Borås S-föreningar. Låt stå! Arbetarekommunmöten 2010 Bellonasalen, onsdagar kl. 18:00. Kalendarium/Anslagstavla. Utbildning/Träffar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Borås S-föreningar. Låt stå! Arbetarekommunmöten 2010 Bellonasalen, onsdagar kl. 18:00. Kalendarium/Anslagstavla. Utbildning/Träffar."

Transkript

1 Kalendarium/Anslagstavla Borås S-föreningar Miljödebatt Partivän! Den 12 maj klockan 18:00 på Hulta fritidsgård anordnar S-gruppen i miljönämnden tillsammans med Brämhults-, Hulta-Trandareds- och Boda Hässleholmens S-föreningar ett möte med temat Borås - en stad med gröna lungor. Anders Jonsson som är forskare och ledamot i miljönämnden kommer att prata. Efter föredraget kommer vi att resonera om hur Borås kan bli en ännu bättre miljöstad. Alla hälsas välkomna! Anders Österberg Vice ordförande miljönämnden Camilla Kvibro Löberg Ordförande Hulta-Trandared Utbildning/Träffar S-kvinnor Borås Hej alla S-kvinnor i Borås och Fritsla. Som studieorganisatör vill jag uppmärksamma att vi har börjat med aktivitetsdagar då vi träffas, diskuterar, studerar och lär oss nytt, och om, organisationen. Varje träff är fristående och man kan komma när man kan eller vill. Datum för träffarna är: 31/3 Styrelserummet, Sparregatan, Parti.exp /4 Steg 1, kl Synskadades lokal, Sparregatan. 26/5 Vi diskuterar nomineringar till Bolag och styrelser Partiexp. Sparregatan. Samt datumen 1/9, 29/9, 26/10, 24/11, kl på expeditionen, Sparregatan. 15/12 kl Julaktivitet. Boka in tiderna redan! Anne Helin Työväenkulttuurijuhla Boråsin Suomenkieliset sosialidemokraatit 40 vuotta Fristadin kansankorkeakoululla 24 huhtikuuta klo Toivotamme Teidät lämpimästi tervetulleiksi juhlistamaan 40-vuotispäiväämme työväenkulttuuurijuhlan merkeissä Tarjolla on erilaista kulttuuriohjelmaa Sinikka Bohlin ja kertov meille valtiopäiväterveisiä. Låt stå! Firande Arbetarekommunmöten 2010 Bellonasalen, onsdagar kl. 18:00 Arbetarkulturfestival Borås Finskapråkiga socialdemokrater 40 år På Fristads folkhögskola den 24 april kl Vi hälsar Er varmt välkomna att fira vår 40-årsdag i samband med en arbetarkulturfestival. Vi bjuder på olika slags kulturprogram Sinikka Bohlin och berättar från riksdagsarbetet. Boråsin suomenkieliset sosialidemokraatit Borås Finskspråkiga socialdemokrater 7 april Val av kommunalråd Gäst: Anders Jonsson 5 maj Kommunalt handlingsprogram 22 september - Förhandlingsdelegation 6 oktober Arbetarekommunens budget/val till nämnder. 10 november Motioner & val av ombud till Partidistriktets kongress 1 Boråsdemokraten 4:2010

2 Ledare Att se bortom myterna Kom häromledes i kontakt med tidningen Företagarens nummer för februari I en text under rubriken Därför vill vi skrota turordningsreglerna fanns det skäl att höja på ögonbrynen inte en utan flera gånger. Med det som framhölls för att vara sanning förhöll det sig precis tvärtom. Så här skrev man; Forskning visar också att en stel arbetsrätt leder till att inte minst ungdomar utestängs från arbetsmarknaden och vidare Reglerna (turordningsreglerna, min anm.) minskar rörligheten på arbetsmarknaden och utestänger som sagt ungdomar. Det är tragiskt att det finns personer och organisationer som fortfarande vill hålla liv i las-myten, till gagn för ingen. Idag vet vi att det som läggs las tillast inte är korrekt. Jag vet inte om det handlar om lögner eller om de som framhärdar inte förstår bättre. Gissningsvis har deras antagande varit att de unga står först i ledet när varslen kommer. Men så är det inte. En TCO rapport tydliggör något helt annat, nämligen att las inte är orsaken till den höga ungdomsarbetslösheten. Verkligheten är ju den att en stor majoritet av de unga inte ens har varit i närheten av att ha ett fast jobb och därmed kunna bli aktuella för eventuella las-förhandlingar. Förhållandet är det att mindre än 2,5% av de arbetslösa ungdomar ens varit i närheten av att bli arbetslösa till följd av en situation där las kan inverkat. Där sprack den myten! Varför görs då las till detta jätte problem? Sanningen är att det görs den inte alls - undantaget en liten högljudd skara. En person som beskrivs som Företagarnas expert inom arbetsmarknads- och socialförsäkringar, menar i samma artikel att det är ingen tvekan om att turordningsreglerna i las skadar Sverige. På vilket sätt framgår egentligen aldrig utan man nöjer sig med hänvisningar till det ena och det andra men anger aldrig var fakta hämtats. Nå vad med småföretagen som oftast förs fram som de med störst problem? En tämligen ny SEB undersökning visar att bara tre procent av de små företagen har måst göra sig av med personal som de velat ha kvar. Den stora majoriteten av företagen upplever att arbetsmarknaden fungerar som den ska, säger SEB:s företagarekonom Ingela Hemming. Undersökningen av SEBs Företagspanel, visar att ju mindre företagen är, desto färre är det som ser problem med turordningen. 81 procent anser inte att de måst göra sig av med kompetens de behöver. Och av de 8 procent som anser de behövt det är största andelen bland företag med anställda, där en femtedel ser las som ett problem. B l a n d d e m i n s t a f ö r e t a g e n kr ymper siffran till 3 procent. Så vänner, det är som alltid viktigt att vi i den pågående valrörelsen står upp för våra ideal. Att vi visar varandra respekt och kamratskap i det arbete som ligger framför oss. Då har vi goda förutsättningar att göra det nödvändiga - besegra våra politiska motståndare. Yvonne Persson Ordförande Kontakta redaktionen Yvonne Persson (Ansvarig utgivare) Jesper Wasling (redaktör) Tfn: , mobil: Redaktörsrådet: Thomas Gustafsson (politik) Robert Hansson (debatt) Camilla Larsson Katarina Tikka annonser Kontakta expeditionen, adress nedan. Socialdemokraterna i Borås Ordförande Yvonne Persson E-post: boras.se Telefon: (växe exp) Expedition Ombudsman Benny Rybeck Adress: Sparregatan 12b E-post: sodraalvsborg.sap.se Telefon: Boråsdemokraten Utkommer med sex nummer per år. Utgivare är Borås Arbetarekommun. Upplaga: 1200 exemplar. Boråsdemokraten 4:2010 2

3 Föreningsberättelser Kvinnor och män, från pensionär till nyfödd Per-Anders Larsson underhåller och Lena Palmén fotar. Hanna Werner (Mp), Lena Palmén (S) Ida Legnemark Det var fullt hus när S-kvinnor tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet firade den internationella kvinnodagen på Hemgården. Med sång, mingel, fika och debatt lyftes viktiga frågor fram och pengar samlades in till Fistulasjukhuset i Etiopien. Stämningen var på topp när Per-Anders Larsson stämde upp till allsång och fikat serverades. Lokalerna blev strax varma men hetast var det på scen, det kunde våra debattörer vittna om då de i slutet på kvällen slöt upp till paneldebatt. Hanna Werner (MP), Ida Legnemark (V) och Lena Palmén (S) gav sin syn på viktiga kvinnofrågor och svarade på frågor från publiken som leddes av moderator Sven Martinger (S). Debatten i sig blev aldrig särskilt het då de tre partierna till stor del var överens i frågorna. Det finns ännu ingen gemensam politisk plan, men vi ska ha en jämställd regering efter valet i september, svarade Lena Palmén med eftertryck på frågan om gemensam jämställdhetspolitik finns. Kvällens intäkter för det hembakta fikat blev 2226 kr, och gick till Stiftelsen Fistulasjukhuset. Sjukhuset som ligger i Addis Abeba hjälper unga kvinnor som på grund av förlossning i tidig ålder fått allvarliga skador och därmed riskerar att bli utstötta av samhället. Med såväl internationella som kvinnliga förtecken blev kvällen en uppskattad tillställning som bäddar för ett gott samarbete partierna emellan inför det kommande valet. Vill du också stötta Fistulasjukhuset? Sätt in ditt bidrag till Stiftelsen Fistulasjukhuset på Bankgiro: Plusgiro: Katarina Tikka Hjälp oss i partiarbetet Mejla Aina på expeditionen: 3 Boråsdemokraten 4:2010

4 Medlemsmöte Årsmötet 2010 Bo Krogvig informerar om den kommande valrörelsen och de viktigaste frågorna. Borås arbetarekommuns årsmöte fyllde Bellonasalen och intresserade medlemmar diskuterade och debatterade valberedningens förslag till förtroendeuppdrag till kommunfullmäktige. Unga Örnar bjöd på en stunds underhållning innan ordförande Yvonne Persson förklarade mötet öppnat och inledde med en tyst minut för de kamrater som gått bort under året. Ingwer Kliche stämde gitarren och kompade till Arbetarnas söner och därefter inleddes mötet på allvar. Bo Krogvig, vår valgeneral hade ett plan att passa och fick påbörja sitt anförande omedelbart. Med stor skicklighet lotsade han lyssnarna genom valets stora frågor och tecknade en bild av våra väljare och de stora frågorna. Som alla vet så gäller det att sikta mot stjärnorna och målet är att Socialdemokraterna skall ta 40 % av rösterna i valet För att lyckas med detta måste alla med och det kommer krävas ett hårt arbete. Borås arbetarekommuns verksamhetsberättelse godkändes med smärre justeringar och revisorerna redovisade sitt arbete och resultat. Valberedningens förslag till Borås arbetarekommuns styrelse godkändes och numera kommer våra kommunalråd inte sitta som ordinarie i styrelsen. Exakt hur detta kommer se ut är inte sagt men troligen kommer de bli adjungerade. Debatten startade först när listorna för kommunfullmäktige skulle antas. Två sidor kunde skönjas. Ena där facket ville visa sitt missnöje, och menade på att de fackliga representanterna hamnat allt för långt ner på listan. Den andra frågan lyftes av Arne Kjörnsberg där han föreslog att Ernad Suntic skulle lyftas upp på listan med motivering att den var dåligt representerad av invandrare. Efter en sluten omröstning kvarstod Johan Hallberg på sin plats och mötet förklarades avslutad. Medlemsmöte 7 april Nästkommande medlemsmöte kommer att gå av stapeln den 7 maj, som vanligt i Bellonasalen i Folkets Hus. Det kommunala handlingsprogrammet kommer att diskuteras och kvällens gäst är Anders Jonsson. Anders Jonsson arbetar halvtid som universitetslektor på Institutionen för vårdvetenskap vid Högskolan i Borås. Den andra halvan av arbetstiden utför han på försvaret. Denna kombination har tagit honom världen över som sjukvårdare i krig. I våras åkte han till Afghanistan. Är du intresserad av att läsa mer kan du gå gå till följande länk. Läs mer på: artikel?name=hb _andersjart ikel?name=hb _andersj Boråsdemokraten 4:2010 4

5 Debatt Mediastorm kring Servicekontoret Under de senaste månaderna har det skrivits en hel del i Borås tidning om Servicekontoret. Det har hävdats att Servicekontoret slirar på tillämpningen av lagen om offentlig upphandling. De allra senaste veckorna har Borås tidning hävdat att en större upphandling av maskiner med personal för underhåll och reparationer av VA-nätet som Servicekontoret just nu genomför är riggad på ett sätt som gör att flera entreprenörer ej kan deltaga i upphandlingen. Upphandlingen gäller ett flerårsavtal som omfattar drygt ett par hundra miljoner kronor. Som vice ordförande i nämnden kan jag bara konstatera att det råder en stor avundsjuka mot Servicekontoret i det lokala näringslivet i Borås och att många företag stört sig under en lång tid på att Servicekontoret är en stark och mycket konkurrenskraftig aktör på marknaden. Bland näringslivsföreträdare har under en längre tid funnits en irritation över att Servicekontoret alldeles på egen hand och på marknadens egna vilkor klarat att bräda ut många privata konkurrenter i kampen om jobb som skall utföras i Borås. För flera näringsidkare är det svårt att smälta att en offentlig utförare är mer kostnadseffektiv och kompetent än de privata alternativen på marknaden. De som gång på gång besegrats på marknaden har sannolikt gråtit ut hos de borgerliga kommunalråden. Ett par aktörer på marknaden har kontaktat Borås tidning och ondgjort sig över sin svåra situation i skuggan av Servicekontoret. Borås tidning har blivit intresserade av att fördjupa sig i den rådande situationen men dock har tidningen gjort det utifrån fel vinkel. Den har redan från början varit inställda på att Servicekontoret misskött sig och gjort en massa formella fel. Borås tidnings arbete har redan från dag ett handlat om att söka bevis för den redan intagna ståndpunkten, att den senaste stora upphandlingen är riggad och att lagen om offentlig upphandling inte följs. Det som enligt Borås tidning skulle utgöra problemet den allra senaste tiden är att det upphandlingsunderlag som Ser v ickontoret utformat när det skall upphandla personal och ut r ust n i ng t i l l u nderhå l let av VAnätet skulle missgynna v issa i nt resenter. I förfrågningsunderlaget har förvaltningen skrivit in att det ställs vissa krav på lokalkännedom och erfarenhet av att ha arbetat i en kommun av Borås storlek. Det är enligt oss ett fullt rimligt krav. Konsekvenserna "Vi har hela tiden tyckt att Borås Tidning skapat ett problem som inte finns." av att ha personal inne i kommunen som inte kan orientera sig vid händelse av ett läckage eller annat akut problem kan bli oöverskådliga. De företag som då anser sig ha sämre förutsättningar att konkurera på grund av bristande lokalkännedom kan med lätthet skaffa sig det. Det är inget som hindrar att man köper sig en GPS och läser in sig på väg och rörnätet i staden. Förvaltningen samarbetade med en av Sveriges mest erfarna upphandlingsjurister när förfrågningsunderlaget utformades. Vi i nämnden över de pol it iska partigränserna har varit eniga i denna fråga. Vi har tillsammans i nämnden varit beslutsamma när det gäller att fullfölja upphandlingen. Vi har hela tiden tyckt att Borås tidning har skapat ett problem som inte finns. Vi har inte tvekat på att vi haft rätt i sak. När Borås tidnings strålkastarljus intensivt riktades mot oss blev nämnden angelägen om att inget fick bli fel i denna upphandling. Av det skälet anlitade nämnden ytterligare en kvalificerad upphandlingsjurist på en advokatbyrå, för att granska underlaget ytterligare en gång. Den juristen hade inte heller hon någon allvarlig invändning. Även hon hävdade att underlaget höll juridisk. Dock sade hon att hon rekommenderade att vi skulle göra vissa justeringar redaktionellt, samt göra vissa förtydliganden om det var så att vi befarade att en rättstvist är under uppsegling, allt för att var på den säkra 5 Boråsdemokraten 4:2010

