HYGIEN TEMA: VÅRDHYGIEN SVENSK HYGIENSTANDARD PÅ GÅNG HUR STÄDAR MAN BORT OLIKA SMITTOR? NY METOD FÖR SMITT BEKÄMPNING: VIOLETT LJUS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HYGIEN TEMA: VÅRDHYGIEN SVENSK HYGIENSTANDARD PÅ GÅNG HUR STÄDAR MAN BORT OLIKA SMITTOR? NY METOD FÖR SMITT BEKÄMPNING: VIOLETT LJUS"

Transkript

1 RENGÖR & ING HYGIEN MEDLEMSTIDNING FÖR STÄDBRANSCHEN SVERIGE OCH ALMEGA SERVICEENTREPRENÖRERNA ÅRGÅNG 4 PRIS SEK 80 # TEMA: VÅRDHYGIEN SVENSK HYGIENSTANDARD PÅ GÅNG HUR STÄDAR MAN BORT OLIKA SMITTOR? NY METOD FÖR SMITT BEKÄMPNING: VIOLETT LJUS

2 Se det själv Med tusentals nöjda kunder som redan använder den prisvinnande ec-h2o-teknologin, varför inte se själv vad du missar? Prova ec-h2o på Era ytor och smuts. Kontakta oss för en gratis demo i dag.

3 TIDEN GÅR FORT NÄR MAN HAR ROLIGT Inte ens ett år har gått sedan starten av Städbranschen Sverige. Det är intressant med ett retroperspektiv på det när man känner sig otillräcklig tidsmässigt och resursmässigt. Så vad har vi gjort egentligen? Till att börja med har vi initierat och skapat en sammansvetsad styrelsegrupp med moderna värderingar och modernt arbetssätt. Vi har digitaliserat och optimerat arbetsrutiner samt lagring av information. Vi har skapat investeringar eller långa avtal. Vi har uppdaterat, omformat och utvecklat hemsidan, där intressanta nationella och veckovis med de mest intressanta nyheterna och övrig information från styrelsen. Vidare har en ny digital plattform skapats för medlemsregistrering, information, fakturering och som också ger möjlighet till utveckling. En levande Facebooksida och aktivitet i sociala medier hanteras dagligen. Vi har planerat och genomfört branschdagar med 100 procent nöjda deltagare och ett ämne som inte kan vara mer aktuellt: CSR. Vi har träffat myndigheter, aktörer och parter för att skapa samverkanskanaler och bundsförvanter.vi har skapat ett Advisory Board med mycket muskler, som har bäring på det långsiktiga perspektivet och branschens ödesfrågor. Vi har planerat och förberett för en satellitmässa till hösten i Piteå. bidragit med kompetens och värnat branschens positiva utveckling. Vi har tagit inom respektive område besvarat. Vi har även reviderat litteratur och tryckt Relationerna med våra nordiska systerorganisationer har fått ny fart. Detta plus mycket mer är genomfört med en heltids kanslitjänst och många människors önskan om förbättring, genom oräkneligt antal ideellt arbetade timmar på fritid, tjänstetid och från våra familjer. att den väg vi nu stakat ut är helt rätt. Tack alla inblandade för allt Ni gör! Jesper Borrfors Ordförande UTGES AV: INNEHÅLL #4 / SVENSK HYGIENSTANDARD FÖR VÅRDMILJÖER PÅ GÅNG 5 HUR STÄDAR MAN BORT OLIKA SMITTOR? VILKA SMITTOR HANDLAR DET OM? 7 RUTINER FÖR SMITTSKYDDSSTÄDNING 9 KÄNDA FÖR BRA STÄDNING genom Michelangelo Feature and Research AB CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: Elisabeth Sedig REDAKTION: Rengöring & Hygien, Box , Stockholm. Tel: E-post: ANNONSER: Thomas Åkerblad Tel: E-post: PRENUMERATION OCH LÖSNUMMERFÖRSÄLJNING: Rengöring & Hygien, Box , Stockholm. Tel: E-post: ÅRSPRENUMERATION: 480: exkl moms LÖSNUMMER: 80: exkl moms TRYCK: Ineko AB, Stockholm ISSN AGGRESSIV CLOSTRIDIUM I VÄXJÖ 11 BÄTTRE NU ÄN I SLUTET AV 1970-TALET 12 NY METOD FÖR SMITTBEKÄMPNING: VIOLETT LJUS 13 VÅRDHYGIEN MED LÅNG FRAMFÖRHÅLLNING 15 EKOBROTTENS FRÄMSTA FIENDE 17 ELMIA STÄD NYA RÅD OM STÄDNING I SKOLOR OCH FÖRSKOLOR 19 HUR SKYDDAR VI OSS MOT LISTERIA? 20 PLANERAR ATT TA MARKNADSANDELAR 22 NU GÅR DET INTE LÄNGRE ATT BORTSE FRÅN CSR 25 MÅNADENS KRÖNIKA 26 STÄDBRANSCHEN SVERIGE 28 ALMEGA SERVICEENTREPRENÖRERNA OMSLAGSBILD: Från Capio S:t Görans Sjukhus i Stockholm. Foto: Elisabeth Sedig NÄSTA NUMMER ÄR STORT MÄSSNUMMER OCH KOMMER UT 10 OKTOBER

4 SVENSK HYGIENSTANDARD FÖR VÅRDMILJÖER PÅ GÅNG ARBETE PÅGÅR MED ATT TA FRAM EN SVENSK HYGIEN- STANDARD FÖR VÅRD- MILJÖER. DET ÄR EMELLERTID KOMPLI- CERAT MED MÅNGA PARTER INVOLVERADE OCH SLUT RESULTATET MÅSTE VARA VÄL FÖR- ANKRAT. I BÖRJAN AV 2016 BERÄKNAS DEN NYA STANDARDEN VARA KLAR. TEXT: MAGNUS RÖNNMARK FOTO: FORBO FLOORING standard för hygien inom vårdsektorn. - dessa båda dokument som rättesnöre en riktig svensk standard. Arbetet med att ta fram en sådan hygienstandard har MÅSTE VARA VÄL FÖRANKRAD - med bred representation som nu startat 4 RENGÖRING & HYGIEN # arbetet på en hygienstandard för vården hygiennivå. Ari Kouvonen från Almega Serviceentreprenörerna driver arbetet som Cammersand på SIS VAD BLIR BÄTTRE MED EN NY STANDARD? Ari Kouvonen tvekar inte med svaret: organisationer ska kunna dimen sionera parter vinner på att vi kan arbeta med VI FÖLJER ARBETET MED HYGIENSTANDARDEN Rengöring & Hygien kommer vi att återkomma med ment av marknaden som vårdsektorn.

5 HUR STÄDAR MAN BORT OLIKA SMITTOR? SMITTSKYDDSSTÄDNINGEN ÄR EN GRUND- LÄGGANDE DEL AV ARBETET FÖR ATT HÅLLA SMITTOR BORTA PÅ ETT SJUKHUS. OLIKA SMITTOR KRÄVER OCKSÅ LITE OLIKA STÄD- METODER. HÄR BERÄTTAR VI OM NÅGRA AV DE VANLIGASTE SMITTORNA PÅ VÅRA SJUKHUS SAMT HUR MAN STÄDAR FÖR ATT BLI KVITT DEM. LÄS OCKSÅ OM SJUKHU- SET SOM DRABBADES AV DEN MEST SVÅR- STÄDADE AV ALLA BAKTERIER, OCH TILL PÅ KÖPET AV DEN ALLRA VÄRSTA VARIANTEN. VILKA SMITTOR HANDLAR DET OM? TEXT: BJÖRN LUNDBECK FOTO: ELISABETH SEDIG KÄLLA: FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN Att rengöra alla tagytor, först med vanligt rengöringsmedel och sedan med sprit, är en viktig del av smittskyddsstädningen. Här är det Alicia Feldman som sköter den saken vid en slutstädning på Capio S:t Görans Sjukhus i Stockholm. Folkhälsomyndig heten. - (VRE) (MRSA) bakterier med ökade med MRSA - biverkningar. FORTSÄTTNING PÅ SID 6 RENGÖRING & HYGIEN #

6 FORTSÄTTNING FRÅN SID 5: VILKA SMITTOR HANDLAR DET OM? vara bristande hygienrutiner. Patien- på huden. Har man inga kroniska sår med bakterien. Eftersom bakterierna - många år. Odling av MRSA-bakterier, det vill säga stammar av gula stafylokocker som utvecklat resistens mot de penicilliner och penicillinliknande antibiotika som vanligen används mot stafylokockinfektioner. ESBL Patienter som bär på bakterier med - man drabbas av en infektion som ESBL- - antibiotikagrupperna. Enzymerna gör brett verkande antibiotika. - egenskaper benämns ESBL carba. - - VRE proteser. - - CD - aggressiv har under senare år spritts sam samt ger svårare symptom hos de drabbade patienterna. Nu lanseras MyScore V4 - Allt ingår - Kvalitetsbesiktning - Närvarokontroll - Avvikelserapportering - Felanmälan - Schemaläggning besiktningar En mobil lösning - flera funktioner Inget mer pappersarbete. Kontakta oss för mer information Fairdeal Group AB RENGÖRING & HYGIEN #4.2014

7 RUTINER FÖR SMITTSKYDDSSTÄDNING OLIKA SMITTOR KRÄVER OLIKA TYP AV STÄDNING. HÄR REDOGÖR VI FÖR STÄDINSTRUKTIONERNA FÖR STOCK- HOLMS LÄNS LANDSTING OCH NÄR DET GÄLLER CLOSTRIDIUM DIFFICILE-SMITTA FÖR STÄDRUTINERNA I JÖNKÖPINGS LÄNS LANDSTING. MRSA 1 ESBL 2 VRE 3 CD 4 -bakterier - Stockholms läns landsting - bearbetning är viktig för att rengöring MRSA-STÄDNING den dagliga städningen: Övrig städutrustning desinfekteras Patientnära ytor desinfekteras med med tensid 1 MRSA: Meticillinresistenta gula stafylokocker 2 ESBL: Extended Spectrum Beta-Lactamase 3 VRE: Vancomycinresistenta enterokocker. 4 CD: Clostridium difficile. Punktdesinfektion: Slutstädning: Patientnära ytor desinfekteras med används. görs det först rent med rengörings- - som inte kan tvättas vid denna tempe- - STÄDNING VID ESBL, ESBLCARBA OCH VRE för att uppnå god effekt vid rengöring dagliga städningen punkter: tensid - Städutrustning ska vara rumsbunden städning RENGÖRING & HYGIEN #

8 2P (6%/ (6%/FDUED 95( ElUDUHQ GHODU WRDOHWW PHG DQQDQ SDWLHQW VND WDJ\WRUQD Sn WRDOHWWHQ RFK GXVFKHQ GHVLQIHNWHUDV PHG DONRKROEDVHUDW \WGHVLQIHNWLRQVPHGHO PHG WHQVLG DOWHUQDWLYW R[LGHUDQGH \WGHVLQIHNWLRQVPHGHO PHG WHQVLG YDUMH JnQJ GHQ VPLWWDGH SDWLHQWHQ DQYlQW XWU\PPHW innan det används av annan patient 9LG slutstädning är rutinerna desamma VRP YLG GDJOLJ VWlGQLQJ 'n VND GHVV XWRP DOOWLQJ L YnUGUXPPHW RFK L K\JLHQutrymmet som inte kan desinfekteras VOlQJDV WLOO H[HPSHO WLGQLQJDU WRDOHWW UXOODU RFK EO MRU 'XVFKGUDSHUL RFK WH[WLOLHU VND WYlWWDV L PLQVW JUDGHU CLOSTRIDIUM-STÄDNING 9LG VWlGQLQJ KRV HQ SDWLHQW VRP ElU Sn smittan &ORVWULGLXP GLIÀFLOH &' NUlYV HWW VSRUG GDQGH PHGHO L NRPELQDWLRQ PHG noggrann mekanisk rengöring. Jönköpings läns landsting KDU GHWDOMHUDGH UXWLQHU I U KXU VWlGQLQJHQ VND XWI UDV YLG &' I spordödande syfte används ett NORUEDVHUDW GHVLQIHNWLRQVPHGHO HOOHU XWVSlGG.ORULQ WLOO GDJOLJ VWlGQLQJ 2P XWVSlGG.ORULQ DQYlQGV PnVWH V\QOLJW VPXWVLJD \WRU I UVW UHQJ UDV PHG YDQOLJW UHQJ ULQJV PHGHO 9LG VSLOO DY NURSSV YlWVNRU VND DOOWLG SXQNWGHVLQIHNWLRQ XWI UDV GLUHNW PHG HQ DONRKROEDVHUDG GHVLQIHNWLRQVYlWVND PHG WLOOVDWV DY WHQVLG *ROYPRSSDU VRP DQYlQGV I U NORUVWlGQLQJ InU LQWH YDUD I UEHKDQGODGH PHG LPSUHJQHULQJVPHGHO (QJnQJVmopp rekommenderas som ett bra DOWHUQDWLY 'HQ dagliga städningen KRV HQ &' patient utförs två gånger per dag IUDP WLOO WYn G\JQV V\PSWRPIULKHW (WW UXOOERUG VND DQYlQGDV I U DWW OlJJD SDWLHQWHQV SULYDWD WLOOK ULJKHWHU Sn Vn DWW VlQJERUGHW JnU DWW UHQJ UD 5XPVbunden städutrustning ska användas. 2P SDWLHQWHQ PHG &' GHODU UXP PHG HQ DQQDQ SDWLHQW VND KHOD UXPPHW VWlGDV, LQVWUXNWLRQHQ ÀQQV DOOD VWlGSXQNWHU XSSUlNQDGH L IRUP DY OMXVSDQHOHU RFK NQDSSDU KDQGWDJ VlQJGHWDOMHU P EOHU PXJJKnOODUH WYnOÁDVNRU EODQGDUH PHG PHUD,QJHQWLQJ InU JO PPDV ERUW 6n VND UXPPHWV YlJJDU RFK HOHPHQW NRQWUROOHUDV (YHQWXHOOD ÁlFNDU WDV ERUW PHG NORUEDVHUDW GHVLQIHNWLRQVPHGHO HOOHU UHQJ ULQJVPHGHO RFK YDWWHQ *ROYHW EHK YHU VWlGDV HQGDVW HQ JnQJ SHU GDJ 6OXWOLJHQ OlJJV DOOD DQYlQGD PLNURÀEHUGXNDU RFK PRSSJDUQ L HQ SODVWSnVH RFK VNLFNDV WLOO WYlWW HQOLJW Road Show 2014 Gillar du snabba, snygga och välpolerande städmaskiner? Gillar du tips som kan sänka ert företags kostnader? Vill du kunna provköra Taskis sortiment av städmaskiner? Anmäl er i så fall till årets Roadshow på: 8 RENGÖRING & HYGIEN # Ort Luleå Umeå Sundsvall Gävle Kista Sthlm Datum 22/9 23/9 24/9 25/9 8-9/10 QRUPDOD UXWLQHU byhq WRDOHWW RFK GXVFKUXP VWlGDV WYn JnQJHU GDJOLJHQ +lu ÀQQV PRWVYDUDQGH GHWDOMHUDGH PDQXDO VRP I U YnUG U XPPHW $OOD GHWDOMHU VND UHQJ UDV 6lUVNLOW SnPLQQHU PDQ RP µxsswdjhwvn\owhqµ VSRONQDSSHQ RFK JROYWU VNHOQ 6OXWOLJHQ HIWHU YDUMH DQYlQGQLQJ UHQJ UV RFK GHVLQIHNWHUDV VWlGXWUXVWQLQJHQ PHG NORUO VQLQJ 3ODVWI UNOlGH RFK handskar tas av. Händerna tvättas med WYnO RFK YDWWHQ WRUNDV WRUUD RFK GHVLQIHNWHUDV PHG KDQGVSULW 'luhiwhu WDV JRQVN\GGHQ DY RFK KlQGHUQD WYlWWDV Sn Q\WW PHG WYnO RFK YDWWHQ VDPW KDQGVSULW Efter två dygns symptomfrihet KRV SDWLHQWHQ PHG &' VWlGDV YnUG UXPPHW Sn VDPPD VlWW VRP WLGLJDUH PHQ QX HQGDVW HQ JnQJ SHU GDJ IUDP WLOO XWVNULYQLQJHQ 7RDOHWW RFK GXVFKUXP VWlGDV GRFN WYn JnQJHU SHU GDJ Vn OlQJH SDWLHQWHQ lu NYDU 9LG VOXWVWlGQLQJHQ HIWHU XWVNULYQLQJ WLOONRPPHU HQ GHO GHWDOMHU VRP 79 DSSDUDW JDUGHUREHU RFK VNnS lyhq LQXWL VlQJERWWHQ VlQJKMXO VSHJHO GXVFKVNUDSD KlQJDUH RFK krokar. Tid Plats Luleå Energi Arena All Star Sportsbar Skönbergs Salonger Folkets Hus Bomhus Folkets Hus Kistamässan, Clean

9 KÄNDA FÖR BRA STÄDNING Det privata akutsjukhuset Capio S:t Göran i Stockholm anses allmänt vara duktiga på att hålla rent. Här är smittskyddsstädningen en integrerad del av den dagliga städningen. All städpersonal är utbildad i smittstädning och all städning sker i sjukhusets egen regi. Stockholms läns landsting, SLL, i övrigt så har Capio S:t Göran SAMMA RUTINER FÖR HELA SJUKHUSET så måste frågan tas upp av hygienkom- ändra något i de övergripande städrutinerna. UTBILDAR ALL VÅR STÄDPERSONAL I SMITTSTÄDNING hussmittorna MRSA, ESBL, VRE gastroenterit - Smittskyddsstädningen är en integre rad del i den dagliga städningen, säger Jimmy Björkman som är enhetschef för servicegruppen på Capio S:t Görans Sjukhus. egen städning. - Smittskyddsstädningen är en integre- UTBILDNING VARJE VECKA Har smittskyddssituationen blivit svårare? Jag ser ingen direkt förändring i patienter. efter att en smittad patient skrivits ut är så patientnära att den ska ingå i vård- smittstädningsrutiner på Capio S:t Görans görs internt. - - RENGÖRING & HYGIEN #

10 AGGRESSIV CLOSTRIDIUM I VÄXJÖ Hösten 2013 drabbades det första bekräftade utbrottet på ett svenskt sjukhus av tarmbakterien Clostridium som är mer aggressiv än typer. Clostridium utbrottet anses även ha bidragit till att tidigare svårt sjuka patienter avled. av en bakterie- - det kommer sig att den är mer aggressiv - BÖRJADE ANVÄNDA KLORBASERADE PRODUKTER i Landstinget Kronoberg kraft på att få stopp på smittspridningen Eftersom Jönköpings läns landsting hade nisk rengöring är viktigt. utan vi anpassade den efter våra egna Gunnar Liljemark, undersköterska, visar hur man smittskyddsstädar mot Clostritium difficile på Värnamo Sjukhus i Jönköpings läns landsting. har vi bara haft några enstaka smittade patienter. VÄNTAR MED RUTINFÖRÄNDRINGAR - nedtrappning. senare i höst. MÅSTE FÖLJA UPP OCH FÖRSTÅ vårdhygien har fungerat. Grunddragen tioner. Vilka är då de viktigaste slutsatserna 10 RENGÖRING & HYGIEN #4.2014

11 BÄTTRE NU ÄN I SLUTET AV 1970-TALET - - rier beroende på att de sporer de bildar kan leva lång tid i olika miljöer, påpekar Arne Runehagen, smittskyddsläkare i Kronobergs län. Sprit biter inte på dem och inte heller klor är perfekt. Det krävs även en kraftig mekanisk bearbetning. Clostridiumbakterier i tarmen utan att vi har några besvär av - Kronobergs län du ha haft med dig bakterien redan när du kom dit. GIFTIGARE OCH MER AGGRESSIV FLER UTBROTT ÄR INTE OSANNOLIKT Vårdhygienen är betydligt bättre nu än i slutet av talet, hävdar Arne Runehagen, smittskyddsläkare i Kronobergs län. FORTSÄTTNING PÅ SID 24 Hygien på högsta tänkbara nivå! Vi förstår hur du arbetar och kan därför erbjuda dig många alternativ för att tillgodose marknadens hårda hygienkrav. Unika tvättprogram och specialdesignade tvättlösningar ger dig 100% hygienkontroll samtidigt som du sparar både tid och pengar! Upptäck Electrolux nya Line RENGÖRING & HYGIEN #

12 NY METOD FÖR SMITT- BEKÄMPNING: VIOLETT LJUS En ny teknik för att döda besvärliga bakterier har utvecklats i Skottland violett ljus. Forskarna bedömer att man på det sättet kan minska mängden bakterier med 90 procent. Och ljuset är helt ofarligt för människor. Nu ska tekniken börja användas på ett sjukhus i Skottland. Doktor Michelle Maclean (ovan), University of Strathclyde i Glasgow, är en av de forskare som tagit fram tekniken att döda bakterier med violett ljus. På den infällda bilden ser vi petriskålar med provodlingar av bakterier, av bestrålat respektive obestrålat material. Skillnaden är stor. TEXT: THOMAS ÅKERBLAD FOTO: UNIVERSITY OF STRATHCLYDE University of Strathclyde i ytor. DÖDAR BAKTERIER OCH ÄR OFARLIGT FÖR MÄNNISKOR som MRSA, E.coli, TB Clostridium av på nätterna. vad som idag kan åstadkommas med INFÖRS PÅ INTENSIVVÅRDSAVDELNING I SKOTTLAND set som därmed - är avsedd att arbeta tillsammans med att minska mängden bakterier. 12 RENGÖRING & HYGIEN #4.2014

13 VÅRDHYGIEN MED LÅNG FRAMFÖRHÅLLNING Nya Karolinska sjukhuset, NKS, i Solna är ett jätteprojekt som startade 2010 och inte blir färdigt förrän funktionerna fram till år Och även deltagit i den praktiska utformningen av byggnaden. Prototyp till vårdrum för slutenvård på Nya Karolinska Solna. Här ser man att uppviken gjorts extra höga för att minska onödigt slitage och märken på väggarna. Foto: White Tengbom Team TEXT: THOMAS ÅKERBLAD Stockholms Läns Landsting, - av ett konsortium bestående av Skanska Innisfree Coor - behövt anpassa sig efter givna förutsätt- MYCKET HÖGA KRAV - renhet från många av de stora aktörerna Coor Cleaning Standard som vi ut- - våra synpunkter. BARRIÄRMASKINER GENOMGÅENDE barriärtvättmaskiner för tvättgods. Städ- mera hygienriskerna. FORTSÄTTNING PÅ SID 14 RENGÖRING & HYGIEN #

14 GOLVEN VIKTIGA nering för handsprit. Ett krav som vissa RÄTT FRÅN BÖRJAN Så här kommer sjukhuset Nya Karolinska Solna att se ut när det blir klart Materialval och detaljutformning har gjorts för att skapa en modern tidlös arkitektur i en ljus skandinavisk tradition, säger arkitekterna. Fotomontage: White Tengbom Team - men kanske dyrare utrustning. för att kunna skriva av utrustningen. ska köpa in. Har du efterlämnat något minne på NKS? - Erityisherkkää kannattaa kuunnella 1/2014 TILAA alan suomalainen johtava ammattilehti Näin minusta tuli esimies Kehitä kehityskeskustelua Hyvää työpäivää Merikarvian Morttelimartta eläkepäiville Naulakot siistiksi Kuopiossa Tervetuloa kongressiin ja messuille Tampere CLEANING IN TOMORROW S WORLD 4th International Congress on Professional Cleaning in Tampere, Finland, September 29 30, 2014 cleaningcongress.fi Siivoussektori Oy Tel , Haapaniemenkatu 7 9 B 14, Helsinki 14 RENGÖRING & HYGIEN #4.2014

15 Gesa Markusson har som ombudsman på Fastighetsanställdas Förbund gjort stora insatser för att motverka ekono- misk brottslighet inom städbranschen. Nu går hon i pension. Vad händer då? TEXT OCH FOTO: ELISABETH SEDIG EKOBROTTENS FRÄMSTA FIENDE gått i pension från sitt arbete som ombudsman på Fastighetsanställdas Förbund. - hennes fritid. GÖR SERIEKONKURSER - RENGÖRING & HYGIEN #

16 Ekobrottsmyndigheten Hur ser den ekonomiska brottsligheten inom städbranschen ut? - - som är nytt. Sedan kan man fortsätta på tar hand om konkursen ser den som ett mönstret. IMPORTERAR STÄDARE OCH BEHANDLAR DEM ILLA - roende av varandra om samma företag - vi har under bevakning. MAN SER INTE VAD MAN HAR RAKT FRAMFÖR ÖGONEN Och när du haft tillräckligt mycket material har du anmält dem till Ekobrottsmyndigheten och du säger att alla du anmält åkt dit. Vad händer sedan? Men får de inte näringsförbud? Och kunderna? Märker inte de att allt inte står rätt till eller bortser de från det för att de får billig städning? man har rakt framför ögonen. Jag har Jag funderar på att skriva en bok om det Städbranschen Sverige tackade, genom sin ordförande Jesper Borrfors, Gesa Markusson för de stora insatser hon gjort för branschen och överlämnade en symbolisk present på pensioneringsdagen. Gesa har varit ett stort stöd för oss alla när hon arbetat med att få bort oseriösa aktörer från städbranschen, förklarar Jesper. Hon lämnar ett tomrum, men vi hoppas att hon på något sätt fortsätter att engagera sig i branschen. VEM FORTSÄTTER GESAS ARBETE? Är det bokskrivande du ska ägna dig åt nu när du blir pensionär? sakerna. Men det blir inte det omfattande arbete du lagt ner på det hittills. Kommer någon annan att ta över? över ansvaret för de här frågorna. - emot information om misstänkt ekono- 16 RENGÖRING & HYGIEN #4.2014

17 ELMIA STÄD 2014 Piteå. Samma upplägg som förra året och intresset är stort oktober är det dags. TEXT: ELISABETH SEDIG Elmia Städ bestämt på Pite Havsbad Städbranschen Sverige Elmia- SAMMA UPPLÄGG SOM I JÖNKÖPING STORT INTRESSE ter pågår under samma tak. Intresset är nummer av Rengöring & Hygien, men det ELMIA STÄD 2014 PITE HAVSBAD ONSDAG 29 OKTOBER TORSDAG 30 OKTOBER ÖPPETTIDER: ONSDAG TORSDAG MÄSSMIDDAG: ONSDAG NYA RÅD OM STÄDNING I SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya allmänna råd för städning i skolor och förskolor. De är en bearbetning av Socialstyrelsens tidigare allmänna råd. Efter en remissomgång trädde de i kraft 19 augusti i år och gäller förutom för skolor och för skolor även för fritidshem och öppen fritidsverksamhet. STÄDNING AV TOALETTER LYFTS FRAM dationer som Socialstyrelsens gånger per dag. FORTSÄTTNING PÅ SID 24 Folkhälsomyndigheten hoppas att de nya städråden ska ge renare toaletter. RENGÖRING & HYGIEN #

18 ELMIA Gravad och rökt fisk betraktas som en riskprodukt när det gäller listeria. Men fiskindustrin har genom goda hygienrutiner ändå lyckats undvika att produkterna orsakat sjukdomsfall. Listeriabakterien är ett ständigt hot. I dagarna har det aktualiserats genom tolv tragiska dödsfall orsakade av charkuteri produkter från en dansk tillverkare. Att det under ett år skett ungefär lika många dödsfall i Sverige på grund av listeria har inte dagspressen uppmärksammat i samma utsträckning. TEXT: MAGNUS RÖNNMARK 18 RENGÖRING & HYGIEN #4.2014

19 HUR SKYDDAR VI OSS MOT LISTERIA? Listeria monocytogenes, trationer kan uppstå om bakterien får - LISTERIA KAN VARA DÖDLIG - CHARKUTERIER, FISK OCH MJUKA OSTAR - - ENKLA PROVTAGNINGSMETODER FINNS rengöringsrutinerna fungerar. Hur kan man då förvissa sig om att SwabSURE Listeria P från Food Diagnostics temperatur innan det utvärderas. Ett - små företag. FISKINDUSTRIN HAR LYCKATS UNDVIKA LISTERIAPROBLEM På Hörviks Rökeri - - Mjuka ostar betraktas som en riskprodukt eftersom av dem framställs i processer som skulle kunna tillföra listeria. Därför är det extra noga med hygienkontrollen under tillverkningen. hygienrutinerna är Johan Bengtsson. - konsumentmarknaden att känna mindre - FORTSÄTTNING PÅ SID 24 RENGÖRING & HYGIEN #

20 PLANERAR ATT TA MARKNADSANDELAR Nya Ocay sammanslagningen av Gullbergs och Kontors- inom städ och hygien. Inom några år räknar de med att ha fördubblat omsättningen från en miljard till två. TEXT: ELISABETH SEDIG Ocay KOMPLETTERADE VARANDRA BRA - förvärvade Gullbergs så Kontorsvaruhuset - NAMNET STÅR FÖR TOTAL HÅLLBARHET omsorg RENGÖRING & HYGIEN # STOR UTÖKNING AV STÄD- OCH HYGIEN SORTIMENTET I SÖDRA SVERIGE - affärssystem kräver stora arbetsinsatser behöver för att fungera. förbrukning. SATSAR PÅ ATT VÄXA SNABBT -

21 Ocay är mer än ett namn. Det är vårt löfte till kunder och medarbeteare om vad de kan förvänta sig, säger Tomas Bergström som här står i entrén till butiken i Upplands Väsby norr om Stockholm en av de 38 butiker som nu profilerats om och fått Ocays nya enhetliga identitet. ningarna har vi adderat kompetens inom - RENGÖRING & HYGIEN #

22 NU GÅR DET ATT UVElite Vattenbaserad UVlack. Härdar omedelbart med UV-ljus. Golvet kan användas omgående. Extrem slitstyrka. Bästa valet för kommersiella ytor. CSR är inte längre något man väljer att intressera sig för. Utan något alla och regler får en koppling till CSR. Men det är bara positivt, för CSR är helt enkelt sunt förnuft. Dessutom är det lönsamt. TEXT: ELISABETH SEDIG Entrézoner En väl utformad entré med effektiva skrapoch torkzoner är en lönsam investering och ger en välkomnande entré. Flitigt antecknande vid en rad intressanta anföranden. 22 RENGÖRING & HYGIEN #4.2014

23 INTE LÄNGRE BORTSE FRÅN CSR CSR*- man) - CSR och hållbarhet Sverige genomförde före sommaren. LAGAR OCH REGLER BÖRJAR KOPPLA TILL CSR det här vill jag göra något av, Coor Service Management CSR Sweden, på- hetsrapporter av stora företag samt att SIS , tagande. FLER SOCIALA ASPEKTER ATT VÄNTA VID UPPHANDLING Anna Lipkin från Konkurrensverket, Socialt ansvarsfull upphandling Anna två stora utmaningar: osund kon- * Corporate Social Responsibility 70 PROCENT SKULLE REKRYTERAS I STADSDELEN - av trappstädning som Familjebostäder att NCA övertyga dem om att de vågar ringa några som inte fungerat av dem vi an- - kompis mamma som städar. DET ÄR LÖNSAMT! - Henrik Palm, NCA, berättar om en upphandling där Familjebostäder i Göteborg ställde kravet att 70 procent av arbetskraften skulle anställas i stads delen. Detta djärva drag gav sedan positiva effekter för alla inblandade. RENGÖRING & HYGIEN #

24 FORTSÄTTNING FRÅN SID 19: HUR SKYDDAR VI OSS MOT LISTERIA? - PASTÖRISERING DÖDAR LISTERIA kontamineras i efterhand. produkter kräver därför noggrannare Gäsene Mejeri, berättar om hur hygienen förbättrats under hans yrkesverksamma tid: - - GOD HYGIEN ÄR LÖNSAMT OCKSÅ I synnerhet de mindre företagen inom Med enkel provtagning på kritiska ytor kan man efter bara 24 timmar få besked om förekomst av den sjukdomsalstrande formen av listeria. Ett färgomslag ger tydligt besked om listeria funnits på ytan. FORTSÄTTNING FRÅN SID 11: BÄTTRE NU ÄN I SLUTET AV 1970-TALET FORTSÄTTNING FRÅN SID 17: NYA RÅD... - utbrott igen. HAR SKRIVIT MÅNGA INTYG OM SMITTA - - tiden. En annan viktig sak i det här sammanhanget är att man som patient har rätt att begära ersättning om man drabbas av 24 RENGÖRING & HYGIEN # DET VAR SÄMRE FÖRR! detta: Folkhälso myndigheten, ett viktigt verktyg i arbetet med att säkerställa att städningen i dessa lokaler sköts på ett godtagbart sätt. TEXTILA GOLV - här har det inte skett någon förändring som pdf från myndighetens hemsida folkhalsomyndigheten.se. Sök på rubriken Nya allmänna råd om städning i skola och förskola.

25 MÅNADENS KRÖNIKA: ALLT GÅR! Jag kan inte minnas att någon har intalat mig det. Jag har däremot så länge jag kan minnas alltid haft den känslan i mig allt går. Ett av de första konkreta bevisen jag kan påminna mig var när jag runt 1986 skulle lämna en hög med papper till återvinning på Ahnviks Papper i Borås. Det gick inte riktigt till på samma sätt som nu utan kilo om man gick till rätt ställe. Jag minns jag direkt insåg att det där jag hade hört om att man inte kunde skapa pengar ur ingenting faktiskt var fel. Det var nämligen så att på Borås Antikvariat sålde man gamla serietidningar i pris per kilo och det där kilopriset, det kunde jag. Man tidningarna som returpapper än vad de kostade att köpa. Med en tung väska gick jag sedan vända efter vända tills hon på antikvariatet höjde priset. Då var jag ändå redan för trött. Men allt går. På Borås Museum fanns en utställning två år senare, 1988, som hette Rent till varje pris. Jag ska inte påstå att jag som tolvårig grabb hade något som helst intresse av den även om jag sannolikt såg den då min pappa var vaktmästare där. Däremot litet häfte som hörde till utställningen och som har titeln Smuts och snusk nog mest på skoj men jag tyckte faktiskt att det var intressant att läsa om recept på lut, Barnängens Björntvål och schweiziska tvättkulor. I häftet står om stora problem med ren hållningen i slutet av talet på grund av att när man uträttat sina behov så åkte resul tatet rätt ut på gatan. Detta kunde inte få fortgå. Risken för ohälsa var enorm, så Hälsovårdsnämnden presenterade 1893 Utlåtande i renhållningsfrågan. Där har man beräknat kostaden för staden att låta alla uträtta sina behov i kärl, samla in dessa och köra dem med häst och vagn till Bockaryd där man skulle göra gödsel av alltihop och sälja till lantbruket. Jag gissar att tjänstemannen redan från början insåg att detta inte skulle få tillräckligt politiskt stöd för att bli verklighet, för man valde en ganska okonventionell metod. Man satte upp beräkningen helt offentligt vid Stadshuset. Där kunde vem som helst se att i Borås Stad producerades varje år fem hästar, fem kuskar, fem arbetare och en häst skötare för att samla in detta och i slutändan kunde man sälja 1,6 miljoner kilo pudrett (gödsel) à 1,25 öre kilot. Reaktionen blev den jag förmodar att de hoppades på. Det gick ju att tjäna pengar på det som folk kastade ut på gatan! Entre prenörer poppade upp och på olika sätt försvann liksom problemet och förvandlades till arbetstillfällen. Skit på gatan skapade lönsamhet. Allt går. hör debatten om skolorna i Sverige och hur slitna och smutsiga de sägs vara samt om vems möjligen felet är. Jag har tillräckligt med idéer för att skriva en bok med tänkbara lösningar men jag kan inte ärligt säga att jag vet vilken som är den rätta lösningen. Jag vet däremot en sak. Allt går. Daniel Melin EVENTS AV STÄDINTRESSE AKTIVITETSDAG FÖR STÄDBRANSCHEN 18 september Städbranschen Sverige och Örebro Universitet Campus USÖ, Örebro ISSA / INTERCLEAN ISTANBUL september WOW Convention Centre, Istanbul CLEANING IN TOMORROW S WORLD september Finnish Association of Cleaning Technology Tammerfors FINN CLEAN 30 september 2 oktober Tampere Exhibition and Sports Centre, Tammerfors CLEAN & FACILITY 8 9 oktober Kistamässan, Stockholm SATELLITMÄSSA ELMIA STÄD oktober Pite Havsbad, Piteå ISSA / INTERCLEAN NORTH AMERICA 4 7 november Orlando ISSA / INTERCLEAN LATIN AMERICA mars 2015 Mexico City ISSA / INTERCLEAN CENTRAL & EASTERN EUROPE april Warszawa ELMIA STÄD september 2015 Elmia, Jönköping ISSA / INTERCLEAN maj 2016 Amsterdam RENGÖRING & HYGIEN #

26 STÄDBRANSCHEN SVERIGE Städbranschen Sverige är en rikstäckande branschorganisation som samlar verksamhet och intresse för rena, hygieniska, lättskötta och väl förvaltade fastigheter. Med en tydlig värdegrund arbetar Städbranschen Sverige med att lyfta och ena branschen, före tagen och individerna. Detta genom att driva frågor och projekt som utvecklar och under stryker vikten och omfattningen av branschens bidrag till samhället. Ledstjärnor för Städbranschen Sverige är nyttan för medlemmarna, delaktighet, synlighet, kvalitet och resultat. Med hjälp av en stark lokal förankring av verksamheten genom de fyra regionerna, Öst, Syd, Väst och Norr vill Städbranschen Sverige vara en levande organisation med engagerade medlemmar. Städbranschen Sverige anordnar mässor, utbildningar, seminarier och lokala medlemsaktiviteter samt ger ut branschtidningen Rengöring & Hygien. STYRELSE: Jesper Borrfors, Fairdeal Group AB, ordförande Astor Pettersson, Inspira AB, kassör Kristina Andersson, Humlegården Fastigheter AB Chrisstie Nikolaidou, Itri Städ i Stockholm AB Anki Roxhage, Kungsbacka Kommun Lars Sundström, Forbo Flooring AB Claes Sunebring, Vileda Professional FHP AB Malin Ulander, Västra Götalandsregionen Mårten Widborg, Vileda Professional FHP AB För mer information om Städbranschen Sverige, se stadbranschensverige.se. Aktuellt från Städbranschen Sverige AKTIVITETSDAG I ÖREBRO Den 18 september håller Städbranschen Sverige och Örebro Universitet en Aktivitetsdag för personer som arbetar inom städbranschen och som vill lära sig mer om branschen. I skrivande stund är det redan 60 anmälda och vi hälsar alla deltagare välkomna. Aktivitetsdagen är ett bra initiativ av Carina Boman Helges son, projektledare inom Städbranschen Sverige och lokalvårdschef på Örebro Universitet. Vi återkommer med en rapport från dagen i nästkommande nummer av Rengöring & Hygien. MEDLEMSREKRYTERING Nu under hösten kommer vårt fokus ligga på att rekrytera nya medlemmar till Städbranschen Sverige. För oss är det en självklarhet att alla inom branschen vill vara med och stötta organisationen i de frågor vi lyfter och driver. Känner ni redan nu att ni vill bli medlemmar så är det bara att registrera er på vår hemsida stadbranschensverige.se, eller kontakta kansliet på så hjälper vi er. STÄDBRANSCHEN SVERIGE OCH DET NORDISKA SAMARBETET Under september träffar vi återigen de nordiska systerorganisationerna. Vi kommer vidare att ha representanter på plats i Finland under Finn Cleanmässan som hålls 30 september 2 oktober. STÄDBRANSCHEN SVERIGE I ALMEDALEN Under Almedalsveckan deltog Städbranschen Sverige genom ordförande Jesper Borrfors i Samhalls seminarium tillsammans med representanter för Konkurrensverket och Almega Serviceentreprenörerna. Det ETT ADVISORY BOARD HAR SKAPATS Städbranschen Sverige samlade i början av sommaren ett Advisory Board till ett första möte. Här ingår de myndigheter och verk som kan styra branschen på olika sätt såsom Skatteverket, Konkurrensverket och Ekobrottsmyndigheten, vidare de aktörer som genom sin storlek kan påverka såsom ISS, Inspira och MIAB samt representanter för Sveriges riksdag med flera. Syftet med att samla ett sådant Advisory Board är att skapa en samsyn i frågor som är viktiga för branschens utveckling och att skapa engagemang, blev en mycket dynamisk debatt, både om EU-kommissionens pågående granskning av merkostnadsersättningen till Samhall och om branschens ödesfrågor. sprida information samt föra bud skapen vidare genom ett effektivt gemensamt kontaktnät. Vid detta första möte blev det många intressanta diskussioner kring frågor som är viktiga för branschen som upphandling, nyckeltal, problemen med oseriösa företag och så vidare. Gruppen enades om att under hösten arbeta vidare med de frågor som är mest angelägna att ta itu med. 26 RENGÖRING & HYGIEN #4.2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 1999 Utgiven i Helsingfors den 22 september 1999 Nr 99 101 INNEHÅLL Nr Sidan 99 Lag om godkännande av vissa bestämmelser

Läs mer

Distriktsveterinärernas hygienpolicy

Distriktsveterinärernas hygienpolicy Policy 2010-09 Distriktsveterinärernas hygienpolicy Bilden av organisationen skapas av oss som arbetar inom den. Därför är det viktigt att vi tänker på liknande sätt och arbetar mot samma mål. Det förhållningssätt

Läs mer

Clostridium Difficile

Clostridium Difficile Clostridium Difficile sporbildande tarmbakterie Ses framförallt hos äldre (3/4 av fallen > 60 år) och patienter som fått antibiotika el. andra läkemedel som påverkar den normala tarmfloran Senaste 10 åren

Läs mer

OKIFAX 5680. hjälpguide

OKIFAX 5680. hjälpguide OKIFAX 5680 hjälpguide 9DUMHnWJlUGKDUYLGWDJLWVI UDWWJDUDQWHUDDWWLQIRUPDWLRQHQLGHWWDGRNXPHQWlU IXOOVWlQGLJULNWLJRFKDNWXHOO7LOOYHUNDUHQSnWDUVLJLQJHWDQVYDUI UUHVXOWDWDYIHO XWDQI U VLQ NRQWUROO 7LOOYHUNDUHQ

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning Rätt klädd och rena händer basala hygienrutiner stoppar smittspridning Resistenta bakterier Resistenta bakterier är ett av de största vårdhygieniska problemen i världen. MRSA Meticillin Resistenta Staphylococcus

Läs mer

Lokal anvisning 2010-09-01

Lokal anvisning 2010-09-01 1(6) VARDHYGIEN Handläggning av MRSA Lokal anvisning 2010-09-01 Ersätter tidigare dokument Basala hygienrutiner är den absolut viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vården. De skall konsekvent

Läs mer

Rengöra och städa. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län

Rengöra och städa. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Rengöra och städa Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Vårdgivarnas arbete med vårdhygien Nationell verksamhetstillsyn 2011 Socialstyrelsen Syfte granska vårdgivarnas centrala direktiv för

Läs mer

Nya städrutiner vid Clostridium

Nya städrutiner vid Clostridium Nya städrutiner vid Clostridium Clostridium difficile Anaerob bakterie (behöver inte syre för att leva) Förekommer i jord och vattendrag Producerar toxin = gifter (vissa stammar) Bildar sporer (viloläge)

Läs mer

plast- och linoleumgolv

plast- och linoleumgolv I-VAX för en renare morgondag Skötselsystem för nya Forbo plast- och linoleumgolv På ett naturligt vis Färre produkter enklare rutiner PLS verkar för enkla och kostnadseffektiva städmetoder. Vi arbetar

Läs mer

Vårdrutin Calicivirusgastroenterit

Vårdrutin Calicivirusgastroenterit 1 Vårdrutin Calicivirusgastroenterit Innehåll BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION... 1 ENSTAKA PATIENT SOM INSJUKNAR... 3 UTBROTT... 4 PERSONALADMINISTRATIV HANDLÄGGNING... 5 BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

VÅRDHYGIEN Viktigare än någonsin. Snart vårt sista vapen

VÅRDHYGIEN Viktigare än någonsin. Snart vårt sista vapen VÅRDHYGIEN Viktigare än någonsin Snart vårt sista vapen Bodil Lund, övertandläkare Anders Samuelsson, överläkare Käkkirurgiska kliniken Enheten för käkkirurgi Vårdhygien Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Studiedagar Conventum, Örebro 2013

Studiedagar Conventum, Örebro 2013 Studiedagar Conventum, Örebro 2013 Onsdagen den 20 mars 10.00-11.30 Registrering och utställning 11.30-12.30 Lunch och utställning 12.30-12.45 Inledning - Välkomna 12.45-14.15 Stick- och skärskador och

Läs mer

Hygienombud NUS utbildning 2015 program

Hygienombud NUS utbildning 2015 program Hygienombud NUS utbildning 2015 program 12.30 Välkommen Vårdhygien - vad har hänt sen sist? MRB och smittutredningar 13.30 Workshop Nu har vi mätt- hur går vi vidare? Samarbete - Hur kan vårdhygien stötta?

Läs mer

Städrutiner G- Line Tattoo Svenska

Städrutiner G- Line Tattoo Svenska Städrutiner G- Line Tattoo Svenska Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo -Städrutiner G-Line

Läs mer

Hygiendagar Umeå 2015

Hygiendagar Umeå 2015 Hygiendagar Umeå 2015 Onsdagen den 15 april 10.00-11.30 Registrering och utställning 11.30-12.30 Lunch och utställning 12.30-12.45 Inledning - Välkomna 12.45-13.45 Implementering - så kan vi underlätta

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor FoHMFS 2014:XX Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Landstinget betalar för ett fullt fungerande sjukhus i 30 år

Landstinget betalar för ett fullt fungerande sjukhus i 30 år Landstinget betalar för ett fullt fungerande sjukhus i 30 år Beställaren har satt funktionskrav i upphandlingen på hur tjänsterna ska fungera och mätas Coors ansvar som serviceleverantör är att utforma

Läs mer

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Självklart! Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Var vårdar vi våra brukare/patienter? VRE - utbrottet i Västmanland 2008-2010 Totalt 267

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet FoHMFS 2014:19 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling

Läs mer

STÄDPOLICY 2013-10-28

STÄDPOLICY 2013-10-28 Sida 1 av 10 Handling STÄDPOLICY 2013-10-28 för verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorgen samt offentliga lokaler. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 712 Hyvelgatan

Läs mer

Är att utveckla branschen för framtiden genom att stärka och synliggöra.

Är att utveckla branschen för framtiden genom att stärka och synliggöra. Hej, Till att börja med vill jag tacka för att du tar dig tid att läsa detta. Jag kommer nu att berätta för dig vad vi gör och varför det är så viktigt att vi blir fler medlemmar som vill vara med om förflyttningen

Läs mer

Multiresistenta bakterier i Primärvård

Multiresistenta bakterier i Primärvård Multiresistenta bakterier i Primärvård VÅRDHYGIEN SKÅNE Utarbetad av: Vårdhygien Skåne och Smittskydd Skåne Godkänd av: Vårdhygien Skåne och Smittskydd Skåne Datum: 2011-06-01 Ersätter 2008-06-27 (Rutiner

Läs mer

I-VAX. maxitgolv i publik miljö. Skötselsystem för. för en renare morgondag

I-VAX. maxitgolv i publik miljö. Skötselsystem för. för en renare morgondag I-VAX för en renare morgondag Skötselsystem för maxitgolv i publik miljö På ett naturligt vis Färre produkter enklare rutiner PLS verkar för enkla och kostnadseffektiva städmetoder. Vi arbetar med miljöbesparande

Läs mer

PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE

PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE MRSA INFORMATION PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Denna broschyr är framtagen oktober 2010 av Smittskydd Stockholm i Stockholms läns landsting Om du vill beställa broschyren eller få

Läs mer

Antibiotikaresistenshotet Hinder och behov i vården. Eva Melander, Vårdhygien, Labmedicin Skåne

Antibiotikaresistenshotet Hinder och behov i vården. Eva Melander, Vårdhygien, Labmedicin Skåne Antibiotikaresistenshotet Hinder och behov i vården Eva Melander, Vårdhygien, Labmedicin Skåne Antal fall Antal anmälda fall med resistenta bakterier enligt Smittskyddslagen i Sverige tom 2011-11-25 6000

Läs mer

Fastighetskoncept 2015. Effektiv rengöring i tre enkla steg!

Fastighetskoncept 2015. Effektiv rengöring i tre enkla steg! Fastighetskoncept 2015 Effektiv rengöring i tre enkla steg! Inledning Fastighetskoncept och trappstäd Fastighets- och trappstäd är en av de tuffaste städningarna, både för personal och material. Genom

Läs mer

Swep Städsystem. Bäst har blivit ännu bättre

Swep Städsystem. Bäst har blivit ännu bättre Swep Städsystem Bäst har blivit ännu bättre Inget slår Swep! Mer än 40 års framgång är ingen slump. Redan när Swep lanserades var succén omedelbar, och marknadens första för-preparerade moppsystem satte

Läs mer

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska med Stig Nyman 2012 09 06 Det här hade jag tänkt hinna med: Bakgrund och beslutet om

Läs mer

1+2+3 Tre enkla steg för fastighetsstäd

1+2+3 Tre enkla steg för fastighetsstäd 1+2+3 Tre enkla steg för fastighetsstäd 2012 1+2+3 Tre enkla steg till effektiv rengöring Fastighetsstädning har de senaste åren genomgått en revolution inom design, layout och material. Hårda golv, rostfritt

Läs mer

Hygienkörkortet. Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting

Hygienkörkortet. Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting Hygienkörkortet Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting Presentation Sjuksköterska Molekylärbiolog Kvalitetssamordnare Handläggare & Portugal Hematologiskt Centrum,

Läs mer

CAMP 2050. Helena Ahlkvist Johansson Avdelningen för energieffektivisering 2 oktober 2014

CAMP 2050. Helena Ahlkvist Johansson Avdelningen för energieffektivisering 2 oktober 2014 CAMP 2050 Helena Ahlkvist Johansson Avdelningen för energieffektivisering 2 oktober 2014 Detta vill jag berätta om Ekodesign och energimärkning uppvärmning Certifierad installatör Resumé av några tester

Läs mer

- från idé 2ll produkt

- från idé 2ll produkt Centrum för Innova3va Drycker - från idé 2ll produkt En resurs för dig som vill utveckla unika drycker från lokala råvaror Kort presenta3on av Hortonom: inriktning gene2k och växaörädling VäxAörädlare:

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Proffs på rengöring. Upplev skillnaden. Upplev Kärcher! Välkommen till ett av Stockholms största städföretag

Proffs på rengöring. Upplev skillnaden. Upplev Kärcher! Välkommen till ett av Stockholms största städföretag Välkommen till ett av Stockholms största städföretag Familjeföretaget Stockholms Städsystem har sedan starten 1968 hållit rent och snyggt på företag runt om i Storstockholm. Idag är vi en av de största

Läs mer

Miljöbakterie som förvärvat multiresistens.

Miljöbakterie som förvärvat multiresistens. Multiresistenta bakterier i kommunal vård och omsorg Utarbetad av: Vårdhygien och Smittskydd Skåne Godkänd av: Eva Melander VÅRDHYGIEN I SAMARBETE MED SMITTSKYDD, REGION SKÅNE Datum: 2015-02-09 Ersätter

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

1+2+3 Tre enkla steg för dig inom kontor, skola, butik, dagis, hotell och restaurant

1+2+3 Tre enkla steg för dig inom kontor, skola, butik, dagis, hotell och restaurant 1+2+3 Tre enkla steg för dig inom kontor, skola, butik, dagis, hotell och restaurant 2014 1+2+3 Tre enkla steg till effektiv rengöring Miljöer och inredning har de senaste åren genomgått en revolution

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Rutiner. Ren vård säker vård Hygienrutiner för sjukhusen i Halland

Hälsa Sjukvård Tandvård. Rutiner. Ren vård säker vård Hygienrutiner för sjukhusen i Halland Hälsa Sjukvård Tandvård Rutiner Ren vård säker vård Hygienrutiner för sjukhusen i Halland 1 En trygg och säker vård Vårdrelaterade infektioner leder till att många patienter utsätts för komplikationer

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB

HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB Allmänt Handlingsplan med syfte att informera, förebygga och motverka smitta och smittspridning vid förskolan. Spridning av infektioner i förskolan går

Läs mer

LifeClean Ytdesinfektion MED SPORICIDAL EFFEKT

LifeClean Ytdesinfektion MED SPORICIDAL EFFEKT Produktkatalog: 2014-3 LifeClean Ytdesinfektion MED SPORICIDAL EFFEKT Världsunik produkt för allrengöring och ytdesinfektion Total avdödning av Clostridium difficile på 60 sekunder Färdigblandad 2 i 1-lösning,

Läs mer

VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk

VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk MBF NYTT Mars 2014 nummer 1 mars Faktarutan Nya redovisningsregelverk Pontus har ordet 9 4 3 VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk 2 Mars 2014 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet 4 Viktigt!

Läs mer

1(7) HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING FÖRSKOLAN PROSTEN

1(7) HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING FÖRSKOLAN PROSTEN 1(7) HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING FÖRSKOLAN PROSTEN 2(7) Innehåll Allmänt... 3 Förebyggande insatser... 3 Vid insjuknande på förskolan... 3 Återgång till förskolan efter sjukdom... 3 Konkreta åtgärder

Läs mer

LÖSNINGAR FÖR DINA TVÄTTBEHOV

LÖSNINGAR FÖR DINA TVÄTTBEHOV LÖSNINGAR FÖR DINA TVÄTTBEHOV Ren tvätt varje gång! Nilfisk marknadsför tvättmedel för professionell tvätt inom olika områden. Våra tvättmedel har utvecklats för att möta behoven hos professionella tvättinrättningar.

Läs mer

för en renare morgondag

för en renare morgondag I-VAX för en renare morgondag Det enkla Skötselsystemet för alla golvmaterial Svanenmärkt skötselsystem. Rekommenderat av ledande golvtillverkare. Svensk rengörings kompetens sedan 1973 PLS verkar för

Läs mer

Funktion kommunikation design.

Funktion kommunikation design. Entrémattor. Funktion kommunikation design. Hyr entrémattor Funktion som lönar sig. Omkring 80 % av all smuts och damm som finns i era lokaler kommer in via skorna. Därför är det en mycket god idé att

Läs mer

Bättre städning ger renare vårdmiljö svar på motion

Bättre städning ger renare vårdmiljö svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 25 (40) Dnr CK 2011-0506 62 Bättre städning ger renare vårdmiljö svar på motion Förslag till beslut

Läs mer

Städning i vårdlokaler

Städning i vårdlokaler 1(2) 2013-02-25 LJ 2012/1657 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Städning i vårdlokaler Bakgrund En central del i strävan mot en säker sjukvård är hur städning sker i vårdens lokaler. Under

Läs mer

Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen

Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen Nyhet 2008-09-25 Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen Den 15 oktober äger Stora Aktie- och Fonddagen rum i Uppsala Konsert & Kongress. Under dagens gång arrangeras flera intressanta seminarier

Läs mer

Aseptik och hygien i hemmiljö. Kati Valkama Hygienskötare Hygienenheten, ÅUCS 23.10.2015

Aseptik och hygien i hemmiljö. Kati Valkama Hygienskötare Hygienenheten, ÅUCS 23.10.2015 Aseptik och hygien i hemmiljö Kati Valkama Hygienskötare Hygienenheten, ÅUCS 23.10.2015 Innehåll Infektionerna i hemmiljö Förebyggande av infektioner Basala hygienrutiner Multiresistenta bakterier Bärare

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD.

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. 2 VI TROR PÅ EN RENARE VÄRLD. Med Pure Effect gör du rent på riktigt, på naturens egna villkor. Vi låter nämligen det första livet på jorden - mikroorganismer - göra jobbet.

Läs mer

Vankomycinresistenta Enterokocker. Utbrott i Västmanland 2008 / 2009

Vankomycinresistenta Enterokocker. Utbrott i Västmanland 2008 / 2009 Vankomycinresistenta Enterokocker Utbrott i Västmanland 2008 / 2009 Daniel Heimer, hygienöverläkare Eva Edberg, hygiensjuksköterska 1 Monet - Water Lillies 2 Superbakterie på Centrallasarettet 3 Invasiva

Läs mer

LULEÅ KOMMUN Miljökontoret. Checklista för skolans Egenkontroll. Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor

LULEÅ KOMMUN Miljökontoret. Checklista för skolans Egenkontroll. Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor LULEÅ KOMMUN Miljökontoret Checklista för skolans Egenkontroll Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor Anvisningar Punkt 1 i checklistan är basuppgifter för respektive skola. Punkt 8, som innehåller frågor

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Egenkontroll Förskola och skola

Egenkontroll Förskola och skola Egenkontroll Förskola och skola Genom att ha en väl fungerande egenkontroll kan du som verksamhetsutövare visa hur du arbetar systematiskt för hälsosamma lokaler, där våra barn och ungdomar mår bra. Egenkontrollen

Läs mer

HTC Diamond Cleaning System Tillsätt bara vatten

HTC Diamond Cleaning System Tillsätt bara vatten HTC Diamond Cleaning System Tillsätt bara vatten www.htc-twister.com www.htc-twister.com HTC introducerar ett revolutionerande sätt att rengöra golv DCS Diamond Cleaning System är ett nytt sätt att mekaniskt

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Modern Betong Fogfria golvlösningar Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Polyuretan Den mest övertygande egenskapen hos polyuretan är dess förmåga att tillmötesgå olika krav genom

Läs mer

De nominerade till CSR Awards 2008 är...

De nominerade till CSR Awards 2008 är... Page 1 of 7 VIMMEL, EN JURY OCH INTRESSANTA NOMINERINGSLISTOR 2008-01-23 15:03 De nominerade till CSR Awards 2008 är... Av Miljöaktuellt, redaktionen Högtidigt var det när Globe Awards nomineringar presenterade

Läs mer

Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning. Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015

Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning. Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015 Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015 Anvisningar och lagstiftning Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial till det nationella tillsynsprojektet

Läs mer

Skötselanvisning LINOLEUM

Skötselanvisning LINOLEUM Skötselanvisning Allmän information Denna information gäller Linoleum i offentlig miljö Praktiska skötselråd för professionell städpersonal. För golv i bostäder finns separata detaljerade skötselråd. STOPPA

Läs mer

till Regional 4-5 november 2009 Conventum Arena i Örebro Sveriges Rengöringstekniska Förbund sektion Svea Vässa din konkurrenskraft

till Regional 4-5 november 2009 Conventum Arena i Örebro Sveriges Rengöringstekniska Förbund sektion Svea Vässa din konkurrenskraft till Regional Conventum Arena i Örebro 4-5 november 2009 Johan Rheborg Mia Skäringer Framtidens Medarbetare inom servicebranschen Vässa din konkurrenskraft med Svanen! Sveriges Rengöringstekniska Förbund

Läs mer

EN LYSANDE IDÉ. FÖRFINAD UNDER 20 ÅR.

EN LYSANDE IDÉ. FÖRFINAD UNDER 20 ÅR. EN LYSANDE IDÉ. FÖRFINAD UNDER 20 ÅR. Gipeco Triss är den enkla vägen till lägre kostnader och högre städkvalitet. När vi lanserade Triss 1992 innebar det en ny era för städarbetet. Med modernt processtänkande

Läs mer

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Golven vill du ha strålande, dina fönster ska vara glasklara och att toaletten alltid är ren och fräsch är ett krav. Men det fungerar inte alltid som du vill, och

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

,QUH PDUNQDGHQ.RPPLVVLRQHQ ODQVHUDU JUDWLVWMlQVWHU I U UnGJLYQLQJ RFK SUREOHPO VQLQJ I U HQVNLOGDRFKI UHWDJ

,QUH PDUNQDGHQ.RPPLVVLRQHQ ODQVHUDU JUDWLVWMlQVWHU I U UnGJLYQLQJ RFK SUREOHPO VQLQJ I U HQVNLOGDRFKI UHWDJ ,3 Bryssel den 22 juli 2002,QUH PDUNQDGHQ.RPPLVVLRQHQ ODQVHUDU JUDWLVWMlQVWHU I U UnGJLYQLQJ RFK SUREOHPO VQLQJ I U HQVNLOGDRFKI UHWDJ +DU GX SUREOHP PHG DWW In HQ H[DPHQ JRGNlQG HOOHU DWW VNDIID GLJ VRFLDOI

Läs mer

Fungerar hygienrutinerna inom äldreomsorgen?

Fungerar hygienrutinerna inom äldreomsorgen? Fungerar hygienrutinerna inom äldreomsorgen? Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Christine Pålerud, Kerstin Sundblad Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning

Läs mer

VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER.

VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER. VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER. Vad söker vi? Alumni Involverade från föregående år stöttar som mentorer åt årets två team. Projektteam Kontinuer Jobbar målfokuserat för att skapa

Läs mer

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Anvisningens inehåll Tyngdpunkten för tillsynsprogrammet

Läs mer

Vårdhygieniska rutiner för kommunerna i södra Älvsborg

Vårdhygieniska rutiner för kommunerna i södra Älvsborg 1 (6) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Hälso- och sjukvård Ansvarig: MAS Fastställare: Gäller fr.o.m: 2014-10-31 Diarienummer: Utgåva/version: Uppföljning: 2016 Vårdhygieniska rutiner för

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Hantering på KUL av prov från patient med misstänkt eller säkerställd Ebola eller annan viral hemorrhagisk feber (VHF)

Hantering på KUL av prov från patient med misstänkt eller säkerställd Ebola eller annan viral hemorrhagisk feber (VHF) 1(5) Klinisk mikrobiologi misstänkt eller säkerställd Ebola eller annan viral Inledning... 1 Omhändertagande av patient... 1 Diagnostik... 1 Om prov ändå kommer till KUL... 2 Destruktion av prov... 2 Skyddsutrustning

Läs mer

Rutiner för vård av brukare med MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) inom kommunal vård och omsorg.

Rutiner för vård av brukare med MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) inom kommunal vård och omsorg. Rutiner för vård av brukare med MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) inom kommunal vård och omsorg. Utfärdare: Anders Johansson, hygienläkare i samarbete med kommunala MASfunktionen Fastställande

Läs mer

Personlig hygien och hygienrutiner. Hässleholms sjukhusorganisation

Personlig hygien och hygienrutiner. Hässleholms sjukhusorganisation Personlig hygien och hygienrutiner Hässleholms sjukhusorganisation Personlig hygien och basala hygienrutiner Allmänt Du som arbetar i vården kan själv bära på infektioner eller smitta som kan infektera

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD??????

STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD?????? STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD?????? Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska Barn och Ungdomssjukhuset Lund 2007 Therese.sterner@skane.se Geografiskt ansvarsområde En del av Sydvästra

Läs mer

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN LINSBYTESoperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för ett linsbyte (RLE). Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Skellefteå 2012-02-03 Lena Skedebrant Smittskyddssköterska Västerbottens läns landsting lena.skedebrant@vll.se Exempel på medicinska

Läs mer

Vårdhygien rutin och ansvar

Vårdhygien rutin och ansvar SDF Norr, Öster och Väster Sociala omsorgsförvaltningen Arbetslivsförvaltningen Vårdhygien rutin och ansvar Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten

Läs mer

Text och foto: Erik Söderholm.

Text och foto: Erik Söderholm. TEST ÅTTA NAVIGATORER ALDRIG MERA VILSE Nu har du inte längre någon ursäkt för att ringa och fråga efter vägbeskrivningen. Vi har testat sommarens hetaste gps-appar och QDYLJDWRUHU 'H HVWD U ULNWLJW SULVY

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Vi är Nordens största mjukpappersleverantör

Vi är Nordens största mjukpappersleverantör Välkommen Vi är Nordens största mjukpappersleverantör Omsättning 1 MRD Euro Mjukpapperskapacitet 610 000 ton Antal anställda cirka 2800 11 fabriker varav tre i Sverige, Pauliström, Nyboholm och Mariestad

Läs mer

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Vad är orsaken till kondens, korrosion samt is och varför bildas mögel? Hur gör du för att undvika

Läs mer

Genom sluten votering av styrelsen väljs Fredrik Hartman till projektledare för KEY-dagen 2013.

Genom sluten votering av styrelsen väljs Fredrik Hartman till projektledare för KEY-dagen 2013. Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-02-05 Plats: 1D311 KAU Närvarande: Mathilda Nordlander, Marcus Ljungdahl, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt, Gustav Johansson, Helena Engström,

Läs mer

EcoSmartSolution ETT MILJÖSMART VAL

EcoSmartSolution ETT MILJÖSMART VAL KOSTNADSEFFEKTIVT MILJÖVÄNLIGT EcoSmartSolution ETT MILJÖSMART VAL BEKYMMERSFRITT VI ÄR BÄST PÅ MATTOR Vi har gjort mattor till vårt yttersta uppdrag. Vi arbetar inte med något annat utan har inriktat

Läs mer

KOSTNADSEFFEKTIVT MILJÖVÄNLIGT BEKYMMERSFRITT. EcoSmartSolution ETT MILJÖSMART VAL

KOSTNADSEFFEKTIVT MILJÖVÄNLIGT BEKYMMERSFRITT. EcoSmartSolution ETT MILJÖSMART VAL KOSTNADSEFFEKTIVT MILJÖVÄNLIGT BEKYMMERSFRITT EcoSmartSolution ETT MILJÖSMART VAL VI ÄR BÄST PÅ MATTOR Vi har gjort mattor till vårt yttersta uppdrag. Vi arbetar inte med något annat utan har inriktat

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM PLATS 04 TILLVÄXTPROCENT 81,10 % Framtiden är fortfarande här Sveriges elfte bästa arbetsplats. Det är bra. Men det duger inte för Framtiden i framtiden. Kanske är det därför tillväxten fortsätter. VD

Läs mer

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll Kakel och klinker är produkter av naturens eget material x miras produkter för professionellt underhåll x Kakel och klinker av keramik har liksom natursten använts på golv och väggar under årtusenden.

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013

Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt. Europeiska Antibiotikadagen 2013 Tillsammans kan vi göra skillnad både på individnivå och globalt Europeiska Antibiotikadagen 2013 18 november Antibiotikaresistens är en ekologisk och gemensam fråga! Effektiva antibiotika en förutsättning

Läs mer

REN KÖRGLÄDJE. Helhetslösningar för bussrengöring

REN KÖRGLÄDJE. Helhetslösningar för bussrengöring REN KÖRGLÄDJE Helhetslösningar för bussrengöring 1 LÖSNINGEN PÅ ALLA SMUTSIGA AFFÄRER A Clean Partner är en ledande leverantör av rengöringsprodukter och systemlösningar för fordonsbranschen. Vi skapar

Läs mer

Är ni flera företag som delar monter?

Är ni flera företag som delar monter? Intresset för att ställa ut på Stockholm Furniture & Light Fair är glädjande nog mycket stort. Eftersom vi redan nu utnyttjar all tillgänglig utställningsyta maximalt har vi tyvärr mycket små möjligheter

Läs mer

MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome, nya coronaviruset)

MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome, nya coronaviruset) MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome, nya coronaviruset) Detta PM fokuserar framför allt på de vårdhygieniska riktlinjerna. För ytterligare information var god se Socialstyrelsens Rekommendation

Läs mer

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions CamCleaner luftrenare Camfil Farr Produkt broschyr CamCleaner luftrenare Camfil Farr - clean air solutions När du en gång andats riktigt ren luft, vill du inte andas något annat. På arbetsplatser idag

Läs mer

Vileda Entrélösningar. Design - funktion - effektivitet!

Vileda Entrélösningar. Design - funktion - effektivitet! Vileda Entrélösningar Design - funktion - effektivitet! 2011 Kvalitet in i minsta detalj. Varje år lägger Vileda Professional enorma resurser på produktutveckling. Vi fokuserar på ergonomi, funktion och

Läs mer