon då och då beställer leveranser med Alepas Kauppakassi-tjänst. Den är en praktisk tjänst som underlättar vardagen. Jag använder mig då och då av Alepas Kauppakassi-tjänst, speciellt inför längre helger, eftersom vi inte har någon bil. Vi är en fyrapersoners familj med två pojkar i växande ålder (9 och 4 år) samt två hundar, så det blir mycket att bära, säger Taina Jäppinen. Vanligtvis gör jag beställningen på datorn. Jag har funderat på att prova mobiltjänsten, men det är svårare att navigera på en liten skärm. Varuleveranserna har kommit fram inom utlovad tid. Produkternas kvalitet och färskhet har alltid motsvarat förväntningarna. Dörrklockan ringer och Alepa Kauppakassis chaufför Mikko Pääkkönen kommer med sex kassar innehållande varor för familjens basbehov under den kommande veckan. Varorna har samlats ihop på Alepa i Kasberget, varifrån transporterna sköts till kunderna i östra Helsingfors och östra Vanda. Inköpen kontrolleras, betalningen och samlandet av Bonus sker lätt med det gröna kortet. Varje månad inser över personer fördelen med att vara ägarkund och ansluter sig som medlemmar till handelslaget. sett medlemskapet som en naturlig del av familjens ekonomiska hushållning. Alltid då vi planerar något större inköp går vi igenom S-utbudet och möjligheterna att få Bonus på inköpet. Men jag köper inte något bara för att få Bonus, påpekar Taina. Jag följer inte heller Bonusläget aktivt, utan pengarna går till kontot på S-Banken. När man sedan behöver pengarna, väntar där en trevlig extra överraskning. Då märker man att det verkligen lönar sig att vara ägarkund. HOK-Elantos ägarkunder betalar en andelsinsats om 35 euro som en engångsplacering eller genom att samla motsvarande summa i Bonus. Genom den här placeringen får ägarkunden årligen avkastning i form av ränta på andelskapitalet och månatlig gottskrivning på använda tjänster i form av Bonus. I fjol utgjorde enbart de här fördelarna i genomsnitt 143 euro per hushåll. Varje månad inser över personer denna fördel och ansluter sig som medlemmar till handelslaget. En fin extra förmån är tidskriften Samarbete som dimper ner i postlådan i slutet av varje månad. Den innehåller intressant läsning och eftersom jag arbetar med mat läser jag naturligtvis recepten i tidningens matbilaga. För att få inspiration till matlagningen använder jag mig också av recepttjänsten på tidningens webbplats, säger Taina Jäppinen. Ägarkundens förmåner Bonus S-Kontot och S-Bankens avgiftsfria tjänster Betalningssättsförmån 0,5% Produkt- och tjänsteförmåner HOK-Elantos tidskrift Yhteishyvä eller Samarbete Rösträtt i HOK-Elantos fullmäktigeval 6 7

5 Effektivitet och lyhördhet för kundernas önskemål Vem bestämmer vad den finländska konsumenten äter? Affärsidéerna i S-gruppens kedjor baserar sig på vår utgångspunkt att konsumenterna vill ha breda urval, inhemsk mat och kända märkesprodukter. Varje dag åker i medeltal 100 transportbilar från Inex logistikcenter i Kilo, fullastade med varor till HOK-Elantos drygt 170 livsmedelsaffärer. Tack vare noggrann ruttplanering kan man sköta transporten på ett kostnadseffektivt sätt med en minimal belastning på miljön. Oftast kommer varuleveranserna under natten till affärerna, där de väntar på morgonskiftet som ställer varorna på hyllorna innan kunderna kommer. Industriella livsmedel, basvaror, förädlade färskvaror samt frukt och grönsaker samlas ihop och levereras med en och samma transport till varje enskild affär. En del av varorna, som kött och mjölk, styrs direkt via terminalerna till affärerna. Producenten har färdigt märkt varupartierna med leveransadressen. Varorna stannar i terminalen endast en kort tid, eftersom de endast samlas ihop för att under natten transporteras ut till de enskilda affärerna. Varor med kort försäljningstid, som till exempel bröd, levereras oftast direkt från bageriet till affärerna. Även bryggerierna och mejerierna har egna direkta leveranser. Vi lyssnar på kunden Tack vare modern teknik kan man skräddarsy affärens produktsortiment efter kundkretsen och det disponibla utrymmet. Teknik tillämpas också för att styra utplaceringen av enskilda produkter och för att säkerställa produkternas tillräcklighet. Huvudstadsregionen avviker från landets medeltal när det gäller konsumtionsvanor och hushållens storlek, men det förekommer också stora variationer inom regionen, säger projektchef Minna Pahkajärvi, som ansvarar för HOK-Elantos lokala produktanskaffning och sortimentsplanering. Vårt mål är att fungera på ett sätt som bättre bemöter den lokala efterfrågan. Vi är flexibla när det gäller att utöka affärernas produktsortiment efter kundernas önskemål. När det gäller att hörsamma kundernas önskemål spelar förmännen och personalen i våra affärer en avgörande roll. Närproducerad mat och dryck I vårt sortiment ingår produkter av ett flertal livsmedelsproducenter från huvudstadsregionen, berättar Minna Pahkajärvi. Närbakat bröd kommer från lokala små bagerier. Till Esbo levereras till exempel traditionellt bröd från Emil Halme i Köklax och franskt bröd Från Rezé i Distby. Till affärerna i Mellannyland levereras bröd och konditoriprodukter från Uudenmaan Herkku i Kervo och Uudenmaan Leipä i Köklax. Ekologiskt bröd levereras av bageriet Samsara i Vanda. Från Sörnäs i Helsingfors levereras traditionell korv från Wotkin s fabrik och från Talma i Sibbo kommer Pajuniemis basturökta skinka och korvar, också ekologiska. Kunderna intresserar sig i allt högre grad för matens ursprung. Under de två senaste åren har vi utökat mängden ekologiska produkter betydligt, särskilt i Prisma och S-market. Våra kunder har tagit väl emot det utökade sortimentet, försäljningen av ekologiska produkter inom huvudstadsregionen har fördubblats jämfört med övriga Finland, säger Minna Pahkajärvi. Ansvarsfulla val I mataffärerna spelar mängden anskaffade varor en stor roll. Ju större varupartier När det gäller att hörsamma kundernas önskemål spelar förmännen och personalen i våra affärer en avgörande roll. företaget köper in, desto förmånligare är anskaffningspriset och desto förmånligare kan affären sälja den anskaffade varan vidare till konsumenten. S-gruppens styrka ligger i kedjeverksamheten och i de välfungerande processerna och systemen. Sortimenten inom S-gruppen byggs upp utgående från finländarnas köpvanor. Mångsidighet och hanteringen av olikhet är konkurrensfaktorer, men prisnivån spelar fortsättningsvis en stark roll. Efterfrågans förutsägbarhet och jämna varuströmmar garanterar effektiviteten, vilken i sin tur säkerställer förmånligheten i hela sortimentet. Varje dag startar i medeltal 100 leveransbilar fån logistikcentret i Kilo till HOK-Elantos affärer. Inom den kooperativa rörelsen är vi medvetna om att vi som ett stort konsumentandelslag bär ansvar för finländarnas livsmedelssäkerhet. Den här frågan speglar ett såväl lokalt som globalt perspektiv. Det betyder att vi samtidigt måste vara flexibla och samarbetsdugliga på det lokala planet och starka och trovärdiga i den globala skalan. Storleken ger resurser som behövs för att bevara en liten nation på den globala livsmedelsmarknaden, vilket även skapar effektivitet i den finländska livsmedelskedjan. Storskaligheten ger oss möjlighet att producera allt fler tjänster för lägre kostnader. Den finländska livsmedelskedjan är en nationell resurs som endast genom samarbete behåller sin konkurrenskraft och funktion. För egen del vill S-gruppen fortsätta och förbättra samarbetet med de finländska producenterna och livsmedelsindustrin. Hela den finländska livsmedelskedjan inklusive konsumenterna drar nytta av S-gruppens styrka. 8 9