6 sidan i en process. Med anledning av detta beslutade Servicnämnden vid ett extra sammanträde att ta tillbaka upphandlingen och göra om den med de föreslagna justeringarna, allt för att det inte skall finnas ens en misstanke att vi favoriserar vissa entreprenörer och medvetet missgynnar andra. Det är ett sätt för oss i Servicenämnden att visa att vi är seriösa, prestigelösa och angelägna att göra rätt. Dock vill jag understryka att vi är övertygade att vi inte brustit i tillämpningen av lagen om offentlig upphandling någon gång i denna fråga. Det har med andra ord förekommit mycket tjafs och beskyllningar i onödan, allt iscensatt av Borås tidning. Per Carlsson Gruppledare och vice ordförande i Servicenämnden. Ta bussen till möjligheternas Sverige Det sägs att när Ingvar Kamprad besöker sina IKEA-butiker världen över anländer han med kollektivtrafiken. En av världens rikaste män åker buss. Ingvar har inte bara förstått vilka hans kunder är, han har också förstått vad IKEA är. Symboliskt ledarskap regnar ner över organisationen, skapar stolthet hos de anställda och uppmärksammas utanför organisationen. Under det kommande valet kommer vårt symboliska handlande att få allt större betydelse för utgången. Vår politik bygger på värden, på övertygelsen om att vi kan bygga ett rättvist samhälle för alla - ett möjligheternas Sverige. Vi är alla representanter för vårt parti och på så vis viktiga ledare i debatten från Sahlin i toppen till medlemmen på arbetsplatsen. Vad vi säger och gör får betydelse. Vi måste alla tänka igenom de val vi gör såväl till vardags som i politiken. Partiets profil, identitet och image måste hänga samman. Det är enda sättet att skapa en trovärdig politik förtjänt av att vinna valet. Som politisk organisation så kan vår profil tyckas självklar men visst kan det finnas sprickor även där. Lokala motsättningar kan sätta käppar i hjulet för hela partiet. Om inte vi kan visa utåt att vi vet vad vi vill, hur ska väljarna kunna veta vad vi vill? Spretande budskap är aldrig ett vinnande recept. Vår styrka är vår storlek och att mobilisera de redan övertygade har visat sig ha framgång inte minst för Obama. För att uppnå den uppslutn i n g e n b e h ö v s en gemensam stolthet för de frågor som lyfts fram en stark identitet. Med skamfläckar kan vi vara säkra på att inte många kommer att sluta upp. Ytterst handlar det om vårt rykte vår image. För att vinna detta val måste vi nå och övertyga dem som vacklar, det finns inget annat sätt. Vi måste leva som vi lär och det är här som det symboliska ledarskapet sätts på sin yttersta spets. Det är lätt att hitta ursäkter för sig själv, det kommer naturligt för oss. För ibland är det lättare än att ändra sitt handlande. Högt uppsatta politiker som kritiserar RUT-avdraget gör själva avdrag med ursäkten att de bara är en del av samhället. Lokala politiker diskuterar friskolors vara eller icke vara men skickar sina egna barn till en utan att blinka. Detta får allvarliga konsekvenser. Boråsdemokraten 4:2010 V i b ö r alla vara medvetna om de val vi fattar och varför. För det rör sig om val. De ursäkter vi hittar för oss själva gäller troligtvis även för andra. Ibland är det symboliska värdet så högt så att vi måste ändra vårt handlande och ibland måste vi omvärdera vår politik utifrån hur vi faktiskt lever. Oavsett vilket så hänger vårt rykte samman med vad vi säger och vad vi gör. Ingvar Kamprad har råd att ta en taxi men har vi Socialdemokrater verkligen råd att inte hoppa på bussen? Katarina Tikka 6

7 Val En okänd stjärna hjälper S lysa. Kampanjguru och Sveriges mest erfarna valstrateg mellanlandade i Borås och gästade arbetarekommunens medlemsmöte. Många av medlemmarna undrade vem kvällens ärade gäst var och det är kanske inte så konstigt. Medans politikerna står i ramljuset håller sig Krogvig bakom. Socialdemokraternas valgeneral är inte ny för partiet trots att han har varit frånvarande under en tid då han arbetat inom den privata sektorn som PR-konsult. Dessförinnan har han hjälpt Socialdemokraterna till seger i fyra tidigare valkampanjer. Många, i alla fall de äldre, kommer ihåg 1985 års valaffisch med en finansvalp och hans dalmatinerhund i en cabriolet som valde socialdemokratin för ekonomins skull. Förutom våra Socialdemokratiska kampanjer har Krogvig varit en flitigt anlitad rådgivare internationellt och fått bl.a. äran att vara med i ANC:s första valrörelse. Som valgeneral har Krogvig som uppgift att mobilisera alla delar i partiet och forma ett budskap som tilltalar både oss medlemmar och våra väljare. När kunskapen är insamlad och budskapet är format är det dags att lämna över stafettpinnen till partidistrikten, arbetarekommuner och s-föreningar. Det moderna samtalet Vi människor är sociala varelser och har ett stort behov av varandra. Genom samarbete har vi rest oss från tiden då vi gick på alla fyra på Afrikas savann till de tvåbenta varelser vi är idag. En fantastisk resa som fortfarande pågår och som vi inte kan se slutet på. Mycket matnyttigt kom fram under föredraget och Krogvig är utan tvekan en engagerade och duktig talare. Viktigaste kampanjen Socialdemokraterna kommer genomföra Sveriges största samtalskampanj. Samtalet är viktigast och kommer genomföras på alla fronter. Dörrknackning är en metod och den vet man uppsakttas av småbarnsfamiljer. Äldre uppskattar mer ett telefonsamtal då de är mer rädda för att öppna för okända. Dessutom gäller det att engagera sig nätet och visa sin närvaro. Vi kommer följa upp samtalkampanjen i nästa nummer. Vår värld är numera komplex och utvecklingen går med en rasande fart. Den enda sanningen är att vi behöver varandra mer än någonsin. Vi kan inte försörja oss själva, föda och klä våra barn. Vi kan inte överblicka världen och greppa den med vår tanke. Vi behöver andra, Vem är Vem på fullmäktigelistan Vid årsmötet antogs nya k a n d i d a t e r till fullmäktigelistan. Några återvaldes och är kända sedan tidigare och några är helt nya. På plats nr 5 i valkrets 3 fanns namnet Johan Hallberg och detta väckte en del frågetecken. Johan Hallberg är en duktig och driven kille som på kort tid gjort sig ett namn. Han flyttade till Borås för tre år sedan. Gick med i Boda-Hässleholmens S-förening eftersom han inte ville sitta overksam och se borgarna montera ner vårt samhälle. Hallberg arbetar på Distansgatans äldreboende och har bland annat varit inblandat i ett kulturprojekt som skall ge de äldre mervärde. Kultur och äldrefrågor är också hans hjärtefrågor och något han kommer arbeta för. Själv säger han att han blev förvånad över att hamnade så högt upp på listan. Men tackar för förtroendet och lovar att han ska göra sitt bästa för att byta styre i Borås och för att Socialdemokraterna skall vinna valet. experter, som berättar och förklarar för oss. Det vi har kvar är att välja vem vi ska tror på. Människans stämband är det verktyg som kunnat möjliggöra vår utveckling. Genom det enkla samtalet har vi kunnat utbyta erfarenheter och lära 7 Boråsdemokraten 4:2010

8 av varandra. Vi har definierat oss som människor och skapat sociala band som knyter oss samman. Ingen kan förneka samtalets vikt för oss människor. Däremot sker det ofta en förvirrande sammanblandning av det mellanmänskliga mötet och själva samtalet. Två saker som skiljer sig åt och fyller olika funktioner. Genom att träffas tillfredställer vi våra mänskliga behov av att mötas, att roa oss, att få kontakt och känna oss omtyckta av andra. Vi bekräftar att vi finns, vi förälskar oss och krasst uttryckt, vi fortplantar oss och säkrar artens överlevnad. Samtalet däremot behöver inte nödvändigtvis innebära ett möte. Verktyget behöver inte längre vara vår röst eftersom tekniken har gett oss andra möjligheter. Vi kan mötas på nätet, diskutera och utvecklas genom människor vi aldrig annars skulle kunna träffa i normala fall. Vi är inte längre begränsade av avstånd och kan söka oss kontakter över hela världen. Visst finns det baksidor med nätet och den tekniska utvecklingen. Orden kan inte tas tillbaka. Det som är sagt är sagt och är hugget i sten. För det som finns på nätet finns där utan din kontroll. Det tolkas, vrids och vänds och kan tas ut ur det sammanhang du avsåg. Anomyniniteten tycks också uppmuntra vissa till att släppa sina spärrar och de spyr galla över allt och alla. Vi kan inte ställa oss utanför. Det skulle vara samma sak som att låta mobbarna definiera vår värld. Liksom de små byarna, de små samhällena hade och har en moralisk kontrollfunktion så är det det samma på nätet. Det är en community, men i ett större format. Det är en helt ny värld. Att knacka dörr, stå i valstugor och möta folk är viktigt. Men vi måste också föra samtal genom bloggar, nätverk och communitys. Om vi ställer oss utanför, om vi inte använder samma forum för samtal, så är vi just utanför. Vi kommer låta andra definiera sanningen. Vi tappar ett viktigt verktyg för att kunna utvecklas vidare. Camilla Larsson Ett valår är inte ett år som alla andra. Partiet mobiliserar sina medlemmar, högt som lågt. Organisationen slimmas, tidschema läggs. Och de potentiella väljarna kategoriseras i grupper som ska göra dem tydligare för partiets strategier. Borås Socialdemokratiska föreningar har valt ut sina valledare och den första gemensamma träffen gick av stapeln en kväll i mitten av mars. Ett första möte som förhoppningsvis gav valledarna nyttig information och möjlighet att utbyta erfarenhet och ställa frågor. Benny Rydbeck, Borås arbetarekommuns ombudsman, körde en kort genomgång av den valplan som just nu ligger för Borås. Störst fokus ligger för närvarande på det kommunala handlingsprogrammet som de lokala s-föreningarna arbetare med för tillfället. Det kan inte betonas nog hur viktiga de är för den lokala politiken, med den kännedom de besitter om sitt området och de boende. Några praktiska frågor dök upp. Bland annat hur man skall kunna knacka dörr i en del områden som har portkoder. Raimo Toivonen som har lett projektet vinna val tipsade om att man kan kontakta hyresvärden, bostadsrättsföreningen eller ägaren och i vissa fall få låna en bricka så man kan komma in i trappuppgångarna. Tillstånd hos polisen är inlämnad för valaffischering och partiets skyltar kommer sitta uppe på de vanliga platserna. Diskussioner pågår Boråsdemokraten 4:2010 om även SSU:s nya samlingslokal kan tjäna som valcentra. Norrby s-förenings lokal har vid tidigare val hållit öppet och förhoppningsvis kommer de ske i år igen. De prioriterade områdena kommer få hjälp av andra föreningar under den lilla valrörelsen som kör igång under vecka Men det är samtidigt viktigt att inte glömma av sina egna geografiska områden. En sammanställning som är gjord av LO facken visar tydligt att deras medlemmar finns överallt och det är viktigt att även de mobiliseras. Detta är ett viktigt val och det är viktigt att vi alla sluter upp i valrörelsen. Kontakta er lokala valledare och hjälp till med ni kan. 8

9 9 Boråsdemokraten 4:2010

10 Kansliet val 2010 Kommunalrådslistan OBS! Partiet har på Sosserian lagt upp en sida som heter VAL 2010 där hittar du metoder, underlag och material för att du ska kunna göra en insats i årets valrörelse. Där finns bl. a vår valstrategi, fakta och argument, folkrörelsen, reklam och form, kandidatstöd, facklig-politiskt och om valorganisationen. Sidan kommer kontinuerligt att uppdateras. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Du behövs i vårt valarbete! Ditt engagemang och din insats är avgörande om vi ska vinna val. Det handlar om vilken politik vi vill ska påverka utvecklingen i samhället. Lilla Valrörelsen Lilla valrörelsen pågår under vecka 16 och 17, måndag till torsdag på kvällstid. Kommunfullmäktigegruppen, nämndpolitiker, medlemmar och fackföreningsrörelser kommer knacka dörr i våra prioriterade områden. S-föreningarnas utsedda valombudsman organiserar, tillsammans med arbetarekommunen sammarbetet mellan föreningarna. Är du intreserad att delta så kan du kontakta din förening. Valberedningens förslag Valberedningen beslutade den 15 mars om förslag till Kommunalrådslista. Våra föreningar har nominerat Ulf Olsson, Lena Palmén, Petter Löberg, Anders Österberg och Per Carlsson till Kommunalråd. Valberedningen föreslår vårt medlemsmöte den 5 april att gå fram med tre kommunalrådskandidater. Förslaget till Kommunalråd ser ut på följande sätt i nämnd ordning Ulf Olsson, Lena Palmén och Petter Löberg. Demonstrera 1 maj Årets paroll 1 maj ligger i linje med årets viktigaste fråga: Jobben först! Vår gästtalare kommer att vara Morgan Johansson. Valarbete Just nu sitter Liz på kansliet och ringer runt till Boråsare och frågar vilka frågor som är viktiga för dem. Dessutom har hon, och strategigruppen påbörjat rundringningar till våra medlemmar för att ringa in vilka som är intresserade och vill ställa upp i de olika momenten i valarbetet. Vill du hjälpa oss i partiarbetet? Vi är ett gräsrotsparti som behöver fler gräsrötter. Kanske du är en av dem som vill vara med och jobba för att partiet ska utvecklas. Vi tror att du har kontakt med din förening men att du känner att du vill göra lite mer. Ta i så fall kontakt med oss på arbetarekommunens expedition. Ju fler vi är desto lättare är det att jobba för en socialdemokratisk politik. Var snäll och fyll i denna blankett där du berättar vad du är intressearad av. Lämna eller skicka in den till vår expedition. Du kan också ringa in till Aina Mullbock Abramsson (telefon ) eller mejla på adress Jag vill gärna hjälpa till med följande valarbete: Knacka dörr och dela ut valmaterial Värva medlemmar Dela ut valsedlar i vallokalen Delta i arbetet med föreningens torgmöten Dela ut valmaterial Bemanna valstugan Annat, fråga mig gärna Namn:... Förening:... Telefonnummer:... Frimärke Socialdemokraterna i Borås Sparregatan 12 B Borås E-post:... Boråsdemokraten 4:

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Viktiga datum och händelser inom Socialdemokraterna i Lund 2014 v2

Viktiga datum och händelser inom Socialdemokraterna i Lund 2014 v2 Viktiga datum och händelser inom Socialdemokraterna i Lund 2014 v2 Saknas i denna version av kalendariet för 2014. - Nya torgmöten/aktivitetsdagar för våren 2014 - Morgonutdelningar mm under våren 2014

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information

Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information Lansering av nationell kampanjsajt och valfilm 25 augusti Kampanj under förtidsröstningen 2-11 september Slutspurten inför valdagen 15 september Innehåll

Läs mer

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område.

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område. RÖTT = strykning GULT = ändring/tillägg Arbetarekommunen ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Norrköpings kommun kommunikation med väljare inom Norrköpings kommun valorganisationen

Läs mer

Valstrategi. för Socialdemokraterna i Örebro län 2010

Valstrategi. för Socialdemokraterna i Örebro län 2010 Örebro län 2010-01-21 Valstrategi för Socialdemokraterna i Örebro län 2010 Vi socialdemokrater har en idé om vårt gemensamma samhällsbygge. Jag har kallat det för möjligheternas land. Det är ett Sverige

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till årsmöte Ombudsfullmakt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014.

Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014. Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014. Styrelsen för Uddevalla Socialdemokratiska Arbetarekommun vill för år 2014 avge följande verksamhetsberättelse. Styrelsen Ordförande Vice

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Innehåll. Höst i min bok!

Innehåll. Höst i min bok! SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Sidan 2 kalender, valberedning

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Bästa Gärdesmoderat!

Bästa Gärdesmoderat! Gärdesmoderaterna Medlemsbrev nr 4 november 2010 Bästa Gärdesmoderat! Ordförande har ordet. Nu är valet över och det blev en historisk valseger. Den moderatledda Alliansen fortsätter leda politiken i riksdagen,

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Reviderade stadgar 2008

Reviderade stadgar 2008 Reviderade stadgar 2008 Stadgar för Malmö Arbetarekommun reviderade på årsmötet den 1 mars 2008 på Limhans Folkets hus för Malmö Arbetarekommun IDEOLOGISK MÅLSÄTTNING Socialdemokratin vill låta demokratins

Läs mer

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8)

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8) ڕاپۆرتی چالاکییه کان 2004 دواناوه ندی ي انا لیند ی کچان له هه ول ر پارکی ي ولۆف پا مه له سل مانی OLOF PALMES PARK-Sulaimanya ANNA LINDHs gymnasieskolan- Hawler VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 1(8) VERKSAMHETEN

Läs mer

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 1. Mötet förklarat öppet. 2. Genomgång av röstlängd. Röstlängd enligt följande: Anton Nordenfur, Yuxuan Chen, Martin Åbom, Henrik Wallin, Tobias Jernér (tom punkt 11), Johannes

Läs mer

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an 2009-04-28 Ordförande Hej alla Kommunalare! Sedan senaste infobladet har vi haft årsmöte den nya styrelsen konstituerat sig och det innebär en del förändringar. Jan

Läs mer

Synen på fackets roll

Synen på fackets roll Synen på fackets roll Resultat av en undersökning från Demoskop Maria Rankka och Cecilia Stegö Chilò Synen på fackets roll Resultat av en undersökning från Demoskop Maria Rankka och Cecilia Stegö Chilò

Läs mer

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET!

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Nu är det snart skolval! Hösten 2010 hålls riksdags-, landstings- och kommunalval samtidigt

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista rapport arbetsledning missköta sig rasist Diskrimineringsombudsmannen arbetskamrater arbetstider morgon- eller eftermiddagsskift stämpelkort

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

Var med och FÖR FRAM NYA IDÉER för att påverka Socialdemokratin och samhället Skriv en motion! Det är enkelt. Så här gör du:

Var med och FÖR FRAM NYA IDÉER för att påverka Socialdemokratin och samhället Skriv en motion! Det är enkelt. Så här gör du: Var med och FÖR FRAM NYA IDÉER för att påverka Socialdemokratin och samhället Skriv en motion! Det är enkelt. Så här gör du: En motionsskola från Norra Socialdemokratiska föreningen i Uddevalla skriva

Läs mer

KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 29-31 MAJ 2015

KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 29-31 MAJ 2015 KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 29-31 MAJ 2015 VALKRETS 2 Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda 4 ombud ska väljas i kretsen Presentation av de 8 kandidater som kandiderar i valkrets 3

Läs mer

S-kvinnor Östergötland. Årskonferens lördagen den 12 mars 2011. Distriktsstyrelsens förslag till dagordning

S-kvinnor Östergötland. Årskonferens lördagen den 12 mars 2011. Distriktsstyrelsens förslag till dagordning 1 2 S-kvinnor Östergötland Årskonferens lördagen den 12 mars 2011 Distriktsstyrelsens förslag till dagordning 1. Konferensens öppnande 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fasställande av arbetsordning

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Augusti 2006 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras för framtiden.

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till internationell

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2013

Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2013 Unga Synskadade Stockholm (USS) Plats: Långholmen Hotell & Konferens Datum: 2013-03-10 Slag av sammanträde: Årsmötesprotokoll Protokollsförare: Johan Häglerud Justerare: Jennifer

Läs mer

Bergshamrapartiet Org nr 802465-1971. Årsredovisning 2014

Bergshamrapartiet Org nr 802465-1971. Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Styrelsen för Bergshamrapartiet får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31, föreningens tredje verksamhetsår. Årsredovisningen omfattar Sid 1 Sid 5 Sid

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

KAMPANJBOK. -Var med i Sveriges största samtalskampanj.

KAMPANJBOK. -Var med i Sveriges största samtalskampanj. KAMPANJBOK -Var med i Sveriges största samtalskampanj. Jag vet att Sverige kan vara möjligheternas land för alla. Men då måste jobben sättas först och vi måste investera i infrastruktur, klimatomställning

Läs mer

Fler jobb, schyssta villkor och mindre klimatpåverkan i EU och i Sverige. Socialdemokraternas EU-valplan 2014

Fler jobb, schyssta villkor och mindre klimatpåverkan i EU och i Sverige. Socialdemokraternas EU-valplan 2014 Fler jobb, schyssta villkor och mindre klimatpåverkan i EU och i Sverige Socialdemokraternas EU-valplan 2014 Valet är avgörande: Socialdemokraterna kan bli största parlamentsgrupp i EU Mandatfördelning

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

EU valanalys för Norrbotten

EU valanalys för Norrbotten Norrbotten 2009-10-08 EU valanalys för Norrbotten 2 (14) Innehållsförteckning Valanalys EU-valet 2009... 3 Engagemang... 3 Vanligaste frågorna... 4 Budskap... 4 Kandidater... 5 Personval... 6 Facklig/politiskt

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 2 Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda arbetarekommuner 4 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 8 kandidater som kandiderar

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Valkrets 1 Habo, och Mullsjö Arbetarekommuner 1 Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011 i Stockholm.

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Medlemsmotioner. Årsmöte 2014 Onsdagen den 26 mars Hörselskadades förening i Stockholm org.nr. 802001-5551

Medlemsmotioner. Årsmöte 2014 Onsdagen den 26 mars Hörselskadades förening i Stockholm org.nr. 802001-5551 Årsmöte 2014 Onsdagen den 26 mars Hörselskadades förening i Stockholm org.nr. 802001-5551 Medlemsmotioner Dagordningen, punkt 7: Övriga förslag Inklusive föreningsstyrelsens förslag till beslut Medlemsmotioner

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

STADGAR. För. SRF Finnveden

STADGAR. För. SRF Finnveden STADGAR För SRF Finnveden Fastställda av SRF:s kongress 2008 Inledning SRF är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomna.

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015

Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015 Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015 Före mötet Om jag hade 6 timmar på mig att fälla ett träd, skulle jag använda 4 av dem till att slipa yxan Vem vill ni träffa och varför?

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

Årsmötet äger rum Lördagen den 29 mars 2014 kl. 11.30 i Stenungsund, Kristinedalskyrkan

Årsmötet äger rum Lördagen den 29 mars 2014 kl. 11.30 i Stenungsund, Kristinedalskyrkan KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR POSK I GÖTEBORGS STIFT Årsmötet äger rum Lördagen den 29 mars 2014 kl. 11.30 i Stenungsund, Kristinedalskyrkan Kaffe och smörgås till självkostnadspris serveras kl. 11.30 12.00.

Läs mer

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR KAMPANJMANUALEN ARBETSDOKUMENT 1. KAMPANJENS SYFTE OCH MÅL 2. KAMPANJENS HUVUDBUDSKAP 3. TAKTIK INFÖR KAMPANJEN 4. KAMPANJENS TÄVLINGAR 5. KAMPANJAKTIVITETER 6. 25 EXTRA KAMPANJAKTIVITETER 7. TRE UPPFÖLJNINGSAKTIVITETER

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015 (S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE OM VÄ(S)T STUDIER Distanskurser i samverkan mellan (S) i Väst och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen Kurserna varvar uppgifter på hemmaplan både enskilt

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

SVENSK LOKFÖRARFÖRENING

SVENSK LOKFÖRARFÖRENING SVENSK LOKFÖRARFÖRENING SLFF.NU VÄLKOMMEN TILL Svensk lokförarförening - SLFF HISTORIK Ett missnöje började gro redan 1989 när de etablerade facken inte försvarade lokförarnas rätt till pension vid 60.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Kommunbladet nummer 1, januari 2014. Ny internet-tjänst på skolorna. Ny skol-lag. Information från Norsjö kommun på lättläst svenska.

Kommunbladet nummer 1, januari 2014. Ny internet-tjänst på skolorna. Ny skol-lag. Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Kommunbladet nummer 1, januari 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Ny internet-tjänst på skolorna Skolorna i Norsjö kommun kommer att börja använda en ny internet-tjänst, där föräldrar,

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer