Dokumentation. Badrum för äldre renovering och nytänkande. av en konferens i Göteborg 12 april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentation. Badrum för äldre renovering och nytänkande. av en konferens i Göteborg 12 april 2013"

Transkript

1 Bild: Ulrika Cedervall. Bild: Familjebostäder. Dokumentation av en konferens i Göteborg 12 april 2013 Badrum för äldre renovering och nytänkande Birgitta Branegård och Marianne Hermansson från Senior Göteborg i Göteborgs Stad hälsade välkommen tillsammans med dagens moderator, Ylva Sandström, SABO. I Göteborg har vi i Gôrbra för äldre bland annat jobbat med tillgänglighet i badrum i det befintliga bostadsbeståndet. Vi kommer att få höra mycket om detta idag, berättade Marianne Hermansson. Gôrbra för äldre var en försöksverksamhet i Göteborg och en del av Hjälpmedelsinstitutets satsning Teknik för äldre II. Birgitta Branegård berättade om det uppdrag man har i Göteborgs Stad att arbeta med äldres boendefrågor ur ett mycket brett perspektiv (Äldres boende En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov): Framgångsfaktorn är samverkan. Ibland säger man att ju fler kockar desto sämre soppa men det gäller inte här. Här har det varit tekniskt kunnande i bostadsföretag, arkitekter, arbetsterapeuter, beslutsfattare kring bostadsanpassningsbidrag och hemtjänsten. Och vi har arbetat i ordinarie strukturer så att kunskapen i Gôrbra stannar kvar där den hör hemma och används och leder till mer stabila samverkansformer över tid. n LÄNKTIPS: Läs mer om Gôrbra på 1

2 Omsorgen om äldre i ett fungerande boende Tore Larsson, professor KTH, Centrum för hälsa och byggande i Haninge, Stockholm. Tore berättade om Södertörn Sveriges Silverköping. Åtta kommuner på Södertörn i Stockholmsområdet ingår tillsammans med Centrum för hälsa och byggande och en rad andra partners i ett arbete som går under parollen Healthy Living and Active Ageing. Sveriges Silverköping Äldreomsorgen kommer att äga rum hemma och det krävs en del för att det ska fungera. Dessutom ska människor må bra och ha ett gott liv, sa Tore. Han menar att en förutsättning för äldreomsorg i hemmet i den omfattning som det handlar om kräver bättre styrning och han bad publiken tänka på flygledartornet på Arlanda. Det är bilden ni ska ha över kommunens kontroll över vårdkedjan. Med kontakt med alla vårdtagare, alla larm kopplade hit och här sker styrning av vårdinsatser. Här finns medicinska och administrativa data och vårdinsatser styrs härifrån. Det handlar om samordning, kvalitetssäkring och tillgänglighet. Just in time-vård, det har vi inte idag men det ska vi bygga. Tore tror på enkla, inte dyra, åtgärder för att göra det befintliga bostadsbeståndet mer tillgängligt. En viktig investering handlar om bostadsbaserad kommunikationsteknologi. Det är en förutsättning för att kunna utrusta bostäderna med medicinsk mätutrusning som de äldre själva kan använda, informations- och larmsystem, sensorer med mera. Tore beskrev hur man i framtiden ska kunna ha överblick över de äldres behov i Silverköping, exempelvis när det gäller läkemedelstillsyn och nutrition. Deltagande sker på frivillig basis. När vi bor kvar hemma är anhörigsupport viktigt men även ensamboende demenssjuka ska kunna bo kvar. Det kommer inte att vara som vilken lägenhet som helst utan det kommer att finnas decentraliserad personlig service, bildtelefoni och annan hjälpande teknik. Jag tror inte att någon vill bygga institutioner igen för folk som inte klarar sig själva. De måste finnas integrerade i våra öppna bostadsområden. n Länktips: 2

3 Villkor för upprustning av rekordårens bostäder Sophia Mattsson-Linnala, chef ekonomi & finansenheten, SABO Många tror fortfarande att allmännyttan ska finnas där och göra det de alltid har gjort, ha lite större hjärta och ta social hänsyn och ansvar på ett sätt som det privata näringslivet kanske inte kan göra. Men med den nya lagstiftningen har förutsättningarna ändrats. Fokus för den nya lagstiftningen är att motverka konkurrenssnedvridning och att allmännyttan ska drivas enligt affärsmässiga principer. Kommunerna får exempelvis inte ha för låga avkastningskrav på allmännyttan, ge bort gratis mark att bygga på etc. Det innebär bland annat att allmännyttan måste agera mer affärsmässigt vad gäller investeringar och hyressättningar och självkostnadsprincipen fungerar inte, sa Sophia. Hon förstår att det kan leda till gnissel mellan allmännyttan och kommunerna om man inte känner till de nya förutsättningarna. Kommunerna kan inte kräva att allmännyttan ska vidta åtgärder som inte är lönsamma. Istället måste varje investering som görs skärskådas: Skapar detta en konkurrenssnedvridning? Åtgärder måste dokumenteras, liksom vilka affärsmässiga överväganden som gjorts i samband med åtgärden. Det är viktigt att ha dessa förutsättningar i bakhuvudet när man diskuterar upprustning av miljonprogramsbostäderna, enligt Sophia. En badrumsupprustning kan kosta cirka kr och det blir ett problem i miljonprogramsbostäderna där vi har relativt kapitalsvaga hushåll. Och nu har vi bara pratat badrum, ser man till den totala bilden kan det handla om åtgärder som kostar en miljon per lägenhet. Det kan betyda en höjning av hyran på procent. Hon menar att man måste fundera över om det går att göra tillgänglighetsanpassningar så omfattande som man vill. Kanske kan man istället välja att jobba med vissa hus, kanske endast bottenvåningen? Vi måste våga differentiera hur vi närmar oss husen, sa Sophia. Hon sammanfattade allmännyttans och kommunernas situa tion med att det handlar om att jobba gemensamt i en lite inringad spelplan. Hur kan man agera där utan att skapa konkurrenssnedvridning, göra affärsmässiga överväganden vid investeringar och ha hyresnivåer som stämmer överens med hyresgästernas värderingar? n Vi måste våga differentiera Länktips: Rapporten Hem för miljoner Rapporten Bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägare En försöksverksamhet i Luleå 3