6 Mången inleder sin karriär på Alepa Alepa Personal: Verksamhetsställen: 87 Omsättning: 331 M Alepa har redan en längre tid arrangerat utbildning och erbjudit möjligheter till sysselsättning för invandrare. Nu fortsätter det ansvarsfulla arbetet tillsammans med ungdomar som är utan studie- eller arbetsplats. Barnens Företagsby erbjuder elever i klass 6 att återuppleva barndomens butikslekar i en autentisk miljö. Dagen har börjat i den över 500 kvadratmeter stora Företagsbyn i Tekniska museet i Helsingfors. Innan eleverna i klass 6 i lågstadieskolorna Herttoniemenrannnan ala-aste och Eläintarhan ala-aste stiger in i den här ministaden har de tillsammans med sina egna lärare läst om samhället, företagen och olika yrken. När vuxenlivet en dag börjar på riktigt är det många som önskar sig ett jobb i en Alepa-butik. Lekbutiken är belägen mitt i byn och är ett av tolv företag som eleverna arbetar i och besöker under dagen. Enligt Alepa-kedjans servicechef Marko Lumppio är studiehelheten och den funktionella Företagsbyn ett utmärkt sätt att lära skoleleverna som står på tröskeln till tonåren grunderna i arbetslivet och hur samhället fungerar. Eleverna bygger upp en liten Alepa-butik varje dag innan butiken öppnar och lägger till exempel varorna och prislapparna på plats. Till sin hjälp har de en hyllkarta samt beskrivningar av arbetsuppgifterna och olika ansvarsområden. Vimlet i butiken vittnar om att det råder en aktiv verksamhet i Företagsbyn. Alepas verkställande direktör för dagen, Amanda Rodriguez, är tvungen att fatta ett svårt, men nödvändigt beslut: butiken Amanda Rodriguez från lågstadieskolan Herttoniemenrannan ala-aste vågade ta sig an uppgiften som verkställande direktör på Alepa, och hon har inte ångrat sig. Först trodde jag att jag inte skulle klara av det här arbetet, men nu när jag har gjort det i två timmar märker jag att det är ganska roligt att vara boss! I barnens Företagsby i Vik i Helsingfors utgör Alepa-butiken en del av det minisamhälle, där sjätteklassare på ett lekfullt sätt lär sig arbetslivets och samhällets spelregler. måste stänga helt och hållet för en stund. Också anställda med invandrarbakgrund Varuleveransen har kärvat till sig och är en välbekant syn i Alepa-butikerna på hyllorna gapar tomma! Teamet jobbar olika håll i huvudstadsregionen. bra ihop och det dröjer inte länge förrän personal- och ekonomichef Niki Timisin Ca 12 procent av de anställda inom hela återigen kan sätta sig bakom kassaapparaten (i Alepa gör alla allt), och sticker ut samarbete med arbetskraftsmyndighe- Alepa-kedjan har invandrarbakgrund. I huvudet genom fönstret. terna har vi arrangerat kurser för dem i över 10 års tid. För övrigt anställs invandrare genom normala rekryteringsproces- Alepa har öppnat igen, vi har nyss fått in ett extra parti godis! ropar pojken och ser på samma sätt som andra anställda. drar till med varje expedits drömleende. Vi har inga kvoter för invandrare, men de Människor med invandrarbakgrund är mycket motiverade att arbeta. klarar sig oftast så bra i rekryteringarna att det inte lär förekomma en enda rekrytering för en ny butik, där ingen invandrare har valts. Människor med invandrarbakgrund i alla åldrar är mycket motiverade att arbeta. Jag tror att Alepas popularitet bland dem beror på att Alepa erbjuder en bra arbetsplats för alla oberoende av hudfärg, bakgrund eller religion. Motiverade invandrare Alepa är en ungdomlig och dynamisk kedja som är attraktiv för unga också i det verkliga livet. I Alepa-kedjan pågår en renoveringsrunda, som ger affärerna en ny butiksmiljö och utökar sortimentet med upp till artiklar. Som bäst pågår hos oss en garantiperiod för en ungdomskurs som startade förra hösten, där ungdomarna som avslutning på avklarad kurs anställs för en fyra månaders period på Alepa. För mången kommer arbetet att fortsätta även efter detta. Kursens mål är att få ungdomar utan studie- och arbetsplats intresserade av att göra karriär inom handelsbranschen och nu ser det ut som om vi har lyckats i vår målsättning. Det ser ut att bli en fortsättning, säger Marko Lumppio nöjt

7 Ekologiskt är en naturlig del av inköpskorgen S-market Personal: Verksamhetsställen: 53 Omsättning: 562 M S-market är mången kunds första alternativ till mataffär både för vardag och till fest. Som vägvisare måste man se till att det i den alltid förmånliga shoppingkorgen också finns plats för ekologiska produkter och att butikskonceptet där kunden handlar är välfungerande. Man har även lyckats med den gemensamma insatsen att spara energi. mångsidigt men ändå alltid förmånligt. I början av veckan vill kunderna ha snabba och lättlagade matprodukter men när vi närmar oss veckoslutet knyter gastronomerna sina förkläden och man börjar ägna matlagningen betydligt mer tid. Under veckan vill man ha lättlagad och snabb mat, till exempel kan man vid betjäningsdisken köpa färdiga sallader och grillprodukter. Under veckoslutet njuter man av läckerheter och korgen fylls med Heikkinen kastar en blick över frukt- och grönsaksavdelningen i S-market Bulevarden. Han är nöjd med vad han ser; fjolårets renovering har gett resultat. Färgprakten får S-market att grönska. En stor del av hyllorna och lådorna fylls av ekologiska produkter. Ekoprodukter utgör i dag en del av S-markets mångsidiga sortiment. En del av konsumenterna gör sina matinköp på basis av olika värderingar och är intresse- logisk produktion höjer ekoprodukternas pris, men det är vår uppgift att alltid sträva efter att erbjuda kunderna en förmån- rar sådana element som kunde fungera i hela kedjan. Frysdiskarnas nya automatiska dörrsystem medför för sin del energibesparingar. I alla HOK-Elantos S-marketar sparar man S-market är ofta kundens primära inköpsställe, varför sortimentet måste vara kött, fisk, tapas, sushi och läckra ostar, säger gruppchef Mika Heikkinen. rade av produktionsrelaterade faktorer. Många faktorer med anknytning till eko- lig inköpskorg, säger Mika. Efter den omfattande renoveringen har försäljningen utvecklats bra, trots att det också i år energi (el+värme) Pilotprojekt på Bulevarden inom området råder en hård konkurrens mellan Stockmanns Delikatess, Citymar- motsvarande den genom- S-market på Bulevarden är kedjans pilotenhet, där man testar lösningar som ket i Gräsviken och den nyligen totalrenoverade Sandvikens saluhall. snittliga förbrukningen avviker sig något från konceptet. S-market Bulevarden är vår insats i cupen, i 760 egnahemshus. Här i S-market Bulevarden testar vi ock- där mataffärerna har justerats ett steg så åtgången på mindre producenters pro- mot delikatesshållet. På basis av den po- dukter, som safter, bryggeriprodukter, sitiva kundresponsen är vi på rätt väg. vilt och skaldjursdelikatesser. Pilotpro- Arbetet med att utveckla det regionala jektet fortsätter till sommaren 2013 och sortimentet spelar också i framtiden en vi analyserar olika funktioner och stude- viktig roll i utvecklingen av hela kedjan. Den drygt två år långa omfattande renoveringsrundan börjar vara på slutrakan och HOK-Elantos S-marketaffärer på olika håll i huvudstadsregionen betjänar nu sina kunder ännu bättre och mångsidigare än förr, men fortfarande förmånligt. Gruppchef Mika Heikkinen i S-market Bulevarden har all anledning att vara stolt över frukt- och grönsaksavdelningen

