Borås S-föreningar. Låt stå! Arbetarekommunmöten 2010 Bellonasalen, onsdagar kl. 18:00. Kalendarium/Anslagstavla. Utbildning/Träffar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Borås S-föreningar. Låt stå! Arbetarekommunmöten 2010 Bellonasalen, onsdagar kl. 18:00. Kalendarium/Anslagstavla. Utbildning/Träffar."

Transkript

1 Kalendarium/Anslagstavla Borås S-föreningar Miljödebatt Partivän! Den 12 maj klockan 18:00 på Hulta fritidsgård anordnar S-gruppen i miljönämnden tillsammans med Brämhults-, Hulta-Trandareds- och Boda Hässleholmens S-föreningar ett möte med temat Borås - en stad med gröna lungor. Anders Jonsson som är forskare och ledamot i miljönämnden kommer att prata. Efter föredraget kommer vi att resonera om hur Borås kan bli en ännu bättre miljöstad. Alla hälsas välkomna! Anders Österberg Vice ordförande miljönämnden Camilla Kvibro Löberg Ordförande Hulta-Trandared Utbildning/Träffar S-kvinnor Borås Hej alla S-kvinnor i Borås och Fritsla. Som studieorganisatör vill jag uppmärksamma att vi har börjat med aktivitetsdagar då vi träffas, diskuterar, studerar och lär oss nytt, och om, organisationen. Varje träff är fristående och man kan komma när man kan eller vill. Datum för träffarna är: 31/3 Styrelserummet, Sparregatan, Parti.exp /4 Steg 1, kl Synskadades lokal, Sparregatan. 26/5 Vi diskuterar nomineringar till Bolag och styrelser Partiexp. Sparregatan. Samt datumen 1/9, 29/9, 26/10, 24/11, kl på expeditionen, Sparregatan. 15/12 kl Julaktivitet. Boka in tiderna redan! Anne Helin Työväenkulttuurijuhla Boråsin Suomenkieliset sosialidemokraatit 40 vuotta Fristadin kansankorkeakoululla 24 huhtikuuta klo Toivotamme Teidät lämpimästi tervetulleiksi juhlistamaan 40-vuotispäiväämme työväenkulttuuurijuhlan merkeissä Tarjolla on erilaista kulttuuriohjelmaa Sinikka Bohlin ja kertov meille valtiopäiväterveisiä. Låt stå! Firande Arbetarekommunmöten 2010 Bellonasalen, onsdagar kl. 18:00 Arbetarkulturfestival Borås Finskapråkiga socialdemokrater 40 år På Fristads folkhögskola den 24 april kl Vi hälsar Er varmt välkomna att fira vår 40-årsdag i samband med en arbetarkulturfestival. Vi bjuder på olika slags kulturprogram Sinikka Bohlin och berättar från riksdagsarbetet. Boråsin suomenkieliset sosialidemokraatit Borås Finskspråkiga socialdemokrater 7 april Val av kommunalråd Gäst: Anders Jonsson 5 maj Kommunalt handlingsprogram 22 september - Förhandlingsdelegation 6 oktober Arbetarekommunens budget/val till nämnder. 10 november Motioner & val av ombud till Partidistriktets kongress 1 Boråsdemokraten 4:2010

2 Ledare Att se bortom myterna Kom häromledes i kontakt med tidningen Företagarens nummer för februari I en text under rubriken Därför vill vi skrota turordningsreglerna fanns det skäl att höja på ögonbrynen inte en utan flera gånger. Med det som framhölls för att vara sanning förhöll det sig precis tvärtom. Så här skrev man; Forskning visar också att en stel arbetsrätt leder till att inte minst ungdomar utestängs från arbetsmarknaden och vidare Reglerna (turordningsreglerna, min anm.) minskar rörligheten på arbetsmarknaden och utestänger som sagt ungdomar. Det är tragiskt att det finns personer och organisationer som fortfarande vill hålla liv i las-myten, till gagn för ingen. Idag vet vi att det som läggs las tillast inte är korrekt. Jag vet inte om det handlar om lögner eller om de som framhärdar inte förstår bättre. Gissningsvis har deras antagande varit att de unga står först i ledet när varslen kommer. Men så är det inte. En TCO rapport tydliggör något helt annat, nämligen att las inte är orsaken till den höga ungdomsarbetslösheten. Verkligheten är ju den att en stor majoritet av de unga inte ens har varit i närheten av att ha ett fast jobb och därmed kunna bli aktuella för eventuella las-förhandlingar. Förhållandet är det att mindre än 2,5% av de arbetslösa ungdomar ens varit i närheten av att bli arbetslösa till följd av en situation där las kan inverkat. Där sprack den myten! Varför görs då las till detta jätte problem? Sanningen är att det görs den inte alls - undantaget en liten högljudd skara. En person som beskrivs som Företagarnas expert inom arbetsmarknads- och socialförsäkringar, menar i samma artikel att det är ingen tvekan om att turordningsreglerna i las skadar Sverige. På vilket sätt framgår egentligen aldrig utan man nöjer sig med hänvisningar till det ena och det andra men anger aldrig var fakta hämtats. Nå vad med småföretagen som oftast förs fram som de med störst problem? En tämligen ny SEB undersökning visar att bara tre procent av de små företagen har måst göra sig av med personal som de velat ha kvar. Den stora majoriteten av företagen upplever att arbetsmarknaden fungerar som den ska, säger SEB:s företagarekonom Ingela Hemming. Undersökningen av SEBs Företagspanel, visar att ju mindre företagen är, desto färre är det som ser problem med turordningen. 81 procent anser inte att de måst göra sig av med kompetens de behöver. Och av de 8 procent som anser de behövt det är största andelen bland företag med anställda, där en femtedel ser las som ett problem. B l a n d d e m i n s t a f ö r e t a g e n kr ymper siffran till 3 procent. Så vänner, det är som alltid viktigt att vi i den pågående valrörelsen står upp för våra ideal. Att vi visar varandra respekt och kamratskap i det arbete som ligger framför oss. Då har vi goda förutsättningar att göra det nödvändiga - besegra våra politiska motståndare. Yvonne Persson Ordförande Kontakta redaktionen Yvonne Persson (Ansvarig utgivare) Jesper Wasling (redaktör) Tfn: , mobil: Redaktörsrådet: Thomas Gustafsson (politik) Robert Hansson (debatt) Camilla Larsson Katarina Tikka annonser Kontakta expeditionen, adress nedan. Socialdemokraterna i Borås Ordförande Yvonne Persson E-post: boras.se Telefon: (växe exp) Expedition Ombudsman Benny Rybeck Adress: Sparregatan 12b E-post: sodraalvsborg.sap.se Telefon: Boråsdemokraten Utkommer med sex nummer per år. Utgivare är Borås Arbetarekommun. Upplaga: 1200 exemplar. Boråsdemokraten 4:2010 2

3 Föreningsberättelser Kvinnor och män, från pensionär till nyfödd Per-Anders Larsson underhåller och Lena Palmén fotar. Hanna Werner (Mp), Lena Palmén (S) Ida Legnemark Det var fullt hus när S-kvinnor tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet firade den internationella kvinnodagen på Hemgården. Med sång, mingel, fika och debatt lyftes viktiga frågor fram och pengar samlades in till Fistulasjukhuset i Etiopien. Stämningen var på topp när Per-Anders Larsson stämde upp till allsång och fikat serverades. Lokalerna blev strax varma men hetast var det på scen, det kunde våra debattörer vittna om då de i slutet på kvällen slöt upp till paneldebatt. Hanna Werner (MP), Ida Legnemark (V) och Lena Palmén (S) gav sin syn på viktiga kvinnofrågor och svarade på frågor från publiken som leddes av moderator Sven Martinger (S). Debatten i sig blev aldrig särskilt het då de tre partierna till stor del var överens i frågorna. Det finns ännu ingen gemensam politisk plan, men vi ska ha en jämställd regering efter valet i september, svarade Lena Palmén med eftertryck på frågan om gemensam jämställdhetspolitik finns. Kvällens intäkter för det hembakta fikat blev 2226 kr, och gick till Stiftelsen Fistulasjukhuset. Sjukhuset som ligger i Addis Abeba hjälper unga kvinnor som på grund av förlossning i tidig ålder fått allvarliga skador och därmed riskerar att bli utstötta av samhället. Med såväl internationella som kvinnliga förtecken blev kvällen en uppskattad tillställning som bäddar för ett gott samarbete partierna emellan inför det kommande valet. Vill du också stötta Fistulasjukhuset? Sätt in ditt bidrag till Stiftelsen Fistulasjukhuset på Bankgiro: Plusgiro: Katarina Tikka Hjälp oss i partiarbetet Mejla Aina på expeditionen: 3 Boråsdemokraten 4:2010

4 Medlemsmöte Årsmötet 2010 Bo Krogvig informerar om den kommande valrörelsen och de viktigaste frågorna. Borås arbetarekommuns årsmöte fyllde Bellonasalen och intresserade medlemmar diskuterade och debatterade valberedningens förslag till förtroendeuppdrag till kommunfullmäktige. Unga Örnar bjöd på en stunds underhållning innan ordförande Yvonne Persson förklarade mötet öppnat och inledde med en tyst minut för de kamrater som gått bort under året. Ingwer Kliche stämde gitarren och kompade till Arbetarnas söner och därefter inleddes mötet på allvar. Bo Krogvig, vår valgeneral hade ett plan att passa och fick påbörja sitt anförande omedelbart. Med stor skicklighet lotsade han lyssnarna genom valets stora frågor och tecknade en bild av våra väljare och de stora frågorna. Som alla vet så gäller det att sikta mot stjärnorna och målet är att Socialdemokraterna skall ta 40 % av rösterna i valet För att lyckas med detta måste alla med och det kommer krävas ett hårt arbete. Borås arbetarekommuns verksamhetsberättelse godkändes med smärre justeringar och revisorerna redovisade sitt arbete och resultat. Valberedningens förslag till Borås arbetarekommuns styrelse godkändes och numera kommer våra kommunalråd inte sitta som ordinarie i styrelsen. Exakt hur detta kommer se ut är inte sagt men troligen kommer de bli adjungerade. Debatten startade först när listorna för kommunfullmäktige skulle antas. Två sidor kunde skönjas. Ena där facket ville visa sitt missnöje, och menade på att de fackliga representanterna hamnat allt för långt ner på listan. Den andra frågan lyftes av Arne Kjörnsberg där han föreslog att Ernad Suntic skulle lyftas upp på listan med motivering att den var dåligt representerad av invandrare. Efter en sluten omröstning kvarstod Johan Hallberg på sin plats och mötet förklarades avslutad. Medlemsmöte 7 april Nästkommande medlemsmöte kommer att gå av stapeln den 7 maj, som vanligt i Bellonasalen i Folkets Hus. Det kommunala handlingsprogrammet kommer att diskuteras och kvällens gäst är Anders Jonsson. Anders Jonsson arbetar halvtid som universitetslektor på Institutionen för vårdvetenskap vid Högskolan i Borås. Den andra halvan av arbetstiden utför han på försvaret. Denna kombination har tagit honom världen över som sjukvårdare i krig. I våras åkte han till Afghanistan. Är du intresserad av att läsa mer kan du gå gå till följande länk. Läs mer på: artikel?name=hb _andersjart ikel?name=hb _andersj Boråsdemokraten 4:2010 4