4 Tryggare och tillgängligare badrum Göran Leander, chef affärsutveckling och kommunikation på Bostads AB Poseidon. Bostads AB Poseidon har drivit ett projekt inom Görbra för äldre på Stackmolnsgatan i Göteborg. Under en period bor det barnfamiljer i ett område. Sedan går åren och hyresgästernas behov ändras. Barnen flyttar, man blir äldre. Men människor ska kunna bo kvar i området. Vi vill inte cementera ett område som äldreområde utan när man blir gammal ska man kunna bo kvar och ha det bra. Sedan går åren och nya barnfamiljer flyttar in och så börjar det om, sa Göran. På Stackmolnsgatan har man samverkat mycket med hyresgästerna. Poseidons skapade en gemensamhetslokal där hyresgästerna var mycket delaktiga när lokalen iordningställdes. Det ska inte förväxlas med en vårdlokal, det här handlar om att man mår bättre om man träffas. Här finns människor hela tiden, det är roligt att gå hit. Här finns träningsredskap, massage ibland. Nu är det äldre som använder lokalen, om 20 år kanske det är en motorklubb som träffas här eller den som vill spela gitarr i ett band, sa Göran. Man har även gjort investeringar i hissar, ny teknik och i utemiljön, där man bland annat iordningställt träningsredskap och möjliggjort för odling. Det finns också exempel på enkla åtgärder, som stödhandtag på bänkar så att det är lättare att resa sig när man ska gå iväg. I badrummen har man installerat stödhandtag utefter hela långväggen som man kan ta stöd av istället för att ta in rullatorn i badrummet. Enligt Göran är alla vinnare på den här typen av satsningar: De som bor kvar (för de flesta vill bo kvar), kommunen (eftersom det är billigare att vårda hemma) och fastighetsägaren (omflyttning kostar pengar så därför vill man gärna att hyresgäster bor kvar). Tanken är att göra liknande småskaliga satsningar i flera av Poseidons områden. Det är ingen idé att genomföra ett jättedyrt projekt som vi aldrig kommer att kunna göra igen. Vi fortsätter på Stackmolnsgatan och näst i tur står Beväringsgatan, sa Göran. n Vi vill inte cementera ett område som äldreområde 4

5 Många valde Gôrbra-badrummet Per-Henrik Hartmann, VD och Annika Berntsson, boendeutvecklare på Familjebostäder i Göteborg AB. Per-Henrik berättade om Familjebostäders erfarenheter av Gôrbra-projektet. Det man gjorde var att, i samband med en stamrenovering, bygga ett provbadrum för att på så sätt sälja in ett koncept. Hälften av hyresgästerna valde Gôrbra-badrummet. Det alternativet var inte heller dyrare än andra alternativ. Våra erfarenheter av detta samarbete är goda men samarbetet med stadsdelen kan utvecklas, till exempel när det gäller vardagligt stöd till hyresgäster, sa Per-Henrik. Därefter berättade Annika närmare om deras badrumsprojekt: Husen som skulle stamrenoveras ligger på Bankogatan i Göteborg, i ett område där tillgängligheten är bra och målet Målgruppen var inte bara äldre utan alla hyresgäster Annika Berntsson, Familjebostäder i Göteborg AB. var att flytta in tillgängligheten in i boendet. Målgruppen var inte bara äldre utan alla hyresgäster. Man byggde ett visningsrum på Bankogatan dit hyresgästerna bjöds in. Det man gjorde i det nya badrummet var att byta plats på WC och handfat, bredda dörrar, föra in kontraster i inredningen, ändra belysning, satsa på greppvänliga lås och handtag, lägre handtag, smart skåp, golvbeläggning med antihalk med mera. De ombyggda badrummen har funnits i tre månader och kommer inom kort att utvärderas. n 5

6 Görbra för äldre värdet av samverkan Lisbeth Lindahl, forskare vid FoU i Väst/GR, Marcus Götberg, teknisk projektledare och Leif Andersson, fastighetschef Bostadsbolaget AB. Leif inledde med att beskriva hur Bostadsbolaget tänker när det gäller äldre hyresgäster och vad man vill göra just för dem. Det handlar om bra fysisk tillgänglighet, att tillhandahålla tjänster som underlättar för äldre att bo kvar och så vill man skapa trygghet i boendet för äldre. Bostadsbolaget har drivit ett badrumsprojekt som tog utgångspunkt i frågan: Vad har de äldre för behov avseende badrum? De framgångsfaktorer som Marcus betonade i detta projekt handlar om att olika kompetenser kommit samman och jobbat fram lösningarna. Hans tips om man vill genomföra den här typen av förändringar är samverkan mellan stads delen (omsorgspersonal och arbetsterapeuter), tillgänglighetskunnig arkitekt, fastighetsingenjör, hyresgäster och fastighetskontoret samt att satsa på hus där tillgängligheten är god för övrigt. Och så får man gärna kontakta Bostadsbolaget för att ta del av deras erfarenheter. Bostadsbolaget tog fram ett badrum som ska lämpa sig väl för äldre hyresgäster. Badrummet är 1,5 gånger 2 meter. Vi har gått igenom varje detalj i badrummet, sa Marcus. Vi har gått igenom varje detalj i badrummet De aspekter som varit viktiga är att bygga bort nivåskillnader, bredda dörrpassage, placera inredning rätt så att utrymme skapas, god belysning, materialval, skapa kontraster och motverka halkrisk. LÄNKTIPS: Läs mer om projektet på Sök på Gôrbra för äldre. Marcus Götberg, Bostadsbolaget AB och moderator Ylva Sandström. 6

7 Lisbeth Lindahl vid FoU i Väst/GR har utvärderat Gôrbra. Det är lätt hänt i den här typen av projekt att man fastnar i görandet, genom utvärderingen kan vi bidra till lärandet, konstaterade hon. Ett syfte med Gôrbra var att genom kunskapsutvecklig och erfarenhetsutbyte skapa förutsättningar för samverkansformer och gemensamt synsätt avseende ökad tillgänglighet och ökad användning av teknikstöd för att stärka äldres oberoende och underlätta vardagslivet. Utvärderingen visar att Gôrbra varit ett gränsöverskridande projekt där många olika aktörer samarbetat i olika frågor och man har samverkat över organisations- och professionsgränser. Bland andra deltog äldreomsorgen, allmännyttan, fastighetskontoret, pensionärsorganisationer, privata fastighetsägare, forskare och privata konsulter. Utvärderingen visar på vikten av samverkan för att kunna åstadkomma förbättringar i äldres boende. Lisbeth frågade Marcus hur han uppfattat samverkan i det projekt han lett: Det var trögt inledningsvis men när arbetsterapeuten, hemtjänsten och jag kom samman fick vi mycket gjort. Vi hittade rätt. Vi hade högt i tak och alla fick säga sitt. Lisbeth menar att kommunen är tvungen att samverka med bostadsföretag med flera, på grund av att man har begränsat inflytande över bostadsmarknaden. Samverkan behövs också för att äldreomsorgen genomgår en så stor förändring på grund av ökat kvarboende. Lisbeth pekade också på att samverkan kan bidra till nytänkande och ökad effektivitet genom bättre resursanvändning och genom att rätt saker görs från början. n LÄNKTIPS: Utvärderingsrapporten, som behandlar samverkan och en mängd andra aspekter av Gôrbra, finns att ladda ner från Utvärderingsrapporten finns både i en långversion och i en kortare broschyr. 7

8 Badrum för personal och äldre Jenny Hjalmarsson, doktorand vid KTH, Centrum för hälsa och byggande. Jenny är sjukgymnast och doktorand och har studerat hur hemtjänstpersonalen rör sig när de jobbar i badrum och när riskerna för personalen är som störst i det här sammanhanget. När det gäller personer som går med eller utan rullator arbetar personalen framför samt vid sidan Viktigt med yta framför toalettstolen av toalettstolen. Arbetsställningen är mest extrem då personalen hjälper personen på och av med byxorna. Eftersom vårdtagaren har nedsatt balans finns risk för fall. Om hon eller han faller uppstår ett kritiskt moment när personalen agerar för att förhindra/minimera fallet. Hur förhindrar man fallen? Jo, man arbetar framifrån. Därför är det viktigt med yta framför toalettstolen. Jenny sa också att det är viktigt att minska tiden då patienten står upp i badrummet, eftersom risken för skador är stor då. Men man minskar inte risken genom att stressa utan genom att minska antalet arbetsmoment, sa hon och visade en bild på en toalettsits med rengöringsfunktion som kan vara ett sätt att minska antalet riskabla moment i badrummet. Om vårdtagaren har rullstol och två personer assisterar, så brukar det vara så att en arbetar framifrån och den andra i huvudsak från sidan. Den mest extrema arbetsställningen är momentet då personalen tar av benstöden på rullstolen. Belastningen är störst i början och slutet av förflyttningen mellan rullstol och toalettstol och tillbaka. För att minska risken bör rullstolen utformas med fokus på användbarhet både för brukare och assistent. Arbetsyta i bra arbetshöjd bör finnas för att placera produkter som tas bort från rullstolen. Om tunga förflyttningars görs bör utrymme finnas för förflyttningshjälpmedel. Återigen blir då ytan framför toalettstolen viktig. n LÄNKTIPS: Jennys bildspel, tillsammans med presentationer hon gjort i andra sammanhang, finns på 8

9 Framtidens badrum för äldre LÄNKTIPS: Whites studie av badrum Gôrbra för äldre kan laddas ner från Ingrid Backman, inredningsarkitekt/designer, Susanne Clase, arkitekt och Kajsa Sperling, ljusdesigner, White arkitekter AB. Inom ramen för Gôrbra för äldre genomförde White en undersökning som ska kunna ligga till grund för att förbättra och utveckla badrum för äldre dels i befintligt bostadsbestånd, dels i nybyggnation. I hus från 50- och 60-talen är badrummen små och planlösningen tillsammans med skrymmande wc-stol, tvättställ och badkar känns otidsenlig och tillgängligheten är undermålig. Ytskikten är inte heller halksäkra, sa Susanne. Hon betonade vikten av att vid badrumsbygge ha ett brukarperspektiv med brukardialog så att det inte bara är fastighetsägaren som ska svara för det perspektivet. Genom workshop och intervjuer har man frågat äldre vad badrummet används till idag, hur det används, om det finns funktioner man kan flytta till respektive från badrummet. Men också hur man upplever badrummet: I den bästa av världar hur ser då badrum för äldre ut? Vad är fint? Vad är fult? En viktig aspekt att ta hänsyn till i badrum för äldre är att synen förändras i takt med att man åldras. Det finns en risk att vi som arbetar med ljus utgår från vårt eget seende eller att vi mäter med LUX. Jag har inte erfarenhet av att se dåligt. Och LUX säger inget om kontrast, glans, bländning, reflexer, kvalitet på ljuset, ljusets färger och så vidare. Det är en utmaning, sa Kajsa. Hon illustrerade hur ett par olika miljöer uppfattas av ögon med respektive utan grå starr, hur viktigt det kan vara med kontraster för att se ordentligt med mera. Några av de viktigaste belysningsaspekterna är att skärma av ljuskällor, undvika armatur som ger ljusspridning i ögat, tänka på nattbelysning, skapa möjlighet till ljusreglering och tänka på kontraster, skuggor och reflektioner. Mer ljus förbättrar inte automatiskt synbarheten hos äldre, sa Kajsa. n Ingrid sammanfattade de viktigaste aspekterna av att skapa badrum för äldre i ett antal punkter: Brukarperspektiv Flera aktörer samverkar Hållbarhet ekonomiskt, socialt och miljömässigt Framtida sanitär utvecklingen Förhöja upplevelsen i rummet Funktion och upplevelse går hand i hand Enhetlig utformning av produkter ger harmoni Utgå från en tom yta Yteffektivitet genom multifunktionella produkter Separera vått från torrt Differentiering utifrån behov Tillgänglighetsanpassning efter enskildes behov Dagsljus God reglerbar belysning 9

10 En film som bland annat handlar om att renovera små badrum visades på konferensen. Filmen togs fram inom försöksverksamheten Gôrbra för äldre. Se filmen här i samarbete med Text och foto: Märit Malmberg Nord, FoU i Väst/GR. Layout: Tony Dahl, GR Info. 10

FRAMTIDENS BADRUM FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BADRUM FÖR ÄLDRE FRAMTIDENS BADRUM FÖR ÄLDRE SUSANNE CLASE, ARKITEKT KAJSA SPERLING, ARKITEKT, LJUSDESIGNER INGRID BACKMAN, INREDNINGSARKITEKT, DESIGNER BADRUM FÖR ÄLDRE - 12 APRIL 2013 FOKUSOMRÅDE ÄLDREBOENDE KUB FOU

Läs mer

Bra badrum ger ökat kvarboende. Så gör du små badrum mer tillgängliga

Bra badrum ger ökat kvarboende. Så gör du små badrum mer tillgängliga Bra badrum ger ökat kvarboende Så gör du små badrum mer tillgängliga Bygg badrum som fungerar för äldre Vi lever allt längre och andelen äldre växer för varje år. De flesta vill bo kvar i sin vanliga bostad

Läs mer

Bättre boende för äldre och anhöriga med gemenskap, tillgänglighet & välfärdsteknologi

Bättre boende för äldre och anhöriga med gemenskap, tillgänglighet & välfärdsteknologi Bättre boende för äldre och anhöriga med gemenskap, tillgänglighet & välfärdsteknologi Ulrica Björner Senior Göteborg Marianne Hermansson Senior Göteborg Gammal och fri Göteborgs stad har påbörjat ett

Läs mer

Fyra projekt för gemenskap, tillgänglighet och ny teknik - gör ett gôrbra boende för äldre

Fyra projekt för gemenskap, tillgänglighet och ny teknik - gör ett gôrbra boende för äldre Fyra projekt för gemenskap, tillgänglighet och ny teknik - gör ett gôrbra boende för äldre fyra projekt och elva delprojekt Göteborg, Norrköping och Västerås är tre städer som har försöksverksamhet inom

Läs mer

Trygga badrum. Gör badrum mer tillgängliga med små förändringar

Trygga badrum. Gör badrum mer tillgängliga med små förändringar Trygga badrum Gör badrum mer tillgängliga med små förändringar Bygg badrum som fungerar för äldre Vi lever allt längre och andelen äldre ökar varje år. De flesta vill bo kvar i sin bostad så länge som

Läs mer

Familjebostäder är en. 60 år. Hos oss bor ca göteborgare Vi förvaltar och utvecklar lägenheter. 60 procent av våra lägenheter är ettor

Familjebostäder är en. 60 år. Hos oss bor ca göteborgare Vi förvaltar och utvecklar lägenheter. 60 procent av våra lägenheter är ettor Hos oss bor ca 33 000 göteborgare Vi förvaltar och utvecklar 18 000 lägenheter Familjebostäder är en 60 procent av våra lägenheter är ettor och del tvåor av Göteborg sedan 60 år Familjebostäder grundades

Läs mer

Ekonomisk analys av projektet Gôrbra för äldre

Ekonomisk analys av projektet Gôrbra för äldre Ekonomisk analys av projektet Gôrbra för äldre Charlotte Karlsson charlotte.karlsson@se. pwc.com 010-212 46 50 Bakgrund - Vad är Gôrbra för äldre? - Fakta om fastigheterna 2 Om Gôrbra för äldre Försöksområdesprojekt

Läs mer

Drivkrafter för att skapa bättre boende för äldre & förbättrad tillgänglighet

Drivkrafter för att skapa bättre boende för äldre & förbättrad tillgänglighet Workshop: Tillgänglighet och teknikstöd i boendet Göteborg 11 februari 2010 Drivkrafter för att skapa bättre boende för äldre & förbättrad tillgänglighet Studien har delfinansierats av medel från Teknik

Läs mer

Vad kan man lära av Gôrbra för äldre?

Vad kan man lära av Gôrbra för äldre? Vad kan man lära av Gôrbra för äldre? ett samverkansprojekt med fokus på tillgänglighet, gemenskap och ny teknik Lisbeth Lindahl 1 Ålderdomshem år 1896 i Göteborg. Foto: Lagerberg I Göteborg används ordet

Läs mer

Tore. Professor, 65 år, svensk-norsk-australier. Gift med Kay (56), 4 barn, 6 barnbarn. Bor i Stockholm och Dordogne. Jobbat som forskare i 40 år

Tore. Professor, 65 år, svensk-norsk-australier. Gift med Kay (56), 4 barn, 6 barnbarn. Bor i Stockholm och Dordogne. Jobbat som forskare i 40 år Tore Professor, 65 år, svensk-norsk-australier Gift med Kay (56), 4 barn, 6 barnbarn Bor i Stockholm och Dordogne Jobbat som forskare i 40 år Funderar mycket på vad han ska göra sina sista 20 år. Kompetensnoder

Läs mer

Äldres boende. En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov

Äldres boende. En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov Äldres boende En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov Äldres boende 1. Öka kunskapen 2. Öka normaliseringen 3. Ökad tillgänglighet 4. Öka antalet mellanboenden 1:1 Utveckla behovsanalysen

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Att flytta i 80-års åldern -spelar boendemiljön nån roll?

Att flytta i 80-års åldern -spelar boendemiljön nån roll? www.med.lu.se/case Att flytta i 80-års åldern -spelar boendemiljön nån roll? Marianne Granbom leg. arbetsterapeut och doktorand Centre of Ageing and Supportive Environments Forskargruppen Aktivt och hälsosamt

Läs mer

Bostäder för äldre. En planeringsmodell från Luleå

Bostäder för äldre. En planeringsmodell från Luleå Bostäder för äldre En planeringsmodell från Luleå Jag kommer att ta upp Vikten av att se utanför boxen Vem i kommunen som äger frågan Att tillgängliga bostäder minskar behovet av särskilt boende Hur inventering

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns?

Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? 1 Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? En sammanställning och beskrivning av verktyg för att inventera tillgängligheten

Läs mer

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo?

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Allt fler äldre en stor möjlighet Du och alla inom fastighetsbranschen står inför en utmaning och en stor möjlighet. Snart är var fjärde svensk över 65 år och

Läs mer

Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk. Ylva Sandström, februari 2014

Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk. Ylva Sandström, februari 2014 Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk Ylva Sandström, februari 2014 Alla får funktionsnedsättningar med ökande ålder av synen av balansen av kraft och energi vid

Läs mer

Äldres boende Strategier och ramverk för mellanboendeformer för äldre i Göteborgs stad

Äldres boende Strategier och ramverk för mellanboendeformer för äldre i Göteborgs stad Äldres boende Strategier och ramverk för mellanboendeformer för äldre i Göteborgs stad KS-uppdrag där fastighetskontoret i samverkan med övriga aktörer tagit fram en handlingsplan och förslag till subventioner

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Ulrika Nord, VD Rotpartner Stockholm, dat

Ulrika Nord, VD Rotpartner Stockholm, dat Ulrika Nord, VD Rotpartner Stockholm, dat. 2017-01-30 Innehåll: Det här är Rotpartner Renoveringsstrategi Hyresgästdialogen Exempelprojekt - stambyten Det här är Rotpartner Det här är Rotpartner = en möjlighet

Läs mer

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla!

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla! Förvalta och bygga tillgängligt boende Bra för äldre bra för alla! Handen på hjärtat Vet du hur framkomligheten och tillgängligheten fungerar i dina fastigheter? Alla mår bra av att komma ut i friska luften.

Läs mer

Fastighetskontorets vision Tillsammans bygger vi staden. Birgitta Branegård

Fastighetskontorets vision Tillsammans bygger vi staden. Birgitta Branegård s vision Tillsammans bygger vi staden s verksamhet Mark strategiska köp och försäljning upplåtelser arrenden och tomträtt Förvaltning förvalta Fastighetsnämndens fastighetsbestånd Exploatering upplåta

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Äldre Äldreomsorg Planera morgondagens bostäder för gårdagens ungdomar. Med både hjärta

Läs mer

Bra bostäder - bättre liv

Bra bostäder - bättre liv Bra bostäder - bättre liv Bra bostäder - bättre liv SeniorVärldskonferens 21-22 april 2015 Marianne Hermansson, Senior Göteborg, SLK SeniorVärldskonferensen 21-22 april 2015 Marianne Hermansson, boendeutveckling

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

NATIONELL INSPIRATIONSMILJÖ

NATIONELL INSPIRATIONSMILJÖ NATIONELL INSPIRATIONSMILJÖ Välkommen till Nationell inspirationsmiljö! Äldreförvaltningen i Stockholms stad och Micasa Fastigheter driver gemensamt en nationell inspirationsmiljö med bostäder för personer

Läs mer

Inte(GR)erad bostadsplanering

Inte(GR)erad bostadsplanering Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre Workshop kring goda och attraktiva boendemiljöer för äldre 8 september 2011, Aschebergska Eken, Lillhagsparken 1 Ett gott och attraktivt boende för äldre

Läs mer

GEMENSKAPSLOKAL FÖR ÄLDRE HYRESGÄSTER

GEMENSKAPSLOKAL FÖR ÄLDRE HYRESGÄSTER GEMENSKAPSLOKAL FÖR ÄLDRE HYRESGÄSTER Utvärdering av ett utvecklingsprojekt med etablering av gemenskapslokal på Stackmolnsgatan i Göteborg - Projekt Stackmolnsgatan: Samverkan för bekvämt boende Inga

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Funktionsnedsättning och toalettbesök

Funktionsnedsättning och toalettbesök Funktionsnedsättning och toalettbesök INTERVJUER OCH TANKAR OM ANVÄNDARES BEHOV AV TILLGÄNGLIGHET Kicki Reifeldt www.hmcsverige.se , 2014 Författare: Kicki Reifeldt, leg. arbetsterapeut Publikationen kan

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

Nationella inspirationsmiljön

Nationella inspirationsmiljön Nationella inspirationsmiljön Välkommen till vår nationella inspirationsmiljö! Hjälpmedelsinstitutet och Micasa Fastig heter driver gemensamt en nationell inspirationsmiljö med bostäder för personer med

Läs mer

Varför flytta till en trygghetsbostad

Varför flytta till en trygghetsbostad Varför flytta till en trygghetsbostad och vad bidrar till tryggheten? Lisbeth Lindahl Seminarium Trygghetsboende ett samarbete mellan kommun och fastighetsägare 7 maj 2015 Bakgrund Andelen äldre ökar i

Läs mer

tillgängligheten? En studie om tillgänglighet i allmänna utrymmen Lisbeth Lindahl Maria Martini Inga Malmqvist www.grkom.

tillgängligheten? En studie om tillgänglighet i allmänna utrymmen Lisbeth Lindahl Maria Martini Inga Malmqvist www.grkom. Vem ska värna v tillgängligheten? En studie om tillgänglighet i allmänna utrymmen Lisbeth Lindahl Maria Martini Inga Malmqvist Vad är allmänna utrymmen? Trapphus, trappor, hiss Entréer Svalen (våningsplanet)

Läs mer

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala Villkor för upprustning av rekordårens bostäder Sophia Mattsson-Linnala Statsstöd enligt Fastighetsägarna Underavskrivningar fastigheter: 592 mkr Stöd som reducerar lånekostnaden: 2 148 mkr Kostnad för

Läs mer

Presentation om kommunala kontrakt - Plan och strategi mot hemlöshet

Presentation om kommunala kontrakt - Plan och strategi mot hemlöshet Presentation om kommunala kontrakt - Plan och strategi mot hemlöshet Erik Gedeck Chef Bostadsenheten Fastighetskontoret Fastighetskontoret Hemlöshet många ansikten Barnfamiljer Unga vuxna Äldre Nyanlända.missbruk.psykisk

Läs mer

Uppdraget Delegationen skall ha i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av boendefrågor för äldre både inom den ordinarie bostadsmarknaden

Uppdraget Delegationen skall ha i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av boendefrågor för äldre både inom den ordinarie bostadsmarknaden Kommittédirektiv Delegationen för utveckling av bostäder och boende för äldre personer Dir. 2006:63 Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild delegation tillkallas

Läs mer

Värdet av tillgänglighet

Värdet av tillgänglighet Värdet av tillgänglighet Fil dr., leg. psykolog Lisbeth Lindahl Folkets hus, Göteborg 2013-12-05 Bakgrund Johannes Grén, Formverkstan Gbg Framtida utmaning hur ska välfärden klaras? Andelen äldre ökar

Läs mer

VAD HÄNDER VID EN UPPRUSTNING?

VAD HÄNDER VID EN UPPRUSTNING? VAD HÄNDER VID EN UPPRUSTNING? 1 UPPRUSTNING PÅ GÅNG I DITT BOSTADSOMRÅDE Din hyresvärd planerar att genomföra en upprustning i ditt hus. En upprustning är en omfattande renovering av fastighetens lägenheter

Läs mer

Bättre funktionalitet i små badrum. - slutrapport från en förstudie

Bättre funktionalitet i små badrum. - slutrapport från en förstudie Bättre funktionalitet i små badrum - slutrapport från en förstudie April 2014 Förord Under våren 2013 inleddes ett samarbete mellan Micasa Fastigheter i Stockholm AB, AB Stockholmshem, SABO och Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

Om att planera för sitt boende på äldre dagar

Om att planera för sitt boende på äldre dagar Om att planera för sitt boende på äldre dagar Marianne Abramsson Institutet för forskning om äldre och åldrande, NISAL Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Kunskapsläget äldres boende Vanligt

Läs mer

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 innehåll inledning 4 Bättre badrum i samband med renovering. SABOs bearbetning av förstudiens

Läs mer

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Till Europeiska kommissionen State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Kommissionen välkomnar synpunkter

Läs mer

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Fakta Göteborg Politiskt styre: S, MP, V och FI Folkmängd: 540 132 invånare (30/9-2014) Ökning av folkmängd 2013: 7 182 invånare 10

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Äldreriksdagen, Sigtuna 13 november, 2013 Vad är Hjälpmedelsinstitutet HI?

Läs mer

NATIONELL INSPIRATIONSMILJÖ

NATIONELL INSPIRATIONSMILJÖ NATIONELL INSPIRATIONSMILJÖ Välkommen till vår nationella inspirationsmiljö! Hjälpmedelsinstitutet och Micasa Fastigheter driver ett gemensamt projekt om framtidens boende. Vi har skapat en nationell inspirationsmiljö

Läs mer

Flytt och tankar om flytt hos äldre

Flytt och tankar om flytt hos äldre www.med.lu.se/case Flytt och tankar om flytt hos äldre Marianne Granbom leg. arbetsterapeut, Dr. Med. Vet. LUNDS UNIVERSITET @MarianneGranbom Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) Lunds

Läs mer

2015-11-20. Tryggt i trygghetsboende. Andelen äldre ökar i samhället boendet är en viktig livsmiljö. Bakgrund

2015-11-20. Tryggt i trygghetsboende. Andelen äldre ökar i samhället boendet är en viktig livsmiljö. Bakgrund Tryggt i trygghetsboende - exempel från Alingsås, Göteborg och Trollhättan Lisbeth Lindahl SABO 20 nov 2015 Bakgrund Andelen äldre ökar i samhället boendet är en viktig livsmiljö Hur vill och kan jag bo

Läs mer

Söker du ett eget hem? Kanske ett första och mindre hem? En modern bostad till ett rimligt pris? Välkommen till brf Eda.

Söker du ett eget hem? Kanske ett första och mindre hem? En modern bostad till ett rimligt pris? Välkommen till brf Eda. EGET HEM Söker du ett eget hem? Kanske ett första och mindre hem? En modern bostad till ett rimligt pris? Välkommen till brf Eda. Junior Living bygger smarta bostadsrätter med noga valt läge i Knivsta

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

SAMVERKAN OM STRATEGISK BOENDEPLANERING MED FOKUS PÅ ÄLDRE. konferensdokumentation från den 11 februari 2010

SAMVERKAN OM STRATEGISK BOENDEPLANERING MED FOKUS PÅ ÄLDRE. konferensdokumentation från den 11 februari 2010 SAMVERKAN OM STRATEGISK BOENDEPLANERING MED FOKUS PÅ ÄLDRE konferensdokumentation från den 11 februari 2010 Samverkan om strategisk boendeplanering med fokus på äldre var ett ämne som lockade fler personer

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum

Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum Miljonprogrammets bostadsområden ska renoveras för att bli långsiktigt hållbara hur ska detta genomföras? BQR och inbjöd

Läs mer

David Johansson Ljusdesigner, WSP Ljusdesign

David Johansson Ljusdesigner, WSP Ljusdesign David Johansson Ljusdesigner, WSP Ljusdesign Synsinnet är anpassat till dagsljus som är varierade: - ljusstyrka - ljusfärg - ljuskaraktär Människan mår inte bra i statisk och monoton ljussättning. Människans

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara

Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara 10 okt 2014 Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara Förhandlingarna kring hyran i Hus 3, Pennygången 33 47, efter renoveringen är klara. Hyresgästföreningen och Stena Fastigheter Göteborg

Läs mer

En tillgänglig stad för alla. En tillgänglig stad för alla. 22 juni maj 2017

En tillgänglig stad för alla. En tillgänglig stad för alla. 22 juni maj 2017 En tillgänglig stad för alla En tillgänglig stad för alla 22 juni 2017 22 maj 2017 Andreas Johansen, Maria Bernström Printz Utvecklingsenheten, Birgitta Thielen, Fastighetskontoret Maria Printz Utvecklingsenheten,

Läs mer

ATT LYCKAS PÅ FRAMTIDENS BOSTADSMARKNAD

ATT LYCKAS PÅ FRAMTIDENS BOSTADSMARKNAD Sigtuna 27 29 augusti 2014 B O S T A D S U N I V E R S I T E T E T 2 0 1 4 25 TADSUNIVERSITETET 1986-2011 ATT LYCKAS PÅ FRAMTIDENS BOSTADSMARKNAD Nya familjemönster. Nya bostadsönskemål. Det måste alltid

Läs mer

Styckevis och delt, om vården och omsorgen till multisjuka äldre som bor kvar i det egna hemmet - svar på remiss från revisionskontoret.

Styckevis och delt, om vården och omsorgen till multisjuka äldre som bor kvar i det egna hemmet - svar på remiss från revisionskontoret. Vård- och omsorgsavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Hanna Runling Tfn: 508 09 527 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-03-03 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Styckevis och delt, om vården

Läs mer

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden 2 förord SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är ense om att hyresrätten och dess konkurrenskraft behöver utvecklas. Den 25 januari 2001

Läs mer

Vad händer när allt mer av vård och hälsovård flyttar in i hemmen? Hur kan man organisera?

Vad händer när allt mer av vård och hälsovård flyttar in i hemmen? Hur kan man organisera? Healthcare in Housing space & organization Vad händer när allt mer av vård och hälsovård flyttar in i hemmen? Vad I fysiska miljön behöver utvecklas? Hur kan man organisera? Bakgrund Demografiska situationen

Läs mer

Diarienummer: N2015/06917/PUB

Diarienummer: N2015/06917/PUB Till Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se maria.edlund@regeringskansliet.se Diarienummer: N2015/06917/PUB Yttrande gällande betänkandet Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

Bergsjön Hur förverkligar vi gemensamma målbilder?

Bergsjön Hur förverkligar vi gemensamma målbilder? Bergsjön Hur förverkligar vi gemensamma målbilder? Hela staden avstånden ska krympa Nya göteborgare föds och många flyttar in, från närområden och andra länder. Fler företag vill etablera sig här, fler

Läs mer

Boende för äldre 2015

Boende för äldre 2015 Grupperbjudande: 1000 kr rabatt/person vid minst 3 anmälda! Boende för äldre 2015 Planera för framtidens äldreboende Behovsanpassad arkitektur för äldre Verktyg för att stimulera självständighet och delaktighet

Läs mer

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse BOSTADSPOLITISKT PROGRAM UMEÅ 2017 Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Hyresgästföreningen

Läs mer

Behoven av nyproduktion hos bostadsföretag och kommuner i Norrbotten och Västerbotten

Behoven av nyproduktion hos bostadsföretag och kommuner i Norrbotten och Västerbotten Sida 0 av 5 2017-09-18 Behoven av nyproduktion hos bostadsföretag och kommuner i Norrbotten och Västerbotten Underlag till Lyckseledagen den 20 september 2017. SABO, Ylva Sandström Sida 1 av 5 Hur ser

Läs mer

Teknik i välfärdens tjänst. Raymond Dahlberg Ingela Månsson Hjälpmedelsinstitutet

Teknik i välfärdens tjänst. Raymond Dahlberg Ingela Månsson Hjälpmedelsinstitutet Teknik i välfärdens tjänst Raymond Dahlberg Ingela Månsson Hjälpmedelsinstitutet 2 Hjälpmedelsinstitutet Nationellt kunskapscentrum Allmännyttig ideell förening Huvudmän Staten Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Minimalism med känsla. text Malin Crafoord foto Tove Falk-Olsson

Minimalism med känsla. text Malin Crafoord foto Tove Falk-Olsson Stora fönster. För att få in maximalt med dagsljus men samtidigt undvika insyn har endast den nedersta halvan av fönsterglasen frostats. Badkar från Duravit och handduksvärmare från Bryan Perry. Handdukar,

Läs mer

Samhälls- och företagsekonomi Vid renoveringsprojekt

Samhälls- och företagsekonomi Vid renoveringsprojekt Samhälls- och företagsekonomi Vid renoveringsprojekt Gunnar Blomé Malmö Högskola Bakgrund Malmö Högskola och Kungliga Tekniska Högskolan Urbana Studier Fastighetsvetenskap Nydisputerad Organizational and

Läs mer

Vardagen blir roligare i kollektivhus

Vardagen blir roligare i kollektivhus Vardagen blir roligare i kollektivhus Mer gemenskap, större delaktighet, billigare boende och roligare vardag. Det är några av de faktorer som lockade Mathilda Andersson Nwachukwu och Rafael Jensen att

Läs mer

Medborgardialog om framtidens äldreboende

Medborgardialog om framtidens äldreboende Mötet hölls torsdagen den 10 november 2016 klockan 18-20 på Lyktan i Arjeplog. Cirka 80 personer deltog. Demokratiberedningen genom ordförande Kurt Burman var arrangör. Ingela Lekfalk från Luleå var inbjuden

Läs mer

Kriterier för trygghetsboende. Antagna av kommunfullmäktige 24 februari 2014, 19

Kriterier för trygghetsboende. Antagna av kommunfullmäktige 24 februari 2014, 19 Kriterier för trygghetsboende Antagna av kommunfullmäktige 24 februari 2014, 19 Övergripande kriterier Trygghetsboende ska bestå av hyreslägenheter. Trygghetsboende innefattar ett socialt innehåll med

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Bo bra på äldre dar några reflektioner och slutsatser

Bo bra på äldre dar några reflektioner och slutsatser Bo bra på äldre dar några reflektioner och slutsatser Bakgrund: Juli 2010 november 2012 50 miljoner kronor 76 projekt finansierade i 58 kommuner Fyra arkitekttävlingar Samråd myndigheter; Arbetsmiljöverket,

Läs mer

Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister

Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister Bilaga 3 till Prevents skrift Syn och belysning i arbetslivet (sidhänvisningar till

Läs mer

Att vända intresset bort från dörrarna

Att vända intresset bort från dörrarna Att vända intresset bort från dörrarna Mot mindre tvång och begränsningar Foto: Robert Churchill, Getty Images 1 Introduktion lärande exempel Det här lärande exemplet beskriver ett särskilt boende för

Läs mer

Västerås satsar på e-hemtjänst

Västerås satsar på e-hemtjänst 15 Bildskärmen gör det möjligt att genomföra ett videosamtal. Västerås satsar på e-hemtjänst Hundra personer i Västerås använder i dag så kallad e-hemtjänst som komplement till den ordinarie hemtjänsten.

Läs mer

VISUELLA FÖRHÅLLANDEN

VISUELLA FÖRHÅLLANDEN VISUELLA FÖRHÅLLANDEN Hur man uppfattar ljuset i ett rum kan beskrivas med sju begrepp som kännetecknar de delar av synintrycken som man kan iaktta och beskriva ljusnivå, ljusfördelning, skuggor, bländning,

Läs mer

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Vi gör det ännu bättre att vara göteborgare www.bostadsbolaget.se Varför byta stammar? Allt har en livslängd. För vattenledningar och avloppsrör räknar

Läs mer

Framtidens äldre i Sverige

Framtidens äldre i Sverige Framtidens äldre i Sverige Lars Hovius Byt bilden till illustrationen med hela ålderkedjan Vad kommer jag att prata om? Boende för äldre? Blir det fler äldre och hur bor de? Vad gör Riksbyggen? Bonums

Läs mer

Motion 26 Motion 27 Motion 28 Motion 29. med utlåtanden

Motion 26 Motion 27 Motion 28 Motion 29. med utlåtanden Motion 26 Motion 27 Motion 28 Motion 29 med utlåtanden 74 Motion 26 Kunskap om avkastningskraven på de kommunala bostadsbolagen, kommunikation av denna kunskap samt aktiv verkan för att dessa avkastningskrav

Läs mer

Inredningsval för ditt nya hem. Välkommen till Brf Råckringen etapp 2, Vällingby Parkstad

Inredningsval för ditt nya hem. Välkommen till Brf Råckringen etapp 2, Vällingby Parkstad Inredningsval för ditt nya hem Välkommen till Brf Råckringen etapp 2, Vällingby Parkstad INNEHÅLL Inledning............................. 3 Kök för alla livets middagar................ 5 Detaljerna i köket......................

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ÄGARDIREKTIV FÖR MARKS BOSTADS AB 1. Ägaruppdrag Kf 2012-04-26, 35 Blad 1(5) Avsikten med Marks Bostads AB, nedan kallad Bolaget, är att det på samma sätt som de kommunala nämnderna och övriga kommunala

Läs mer

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010.

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Bra boende på äldre dar i Örebro Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet kan ge dig information om hur vi socialdemokrater

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 April 2014 Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars I mars bjöd vi in till ett möte där du fick komma med önskemål och förslag inför

Läs mer

BRF SOLGLÄNTAN STRÅLANDE LÄGE FÖR BEKVÄMT BOENDE

BRF SOLGLÄNTAN STRÅLANDE LÄGE FÖR BEKVÄMT BOENDE BRF SOLGLÄNTAN STRÅLANDE LÄGE FÖR BEKVÄMT BOENDE SÖDRA HAGA I SUNDSVALL HSB ÄR INTE SOM ANDRA BYGGBOLAG TILL ATT BÖRJA MED ÄR VI INTE ETT BYGGBOLAG Vi på HSB bygger över hela landet från norr till söder,

Läs mer

STUDIE AV BADRUM "GÖRBRA FÖR ÄLDRE"

STUDIE AV BADRUM GÖRBRA FÖR ÄLDRE STUDIE AV BADRUM "GÖRBRA FÖR ÄLDRE" INGRID BACKMAN, INREDNINGSARKITEKT SIR, DESIGNER MFA HÅKAN OLSSON, DESIGNER MFA ANDREAS STURE, DESIGNER MFA SUSANNE CLASE, ARKITEKT SAR GÖTEBORG 2012-04-11 SAMMAN- FATTNING

Läs mer

Elevportfölj A-nivå. Årskurs 6. Teknik. Undersökning av glasögon. Elevens svar:

Elevportfölj A-nivå. Årskurs 6. Teknik. Undersökning av glasögon. Elevens svar: 1 Undersökning av glasögon Gör en undersökning av glasögon med hjälp av dessa frågor: Vilka delar består glasögon av? Varför finns det oftast gångjärn i glasögonbågar och hur fungerar de? Var kan man hitta

Läs mer

Ekonomisk analys, Gôrbra för äldre FoU i Väst/GR

Ekonomisk analys, Gôrbra för äldre FoU i Väst/GR Ekonomisk analys, Gôrbra för äldre FoU i Väst/GR Charlotte Karlsson Kristina Hermansson Samir Sandberg November 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Uppdragsbeskrivning...3

Läs mer

INREDNINGSKONCEPT WWW.NORDSTJÄRNAN.NU

INREDNINGSKONCEPT WWW.NORDSTJÄRNAN.NU INREDNINGSKONCEPT WWW.NORDSTJÄRNAN.NU INREDNINGSKONCEPT GENUIN & NYANS Grundidén med inredningen i Nordstjärnan är att det ska vara äkta material, arbetade detaljer och att det ska spegla husets arkitektur.

Läs mer

Case: Fortsatt aktivt och tryggt liv med GPSlarm

Case: Fortsatt aktivt och tryggt liv med GPSlarm Case: Fortsatt aktivt och tryggt liv med GPSlarm SAMMANFATTNING Östersunds kommuns satsning på positioneringslarm med GPS-funktion ger kommunens demenssjuka möjlighet att med större trygghet fortsätta

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP 650 000 lägenheter i Sverige b WSP, spanaren, matchmakern och möjliggöraren VI VILL LYFTA

Läs mer