8 Storleken medför många fördelar Prisma Personal: Verksamhetsställen: 12 Omsättning: 577 M Prisma är en stormarknad som erbjuder familjens alla förnödenheter under ett och samma tak. Storleken för med sig kostnadseffektivitet, vilket möjliggör kedjans viktigaste grundläggande faktor: Ständigt förmånliga priser inom hela sortimentet. Storleken möjliggör mångsidighet. I en stor Prisma-affärs sortiment finns över produkter av vilka dagligvarornas andel utgör över Bland dessa finns också många produkter framställda av småproducenter. i miljön. I fjol renoverades Prisma-affärerna i Hyvinge och Jumbo. År 2013 står Prisma i Iso Omena i tur. Prismas nya look Vid renoveringen har man fäst särskild uppmärksamhet vid smidighet, tydlig exponering och trivsam miljö. Affärsutrym- Matlagningskonst och snabba lösningar I och med renoveringen växte Prisma Jumbos servicedisk med nästan det dubbla, vilket betyder att dess utbud nu är ännu rikligare än förut. Våra unga kunders matlagningsiver och skicklighet har ökat under de senaste åren I Jumbo placerade vi lantgårdstorget på paradplats i början av matavdelningen, berättar prismadirektören Juha Itkonen. I den stora enheten som dagligen besöks av kunder är också efterfrågan på något ovanligare produkter tillräckligt stor. Matens pris är också på finländarnas läp- mena har grundrenoverats från golv till och många av dem vill köpa sina råvaror par, trots att matens andel av hushållens tak. Kundernas önskemål har beaktats i vid servicedisken, berättar Juha Itkonen. disponibla inkomster har minskat kon- många olika lösningar, säger Prisma Jum- tinuerligt. Prisma stormarknaderna kan bos direktör Juha Itkonen. Färsk inhemsk fisk är eftertraktad un- Prisma-keedjans affärside bygger på total- dock erbjuda den mest förmånliga pris- der veckosluten. På fredag får vi in regn- förmånlighet och mångsidighet, där också nivån för de produkter som finländarna Matavdelningens urval har utökats med bågsforell som fiskats natten innan. Men märkkesvarorna är starkt representerade. köper mest. Förutom de förmånliga pri- närmare produkter och nu erbjuder också efterfrågan på ljus inhemsk fisk serna kan ägarkunden dessutom samla vi ca dagligvaror. I den stora enhe- som gös, abborre och gädda har ökat. upp till fem procent Bonus på sina inköp. ten som dagligen besöks av kunder är också efterfrågan på något För den som önskar snabba lösningar Också när det gäller bruksvaror erbjuder ovanligare produkter tillräckligt stor. erbjuds färdig mat, sallader och grill- Prisma ett förmånligt sortiment. Till skill- produkter. Dessutom erbjuder vi många nad från många internationella hyper- Detta syns tydligast till exempel på olika halvfabrikat som är färdiga för stek- market-kedjor har också märkesprodukterna lantgårdstorget Eat & Joy Maatilatori, pannan. De tillreds på plats och är alltid en stark ställning bland utbudet av kläder, som med sina direkta inköp erbjuder ett färska och läckra. Också köttfärsen som fritidsprodukter och produkter för hemmet. rikt urval produkter av småproducenter. säljs i lösvikt mals på plats så att det hela I Jumbo placerade vi salutorget på parad- tiden erbjuds färsk vara. Till Prismas sortiment av dagligvaror hör plats i början av matavdelningen, konsta- kända märkesprodukter, inhemska favo- terar Juha Itkonen. Prisma har också en egen Deli som er- riter och produkter för olika dieter. För de bjuder fyllda smörgåsar, bakelser, sal- konsumenter som uppskattar förmånliga Närmat är också ett vanligt diskussions- lader och annat smått och gott för ca produkter erbjuder S-gruppens egna ämne, men dess definition är inte helt kunder per dag. Kaféet har haft märken ett heltäckande urval inom de olika entydig. I huvudstadsregionen verkar sin plats i shoppingrundan ända sedan produktgrupperna: märkena Rainbow många stora landsomfattande matpro- Prisma Jumbo öppnades för 13 år sedan. och Xtra. Rainbow-produkterna är ducenter, av vilka HK Ruokatalo, från procent förmånligare än motsvarande Jumbo sett på andra sidan gatan, utgör varumärken och Xtra-produkterna är ett extremt exempel. En bättre bild av ännu förmånligare. närmat förmedlar säkert charkproducenten Pajuniemi från Sibbo, som också har För tillfället förnyas Prisma-kedjan kraf- en egen disk i Prisma Jumbo. tigt, vilket märks såväl i varuutbudet som 14 15

9 Etikmedvetna kosmetikoch klädinköp Den moderna konsumenten är intresserad av produktens ursprung och på vilket sätt och under vilka omständigheter den är tillverkad. Detta är man också medveten om på Sokos och Emotion, där produkternas säkerhet och kvalitet måste vara i skick oberoende av prisnivå. Kosmetikserien We Care Icon och damkollektionen Kaiio är exempel på vårt eget utvecklingsarbete. När man började utveckla Sokos egen kosmetikserie We Care Icon ställde man frågan direkt till konsumenterna om deras önskemål. Det kom in närmare fyra tusen svar och de överlägset viktigaste aspekterna var säkerhet och kvalitet. Förmånlighet, lämplighet för känslig hy och ekologiskhet fanns också med bland de mest önskade egenskaperna. På basis av dessa önskemål föddes serien som har funnit sin väg till de finländska kvinnornas makeuppåsar. We Care Icon produkterna utvecklas i Finland och tillverkas hos Europas ledande kontraktstillverkare av kosmetika. Endast tillbehören och penslarna tillverkas i Fjärran Östern, i Kina. Våra producenter är kontrollerade och de har förbundit sig att följa våra kontrakt och strikta kvalitetskriterier. Alla våra produkter har genomgått hudirritationstest i ett externt laboratorium. Vår egen kvalitetssäkring undersöker och testar våra produkter regelbundet samt genom stickprov, säger SOK:s sortimentsoch inköpschef Nina Hakala. WWF Finland har från första början deltagit i utvecklingen av serien i kosmetikan och penslarna används alltså inga råvaror som härstammar från djur. När kunderna köper We Care Icon-produkter är de samtidigt med och understödjer skyddet av Östersjön. Den avgiftsfria skönhetsrådgivningen är en populär tjänst. På en halv timme ger skönhetsrådgivaren Charlotta Forssell praktisk handledning i hur man t.ex. lägger en läppmakeup. Hon hjälper också kunden att hitta de produkter som passar bäst. Den bästa marknadsföringsplatsen för produkterna är butiken. Försäljarens yrkeskompetens testas i dag också när det gäller ansvarsfrågor, säger Isabella Borg, försäljnings- och servicehandledare inom damkonfektionen. Utmaningen med ansvarsfulla inköp Den moderna konsumenten är i dag mycket upplyst när det gäller kläduppköp. Kaiio är Sokos eget klädmärke, för vilket man har ställt klara ansvarsmål som man följer upp. Planeringen och måttberäkningen görs alltid i Finland för att produkterna ska vara passande och välsittande för den finländska konsumenten. I och med globaliseringen och den internationella konkurrensen tillverkas den arbetskraftsintensiva industrins produkter som kläder nuförtiden i u-länderna och de nyligen industrialiserade länderna. Som undantag tillverkas Kaiios klädkollektion huvudsakligen inom Europa, två tredjedelar köps direkt från europeiska eller inhemska samarbetspartners och en tredjedel från Kina. Under varumärket We Care Icon säljs over 200 produkter. Alla produkter är fria från parabener och mineraloljor. De Ekologiska kraven gäller inte endast råvarorna utan också förpackningsmaterialen, säger skönhetsrådgivaren Charlotta Forssell på Sokos Emotion i Helsingfors centrum. Sokos & Emotion Personal: 379 Verksamhetsställen: 10 Omsättning: 79 M Planeringen görs alltid i Finland. Märket Kaiio innefattar inomhuskollektioner för damer samt jackor, accessoarer, skor och smycken. Kollektionen förnyas varje månad. Kaiios produkter består av ett brett urval olika kvalitets- och produkttyper, därför är antalet tillverkningsställen fler. Vi deltar i det internationella projektet BSCI (Business Social Compliance Initiative), som effektivt söker hållbara lösningar för att främja socialt ansvar. Vi förutsätter alltså att varuleverantörerna och fabrikerna värdesätter och tillämpar sociala och etiska frågor och värden, säger brand manager Tiina Ritari på SOK