5 Debatt Mediastorm kring Servicekontoret Under de senaste månaderna har det skrivits en hel del i Borås tidning om Servicekontoret. Det har hävdats att Servicekontoret slirar på tillämpningen av lagen om offentlig upphandling. De allra senaste veckorna har Borås tidning hävdat att en större upphandling av maskiner med personal för underhåll och reparationer av VA-nätet som Servicekontoret just nu genomför är riggad på ett sätt som gör att flera entreprenörer ej kan deltaga i upphandlingen. Upphandlingen gäller ett flerårsavtal som omfattar drygt ett par hundra miljoner kronor. Som vice ordförande i nämnden kan jag bara konstatera att det råder en stor avundsjuka mot Servicekontoret i det lokala näringslivet i Borås och att många företag stört sig under en lång tid på att Servicekontoret är en stark och mycket konkurrenskraftig aktör på marknaden. Bland näringslivsföreträdare har under en längre tid funnits en irritation över att Servicekontoret alldeles på egen hand och på marknadens egna vilkor klarat att bräda ut många privata konkurrenter i kampen om jobb som skall utföras i Borås. För flera näringsidkare är det svårt att smälta att en offentlig utförare är mer kostnadseffektiv och kompetent än de privata alternativen på marknaden. De som gång på gång besegrats på marknaden har sannolikt gråtit ut hos de borgerliga kommunalråden. Ett par aktörer på marknaden har kontaktat Borås tidning och ondgjort sig över sin svåra situation i skuggan av Servicekontoret. Borås tidning har blivit intresserade av att fördjupa sig i den rådande situationen men dock har tidningen gjort det utifrån fel vinkel. Den har redan från början varit inställda på att Servicekontoret misskött sig och gjort en massa formella fel. Borås tidnings arbete har redan från dag ett handlat om att söka bevis för den redan intagna ståndpunkten, att den senaste stora upphandlingen är riggad och att lagen om offentlig upphandling inte följs. Det som enligt Borås tidning skulle utgöra problemet den allra senaste tiden är att det upphandlingsunderlag som Ser v ickontoret utformat när det skall upphandla personal och ut r ust n i ng t i l l u nderhå l let av VAnätet skulle missgynna v issa i nt resenter. I förfrågningsunderlaget har förvaltningen skrivit in att det ställs vissa krav på lokalkännedom och erfarenhet av att ha arbetat i en kommun av Borås storlek. Det är enligt oss ett fullt rimligt krav. Konsekvenserna "Vi har hela tiden tyckt att Borås Tidning skapat ett problem som inte finns." av att ha personal inne i kommunen som inte kan orientera sig vid händelse av ett läckage eller annat akut problem kan bli oöverskådliga. De företag som då anser sig ha sämre förutsättningar att konkurera på grund av bristande lokalkännedom kan med lätthet skaffa sig det. Det är inget som hindrar att man köper sig en GPS och läser in sig på väg och rörnätet i staden. Förvaltningen samarbetade med en av Sveriges mest erfarna upphandlingsjurister när förfrågningsunderlaget utformades. Vi i nämnden över de pol it iska partigränserna har varit eniga i denna fråga. Vi har tillsammans i nämnden varit beslutsamma när det gäller att fullfölja upphandlingen. Vi har hela tiden tyckt att Borås tidning har skapat ett problem som inte finns. Vi har inte tvekat på att vi haft rätt i sak. När Borås tidnings strålkastarljus intensivt riktades mot oss blev nämnden angelägen om att inget fick bli fel i denna upphandling. Av det skälet anlitade nämnden ytterligare en kvalificerad upphandlingsjurist på en advokatbyrå, för att granska underlaget ytterligare en gång. Den juristen hade inte heller hon någon allvarlig invändning. Även hon hävdade att underlaget höll juridisk. Dock sade hon att hon rekommenderade att vi skulle göra vissa justeringar redaktionellt, samt göra vissa förtydliganden om det var så att vi befarade att en rättstvist är under uppsegling, allt för att var på den säkra 5 Boråsdemokraten 4:2010

6 sidan i en process. Med anledning av detta beslutade Servicnämnden vid ett extra sammanträde att ta tillbaka upphandlingen och göra om den med de föreslagna justeringarna, allt för att det inte skall finnas ens en misstanke att vi favoriserar vissa entreprenörer och medvetet missgynnar andra. Det är ett sätt för oss i Servicenämnden att visa att vi är seriösa, prestigelösa och angelägna att göra rätt. Dock vill jag understryka att vi är övertygade att vi inte brustit i tillämpningen av lagen om offentlig upphandling någon gång i denna fråga. Det har med andra ord förekommit mycket tjafs och beskyllningar i onödan, allt iscensatt av Borås tidning. Per Carlsson Gruppledare och vice ordförande i Servicenämnden. Ta bussen till möjligheternas Sverige Det sägs att när Ingvar Kamprad besöker sina IKEA-butiker världen över anländer han med kollektivtrafiken. En av världens rikaste män åker buss. Ingvar har inte bara förstått vilka hans kunder är, han har också förstått vad IKEA är. Symboliskt ledarskap regnar ner över organisationen, skapar stolthet hos de anställda och uppmärksammas utanför organisationen. Under det kommande valet kommer vårt symboliska handlande att få allt större betydelse för utgången. Vår politik bygger på värden, på övertygelsen om att vi kan bygga ett rättvist samhälle för alla - ett möjligheternas Sverige. Vi är alla representanter för vårt parti och på så vis viktiga ledare i debatten från Sahlin i toppen till medlemmen på arbetsplatsen. Vad vi säger och gör får betydelse. Vi måste alla tänka igenom de val vi gör såväl till vardags som i politiken. Partiets profil, identitet och image måste hänga samman. Det är enda sättet att skapa en trovärdig politik förtjänt av att vinna valet. Som politisk organisation så kan vår profil tyckas självklar men visst kan det finnas sprickor även där. Lokala motsättningar kan sätta käppar i hjulet för hela partiet. Om inte vi kan visa utåt att vi vet vad vi vill, hur ska väljarna kunna veta vad vi vill? Spretande budskap är aldrig ett vinnande recept. Vår styrka är vår storlek och att mobilisera de redan övertygade har visat sig ha framgång inte minst för Obama. För att uppnå den uppslutn i n g e n b e h ö v s en gemensam stolthet för de frågor som lyfts fram en stark identitet. Med skamfläckar kan vi vara säkra på att inte många kommer att sluta upp. Ytterst handlar det om vårt rykte vår image. För att vinna detta val måste vi nå och övertyga dem som vacklar, det finns inget annat sätt. Vi måste leva som vi lär och det är här som det symboliska ledarskapet sätts på sin yttersta spets. Det är lätt att hitta ursäkter för sig själv, det kommer naturligt för oss. För ibland är det lättare än att ändra sitt handlande. Högt uppsatta politiker som kritiserar RUT-avdraget gör själva avdrag med ursäkten att de bara är en del av samhället. Lokala politiker diskuterar friskolors vara eller icke vara men skickar sina egna barn till en utan att blinka. Detta får allvarliga konsekvenser. Boråsdemokraten 4:2010 V i b ö r alla vara medvetna om de val vi fattar och varför. För det rör sig om val. De ursäkter vi hittar för oss själva gäller troligtvis även för andra. Ibland är det symboliska värdet så högt så att vi måste ändra vårt handlande och ibland måste vi omvärdera vår politik utifrån hur vi faktiskt lever. Oavsett vilket så hänger vårt rykte samman med vad vi säger och vad vi gör. Ingvar Kamprad har råd att ta en taxi men har vi Socialdemokrater verkligen råd att inte hoppa på bussen? Katarina Tikka 6

7 Val En okänd stjärna hjälper S lysa. Kampanjguru och Sveriges mest erfarna valstrateg mellanlandade i Borås och gästade arbetarekommunens medlemsmöte. Många av medlemmarna undrade vem kvällens ärade gäst var och det är kanske inte så konstigt. Medans politikerna står i ramljuset håller sig Krogvig bakom. Socialdemokraternas valgeneral är inte ny för partiet trots att han har varit frånvarande under en tid då han arbetat inom den privata sektorn som PR-konsult. Dessförinnan har han hjälpt Socialdemokraterna till seger i fyra tidigare valkampanjer. Många, i alla fall de äldre, kommer ihåg 1985 års valaffisch med en finansvalp och hans dalmatinerhund i en cabriolet som valde socialdemokratin för ekonomins skull. Förutom våra Socialdemokratiska kampanjer har Krogvig varit en flitigt anlitad rådgivare internationellt och fått bl.a. äran att vara med i ANC:s första valrörelse. Som valgeneral har Krogvig som uppgift att mobilisera alla delar i partiet och forma ett budskap som tilltalar både oss medlemmar och våra väljare. När kunskapen är insamlad och budskapet är format är det dags att lämna över stafettpinnen till partidistrikten, arbetarekommuner och s-föreningar. Det moderna samtalet Vi människor är sociala varelser och har ett stort behov av varandra. Genom samarbete har vi rest oss från tiden då vi gick på alla fyra på Afrikas savann till de tvåbenta varelser vi är idag. En fantastisk resa som fortfarande pågår och som vi inte kan se slutet på. Mycket matnyttigt kom fram under föredraget och Krogvig är utan tvekan en engagerade och duktig talare. Viktigaste kampanjen Socialdemokraterna kommer genomföra Sveriges största samtalskampanj. Samtalet är viktigast och kommer genomföras på alla fronter. Dörrknackning är en metod och den vet man uppsakttas av småbarnsfamiljer. Äldre uppskattar mer ett telefonsamtal då de är mer rädda för att öppna för okända. Dessutom gäller det att engagera sig nätet och visa sin närvaro. Vi kommer följa upp samtalkampanjen i nästa nummer. Vår värld är numera komplex och utvecklingen går med en rasande fart. Den enda sanningen är att vi behöver varandra mer än någonsin. Vi kan inte försörja oss själva, föda och klä våra barn. Vi kan inte överblicka världen och greppa den med vår tanke. Vi behöver andra, Vem är Vem på fullmäktigelistan Vid årsmötet antogs nya k a n d i d a t e r till fullmäktigelistan. Några återvaldes och är kända sedan tidigare och några är helt nya. På plats nr 5 i valkrets 3 fanns namnet Johan Hallberg och detta väckte en del frågetecken. Johan Hallberg är en duktig och driven kille som på kort tid gjort sig ett namn. Han flyttade till Borås för tre år sedan. Gick med i Boda-Hässleholmens S-förening eftersom han inte ville sitta overksam och se borgarna montera ner vårt samhälle. Hallberg arbetar på Distansgatans äldreboende och har bland annat varit inblandat i ett kulturprojekt som skall ge de äldre mervärde. Kultur och äldrefrågor är också hans hjärtefrågor och något han kommer arbeta för. Själv säger han att han blev förvånad över att hamnade så högt upp på listan. Men tackar för förtroendet och lovar att han ska göra sitt bästa för att byta styre i Borås och för att Socialdemokraterna skall vinna valet. experter, som berättar och förklarar för oss. Det vi har kvar är att välja vem vi ska tror på. Människans stämband är det verktyg som kunnat möjliggöra vår utveckling. Genom det enkla samtalet har vi kunnat utbyta erfarenheter och lära 7 Boråsdemokraten 4:2010

8 av varandra. Vi har definierat oss som människor och skapat sociala band som knyter oss samman. Ingen kan förneka samtalets vikt för oss människor. Däremot sker det ofta en förvirrande sammanblandning av det mellanmänskliga mötet och själva samtalet. Två saker som skiljer sig åt och fyller olika funktioner. Genom att träffas tillfredställer vi våra mänskliga behov av att mötas, att roa oss, att få kontakt och känna oss omtyckta av andra. Vi bekräftar att vi finns, vi förälskar oss och krasst uttryckt, vi fortplantar oss och säkrar artens överlevnad. Samtalet däremot behöver inte nödvändigtvis innebära ett möte. Verktyget behöver inte längre vara vår röst eftersom tekniken har gett oss andra möjligheter. Vi kan mötas på nätet, diskutera och utvecklas genom människor vi aldrig annars skulle kunna träffa i normala fall. Vi är inte längre begränsade av avstånd och kan söka oss kontakter över hela världen. Visst finns det baksidor med nätet och den tekniska utvecklingen. Orden kan inte tas tillbaka. Det som är sagt är sagt och är hugget i sten. För det som finns på nätet finns där utan din kontroll. Det tolkas, vrids och vänds och kan tas ut ur det sammanhang du avsåg. Anomyniniteten tycks också uppmuntra vissa till att släppa sina spärrar och de spyr galla över allt och alla. Vi kan inte ställa oss utanför. Det skulle vara samma sak som att låta mobbarna definiera vår värld. Liksom de små byarna, de små samhällena hade och har en moralisk kontrollfunktion så är det det samma på nätet. Det är en community, men i ett större format. Det är en helt ny värld. Att knacka dörr, stå i valstugor och möta folk är viktigt. Men vi måste också föra samtal genom bloggar, nätverk och communitys. Om vi ställer oss utanför, om vi inte använder samma forum för samtal, så är vi just utanför. Vi kommer låta andra definiera sanningen. Vi tappar ett viktigt verktyg för att kunna utvecklas vidare. Camilla Larsson Ett valår är inte ett år som alla andra. Partiet mobiliserar sina medlemmar, högt som lågt. Organisationen slimmas, tidschema läggs. Och de potentiella väljarna kategoriseras i grupper som ska göra dem tydligare för partiets strategier. Borås Socialdemokratiska föreningar har valt ut sina valledare och den första gemensamma träffen gick av stapeln en kväll i mitten av mars. Ett första möte som förhoppningsvis gav valledarna nyttig information och möjlighet att utbyta erfarenhet och ställa frågor. Benny Rydbeck, Borås arbetarekommuns ombudsman, körde en kort genomgång av den valplan som just nu ligger för Borås. Störst fokus ligger för närvarande på det kommunala handlingsprogrammet som de lokala s-föreningarna arbetare med för tillfället. Det kan inte betonas nog hur viktiga de är för den lokala politiken, med den kännedom de besitter om sitt området och de boende. Några praktiska frågor dök upp. Bland annat hur man skall kunna knacka dörr i en del områden som har portkoder. Raimo Toivonen som har lett projektet vinna val tipsade om att man kan kontakta hyresvärden, bostadsrättsföreningen eller ägaren och i vissa fall få låna en bricka så man kan komma in i trappuppgångarna. Tillstånd hos polisen är inlämnad för valaffischering och partiets skyltar kommer sitta uppe på de vanliga platserna. Diskussioner pågår Boråsdemokraten 4:2010 om även SSU:s nya samlingslokal kan tjäna som valcentra. Norrby s-förenings lokal har vid tidigare val hållit öppet och förhoppningsvis kommer de ske i år igen. De prioriterade områdena kommer få hjälp av andra föreningar under den lilla valrörelsen som kör igång under vecka Men det är samtidigt viktigt att inte glömma av sina egna geografiska områden. En sammanställning som är gjord av LO facken visar tydligt att deras medlemmar finns överallt och det är viktigt att även de mobiliseras. Detta är ett viktigt val och det är viktigt att vi alla sluter upp i valrörelsen. Kontakta er lokala valledare och hjälp till med ni kan. 8

9 9 Boråsdemokraten 4:2010

10 Kansliet val 2010 Kommunalrådslistan OBS! Partiet har på Sosserian lagt upp en sida som heter VAL 2010 där hittar du metoder, underlag och material för att du ska kunna göra en insats i årets valrörelse. Där finns bl. a vår valstrategi, fakta och argument, folkrörelsen, reklam och form, kandidatstöd, facklig-politiskt och om valorganisationen. Sidan kommer kontinuerligt att uppdateras. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Du behövs i vårt valarbete! Ditt engagemang och din insats är avgörande om vi ska vinna val. Det handlar om vilken politik vi vill ska påverka utvecklingen i samhället. Lilla Valrörelsen Lilla valrörelsen pågår under vecka 16 och 17, måndag till torsdag på kvällstid. Kommunfullmäktigegruppen, nämndpolitiker, medlemmar och fackföreningsrörelser kommer knacka dörr i våra prioriterade områden. S-föreningarnas utsedda valombudsman organiserar, tillsammans med arbetarekommunen sammarbetet mellan föreningarna. Är du intreserad att delta så kan du kontakta din förening. Valberedningens förslag Valberedningen beslutade den 15 mars om förslag till Kommunalrådslista. Våra föreningar har nominerat Ulf Olsson, Lena Palmén, Petter Löberg, Anders Österberg och Per Carlsson till Kommunalråd. Valberedningen föreslår vårt medlemsmöte den 5 april att gå fram med tre kommunalrådskandidater. Förslaget till Kommunalråd ser ut på följande sätt i nämnd ordning Ulf Olsson, Lena Palmén och Petter Löberg. Demonstrera 1 maj Årets paroll 1 maj ligger i linje med årets viktigaste fråga: Jobben först! Vår gästtalare kommer att vara Morgan Johansson. Valarbete Just nu sitter Liz på kansliet och ringer runt till Boråsare och frågar vilka frågor som är viktiga för dem. Dessutom har hon, och strategigruppen påbörjat rundringningar till våra medlemmar för att ringa in vilka som är intresserade och vill ställa upp i de olika momenten i valarbetet. Vill du hjälpa oss i partiarbetet? Vi är ett gräsrotsparti som behöver fler gräsrötter. Kanske du är en av dem som vill vara med och jobba för att partiet ska utvecklas. Vi tror att du har kontakt med din förening men att du känner att du vill göra lite mer. Ta i så fall kontakt med oss på arbetarekommunens expedition. Ju fler vi är desto lättare är det att jobba för en socialdemokratisk politik. Var snäll och fyll i denna blankett där du berättar vad du är intressearad av. Lämna eller skicka in den till vår expedition. Du kan också ringa in till Aina Mullbock Abramsson (telefon ) eller mejla på adress Jag vill gärna hjälpa till med följande valarbete: Knacka dörr och dela ut valmaterial Värva medlemmar Dela ut valsedlar i vallokalen Delta i arbetet med föreningens torgmöten Dela ut valmaterial Bemanna valstugan Annat, fråga mig gärna Namn:... Förening:... Telefonnummer:... Frimärke Socialdemokraterna i Borås Sparregatan 12 B Borås E-post:... Boråsdemokraten 4:

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR2 PROFIL OCH RETORIK

VALFAKTAHÄFTE NR2 PROFIL OCH RETORIK VALFAKTAHÄFTE NR2 PROFIL OCH RETORIK INLEDNING Under valrörelsen kommer vi i högre utsträckning än annars att sitta i debatter och hålla klasspressar (klassrumspresentationer). Många kommer under valrörelsen

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3

Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3 Motioner och motionssvar till Stockholms Socialdemokratiska Kvinnodistrikts distriktsmöte 2014 Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3 VALBEREDNING, ALLMÄNT OCH SPECIFIKT...

Läs mer

NR 62. November 2010. Efter valet

NR 62. November 2010. Efter valet - BLADET NR 62 November 2010 Efter valet 2 -BLADET - BLADET BLADET NR 62 November 2010 Efter valet Från Angered till riksdagen Höstterminen på FiA har naturligtvis präglats av valet. De båda allmänna kurserna

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1 »«Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! SKANDAL! Marita Ulvskog, efter ett år i EU:» «MORGONBRIS 1 Endast för Morgonbris läsare! BILDA FÖRLAG 199:Tomas Ekman NY BOK UNG PÅ 70-TALET Decenniet

Läs mer

stockholm Nog snackat nu kör vi! Vad tycker du? Kampanjen fortsätter Dagens Europa II Studiecirklar inför EU-valet Verksamhetsupptakt 2 februari

stockholm Nog snackat nu kör vi! Vad tycker du? Kampanjen fortsätter Dagens Europa II Studiecirklar inför EU-valet Verksamhetsupptakt 2 februari stockholm / Medlemstidning från socialdemokraterna i Stockholm nr 1 januari 2008 08-791 11 00 Vad tycker du? Kampanjen fortsätter Dagens Europa II Studiecirklar inför EU-valet Nog snackat nu kör vi! Verksamhetsupptakt

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Språkröret Nr 4 2012 Medlemsblad för Socialdemokraterna

Språkröret Nr 4 2012 Medlemsblad för Socialdemokraterna Språkröret Nr 4 2012 Medlemsblad för Socialdemokraterna Vi behandlar kongressmotioner, träffar ombudskandidater och ställer gruppledarna mot väggen I april nästa år är det partikongress som hålls i Göteborg.

Läs mer

stockholm Allsång mot högern Verksamhetsupptakt lördagen 30 augusti Vitabergsparken 31 augusti!

stockholm Allsång mot högern Verksamhetsupptakt lördagen 30 augusti Vitabergsparken 31 augusti! stockholm / Medlemstidning från socialdemokraterna i Stockholm nr 2 augusti 2008 08-791 11 00 Verksamhetsupptakt lördagen 30 augusti Allsång mot högern Vitabergsparken 31 augusti! /ledare /aktuellt Läs

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor Motioner och utlåtanden Grupp A Organisatoriska frågor Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion A1 Ökat valdeltagande i val till ombud till partikongresserna... 5 Bredängs

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta 2:2015 Unionen verkar internationellt Retorikskola Kongress 2015 Allt du behöver veta Jaqueline Maier Chávez Har man upplevt tuffa saker i sitt liv kan det vara värdefullt att ta ett förtroendevalduppdrag.

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

MTmedlemstidningen. Dags för årets ToMTe - jakt. nr. 9 2007. Kommunal. Stockholms län. sidan 4-5. sid 3.

MTmedlemstidningen. Dags för årets ToMTe - jakt. nr. 9 2007. Kommunal. Stockholms län. sidan 4-5. sid 3. MT MTmedlemstidningen Kommunal. Stockholms län Kommunens och Landstingets bolag TioHundra vacklar Kommunal oroliga för vården i Norrtälje sidan 4-5 sid 3. nr. 9 2007 Dags för årets ToMTe - jakt Ledaren

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #1 2014 En moderat skolresa ETT SKOLPOLITISKT TEMANUMMER AV MODERATERNA I ÖSTERGÖTLAND

en tidning från nya moderaterna i östergötland #1 2014 En moderat skolresa ETT SKOLPOLITISKT TEMANUMMER AV MODERATERNA I ÖSTERGÖTLAND om en tidning från nya moderaterna i östergötland #1 2014 En moderat skolresa ETT SKOLPOLITISKT TEMANUMMER AV MODERATERNA I ÖSTERGÖTLAND #1 2014 ALLA BEHÖVS om LEDARE En skola på rätt väg Den här tidningen

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

hetluft 6/10 Gränslösningar Nytt erbjudande gör det lättare för dig att värva fler medlemmar

hetluft 6/10 Gränslösningar Nytt erbjudande gör det lättare för dig att värva fler medlemmar Höstens Unionenvecka, Gränslösa arbetslivet, Nytt kampanjmedlemskap, Årets Guldnappsvinnare, Avtalsrörelsen igång igen, Värva din chef hetluft 6/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern.

Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern. 1 Partivänner, Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern. Konstnärliga ledare är Stina Oscarsson. Jag läste nyligen en artikel av henne. Med en blandning av vrede och sorg beskrev

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer