Bra badrum ger ökat kvarboende. Så gör du små badrum mer tillgängliga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bra badrum ger ökat kvarboende. Så gör du små badrum mer tillgängliga"

Transkript

1 Bra badrum ger ökat kvarboende Så gör du små badrum mer tillgängliga

2 Bygg badrum som fungerar för äldre Vi lever allt längre och andelen äldre växer för varje år. De flesta vill bo kvar i sin vanliga bostad så länge som möjligt. I äldre flerfamiljshus är tillgängligheten ofta bristfällig, byggstandarder och krav har förändrats över tid. God tillgänglighet är en viktig faktor som ökar möjligheterna att bo kvar hemma längre. Det är därför viktigt att se över befintligt bestånd i syfte att öka tillgängligheten. I projektet Gôrbra för äldre har fastighetsägare tillsammans med Senior Göteborg och övriga samarbetspartner undersökt olika renoveringskoncept vid badrumsoch stamrenovering. Tack vare experter på många olika områden inom tillgänglighet och äldres boende har projektet blivit framgångsrikt. Genom kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte har inblandade parter skapat förutsättningar för ett gemen samt synsätt i syfte att stärka äldres oberoende och livskvalitet. Samverkanspartner i projektet Bygga om & renovera badrum Projektansvarig Gôrbra för äldre Senior Göteborg Göteborgs Stad Projektledare Marcus Götberg, Bostadsbolaget Projektgrupp Bostadsbolaget Familjebostäder Poseidon Stadsdelsförvaltningar Fastighetskontoret Delprojekt Månadsgatan Bostadsbolaget Delprojektledare/ Fastighetsingenjör Förvaltare, Kvartersvärd Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg Omsorgspersonal Arbetsterapeut Fastighetskontoret Handläggare bostads anpassning Utvecklingsledare tillgänglighet White arkitekter Husarkitekt Ljusdesigner Hyresgäster > 80 år Delprojekt Bankogatan Familjebostäder Delprojektledare/ Fastighetsingenjör Projektledare, Kundansvarig Kommunikatör, Bovärd Stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo Utvecklingsledare äldre Arbetsterapeut Fastighetskontoret Handläggare bostads anpassning Utvecklingsledare tillgänglighet Ferrum arkitekter Husarkitekt Sakkunnig tillgänglighet Hyresgäster > 80 år Delprojekt Stackmolnsgatan Poseidon Delprojektledare/ Fastighetsingenjör Husvärd Stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen Arbetsterapeut Fastighetskontoret Handläggare bostads anpassning Utvecklingsledare tillgänglighet Ferrum arkitekter Husarkitekt Sakkunnig tillgänglighet Hyresgäster > 80 år 2

3 Många utmaningar ett mål Projektet Gôrbra för äldre har pågått under ett och ett halvt år och våra badrumsprojekt likaså. Tillsammans men på olika adresser i Göteborg har de tre bostadsföretagen arbetat för att på ett smart sätt hitta bra lösningar som förenklar vardagen för de äldre hyresgästerna. Badrummet är en viktig plats för oberoende och en fungerande vardag. Bostadsföretagen behöver ny kunskap för att bedöma äldres behov och det har vi fått i projektet. Det har varit jätteroligt att jobba med äldre, omsorgspersonal och tillgänglighetsexperter. Vi har gått in i projektet med olika glasögon och lärt mycket av varandra. Slutsatsen är att det går att bygga smarta badrum som fungerar för äldre även om badrummen är små. Men det behövs funktionell design och utveckling av nya produkter. där tillgängligheten ofta är begränsad. Bostadsföretagen har varit projektägare och för alla har arbetet inneburit ökad förståelse och lärdomar inför kommande renoveringar. Bostadsföretagen har efter avslutat projekt byggt varsitt provbadrum som testats tillsammans med äldre hyresgäster och medverkande i processen. I denna broschyr delar två av bolagen, Bostadsbolaget och Familjebostäder, med sig av de lärdomar och slutsatser som gjorts under projektet. Jag hoppas att du får glädje och nytta av våra arbetssätt och inspireras i ditt arbete med att skapa tillgängliga badrum för äldre. Gôrbra för äldre har gjort det möjligt för alla deltagande parter att testa upprustningskoncept som gör det lättare för äldre att bo kvar hemma längre. Stadens tre största bostadsföretag har alla ett stort bestånd av hus från 1950-, 60- och 70-talen som står inför renoveringar och Marcus Götberg Projektledare 3

4 BOSTADSBOLAGET Små förändringar stora förbättringar Bostadsbolagets hus i Kortedala som varit föremål för studien stod färdiga under början av 1950-talet och är tidstypiska för den tidens byggnation. Då var målet att bygga bort trångboddheten och ge folket goda bostäder till en rimlig hyra. Badrummen var ofta små och otillgängliga. Idag är många av de boende på adressen pensionärer och syftet med badrumsprojektet har varit att ta fram smarta renoveringslösningar som underlättar vardagen för dem. Husen är i behov av stambyten och badrumsrenoveringar. Därför valde Bostadsbolaget att tillsammans med en arbetsgrupp ta fram en checklista med komponenter som är viktiga vid renoveringar av detta slag. Arbetsmetoden och sammansättningen av projektgruppens medlemmar har varit en framgångsfaktor som lett till de goda lösningarna. Arbetet utgick från en gemensam inventering av typbadrummens befintliga planlösning och checklistan har arbetats fram genom deltagarnas olika kompetenser och erfarenheter. När behovet och möjligheterna klarlagts genomsöktes marknaden efter produkter och goda exempel som ökar tillgängligheten och fungerar i de aktuella badrummen. Bostadsbolaget har byggt ett provbadrum utifrån alla lösningar och en referensgrupp bestående av ett tiotal äldre har fått testa och ställa frågor kring badrummet. De fem viktigaste aspekterna är: Bygg bort nivåskillnader Bredda dörrpassagen Placera tvättställ, toalettstol och annan inredning så att det finns svängutrymme Materialval, halkrisk och kontraster God belysning Den kompletta checklistan och konceptritningar för typbadrummen i Kortedala finns att ta del av på bolaget. se/checklistatypbadrum. Badrum före renovering Badrum efter renovering 4

5 Dörren har breddats till 82 cm och har en lägre tröskel än normalt vilket ökar tillgängligheten. Badrummet har inga nivåskillnader däremot fria ytor det är lätt att ta sig fram med rollator och lätt att hålla rent. Golvbeläggningen minskar halkrisken. Kontraster i inredningen och belysningen underlättar för den som har svagare syn. Duschstången tål hårda tag och förebygger fallolyckor. Den greppvänliga duschblandaren har ett vred i gummi. Handfatet är extra djupt så att man kan tvätta sig sittande eller handtvätta. Toaletten är förhöjd 48 cm istället för 42 cm vilket gör det lättare att resa sig. Den greppvänliga blandaren har en längre spak med gummitipp. 5

6 Här har man tänkt till och förberett så det blir bekvämt. Ett sådant här badrum vill jag ha! Ove Linderoth, hyresgäst hos Bostadsbolaget 6

7 Jag kommer att välja det gôrbra badrummet. Nu kommer jag att kunna duscha varje dag. Eva Lagergren, hyresgäst hos Familjebostäder 7

8 FAMILJEBOSTÄDER Badrumskoncept för alla Familjebostäder äger och förvaltar närmare 2000 lägenheter i Högsbo, ett område med många äldre hyresgäster. Här är de flesta husen byggda under 1950-talet och har i många fall stora renoveringsbehov. En av fastigheterna ligger på Bankogatan. Här finns hiss och närhet till service och kommunikationer. Här behövdes stammar och våtrum bytas, samtidigt som det fanns stora möjligheter att förbättra tillgängligheten. Målet var att erbjuda ett boende där husets och områdets goda förutsättningar för kvarboende förlängdes in i lägenheten. Familjebostäder anlitade därför en tillgänglighetskonsult som tillsammans med projektledaren formade det nya och tillgängligare badrummet. Konceptet innebar ett stort antal förbättringar; allt från höjd på toalettstol till kontrastmarkeringar på blandare och halkskyddat golv. Gôrbra-badrummet är en tvåstegsraket. I standardutförande tillgodoses behoven hos synsvaga och rörelsehindrade, samtidigt som hyresgäster utan särskilda behov får glädje av anpassad belysning, bredare dörr och bättre placerat badrumsskåp. Badrummet kan också extrautrustas med bidédusch, stödhandtag till toalett, kryckhållare med mera. För att gestalta konceptet byggdes ett provbadrum som placerades i ett cykelrum på gatuplan i fastigheten. Hyresgäster bjöds in och informerades om stamrenoveringen och den nya valmöjligheten. Sedan tidigare har boende i stamprojekt stora möjligheter att påverka badrummets utseende. Nu tillkom ytterligare ett alternativ. Tips och råd: Kartlägg både fastighetens förutsättningar och hyresgästernas behov innan projektstart. Anlita en tillgänglighetskonsult, åtminstone under delar av projektet. Det ger nya insikter och ett större driv i utvecklingsarbetet. Bygg ett provbadrum och om möjligt bygg det som en monter. Då kan man skapa en happening kring lanseringen. Det ger en bra känsla för projektet. Samverka med stadsdelsförvaltningen och fastighetskontoret som har kompetens kring äldres behov. Att förbereda ett stambyte i ett hus med äldre hyresgäster är tidskrävande. Man sparar tid och kraft om aktörer som anhöriga och hemtjänsten vet vad som är på gång i huset. Överväg att utse en kundsamordnare. Det skapar trygghet och kontinuitet under stambytet. När förtroendet är upprättat blir det enklare att sälja in de åtgärder som värden vill genomföra. 8

9 Dörren är bredare än normalt, hela 82 cm och har inga nivåskillnader. Det underlättar för rullstolsburna och rollatoranvändare. Kontraster i inredningen och belysningen underlättar för den som har svagare syn. Låset och handtaget är greppvänliga. Handfatsblandaren är greppvänlig och förberedd för bidédusch. Toalettstolen är förberedd för armstöd och kan utrustas med förhöjningsringar. Duschstången tål att man hugger tag i den. Stången är också försedd med förvaringslåda i bekväm höjd. Badrumsskåpet har en smart placering och kan nås även av den som sitter ned. Golvbeläggningen minskar halkrisken. 9

10 10

11 Om tillgänglighet Tillgänglighet som begrepp förknippas ofta med svåra och dyra ombyggnadskostnader. Men så behöver det inte vara även små förbättringar kan ha stor betydelse för tillgängligheten och äldres möjlighet till ökat oberoende och kvarboende. Vill du veta mer? Kontakta projektledarna: Marcus Götberg, Bostadsbolaget Telefon: Annika Berntsson, Familjebostäder Telefon: Bostadsbolagets bilder har fotograferats av: Martin Almén och Hans Wretling. Familjebostäders bilder har fotograferats av: Lars Lanhed och Krister Engström. Vill du se en fullskalemodell av provbadrummen? Besök en badrumsutställning på Vision Bo Äldre. Kontaktuppgifter på 11

12 Senior Göteborg i samverkan med äldre hyresgäster, Bostads AB Poseidon Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag Familjebostäder i Göteborg AB Örgryte Bostads AB Göteborgs Stad Fastighetskontoret Stadsdelsförvaltningarna: Västra Hisingen, Östra Göteborg och Askim-Frölunda-Högsbo Äldre göteborgare ska kunna bo kvar längre i sina hem när Göteborgs Stad och flera bostadsbolag nu investerar i ökad gemenskap, bättre tillgänglighet och ny teknik för att skapa goda boendemiljöer. Staden är en nationell försöksverksamhet för att förbättra boendet för äldre och anhöriga. Gôrbra för äldre får inspiration och pengar av Hjälpmedels institutet. Vi tar hjälp av äldre hyresgäster och anhöriga så att vi satsar på rätt åtgärder.

Dokumentation. Badrum för äldre renovering och nytänkande. av en konferens i Göteborg 12 april 2013

Dokumentation. Badrum för äldre renovering och nytänkande. av en konferens i Göteborg 12 april 2013 Bild: Ulrika Cedervall. Bild: Familjebostäder. Dokumentation av en konferens i Göteborg 12 april 2013 Badrum för äldre renovering och nytänkande Birgitta Branegård och Marianne Hermansson från Senior Göteborg

Läs mer

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 innehåll inledning 4 Bättre badrum i samband med renovering. SABOs bearbetning av förstudiens

Läs mer

Bättre funktionalitet i små badrum. - slutrapport från en förstudie

Bättre funktionalitet i små badrum. - slutrapport från en förstudie Bättre funktionalitet i små badrum - slutrapport från en förstudie April 2014 Förord Under våren 2013 inleddes ett samarbete mellan Micasa Fastigheter i Stockholm AB, AB Stockholmshem, SABO och Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

Bra boende för äldre. Till fastighetsägare. Tillgängliga fastigheter som framgångskoncept. Välfärdsteknologi tekniken in i bostaden

Bra boende för äldre. Till fastighetsägare. Tillgängliga fastigheter som framgångskoncept. Välfärdsteknologi tekniken in i bostaden Bra boende för äldre Till fastighetsägare Tillgängliga fastigheter som framgångskoncept Inventera och förbättra sid 4 Välfärdsteknologi tekniken in i bostaden Tekniska produkter och tjänster sid 8 Kommunernas

Läs mer

Teknik för äldre II Slutrapport

Teknik för äldre II Slutrapport Teknik för äldre II Slutrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Raymond Dahlberg Ansvarig handläggare: Magdalena Marklund URN:NBN:se:hi-2013-13327-pdf Artikelnummer: 13327-pdf Publikationen

Läs mer

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012 Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet Juni 2012 UUS Urban Utveckling & Samhällsplanering AB Kontaktlista För mer information om åtgärdsprogrammet kontakta gärna någon av oss som varit delaktiga

Läs mer

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se En tidning om stambyten. 2013 Dags för stambyte? www.m3bygg.se 2 Att vi har lång erfarenhet och stor kompetens att arbeta med kvarboende har gett M3 Bygg ett gott rykte. Vi tar alltid hänsyn till att vi

Läs mer

Omtanke om hus och människor

Omtanke om hus och människor Omtanke om hus och människor JUNGMANSGATAN 15, 413 15 GÖTEBORG, TEL 031-42 84 00, FAX 031-42 84 50 www.kjellberg.se, fastighet@kjellberg.se oesterreichreklam.se Välkommen till ett personligt fastighetsföretag!

Läs mer

Äldres boende I Trollhättan 2014-2030

Äldres boende I Trollhättan 2014-2030 Plan för utveckling av äldres boende i Trollhättan 2014-2030. Del 1 Bakgrund och strategiska vägval. Äldres boende I Trollhättan 2014-2030 Plan för Äldres boende i Trollhättan Del I Bakgrund och strategiska

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

GPS-larm ökar tryggheten

GPS-larm ökar tryggheten GPS-larm ökar tryggheten för bärare, anhöriga och samhälle Ett larm kan bli till accessoar Vad är GPS-larm för något? Mobila larm kallas även GPS-larm. GPS är en förkortning för Global Positioning System.

Läs mer

Viktigt för dig som ska söka lägenhet

Viktigt för dig som ska söka lägenhet Viktigt för dig som ska söka lägenhet Boplats får en ny webbplats Samhällsinformation Välkommen till nya.boplats.se Har du undrat över dina möjligheter att få en viss lägenhet? Då är du inte ensam, men

Läs mer

AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN 2012 2016

AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN 2012 2016 AFFÄRSPLAN KOPPARSTADEN 2012 2016 2 AFFÄRSPLAN 2012 2016 Varför e affärsplan? Många affärsplaner tenderar att bli hyllvärmare. Eller så blir de så operativa att de mer liknar årets att-göra-lista. Vår

Läs mer

Tillgänglighet i Norden. Innehållsförteckning. Þórarinn Magnússon -1- Förord... 2. Tillgänglighet Inledning... 3

Tillgänglighet i Norden. Innehållsförteckning. Þórarinn Magnússon -1- Förord... 2. Tillgänglighet Inledning... 3 ÞÓRARINN MAGNÚSSON Innehållsförteckning Förord... 2 Tillgänglighet Inledning... 3 Situationen i de nordiska länderna... 5 - Sverige... 5 - Finland... 20 - Norge... 24 - Danmark... 30 Slutsatser... 38 Situationen

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer

Majeldsvägen. vi renoverar ditt hus. frågor & svar om renoveringen. Så påverkar renoveringen dig. du väljer i din lägenhet

Majeldsvägen. vi renoverar ditt hus. frågor & svar om renoveringen. Så påverkar renoveringen dig. du väljer i din lägenhet Majeldsvägen vi renoverar ditt hus Så påverkar renoveringen dig Vi vill träffa dig för ett personligt möte du väljer i din lägenhet frågor & svar om renoveringen snart dags för renovering i ditt hus Vi

Läs mer

foto: mkb sabos bopris 2011 Tema: Boende för äldre Exempelsamling sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

foto: mkb sabos bopris 2011 Tema: Boende för äldre Exempelsamling sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag foto: mkb sabos bopris 2011 Tema: Boende för äldre Exempelsamling sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sabos bopris 3 vinnaren 4 5 hedersomnämnanden 6 10 övriga bidrag 11 19 Goda exempel

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer anpassade till moderna arbetssätt

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

Kartläggning av problem och risker vid förlängt. kvarboende för äldre

Kartläggning av problem och risker vid förlängt. kvarboende för äldre för äldre En studie med syfte att kartlägga problemområden för äldre i ordinärt boende samt belysa om tekniska hjälpmedel kan minska problemen i vardagen. Studien är baserad på intervjuer med personer

Läs mer

Fördjupad boendedialog Långängen, Göteborg

Fördjupad boendedialog Långängen, Göteborg Långängen Efficiency study Fördjupad boendedialog Långängen, Göteborg Arnar Þór Stefánsson, Bjarma Magnúsdóttir, Mahamed Tohow, Kartik Suresh, Robert Anderson, Víðir Einarsson 12/11/2012 Camilla Ottsosson

Läs mer

SAMORGANISATION I STOCKHOLM. Kommunalpolitiskt PROGRAM

SAMORGANISATION I STOCKHOLM. Kommunalpolitiskt PROGRAM SAMORGANISATION I STOCKHOLM Kommunalpolitiskt PROGRAM Stockholms stad PRO SAMORGANISATION I STOCKHOLM November 2013 LAYOUT Marie Richardson Kommunalpolitiskt program PRO samorganisation Stockholm PRO antog

Läs mer

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Projektredovisning Framtidens boende för äldre Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Den demografiska utvecklingen och dess konsekvenser...

Läs mer

Utredning framtida äldreboenden Bilaga 1

Utredning framtida äldreboenden Bilaga 1 Dnr: KS 2010-69 Utredning framtida äldreboenden Bilaga 1 Innehållsförteckning 1. Utredningens inriktning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Mål... 4 1.3 Syfte... 4 1.4 Frågeställningar... 4 1.5 Kvalitet... 4 1.6

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv. Slutrapport från studien om nyttan och värdet av bostadsanpassningar

Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv. Slutrapport från studien om nyttan och värdet av bostadsanpassningar Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv Slutrapport från studien om nyttan och värdet av bostadsanpassningar FoU i Väst och författarna Första upplagan juni 2006 Layout: Infogruppen GR Tryckeri:

Läs mer

Utbildningar & konferenser 2014

Utbildningar & konferenser 2014 ar & konferenser 2014 Innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13711/2013-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB,

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram. Antaget 2012-12-17

Bostadsförsörjningsprogram. Antaget 2012-12-17 Bostadsförsörjningsprogram Antaget 2012-12-17 Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.kommun@arvika.se Org.nr: 212000-1892

Läs mer