HYGIEN TEMA: VÅRDHYGIEN SVENSK HYGIENSTANDARD PÅ GÅNG HUR STÄDAR MAN BORT OLIKA SMITTOR? NY METOD FÖR SMITT BEKÄMPNING: VIOLETT LJUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HYGIEN TEMA: VÅRDHYGIEN SVENSK HYGIENSTANDARD PÅ GÅNG HUR STÄDAR MAN BORT OLIKA SMITTOR? NY METOD FÖR SMITT BEKÄMPNING: VIOLETT LJUS"

Transkript

1 RENGÖR & ING HYGIEN MEDLEMSTIDNING FÖR STÄDBRANSCHEN SVERIGE OCH ALMEGA SERVICEENTREPRENÖRERNA ÅRGÅNG 4 PRIS SEK 80 # TEMA: VÅRDHYGIEN SVENSK HYGIENSTANDARD PÅ GÅNG HUR STÄDAR MAN BORT OLIKA SMITTOR? NY METOD FÖR SMITT BEKÄMPNING: VIOLETT LJUS

2 Se det själv Med tusentals nöjda kunder som redan använder den prisvinnande ec-h2o-teknologin, varför inte se själv vad du missar? Prova ec-h2o på Era ytor och smuts. Kontakta oss för en gratis demo i dag.

3 TIDEN GÅR FORT NÄR MAN HAR ROLIGT Inte ens ett år har gått sedan starten av Städbranschen Sverige. Det är intressant med ett retroperspektiv på det när man känner sig otillräcklig tidsmässigt och resursmässigt. Så vad har vi gjort egentligen? Till att börja med har vi initierat och skapat en sammansvetsad styrelsegrupp med moderna värderingar och modernt arbetssätt. Vi har digitaliserat och optimerat arbetsrutiner samt lagring av information. Vi har skapat investeringar eller långa avtal. Vi har uppdaterat, omformat och utvecklat hemsidan, där intressanta nationella och veckovis med de mest intressanta nyheterna och övrig information från styrelsen. Vidare har en ny digital plattform skapats för medlemsregistrering, information, fakturering och som också ger möjlighet till utveckling. En levande Facebooksida och aktivitet i sociala medier hanteras dagligen. Vi har planerat och genomfört branschdagar med 100 procent nöjda deltagare och ett ämne som inte kan vara mer aktuellt: CSR. Vi har träffat myndigheter, aktörer och parter för att skapa samverkanskanaler och bundsförvanter.vi har skapat ett Advisory Board med mycket muskler, som har bäring på det långsiktiga perspektivet och branschens ödesfrågor. Vi har planerat och förberett för en satellitmässa till hösten i Piteå. bidragit med kompetens och värnat branschens positiva utveckling. Vi har tagit inom respektive område besvarat. Vi har även reviderat litteratur och tryckt Relationerna med våra nordiska systerorganisationer har fått ny fart. Detta plus mycket mer är genomfört med en heltids kanslitjänst och många människors önskan om förbättring, genom oräkneligt antal ideellt arbetade timmar på fritid, tjänstetid och från våra familjer. att den väg vi nu stakat ut är helt rätt. Tack alla inblandade för allt Ni gör! Jesper Borrfors Ordförande UTGES AV: INNEHÅLL #4 / SVENSK HYGIENSTANDARD FÖR VÅRDMILJÖER PÅ GÅNG 5 HUR STÄDAR MAN BORT OLIKA SMITTOR? VILKA SMITTOR HANDLAR DET OM? 7 RUTINER FÖR SMITTSKYDDSSTÄDNING 9 KÄNDA FÖR BRA STÄDNING genom Michelangelo Feature and Research AB CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: Elisabeth Sedig REDAKTION: Rengöring & Hygien, Box , Stockholm. Tel: E-post: ANNONSER: Thomas Åkerblad Tel: E-post: PRENUMERATION OCH LÖSNUMMERFÖRSÄLJNING: Rengöring & Hygien, Box , Stockholm. Tel: E-post: ÅRSPRENUMERATION: 480: exkl moms LÖSNUMMER: 80: exkl moms TRYCK: Ineko AB, Stockholm ISSN AGGRESSIV CLOSTRIDIUM I VÄXJÖ 11 BÄTTRE NU ÄN I SLUTET AV 1970-TALET 12 NY METOD FÖR SMITTBEKÄMPNING: VIOLETT LJUS 13 VÅRDHYGIEN MED LÅNG FRAMFÖRHÅLLNING 15 EKOBROTTENS FRÄMSTA FIENDE 17 ELMIA STÄD NYA RÅD OM STÄDNING I SKOLOR OCH FÖRSKOLOR 19 HUR SKYDDAR VI OSS MOT LISTERIA? 20 PLANERAR ATT TA MARKNADSANDELAR 22 NU GÅR DET INTE LÄNGRE ATT BORTSE FRÅN CSR 25 MÅNADENS KRÖNIKA 26 STÄDBRANSCHEN SVERIGE 28 ALMEGA SERVICEENTREPRENÖRERNA OMSLAGSBILD: Från Capio S:t Görans Sjukhus i Stockholm. Foto: Elisabeth Sedig NÄSTA NUMMER ÄR STORT MÄSSNUMMER OCH KOMMER UT 10 OKTOBER

4 SVENSK HYGIENSTANDARD FÖR VÅRDMILJÖER PÅ GÅNG ARBETE PÅGÅR MED ATT TA FRAM EN SVENSK HYGIEN- STANDARD FÖR VÅRD- MILJÖER. DET ÄR EMELLERTID KOMPLI- CERAT MED MÅNGA PARTER INVOLVERADE OCH SLUT RESULTATET MÅSTE VARA VÄL FÖR- ANKRAT. I BÖRJAN AV 2016 BERÄKNAS DEN NYA STANDARDEN VARA KLAR. TEXT: MAGNUS RÖNNMARK FOTO: FORBO FLOORING standard för hygien inom vårdsektorn. - dessa båda dokument som rättesnöre en riktig svensk standard. Arbetet med att ta fram en sådan hygienstandard har MÅSTE VARA VÄL FÖRANKRAD - med bred representation som nu startat 4 RENGÖRING & HYGIEN # arbetet på en hygienstandard för vården hygiennivå. Ari Kouvonen från Almega Serviceentreprenörerna driver arbetet som Cammersand på SIS VAD BLIR BÄTTRE MED EN NY STANDARD? Ari Kouvonen tvekar inte med svaret: organisationer ska kunna dimen sionera parter vinner på att vi kan arbeta med VI FÖLJER ARBETET MED HYGIENSTANDARDEN Rengöring & Hygien kommer vi att återkomma med ment av marknaden som vårdsektorn.

5 HUR STÄDAR MAN BORT OLIKA SMITTOR? SMITTSKYDDSSTÄDNINGEN ÄR EN GRUND- LÄGGANDE DEL AV ARBETET FÖR ATT HÅLLA SMITTOR BORTA PÅ ETT SJUKHUS. OLIKA SMITTOR KRÄVER OCKSÅ LITE OLIKA STÄD- METODER. HÄR BERÄTTAR VI OM NÅGRA AV DE VANLIGASTE SMITTORNA PÅ VÅRA SJUKHUS SAMT HUR MAN STÄDAR FÖR ATT BLI KVITT DEM. LÄS OCKSÅ OM SJUKHU- SET SOM DRABBADES AV DEN MEST SVÅR- STÄDADE AV ALLA BAKTERIER, OCH TILL PÅ KÖPET AV DEN ALLRA VÄRSTA VARIANTEN. VILKA SMITTOR HANDLAR DET OM? TEXT: BJÖRN LUNDBECK FOTO: ELISABETH SEDIG KÄLLA: FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN Att rengöra alla tagytor, först med vanligt rengöringsmedel och sedan med sprit, är en viktig del av smittskyddsstädningen. Här är det Alicia Feldman som sköter den saken vid en slutstädning på Capio S:t Görans Sjukhus i Stockholm. Folkhälsomyndig heten. - (VRE) (MRSA) bakterier med ökade med MRSA - biverkningar. FORTSÄTTNING PÅ SID 6 RENGÖRING & HYGIEN #

6 FORTSÄTTNING FRÅN SID 5: VILKA SMITTOR HANDLAR DET OM? vara bristande hygienrutiner. Patien- på huden. Har man inga kroniska sår med bakterien. Eftersom bakterierna - många år. Odling av MRSA-bakterier, det vill säga stammar av gula stafylokocker som utvecklat resistens mot de penicilliner och penicillinliknande antibiotika som vanligen används mot stafylokockinfektioner. ESBL Patienter som bär på bakterier med - man drabbas av en infektion som ESBL- - antibiotikagrupperna. Enzymerna gör brett verkande antibiotika. - egenskaper benämns ESBL carba. - - VRE proteser. - - CD - aggressiv har under senare år spritts sam samt ger svårare symptom hos de drabbade patienterna. Nu lanseras MyScore V4 - Allt ingår - Kvalitetsbesiktning - Närvarokontroll - Avvikelserapportering - Felanmälan - Schemaläggning besiktningar En mobil lösning - flera funktioner Inget mer pappersarbete. Kontakta oss för mer information Fairdeal Group AB RENGÖRING & HYGIEN #4.2014

7 RUTINER FÖR SMITTSKYDDSSTÄDNING OLIKA SMITTOR KRÄVER OLIKA TYP AV STÄDNING. HÄR REDOGÖR VI FÖR STÄDINSTRUKTIONERNA FÖR STOCK- HOLMS LÄNS LANDSTING OCH NÄR DET GÄLLER CLOSTRIDIUM DIFFICILE-SMITTA FÖR STÄDRUTINERNA I JÖNKÖPINGS LÄNS LANDSTING. MRSA 1 ESBL 2 VRE 3 CD 4 -bakterier - Stockholms läns landsting - bearbetning är viktig för att rengöring MRSA-STÄDNING den dagliga städningen: Övrig städutrustning desinfekteras Patientnära ytor desinfekteras med med tensid 1 MRSA: Meticillinresistenta gula stafylokocker 2 ESBL: Extended Spectrum Beta-Lactamase 3 VRE: Vancomycinresistenta enterokocker. 4 CD: Clostridium difficile. Punktdesinfektion: Slutstädning: Patientnära ytor desinfekteras med används. görs det först rent med rengörings- - som inte kan tvättas vid denna tempe- - STÄDNING VID ESBL, ESBLCARBA OCH VRE för att uppnå god effekt vid rengöring dagliga städningen punkter: tensid - Städutrustning ska vara rumsbunden städning RENGÖRING & HYGIEN #

8 2P (6%/ (6%/FDUED 95( ElUDUHQ GHODU WRDOHWW PHG DQQDQ SDWLHQW VND WDJ\WRUQD Sn WRDOHWWHQ RFK GXVFKHQ GHVLQIHNWHUDV PHG DONRKROEDVHUDW \WGHVLQIHNWLRQVPHGHO PHG WHQVLG DOWHUQDWLYW R[LGHUDQGH \WGHVLQIHNWLRQVPHGHO PHG WHQVLG YDUMH JnQJ GHQ VPLWWDGH SDWLHQWHQ DQYlQW XWU\PPHW innan det används av annan patient 9LG slutstädning är rutinerna desamma VRP YLG GDJOLJ VWlGQLQJ 'n VND GHVV XWRP DOOWLQJ L YnUGUXPPHW RFK L K\JLHQutrymmet som inte kan desinfekteras VOlQJDV WLOO H[HPSHO WLGQLQJDU WRDOHWW UXOODU RFK EO MRU 'XVFKGUDSHUL RFK WH[WLOLHU VND WYlWWDV L PLQVW JUDGHU CLOSTRIDIUM-STÄDNING 9LG VWlGQLQJ KRV HQ SDWLHQW VRP ElU Sn smittan &ORVWULGLXP GLIÀFLOH &' NUlYV HWW VSRUG GDQGH PHGHO L NRPELQDWLRQ PHG noggrann mekanisk rengöring. Jönköpings läns landsting KDU GHWDOMHUDGH UXWLQHU I U KXU VWlGQLQJHQ VND XWI UDV YLG &' I spordödande syfte används ett NORUEDVHUDW GHVLQIHNWLRQVPHGHO HOOHU XWVSlGG.ORULQ WLOO GDJOLJ VWlGQLQJ 2P XWVSlGG.ORULQ DQYlQGV PnVWH V\QOLJW VPXWVLJD \WRU I UVW UHQJ UDV PHG YDQOLJW UHQJ ULQJV PHGHO 9LG VSLOO DY NURSSV YlWVNRU VND DOOWLG SXQNWGHVLQIHNWLRQ XWI UDV GLUHNW PHG HQ DONRKROEDVHUDG GHVLQIHNWLRQVYlWVND PHG WLOOVDWV DY WHQVLG *ROYPRSSDU VRP DQYlQGV I U NORUVWlGQLQJ InU LQWH YDUD I UEHKDQGODGH PHG LPSUHJQHULQJVPHGHO (QJnQJVmopp rekommenderas som ett bra DOWHUQDWLY 'HQ dagliga städningen KRV HQ &' patient utförs två gånger per dag IUDP WLOO WYn G\JQV V\PSWRPIULKHW (WW UXOOERUG VND DQYlQGDV I U DWW OlJJD SDWLHQWHQV SULYDWD WLOOK ULJKHWHU Sn Vn DWW VlQJERUGHW JnU DWW UHQJ UD 5XPVbunden städutrustning ska användas. 2P SDWLHQWHQ PHG &' GHODU UXP PHG HQ DQQDQ SDWLHQW VND KHOD UXPPHW VWlGDV, LQVWUXNWLRQHQ ÀQQV DOOD VWlGSXQNWHU XSSUlNQDGH L IRUP DY OMXVSDQHOHU RFK NQDSSDU KDQGWDJ VlQJGHWDOMHU P EOHU PXJJKnOODUH WYnOÁDVNRU EODQGDUH PHG PHUD,QJHQWLQJ InU JO PPDV ERUW 6n VND UXPPHWV YlJJDU RFK HOHPHQW NRQWUROOHUDV (YHQWXHOOD ÁlFNDU WDV ERUW PHG NORUEDVHUDW GHVLQIHNWLRQVPHGHO HOOHU UHQJ ULQJVPHGHO RFK YDWWHQ *ROYHW EHK YHU VWlGDV HQGDVW HQ JnQJ SHU GDJ 6OXWOLJHQ OlJJV DOOD DQYlQGD PLNURÀEHUGXNDU RFK PRSSJDUQ L HQ SODVWSnVH RFK VNLFNDV WLOO WYlWW HQOLJW Road Show 2014 Gillar du snabba, snygga och välpolerande städmaskiner? Gillar du tips som kan sänka ert företags kostnader? Vill du kunna provköra Taskis sortiment av städmaskiner? Anmäl er i så fall till årets Roadshow på: 8 RENGÖRING & HYGIEN # Ort Luleå Umeå Sundsvall Gävle Kista Sthlm Datum 22/9 23/9 24/9 25/9 8-9/10 QRUPDOD UXWLQHU byhq WRDOHWW RFK GXVFKUXP VWlGDV WYn JnQJHU GDJOLJHQ +lu ÀQQV PRWVYDUDQGH GHWDOMHUDGH PDQXDO VRP I U YnUG U XPPHW $OOD GHWDOMHU VND UHQJ UDV 6lUVNLOW SnPLQQHU PDQ RP µxsswdjhwvn\owhqµ VSRONQDSSHQ RFK JROYWU VNHOQ 6OXWOLJHQ HIWHU YDUMH DQYlQGQLQJ UHQJ UV RFK GHVLQIHNWHUDV VWlGXWUXVWQLQJHQ PHG NORUO VQLQJ 3ODVWI UNOlGH RFK handskar tas av. Händerna tvättas med WYnO RFK YDWWHQ WRUNDV WRUUD RFK GHVLQIHNWHUDV PHG KDQGVSULW 'luhiwhu WDV JRQVN\GGHQ DY RFK KlQGHUQD WYlWWDV Sn Q\WW PHG WYnO RFK YDWWHQ VDPW KDQGVSULW Efter två dygns symptomfrihet KRV SDWLHQWHQ PHG &' VWlGDV YnUG UXPPHW Sn VDPPD VlWW VRP WLGLJDUH PHQ QX HQGDVW HQ JnQJ SHU GDJ IUDP WLOO XWVNULYQLQJHQ 7RDOHWW RFK GXVFKUXP VWlGDV GRFN WYn JnQJHU SHU GDJ Vn OlQJH SDWLHQWHQ lu NYDU 9LG VOXWVWlGQLQJHQ HIWHU XWVNULYQLQJ WLOONRPPHU HQ GHO GHWDOMHU VRP 79 DSSDUDW JDUGHUREHU RFK VNnS lyhq LQXWL VlQJERWWHQ VlQJKMXO VSHJHO GXVFKVNUDSD KlQJDUH RFK krokar. Tid Plats Luleå Energi Arena All Star Sportsbar Skönbergs Salonger Folkets Hus Bomhus Folkets Hus Kistamässan, Clean

9 KÄNDA FÖR BRA STÄDNING Det privata akutsjukhuset Capio S:t Göran i Stockholm anses allmänt vara duktiga på att hålla rent. Här är smittskyddsstädningen en integrerad del av den dagliga städningen. All städpersonal är utbildad i smittstädning och all städning sker i sjukhusets egen regi. Stockholms läns landsting, SLL, i övrigt så har Capio S:t Göran SAMMA RUTINER FÖR HELA SJUKHUSET så måste frågan tas upp av hygienkom- ändra något i de övergripande städrutinerna. UTBILDAR ALL VÅR STÄDPERSONAL I SMITTSTÄDNING hussmittorna MRSA, ESBL, VRE gastroenterit - Smittskyddsstädningen är en integre rad del i den dagliga städningen, säger Jimmy Björkman som är enhetschef för servicegruppen på Capio S:t Görans Sjukhus. egen städning. - Smittskyddsstädningen är en integre- UTBILDNING VARJE VECKA Har smittskyddssituationen blivit svårare? Jag ser ingen direkt förändring i patienter. efter att en smittad patient skrivits ut är så patientnära att den ska ingå i vård- smittstädningsrutiner på Capio S:t Görans görs internt. - - RENGÖRING & HYGIEN #

10 AGGRESSIV CLOSTRIDIUM I VÄXJÖ Hösten 2013 drabbades det första bekräftade utbrottet på ett svenskt sjukhus av tarmbakterien Clostridium som är mer aggressiv än typer. Clostridium utbrottet anses även ha bidragit till att tidigare svårt sjuka patienter avled. av en bakterie- - det kommer sig att den är mer aggressiv - BÖRJADE ANVÄNDA KLORBASERADE PRODUKTER i Landstinget Kronoberg kraft på att få stopp på smittspridningen Eftersom Jönköpings läns landsting hade nisk rengöring är viktigt. utan vi anpassade den efter våra egna Gunnar Liljemark, undersköterska, visar hur man smittskyddsstädar mot Clostritium difficile på Värnamo Sjukhus i Jönköpings läns landsting. har vi bara haft några enstaka smittade patienter. VÄNTAR MED RUTINFÖRÄNDRINGAR - nedtrappning. senare i höst. MÅSTE FÖLJA UPP OCH FÖRSTÅ vårdhygien har fungerat. Grunddragen tioner. Vilka är då de viktigaste slutsatserna 10 RENGÖRING & HYGIEN #4.2014

11 BÄTTRE NU ÄN I SLUTET AV 1970-TALET - - rier beroende på att de sporer de bildar kan leva lång tid i olika miljöer, påpekar Arne Runehagen, smittskyddsläkare i Kronobergs län. Sprit biter inte på dem och inte heller klor är perfekt. Det krävs även en kraftig mekanisk bearbetning. Clostridiumbakterier i tarmen utan att vi har några besvär av - Kronobergs län du ha haft med dig bakterien redan när du kom dit. GIFTIGARE OCH MER AGGRESSIV FLER UTBROTT ÄR INTE OSANNOLIKT Vårdhygienen är betydligt bättre nu än i slutet av talet, hävdar Arne Runehagen, smittskyddsläkare i Kronobergs län. FORTSÄTTNING PÅ SID 24 Hygien på högsta tänkbara nivå! Vi förstår hur du arbetar och kan därför erbjuda dig många alternativ för att tillgodose marknadens hårda hygienkrav. Unika tvättprogram och specialdesignade tvättlösningar ger dig 100% hygienkontroll samtidigt som du sparar både tid och pengar! Upptäck Electrolux nya Line RENGÖRING & HYGIEN #

12 NY METOD FÖR SMITT- BEKÄMPNING: VIOLETT LJUS En ny teknik för att döda besvärliga bakterier har utvecklats i Skottland violett ljus. Forskarna bedömer att man på det sättet kan minska mängden bakterier med 90 procent. Och ljuset är helt ofarligt för människor. Nu ska tekniken börja användas på ett sjukhus i Skottland. Doktor Michelle Maclean (ovan), University of Strathclyde i Glasgow, är en av de forskare som tagit fram tekniken att döda bakterier med violett ljus. På den infällda bilden ser vi petriskålar med provodlingar av bakterier, av bestrålat respektive obestrålat material. Skillnaden är stor. TEXT: THOMAS ÅKERBLAD FOTO: UNIVERSITY OF STRATHCLYDE University of Strathclyde i ytor. DÖDAR BAKTERIER OCH ÄR OFARLIGT FÖR MÄNNISKOR som MRSA, E.coli, TB Clostridium av på nätterna. vad som idag kan åstadkommas med INFÖRS PÅ INTENSIVVÅRDSAVDELNING I SKOTTLAND set som därmed - är avsedd att arbeta tillsammans med att minska mängden bakterier. 12 RENGÖRING & HYGIEN #4.2014

13 VÅRDHYGIEN MED LÅNG FRAMFÖRHÅLLNING Nya Karolinska sjukhuset, NKS, i Solna är ett jätteprojekt som startade 2010 och inte blir färdigt förrän funktionerna fram till år Och även deltagit i den praktiska utformningen av byggnaden. Prototyp till vårdrum för slutenvård på Nya Karolinska Solna. Här ser man att uppviken gjorts extra höga för att minska onödigt slitage och märken på väggarna. Foto: White Tengbom Team TEXT: THOMAS ÅKERBLAD Stockholms Läns Landsting, - av ett konsortium bestående av Skanska Innisfree Coor - behövt anpassa sig efter givna förutsätt- MYCKET HÖGA KRAV - renhet från många av de stora aktörerna Coor Cleaning Standard som vi ut- - våra synpunkter. BARRIÄRMASKINER GENOMGÅENDE barriärtvättmaskiner för tvättgods. Städ- mera hygienriskerna. FORTSÄTTNING PÅ SID 14 RENGÖRING & HYGIEN #

14 GOLVEN VIKTIGA nering för handsprit. Ett krav som vissa RÄTT FRÅN BÖRJAN Så här kommer sjukhuset Nya Karolinska Solna att se ut när det blir klart Materialval och detaljutformning har gjorts för att skapa en modern tidlös arkitektur i en ljus skandinavisk tradition, säger arkitekterna. Fotomontage: White Tengbom Team - men kanske dyrare utrustning. för att kunna skriva av utrustningen. ska köpa in. Har du efterlämnat något minne på NKS? - Erityisherkkää kannattaa kuunnella 1/2014 TILAA alan suomalainen johtava ammattilehti Näin minusta tuli esimies Kehitä kehityskeskustelua Hyvää työpäivää Merikarvian Morttelimartta eläkepäiville Naulakot siistiksi Kuopiossa Tervetuloa kongressiin ja messuille Tampere CLEANING IN TOMORROW S WORLD 4th International Congress on Professional Cleaning in Tampere, Finland, September 29 30, 2014 cleaningcongress.fi Siivoussektori Oy Tel , Haapaniemenkatu 7 9 B 14, Helsinki 14 RENGÖRING & HYGIEN #4.2014

15 Gesa Markusson har som ombudsman på Fastighetsanställdas Förbund gjort stora insatser för att motverka ekono- misk brottslighet inom städbranschen. Nu går hon i pension. Vad händer då? TEXT OCH FOTO: ELISABETH SEDIG EKOBROTTENS FRÄMSTA FIENDE gått i pension från sitt arbete som ombudsman på Fastighetsanställdas Förbund. - hennes fritid. GÖR SERIEKONKURSER - RENGÖRING & HYGIEN #

16 Ekobrottsmyndigheten Hur ser den ekonomiska brottsligheten inom städbranschen ut? - - som är nytt. Sedan kan man fortsätta på tar hand om konkursen ser den som ett mönstret. IMPORTERAR STÄDARE OCH BEHANDLAR DEM ILLA - roende av varandra om samma företag - vi har under bevakning. MAN SER INTE VAD MAN HAR RAKT FRAMFÖR ÖGONEN Och när du haft tillräckligt mycket material har du anmält dem till Ekobrottsmyndigheten och du säger att alla du anmält åkt dit. Vad händer sedan? Men får de inte näringsförbud? Och kunderna? Märker inte de att allt inte står rätt till eller bortser de från det för att de får billig städning? man har rakt framför ögonen. Jag har Jag funderar på att skriva en bok om det Städbranschen Sverige tackade, genom sin ordförande Jesper Borrfors, Gesa Markusson för de stora insatser hon gjort för branschen och överlämnade en symbolisk present på pensioneringsdagen. Gesa har varit ett stort stöd för oss alla när hon arbetat med att få bort oseriösa aktörer från städbranschen, förklarar Jesper. Hon lämnar ett tomrum, men vi hoppas att hon på något sätt fortsätter att engagera sig i branschen. VEM FORTSÄTTER GESAS ARBETE? Är det bokskrivande du ska ägna dig åt nu när du blir pensionär? sakerna. Men det blir inte det omfattande arbete du lagt ner på det hittills. Kommer någon annan att ta över? över ansvaret för de här frågorna. - emot information om misstänkt ekono- 16 RENGÖRING & HYGIEN #4.2014

17 ELMIA STÄD 2014 Piteå. Samma upplägg som förra året och intresset är stort oktober är det dags. TEXT: ELISABETH SEDIG Elmia Städ bestämt på Pite Havsbad Städbranschen Sverige Elmia- SAMMA UPPLÄGG SOM I JÖNKÖPING STORT INTRESSE ter pågår under samma tak. Intresset är nummer av Rengöring & Hygien, men det ELMIA STÄD 2014 PITE HAVSBAD ONSDAG 29 OKTOBER TORSDAG 30 OKTOBER ÖPPETTIDER: ONSDAG TORSDAG MÄSSMIDDAG: ONSDAG NYA RÅD OM STÄDNING I SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya allmänna råd för städning i skolor och förskolor. De är en bearbetning av Socialstyrelsens tidigare allmänna råd. Efter en remissomgång trädde de i kraft 19 augusti i år och gäller förutom för skolor och för skolor även för fritidshem och öppen fritidsverksamhet. STÄDNING AV TOALETTER LYFTS FRAM dationer som Socialstyrelsens gånger per dag. FORTSÄTTNING PÅ SID 24 Folkhälsomyndigheten hoppas att de nya städråden ska ge renare toaletter. RENGÖRING & HYGIEN #

18 ELMIA Gravad och rökt fisk betraktas som en riskprodukt när det gäller listeria. Men fiskindustrin har genom goda hygienrutiner ändå lyckats undvika att produkterna orsakat sjukdomsfall. Listeriabakterien är ett ständigt hot. I dagarna har det aktualiserats genom tolv tragiska dödsfall orsakade av charkuteri produkter från en dansk tillverkare. Att det under ett år skett ungefär lika många dödsfall i Sverige på grund av listeria har inte dagspressen uppmärksammat i samma utsträckning. TEXT: MAGNUS RÖNNMARK 18 RENGÖRING & HYGIEN #4.2014

19 HUR SKYDDAR VI OSS MOT LISTERIA? Listeria monocytogenes, trationer kan uppstå om bakterien får - LISTERIA KAN VARA DÖDLIG - CHARKUTERIER, FISK OCH MJUKA OSTAR - - ENKLA PROVTAGNINGSMETODER FINNS rengöringsrutinerna fungerar. Hur kan man då förvissa sig om att SwabSURE Listeria P från Food Diagnostics temperatur innan det utvärderas. Ett - små företag. FISKINDUSTRIN HAR LYCKATS UNDVIKA LISTERIAPROBLEM På Hörviks Rökeri - - Mjuka ostar betraktas som en riskprodukt eftersom av dem framställs i processer som skulle kunna tillföra listeria. Därför är det extra noga med hygienkontrollen under tillverkningen. hygienrutinerna är Johan Bengtsson. - konsumentmarknaden att känna mindre - FORTSÄTTNING PÅ SID 24 RENGÖRING & HYGIEN #

20 PLANERAR ATT TA MARKNADSANDELAR Nya Ocay sammanslagningen av Gullbergs och Kontors- inom städ och hygien. Inom några år räknar de med att ha fördubblat omsättningen från en miljard till två. TEXT: ELISABETH SEDIG Ocay KOMPLETTERADE VARANDRA BRA - förvärvade Gullbergs så Kontorsvaruhuset - NAMNET STÅR FÖR TOTAL HÅLLBARHET omsorg RENGÖRING & HYGIEN # STOR UTÖKNING AV STÄD- OCH HYGIEN SORTIMENTET I SÖDRA SVERIGE - affärssystem kräver stora arbetsinsatser behöver för att fungera. förbrukning. SATSAR PÅ ATT VÄXA SNABBT -

21 Ocay är mer än ett namn. Det är vårt löfte till kunder och medarbeteare om vad de kan förvänta sig, säger Tomas Bergström som här står i entrén till butiken i Upplands Väsby norr om Stockholm en av de 38 butiker som nu profilerats om och fått Ocays nya enhetliga identitet. ningarna har vi adderat kompetens inom - RENGÖRING & HYGIEN #

22 NU GÅR DET ATT UVElite Vattenbaserad UVlack. Härdar omedelbart med UV-ljus. Golvet kan användas omgående. Extrem slitstyrka. Bästa valet för kommersiella ytor. CSR är inte längre något man väljer att intressera sig för. Utan något alla och regler får en koppling till CSR. Men det är bara positivt, för CSR är helt enkelt sunt förnuft. Dessutom är det lönsamt. TEXT: ELISABETH SEDIG Entrézoner En väl utformad entré med effektiva skrapoch torkzoner är en lönsam investering och ger en välkomnande entré. Flitigt antecknande vid en rad intressanta anföranden. 22 RENGÖRING & HYGIEN #4.2014

23 INTE LÄNGRE BORTSE FRÅN CSR CSR*- man) - CSR och hållbarhet Sverige genomförde före sommaren. LAGAR OCH REGLER BÖRJAR KOPPLA TILL CSR det här vill jag göra något av, Coor Service Management CSR Sweden, på- hetsrapporter av stora företag samt att SIS , tagande. FLER SOCIALA ASPEKTER ATT VÄNTA VID UPPHANDLING Anna Lipkin från Konkurrensverket, Socialt ansvarsfull upphandling Anna två stora utmaningar: osund kon- * Corporate Social Responsibility 70 PROCENT SKULLE REKRYTERAS I STADSDELEN - av trappstädning som Familjebostäder att NCA övertyga dem om att de vågar ringa några som inte fungerat av dem vi an- - kompis mamma som städar. DET ÄR LÖNSAMT! - Henrik Palm, NCA, berättar om en upphandling där Familjebostäder i Göteborg ställde kravet att 70 procent av arbetskraften skulle anställas i stads delen. Detta djärva drag gav sedan positiva effekter för alla inblandade. RENGÖRING & HYGIEN #

24 FORTSÄTTNING FRÅN SID 19: HUR SKYDDAR VI OSS MOT LISTERIA? - PASTÖRISERING DÖDAR LISTERIA kontamineras i efterhand. produkter kräver därför noggrannare Gäsene Mejeri, berättar om hur hygienen förbättrats under hans yrkesverksamma tid: - - GOD HYGIEN ÄR LÖNSAMT OCKSÅ I synnerhet de mindre företagen inom Med enkel provtagning på kritiska ytor kan man efter bara 24 timmar få besked om förekomst av den sjukdomsalstrande formen av listeria. Ett färgomslag ger tydligt besked om listeria funnits på ytan. FORTSÄTTNING FRÅN SID 11: BÄTTRE NU ÄN I SLUTET AV 1970-TALET FORTSÄTTNING FRÅN SID 17: NYA RÅD... - utbrott igen. HAR SKRIVIT MÅNGA INTYG OM SMITTA - - tiden. En annan viktig sak i det här sammanhanget är att man som patient har rätt att begära ersättning om man drabbas av 24 RENGÖRING & HYGIEN # DET VAR SÄMRE FÖRR! detta: Folkhälso myndigheten, ett viktigt verktyg i arbetet med att säkerställa att städningen i dessa lokaler sköts på ett godtagbart sätt. TEXTILA GOLV - här har det inte skett någon förändring som pdf från myndighetens hemsida folkhalsomyndigheten.se. Sök på rubriken Nya allmänna råd om städning i skola och förskola.

25 MÅNADENS KRÖNIKA: ALLT GÅR! Jag kan inte minnas att någon har intalat mig det. Jag har däremot så länge jag kan minnas alltid haft den känslan i mig allt går. Ett av de första konkreta bevisen jag kan påminna mig var när jag runt 1986 skulle lämna en hög med papper till återvinning på Ahnviks Papper i Borås. Det gick inte riktigt till på samma sätt som nu utan kilo om man gick till rätt ställe. Jag minns jag direkt insåg att det där jag hade hört om att man inte kunde skapa pengar ur ingenting faktiskt var fel. Det var nämligen så att på Borås Antikvariat sålde man gamla serietidningar i pris per kilo och det där kilopriset, det kunde jag. Man tidningarna som returpapper än vad de kostade att köpa. Med en tung väska gick jag sedan vända efter vända tills hon på antikvariatet höjde priset. Då var jag ändå redan för trött. Men allt går. På Borås Museum fanns en utställning två år senare, 1988, som hette Rent till varje pris. Jag ska inte påstå att jag som tolvårig grabb hade något som helst intresse av den även om jag sannolikt såg den då min pappa var vaktmästare där. Däremot litet häfte som hörde till utställningen och som har titeln Smuts och snusk nog mest på skoj men jag tyckte faktiskt att det var intressant att läsa om recept på lut, Barnängens Björntvål och schweiziska tvättkulor. I häftet står om stora problem med ren hållningen i slutet av talet på grund av att när man uträttat sina behov så åkte resul tatet rätt ut på gatan. Detta kunde inte få fortgå. Risken för ohälsa var enorm, så Hälsovårdsnämnden presenterade 1893 Utlåtande i renhållningsfrågan. Där har man beräknat kostaden för staden att låta alla uträtta sina behov i kärl, samla in dessa och köra dem med häst och vagn till Bockaryd där man skulle göra gödsel av alltihop och sälja till lantbruket. Jag gissar att tjänstemannen redan från början insåg att detta inte skulle få tillräckligt politiskt stöd för att bli verklighet, för man valde en ganska okonventionell metod. Man satte upp beräkningen helt offentligt vid Stadshuset. Där kunde vem som helst se att i Borås Stad producerades varje år fem hästar, fem kuskar, fem arbetare och en häst skötare för att samla in detta och i slutändan kunde man sälja 1,6 miljoner kilo pudrett (gödsel) à 1,25 öre kilot. Reaktionen blev den jag förmodar att de hoppades på. Det gick ju att tjäna pengar på det som folk kastade ut på gatan! Entre prenörer poppade upp och på olika sätt försvann liksom problemet och förvandlades till arbetstillfällen. Skit på gatan skapade lönsamhet. Allt går. hör debatten om skolorna i Sverige och hur slitna och smutsiga de sägs vara samt om vems möjligen felet är. Jag har tillräckligt med idéer för att skriva en bok med tänkbara lösningar men jag kan inte ärligt säga att jag vet vilken som är den rätta lösningen. Jag vet däremot en sak. Allt går. Daniel Melin EVENTS AV STÄDINTRESSE AKTIVITETSDAG FÖR STÄDBRANSCHEN 18 september Städbranschen Sverige och Örebro Universitet Campus USÖ, Örebro ISSA / INTERCLEAN ISTANBUL september WOW Convention Centre, Istanbul CLEANING IN TOMORROW S WORLD september Finnish Association of Cleaning Technology Tammerfors FINN CLEAN 30 september 2 oktober Tampere Exhibition and Sports Centre, Tammerfors CLEAN & FACILITY 8 9 oktober Kistamässan, Stockholm SATELLITMÄSSA ELMIA STÄD oktober Pite Havsbad, Piteå ISSA / INTERCLEAN NORTH AMERICA 4 7 november Orlando ISSA / INTERCLEAN LATIN AMERICA mars 2015 Mexico City ISSA / INTERCLEAN CENTRAL & EASTERN EUROPE april Warszawa ELMIA STÄD september 2015 Elmia, Jönköping ISSA / INTERCLEAN maj 2016 Amsterdam RENGÖRING & HYGIEN #

26 STÄDBRANSCHEN SVERIGE Städbranschen Sverige är en rikstäckande branschorganisation som samlar verksamhet och intresse för rena, hygieniska, lättskötta och väl förvaltade fastigheter. Med en tydlig värdegrund arbetar Städbranschen Sverige med att lyfta och ena branschen, före tagen och individerna. Detta genom att driva frågor och projekt som utvecklar och under stryker vikten och omfattningen av branschens bidrag till samhället. Ledstjärnor för Städbranschen Sverige är nyttan för medlemmarna, delaktighet, synlighet, kvalitet och resultat. Med hjälp av en stark lokal förankring av verksamheten genom de fyra regionerna, Öst, Syd, Väst och Norr vill Städbranschen Sverige vara en levande organisation med engagerade medlemmar. Städbranschen Sverige anordnar mässor, utbildningar, seminarier och lokala medlemsaktiviteter samt ger ut branschtidningen Rengöring & Hygien. STYRELSE: Jesper Borrfors, Fairdeal Group AB, ordförande Astor Pettersson, Inspira AB, kassör Kristina Andersson, Humlegården Fastigheter AB Chrisstie Nikolaidou, Itri Städ i Stockholm AB Anki Roxhage, Kungsbacka Kommun Lars Sundström, Forbo Flooring AB Claes Sunebring, Vileda Professional FHP AB Malin Ulander, Västra Götalandsregionen Mårten Widborg, Vileda Professional FHP AB För mer information om Städbranschen Sverige, se stadbranschensverige.se. Aktuellt från Städbranschen Sverige AKTIVITETSDAG I ÖREBRO Den 18 september håller Städbranschen Sverige och Örebro Universitet en Aktivitetsdag för personer som arbetar inom städbranschen och som vill lära sig mer om branschen. I skrivande stund är det redan 60 anmälda och vi hälsar alla deltagare välkomna. Aktivitetsdagen är ett bra initiativ av Carina Boman Helges son, projektledare inom Städbranschen Sverige och lokalvårdschef på Örebro Universitet. Vi återkommer med en rapport från dagen i nästkommande nummer av Rengöring & Hygien. MEDLEMSREKRYTERING Nu under hösten kommer vårt fokus ligga på att rekrytera nya medlemmar till Städbranschen Sverige. För oss är det en självklarhet att alla inom branschen vill vara med och stötta organisationen i de frågor vi lyfter och driver. Känner ni redan nu att ni vill bli medlemmar så är det bara att registrera er på vår hemsida stadbranschensverige.se, eller kontakta kansliet på så hjälper vi er. STÄDBRANSCHEN SVERIGE OCH DET NORDISKA SAMARBETET Under september träffar vi återigen de nordiska systerorganisationerna. Vi kommer vidare att ha representanter på plats i Finland under Finn Cleanmässan som hålls 30 september 2 oktober. STÄDBRANSCHEN SVERIGE I ALMEDALEN Under Almedalsveckan deltog Städbranschen Sverige genom ordförande Jesper Borrfors i Samhalls seminarium tillsammans med representanter för Konkurrensverket och Almega Serviceentreprenörerna. Det ETT ADVISORY BOARD HAR SKAPATS Städbranschen Sverige samlade i början av sommaren ett Advisory Board till ett första möte. Här ingår de myndigheter och verk som kan styra branschen på olika sätt såsom Skatteverket, Konkurrensverket och Ekobrottsmyndigheten, vidare de aktörer som genom sin storlek kan påverka såsom ISS, Inspira och MIAB samt representanter för Sveriges riksdag med flera. Syftet med att samla ett sådant Advisory Board är att skapa en samsyn i frågor som är viktiga för branschens utveckling och att skapa engagemang, blev en mycket dynamisk debatt, både om EU-kommissionens pågående granskning av merkostnadsersättningen till Samhall och om branschens ödesfrågor. sprida information samt föra bud skapen vidare genom ett effektivt gemensamt kontaktnät. Vid detta första möte blev det många intressanta diskussioner kring frågor som är viktiga för branschen som upphandling, nyckeltal, problemen med oseriösa företag och så vidare. Gruppen enades om att under hösten arbeta vidare med de frågor som är mest angelägna att ta itu med. 26 RENGÖRING & HYGIEN #4.2014

Varför behövs basala hygienrutiner och klädregler?

Varför behövs basala hygienrutiner och klädregler? Består av hygiensjuksköterskor och hygienläkare samt en smittskyddsläkare, en smittskyddssköterska och en sekreterare. Jobbar länsövergripande: alla tre sjukhusen, kommunen, primärvården, psykiatrin, habiliteringen.

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning Rätt klädd och rena händer basala hygienrutiner stoppar smittspridning Resistenta bakterier Resistenta bakterier är ett av de största vårdhygieniska problemen i världen. MRSA Meticillin Resistenta Staphylococcus

Läs mer

Multiresistenta bakterier

Multiresistenta bakterier Multiresistenta bakterier Inger Andersson, hygiensjuksköterska Bakterier är överlevare! Antibiotika Resistens Resistenta bakterier MRSA Methicillin Resistent Staphyloccus Aureus ESBL Extended Spektrum

Läs mer

Clostridium Difficile

Clostridium Difficile Clostridium Difficile sporbildande tarmbakterie Ses framförallt hos äldre (3/4 av fallen > 60 år) och patienter som fått antibiotika el. andra läkemedel som påverkar den normala tarmfloran Senaste 10 åren

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:63 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:44 av Håkan Jörnehed m.fl. (v) om att förebygga, förhindra och upplysa om MRSA (resistenta stafylokocker) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

plast- och linoleumgolv

plast- och linoleumgolv I-VAX för en renare morgondag Skötselsystem för nya Forbo plast- och linoleumgolv På ett naturligt vis Färre produkter enklare rutiner PLS verkar för enkla och kostnadseffektiva städmetoder. Vi arbetar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 1999 Utgiven i Helsingfors den 22 september 1999 Nr 99 101 INNEHÅLL Nr Sidan 99 Lag om godkännande av vissa bestämmelser

Läs mer

Välkommen in! Entrésystem som förstärker din image

Välkommen in! Entrésystem som förstärker din image Välkommen in! Entrésystem som förstärker din image Welcome W Velkommen Välko Accueil illkommen Tervetuloa mmen Första intrycket består Du får aldrig en andra chans att göra ett första intryck. Det första

Läs mer

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning Rätt klädd och rena händer basala hygienrutiner stoppar smittspridning Resistenta bakterier Resistenta bakterier är ett av de största vårdhygieniska problemen i världen. MRSA Meticillin Resistenta Staphylococcus

Läs mer

Multiresistenta bakterier

Multiresistenta bakterier Multiresistenta bakterier Elisabeth Persson Flodman, hygiensjuksköterska Resistenta bakterier Varför ska vi vara rädda för resistenta bakterier? MRSA VRE ESBL Resistenta bakterier Staphyloccous aureus

Läs mer

Hygienriktlinjer för ESBL och ESBL-carba Regionala riktlinjer för kommunal vård och omsorg i Västra Götaland

Hygienriktlinjer för ESBL och ESBL-carba Regionala riktlinjer för kommunal vård och omsorg i Västra Götaland Hygienriktlinjer för ESBL och ESBL-carba Regionala riktlinjer för kommunal vård och omsorg i Västra Götaland 140429 Innehåll Bakgrund... 3 Referenser:... 3 Vårdtagare med bärarskap av ESBL-bildande tarmbakterier

Läs mer

RESISTENTA BAKTERIER MRSA, VRE, ESBL och ESBLCARBA

RESISTENTA BAKTERIER MRSA, VRE, ESBL och ESBLCARBA RESISTENTA BAKTERIER MRSA, VRE, ESBL och ESBLCARBA Infomöte för de som arbetar med ensamkommande flyktingbarn 16 juni 2014 Sidan 1 Normalflora 3 kg av en människas vikt består av bakterier Vi har 10 ggr

Läs mer

OKIFAX 5680. hjälpguide

OKIFAX 5680. hjälpguide OKIFAX 5680 hjälpguide 9DUMHnWJlUGKDUYLGWDJLWVI UDWWJDUDQWHUDDWWLQIRUPDWLRQHQLGHWWDGRNXPHQWlU IXOOVWlQGLJULNWLJRFKDNWXHOO7LOOYHUNDUHQSnWDUVLJLQJHWDQVYDUI UUHVXOWDWDYIHO XWDQI U VLQ NRQWUROO 7LOOYHUNDUHQ

Läs mer

VÅRDHYGIEN Viktigare än någonsin. Snart vårt sista vapen

VÅRDHYGIEN Viktigare än någonsin. Snart vårt sista vapen VÅRDHYGIEN Viktigare än någonsin Snart vårt sista vapen Bodil Lund, övertandläkare Anders Samuelsson, överläkare Käkkirurgiska kliniken Enheten för käkkirurgi Vårdhygien Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Rengöra och städa. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län

Rengöra och städa. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Rengöra och städa Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Vårdgivarnas arbete med vårdhygien Nationell verksamhetstillsyn 2011 Socialstyrelsen Syfte granska vårdgivarnas centrala direktiv för

Läs mer

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Golven vill du ha strålande, dina fönster ska vara glasklara och att toaletten alltid är ren och fräsch är ett krav. Men det fungerar inte alltid som du vill, och

Läs mer

Smittskydd & Vårdhygien. http://www.orebroll.se/uso/smittskydd. förebygga och minska smittspridning. förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI)

Smittskydd & Vårdhygien. http://www.orebroll.se/uso/smittskydd. förebygga och minska smittspridning. förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI) Smittskydd & Vårdhygien förebygga och minska smittspridning förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI) rådgivning, utbildning, information, utarbetande av hygienrutiner http://www.orebroll.se/uso/smittskydd

Läs mer

Distriktsveterinärernas hygienpolicy

Distriktsveterinärernas hygienpolicy Policy 2010-09 Distriktsveterinärernas hygienpolicy Bilden av organisationen skapas av oss som arbetar inom den. Därför är det viktigt att vi tänker på liknande sätt och arbetar mot samma mål. Det förhållningssätt

Läs mer

SMITTSKYDDSENHETEN/VÅRDHYGIEN. MRSA Information till patienter, smittbärare och närstående

SMITTSKYDDSENHETEN/VÅRDHYGIEN. MRSA Information till patienter, smittbärare och närstående SMITTSKYDDSENHETEN/VÅRDHYGIEN MRSA Information till patienter, smittbärare och närstående Du (eller en närstående) har blivit smittad med MRSA. Vem kan du/ni fråga eller få hjälp av? Många frågor dyker

Läs mer

STÄDPOLICY 2015-01-29

STÄDPOLICY 2015-01-29 Sida 1 Handling STÄDPOLICY 2015-01-29 för verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorgen samt offentliga lokaler. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 712 Hyvelgatan 2 Tel

Läs mer

1+2+3 Tre enkla steg för dig inom hälso- och sjukvård

1+2+3 Tre enkla steg för dig inom hälso- och sjukvård 1+2+3 Tre enkla steg för dig inom hälso- och sjukvård Kampen mot bakterierna Innovativa lösningar med fokus på hygien är framtiden! Högeffektiva produkter mot bakterier Metodval = effektivitet Färgkodning

Läs mer

Nya städrutiner vid Clostridium

Nya städrutiner vid Clostridium Nya städrutiner vid Clostridium Clostridium difficile Anaerob bakterie (behöver inte syre för att leva) Förekommer i jord och vattendrag Producerar toxin = gifter (vissa stammar) Bildar sporer (viloläge)

Läs mer

2!+%, n NYTT RADIOKOMMUNIKATIONSSYSTEM 0OLISMYNDIGHETEN I 6ØSTRA ' TA LAND PLANERAR ATT B RJA ANVØNDA SIG AV DET NYA RADIOKOMMUNIKA TIONSSYSTEMET 2!+%, I FEBRUARI!LLA vbl»sljusmyndigheterv SKA ANVØNDA

Läs mer

STÄDPOLICY 2013-10-28

STÄDPOLICY 2013-10-28 Sida 1 av 10 Handling STÄDPOLICY 2013-10-28 för verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorgen samt offentliga lokaler. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 712 Hyvelgatan

Läs mer

III. Multiresistent bakterie (MRB) i särskilt och ordinärt boende samt LSS-boende i Skåne. Basala hygienrutiner

III. Multiresistent bakterie (MRB) i särskilt och ordinärt boende samt LSS-boende i Skåne. Basala hygienrutiner III. Multiresistent bakterie (MRB) i särskilt och ordinärt boende samt LSS-boende i Skåne Uppdaterad: 2010-06-02 Ursprung: 2008-03- 03 Vårdhygien och Smittskydd Skåne i samarbete med vårdföreträdare i

Läs mer

Lokal anvisning 2010-09-01

Lokal anvisning 2010-09-01 1(6) VARDHYGIEN Handläggning av MRSA Lokal anvisning 2010-09-01 Ersätter tidigare dokument Basala hygienrutiner är den absolut viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vården. De skall konsekvent

Läs mer

NanoTech micro. Mikrofiber och aktivt silver guld värt för hygienen

NanoTech micro. Mikrofiber och aktivt silver guld värt för hygienen NanoTech micro Mikrofiber och aktivt silver guld värt för hygienen Bakteriespridning en utmaning för städbranschen Kampen mot bakterier kommer alltmer i fokus. Svininfluensan och andra pandemier belyser

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor FoHMFS 2014:XX Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Dags för uppföljning av Smart Energi

Dags för uppföljning av Smart Energi Sida 1(5) Miljönämnden Datum 2013-04-02 Diarienummer MN 38-2013 Smart energi 2013 Kommunstyrelsen Dags för uppföljning av Smart Energi Ni är en av de 67 aktörer som skrivit under Klimatstrategin för Västra

Läs mer

Proffs på rengöring. Upplev skillnaden. Upplev Kärcher! Välkommen till ett av Stockholms största städföretag

Proffs på rengöring. Upplev skillnaden. Upplev Kärcher! Välkommen till ett av Stockholms största städföretag Välkommen till ett av Stockholms största städföretag Familjeföretaget Stockholms Städsystem har sedan starten 1968 hållit rent och snyggt på företag runt om i Storstockholm. Idag är vi en av de största

Läs mer

1+2+3 Tre enkla steg för dig inom hälso- och sjukvård

1+2+3 Tre enkla steg för dig inom hälso- och sjukvård 1+2+3 Tre enkla steg för dig inom hälso- och sjukvård 2014 Rengöring i 3 enkla steg 1 2 3 Entrén Formeln är enkel: Ju mindre smuts som kommer in utifrån, desto enklare blir städningen. Därför är entrémattor

Läs mer

Virusorsakad gastroenterit på sjukhus

Virusorsakad gastroenterit på sjukhus 1(7) Innehåll: 1.Bakgrund 2. Syfte 3. Omfattning. Ansvar 5. Tillvägagångssätt 5.1 Bedömning av situation 5.2 Tillägg till basala hygienrutiner Handtvätt med tvål och vatten 5.3 Definition utbrott, kohortvård

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

AIRNEWS. Futurum. #49 April 2014. I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo /

AIRNEWS. Futurum. #49 April 2014. I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo / AIRNEWS #49 April 2014 Futurum I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo / INLEDANDE ORD 1 Tanzania, en del av Afrika! En del av min en gång slutade jag fråga saker som jag undrade. livshistora!

Läs mer

Städrutiner G- Line Tattoo Svenska

Städrutiner G- Line Tattoo Svenska Städrutiner G- Line Tattoo Svenska Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo -Städrutiner G-Line

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet FoHMFS 2014:19 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling

Läs mer

Tvätt, avfall och städning. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

Tvätt, avfall och städning. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Tvätt, avfall och städning Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Smutstvätt Innehåller mikroorganismer - en del sjukdomsframkallande Felaktig hantering/temperatur kan utgöra smittrisk Tvättprocessen för

Läs mer

Rengöra och städa. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län

Rengöra och städa. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Rengöra och städa Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Socialstyrelsen Nationell tillsyn 2011 (56 vårdenheter) Syfte granska vårdgivarnas centrala direktiv för att skapa god hygienisk standard

Läs mer

Studiedagar Conventum, Örebro 2013

Studiedagar Conventum, Örebro 2013 Studiedagar Conventum, Örebro 2013 Onsdagen den 20 mars 10.00-11.30 Registrering och utställning 11.30-12.30 Lunch och utställning 12.30-12.45 Inledning - Välkomna 12.45-14.15 Stick- och skärskador och

Läs mer

MultiResistenta Bakterier (MRB)

MultiResistenta Bakterier (MRB) 1 (11) MultiResistenta Bakterier () Generella rekommendationer Det är avdelningspersonalen/behandlande läkare som har skyldighet att informera mottagande enhet om att patienten är ESBL/MRSA/VRE-bärare.

Läs mer

Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner Basala hygienrutiner Vårdrelaterade infektioner, en vårdskada Vårdrelaterade infektioner 1.Urinvägsinfektioner 2. Blodförgiftning på grund av centrala infarter 3.Postoperativa sårinfektioner 4. Lunginflammationer

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE

PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE MRSA INFORMATION PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Denna broschyr är framtagen oktober 2010 av Smittskydd Stockholm i Stockholms läns landsting Om du vill beställa broschyren eller få

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Allt fler skattekronor spenderas under Almedalsveckan

Allt fler skattekronor spenderas under Almedalsveckan Allt fler skattekronor spenderas under Almedalsveckan Almedalsveckan växer explosionsartat Almedalsveckan, tidigare kallad Politikerveckan i Almedalen, har arrangerats på Gotland i snart 50 år. Det hela

Läs mer

MRSA. Information till patienter och närstående

MRSA. Information till patienter och närstående MRSA Information till patienter och närstående Förlagan till denna broschyr kommer från Smittskyddsenheten i Stockholm. Landstinget information 2008. Tryck, Prinfo Team Offset & Media. Du eller en närstående

Läs mer

MRSA. Information till patienter och närstående

MRSA. Information till patienter och närstående MRSA Information till patienter och närstående Foto: Lars Johansson och Ulf Sjöstedt/pixgallery Här får du svar på vanliga frågor om MRSA Vad är Staphylococcus aureus (S. aureus)? S. aureus är en bakterie

Läs mer

Ett livsviktigt arbete

Ett livsviktigt arbete Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 3 September 2015 Årets enkätresultat klara! Ett livsviktigt arbete Hitta information om ditt boende i Min lägenhet Vår, sommar, höst och vinter nu

Läs mer

Tillsammans skapar och bygger vi Nya Karolinska Solna

Tillsammans skapar och bygger vi Nya Karolinska Solna Tillsammans skapar och bygger vi Nya Karolinska Solna Vi bygger framtidens sjukhus Nya Karolinska Solna blir ett nytt och toppmodernt sjukhus som ska kunna leverera en sjukvård av världsklass till de svårast

Läs mer

.DQGLGDWXSSVDWVL6WDWLVWLN (QMlPI UDQGHVWXGLHDY KlOVDRFKKlOVRUHODWHUDGOLYVNYDOLWHW L/LQN SLQJRFK1RUUN SLQJ 0DULD0XUSK\ ) URUG 8SSGUDJVJLYDUHQI UH[DPHQVDUEHWHWlU)RONKlOVRYHWHQVNDSOLJW&HQWUXPL /LQN SLQJ8SSVDWVlPQHWDWWXQGHUV

Läs mer

MRSA. Information till patienter och närstående

MRSA. Information till patienter och närstående MRSA Information till patienter och närstående Broschyren har sammanställts av Smittskyddsenheten i Uppsala län. En motsvarande broschyr från Smittskydd Stockholm har varit förlaga. Bilder på framsidan:

Läs mer

Hygienombud NUS utbildning 2015 program

Hygienombud NUS utbildning 2015 program Hygienombud NUS utbildning 2015 program 12.30 Välkommen Vårdhygien - vad har hänt sen sist? MRB och smittutredningar 13.30 Workshop Nu har vi mätt- hur går vi vidare? Samarbete - Hur kan vårdhygien stötta?

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Självklart! Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Var vårdar vi våra brukare/patienter? VRE - utbrottet i Västmanland 2008-2010 Totalt 267

Läs mer

Kompletterar Vårdhandboken, avsnitt Städning: www.vårdhandboken.se

Kompletterar Vårdhandboken, avsnitt Städning: www.vårdhandboken.se LOKAL ANVISNING för Vårdhandboken Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Städning 2.0 Vårdrutin Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Städning 2015-12-15 Utfärdande ansvarig enhet:

Läs mer

Funktion kommunikation design.

Funktion kommunikation design. Entrémattor. Funktion kommunikation design. Hyr entrémattor Funktion som lönar sig. Omkring 80 % av all smuts och damm som finns i era lokaler kommer in via skorna. Därför är det en mycket god idé att

Läs mer

Vårdrutin Calicivirusgastroenterit

Vårdrutin Calicivirusgastroenterit 1 Vårdrutin Calicivirusgastroenterit Innehåll BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION... 1 ENSTAKA PATIENT SOM INSJUKNAR... 3 UTBROTT... 4 PERSONALADMINISTRATIV HANDLÄGGNING... 5 BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

Solgerd Gotvik. Nybliven pensionär

Solgerd Gotvik. Nybliven pensionär 2014-10-03 Solgerd Gotvik Nybliven pensionär När jag blickar tillbaka och ser att jag har varit 49 år i sjukvården på Gotland, så blir jag lite nostalgisk och undrar, vart tog åren vägen?? Under åren har

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska med Stig Nyman 2012 09 06 Det här hade jag tänkt hinna med: Bakgrund och beslutet om

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

De nominerade till CSR Awards 2008 är...

De nominerade till CSR Awards 2008 är... Page 1 of 7 VIMMEL, EN JURY OCH INTRESSANTA NOMINERINGSLISTOR 2008-01-23 15:03 De nominerade till CSR Awards 2008 är... Av Miljöaktuellt, redaktionen Högtidigt var det när Globe Awards nomineringar presenterade

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Inledning De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför, eller som inte fått tillträde till, arbetsmarknaden

Läs mer

Städning - Lokal anvisning till Vårdhandboken

Städning - Lokal anvisning till Vårdhandboken Dokumenttitel : Städning - Lokal anvisning till Vårdhandboken Ämnesområde: Patientsäkerhet, smittskydd och vårdhygien Nivå : Instruktion Författare : Anneli Nielsen, Servicetjänster Dokumentansvarig: FM/LSAB

Läs mer

MÄSSUT VÄRDERING NÄSTAN ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR EN BÄTTRE - EN LITEN HANDBOK FRÅN FAIRLINK.SE -

MÄSSUT VÄRDERING NÄSTAN ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR EN BÄTTRE - EN LITEN HANDBOK FRÅN FAIRLINK.SE - MÄSSUT NÄSTAN ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR EN BÄTTRE VÄRDERING - EN LITEN HANDBOK FRÅN FAIRLINK.SE - Mässan är slut. Du har gått igenom de tre stegen i mässtriangeln planeringen, genomförandet och uppföljningen.

Läs mer

Hygiendagar Umeå 2015

Hygiendagar Umeå 2015 Hygiendagar Umeå 2015 Onsdagen den 15 april 10.00-11.30 Registrering och utställning 11.30-12.30 Lunch och utställning 12.30-12.45 Inledning - Välkomna 12.45-13.45 Implementering - så kan vi underlätta

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Är att utveckla branschen för framtiden genom att stärka och synliggöra.

Är att utveckla branschen för framtiden genom att stärka och synliggöra. Hej, Till att börja med vill jag tacka för att du tar dig tid att läsa detta. Jag kommer nu att berätta för dig vad vi gör och varför det är så viktigt att vi blir fler medlemmar som vill vara med om förflyttningen

Läs mer

Landstinget betalar för ett fullt fungerande sjukhus i 30 år

Landstinget betalar för ett fullt fungerande sjukhus i 30 år Landstinget betalar för ett fullt fungerande sjukhus i 30 år Beställaren har satt funktionskrav i upphandlingen på hur tjänsterna ska fungera och mätas Coors ansvar som serviceleverantör är att utforma

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

VVS- och VA-industrins branschorganisation

VVS- och VA-industrins branschorganisation Delaktig Synlig Konkurrenskraftig VVS- och VA-industrins branschorganisation Jag har mött en organisation som gör skillnad och påverkar Det är med entusiasm och en stor portion ödmjukhet som jag har tagit

Läs mer

Slutstädning av vårdplats/vårdrum inom hälso- och sjukvård i Region

Slutstädning av vårdplats/vårdrum inom hälso- och sjukvård i Region Slutstädning av vårdplats/vårdrum inom hälso- och sjukvård i Region Hitta i dokumentet Slutstädning av vårdplats/vårdrum inom hälsooch sjukvård i Region Halland Utrustning för städning Slutstädningens

Läs mer

Antibiotikaresistens och risker med smittspridning i primärvården

Antibiotikaresistens och risker med smittspridning i primärvården Antibiotikaresistens och risker med smittspridning i primärvården Charlotta Hagstam, Primärvården Annette Skovby, Klinisk Mikrobiologi Åsa Göransson, Vårdhygien Eva Gustafsson, Smittskydd Mikrobiologisk

Läs mer

Clostridium difficile diarré (CD)

Clostridium difficile diarré (CD) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF Hälso- och sjukvårds ledning, Sjukvårdsledning Riktlinje Clostridium difficile diarré (CD) Bakgrund Clostridium difficile (CD) är en sporbildande bakterie som förekommer

Läs mer

Samverkan. vägen till det goda livet!

Samverkan. vägen till det goda livet! Samverkan vägen till det goda livet! Det ska vara gott att leva och framtiden ser ljus ut förutsatt att av vi tar tillvara och utvecklar den digitala teknikens möjligheter. Medan Sverige siktar på att

Läs mer

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride april - maj - juni - juli Medlemsblad apr-juli 2007 IDAHO 17 maj Temakvällar Vårmässan Biokvällar Sundsvall Pride Din förening Föreningslokal Besöksadress PinX Nybrogatan 29 Sundsvall Postadress Box 601

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Joana startar eget ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR CARITA ANDERSSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Joana startar eget ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR CARITA ANDERSSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CARITA ANDERSSON ORDFÖRSTÅELSE privata hem (s 6, rad 1), hemma hos familjer, inte företag sällan (s 6, rad 3), nästan aldrig, inte ofta envis (s 7, rad 7), ger inte upp uppdrag

Läs mer

Pdf- filer kräver et t hjälpprogram som het er Adobe Acrobat Reader. Acrobat Reader är en grat is programvara som du kan hämt a på den här sidan.

Pdf- filer kräver et t hjälpprogram som het er Adobe Acrobat Reader. Acrobat Reader är en grat is programvara som du kan hämt a på den här sidan. 1(5/$''1,1* 2&+,167$//$7,21 $9 $&52%$7 5($'(5 3GIGRNXPHQW Pdf- filer kräver et t hjälpprogram som het er Adobe Acrobat Reader. Acrobat Reader är en grat is programvara som du kan hämt a på den här sidan.

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

Handlingsplan för förbättrad städning på Danderyds Sjukhus AB (LS 1212-1745).

Handlingsplan för förbättrad städning på Danderyds Sjukhus AB (LS 1212-1745). DANDERYDS SJUKHU! Danderyds Sjukhus AB 2013-03-14 Till Landstingsdirektör Toivo Hensoo Stockholmsläns Landsting Ankom Stöckhofi ' 'andsting 2013-04- 0 'i Handlingsplan för förbättrad städning på Danderyds

Läs mer

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Vad är orsaken till kondens, korrosion samt is och varför bildas mögel? Hur gör du för att undvika

Läs mer

MRSA. Information till patienter och närstående

MRSA. Information till patienter och närstående MRSA Information till patienter och närstående I denna folder får Du några svar och dessutom tips om vem Du kan vända Dig till med fler frågor. Smittad med MRSA? Vem kan Du fråga och vart kan Du vända

Läs mer

Antibiotikaresistenshotet Hinder och behov i vården. Eva Melander, Vårdhygien, Labmedicin Skåne

Antibiotikaresistenshotet Hinder och behov i vården. Eva Melander, Vårdhygien, Labmedicin Skåne Antibiotikaresistenshotet Hinder och behov i vården Eva Melander, Vårdhygien, Labmedicin Skåne Antal fall Antal anmälda fall med resistenta bakterier enligt Smittskyddslagen i Sverige tom 2011-11-25 6000

Läs mer

1 (7) 8 Referenser... 3 9 Bilaga 1. Vårdhygieniska riktlinjer... 4 10 Bilaga 2. Checklista... 7

1 (7) 8 Referenser... 3 9 Bilaga 1. Vårdhygieniska riktlinjer... 4 10 Bilaga 2. Checklista... 7 1 (7) 1 Bakgrund... 1 2 Syfte... 2 3 Omfattning... 2 4 Ansvar... 2 5 Riskfaktorer för smittspridning... 2 6 Provtagning... 2 7 Vård av patient med misstänkt eller konstaterad Clostridium difficile-diarré...

Läs mer

I-VAX. maxitgolv i publik miljö. Skötselsystem för. för en renare morgondag

I-VAX. maxitgolv i publik miljö. Skötselsystem för. för en renare morgondag I-VAX för en renare morgondag Skötselsystem för maxitgolv i publik miljö På ett naturligt vis Färre produkter enklare rutiner PLS verkar för enkla och kostnadseffektiva städmetoder. Vi arbetar med miljöbesparande

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice

80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice 80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice Kommunal. 1 Kommunal föreslår Seniorsevice Det är inte rimligt att gamla människor, som inte anses behöva någon vård och omsorg, inte ska få någon som

Läs mer

Städ, tvätt och avfall 2015 Elisabeth Persson Flodman, Vårdhygien

Städ, tvätt och avfall 2015 Elisabeth Persson Flodman, Vårdhygien Städ, tvätt och avfall 2015 Elisabeth Persson Flodman, Vårdhygien Bakterier lever länge i miljön Kramer et al, BMC Infectious Disease, 2006 Varför städar vi? Minska mängden mikroorganismer i miljön Minska

Läs mer

Utbrottet på neonatalavdelningen i Västerås

Utbrottet på neonatalavdelningen i Västerås Utbrottet på neonatalavdelningen i Västerås Daniel Heimer Avdelningen för Vårdhygien, Västerås 1 Spridning av gramnegativa bakterier på neonatalavdelningar Jönköping juni 2008 E-coli ESBL Sahlgrenska barnkirurgen

Läs mer

Bättre städning ger renare vårdmiljö svar på motion

Bättre städning ger renare vårdmiljö svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 25 (40) Dnr CK 2011-0506 62 Bättre städning ger renare vårdmiljö svar på motion Förslag till beslut

Läs mer

Tidningen NSD och papperstidningens framtid

Tidningen NSD och papperstidningens framtid Stephanie Marklund, Maja Kuoppala och Graça Barata 13 januari 2016 Tidningen NSD och papperstidningens framtid Tidningen NSD håller till i Mediahuset tillsammans med bland annat Kuriren och 24 Norrbotten.

Läs mer

Tvätt, avfall och städning. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

Tvätt, avfall och städning. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Tvätt, avfall och städning Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Smutstvätt Smittrisk vid felaktig hantering, temperatur Förorenar omgivningen (golvet) Återsmutsar ren tvätt Vassa föremål i fickor? Kräver

Läs mer

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden.

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. 8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Statistik 4. Värden

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer