LARGEST COMPANIES2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LARGEST COMPANIES2006"

Transkript

1 LARGEST COMPANIES2006

2 VÄLKOMMEN TILL LARGESTCOMPANIES.COM På Largestcompanies.com får du svar på alla dina frågor om det nordiska näringslivet. Inte minst hur du själv ligger till i din bransch eller i ditt län. Du möter en hel värld av siffror och namn. Men sammanställd så att du lätt ska hitta det du söker. Varje månad är det beslutsfattare som redan använder Largestcompanies.com som ett analys- och informationsverktyg i sin dagliga verksamhet. Fördelarna med Largestcompanies.com är framförallt två: 1) Du får färska siffror flera månader innan de finns hos Bolagsverket, eftersom vi hämtar in uppgifterna direkt från företagen. 2) Du får tillgång till en hel del intressant information som namn på beslutsfattare, uppgifter om export och utlandsförsäljning samt rangordningar i de nordiska länderna och i olika branscher. Tidigare hade vi uppgifter om enbart svenska företag. Nu kan vi erbjuda de senaste bokslutssiffrorna från de största företagen i Norden på fem språk. Har du råd att inte vara uppdaterad? Hur ligger du till i din bransch? P.S. På sid 5 kan du läsa en artikel om utmaningarna för framtidens företag.

3 INNEHÅLL ToTaLLIsTor sveriges största FörETag Omsättning...8 Export...9 Resultat...10 Utlandsförsäljning...10 Antal anställda, totalt Antal anställda, i Sverige Antal anställda, i utlandet...12 BraNscHEr Advokat- och revisionsbyråer, managementkonsulter...13 Arkitekter och tekniska konsulter...14 Banker, försäkrings- och kreditmarknadsbolag...14 Bränslen och kemiska produkter, handel...15 Bygg- och insatsvaror, handel...16 Byggindustri...18 Datorer och kontorsmaskiner, handel...19 Datorer och kontorsmaskiner, tillverkning...20 El, kraft och automation...20 Elektronik och telekom, handel...21 Elektronik- och telekomindustri...22 Energi och återvinning...25 Fastigheter...26 Flygbolag...27 Fordon och tillbehör, handel...28 Fordonsindustri...29 Förlag och grafisk produktion...30 Glas-, betong- och keramisk tillverkning...31 Hemelektronik, elartiklar och vitvaror, handel...32 Hotell och restaurang...32 Hälso- och sjukvård...33 Investmentbolag, fondbolag och fondkommissionärer...33 IT-konsulter...34 Konfektions- och textilindustri...35 Konfektionsvaror, handel...37 Konglomerat...37 Kontorsmaterial, handel...38 Kultur, nöjen och sport...38 Landtransporter...39 Lantbruk och trädgård, handel...40 Lantbruk och trädgårdsindustri...40 Livsmedel och varuhus, handel...41 Livsmedelsindustri...42 Lokalvård, rengöring och kontorsservice...42 Maskin- och verkstadsindustri...45 Maskiner och utrustning för industrin, handel...46 Medicinsk utrustning och läkemedel, handel...47 Medicinsk utrustning, kemi- och läkemedelsindustri...48 Mineral- och bränsleutvinning...49 Möbler och inredning, handel...49 Möbler och inredning, tillverkning

4 Pappersindustri...51 Parfym och kosmetika, handel...52 Plast- och gummiindustri...52 Post och telekommunikation...53 Postorder och internetbutiker...54 Raffinaderier...54 Rederier...55 Reklam...56 Researrangörer...56 Skogsbruk...58 Speditörer och hamntjänster...58 Sport- och fritidsartiklar, handel...59 Sport- och fritidsartiklar, tillverkning...60 Stål- och metallindustri...60 Teknisk provning och analys...61 Träindustri...62 Utbildning...63 Län Blekinge län...63 Dalarnas län...64 Gotlands län...64 Gävleborgs län...66 Hallands län...66 Jämtlands län...67 Jönköpings län...67 Kalmar län...68 Kronobergs län...68 Norrbottens län...69 Skåne län...69 Stockholms län...70 Södermanlands län...72 Uppsala län...73 Värmlands län...73 Västerbottens län...74 Västernorrlands län...74 Västmanlands län...75 Västra Götalands län...75 Örebro län...76 Östergötlands län...76 Utgivare Nordic Netproducts AB 2:a utgåvan 2006 Box 14113, Bromma Nordic Netproducts AB Tel , fax Tryck: ElandersTofters AB Definitioner Alla belopp redovisas i hela SEK och avser det senaste bokslutsåret. Koncernsiffror redovisas i de fall bolagen upprättar koncernredovisning. Dotterbolagen utgår från listorna i de fall koncernmodern medverkar med koncernsiffror. Omsättningen avser nettoomsättning exkl. internleveranser och varuskatter. Resultatet avser vinst/förlust efter finansiella poster men före extraordinära poster. Totalt antal anställda har i de flesta fall angivits i medelantal. Siffran inom parentes anger föregående års placering.

5 2006 Microsoft Corporation. Med ensamrätt. Microsoft är ett registrerat varumärke som ägs av Microsoft i USA och/eller andra länder. Namn på företag och produkter i texten är i förekommande fall varumärken som tillhör respektive företag. På Microsoft gör vi allt vi kan för att Internet ska bli en säker och trygg upplevelse för dig som datoranvändare. Det är bland annat därför vi är en av initiativtagarna till kampanjen Surfa Lugnt som ska sprida kunskap om IT-säkerhet och öka allas medvetande om riskerna på Internet. Kampanjen är ett brett samarbete mellan myndigheter, organisationer och företag i Sverige. Läs mer på microsoft.se/potential

6 Blir ditt företag en av framtidens vinnare? Text: Henrik Sköld, Docere Vilken värld kommer företagen att leva i? Vilka som är de ledande företagen idag har vi ganska bra koll på, genom att se på statistik av olika slag, genom att följa börsutvecklingen och genom att läsa affärstidningarnas framgångssagor. Men vilka företag blir framtidens vinnare? För att förstå detta måste vi förstå vilken värld dessa företag kommer att leva i och vilka trender som formar den världen. Mot den bakgrunden kan vi lära oss en del om vilka utmaningar framtidens företag måste hantera för att bli framgångsrika. Så, vilken värld kommer företagen att leva i? Följande är några av de viktigaste trenderna som formar den världen här och nu. Världen blir allt mer genomskinlig Internet ger kunden en aldrig tidigare skådad tillgång på information om de flesta av världens företag. För företagen ger Internet en möjlighet att nå gamla och nya kunder på ett nytt sätt, men för kunderna blir det samtidigt allt lättare att jämföra produkter och priser och därmed direkt eller indirekt kunna spela ut företag mot varandra, företag som tidigare i praktiken aldrig behövde konkurrera med varandra. Internet gör också att rykten, såväl positiva som negativa, om företag kan spridas över jordklotet på ett ögonblick. Och kunderna kan sätta betyg på dina produkter på diskussionsforum och jämförelsesajter. Trenden att företag ägnar sig mer åt CSR, corporate social responsibility, blir i en sådan här värld inget mindre än en förutsättning för att överleva. Kunden gör jobbet Vi ser allt fler exempel på hur framgångsrika företag involverar kunderna i produktutvecklingen. Det här handlar om något mer än fokusgrupper eller IKEA:s sexkantsnycklar. När Fiat nu återupplivar och relanserar den klassiska småbilen Fiat 500 låter man kunderna hjälpa till att utveckla bilen på nätet. Titta själv på Och när Lego ville ha hjälp av 100 användare för utveckla LEGO Mindstorms NXT ansökte 9610 förhoppningsfulla (vilket kanske inte är så konstigt när man tittar in på och ser de hundra utvalda presenteras under samlingsnamnet 100 Pioneers, Inventors and Innovators from across the globe ) En värld där kunden engagerar sig så i dina produkter att de vill vara med och utveckla dem kanske låter som ett drömscenario. Men samtidigt kommer kunderna att vara mer svårflörtade och svåra att nå än någonsin. De är nämligen på väg att drabbas av reklaminfarkt, en av konsumtions- och informationssamhällets vällevnadssjukdomar

7 Reklaminfarkten Vi människor dränks i reklambudskap (allt från några hundra till några tusen, beroende på vem som räknar). Men samtidigt som sätten att göra reklam ökar (husväggar, telefonköer, tunnelbanevagnar) ökar också sätten att slippa reklam (NIX-register, spamfilter, DVD-inspelare). Att stänga av blir ett måste för konsumenten och att vara relevant samt att sticka ut på ett smart sätt (och att skrika högst är inte smartast) blir en överlevnadsfråga för företagen. Både storebror och lillebror ser dig En av konsekvenserna av IT-utvecklingen är att allas göranden och låtanden blir lättare att hålla koll på. Den offentliga debatten handlar mycket om statlig övervakning; som de flesta medborgare har fått ökad tolerans för efter elfte september. Men tekniken möjliggör också för företag att kontrollera kunderna i stor utsträckning genom att följa deras Internetsurfande, hur de handlar med kundkort etc. Här står företagen inför en utmaning: å ena sidan gäller det att skräddarsy attraktiva erbjudanden till kunderna, å andra sidan gäller det att till varje pris undvika att kunderna känner att deras integritet kränks. Europas kamp för en plats i solen Av många debattörer utpekas globaliseringen som ett hot mot våra jobb eller våra lönenivåer. Och visst ökar outsourcingen till låglöneländer. Men studier visar att kostnaderna inte är det enda, ibland inte ens det främsta skälet till detta. Istället handlar det ofta om kompetens samt om klusterbildning, att olika regioner drar till sig företag inom samma bransch. Till exempel finns ett viktigt kluster för möbeltillverkning i Brianza i norra Italien och ett kluster för IT i Bangalore i Indien. Det har också visat sig att outsourcing som sker endast av kostnadsskäl ofta lyckas sämre än annan outsourcing. Detta innebär också att det här fenomenet knappast kommer att försvinna när lönenivåerna ökar i de länder dit företag outsourcar idag. Samtidigt brottas vi i Europa med de problem som följer av en åldrande befolkning. Europas utmaning är att kunna konkurrera om de kvalificerade jobben trots att det föds för få barn samtidigt som det utbildas ca ingenjörer varje år i Indien och samtidigt som Kina har ca 16 miljoner universitetsstudenter, en siffra som ökar snabbt. Smarta företag lär sätta kompetensförsörjning högt upp på agendan de närmaste åren Glokal från klyscha till hygienkrav Att agera glokalt, alltså både globalt och lokalt, var ett utslitet modeord för några år sedan. Men det kommer verkligen att behövas. Å ena sidan krävs centralstyrning av vissa aktiviteter, t ex så att varumärkesbyggandet blir konsekvent och kraftfullt (kunden måste känna igen sig och han eller hon kommer ju att söka information globalt), å andra sidan krävs att företagen är snabbfotade och i så stor utsträckning som möjligt utnyttjar och anpassar sig efter den kulturella kunskap man har på de lokala marknaderna. Släpp kunskapsarbetaren fri En allt större andel av dagens arbeten är så kallade kunskapsarbeten (t ex mer än vart fjärde jobb inom bank och finans, sjukvård, läkemedel, teknik och media och underhållning, enligt en beräkning). Detta innebär att arbetet allt mer handlar om att hitta information och om att samarbeta med rätt folk i organisationen. Ändå är de flesta organisationer fortfarande utformade för att vara effektiva i industrisamhället. Effektiva organisationer i kunskapssamhället handlar mer om team, nätverk, kunskapstorg, dynamiska organisationer och målstyrning än om hierarkier, matriser och kontroll. Darwin lever Darwin talade ju om att de arter som bäst anpassar sig till förändring överlever (inte de starkaste, som han ibland citeras). Den här principen är giltig än idag och passar väl in på företag. De företag som på bästa sätt lyckas förstå och anpassa sig till förändringarna i omvärlden (de trender som beskrivs ovan och andra som tillkommer) kan bli framtidens vinnare. Frågan är: blir ditt företag en av dem? Henrik Sköld är konsult på Docere, ett konsultföretag inom omvärldsanalys och strategi. Henrik arbetar mycket med framtidsfrågor och med att omsätta dem till beslut idag. Frågor eller funderingar? Kontakta Henrik på Om världen nu ser ut så här, hur ska företagen kunna hantera alla utmaningarna? 6

8 Sveriges miljonärer kan behöva en hjälpande hand. Vi hjälper gärna dig som har en förmögenhet att förvalta. Och till skillnad från andra Private Bankingaktörer välkomnar vi också dig som är på god väg att skapa en. För även om karriären har fått ordentligt med spelrum kanske privatekonomin hamnat lite i kläm? Med en personlig rådgivare i spetsen får du tillgång till vår expertis inom allt från kapitalförvaltning, försäkringar, lån och pensioner till familjejuridik och skatteinformation. Vårt mål är att du ska få ut mesta möjliga effekt ur din totala ekonomi. Swedbank Private Banking finns på ett 30-tal orter i Sverige. Vi är också etablerade i Luxemburg, Spanien, Estland, Lettland, Litauen och Ryssland. Kontakta oss, så berättar vi mer om vad vi kan göra just för dig. Välkommen. Ring Private Banking på , skicka ett mail till eller besök oss på

9 SVERIGES STÖRSTA FÖRETAG OMSÄTTNING OMSÄTTNING I TKR 1 (1) Volvo AB (2) Ericsson (4) é Electrolux AB (5) é Vattenfall AB (7) é Skandia Försäkrings AB (3) ê Skanska AB (6) ê Volvo Personvagnar AB (8) SCA, Svenska Cellulosa AB (9) Coop Norden AB (10) TeliaSonera AB (11) ICA AB (12) Sony Ericsson Mobile Communications AB (13) Securitas AB (16) é Sandvik AB (15) Scania AB (14) ê SAS AB (17) H & M Hennes & Mauritz AB (18) Nordea Bank AB (20) é Preem Petroleum AB (19) ê Atlas Copco AB Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr TOTAL OMSÄTTNING SVERIGES 20 STÖRSTA FÖRETAG TOTALT RESULTAT SVERIGES 20 STÖRSTA FÖRETAG TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA SVERIGES 20 STÖRSTA FÖRETAG

10 SverigeS StörSta Företag export EXPORT I TKR 1 (1) Ericsson (2) Volvo Personvagnar AB (3) AstraZeneca AB (4) Autoliv Holding AB (5) Preem Petroleum AB (8) é Sandvik AB (9) é SSAB Svenskt Stål AB (6) ê Saab Automobile AB (7) ê ABB AB (11) é IKEA AB (10) ê Tetra Pak AB (12) Electrolux AB (14) é LKAB (16) é Saab AB (12) ê Pfizer Health AB (17) é SCA, Svenska Cellulosa AB (20) é Svenska Shell AB (18) Billerud AB (ny) é Husqvarna Aktiebolag (19) ê M-real Sverige AB Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr 0 Mkr TOTAL EXPORT 20 STÖRSTA EXPORTÖRERNA TOTALT RESULTAT 20 STÖRSTA EXPORTÖRERNA TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA 20 STÖRSTA EXPORTÖRERNA

11 SVERIGES STÖRSTA FÖRETAG RESULTAT RESULTAT I TKR 1 (15) é Investor AB (1) ê Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt (7) é AstraZeneca AB (2) ê Ericsson (3) ê Nordea Bank AB (5) ê AMF Pension (6) ê Vattenfall AB (9) ê Volvo AB (4) ê TeliaSonera AB (8) ê Handelsbanken (10) ê Swedbank AB (ny) é Industrivärden AB (12) ê H & M Hennes & Mauritz AB (14) SEB (17) é Atlas Copco AB (ny) é Akademiska Hus AB (16) ê Sandvik AB (ny) é Volvo Personvagnar AB (ny) é If Skadeförsäkring Holding AB (18) ê Scania AB Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr TOTAL OMSÄTTNING 20 VINSTRIKASTE FÖRETAGEN TOTALT RESULTAT 20 VINSTRIKASTE FÖRETAGEN TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA 20 VINSTRIKASTE FÖRETAGEN SverigeS StörSta Företag utlandsförsäljning UTLANDSFÖRSÄLJNING I TKR 1 (1) Volvo AB (2) Ericsson (3) Electrolux (4) Skanska AB (7) é Vattenfall AB (5) ê Volvo Personvagnar AB (6) ê SCA, Svenska Cellulosa AB (8) Coop Norden AB (12) é Sandvik AB (11) é Scania AB (9) ê Securitas AB (13) é H & M Hennes & Mauritz AB (14) é Atlas Copco AB (16) é TeliaSonera AB (15) SKF AB (17) é AstraZeneca AB (18) é Tele2 AB (19) é Autoliv Holding AB (ny) é Preem Petroleum AB (ny) é Nordstjernan AB (NCC AB) Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr TOTAL UTLANDSFÖRSÄLJNING 20 STÖRSTA UTLANDSSÄLJARNA TOTALT RESULTAT 20 STÖRSTA UTLANDSSÄLJARNA TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA 20 STÖRSTA UTLANDSSÄLJARNA 10

12 SVERIGES STÖRSTA ARBETSGIVARE ANTAL ANSTÄLLDA, TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA TOTALT 1 (1) Securitas AB (2) Volvo AB (3) Electrolux AB (5) é Ericsson (4) ê Skanska AB (6) SCA, Svenska Cellulosa AB (8) é Sandvik AB (7) ê SKF AB (12) é H & M Hennes & Mauritz AB (9) ê Posten AB (11) SAS AB (10) ê Vattenfall AB (15) é Scania AB (13) ê Nordea Bank AB (14) ê Assa Abloy AB (17) é TeliaSonera AB (16) ê Atlas Copco AB (19) é Autoliv Holding AB (18) ê Coop Norden AB (20) Nordstjernan AB (NCC AB) TOTAL OMSÄTTNING 20 STÖRSTA ARBETSGIVARNA Mkr Mkr Mkr Mkr TOTALT RESULTAT 20 STÖRSTA ARBETSGIVARNA Mkr Mkr Mkr Mkr TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA 20 STÖRSTA ARBETSGIVARNA SverigeS StörSta arbetsgivare antal anställda, i Sverige ANTAL ANSTÄLLDA I SVERIGE 1 (1) Posten AB (2) Volvo AB (4) é Ericsson (3) ê Samhall AB (5) Volvo Personvagnar AB (6) Scania AB (8) é TeliaSonera AB (9) é Apoteket AB (10) é Praktikertjänst AB (7) ê Skanska AB (15) é Nordstjernan AB (NCC AB) (17) é PEAB AB (11) ê Saab AB (16) é Sandvik AB (20) é Manpower Sverige AB (13) ê AstraZeneca AB (17) Swedbank AB (14) ê Coop Norden AB (19) SEB (ny) é ISS Facility Services AB Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr TOTAL OMSÄTTNING 20 STÖRSTA ARBETSGIVARNA I SVERIGE TOTALT RESULTAT 20 STÖRSTA ARBETSGIVARNA I SVERIGE TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA 20 STÖRSTA ARBETS- GIVARNA I SVERIGE 11

13 SverigeS StörSta arbetsgivare antal anställda, i utlandet ANTAL ANSTÄLLDA I UTLANDET 1 (1) Securitas AB (2) Electrolux AB (3) Volvo AB (4) SCA, Svenska Cellulosa Aktiebolaget (5) Skanska AB (6) SKF AB (7) Ericsson (8) H & M Hennes & Mauritz AB (10) é Sandvik AB (9) ê Assa Abloy AB (11) SAS AB (12) Vattenfall AB (13) Atlas Copco AB (15) é Autoliv Holding AB (14) ê Nordea Bank AB (17) é Trelleborg AB (16) ê Gambro AB (18) Scania AB (20) é TeliaSonera AB (ny) é Baltic Beverages Holding AB TOTAL OMSÄTTNING 20 STÖRSTA ARBETSGIVARNA UTOMLANDS Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr TOTALT RESULTAT 20 STÖRSTA ARBETSGIVARNA UTOMLANDS TOTALT ANTAL UTLANDSANSTÄLLDA 20 STÖRSTA ARBETSGIVARNA UTOMLANDS

14 AdvokAt- och revisionsbyråer, managementkonsulter 1 (1) Öhrlings PricewaterhouseCoopers OMSÄTTNING I TKR Gruppen AB (2) Ernst & Young AB (3) Bohlinsgruppen AB (KPMG) (4) Accenture AB (5) Deloitte AB (6) Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB (7) Advokatfirman Vinge KB (8) McKinsey & Company (9) Lindebergs Grant Thornton AB (10) The Boston Consulting Group AB (11) Svenska Standardbolag AB (12) Awapatent AB (13) Linklaters Advokatbyrå AB (15) é Booz Allen Hamilton AB (14) ê Albihns AB (koncernen) (16) Advokatfirman Lindahl KB (18) é Patrafee AB (ny) é Bolagsstiftarna Svenska AB (17) ê SET Revisionsbyrå AB (19) ê BDO Nordic AB Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr 600 Mkr PATENT DESIGNSKYDD BOLAGS- ÄRENDEN DOMÄNNAMN VARUMÄRKEN Stockholm Malmö Uppsala Västerås Kista Motala Alicante I ALLA LÄNDER Tel Fax Box 6107, Stock holm Besöksadress Birger Jarlsgatan 57 B

15 Arkitekter och tekniska konsulter Mkr Mkr OMSÄTTNING I TKR 1 (1) Sweco AB (2) ÅF - Ångpanneföreningen AB (3) WSP Sverige AB (4) Semcon AB (6) é DynaMate AB (8) é WM-data Caran AB (14) é Carl Bro AB (7) ê Ramböll Sverige AB (9) Epsilon AB (10) Vattenfall Power Consultant AB (12) é Tyréns AB (14) é Chematur Engineering AB (13) HifabGruppen AB (ny) é Veidekke Bostad AB (19) é Rejlerkoncernen AB (17) é FB Engineering AB (18) é Dalkia Industripartner AB (ny) é Xdin AB (ny) é White Arkitekter AB (ny) é FO Arkitektkontor AB Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr 500 Mkr 0 Mkr Banker, försäkrings- och kreditmarknadsbolag Mkr OMSÄTTNING I TKR 1 (1) Skandia, Försäkrings AB (2) Nordea Bank AB (3) If Skadeförsäkring Holding AB (4) SEB (5) Swedbank AB (6) Handelsbanken (7) Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt (8) Folksam Ömsesidig Livförsäkring (9) AMF Pension (10) Länsförsäkringar AB (11) Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag AB (12) Folksam Ömsesidig Sakförsäkring (13) Sirius International Försäkringsaktiebolag (15) é Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag SBAB (16) é Revios Sverige Återförsäkringsaktiebolag...* (17) é GE Capital Solutions AB (19) é Sveriges Ångfartygs Assurans Förening (20) é Svensk Exportkredit, AB (ny) é Kaupthing Bank Sverige AB (ny) é Sparbanken Finn * Avser omsättning För banker och kreditmarknadsbolag avser omsättningen räntenetto + övriga intäkter. För försäkringsbolag avser omsättningen summan av premieinkomst Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr

16 Bränslen och kemiska produkter/handel OMSÄTTNING I TKR 1 (1) Preem Petroleum AB (2) Statoil AB, Svenska (3) Shell, AB Svenska (4) Nynäs Petroleum, AB (6) é OK ekonomisk förening (8) é OK-Q8 AB (7) Becker, AB Wilh (9) é Norsk Hydro Olje AB (11) é ConocoPhillips Nordic AB (10) Kemira Kemi AB (12) é Stena Oil AB (13) é Vattenfall Bränsle AB (15) é Alcro-Beckers AB (16) é Air BP Sweden AB (14) ê EFO AB (ny) é Cool Petroleum AB (ny) é Henkel Norden AB (20) é Omya AB (ny) é TallOil AB (ny) é Ciba Speciality Chemicals Sweden AB Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr 0 Mkr

17 Bygg- OCH INSATSvArOr HANdel OMSÄTTNING I TKR 1 (1) Stena Metall AB (2) Dahl International AB (3) Ahlsell AB (4) Tibnor AB (5) Beijer Byggmaterial AB (6) Edstrand AB, Bröderna (10) é Ruukki Sverige AB (19) é Scandinavian Steel AB (7) ê Interpares, AB (9) ê Acerinox Scandinavia AB (8) ê Onninen AB (20) é Minmetals North-Europe AB (11) ê Bauhaus & Co KB...* (13) ê Lundquist & Lindroth, AB (12) ê Metsäliitto Sverige AB (14) ê Heléns Rör AB (ny) é Nordströms & Co Trävaror KB...* (ny) é Setra Byggprodukter AB (ny) é Vida Hestra AB (ny) é Haendig AB Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr * Avser omsättning Har du koll på din bransch på dina kunder och konkurrenter? På Largestcompanies.com hittar du alltid den senaste bokslutsinformationen för Nordens största företag. Ringa in de tyngsta beslutsfattarna inom nordiskt näringsliv. Klicka fram diverse topplistor på vem som egentligen är störst. Exportera information till egna filer för vidare bearbetning. Skriv ut dina sökresultat direkt från sajten. Håll dig informerad om läget i din bransch! Ett besök på est p es est p es k k k öpp y öj hete fö d tt fö et NORDIC NETPRODUCTS AB Tel:

18

19 Byggindustri Mkr OMSÄTTNING I TKR 1 (1) Skanska AB (2) NCC AB (3) PEAB AB (4) JM AB (7) é YIT Sverige AB (5) ê Bravida Sverige AB (6) ê Riksbyggen Ekonomisk Förening (12) é Midroc Scandinavia AB (8) ê NVS Installation AB (10) ES ElektroSandberg AB (13) é Vattenfall Service Syd AB (9) ê Närkes Elektriska AB (11) ê Pharmadule Emtunga AB (14) BDX Företagen AB (15) Fortum Service Öst AB (ny) é Midroc Electro AB (ny) é Vattenfall Service Nord AB (17) ê El & Industrimontage Svenska AB (ny) é Kone AB (20) HSB Bostad AB Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr Tel HK Malmö, tel Norrköping tel Vi finns också i: Linköping tel Stockholm tel

20 Datorer och kontorsmaskiner handel Mkr OMSÄTTNING I TKR 1 (1) IBM Nordic AB...* (2) Scribona AB (3) Hewlett-Packard Sverige AB (4) Atea Holding AB (5) Ingram Micro AB (6) Samsung Electronics Nordic AB (7) TD Tech Data AB (8) Santech Micro Group Sweden AB (9) Panasonic Nordic AB (10) Fujitsu Siemens Computers AB (11) Apple Computer AB (12) Nicator Group AB (13) Canon Svenska AB (ny) é Pulsen AB (17) é GNT Sweden AB (18) é Axis AB (15) ê Ementor Sverige AB (ny) é ADAX Datakomponenter AB (14) ê Kerfi AB (19) ê Toshiba TEC Nordic AB Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr 500 Mkr 0 Mkr * Avser omsättning Sveriges annonsmarknad för företagsöverlåtelser

21 Datorer och kontorsmaskiner tillverkning OMSÄTTNING I TKR 1 (1) Isaberg Rapid AB (2) Scan Coin AB (5) é NOTE Norrtelje AB (3) ê Intermec AB (4) ê Xaarjet AB...* (6) Imaje AB (9) é Banqit AB (8) Plockmatic International AB (11) é JLT Mobile Computers AB (10) Lars Höglund AB (14) é Devex Verkstads AB (12) Sectra-Communications AB (17) é Mikromakarna AB (16) é Tranfor Data AB (ny) é Dilato AB (19) é Datafant AB (15) ê Comex Electronics AB (20) é Propac AB (ny) é Hemomatik AB (18) ê Vice Computer AB Mkr Mkr Mkr Mkr 120 Mkr 100 Mkr 80 Mkr 60 Mkr 40 Mkr * Avser omsättning El, kraft och automation Mkr OMSÄTTNING I TKR 1 (1) ABB AB (2) Elektrokoppar Svenska AB (3) Nibe Industrier AB (4) Ericsson Network Technologies AB (6) é Fagerhult AB (7) é Nexans IKO Sweden AB (5) ê Alstom Power Sweden AB (9) é Danaher Motion Stockholm AB (12) é Tudor AB (10) Draka Kabel Sverige AB (14) é AnCal AB (11) ê Stoneridge Electronics AB (ny) é Saft AB (15) é Habia Cable AB (8) ê Delphi Automotive Systems Sweden AB (16) IVAB Infjärdens Värme AB (20) é Thorsman & Co AB (13) ê Elektromekan i Årjäng AB (18) ê Emil Lundgren AB (19) ê Powerbox International AB...* Mkr Mkr Mkr Mkr 0 Mkr Mkr Mkr * Avser omsättning

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Fabege AB* 18 1 Wallenstam AB 18 2 Sectra AB 18 2 Atrium Ljungberg AB 17 4 Axfood AB 17 4 Byggmax Group AB

Läs mer

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB* 40 1 Swedol AB 40 1 Byggmax Group AB 39 3 Atrium Ljungberg AB 38 4 Proffice AB 38 4 Wallenstam

Läs mer

Göteborgsregionens 100. största arbetsgivare 2006

Göteborgsregionens 100. största arbetsgivare 2006 Göteborgsregionens 100 största arbetsgivare 2006 1. Inledning och definitioner I denna rapport finns en sammanställning över de 100 företagen i Göteborgsregionen. I avsnitt 2 presenteras hela listan med

Läs mer

FöretagsBarometern 2010

FöretagsBarometern 2010 Ideal Employer Diff. / (Öhrlings) PricewaterhouseCoopers KPMG Utrikesdepartementet L Oréal Deloitte Exportrådet Sida TV BMW adidas Grant Thornton J.P. Morgan Fritidsresor Unilever Goldman Sachs CocaCola

Läs mer

STÖRSTA FÖRETAGEN I GÖTEBORGSREGIONEN

STÖRSTA FÖRETAGEN I GÖTEBORGSREGIONEN Rapport från Business Region Göteborg 100 STÖRSTA FÖRETAGEN I GÖTEBORGSREGIONEN Foto: Matton images Stora företag är viktiga för Göteborgsregionen och Sverige Göteborgsregionen har en lång historia av

Läs mer

Göteborg, mars 2009 Göteborgsregionens 100 största arbetsgivare 2008

Göteborg, mars 2009 Göteborgsregionens 100 största arbetsgivare 2008 Göteborg, mars 2009 Göteborgsregionens 100 största arbetsgivare 2008 Fotograf: Tore Hagman 1. Inledning och definitioner Denna rapport visar en sammanställning över de 100 största arbetsgivarna i Göteborgsregionen.

Läs mer

Göteborgsregionens. 100 största arbetsgivare

Göteborgsregionens. 100 största arbetsgivare Göteborgsregionens 100 största arbetsgivare 2011 1. Inledning och definitioner Denna rapport visar en sammanställning över de 100 största arbetsgivarna i Göteborgsregionen. Rapporten presenterar en lista

Läs mer

Göteborgsregionens. 100 största arbetsgivare

Göteborgsregionens. 100 största arbetsgivare Göteborgsregionens 100 största arbetsgivare 2010 1. Inledning och definitioner Denna rapport visar en sammanställning över de 100 största arbetsgivarna i Göteborgsregionen. Rapporten presenterar en lista

Läs mer

2 E Group Affärsområdeschef. Acando Consulting. Arbetsförmedlingen Kommunikationsavd Kommunikatör. Webb/digitalansvarig. BLLT Communication AB

2 E Group Affärsområdeschef. Acando Consulting. Arbetsförmedlingen Kommunikationsavd Kommunikatör. Webb/digitalansvarig. BLLT Communication AB Företag Titel 2 E Group 2E Group Abetong AB Abetong AB Acando Consulting Ale kommun Arbetsförmedlingen Kommunikationsavd Arctic Paper S.A. Arctic Paper S.A. ArrowIT AB Webbkonsult Aura Light AB Autoadapt

Läs mer

Forskning och studier kring kvinnors arbetsliv, karriärutveckling, hälsa och egna företagande. Förlag som sprider kunskapen

Forskning och studier kring kvinnors arbetsliv, karriärutveckling, hälsa och egna företagande. Förlag som sprider kunskapen www.wombri.se Women's Business Research Institute www.wombri.se Forskning och studier kring kvinnors arbetsliv, karriärutveckling, hälsa och egna företagande. Förlag som sprider kunskapen Women s Business

Läs mer

STÖRSTA FÖRETAGEN I GÖTEBORGSREGIONEN

STÖRSTA FÖRETAGEN I GÖTEBORGSREGIONEN Rapport från Business Region Göteborg STÖRSTA FÖRETAGEN I GÖTEBORGSREGIONEN Matton Images Stora företag är viktiga för Göteborgsregionen och Sverige Göteborgsregionen har en lång historia av öppenhet mot

Läs mer

Dangerous Goods Management Box 2021 438 11 Landvetter. ELTEL Networks AB Box 2032 438 12 Landvetter

Dangerous Goods Management Box 2021 438 11 Landvetter. ELTEL Networks AB Box 2032 438 12 Landvetter Air Logistic Box 2071 Dangerous Goods Management Box 2021 DHL Global Forwarding Box 2005 Västtrafik AB Göteborgs regionstrafik Att Andreas Förthaga Box 123 541 23 Skövde ELTEL Networks AB Box 2032 Landvetter

Läs mer

2 E Group Affärsområdeschef. Acando Consulting. Arbetsförmedlingen Kommunikationsavd. Sociala medier-ansvarig. Webb/digitalansvarig

2 E Group Affärsområdeschef. Acando Consulting. Arbetsförmedlingen Kommunikationsavd. Sociala medier-ansvarig. Webb/digitalansvarig Företag Titel 2 E Group Affärsområdeschef 2E Group Abetong AB Abetong AB Acando Consulting Ale kommun Arbetsförmedlingen Kommunikationsavd Arctic Paper S.A. Arctic Paper S.A. ArrowIT AB Webbkonsult Aura

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Deklarationskurser obligationer 2005

Deklarationskurser obligationer 2005 Deklarationskurser obligationer 2005 Sök på bokstav i fältet till vänster. Emittent Lånenummer Deklarationskurs % A AP Fastigheter AB 105 104.89 AP Fastigheter AB 108 104.56 AP Fastigheter AB 109 108.26

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LARGESTCOMPANIES.COM

VÄLKOMMEN TILL LARGESTCOMPANIES.COM VÄLKOMMEN TILL LARGESTCOMPANIES.COM På Largestcompanies.com får du svar på alla dina frågor om det svenska näringslivet. Inte minst hur du själv ligger till i din bransch eller i ditt län. Du möter en

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

2 E Group Affärsområdeschef. Acando Consulting. Arbetsförmedlingen Kommunikationsavd. Webb/digitalansvarig. BLLT Communication AB.

2 E Group Affärsområdeschef. Acando Consulting. Arbetsförmedlingen Kommunikationsavd. Webb/digitalansvarig. BLLT Communication AB. Företag Titel 2 E Group Affärsområdeschef 2E Group Abetong AB Abetong AB Acando Consulting Ale kommun Arbetsförmedlingen Kommunikationsavd Arctic Paper S.A. Arctic Paper S.A. ArrowIT AB Webbkonsult Aura

Läs mer

Styrelse STYRELSE. Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014.

Styrelse STYRELSE. Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014. Styrelse 1 STYRELSE Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014. ANDERS BÖRJESSON Född 1948. Styrelseordförande sedan 2001. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande B&B Tools,

Läs mer

2 E Group Affärsområdeschef. Acando Consulting. Arbetsförmedlingen Kommunikationsavd. Sociala medier-ansvarig. Webb/digitalansvarig

2 E Group Affärsområdeschef. Acando Consulting. Arbetsförmedlingen Kommunikationsavd. Sociala medier-ansvarig. Webb/digitalansvarig Företag Titel 2 E Group Affärsområdeschef 2E Group Abetong AB Abetong AB Acando Consulting Ale kommun Arbetsförmedlingen Kommunikationsavd Arctic Paper S.A. Arctic Paper S.A. ArrowIT AB Webbkonsult Aura

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 1. Hur uppfattar du arbetsmarknaden? Tävling!! 2. Befolkning, arbetskraft, sysselsättning och arbetslöshet. 3.

Läs mer

Folksams Jämställdhetsindex 2006

Folksams Jämställdhetsindex 2006 Folksams Jämställdhetsindex 2006 Varför är mer än åtta av tio styrelseledamöter män? I den nya rapporten Folksams Jämställdhetsindex 2006 granskar och jämför vi för tredje året i rad jämställdheten i samtliga

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2015

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2015 ANDERS SUNDSTRÖM omval Född 1952 Invald i styrelsen: 2009 Ordförande sedan 2013 Föreslagen som ordförande Ersättningsutskottet, ordförande Risk och kapitalutskottet, ledamot Revisionsutskottet, ledamot

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

The 100 largest employers. in the Göteborg Region

The 100 largest employers. in the Göteborg Region The 100 largest employers in the Göteborg Region 2007 1. Purpose of the report and definitions This report compiles information about the 100 largest employers in the Göteborg Region. The report includes

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Utlandsägda arbetsställen i Malmö

Utlandsägda arbetsställen i Malmö Utlandsägda arbetsställen i Malmö Utveckling av utlandsägda arbetsställen i Malmö 1 400 1 200 1 000 800 600 Antal utlandsägda arbetsställen +131% på 10 år 400 200 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Läs mer

Beslut om godkänd omprövning har fattats för nedanstående bolag: Bolag Org nr Beslut Oberoende granskare

Beslut om godkänd omprövning har fattats för nedanstående bolag: Bolag Org nr Beslut Oberoende granskare Energimyndigheten har omprövat följande bolags hållbarhetsbesked med stöd av 3 kap. 1 d tredje stycket hållbarhetslagen (2010:598). Beslut om godkänd omprövning har fattats för nedanstående bolag: Bolag

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande i Atlas Copco AB, SAS AB och

Läs mer

Referenser 12-24-36kV MS-Ställverk ORMAZABAL

Referenser 12-24-36kV MS-Ställverk ORMAZABAL Referenser 12-24-36kV MS-Ställverk ORMAZABAL Några av de senaste referensanläggningar av MS-Ställverk SF6 i eller via Sverige ABB DISTRIBUTION (Edm-Mozambiq) med transformatorstation x 5 CGC 630A, 36kV

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Folksams Jämställdhetsindex 2007

Folksams Jämställdhetsindex 2007 Folksams Jämställdhetsindex 2007 Folksams Jämställdhetsindex 2007 Carina Lundberg Chef, extern bolagsstyrning Förord Kvinnor i näringslivet har varit en het fråga i den svenska debatten i många år nu.

Läs mer

Webbstudie. Webbplatsstudie av 30 Svenska företag på Stockholmsbörsen. Om Siteimprove

Webbstudie. Webbplatsstudie av 30 Svenska företag på Stockholmsbörsen. Om Siteimprove Webbstudie Webbplatsstudie av 30 Svenska företag på Stockholmsbörsen. bc Om Siteimprove Siteimprove förser organisationer och företag i alla storlekar med smarta verktyg för att göra webbplatshantering

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

AKTIEUPPDELNINGAR 1991 2013 (Lex Asea)

AKTIEUPPDELNINGAR 1991 2013 (Lex Asea) AKTIEUPPDELNINGAR 1991 2013 (Lex Asea) 2013 Accelerator Nordic 86% SPAGO Imaging 14% 27/3 1:52 Accelerator Nordic 39% SyntheticMR 61% 17/10 1:63 Commodity Quest 100% Delta Mineral 0% 19/12 1:1 Interfox

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av H&M:s valberedning till H & M Hennes & Mauritz AB:s styrelse 2013

Information om ledamöter som föreslås av H&M:s valberedning till H & M Hennes & Mauritz AB:s styrelse 2013 Information om ledamöter som föreslås av H&M:s valberedning till H & M Hennes & Mauritz AB:s styrelse 2013 Stefan Persson Styrelseordförande Född 1947 Valår 1979 Huvudsysselsättning Styrelseordförande

Läs mer

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet:

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet: Stuart E. Graham Befattning: Ordförande Född: USA, 1946 Invald: 2009 Aktieinnehav i Skanska*: 98 385 B-aktier AB Industrivärden, ledamot PPL Corporation, ledamot Harsco Corporation, ledamot Brand Energy

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Varsel om total arbetsnedläggelse vid vissa företag anslutna till Svensk Handel

Varsel om total arbetsnedläggelse vid vissa företag anslutna till Svensk Handel Datum 29 mars 2012 Vår referens JH Handläggare John Haataja Svensk Handel 103 29 Stockholm Varsel om total arbetsnedläggelse vid vissa företag anslutna till Svensk Handel Med hänvisning till de i brev

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Rapport 2015:08 Datum: 2015-05-20 Bisnode. Analys av näringslivet i Örebro län

Rapport 2015:08 Datum: 2015-05-20 Bisnode. Analys av näringslivet i Örebro län Rapport 2015:08 Datum: 2015-05-20 Bisnode Analys av näringslivet i Örebro län Analys av näringslivet i Örebro län Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson Bisnode 2015-05-20 Dnr: 15RS2760 Förord En förutsättning

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Marcus Wallenberg Ordförande sedan 2006. Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av styrelsen sedan 1992 Ledamot i Saabs ersättningsutskott

Marcus Wallenberg Ordförande sedan 2006. Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av styrelsen sedan 1992 Ledamot i Saabs ersättningsutskott Årsstämma i Saab AB (publ) den 7 april 2011 Information om föreslagna styrelseledamöter Ledamöter föreslagna till omval Marcus Wallenberg Ordförande sedan 2006. Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Jobbsidor samlade www.jobbsidor.com Eniro www.eniro.se Offentliga jobb www.offentligajobb.se Careerbuilder www.careerbuilder.

Jobbsidor samlade www.jobbsidor.com Eniro www.eniro.se Offentliga jobb www.offentligajobb.se Careerbuilder www.careerbuilder. Jobbsajter. Platsbanken www.arbetsformedlingen.se Jobs www.jobs.se Ronden www.ronden.se Jobbet www.jobbet.se Karriärguiden www.karriarguiden.se Jobbguiden www.jobbguiden.se Towork www.towork.se Placera

Läs mer

Lista över verksamheter, orter och antal anställda som täcks av kvalitets- och miljöcertifikaten utfärdade av Intertek Certification AB

Lista över verksamheter, orter och antal anställda som täcks av kvalitets- och miljöcertifikaten utfärdade av Intertek Certification AB Standarder: () ISO 900:2008 (2) ISO 400:2004 (3) ISO 3485 (4) OHSAS 800 Certifikatnr: 28343, 28343/A/C 4739, 4739/A 5768 605093 Utg. datum: 204-02-05, Fredrik Sandberg Företagsenhet Ort Malmö Verksamhet

Läs mer

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004 Stockholm Skåne Uppsala Riket Västra Götaland Jämtland Gotland Halland Västmansland Dalarna Södermanland Norrbotten Kronoberg Östergötland Örebro Västernorrland

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Folksams Hälsoindex 2006

Folksams Hälsoindex 2006 Folksams Hälsoindex 2006 Privat sektor Börsföretagen Förord För andra året i rad presenterar Folksam Hälsoindex för privat sektor, en kartläggning och betygsättning av sjukfrånvaron i totalt 227 börsbolag.

Läs mer

Norska företag i Sverige och Västra Götaland

Norska företag i Sverige och Västra Götaland Fakta & Analys 212:8 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Norska företag i Sverige och Västra Götaland Sverige och Norge har en lång tradition av samverkan. Inom näringslivet avspeglar det

Läs mer

Metallindustrin i Sverige 2007-2011

Metallindustrin i Sverige 2007-2011 Metallindustrin i Sverige 2007-2011 Återföring vid VINNOVAs frukostmöte 2013-03-21 Elisabeth Ahnberg Åsenius, Johan Kostela och Jan Messing Uppdraget: Analysera metallindustrin Avgränsning och perspektivval:

Läs mer

Referenser 12-24-36kV MS-Ställverk

Referenser 12-24-36kV MS-Ställverk Referenser 12-24-36kV MS-Ställverk Några av de senaste referensanläggningar av MS-Ställverk SF6 GIS i eller via Sverige ABB DISTRIBUTION (Edm-Mozambique) med transformatorstation x 5 CGC 630A, 36kV ABB

Läs mer

Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro

Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro Jeanette Löfberg Andreas Blom Industrin är Sveriges ryggrad! Foto: regeringskansliet Foto: Johan Ödmann Foto: Magnus Selander Vad är Teknikcollege? En kvalitetsstämpel

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Stig Gustavson f. 1945 Styrelseordförande sedan 2005. Styrelsemedlem sedan 1994 och

Läs mer

Fastigheter längs den svenska järnvägen

Fastigheter längs den svenska järnvägen Dec. 2005 Fastigheter längs den svenska järnvägen Page 1 Uppdrag Näringsdepartementet har gett Jernhusen i uppdrag att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörernas

Läs mer

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 26 mars 2015

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 26 mars 2015 Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 26 mars 2015 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter Det föreslås att antalet styrelseledamöter

Läs mer

Remiss utredningen Rätt funktion på rätt plats

Remiss utredningen Rätt funktion på rätt plats 1(5) Remissinstanser enligt bifogad sändlista Kopia till: Diariet GD Remiss utredningen Rätt funktion på rätt plats Inom ramen för utredningen Rätt funktion på rätt plats har och verksamhetsområde genomlyst

Läs mer

konsult 1996-1999 UTBILDNING: arkitekt KTH byggnadsingenjör klar 1984

konsult 1996-1999 UTBILDNING: arkitekt KTH byggnadsingenjör klar 1984 Per Kindahl EGET FÖRETAG: pkdesign från 1999 konsult 1996-1999 UTBILDNING: arkitekt KTH klar 1996 byggnadsingenjör klar 1984 INNEHÅLL CV: sid 2-7 kontor, butiker, köpcentrum, skyltar sid 8-11 hus, villor,

Läs mer

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009 Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009 1 Styrelsen för Rezidor föreslår för 2009 ett erbjudande med möjlighet till villkorad tilldelning av aktier i förhållande

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Om IR Nordic Markets 2014

Om IR Nordic Markets 2014 Nordic Markets 2014 Om IR Nordic Markets 2014 Omfattning Totalt: 1561 bolagsspecifika bedömningar 160 Nordiska bolag 545 sell-side analytiker I Sverige: 580 bolagsspecifika bedömningar 62 Svenska bolag

Läs mer

SSG ENTRE. Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer

SSG ENTRE. Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer SSG ENTRE Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer Syfte och mål Branschgemensam, enhetlig säkerhetsutbildning för entreprenörer/ue Kostnadseffektivisering Kvalitetsförbättring av industrins säkerhetsutbildning

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige Tabellbilaga till rapport Ura 2000:9 Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige - Var finns de framtida jobben? Rapporten har rekv nr 80 24 99 Boken beställs från AMS Närservice, Box 6,

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124 Nr 106 Nr 107 Nr 110 Nr 112 Nr 114 Nr 124 Nr 122 127 4623 Sydsvenska kredit AB 100 kr 1917 Malmö F 100 128 5165 Värdeförvaltning, AB 500 kr 1918 Göteborg VF 50 Försäkring 129* 1251 Försäkrings AB Svenska

Läs mer

Fuel CN-code Independent Auditor

Fuel CN-code Independent Auditor In accordance with Act (2010:598) concerning sustainbility criteria for biofuels and bioliquids The Swedish Energy Agency has issued Sustainability Decisions to the following economic operators. Economic

Läs mer

2011 w w w. s c h e r l i n. s e

2011 w w w. s c h e r l i n. s e 2011 www.scherlin.se Det började en gång med en hallbänk till min egna bostad, som jag ritade och lät tillverka i Småland. Sedan har det med åren blivit fler bänkar, hallförvaring i olika former, mat-

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) torsdagen den 10 april 2014

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) torsdagen den 10 april 2014 Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) torsdagen den 10 april 2014 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna

Läs mer

Aktieutdelningar 2015

Aktieutdelningar 2015 Aktieutdelningar 2015 Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Vi representerar 50 medlemsorganisationer och omkring

Läs mer

maj 2014 Aktieutdelningar 2014

maj 2014 Aktieutdelningar 2014 maj 2014 Aktieutdelningar 2014 Innehåll Förord... 2 Sammanfattning... 3 Varför aktieutdelningar?... 4 Prognoser för aktieutdelningar i media.... 5 Stockholmsbörsens utdelningar 2003 2014.... 6 Utdelningar

Läs mer

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och revisor vid AB Electrolux årsstämma den 26 mars 2014

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och revisor vid AB Electrolux årsstämma den 26 mars 2014 Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och revisor vid AB Electrolux årsstämma den 26 mars 2014 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter Det föreslås att antalet styrelseledamöter

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,6 procent för ODIN Sverige. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Copyright Search Alliance AB 2005 1

Copyright Search Alliance AB 2005 1 Copyright Search Alliance AB 2005 1 Varför Search Alliance? Copyright Search Alliance AB 2005 2 Varför Search Alliance? Vi erbjuder kvalificerad rådgivning inom rekrytering och urval, och arbetar såväl

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer