HYGIEN TEMA: VÅRDHYGIEN SVENSK HYGIENSTANDARD PÅ GÅNG HUR STÄDAR MAN BORT OLIKA SMITTOR? NY METOD FÖR SMITT BEKÄMPNING: VIOLETT LJUS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HYGIEN TEMA: VÅRDHYGIEN SVENSK HYGIENSTANDARD PÅ GÅNG HUR STÄDAR MAN BORT OLIKA SMITTOR? NY METOD FÖR SMITT BEKÄMPNING: VIOLETT LJUS"

Transkript

1 RENGÖR & ING HYGIEN MEDLEMSTIDNING FÖR STÄDBRANSCHEN SVERIGE OCH ALMEGA SERVICEENTREPRENÖRERNA ÅRGÅNG 4 PRIS SEK 80 # TEMA: VÅRDHYGIEN SVENSK HYGIENSTANDARD PÅ GÅNG HUR STÄDAR MAN BORT OLIKA SMITTOR? NY METOD FÖR SMITT BEKÄMPNING: VIOLETT LJUS

2 Se det själv Med tusentals nöjda kunder som redan använder den prisvinnande ec-h2o-teknologin, varför inte se själv vad du missar? Prova ec-h2o på Era ytor och smuts. Kontakta oss för en gratis demo i dag.

3 TIDEN GÅR FORT NÄR MAN HAR ROLIGT Inte ens ett år har gått sedan starten av Städbranschen Sverige. Det är intressant med ett retroperspektiv på det när man känner sig otillräcklig tidsmässigt och resursmässigt. Så vad har vi gjort egentligen? Till att börja med har vi initierat och skapat en sammansvetsad styrelsegrupp med moderna värderingar och modernt arbetssätt. Vi har digitaliserat och optimerat arbetsrutiner samt lagring av information. Vi har skapat investeringar eller långa avtal. Vi har uppdaterat, omformat och utvecklat hemsidan, där intressanta nationella och veckovis med de mest intressanta nyheterna och övrig information från styrelsen. Vidare har en ny digital plattform skapats för medlemsregistrering, information, fakturering och som också ger möjlighet till utveckling. En levande Facebooksida och aktivitet i sociala medier hanteras dagligen. Vi har planerat och genomfört branschdagar med 100 procent nöjda deltagare och ett ämne som inte kan vara mer aktuellt: CSR. Vi har träffat myndigheter, aktörer och parter för att skapa samverkanskanaler och bundsförvanter.vi har skapat ett Advisory Board med mycket muskler, som har bäring på det långsiktiga perspektivet och branschens ödesfrågor. Vi har planerat och förberett för en satellitmässa till hösten i Piteå. bidragit med kompetens och värnat branschens positiva utveckling. Vi har tagit inom respektive område besvarat. Vi har även reviderat litteratur och tryckt Relationerna med våra nordiska systerorganisationer har fått ny fart. Detta plus mycket mer är genomfört med en heltids kanslitjänst och många människors önskan om förbättring, genom oräkneligt antal ideellt arbetade timmar på fritid, tjänstetid och från våra familjer. att den väg vi nu stakat ut är helt rätt. Tack alla inblandade för allt Ni gör! Jesper Borrfors Ordförande UTGES AV: INNEHÅLL #4 / SVENSK HYGIENSTANDARD FÖR VÅRDMILJÖER PÅ GÅNG 5 HUR STÄDAR MAN BORT OLIKA SMITTOR? VILKA SMITTOR HANDLAR DET OM? 7 RUTINER FÖR SMITTSKYDDSSTÄDNING 9 KÄNDA FÖR BRA STÄDNING genom Michelangelo Feature and Research AB CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: Elisabeth Sedig REDAKTION: Rengöring & Hygien, Box , Stockholm. Tel: E-post: ANNONSER: Thomas Åkerblad Tel: E-post: PRENUMERATION OCH LÖSNUMMERFÖRSÄLJNING: Rengöring & Hygien, Box , Stockholm. Tel: E-post: ÅRSPRENUMERATION: 480: exkl moms LÖSNUMMER: 80: exkl moms TRYCK: Ineko AB, Stockholm ISSN AGGRESSIV CLOSTRIDIUM I VÄXJÖ 11 BÄTTRE NU ÄN I SLUTET AV 1970-TALET 12 NY METOD FÖR SMITTBEKÄMPNING: VIOLETT LJUS 13 VÅRDHYGIEN MED LÅNG FRAMFÖRHÅLLNING 15 EKOBROTTENS FRÄMSTA FIENDE 17 ELMIA STÄD NYA RÅD OM STÄDNING I SKOLOR OCH FÖRSKOLOR 19 HUR SKYDDAR VI OSS MOT LISTERIA? 20 PLANERAR ATT TA MARKNADSANDELAR 22 NU GÅR DET INTE LÄNGRE ATT BORTSE FRÅN CSR 25 MÅNADENS KRÖNIKA 26 STÄDBRANSCHEN SVERIGE 28 ALMEGA SERVICEENTREPRENÖRERNA OMSLAGSBILD: Från Capio S:t Görans Sjukhus i Stockholm. Foto: Elisabeth Sedig NÄSTA NUMMER ÄR STORT MÄSSNUMMER OCH KOMMER UT 10 OKTOBER

4 SVENSK HYGIENSTANDARD FÖR VÅRDMILJÖER PÅ GÅNG ARBETE PÅGÅR MED ATT TA FRAM EN SVENSK HYGIEN- STANDARD FÖR VÅRD- MILJÖER. DET ÄR EMELLERTID KOMPLI- CERAT MED MÅNGA PARTER INVOLVERADE OCH SLUT RESULTATET MÅSTE VARA VÄL FÖR- ANKRAT. I BÖRJAN AV 2016 BERÄKNAS DEN NYA STANDARDEN VARA KLAR. TEXT: MAGNUS RÖNNMARK FOTO: FORBO FLOORING standard för hygien inom vårdsektorn. - dessa båda dokument som rättesnöre en riktig svensk standard. Arbetet med att ta fram en sådan hygienstandard har MÅSTE VARA VÄL FÖRANKRAD - med bred representation som nu startat 4 RENGÖRING & HYGIEN # arbetet på en hygienstandard för vården hygiennivå. Ari Kouvonen från Almega Serviceentreprenörerna driver arbetet som Cammersand på SIS VAD BLIR BÄTTRE MED EN NY STANDARD? Ari Kouvonen tvekar inte med svaret: organisationer ska kunna dimen sionera parter vinner på att vi kan arbeta med VI FÖLJER ARBETET MED HYGIENSTANDARDEN Rengöring & Hygien kommer vi att återkomma med ment av marknaden som vårdsektorn.

5 HUR STÄDAR MAN BORT OLIKA SMITTOR? SMITTSKYDDSSTÄDNINGEN ÄR EN GRUND- LÄGGANDE DEL AV ARBETET FÖR ATT HÅLLA SMITTOR BORTA PÅ ETT SJUKHUS. OLIKA SMITTOR KRÄVER OCKSÅ LITE OLIKA STÄD- METODER. HÄR BERÄTTAR VI OM NÅGRA AV DE VANLIGASTE SMITTORNA PÅ VÅRA SJUKHUS SAMT HUR MAN STÄDAR FÖR ATT BLI KVITT DEM. LÄS OCKSÅ OM SJUKHU- SET SOM DRABBADES AV DEN MEST SVÅR- STÄDADE AV ALLA BAKTERIER, OCH TILL PÅ KÖPET AV DEN ALLRA VÄRSTA VARIANTEN. VILKA SMITTOR HANDLAR DET OM? TEXT: BJÖRN LUNDBECK FOTO: ELISABETH SEDIG KÄLLA: FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN Att rengöra alla tagytor, först med vanligt rengöringsmedel och sedan med sprit, är en viktig del av smittskyddsstädningen. Här är det Alicia Feldman som sköter den saken vid en slutstädning på Capio S:t Görans Sjukhus i Stockholm. Folkhälsomyndig heten. - (VRE) (MRSA) bakterier med ökade med MRSA - biverkningar. FORTSÄTTNING PÅ SID 6 RENGÖRING & HYGIEN #

6 FORTSÄTTNING FRÅN SID 5: VILKA SMITTOR HANDLAR DET OM? vara bristande hygienrutiner. Patien- på huden. Har man inga kroniska sår med bakterien. Eftersom bakterierna - många år. Odling av MRSA-bakterier, det vill säga stammar av gula stafylokocker som utvecklat resistens mot de penicilliner och penicillinliknande antibiotika som vanligen används mot stafylokockinfektioner. ESBL Patienter som bär på bakterier med - man drabbas av en infektion som ESBL- - antibiotikagrupperna. Enzymerna gör brett verkande antibiotika. - egenskaper benämns ESBL carba. - - VRE proteser. - - CD - aggressiv har under senare år spritts sam samt ger svårare symptom hos de drabbade patienterna. Nu lanseras MyScore V4 - Allt ingår - Kvalitetsbesiktning - Närvarokontroll - Avvikelserapportering - Felanmälan - Schemaläggning besiktningar En mobil lösning - flera funktioner Inget mer pappersarbete. Kontakta oss för mer information Fairdeal Group AB RENGÖRING & HYGIEN #4.2014

7 RUTINER FÖR SMITTSKYDDSSTÄDNING OLIKA SMITTOR KRÄVER OLIKA TYP AV STÄDNING. HÄR REDOGÖR VI FÖR STÄDINSTRUKTIONERNA FÖR STOCK- HOLMS LÄNS LANDSTING OCH NÄR DET GÄLLER CLOSTRIDIUM DIFFICILE-SMITTA FÖR STÄDRUTINERNA I JÖNKÖPINGS LÄNS LANDSTING. MRSA 1 ESBL 2 VRE 3 CD 4 -bakterier - Stockholms läns landsting - bearbetning är viktig för att rengöring MRSA-STÄDNING den dagliga städningen: Övrig städutrustning desinfekteras Patientnära ytor desinfekteras med med tensid 1 MRSA: Meticillinresistenta gula stafylokocker 2 ESBL: Extended Spectrum Beta-Lactamase 3 VRE: Vancomycinresistenta enterokocker. 4 CD: Clostridium difficile. Punktdesinfektion: Slutstädning: Patientnära ytor desinfekteras med används. görs det först rent med rengörings- - som inte kan tvättas vid denna tempe- - STÄDNING VID ESBL, ESBLCARBA OCH VRE för att uppnå god effekt vid rengöring dagliga städningen punkter: tensid - Städutrustning ska vara rumsbunden städning RENGÖRING & HYGIEN #

8 2P (6%/ (6%/FDUED 95( ElUDUHQ GHODU WRDOHWW PHG DQQDQ SDWLHQW VND WDJ\WRUQD Sn WRDOHWWHQ RFK GXVFKHQ GHVLQIHNWHUDV PHG DONRKROEDVHUDW \WGHVLQIHNWLRQVPHGHO PHG WHQVLG DOWHUQDWLYW R[LGHUDQGH \WGHVLQIHNWLRQVPHGHO PHG WHQVLG YDUMH JnQJ GHQ VPLWWDGH SDWLHQWHQ DQYlQW XWU\PPHW innan det används av annan patient 9LG slutstädning är rutinerna desamma VRP YLG GDJOLJ VWlGQLQJ 'n VND GHVV XWRP DOOWLQJ L YnUGUXPPHW RFK L K\JLHQutrymmet som inte kan desinfekteras VOlQJDV WLOO H[HPSHO WLGQLQJDU WRDOHWW UXOODU RFK EO MRU 'XVFKGUDSHUL RFK WH[WLOLHU VND WYlWWDV L PLQVW JUDGHU CLOSTRIDIUM-STÄDNING 9LG VWlGQLQJ KRV HQ SDWLHQW VRP ElU Sn smittan &ORVWULGLXP GLIÀFLOH &' NUlYV HWW VSRUG GDQGH PHGHO L NRPELQDWLRQ PHG noggrann mekanisk rengöring. Jönköpings läns landsting KDU GHWDOMHUDGH UXWLQHU I U KXU VWlGQLQJHQ VND XWI UDV YLG &' I spordödande syfte används ett NORUEDVHUDW GHVLQIHNWLRQVPHGHO HOOHU XWVSlGG.ORULQ WLOO GDJOLJ VWlGQLQJ 2P XWVSlGG.ORULQ DQYlQGV PnVWH V\QOLJW VPXWVLJD \WRU I UVW UHQJ UDV PHG YDQOLJW UHQJ ULQJV PHGHO 9LG VSLOO DY NURSSV YlWVNRU VND DOOWLG SXQNWGHVLQIHNWLRQ XWI UDV GLUHNW PHG HQ DONRKROEDVHUDG GHVLQIHNWLRQVYlWVND PHG WLOOVDWV DY WHQVLG *ROYPRSSDU VRP DQYlQGV I U NORUVWlGQLQJ InU LQWH YDUD I UEHKDQGODGH PHG LPSUHJQHULQJVPHGHO (QJnQJVmopp rekommenderas som ett bra DOWHUQDWLY 'HQ dagliga städningen KRV HQ &' patient utförs två gånger per dag IUDP WLOO WYn G\JQV V\PSWRPIULKHW (WW UXOOERUG VND DQYlQGDV I U DWW OlJJD SDWLHQWHQV SULYDWD WLOOK ULJKHWHU Sn Vn DWW VlQJERUGHW JnU DWW UHQJ UD 5XPVbunden städutrustning ska användas. 2P SDWLHQWHQ PHG &' GHODU UXP PHG HQ DQQDQ SDWLHQW VND KHOD UXPPHW VWlGDV, LQVWUXNWLRQHQ ÀQQV DOOD VWlGSXQNWHU XSSUlNQDGH L IRUP DY OMXVSDQHOHU RFK NQDSSDU KDQGWDJ VlQJGHWDOMHU P EOHU PXJJKnOODUH WYnOÁDVNRU EODQGDUH PHG PHUD,QJHQWLQJ InU JO PPDV ERUW 6n VND UXPPHWV YlJJDU RFK HOHPHQW NRQWUROOHUDV (YHQWXHOOD ÁlFNDU WDV ERUW PHG NORUEDVHUDW GHVLQIHNWLRQVPHGHO HOOHU UHQJ ULQJVPHGHO RFK YDWWHQ *ROYHW EHK YHU VWlGDV HQGDVW HQ JnQJ SHU GDJ 6OXWOLJHQ OlJJV DOOD DQYlQGD PLNURÀEHUGXNDU RFK PRSSJDUQ L HQ SODVWSnVH RFK VNLFNDV WLOO WYlWW HQOLJW Road Show 2014 Gillar du snabba, snygga och välpolerande städmaskiner? Gillar du tips som kan sänka ert företags kostnader? Vill du kunna provköra Taskis sortiment av städmaskiner? Anmäl er i så fall till årets Roadshow på: 8 RENGÖRING & HYGIEN # Ort Luleå Umeå Sundsvall Gävle Kista Sthlm Datum 22/9 23/9 24/9 25/9 8-9/10 QRUPDOD UXWLQHU byhq WRDOHWW RFK GXVFKUXP VWlGDV WYn JnQJHU GDJOLJHQ +lu ÀQQV PRWVYDUDQGH GHWDOMHUDGH PDQXDO VRP I U YnUG U XPPHW $OOD GHWDOMHU VND UHQJ UDV 6lUVNLOW SnPLQQHU PDQ RP µxsswdjhwvn\owhqµ VSRONQDSSHQ RFK JROYWU VNHOQ 6OXWOLJHQ HIWHU YDUMH DQYlQGQLQJ UHQJ UV RFK GHVLQIHNWHUDV VWlGXWUXVWQLQJHQ PHG NORUO VQLQJ 3ODVWI UNOlGH RFK handskar tas av. Händerna tvättas med WYnO RFK YDWWHQ WRUNDV WRUUD RFK GHVLQIHNWHUDV PHG KDQGVSULW 'luhiwhu WDV JRQVN\GGHQ DY RFK KlQGHUQD WYlWWDV Sn Q\WW PHG WYnO RFK YDWWHQ VDPW KDQGVSULW Efter två dygns symptomfrihet KRV SDWLHQWHQ PHG &' VWlGDV YnUG UXPPHW Sn VDPPD VlWW VRP WLGLJDUH PHQ QX HQGDVW HQ JnQJ SHU GDJ IUDP WLOO XWVNULYQLQJHQ 7RDOHWW RFK GXVFKUXP VWlGDV GRFN WYn JnQJHU SHU GDJ Vn OlQJH SDWLHQWHQ lu NYDU 9LG VOXWVWlGQLQJHQ HIWHU XWVNULYQLQJ WLOONRPPHU HQ GHO GHWDOMHU VRP 79 DSSDUDW JDUGHUREHU RFK VNnS lyhq LQXWL VlQJERWWHQ VlQJKMXO VSHJHO GXVFKVNUDSD KlQJDUH RFK krokar. Tid Plats Luleå Energi Arena All Star Sportsbar Skönbergs Salonger Folkets Hus Bomhus Folkets Hus Kistamässan, Clean

9 KÄNDA FÖR BRA STÄDNING Det privata akutsjukhuset Capio S:t Göran i Stockholm anses allmänt vara duktiga på att hålla rent. Här är smittskyddsstädningen en integrerad del av den dagliga städningen. All städpersonal är utbildad i smittstädning och all städning sker i sjukhusets egen regi. Stockholms läns landsting, SLL, i övrigt så har Capio S:t Göran SAMMA RUTINER FÖR HELA SJUKHUSET så måste frågan tas upp av hygienkom- ändra något i de övergripande städrutinerna. UTBILDAR ALL VÅR STÄDPERSONAL I SMITTSTÄDNING hussmittorna MRSA, ESBL, VRE gastroenterit - Smittskyddsstädningen är en integre rad del i den dagliga städningen, säger Jimmy Björkman som är enhetschef för servicegruppen på Capio S:t Görans Sjukhus. egen städning. - Smittskyddsstädningen är en integre- UTBILDNING VARJE VECKA Har smittskyddssituationen blivit svårare? Jag ser ingen direkt förändring i patienter. efter att en smittad patient skrivits ut är så patientnära att den ska ingå i vård- smittstädningsrutiner på Capio S:t Görans görs internt. - - RENGÖRING & HYGIEN #

10 AGGRESSIV CLOSTRIDIUM I VÄXJÖ Hösten 2013 drabbades det första bekräftade utbrottet på ett svenskt sjukhus av tarmbakterien Clostridium som är mer aggressiv än typer. Clostridium utbrottet anses även ha bidragit till att tidigare svårt sjuka patienter avled. av en bakterie- - det kommer sig att den är mer aggressiv - BÖRJADE ANVÄNDA KLORBASERADE PRODUKTER i Landstinget Kronoberg kraft på att få stopp på smittspridningen Eftersom Jönköpings läns landsting hade nisk rengöring är viktigt. utan vi anpassade den efter våra egna Gunnar Liljemark, undersköterska, visar hur man smittskyddsstädar mot Clostritium difficile på Värnamo Sjukhus i Jönköpings läns landsting. har vi bara haft några enstaka smittade patienter. VÄNTAR MED RUTINFÖRÄNDRINGAR - nedtrappning. senare i höst. MÅSTE FÖLJA UPP OCH FÖRSTÅ vårdhygien har fungerat. Grunddragen tioner. Vilka är då de viktigaste slutsatserna 10 RENGÖRING & HYGIEN #4.2014

11 BÄTTRE NU ÄN I SLUTET AV 1970-TALET - - rier beroende på att de sporer de bildar kan leva lång tid i olika miljöer, påpekar Arne Runehagen, smittskyddsläkare i Kronobergs län. Sprit biter inte på dem och inte heller klor är perfekt. Det krävs även en kraftig mekanisk bearbetning. Clostridiumbakterier i tarmen utan att vi har några besvär av - Kronobergs län du ha haft med dig bakterien redan när du kom dit. GIFTIGARE OCH MER AGGRESSIV FLER UTBROTT ÄR INTE OSANNOLIKT Vårdhygienen är betydligt bättre nu än i slutet av talet, hävdar Arne Runehagen, smittskyddsläkare i Kronobergs län. FORTSÄTTNING PÅ SID 24 Hygien på högsta tänkbara nivå! Vi förstår hur du arbetar och kan därför erbjuda dig många alternativ för att tillgodose marknadens hårda hygienkrav. Unika tvättprogram och specialdesignade tvättlösningar ger dig 100% hygienkontroll samtidigt som du sparar både tid och pengar! Upptäck Electrolux nya Line RENGÖRING & HYGIEN #

12 NY METOD FÖR SMITT- BEKÄMPNING: VIOLETT LJUS En ny teknik för att döda besvärliga bakterier har utvecklats i Skottland violett ljus. Forskarna bedömer att man på det sättet kan minska mängden bakterier med 90 procent. Och ljuset är helt ofarligt för människor. Nu ska tekniken börja användas på ett sjukhus i Skottland. Doktor Michelle Maclean (ovan), University of Strathclyde i Glasgow, är en av de forskare som tagit fram tekniken att döda bakterier med violett ljus. På den infällda bilden ser vi petriskålar med provodlingar av bakterier, av bestrålat respektive obestrålat material. Skillnaden är stor. TEXT: THOMAS ÅKERBLAD FOTO: UNIVERSITY OF STRATHCLYDE University of Strathclyde i ytor. DÖDAR BAKTERIER OCH ÄR OFARLIGT FÖR MÄNNISKOR som MRSA, E.coli, TB Clostridium av på nätterna. vad som idag kan åstadkommas med INFÖRS PÅ INTENSIVVÅRDSAVDELNING I SKOTTLAND set som därmed - är avsedd att arbeta tillsammans med att minska mängden bakterier. 12 RENGÖRING & HYGIEN #4.2014

13 VÅRDHYGIEN MED LÅNG FRAMFÖRHÅLLNING Nya Karolinska sjukhuset, NKS, i Solna är ett jätteprojekt som startade 2010 och inte blir färdigt förrän funktionerna fram till år Och även deltagit i den praktiska utformningen av byggnaden. Prototyp till vårdrum för slutenvård på Nya Karolinska Solna. Här ser man att uppviken gjorts extra höga för att minska onödigt slitage och märken på väggarna. Foto: White Tengbom Team TEXT: THOMAS ÅKERBLAD Stockholms Läns Landsting, - av ett konsortium bestående av Skanska Innisfree Coor - behövt anpassa sig efter givna förutsätt- MYCKET HÖGA KRAV - renhet från många av de stora aktörerna Coor Cleaning Standard som vi ut- - våra synpunkter. BARRIÄRMASKINER GENOMGÅENDE barriärtvättmaskiner för tvättgods. Städ- mera hygienriskerna. FORTSÄTTNING PÅ SID 14 RENGÖRING & HYGIEN #

14 GOLVEN VIKTIGA nering för handsprit. Ett krav som vissa RÄTT FRÅN BÖRJAN Så här kommer sjukhuset Nya Karolinska Solna att se ut när det blir klart Materialval och detaljutformning har gjorts för att skapa en modern tidlös arkitektur i en ljus skandinavisk tradition, säger arkitekterna. Fotomontage: White Tengbom Team - men kanske dyrare utrustning. för att kunna skriva av utrustningen. ska köpa in. Har du efterlämnat något minne på NKS? - Erityisherkkää kannattaa kuunnella 1/2014 TILAA alan suomalainen johtava ammattilehti Näin minusta tuli esimies Kehitä kehityskeskustelua Hyvää työpäivää Merikarvian Morttelimartta eläkepäiville Naulakot siistiksi Kuopiossa Tervetuloa kongressiin ja messuille Tampere CLEANING IN TOMORROW S WORLD 4th International Congress on Professional Cleaning in Tampere, Finland, September 29 30, 2014 cleaningcongress.fi Siivoussektori Oy Tel , Haapaniemenkatu 7 9 B 14, Helsinki 14 RENGÖRING & HYGIEN #4.2014

15 Gesa Markusson har som ombudsman på Fastighetsanställdas Förbund gjort stora insatser för att motverka ekono- misk brottslighet inom städbranschen. Nu går hon i pension. Vad händer då? TEXT OCH FOTO: ELISABETH SEDIG EKOBROTTENS FRÄMSTA FIENDE gått i pension från sitt arbete som ombudsman på Fastighetsanställdas Förbund. - hennes fritid. GÖR SERIEKONKURSER - RENGÖRING & HYGIEN #

16 Ekobrottsmyndigheten Hur ser den ekonomiska brottsligheten inom städbranschen ut? - - som är nytt. Sedan kan man fortsätta på tar hand om konkursen ser den som ett mönstret. IMPORTERAR STÄDARE OCH BEHANDLAR DEM ILLA - roende av varandra om samma företag - vi har under bevakning. MAN SER INTE VAD MAN HAR RAKT FRAMFÖR ÖGONEN Och när du haft tillräckligt mycket material har du anmält dem till Ekobrottsmyndigheten och du säger att alla du anmält åkt dit. Vad händer sedan? Men får de inte näringsförbud? Och kunderna? Märker inte de att allt inte står rätt till eller bortser de från det för att de får billig städning? man har rakt framför ögonen. Jag har Jag funderar på att skriva en bok om det Städbranschen Sverige tackade, genom sin ordförande Jesper Borrfors, Gesa Markusson för de stora insatser hon gjort för branschen och överlämnade en symbolisk present på pensioneringsdagen. Gesa har varit ett stort stöd för oss alla när hon arbetat med att få bort oseriösa aktörer från städbranschen, förklarar Jesper. Hon lämnar ett tomrum, men vi hoppas att hon på något sätt fortsätter att engagera sig i branschen. VEM FORTSÄTTER GESAS ARBETE? Är det bokskrivande du ska ägna dig åt nu när du blir pensionär? sakerna. Men det blir inte det omfattande arbete du lagt ner på det hittills. Kommer någon annan att ta över? över ansvaret för de här frågorna. - emot information om misstänkt ekono- 16 RENGÖRING & HYGIEN #4.2014

17 ELMIA STÄD 2014 Piteå. Samma upplägg som förra året och intresset är stort oktober är det dags. TEXT: ELISABETH SEDIG Elmia Städ bestämt på Pite Havsbad Städbranschen Sverige Elmia- SAMMA UPPLÄGG SOM I JÖNKÖPING STORT INTRESSE ter pågår under samma tak. Intresset är nummer av Rengöring & Hygien, men det ELMIA STÄD 2014 PITE HAVSBAD ONSDAG 29 OKTOBER TORSDAG 30 OKTOBER ÖPPETTIDER: ONSDAG TORSDAG MÄSSMIDDAG: ONSDAG NYA RÅD OM STÄDNING I SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya allmänna råd för städning i skolor och förskolor. De är en bearbetning av Socialstyrelsens tidigare allmänna råd. Efter en remissomgång trädde de i kraft 19 augusti i år och gäller förutom för skolor och för skolor även för fritidshem och öppen fritidsverksamhet. STÄDNING AV TOALETTER LYFTS FRAM dationer som Socialstyrelsens gånger per dag. FORTSÄTTNING PÅ SID 24 Folkhälsomyndigheten hoppas att de nya städråden ska ge renare toaletter. RENGÖRING & HYGIEN #

18 ELMIA Gravad och rökt fisk betraktas som en riskprodukt när det gäller listeria. Men fiskindustrin har genom goda hygienrutiner ändå lyckats undvika att produkterna orsakat sjukdomsfall. Listeriabakterien är ett ständigt hot. I dagarna har det aktualiserats genom tolv tragiska dödsfall orsakade av charkuteri produkter från en dansk tillverkare. Att det under ett år skett ungefär lika många dödsfall i Sverige på grund av listeria har inte dagspressen uppmärksammat i samma utsträckning. TEXT: MAGNUS RÖNNMARK 18 RENGÖRING & HYGIEN #4.2014

19 HUR SKYDDAR VI OSS MOT LISTERIA? Listeria monocytogenes, trationer kan uppstå om bakterien får - LISTERIA KAN VARA DÖDLIG - CHARKUTERIER, FISK OCH MJUKA OSTAR - - ENKLA PROVTAGNINGSMETODER FINNS rengöringsrutinerna fungerar. Hur kan man då förvissa sig om att SwabSURE Listeria P från Food Diagnostics temperatur innan det utvärderas. Ett - små företag. FISKINDUSTRIN HAR LYCKATS UNDVIKA LISTERIAPROBLEM På Hörviks Rökeri - - Mjuka ostar betraktas som en riskprodukt eftersom av dem framställs i processer som skulle kunna tillföra listeria. Därför är det extra noga med hygienkontrollen under tillverkningen. hygienrutinerna är Johan Bengtsson. - konsumentmarknaden att känna mindre - FORTSÄTTNING PÅ SID 24 RENGÖRING & HYGIEN #

20 PLANERAR ATT TA MARKNADSANDELAR Nya Ocay sammanslagningen av Gullbergs och Kontors- inom städ och hygien. Inom några år räknar de med att ha fördubblat omsättningen från en miljard till två. TEXT: ELISABETH SEDIG Ocay KOMPLETTERADE VARANDRA BRA - förvärvade Gullbergs så Kontorsvaruhuset - NAMNET STÅR FÖR TOTAL HÅLLBARHET omsorg RENGÖRING & HYGIEN # STOR UTÖKNING AV STÄD- OCH HYGIEN SORTIMENTET I SÖDRA SVERIGE - affärssystem kräver stora arbetsinsatser behöver för att fungera. förbrukning. SATSAR PÅ ATT VÄXA SNABBT -

21 Ocay är mer än ett namn. Det är vårt löfte till kunder och medarbeteare om vad de kan förvänta sig, säger Tomas Bergström som här står i entrén till butiken i Upplands Väsby norr om Stockholm en av de 38 butiker som nu profilerats om och fått Ocays nya enhetliga identitet. ningarna har vi adderat kompetens inom - RENGÖRING & HYGIEN #

22 NU GÅR DET ATT UVElite Vattenbaserad UVlack. Härdar omedelbart med UV-ljus. Golvet kan användas omgående. Extrem slitstyrka. Bästa valet för kommersiella ytor. CSR är inte längre något man väljer att intressera sig för. Utan något alla och regler får en koppling till CSR. Men det är bara positivt, för CSR är helt enkelt sunt förnuft. Dessutom är det lönsamt. TEXT: ELISABETH SEDIG Entrézoner En väl utformad entré med effektiva skrapoch torkzoner är en lönsam investering och ger en välkomnande entré. Flitigt antecknande vid en rad intressanta anföranden. 22 RENGÖRING & HYGIEN #4.2014

23 INTE LÄNGRE BORTSE FRÅN CSR CSR*- man) - CSR och hållbarhet Sverige genomförde före sommaren. LAGAR OCH REGLER BÖRJAR KOPPLA TILL CSR det här vill jag göra något av, Coor Service Management CSR Sweden, på- hetsrapporter av stora företag samt att SIS , tagande. FLER SOCIALA ASPEKTER ATT VÄNTA VID UPPHANDLING Anna Lipkin från Konkurrensverket, Socialt ansvarsfull upphandling Anna två stora utmaningar: osund kon- * Corporate Social Responsibility 70 PROCENT SKULLE REKRYTERAS I STADSDELEN - av trappstädning som Familjebostäder att NCA övertyga dem om att de vågar ringa några som inte fungerat av dem vi an- - kompis mamma som städar. DET ÄR LÖNSAMT! - Henrik Palm, NCA, berättar om en upphandling där Familjebostäder i Göteborg ställde kravet att 70 procent av arbetskraften skulle anställas i stads delen. Detta djärva drag gav sedan positiva effekter för alla inblandade. RENGÖRING & HYGIEN #

24 FORTSÄTTNING FRÅN SID 19: HUR SKYDDAR VI OSS MOT LISTERIA? - PASTÖRISERING DÖDAR LISTERIA kontamineras i efterhand. produkter kräver därför noggrannare Gäsene Mejeri, berättar om hur hygienen förbättrats under hans yrkesverksamma tid: - - GOD HYGIEN ÄR LÖNSAMT OCKSÅ I synnerhet de mindre företagen inom Med enkel provtagning på kritiska ytor kan man efter bara 24 timmar få besked om förekomst av den sjukdomsalstrande formen av listeria. Ett färgomslag ger tydligt besked om listeria funnits på ytan. FORTSÄTTNING FRÅN SID 11: BÄTTRE NU ÄN I SLUTET AV 1970-TALET FORTSÄTTNING FRÅN SID 17: NYA RÅD... - utbrott igen. HAR SKRIVIT MÅNGA INTYG OM SMITTA - - tiden. En annan viktig sak i det här sammanhanget är att man som patient har rätt att begära ersättning om man drabbas av 24 RENGÖRING & HYGIEN # DET VAR SÄMRE FÖRR! detta: Folkhälso myndigheten, ett viktigt verktyg i arbetet med att säkerställa att städningen i dessa lokaler sköts på ett godtagbart sätt. TEXTILA GOLV - här har det inte skett någon förändring som pdf från myndighetens hemsida folkhalsomyndigheten.se. Sök på rubriken Nya allmänna råd om städning i skola och förskola.

25 MÅNADENS KRÖNIKA: ALLT GÅR! Jag kan inte minnas att någon har intalat mig det. Jag har däremot så länge jag kan minnas alltid haft den känslan i mig allt går. Ett av de första konkreta bevisen jag kan påminna mig var när jag runt 1986 skulle lämna en hög med papper till återvinning på Ahnviks Papper i Borås. Det gick inte riktigt till på samma sätt som nu utan kilo om man gick till rätt ställe. Jag minns jag direkt insåg att det där jag hade hört om att man inte kunde skapa pengar ur ingenting faktiskt var fel. Det var nämligen så att på Borås Antikvariat sålde man gamla serietidningar i pris per kilo och det där kilopriset, det kunde jag. Man tidningarna som returpapper än vad de kostade att köpa. Med en tung väska gick jag sedan vända efter vända tills hon på antikvariatet höjde priset. Då var jag ändå redan för trött. Men allt går. På Borås Museum fanns en utställning två år senare, 1988, som hette Rent till varje pris. Jag ska inte påstå att jag som tolvårig grabb hade något som helst intresse av den även om jag sannolikt såg den då min pappa var vaktmästare där. Däremot litet häfte som hörde till utställningen och som har titeln Smuts och snusk nog mest på skoj men jag tyckte faktiskt att det var intressant att läsa om recept på lut, Barnängens Björntvål och schweiziska tvättkulor. I häftet står om stora problem med ren hållningen i slutet av talet på grund av att när man uträttat sina behov så åkte resul tatet rätt ut på gatan. Detta kunde inte få fortgå. Risken för ohälsa var enorm, så Hälsovårdsnämnden presenterade 1893 Utlåtande i renhållningsfrågan. Där har man beräknat kostaden för staden att låta alla uträtta sina behov i kärl, samla in dessa och köra dem med häst och vagn till Bockaryd där man skulle göra gödsel av alltihop och sälja till lantbruket. Jag gissar att tjänstemannen redan från början insåg att detta inte skulle få tillräckligt politiskt stöd för att bli verklighet, för man valde en ganska okonventionell metod. Man satte upp beräkningen helt offentligt vid Stadshuset. Där kunde vem som helst se att i Borås Stad producerades varje år fem hästar, fem kuskar, fem arbetare och en häst skötare för att samla in detta och i slutändan kunde man sälja 1,6 miljoner kilo pudrett (gödsel) à 1,25 öre kilot. Reaktionen blev den jag förmodar att de hoppades på. Det gick ju att tjäna pengar på det som folk kastade ut på gatan! Entre prenörer poppade upp och på olika sätt försvann liksom problemet och förvandlades till arbetstillfällen. Skit på gatan skapade lönsamhet. Allt går. hör debatten om skolorna i Sverige och hur slitna och smutsiga de sägs vara samt om vems möjligen felet är. Jag har tillräckligt med idéer för att skriva en bok med tänkbara lösningar men jag kan inte ärligt säga att jag vet vilken som är den rätta lösningen. Jag vet däremot en sak. Allt går. Daniel Melin EVENTS AV STÄDINTRESSE AKTIVITETSDAG FÖR STÄDBRANSCHEN 18 september Städbranschen Sverige och Örebro Universitet Campus USÖ, Örebro ISSA / INTERCLEAN ISTANBUL september WOW Convention Centre, Istanbul CLEANING IN TOMORROW S WORLD september Finnish Association of Cleaning Technology Tammerfors FINN CLEAN 30 september 2 oktober Tampere Exhibition and Sports Centre, Tammerfors CLEAN & FACILITY 8 9 oktober Kistamässan, Stockholm SATELLITMÄSSA ELMIA STÄD oktober Pite Havsbad, Piteå ISSA / INTERCLEAN NORTH AMERICA 4 7 november Orlando ISSA / INTERCLEAN LATIN AMERICA mars 2015 Mexico City ISSA / INTERCLEAN CENTRAL & EASTERN EUROPE april Warszawa ELMIA STÄD september 2015 Elmia, Jönköping ISSA / INTERCLEAN maj 2016 Amsterdam RENGÖRING & HYGIEN #

26 STÄDBRANSCHEN SVERIGE Städbranschen Sverige är en rikstäckande branschorganisation som samlar verksamhet och intresse för rena, hygieniska, lättskötta och väl förvaltade fastigheter. Med en tydlig värdegrund arbetar Städbranschen Sverige med att lyfta och ena branschen, före tagen och individerna. Detta genom att driva frågor och projekt som utvecklar och under stryker vikten och omfattningen av branschens bidrag till samhället. Ledstjärnor för Städbranschen Sverige är nyttan för medlemmarna, delaktighet, synlighet, kvalitet och resultat. Med hjälp av en stark lokal förankring av verksamheten genom de fyra regionerna, Öst, Syd, Väst och Norr vill Städbranschen Sverige vara en levande organisation med engagerade medlemmar. Städbranschen Sverige anordnar mässor, utbildningar, seminarier och lokala medlemsaktiviteter samt ger ut branschtidningen Rengöring & Hygien. STYRELSE: Jesper Borrfors, Fairdeal Group AB, ordförande Astor Pettersson, Inspira AB, kassör Kristina Andersson, Humlegården Fastigheter AB Chrisstie Nikolaidou, Itri Städ i Stockholm AB Anki Roxhage, Kungsbacka Kommun Lars Sundström, Forbo Flooring AB Claes Sunebring, Vileda Professional FHP AB Malin Ulander, Västra Götalandsregionen Mårten Widborg, Vileda Professional FHP AB För mer information om Städbranschen Sverige, se stadbranschensverige.se. Aktuellt från Städbranschen Sverige AKTIVITETSDAG I ÖREBRO Den 18 september håller Städbranschen Sverige och Örebro Universitet en Aktivitetsdag för personer som arbetar inom städbranschen och som vill lära sig mer om branschen. I skrivande stund är det redan 60 anmälda och vi hälsar alla deltagare välkomna. Aktivitetsdagen är ett bra initiativ av Carina Boman Helges son, projektledare inom Städbranschen Sverige och lokalvårdschef på Örebro Universitet. Vi återkommer med en rapport från dagen i nästkommande nummer av Rengöring & Hygien. MEDLEMSREKRYTERING Nu under hösten kommer vårt fokus ligga på att rekrytera nya medlemmar till Städbranschen Sverige. För oss är det en självklarhet att alla inom branschen vill vara med och stötta organisationen i de frågor vi lyfter och driver. Känner ni redan nu att ni vill bli medlemmar så är det bara att registrera er på vår hemsida stadbranschensverige.se, eller kontakta kansliet på så hjälper vi er. STÄDBRANSCHEN SVERIGE OCH DET NORDISKA SAMARBETET Under september träffar vi återigen de nordiska systerorganisationerna. Vi kommer vidare att ha representanter på plats i Finland under Finn Cleanmässan som hålls 30 september 2 oktober. STÄDBRANSCHEN SVERIGE I ALMEDALEN Under Almedalsveckan deltog Städbranschen Sverige genom ordförande Jesper Borrfors i Samhalls seminarium tillsammans med representanter för Konkurrensverket och Almega Serviceentreprenörerna. Det ETT ADVISORY BOARD HAR SKAPATS Städbranschen Sverige samlade i början av sommaren ett Advisory Board till ett första möte. Här ingår de myndigheter och verk som kan styra branschen på olika sätt såsom Skatteverket, Konkurrensverket och Ekobrottsmyndigheten, vidare de aktörer som genom sin storlek kan påverka såsom ISS, Inspira och MIAB samt representanter för Sveriges riksdag med flera. Syftet med att samla ett sådant Advisory Board är att skapa en samsyn i frågor som är viktiga för branschens utveckling och att skapa engagemang, blev en mycket dynamisk debatt, både om EU-kommissionens pågående granskning av merkostnadsersättningen till Samhall och om branschens ödesfrågor. sprida information samt föra bud skapen vidare genom ett effektivt gemensamt kontaktnät. Vid detta första möte blev det många intressanta diskussioner kring frågor som är viktiga för branschen som upphandling, nyckeltal, problemen med oseriösa företag och så vidare. Gruppen enades om att under hösten arbeta vidare med de frågor som är mest angelägna att ta itu med. 26 RENGÖRING & HYGIEN #4.2014

HYGIEN TEMA: LEDARSKAP ATT DRIVA FÖRETAG

HYGIEN TEMA: LEDARSKAP ATT DRIVA FÖRETAG RENGÖR & ING HYGIEN TEMA: LEDARSKAP ATT DRIVA FÖRETAG MEDLEMSTIDNING FÖR STÄDBRANSCHEN SVERIGE OCH ALMEGA SERVICEENTREPRENÖRERNA ÅRGÅNG 4 PRIS SEK 80 # 6.2014 VI BYGGER UPP KRAFT Vänner! I skrivande stund

Läs mer

HYGIEN STORNUMMER: LIVSMEDELSHYGIEN MEDLEMSTIDNING FÖR STÄDBRANSCHEN SVERIGE OCH ALMEGA SERVICEENTREPRENÖRERNA ÅRGÅNG 4 PRIS SEK 80 # 2.

HYGIEN STORNUMMER: LIVSMEDELSHYGIEN MEDLEMSTIDNING FÖR STÄDBRANSCHEN SVERIGE OCH ALMEGA SERVICEENTREPRENÖRERNA ÅRGÅNG 4 PRIS SEK 80 # 2. RENGÖR & ING HYGIEN MEDLEMSTIDNING FÖR STÄDBRANSCHEN SVERIGE OCH ALMEGA SERVICEENTREPRENÖRERNA ÅRGÅNG 4 PRIS SEK 80 # 2.2014 STORNUMMER: LIVSMEDELSHYGIEN Rena rulltrappor rullar bättre JUMA STEP 100 RULLTRAPPSRENGÖRARE

Läs mer

Rengör ing & Hygien. Mobil IT. Rengörings- och hygienbranschens. egen tidning TEMA: PRODUKT- UTVECKLING. blir snart en självklarhet

Rengör ing & Hygien. Mobil IT. Rengörings- och hygienbranschens. egen tidning TEMA: PRODUKT- UTVECKLING. blir snart en självklarhet Rengör ing & Hygien Medlemstidning för SRTF, Svenska Golvrådet, IIH och Almega Serviceentreprenörerna Årgång 2 Pris SEK 80 # 5.2012 TEMA: PRODUKT- UTVECKLING Mobil IT blir snart en självklarhet Rengörings-

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa ANNONS. Upphandling av städtjänster Miljö och kvalitet. ger lönsamhet

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa ANNONS. Upphandling av städtjänster Miljö och kvalitet. ger lönsamhet ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa ANNONS Rena tjänster Mer över för kärnverksamheten med Facility Services En professionell fungerande kringservice kan ge många fördelar för ett företag.

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa ANNONS. Unga entreprenörer i städtoppen» Sid 4

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa ANNONS. Unga entreprenörer i städtoppen» Sid 4 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa ANNONS Rena tjänster Distribueras i DI mars 2007 Intervjun: Unga entreprenörer i städtoppen» Sid 4 Alla vinnare när seriösa företag anlitas Framtidens

Läs mer

Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Tema Rekrytering

Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Tema Rekrytering Distriktsläkaren Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Tema Rekrytering Ledare VÅRDVAL i primärvården våga satsa! Sjukvård är ett ämne som ofta diskuteras. Det är något som ligger nära varje människa

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

För säkrare vård. tema: patientsäkerhet sid. 4 15. Plus Nu sid. 3 Tomas, hygiensjuksköterska sid. 12 Innovationssluss Vivan sid.

För säkrare vård. tema: patientsäkerhet sid. 4 15. Plus Nu sid. 3 Tomas, hygiensjuksköterska sid. 12 Innovationssluss Vivan sid. Landstinget i Värmland personaltidning Nummer 1 febr 2012 För säkrare vård tema: patientsäkerhet sid. 4 15 Plus Nu sid. 3 Tomas, hygiensjuksköterska sid. 12 Innovationssluss Vivan sid. 20 1 Landstinget

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord w 5:2014 Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord kan göra skillnad för medlemmarna! SPÄNNANDE

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Hög hastighet året runt i Umeå

Hög hastighet året runt i Umeå magasinet från svenska stadsnätsföreningen. # 2 september 2011 Hög hastighet året runt i Umeå Around the world THE UNCAPTURED VALUE OF FTTH NETWORKS Europas största öppna bredbandsnät TROMSO KIRKENES KIRUNA

Läs mer

Pär Johansson, Så länge du skrattar är du inte besegrad. Nr 2 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST

Pär Johansson, Så länge du skrattar är du inte besegrad. Nr 2 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Nr 2 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Så länge du skrattar är du inte besegrad. Pär Johansson, grundare av Glada Hudik-teatern, var en av dem som inspirerade på årets stämma. Innehåll

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

Så når trafiksäkerheten. förarhytten ÅKARE I VÄST. SÅ:s förslag: Här kan man bygga säkra uppställningsplatser Alkobommar i Göteborgs Hamn

Så når trafiksäkerheten. förarhytten ÅKARE I VÄST. SÅ:s förslag: Här kan man bygga säkra uppställningsplatser Alkobommar i Göteborgs Hamn Cabotaget under lupp. I juli presenterades cabotagestudien, som vill visa olaglig trafik i Sverige. Nu ska trafik i Norge och Danmark undersökas. SIDORNA 4-5 och 12 Ombyggnader överallt. Det pågår många

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Politik är inte tystnad och hemligheter det är att ge svar och öppenhet

Politik är inte tystnad och hemligheter det är att ge svar och öppenhet Bråda dagar för Jenny Full fart i odlingarna mitten Register för miljoner övertogs av chefer Sidan 7 Tårtkalas på SöS Sidan 8 Att tänka på om du blir sjuk Sidan 16 nummer 5 2011 Ledaren Politik är inte

Läs mer

I huvudet på Spotifygrundaren 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR

I huvudet på Spotifygrundaren 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR IVA på AKTUELLT NUMMER 1 2013 Wallenbergsalen fokuserar skarpaste skärmtekniken 24 Svenska tekniker byggde världens snabbaste dator 34 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR I huvudet på Spotifygrundaren Tio snabba

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.3/November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 2 STEG TILL EN MER FLEXIBEL ORGANISATION IT som tjänst

Läs mer

Filosofi från öst visar vägen

Filosofi från öst visar vägen Uppdrag: Vad skapar tilltro? DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 september 2012 tidningen för dig i försäkringskassan stort intresse för FKfakturor TEMA: LEAN Filosofi från öst visar vägen #6 INNEHÅLL Det gör ont

Läs mer

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus?

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 STARTA EGET 4TIPS FOTO: OLIVER CRONA STENBERG Bambuser och CoolStuff:

Läs mer

Har vi rätt tempo för omvärlden?

Har vi rätt tempo för omvärlden? Har vi rätt tempo för omvärlden? En stallnära nulägesanalys med stort hopp om framtidens hästnäring FRAMTIDSSPANING 2.0 Innehåll Inledning 3 Om HUS 4 Om projektet 5 Arbetsprocessen 8 Pressklipp 10 Del

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

SPECIALDESIGNAT HOS ALLBILDELAR

SPECIALDESIGNAT HOS ALLBILDELAR En tidning från Sveriges Bilskrotares Riksförbund NR 1 2011 1 Sveriges Bilskrotares Riksförbund Branschförbund sedan 1961 NORDIC CAR RECYCLING Nya Bildelsgarantin succé från början Flera bilar klubbas

Läs mer

VÄGEN TILL. Europas bästa. Så påverkar vi

VÄGEN TILL. Europas bästa. Så påverkar vi VÄGEN TILL Europas bästa företagarklimat Så påverkar vi INNEHÅLL 03. Så påverkar vi Ledare av Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna. 04. FYRA åtgärder toppar vår agenda Vi listar de allra viktigaste

Läs mer

Grön affär i Härnösand

Grön affär i Härnösand kommunal Medlemstidning för Kommunalekonomernas förening # 3 2015 UPPHANDLING Önskas: bättre koll på affären LANDSTING Region Örebro samlar ihop sig KRÖNIKAN Ekonomer och inköpare förena er! Grön affär

Läs mer