Innehåll. 3 HOK-Elanto i korthet För ägarkundens välbefinnande. 6 Många kanaler till ägarkundens fördel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. 3 HOK-Elanto i korthet 2013. 4 För ägarkundens välbefinnande. 6 Många kanaler till ägarkundens fördel"

Transkript

1 2013

2 Innehåll 3 HOK-Elanto i korthet För ägarkundens välbefinnande 6 Många kanaler till ägarkundens fördel 8 Effektivitet och lyhördhet för kundernas önskemål 10 Mången inleder sin karriär på Alepa 12 Ekologiskt är en naturlig del av inköpskorgen HOK-Elanto i korthet 2013 HOK-Elantos verksamhetsidé är att främja ägarkundernas välbefinnande genom att producera förmåner och tjänster. HOK-Elantos värden är: ägarkundens förmån kunnig personal förmåga att förändras ansvarighet lönsamhet Under 2012 förnyade HOK-Elanto målmedvetet S-market-kedjan och utvidgade Prisma Hyvinges lokaliteter med det dubbla. Koncernens omsättning ökade med 5,5 procent till 1,9 miljarder euro Storleken medför många fördelar 16 Etikmedvetna kosmetik- och klädinköp 18 Uppbyggande samarbete 20 Möjligheten att variera portionerna minskar matsvinnet 22 Lova mig att du aldrig förändras, Salve 24 Renare kilometrar 26 Med ansvar inför den sista resan HOK-Elanto Försäljning 2,2 Mrd Omsättning 1,9 Mrd Ägarkunder Personal Verksamhetsställen 309 Marknadsandel 2012 dagligvaruhandel 42,1 % restauranger med utskänkningsrättigheter 11 % bensinhandel 15,8 % Soliditet 65,3 % Utbetald Bonus 71 M Rörelseresultat 29 M Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 29 M HOK-Elantos verksamhetsområde 1. Helsingfors 2. Esbo 3. Vanda 4. Nurmijärvi 5. Tusby 6. Kervo 7. Träskända 8. Hyvinge 9. Mäntsälä Vi satsar på bra butiksplatser 30 Finlands största handelslag 34 Mathjälpen utvidgas från bröd till andra livsmedel 36 En arbetsgivare som känner sitt sociala ansvar 38 Personalöversikt 40 HOK-Elantos förvaltningsorgan 42 Egen verksamhet och samarbetspartners 43 Ägarkundsevenemang Stämningar från det gångna året 46 Framtidsutsikter Alepa Personal: Verksamhetsställen: 87 Omsättning: 331 M Utveckling: + 10,1 % S-market Personal: Verksamhetsställen: 53 Omsättning: 562 M Utveckling: + 5,4 % Prisma Personal: Verksamhetsställen: 12 Omsättning: 577 M Utveckling: + 6,5 % Kodin Terra Personal: 56 Verksamhetsställen: 1 Omsättning: 22 M Utveckling: + 36,1 % Sokos & Emotion Personal: 379 Verksamhetsställen: 10 Omsättning: 79 M Utveckling: - 15,8 % ABC Personal: 234 Verksamhetsställen: 33 Omsättning: 156 M Utveckling: + 3,2 % Restauranger Personal: 928 Verksamhetsställen: 100 Omsättning: 126 M Utveckling: + 4,0 % Övrig affärsverksamhet Personal: 43 Verksamhetsställen: 12 Omsättning: 8 M Utveckling: + 10,0 % 2 3

3 För ägarkundens välbefinnande Handelslagets uppgift är att främja ägarkundernas välbefinnande genom att producera förmåner och tjänster. För att kunna sköta den här uppgiften framgångsrikt måste handelslaget värna om sitt nätverk av verksamhetsställen och utveckla sina tjänster enligt ägarkundernas varierande behov. Inom huvudstadsregionen är närmare ägarkundshushåll anslutna till HOK-Elanto, vilket representerar över 83 procent av hushållen i regionen. HOK-Elanto är det företag i Finland som har den bredaste ägarbasen. Huvudstadsregionen är landets mest köpkraftiga region och dess befolkning ökar alltjämt. HOK-Elantos huvudsakliga verksamhetsområden utgörs av handel med mat och dryck samt trafikbränslen. Efterfrågan inom de här områdena hålls stabil även i de svagaste konjunkturlägena. Tack vare den starka efterfrågan har HOK-Elanto fortsatt att genomföra sin långsiktiga tillväxtstrategi och kunnat tackla konjunktursvängningarna. Vår ekonomi står på en mycket stabil grund. Vi utvecklar ständigt nya serviceformer för framtiden, där speciellt näthandelns roll och mångkanaliserade affärsmodell kommer att förstärkas. Tack vare effektiviteten och kundinriktningen inom S-gruppens hela verksamhet har man lyckats bygga upp gruppens nuvarande framgång och tillväxt. Det finns dock en risk för att det aktuella lagförslaget om utnyttjande av dominant marknadsställning inom detaljhandeln kommer att försvåra den framtida verksamheten och långsiktiga utvecklingen. Jag anser att lagen i sin framlagda form inte på något sätt uppfyller de eftersträvade målen, d.v.s. att sänka priset på de finländska konsumenternas matkorg, främja en rättvis fördelning av inkomstfördelningen inom livsmedelskedjan och att främja ren konkurrens. Men däremot skulle den göra livet svårare för de inhemska aktörerna och våra inhemska småproducenter skulle inte dra nytta av den internationella industrins ökade inflytande. Ett stort företag som känner sitt ansvar kan också med sitt agerande föregå med gott exempel för andra aktörer inom branschen. Energieffektiviteten spelar en viktig roll i HOK-Elantos förnyelseprogram. Också när det gäller sortering av avfall har HOK-Elanto gjort betydande framsteg och år 2012 hamnade endast 1 procent av avfallet från affärerna och restaurangerna på soptippen. Här är den framtida målsättningen ännu mer ambitiös: Inte ett gram på soptippen. En förutsättning för god service är kompetenta och motiverade medarbetare. 91 procent av HOK-Elantos personal svarade på enkäten om arbetstillfredsställelse. Resultaten visar att tillfredsställelsen överlag är mycket hög och klart överstiger de finländska företagens genomsnittliga tillfredsställelsenivå inom alla centrala delområden. Jag vill framföra ett varmt tack till alla HOK-Elantos medarbetare för ett synnerligen välutfört arbete. Jag vill också tacka vår sakkunniga administration samt S-gruppen och andra intressegrupper för ett gott samarbete under det gångna året. Helsingfors den 11 mars 2013 Matti Niemi verkställande direktör 4 5

4 Många kanaler till ägarkundens fördel Chauffören Mikko Pääkkönen levererar veckoslutets matvaror till Taina Jäppinen HOK-Elanto finns till för sina ägarkunder. Ett brett tjänsteutbud ger medlemmarna många olika möjligheter att utnyttja sitt ägarskap. Förmånerna får man ta del av i närbutiken, de större marketarna och i köpcentren. Vid behov kommer servicen ända hem. Också ett stort företag kan stå nära sina kunder. När det gäller utvecklingen av verksamheten är det viktigt att lyssna på slutanvändarna för att utbudet ska motsvara kundernas varierande behov. Jag har också beställt kosmetika från Sokos nätbutik, men för det mesta gör jag de dagliga inköpen i vanliga affärer. Familjen handlar regelbundet i Prisma i Vik och i S-market i Håkansböle. Av restaurangerna besöker vi oftast Chico s i Östra centrum, Vik och Dickursby. När vi besöker centrum äter vi ofta på Vltava och Loiste. På våra resor utnyttjar vi S-Förmånskortet bland annat på Sokos-hotellen. Taina Jäppinen berättar att hon varit ägarkund sedan början av 2000-talet och Bonustabell Inköp /mån Bonus % , , , , , , , ,5 50 1,0 Skolkokerskan Taina Jäppinen som bor i Fagersta i Vanda berättar att hon då och då beställer leveranser med Alepas Kauppakassi-tjänst. Den är en praktisk tjänst som underlättar vardagen. Jag använder mig då och då av Alepas Kauppakassi-tjänst, speciellt inför längre helger, eftersom vi inte har någon bil. Vi är en fyrapersoners familj med två pojkar i växande ålder (9 och 4 år) samt två hundar, så det blir mycket att bära, säger Taina Jäppinen. Vanligtvis gör jag beställningen på datorn. Jag har funderat på att prova mobiltjänsten, men det är svårare att navigera på en liten skärm. Varuleveranserna har kommit fram inom utlovad tid. Produkternas kvalitet och färskhet har alltid motsvarat förväntningarna. Dörrklockan ringer och Alepa Kauppakassis chaufför Mikko Pääkkönen kommer med sex kassar innehållande varor för familjens basbehov under den kommande veckan. Varorna har samlats ihop på Alepa i Kasberget, varifrån transporterna sköts till kunderna i östra Helsingfors och östra Vanda. Inköpen kontrolleras, betalningen och samlandet av Bonus sker lätt med det gröna kortet. Varje månad inser över personer fördelen med att vara ägarkund och ansluter sig som medlemmar till handelslaget. sett medlemskapet som en naturlig del av familjens ekonomiska hushållning. Alltid då vi planerar något större inköp går vi igenom S-utbudet och möjligheterna att få Bonus på inköpet. Men jag köper inte något bara för att få Bonus, påpekar Taina. Jag följer inte heller Bonusläget aktivt, utan pengarna går till kontot på S-Banken. När man sedan behöver pengarna, väntar där en trevlig extra överraskning. Då märker man att det verkligen lönar sig att vara ägarkund. HOK-Elantos ägarkunder betalar en andelsinsats om 35 euro som en engångsplacering eller genom att samla motsvarande summa i Bonus. Genom den här placeringen får ägarkunden årligen avkastning i form av ränta på andelskapitalet och månatlig gottskrivning på använda tjänster i form av Bonus. I fjol utgjorde enbart de här fördelarna i genomsnitt 143 euro per hushåll. Varje månad inser över personer denna fördel och ansluter sig som medlemmar till handelslaget. En fin extra förmån är tidskriften Samarbete som dimper ner i postlådan i slutet av varje månad. Den innehåller intressant läsning och eftersom jag arbetar med mat läser jag naturligtvis recepten i tidningens matbilaga. För att få inspiration till matlagningen använder jag mig också av recepttjänsten på tidningens webbplats, säger Taina Jäppinen. Ägarkundens förmåner Bonus S-Kontot och S-Bankens avgiftsfria tjänster Betalningssättsförmån 0,5% Produkt- och tjänsteförmåner HOK-Elantos tidskrift Yhteishyvä eller Samarbete Rösträtt i HOK-Elantos fullmäktigeval 6 7

5 Effektivitet och lyhördhet för kundernas önskemål Vem bestämmer vad den finländska konsumenten äter? Affärsidéerna i S-gruppens kedjor baserar sig på vår utgångspunkt att konsumenterna vill ha breda urval, inhemsk mat och kända märkesprodukter. Varje dag åker i medeltal 100 transportbilar från Inex logistikcenter i Kilo, fullastade med varor till HOK-Elantos drygt 170 livsmedelsaffärer. Tack vare noggrann ruttplanering kan man sköta transporten på ett kostnadseffektivt sätt med en minimal belastning på miljön. Oftast kommer varuleveranserna under natten till affärerna, där de väntar på morgonskiftet som ställer varorna på hyllorna innan kunderna kommer. Industriella livsmedel, basvaror, förädlade färskvaror samt frukt och grönsaker samlas ihop och levereras med en och samma transport till varje enskild affär. En del av varorna, som kött och mjölk, styrs direkt via terminalerna till affärerna. Producenten har färdigt märkt varupartierna med leveransadressen. Varorna stannar i terminalen endast en kort tid, eftersom de endast samlas ihop för att under natten transporteras ut till de enskilda affärerna. Varor med kort försäljningstid, som till exempel bröd, levereras oftast direkt från bageriet till affärerna. Även bryggerierna och mejerierna har egna direkta leveranser. Vi lyssnar på kunden Tack vare modern teknik kan man skräddarsy affärens produktsortiment efter kundkretsen och det disponibla utrymmet. Teknik tillämpas också för att styra utplaceringen av enskilda produkter och för att säkerställa produkternas tillräcklighet. Huvudstadsregionen avviker från landets medeltal när det gäller konsumtionsvanor och hushållens storlek, men det förekommer också stora variationer inom regionen, säger projektchef Minna Pahkajärvi, som ansvarar för HOK-Elantos lokala produktanskaffning och sortimentsplanering. Vårt mål är att fungera på ett sätt som bättre bemöter den lokala efterfrågan. Vi är flexibla när det gäller att utöka affärernas produktsortiment efter kundernas önskemål. När det gäller att hörsamma kundernas önskemål spelar förmännen och personalen i våra affärer en avgörande roll. Närproducerad mat och dryck I vårt sortiment ingår produkter av ett flertal livsmedelsproducenter från huvudstadsregionen, berättar Minna Pahkajärvi. Närbakat bröd kommer från lokala små bagerier. Till Esbo levereras till exempel traditionellt bröd från Emil Halme i Köklax och franskt bröd Från Rezé i Distby. Till affärerna i Mellannyland levereras bröd och konditoriprodukter från Uudenmaan Herkku i Kervo och Uudenmaan Leipä i Köklax. Ekologiskt bröd levereras av bageriet Samsara i Vanda. Från Sörnäs i Helsingfors levereras traditionell korv från Wotkin s fabrik och från Talma i Sibbo kommer Pajuniemis basturökta skinka och korvar, också ekologiska. Kunderna intresserar sig i allt högre grad för matens ursprung. Under de två senaste åren har vi utökat mängden ekologiska produkter betydligt, särskilt i Prisma och S-market. Våra kunder har tagit väl emot det utökade sortimentet, försäljningen av ekologiska produkter inom huvudstadsregionen har fördubblats jämfört med övriga Finland, säger Minna Pahkajärvi. Ansvarsfulla val I mataffärerna spelar mängden anskaffade varor en stor roll. Ju större varupartier När det gäller att hörsamma kundernas önskemål spelar förmännen och personalen i våra affärer en avgörande roll. företaget köper in, desto förmånligare är anskaffningspriset och desto förmånligare kan affären sälja den anskaffade varan vidare till konsumenten. S-gruppens styrka ligger i kedjeverksamheten och i de välfungerande processerna och systemen. Sortimenten inom S-gruppen byggs upp utgående från finländarnas köpvanor. Mångsidighet och hanteringen av olikhet är konkurrensfaktorer, men prisnivån spelar fortsättningsvis en stark roll. Efterfrågans förutsägbarhet och jämna varuströmmar garanterar effektiviteten, vilken i sin tur säkerställer förmånligheten i hela sortimentet. Varje dag startar i medeltal 100 leveransbilar fån logistikcentret i Kilo till HOK-Elantos affärer. Inom den kooperativa rörelsen är vi medvetna om att vi som ett stort konsumentandelslag bär ansvar för finländarnas livsmedelssäkerhet. Den här frågan speglar ett såväl lokalt som globalt perspektiv. Det betyder att vi samtidigt måste vara flexibla och samarbetsdugliga på det lokala planet och starka och trovärdiga i den globala skalan. Storleken ger resurser som behövs för att bevara en liten nation på den globala livsmedelsmarknaden, vilket även skapar effektivitet i den finländska livsmedelskedjan. Storskaligheten ger oss möjlighet att producera allt fler tjänster för lägre kostnader. Den finländska livsmedelskedjan är en nationell resurs som endast genom samarbete behåller sin konkurrenskraft och funktion. För egen del vill S-gruppen fortsätta och förbättra samarbetet med de finländska producenterna och livsmedelsindustrin. Hela den finländska livsmedelskedjan inklusive konsumenterna drar nytta av S-gruppens styrka. 8 9

6 Mången inleder sin karriär på Alepa Alepa Personal: Verksamhetsställen: 87 Omsättning: 331 M Alepa har redan en längre tid arrangerat utbildning och erbjudit möjligheter till sysselsättning för invandrare. Nu fortsätter det ansvarsfulla arbetet tillsammans med ungdomar som är utan studie- eller arbetsplats. Barnens Företagsby erbjuder elever i klass 6 att återuppleva barndomens butikslekar i en autentisk miljö. Dagen har börjat i den över 500 kvadratmeter stora Företagsbyn i Tekniska museet i Helsingfors. Innan eleverna i klass 6 i lågstadieskolorna Herttoniemenrannnan ala-aste och Eläintarhan ala-aste stiger in i den här ministaden har de tillsammans med sina egna lärare läst om samhället, företagen och olika yrken. När vuxenlivet en dag börjar på riktigt är det många som önskar sig ett jobb i en Alepa-butik. Lekbutiken är belägen mitt i byn och är ett av tolv företag som eleverna arbetar i och besöker under dagen. Enligt Alepa-kedjans servicechef Marko Lumppio är studiehelheten och den funktionella Företagsbyn ett utmärkt sätt att lära skoleleverna som står på tröskeln till tonåren grunderna i arbetslivet och hur samhället fungerar. Eleverna bygger upp en liten Alepa-butik varje dag innan butiken öppnar och lägger till exempel varorna och prislapparna på plats. Till sin hjälp har de en hyllkarta samt beskrivningar av arbetsuppgifterna och olika ansvarsområden. Vimlet i butiken vittnar om att det råder en aktiv verksamhet i Företagsbyn. Alepas verkställande direktör för dagen, Amanda Rodriguez, är tvungen att fatta ett svårt, men nödvändigt beslut: butiken Amanda Rodriguez från lågstadieskolan Herttoniemenrannan ala-aste vågade ta sig an uppgiften som verkställande direktör på Alepa, och hon har inte ångrat sig. Först trodde jag att jag inte skulle klara av det här arbetet, men nu när jag har gjort det i två timmar märker jag att det är ganska roligt att vara boss! I barnens Företagsby i Vik i Helsingfors utgör Alepa-butiken en del av det minisamhälle, där sjätteklassare på ett lekfullt sätt lär sig arbetslivets och samhällets spelregler. måste stänga helt och hållet för en stund. Också anställda med invandrarbakgrund Varuleveransen har kärvat till sig och är en välbekant syn i Alepa-butikerna på hyllorna gapar tomma! Teamet jobbar olika håll i huvudstadsregionen. bra ihop och det dröjer inte länge förrän personal- och ekonomichef Niki Timisin Ca 12 procent av de anställda inom hela återigen kan sätta sig bakom kassaapparaten (i Alepa gör alla allt), och sticker ut samarbete med arbetskraftsmyndighe- Alepa-kedjan har invandrarbakgrund. I huvudet genom fönstret. terna har vi arrangerat kurser för dem i över 10 års tid. För övrigt anställs invandrare genom normala rekryteringsproces- Alepa har öppnat igen, vi har nyss fått in ett extra parti godis! ropar pojken och ser på samma sätt som andra anställda. drar till med varje expedits drömleende. Vi har inga kvoter för invandrare, men de Människor med invandrarbakgrund är mycket motiverade att arbeta. klarar sig oftast så bra i rekryteringarna att det inte lär förekomma en enda rekrytering för en ny butik, där ingen invandrare har valts. Människor med invandrarbakgrund i alla åldrar är mycket motiverade att arbeta. Jag tror att Alepas popularitet bland dem beror på att Alepa erbjuder en bra arbetsplats för alla oberoende av hudfärg, bakgrund eller religion. Motiverade invandrare Alepa är en ungdomlig och dynamisk kedja som är attraktiv för unga också i det verkliga livet. I Alepa-kedjan pågår en renoveringsrunda, som ger affärerna en ny butiksmiljö och utökar sortimentet med upp till artiklar. Som bäst pågår hos oss en garantiperiod för en ungdomskurs som startade förra hösten, där ungdomarna som avslutning på avklarad kurs anställs för en fyra månaders period på Alepa. För mången kommer arbetet att fortsätta även efter detta. Kursens mål är att få ungdomar utan studie- och arbetsplats intresserade av att göra karriär inom handelsbranschen och nu ser det ut som om vi har lyckats i vår målsättning. Det ser ut att bli en fortsättning, säger Marko Lumppio nöjt

7 Ekologiskt är en naturlig del av inköpskorgen S-market Personal: Verksamhetsställen: 53 Omsättning: 562 M S-market är mången kunds första alternativ till mataffär både för vardag och till fest. Som vägvisare måste man se till att det i den alltid förmånliga shoppingkorgen också finns plats för ekologiska produkter och att butikskonceptet där kunden handlar är välfungerande. Man har även lyckats med den gemensamma insatsen att spara energi. mångsidigt men ändå alltid förmånligt. I början av veckan vill kunderna ha snabba och lättlagade matprodukter men när vi närmar oss veckoslutet knyter gastronomerna sina förkläden och man börjar ägna matlagningen betydligt mer tid. Under veckan vill man ha lättlagad och snabb mat, till exempel kan man vid betjäningsdisken köpa färdiga sallader och grillprodukter. Under veckoslutet njuter man av läckerheter och korgen fylls med Heikkinen kastar en blick över frukt- och grönsaksavdelningen i S-market Bulevarden. Han är nöjd med vad han ser; fjolårets renovering har gett resultat. Färgprakten får S-market att grönska. En stor del av hyllorna och lådorna fylls av ekologiska produkter. Ekoprodukter utgör i dag en del av S-markets mångsidiga sortiment. En del av konsumenterna gör sina matinköp på basis av olika värderingar och är intresse- logisk produktion höjer ekoprodukternas pris, men det är vår uppgift att alltid sträva efter att erbjuda kunderna en förmån- rar sådana element som kunde fungera i hela kedjan. Frysdiskarnas nya automatiska dörrsystem medför för sin del energibesparingar. I alla HOK-Elantos S-marketar sparar man S-market är ofta kundens primära inköpsställe, varför sortimentet måste vara kött, fisk, tapas, sushi och läckra ostar, säger gruppchef Mika Heikkinen. rade av produktionsrelaterade faktorer. Många faktorer med anknytning till eko- lig inköpskorg, säger Mika. Efter den omfattande renoveringen har försäljningen utvecklats bra, trots att det också i år energi (el+värme) Pilotprojekt på Bulevarden inom området råder en hård konkurrens mellan Stockmanns Delikatess, Citymar- motsvarande den genom- S-market på Bulevarden är kedjans pilotenhet, där man testar lösningar som ket i Gräsviken och den nyligen totalrenoverade Sandvikens saluhall. snittliga förbrukningen avviker sig något från konceptet. S-market Bulevarden är vår insats i cupen, i 760 egnahemshus. Här i S-market Bulevarden testar vi ock- där mataffärerna har justerats ett steg så åtgången på mindre producenters pro- mot delikatesshållet. På basis av den po- dukter, som safter, bryggeriprodukter, sitiva kundresponsen är vi på rätt väg. vilt och skaldjursdelikatesser. Pilotpro- Arbetet med att utveckla det regionala jektet fortsätter till sommaren 2013 och sortimentet spelar också i framtiden en vi analyserar olika funktioner och stude- viktig roll i utvecklingen av hela kedjan. Den drygt två år långa omfattande renoveringsrundan börjar vara på slutrakan och HOK-Elantos S-marketaffärer på olika håll i huvudstadsregionen betjänar nu sina kunder ännu bättre och mångsidigare än förr, men fortfarande förmånligt. Gruppchef Mika Heikkinen i S-market Bulevarden har all anledning att vara stolt över frukt- och grönsaksavdelningen

8 Storleken medför många fördelar Prisma Personal: Verksamhetsställen: 12 Omsättning: 577 M Prisma är en stormarknad som erbjuder familjens alla förnödenheter under ett och samma tak. Storleken för med sig kostnadseffektivitet, vilket möjliggör kedjans viktigaste grundläggande faktor: Ständigt förmånliga priser inom hela sortimentet. Storleken möjliggör mångsidighet. I en stor Prisma-affärs sortiment finns över produkter av vilka dagligvarornas andel utgör över Bland dessa finns också många produkter framställda av småproducenter. i miljön. I fjol renoverades Prisma-affärerna i Hyvinge och Jumbo. År 2013 står Prisma i Iso Omena i tur. Prismas nya look Vid renoveringen har man fäst särskild uppmärksamhet vid smidighet, tydlig exponering och trivsam miljö. Affärsutrym- Matlagningskonst och snabba lösningar I och med renoveringen växte Prisma Jumbos servicedisk med nästan det dubbla, vilket betyder att dess utbud nu är ännu rikligare än förut. Våra unga kunders matlagningsiver och skicklighet har ökat under de senaste åren I Jumbo placerade vi lantgårdstorget på paradplats i början av matavdelningen, berättar prismadirektören Juha Itkonen. I den stora enheten som dagligen besöks av kunder är också efterfrågan på något ovanligare produkter tillräckligt stor. Matens pris är också på finländarnas läp- mena har grundrenoverats från golv till och många av dem vill köpa sina råvaror par, trots att matens andel av hushållens tak. Kundernas önskemål har beaktats i vid servicedisken, berättar Juha Itkonen. disponibla inkomster har minskat kon- många olika lösningar, säger Prisma Jum- tinuerligt. Prisma stormarknaderna kan bos direktör Juha Itkonen. Färsk inhemsk fisk är eftertraktad un- Prisma-keedjans affärside bygger på total- dock erbjuda den mest förmånliga pris- der veckosluten. På fredag får vi in regn- förmånlighet och mångsidighet, där också nivån för de produkter som finländarna Matavdelningens urval har utökats med bågsforell som fiskats natten innan. Men märkkesvarorna är starkt representerade. köper mest. Förutom de förmånliga pri- närmare produkter och nu erbjuder också efterfrågan på ljus inhemsk fisk serna kan ägarkunden dessutom samla vi ca dagligvaror. I den stora enhe- som gös, abborre och gädda har ökat. upp till fem procent Bonus på sina inköp. ten som dagligen besöks av kunder är också efterfrågan på något För den som önskar snabba lösningar Också när det gäller bruksvaror erbjuder ovanligare produkter tillräckligt stor. erbjuds färdig mat, sallader och grill- Prisma ett förmånligt sortiment. Till skill- produkter. Dessutom erbjuder vi många nad från många internationella hyper- Detta syns tydligast till exempel på olika halvfabrikat som är färdiga för stek- market-kedjor har också märkesprodukterna lantgårdstorget Eat & Joy Maatilatori, pannan. De tillreds på plats och är alltid en stark ställning bland utbudet av kläder, som med sina direkta inköp erbjuder ett färska och läckra. Också köttfärsen som fritidsprodukter och produkter för hemmet. rikt urval produkter av småproducenter. säljs i lösvikt mals på plats så att det hela I Jumbo placerade vi salutorget på parad- tiden erbjuds färsk vara. Till Prismas sortiment av dagligvaror hör plats i början av matavdelningen, konsta- kända märkesprodukter, inhemska favo- terar Juha Itkonen. Prisma har också en egen Deli som er- riter och produkter för olika dieter. För de bjuder fyllda smörgåsar, bakelser, sal- konsumenter som uppskattar förmånliga Närmat är också ett vanligt diskussions- lader och annat smått och gott för ca produkter erbjuder S-gruppens egna ämne, men dess definition är inte helt kunder per dag. Kaféet har haft märken ett heltäckande urval inom de olika entydig. I huvudstadsregionen verkar sin plats i shoppingrundan ända sedan produktgrupperna: märkena Rainbow många stora landsomfattande matpro- Prisma Jumbo öppnades för 13 år sedan. och Xtra. Rainbow-produkterna är ducenter, av vilka HK Ruokatalo, från procent förmånligare än motsvarande Jumbo sett på andra sidan gatan, utgör varumärken och Xtra-produkterna är ett extremt exempel. En bättre bild av ännu förmånligare. närmat förmedlar säkert charkproducenten Pajuniemi från Sibbo, som också har För tillfället förnyas Prisma-kedjan kraf- en egen disk i Prisma Jumbo. tigt, vilket märks såväl i varuutbudet som 14 15

9 Etikmedvetna kosmetikoch klädinköp Den moderna konsumenten är intresserad av produktens ursprung och på vilket sätt och under vilka omständigheter den är tillverkad. Detta är man också medveten om på Sokos och Emotion, där produkternas säkerhet och kvalitet måste vara i skick oberoende av prisnivå. Kosmetikserien We Care Icon och damkollektionen Kaiio är exempel på vårt eget utvecklingsarbete. När man började utveckla Sokos egen kosmetikserie We Care Icon ställde man frågan direkt till konsumenterna om deras önskemål. Det kom in närmare fyra tusen svar och de överlägset viktigaste aspekterna var säkerhet och kvalitet. Förmånlighet, lämplighet för känslig hy och ekologiskhet fanns också med bland de mest önskade egenskaperna. På basis av dessa önskemål föddes serien som har funnit sin väg till de finländska kvinnornas makeuppåsar. We Care Icon produkterna utvecklas i Finland och tillverkas hos Europas ledande kontraktstillverkare av kosmetika. Endast tillbehören och penslarna tillverkas i Fjärran Östern, i Kina. Våra producenter är kontrollerade och de har förbundit sig att följa våra kontrakt och strikta kvalitetskriterier. Alla våra produkter har genomgått hudirritationstest i ett externt laboratorium. Vår egen kvalitetssäkring undersöker och testar våra produkter regelbundet samt genom stickprov, säger SOK:s sortimentsoch inköpschef Nina Hakala. WWF Finland har från första början deltagit i utvecklingen av serien i kosmetikan och penslarna används alltså inga råvaror som härstammar från djur. När kunderna köper We Care Icon-produkter är de samtidigt med och understödjer skyddet av Östersjön. Den avgiftsfria skönhetsrådgivningen är en populär tjänst. På en halv timme ger skönhetsrådgivaren Charlotta Forssell praktisk handledning i hur man t.ex. lägger en läppmakeup. Hon hjälper också kunden att hitta de produkter som passar bäst. Den bästa marknadsföringsplatsen för produkterna är butiken. Försäljarens yrkeskompetens testas i dag också när det gäller ansvarsfrågor, säger Isabella Borg, försäljnings- och servicehandledare inom damkonfektionen. Utmaningen med ansvarsfulla inköp Den moderna konsumenten är i dag mycket upplyst när det gäller kläduppköp. Kaiio är Sokos eget klädmärke, för vilket man har ställt klara ansvarsmål som man följer upp. Planeringen och måttberäkningen görs alltid i Finland för att produkterna ska vara passande och välsittande för den finländska konsumenten. I och med globaliseringen och den internationella konkurrensen tillverkas den arbetskraftsintensiva industrins produkter som kläder nuförtiden i u-länderna och de nyligen industrialiserade länderna. Som undantag tillverkas Kaiios klädkollektion huvudsakligen inom Europa, två tredjedelar köps direkt från europeiska eller inhemska samarbetspartners och en tredjedel från Kina. Under varumärket We Care Icon säljs over 200 produkter. Alla produkter är fria från parabener och mineraloljor. De Ekologiska kraven gäller inte endast råvarorna utan också förpackningsmaterialen, säger skönhetsrådgivaren Charlotta Forssell på Sokos Emotion i Helsingfors centrum. Sokos & Emotion Personal: 379 Verksamhetsställen: 10 Omsättning: 79 M Planeringen görs alltid i Finland. Märket Kaiio innefattar inomhuskollektioner för damer samt jackor, accessoarer, skor och smycken. Kollektionen förnyas varje månad. Kaiios produkter består av ett brett urval olika kvalitets- och produkttyper, därför är antalet tillverkningsställen fler. Vi deltar i det internationella projektet BSCI (Business Social Compliance Initiative), som effektivt söker hållbara lösningar för att främja socialt ansvar. Vi förutsätter alltså att varuleverantörerna och fabrikerna värdesätter och tillämpar sociala och etiska frågor och värden, säger brand manager Tiina Ritari på SOK

10 Konstruktivt samarbete Kodin Terra Personal: 56 Verksamhetsställen: 1 Omsättning: 22 M Finländarna spenderar över dubbelt så mycket pengar på boende och inredning som på mat och dryck. Av detta slukar hyror, vederlag, energi- och kapitalkostnader lejonparten, men finländarna värdesätter sitt hem allt mer och satsar gärna på att rusta upp det. Man bygger nytt, rustar upp gammalt och inreder. Det är naturligt att också andelshandeln erbjuder sina tjänster på det här området. de och är försedda med information om egenskaper, användningsändamål, montering och pris. Kodin Terras byggtjänst erbjuder behövlig information och experthjälp som underlättar ditt eget arbete. Du får råd gällande realisering av projekt samt nödvändiga produkter och tidtabeller. Byggtjänsten erbjuder arbets- och monteringsanvisningar och vid behov kan man också beställa monteringsservice. Som kund får du också en egen kontaktperson som du kan vända dig till om du Kartlägg och reparera i tid Renovering kan göras ansvarsfullt på många olika sätt. Att rusta upp det befintliga byggnadsbeståndet är redan i sig en miljögärning. Vi finländare är benägna att skjuta upp beslut om renoveringsåtgärder och inte göra något förrän man är tvungen. Våra bilar för vi på regelbunden service, men hemmen får ofta mindre uppmärksamhet. Med konditionskartläggningar och åtgärder i rätt tid spar man ofta arbete och pengar. Särskilt viktigt är det att sör- S-Företagskortet erbjuder förmåner och en kvittensfri redovisning åt företagskunderna. Nuförtiden byggs allt tätare hus, varvid ten får man med en kombination av vatten- och man också måste vara noggrannare med luftvärmepump. Att rusta upp det befintliga byggnadsbeståndet är redan i sig en miljögärning. Företagskortet ger förmåner för yrkesfolk behöver råd eller hjälp. Kodin Terra i Tus- ja för vattenisoleringen i våtutrymmena. ventilationen. För närvarande är upp- Hur är det med yrkesfolket inom byggbran- Järnhandeln har i allmänhet upplevts by har också anställt ett flertal trädgårds- När reparationerna och isoleringen görs värmning och olika värmepumpslösning- Naturliga material och olika återvin- schen? Erbjuds de service i Kodin Terra? som en plats där man måste veta exakt experter som man kan vända sig till om professionellt enligt föreskrifterna och ar något som sysselsätter många kunder. ningslösningar utgör huvudsakligen en vad det är man behöver. Kodin Terra lovar man behöver planeringshjälp eller sköt- övervakat får man ett resultat som håller mindre belastning för miljön. I många Kodin Terra erbjuder små och medelsto- att man här klarar sig med mindre infor- sel- och planteringsråd. i årtionden, säger försäljare Tero Koivuo- Det här är ett område som har utveck- branscher arbetar man med att utveckla ra byggare en konkurrenskraftig prisnivå. mation. Produkterna är tydligt exponera- ja vid byggtjänsten. lats starkt och förutom att de ekono- och hitta allt miljövänligare lösningar. Hos oss i Tusby har vi för närvarande hund- miska inbesparingarna och tillbaka- ratals företagskunder och utökandet av betalningstiden av investeringen är När det gäller målarfärger strävar man mängden gynnar alla. Vi kan köpa in större intressanta, är energibesparingen också målmedvetet efter att sluta använda lös- volymer, vilket också påverkar privatkun- viktig ur klimatsynpunkt. Teknologin ningsmedel. Bland de nyaste produkterna dernas produktpriser, säger Tero Koivuoja. inom den här branschen har utvecklats erbjuds allt oftare vattenlösliga alternativ kraftigt under de senaste åren och nu som har lika goda skyddande och täckan- S-Företagskortet erbjuder yrkesfolket börjar man redan ha tydliga bevis på ap- de egenskaper som tidigare använda må- inom byggbranschen liknande förmåner paraternas verkningsgrad. Bästa resulta- larfärger, upplyser Tero Koivuoja. som våra ägarkunder åtnjuter i form av Bonus. Dessutom medför specifikationerna på kortfakturan färre kvitton och underlättar företagarens tillvaro på många sätt. Allt flere färger är nuförtiden vattenlösliga och miljömärkta. Tero Koivuoja rekommenderar en kombination av värmepump och andra värmekällor

SOK-koncernen. årsberättelse 2011

SOK-koncernen. årsberättelse 2011 SOK-koncernen årsberättelse 2011 Innehåll 4 Nytta och gott humör av handelslaget 6 Dagligvaruhandeln svarar på kundernas föränderliga förväntningar 10 Allt bättre bruksvaruhandel 16 ABC tar hand om ägarkunderna

Läs mer

AXFOOD 2014 ÅRSREDOVISNING +11,1% RÖRELSERESULTAT 2014. Framgångsrika kund erbjudanden och effektivitet gav ökad vinst igen

AXFOOD 2014 ÅRSREDOVISNING +11,1% RÖRELSERESULTAT 2014. Framgångsrika kund erbjudanden och effektivitet gav ökad vinst igen AXFOOD 2014 ÅRSREDOVISNING RÖRELSERESULTAT 2014 +11,1% Framgångsrika kund erbjudanden och effektivitet gav ökad vinst igen ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll VERKSAMHETSBESKRIVNING Det här är Axfood Året i korthet

Läs mer

INNEHÅLL. Motion 10 Angående betalning av Tidningen Vi via MedMera... 5. Motion 11 Angående att Coop ska försöka bli ledande att sälja LED-lampor...

INNEHÅLL. Motion 10 Angående betalning av Tidningen Vi via MedMera... 5. Motion 11 Angående att Coop ska försöka bli ledande att sälja LED-lampor... Motioner och utlåtande till Konsumentföreningen Sveas föreningsstämma 2010 INNEHÅLL Motion 1 Snabb feedback... 3 Motion 2 Angående föreningsstämmoprotokoll... 3 Motion 3 Angående det viktiga höstmötet...

Läs mer

LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014. SME-företagen är en kraftresurs. i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s.

LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014. SME-företagen är en kraftresurs. i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s. LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014 SME-företagen är en kraftresurs i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s. 8 9 INNEHÅLL BYGG & FASTIGHETER 2/2014 LEDARE ARMI MURTO 3 AKTUELLT FIF 4

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Byxa 349: Årsredovisning 2008

Byxa 349: Årsredovisning 2008 Byxa 349: Årsredovisning 2008 Innehåll VD-ord 2 3 Strategi och mål 4 5 Marknad 6 7 Målgrupper 8 15 Kvinna 10 11 Barn 12 13 Man 14 15 Värdekedjan 16 20 Idé och design 16 Inköp 17 Tillverkning 17 Distribution

Läs mer

ICA-koncernens årsberättelse 2010. Vi gör varje dag lite enklare

ICA-koncernens årsberättelse 2010. Vi gör varje dag lite enklare ICA-koncernens årsberättelse 2010 Vi gör varje dag lite enklare Innehåll i ICA-koncernens Årsberättelse 2010 ICAs Goda Affärer Kommande generationer ska också kunna njuta av ren miljö och ett samhälle

Läs mer

JAG TROR ATT MÄNNISKOR ÄR DEN VIKTIGASTE TILLGÅNGEN FÖR ALLA FÖRETAG

JAG TROR ATT MÄNNISKOR ÄR DEN VIKTIGASTE TILLGÅNGEN FÖR ALLA FÖRETAG NUMMER 01 juni 2012 A N S I K T E N A B A K O M V A R U M Ä R K E T JAG TROR ATT MÄNNISKOR ÄR DEN VIKTIGASTE TILLGÅNGEN FÖR ALLA FÖRETAG Tomas Johansson VD Dahl Sweden HISTORIEN BAKOM tinos paros FAMILJENS

Läs mer

Lanseringsplan 2015. När alla kunder får styra. Innehåll

Lanseringsplan 2015. När alla kunder får styra. Innehåll Lanseringsplan 215 När alla kunder får styra Innehåll Till sist blev framtid till nutid. Sortimentsmodellen som vi har arbetat med i tre år kom på plats i september 213 och nu börjar vi se resultatet.

Läs mer

Tema: Kaffe & bröd. Ny VD på 7-Eleven. Vem är den ideala kunden? På besök hos danska förbundet. Nr 1 2009

Tema: Kaffe & bröd. Ny VD på 7-Eleven. Vem är den ideala kunden? På besök hos danska förbundet. Nr 1 2009 Nr 1 2009 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Ny VD på 7-Eleven Vem är den ideala kunden? På besök hos danska förbundet Tema: Kaffe & bröd Kurser

Läs mer

Lovisabornas inköpsvanor. Frida Forstén, Kajsa Mannonen

Lovisabornas inköpsvanor. Frida Forstén, Kajsa Mannonen Lovisabornas inköpsvanor Frida Forstén, Kajsa Mannonen Lärdomsprov Utbildningsprogrammet i företagsekonomi 2015 Sammandrag 11.5.2015 Skribent eller skribenter. Frida Forstén, Kajsa Mannonen Utbildningsprogram

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé Mål och affärsidé 5 Med utgångspunkt från nulägesanalysen blir nästa steg att fundera på, och formulera, verksamhetens mål. Vad vill vi uppnå? Vad har vi för kortsiktiga mål? Vad ska vi satsa på de närmaste

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003 Clas Ohlson AB 85 år

Årsredovisning 2002/2003 Clas Ohlson AB 85 år Clas Ohlson AB 85 år Årsredovisning 2002/2003 INNEHÅLL FINANSIELL INFORMATION 2 ÅRET I KORTHET 3 INTERVJU MED VD 4 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER 6 MARKNAD 8 ORGANISATION 11 FÖRSÄLJNINGSKANALER 12 VARUMÄRKE

Läs mer

Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR-rapport 2010/2011

Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR-rapport 2010/2011 Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR-rapport 2010/2011 inledning Vårt ansvar för mat, miljö och människor Procordia är ett av Sveriges ledande livsmedelsföretag. Vi säger att vi har Sveriges godaste

Läs mer

Elektricitetsverk och Badhus

Elektricitetsverk och Badhus Elektricitetsverk och Badhus KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 1/2014 Ett träd som lutar över en elledning är alltid en säkerhetrisk 12 Företagsbyn fostrar aktiva medborgare 4 Motion förbättrar arbetshälsan

Läs mer

Innehåll. både pressmeddelanden och rapporter i det ögonblick de offentliggörs. Hemsidan innehåller samtliga pressmeddelanden,

Innehåll. både pressmeddelanden och rapporter i det ögonblick de offentliggörs. Hemsidan innehåller samtliga pressmeddelanden, Årsredovisning 2001/2002 Innehåll Clas Ohlson ab (publ) Organisationsnummer: 556035-8672 Årsredovisning första maj 2001 till sista april 2002. Finansiell information 2 Bolagsstämma 2 Året i korthet 3 Intervju

Läs mer

Årsredovisning 2007/2008

Årsredovisning 2007/2008 Årsredovisning 2007/2008 Innehåll ÅRET I KORThET 1 VD har ORDET 2 strategisk InRIKTnInG 4 nya MaRKnaDER 8 MaRKnaDsÖVERsIKT 10 hållbar UTVECKlInG 14 Engagerade och kunniga medarbetare kärnan i varumärket

Läs mer

Trender framtid. Ny business kräver nytänkande från ledaren. Tomi Hussi, OP-Pohjola: Välmående på arbetsplatsen är en strategisk framgångsfaktor

Trender framtid. Ny business kräver nytänkande från ledaren. Tomi Hussi, OP-Pohjola: Välmående på arbetsplatsen är en strategisk framgångsfaktor astories2/13 Tomi Hussi, OP-Pohjola: Välmående på arbetsplatsen är en strategisk framgångsfaktor Allan Ahlgren, Ensto: Ny business kräver nytänkande från ledaren Stilkonsult Tuija Kauppinen: Stil är en

Läs mer

Fortum. Handel. produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 MED ENERGI

Fortum. Handel. produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 MED ENERGI Fortum 1 2010 Hur väljer du elbolag? 14 LÅGA koldioxidutsläpp i Sverige 16 Utmanare till fossila ELDNINGSoljor 20 Handel Här MED ENERGI används produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 LEDARE

Läs mer

Vår verksamhet 2014 ICA-handlarnas Förbund

Vår verksamhet 2014 ICA-handlarnas Förbund Vår verksamhet 2014 Innehåll Välkommen till ICA-idén...3 Detta är ICA-handlarnas Förbund...4 Vd har ordet...7 Året i korthet...9 Så fungerar ICA i Sverige... 10 Ny butik i väglöst land...12 Så blir du

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

report Årsredovisning 2009

report Årsredovisning 2009 annual report Årsredovisning 2009 AFFÄRSIDÉ KappAhls affärsidé är Prisvärt mode för många människor. Det är företagets uppgift att ge människor möjlighet att vara välklädda. När kunden har handlat hos

Läs mer

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68 Års redo vis ning 2010 INNEHÅLL VD-ord 2 Strategi och mål 4 Marknad 6 KappAhls mode på kartan 8 Kundgrupper 10 Dam 12 Herr 14 Barn 16 Värde kedjan 18 Idé och design 19 Inköp 20 Produktion 20 Distribution

Läs mer

Tema: Glass & konfektyr. På besök hos finska förbundet. SPIMFABs 1 000e sanering. Olika gasbränslen. Nr 2 2009

Tema: Glass & konfektyr. På besök hos finska förbundet. SPIMFABs 1 000e sanering. Olika gasbränslen. Nr 2 2009 Nr 2 2009 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L På besök hos finska förbundet SPIMFABs 1 000e sanering Olika gasbränslen Tema: Glass & konfektyr Glöm

Läs mer

siktar på hållbara lösningar

siktar på hållbara lösningar Ledare Potential finns 3 1 / 2013 trafik & turism Kvarkens turism siktar på hållbara lösningar innehåll trafik & turism 1/2013 ledare armi murto 3 Aktuellt fif 4 7 kolumn Michael Lindholm 5 händelsekalender

Läs mer