» Osäkerhet är det största hotet«

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "» Osäkerhet är det största hotet«"

Transkript

1 din tidning om företagshälsovård från ab previa, nr 1/2009 tema: klara krisen konsten att leda i förändring riskbedömning undvik»oanade«konsekvenser uppsägning enda utvägen så klarade högskolan utmaningen förre Ericssonchefen kurt hellström om att vara chef i kristid:» Osäkerhet är det största hotet«kurt hellström var vd för Ericsson i början av 2000-talet när närmare anställda fick gå från företaget.

2 Innehåll prima tema: klara krisen 02. I lågkonjunkturens spår duggar sparkrav och nedskärningar tätt. Hur klarar man att säga upp personal och samtidigt behålla motivationen hos dem som är kvar? Prima frågade några ledande experter hur man som chef hanterar en svår omställning. 06. Högskolan i Gävle tvingades skära ned för att rädda ekonomin. Med rätt stöd blev processen mindre dramatisk än befarat. 08. Samla kraft i stormen. Här är råden till dig som ska hålla i en neddragning och samtala med medarbetare som sägs upp. 10. Kurt Hellström om den tuffa tiden på Ericsson då varslades. 13. Så hjälper Posten medarbetare i riskzonen för alkohol- och drogproblem. 14. Varje omorganisation innebär risker och möjligheter. En noggrann konsekvensanalys gör att du slipper obehagliga överraskningar. 16. Aktuellt om hälsa och ledarskap. 18. Previas tjänster vid omorganisationer. previa prima ansvarig utgivare harald abelin redaktion katrin malm, evalena andersson produktion spoon publishing ab omslagsfoto samir soudah tryck sandvikens tryckeri ab issn välkommen att kontakta prima via: Att leda i Nedskärningar smärtsamt för dem som drabbas, en mardröm för chefer och skuldkänslor hos dem som blir kvar. Men klokt hanterade kan krisåtgärderna leda till en starkare organisation rustad för ingalill holmberg är professor på Handelshögskolan i Stockholm med inrikting på ledarskapsforskning. den dag konjunkturen vänder uppåt. text eva nilsson foto johnér 2 prima nr

3 Att hantera nedskärningar är både svårt och påfrestande. Men rätt kunskap och verktyg kan göra processen lindrigare och stärka sammanhållningen. kristid vinterns nyhetsflöde har präglats av nästan dagliga varsel. Både industrin och offentliga sektorn tvingas till stora nedskärningar som en följd av den ekonomiska krisen. Den väl definierade och genomarbetade omorganisationen som syftar till att hitta smartare sätt att arbeta är knappast aktuell. Just nu handlar det om att överleva. Det menar Mats Liljegren, lektor i organisationspsykologi. Han har studerat uppsägningsprocesser i en avhandling vid Rikscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering. Vad vi ser nu med strukturella förändringar och massiv minskning av personalen har vi inte sett på länge, säger han. Det skapar stor stress i organisationen, något som kan ta sig uttryck i både skitprat och sjukfrånvaro. Framför allt är det perioden innan den faktiska omorganisationen kommer i gång som gör att människor mår dåligt. Då florerar ofta en mängd rykten och rykten främjar inte god hälsa. MATS Liljegren är lektor i organisationspsykologi. Varselreglerna med många månader mellan varsel och upp sägningar skapar en stor oro. Risken finns dessutom att företagsledningen tar till mer än vad som behövs när varslen läggs, säger Eva Gotthardson, karriärkonsult och en av författarna till handboken»ledarrollen vid uppsägningar«. Vi vet rätt bra vad som får oss att må bra på jobbet. Prestationskraven ska vara rimliga, vi måste ha kontroll över arbetet och vi behöver stöd från arbetskam rater» Budskapet måste vara offensivt och inte bara deprimerande: det här är vårt mål och så här ska organisationen se ut.«och chefer. Det måste råda balans mellan arbets insats och belöning i form av lön, status och bekräftelse. Men har man arbetat i kanske 15 år på ett ställe och tjänsten sedan skärs bort och man måste gå så kanske man tycker att det man gjort inte har varit något värt, säger Mats Liljegren. det finns, påpekar han, arbetsgivare som lyckas kombinera nedskärningar med karriärväxling. Som ett komplement till avgångsvederlag och omställningsbidrag kopplas en karriärcoach in som stöd åt de medarbetare som sägs upp. Med ett sådant stödpaket kan en bortrationaliserad tjänst bli ett lyft för den enskilde som dels får bättre kontroll över situationen, dels får ökade möjligheter att få arbete någon annanstans. Det bygger upp tillit till arbetsgivaren, ett prima nr

4 följt turordningslistan och den som sägs upp sedan behandlas väl av arbetskamrater och chefer så kan det ändå kännas begripligt att vara den som får gå. Varslen ska inte heller gå ut precis före semestern. Alla måste få en chans att ventilera oron tillsammans. Men individer kan uppleva en omorganisation på helt olika sätt. Chefen måste vara medveten om att det finns riskgrupper som måste tas med i processen, annars kan den landa någon helt annanstans än vad som var meningen, säger Mats Liljegren. eva gotthardson är en av författarna till boken»ledarrollen vid uppsägningar«. kapital som kan växlas in den dag konjunkturen vänder och det är dags att anställa igen. Företaget förblir attraktivt på arbetsmarknaden. Mats Liljegrens avhandling visar att det är lättare att acceptera en nedskärning för den som känner sig rättvist behandlad. Han studerade omkring anställda vid Arbetsmarknadsverket som genomlevt en rad omorganisationer de senaste åren. Om arbetsgivaren har förhandlat med facket, foto: samir soudah förutom de lojala medarbetarna och de som aktivt bidrar till förändringsprocessen finns ofta de som inte bryr sig eller har andra lojaliteter än med företaget. Sämst mår de som stannar trots att de egentligen har tröttnat på sitt arbete. Det ligger på chefen att få med alla mot målet, genom att vara närvarande, ge tydlig och rak information och tydliggöra de nya rollerna. Förberedelsearbetet är halva jobbet i en omorganisation, enligt Eva Gotthardson. I stället för att bara gå ut i panik nu måste vi skära måste chefen ge en bild av vad man vill uppnå och vilka kompetenser som behövs, råder hon. Budskapet måste vara offensivt och inte bara deprimerande: det här är vårt mål och så här ska organisationen se ut. Rak och tydlig kommunikation genom hela förändringsarbetet är A och O. Det är nödvändigt för att upprätthålla moralen i företaget, för att få dem som måste gå att förstå varför och för att ge dem som stannar energi och tro på framtiden. När man räknar på vad en nedskärning kostar tänker man ofta bara på avgångsvederlag och omställningsbidrag. Man borde tänka även på vad det kostar att ha deppiga och frustrerade medarbetare, påpekar Eva Gotthardson. kriser genom tiderna från tulpanmani till it-bubbla 1630-talet: tulpanmanin Världens troligen första finanskris hade sitt ursprung i tulpanhandeln i Nederländerna på 1630-talet. Möjligheten att odla lökväxten för allt fler drev upp priserna på tulpanlökar till skyhöga nivåer. Bubblan brast 1637 när priserna slutade stiga och Nederländerna gick in i en ekonomisk depression. Ivar kreuger drabbades hårt under depressionen på 30-talet talet: Kreuger-kraschen Efter börskollapsen på Wall Street 24 oktober 1929 och depressionen i början av 1930-talet gick många företag i konkurs. Finansmannen Ivar Kreugers gigantiska imperium drabbades hårt och gick i konkurs 1932 med stora förluster för företag och privatpersoner, samt massarbetslöshet som följd. 4 prima nr

5 Företaget måste ha en kommunikationsstrategi genom alla led. Det är bättre att få information direkt från närmaste chef än via ett allmänt hållet veckobrev från högsta ledningen. Det är närmaste chef som kan svara på frågan vad händer med mig. Mellanchefens roll är avgörande och svår. Det är inte lätt att plötsligt möta förtvivlade människor på arbetsplatsen, drabbade av beslut som mellan chefen inte varit med att fatta men måste vara lojal med. Vissa chefer försöker dölja egen oro för att bli bortrationaliserad genom att uppvisa en hård fasad. Precis som man måste informera de anställda och ge dem möjlighet att reagera så bör man skapa ett forum där chefer kan diskutera och få stöd, kanske av äldre chefer som varit med förr, råder Eva Gotthardson. Ett företag som gått igenom ett stålbad har skaffat sig förändringskompetens. Kan chefen se arbetet med omorganisationen som ett steg i den praktiska ledarutvecklingen är det bra. Krasst uttryckt kan det vara ett plus i kanten för den som söker nytt arbete. Tänk också på att kommunikationen från chefer till anställda inte får upphöra bara för att förhandlingarna är avslutade, säger Eva Gotthardson. Det som finns kvar är nästan som ett nytt företag där var och en har nya roller. Nu finns en ny konstellation medarbetare som ska hjälpa chefen leverera och det maskineriet måste oljas. redan tidigt i processen kan det vara läge att koppla in utomstående någon konsult eller företagshälsovården. Det ger en snabbare start på förändrings arbetet och de kan ge verktygen, både för att leda arbetet och för att hjälpa dem som måste gå och dem som stannar kvar. Man får inte glömma att omstrukturering är en process som innebär en ny situation för alla. Men organisationen ska fortsätta att leverera tjänster eller produkter även efter att de uppsagda har lämnat sitt» När man räknar på vad en nedskärning kostar borde man även tänka på vad det kostar att ha deppiga och frustrerade medarbetare.«arbete, säger Christer Zaar, vice vd i Previa. Han påpekar att det finns en ny generation chefer på företagen som saknar erfarenheter av lågkonjunktur. De behöver stöd för att klara det som ledarskapet nu kräver. Christer Zaar har egna erfarenheter, både som chef i olika företag och från företagshälsovården. Han vet att det kan komma något bra ur en kris. Förändringen kan leda till ett modernare och flexiblare ledarskap och till kompetensutveckling internt så att man utvecklas under tiden. Så även om det är allvarligt just nu, kan förändringen bli positiv på sikt. att tänka på vid omorganisationer 1. Gör de anställda delaktiga genom tydlig och rak kommunikation. 2. Tala inte bara om nedskärningar utan om vad som är målet för framtiden. 3. Låt de anställda reagera och diskutera. Det är bättre att kritik kommer ut än att den ligger och pyr. 4. Erbjud stöd till chefer, främst mellanchefer, till exempel i form av samtalsgrupper. 5. Glöm inte de anställda som är kvar. De kan behöva bearbeta skuldkänslor christer zaar är vice vd på Previa. och få ny energi genom att veta vilken roll de får i den nya organisationen. Fotnot: Mats Liljegrens avhandling heter The Relationship between Organizational Justice, Behavioural Responses and Health (Linköpings universitet). Eva Gotthardson har tillsammans med konsulten Anders Kinding skrivit handboken Ledarrollen vid uppsägningar (Uppsala Publishing House). LÄS MER om Previas tjänster på sidan talet: varvskrisen Under mellan- och efterkrigstiden var Sverige en av världens ledande varvsnationer. Ökande konkurrens från länder i Asien och oljekrisen ledde till krympande vinstmarginaler och överproduktion av fartyg. Trots ett statligt miljardstöd fortsatte nedgången för varvsindustrin och i dag återstår endast några få varv. Nedläggningen av Öresundsvarvet i Landskrona 1981 var den dittills största i landet. 500% 1990-talet: bankkrisen Avregleringen av kreditmarknaden under slutet av 1980-talet ledde till en kraftigt stigande utlåning. Många fastighetsbolag drabbades av förluster och den fasta växelkursen havererade, vilket i sin tur ledde till att riksbanken höjde marginalräntan till 500 procent för att försvara kronan. Sverige drabbades av fallande bostadspriser, minskad konsumtion och hög arbetslöshet. Vissa klassificerar tiden som en mindre depression..com 2000-talet: it-kraschen Åren kring millennieskiftet investerades det vidlyftigt i telekom- itoch internetbolag. Den nya ekonomin skulle revolutionera industri och handel. Men hysterin fick ett abrupt slut med mängder av kraschade e-handelsbolag och it-bolag som följd. Förlusterna blev stora och arbetslösheten sköt i höjden runtom i världen. prima nr

6 När nedskärning är enda utvägen Sparkraven var tuffa och stämningen dålig. Uppsägning av personal var den enda utvägen för Institutionen för ekonomi vid Högskolan i Gävle. Men med rätt stöd blev en lång och svår process hanterbar för ledningen. text eva nilsson foto stéfan estassy när bo söderberg tillträdde som chef för Institutionen för ekonomi vid Högskolan i Gävle för tre år sedan väntade en oanat tuff utmaning. Institutionen hade sedan flera år brottats med ett ekonomiskt underskott och med ett vikande studentantal verkade det heller inte bli bättre. Stämningen bland personalen var också irriterad. Jag fick order från rektor att lösa problemen men allvaret i situationen var inte uppenbar för personalen, säger Bo Söderberg. Ganska snart fick Bo Söderberg klart för sig att det skulle krävas en minskning av personalstyrkan för att komma till rätta med den ekonomiska situationen. Under 2007 accentuerades dessutom problemen och ett sparpaket för hela högskolan tycktes bli nödvändigt. Till en början pekade indikationerna på att 20 personer skulle behöva lämna bara den ekonomiska institutionen. i takt med den förvärrade finansiella situationen försämrades stämningen i den administrativa arbetsgruppen allt mer och Bo Söderberg klämdes mellan kraven från högskoleledningen och personalens förväntningar. I bästa konsensusanda försökte han att lyssna på alla. Det gav inga resultat. Det var, enligt Bo Söderberg, uppenbart att arbetsmiljöarbetet bedrivits allt annat än systematiskt på institutionen. Inte minst blev det tydligt att den psykosociala miljön hade brister. Nu ville ledningen visa att man tog arbetsmiljöproblemen på allvar och därför vände de sig till Previa, högskolans partner för företagshälsovård. Alexander Lundberg är organisationskonsult och legitimerad psykolog på Previa och hjälpte Bo Söderberg och hans kollega Ulrika Jobs Gunnarsson, som är ekonom på institutionen, att hantera situationen. Alexander Lundberg rådde mig att besluta om en lösning och sedan kommunicera den så tydligt som möjligt, säger Bo Söderberg. Det första steget i processen var att genomföra en riskbedömning och konsekvensbeskrivning. Såväl ledningens syn på situationen som personalens åsikter samlades in för att ledningen skulle ha ett genom arbetat beslutsunderlag. alexander lundberg är organisationskonsult på Pevia. parallellt fick Bo Söderberg och Ulrika Jobs Gunnarsson gå ledarskapsutbildningen Klart Ledarskap. Målet var att bli tydligare i kommunikationen både internt och mot medierna som låg på hårt. Att vara chef är ett yrke i sig, ett hantverk, menar Alexander Lundberg. Utbildningen ger nödvändig färdighet då den består av både teoretisk kunskap och praktiska övningar. Kursen innehöll konkreta övningar och gav oss de verktyg vi behövde, säger Ulrika Jobs Gunnarsson. Rollspelet var jobbigt först, men det var faktiskt den del i kursen som gav mest. Och att få träffa kursdeltagare från företag med liknande problem. Nästa steg var en utbildning i förhandlingsteknik genom positiv påverkan. Det gav kunskap om hur man genomför svåra samtal, att kunna säga det man Bo Söderberg var chef på ekonomiska institutionen på Högskolan i Gävle och det blev hans ansvar att minska personalstyrkan.» Ledningen ville visa att man tog arbetsmiljöproblemen på allvar och därför vände de sig till Previa.«6 prima nr

7 Ulrika Jobs Gunnarson är ekonom på Högskolan i Gävle. så gjorde högskolan i gävle Utmaning: För höga kostnader och ett vikande studentantal gjorde det nödvändigt att skära ned och omorganisera. Lösning: Prefekten Bo Söderberg och ekonomen Ulrika Jobs Gunnarsson tog hjälp av Previa för att förbättra arbetsmiljön och få de nödvändiga verktygen att genomföra omorganisationen. Först gjordes en riskanalys, därefter gick Bo Söderberg och Ulrika Jobs Gun narsson utbildningen Klart Ledarskap. De fick även lära sig förhandlings- och samtalsteknik genom Positiv Påverkan. Genom hela förändrings processen var Alexander Lundberg, organisationskonsult och leg psykolog på Previa, tillgänglig som coach. Resultat: Sex personer har sagts upp på institutionen som nu har ekonomin i balans. LÄS MER om Previas tjänster på sidan 18. vill ha sagt och att kunna påverka andra i den riktning man själv tror är den rätta och samtidigt bevara relationen långsiktigt. genom hela nedskärningsprocessen fanns alltid stöd till hands. Båda cheferna blev coachade av Alexander Lundberg som gav konkreta tips inför svåra möten och besvärliga förhandlingar. Bo Söderberg beskriver det som att han och Ulrika Jobs Gunnarsson fyllde i rutorna medan Alexander Lundberg tillhandahöll rutmönstret. Allt det här stärkte oss i att renodla och framföra budskapet och att vara förberedda på och kunna hantera reaktionerna, säger Ulrika Jobs Gunnarsson. Nettoeffekten för institutionens del var att sex personer sades upp förra året. I dag har Bo Söderberg Högskolan i Gävle. just avgått som prefekt och som planerat återgått till tjänsten som professor i fastighetsekonomi. Det har varit en lång process som inte är över än, kommenterar Bengt Wirbäck, högskolans personalchef. Jag hoppas att personalen på institutionen ska kunna arbeta tillsammans med den nya institutionschefen för att lösa de frågor som återstår. Företagshälsovården är en viktig resurs i samband med omorganisation och övertalighet eftersom den kan ge stöd både åt medarbetarna och åt arbetsgivaren, tillägger han. Även om alla i personalen inte applåderar förändringarna är skillnaden mot förr betydande, enligt Bo Söderberg. Det ser ljusare ut, säger han. Kostnaderna har minskat och vi håller näsan över vattenytan. prima nr

8 Håll huvudet kallt när det hettar till Lågkonjunkturen har drabbat världen och Sverige. För många chefer innebär det svåra uppsägningssamtal med medarbetare, men även oro för den egna situationen. text kristina grandin illustration andrea sjöström Monica Oswaldsson, legitimerad psykolog på Previa. när konjunkturen försämras och många företag står inför nedskärningar är det inte bara de anställda som oroar sig. Många chefer hamnar ofta i en svår situation, där de måste ta hand om oroliga medarbetare och fortsätta driva verksamheten framåt samtidigt som de själva kanske inte vet om de får behålla sitt arbete. Hur klarar chefen att göra ett fortsatt bra arbete även när företaget är i kris? Grunden för allt förändringsarbete är att skaffa en tydlig bild av vad förändringen kommer att innebära både för dig som chef, för din verksamhet och för din personal, säger Monica Oswaldsson, legitimerad psykolog på Previa. Frågor som du som chef behöver ställa dig är: Hur väl stämmer detta överens med mitt eget perspektiv och med mina egna värderingar? Vad behöver jag göra för avdelningen och för mig själv? Först när du som chef tagit till dig vad detta innebär kan du bli en engagerad och tydlig ledare och driva processen vidare, säger Monica Oswaldsson. att säga upp personal är en av chefens svåraste uppgifter. Enligt en undersökning gjord 2008 av företaget Visendi anser svenska chefer att uppsägningar är den jobbigaste situationen att hantera. Många blir personligt påverkade av att hålla uppsägningssamtal. Monica Oswaldsson menar, att det är viktigt att kunna skilja på sak och person och att förhålla sig professionellt. Förklara för din medarbetare vad företaget beslutat och varför, berätta att det innebär att tjänsten inte kommer att finns kvar och hur företaget planerar att stödja medarbetaren. 8 prima nr

9 Det är viktigt att ge den uppsagda tid att bearbeta beskedet och att kort efter det första samtalet ha ett uppföljningssamtal. Där kan medarbetaren få ställa frågor och där upprepar du vad som gäller. En uppsägning kan ses som en krissituation. Först kommer chocken och sedan reaktionsfasen, då medarbetaren bearbetar känslor och ifrågasätter besluten. Att vara ärlig och rak kan vara knepigt i en pressad situation. Det är lätt att vilja vara bussig och ge falska förhoppningar om återanställning. Men alla tjänar i längden på att du som chef förhåller dig professionell, säger Monica Oswaldsson.» Ofta kan en person utifrån, som har andra perspektiv, hjälpa dig att lyfta blicken.«hon betonar vikten av att föra en dialog, dels med medarbetarna om vad som händer, deras bild av situationen och hur de mår, dels inom chefsleden. Som chef är det viktigt att du får stöd under hela processen. Den egna chefsgruppen är ofta en bra resurs. Där kan ni tillsammans hitta en samsyn om vad förändringarna innebär, hur ni bör arbeta och gemensamt hitta lösningar på olika problem. En av de viktigaste delarna i Previas arbete är att strategiskt stödja grupper som planerar och genomför förändringar. Monica Oswaldsson rekommenderar även att varje chef får individuell coachning, gärna av en extern part, och utbildning i att hålla svåra samtal. Det är betydelsefullt att du som chef själv får sitta ner och reflektera över vad som händer, att förstå var du befinner dig och att dryfta din egen oro. Ofta kan en person utifrån, som har andra perspektiv, hjälpa dig att lyfta blicken, säger Monica Oswaldsson. Även om alla omställningar kräver mycket av både chefer och medarbetare är det viktigt att komma ihåg, att all förändring också innebär möjligheter; att skapa något nytt, att ändra strukturer och att förbättra processer. Förändringen innebär personlig utveckling för både individerna och gruppen. Ofta skapas en bättre sammanhållning när arbetsgruppen går igenom en kris. Fem praktiska tips 1. Skaffa dig en tydlig bild av vad som kommer att hända i företaget och varför. Förbered dig på bästa sätt genom att göra upp en plan för processen. 2. Var professionell. Skilj på sak och person. Det underlättar för medarbetaren och dig själv. 3. Hitta stöd. För en dialog med den egna chefsgruppen och ta hjälp av en extern coach, som kan ge dig ett perspektiv utifrån. 4. Kom ihåg att även om förändringar är krävande leder de till utveckling och nya möjligheter. 5. Gör en uppföljning och dra lärdomar. tappa inte toppkrafterna Redan vid nedskärningar på en procent av personalstyrkan ökar personalomsättningen med så mycket som upp till 31 procent. Det visade en undersökning i Harvard Business Review nyligen. Särskilt om pressen ökar på medarbetarna som är kvar efter uppsägningarna riskerar företaget att tappa de oumbärliga toppkrafterna. De hittar alltid ett annat arbete och om de känner sig överutnyttjade och stressade, så är risken stor att de lämnar företaget. Lärdomen är att arbetsgivaren inte vinner på att utnyttja de anställdas rädsla att förlora arbetet. Med rädslan följer en oundviklig sänkning av loja liteten mot arbetsgivaren och produktiviteten. uppsägningar svåraste utmaningen Enligt en undersökning som Proffice låtit göra bland svenska chefer är följande de situationer då det är svårast att vara chef: 1. Uppsägning av personal: 43,5%. 2. Då anställda har personliga problem som kräver emotionellt engagemang: 33,8%. 3. Förändringar i organisationen: 32,5%. 4. Löneförhandlingar: 14,3%. 5. Sociala sammanhang i arbetet som julbord, firmafest: 10,8%. lägre antal sjukdagar Sedan juli 2007 har minskningen av det så kallade ohälsotalet gått i allt snabbare takt. Ohälsotalet är ett mått på antalet utbetalade ersättningsdagar från försäkringskassan per person och år. Under 2008 minskade ohälsotalet med 2,5 dagar till 35,8. Sjuk- och aktivitetsersättning står för den större delen av ohälsotalet, medan sjukpenning och rehabiliteringspenning står för den mindre. Minskningen av ohälsotalet beror på att antalet nya sjukfall som startar blir allt färre och att sjukskrivningsperioderna blir allt kortare. Varje tiondel i ohälsotalet motsvarar cirka dagars sjukfrånvaro. foto: reza estakhrian/getty prima nr

10 »Bit ihop och agera«det senaste halvåret har allt fler chefer varit tvungna att ge medarbetare beskedet att de måste sluta. En av de svenskar som har störst erfarenhet av sådana svåra beslut är Kurt Hellström, Ericssons vd under krisåren i början av 2000-talet. text gabriel arthur foto samir soudah» Vi ville slippa komma tillbaka till våra anställda och varsla ännu fler. Sådant skapar otrygghet«kurt Hellström tillträdde som vd för Ericsson i juli 1999, efter att ha varit chef för Ericssons mobilsystemverksamhet i Asien. Trots en glödhet konjunktur inom telekombranschen insåg han snart att Ericsson vuxit sig för stort. Antalet anställda var på väg att passera personer världen över. Han bedömde att Ericsson borde ha mellan och anställda. Men med fulltecknade orderböcker var insikten omöjlig att omsätta i handling. När ett företag växer med procent per år och knappt hinner med att leverera skulle det bli ramaskri om man började säga upp folk, säger Kurt Hellström i dag. Snart hann dock verkligheten ikapp telekombranschen. Teleoperatörerna hade förköpt sig på dyra 3G-licenser. De hade inte råd att investera i mobilsystem från Ericsson och de andra tillverkarna. Samtidigt sprack den så kallade it-bubblan, där telekombranschen drogs med. Det första kvartalet 2001 utvecklades till en mardröm för Kurt Hellström och hans kollegor i ledningen. Vi sålde knappt någonting i januari och februari. Så kan det vara i början av ett år, men när ingenting hände i mars heller, insåg vi att hela systemmarknaden hade brakat ihop. konsekvenserna var svindlande. Kurt Hellström gick till styrelsen med följande besked: Ericsson hade vuxit till cirka anställda. Nu måste av dem varslas om uppsägning. Vinstvarningen den 12 mars ledde till att Ericssons börsvärde minskade med 130 miljarder kronor på några timmar. I samband med kvartalsrapporten någon månad senare gick han ut med beskedet. Det var det överlägset största varslet i svensk industrihistoria. Vi ville slippa komma tillbaka till våra anställda och varsla ännu fler. Sådant skapar otrygghet, berättar Kurt Hellström. Ett halvår senare var han ändå tvungen att meddela att Ericsson skulle varsla ytterligare personer. Parallellerna mellan Ericssons kris och dagens finanskris och dess följder är många. Det tvära kastet från optimism till nattsvart pessimism. Osäkerheten om hur lång krisen kommer att bli. Och varslen och uppsägningarna som tycks oöverskådliga. Trots att man vet att sådana här kriser kommer med jämna mellanrum är det omöjligt att vara mentalt förberedd, säger Kurt Hellström. i dag är han vad man brukar kalla styrelseproffs, bosatt i London, men ofta i Stockholm på besök. När han ser tillbaka på Ericssons kris och jämför med dagens situation tycker han att folk i dag har det tuffare. Då var telekom- och it-branschen i kris. Men det fanns välmående företag runt om som kunde fånga upp många av dem som friställdes. Ändå tycker han att krigsrubrikerna är för många. Så nattsvart är inte läget. Se på Ericsson i dag det är ett ganska välmående företag som började växa snabbt igen efter krisåren. Vad kan och bör man då göra som chef, när insikten kommer om att företaget är i kris? Jag vet inte om jag gjorde allt rätt, men jag tycker det är viktigt att bita ihop och agera. En del managementkonsulter talar om chockfaser och så vidare, men jag tycker man måste våga se sanningen direkt och ta konsekvenserna, även om de är obehagliga. Den största utmaningen för chefer för företag i Ericssons storleksordning är sedan att göra allt samtidigt, som Kurt Hellström säger. Personal, kunder, finansanalytiker, ägarna, media alla måste få information på samma gång. 10 prima nr

11 Kurt Hellström är i dag pensionär och styrelseproffs och bor i London. Kurt Hellström Född: 1943 i Stryksele, Västerbotten Bor: London, sommarhus i Sverige. I dag: Sitter i flera styrelser till svenska och utländska företag inom telekombranschen samt organisationer som Svenska Exportrådet. Är i övrigt en aktiv folkpensionär med stort bok- och operaintresse. Just nu läser jag om många svenska klassiker, som Ivar Lo-Johanssons och Selma Lagerlöfs böcker. Att träffa barnen och spela golf är andra saker jag tycker om.

12 Man kan inte börja med att informera personalen. Om de då till exempel sålde sina aktier i företaget skulle de kunna anklagas för insiderbrott. Det gör att många anställda får beskedet att personal ska sägas upp innan de får veta vem som berörs. Osäkerhet är det största hotet både mot företagen och individerna. Ju mer utrymme du lämnar åt egna tolkningar, desto mer negativa funderingar och samtal blir det. Därför är tydlighet viktigt. Det gäller att så fort som möjligt ge folk beskedet att de får stanna eller inte. Och när någon väl är uppsagd, så måste man som chef få bort den personen ur organisationen så fort som möjligt. Tyvärr, kan tyckas, men annars finns risken att den personen gör mer skada än nytta på arbetsplatsen, säger Kurt Hellström. lika viktigt är besked till personalen som får stanna kvar, menar Kurt Hellström. Då fortsätter de arbeta vidare för företagets bästa, trots de svåra omständigheterna. Häri ligger en annan svårighet som chef, nämligen att få vissa personer att acceptera att de måste sluta, medan andra får stanna kvar. Kurt Hellström ser det som en självklarhet att ett företag vill behålla den Folk i dag har det tuffare än när it- och telekombranschen var i kris, tycker Kurt Hellström.»Men läget är inte nattsvart. Ju mer utrymme du lämnar åt egna tolkningar, desto mer negativa funderingar och samtal blir det.«analysera situationen och konsekvenserna noga och uppriktigt. Undvik att behöva komma tillbaka till företaget med nya, dåliga besked. Ha en rak och ärlig kommunikation med de anställda. Linda inte in dåliga besked och håll folk uppdaterade kring vad som händer. bästa personalen i nedskärningstider. Sådana besked är mycket enklare att framföra i företag som har ett bra personalarbete och en bra kommunikation mellan chefer och anställda. Som faktiskt Ericsson hade. Om folk är vana vid feedback och utvecklingssamtal från cheferna, så kommer inte beskedet att de inte presterat så bra som man velat som en chock. Inom Ericsson fanns en förståelse kring var folk stod i fråga om prestation och relationer. I dåligt skötta organisationer blir det svårare. I statiska företag som inte utvecklas uppstår lätt kotterier och svågerkultur. Där är det svårare för chefer att välja rätt personal och få de andra att inse att de måste sluta. säger Kurt Hellström. Han medger dock att det även inom Ericsson fanns människor som vägrade acceptera budskapet och i stället gick till en högre chef de upplevde som allierad. Det var oftast andra Ericssonchefer som gav det direkta beskedet till en person som måste sluta. Men flera sådana samtal blev det ändå för Kurt Hellströms del. Som chef måste man förstå att ett sådant besked kan förstöra den anställdes tillvaro. Familjen, privatekonomin, vänner allt kan påverkas negativt. Men man måste ändå vara rak och komma till saken snabbt. Och inse att folk kommer att reagera väldigt olika. En del blir förbannade, andra hör inte vad du säger. Det gäller att ta sig tid att lyssna och bemöta den andre. Som chef ska man inte gömma sig bakom konsulter och låta dem göra jobbet. under sin tid som vd fick Kurt Hellström ofta kritik för hur han talade med media. Om jag tyckte en fråga var idiotisk, så talade jag om det, sammanfattar han. Jag hade förstås fått medieträning och insåg att det var otaktiskt. Men i dag hade jag uttryckt mig smidigare. När krisen var som värst tryckte Expressen löpsedlar med Kurt Hellströms ansikte under texten Wanted och han fick ta emot dödshot. Men i själva verket tog många av dem som sades upp det hela bra, eftersom de förstod att Ericsson inte hade något alternativ, menar Kurt Hellström. Jag har mött väldigt lite bitterhet genom åren. Folk förstår när det är allvar, avslutar han. kurt hellströms fem råd vid uppsägningar Göm dig inte bakom andra personer, acceptera i stället att det blir en tuff period även för dig. Både du och dina anställda måste inse allvaret. Försök ta ansvar för dem som lämnar företaget, till exempel i samarbete med Arbetsförmedlingen. Du kanske kommer att vilja anställa dem igen senare. 12 prima nr

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Kista Electrum/216 164 40 KISTA Besöksadr. Kistagången 16/ Isafjordsg. 22 plan 3 tel 08-752 55 00 fax 08-752 60 82

Kista Electrum/216 164 40 KISTA Besöksadr. Kistagången 16/ Isafjordsg. 22 plan 3 tel 08-752 55 00 fax 08-752 60 82 Huvudkontor Box 4080 171 04 SOLNA Besöksadress: Hemvärnsgatan 8 tel 08-627 43 00 fax 08-627 43 99 E-post: info@previa.se Stockholms län (100) Arlanda Box 20 190 45 STOCKHOLM- ARLANDA - Sky City, Arlanda

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

Pressmeddelande 2011-06-XX

Pressmeddelande 2011-06-XX Pressmeddelande 2011-06-XX Inför midsommar Var sjunde anställd i Stockholms län dricker alkohol minst tre i veckan Var sjunde anställd i Stockholms län, 14 procent, dricker alkohol tre dagar i veckan eller

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version MI 12 SM 1002 Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version Tätorter med minst 10 000 invånare Green areas within and around localities 2005 I korta drag Här presenteras resultaten

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2017-01-16 Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun Efter rekordåret 2015 fortsatte priserna även i fjol att stiga över hela landet. Anledningarna till prisökningarna

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

2016 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016

2016 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016 2016:1 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om expertpanelen... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De vanligaste arbetsmiljöproblemen... 5 Vad orsakar stress i jobbet?...

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

Fyra tips till arbetsgivare för att hjälpa sina medarbetare till mindre stress och bättre sömn

Fyra tips till arbetsgivare för att hjälpa sina medarbetare till mindre stress och bättre sömn Pressmeddelande 2011-08-10 Kvinnor sover sämre än män i Stockholms län Kvinnliga anställda har generellt sett svårare att sova än sina manliga kollegor. Hela 29 procent av kvinnorna i Stockholms län sover

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-01-29 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2015 Version: 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Åklagarmyndigheten har med stöd av bidrag från Satsa friskt byggt upp en organisation för psykosocialt omhändertagande vid hot och våld. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport december 2013 Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå I diagrammet nedan presenteras en sammanställning av samtliga BNP-prognoser som släppts av större prognosinstitut och

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2015

Barn berörda av avhysning 2015 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2015 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 472 stycken. Det är en ökning med ca 3 procent jämfört med 2014 då antalet uppgick till 459.

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Egen regi och/eller underleverantör gällande tjänsteutbudet (se Leveransavtalsbilaga 4)

Egen regi och/eller underleverantör gällande tjänsteutbudet (se Leveransavtalsbilaga 4) Egen regi och/eller underleverantör gällande tjänsteutbudet (se Leveransavtalsbilaga 4) Anbudsgivarens namn: AB Previa Organisationsnummer: 556235-1907 Ort: Alingsås Tjänsten utförs i egen regi Främjande

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Namn Tillhörighet Profession Ebba Nordrup Landstingshälsan i Örebro Beteendevetare Bodil Carlstedt-Duke Avonova Företagsläkare. Med Dr Emma Cedstrand Karolinska Institutet

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Barn berörda av avhysning

Barn berörda av avhysning Sida 1 av 14 Barn berörda av avhysning Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2013 till 504 stycken. Det är en minskning med ca 11 procent jämfört med 2012 då antalet uppgick till 569

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

1. Varselvågen i Kalmar län

1. Varselvågen i Kalmar län 1. Varselvågen i Kalmar län -Så drabbade varselvågen Kalmar län Januari 2013 Innehåll Inledning... 2 Varselvågen augusti - december 2012... 3 Varselsituationen i Kalmar län i ett 8-års perspektiv... 4

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Varannan kvinna i Dalarna känner sig ofta trött

Varannan kvinna i Dalarna känner sig ofta trött Pressmeddelande 29 november Varannan kvinna i Dalarna känner sig ofta trött Varannan anställd kvinna i Dalarna känner sig ofta trött, och var fjärde kvinna sover oroligt eller har svårt att somna på kvällarna.

Läs mer

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS A2001:003 2001 års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS Box 4, 831 21 Östersund Telefon: 063-161870 Telefax: 063-161880 E-post: info@itps.nu www.itps.nu För ytterligare information

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Bilaga: Andel anställda på riksnivå med besvär i nacke, skuldror och axlar

Bilaga: Andel anställda på riksnivå med besvär i nacke, skuldror och axlar Pressmeddelande 2011-04-27 Inför arbetsmiljödagen den 28 april: Fyra av tio anställda i Stockholms län har besvär i nacke, skuldror och axlar Mer än fyra av tio anställda i Stockholms län, 42 procent,

Läs mer

Vad kallar man de viktigaste orsakerna till lönsammare företag? Anita och Björn till exempel.

Vad kallar man de viktigaste orsakerna till lönsammare företag? Anita och Björn till exempel. Vad kallar man de viktigaste orsakerna till lönsammare företag? Anita och Björn till exempel. Vad som gör företag framgångsrika är inte alltid det du tror. Visst är det viktigt med affärsplaner, distributionsmodeller

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-08-17 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Partipolitiska aktiviteter

Partipolitiska aktiviteter Kapitel 3 Partipolitiska aktiviteter Medlemskap och aktivitet i politiska partier 1980-81 2000-01 (Diagram 3.1 3.4) I diagram 3.1 framgår att medlemsandelen i politiska partier har halverats sedan början

Läs mer

Med kränkande särbehandling

Med kränkande särbehandling Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens

Läs mer

CHECKLISTA REHABILITERING

CHECKLISTA REHABILITERING CHECKLISTA REHABILITERING För instruktion hur checklistan ska användas: se Namn (den anställde) Personnummer Åtgärd 1 Första kontakt (inom en vecka). Bedömning av sjukskrivningslängd* 2 Rehabiliteringsutredning

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport april 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har ökat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för BNP-tillväxten

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, länsvis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport

Läs mer

Pressmeddelande 2010-01-04

Pressmeddelande 2010-01-04 Pressmeddelande 2010-01-04 Dags för nya vanor: Var femte anställd i Stockholms län har högt blodtryck I början på året satsar många på att förändra sina levnadsvanor och det kan behövas. Nästan var femte

Läs mer