10 Konstruktivt samarbete Kodin Terra Personal: 56 Verksamhetsställen: 1 Omsättning: 22 M Finländarna spenderar över dubbelt så mycket pengar på boende och inredning som på mat och dryck. Av detta slukar hyror, vederlag, energi- och kapitalkostnader lejonparten, men finländarna värdesätter sitt hem allt mer och satsar gärna på att rusta upp det. Man bygger nytt, rustar upp gammalt och inreder. Det är naturligt att också andelshandeln erbjuder sina tjänster på det här området. de och är försedda med information om egenskaper, användningsändamål, montering och pris. Kodin Terras byggtjänst erbjuder behövlig information och experthjälp som underlättar ditt eget arbete. Du får råd gällande realisering av projekt samt nödvändiga produkter och tidtabeller. Byggtjänsten erbjuder arbets- och monteringsanvisningar och vid behov kan man också beställa monteringsservice. Som kund får du också en egen kontaktperson som du kan vända dig till om du Kartlägg och reparera i tid Renovering kan göras ansvarsfullt på många olika sätt. Att rusta upp det befintliga byggnadsbeståndet är redan i sig en miljögärning. Vi finländare är benägna att skjuta upp beslut om renoveringsåtgärder och inte göra något förrän man är tvungen. Våra bilar för vi på regelbunden service, men hemmen får ofta mindre uppmärksamhet. Med konditionskartläggningar och åtgärder i rätt tid spar man ofta arbete och pengar. Särskilt viktigt är det att sör- S-Företagskortet erbjuder förmåner och en kvittensfri redovisning åt företagskunderna. Nuförtiden byggs allt tätare hus, varvid ten får man med en kombination av vatten- och man också måste vara noggrannare med luftvärmepump. Att rusta upp det befintliga byggnadsbeståndet är redan i sig en miljögärning. Företagskortet ger förmåner för yrkesfolk behöver råd eller hjälp. Kodin Terra i Tus- ja för vattenisoleringen i våtutrymmena. ventilationen. För närvarande är upp- Hur är det med yrkesfolket inom byggbran- Järnhandeln har i allmänhet upplevts by har också anställt ett flertal trädgårds- När reparationerna och isoleringen görs värmning och olika värmepumpslösning- Naturliga material och olika återvin- schen? Erbjuds de service i Kodin Terra? som en plats där man måste veta exakt experter som man kan vända sig till om professionellt enligt föreskrifterna och ar något som sysselsätter många kunder. ningslösningar utgör huvudsakligen en vad det är man behöver. Kodin Terra lovar man behöver planeringshjälp eller sköt- övervakat får man ett resultat som håller mindre belastning för miljön. I många Kodin Terra erbjuder små och medelsto- att man här klarar sig med mindre infor- sel- och planteringsråd. i årtionden, säger försäljare Tero Koivuo- Det här är ett område som har utveck- branscher arbetar man med att utveckla ra byggare en konkurrenskraftig prisnivå. mation. Produkterna är tydligt exponera- ja vid byggtjänsten. lats starkt och förutom att de ekono- och hitta allt miljövänligare lösningar. Hos oss i Tusby har vi för närvarande hund- miska inbesparingarna och tillbaka- ratals företagskunder och utökandet av betalningstiden av investeringen är När det gäller målarfärger strävar man mängden gynnar alla. Vi kan köpa in större intressanta, är energibesparingen också målmedvetet efter att sluta använda lös- volymer, vilket också påverkar privatkun- viktig ur klimatsynpunkt. Teknologin ningsmedel. Bland de nyaste produkterna dernas produktpriser, säger Tero Koivuoja. inom den här branschen har utvecklats erbjuds allt oftare vattenlösliga alternativ kraftigt under de senaste åren och nu som har lika goda skyddande och täckan- S-Företagskortet erbjuder yrkesfolket börjar man redan ha tydliga bevis på ap- de egenskaper som tidigare använda må- inom byggbranschen liknande förmåner paraternas verkningsgrad. Bästa resulta- larfärger, upplyser Tero Koivuoja. som våra ägarkunder åtnjuter i form av Bonus. Dessutom medför specifikationerna på kortfakturan färre kvitton och underlättar företagarens tillvaro på många sätt. Allt flere färger är nuförtiden vattenlösliga och miljömärkta. Tero Koivuoja rekommenderar en kombination av värmepump och andra värmekällor

INNEHÅLL GRUNDAREN 3 VÅR RESA 4 ODLING 5 PRODUKTER 6 PÅ TALLRIKEN 7 KONTAKT 8

INNEHÅLL GRUNDAREN 3 VÅR RESA 4 ODLING 5 PRODUKTER 6 PÅ TALLRIKEN 7 KONTAKT 8 SILMUSALAATTI STORY INNEHÅLL GRUNDAREN 3 VÅR RESA 4 ODLING 5 PRODUKTER 6 PÅ TALLRIKEN 7 KONTAKT 8 GRUNDAREN FÄRSK. GOD. EKO. JAG VILLE GÖRA VÄRLDENS BÄSTA SALLAD - EN SMAKRIK SALLAD. Som 7-årig pojke intervjuades

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Frukt. och grönt på ditt sätt

Frukt. och grönt på ditt sätt Frukt och grönt på ditt sätt Du vet väl att det också finns frukt och grönsaker hos Chipsters? Sortimentet är mångsidigt och varierar efter säsong. Hos oss hittar du inhemska och utländska frukt- och grönsaksprodukter

Läs mer

Minska matsvinnet. Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad. Nyhet: Doggybag Beställ nu!

