Dokumentation. Badrum för äldre renovering och nytänkande. av en konferens i Göteborg 12 april 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentation. Badrum för äldre renovering och nytänkande. av en konferens i Göteborg 12 april 2013"

Transkript

1 Bild: Ulrika Cedervall. Bild: Familjebostäder. Dokumentation av en konferens i Göteborg 12 april 2013 Badrum för äldre renovering och nytänkande Birgitta Branegård och Marianne Hermansson från Senior Göteborg i Göteborgs Stad hälsade välkommen tillsammans med dagens moderator, Ylva Sandström, SABO. I Göteborg har vi i Gôrbra för äldre bland annat jobbat med tillgänglighet i badrum i det befintliga bostadsbeståndet. Vi kommer att få höra mycket om detta idag, berättade Marianne Hermansson. Gôrbra för äldre var en försöksverksamhet i Göteborg och en del av Hjälpmedelsinstitutets satsning Teknik för äldre II. Birgitta Branegård berättade om det uppdrag man har i Göteborgs Stad att arbeta med äldres boendefrågor ur ett mycket brett perspektiv (Äldres boende En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov): Framgångsfaktorn är samverkan. Ibland säger man att ju fler kockar desto sämre soppa men det gäller inte här. Här har det varit tekniskt kunnande i bostadsföretag, arkitekter, arbetsterapeuter, beslutsfattare kring bostadsanpassningsbidrag och hemtjänsten. Och vi har arbetat i ordinarie strukturer så att kunskapen i Gôrbra stannar kvar där den hör hemma och används och leder till mer stabila samverkansformer över tid. n LÄNKTIPS: Läs mer om Gôrbra på 1

2 Omsorgen om äldre i ett fungerande boende Tore Larsson, professor KTH, Centrum för hälsa och byggande i Haninge, Stockholm. Tore berättade om Södertörn Sveriges Silverköping. Åtta kommuner på Södertörn i Stockholmsområdet ingår tillsammans med Centrum för hälsa och byggande och en rad andra partners i ett arbete som går under parollen Healthy Living and Active Ageing. Sveriges Silverköping Äldreomsorgen kommer att äga rum hemma och det krävs en del för att det ska fungera. Dessutom ska människor må bra och ha ett gott liv, sa Tore. Han menar att en förutsättning för äldreomsorg i hemmet i den omfattning som det handlar om kräver bättre styrning och han bad publiken tänka på flygledartornet på Arlanda. Det är bilden ni ska ha över kommunens kontroll över vårdkedjan. Med kontakt med alla vårdtagare, alla larm kopplade hit och här sker styrning av vårdinsatser. Här finns medicinska och administrativa data och vårdinsatser styrs härifrån. Det handlar om samordning, kvalitetssäkring och tillgänglighet. Just in time-vård, det har vi inte idag men det ska vi bygga. Tore tror på enkla, inte dyra, åtgärder för att göra det befintliga bostadsbeståndet mer tillgängligt. En viktig investering handlar om bostadsbaserad kommunikationsteknologi. Det är en förutsättning för att kunna utrusta bostäderna med medicinsk mätutrusning som de äldre själva kan använda, informations- och larmsystem, sensorer med mera. Tore beskrev hur man i framtiden ska kunna ha överblick över de äldres behov i Silverköping, exempelvis när det gäller läkemedelstillsyn och nutrition. Deltagande sker på frivillig basis. När vi bor kvar hemma är anhörigsupport viktigt men även ensamboende demenssjuka ska kunna bo kvar. Det kommer inte att vara som vilken lägenhet som helst utan det kommer att finnas decentraliserad personlig service, bildtelefoni och annan hjälpande teknik. Jag tror inte att någon vill bygga institutioner igen för folk som inte klarar sig själva. De måste finnas integrerade i våra öppna bostadsområden. n Länktips: 2

3 Villkor för upprustning av rekordårens bostäder Sophia Mattsson-Linnala, chef ekonomi & finansenheten, SABO Många tror fortfarande att allmännyttan ska finnas där och göra det de alltid har gjort, ha lite större hjärta och ta social hänsyn och ansvar på ett sätt som det privata näringslivet kanske inte kan göra. Men med den nya lagstiftningen har förutsättningarna ändrats. Fokus för den nya lagstiftningen är att motverka konkurrenssnedvridning och att allmännyttan ska drivas enligt affärsmässiga principer. Kommunerna får exempelvis inte ha för låga avkastningskrav på allmännyttan, ge bort gratis mark att bygga på etc. Det innebär bland annat att allmännyttan måste agera mer affärsmässigt vad gäller investeringar och hyressättningar och självkostnadsprincipen fungerar inte, sa Sophia. Hon förstår att det kan leda till gnissel mellan allmännyttan och kommunerna om man inte känner till de nya förutsättningarna. Kommunerna kan inte kräva att allmännyttan ska vidta åtgärder som inte är lönsamma. Istället måste varje investering som görs skärskådas: Skapar detta en konkurrenssnedvridning? Åtgärder måste dokumenteras, liksom vilka affärsmässiga överväganden som gjorts i samband med åtgärden. Det är viktigt att ha dessa förutsättningar i bakhuvudet när man diskuterar upprustning av miljonprogramsbostäderna, enligt Sophia. En badrumsupprustning kan kosta cirka kr och det blir ett problem i miljonprogramsbostäderna där vi har relativt kapitalsvaga hushåll. Och nu har vi bara pratat badrum, ser man till den totala bilden kan det handla om åtgärder som kostar en miljon per lägenhet. Det kan betyda en höjning av hyran på procent. Hon menar att man måste fundera över om det går att göra tillgänglighetsanpassningar så omfattande som man vill. Kanske kan man istället välja att jobba med vissa hus, kanske endast bottenvåningen? Vi måste våga differentiera hur vi närmar oss husen, sa Sophia. Hon sammanfattade allmännyttans och kommunernas situa tion med att det handlar om att jobba gemensamt i en lite inringad spelplan. Hur kan man agera där utan att skapa konkurrenssnedvridning, göra affärsmässiga överväganden vid investeringar och ha hyresnivåer som stämmer överens med hyresgästernas värderingar? n Vi måste våga differentiera Länktips: Rapporten Hem för miljoner Rapporten Bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägare En försöksverksamhet i Luleå 3

4 Tryggare och tillgängligare badrum Göran Leander, chef affärsutveckling och kommunikation på Bostads AB Poseidon. Bostads AB Poseidon har drivit ett projekt inom Görbra för äldre på Stackmolnsgatan i Göteborg. Under en period bor det barnfamiljer i ett område. Sedan går åren och hyresgästernas behov ändras. Barnen flyttar, man blir äldre. Men människor ska kunna bo kvar i området. Vi vill inte cementera ett område som äldreområde utan när man blir gammal ska man kunna bo kvar och ha det bra. Sedan går åren och nya barnfamiljer flyttar in och så börjar det om, sa Göran. På Stackmolnsgatan har man samverkat mycket med hyresgästerna. Poseidons skapade en gemensamhetslokal där hyresgästerna var mycket delaktiga när lokalen iordningställdes. Det ska inte förväxlas med en vårdlokal, det här handlar om att man mår bättre om man träffas. Här finns människor hela tiden, det är roligt att gå hit. Här finns träningsredskap, massage ibland. Nu är det äldre som använder lokalen, om 20 år kanske det är en motorklubb som träffas här eller den som vill spela gitarr i ett band, sa Göran. Man har även gjort investeringar i hissar, ny teknik och i utemiljön, där man bland annat iordningställt träningsredskap och möjliggjort för odling. Det finns också exempel på enkla åtgärder, som stödhandtag på bänkar så att det är lättare att resa sig när man ska gå iväg. I badrummen har man installerat stödhandtag utefter hela långväggen som man kan ta stöd av istället för att ta in rullatorn i badrummet. Enligt Göran är alla vinnare på den här typen av satsningar: De som bor kvar (för de flesta vill bo kvar), kommunen (eftersom det är billigare att vårda hemma) och fastighetsägaren (omflyttning kostar pengar så därför vill man gärna att hyresgäster bor kvar). Tanken är att göra liknande småskaliga satsningar i flera av Poseidons områden. Det är ingen idé att genomföra ett jättedyrt projekt som vi aldrig kommer att kunna göra igen. Vi fortsätter på Stackmolnsgatan och näst i tur står Beväringsgatan, sa Göran. n Vi vill inte cementera ett område som äldreområde 4

5 Många valde Gôrbra-badrummet Per-Henrik Hartmann, VD och Annika Berntsson, boendeutvecklare på Familjebostäder i Göteborg AB. Per-Henrik berättade om Familjebostäders erfarenheter av Gôrbra-projektet. Det man gjorde var att, i samband med en stamrenovering, bygga ett provbadrum för att på så sätt sälja in ett koncept. Hälften av hyresgästerna valde Gôrbra-badrummet. Det alternativet var inte heller dyrare än andra alternativ. Våra erfarenheter av detta samarbete är goda men samarbetet med stadsdelen kan utvecklas, till exempel när det gäller vardagligt stöd till hyresgäster, sa Per-Henrik. Därefter berättade Annika närmare om deras badrumsprojekt: Husen som skulle stamrenoveras ligger på Bankogatan i Göteborg, i ett område där tillgängligheten är bra och målet Målgruppen var inte bara äldre utan alla hyresgäster Annika Berntsson, Familjebostäder i Göteborg AB. var att flytta in tillgängligheten in i boendet. Målgruppen var inte bara äldre utan alla hyresgäster. Man byggde ett visningsrum på Bankogatan dit hyresgästerna bjöds in. Det man gjorde i det nya badrummet var att byta plats på WC och handfat, bredda dörrar, föra in kontraster i inredningen, ändra belysning, satsa på greppvänliga lås och handtag, lägre handtag, smart skåp, golvbeläggning med antihalk med mera. De ombyggda badrummen har funnits i tre månader och kommer inom kort att utvärderas. n 5

6 Görbra för äldre värdet av samverkan Lisbeth Lindahl, forskare vid FoU i Väst/GR, Marcus Götberg, teknisk projektledare och Leif Andersson, fastighetschef Bostadsbolaget AB. Leif inledde med att beskriva hur Bostadsbolaget tänker när det gäller äldre hyresgäster och vad man vill göra just för dem. Det handlar om bra fysisk tillgänglighet, att tillhandahålla tjänster som underlättar för äldre att bo kvar och så vill man skapa trygghet i boendet för äldre. Bostadsbolaget har drivit ett badrumsprojekt som tog utgångspunkt i frågan: Vad har de äldre för behov avseende badrum? De framgångsfaktorer som Marcus betonade i detta projekt handlar om att olika kompetenser kommit samman och jobbat fram lösningarna. Hans tips om man vill genomföra den här typen av förändringar är samverkan mellan stads delen (omsorgspersonal och arbetsterapeuter), tillgänglighetskunnig arkitekt, fastighetsingenjör, hyresgäster och fastighetskontoret samt att satsa på hus där tillgängligheten är god för övrigt. Och så får man gärna kontakta Bostadsbolaget för att ta del av deras erfarenheter. Bostadsbolaget tog fram ett badrum som ska lämpa sig väl för äldre hyresgäster. Badrummet är 1,5 gånger 2 meter. Vi har gått igenom varje detalj i badrummet, sa Marcus. Vi har gått igenom varje detalj i badrummet De aspekter som varit viktiga är att bygga bort nivåskillnader, bredda dörrpassage, placera inredning rätt så att utrymme skapas, god belysning, materialval, skapa kontraster och motverka halkrisk. LÄNKTIPS: Läs mer om projektet på Sök på Gôrbra för äldre. Marcus Götberg, Bostadsbolaget AB och moderator Ylva Sandström. 6

7 Lisbeth Lindahl vid FoU i Väst/GR har utvärderat Gôrbra. Det är lätt hänt i den här typen av projekt att man fastnar i görandet, genom utvärderingen kan vi bidra till lärandet, konstaterade hon. Ett syfte med Gôrbra var att genom kunskapsutvecklig och erfarenhetsutbyte skapa förutsättningar för samverkansformer och gemensamt synsätt avseende ökad tillgänglighet och ökad användning av teknikstöd för att stärka äldres oberoende och underlätta vardagslivet. Utvärderingen visar att Gôrbra varit ett gränsöverskridande projekt där många olika aktörer samarbetat i olika frågor och man har samverkat över organisations- och professionsgränser. Bland andra deltog äldreomsorgen, allmännyttan, fastighetskontoret, pensionärsorganisationer, privata fastighetsägare, forskare och privata konsulter. Utvärderingen visar på vikten av samverkan för att kunna åstadkomma förbättringar i äldres boende. Lisbeth frågade Marcus hur han uppfattat samverkan i det projekt han lett: Det var trögt inledningsvis men när arbetsterapeuten, hemtjänsten och jag kom samman fick vi mycket gjort. Vi hittade rätt. Vi hade högt i tak och alla fick säga sitt. Lisbeth menar att kommunen är tvungen att samverka med bostadsföretag med flera, på grund av att man har begränsat inflytande över bostadsmarknaden. Samverkan behövs också för att äldreomsorgen genomgår en så stor förändring på grund av ökat kvarboende. Lisbeth pekade också på att samverkan kan bidra till nytänkande och ökad effektivitet genom bättre resursanvändning och genom att rätt saker görs från början. n LÄNKTIPS: Utvärderingsrapporten, som behandlar samverkan och en mängd andra aspekter av Gôrbra, finns att ladda ner från Utvärderingsrapporten finns både i en långversion och i en kortare broschyr. 7

8 Badrum för personal och äldre Jenny Hjalmarsson, doktorand vid KTH, Centrum för hälsa och byggande. Jenny är sjukgymnast och doktorand och har studerat hur hemtjänstpersonalen rör sig när de jobbar i badrum och när riskerna för personalen är som störst i det här sammanhanget. När det gäller personer som går med eller utan rullator arbetar personalen framför samt vid sidan Viktigt med yta framför toalettstolen av toalettstolen. Arbetsställningen är mest extrem då personalen hjälper personen på och av med byxorna. Eftersom vårdtagaren har nedsatt balans finns risk för fall. Om hon eller han faller uppstår ett kritiskt moment när personalen agerar för att förhindra/minimera fallet. Hur förhindrar man fallen? Jo, man arbetar framifrån. Därför är det viktigt med yta framför toalettstolen. Jenny sa också att det är viktigt att minska tiden då patienten står upp i badrummet, eftersom risken för skador är stor då. Men man minskar inte risken genom att stressa utan genom att minska antalet arbetsmoment, sa hon och visade en bild på en toalettsits med rengöringsfunktion som kan vara ett sätt att minska antalet riskabla moment i badrummet. Om vårdtagaren har rullstol och två personer assisterar, så brukar det vara så att en arbetar framifrån och den andra i huvudsak från sidan. Den mest extrema arbetsställningen är momentet då personalen tar av benstöden på rullstolen. Belastningen är störst i början och slutet av förflyttningen mellan rullstol och toalettstol och tillbaka. För att minska risken bör rullstolen utformas med fokus på användbarhet både för brukare och assistent. Arbetsyta i bra arbetshöjd bör finnas för att placera produkter som tas bort från rullstolen. Om tunga förflyttningars görs bör utrymme finnas för förflyttningshjälpmedel. Återigen blir då ytan framför toalettstolen viktig. n LÄNKTIPS: Jennys bildspel, tillsammans med presentationer hon gjort i andra sammanhang, finns på 8

9 Framtidens badrum för äldre LÄNKTIPS: Whites studie av badrum Gôrbra för äldre kan laddas ner från Ingrid Backman, inredningsarkitekt/designer, Susanne Clase, arkitekt och Kajsa Sperling, ljusdesigner, White arkitekter AB. Inom ramen för Gôrbra för äldre genomförde White en undersökning som ska kunna ligga till grund för att förbättra och utveckla badrum för äldre dels i befintligt bostadsbestånd, dels i nybyggnation. I hus från 50- och 60-talen är badrummen små och planlösningen tillsammans med skrymmande wc-stol, tvättställ och badkar känns otidsenlig och tillgängligheten är undermålig. Ytskikten är inte heller halksäkra, sa Susanne. Hon betonade vikten av att vid badrumsbygge ha ett brukarperspektiv med brukardialog så att det inte bara är fastighetsägaren som ska svara för det perspektivet. Genom workshop och intervjuer har man frågat äldre vad badrummet används till idag, hur det används, om det finns funktioner man kan flytta till respektive från badrummet. Men också hur man upplever badrummet: I den bästa av världar hur ser då badrum för äldre ut? Vad är fint? Vad är fult? En viktig aspekt att ta hänsyn till i badrum för äldre är att synen förändras i takt med att man åldras. Det finns en risk att vi som arbetar med ljus utgår från vårt eget seende eller att vi mäter med LUX. Jag har inte erfarenhet av att se dåligt. Och LUX säger inget om kontrast, glans, bländning, reflexer, kvalitet på ljuset, ljusets färger och så vidare. Det är en utmaning, sa Kajsa. Hon illustrerade hur ett par olika miljöer uppfattas av ögon med respektive utan grå starr, hur viktigt det kan vara med kontraster för att se ordentligt med mera. Några av de viktigaste belysningsaspekterna är att skärma av ljuskällor, undvika armatur som ger ljusspridning i ögat, tänka på nattbelysning, skapa möjlighet till ljusreglering och tänka på kontraster, skuggor och reflektioner. Mer ljus förbättrar inte automatiskt synbarheten hos äldre, sa Kajsa. n Ingrid sammanfattade de viktigaste aspekterna av att skapa badrum för äldre i ett antal punkter: Brukarperspektiv Flera aktörer samverkar Hållbarhet ekonomiskt, socialt och miljömässigt Framtida sanitär utvecklingen Förhöja upplevelsen i rummet Funktion och upplevelse går hand i hand Enhetlig utformning av produkter ger harmoni Utgå från en tom yta Yteffektivitet genom multifunktionella produkter Separera vått från torrt Differentiering utifrån behov Tillgänglighetsanpassning efter enskildes behov Dagsljus God reglerbar belysning 9

10 En film som bland annat handlar om att renovera små badrum visades på konferensen. Filmen togs fram inom försöksverksamheten Gôrbra för äldre. Se filmen här i samarbete med Text och foto: Märit Malmberg Nord, FoU i Väst/GR. Layout: Tony Dahl, GR Info. 10

Bra badrum ger ökat kvarboende. Så gör du små badrum mer tillgängliga

Bra badrum ger ökat kvarboende. Så gör du små badrum mer tillgängliga Bra badrum ger ökat kvarboende Så gör du små badrum mer tillgängliga Bygg badrum som fungerar för äldre Vi lever allt längre och andelen äldre växer för varje år. De flesta vill bo kvar i sin vanliga bostad

Läs mer

Trygga badrum. Gör badrum mer tillgängliga med små förändringar

Trygga badrum. Gör badrum mer tillgängliga med små förändringar Trygga badrum Gör badrum mer tillgängliga med små förändringar Bygg badrum som fungerar för äldre Vi lever allt längre och andelen äldre ökar varje år. De flesta vill bo kvar i sin bostad så länge som

Läs mer

Vad kan man lära av Gôrbra för äldre?

Vad kan man lära av Gôrbra för äldre? Vad kan man lära av Gôrbra för äldre? ett samverkansprojekt med fokus på tillgänglighet, gemenskap och ny teknik Lisbeth Lindahl 1 Ålderdomshem år 1896 i Göteborg. Foto: Lagerberg I Göteborg används ordet

Läs mer

Ekonomisk analys av projektet Gôrbra för äldre

Ekonomisk analys av projektet Gôrbra för äldre Ekonomisk analys av projektet Gôrbra för äldre Charlotte Karlsson charlotte.karlsson@se. pwc.com 010-212 46 50 Bakgrund - Vad är Gôrbra för äldre? - Fakta om fastigheterna 2 Om Gôrbra för äldre Försöksområdesprojekt

Läs mer

Tore. Professor, 65 år, svensk-norsk-australier. Gift med Kay (56), 4 barn, 6 barnbarn. Bor i Stockholm och Dordogne. Jobbat som forskare i 40 år

Tore. Professor, 65 år, svensk-norsk-australier. Gift med Kay (56), 4 barn, 6 barnbarn. Bor i Stockholm och Dordogne. Jobbat som forskare i 40 år Tore Professor, 65 år, svensk-norsk-australier Gift med Kay (56), 4 barn, 6 barnbarn Bor i Stockholm och Dordogne Jobbat som forskare i 40 år Funderar mycket på vad han ska göra sina sista 20 år. Kompetensnoder

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Äldres boende. En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov

Äldres boende. En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov Äldres boende En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov Äldres boende 1. Öka kunskapen 2. Öka normaliseringen 3. Ökad tillgänglighet 4. Öka antalet mellanboenden 1:1 Utveckla behovsanalysen

Läs mer

Att flytta i 80-års åldern -spelar boendemiljön nån roll?

Att flytta i 80-års åldern -spelar boendemiljön nån roll? www.med.lu.se/case Att flytta i 80-års åldern -spelar boendemiljön nån roll? Marianne Granbom leg. arbetsterapeut och doktorand Centre of Ageing and Supportive Environments Forskargruppen Aktivt och hälsosamt

Läs mer

Funktionsnedsättning och toalettbesök

Funktionsnedsättning och toalettbesök Funktionsnedsättning och toalettbesök INTERVJUER OCH TANKAR OM ANVÄNDARES BEHOV AV TILLGÄNGLIGHET Kicki Reifeldt www.hmcsverige.se , 2014 Författare: Kicki Reifeldt, leg. arbetsterapeut Publikationen kan

Läs mer

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo?

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Allt fler äldre en stor möjlighet Du och alla inom fastighetsbranschen står inför en utmaning och en stor möjlighet. Snart är var fjärde svensk över 65 år och

Läs mer

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 innehåll inledning 4 Bättre badrum i samband med renovering. SABOs bearbetning av förstudiens

Läs mer

Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk. Ylva Sandström, februari 2014

Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk. Ylva Sandström, februari 2014 Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk Ylva Sandström, februari 2014 Alla får funktionsnedsättningar med ökande ålder av synen av balansen av kraft och energi vid

Läs mer

Nationella inspirationsmiljön

Nationella inspirationsmiljön Nationella inspirationsmiljön Välkommen till vår nationella inspirationsmiljö! Hjälpmedelsinstitutet och Micasa Fastig heter driver gemensamt en nationell inspirationsmiljö med bostäder för personer med

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Bättre funktionalitet i små badrum. - slutrapport från en förstudie

Bättre funktionalitet i små badrum. - slutrapport från en förstudie Bättre funktionalitet i små badrum - slutrapport från en förstudie April 2014 Förord Under våren 2013 inleddes ett samarbete mellan Micasa Fastigheter i Stockholm AB, AB Stockholmshem, SABO och Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

Söker du ett eget hem? Kanske ett första och mindre hem? En modern bostad till ett rimligt pris? Välkommen till brf Eda.

Söker du ett eget hem? Kanske ett första och mindre hem? En modern bostad till ett rimligt pris? Välkommen till brf Eda. EGET HEM Söker du ett eget hem? Kanske ett första och mindre hem? En modern bostad till ett rimligt pris? Välkommen till brf Eda. Junior Living bygger smarta bostadsrätter med noga valt läge i Knivsta

Läs mer

Äldres boende Strategier och ramverk för mellanboendeformer för äldre i Göteborgs stad

Äldres boende Strategier och ramverk för mellanboendeformer för äldre i Göteborgs stad Äldres boende Strategier och ramverk för mellanboendeformer för äldre i Göteborgs stad KS-uppdrag där fastighetskontoret i samverkan med övriga aktörer tagit fram en handlingsplan och förslag till subventioner

Läs mer

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla!

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla! Förvalta och bygga tillgängligt boende Bra för äldre bra för alla! Handen på hjärtat Vet du hur framkomligheten och tillgängligheten fungerar i dina fastigheter? Alla mår bra av att komma ut i friska luften.

Läs mer

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Äldre Äldreomsorg Planera morgondagens bostäder för gårdagens ungdomar. Med både hjärta

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

ATT LYCKAS PÅ FRAMTIDENS BOSTADSMARKNAD

ATT LYCKAS PÅ FRAMTIDENS BOSTADSMARKNAD Sigtuna 27 29 augusti 2014 B O S T A D S U N I V E R S I T E T E T 2 0 1 4 25 TADSUNIVERSITETET 1986-2011 ATT LYCKAS PÅ FRAMTIDENS BOSTADSMARKNAD Nya familjemönster. Nya bostadsönskemål. Det måste alltid

Läs mer

STUDIE AV BADRUM "GÖRBRA FÖR ÄLDRE"

STUDIE AV BADRUM GÖRBRA FÖR ÄLDRE STUDIE AV BADRUM "GÖRBRA FÖR ÄLDRE" INGRID BACKMAN, INREDNINGSARKITEKT SIR, DESIGNER MFA HÅKAN OLSSON, DESIGNER MFA ANDREAS STURE, DESIGNER MFA SUSANNE CLASE, ARKITEKT SAR GÖTEBORG 2012-04-11 SAMMAN- FATTNING

Läs mer

Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister

Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister Bilaga 3 till Prevents skrift Syn och belysning i arbetslivet (sidhänvisningar till

Läs mer

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala Villkor för upprustning av rekordårens bostäder Sophia Mattsson-Linnala Statsstöd enligt Fastighetsägarna Underavskrivningar fastigheter: 592 mkr Stöd som reducerar lånekostnaden: 2 148 mkr Kostnad för

Läs mer

Ekonomisk analys, Gôrbra för äldre FoU i Väst/GR

Ekonomisk analys, Gôrbra för äldre FoU i Väst/GR Ekonomisk analys, Gôrbra för äldre FoU i Väst/GR Charlotte Karlsson Kristina Hermansson Samir Sandberg November 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Uppdragsbeskrivning...3

Läs mer

Vad händer när allt mer av vård och hälsovård flyttar in i hemmen? Hur kan man organisera?

Vad händer när allt mer av vård och hälsovård flyttar in i hemmen? Hur kan man organisera? Healthcare in Housing space & organization Vad händer när allt mer av vård och hälsovård flyttar in i hemmen? Vad I fysiska miljön behöver utvecklas? Hur kan man organisera? Bakgrund Demografiska situationen

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Bo bra på äldre dar några reflektioner och slutsatser

Bo bra på äldre dar några reflektioner och slutsatser Bo bra på äldre dar några reflektioner och slutsatser Bakgrund: Juli 2010 november 2012 50 miljoner kronor 76 projekt finansierade i 58 kommuner Fyra arkitekttävlingar Samråd myndigheter; Arbetsmiljöverket,

Läs mer

Lösningar med omtanke nu och i framtiden. Det unika skensystemet gör det möjligt att:

Lösningar med omtanke nu och i framtiden. Det unika skensystemet gör det möjligt att: Lösningar med omtanke nu och i framtiden Det unika skensystemet gör det möjligt att: Ställa in hjälpmedel på höjden och i sidled Anpassa inredningen även i små och dåligt inredda badrum skapa mer utrymme

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 April 2014 Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars I mars bjöd vi in till ett möte där du fick komma med önskemål och förslag inför

Läs mer

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Fastighetsutveckling Distrikt Söderort Hyresgästsamråd Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001 Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Närvarande Anita Sundh Hyresgäst

Läs mer

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Till Europeiska kommissionen State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Kommissionen välkomnar synpunkter

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum

Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum Miljonprogrammets bostadsområden ska renoveras för att bli långsiktigt hållbara hur ska detta genomföras? BQR och inbjöd

Läs mer

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 2012-11-23 Innehåll Inledning 3 Badrum 4 Hyror 10 Bilaga 1 - Hyresgästgodkännande Bilaga 2 - Valblankett Här kan du få mer information om

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Fakta Göteborg Politiskt styre: S, MP, V och FI Folkmängd: 540 132 invånare (30/9-2014) Ökning av folkmängd 2013: 7 182 invånare 10

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Rapport från workshop den 11 maj. Rapport från Nätverket Pennygångens Framtid 2014 06 02

Rapport från workshop den 11 maj. Rapport från Nätverket Pennygångens Framtid 2014 06 02 Rapport från workshop den 11 maj Rapport från Nätverket Pennygångens Framtid 2014 06 02 Inledning Våren 2012 presenterade Stena Fastigheter sitt första förslag till renovering och därpå följande hyreshöjningar

Läs mer

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP 650 000 lägenheter i Sverige b WSP, spanaren, matchmakern och möjliggöraren VI VILL LYFTA

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

HUS FÖR ENTREPRENADER & OBJEKT FLERFAMILJSHUS RADHUS VILLOR SENIORBOENDE

HUS FÖR ENTREPRENADER & OBJEKT FLERFAMILJSHUS RADHUS VILLOR SENIORBOENDE ETT HEM FÖR LIVET HUS FÖR ENTREPRENADER & OBJEKT FLERFAMILJSHUS RADHUS VILLOR SENIORBOENDE Mockfjärdhus ett hem för livet Med stolthet presenterar vi här en serie hus skapade speciellt för entreprenader

Läs mer

Nationell konferens om Teknik och demens

Nationell konferens om Teknik och demens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till Nationell konferens om Teknik och demens 22 november 2007 Norra Latin Stockholm Nationell konferens om Teknik och demens Konferensen handlar om teknikens betydelse för

Läs mer

UTREDNING HYGIENRUM INKLUSIVE DUSCH. 2011.09.16 Utredningen är en del i projektet Den goda vårdavdelningen

UTREDNING HYGIENRUM INKLUSIVE DUSCH. 2011.09.16 Utredningen är en del i projektet Den goda vårdavdelningen UTREDNING HYGIENRUM INKLUSIVE DUSCH 2011.09.16 Utredningen är en del i projektet Den goda vårdavdelningen Dokumentet är framställd som underlag för diskussioner i samband med planering och projektering

Läs mer

Samordning enligt SOSFS 2008:20 och ICF. Exempel patientfall

Samordning enligt SOSFS 2008:20 och ICF. Exempel patientfall Samordning enligt SOSFS 2008:20 och ICF. Exempel patientfall Gustav 78 år: Stroke, epilepsi, periodvis nedstämdhet, inkontinens, diabetes. Bor med frisk hustru i handikappanpassad lägenhet. Hjälpmedel

Läs mer

Ett boende att se fram emot

Ett boende att se fram emot Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB en del av Stockholms stad Ett fastighetsbolag där hyresgästen står i centrum Stockholms stad har valt att samla alla sina omsorgsfastigheter

Läs mer

Om att planera för sitt boende på äldre dagar

Om att planera för sitt boende på äldre dagar Om att planera för sitt boende på äldre dagar Marianne Abramsson Institutet för forskning om äldre och åldrande, NISAL Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Kunskapsläget äldres boende Vanligt

Läs mer

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare.

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. Biståndshandläggare De personer som har hand om Din ansökan kallas för biståndshandläggare. Biståndshandläggaren

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

BOSTADSHYRES- MARKNADEN

BOSTADSHYRES- MARKNADEN Stockholm, mars 2014 Bokriskommittén ett initiativ för en bättre bostadsmarknad Bokriskommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober. Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4

Info! Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober. Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4 Oktober 2012 Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4 Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober I början av oktober bjöd vi in till ett möte där du som bor på Tranbärsvägen 2 4 fick komma med önskemål

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN

INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN VIKTIGT! INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN INFORMATIONEN KOMPLETTERAS PÅ FÖLJANDE MÖTEN. VÄLJ SJÄLV VILKET MÖTE DU VILL GÅ PÅ: Tillfälle 1: Informationsmöte Söndag 4:e maj kl. 17.00-19.00. Plats:

Läs mer

Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara

Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara 10 okt 2014 Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara Förhandlingarna kring hyran i Hus 3, Pennygången 33 47, efter renoveringen är klara. Hyresgästföreningen och Stena Fastigheter Göteborg

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Enkät för dem som inte ännu fått sin Miniuppgradering

Enkät för dem som inte ännu fått sin Miniuppgradering Enkät för dem som inte ännu fått sin Miniuppgradering 1. Anser du att Miniuppgradering är rätt beteckning på åtgärdspaketet? a. Ja, hyreshöjningen blir ju väldigt måttlig b. Nej, så många åtgärder kan

Läs mer

Delrapport från utvärderingen av. Gôrbra för äldre. Göteborgs Stads försöksverksamhet inom ramen för Teknik för äldre II 2011-12-14.

Delrapport från utvärderingen av. Gôrbra för äldre. Göteborgs Stads försöksverksamhet inom ramen för Teknik för äldre II 2011-12-14. Delrapport från utvärderingen av Gôrbra för äldre Göteborgs Stads försöksverksamhet inom ramen för Teknik för äldre II 2011-12-14 Lisbeth Lindahl Förklaringar och förkortningar Försöksområde Försöksverksamhet

Läs mer

Stadsdelen i staden. Att förnya en stadsdel och integrera den i staden

Stadsdelen i staden. Att förnya en stadsdel och integrera den i staden 2012 års Bodemokratidagar: Stadsdelen i staden. Att förnya en stadsdel och integrera den i staden Bodemokratidagarna har utvecklats till en årlig mötesplats som arbetar med boende- och boinflytandefrågor

Läs mer

Teknik för äldre II Slutrapport

Teknik för äldre II Slutrapport Teknik för äldre II Slutrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Raymond Dahlberg Ansvarig handläggare: Magdalena Marklund URN:NBN:se:hi-2013-13327-pdf Artikelnummer: 13327-pdf Publikationen

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning En elritning är elinstallatörens (elektrikerns) underlag för elinstallationen. Med en genomtänkt ritning underlättas dennes arbete och

Läs mer

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Vi gör det ännu bättre att vara göteborgare www.bostadsbolaget.se Varför byta stammar? Allt har en livslängd. För vattenledningar och avloppsrör räknar

Läs mer

Resultat. Ungas boendesituation. Peab 2012-10-02

Resultat. Ungas boendesituation. Peab 2012-10-02 Resultat Ungas boendesituation Peab -- Genomförande Undersökningens målgrupp var unga i storstadsområden Ålder 5-8 år, jämn könsfördelning Resultatet vägt på kön och antal personer i målgruppen i respektive

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

Mötet inleddes med att Emma Lillskogen berättade kort om vad som hänt sedan den extra föreningsstämman i september.

Mötet inleddes med att Emma Lillskogen berättade kort om vad som hänt sedan den extra föreningsstämman i september. smöte 15 januari 2014 Mötet inleddes med att Emma Lillskogen berättade kort om vad som hänt sedan den extra föreningsstämman i september. Föreningens ärende är uppe i Hyresnämnden för behandlande. Efter

Läs mer

STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR!

STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR! ÄLDREFÖRVALTNINGEN Version 1.0 Karin Gens/Johan Schuber SID 1 (6) 2012-03-15 STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR! OpenLab projekt - inom området: Ett värdigt åldrande Uppdragsgivare

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Strömsborg Strömsborg Strömsborgs vårdboende erbjuder boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd och service. Vi arbetar utifrån kontaktmannaskap. Det innebär att din kontaktman har ett

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Björktrasten Björktrasten Björktrastens vårdboende erbjuder boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd och service. Vi arbetar utifrån kontaktmannaskap. Det innebär att din kontaktman har

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag?

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka för att anpassa din bostad. Du ansöker genom att

Läs mer

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende Tips och råd inför val av äldreboende En guide för dig som ska välja äldreboende Inledning SPF arbetar med ett långsiktigt program kring ålderism, d.v.s. diskriminering på grund av ålder. Inom detta program

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Trygghetsboende Trygghetsboende Trygghetsboende erbjuder boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd, service och en trygghetsskapande vardags miljö. Syftet är att kombinera ett självständigt

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Bra belysning för bättre vård

Bra belysning för bättre vård Bra belysning för bättre vård Ta hand om dina ögon Under en arbetsdag måste ditt öga växla tusentals gånger mellan det starka operationsljuset vid patientens mun och belysningen i den omgivande miljön.

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Syftet med detta dokument är att stödja alla som jobbar aktivt med att få fler att vilja ha en fiberanslutning i Simrishamns kommun. Vid all kommunikation

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Viktigt för dig som ska söka lägenhet

Viktigt för dig som ska söka lägenhet Viktigt för dig som ska söka lägenhet Boplats får en ny webbplats Samhällsinformation Välkommen till nya.boplats.se Har du undrat över dina möjligheter att få en viss lägenhet? Då är du inte ensam, men

Läs mer

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Stor brist på sådana boenden idag Rekordgenerationen födda under efterkrigstiden Vi seniorer är alla olika intressen, betalningsförmåga,

Läs mer

GPS-larm ökar tryggheten

GPS-larm ökar tryggheten GPS-larm ökar tryggheten för bärare, anhöriga och samhälle Ett larm kan bli till accessoar Vad är GPS-larm för något? Mobila larm kallas även GPS-larm. GPS är en förkortning för Global Positioning System.

Läs mer

Samhälls- och företagsekonomi Vid renoveringsprojekt

Samhälls- och företagsekonomi Vid renoveringsprojekt Samhälls- och företagsekonomi Vid renoveringsprojekt Gunnar Blomé Malmö Högskola Bakgrund Malmö Högskola och Kungliga Tekniska Högskolan Urbana Studier Fastighetsvetenskap Nydisputerad Organizational and

Läs mer

Om bostadsanpassning Viveka Lindström, Personskadeförbundet RTP 6 november 2012

Om bostadsanpassning Viveka Lindström, Personskadeförbundet RTP 6 november 2012 Om bostadsanpassning Viveka Lindström, Personskadeförbundet RTP 6 november 2012 Om projektet/verksamheten Film Webbsidan www.bostadscenter.se bostadsanpassningsbidrag, behovsguide Frågor Bostadscenter.se

Läs mer

Framgångsrika lösningar för seniorboende

Framgångsrika lösningar för seniorboende Framgångsrika lösningar för seniorboende Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 mars 2011 TALARE FRÅN SABO Ylva Sandström Karlskrona Seniorhusförening Fredrik von Platen HSB Anna Olofsson Så skapar

Läs mer

Tillgänglighet i detaljplaner

Tillgänglighet i detaljplaner Tillgänglighet i detaljplaner Planera för tillgänglighet Kommunerna har ett viktigt ansvar i att verka för ett samhälle som är tillgängligt för alla. Detta styrs av bl.a. Plan- och bygglagen och ska beaktas

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Slutrapport tilläggsprojekt 2013 Bo vital, Teknik för äldre

Slutrapport tilläggsprojekt 2013 Bo vital, Teknik för äldre 2015-01-15 Slutrapport tilläggsprojekt 2013 Bo vital, Teknik för äldre Anita Rosenquist Norrköpings Kommun PUFF-enheten Norrköpings Kommun PUFF-enheten 2014-01-29... 1 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund...

Läs mer

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid s. 1 Inledning Under våren 2012 har många hyresgäster på Pennygången i olika sammanhang uttryckt stor oro

Läs mer

bekvämare K v K i l e n

bekvämare K v K i l e n K v K i l e n K v K i l e n Seniorbostäder i kvarteret Kilen Seniorbostäder i kvarteret Kilen S l o t t S g ata n 4 2 S l o t t S g ata n 4 2 Byt Byt till till något bekvämare Vi bygger moderna och bekväma

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

Gemenskapslokal för äldre hyresgäster

Gemenskapslokal för äldre hyresgäster Gemenskapslokal för äldre hyresgäster 2014 Inga Malmqvist Gemenskapslokal för äldre hyresgäster 2014 Inga Malmqvist Gemenskapslokal för äldre hyresgäster Inga Malmqvist Centrum för management i byggsektorn

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Samuelsbergs korttidsboende

Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Vi önskar dig välkommen till ditt tillfälliga boende i form av växelvård eller korttidsboende. Vår förhoppning är att du ska trivas här tillsammans

Läs mer

Kost- och nutritionsprojekt Projektavslutsrapport

Kost- och nutritionsprojekt Projektavslutsrapport Kost- och Upprättad Ansvarig: Eva Brandt, distriktssköterska Rebecka Persson, dietist Förvaltning:Hyllie SDF och Sociala Resursförvaltningen projektavslutsrapport 1 Innehållsförteckning 1. BASFAKTA...

Läs mer

KULÖRGUIDE. Familjebostäders kulörguide för ett vackert målat hem.

KULÖRGUIDE. Familjebostäders kulörguide för ett vackert målat hem. KULÖRGUIDE. Familjebostäders kulörguide för ett vackert målat hem. GÖR DITT PERSONLIGA FÄRGVAL! Att välja nya färger till sitt hem, så att de uttrycker din egen personliga smak är inte alltid så lätt.

Läs mer

Inflytande - Påverkansarbete

Inflytande - Påverkansarbete 2 3 4 Inflytande - Påverkansarbete Nationellt och lokalt Syfte Tillvarata äldres intressen Påverka de institutioner och verksamheter som berör äldres vardag Ställa äldres resurser till förfogande för det

Läs mer