Stödnyckel: Befattningsklassificering för landsting Etikett AID

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stödnyckel: Befattningsklassificering för landsting Etikett AID"

Transkript

1 Hälso- och sjukvård Sjukvårds-, primärvårdsföreståndare m fl Klinikföreståndare, vårdadministratör m fl Avdelningsförest, chefsjuksköterska m fl Bitr avdelningsförest, sektionsledare m fl Sjuksköterska, specialfunktion Sjuksk, Barnm, Ass Barnmorska, vårdavdelning Barnmorska, vårdavdelning Barnmorska, barnmorska förlossning, barnmorska vårdavdelning Sjuksk, Barnm, Ass Barnmorska, mottagning/rådgivning Barnmorska, mottagning/rådgivning Barnmorska öppenvård, barnmorska rådgivning, barnmorska mödravårdscentral Sjuksk, Barnm, Ass Anestesisjuksköterska Anestesisjuksköterska Anestesisjuksköterska, narkossjuksköterska Sjuksk, Barnm, Ass Distriktssjuksköterska Distriktssjuksköterska Distriktssjuksköterska Sjuksk, Barnm, Ass Psykiatrisjuksköterska Psykiatrisjuksköterska Psykiatrisjuksköterska Sjuksk, Barnm, Ass Ambulanssjuksköterska Ambulanssjuksköterska Ambulanssjuksköterska Sjuksk, Barnm, Ass Sjuksköterska, handikapp- och äldreomsorg/geriatrik Sjuksköterska, handikapp- och äldreomsorg/geriatrik Geriatriksjuksköterska, sjuksköterska äldreomsorg Sjuksk, Barnm, Ass IVA-sjuksköterska IVA-sjuksköterska Intensivvårdssjuksköterska Sjuksk, Barnm, Ass Operationssjuksköterska Operationssjuksköterska Operationssjuksköterska Sida 1 av 22

2 Sjuksk, Barnm, Ass Sjuksköterska, medicin/kirurgi Sjuksköterska, medicin/kirurgi Onkologisjuksköterska Sjuksk, Barnm, Ass Sjuksköterska, barn Sjuksköterska, barn Barnsjuksköterska, BVC-sjuksköterska Sjuksk, Barnm, Ass Företagssjuksköterska Utför sjuksköterskeuppgifter inom företagshälsovård. Företagssjuksköterska Sjuksk, Barnm, Ass Sjuksköterska, annan specialistinriktning Sjuksköterska, annan specialistinriktning Sjuksk, Barnm, Ass Sjuksköterska, annan Sjuksk, Barnm, Ass Röntgensjuksköterska Utför röntgensjuksköterskeuppgifter Röntgensjuksköterska Sjuksk, Barnm, Ass Biomedicinsk analytiker Utför och bedömer laboratorieanalyser samt fysiologiska undersökningar Sjuksk, Barnm, Ass Cytodiagnostiker Utför och bedömer cytologiska undersökningar inkl diagnostisering. Biomedicinsk analytiker cytodiagnostiker Skolsköterska Skolsköterska Skolsköterska Skolsköterska Föreståndare, hörselvårdsass, audiometris Audionom Diagnostiserar och rehabiliterar hörselskador Audionom Föreståndare, hörselvårdsass, audiometris Rehabiliterings- och förebyggande arbete, annat Ergonom, massör, hörselvårdsassistent, audiometris, rehabiliteringsassistent Laboratoriebitr/röntgenbitr Röntgenbiträde Biträder på röntgenavdelning Röntgenbiträde Laboratoriebitr/röntgenbitr Laboratoriebiträde Utför laboratoriearbete Laboratoriebiträde Obduktionstekniker Obduktionstekniker Biträder vid obduktioner Obduktionstekniker Skötare, överskötare, socioterapeut Skötare, mottagning Utför vård-/omvårdnadsarbete vid mottagning inom psykiatrisk vård. Skötare, mottagning Sida 2 av 22

3 Skötare, överskötare, socioterapeut Skötare, vårdavdelning Utför vård-/omvårdnadsarbete vid vårdavdelning eller specialavdelning inom psykiatrisk vård. Skötare, vård-/specialavdelning Skötare, överskötare, socioterapeut Skötare, behandlingsarbete Utför vård-/omvårdnadsarbete och ger stöd till boende. Skötare, behandlingsarbete Undersköterska Undersköterska, hemvård/hemsjukvård Utför vård-/omvårdnadsarbete inom hemvård/hemsjukvård. Undersköterska,hemvård/hemsjukvård Undersköterska Undersköterska, äldreomsorg Utför vård-/omvårdnadsarbete inom äldreomsorg. Undersköterska, äldreomsorg Undersköterska Undersköterska, habilitering Utför vård-/omvårdnadsarbete inom habilitering. Undersköterska, habilitering Undersköterska Undersköterska, vård- /specialavdelning Utför vård-/omvårdnadsarbete på vårdavdelning eller specialavdelning. Undersköterska, akutvård, vård-/specialavdelning Undersköterska Undersköterska, mottagning Utför vård-/omvårdnadsarbete på mottagning. Undersköterska, mottagningsarbete Sjukvårdsbitr/mottagningsbitr Biträdesarbete, annat Utför patientnära omsorgsarbete Sjukvårdsbiträde, mottagningsbiträde, jourbiträde Barnskötare Barnsköterska Utför vård-/omvårdnadsarbete med inriktning sjuka barn. Barnsköterska sjukvård Baderska/badbiträde Biträdesarbete, annat Utför patientnära omsorgsarbete Sjukvårdsbiträde, mottagningsbiträde, jourbiträde Fotvårdsspecialist Fotvårdsspecialist Utför fotvårdsbehandlingar. Fotvårdsspecialist Ambulanssjukvårdare Ambulanssjukvårdare Utför ambulanssjukvårdaruppgifter. Ambulanssjukvårdare Jourbiträde Biträdesarbete, annat Utför patientnära omsorgsarbete Sjukvårdsbiträde, mottagningsbiträde, jourbiträde Övrig hälso- och sjukvårdspersonal (HÖK) Övrig hälso- och sjukvårdspersonal (ÖLA) Sida 3 av 22

4 Paramedicin Chefpsykolog, 1:e psykolog Psykolog Psykolog Psykolog Leg psykolog Psykolog Psykolog Psykolog PTP-psykolog PTP-psykolog Ej legitimerad psykolog under praktisk tjänstgöring (PTP). PTP-psykolog Psykolog med specialistfunktion Psykolog Psykolog Psykolog Chefkurator Kurator Kurator Kurator Kurator m psykoterapiutb, fam rådgivare Psykoterapeut Arbetar med behandling av psykiska besvär och sjukdomar samt med utveckling av mänskliga relationer. Psykoterapeut Kurator m psykoterapiutb, fam rådgivare Familjerådgivare Arbetar med familjerådgivning, stöd och Familjerådgivare konfliktlösning. Arbetar med familjer med relationsproblem samt vårdnads- och umgängesfrågor Kurator m psykoterapiutb, fam rådgivare Kurator Kurator Kurator Kurator Kurator Kurator Kurator Chefsjukgymnast, 1:e chefgymnast Sjukgymnast Sjukgymnast Sjukgymnast Sjukgymnast med utvecklingsuppgifter Sjukgymnast Sjukgymnast Sjukgymnast Distriktssjukgymnast, sjukgymnast Sjukgymnast Sjukgymnast Sjukgymnast Chefterapeut, 1:e arbetsterapeut Arbetsterapeut Arbetsterapeut Arbetsterapeut Arbetsterapeut, hjälpmedelskonsulent Arbetsterapeut Arbetsterapeut Arbetsterapeut Sida 4 av 22

5 Arbetsterapeut, hjälpmedelskonsulent Hjälpmedelskonsulent Utbildar, informerar och ger råd om hjälpmedel utifrån brukarens behov och förutsättningar Hjälpmedelskonsulent Arbetsterapeut, distriktsarbetsterapeut Arbetsterapeut Arbetsterapeut Arbetsterapeut Arbetsterapibiträde Arbetsterapibiträde Biträder arbetsterapeut eller utför visst behandlingsarbete Cheflogoped, logoped Logoped Diagnostiserar och behandlar röst-, tal- och språkrubbningar Dietist Dietist Ger kostbehandling samt råd och information i kostfrågor. Arbetsterapibiträde, terapibiträde Logoped Dietist Övrig paramedicinsk personal (HÖK) Övrig paramedicinsk personal (ÖLA) Sida 5 av 22

6 Läkare Läkare med samlat ledningsansvar Ledning, hälso- och sjukvård Leder och samordnar verksamhet inom hälso- och sjukvård Läkare med samlat ledningsansvar Överläkare Överläkare Överläkare (Specialitetskod obligatorisk) Läkare med samlat ledningsansvar Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin. Distriktsläkare, husläkare, specialistläkare allmänmedicin, familjeläkare (Specialitetskod obligatorisk) Läkare med samlat ledningsansvar Skolläkare Skolläkare. Skolläkare (Specialitetskod obligatorisk) Läkare med samlat ledningsansvar Företagsläkare Företagsläkare. Företagsläkare (Specialitetskod obligatorisk) Läkare med samlat ledningsansvar Specialistläkare Specialistläkare. Specialistläkare (ej inom allmänmedicin, se ) (Specialitetskod obligatorisk) Läkare med samlat ledningsansvar Läkare legitimerad, specialiseringstjänstgöring Legitimerad läkare under specialiseringstjänstgöring (ST-läkare). Underläkare/ST, ST-läkare (Specialitetskod obligatorisk) Läkare med samlat ledningsansvar Läkare legitimerad, annan Legitimerad läkare under till exempel vikariat. (Specialitetskod obligatorisk) Läkare med samlat ledningsansvar Läkare ej legitimerad, allmäntjänstgöring Ej legitimerad läkare under allmäntjänstgöring (ATläkare). Underläkare/AT, AT-läkare (Specialitetskod ej tillämplig) Läkare med samlat ledningsansvar Läkare ej legitimerad, annan Ej legitimerad läkare under till exempel vikariat eller provtjänstgöring. (Specialitetskod ej tillämplig) Annan läkare med lednings- och samordningsansvar Ledning, hälso- och sjukvård Leder och samordnar verksamhet inom hälso- och sjukvård Annan läkare med lednings- och samordningsansvar Överläkare Överläkare Överläkare (Specialitetskod obligatorisk) Annan läkare med lednings- och samordningsansvar Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin. Distriktsläkare, husläkare, specialistläkare allmänmedicin, familjeläkare (Specialitetskod obligatorisk) Annan läkare med lednings- och samordningsansvar Skolläkare Skolläkare. Skolläkare (Specialitetskod obligatorisk) Sida 6 av 22

7 Annan läkare med lednings- och samordningsansvar Annan läkare med lednings- och samordningsansvar Företagsläkare Företagsläkare. Företagsläkare (Specialitetskod obligatorisk) Specialistläkare Specialistläkare. Specialistläkare (ej inom allmänmedicin, se ) (Specialitetskod obligatorisk) Annan läkare med lednings- och samordningsansvar Läkare legitimerad, specialiseringstjänstgöring Legitimerad läkare under specialiseringstjänstgöring (ST-läkare). Underläkare/ST, ST-läkare (Specialitetskod obligatorisk) Annan läkare med lednings- och samordningsansvar Läkare legitimerad, annan Legitimerad läkare under till exempel vikariat. (Specialitetskod obligatorisk) Annan läkare med lednings- och samordningsansvar Läkare ej legitimerad, allmäntjänstgöring Ej legitimerad läkare under allmäntjänstgöring (ATläkare). Underläkare/AT, AT-läkare (Specialitetskod ej tillämplig) Annan läkare med lednings- och samordningsansvar Läkare ej legitimerad, annan Ej legitimerad läkare under till exempel vikariat eller provtjänstgöring. (Specialitetskod ej tillämplig) Överläkare Överläkare Överläkare Överläkare (Specialitetskod obligatorisk) Distriktsläkare/Husläkare/Företagsläkare/ Skolläkare Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin. Distriktsläkare, husläkare, specialistläkare allmänmedicin, familjeläkare (Specialitetskod obligatorisk) Distriktsläkare/Husläkare/Företagsläkare/ Skolläkare Distriktsläkare/Husläkare/Företagsläkare/ Skolläkare Skolläkare Skolläkare. Skolläkare (Specialitetskod obligatorisk) Företagsläkare Företagsläkare. Företagsläkare (Specialitetskod obligatorisk) Specialistläkare Specialistläkare Specialistläkare. Specialistläkare (ej inom allmänmedicin, se ) (Specialitetskod obligatorisk) Läkare under specialiseringstjänstgöring, legitimerad Läkare legitimerad, specialiseringstjänstgöring Legitimerad läkare under specialiseringstjänstgöring (ST-läkare). Underläkare/ST, ST-läkare (Specialitetskod obligatorisk) Läkare under specialiseringstjänstgöring, legitimerad Läkare legitimerad, annan Legitimerad läkare under till exempel vikariat. (Specialitetskod obligatorisk) Läkare under allmäntjänstgöring, icke legitimerad Läkare ej legitimerad, allmäntjänstgöring Ej legitimerad läkare under allmäntjänstgöring (ATläkare). Underläkare/AT, AT-läkare (Specialitetskod ej tillämplig) Läkare under allmäntjänstgöring, icke legitimerad Läkare ej legitimerad, annan Ej legitimerad läkare under till exempel vikariat eller provtjänstgöring. (Specialitetskod ej tillämplig) Sida 7 av 22

8 Professor/specialistkompetent läkare P Överläkare Överläkare Överläkare (Specialitetskod obligatorisk) Professor/specialistkompetent läkare P Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin. Distriktsläkare, husläkare, specialistläkare allmänmedicin, familjeläkare (Specialitetskod obligatorisk) Professor/specialistkompetent läkare P Professor/specialistkompetent läkare P Professor/specialistkompetent läkare P Skolläkare Skolläkare. Skolläkare (Specialitetskod obligatorisk) Företagsläkare Företagsläkare. Företagsläkare (Specialitetskod obligatorisk) Specialistläkare Specialistläkare. Specialistläkare (ej inom allmänmedicin, se ) (Specialitetskod obligatorisk) Professor/specialistkompetent läkare P Läkare legitimerad, specialiseringstjänstgöring Legitimerad läkare under specialiseringstjänstgöring (ST-läkare). Underläkare/ST, ST-läkare (Specialitetskod obligatorisk) Professor/specialistkompetent läkare P Läkare legitimerad, annan Legitimerad läkare under till exempel vikariat. (Specialitetskod obligatorisk) Professor/specialistkompetent läkare P Läkare ej legitimerad, allmäntjänstgöring Ej legitimerad läkare under allmäntjänstgöring (ATläkare). Underläkare/AT, AT-läkare (Specialitetskod ej tillämplig) Professor/specialistkompetent läkare P Läkare ej legitimerad, annan Ej legitimerad läkare under till exempel vikariat eller provtjänstgöring. (Specialitetskod ej tillämplig) Högskolelektor (klinisk lärare) / specialistkompetent läkare U Överläkare Överläkare Överläkare (Specialitetskod obligatorisk) Högskolelektor (klinisk lärare) / specialistkompetent läkare U Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin. Distriktsläkare, husläkare, specialistläkare allmänmedicin, familjeläkare (Specialitetskod obligatorisk) Högskolelektor (klinisk lärare) / specialistkompetent läkare Högskolelektor (klinisk lärare) / specialistkompetent läkare Högskolelektor (klinisk lärare) / specialistkompetent läkare U U U Skolläkare Skolläkare. Skolläkare (Specialitetskod obligatorisk) Företagsläkare Företagsläkare. Företagsläkare (Specialitetskod obligatorisk) Specialistläkare Specialistläkare. Specialistläkare (ej inom allmänmedicin, se ) (Specialitetskod obligatorisk) Högskolelektor (klinisk lärare) / specialistkompetent läkare U Läkare legitimerad, specialiseringstjänstgöring Legitimerad läkare under specialiseringstjänstgöring (ST-läkare). Underläkare/ST, ST-läkare (Specialitetskod obligatorisk) Sida 8 av 22

9 Högskolelektor (klinisk lärare) / specialistkompetent läkare U Läkare legitimerad, annan Legitimerad läkare under till exempel vikariat. (Specialitetskod obligatorisk) Högskolelektor (klinisk lärare) / specialistkompetent läkare U Läkare ej legitimerad, allmäntjänstgöring Ej legitimerad läkare under allmäntjänstgöring (ATläkare). Underläkare/AT, AT-läkare (Specialitetskod ej tillämplig) Högskolelektor (klinisk lärare) / specialistkompetent läkare U Läkare ej legitimerad, annan Ej legitimerad läkare under till exempel vikariat eller provtjänstgöring. (Specialitetskod ej tillämplig) Sida 9 av 22

10 Tandvård Distriktövertandläkare, samord tandläkare Tandläkare, allmäntandvård Tandläkare, allmäntandvård Distriktstandläkare Chef-, 1:e distr-, distr tandläkare/klinikchef Tandläkare, allmäntandvård Tandläkare, allmäntandvård Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Sjukhustandläkare Sjukhustandläkare Sjukhustandläkare Bitr klinikchef, distriktstandläkare Tandläkare, allmäntandvård Tandläkare, allmäntandvård Distriktstandläkare Övertandläkare Specialisttandläkare Specialisttandläkare Specialisttandläkare Bitr över-/spec-, spec/högskoletandläkare Specialisttandläkare Specialisttandläkare Specialisttandläkare Assistenttandläkare I Tandläkare under specialiseringstjänstgöring Assistenttandläkare II Tandläkare under specialiseringstjänstgöring Tandläkare under specialiseringstjänstgöring. Tandläkare under specialiseringstjänstgöring. Tandläkare under specialiseringstjänstgöring, assistenttandläkare Tandläkare under specialiseringstjänstgöring, assistenttandläkare Övertandsköterska Tandsköterska Tandsköterska Tandsköterska :e tandsk, profylax, -oral, sjukhustandsköterska Tandsköterska Tandsköterska Tandsköterska Tandhygienist Tandhygienist Tandhygienist Tandhygienist Tandsköterska Tandsköterska Tandsköterska Tandsköterska Tandvårdsbiträde Tandvårdsarbete, annat Tandvårdsbiträde Tandteknikerchef, labförest, sjukhustandtekniker Tandtekniker Tandtekniker Tandtekniker Sida 10 av 22

11 :e tandtekniker, tandtekniker Tandtekniker Tandtekniker Tandtekniker Övrig tandvårdspersonal (HÖK) Övrig tandvårdspersonal (ÖLA) Sida 11 av 22

12 Administration Avdchef, personaldir, primär-, tandvårdchef Sektion-, lokal pers-, lokal ekonchef landstingsjurist Utredningssekreterare, ADB-tekniker Handläggare, övergripande verksamhetsplanering Arbetar med samordning, omvärldsbevakning, analys och utveckling på övergripande koncern-, förvaltningseller verksamhetsnivå Utredningssekreterare, ADB-tekniker Handläggare, ekonomi Utför utrednings-, planerings- eller utvärderingsarbete inom ekonomiområdet i frågor som rör t.ex. budget, bokslut, redovisning, finansiering Utredningssekreterare, ADB-tekniker Handläggare, personal/löner Utför utrednings-, planerings- eller utvärderingsarbete inom personalområdet i frågor som rör t.ex. förhandling, avtal, löner, rekrytering Utredningssekreterare, ADB-tekniker Handläggare, information Utför informationsarbete internt och externt i frågor som rör verksamheten. Vårdutvecklare, organisationsutvecklare, skolsekreterare Ekonom, ekonomisekreterare, ekonomicontroller Personalsekreterare, personalhandläggare, personalcontroller, personalkonsult, personalutvecklare, personalstrateg, lönesekreterare, lönehandläggare Informationssekreterare, informatör, kommunikatör Utredningssekreterare, ADB-tekniker Handläggare, IT Utför utrednings-, planerings- eller utvärderingsarbete inom IT. IT-sekreterare, IT-strateg, IT-samordnare, IThandläggare, IT-konsult, webbdesigner Utredningssekreterare, ADB-tekniker Handläggare, upphandling/inköp Utför utrednings-, planerings- eller utvärderingsarbete inom inköpsverksamhet i frågor som rör anbud, avtal och inköp Utredningssekreterare, ADB-tekniker Handläggare, konsumentfrågor Vägleder, utreder, analyserar och informerar om konsumentfrågor rörande produkter, tjänster och avtal. Upphandlare, upphandlingssekreterare, inköpare, inköpssekreterare, inköpssamordnare Konsumentsekreterare, konsumentvägledare, konsumentrådgivare Utredningssekreterare, ADB-tekniker Handläggare, miljöfrågor Utför utrednings-, planerings- och/eller utvärderingsarbete inom miljöområdet. Miljöhandläggare, agenda 21, energirådgivare, miljöutredare, miljösamordnare Utredningssekreterare, ADB-tekniker Jurist Handlägger juridiska frågor. Jurist, landstingsjurist, kommunjurist, stadsjurist, arbetsrättsjurist Utredningssekreterare, ADB-tekniker Arkivarie Utför arkivariearbete. Arkivarie Utredningssekreterare, ADB-tekniker Handläggare, annan :e budget-, inköpsass, förråd-, telefon-, kontorsserv föres Administratör, övergripande verksamhet Utför administrativt arbete till exempel granskar, sammanställer och bearbetar underlag. Sida 12 av 22

13 :e budget-, inköpsass, förråd-, telefon-, kontorsserv föres :e budget-, inköpsass, förråd-, telefon-, kontorsserv föres :e budget-, inköpsass, förråd-, telefon-, kontorsserv föres :e budget-, inköpsass, förråd-, telefon-, kontorsserv föres :e budget-, inköpsass, förråd-, telefon-, kontorsserv föres :e budget-, inköpsass, förråd-, telefon-, kontorsserv föres :e budget-, inköpsass, förråd-, telefon-, kontorsserv föres :e budget-, inköpsass, förråd-, telefon-, kontorsserv föres Administratör, ekonomi Utför administrativt arbete inom ekonomiadministration. Granskar, sammanställer och bearbetar underlag som rör fakturor, bokföring, budget med mera Administratör, personal/löner Utför administrativt arbete inom personaladministration. Granskar, sammanställer och bearbetar underlag som rör löner, anställningsvillkor rekrytering med mera Administratör, information Utför administrativt arbete inom information. Granskar, sammanställer och bearbetar information. Ekonomiassistent. PA-assistent, löneassistent, personalassistent, löneadministratör, lönekonsult Informationsassistent Administratör, IT Utför administrativt arbete inom IT. IT-assistent, IT-administratör Administratör, socialtjänst Utför administrativt arbete inom socialtjänst. Granskar, sammanställer och bearbetar underlag som till exempel socialbidrag. Socialassistent, softhandläggare Administratör, skola/fritid Utför administrativt arbete inom skola/fritid. Skolassistent, fritidsassistent Receptionist, telefonist Utför receptionist- eller telefonistarbete. Receptionist, telefonist Administratör, annan Bygglovsassistent, turistassistent, kulturassistent, teknisk assistent, arkivassistent, inköpsassistent Kanslist, lärarasssistent Administratör, övergripande verksamhet Utför administrativt arbete till exempel granskar, sammanställer och bearbetar underlag Kanslist, lärarasssistent Administratör, ekonomi Utför administrativt arbete inom ekonomiadministration. Granskar, sammanställer och bearbetar underlag som rör fakturor, bokföring, budget med mera Kanslist, lärarasssistent Administratör, personal/löner Utför administrativt arbete inom personaladministration. Granskar, sammanställer och bearbetar underlag som rör löner, anställningsvillkor rekrytering med mera Kanslist, lärarasssistent Administratör, information Utför administrativt arbete inom information. Granskar, sammanställer och bearbetar information. Ekonomiassistent. PA-assistent, löneassistent, personalassistent, löneadministratör, lönekonsult Informationsassistent Kanslist, lärarasssistent Administratör, IT Utför administrativt arbete inom IT. IT-assistent, IT-administratör Kanslist, lärarasssistent Administratör, socialtjänst Utför administrativt arbete inom socialtjänst. Granskar, sammanställer och bearbetar underlag som till exempel socialbidrag. Socialassistent, softhandläggare Sida 13 av 22

14 Kanslist, lärarasssistent Administratör, skola/fritid Utför administrativt arbete inom skola/fritid. Skolassistent, fritidsassistent Kanslist, lärarasssistent Receptionist, telefonist Utför receptionist- eller telefonistarbete. Receptionist, telefonist Kanslist, lärarasssistent Administratör, annan Bygglovsassistent, turistassistent, kulturassistent, teknisk assistent, arkivassistent, inköpsassistent Kanslist, lärarasssistent Lärarassistent Bistår lärare i undervisningen. Lärarassistent Kontorist, kontorsvaktmästare, telefonist Administratör, övergripande verksamhet Utför administrativt arbete till exempel granskar, sammanställer och bearbetar underlag Kontorist, kontorsvaktmästare, telefonist Administratör, ekonomi Utför administrativt arbete inom ekonomiadministration. Granskar, sammanställer och bearbetar underlag som rör fakturor, bokföring, budget Kontorist, kontorsvaktmästare, telefonist Administratör, personal/löner Utför administrativt arbete inom personaladministration. Granskar, sammanställer och bearbetar underlag som rör löner, anställningsvillkor Kontorist, kontorsvaktmästare, telefonist Administratör, information Utför administrativt arbete inom information. Granskar, sammanställer och bearbetar information. Ekonomiassistent. PA-assistent, löneassistent, personalassistent, löneadministratör, lönekonsult Informationsassistent Kontorist, kontorsvaktmästare, telefonist Administratör, IT Utför administrativt arbete inom IT. IT-assistent, IT-administratör Kontorist, kontorsvaktmästare, telefonist Administratör, socialtjänst Utför administrativt arbete inom socialtjänst. Granskar, sammanställer och bearbetar underlag som till exempel socialbidrag. Socialassistent, softhandläggare Kontorist, kontorsvaktmästare, telefonist Administratör, skola/fritid Utför administrativt arbete inom skola/fritid. Skolassistent, fritidsassistent Kontorist, kontorsvaktmästare, telefonist Receptionist, telefonist Utför receptionist- eller telefonistarbete. Receptionist, telefonist Kontorist, kontorsvaktmästare, telefonist Administratör, annan Bygglovsassistent, turistassistent, kulturassistent, teknisk assistent, arkivassistent, inköpsassistent Kontorist, kontorsvaktmästare, telefonist Kontorsvaktmästare Arbetar med kontorsservice. Kontorsvaktmästare Klinikass, expeditionsföreståndare Administratör, vård Arbetar med medicinsk dokumentation, patientdokumentation med mera inom vården. Läkarsekreterare, teamsekreterare, vårdadministratör, medicinsk sekreterare Sida 14 av 22

15 Team-sekreterare, 1:e läkarsekreterare Administratör, vård Arbetar med medicinsk dokumentation, patientdokumentation med mera inom vården Läkarsekreterare Administratör, vård Arbetar med medicinsk dokumentation, patientdokumentation med mera inom vården. Läkarsekreterare, teamsekreterare, vårdadministratör, medicinsk sekreterare Läkarsekreterare, teamsekreterare, vårdadministratör, medicinsk sekreterare Övrig administrativ personal (HÖK) Övrig administrativ personal (ÖLA) Sida 15 av 22

16 Teknik Chef-, 1:e sjukhus-, sjukhusfysiker Sjukhusfysiker Sjukhusfysiker Sjukhusfysiker Chef-, 1:e sjukhus-, sjukhuskemist Sjukhuskemist Sjukhuskemist Sjukhuskemist Ingenjör Systemutvecklare Arbetar med systemapplikationer, utreder behov och utveckling inom IT IT-ingenjör Ingenjör Mätningsingenjör Utför mätnings- och karteringsarbete Ingenjör Ingenjör, park/gator Analyserar, utvärderar och planerar i frågor som t.ex. projektering av parker, gator, vägar Ingenjör Ingenjör, fastigheter Analyserar, utvärderar och planerar i frågor som rör förvaltning av mark, byggnader med mera Ingenjör Ingenjör, drift Utvärderar och planerar i frågor som rör drift, underhåll av anläggningar med mera Ingenjör Ingenjör, allmänteknisk Analyserar, utvärderar och planerar i frågor som rör allmänteknisk verksamhet Ingenjör Ingenjör, hälso- och sjukvård Arbetar med tekniska frågor inom hälso- och sjukvård Medicinteknisk ingenjör, ortopedingenjör Ingenjör Ingenjör, annan Tekniker Tekniker, IT Arbetar med support, systemstöd, nätverkssupport, systemadministration m.m Tekniker Tekniker, drift Arbetar med drift och underhåll av anläggningar med mera Tekniker Tekniker, allmänteknisk Tekniker, allmänteknisk IT-tekniker, ADB-tekniker Drifttekniker, maskinskötare, värmeskötare, fastighetstekniker, maskinist, maskinreparatör, Vatekniker Tekniker Tekniker, hälso- och sjukvård Tekniker, hälso- och sjukvård Medicintekniker, hjälpmedelstekniker, ortopedtekniker Sida 16 av 22

17 Tekniker Tekniker, annan Driftingenjör, maskinchef Ingenjör, drift Utvärderar och planerar i frågor som rör drift, underhåll av anläggningar med mera Ingenjör vid sjuhuslaboratorier, radiofysiska institutioner eller medicintekniska avdelningar Tekniker vid sjuhuslaboratorier, radiofysiska institutioner eller medicintekniska avdelningar Ingenjör, hälso- och sjukvård Arbetar med tekniska frågor inom hälso- och sjukvård Medicinteknisk ingenjör, ortopedingenjör Tekniker, hälso- och sjukvård Tekniker, hälso- och sjukvård Medicintekniker, hjälpmedelstekniker, ortopedtekniker Hantverkare Hantverkare Arbetar till exempel som snickare eller målare. Hantverksarbetare, skorstensfejare, hantverkare, reparatör, snickare, yrkesarbetare, rörmokare, byggnadssnickare, målare, rörmontör, sotare, Fastighets-/värme-/maskinskötare Tekniker, drift Arbetar med drift och underhåll av anläggningar med mera Fastighets-/värme-/maskinskötare Fastighetsskötare Arbetar med tillsyn, skötsel, och underhåll av fastigheter Övrig teknisk (HÖK) Drifttekniker, maskinskötare, värmeskötare, fastighetstekniker, maskinist, maskinreparatör, Vatekniker Fastighetsskötare, fastighetsreparatör Övrig teknisk personal (ÖLA) Sida 17 av 22

18 Utbildning och fritid Rektor, särskolechef, bitr skolledare Ledning, skola Leder och samordnar verksamhet enbart inom skola. (Rektor se kod , rektor vid kulturskola se kod ) Rektor, särskolechef, bitr skolledare Rektor Rektor med myndighetsutövning enligt skollagen samt biträdande rektor Högskolelektor, högskolelärare Lärar-, förskollärararbete, annat Högskolelärare Rektor ska kodas med chefskod B alternativt C, biträdande rektor ska kodas med chefskod L (rektor vid kulturskola se kod ) Gymnasielärare, 1:e lärare Lärare gymnasium, allmänna ämnen Undervisar i allmänna ämnen vid gymnasieskola, vuxenutbildning och gymnasiesärskola. Gymnasielärare allmänna ämnen Gymnasielärare, 1:e lärare Lärare gymnasium, yrkesämnen Undervisar i yrkesämnen vid gymnasieskola, vuxenutbildning och gymnasiesärskola Lärare i särskola Lärare grundskola, tidigare år Undervisar i grundskolans tidigare år. Definition av tidigare år beror på den enskilde huvudmannens organisation. Inkl förskoleklass, särskola och Komvux Lärare i särskola Lärare grundskola, senare år Undervisar i grundskolans senare år. Definition av senare år beror på den enskilde huvudmannens organisation. Inkl särskola och Komvux Lärare i särskola Lärare gymnasium, allmänna ämnen Undervisar i allmänna ämnen vid gymnasieskola, vuxenutbildning och gymnasiesärskola Lärare i särskola Lärare gymnasium, yrkesämnen Undervisar i yrkesämnen vid gymnasieskola, vuxenutbildning och gymnasiesärskola Gymnasielärare yrkesämnen Grundskollärare tidigare år Grundskollärare senare år Gymnasielärare allmänna ämnen Gymnasielärare yrkesämnen Lärare i folkhögskola Lärare, folkhögskola Undervisar vid folkhögskola. Lärare folkhögskola Chefbibliotekarie, bibliotekarie Bibliotekarie Bibliotekarie Bibliotekarie Förskolekonsulent Förest, förskollärare, lekotekarie, fritidspedagog Internat-/bitr internatföreståndare Ledning, köks- och måltidsarbete Leder och samordnar verksamhet inom köks- och måltidsarbete. Internatföreståndare, ekonomiföreståndare Sida 18 av 22

19 Fritidskonsulent Fritidskonsulent/Turistkonsulent Planerar, organiserar och utvecklar fritids-och/eller turistverkamhet Fritidskonsulent, turistkonsulent Fritidsassistent Administratör, skola/fritid Utför administrativt arbete inom skola/fritid. Skolassistent, fritidsassistent Fritidsassistent Fritidsledare Planerar, organiserar och leder förenings- /fritidsverksamhet. Fritidsledare, fritidsgårdsföreståndare, fritidshemsföreståndare. Även vissa fältassistenter (kod ) förs hit beroende på arbetsuppgifter Fritidsassistent Turism- och fritdsarbete annat Fritidsassistent/turistassistent inom kultur-, turism- och fritidsarbete. Fritidsassistent/turistassistent inom administration, se kod respektive Arbförman, 1:e trädgarb, jordbruks-, ladug förman, rättare Arbförman, 1:e trädgarb, jordbruks-, ladug förman, rättare Fordonsförare Förare av fordon. Fordonsförare, chaufför, maskinförare, lastbilsförare, bilförare, bussförare, grävmaskinförare, traktorförare, transportarbete (sopbilsförare se kod ) Park-/trädgårdsarbete Arbetar med skötsel av parker och trädgårdar. Parkarbetare, trädgårdsarbetare, naturvårdare, trädgårdsmästare, idrottsplatsarbetare Arbförman, 1:e trädgarb, jordbruks-, ladug förman, rättare Djur-, traktorskötare, jordbruks- /trädgårdsarbetare Djur-, traktorskötare, jordbruks- /trädgårdsarbetare Djur-, traktorskötare, jordbruks- /trädgårdsarbetare Övrig utbildnings- och fritidspersonal (HÖK) Övrig utbildnings- och fritidspersonal (ÖLA) Lantbruksarbete Utför jordbruksarbete eller arbetar med djurskötsel Djurvårdare, jordbruksarbetare, djurskötare, ladugårdsarbete, skogsarbetare Fordonsförare Förare av fordon. Fordonsförare, chaufför, maskinförare, lastbilsförare, bilförare, bussförare, grävmaskinförare, traktorförare, transportarbete (sopbilsförare se kod ) Park-/trädgårdsarbete Arbetar med skötsel av parker och trädgårdar. Parkarbetare, trädgårdsarbetare, naturvårdare, trädgårdsmästare, idrottsplatsarbetare Lantbruksarbete Utför jordbruksarbete eller arbetar med djurskötsel Djurvårdare, jordbruksarbetare, djurskötare, ladugårdsarbete, skogsarbetare Sida 19 av 22

20 Omsorg Föreståndare, distriktschef, områdeschef, bitr förest m fl Arbetsledare, verkmästare Föreståndare, bitr föreståndare Behandlingsassistent Behandlingsassistent/Socialpeda gog Socialt förändrings- och motivationsarbete med Socialpedagog, behandlingsassistent pedagogisk inriktning mot barn, unga eller vuxna oftast på institutioner eller behandlingshem Elevassistent Elevassistent Stödjer elever i skolarbetet. Elevassistent, elevstödjare Vårdare i behandlingsarbete Vårdare, gruppboende Utför vård-/omvårdnadsarbete (inklusive behandlingsarbete) vid gruppboende Vårdare i behandlingsarbete Vårdare, dagverksamhet Utför vård-/omvårdnadsarbete (Inklusive behandlingsarbete) inom dagverksamhet. Vårdare/boendestödjare, gruppboende Vårdare/boendestödjare, dagverksamhet Barnhemsbiträde Biträdesarbete, annat Utför patientnära omsorgsarbete Sjukvårdsbiträde, mottagningsbiträde, jourbiträde Vårdare Vårdare, gruppboende Utför vård-/omvårdnadsarbete (inklusive behandlingsarbete) vid gruppboende Vårdare Vårdare, dagverksamhet Utför vård-/omvårdnadsarbete (Inklusive behandlingsarbete) inom dagverksamhet. Vårdare/boendestödjare, gruppboende Vårdare/boendestödjare, dagverksamhet Vårdbiträde/vårdbiträde öppen vård Vårdbiträde, hemvård/hemsjukvård Utför patientnära omsorgsarbete inom hemvård/hemsjukvård. Vårdbiträde, hemvård/hemsjukvård Övrig omsorgspersonal (HÖK) Övrig omsorgspersonal (ÖLA) Sida 20 av 22

Bilaga E. Etikettlista AID

Bilaga E. Etikettlista AID Bilaga E. Etikettlista AID Etikett AID Uppdaterad jämfört med publikationen "Arbetsidentifikation (AID)". Uppdateringar markerade i grått. Uppdaterad 2014-06-25 Ledningsarbete Kompletterande chefs-/ledningskod

Läs mer

Listan nedan med definierade koder och namn för befattning/aid-etikett innehåller även förtydligande beskrivningar och exempel.

Listan nedan med definierade koder och namn för befattning/aid-etikett innehåller även förtydligande beskrivningar och exempel. Befattning Revisionshistorik Version Datum Beskrivning 3.2 2013-10-22 Uppdatering i enlighet med källkodverkets uppdatering. Tillägg och justering enligt revisionshistorikkolumnen nedan. Detta kodverk

Läs mer

Etikettlista AID för Räddningstjänsten

Etikettlista AID för Räddningstjänsten Etikettlista AID för Räddningstjänsten Ledningsarbete (Kompletterande chefs-/ledningskod är obligatorisk för gruppen 101010-109090. Dessa samt övriga kompletterande koder återfinns i bilaga 2) koderna

Läs mer

Yrkeskoder 2013. 4. Kontors- och kundservicearbete 11

Yrkeskoder 2013. 4. Kontors- och kundservicearbete 11 1 (18) Yrkeskoder 2013 1. Ledningsarbete 2 Drift- och verksamhetschefer Chefer för särskilda funktioner Mellanchefer och lägre chefer/arbetsledare Övriga branschspecifika chefer/arbetsledare 2. Arbete

Läs mer

Yrkeskoder 2012 Läns - och regionmuseer

Yrkeskoder 2012 Läns - och regionmuseer 1 (7) Yrkeskoder 2012 Läns - och regionmuseer 1. Ledningsarbete 2 Drift- och verksamhetschefer Chefer för särskilda funktioner Mellanchefer och lägre chefer/arbetsledare Övriga branschspecifika chefer/arbetsledare

Läs mer

FoU inom universitet- och högskolesektorn 2005

FoU inom universitet- och högskolesektorn 2005 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(71) FoU inom universitet- och högskolesektorn 2005 UF0304 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2012 1. SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering 2012

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2012 1. SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering 2012 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik mis mis 2012 1 SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering 2012 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan samt nuläge för Landstinget i Uppsala län 2013

Kompetensförsörjningsplan samt nuläge för Landstinget i Uppsala län 2013 Ledningskontoret HR-avdelningen 2014-03-17 Kompetensförsörjningsplan samt nuläge för Landstinget i Uppsala län 2013 Här växer kunskap och människor 2 (57) INNEHÅLL Sammanfattning HR-strategi sid 3 Landstingets

Läs mer

Tips 1(8) SSYK 2012 2014-03-31. Innehållsförteckning

Tips 1(8) SSYK 2012 2014-03-31. Innehållsförteckning Tips 1(8) SSYK 2012 2014-03-31 Innehållsförteckning Chefer... 2 Arbetsledare... 3 Övriga pedagoger... 4 Revisorer... 5 Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister... 5 Idrottsutövare och idrottstränare...

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2015 1 Jobbmöjligheterna i länet blir fler Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015.

Läs mer

FoU inom universitets- och högskolesektorn 2007

FoU inom universitets- och högskolesektorn 2007 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(61) FoU inom universitets- och högskolesektorn 2007 UF0304 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-12-29. Torsdagen den 8 januari 2015 klockan 13.30 i A-salen, Växjö kommun

KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-12-29. Torsdagen den 8 januari 2015 klockan 13.30 i A-salen, Växjö kommun KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-12-29 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 30. Tid och plats Torsdagen den 8 januari 2015 klockan 13.30 i

Läs mer

1996 Referenstid 1 september

1996 Referenstid 1 september Register: Löner och sysselsättning inom statlig sektor 1 Statistikansvarig: Medlingsinstitutet Statistikprodukt: Statsanställda Kontaktperson: Fredrik Strohkirch, tel: 019-17 61 09, e-post: fredrik.strohkirch@scb.se

Läs mer

Lönar det sig? en tillbakablick

Lönar det sig? en tillbakablick Lönar det sig? en tillbakablick Lönenivåer, lönespridning och löneutveckling i landsting och regioner 1994 2002 Juli 2003 Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Landstingsförbundet av: Statistiker

Läs mer

Alla behövs! i Östersunds kommun. Anne Vågström 2011-10-12

Alla behövs! i Östersunds kommun. Anne Vågström 2011-10-12 Alla behövs! i Östersunds kommun Anne Vågström 2011-10-12 Generationsväxlingen vår största utmaning? Under perioden 2010-2025 kommer 44 % av de anställda inom offentlig sektor att lämna arbetsmarknaden.

Läs mer

Nya företag 50 Nya nätverk 3 TradeIT-deltagare 10 Slipen 60 Besök på hemsidan 20 000

Nya företag 50 Nya nätverk 3 TradeIT-deltagare 10 Slipen 60 Besök på hemsidan 20 000 Bilaga 1 ResursCentra i siffror (Ur Mötesplatser för utveckling, Fürst, G.) ResursCentra i siffror Data från E.N-RE.C.-projektet feb 1999-dec 2000 (avrundade tal) RRC Göteborg inklusive LRC Besök 10 000

Läs mer

Sådan är bakgrunden. Elisabeth Lilie och Börje Rosmark EN BESKRIVNING AV ETT ANTAL BAKGRUNDSFAKTORER HOS EN GRUPP POLISSTUDERANDE

Sådan är bakgrunden. Elisabeth Lilie och Börje Rosmark EN BESKRIVNING AV ETT ANTAL BAKGRUNDSFAKTORER HOS EN GRUPP POLISSTUDERANDE RAPPORT NR 15 I PLIKTVERKETS RAPPORTSERIE 15 Sådan är bakgrunden EN BESKRIVNING AV ETT ANTAL BAKGRUNDSFAKTORER HOS EN GRUPP POLISSTUDERANDE Elisabeth Lilie och Börje Rosmark FÖRORD Den undersökning som

Läs mer

redovisning Personalredovisning

redovisning Personalredovisning redovisning Personalredovisning 2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Sammanfattning... 2 Kommunfullmäktiges inriktningsmål... 4 1 Malmö stad rekryterar och utvecklar... 5 1.1 Kompetensförsörjning...

Läs mer

Lönekartläggning 2010

Lönekartläggning 2010 Dnr UFV-PA 2010/2707 Lönekartläggning 2010 Personalavdelningen 2010-07-20 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 1. Bakgrund 5 2. Arbetsmetod och genomförande 5 Lönepolitik 5 Lönekartläggning 5 Löneanalys

Läs mer

Beskrivning av socionomers arbetsuppgifter inom olika verksamheter

Beskrivning av socionomers arbetsuppgifter inom olika verksamheter Beskrivning av socionomers arbetsuppgifter inom olika verksamheter Socialt arbete bedrivs inom ett stort antal organisationer och som socionom har du en bred arbetsmarknad och kan arbeta inom många olika

Läs mer

ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793. Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793. Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793 Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick Text Håkan Gustavsson Marwin Nilsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Marcus Löwing Yvonne Elliman Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-01-29 Var finns jobben och Yrkeskompassen Var

Läs mer

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Rapport från Medlingsinstitutet juni 2006 av Christina Eurén och Maj Nordin Innehållsförteckning

Läs mer

Lämplig lägsta högskoleexamen eller mellanstadieexamen. Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ekonomiplanering

Lämplig lägsta högskoleexamen eller mellanstadieexamen. Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ekonomiplanering BENÄMNING AAC-instruktör Administrativ biträdande överläkare Aktivitetshandledare Anställningschef Anställningsdirektör Anställningsjurist Ansvarig ekonomiplanerare Ansvarig ergoterapeut Ansvarig farmaceut

Läs mer

HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade 12.2.2015)

HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade 12.2.2015) BENÄMNING AAC-instruktör Transportkoordinator Områdeschef Yrkesman Biträdande avdelningsskötare Biträdande chefsfysiker Biträdande övertandläkare Biträdande chefskemist Biträdande överläkare Direktör för

Läs mer

Var finns jobben? BEDÖMNING TILL OCH MED FÖRSTA HALVÅRET 2014 OCH EN LÅNGSIKTIG UTBILICK

Var finns jobben? BEDÖMNING TILL OCH MED FÖRSTA HALVÅRET 2014 OCH EN LÅNGSIKTIG UTBILICK Var finns jobben? BEDÖMNING TILL OCH MED FÖRSTA HALVÅRET 2014 OCH EN LÅNGSIKTIG UTBILICK Text Håkan Gustavsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Gun Westberg Eftertryck tillåten med angivande av

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Andreas Mångs Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2015-01-15 Innehållsförteckning

Läs mer

ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0816. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0816. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0816 Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411

Läs mer

Konfliktvarsel samtliga avdelningar

Konfliktvarsel samtliga avdelningar Kommunal Bergslagen Avesta kommun Strejk för samtliga arbetstagare inom bemanningsenheten, Vård-Omsorg-LSS, Socialtjänsten. med distribution av internpost. Strejk för samtliga lokalvårdare. Borlänge kommun

Läs mer