Kommunala löner, november 201. Tabell 7 - Norra Sverige (län 20-25)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunala löner, november 201. Tabell 7 - Norra Sverige (län 20-25)"

Transkript

1 Kommunala löner, november 201 Tabell 7 - Norra Sverige (län 20-25) Kommunala löner, november 2012

2 Definitioner och statistikens innehåll Arbetsidentifikation (AID) Statistiken grundar sig på Arbetsidentifikation (AID). Vid val av etikett i AID kan alfabetisk förteckning väljas, alternativt etikett i kodnummerordning. Ansvarskoderna A, B, C och L särredovisas i kombination med etikett. Funktions-/ämnesansvarskoden F särredovisas däremot inte utan ingår i etiketter utan ansvarskod. Mer information om AID hittar du i beskrivningen av systemet: Arbetsidentifikation (AID) - Beskrivning av systemet Vid tidpunkten för statistikens insamlande var merparten av kommunerna inte klara med löneöversynen för lärare. Det innebär att lönestatistiken för lärarnas yrkeskoder bör användas med försiktighet, eftersom den till stor del baseras på uppgifter i 2011 års lönenivåer. Nytt för i år är att kommunalförbund ingår i alla tabeller. Inplacering har gjorts enligt säteskommunen. Samma princip gäller för de Pactaföretag som ingår i statistiken. När val av etikett är gjord kan följande kommunurval eller geografiskt område väljas: Kommuner med mindre än invånare Kommuner med mellan och invånare Kommuner med mer än invånare Stockholms län Mellansverige Här ingår kommuner i följande län: Uppsala (länskod 03), Södermanland (04), Östergötland (05), Västra Götaland (14), Värmland (17), Örebro (18) och Västmanland (19). Södra Sverige Här ingår kommuner i följande län: Jönköping (06), Kronoberg (07), Kalmar (08), Gotland (09), Blekinge (10), Skåne (12) och Halland (13). Norra Sverige Här ingår kommuner i följande län: Dalarna (20), Gävleborg (21), Västernorrland (22), Jämtland (23), Västerbotten (24) och Norrbotten (25). Hela riket Här ingår samtliga kommuner, kommunalförbund och vissa Pactaföretag. Statistikens innehåll Lönestatistiken omfattar primärkommunalt anställda vars löner, oberoende av facklig tillhörighet, regleras i HÖK (Huvudöverenskommelse rörande lön och allmänna anställningsvillkor). Endast månadsavlönade ingår i statistiken. I redovisningen på webben finns dessutom möjlighet att välja ut enbart de som är tillsvidareanställda. Statistiken bygger på det material som fanns registrerat i löneregistren för november månad Viss granskning, rättning och översättning av inkommande data har skett centralt. Redovisningsnivåer För varje kombination av etikett och ansvarskod redovisas lön för olika åldersgrupper i tioårsintervall. Även uppgift om samtliga oavsett ålder redovisas. Av statistiska skäl redovisas inte löner för grupper med färre än tio individer. Kommunala löner, november 2012

3 Löner redovisas inte heller för etiketter under huvudområdet Ledningsarbete ( ) där ansvarskod saknas. Antal Med antal menas antal anställningar. En individ kan ha flera anställningar. Det innebär t.ex. att en individ med två deltidsanställningar om vardera 50 % räknas som två. Lönebegreppet Den redovisade månadslönen avser fast kontant månadslön inklusive eventuella fasta tillägg. För anställda med månadslön som arbetar deltid - även anställda med uppehållslön - redovisas lönen uppräknad som vid heltidsarbete. Medianlön och percentillön För varje åldersgrupp redovisas 10:e percentillönen, medianlönen, dvs. 50:e percentilen, och 90:e percentillönen. Percentillönerna utgör lönevärden på en skala där lönerna inom den observerade gruppen rangordnats efter storlek från den lägsta till den högsta. Medianlönen innebär att 50 % av individerna i gruppen har lägre eller samma lön som medianlönen. 10:e respektive 90:e percentillönen innebär att: - 10 % av individerna i gruppen har lägre eller samma lön som 10:e percentilen % av individerna i gruppen har lägre eller samma lön som 90:e percentilen. För varje åldersgrupp anges antalet anställningar som beräkningarna grundar sig på. Ju större antal som ingår i respektive grupp, desto mindre är risken att enskilda extremvärden påverkar medianlönen och percentillönerna. Kontakt Frågor kan ställas till Johanna Heden eller Annica Isacsson på Sveriges Kommuner och Landsting, telefon eller e-post: Kommunala löner, november 2012

4 101010A - Ledning, administration - A B - Ledning, administration - B C - Ledning, administration - C L - Ledning, administration - L A - Ledning, ekonomi - A B - Ledning, ekonomi - B C - Ledning, ekonomi - C Kommunala löner / Löner i landstingen

5 101011C - Ledning, ekonomi - C L - Ledning, ekonomi - L A - Ledning, personal - A B - Ledning, personal - B C - Ledning, personal - C L - Ledning, personal - L A - Ledning, information - A Kommunala löner / Löner i landstingen

6 101013A - Ledning, information - A B - Ledning, information - B C - Ledning, information - C L - Ledning, information - L A - Ledning, IT - A B - Ledning, IT - B C - Ledning, IT - C Kommunala löner / Löner i landstingen

7 101014C - Ledning, IT - C L - Ledning, IT - L B - Ledning, hälso- och sjukvård - B C - Ledning, hälso- och sjukvård - C L - Ledning, hälso- och sjukvård - L B - Ledning, rehabilitering och förebyggande arb - B C - Ledning, rehabilitering och förebyggande arb - C L - Ledning, rehabilitering och förebyggande arb - L Kommunala löner / Löner i landstingen

8 103510A - Ledning, socialt och kurativt arbete - A B - Ledning, socialt och kurativt arbete - B C - Ledning, socialt och kurativt arbete - C L - Ledning, socialt och kurativt arbete - L A - Ledning, äldreomsorg - A B - Ledning, äldreomsorg - B Kommunala löner / Löner i landstingen

9 103511B - Ledning, äldreomsorg - B C - Ledning, äldreomsorg - C L - Ledning, äldreomsorg - L B - Ledning, funktionshindrade - B C - Ledning, funktionshindrade - C L - Ledning, funktionshindrade - L Kommunala löner / Löner i landstingen

10 103512L - Ledning, funktionshindrade - L A - Ledning, socialtjänst äldreomsorg funkhindr - A B - Ledning, socialtjänst äldreomsorg funkhindr - B C - Ledning, socialtjänst äldreomsorg funkhindr - C L - Ledning, socialtjänst äldreomsorg funkhindr - L A - Ledning, skola - A B - Ledning, skola - B Kommunala löner / Löner i landstingen

11 104010C - Ledning, skola - C L - Ledning, skola - L A - Rektor - A B - Rektor - B C - Rektor - C L - Rektor - L Kommunala löner / Löner i landstingen

12 104011L - Rektor - L A - Ledning, barnomsorg/förskola - A B - Ledning, barnomsorg/förskola - B C - Ledning, barnomsorg/förskola - C L - Ledning, barnomsorg/förskola - L A - Ledning, skola och barnomsorg/förskola - A B - Ledning, skola och barnomsorg/förskola - B C - Ledning, skola och barnomsorg/förskola - C Kommunala löner / Löner i landstingen

13 104013C - Ledning, skola och barnomsorg/förskola - C L - Ledning, skola och barnomsorg/förskola - L A - Ledning, kultur, turism och fritid - A B - Ledning, kultur, turism och fritid - B C - Ledning, kultur, turism och fritid - C L - Ledning, kultur, turism och fritid - L A - Ledning, tekniskt arbete - A Kommunala löner / Löner i landstingen

14 105010A - Ledning, tekniskt arbete - A B - Ledning, tekniskt arbete - B C - Ledning, tekniskt arbete - C L - Ledning, tekniskt arbete - L A - Ledning, räddningstjänst - A B - Ledning, räddningstjänst - B C - Ledning, räddningstjänst - C Kommunala löner / Löner i landstingen

15 105510C - Ledning, räddningstjänst - C L - Ledning, räddningstjänst - L A - Ledning, köks- och måltidsarbete - A B - Ledning, köks- och måltidsarbete - B C - Ledning, köks- och måltidsarbete - C L - Ledning, köks- och måltidsarbete - L A - Ledning, städ, tvätt och renhållning - A B - Ledning, städ, tvätt och renhållning - B Kommunala löner / Löner i landstingen

16 106510B - Ledning, städ, tvätt och renhållning - B C - Ledning, städ, tvätt och renhållning - C L - Ledning, städ, tvätt och renhållning - L A - Ledning, annan - A B - Ledning, annan - B C - Ledning, annan - C Kommunala löner / Löner i landstingen

17 109090C - Ledning, annan - C L - Ledning, annan - L Handläggare, övergripande verksamhet A - Handläggare, övergripande verksamhet - A B - Handläggare, övergripande verksamhet - B C - Handläggare, övergripande verksamhet - C L - Handläggare, övergripande verksamhet - L Handläggare, ekonomi Kommunala löner / Löner i landstingen

18 Handläggare, ekonomi B - Handläggare, ekonomi - B C - Handläggare, ekonomi - C L - Handläggare, ekonomi - L Handläggare, personal/löner B - Handläggare, personal/löner - B C - Handläggare, personal/löner - C Kommunala löner / Löner i landstingen

19 151012C - Handläggare, personal/löner - C L - Handläggare, personal/löner - L Handläggare, information B - Handläggare, information - B C - Handläggare, information - C L - Handläggare, information - L Handläggare, IT C - Handläggare, IT - C Kommunala löner / Löner i landstingen

20 151014C - Handläggare, IT - C L - Handläggare, IT - L Handläggare, upphandling/inköp C - Handläggare, upphandling/inköp - C L - Handläggare, upphandling/inköp - L Handläggare, konsumentfrågor C - Handläggare, konsumentfrågor - C Handläggare, miljöfrågor Kommunala löner / Löner i landstingen

21 Handläggare, miljöfrågor B - Handläggare, miljöfrågor - B L - Handläggare, miljöfrågor - L Jurist B - Jurist - B C - Jurist - C L - Jurist - L Arkivarie C - Arkivarie - C L - Arkivarie - L Kommunala löner / Löner i landstingen

22 151019L - Arkivarie - L Handläggare, annan B - Handläggare, annan - B C - Handläggare, annan - C L - Handläggare, annan - L Administratör, övergripande verksamhet B - Administratör, övergripande verksamhet - B L - Administratör, övergripande verksamhet - L Kommunala löner / Löner i landstingen

23 152010L - Administratör, övergripande verksamhet - L Administratör, ekonomi L - Administratör, ekonomi - L Administratör, personal/löner B - Administratör, personal/löner - B C - Administratör, personal/löner - C L - Administratör, personal/löner - L Kommunala löner / Löner i landstingen

24 152012L - Administratör, personal/löner - L Administratör, information L - Administratör, information - L Administratör, IT L - Administratör, IT - L Administratör, socialtjänst C - Administratör, socialtjänst - C L - Administratör, socialtjänst - L Kommunala löner / Löner i landstingen

25 Administratör, skola/fritid C - Administratör, skola/fritid - C L - Administratör, skola/fritid - L Receptionist, telefonist C - Receptionist, telefonist - C L - Receptionist, telefonist - L Administratör, vård Kommunala löner / Löner i landstingen

26 152018C - Administratör, vård - C Administratör, annan B - Administratör, annan - B L - Administratör, annan - L Överläkare Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin Skolläkare Företagsläkare Psykolog Kommunala löner / Löner i landstingen

27 Psykolog PTP-psykolog Distriktssköterska C - Distriktssköterska - C Psykiatrisjuksköterska L - Psykiatrisjuksköterska - L Ambulanssjuksköterska Kommunala löner / Löner i landstingen

28 Geriatriksjuksköterska B - Geriatriksjuksköterska - B C - Geriatriksjuksköterska - C L - Geriatriksjuksköterska - L Operationssjuksköterska Skolsköterska C - Skolsköterska - C L - Skolsköterska - L Kommunala löner / Löner i landstingen

29 Företagssköterska Sjuksköterska, annan specialistinriktning Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) B - Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) - B C - Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) - C L - Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) - L Sjuksköterska, specialfunktion Sjuksköterska, allmän Kommunala löner / Löner i landstingen

30 Sjuksköterska, allmän Undersköterska, hemvård/hemsjukvård L - Undersköterska, hemvård/hemsjukvård - L Undersköterska, äldreomsorg C - Undersköterska, äldreomsorg - C L - Undersköterska, äldreomsorg - L Undersköterska, habilitering Kommunala löner / Löner i landstingen

31 Undersköterska, habilitering L - Undersköterska, habilitering - L Undersköterska, vård -/specialavdelning Undersköterska, mottagning Barnsköterska Ambulanssjukvårdare Fotvårdsspecialist Kommunala löner / Löner i landstingen

32 Skötare, vårdavdelning L - Skötare, vårdavdelning - L Skötare, behandlingsarbete L - Skötare, behandlingsarbete - L Vårdare, gruppboende L - Vårdare, gruppboende - L Vårdare, dagverksamhet Kommunala löner / Löner i landstingen

33 Vårdare, dagverksamhet L - Vårdare, dagverksamhet - L Vårdbiträde, hemvård/hemsjukvård Vårdbiträde, äldreomsorg A - Vårdbiträde, äldreomsorg - A L - Vårdbiträde, äldreomsorg - L Vårdbiträde, habilitering Kommunala löner / Löner i landstingen

34 Vårdbiträde, habilitering Personlig assistent L - Personlig assistent - L Anhörig-/närståendevårdare Biträdesarbete, annat Biomedicinsk analytiker Arbetsterapeut Kommunala löner / Löner i landstingen

35 Arbetsterapeut L - Arbetsterapeut - L Sjukgymnast L - Sjukgymnast - L Arbetsterapibiträde Sjukgymnastikbiträde Logoped Audionom Kommunala löner / Löner i landstingen

36 Audionom Syn-, hörsel- och talpedagog Dövtolk/Teckenspråkstolk Dietist Kostrådgivare L - Kostrådgivare - L Hjälpmedelskonsulent Friskvårdsarbete Kommunala löner / Löner i landstingen

37 Friskvårdsarbete L - Friskvårdsarbete - L Rehabiliterings- och förebyggande annat C - Rehabiliterings- och förebyggande annat - C L - Rehabiliterings- och förebyggande annat - L Socialsekreterare C - Socialsekreterare - C L - Socialsekreterare - L Fältsekreterare Kommunala löner / Löner i landstingen

38 Fältsekreterare Biståndsbedömare B - Biståndsbedömare - B C - Biståndsbedömare - C L - Biståndsbedömare - L Familjerådgivare Integrationshandläggare Kommunala löner / Löner i landstingen

39 351014B - Integrationshandläggare - B C - Integrationshandläggare - C L - Integrationshandläggare - L Behandlingsassistent/Socialpedagog L - Behandlingsassistent/Socialpedagog - L Socialt arbete, annat C - Socialt arbete, annat - C Kommunala löner / Löner i landstingen

40 351090C - Socialt arbete, annat - C L - Socialt arbete, annat - L Kurator L - Kurator - L Kurativt arbete, annat Lärare grundskola, tidigare år C - Lärare grundskola, tidigare år - C Kommunala löner / Löner i landstingen

41 401010L - Lärare grundskola, tidigare år - L Lärare grundskola, senare år C - Lärare grundskola, senare år - C L - Lärare grundskola, senare år - L Lärare gymnasieskola, allmänna ämnen L - Lärare gymnasieskola, allmänna ämnen - L Lärare gymnasieskola, yrkesämnen Kommunala löner / Löner i landstingen

42 Lärare gymnasieskola, yrkesämnen L - Lärare gymnasieskola, yrkesämnen - L Lärare praktiska/estetiska ämnen B - Lärare praktiska/estetiska ämnen - B C - Lärare praktiska/estetiska ämnen - C Lärare, folkhögskola Speciallärare Kommunala löner / Löner i landstingen

43 401016L - Speciallärare - L Specialpedagog L - Specialpedagog - L SFI-lärare L - SFI-lärare - L Förskollärare L - Förskollärare - L Kommunala löner / Löner i landstingen

44 402010L - Förskollärare - L Fritidspedagog C - Fritidspedagog - C L - Fritidspedagog - L Lärar-/Förskollärararbete, annat Barnskötare L - Barnskötare - L Dagbarnvårdare Kommunala löner / Löner i landstingen

45 Dagbarnvårdare Hemspråkstränare Instruktör/Handledare C - Instruktör/Handledare - C L - Instruktör/Handledare - L Studie- och yrkesvägledare Kommunala löner / Löner i landstingen

46 Studie- och yrkesvägledare B - Studie- och yrkesvägledare - B L - Studie- och yrkesvägledare - L Lärarassistent Elevassistent Skolarbete, annat L - Skolarbete, annat - L Kultursekreterare Kommunala löner / Löner i landstingen

47 Kultursekreterare B - Kultursekreterare - B L - Kultursekreterare - L Lärare, kulturskola L - Lärare, kulturskola - L Kulturarbete C - Kulturarbete - C L - Kulturarbete - L Antikvarie Kommunala löner / Löner i landstingen

48 Antikvarie Museiarbete L - Museiarbete - L Bibliotekarie B - Bibliotekarie - B C - Bibliotekarie - C L - Bibliotekarie - L Biblioteksassistent Kommunala löner / Löner i landstingen

49 Biblioteksassistent L - Biblioteksassistent - L Kulturarbete, annat L - Kulturarbete, annat - L Fritidskonsulent/Turistkonsulent B - Fritidskonsulent/Turistkonsulent - B C - Fritidskonsulent/Turistkonsulent - C L - Fritidskonsulent/Turistkonsulent - L Kommunala löner / Löner i landstingen

50 Fritidsledare C - Fritidsledare - C L - Fritidsledare - L Turismarbete L - Turismarbete - L Badmästare Kommunala löner / Löner i landstingen

51 Badmästare B - Badmästare - B C - Badmästare - C L - Badmästare - L Badpersonal L - Badpersonal - L Turism-/Fritidsarbete, annat L - Turism-/Fritidsarbete, annat - L Kommunala löner / Löner i landstingen

52 452090L - Turism-/Fritidsarbete, annat - L Fysisk samhällsplanerare/arkitekt B - Fysisk samhällsplanerare/arkitekt - B C - Fysisk samhällsplanerare/arkitekt - C L - Fysisk samhällsplanerare/arkitekt - L Bygglovshandläggare B - Bygglovshandläggare - B Kommunala löner / Löner i landstingen

53 Byggnadsinspektör B - Byggnadsinspektör - B C - Byggnadsinspektör - C L - Byggnadsinspektör - L Miljö- och hälsoskyddsinspektör B - Miljö- och hälsoskyddsinspektör - B C - Miljö- och hälsoskyddsinspektör - C L - Miljö- och hälsoskyddsinspektör - L Systemutvecklare Kommunala löner / Löner i landstingen

54 Systemutvecklare B - Systemutvecklare - B C - Systemutvecklare - C L - Systemutvecklare - L Mätningsingenjör B - Mätningsingenjör - B L - Mätningsingenjör - L Ingenjör, park/gator Kommunala löner / Löner i landstingen

55 Ingenjör, park/gator B - Ingenjör, park/gator - B C - Ingenjör, park/gator - C L - Ingenjör, park/gator - L Ingenjör, fastigheter B - Ingenjör, fastigheter - B C - Ingenjör, fastigheter - C Kommunala löner / Löner i landstingen

56 502013L - Ingenjör, fastigheter - L Ingenjör, drift B - Ingenjör, drift - B C - Ingenjör, drift - C L - Ingenjör, drift - L Ingenjör, allmänteknisk L - Ingenjör, allmänteknisk - L Kommunala löner / Löner i landstingen

57 502015L - Ingenjör, allmänteknisk - L Ingenjör, hälso- och sjukvård Ingenjör, annan B - Ingenjör, annan - B L - Ingenjör, annan - L Tekniker, IT C - Tekniker, IT - C L - Tekniker, IT - L Kommunala löner / Löner i landstingen

58 503010L - Tekniker, IT - L Tekniker, lantmäteri Tekniker, drift C - Tekniker, drift - C L - Tekniker, drift - L Tekniker, allmänteknisk L - Tekniker, allmänteknisk - L Kommunala löner / Löner i landstingen

59 Tekniker, hälso- och sjukvård Tekniker, annan C - Tekniker, annan - C L - Tekniker, annan - L Teknikarbete, annat B - Teknikarbete, annat - B L - Teknikarbete, annat - L Kommunala löner / Löner i landstingen

60 Elektriker/elmontör Fastighetsskötare L - Fastighetsskötare - L Anläggningsarbetare L - Anläggningsarbetare - L Hantverkare L - Hantverkare - L Kommunala löner / Löner i landstingen

61 521013L - Hantverkare - L Fordonsförare L - Fordonsförare - L Vaktmästare C - Vaktmästare - C L - Vaktmästare - L Kontorsvaktmästare Kommunala löner / Löner i landstingen

62 Kontorsvaktmästare L - Kontorsvaktmästare - L Parkeringsvakt/trafikövervakare C - Parkeringsvakt/trafikövervakare - C Park-/trädgårdsarbete C - Park-/trädgårdsarbete - C L - Park-/trädgårdsarbete - L Lantbruksarbete Kommunala löner / Löner i landstingen

63 Lantbruksarbete C - Lantbruksarbete - C L - Lantbruksarbete - L Hantverkararbete, annat L - Hantverkararbete, annat - L Brandingenjör B - Brandingenjör - B Kommunala löner / Löner i landstingen

64 551010L - Brandingenjör - L Brandinspektör B - Brandinspektör - B C - Brandinspektör - C L - Brandinspektör - L Brandmästare B - Brandmästare - B C - Brandmästare - C Kommunala löner / Löner i landstingen

65 551012L - Brandmästare - L Brandman L - Brandman - L Kock C - Kock - C L - Kock - L Kommunala löner / Löner i landstingen

66 601010L - Kock - L Kostekonom B - Kostekonom - B C - Kostekonom - C L - Kostekonom - L Måltidspersonal L - Måltidspersonal - L Måltidspersonal, mottagningskök Kommunala löner / Löner i landstingen

67 Måltidspersonal, mottagningskök Köks- och måltidsarbete, annat L - Köks- och måltidsarbete, annat - L Lokalvårdare/Städare B - Lokalvårdare/Städare - B C - Lokalvårdare/Städare - C L - Lokalvårdare/Städare - L Tvätteriarbete Kommunala löner / Löner i landstingen

68 Tvätteriarbete Renhållningsarbete L - Renhållningsarbete - L Förrådsarbete L - Förrådsarbete - L Städ/tvätt/renhållning, annat Kommunala löner / Löner i landstingen

69 659090L - Städ/tvätt/renhållning, annat - L Kommunala löner / Löner i landstingen

Kommunala löner, november 201. Tabell 1 - Kommuner med mindre än 25 000 inv.

Kommunala löner, november 201. Tabell 1 - Kommuner med mindre än 25 000 inv. Kommunala löner, november 201 Tabell 1 - Kommuner med mindre än 25 000 inv. Kommunala löner, november 2012 Definitioner och statistikens innehåll Arbetsidentifikation (AID) Statistiken grundar sig på Arbetsidentifikation

Läs mer

Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121

Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121 Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121 Aktualitet, bortfall, borttag Vi uppskattar att cirka 98% av posterna har 2013 års löner.

Läs mer

Lönestatistik tillsvidareanställda 2010 års löneläge

Lönestatistik tillsvidareanställda 2010 års löneläge 101010 Ledning, administration Max 60000 92700 70000 62100 62500 63000 55000 56375 41500 92700 Medel 46800 56520 60800 54088 62500 50188 55000 51792 41000 52598 Min 31000 27500 51600 48250 62500 33000

Läs mer

Malmö stads lönestatistik 2014

Malmö stads lönestatistik 2014 Malmö stads lönestatistik 2014 Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation) och kön för månadsavlönade. Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad.

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad Kvinnor 79 13 500 27 899 22 2 600 27 00 31 800 7 200 26.28 Män 103 18 700 27 279 7 800 21 500 27 500 31 688 10 188 37.05 Administratör, annan 152090 Totalt 582 13 500 27 789 7 800 2 000 27 00 31 700 7

Läs mer

Medel ålder Medel lön

Medel ålder Medel lön Malmö stads lönestatistik 2012, månadsanställda Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation). Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad. Förekommande

Läs mer

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60 %) Manligt dominerade yrken (mer än 60 %) Jämnt könsfördelade yrken. Medellön Kv.

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60 %) Manligt dominerade yrken (mer än 60 %) Jämnt könsfördelade yrken. Medellön Kv. dokument3 Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation) och kön för månadasavlönade. Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad. Förekommande deltidslöner

Läs mer

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60%) Manligt dominerade yrken (mer än 60%) Jämnt könsfördelade yrken. 10:e Median 90:e. Kv.lön i % av män.

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60%) Manligt dominerade yrken (mer än 60%) Jämnt könsfördelade yrken. 10:e Median 90:e. Kv.lön i % av män. Malmö stads lönestatistik 2013, månadsanställda Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation). Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad. Förekommande

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2012 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2012 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc 3 Medianlöner Enköpings kommun

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2013 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2013 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc. 3 Medianlöner Enköpings

Läs mer

Löner i landstingen, november 2010. Tabell 5 - Hela riket. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting Löner i landstingen, november 2010-1

Löner i landstingen, november 2010. Tabell 5 - Hela riket. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting Löner i landstingen, november 2010-1 Löner i landstingen, november 2010 Tabell 5 - Hela riket Källa: Sveriges Kommuner och Landsting Löner i landstingen, november 2010-1 Definitioner och statistikens innehåll Arbetsidentifikation (AID) Statistiken

Läs mer

101011 Ledning, ekonomi 50-59 Män 1 51 600 51 600 51 600 * Totalt 1 51 600 51 600 51 600 51 600

101011 Ledning, ekonomi 50-59 Män 1 51 600 51 600 51 600 * Totalt 1 51 600 51 600 51 600 51 600 Hudiksvalls Kommun Lönestatistik 2014 Tillsvidareanställd personal per etikett och ålder 10 Ledningsarbete 101010 Ledning, administration 30-39 Män 1 38500 38500 38500 50-59 Män 1 81000 81000 81000 * Totalt

Läs mer

Redovisning av löner Kalmar kommun 2012

Redovisning av löner Kalmar kommun 2012 Redovisning av löner Kalmar kommun 2012 Personalenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, 391 26 Kalmar Östra Sjögatan 16 Tel 0480-45 00 00 vx Innehåll Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förhandlingsutrymme

Läs mer

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkäten genomförs under perioden 15 september 6 oktober 2014.

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkäten genomförs under perioden 15 september 6 oktober 2014. Chefsinformation 0 Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkäten genomförs under perioden 15 september 6 oktober 2014. Medarbetarenkäten i nuvarande utseende genomfördes första gången 2012, i samarbete med Högskolan

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, onsdagen den 25 februari 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Leja, kommunhuset Ledamot

Läs mer

Bilaga E. Etikettlista AID

Bilaga E. Etikettlista AID Bilaga E. Etikettlista AID Etikett AID Uppdaterad jämfört med publikationen "Arbetsidentifikation (AID)". Uppdateringar markerade i grått. Uppdaterad 2014-06-25 Ledningsarbete Kompletterande chefs-/ledningskod

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Listan nedan med definierade koder och namn för befattning/aid-etikett innehåller även förtydligande beskrivningar och exempel.

Listan nedan med definierade koder och namn för befattning/aid-etikett innehåller även förtydligande beskrivningar och exempel. Befattning Revisionshistorik Version Datum Beskrivning 3.2 2013-10-22 Uppdatering i enlighet med källkodverkets uppdatering. Tillägg och justering enligt revisionshistorikkolumnen nedan. Detta kodverk

Läs mer

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60 %) Manligt dominerade yrken (mer än 60 %) Jämnt könsfördelade yrken. Medellön Kv.

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60 %) Manligt dominerade yrken (mer än 60 %) Jämnt könsfördelade yrken. Medellön Kv. Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation) och kön för månadasavlönade. Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad. Förekommande deltidslöner

Läs mer

Listan nedan med definierade koder och namn för befattning/aid-etikett innehåller även förtydligande beskrivningar och exempel.

Listan nedan med definierade koder och namn för befattning/aid-etikett innehåller även förtydligande beskrivningar och exempel. Befattning Revisionshistorik Version Datum Beskrivning 3.2 2013-10-22 Uppdatering i enlighet med källkodverkets uppdatering. Tillägg och justering enligt revisionshistorikkolumnen nedan. 3.2.1 2013-12-18

Läs mer

Etikett AID Beskrivning Exempel. 101011 Ledning, ekonomi Leder och samordnar verksamhet inom ekonomiadministration. Ekonomichef

Etikett AID Beskrivning Exempel. 101011 Ledning, ekonomi Leder och samordnar verksamhet inom ekonomiadministration. Ekonomichef Etikettlista AID Ledningsarbete 101010 Ledning, administration Leder och samordnar verksamhet på övergripande förvaltnings- eller avdelningsnivå. Kommundirektör, landstingsdirektör, förvaltningschef 101011

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner SSYKkod Yrke Avtal 1110 Högre ämbetsmän och politiker "Chefsavtal" 1210 Verkställande direktörer, verkschefer "Chefsavtal" 1226 Verksamhetschefer

Läs mer

Medarbetarenkät 2016 Medarbetarenkäten genomförs under perioden 13 september 7 oktober 2016.

Medarbetarenkät 2016 Medarbetarenkäten genomförs under perioden 13 september 7 oktober 2016. Chefsinformation Medarbetarenkät 2016 Medarbetarenkäten genomförs under perioden 13 september 7 oktober 2016. Medarbetarenkäten i nuvarande utseende genomförs för tredje gången. Detta innebär att resultatet

Läs mer

Arbetsidentifikation (AID)

Arbetsidentifikation (AID) Arbetsidentifikation (AID) av systemet Etikett Etikett Chefs-, annat Chefs-, annat lednings- ledningsoch funktions-/ och funktions-/ ämnesansvar ämnesansvar AID AID Arbetstidens Arbetstidens förläggning

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter i Kinda kommun 2010 2012

Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter i Kinda kommun 2010 2012 Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter i Kinda kommun 2010 2012 Planen för lika rättigheter och möjligheter är uppställd efter de tre huvudområden som anges i Kinda kommuns policy för motverkande

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

NACKA KOMMUN LÖNELÄGE SAMTLIGA PERSONALKATEGORIER 2004-04-01

NACKA KOMMUN LÖNELÄGE SAMTLIGA PERSONALKATEGORIER 2004-04-01 av % Antal ålder tid år perc perc perc kronor % Medel 10102 Hemtjänstinspektör/Hemtjänstassistent Totalt 26 46,1 6,5 21 850 25 000 26 450 4 600 21 21 000 24 333 27 000 10102 Hemtjänstinspektör/Hemtjänstassistent

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Lönestatistik september Hela riket Anställda exklusive chefer

Lönestatistik september Hela riket Anställda exklusive chefer Lönestatistik september 2016 Hela riket Anställda exklusive chefer Om statistiken Arbetsgivarverket producerar lönestatistik för anställda inom det statliga avtalsområdet två gånger per år, i september

Läs mer

Lönestatistik september Södra Sverige Anställda exklusive chefer

Lönestatistik september Södra Sverige Anställda exklusive chefer Lönestatistik september 2016 Södra Sverige Anställda exklusive chefer Om statistiken Arbetsgivarverket producerar lönestatistik för anställda inom det statliga avtalsområdet två gånger per år, i september

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Bilaga 1. Etikettlista AID

Bilaga 1. Etikettlista AID Bilaga 1. Etikettlista AID 101010 Ledning, administration Leder och samordnar verksamhet på övergripande förvaltnings- eller avdelningsnivå. Ledningsarbete (Kompletterande chefs-/ledningskod är obligatorisk

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Melleruds Kommun Lönekartläggning 2017

Melleruds Kommun Lönekartläggning 2017 Melleruds Kommun Lönekartläggning 2017 Kommunstyrelsekontoret Personalenheten Postadress: 464 80 MELLERUD. Besökadress: Storgatan 13 Tfn: 0530-180 00. Fax: 0530-181 01 E-post: kommunen@mellerud.se. Hemsida:

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad ADMINISTRATIV ASSISTENT ADMINISTRATIV CHEF ADMINISTRATIV GRUPPCHEF ADMINISTRATIV SEKRETERARE ADMINISTRATÖR ANLÄGGNINGSCHEF ANLÄGGNINGSINGENJÖR ANTIKVARIE ARBETSINSTRUKTÖR ARBETSKONSULENT ARBETSLEDARE Kvinnor

Läs mer

Riktlinje för yrkestitel och AID, arbetsidentifikation

Riktlinje för yrkestitel och AID, arbetsidentifikation 1 (5) Riktlinje för yrkestitel och AID, arbetsidentifikation Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Personal- och organisationsutskottet (2014-09-24 49 ) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.:

Läs mer

Vårdförbundet i siffror 2010. Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010

Vårdförbundet i siffror 2010. Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010 Vårdförbundet i siffror 2010 Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010 Förord Denna skrift innehåller ett urval av den medlemsstatistik, arbetsmarknadsstatistik, utbildningsstatistik

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Stöd vid övergång till AID

Stöd vid övergång till AID Stöd vid övergång till AID AID ersätter fr.o.m. 2008 01 01 de nuvarande klassificeringssystemen Befattningssystem kommuner () och Befattningsklassificering för landsting. AID ska tillämpas i den partsgemensamma

Läs mer

PPM-BHK. Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat VT 12

PPM-BHK. Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat VT 12 PPM-BHK Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler Landstingens resultat VT 12 PPM-BHK 2010-2012 PPM-BHK HT10 VT11 HT11 VT12 Antal observationer 14024 24832 24042 27019 Sjuksköterska/barnmorska

Läs mer

Stödnyckel: Befattningsklassificering för landsting Etikett AID

Stödnyckel: Befattningsklassificering för landsting Etikett AID Hälso- och sjukvård 010101 Sjukvårds-, primärvårdsföreståndare m fl - - - - 010102 Klinikföreståndare, vårdadministratör m fl - - - - 010103 Avdelningsförest, chefsjuksköterska m fl - - - - 010104 Bitr

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

MARKNADSLÖNE- INFORMATION. Personlig assistans

MARKNADSLÖNE- INFORMATION. Personlig assistans MARKNADSLÖNE- INFORMATION Personlig assistans September 2014 1 Innehåll Löneinformation för 2014... 3 Lönetabeller: Hela riket... 6 Mellansverige... 7 Södra Sverige... 8 Norra Sverige... 9 Stockholms län...

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations och personalutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 13

Kommunstyrelsens organisations och personalutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 13 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-11-04 Kommunstyrelsens organisations och personalutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende

Läs mer

Kompetensbehov inom vården

Kompetensbehov inom vården Kompetensbehov inom vården REGLAB: REGIONALA MATCHNINGSINDIKATORER WORKSHOP 4 MAJ 2017 Anders Axelsson, Region Skåne Agenda Vård och omsorg totalt sett Idag fokus på Vård- och omsorgsutbildade (VO) Hur

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

PPM-BHK Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat HT11

PPM-BHK Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat HT11 PPM-BHK Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler Landstingens resultat HT11 Punktprevalensmätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler PPM Antal

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

2015 Lönestatistik per Befattning och BAS-intervall (grupper med fler än 10) Bilaga 2 Resultat och analys löneöversyn 2015

2015 Lönestatistik per Befattning och BAS-intervall (grupper med fler än 10) Bilaga 2 Resultat och analys löneöversyn 2015 2015 Lönestatistik per och -intervall (grupper med fler 10) Bilaga 2 Resultat och analys löneöversyn 2015 Vård- och omsorgspersal o M innor/m 0117 Biståndsbedömare F 100 8 25 900 34 600 29 975 30 095 104,01

Läs mer

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2013

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2013 AM 52 SM 1401 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2013 Wages/salaries and employment in the municipal sector 2013 I korta drag Medellönen var 26 410 kronor i kommunerna 2013 Den genomsnittliga

Läs mer

Genomsnittlig månadslön 2016 samt procentuell förändring sedan Totalt Kvinnor Män Månadslön Förändring % 3,5 3,7 2,5

Genomsnittlig månadslön 2016 samt procentuell förändring sedan Totalt Kvinnor Män Månadslön Förändring % 3,5 3,7 2,5 AM 52 SM 1701 Löner inom primärkommunal sektor 2016 Salaries in the municipal sector 2016 I korta drag Medellönen var 28 940 kronor i kommunerna 2016 Den genomsnittliga månadslönen för anställda i kommunerna

Läs mer

Vad krävs för att använda tjänsten Mina Planer

Vad krävs för att använda tjänsten Mina Planer Vad krävs för att använda tjänsten Mina Planer Mina planer är Region Skånes och de skånska kommunernas IT-tjänst för processerna Samordnad Plan vid Utskrivning och Samordnad Individuell Plan. Med hjälp

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2014:1372 Utkom från trycket den 2 december 2014 utfärdad den 20 november 2014. Regeringen

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än kr. År Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än kr. År Månad Kvinnor 291 20 000 28 990 43 000 25 500 29 000 32 300 6 800 23.45 Män 25 21 200 28 005 35 500 23 750 28 000 33 499 9 749 34.82 ADMINISTRATIV ASSISTENT 9305 Totalt 316 20 000 28 9 43 000 25 380 28 850 32

Läs mer

Sida 1 av 14. Lönekartläggning 2016

Sida 1 av 14. Lönekartläggning 2016 Sida 1 av 14 ekartläggning 2016 Sida 2 av 14 Resultat av kartläggningen Grupper som representeras av endast ett kön Gruppnamn Kön Kommentar Grupp 19 Kvinnor Speciallärare Specialpedagog Grupp 10 Män Omsorgspedagog

Läs mer

Löneenkät. Resultat Samtliga arbetsområden.

Löneenkät. Resultat Samtliga arbetsområden. Resultat 2014 Samtliga arbetsområden Löneenkät www.dik.se/lonestatistik DIK:s lönestatistik baseras på en årlig löneenkät som vänder sig till förbundets cirka 17 000 yrkesverksamma medlemmar. Enkäten genomfördes

Läs mer

Genomsnittlig månadslön 2014 samt procentuell förändring sedan Totalt Kvinnor Män Månadslön Förändring % 3,0 3,1 2,7

Genomsnittlig månadslön 2014 samt procentuell förändring sedan Totalt Kvinnor Män Månadslön Förändring % 3,0 3,1 2,7 AM 52 SM 1501 Löner inom primärkommunal sektor 2014 Salaries in the municipal sector 2014 I korta drag Medellönen var 27 200 kronor i kommunerna 2014 Den genomsnittliga månadslönen för anställda i kommunerna

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Prognos för arbetsmarknaden i Kalmar län 2017 Ronnie Kihlman, utredare Arbetsmarknadsprognosen 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) Totalt ingick cirka 450

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än kr. År Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än kr. År Månad Kod Kön Antal Lägst Medel Högst 10 perc Median 0 perc lönespridning lönespridning% Kvinnor 281 20 000 28 81 41 000 25 480 28 10 32 400 6 20 23.4 Män 22 21 00 27 75 35 500 23 750 28 100 33 4 74 34.6 ADMINISTRATIV

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2017:1100 Utkom från trycket den 28 november 2017 utfärdad den 16 november 2017. Regeringen

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2011:1136 Utkom från trycket den 29 november 2011 utfärdad den 17 november 2011. Regeringen

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Lönestatistik per befattning och BAS-intervall Göteborgs stad (grupper med fler än 10)

Lönestatistik per befattning och BAS-intervall Göteborgs stad (grupper med fler än 10) 2016 - Lönestatistik per befattning och BAS-intervall Göteborgs stad (grupper med fler än 10) Vård-och omsorgspersonal 0117 Biståndsbedömare F 90 8 26 700 34 500 30 000 30 323 112,33 98 917 1 183,00 450

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012 Stockholm 2012-04-24 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 5/2012 2011 års lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2011 för läkare inom kommunal sektor är nu klar. I

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Vårdförbundet i siffror 2010. Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor

Vårdförbundet i siffror 2010. Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor Vårdförbundet i siffror 2010 Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor Medlemsstatistik Det finns 2 912 medlemmar i Vårdförbundet som är röntgensjuksköterskor varav

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013 2014-01-14 Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län december 2013 21 480 (10,2 %) 9 590 kvinnor (9,7 %) 11 890 män (10,6 %) 5 390 unga 18-24 år (21,6 %) (Andel av registerbaserade arbetskraften)

Läs mer

Vårdförbundet i siffror Barnmorskor

Vårdförbundet i siffror Barnmorskor Vårdförbundet i siffror 2010 Barnmorskor Barnmorskor Medlemsstatistik Vårdförbundet har 5 556 barnmorskemedlemmar varav 90 procent är yrkesverksamma. Av de yrkesverksamma barnmorskorna är 42 procent mellan

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Listan nedan med definierade koder och namn för befattning/aid-etikett innehåller även förtydligande beskrivningar och exempel.

Listan nedan med definierade koder och namn för befattning/aid-etikett innehåller även förtydligande beskrivningar och exempel. Befattning Revisionshistorik Version Datum Beskrivning 3.2 2013-10-22 Uppdatering i enlighet med källkodverkets uppdatering. Tillägg och justering enligt revisionshistorikkolumnen nedan. 3.2.1 2013-12-18

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Landstingsanställd personal 2007. personalstatistisk undersökning

Landstingsanställd personal 2007. personalstatistisk undersökning Landstingsanställd personal 2007 personalstatistisk undersökning Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, mars 2015

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Annelie Almérus Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, mars 2015 Färre fick arbete 2 200 personer fick arbete under mars och det var 130 färre

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, november 2014

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Annelie Almérus Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, november 2014 Något färre fick arbete 1 685 personer fick arbete under november och det

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013 Fler som har fått arbete och fler lediga platser indikerar att våren inte blir riktigt lika tuff på

Läs mer