Stöd vid övergång till AID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stöd vid övergång till AID"

Transkript

1 Stöd vid övergång till AID AID ersätter fr.o.m de nuvarande klassificeringssystemen Befattningssystem kommuner () och Befattningsklassificering för landsting. AID ska tillämpas i den partsgemensamma statistikinsamlingen fr.o.m. november För att kunna klassificera enligt AID krävs dels kunskap om systemet, dels god kännedom om de anställdas faktiska arbetsuppgifter. Det är därför viktigt att gå igenom beskrivningen av AID innan klassificeringsarbetet påbörjas. För att underlätta kodningsarbetet har centrala parter tagit fram stödnycklar för övergången från klassificeringssystemen Befattningssystem kommuner () och Befattningsklassificering för landsting till AID. AID utgörs av fem komponenter som tillsammans identifierar rimligt homogena arbetsuppgifter, där etikettlistan utgör stommen. De fem komponenterna är: 1. Etikettlista 2. Chefs, annat lednings och funktions /ämnesansvar 3. BEA, PAN eller arvoderad tjänstgöring i kombination med statlig tjänst 4. Arbetstidens förläggning för vissa anställda 5. Specialitet inom vilken läkare är verksam/fullgör specialiseringstjänstgöring

2 Stödnyckel Stödnycklarna tar endast upp möjliga kopplingar mot AID etikett. Där tas inte hänsyn till komponenterna 2 5. Dessa komponenter måste också beaktas innan AID klassificeringen är klar. Befattningsklassificering En centralt framtagen stödnyckel kan inte till fullo ersätta den individuella bedömning som krävs för att klassificera enligt AID:s samtliga komponenter. Stödnyckeln är inte en konverteringsnyckel utan ett hjälpmedel för att hitta lämplig AID etikett. Förslag i stödnyckeln utesluter inte att andra AIDetiketter kan komma ifråga. AID ger nya möjligheter att klassificera de arbetsuppgifter som enligt nuvarande system finns i grupperna annan/övrig. I stödnycklarna ges därför inga förslag till etiketter för dessa.

3 Stödnyckel: Befattningssystem kommuner () Vård och omsorg Barnomsorgsinspektör/Barnomsorgsassist ent Hemvårdsinspektör/Biståndsbedömare/LS S-handlägg Biståndsbedömare Utreder, planerar, bedömer och utvärderar hjälpbehov inom socialtjänst/omsorg. Biståndsbedömare, LSS-handläggare Socialsekreterare Socialsekreterare Utreder, planerar, analyserar eller utvärderar inom socialtjänsten. Myndighetsutövning ingår. Socialsekreterare, socialinspektör, familjerättsekreterare, familjebehandlare Socialsekreterare Fältsekreterare Uppsökande förändrings- och motivationssarbete, främst inriktat mot barn och unga. Arbetar med utåtriktat och förebyggande socialt arbete Socialsekreterare Familjerådgivare Arbetar med familjerådgivning, stöd och Familjerådgivare konfliktlösning. Arbetar med familjer med relationsproblem samt vårdnads- och umgängesfrågor Socialsekreterare Integrationshandläggare Utreder, planerar, bedömer och utvärderar flyktingars hjälpbehov Kurator/Flyktinghandläggare Familjerådgivare Arbetar med familjerådgivning, stöd och Familjerådgivare konfliktlösning. Arbetar med familjer med relationsproblem samt vårdnads- och umgängesfrågor Kurator/Flyktinghandläggare Integrationshandläggare Utreder, planerar, bedömer och utvärderar flyktingars hjälpbehov Kurator/Flyktinghandläggare Kurator Kurator Kurator Fältsekreterare, fältassistent (beroende på arbetsuppgift, se kod ) Flyktingsekreterare, integrationshandläggare Flyktingsekreterare, flyktinghandläggare, integrationshandläggare Socialinspektör/1:e Socialsekreterare/Invandrarkonsulent/Flykt ingsamordnare Konsumentsekreterare Handläggare, konsumentfrågor Vägleder, utreder, analyserar och informerar om konsumentfrågor rörande produkter, tjänster och avtal Annan handläggare inom vård och omsorg Konsumentsekreterare, konsumentvägledare, konsumentrådgivare Arbetsterapeut Arbetsterapeut Arbetsterapeut Arbetsterapeut Arbetsterapeut Hjälpmedelskonsulent Utbildar, informerar och ger råd om hjälpmedel utifrån brukarens behov och förutsättningar Hjälpmedelskonsulent Sida 1 av 25

4 Stödnyckel: Befattningssystem kommuner () Psykolog PTP-psykolog Ej legitimerad psykolog under praktisk tjänstgöring (PTP). PTP-psykolog Psykolog Psykolog Psykolog Psykolog Sjukgymnast Sjukgymnast Sjukgymnast Sjukgymnast Skolsköterska Skolsköterska Skolsköterska Skolsköterska Medicinskt ansv sjuksköterska (MAS) Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Ansvarar för att det bedrivs hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde. Ansvarar för att hälso- och sjukvårdspersonalens insatser sker i enlighet med gällande regelverk. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Distriktssjuksköterska/Företagssköterska Distriktssjuksköterska Distriktssjuksköterska Distriktssjuksköterska Distriktssjuksköterska/Företagssköterska Företagssjuksköterska Utför sjuksköterskeuppgifter inom företagshälsovård. Företagssjuksköterska Sjuksköterska/barnmorska Barnmorska, vårdavdelning Barnmorska, vårdavdelning Barnmorska, barnmorska förlossning, barnmorska vårdavdelning Sjuksköterska/barnmorska Barnmorska, mottagning/rådgivning Barnmorska, mottagning/rådgivning Barnmorska öppenvård, barnmorska rådgivning, barnmorska mödravårdscentral Sjuksköterska/barnmorska Anestesisjuksköterska Anestesisjuksköterska Anestesisjuksköterska, narkossjuksköterska Sjuksköterska/barnmorska Psykiatrisjuksköterska Psykiatrisjuksköterska Psykiatrisjuksköterska Sjuksköterska/barnmorska Ambulanssjuksköterska Ambulanssjuksköterska Ambulanssjuksköterska Sjuksköterska/barnmorska Sjuksköterska, handikapp- och äldreomsorg/geriatrik Sjuksköterska, handikapp- och äldreomsorg/geriatrik Geriatriksjuksköterska, sjuksköterska äldreomsorg Sjuksköterska/barnmorska IVA-sjuksköterska IVA-sjuksköterska Intensivvårdssjuksköterska Sida 2 av 25

5 Stödnyckel: Befattningssystem kommuner () Sjuksköterska/barnmorska Operationssjuksköterska Operationssjuksköterska Operationssjuksköterska Sjuksköterska/barnmorska Sjuksköterska, medicin/kirurgi Sjuksköterska, medicin/kirurgi Onkologisjuksköterska Sjuksköterska/barnmorska Sjuksköterska, barn Sjuksköterska, barn Barnsjuksköterska, BVC-sjuksköterska Sjuksköterska/barnmorska Sjuksköterska, annan specialistinriktning Sjuksköterska, annan specialistinriktning Sjuksköterska/barnmorska Sjuksköterska, specialfunktion Utför sjuksköterskeuppgifter med specialfunktion. Sjuksköterskor med specialfunktion t.ex. hygien, dialys, allergi, diabetes, hypertoni, ortoptist, smärtlindring, stomiterapeut, ultraljud och uroterapeut Sjuksköterska/barnmorska Sjuksköterska, annan Sjuksköterska/barnmorska Röntgensjuksköterska Utför röntgensjuksköterskeuppgifter Röntgensjuksköterska Sjuksköterska/barnmorska Biomedicinsk analytiker Utför och bedömer laboratorieanalyser samt fysiologiska undersökningar Sjuksköterska/barnmorska Cytodiagnostiker Utför och bedömer cytologiska undersökningar inkl diagnostisering. Biomedicinsk analytiker cytodiagnostiker Läkare Överläkare Överläkare Överläkare (Specialitetskod obligatorisk) Läkare Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin. Distriktsläkare, husläkare, specialistläkare allmänmedicin, familjeläkare (Specialitetskod obligatorisk) Läkare Skolläkare Skolläkare. Skolläkare (Specialitetskod obligatorisk) Läkare Företagsläkare Företagsläkare. Företagsläkare (Specialitetskod obligatorisk) Läkare Specialistläkare Specialistläkare. Specialistläkare (ej inom allmänmedicin, se ) (Specialitetskod obligatorisk) Läkare Läkare legitimerad, specialiseringstjänstgöring Legitimerad läkare under specialiseringstjänstgöring (ST-läkare). Underläkare/ST, ST-läkare (Specialitetskod obligatorisk) Sida 3 av 25

6 Stödnyckel: Befattningssystem kommuner () Läkare Läkare legitimerad, annan Legitimerad läkare under till exempel vikariat. (Specialitetskod obligatorisk) Läkare Läkare ej legitimerad, allmäntjänstgöring Ej legitimerad läkare under allmäntjänstgöring (ATläkare). Underläkare/AT, AT-läkare (Specialitetskod ej tillämplig) Läkare Läkare ej legitimerad, annan Ej legitimerad läkare under till exempel vikariat eller provtjänstgöring. (Specialitetskod ej tillämplig) Annan specialist inom vård och omsorg Äldreomsorg Barnomsorg Ledning, barnomsorg Leder och samordnar verksamhet enbart inom barnomsorg Barnomsorg Ledning, skola och barnomsorg Leder och samordnar verksamhet inom såväl skola som barnomsorg. Om rektor enligt skollagen se Omsorgen Hälso- och sjukvård Annan föreståndare inom vård och omsorg Förskollärare Förskollärare Undervisar och organiserar aktiviteter för barn vid förskola eller i förskoleklass. Förskollärare Fritidspedagog Fritidspedagog Undervisar och organiserar aktiviteter för skolelever vid fritidshem och skolbarnomsorg eller i förskoleklass, eller inom landstingens fritidsverksamhet. Fritidspedagog Hemspråkstränare Hemspråkstränare Tränar förskolebarn i hemspråk. Modersmåls- hemspråkslärare i grundskola, se koder för lärare Hemvårdare Vårdbiträde, hemvård/hemsjukvård Utför patientnära omsorgsarbete inom hemvård/hemsjukvård. Vårdbiträde, hemvård/hemsjukvård Vårdare Vårdare, gruppboende Utför vård-/omvårdnadsarbete (inklusive behandlingsarbete) vid gruppboende. Vårdare/boendestödjare, gruppboende Sida 4 av 25

7 Stödnyckel: Befattningssystem kommuner () Vårdare Vårdare, dagverksamhet Utför vård-/omvårdnadsarbete (Inklusive behandlingsarbete) inom dagverksamhet Skötare Skötare, mottagning Utför vård-/omvårdnadsarbete vid mottagning inom psykiatrisk vård Skötare Skötare, vårdavdelning Utför vård-/omvårdnadsarbete vid vårdavdelning eller specialavdelning inom psykiatrisk vård. Vårdare/boendestödjare, dagverksamhet Skötare, mottagning Skötare, vård-/specialavdelning Skötare Skötare, behandlingsarbete Utför vård-/omvårdnadsarbete och ger stöd till boende. Skötare, behandlingsarbete Barnskötare Barnskötare Sköter och aktiverar barn vid förskola, förskoleklass och fritidshem Arbetsterapibiträde Arbetsterapibiträde Biträder arbetsterapeut eller utför visst behandlingsarbete. Barnskötare i förskola/barnomsorg (barnsköterska sjukvård se kod ) Arbetsterapibiträde, terapibiträde Fotvårdsspecialist Fotvårdsspecialist Utför fotvårdsbehandlingar. Fotvårdsspecialist Vårdbiträde Vårdbiträde, hemvård/hemsjukvård Utför patientnära omsorgsarbete inom hemvård/hemsjukvård. Vårdbiträde, hemvård/hemsjukvård Vårdbiträde Vårdbiträde, äldreomsorg Utför patientnära omsorgsarbete inom äldreomsorg. Vårdbiträde, äldreomsorg Vårdbiträde Vårdbiträde, habilitering Utför patientnära omsorgsarbete inom habilitering. Vårdbiträde, habilitering Sjukvårds-/Laboratoriebiträde Biträdesarbete, annat Utför patientnära omsorgsarbete Sjukvårdsbiträde, mottagningsbiträde, jourbiträde Sjukvårds-/Laboratoriebiträde Laboratoriebiträde Utför laboratoriearbete Laboratoriebiträde Undersköterska Undersköterska, hemvård/hemsjukvård Utför vård-/omvårdnadsarbete inom hemvård/hemsjukvård. Undersköterska,hemvård/hemsjukvård Undersköterska Undersköterska, äldreomsorg Utför vård-/omvårdnadsarbete inom äldreomsorg. Undersköterska, äldreomsorg Undersköterska Undersköterska, habilitering Utför vård-/omvårdnadsarbete inom habilitering. Undersköterska, habilitering Sida 5 av 25

8 Stödnyckel: Befattningssystem kommuner () Undersköterska Undersköterska, vård- /specialavdelning Utför vård-/omvårdnadsarbete på vårdavdelning eller specialavdelning. Undersköterska, akutvård, vård-/specialavdelning Undersköterska Undersköterska, mottagning Utför vård-/omvårdnadsarbete på mottagning. Undersköterska, mottagningsarbete Dagbarnvårdare Dagbarnvårdare Sköter och aktiverar barn i familjedaghem. Dagbarnvårdare Behandlingsassistent/Hemterapeut/Social pedagog Rehabiliterings- och förebyggande arbete, annat Ergonom, massör, hörselvårdsassistent, audiometris, rehabiliteringsassistent Behandlingsassistent/Hemterapeut/Social pedagog Behandlingsassistent/Socialpeda gog Socialt förändrings- och motivationsarbete med Socialpedagog, behandlingsassistent pedagogisk inriktning mot barn, unga eller vuxna oftast på institutioner eller behandlingshem Personlig assistent Personlig assistent Ger social service och omsorg till funktionshindrade i den dagliga livssituationen. Personlig assistent, ledsagare, heminstruktör Personlig assistent Anhörig-/närståendevårdare Vårdar närstående/anhörig i hemmet. Närståendevårdare, anhörigvårdare Annan vård och omsorgspersonal Sida 6 av 25

9 Stödnyckel: Befattningssystem kommuner () Bildning/fritid Musikledare Ledning, kultur, turism och fritid Leder och samordnar verksamhet inom kultur, turism och fritid. Rektor vid kulturskola Föreståndare inom fritidsverksamhet Skolledare Ledning, skola Leder och samordnar verksamhet enbart inom skola. (Rektor se kod , rektor vid kulturskola se kod ) Skolledare Rektor Rektor med myndighetsutövning enligt skollagen samt biträdande rektor Skolledare Ledning, skola och barnomsorg Leder och samordnar verksamhet inom såväl skola som barnomsorg. Rektor ska kodas med chefskod B alternativt C, biträdande rektor ska kodas med chefskod L (rektor vid kulturskola se kod ) Fritids-/Turistkonsulent/Fritids- /Turistintendent Fritidskonsulent/Turistkonsulent Planerar, organiserar och utvecklar fritids-och/eller turistverkamhet Fritidskonsulent, turistkonsulent :e Bibliotekarie Bibliotekarie Bibliotekarie Bibliotekarie Annan arbetsledare inom bildning/fritid Bibliotekarie Bibliotekarie Bibliotekarie Bibliotekarie Kultursekreterare Kultursekreterare Handlägger arbetsuppgifter av allmänkulturell natur. Kultursekreterare Antikvarie Antikvarie Arbetar med byggnads- och kulturminnesvård. Antikvarie Annan handläggare inom bildning/fritid Fritidsledare Fritidsledare Planerar, organiserar och leder förenings- /fritidsverksamhet. Fritidsledare, fritidsgårdsföreståndare, fritidshemsföreståndare. Även vissa fältassistenter (kod ) förs hit beroende på arbetsuppgifter Fritids-/Turistassistent Administratör, skola/fritid Utför administrativt arbete inom skola/fritid. Skolassistent, fritidsassistent Sida 7 av 25

10 Stödnyckel: Befattningssystem kommuner () Fritids-/Turistassistent Administratör, annan Bygglovsassistent, turistassistent, kulturassistent, teknisk assistent, arkivassistent, inköpsassistent Fritids-/Turistassistent Fritidsledare Planerar, organiserar och leder förenings- /fritidsverksamhet Fritids-/Turistassistent Turismarbete Arbetar med turistverksamhet till exempel på turistbyrå eller som guide. Fritidsledare, fritidsgårdsföreståndare, fritidshemsföreståndare. Även vissa fältassistenter (kod ) förs hit beroende på arbetsuppgifter. Turistguide, turistinformatör Fritids-/Turistassistent Turism- och fritdsarbete annat Fritidsassistent/turistassistent inom kultur-, turism- och fritidsarbete. Fritidsassistent/turistassistent inom administration, se kod respektive Bad- och idrottshallsarbetare Badmästare Arbetar i bad-/simhall med ansvar för ordning och säkerhet. Badmästare Bad- och idrottshallsarbetare Badpersonal Arbetar i bad-/simhall. Badvakt, instruktör, simlärare, badvärd (badbiträde, baderska inom vård se kod ) Annan fritidspersonal Biblioteksassistent/Filialföreståndare Biblioteksassistent Biblioteksassistent Biblioteksassistent, filialföreståndare Musik-/Danslärare Lärare, kulturskola Utför pedagogiskt arbete inom kulturskolan. Lärare i dans, drama, media och musik Kulturassistent Administratör, annan Bygglovsassistent, turistassistent, kulturassistent, teknisk assistent, arkivassistent, inköpsassistent Kulturassistent Kulturarbete, annat Ej administratör Annan kulturpersonal Högskolelärare/FOU Lärar-, förskollärararbete, annat Högskolelärare Gymnasielärare Lärare gymnasium, allmänna ämnen Gymnasielärare (civ ing) Lärare gymnasium, allmänna ämnen Undervisar i allmänna ämnen vid gymnasieskola, vuxenutbildning och gymnasiesärskola. Undervisar i allmänna ämnen vid gymnasieskola, vuxenutbildning och gymnasiesärskola. Gymnasielärare allmänna ämnen Gymnasielärare allmänna ämnen Sida 8 av 25

11 Stödnyckel: Befattningssystem kommuner () Lektor Lärare gymnasium, allmänna ämnen Undervisar i allmänna ämnen vid gymnasieskola, vuxenutbildning och gymnasiesärskola. Gymnasielärare allmänna ämnen Yrkeslärare Lärare gymnasium, yrkesämnen Undervisar i yrkesämnen vid gymnasieskola, vuxenutbildning och gymnasiesärskola Lärare i bild/musik/idrott Lärare, praktiska/estetiska ämnen Undervisar huvudsakligen inom till exempel idrott, slöjd, hemkunskap oavsett skolform Grundskolelärare Lärare grundskola, tidigare år Undervisar i grundskolans tidigare år. Definition av tidigare år beror på den enskilde huvudmannens organisation. Inkl förskoleklass, särskola och Komvux Grundskolelärare Lärare grundskola, senare år Undervisar i grundskolans senare år. Definition av senare år beror på den enskilde huvudmannens organisation. Inkl särskola och Komvux Grundskolelärare Lärare grundskola, tidigare år Undervisar i grundskolans tidigare år. Definition av tidigare år beror på den enskilde huvudmannens organisation. Inkl förskoleklass, särskola och Komvux Grundskolelärare Lärare grundskola, senare år Undervisar i grundskolans senare år. Definition av senare år beror på den enskilde huvudmannens organisation. Inkl särskola och Komvux Lärare i slöjd/hemkunsk/barnkunsk/maskinskrivn Lärare, praktiska/estetiska ämnen Undervisar huvudsakligen inom till exempel idrott, slöjd, hemkunskap oavsett skolform Särskole-/Speciallärare Lärare grundskola, tidigare år Undervisar i grundskolans tidigare år. Definition av tidigare år beror på den enskilde huvudmannens organisation. Inkl förskoleklass, särskola och Komvux Särskole-/Speciallärare Lärare grundskola, senare år Undervisar i grundskolans senare år. Definition av senare år beror på den enskilde huvudmannens organisation. Inkl särskola och Komvux Särskole-/Speciallärare Lärare gymnasium, allmänna ämnen Undervisar i allmänna ämnen vid gymnasieskola, vuxenutbildning och gymnasiesärskola Särskole-/Speciallärare Lärare gymnasium, yrkesämnen Undervisar i yrkesämnen vid gymnasieskola, vuxenutbildning och gymnasiesärskola Gymnasielärare yrkesämnen Lärare idrott och hälsa, slöjdlärare, hemkunskapslärare, bildlärare, musiklärare (lärare i kulturskolan, se kod ) Grundskollärare tidigare år Grundskollärare senare år Grundskollärare tidigare år Grundskollärare senare år Lärare idrott och hälsa, slöjdlärare, hemkunskapslärare, bildlärare, musiklärare (lärare i kulturskolan, se kod ) Grundskollärare tidigare år Grundskollärare senare år Gymnasielärare allmänna ämnen Gymnasielärare yrkesämnen Särskole-/Speciallärare Speciallärare Undervisar elever med behov av särskilt stöd Speciallärare Särskole-/Speciallärare Specialpedagog Ger stöd och handledning åt lärare/förskollärare i undervisning av elever. Inkl specialpedagog i landsting Specialpedagog Hemspråkslärare Lärare grundskola, tidigare år Undervisar i grundskolans tidigare år. Definition av tidigare år beror på den enskilde huvudmannens organisation. Inkl förskoleklass, särskola och Komvux Grundskollärare tidigare år Sida 9 av 25

12 Stödnyckel: Befattningssystem kommuner () Hemspråkslärare Lärare grundskola, senare år Undervisar i grundskolans senare år. Definition av senare år beror på den enskilde huvudmannens organisation. Inkl särskola och Komvux Hemspråkslärare Lärare gymnasium, allmänna ämnen Undervisar i allmänna ämnen vid gymnasieskola, vuxenutbildning och gymnasiesärskola. Grundskollärare senare år Gymnasielärare allmänna ämnen SFI-lärare SFI-lärare Undervisar i svenska för invandrare. SFI-lärare Annan lärarpersonal Elevassistent/Skolvärd Lärarassistent Bistår lärare i undervisningen. Lärarassistent Elevassistent/Skolvärd Elevassistent Stödjer elever i skolarbetet. Elevassistent, elevstödjare Elevassistent/Skolvärd Skolarbete, annat Skolvärd, klassmorfar, kamratstödjare, ungdomsledare Studie- och yrkesvägledare Studie- och yrkesvägledare Informerar och ger vägledning om studieval, yrken och yrkesval Annan skolpersonal Studie- och yrkesvägledare, syo-funktionär, syokonsulent, ungdomskonsulent Sida 10 av 25

13 Stödnyckel: Befattningssystem kommuner () Teknik Städinspektör Miljö- och Hälsoskyddsinspektör Miljö- och hälsoskyddsinspektör Övervakar att lagstiftning inom miljö- hälso- och djurskyddsområdet efterlevs. Miljö-, hälso-, djurskyddsinspektör, livsmedelsinspektör Byggnadsinspektör Byggnadsinspektör Granskar, besiktigar bygg- och anläggningsprojekt. Byggnadsinspektör Fastighetsingenjör Ingenjör, fastigheter Analyserar, utvärderar och planerar i frågor som rör förvaltning av mark, byggnader med mera Gatuingenjör Ingenjör, park/gator Analyserar, utvärderar och planerar i frågor som t.ex. projektering av parker, gator, vägar Byggnadsingenjör Ingenjör, allmänteknisk Analyserar, utvärderar och planerar i frågor som rör allmänteknisk verksamhet Brandingenjör Brandingenjör Arbetar med risk- och säkerhetsfrågor inom räddningstjänst. Brandingenjör Arkitekt Fysisk samhällsplanerare/projektör/ arkitekt Arbetar med fysisk samhällsplanering, projektering Byråingenjör Arkitekt, stadsarkitekt, planarkitekt, landskapsarkitekt, planingenjör Ekonomiföreståndare/Dietist/Internatförest åndare Ledning, köks- och måltidsarbete Leder och samordnar verksamhet inom köks- och måltidsarbete. Internatföreståndare, ekonomiföreståndare Ekonomiföreståndare/Dietist/Internatförest åndare Dietist Ger kostbehandling samt råd och information i kostfrågor. Dietist Mätningsingenjör Mätningsingenjör Utför mätnings- och karteringsarbete Ingenjör Fysisk Arbetar med fysisk samhällsplanering, projektering samhällsplanerare/projektör/arkite kt Ingenjör Bygglovshandläggare Handlägger bygglovsärenden. Bygglovshandläggare Arkitekt, stadsarkitekt, planarkitekt, landskapsarkitekt, planingenjör Sida 11 av 25

14 Stödnyckel: Befattningssystem kommuner () Ingenjör Byggnadsinspektör Granskar, besiktigar bygg- och anläggningsprojekt. Byggnadsinspektör Ingenjör Miljö- och hälsoskyddsinspektör Övervakar att lagstiftning inom miljö- hälso- och djurskyddsområdet efterlevs Ingenjör Systemutvecklare Arbetar med systemapplikationer, utreder behov och utveckling inom IT Miljö-, hälso-, djurskyddsinspektör, livsmedelsinspektör IT-ingenjör Ingenjör Mätningsingenjör Utför mätnings- och karteringsarbete Ingenjör Ingenjör, park/gator Analyserar, utvärderar och planerar i frågor som t.ex. projektering av parker, gator, vägar Ingenjör Ingenjör, fastigheter Analyserar, utvärderar och planerar i frågor som rör förvaltning av mark, byggnader med mera Ingenjör Ingenjör, drift Utvärderar och planerar i frågor som rör drift, underhåll av anläggningar med mera Ingenjör Ingenjör, allmänteknisk Analyserar, utvärderar och planerar i frågor som rör allmänteknisk verksamhet Ingenjör Ingenjör, hälso- och sjukvård Arbetar med tekniska frågor inom hälso- och sjukvård Medicinteknisk ingenjör, ortopedingenjör Ingenjör Ingenjör, annan Annan teknisk handläggare Brandmästare Brandmästare Leder dagligt arbete och utbildning på station. Leder utryckningsstyrkor, besiktigar brandskydd Brandinspektör Brandinspektör Arbetar med brandskydds- och säkerhetsfrågor. Utför tillsynsarbete med mera. Brandbefäl, brandmästare, insatsledare Brandinspektör Arbetsledare Maskinbefäl/Drifttekniker Tekniker, drift Arbetar med drift och underhåll av anläggningar med mera. Drifttekniker, maskinskötare, värmeskötare, fastighetstekniker, maskinist, maskinreparatör, Vatekniker Sida 12 av 25

15 Stödnyckel: Befattningssystem kommuner () Städledare Lokalvårdare/städare Lokalvårdare/städare Lokalvårdare, städare, städerska, instruktionstädare, skolstädare, städledare Första kokerska/kokerska tillika husmor (KTH) Kock Tillagar mat och svarar för uppläggning. Kock, husmor, kallskänka, kokerska, skolmåltidsföreståndare Annan teknisk arbetsledare Kokerska Kock Tillagar mat och svarar för uppläggning. Kock, husmor, kallskänka, kokerska, skolmåltidsföreståndare Ekonomi-/Skolmåltidsbiträde Ekonomi-/Skolmåltidsbiträde Måltidspersonal Måltidspersonal, mottagningskök Assisterar vid matlagning eller serverar. Hanterar färdiglagad mat. Måltidspersonal, måltidsbiträde, ekonomibiträde, köksbiträde, serveringsbiträde, restaurangbiträde, cafeteriabiträde, cafeteriaföreståndare, köksbiträde Måltidspersonal å mottagningskök, serveringspersonal, cafépersonal Annan ekonomipersonal Maskinist (värme/va/fanl) Tekniker, drift Arbetar med drift och underhåll av anläggningar med mera Maskinist (värme/va/fanl) Tekniker, allmänteknisk Tekniker, allmänteknisk Drifttekniker, maskinskötare, värmeskötare, fastighetstekniker, maskinist, maskinreparatör, Vatekniker Mätare Tekniker, lantmäteri Tekniker, lantmäteri Karttekniker, lantmäteritekniker, mätare Mätningsledare Tekniker, lantmäteri Tekniker, lantmäteri Karttekniker, lantmäteritekniker, mätare Kartteknisk personal Tekniker, lantmäteri Tekniker, lantmäteri Karttekniker, lantmäteritekniker, mätare Kartteknisk personal Administratör, annan Bygglovsassistent, turistassistent, kulturassistent, teknisk assistent, arkivassistent, inköpsassistent Tekniker (trädgårds-, mätnings-, institutions-) Tekniker, IT Arbetar med support, systemstöd, nätverkssupport, systemadministration m.m. IT-tekniker, ADB-tekniker Tekniker (trädgårds-, mätnings-, institutions-) Tekniker, lantmäteri Tekniker, lantmäteri Karttekniker, lantmäteritekniker, mätare Sida 13 av 25

16 Stödnyckel: Befattningssystem kommuner () Tekniker (trädgårds-, mätnings-, institutions-) Tekniker (trädgårds-, mätnings-, institutions-) Tekniker (trädgårds-, mätnings-, institutions-) Tekniker, drift Arbetar med drift och underhåll av anläggningar med mera Tekniker, allmänteknisk Tekniker, allmänteknisk Tekniker, annan Drifttekniker, maskinskötare, värmeskötare, fastighetstekniker, maskinist, maskinreparatör, Vatekniker Instruktionsstädare Lokalvårdare/städare Lokalvårdare/städare Lokalvårdare, städare, städerska, instruktionstädare, skolstädare, städledare Yrkesarbetare/Hantverkare Hantverkare Arbetar till exempel som snickare eller målare. Hantverksarbetare, skorstensfejare, hantverkare, reparatör, snickare, yrkesarbetare, rörmokare, byggnadssnickare, målare, rörmontör, sotare, sömmerska, tapetserare Förrådsarbetare Förrådsarbete Förråds- eller lagerarbete. Förrådsarbete, lagerarbetare, godsmottagre Brandförman Brandman Utför räddnings- och förebyggande arbete. Brandman, brandpersonal i räddningstjänst, brandförman, styrkeledare Vaktmästare (inkl Bilförare) Fordonsförare Förare av fordon. Fordonsförare, chaufför, maskinförare, lastbilsförare, bilförare, bussförare, grävmaskinförare, traktorförare, transportarbete (sopbilsförare se kod ) Vaktmästare (inkl Bilförare) Vaktmästare Arbetar med tillsyn, ordning, skötsel och vård såväl inom- som utomhus samt av materiel Vaktmästare (inkl Bilförare) Kontorsvaktmästare Arbetar med kontorsservice. Kontorsvaktmästare Vaktmästare, sjukhusvaktmästare, idrottsanläggningsvaktmästare, badvaktmästare, skolvaktmästare Park- och Trädgårdsarbetare (inkl Fastighetsskötare) Fastighetsskötare Arbetar med tillsyn, skötsel, och underhåll av fastigheter. Fastighetsskötare, fastighetsreparatör Park- och Trädgårdsarbetare (inkl Fastighetsskötare) Park-/trädgårdsarbete Arbetar med skötsel av parker och trädgårdar. Parkarbetare, trädgårdsarbetare, naturvårdare, trädgårdsmästare, idrottsplatsarbetare Anläggare Anläggningsarbete Utför anläggningsarbete Anläggningsarbetare, stensättare, rörläggare, kommunalarbetare, underhållsarbetare Förare av tyngre fordon och tyngre maskiner Fordonsförare Förare av fordon. Fordonsförare, chaufför, maskinförare, lastbilsförare, bilförare, bussförare, grävmaskinförare, traktorförare, transportarbete (sopbilsförare se kod ) Renhållningsarbetare Renhållningsarbete Renhållning eller avfallshantering. Renhållningsarbetare, gaturenhållare, sopbilsförare, sophämtare, återvinningsarbetare, miljöarbetare Sida 14 av 25

17 Stödnyckel: Befattningssystem kommuner () Elmontör Elektriker/elmontör Arbetar med drift, reparation och installation av elanläggningar Elektriker, elmontör Brandman Brandman Utför räddnings- och förebyggande arbete. Brandman, brandpersonal i räddningstjänst, brandförman, styrkeledare Skorstensfejare Hantverkare Arbetar till exempel som snickare eller målare. Hantverksarbetare, skorstensfejare, hantverkare, reparatör, snickare, yrkesarbetare, rörmokare, byggnadssnickare, målare, rörmontör, sotare, sömmerska, tapetserare Städare (inkl storstädning) Lokalvårdare/städare Lokalvårdare/städare Lokalvårdare, städare, städerska, instruktionstädare, skolstädare, städledare Trafikövervakare Parkeringsvakt/trafikövervakare Övervakar efterlevnad av parkeringsföreskrifter. Parkeringsvakt, trafikövervakare Annan teknisk personal Sida 15 av 25

18 Stödnyckel: Befattningssystem kommuner () Administration Planerings-/Organisations-/Utrednings- /Näringslivschef Skolchef/Chef för barn och utbildning Ekonomichef Socialchef/Chef för omvårdnad Fritids-/Turistchef/Fritids-/Turistintendent Distrikts-/Kommundelschef Bitr förvaltningschef,avdelnings-/kontors- /Områdeschef/Byråinspektör Personalchef Kommun-/Stadsdirektör/Kanslichef Kultur-/Biblioteks- /Museichef/Länsbibliotekarie Miljö- och Hälsoskyddschef Teknisk chef/teknisk direktör Teknisk chef/teknisk direktör (akadem utb) Räddnings-/Brandchef Sida 16 av 25

19 Stödnyckel: Befattningssystem kommuner () Annan administrativ chef Informationssekreterare/Informatör/Webbr edaktör Handläggare, information Utför informationsarbete internt och externt i frågor som rör verksamheten. Informationssekreterare, informatör, kommunikatör Planerings-/Utrednings-/Organisations- /Näringslivs-/Skolsekreterare Handläggare, övergripande verksamhetsplanering Kommun-/Kanslisekreterare Handläggare, övergripande verksamhetsplanering Personal- och Förhandlingssekreterare/Personalman/Per sonalkonsulent Arbetar med samordning, omvärldsbevakning, analys och utveckling på övergripande koncern-, förvaltningseller verksamhetsnivå. Arbetar med samordning, omvärldsbevakning, analys och utveckling på övergripande koncern-, förvaltningseller verksamhetsnivå Handläggare, personal/löner Utför utrednings-, planerings- eller utvärderingsarbete inom personalområdet i frågor som rör t.ex. förhandling, avtal, löner, rekrytering Ekonomisekreterare/Ekonom/Kamrer Handläggare, ekonomi Utför utrednings-, planerings- eller utvärderingsarbete inom ekonomiområdet i frågor som rör t.ex. budget, bokslut, redovisning, finansiering Inköpare Handläggare, upphandling/inköp Utför utrednings-, planerings- eller utvärderingsarbete inom inköpsverksamhet i frågor som rör anbud, avtal och inköp Arkivarie Arkivarie Utför arkivariearbete. Arkivarie Vårdutvecklare, organisationsutvecklare, skolsekreterare Vårdutvecklare, organisationsutvecklare, skolsekreterare Personalsekreterare, personalhandläggare, personalcontroller, personalkonsult, personalutvecklare, personalstrateg, lönesekreterare, lönehandläggare Ekonom, ekonomisekreterare, ekonomicontroller Upphandlare, upphandlingssekreterare, inköpare, inköpssekreterare, inköpssamordnare Kommunjurist Jurist Handlägger juridiska frågor. Jurist, landstingsjurist, kommunjurist, stadsjurist, arbetsrättsjurist Annan administrativ handläggare Assistent (även Informations-/Arkiv- /Inköps-) Administratör, övergripande verksamhet Utför administrativt arbete till exempel granskar, sammanställer och bearbetar underlag Assistent (även Informations-/Arkiv- /Inköps-) Assistent (även Informations-/Arkiv- /Inköps-) Assistent (även Informations-/Arkiv- /Inköps-) Administratör, ekonomi Utför administrativt arbete inom ekonomiadministration. Granskar, sammanställer och bearbetar underlag som rör fakturor, bokföring, budget med mera Administratör, personal/löner Utför administrativt arbete inom personaladministration. Granskar, sammanställer och bearbetar underlag som rör löner, anställningsvillkor rekrytering med mera Administratör, information Utför administrativt arbete inom information. Granskar, sammanställer och bearbetar information. Ekonomiassistent. PA-assistent, löneassistent, personalassistent, löneadministratör, lönekonsult Informationsassistent Sida 17 av 25

20 Stödnyckel: Befattningssystem kommuner () Assistent (även Informations-/Arkiv- /Inköps-) Assistent (även Informations-/Arkiv- /Inköps-) Assistent (även Informations-/Arkiv- /Inköps-) Assistent (även Informations-/Arkiv- /Inköps-) Administratör, IT Utför administrativt arbete inom IT. IT-assistent, IT-administratör Administratör, socialtjänst Utför administrativt arbete inom socialtjänst. Granskar, sammanställer och bearbetar underlag som till exempel socialbidrag. Socialassistent, softhandläggare Administratör, skola/fritid Utför administrativt arbete inom skola/fritid. Skolassistent, fritidsassistent Administratör, annan Bygglovsassistent, turistassistent, kulturassistent, teknisk assistent, arkivassistent, inköpsassistent Assistent (soc) Administratör, socialtjänst Utför administrativt arbete inom socialtjänst. Granskar, sammanställer och bearbetar underlag som till exempel socialbidrag. Socialassistent, softhandläggare Skolassistent Administratör, skola/fritid Utför administrativt arbete inom skola/fritid. Skolassistent, fritidsassistent Personalassistent Administratör, personal/löner Utför administrativt arbete inom personaladministration. Granskar, sammanställer och bearbetar underlag som rör löner, anställningsvillkor rekrytering med mera. PA-assistent, löneassistent, personalassistent, löneadministratör, lönekonsult Löneassistent Administratör, personal/löner Utför administrativt arbete inom personaladministration. Granskar, sammanställer och PA-assistent, löneassistent, personalassistent, löneadministratör, lönekonsult bearbetar underlag som rör löner, anställningsvillkor rekrytering med mera Teknisk assistent Administratör, IT Utför administrativt arbete inom IT. IT-assistent, IT-administratör Teknisk assistent Administratör, annan Bygglovsassistent, turistassistent, kulturassistent, teknisk assistent, arkivassistent, inköpsassistent Ekonomiassistent Administratör, ekonomi Utför administrativt arbete inom ekonomiadministration. Ekonomiassistent. Granskar, sammanställer och bearbetar underlag som rör fakturor, bokföring, budget med mera Biblioteksassistent Biblioteksassistent Biblioteksassistent Biblioteksassistent, filialföreståndare Receptionist/Telefonist Receptionist, telefonist Utför receptionist- eller telefonistarbete. Receptionist, telefonist Läkarsekreterare Administratör, vård Arbetar med medicinsk dokumentation, patientdokumentation med mera inom vården. Läkarsekreterare, teamsekreterare, vårdadministratör, medicinsk sekreterare Sida 18 av 25

21 Stödnyckel: Befattningssystem kommuner () Kontorsvaktmästare Kontorsvaktmästare Arbetar med kontorsservice. Kontorsvaktmästare Annan administrativ kontorspersonal Sida 19 av 25

22 Stödnyckel: Befattningssystem kommuner () Landstingsområdet Sjukvårdsfst, primärvårdsfst m.fl Klinikföreståndare m.fl Avdelningsföreståndare Avdelningsföreståndare bitr Sjuksköterska, specialfunktion Sjuksköterska, specialfunktion Utför sjuksköterskeuppgifter med specialfunktion. Sjuksköterskor med specialfunktion t.ex. hygien, dialys, allergi, diabetes, hypertoni, ortoptist, smärtlindring, stomiterapeut, ultraljud och uroterapeut Sjuksköterska/Barnmorska/Biomed analyt Barnmorska, vårdavdelning Barnmorska, vårdavdelning Barnmorska, barnmorska förlossning, barnmorska vårdavdelning Sjuksköterska/Barnmorska/Biomed analyt Barnmorska, mottagning/rådgivning Barnmorska, mottagning/rådgivning Barnmorska öppenvård, barnmorska rådgivning, barnmorska mödravårdscentral Sjuksköterska/Barnmorska/Biomed analyt Anestesisjuksköterska Anestesisjuksköterska Anestesisjuksköterska, narkossjuksköterska Sjuksköterska/Barnmorska/Biomed analyt Distriktssjuksköterska Distriktssjuksköterska Distriktssjuksköterska Sjuksköterska/Barnmorska/Biomed analyt Psykiatrisjuksköterska Psykiatrisjuksköterska Psykiatrisjuksköterska Sjuksköterska/Barnmorska/Biomed analyt Ambulanssjuksköterska Ambulanssjuksköterska Ambulanssjuksköterska Sjuksköterska/Barnmorska/Biomed analyt Sjuksköterska, handikapp- och äldreomsorg/geriatrik Sjuksköterska, handikapp- och äldreomsorg/geriatrik Geriatriksjuksköterska, sjuksköterska äldreomsorg Sjuksköterska/Barnmorska/Biomed analyt IVA-sjuksköterska IVA-sjuksköterska Intensivvårdssjuksköterska Sjuksköterska/Barnmorska/Biomed analyt Operationssjuksköterska Operationssjuksköterska Operationssjuksköterska Sida 20 av 25

23 Stödnyckel: Befattningssystem kommuner () Sjuksköterska/Barnmorska/Biomed analyt Sjuksköterska, medicin/kirurgi Sjuksköterska, medicin/kirurgi Onkologisjuksköterska Sjuksköterska/Barnmorska/Biomed analyt Sjuksköterska, barn Sjuksköterska, barn Barnsjuksköterska, BVC-sjuksköterska Sjuksköterska/Barnmorska/Biomed analyt Företagssjuksköterska Utför sjuksköterskeuppgifter inom företagshälsovård. Företagssjuksköterska Sjuksköterska/Barnmorska/Biomed analyt Sjuksköterska, annan specialistinriktning Sjuksköterska, annan specialistinriktning Sjuksköterska/Barnmorska/Biomed analyt Sjuksköterska, annan Sjuksköterska/Barnmorska/Biomed analyt Röntgensjuksköterska Utför röntgensjuksköterskeuppgifter Röntgensjuksköterska Sjuksköterska/Barnmorska/Biomed analyt Biomedicinsk analytiker Utför och bedömer laboratorieanalyser samt fysiologiska undersökningar Sjuksköterska/Barnmorska/Biomed analyt Cytodiagnostiker Utför och bedömer cytologiska undersökningar inkl diagnostisering. Biomedicinsk analytiker cytodiagnostiker Föreståndare/Audionom/Audiometris Rehabiliterings- och förebyggande arbete, annat Verksamhetschef/Chefsöverläkare Ledning, hälso- och sjukvård Leder och samordnar verksamhet inom hälso- och sjukvård Verksamhetschef/Chefsöverläkare Överläkare Överläkare Överläkare (Specialitetskod obligatorisk) Verksamhetschef/Chefsöverläkare Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin. Distriktsläkare, husläkare, specialistläkare allmänmedicin, familjeläkare (Specialitetskod obligatorisk) Verksamhetschef/Chefsöverläkare Skolläkare Skolläkare. Skolläkare (Specialitetskod obligatorisk) Verksamhetschef/Chefsöverläkare Företagsläkare Företagsläkare. Företagsläkare (Specialitetskod obligatorisk) Verksamhetschef/Chefsöverläkare Specialistläkare Specialistläkare. Specialistläkare (ej inom allmänmedicin, se ) (Specialitetskod obligatorisk) Sida 21 av 25

24 Stödnyckel: Befattningssystem kommuner () Verksamhetschef/Chefsöverläkare Läkare legitimerad, specialiseringstjänstgöring Legitimerad läkare under specialiseringstjänstgöring (ST-läkare). Underläkare/ST, ST-läkare (Specialitetskod obligatorisk) Verksamhetschef/Chefsöverläkare Läkare legitimerad, annan Legitimerad läkare under till exempel vikariat. (Specialitetskod obligatorisk) Verksamhetschef/Chefsöverläkare Läkare ej legitimerad, allmäntjänstgöring Ej legitimerad läkare under allmäntjänstgöring (ATläkare). Underläkare/AT, AT-läkare (Specialitetskod ej tillämplig) Verksamhetschef/Chefsöverläkare Läkare ej legitimerad, annan Ej legitimerad läkare under till exempel vikariat eller provtjänstgöring. (Specialitetskod ej tillämplig) Klinikchef/Basenhetschef/Vårdcentralchef/ Bitr chef Ledning, hälso- och sjukvård Leder och samordnar verksamhet inom hälso- och sjukvård Klinikchef/Basenhetschef/Vårdcentralchef/ Bitr chef Överläkare Överläkare Överläkare (Specialitetskod obligatorisk) Klinikchef/Basenhetschef/Vårdcentralchef/ Bitr chef Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin. Distriktsläkare, husläkare, specialistläkare allmänmedicin, familjeläkare (Specialitetskod obligatorisk) Klinikchef/Basenhetschef/Vårdcentralchef/ Bitr chef Klinikchef/Basenhetschef/Vårdcentralchef/ Bitr chef Klinikchef/Basenhetschef/Vårdcentralchef/ Bitr chef Skolläkare Skolläkare. Skolläkare (Specialitetskod obligatorisk) Företagsläkare Företagsläkare. Företagsläkare (Specialitetskod obligatorisk) Specialistläkare Specialistläkare. Specialistläkare (ej inom allmänmedicin, se ) (Specialitetskod obligatorisk) Klinikchef/Basenhetschef/Vårdcentralchef/ Bitr chef Läkare legitimerad, specialiseringstjänstgöring Legitimerad läkare under specialiseringstjänstgöring (ST-läkare). Underläkare/ST, ST-läkare (Specialitetskod obligatorisk) Klinikchef/Basenhetschef/Vårdcentralchef/ Bitr chef Läkare legitimerad, annan Legitimerad läkare under till exempel vikariat. (Specialitetskod obligatorisk) Klinikchef/Basenhetschef/Vårdcentralchef/ Bitr chef Läkare ej legitimerad, allmäntjänstgöring Ej legitimerad läkare under allmäntjänstgöring (ATläkare). Underläkare/AT, AT-läkare (Specialitetskod ej tillämplig) Klinikchef/Basenhetschef/Vårdcentralchef/ Bitr chef Läkare ej legitimerad, annan Ej legitimerad läkare under till exempel vikariat eller provtjänstgöring. (Specialitetskod ej tillämplig) Överläkare Överläkare Överläkare Överläkare (Specialitetskod obligatorisk) Sida 22 av 25

25 Stödnyckel: Befattningssystem kommuner () Distriktsläkare/Husläkare/Företagsläkare/ Skolläkare Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin. Distriktsläkare, husläkare, specialistläkare allmänmedicin, familjeläkare (Specialitetskod obligatorisk) Distriktsläkare/Husläkare/Företagsläkare/ Skolläkare Distriktsläkare/Husläkare/Företagsläkare/ Skolläkare Skolläkare Skolläkare. Skolläkare (Specialitetskod obligatorisk) Företagsläkare Företagsläkare. Företagsläkare (Specialitetskod obligatorisk) Specialistläkare Specialistläkare Specialistläkare. Specialistläkare (ej inom allmänmedicin, se ) (Specialitetskod obligatorisk) Underläkare (ST-läkare/FV-läkare), legitimerad Läkare legitimerad, specialiseringstjänstgöring Legitimerad läkare under specialiseringstjänstgöring (ST-läkare). Underläkare/ST, ST-läkare (Specialitetskod obligatorisk) Underläkare (ST-läkare/FV-läkare), legitimerad Läkare legitimerad, annan Legitimerad läkare under till exempel vikariat. (Specialitetskod obligatorisk) Underläkare (AT-läkare), icke legitimerad Läkare ej legitimerad, allmäntjänstgöring Ej legitimerad läkare under allmäntjänstgöring (ATläkare). Underläkare/AT, AT-läkare (Specialitetskod ej tillämplig) Underläkare (AT-läkare), icke legitimerad Läkare ej legitimerad, annan Ej legitimerad läkare under till exempel vikariat eller provtjänstgöring. (Specialitetskod ej tillämplig) Professor/specialistkompetent läkare P Överläkare Överläkare Överläkare (Specialitetskod obligatorisk) Professor/specialistkompetent läkare P Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin. Distriktsläkare, husläkare, specialistläkare allmänmedicin, familjeläkare (Specialitetskod obligatorisk) Professor/specialistkompetent läkare P Professor/specialistkompetent läkare P Professor/specialistkompetent läkare P Skolläkare Skolläkare. Skolläkare (Specialitetskod obligatorisk) Företagsläkare Företagsläkare. Företagsläkare (Specialitetskod obligatorisk) Specialistläkare Specialistläkare. Specialistläkare (ej inom allmänmedicin, se ) (Specialitetskod obligatorisk) Professor/specialistkompetent läkare P Läkare legitimerad, specialiseringstjänstgöring Legitimerad läkare under specialiseringstjänstgöring (ST-läkare). Underläkare/ST, ST-läkare (Specialitetskod obligatorisk) Professor/specialistkompetent läkare P Läkare legitimerad, annan Legitimerad läkare under till exempel vikariat. (Specialitetskod obligatorisk) Sida 23 av 25

26 Stödnyckel: Befattningssystem kommuner () Professor/specialistkompetent läkare P Läkare ej legitimerad, allmäntjänstgöring Ej legitimerad läkare under allmäntjänstgöring (ATläkare). Underläkare/AT, AT-läkare (Specialitetskod ej tillämplig) Professor/specialistkompetent läkare P Läkare ej legitimerad, annan Ej legitimerad läkare under till exempel vikariat eller provtjänstgöring. (Specialitetskod ej tillämplig) Högskolelektor (klinisk lärare) / specialistkompetent läkare U Överläkare Överläkare Överläkare (Specialitetskod obligatorisk) Högskolelektor (klinisk lärare) / specialistkompetent läkare U Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin. Distriktsläkare, husläkare, specialistläkare allmänmedicin, familjeläkare (Specialitetskod obligatorisk) Högskolelektor (klinisk lärare) / specialistkompetent läkare Högskolelektor (klinisk lärare) / specialistkompetent läkare Högskolelektor (klinisk lärare) / specialistkompetent läkare U U U Skolläkare Skolläkare. Skolläkare (Specialitetskod obligatorisk) Företagsläkare Företagsläkare. Företagsläkare (Specialitetskod obligatorisk) Specialistläkare Specialistläkare. Specialistläkare (ej inom allmänmedicin, se ) (Specialitetskod obligatorisk) Högskolelektor (klinisk lärare) / specialistkompetent läkare U Läkare legitimerad, specialiseringstjänstgöring Legitimerad läkare under specialiseringstjänstgöring (ST-läkare). Underläkare/ST, ST-läkare (Specialitetskod obligatorisk) Högskolelektor (klinisk lärare) / specialistkompetent läkare U Läkare legitimerad, annan Legitimerad läkare under till exempel vikariat. (Specialitetskod obligatorisk) Högskolelektor (klinisk lärare) / specialistkompetent läkare U Läkare ej legitimerad, allmäntjänstgöring Ej legitimerad läkare under allmäntjänstgöring (ATläkare). Underläkare/AT, AT-läkare (Specialitetskod ej tillämplig) Högskolelektor (klinisk lärare) / specialistkompetent läkare U Läkare ej legitimerad, annan Ej legitimerad läkare under till exempel vikariat eller provtjänstgöring. (Specialitetskod ej tillämplig) Distriktsövertandläkare/Samordnande tandläkare Tandläkare, allmäntandvård Tandläkare, allmäntandvård Distriktstandläkare Cheftandläkare/1:e Tandläkare, allmäntandvård Tandläkare, allmäntandvård Distriktstandläkare distriktstandläkare/distriktstandläkareiklini kchef Sjukhustandläkare Sjukhustandläkare Sjukhustandläkare Sjukhustandläkare Bitr klinikchef/distriktstandläkare Tandläkare, allmäntandvård Tandläkare, allmäntandvård Distriktstandläkare Sida 24 av 25

101011 Ledning, ekonomi 50-59 Män 1 51 600 51 600 51 600 * Totalt 1 51 600 51 600 51 600 51 600

101011 Ledning, ekonomi 50-59 Män 1 51 600 51 600 51 600 * Totalt 1 51 600 51 600 51 600 51 600 Hudiksvalls Kommun Lönestatistik 2014 Tillsvidareanställd personal per etikett och ålder 10 Ledningsarbete 101010 Ledning, administration 30-39 Män 1 38500 38500 38500 50-59 Män 1 81000 81000 81000 * Totalt

Läs mer

Etikettlista AID för Räddningstjänsten

Etikettlista AID för Räddningstjänsten Etikettlista AID för Räddningstjänsten Ledningsarbete (Kompletterande chefs-/ledningskod är obligatorisk för gruppen 101010-109090. Dessa samt övriga kompletterande koder återfinns i bilaga 2) koderna

Läs mer

Lönestatistik löneläge 2009: Tillsvidareanställda per BSK-kod och ålder

Lönestatistik löneläge 2009: Tillsvidareanställda per BSK-kod och ålder Lönestatistik löneläge 2009: Tillsvidareanställda per BSK-kod och ålder Register från november 2008. Grundlön inkl ev fasta lönetillägg 01 Vård- och omsorg Hemtj.insp/LSS-handläggare Bsk Kod 010102 Annan

Läs mer

Löner i landstingen, november 2010. Tabell 5 - Hela riket. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting Löner i landstingen, november 2010-1

Löner i landstingen, november 2010. Tabell 5 - Hela riket. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting Löner i landstingen, november 2010-1 Löner i landstingen, november 2010 Tabell 5 - Hela riket Källa: Sveriges Kommuner och Landsting Löner i landstingen, november 2010-1 Definitioner och statistikens innehåll Arbetsidentifikation (AID) Statistiken

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. År Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. År Månad en månadslön större än 0 000 kr Kod Kön Antal Lägst Medel Högst 0 perc Median 90 perc lönespridning lönespridning% Kvinnor 263 20 000 28 237 38 00 24 700 28 000 3 675 6 975 24.9 Män 22 2 200 27 98 35 200

Läs mer

Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121

Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121 Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121 Aktualitet, bortfall, borttag Vi uppskattar att cirka 98% av posterna har 2013 års löner.

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad Kvinnor 79 13 500 27 899 22 2 600 27 00 31 800 7 200 26.28 Män 103 18 700 27 279 7 800 21 500 27 500 31 688 10 188 37.05 Administratör, annan 152090 Totalt 582 13 500 27 789 7 800 2 000 27 00 31 700 7

Läs mer

NACKA KOMMUN LÖNELÄGE SAMTLIGA PERSONALKATEGORIER 2004-04-01

NACKA KOMMUN LÖNELÄGE SAMTLIGA PERSONALKATEGORIER 2004-04-01 av % Antal ålder tid år perc perc perc kronor % Medel 10102 Hemtjänstinspektör/Hemtjänstassistent Totalt 26 46,1 6,5 21 850 25 000 26 450 4 600 21 21 000 24 333 27 000 10102 Hemtjänstinspektör/Hemtjänstassistent

Läs mer

Malmö stads lönestatistik 2014

Malmö stads lönestatistik 2014 Malmö stads lönestatistik 2014 Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation) och kön för månadsavlönade. Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad.

Läs mer

Kommunala löner, november 201. Tabell 1 - Kommuner med mindre än 25 000 inv.

Kommunala löner, november 201. Tabell 1 - Kommuner med mindre än 25 000 inv. Kommunala löner, november 201 Tabell 1 - Kommuner med mindre än 25 000 inv. Kommunala löner, november 2012 Definitioner och statistikens innehåll Arbetsidentifikation (AID) Statistiken grundar sig på Arbetsidentifikation

Läs mer

Lönestatistik tillsvidareanställda 2010 års löneläge

Lönestatistik tillsvidareanställda 2010 års löneläge 101010 Ledning, administration Max 60000 92700 70000 62100 62500 63000 55000 56375 41500 92700 Medel 46800 56520 60800 54088 62500 50188 55000 51792 41000 52598 Min 31000 27500 51600 48250 62500 33000

Läs mer

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60 %) Manligt dominerade yrken (mer än 60 %) Jämnt könsfördelade yrken. Medellön Kv.

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60 %) Manligt dominerade yrken (mer än 60 %) Jämnt könsfördelade yrken. Medellön Kv. dokument3 Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation) och kön för månadasavlönade. Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad. Förekommande deltidslöner

Läs mer

Kommunala löner, november 201. Tabell 7 - Norra Sverige (län 20-25)

Kommunala löner, november 201. Tabell 7 - Norra Sverige (län 20-25) Kommunala löner, november 201 Tabell 7 - Norra Sverige (län 20-25) Kommunala löner, november 2012 Definitioner och statistikens innehåll Arbetsidentifikation (AID) Statistiken grundar sig på Arbetsidentifikation

Läs mer

Medel ålder Medel lön

Medel ålder Medel lön Malmö stads lönestatistik 2012, månadsanställda Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation). Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad. Förekommande

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad ADMINISTRATIV ASSISTENT ADMINISTRATIV CHEF ADMINISTRATIV GRUPPCHEF ADMINISTRATIV SEKRETERARE ADMINISTRATÖR ANLÄGGNINGSCHEF ANLÄGGNINGSINGENJÖR ANTIKVARIE ARBETSINSTRUKTÖR ARBETSKONSULENT ARBETSLEDARE Kvinnor

Läs mer

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60 %) Manligt dominerade yrken (mer än 60 %) Jämnt könsfördelade yrken. Medellön Kv.

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60 %) Manligt dominerade yrken (mer än 60 %) Jämnt könsfördelade yrken. Medellön Kv. Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation) och kön för månadasavlönade. Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad. Förekommande deltidslöner

Läs mer

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60%) Manligt dominerade yrken (mer än 60%) Jämnt könsfördelade yrken. 10:e Median 90:e. Kv.lön i % av män.

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60%) Manligt dominerade yrken (mer än 60%) Jämnt könsfördelade yrken. 10:e Median 90:e. Kv.lön i % av män. Malmö stads lönestatistik 2013, månadsanställda Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation). Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad. Förekommande

Läs mer

Stödnyckel: Befattningsklassificering för landsting Etikett AID

Stödnyckel: Befattningsklassificering för landsting Etikett AID Hälso- och sjukvård 010101 Sjukvårds-, primärvårdsföreståndare m fl - - - - 010102 Klinikföreståndare, vårdadministratör m fl - - - - 010103 Avdelningsförest, chefsjuksköterska m fl - - - - 010104 Bitr

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2012 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2012 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc 3 Medianlöner Enköpings kommun

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2013 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2013 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc. 3 Medianlöner Enköpings

Läs mer

Redovisning av löner Kalmar kommun 2012

Redovisning av löner Kalmar kommun 2012 Redovisning av löner Kalmar kommun 2012 Personalenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, 391 26 Kalmar Östra Sjögatan 16 Tel 0480-45 00 00 vx Innehåll Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förhandlingsutrymme

Läs mer

Sammanfattning 3-4. Medarbetare och Ledare 5-18. Ålder 19-21. Pensionsavgångar 22-23. Arbetstid 24-26. Närvaro- och frånvarotid 27-34

Sammanfattning 3-4. Medarbetare och Ledare 5-18. Ålder 19-21. Pensionsavgångar 22-23. Arbetstid 24-26. Närvaro- och frånvarotid 27-34 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning 3-4 Medarbetare och Ledare 5-18 Ålder 19-21 Pensionsavgångar 22-23 Arbetstid 24-26 Närvaro- och frånvarotid 27-34 Timmar 27-29 Årsarbeten 30-34 Sjukfrånvaro 35-37

Läs mer

Förtydliganden till AID 2009-10-12

Förtydliganden till AID 2009-10-12 = Förtydliganden till AID 2009-10-12 = = = fååéü ää= 1. Övergripande=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=P 2. Organisation=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=Q

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016. Välkommen!

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016. Välkommen! Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016 Välkommen! Daniel Nilsson Arbetsförmedlingschef Luleå-Boden, 010 486 75 55 Timo Mulk-Pesonen Arbetsmarknadsanalytiker,

Läs mer

Vad krävs för att använda tjänsten Mina Planer

Vad krävs för att använda tjänsten Mina Planer Vad krävs för att använda tjänsten Mina Planer Mina planer är Region Skånes och de skånska kommunernas IT-tjänst för processerna Samordnad Plan vid Utskrivning och Samordnad Individuell Plan. Med hjälp

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än kr. År Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än kr. År Månad Kvinnor 291 20 000 28 990 43 000 25 500 29 000 32 300 6 800 23.45 Män 25 21 200 28 005 35 500 23 750 28 000 33 499 9 749 34.82 ADMINISTRATIV ASSISTENT 9305 Totalt 316 20 000 28 9 43 000 25 380 28 850 32

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2005 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning... 1 Personalkostnader och pensionskostnader... 2 Sjuklönekostnad per förvaltning... 2 Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än kr. År Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än kr. År Månad Kod Kön Antal Lägst Medel Högst 10 perc Median 0 perc lönespridning lönespridning% Kvinnor 281 20 000 28 81 41 000 25 480 28 10 32 400 6 20 23.4 Män 22 21 00 27 75 35 500 23 750 28 100 33 4 74 34.6 ADMINISTRATIV

Läs mer

Lönestatistik Förvaltn:

Lönestatistik Förvaltn: Lönestatistik Förvaltn: 117 2016-01-31 Utbildningsförvaltningen BEFBEN BEFTXT 9305 ADMINISTRATIV ASSISTENT Total 7 24 100 28 500 33 860 9009 ADMINISTRATIV CHEF Total 20 41 000 45 533 58 500 4884 ADMINISTRATIV

Läs mer

att anta den uppdaterade Jämställdhetsplanen.

att anta den uppdaterade Jämställdhetsplanen. Kultur & Utbildning TJÄNSTEUTLÅTANDE HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Anna Ek 2007-05-23 Jämställdhetsplan, uppdaterad 2006 Bakgrund Inom Kultur- och utbildningsförvaltningen har vi valt att arbeta med en tvåårig

Läs mer

Lönestatistik Förvaltn: 117 2014-06-30

Lönestatistik Förvaltn: 117 2014-06-30 Lönestatistik Förvaltn: 117 2014-06-30 Utbildningsförvaltningen BEFBEN BEFTXT 2581 ACKOMPANJATÖR Total 9 26 118 28 592 32 494 9009 ADMINISTRATIV CHEF Total 16 39 510 45 360 59 000 4884 ADMINISTRATIV GRUPPCHEF

Läs mer

Lönestatistik. Utbildning och Folkbildning. September 2012. Arbetsgivaralliansen Branschkommitté

Lönestatistik. Utbildning och Folkbildning. September 2012. Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning Lönestatistik September 2012 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning SFHL Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Vision Akademikerförbunden Kommunal Arbetsgivaralliansen

Läs mer

Listan nedan med definierade koder och namn för befattning/aid-etikett innehåller även förtydligande beskrivningar och exempel.

Listan nedan med definierade koder och namn för befattning/aid-etikett innehåller även förtydligande beskrivningar och exempel. Befattning Revisionshistorik Version Datum Beskrivning 3.2 2013-10-22 Uppdatering i enlighet med källkodverkets uppdatering. Tillägg och justering enligt revisionshistorikkolumnen nedan. Detta kodverk

Läs mer

Lönekartläggning Helsingborgs Stad

Lönekartläggning Helsingborgs Stad STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN HR-AVDELNINGEN 2015-07-13 SID 1(36) Lönekartläggning Helsingborgs Stad 2015 HR-avdelningen Stadsledningsförvaltningen 251 89 Helsingborg 042-10 40 00 hravdelningen@helsingborg.se

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner SSYKkod Yrke Avtal 1110 Högre ämbetsmän och politiker "Chefsavtal" 1210 Verkställande direktörer, verkschefer "Chefsavtal" 1226 Verksamhetschefer

Läs mer

Listan nedan med definierade koder och namn för befattning/aid-etikett innehåller även förtydligande beskrivningar och exempel.

Listan nedan med definierade koder och namn för befattning/aid-etikett innehåller även förtydligande beskrivningar och exempel. Befattning Revisionshistorik Version Datum Beskrivning 3.2 2013-10-22 Uppdatering i enlighet med källkodverkets uppdatering. Tillägg och justering enligt revisionshistorikkolumnen nedan. 3.2.1 2013-12-18

Läs mer

Lönestatistik Förvaltn:

Lönestatistik Förvaltn: Lönestatistik Förvaltn: 117 2016-06-30 Utbildningsförvaltningen BEFBEN BEFTXT 9305 ADMINISTRATIV ASSISTENT Total 7 24 260 29 300 34 260 5 23 960 27 800 29 400 9009 ADMINISTRATIV CHEF Total 41 39 700 45

Läs mer

Etikett AID Beskrivning Exempel. 101011 Ledning, ekonomi Leder och samordnar verksamhet inom ekonomiadministration. Ekonomichef

Etikett AID Beskrivning Exempel. 101011 Ledning, ekonomi Leder och samordnar verksamhet inom ekonomiadministration. Ekonomichef Etikettlista AID Ledningsarbete 101010 Ledning, administration Leder och samordnar verksamhet på övergripande förvaltnings- eller avdelningsnivå. Kommundirektör, landstingsdirektör, förvaltningschef 101011

Läs mer

Bilaga E. Etikettlista AID

Bilaga E. Etikettlista AID Bilaga E. Etikettlista AID Etikett AID Uppdaterad jämfört med publikationen "Arbetsidentifikation (AID)". Uppdateringar markerade i grått. Uppdaterad 2014-06-25 Ledningsarbete Kompletterande chefs-/ledningskod

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 1 Rekryteringsbehov trots svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län, främst genom en

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken inom datayrken IT-strateg, IT-analytiker Systemerare, systemdesigner, systemar Programmerare PC-Tekniker Datatekniker (nätverkstekniker) Civilingenjörer m.fl. bygg o anläggning Byggnadsingenjörer o byggnadstekniker

Läs mer

Lönestatstik tillsvidareanställda Söderhamns kommun november 2011

Lönestatstik tillsvidareanställda Söderhamns kommun november 2011 101010 Avd.chef administrat Antal anställda 1 Min 33 900 Medellön 33 900 Max 33 900 Förvaltningschef Antal anställda 5 Min 48 900 Medellön 50 535 Max 52 000 Kommunchef Antal anställda 1 Min 65 000 Medellön

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 13. KALLELSE Kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott 2014-01-09 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2016 1 Jobben blir fler i länet Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb i Örebro län under 2016. Möjligheterna

Läs mer

Lönestatistik Förvaltn:

Lönestatistik Förvaltn: Lönestatistik Förvaltn: 117 2017-05-31 Utbildningsförvaltningen BEFBEN BEFTXT 9305 ADMINISTRATIV ASSISTENT Total 6 24 914 28 570 34 114 5 24 768 27 840 29 408 9009 ADMINISTRATIV CHEF Total 63 39 800 45

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan

Kompetensförsörjningsplan Kompetensförsörjningsplan Barn och grundskolenämnden 2015 2020 Skellefteå kommun Dokumentnamn Kompetensförsörjningsplan 2015 2020, barn och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef Reviderad 2015 06

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2016 1 Här finns jobben i Västerbotten 2016 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i länet under 2016. Lättast

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Dalarnas län 2016 1 Lättare att få jobb i Dalarnas län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarnas län under 2016. Det är faktiskt lättare att få jobb i Dalarna än på de flesta andra

Läs mer

Jämställdhetsplan 2007/2008

Jämställdhetsplan 2007/2008 Jämställdhetsplan 2007/2008 Beslutad i KF 080128 Uppdaterad pga faktafel i bilaga 2 080214 Jämställdhetsplan 2007/2008 2 (26) Innehåll SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE JÄMSTÄLLDHETSPLAN...4

Läs mer

Lönekartläggning 2015-2017

Lönekartläggning 2015-2017 Tjänsteskrivelse 1(2) 2016-02-19 Dnr: KS 2016/64 Kommunstyrelsen ekartläggning 2015-2017 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut ekartläggning 2015-2017 godkänns Ärendebeskrivning Diskrimineringslagenes

Läs mer

Förtydliganden och tillägg till AID 2013-11-30

Förtydliganden och tillägg till AID 2013-11-30 Förtydliganden och tillägg till AID 2013-11-30 Innehåll 1. Övergripande... 3 1.1 Mestkriteriet... 3 1.2 Projektledare... 4 2. Organisation... 4 3. Tillfälligt anställda... 5 4. Kodning av politiskt tillsatta

Läs mer

Plan. Mångfald- och jämställdhet. Mariestad. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23. Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27

Plan. Mångfald- och jämställdhet. Mariestad. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23. Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27 Plan Mångfald- och jämställdhet Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-04-23 Reviderad av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-05-27 Innehållsförteckning Mångfald och jämställdhetsplan... 3 Övergripande

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland Vanliga yrken i Västra Götaland och prognostiserad tillgång till jobb Hur bedöms tillgången på jobb vara i framtiden för de vanligaste yrkena i Västra Götaland och hur ser utbildningsnivån ut inom respektive

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2016 1 Fler jobb i Värmland Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län 2016. På Arbetsförmedlingen räknar vi med att antalet anställda ökar och

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Informationsblad 1 (6) Entreprenad och samverkan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om entreprenad och samverkan, i samband med myndighetens tillsyn. Det är med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001

Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001 Tabell 8 Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer All

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2016 1 Fler jobb 2016 Under det närmaste året planerar många arbetsgivare i Skåneatt anställa personal och därmed finns det fler jobb att söka än tidigare. Yrkes- eller högskoleutbildning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion. Barn- och utbildningsnämnd

Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion. Barn- och utbildningsnämnd Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Viktiga händelser i verksamheten... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Hallands län 2015 1 Större jobbchanser i Halland Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015. Arbetsmarknaden

Läs mer

Förord. Uppgifterna är de senast tillgängliga juni 2008. Mer statistiskt material finns att hämta på Vårdförbundets webbplats, www.vardforbundet.se.

Förord. Uppgifterna är de senast tillgängliga juni 2008. Mer statistiskt material finns att hämta på Vårdförbundets webbplats, www.vardforbundet.se. Förord Denna skrift innehåller ett urval av den medlemsstatistik, arbetsmarknadsstatistik, utbildningsstatistik och lönestatistik som Gruppen för Utredning producerar och sammanställer. Skriftens första

Läs mer

Personalredovisning 2009

Personalredovisning 2009 Personalredovisning 2009 Innehåll 1 Inledning 6 1.1 FAS-utbildning... 6 1.2 Arbetsvärdering och lönekartläggning... 6 1.3 Medarbetarenkät 2009... 7 2 Personalredovisning Tranemo kommun 9 2.1 Nyckeltal

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2016 1 Jobben blir fler under 2016 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta hur jobbmöjligheterna ser ut inom olika yrken i Kalmar län under 2016. Arbetsmarknaden

Läs mer

individuell lönesättning intentioner och verklighet inom kommunal sektor ofrs rapportserie offentlig sektor i fokus 1/2006

individuell lönesättning intentioner och verklighet inom kommunal sektor ofrs rapportserie offentlig sektor i fokus 1/2006 individuell lönesättning intentioner och verklighet inom kommunal sektor ofrs rapportserie offentlig sektor i fokus 1/2006 DETTA MATERIAL FÅR FRITT DISPONERAS AV OFR-FÖRBUNDEN. Individuell lönesättning

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. År Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. År Månad Kvinnor 274 20 000 28 793 38 800 25 150 28 725 32 100 950 24.19 Män 23 21 900 27 87 35 500 23 500 28 000 33 499 9 999 35.71 ADMINISTRATIV ASSISTENT 9305 Totalt 297 20 000 28 722 38 800 24 891 28 50 32

Läs mer

Sorterat på yrkeskod

Sorterat på yrkeskod SSYK-KODER Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) samt Personliga assistenter Avtalsområde 2310= Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) samt 2710= Personliga assistenter OBS! Välj ny yrkeskod! Fattas yrkeskoden

Läs mer

HÄLSA, VÅRD OCH ÖVRIG OMSORG SAMT PERSONLIGA ASSISTENTER (SSYK 2012)

HÄLSA, VÅRD OCH ÖVRIG OMSORG SAMT PERSONLIGA ASSISTENTER (SSYK 2012) HÄLSA, VÅRD OCH ÖVRIG OMSORG SAMT PERSONLIGA ASSISTENTER (SSYK 2012) Avtalsområde 2310= Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO), 2710= Personliga assistenter OBS! Kontrollera yrkeskoderna! Förra året beslutades

Läs mer

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkäten genomförs under perioden 15 september 6 oktober 2014.

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkäten genomförs under perioden 15 september 6 oktober 2014. Chefsinformation 0 Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkäten genomförs under perioden 15 september 6 oktober 2014. Medarbetarenkäten i nuvarande utseende genomfördes första gången 2012, i samarbete med Högskolan

Läs mer

Lönekartläggning 2014. Alingsås kommun

Lönekartläggning 2014. Alingsås kommun Lönekartläggning 2014 Alingsås kommun Inledning Enligt diskrimineringslagen ska samtliga arbetsgivare genomföra en lönekartläggning minst vart tredje år. Syftet med lönekartläggningen är att upptäcka,

Läs mer

BSF 01. Befattningssystem församlingar reviderat 2005

BSF 01. Befattningssystem församlingar reviderat 2005 BSF 01 Befattningssystem församlingar reviderat 2005 1 Systembeskrivning för BSF BSF består huvudområden, underområden och befattningstyper och är uppbyggt enligt nedanstående princip. Huvudområden 1.

Läs mer

Förtydliganden av arbetsidentifikation (AID) 2015-02-13

Förtydliganden av arbetsidentifikation (AID) 2015-02-13 Förtydliganden av arbetsidentifikation (AID) 2015-02-13 1 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1. Syftet med dokumentet Förtydliganden... 3 1.2. Kort om AID... 3 1.3. Det löpande arbetet med AID-kodning... 3 1.4.

Läs mer

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning Reviderad 2015-09-01 Hjälpreda Hörsel Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning www.spsm.se www.vgregion.se www.rjl.se www.regionhalland.se www.skl.se Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Lönestatistik. Trossamfund och Ekumeniska Organisationer. September 2010

Lönestatistik. Trossamfund och Ekumeniska Organisationer. September 2010 Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Lönestatistik September 2010 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Akademikerförbunden SKTF Kommunal Arbetsgivaralliansen

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009-2011. för Värnamo kommun

Jämställdhetsplan 2009-2011. för Värnamo kommun Jämställdhetsplan 2009-2011 för Värnamo kommun 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Ansvar... 3 1.3 Bakgrund... 3 2. Arbetsförhållanden ska lämpa sig för såväl kvinnor som män...

Läs mer

Länsträff 2012 Skolform SMoK

Länsträff 2012 Skolform SMoK Länsträff 2012 Skolform SMoK SMoK ska i mars 2013 besluta om skolformsfrågan. Tills dess ska vi inom Musik- och Kulturskolorna bestämma oss vilken väg vi ska ta. Organisation - Verksamhet Det finns ingen

Läs mer

Fårdala och Stimmets förskolor och skolor. Fårdalas grundskola BOU-nämnden Enhetsplan 2013

Fårdala och Stimmets förskolor och skolor. Fårdalas grundskola BOU-nämnden Enhetsplan 2013 Fårdala och Stimmets förskolor och skolor Fårdalas grundskola BOU-nämnden Enhetsplan 2013 Verksamhetsbeskrivning Fårdala och Stimmets förskolor och skolor Enheten består av förskolorna Båten, Gunghästen,

Läs mer

Personalprognos Älvsbyns kommun

Personalprognos Älvsbyns kommun Personalprognos Älvsbyns kommun 2006 2015 Innehållsförteckning Personalprognos 2006-2015 Älvsbyns kommun 1 Sammanfattning och kommentarer 1 Prognosunderlag 1 Information om personalprognosen 1 Sammanfattande

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 8 februari 2015, 31

Antagen av kommunstyrelsen 8 februari 2015, 31 KS2015.0581 Denna jämställdhets- och mångfaldsplan ingår i handlingsplan för jämställdhet 2015-2018 enligt CEMR-deklarationen (Council of European Municipalities and Regions). Den behandlar specifikt arbetsgivarinsatser

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Gävle kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Gävle kommun har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Juridisk vägledning Granskad september 2013 Mer om Entreprenad och samverkan Entreprenad enligt skollagen är när kommuner, landsting och enskilda huvudmän, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal med

Läs mer

Lönestatistik per befattning och BAS-intervall Göteborgs stad (grupper med fler än 10)

Lönestatistik per befattning och BAS-intervall Göteborgs stad (grupper med fler än 10) 2016 - Lönestatistik per befattning och BAS-intervall Göteborgs stad (grupper med fler än 10) Vård-och omsorgspersonal 0117 Biståndsbedömare F 90 8 26 700 34 500 30 000 30 323 112,33 98 917 1 183,00 450

Läs mer

Sida 1 av 14. Lönekartläggning 2016

Sida 1 av 14. Lönekartläggning 2016 Sida 1 av 14 ekartläggning 2016 Sida 2 av 14 Resultat av kartläggningen Grupper som representeras av endast ett kön Gruppnamn Kön Kommentar Grupp 19 Kvinnor Speciallärare Specialpedagog Grupp 10 Män Omsorgspedagog

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Södermanlands län 2016 1 Fler jobb i Södermanland Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Södermanlands län under 2016. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige och även i

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Elevhälsan vid Edenskolan

Elevhälsan vid Edenskolan Elevhälsan vid Edenskolan Sida! 1 av 9 Innehållsförteckning 1. Skollag a) Elevhälsans omfattning b) Hälsobesök c) Enkla sjukvårdsinsatser 2. Elevhälsans syfte 3. Elevhälsans lokala omfattning 4. Elevhälsans

Läs mer

BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE

BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE - en decentraliserad och sammanhållen verksamhet med relationskompetens som grund. Lycksele - staden i Lappland 12426 inv 1260 elever i år F-9 27 elever i särskolan 604 barn

Läs mer

Arbetsidentifikation kommuner och landsting AID-KL

Arbetsidentifikation kommuner och landsting AID-KL Arbetsidentifikation kommuner och landsting AID-KL Beskrivning av systemet 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Klassificeringens uppbyggnad... 4 2.1 Etikettlista... 4 2.2 Chefs-, annat lednings-, och funktions-/ämnesansvarskod...

Läs mer

Vård och omsorg. Kompetensutvecklingsplan för personal inom Vård och Omsorg 2011-2012

Vård och omsorg. Kompetensutvecklingsplan för personal inom Vård och Omsorg 2011-2012 Vård och omsorg Kompetensutvecklingsplan för personal inom Vård och Omsorg 2011-2012 Bakgrund Vård och Omsorg har under 2010 omorganiserats till att bli en sammanhållen verksamhet med delarna Äldreomsorg,

Läs mer

Arbetsidentifikation (AID)

Arbetsidentifikation (AID) Arbetsidentifikation (AID) av systemet Etikett Etikett Chefs-, annat Chefs-, annat lednings- ledningsoch funktions-/ och funktions-/ ämnesansvar ämnesansvar AID AID Arbetstidens Arbetstidens förläggning

Läs mer

Medarbetarenkät 2016 Medarbetarenkäten genomförs under perioden 13 september 7 oktober 2016.

Medarbetarenkät 2016 Medarbetarenkäten genomförs under perioden 13 september 7 oktober 2016. Chefsinformation Medarbetarenkät 2016 Medarbetarenkäten genomförs under perioden 13 september 7 oktober 2016. Medarbetarenkäten i nuvarande utseende genomförs för tredje gången. Detta innebär att resultatet

Läs mer

Alla behövs! i Östersunds kommun. Anne Vågström 2011-10-12

Alla behövs! i Östersunds kommun. Anne Vågström 2011-10-12 Alla behövs! i Östersunds kommun Anne Vågström 2011-10-12 Generationsväxlingen vår största utmaning? Under perioden 2010-2025 kommer 44 % av de anställda inom offentlig sektor att lämna arbetsmarknaden.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ev Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

Arbetsidentifikation (AID)

Arbetsidentifikation (AID) Arbetsidentifikation (AID) Beskrivning av systemet Etikett Etikett Chefs-, annat Chefs-, annat lednings- ledningsoch funktions-/ och funktions-/ ämnesansvar ämnesansvar AID AID Arbetstidens Arbetstidens

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Riktlinjer för beräkning av interkommunala avgifter för barn och unga upp till 16 år i Västerbottens län

Riktlinjer för beräkning av interkommunala avgifter för barn och unga upp till 16 år i Västerbottens län Dnr: 12RV425-1 Överenskommelse på skolchefskonferensen den 22 november 2012 om reviderade riktlinjer att gälla fr.o.m 2013-01-01 Riktlinjer för beräkning av interkommunala avgifter för barn och unga upp

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Norrbottens län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Norrbottens län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Norrbottens län 2016 1 Fortsatt goda jobbchanser I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna inom olika yrken i Norrbottens län under 2016. Konjunkturen i Norrbotten har förbättrats

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2016 1 Fler jobb i Uppsala län I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2016. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta utvecklas

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations och personalutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 13

Kommunstyrelsens organisations och personalutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 13 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-03 Kommunstyrelsens organisations och personalutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende

Läs mer

Till statsrådet Jan Björklund

Till statsrådet Jan Björklund Till statsrådet Jan Björklund Den 23 oktober 2012 uppdrog statsrådet Jan Björklund åt utbildningsdirektören Thomas Persson (U2012/5725/SAM) att biträda Utbildningsdepartementet med att utarbeta förslag

Läs mer