Minska matsvinnet. Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad. Nyhet: Doggybag Beställ nu! Minska matsvinnet Erbjud dina gäster att ta hem resterna i doggybag Nyhet: Doggybag Beställ nu! Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad Så här jobbar

Läs mer

? Producerad med finansiering från jord- och skogsbruksministeriet, www.laatuketju.

? Producerad med finansiering från jord- och skogsbruksministeriet, www.laatuketju. SNABBGUIDE FÖR KONSUMENTER Vet du varifrån din mat kommer? Av den mat som äts i Finland är cirka 80 % tillverkad i Finland. Cirka 65 % av matens råvaror är finländska. Livsmedelsproduktionen är global.

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Detta kan göras imorgon

Detta kan göras imorgon Sammanfattning svinnworkshop, Hållbara måltider i Örebro län 2.0, 2015.03.30 Detta kan göras imorgon - Kommunicera med mottagningskök hur mycket går åt? - Ta tillvara på överbliven mat. - Införa smakskedar.

Läs mer

Handel Tertial 3 2013

Handel Tertial 3 2013 S T R A T E G I S K P Å V E R K A N HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE Trender inom handeln HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE Arbetsmarknadstrender Hållbarhetsfrågorna heta i handeln LÄGRE STRATEGISK

Läs mer

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 TEXT: Rikard Lehmann. FOTO: Hampus Brefelt, The Studio, Malmö Vänd blad Fair Trade - ett vinnarekoncept för Paula och Kajsa i Terre de Femmes Det skiljer

Läs mer

Skandinaviens främsta köttleverantör

Skandinaviens främsta köttleverantör folder från quality meat 2014 OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET Skandinaviens främsta köttleverantör OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET om oss Quality Meat är ett av de största handelsföretagen på marknaden

Läs mer

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige Kort om mig och gården Den svenska ekomarknaden går som tåget Forskarkritik

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Aviabulevarden Knutpunkten för experter

Aviabulevarden Knutpunkten för experter Aviabulevarden Knutpunkten för experter Huvudstadsregionens snabbast växande företagsområde i Finlands logistiska mittpunkt innebär möjligheter till framgång och nätverkande Redan läget är unikt. Kontorslokalerna

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson

http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson Hur kan vi leva hållbart? Earth Hour 2014-03-29, kl. 20.30-21.30 Vad menas med hållbarhet? Tänk er en lök med 3 skal: Social hållbarhet (målet) Ekonomisk

Läs mer

en livskraftig natur ger mat och välbefinnande Strategi för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 2012-2022

en livskraftig natur ger mat och välbefinnande Strategi för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 2012-2022 örnybara naturresurser en livskraftig natur ger mat och välbefinnande Strategi för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 2012-2022 Bästa läsare! Denna nya strategi för jord- och skogsbruksministeriets

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

NYA LOKALER I KÄRNAN AV FÖRETAGSVÄRLDEN

NYA LOKALER I KÄRNAN AV FÖRETAGSVÄRLDEN EKOEFFEKTIVT KONTORSHUS PÅ KÄGELUDDEN www.keilaranta.fi En ny, genuint modifierbar kontorshelhet på Kägelstranden är den som ligger närmast den framtida metrostationen på Kägeludden. Trivsamma lokaler

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

- Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra

- Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra Kontor att trivas i - Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra exponering för ditt företag - Moderna

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Sjung om studentens lyckliga dar

Sjung om studentens lyckliga dar Sjung om studentens lyckliga dar 2011 års studentrapport från Svensk Handel svenskhandel.se Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Planeringen och förberedelserna startar tidigt 5 2.1

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Ansvarsfullt företagande.

Ansvarsfullt företagande. Våra ledstjärnor på vägen mot framtidens hållbara meny. Ansvarsfullt företagande. nsvar d 2020 10.5% av vår försäljning är ekologiska och miljömärkta produkter 20% av ledare med personalansvar ska ha utländsk

Läs mer

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjerna är framtagna av Blåklintens styrelse i samråd med förskolechef, kostansvarig, kokerska, föräldrar och pedagoger. Mat är viktigt. Mat och måltider

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

Hur lång väg kvar till målen för 2020?

Hur lång väg kvar till målen för 2020? Hur lång väg kvar till målen för 2020? 20/20-seminarium 21.03.2013 EkoCentria i korthet en utvecklingsenhet som främjar förverkligandet av hållbara val inom offentliga måltidstjänster finansiering från

Läs mer

Rutiner för livsmedelshantering

Rutiner för livsmedelshantering Rutiner för livsmedelshantering När man säljer mat gäller lite andra regler än när man kokar ihop sin matlåda i hemmet. Dels för att betalande gäster förväntar sig en viss kvalité, samt dels för att ett

Läs mer

Matlandet. Fokus på ungdomars upplevelse av matlandet Sverige

Matlandet. Fokus på ungdomars upplevelse av matlandet Sverige Matlandet Fokus på ungdomars upplevelse av matlandet Sverige Disposition Teknisk beskrivning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Läshänvisning Bilagor Resultat (totalnivå) Kännedom Matens ursprung Matländer

Läs mer

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiden har betydelse Våra måltider har stor betydelse. Det är säkert alla överens om. Näringsriktig mat ger energi och hälsa. God och

Läs mer

Miljömåltider i Göteborgs Stad

Miljömåltider i Göteborgs Stad Miljömåltider i Göteborgs Stad LAGA MAT EFTER SÄSONG! I Göteborgs Stad arbetar vi för att alla måltider som serveras ska vara miljömåltider. En miljömåltid är baserad på miljömärkta råvaror, är säsongsanpassad,

Läs mer

Bilaga 2. Rapport från en slaskhink. Attitydundersökning - Maten vi slänger

Bilaga 2. Rapport från en slaskhink. Attitydundersökning - Maten vi slänger Bilaga 2 Rapport från en slaskhink Attitydundersökning - Maten vi slänger Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm Kontaktpersoner: Louise Ungerth, chef för konsumentfrågor, KfS, 08-714 39 71, 070-341 55

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Definitioner av begrepp i detta dokument: BeM Avser riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening. Medlem Medlem

Läs mer

Malmborgs Miljöpolicy

Malmborgs Miljöpolicy Malmborgs Miljöpolicy 1 Kvalitets- och miljöpolicy Kvalitets- och miljöpolicy ICA Malmborgs vill vara och uppfattas som ansvarsfulla och framåtsträvande i kvalitetsoch miljöarbetet. Vi söker ny kunskap

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Projektetsbakgrund Handeln kan samarbeta med leverantörer av alla storlekar. Man ska emellertid kunna dra nytta

Läs mer

Fingrid. Kraft med ansvar.

Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid i korthet Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2015 400 kv stamnät 220 kv stamnät 110 kv stamnät likströmsförbindelse andras nät Elektricitet är en oskiljaktig del av

Läs mer

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 5049/02.08.00/2013 Stadsstyrelsen 114 7.4.2014 Fullmäktige 65 19.5.2014 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Börskväll 18.11.2013. Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör

Börskväll 18.11.2013. Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör Börskväll 18.11.2013 Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör Stockmann i korthet Internationellt detaljhandelsbolag grundat år 1862 Omsättning 2 116 miljoner euro år 2012 Omkring

Läs mer

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Maj 2006 Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Rapport inför miljöpartiets kongress 25-28 maj Innehåll Inledning. 3 Om ursprungsmärkning.. 5 Om betydelsen av att kunna göra medvetna val..

Läs mer

FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS!

FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS! FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS! * Man slänger mat för flera miljarder kronor i Sverige varje år. * Räknar man hela Europas matsvinn så kastar vi så mycket att en yta lika stort som landet Belgien odlas helt

Läs mer

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Billig mat en dyr affär Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Svenska matproducenter måste börja skärpa sig. Om svensk mat ska försvara sin plats i

Läs mer

Vi kan hjälpa till med att importera, administrera och uppdatera distributionsregister.

Vi kan hjälpa till med att importera, administrera och uppdatera distributionsregister. Behöver du hjälp med något annat? Tveka inte att höra av dig, vi ordnar det mesta! Vi kan hjälpa till med att importera, administrera och uppdatera distributionsregister. Är du hungrig? Vi kan leverera

Läs mer

Organisation Kvalitet

Organisation Kvalitet 1(6) 2(6) I Svedala kommun är maten alltid viktig. Mat tillhör livets glädjeämnen och angår oss alla, den har stor betydelse ur många aspekter. Den är helt nödvändig, i rätt mängd och rätt sammansättning,

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Kartläggningsguide för temat Ett sunt liv

Kartläggningsguide för temat Ett sunt liv Kartläggningsguide för temat Ett sunt liv Syftet med det här häftet är att erbjuda er färdiga mallar och metoder för kartläggningar inom temat Ett sunt liv. Häftet innehåller kartläggningsverktyg för både

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag

Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag i den värld vi lever med miljöförstöring, stress, konflikter

Läs mer

Hammarby Fabriksväg 21A

Hammarby Fabriksväg 21A Delvis rumsindelad kontorslokal högt upp i fastigheten med bra ljusinsläpp! Typ Kontor Storlek 498 kvm Adress Hammarby Fabriksväg 21A Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning efter era önskemål. Kontakt

Läs mer

KOSTPOLICY RIKTLINJER FÖR KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR VÅRT MÅL ÄR ATT DITT MÅL SKA BLI ETT BRA MÅL

KOSTPOLICY RIKTLINJER FÖR KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR VÅRT MÅL ÄR ATT DITT MÅL SKA BLI ETT BRA MÅL KOSTPOLICY RIKTLINJER FÖR KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR VÅRT MÅL ÄR ATT DITT MÅL SKA BLI ETT BRA MÅL ÖVERGRIPANDE MÅL Skollunch ska erbjudas utan avgift till alla elever som är antagna

Läs mer

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi?

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi? Vad är ekonomi? 1 Vi har bara en jord. Dess resurser är begränsade. Ekonomi är hushållning av begränsade resurser. pengar, arbetskraft, miljö, råvaror, energi Vad ska produceras? Vad ska vi lägga vår energi

Läs mer

Kundpanelrapport. Mat i vardagen och under helgen

Kundpanelrapport. Mat i vardagen och under helgen Kundpanelrapport Mat i vardagen och under helgen Solna maj 2010 Mat i vardagen och under helgen Hur ser svenskarnas matvanor ut under helg respektive vardag? Det är den grundläggande frågeställningen i

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Broskolans röda tråd i Hemkunskap

Broskolans röda tråd i Hemkunskap Broskolans röda tråd i Hemkunskap Regering och riksdag har faställt vilka mål som svenska skolor ska arbeta mot. Dessa mål uttrycks i Läroplanen Lpo 94 och i kursplaner och betygskriterier från Skolverket.

Läs mer

Kasta mindre mat FOTO: GETTYIMAGES. Guide till miljövänlig och lönsam köksdrift

Kasta mindre mat FOTO: GETTYIMAGES. Guide till miljövänlig och lönsam köksdrift Kasta mindre mat FOTO: GETTYIMAGES Guide till miljövänlig och lönsam köksdrift Förebygga matsvinn Den här guiden innehåller praktiska tips om hur storhushåll kan förebygga och reducera matsvinn. Guiden

Läs mer

Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet

Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat är en källa till glädje! Mat är ett stort och roligt

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Ett paradis för. matälskare

Ett paradis för. matälskare s q rtuopv ms tuopv Ett paradis för matälskare s q rtuopv ms tuopv Hej och välkommen till ICA Stop i Täby s q rtuopv ms tuopv ms q rtuopvq rtuopv m suopv m suopv m Vare sig du brukar komma in till oss

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Kartläggningsguide för temat Ett gemensamt jordklot

Kartläggningsguide för temat Ett gemensamt jordklot Kartläggningsguide för temat Ett gemensamt jordklot Syftet med det här häftet är att erbjuda er färdiga mallar och metoder för kartläggningar inom temat Ett gemensamt jordklot. Häftet innehåller kartläggningsverktyg

Läs mer

Europeiska nätverket FACE årsmöte och kongress i Gouda i november 2014 http://www.face-network.eu/

Europeiska nätverket FACE årsmöte och kongress i Gouda i november 2014 http://www.face-network.eu/ Fyra representanter från föreningen Sveriges Gårdsmejerister på Europeisk träff www.sverigesgardsmejerister.se Europeiska nätverket FACE årsmöte och kongress i Gouda i november 2014 http://www.face-network.eu/

Läs mer

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns försäljning 2012 Tot. 129 md euro (exkl. moms) i omsättning 13% 12% 30 % Bilhandel Partihandel Detaljhandel Dagligvaruhandel

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Energikostnad för olika förpackningar

Energikostnad för olika förpackningar Energikostnad för olika förpackningar Elevblad 16a Tabellen nedan visar hur mycket energi som går åt för att producera ett gram (1g) av olika slags förpackningsmaterial. Tabellen visar även hur lång tid

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. November 2013

FÖRETAGSPRESENTATION. November 2013 FÖRETAGSPRESENTATION November 2013 Technopolis Ett annorlunda fastighetsbolag Ett börsbolag specialiserat på fastigheter, uthyrning av kontorslokaler och tjänster. Bolaget fokuserar på multianvändarmiljöer.

Läs mer

Dags för en Miljövecka?

Dags för en Miljövecka? Till dig som är miljöansvarig Dags för en Miljövecka? Smaka vår ekologiska paj! Hur Svanlig är du? Vinn en matkasse! Här kommer inspirationen och materialet som enkelt tar er från ord till handling! Öppna

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Mat, mat, mat? En fråga för WFD!

Mat, mat, mat? En fråga för WFD! SAMMANFATTNING AV FÖRELÄSNING I GÖTEBORG UTBILDNINGSDAGAR FÖR SKOLMÅLTIDSPERSONAL OCH PEDAGOGER Arrangör: Skolmatsakademin Endast text, bildmaterialet är borttaget. Helene.Wahlander@ped.gu.se Tel 031-786

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Sanne Wikström och Ulf Grindgärds Varför bygga fibernät när vi redan har telefonledningen till alla hus? Och ett modem kostar ju inte så mycket idag. Det är en ganska

Läs mer

En växande och livskraftig besöksnäring kräver en god affärsmiljö med sund konkurrens

En växande och livskraftig besöksnäring kräver en god affärsmiljö med sund konkurrens SHRs etikprogram En växande och livskraftig besöksnäring kräver en god affärsmiljö med sund konkurrens I SHRs etikprogram finns de regler som speglar medlemsföretagens gemensamma värderingar. Ledorden

Läs mer

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011 Det lyser i landet 2 Fingrid i korthet Elektricitet är en oskiljaktig del av varje finländares vardag. Finland fungerar med el. Fingrid är ett företag som ansvarar för att stamnätet dvs. elöverföringssystemet

Läs mer

Nu är det jul igen. Veden glöder, och det knastrar av

Nu är det jul igen. Veden glöder, och det knastrar av J U L B O R D E T 2 0 1 5 Nu är det jul igen. Veden glöder, och det knastrar av eldarna som brinner. Granriset frasar under våra skor. Utanför kluckar vattnet i den vintriga krispiga luften. Det doftar

Läs mer

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER Denna uppgift hjälper dig att ta fram dina styrkor. Uppgiften är främst avsedd för dig som redan har arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska få hjälp med yrkesmässig planering

Läs mer

Försäkringslösningar. i världsklass

Försäkringslösningar. i världsklass Försäkringslösningar i världsklass Du står aldrig ensam! Livet förändras hela tiden. Vi studerar, bosätter oss, reser, gör affärer... Livet är en ständigt föränderlig blandning av framgångar och svårigheter,

Läs mer

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI Madelén Falkenhäll Institutet för Privatekonomi September 2013 Månad År Institutet för Privatekonomi 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 NÅGRA SLUTSATSER... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Mikko Salo Brandförman, World s Fittest Man 2009

Mikko Salo Brandförman, World s Fittest Man 2009 Tuffa killar och mat Mikko Salo Brandförman, World s Fittest Man 2009 Bra ätande Om man inte äter bra är man antagligen i ett ganska dåligt skick. Det är inte en trevlig känsla och många vill må bättre,

Läs mer

Prisjämförelse av matkorgar på Åland

Prisjämförelse av matkorgar på Åland Nr 206 12 A10 MEDDELANDE 26.11.2012 Prisjämförelse av matkorgar på Åland Bakgrund Våren 2011 förändrades konkurrensläget märkbart inom dagligvaruhandeln på Åland i och med att S-gruppen öppnade sin första

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

utmärkt renhet Miljömärkt tvättkemikaliesystem 413-097 TAMMERMATIC-TJÄNSTER

utmärkt renhet Miljömärkt tvättkemikaliesystem 413-097 TAMMERMATIC-TJÄNSTER TAMMERMATIC-TJÄNSTER utmärkt renhet Du har till ditt förfogande produkter som har utvecklats för förhållandena i Norden och som är lämpliga för användning året runt i alla fordonstvättar och vattenåtervinningssystem.

Läs mer