Stödnyckel: Befattningsklassificering för landsting Etikett AID

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stödnyckel: Befattningsklassificering för landsting Etikett AID"

Transkript

1 Hälso- och sjukvård Sjukvårds-, primärvårdsföreståndare m fl Klinikföreståndare, vårdadministratör m fl Avdelningsförest, chefsjuksköterska m fl Bitr avdelningsförest, sektionsledare m fl Sjuksköterska, specialfunktion Sjuksk, Barnm, Ass Barnmorska, vårdavdelning Barnmorska, vårdavdelning Barnmorska, barnmorska förlossning, barnmorska vårdavdelning Sjuksk, Barnm, Ass Barnmorska, mottagning/rådgivning Barnmorska, mottagning/rådgivning Barnmorska öppenvård, barnmorska rådgivning, barnmorska mödravårdscentral Sjuksk, Barnm, Ass Anestesisjuksköterska Anestesisjuksköterska Anestesisjuksköterska, narkossjuksköterska Sjuksk, Barnm, Ass Distriktssjuksköterska Distriktssjuksköterska Distriktssjuksköterska Sjuksk, Barnm, Ass Psykiatrisjuksköterska Psykiatrisjuksköterska Psykiatrisjuksköterska Sjuksk, Barnm, Ass Ambulanssjuksköterska Ambulanssjuksköterska Ambulanssjuksköterska Sjuksk, Barnm, Ass Sjuksköterska, handikapp- och äldreomsorg/geriatrik Sjuksköterska, handikapp- och äldreomsorg/geriatrik Geriatriksjuksköterska, sjuksköterska äldreomsorg Sjuksk, Barnm, Ass IVA-sjuksköterska IVA-sjuksköterska Intensivvårdssjuksköterska Sjuksk, Barnm, Ass Operationssjuksköterska Operationssjuksköterska Operationssjuksköterska Sida 1 av 22

2 Sjuksk, Barnm, Ass Sjuksköterska, medicin/kirurgi Sjuksköterska, medicin/kirurgi Onkologisjuksköterska Sjuksk, Barnm, Ass Sjuksköterska, barn Sjuksköterska, barn Barnsjuksköterska, BVC-sjuksköterska Sjuksk, Barnm, Ass Företagssjuksköterska Utför sjuksköterskeuppgifter inom företagshälsovård. Företagssjuksköterska Sjuksk, Barnm, Ass Sjuksköterska, annan specialistinriktning Sjuksköterska, annan specialistinriktning Sjuksk, Barnm, Ass Sjuksköterska, annan Sjuksk, Barnm, Ass Röntgensjuksköterska Utför röntgensjuksköterskeuppgifter Röntgensjuksköterska Sjuksk, Barnm, Ass Biomedicinsk analytiker Utför och bedömer laboratorieanalyser samt fysiologiska undersökningar Sjuksk, Barnm, Ass Cytodiagnostiker Utför och bedömer cytologiska undersökningar inkl diagnostisering. Biomedicinsk analytiker cytodiagnostiker Skolsköterska Skolsköterska Skolsköterska Skolsköterska Föreståndare, hörselvårdsass, audiometris Audionom Diagnostiserar och rehabiliterar hörselskador Audionom Föreståndare, hörselvårdsass, audiometris Rehabiliterings- och förebyggande arbete, annat Ergonom, massör, hörselvårdsassistent, audiometris, rehabiliteringsassistent Laboratoriebitr/röntgenbitr Röntgenbiträde Biträder på röntgenavdelning Röntgenbiträde Laboratoriebitr/röntgenbitr Laboratoriebiträde Utför laboratoriearbete Laboratoriebiträde Obduktionstekniker Obduktionstekniker Biträder vid obduktioner Obduktionstekniker Skötare, överskötare, socioterapeut Skötare, mottagning Utför vård-/omvårdnadsarbete vid mottagning inom psykiatrisk vård. Skötare, mottagning Sida 2 av 22

3 Skötare, överskötare, socioterapeut Skötare, vårdavdelning Utför vård-/omvårdnadsarbete vid vårdavdelning eller specialavdelning inom psykiatrisk vård. Skötare, vård-/specialavdelning Skötare, överskötare, socioterapeut Skötare, behandlingsarbete Utför vård-/omvårdnadsarbete och ger stöd till boende. Skötare, behandlingsarbete Undersköterska Undersköterska, hemvård/hemsjukvård Utför vård-/omvårdnadsarbete inom hemvård/hemsjukvård. Undersköterska,hemvård/hemsjukvård Undersköterska Undersköterska, äldreomsorg Utför vård-/omvårdnadsarbete inom äldreomsorg. Undersköterska, äldreomsorg Undersköterska Undersköterska, habilitering Utför vård-/omvårdnadsarbete inom habilitering. Undersköterska, habilitering Undersköterska Undersköterska, vård- /specialavdelning Utför vård-/omvårdnadsarbete på vårdavdelning eller specialavdelning. Undersköterska, akutvård, vård-/specialavdelning Undersköterska Undersköterska, mottagning Utför vård-/omvårdnadsarbete på mottagning. Undersköterska, mottagningsarbete Sjukvårdsbitr/mottagningsbitr Biträdesarbete, annat Utför patientnära omsorgsarbete Sjukvårdsbiträde, mottagningsbiträde, jourbiträde Barnskötare Barnsköterska Utför vård-/omvårdnadsarbete med inriktning sjuka barn. Barnsköterska sjukvård Baderska/badbiträde Biträdesarbete, annat Utför patientnära omsorgsarbete Sjukvårdsbiträde, mottagningsbiträde, jourbiträde Fotvårdsspecialist Fotvårdsspecialist Utför fotvårdsbehandlingar. Fotvårdsspecialist Ambulanssjukvårdare Ambulanssjukvårdare Utför ambulanssjukvårdaruppgifter. Ambulanssjukvårdare Jourbiträde Biträdesarbete, annat Utför patientnära omsorgsarbete Sjukvårdsbiträde, mottagningsbiträde, jourbiträde Övrig hälso- och sjukvårdspersonal (HÖK) Övrig hälso- och sjukvårdspersonal (ÖLA) Sida 3 av 22

4 Paramedicin Chefpsykolog, 1:e psykolog Psykolog Psykolog Psykolog Leg psykolog Psykolog Psykolog Psykolog PTP-psykolog PTP-psykolog Ej legitimerad psykolog under praktisk tjänstgöring (PTP). PTP-psykolog Psykolog med specialistfunktion Psykolog Psykolog Psykolog Chefkurator Kurator Kurator Kurator Kurator m psykoterapiutb, fam rådgivare Psykoterapeut Arbetar med behandling av psykiska besvär och sjukdomar samt med utveckling av mänskliga relationer. Psykoterapeut Kurator m psykoterapiutb, fam rådgivare Familjerådgivare Arbetar med familjerådgivning, stöd och Familjerådgivare konfliktlösning. Arbetar med familjer med relationsproblem samt vårdnads- och umgängesfrågor Kurator m psykoterapiutb, fam rådgivare Kurator Kurator Kurator Kurator Kurator Kurator Kurator Chefsjukgymnast, 1:e chefgymnast Sjukgymnast Sjukgymnast Sjukgymnast Sjukgymnast med utvecklingsuppgifter Sjukgymnast Sjukgymnast Sjukgymnast Distriktssjukgymnast, sjukgymnast Sjukgymnast Sjukgymnast Sjukgymnast Chefterapeut, 1:e arbetsterapeut Arbetsterapeut Arbetsterapeut Arbetsterapeut Arbetsterapeut, hjälpmedelskonsulent Arbetsterapeut Arbetsterapeut Arbetsterapeut Sida 4 av 22

5 Arbetsterapeut, hjälpmedelskonsulent Hjälpmedelskonsulent Utbildar, informerar och ger råd om hjälpmedel utifrån brukarens behov och förutsättningar Hjälpmedelskonsulent Arbetsterapeut, distriktsarbetsterapeut Arbetsterapeut Arbetsterapeut Arbetsterapeut Arbetsterapibiträde Arbetsterapibiträde Biträder arbetsterapeut eller utför visst behandlingsarbete Cheflogoped, logoped Logoped Diagnostiserar och behandlar röst-, tal- och språkrubbningar Dietist Dietist Ger kostbehandling samt råd och information i kostfrågor. Arbetsterapibiträde, terapibiträde Logoped Dietist Övrig paramedicinsk personal (HÖK) Övrig paramedicinsk personal (ÖLA) Sida 5 av 22

6 Läkare Läkare med samlat ledningsansvar Ledning, hälso- och sjukvård Leder och samordnar verksamhet inom hälso- och sjukvård Läkare med samlat ledningsansvar Överläkare Överläkare Överläkare (Specialitetskod obligatorisk) Läkare med samlat ledningsansvar Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin. Distriktsläkare, husläkare, specialistläkare allmänmedicin, familjeläkare (Specialitetskod obligatorisk) Läkare med samlat ledningsansvar Skolläkare Skolläkare. Skolläkare (Specialitetskod obligatorisk) Läkare med samlat ledningsansvar Företagsläkare Företagsläkare. Företagsläkare (Specialitetskod obligatorisk) Läkare med samlat ledningsansvar Specialistläkare Specialistläkare. Specialistläkare (ej inom allmänmedicin, se ) (Specialitetskod obligatorisk) Läkare med samlat ledningsansvar Läkare legitimerad, specialiseringstjänstgöring Legitimerad läkare under specialiseringstjänstgöring (ST-läkare). Underläkare/ST, ST-läkare (Specialitetskod obligatorisk) Läkare med samlat ledningsansvar Läkare legitimerad, annan Legitimerad läkare under till exempel vikariat. (Specialitetskod obligatorisk) Läkare med samlat ledningsansvar Läkare ej legitimerad, allmäntjänstgöring Ej legitimerad läkare under allmäntjänstgöring (ATläkare). Underläkare/AT, AT-läkare (Specialitetskod ej tillämplig) Läkare med samlat ledningsansvar Läkare ej legitimerad, annan Ej legitimerad läkare under till exempel vikariat eller provtjänstgöring. (Specialitetskod ej tillämplig) Annan läkare med lednings- och samordningsansvar Ledning, hälso- och sjukvård Leder och samordnar verksamhet inom hälso- och sjukvård Annan läkare med lednings- och samordningsansvar Överläkare Överläkare Överläkare (Specialitetskod obligatorisk) Annan läkare med lednings- och samordningsansvar Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin. Distriktsläkare, husläkare, specialistläkare allmänmedicin, familjeläkare (Specialitetskod obligatorisk) Annan läkare med lednings- och samordningsansvar Skolläkare Skolläkare. Skolläkare (Specialitetskod obligatorisk) Sida 6 av 22

7 Annan läkare med lednings- och samordningsansvar Annan läkare med lednings- och samordningsansvar Företagsläkare Företagsläkare. Företagsläkare (Specialitetskod obligatorisk) Specialistläkare Specialistläkare. Specialistläkare (ej inom allmänmedicin, se ) (Specialitetskod obligatorisk) Annan läkare med lednings- och samordningsansvar Läkare legitimerad, specialiseringstjänstgöring Legitimerad läkare under specialiseringstjänstgöring (ST-läkare). Underläkare/ST, ST-läkare (Specialitetskod obligatorisk) Annan läkare med lednings- och samordningsansvar Läkare legitimerad, annan Legitimerad läkare under till exempel vikariat. (Specialitetskod obligatorisk) Annan läkare med lednings- och samordningsansvar Läkare ej legitimerad, allmäntjänstgöring Ej legitimerad läkare under allmäntjänstgöring (ATläkare). Underläkare/AT, AT-läkare (Specialitetskod ej tillämplig) Annan läkare med lednings- och samordningsansvar Läkare ej legitimerad, annan Ej legitimerad läkare under till exempel vikariat eller provtjänstgöring. (Specialitetskod ej tillämplig) Överläkare Överläkare Överläkare Överläkare (Specialitetskod obligatorisk) Distriktsläkare/Husläkare/Företagsläkare/ Skolläkare Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin. Distriktsläkare, husläkare, specialistläkare allmänmedicin, familjeläkare (Specialitetskod obligatorisk) Distriktsläkare/Husläkare/Företagsläkare/ Skolläkare Distriktsläkare/Husläkare/Företagsläkare/ Skolläkare Skolläkare Skolläkare. Skolläkare (Specialitetskod obligatorisk) Företagsläkare Företagsläkare. Företagsläkare (Specialitetskod obligatorisk) Specialistläkare Specialistläkare Specialistläkare. Specialistläkare (ej inom allmänmedicin, se ) (Specialitetskod obligatorisk) Läkare under specialiseringstjänstgöring, legitimerad Läkare legitimerad, specialiseringstjänstgöring Legitimerad läkare under specialiseringstjänstgöring (ST-läkare). Underläkare/ST, ST-läkare (Specialitetskod obligatorisk) Läkare under specialiseringstjänstgöring, legitimerad Läkare legitimerad, annan Legitimerad läkare under till exempel vikariat. (Specialitetskod obligatorisk) Läkare under allmäntjänstgöring, icke legitimerad Läkare ej legitimerad, allmäntjänstgöring Ej legitimerad läkare under allmäntjänstgöring (ATläkare). Underläkare/AT, AT-läkare (Specialitetskod ej tillämplig) Läkare under allmäntjänstgöring, icke legitimerad Läkare ej legitimerad, annan Ej legitimerad läkare under till exempel vikariat eller provtjänstgöring. (Specialitetskod ej tillämplig) Sida 7 av 22

8 Professor/specialistkompetent läkare P Överläkare Överläkare Överläkare (Specialitetskod obligatorisk) Professor/specialistkompetent läkare P Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin. Distriktsläkare, husläkare, specialistläkare allmänmedicin, familjeläkare (Specialitetskod obligatorisk) Professor/specialistkompetent läkare P Professor/specialistkompetent läkare P Professor/specialistkompetent läkare P Skolläkare Skolläkare. Skolläkare (Specialitetskod obligatorisk) Företagsläkare Företagsläkare. Företagsläkare (Specialitetskod obligatorisk) Specialistläkare Specialistläkare. Specialistläkare (ej inom allmänmedicin, se ) (Specialitetskod obligatorisk) Professor/specialistkompetent läkare P Läkare legitimerad, specialiseringstjänstgöring Legitimerad läkare under specialiseringstjänstgöring (ST-läkare). Underläkare/ST, ST-läkare (Specialitetskod obligatorisk) Professor/specialistkompetent läkare P Läkare legitimerad, annan Legitimerad läkare under till exempel vikariat. (Specialitetskod obligatorisk) Professor/specialistkompetent läkare P Läkare ej legitimerad, allmäntjänstgöring Ej legitimerad läkare under allmäntjänstgöring (ATläkare). Underläkare/AT, AT-läkare (Specialitetskod ej tillämplig) Professor/specialistkompetent läkare P Läkare ej legitimerad, annan Ej legitimerad läkare under till exempel vikariat eller provtjänstgöring. (Specialitetskod ej tillämplig) Högskolelektor (klinisk lärare) / specialistkompetent läkare U Överläkare Överläkare Överläkare (Specialitetskod obligatorisk) Högskolelektor (klinisk lärare) / specialistkompetent läkare U Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin. Distriktsläkare, husläkare, specialistläkare allmänmedicin, familjeläkare (Specialitetskod obligatorisk) Högskolelektor (klinisk lärare) / specialistkompetent läkare Högskolelektor (klinisk lärare) / specialistkompetent läkare Högskolelektor (klinisk lärare) / specialistkompetent läkare U U U Skolläkare Skolläkare. Skolläkare (Specialitetskod obligatorisk) Företagsläkare Företagsläkare. Företagsläkare (Specialitetskod obligatorisk) Specialistläkare Specialistläkare. Specialistläkare (ej inom allmänmedicin, se ) (Specialitetskod obligatorisk) Högskolelektor (klinisk lärare) / specialistkompetent läkare U Läkare legitimerad, specialiseringstjänstgöring Legitimerad läkare under specialiseringstjänstgöring (ST-läkare). Underläkare/ST, ST-läkare (Specialitetskod obligatorisk) Sida 8 av 22

9 Högskolelektor (klinisk lärare) / specialistkompetent läkare U Läkare legitimerad, annan Legitimerad läkare under till exempel vikariat. (Specialitetskod obligatorisk) Högskolelektor (klinisk lärare) / specialistkompetent läkare U Läkare ej legitimerad, allmäntjänstgöring Ej legitimerad läkare under allmäntjänstgöring (ATläkare). Underläkare/AT, AT-läkare (Specialitetskod ej tillämplig) Högskolelektor (klinisk lärare) / specialistkompetent läkare U Läkare ej legitimerad, annan Ej legitimerad läkare under till exempel vikariat eller provtjänstgöring. (Specialitetskod ej tillämplig) Sida 9 av 22

10 Tandvård Distriktövertandläkare, samord tandläkare Tandläkare, allmäntandvård Tandläkare, allmäntandvård Distriktstandläkare Chef-, 1:e distr-, distr tandläkare/klinikchef Tandläkare, allmäntandvård Tandläkare, allmäntandvård Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Sjukhustandläkare Sjukhustandläkare Sjukhustandläkare Bitr klinikchef, distriktstandläkare Tandläkare, allmäntandvård Tandläkare, allmäntandvård Distriktstandläkare Övertandläkare Specialisttandläkare Specialisttandläkare Specialisttandläkare Bitr över-/spec-, spec/högskoletandläkare Specialisttandläkare Specialisttandläkare Specialisttandläkare Assistenttandläkare I Tandläkare under specialiseringstjänstgöring Assistenttandläkare II Tandläkare under specialiseringstjänstgöring Tandläkare under specialiseringstjänstgöring. Tandläkare under specialiseringstjänstgöring. Tandläkare under specialiseringstjänstgöring, assistenttandläkare Tandläkare under specialiseringstjänstgöring, assistenttandläkare Övertandsköterska Tandsköterska Tandsköterska Tandsköterska :e tandsk, profylax, -oral, sjukhustandsköterska Tandsköterska Tandsköterska Tandsköterska Tandhygienist Tandhygienist Tandhygienist Tandhygienist Tandsköterska Tandsköterska Tandsköterska Tandsköterska Tandvårdsbiträde Tandvårdsarbete, annat Tandvårdsbiträde Tandteknikerchef, labförest, sjukhustandtekniker Tandtekniker Tandtekniker Tandtekniker Sida 10 av 22

11 :e tandtekniker, tandtekniker Tandtekniker Tandtekniker Tandtekniker Övrig tandvårdspersonal (HÖK) Övrig tandvårdspersonal (ÖLA) Sida 11 av 22

12 Administration Avdchef, personaldir, primär-, tandvårdchef Sektion-, lokal pers-, lokal ekonchef landstingsjurist Utredningssekreterare, ADB-tekniker Handläggare, övergripande verksamhetsplanering Arbetar med samordning, omvärldsbevakning, analys och utveckling på övergripande koncern-, förvaltningseller verksamhetsnivå Utredningssekreterare, ADB-tekniker Handläggare, ekonomi Utför utrednings-, planerings- eller utvärderingsarbete inom ekonomiområdet i frågor som rör t.ex. budget, bokslut, redovisning, finansiering Utredningssekreterare, ADB-tekniker Handläggare, personal/löner Utför utrednings-, planerings- eller utvärderingsarbete inom personalområdet i frågor som rör t.ex. förhandling, avtal, löner, rekrytering Utredningssekreterare, ADB-tekniker Handläggare, information Utför informationsarbete internt och externt i frågor som rör verksamheten. Vårdutvecklare, organisationsutvecklare, skolsekreterare Ekonom, ekonomisekreterare, ekonomicontroller Personalsekreterare, personalhandläggare, personalcontroller, personalkonsult, personalutvecklare, personalstrateg, lönesekreterare, lönehandläggare Informationssekreterare, informatör, kommunikatör Utredningssekreterare, ADB-tekniker Handläggare, IT Utför utrednings-, planerings- eller utvärderingsarbete inom IT. IT-sekreterare, IT-strateg, IT-samordnare, IThandläggare, IT-konsult, webbdesigner Utredningssekreterare, ADB-tekniker Handläggare, upphandling/inköp Utför utrednings-, planerings- eller utvärderingsarbete inom inköpsverksamhet i frågor som rör anbud, avtal och inköp Utredningssekreterare, ADB-tekniker Handläggare, konsumentfrågor Vägleder, utreder, analyserar och informerar om konsumentfrågor rörande produkter, tjänster och avtal. Upphandlare, upphandlingssekreterare, inköpare, inköpssekreterare, inköpssamordnare Konsumentsekreterare, konsumentvägledare, konsumentrådgivare Utredningssekreterare, ADB-tekniker Handläggare, miljöfrågor Utför utrednings-, planerings- och/eller utvärderingsarbete inom miljöområdet. Miljöhandläggare, agenda 21, energirådgivare, miljöutredare, miljösamordnare Utredningssekreterare, ADB-tekniker Jurist Handlägger juridiska frågor. Jurist, landstingsjurist, kommunjurist, stadsjurist, arbetsrättsjurist Utredningssekreterare, ADB-tekniker Arkivarie Utför arkivariearbete. Arkivarie Utredningssekreterare, ADB-tekniker Handläggare, annan :e budget-, inköpsass, förråd-, telefon-, kontorsserv föres Administratör, övergripande verksamhet Utför administrativt arbete till exempel granskar, sammanställer och bearbetar underlag. Sida 12 av 22

13 :e budget-, inköpsass, förråd-, telefon-, kontorsserv föres :e budget-, inköpsass, förråd-, telefon-, kontorsserv föres :e budget-, inköpsass, förråd-, telefon-, kontorsserv föres :e budget-, inköpsass, förråd-, telefon-, kontorsserv föres :e budget-, inköpsass, förråd-, telefon-, kontorsserv föres :e budget-, inköpsass, förråd-, telefon-, kontorsserv föres :e budget-, inköpsass, förråd-, telefon-, kontorsserv föres :e budget-, inköpsass, förråd-, telefon-, kontorsserv föres Administratör, ekonomi Utför administrativt arbete inom ekonomiadministration. Granskar, sammanställer och bearbetar underlag som rör fakturor, bokföring, budget med mera Administratör, personal/löner Utför administrativt arbete inom personaladministration. Granskar, sammanställer och bearbetar underlag som rör löner, anställningsvillkor rekrytering med mera Administratör, information Utför administrativt arbete inom information. Granskar, sammanställer och bearbetar information. Ekonomiassistent. PA-assistent, löneassistent, personalassistent, löneadministratör, lönekonsult Informationsassistent Administratör, IT Utför administrativt arbete inom IT. IT-assistent, IT-administratör Administratör, socialtjänst Utför administrativt arbete inom socialtjänst. Granskar, sammanställer och bearbetar underlag som till exempel socialbidrag. Socialassistent, softhandläggare Administratör, skola/fritid Utför administrativt arbete inom skola/fritid. Skolassistent, fritidsassistent Receptionist, telefonist Utför receptionist- eller telefonistarbete. Receptionist, telefonist Administratör, annan Bygglovsassistent, turistassistent, kulturassistent, teknisk assistent, arkivassistent, inköpsassistent Kanslist, lärarasssistent Administratör, övergripande verksamhet Utför administrativt arbete till exempel granskar, sammanställer och bearbetar underlag Kanslist, lärarasssistent Administratör, ekonomi Utför administrativt arbete inom ekonomiadministration. Granskar, sammanställer och bearbetar underlag som rör fakturor, bokföring, budget med mera Kanslist, lärarasssistent Administratör, personal/löner Utför administrativt arbete inom personaladministration. Granskar, sammanställer och bearbetar underlag som rör löner, anställningsvillkor rekrytering med mera Kanslist, lärarasssistent Administratör, information Utför administrativt arbete inom information. Granskar, sammanställer och bearbetar information. Ekonomiassistent. PA-assistent, löneassistent, personalassistent, löneadministratör, lönekonsult Informationsassistent Kanslist, lärarasssistent Administratör, IT Utför administrativt arbete inom IT. IT-assistent, IT-administratör Kanslist, lärarasssistent Administratör, socialtjänst Utför administrativt arbete inom socialtjänst. Granskar, sammanställer och bearbetar underlag som till exempel socialbidrag. Socialassistent, softhandläggare Sida 13 av 22

14 Kanslist, lärarasssistent Administratör, skola/fritid Utför administrativt arbete inom skola/fritid. Skolassistent, fritidsassistent Kanslist, lärarasssistent Receptionist, telefonist Utför receptionist- eller telefonistarbete. Receptionist, telefonist Kanslist, lärarasssistent Administratör, annan Bygglovsassistent, turistassistent, kulturassistent, teknisk assistent, arkivassistent, inköpsassistent Kanslist, lärarasssistent Lärarassistent Bistår lärare i undervisningen. Lärarassistent Kontorist, kontorsvaktmästare, telefonist Administratör, övergripande verksamhet Utför administrativt arbete till exempel granskar, sammanställer och bearbetar underlag Kontorist, kontorsvaktmästare, telefonist Administratör, ekonomi Utför administrativt arbete inom ekonomiadministration. Granskar, sammanställer och bearbetar underlag som rör fakturor, bokföring, budget Kontorist, kontorsvaktmästare, telefonist Administratör, personal/löner Utför administrativt arbete inom personaladministration. Granskar, sammanställer och bearbetar underlag som rör löner, anställningsvillkor Kontorist, kontorsvaktmästare, telefonist Administratör, information Utför administrativt arbete inom information. Granskar, sammanställer och bearbetar information. Ekonomiassistent. PA-assistent, löneassistent, personalassistent, löneadministratör, lönekonsult Informationsassistent Kontorist, kontorsvaktmästare, telefonist Administratör, IT Utför administrativt arbete inom IT. IT-assistent, IT-administratör Kontorist, kontorsvaktmästare, telefonist Administratör, socialtjänst Utför administrativt arbete inom socialtjänst. Granskar, sammanställer och bearbetar underlag som till exempel socialbidrag. Socialassistent, softhandläggare Kontorist, kontorsvaktmästare, telefonist Administratör, skola/fritid Utför administrativt arbete inom skola/fritid. Skolassistent, fritidsassistent Kontorist, kontorsvaktmästare, telefonist Receptionist, telefonist Utför receptionist- eller telefonistarbete. Receptionist, telefonist Kontorist, kontorsvaktmästare, telefonist Administratör, annan Bygglovsassistent, turistassistent, kulturassistent, teknisk assistent, arkivassistent, inköpsassistent Kontorist, kontorsvaktmästare, telefonist Kontorsvaktmästare Arbetar med kontorsservice. Kontorsvaktmästare Klinikass, expeditionsföreståndare Administratör, vård Arbetar med medicinsk dokumentation, patientdokumentation med mera inom vården. Läkarsekreterare, teamsekreterare, vårdadministratör, medicinsk sekreterare Sida 14 av 22

15 Team-sekreterare, 1:e läkarsekreterare Administratör, vård Arbetar med medicinsk dokumentation, patientdokumentation med mera inom vården Läkarsekreterare Administratör, vård Arbetar med medicinsk dokumentation, patientdokumentation med mera inom vården. Läkarsekreterare, teamsekreterare, vårdadministratör, medicinsk sekreterare Läkarsekreterare, teamsekreterare, vårdadministratör, medicinsk sekreterare Övrig administrativ personal (HÖK) Övrig administrativ personal (ÖLA) Sida 15 av 22

16 Teknik Chef-, 1:e sjukhus-, sjukhusfysiker Sjukhusfysiker Sjukhusfysiker Sjukhusfysiker Chef-, 1:e sjukhus-, sjukhuskemist Sjukhuskemist Sjukhuskemist Sjukhuskemist Ingenjör Systemutvecklare Arbetar med systemapplikationer, utreder behov och utveckling inom IT IT-ingenjör Ingenjör Mätningsingenjör Utför mätnings- och karteringsarbete Ingenjör Ingenjör, park/gator Analyserar, utvärderar och planerar i frågor som t.ex. projektering av parker, gator, vägar Ingenjör Ingenjör, fastigheter Analyserar, utvärderar och planerar i frågor som rör förvaltning av mark, byggnader med mera Ingenjör Ingenjör, drift Utvärderar och planerar i frågor som rör drift, underhåll av anläggningar med mera Ingenjör Ingenjör, allmänteknisk Analyserar, utvärderar och planerar i frågor som rör allmänteknisk verksamhet Ingenjör Ingenjör, hälso- och sjukvård Arbetar med tekniska frågor inom hälso- och sjukvård Medicinteknisk ingenjör, ortopedingenjör Ingenjör Ingenjör, annan Tekniker Tekniker, IT Arbetar med support, systemstöd, nätverkssupport, systemadministration m.m Tekniker Tekniker, drift Arbetar med drift och underhåll av anläggningar med mera Tekniker Tekniker, allmänteknisk Tekniker, allmänteknisk IT-tekniker, ADB-tekniker Drifttekniker, maskinskötare, värmeskötare, fastighetstekniker, maskinist, maskinreparatör, Vatekniker Tekniker Tekniker, hälso- och sjukvård Tekniker, hälso- och sjukvård Medicintekniker, hjälpmedelstekniker, ortopedtekniker Sida 16 av 22

17 Tekniker Tekniker, annan Driftingenjör, maskinchef Ingenjör, drift Utvärderar och planerar i frågor som rör drift, underhåll av anläggningar med mera Ingenjör vid sjuhuslaboratorier, radiofysiska institutioner eller medicintekniska avdelningar Tekniker vid sjuhuslaboratorier, radiofysiska institutioner eller medicintekniska avdelningar Ingenjör, hälso- och sjukvård Arbetar med tekniska frågor inom hälso- och sjukvård Medicinteknisk ingenjör, ortopedingenjör Tekniker, hälso- och sjukvård Tekniker, hälso- och sjukvård Medicintekniker, hjälpmedelstekniker, ortopedtekniker Hantverkare Hantverkare Arbetar till exempel som snickare eller målare. Hantverksarbetare, skorstensfejare, hantverkare, reparatör, snickare, yrkesarbetare, rörmokare, byggnadssnickare, målare, rörmontör, sotare, Fastighets-/värme-/maskinskötare Tekniker, drift Arbetar med drift och underhåll av anläggningar med mera Fastighets-/värme-/maskinskötare Fastighetsskötare Arbetar med tillsyn, skötsel, och underhåll av fastigheter Övrig teknisk (HÖK) Drifttekniker, maskinskötare, värmeskötare, fastighetstekniker, maskinist, maskinreparatör, Vatekniker Fastighetsskötare, fastighetsreparatör Övrig teknisk personal (ÖLA) Sida 17 av 22

18 Utbildning och fritid Rektor, särskolechef, bitr skolledare Ledning, skola Leder och samordnar verksamhet enbart inom skola. (Rektor se kod , rektor vid kulturskola se kod ) Rektor, särskolechef, bitr skolledare Rektor Rektor med myndighetsutövning enligt skollagen samt biträdande rektor Högskolelektor, högskolelärare Lärar-, förskollärararbete, annat Högskolelärare Rektor ska kodas med chefskod B alternativt C, biträdande rektor ska kodas med chefskod L (rektor vid kulturskola se kod ) Gymnasielärare, 1:e lärare Lärare gymnasium, allmänna ämnen Undervisar i allmänna ämnen vid gymnasieskola, vuxenutbildning och gymnasiesärskola. Gymnasielärare allmänna ämnen Gymnasielärare, 1:e lärare Lärare gymnasium, yrkesämnen Undervisar i yrkesämnen vid gymnasieskola, vuxenutbildning och gymnasiesärskola Lärare i särskola Lärare grundskola, tidigare år Undervisar i grundskolans tidigare år. Definition av tidigare år beror på den enskilde huvudmannens organisation. Inkl förskoleklass, särskola och Komvux Lärare i särskola Lärare grundskola, senare år Undervisar i grundskolans senare år. Definition av senare år beror på den enskilde huvudmannens organisation. Inkl särskola och Komvux Lärare i särskola Lärare gymnasium, allmänna ämnen Undervisar i allmänna ämnen vid gymnasieskola, vuxenutbildning och gymnasiesärskola Lärare i särskola Lärare gymnasium, yrkesämnen Undervisar i yrkesämnen vid gymnasieskola, vuxenutbildning och gymnasiesärskola Gymnasielärare yrkesämnen Grundskollärare tidigare år Grundskollärare senare år Gymnasielärare allmänna ämnen Gymnasielärare yrkesämnen Lärare i folkhögskola Lärare, folkhögskola Undervisar vid folkhögskola. Lärare folkhögskola Chefbibliotekarie, bibliotekarie Bibliotekarie Bibliotekarie Bibliotekarie Förskolekonsulent Förest, förskollärare, lekotekarie, fritidspedagog Internat-/bitr internatföreståndare Ledning, köks- och måltidsarbete Leder och samordnar verksamhet inom köks- och måltidsarbete. Internatföreståndare, ekonomiföreståndare Sida 18 av 22

19 Fritidskonsulent Fritidskonsulent/Turistkonsulent Planerar, organiserar och utvecklar fritids-och/eller turistverkamhet Fritidskonsulent, turistkonsulent Fritidsassistent Administratör, skola/fritid Utför administrativt arbete inom skola/fritid. Skolassistent, fritidsassistent Fritidsassistent Fritidsledare Planerar, organiserar och leder förenings- /fritidsverksamhet. Fritidsledare, fritidsgårdsföreståndare, fritidshemsföreståndare. Även vissa fältassistenter (kod ) förs hit beroende på arbetsuppgifter Fritidsassistent Turism- och fritdsarbete annat Fritidsassistent/turistassistent inom kultur-, turism- och fritidsarbete. Fritidsassistent/turistassistent inom administration, se kod respektive Arbförman, 1:e trädgarb, jordbruks-, ladug förman, rättare Arbförman, 1:e trädgarb, jordbruks-, ladug förman, rättare Fordonsförare Förare av fordon. Fordonsförare, chaufför, maskinförare, lastbilsförare, bilförare, bussförare, grävmaskinförare, traktorförare, transportarbete (sopbilsförare se kod ) Park-/trädgårdsarbete Arbetar med skötsel av parker och trädgårdar. Parkarbetare, trädgårdsarbetare, naturvårdare, trädgårdsmästare, idrottsplatsarbetare Arbförman, 1:e trädgarb, jordbruks-, ladug förman, rättare Djur-, traktorskötare, jordbruks- /trädgårdsarbetare Djur-, traktorskötare, jordbruks- /trädgårdsarbetare Djur-, traktorskötare, jordbruks- /trädgårdsarbetare Övrig utbildnings- och fritidspersonal (HÖK) Övrig utbildnings- och fritidspersonal (ÖLA) Lantbruksarbete Utför jordbruksarbete eller arbetar med djurskötsel Djurvårdare, jordbruksarbetare, djurskötare, ladugårdsarbete, skogsarbetare Fordonsförare Förare av fordon. Fordonsförare, chaufför, maskinförare, lastbilsförare, bilförare, bussförare, grävmaskinförare, traktorförare, transportarbete (sopbilsförare se kod ) Park-/trädgårdsarbete Arbetar med skötsel av parker och trädgårdar. Parkarbetare, trädgårdsarbetare, naturvårdare, trädgårdsmästare, idrottsplatsarbetare Lantbruksarbete Utför jordbruksarbete eller arbetar med djurskötsel Djurvårdare, jordbruksarbetare, djurskötare, ladugårdsarbete, skogsarbetare Sida 19 av 22

20 Omsorg Föreståndare, distriktschef, områdeschef, bitr förest m fl Arbetsledare, verkmästare Föreståndare, bitr föreståndare Behandlingsassistent Behandlingsassistent/Socialpeda gog Socialt förändrings- och motivationsarbete med Socialpedagog, behandlingsassistent pedagogisk inriktning mot barn, unga eller vuxna oftast på institutioner eller behandlingshem Elevassistent Elevassistent Stödjer elever i skolarbetet. Elevassistent, elevstödjare Vårdare i behandlingsarbete Vårdare, gruppboende Utför vård-/omvårdnadsarbete (inklusive behandlingsarbete) vid gruppboende Vårdare i behandlingsarbete Vårdare, dagverksamhet Utför vård-/omvårdnadsarbete (Inklusive behandlingsarbete) inom dagverksamhet. Vårdare/boendestödjare, gruppboende Vårdare/boendestödjare, dagverksamhet Barnhemsbiträde Biträdesarbete, annat Utför patientnära omsorgsarbete Sjukvårdsbiträde, mottagningsbiträde, jourbiträde Vårdare Vårdare, gruppboende Utför vård-/omvårdnadsarbete (inklusive behandlingsarbete) vid gruppboende Vårdare Vårdare, dagverksamhet Utför vård-/omvårdnadsarbete (Inklusive behandlingsarbete) inom dagverksamhet. Vårdare/boendestödjare, gruppboende Vårdare/boendestödjare, dagverksamhet Vårdbiträde/vårdbiträde öppen vård Vårdbiträde, hemvård/hemsjukvård Utför patientnära omsorgsarbete inom hemvård/hemsjukvård. Vårdbiträde, hemvård/hemsjukvård Övrig omsorgspersonal (HÖK) Övrig omsorgspersonal (ÖLA) Sida 20 av 22

Etikettlista AID för Räddningstjänsten

Etikettlista AID för Räddningstjänsten Etikettlista AID för Räddningstjänsten Ledningsarbete (Kompletterande chefs-/ledningskod är obligatorisk för gruppen 101010-109090. Dessa samt övriga kompletterande koder återfinns i bilaga 2) koderna

Läs mer

Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121

Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121 Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121 Aktualitet, bortfall, borttag Vi uppskattar att cirka 98% av posterna har 2013 års löner.

Läs mer

Lönestatistik tillsvidareanställda 2010 års löneläge

Lönestatistik tillsvidareanställda 2010 års löneläge 101010 Ledning, administration Max 60000 92700 70000 62100 62500 63000 55000 56375 41500 92700 Medel 46800 56520 60800 54088 62500 50188 55000 51792 41000 52598 Min 31000 27500 51600 48250 62500 33000

Läs mer

Bilaga E. Etikettlista AID

Bilaga E. Etikettlista AID Bilaga E. Etikettlista AID Etikett AID Uppdaterad jämfört med publikationen "Arbetsidentifikation (AID)". Uppdateringar markerade i grått. Uppdaterad 2014-06-25 Ledningsarbete Kompletterande chefs-/ledningskod

Läs mer

Listan nedan med definierade koder och namn för befattning/aid-etikett innehåller även förtydligande beskrivningar och exempel.

Listan nedan med definierade koder och namn för befattning/aid-etikett innehåller även förtydligande beskrivningar och exempel. Befattning Revisionshistorik Version Datum Beskrivning 3.2 2013-10-22 Uppdatering i enlighet med källkodverkets uppdatering. Tillägg och justering enligt revisionshistorikkolumnen nedan. Detta kodverk

Läs mer

Listan nedan med definierade koder och namn för befattning/aid-etikett innehåller även förtydligande beskrivningar och exempel.

Listan nedan med definierade koder och namn för befattning/aid-etikett innehåller även förtydligande beskrivningar och exempel. Befattning Revisionshistorik Version Datum Beskrivning 3.2 2013-10-22 Uppdatering i enlighet med källkodverkets uppdatering. Tillägg och justering enligt revisionshistorikkolumnen nedan. 3.2.1 2013-12-18

Läs mer

Malmö stads lönestatistik 2014

Malmö stads lönestatistik 2014 Malmö stads lönestatistik 2014 Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation) och kön för månadsavlönade. Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad.

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad Kvinnor 79 13 500 27 899 22 2 600 27 00 31 800 7 200 26.28 Män 103 18 700 27 279 7 800 21 500 27 500 31 688 10 188 37.05 Administratör, annan 152090 Totalt 582 13 500 27 789 7 800 2 000 27 00 31 700 7

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2012 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2012 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc 3 Medianlöner Enköpings kommun

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad ADMINISTRATIV ASSISTENT ADMINISTRATIV CHEF ADMINISTRATIV GRUPPCHEF ADMINISTRATIV SEKRETERARE ADMINISTRATÖR ANLÄGGNINGSCHEF ANLÄGGNINGSINGENJÖR ANTIKVARIE ARBETSINSTRUKTÖR ARBETSKONSULENT ARBETSLEDARE Kvinnor

Läs mer

Arbetsidentifikation (AID)

Arbetsidentifikation (AID) Arbetsidentifikation (AID) av systemet Etikett Etikett Chefs-, annat Chefs-, annat lednings- ledningsoch funktions-/ och funktions-/ ämnesansvar ämnesansvar AID AID Arbetstidens Arbetstidens förläggning

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2013 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2013 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc. 3 Medianlöner Enköpings

Läs mer

Redovisning av löner Kalmar kommun 2012

Redovisning av löner Kalmar kommun 2012 Redovisning av löner Kalmar kommun 2012 Personalenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, 391 26 Kalmar Östra Sjögatan 16 Tel 0480-45 00 00 vx Innehåll Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förhandlingsutrymme

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner SSYKkod Yrke Avtal 1110 Högre ämbetsmän och politiker "Chefsavtal" 1210 Verkställande direktörer, verkschefer "Chefsavtal" 1226 Verksamhetschefer

Läs mer

Lönestatstik tillsvidareanställda Söderhamns kommun november 2011

Lönestatstik tillsvidareanställda Söderhamns kommun november 2011 101010 Avd.chef administrat Antal anställda 1 Min 33 900 Medellön 33 900 Max 33 900 Förvaltningschef Antal anställda 5 Min 48 900 Medellön 50 535 Max 52 000 Kommunchef Antal anställda 1 Min 65 000 Medellön

Läs mer

Göteborgs universitet lönestatistik per 2013 11 10:e Nedre Övre 90:e MIN percentil kvartil Medel Median kvartil percentil MAX 00250 Adm Assistent 17

Göteborgs universitet lönestatistik per 2013 11 10:e Nedre Övre 90:e MIN percentil kvartil Medel Median kvartil percentil MAX 00250 Adm Assistent 17 Göteborgs universitet lönestatistik per 2013 11 10:e Nedre Övre 90:e 00250 Adm Assistent 17 800 20 000 21 000 23 925 24 600 25 400 27 500 30 000 00255 Adm Chef 37 500 39 100 39 600 41 433 40 950 41 900

Läs mer

Alla behövs! i Östersunds kommun. Anne Vågström 2011-10-12

Alla behövs! i Östersunds kommun. Anne Vågström 2011-10-12 Alla behövs! i Östersunds kommun Anne Vågström 2011-10-12 Generationsväxlingen vår största utmaning? Under perioden 2010-2025 kommer 44 % av de anställda inom offentlig sektor att lämna arbetsmarknaden.

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan för VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN. Sammanställning av förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner

Kompetensförsörjningsplan för VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN. Sammanställning av förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner Kompetensförsörjningsplan för VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Sammanställning av förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner 2015 Hur arbetar VGR med kompetensförsörjning? Västra Götalandsregionen har ett processorienterat

Läs mer

Riktlinje för yrkestitel och AID, arbetsidentifikation

Riktlinje för yrkestitel och AID, arbetsidentifikation 1 (5) Riktlinje för yrkestitel och AID, arbetsidentifikation Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Personal- och organisationsutskottet (2014-09-24 49 ) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.:

Läs mer

KFS Lönestatistik 2011 - Tabell 0001 Alla branscher, hela landet

KFS Lönestatistik 2011 - Tabell 0001 Alla branscher, hela landet avser ersättning för OB, skiftarbete, jour, beredskap och förmåner. 0000 Övriga 765 25 300 12 500 24 400 33 800 2 300 1210 VD, VVD eller rektor (10 eller fler anställda) 173 1222 Produktionschef, Driftschef,

Läs mer

Näringslivets yrkesklassificering 2011 - NYK 2011. Statistik April, 2012

Näringslivets yrkesklassificering 2011 - NYK 2011. Statistik April, 2012 Näringslivets yrkesklassificering 2011 - NYK 2011 Statistik April, 2012 Förord Näringslivets yrkesklassificering är ett system för gruppering av individers arbetsuppgifter och utgår från SSYK (Standard

Läs mer

Lönekartläggning samt handlingsplan för jämställda löner 2011-2013 Landstinget i Östergötland

Lönekartläggning samt handlingsplan för jämställda löner 2011-2013 Landstinget i Östergötland 11 LiÖ 2011-3818 Lönekartläggning samt handlingsplan för jämställda löner 2011-2013 Landstinget i Östergötland Sida 1 av 51 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning 2 1. Bakgrund 3 1.1 Diskrimineringslagen

Läs mer

Tips 1(8) SSYK 2012 2014-03-31. Innehållsförteckning

Tips 1(8) SSYK 2012 2014-03-31. Innehållsförteckning Tips 1(8) SSYK 2012 2014-03-31 Innehållsförteckning Chefer... 2 Arbetsledare... 3 Övriga pedagoger... 4 Revisorer... 5 Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister... 5 Idrottsutövare och idrottstränare...

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014 1 Rekryteringsbehov trots en svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län men arbetsgivare

Läs mer

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm 1101 Församlingspedagog Arbetstagare med församlingspedagogutbildning som svarar för planering av och medverkar i församlingens

Läs mer

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt Arbetsmarknaden 2013 och framåt Hur ser det ut i Västsverige? Näringslivet är diversifierat, men förhållandevis Forskningsintensivt Varuproducerande Globalt beroende Exporterande Hur ser det ut i Västsverige?

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken IT-strateg, IT-analytiker Systemerare, systemdesigner, systemar Programmerare Datatekniker (nätverkstekniker) PC-tekniker Bild 2 Maskiningenjörer, maskintekniker, VVS Byggnadsingenjörer

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Gotlands län 2015 2016 1 Fler jobbmöjligheter och färre arbetslösa Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken på Gotland under 2015 och 2016. Jobben blir fler och finns framförallt

Läs mer

01 Församlingspedagog Kvinnor... 29 300 5 Män - - - - - Totalt... 29 300 5. 02 Förskollärare Kvinnor... 1 Män - - - - - Totalt...

01 Församlingspedagog Kvinnor... 29 300 5 Män - - - - - Totalt... 29 300 5. 02 Förskollärare Kvinnor... 1 Män - - - - - Totalt... Stift 12 Visby 2014 BSF-kod Befattning Kön 10:e p Median 90:e p Medel Antal 1 Församlings- och främjande uppgifter 1 Pedagogiska uppgifter 01 Församlingspedagog Kvinnor...... 29 300 5 Totalt...... 29 300

Läs mer

Jämtlands läns landsting. God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län

Jämtlands läns landsting. God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Jämtlands läns landsting God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län Innehållsförteckning Jämtlands läns landsting Politiska organisationen i landstinget................... 52 Ett levande

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Marianne Leckström marianne.leckstrom@skl.se www.skl.se/gis Först ett tips Sektionschefstjänst för Infrastruktur och fastighet på SKL är ledig. - Geodata,

Läs mer

Statistikinfo 2011:13

Statistikinfo 2011:13 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2011:13 Åldersfördelning och inkomstnivåer för de vanligaste yrkena i Linköpings kommun Enligt svensk yrkesklassificering (SSYK) förekom 324 av 355 klassificerade

Läs mer

Yrkeskoder Trafikhuvudmän

Yrkeskoder Trafikhuvudmän 1 (6) Yrkeskoder Trafikhuvudmän 1. Ledningsarbete 2 Drift- och verksamhetschefer Chefer för särskilda funktioner Mellanchefer och lägre chefer/arbetsledare 2. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2014 2015 1 Goda jobbchanser 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2014 2015. Arbetsmarknaden väntas ha en positiv

Läs mer

Förtydliganden och tillägg till AID 2013-11-30

Förtydliganden och tillägg till AID 2013-11-30 Förtydliganden och tillägg till AID 2013-11-30 Innehåll 1. Övergripande... 3 1.1 Mestkriteriet... 3 1.2 Projektledare... 4 2. Organisation... 4 3. Tillfälligt anställda... 5 4. Kodning av politiskt tillsatta

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen http://www.arbetsformedlingen.se/om- oss/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelandeartiklar/jamtland/12-12-

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Inledning 5 Sammanfattning 9 Utvecklingen under två decennier 11 Medarbetare och Ledare 15 Ålder 31 Pensionsavgångar 35 Arbetstid 39 Arbetsmiljö och hälsa 55 - Sjukfrånvaro

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Örebro län 2014. Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Örebro län 2014. Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Örebro län 2014 1 Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42 Ökade chanser att få jobb Arbetsmarknaden i länet förbättras och fler jobb förväntas tillkomma.

Läs mer

Jobbmöjligheter. i Västernorrlands län 2014 2015

Jobbmöjligheter. i Västernorrlands län 2014 2015 Jobbmöjligheter i Västernorrlands län 2014 2015 1 Rekryteringsbehov trots en svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrland men arbetsgivare har trots detta

Läs mer

Vårdförbundet i siffror 2010. Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010

Vårdförbundet i siffror 2010. Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010 Vårdförbundet i siffror 2010 Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010 Förord Denna skrift innehåller ett urval av den medlemsstatistik, arbetsmarknadsstatistik, utbildningsstatistik

Läs mer

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosundersökning 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 1200 arbetsställen i det privata näringslivet

Läs mer

En arbetsgivare 200 yrken

En arbetsgivare 200 yrken En arbetsgivare 200 yrken Överraskande Älmhult internationellt & nära Tänk om du kunde få inte allt men mycket. Ett utvecklande jobb, ett vackert och funktionellt boende till en rimlig kostnad, landet

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2015 1 Fler jobb under år 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2015. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige

Läs mer

Du kan gå på sammanlagt 2 seminarier/workshops under dagen. Första passet hålls 11.15-12.00 och andra passet hålls 14.30-15.15.

Du kan gå på sammanlagt 2 seminarier/workshops under dagen. Första passet hålls 11.15-12.00 och andra passet hålls 14.30-15.15. Du kan gå på sammanlagt 2 seminarier/workshops under dagen. Första passet hålls 11.15-12.00 och andra passet hålls 14.30-15.15. Kryssa i dina favoriter på anmälningsblanketten, så fördelar vi platserna

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Gotlands län 2015 1 Jobben blir fler under 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken på Gotland under 2015. Arbetsmarknaden stärks i hela landet under

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2011. På uppdrag av landskapsregeringen och AMS

Arbetsmarknadsbarometern 2011. På uppdrag av landskapsregeringen och AMS Arbetsmarknadsbarometern 2011 På uppdrag av landskapsregeringen och AMS Katarina Fellman 17.6.2011 Arbetslöshetsgrader och nettoinflyttning 1990-2011 % 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 Personer 275 250 225 200

Läs mer

Personalredovisning 2008

Personalredovisning 2008 Personalredovisning 2008 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Sammanfattning av personalredovisningen... 5 1.2 Nytt personalsystem... 5 2 Personalredovisning Tranemo kommun 7 2.1 Nyckeltal 1... 7 2.1.1 Anställda...

Läs mer

Förtydliganden av arbetsidentifikation (AID) 2015-02-13

Förtydliganden av arbetsidentifikation (AID) 2015-02-13 Förtydliganden av arbetsidentifikation (AID) 2015-02-13 1 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1. Syftet med dokumentet Förtydliganden... 3 1.2. Kort om AID... 3 1.3. Det löpande arbetet med AID-kodning... 3 1.4.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2014 2015 1 Jobben blir fler 2014 och 2015 Arbetsmarknaden ser ljusare ut under det närmaste året. Sysselsättningen beräknas öka och arbetslösheten minska. Företagen i

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2015 1 Jobbmöjligheterna i länet blir fler Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015.

Läs mer

Utbilda dig till ett jobb i landstinget

Utbilda dig till ett jobb i landstinget Utbilda dig till ett jobb i landstinget Vårdkedja en beskrivning av hälso och sjukvård AMBULANS AKUTMOTTAGNING LABORATORIER RÖNTGEN VÅRDAVDELNINGAR a) Ortopedi b) Kirurgi c) Medicin d) Barn- kvinna e)

Läs mer

Jobbmöjligheter. i Örebro län 2015 2016

Jobbmöjligheter. i Örebro län 2015 2016 Jobbmöjligheter i Örebro län 2015 2016 1 Ökade jobbmöjligheter i länet Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb i Örebro län under 2015 och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2014 2015 1 Bättre arbetsmarknad 2014 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Västmanlands län under 2014 2015. Arbetsmarknaden väntas

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

REKRYTERINGSKARTLÄGGNING VÄRMLAND 2011-2012

REKRYTERINGSKARTLÄGGNING VÄRMLAND 2011-2012 REKRYTERINGSKARTLÄGGNING VÄRMLAND 2011-2012 En undersökning genomförd för Region Värmland/projekt Attraktiva Värmland av Attityd i Karlstad AB 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar 1(5) Anvisningar och regler fo r Bakgrund och syfte För att ge möjligheter till fortsatt forskning för disputerade medarbetare i vården måste tidsutrymme skapas så att forskning kan bedrivas parallellt

Läs mer

Jobbmöjligheter. Yrkeskompass för Värmlands län 2014

Jobbmöjligheter. Yrkeskompass för Värmlands län 2014 Jobbmöjligheter Yrkeskompass för Värmlands län 2014 1 Optimism på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras. Störst är optimismen inom hotell och restaurang och hos företag som säljer tjänster

Läs mer

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet?

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vägar vidare efter gymnasiet YRKES- PROGRAM HÖGSKOLE- FÖRBEREDANDE PROGRAM ARBETE YRKESHÖGSKOLA FOLKHÖGSKOLA VUXENUTBILDNING UNIVERSITET/ HÖGSKOLA KOMPLETTERANDE

Läs mer

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Yrkesområde Beteckning Antal öppet arbetslösa Antal öppet arbetslösa Andel av alla arbetslösa akademiker akademiker Andel

Läs mer

Strategi och handlingsplan för kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvård. Informationsmaterial

Strategi och handlingsplan för kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvård. Informationsmaterial Strategi och handlingsplan för kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvård Informationsmaterial Varför fokus på kompetensförsörjning? Västra Götalandsregionen är en av landets största arbetsgivare. Den

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2015 1 Jobben blir fler under 2015 En stark inhemsk efterfrågan på varor och tjänster samt en långsamt förbättrad internationell konjunktur gör att utsikterna för den svenska

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Södermanlands län 2015 1 Fler jobb i Södermanland I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Södermanlands län under 2015. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2015 1 Fler jobb 2015 I Skåne väntas arbetsmarknaden bli ganska bra under 2015. Jobben blir fler och arbetslösheten minskar. De yrken det är bäst möjlighet att få jobb inom

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2014 2015 1 Fortsatt förbättring på arbetsmarknaden I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län under 2014 och 2015. På Arbetsförmedlingen

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2014 2015 1 Arbetsmarknaden blir bättre under 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2014-2015. Arbetsmarknaden

Läs mer

Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR. Information i personalutskottet 2015-02-18

Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR. Information i personalutskottet 2015-02-18 Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR Information i personalutskottet 2015-02-18 Begreppet Specialistundersköterska Begrepp som används av YH-myndigheten för att visa att

Läs mer

Lönar det sig? en tillbakablick

Lönar det sig? en tillbakablick Lönar det sig? en tillbakablick Lönenivåer, lönespridning och löneutveckling i landsting och regioner 1994 2002 Juli 2003 Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Landstingsförbundet av: Statistiker

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2015 2016 1 Jobben blir fler under 2015 och 2016 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Kalmar län under 2015-2016. Arbetsmarknaden i länet

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län Välkomna! Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-486 42 02 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Företagen har dämpade förväntningar

Läs mer

Personalprognos för kommunerna i Skåne

Personalprognos för kommunerna i Skåne Personalprognos för kommunerna i Skåne 2005-2015 Mikael Karlsson 1 2007-03 03-15 Innehållsförteckning: Personalprognos för kommunerna i Skåne 2005-2015 sida 1-2 Inte bara en utmaning utan också ett måste!

Läs mer

Centrala och lokala protokollsanteckningar

Centrala och lokala protokollsanteckningar Bilaga 3 till HÖK 12 Centrala och lokala protokollsanteckningar Anteckningar till Löneavtal Löneöversyn 1. Yrkande från respektive part ska, såvida inte annat lokalt överenskoms, presenteras för motparten

Läs mer

Samverkan ger resultat. Välkomna!

Samverkan ger resultat. Välkomna! Samverkan ger resultat Välkomna! 16 oktober 9.00-9.30 Om KSL och länets utbud av vuxenutbildning Karin Jacobsen och Stefan Quas, KSL 9.30-10.30 Presentation av arbetsmarknadens behov enligt aktuella prognoser

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Jämtlands län 2015 1 Många möjligheter till jobb Här kan du läsa om jobbmöjligheter för olika yrken i Jämtlands län under 2015. Möjligheterna till jobb blir allt bättre och jobbmöjligheterna

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västmanlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västmanlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västmanlands län 2014 1 Bättre arbetsmarknad 2014 Den utdragna lågkonjunkturen ser ut att ha nått sin botten. Under 2014 fortsätter ekonomin att förstärkas vilket påverkar

Läs mer

Välj rätt yrke undvik astma och eksem

Välj rätt yrke undvik astma och eksem Välj rätt yrke undvik astma och eksem Centrum för Arbets- och miljömedicin Norrbacka, 171 76 Stockholm 08-123 400 00, camm@sll.se slso.sll/camm folkhalsoguiden.se När man ska välja yrke och gymnasieprogram

Läs mer

Ditt resultat från Karriärpaketet

Ditt resultat från Karriärpaketet Page 1 of 5 Ditt resultat från Karriärpaketet Licensnamn: Ditt namn: Inspiration Karriärförlaget Test Testsson Vård, hälsa och socialt arbete Inom Vård, hälsa och socialt arbete arbete ingår såväl undersökning,

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Gävleborgs län 2015 1 Vilka jobbmöjligheter har du? Det blir inte fler anställda 2015 men många får ändå jobb. En orsak är ett stort antal personer som går i pension och ska ersättas.

Läs mer

Hälsa och vård yrken med många möjligheter. hälsa och vård. Läs till yrken inom UPPDATERAD NOVEMBER 2012

Hälsa och vård yrken med många möjligheter. hälsa och vård. Läs till yrken inom UPPDATERAD NOVEMBER 2012 Hälsa och vård yrken med många möjligheter UPPDATERAD NOVEMBER 2012 Läs till yrken inom hälsa och vård Att kunna hjälpa människor och ge dem möjlighet till ett bättre liv, är ett bland de mest givande

Läs mer

Vi finns i din vardag

Vi finns i din vardag Vi finns i din vardag Utvecklingssamordnare Överförmyndarhandläggare IT-Samordnare IT-Tekniker Systemadministratör Personalstrateg Upphandlare Utredningssekreterare Utredare Projektadministratör Verksamhetscontroler

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2014 2015 1 Fler jobb i ett växande Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län under 2015. Under året

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2014 2015 1 Enklare att hitta ett jobb Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst chans att få jobb under 2014 och 2015.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2015 2016 1 Goda jobbmöjligheter i Västmanlands län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Västmanlands län under 2015 2016. Arbetsförmedlingen räknar

Läs mer

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014 Sammanfattning Sida: 1 av 7 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Jämtlands län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Sammanfattning I Jämtlands län har arbetsmarknaden fortsatt att återhämta sig under

Läs mer

Vård- och omsorgscollege. Utbildning och arbetsliv i samverkan

Vård- och omsorgscollege. Utbildning och arbetsliv i samverkan Vård- och omsorgscollege Utbildning och arbetsliv i samverkan Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege Vi är skola, arbetsgivare, fackförening, universitet och arbetsförmedling tillsammans!

Läs mer

Samordnad Individuell Plan

Samordnad Individuell Plan Så här fungerar det när en Samordnad individuell plan ska genomföras. Samordnad Individuell Plan En Samordnad Individuell Plan (SIP) ska göras när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 2016 1 Fler jobb i Uppsala län I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015-2016. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2015 1 Fler jobbmöjligheter 2015 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Västmanlands län under 2015. Arbetsförmedlingen räknar med att arbetsmarknaden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientsäkerhetsförordning; utfärdad den 18 november 2010. SFS 2010:1369 Utkom från trycket den 3 december 2010 Regeringen föreskriver 1 följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Jönköpings län 2015 1 Fler jobb i länet 2015 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Jönköpings län under 2015. Länets arbetsgivare har en positiv framtidstro och många

Läs mer

Anvisningar till Befattningssystem församlingar - BSF 01

Anvisningar till Befattningssystem församlingar - BSF 01 Anvisningar till Befattningssystem församlingar - BSF 01 De centrala parterna har nu avslutat den översyn av BSF som finns omtalad i Kyrkans avtal 2000 (Bilaga 4, Centrala protokollsanteckningar II, Övriga

Läs mer

Lönekartläggning Helsingborgs stad

Lönekartläggning Helsingborgs stad Lönekartläggning Helsingborgs stad 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lönekartläggning enligt jämställdhetslagen... 3 Arbetsgrupp... 3 Granskning av lönepolitiken... 3 Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter...

Läs mer

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Anders Axelsson, Region Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom

Läs mer

Vården på webben. Projektinformation

Vården på webben. Projektinformation Vården på webben Projektinformation Skola Rektor Lärare Assistent Skoltaxi Skolvärdinna Förs. kassa Vårdbidrag LASS Bilstöd Bilanpassn. företag Hjälpcentral Hjälpmedelskonsulent Hjälpmedelstekniker Hjälpmedelsleverantör

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2015 2016 1 Fler jobb i ett växande Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län 2015 2016. Jobbmöjligheterna

Läs mer

Fördelning av sysselsatta mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper i slutet av år 2008. Kvinnor % Män % Samtliga %

Fördelning av sysselsatta mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper i slutet av år 2008. Kvinnor % Män % Samtliga % Befolkning 010 Sysselsättning 008 Yrke och socioekonomisk ställning Var tredje arbetar inom mycket kvinno- eller mansdominerade yrkesgrupper Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik har yrkesgrupperna

Läs mer