ARTBIKEfrihjul PROJEKTIDÉ / CYKEL KONST & MILJÖ. konst från cykeln & cykel som konst. Rörelse. Ögonöppnare. Navet / Vidgade nordiska vyer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARTBIKEfrihjul PROJEKTIDÉ / CYKEL KONST & MILJÖ. konst från cykeln & cykel som konst. Rörelse. Ögonöppnare. Navet / Vidgade nordiska vyer"

Transkript

1 ARTBIKEfrihjul konst från cykeln & cykel som konst PROJEKTIDÉ / CYKEL KONST & MILJÖ Den är genialisk och miljövänlig. Billig i drift, smidig och tyst. Den rullar över i stort sett alla underlag, i stort sett överallt i världen. Den kräver bara balans, pedalkraft och styrförmåga. De flesta av oss har en relation till cykeln. Den skänker frihet och förmåga att ta sig fram utan varken drivmedel, särskilt underlag eller breda vägbanor. Det är vind i ansiktet, tid att tänka och rörelse tack vare den egna kraften. Där hämtar ARTBIKEfrihjul sin övertygelse och projektidé. Rörelse Projektet ARTBIKEfrihjul utgår från känslan av frihet, rörelse och valmöjligheter och är ett konst- och miljöprojekt som ska utveckla cykelns möjligheter. ARTBIKEfrihjul vill omforma cykeln till konstobjekt, samtidigt till ett fullt funktionellt färdmedel för konstupplevelse längs vägen. Där cykelvägen mellan Skärhamn och Pilane ska binda ihop två konstinstitutioner, Nordiska Akvarellmuseet och Skulptur i Pilane, Längs cykelvägen erbjuds överraskningar i form av konst. En blinkning i en dunge, ristat i asfalten, i gruset, på en berghäll, i toppen av en gran, ett ljud, en färg eller strof i barken, på ängen eller i ekdungen. Ögonöppnare ARTBIKEfrihjul vill främja cyklandet, där besökare och bofasta ska få upp ögonen, uppleva konst där man kanske minst anar det och samtidigt upptäcka naturens gömmor och skatter. Cykelvägen som löper över ängar, åkrar, skog, stigar och grusvägar är samtidigt en perfekt plats för eget skapande, därför förses varje cykel med gps- puck för att kunna cykla sitt konstverk samt ett teckningspaket. Bilden kan sen skrivas ut på Nordiska Akvarellmuseet eller Art Institute. Projektet anpassas till alla åldrar med målet att verka för en ny slags cykelkultur, baserat på konst, rörelse och medskapande. Navet / Vidgade nordiska vyer ARTBIKE vill vara navet där cykeln är den gemensamma nämnaren, ett samarbetsprojekt som vill agera över gränser, kulturer och sektorer. Vi bjuder in konstnärer lokala, regionala och nordiska konstnärer och nätverk. Cykeln ska binda ihop platser, men också folk i ett konstnärligt utvecklingsarbete för nya kontakter, samarbeten och kulturellt utbyte. Där vi vill ta tillvara andra konstnärers erfarenheter, teknik och tankar kring cykeln och hur man kan arbeta med naturen som konstscen.

2 Pilotprojekt & metodutveckling ARTBIKEfrihjul är ett pilotprojekt som undersöker hur man kan arbeta med befintliga platser och en cykelväg med naturen i fokus och där skapa en konstupplevelse. Med minimal miljöpåverkan, återanvändning och konstnärlighet vill vi öppna ögonen för den nära naturen, jämte konsten som kan lura varsomhelst. Målet är att Artbikefrihjul blir en metod, ett projekt med ett grundkoncept som kan appliceras varsomhelst där det finns cykelvägar och cyklar. Där de olika ARTBIKE- projekten i olika delar av Norden binds samman och bildar ett växande nätverk av så kallade ARTBIKEspunkter. Bestående Tanken är att ARTBIKEfrihjul ska bli ett bestående inslag i kultur- och konstlivet, som varje sommarsäsong bjuder på nya överraskningar och som förändras med åren, både i form av nya konstcyklar och konst längs vägen, och med nya samarbeten, sponsorer och aktörer. Som varje år växer en aning, hittar nya cykelvägar att ta sig an, nya konstverk att skapa, nya konstnärer att lära känna. Artbike-festival Efter varje säsong arrangeras den årliga ARTBIKE- festivalen, En familjefest för cykelinnovation, återanvändning, konst och musik. Dit besökare kan komma med sina egenhändigt skapade konstcyklar för att delta i cykelparad. Under festivalen auktioneras drygt hälften av cyklarna ut varje år för att på så vis finansiera kommande säsongs cykelinköp. Med tiden och fler ARTBIKEsprojekt runt om i Norden, flyttar festivalen runt på olika platser. Den digitala mötesplatsen / Projektets digitala rum, Det digitala ARTBIKEfrihjul, är en förlängning av projektet, som samtidigt skapar mervärde och tillgänglighet för konsten involverad. Tanken är att hemsidan ska vara bas för projektet, och växa i takt med det nätverk som byggs upp. Parallellt med det fysiska cykelprojektet ska hemsidan fungera som länk mellan åren, konstnärerna och samtidigt bli en digital visuell bank av konstverk och cyklar. Som består oavsett vart cyklarna tar vägen. Medan museer har sina samlingar i magasin och låsta rum, har ARTBIKE sin i cloudsfären. Samtliga cyklar och konstverk som medverkat inom projektet presenteras i text och bild och blir en ständigt växande samling verk.

3 GENOMFÖRANDE / Vi kommer arbeta i etapper, och går från en småskalig start under sommaren 2014 med tio cyklar i Skärhamn, till att omfatta hela Tjörn i framtiden och kranskommuner. Som metodutveckling och idébas vill vi på sikt se ARTBIKEfrihjul som en rörelse som kan genomsyra hela Norden. Där det uppstår ARTBIKEspunkter lite varsomhelst. För cyklar, cykelvägar och konstnärer kommer alltid finnas. ARTBIKE binder ihop och ser till att dessa tre ben ständigt kommer vara en levande konstinstitution såväl som på Tjörn som i resten av Norden. ETAPP I / 2014 (genomfört) Under sommaren 2014 skapades tio konstcyklar av begagnade cyklar. Sex lokala konstnärer deltog och cyklarna fanns hos Art Institute till uthyrning under sommaren. Personal på Art Institute fanns till hands för att hjälpa till med cykelhjälmar och nycklar, och det var samtidigt vara bas för Artbikes verksamhet under denna första sommar. ARTBIKEfrihjul medverkade i den Stora teckningsfestivalen på Nordiska Akvarellmuseet, där besökare fick cykla sin teckning med hjälp av gps- app på telefonen. Den cyklade vägen printades sedan ut på museet. M ÅL ETAPP I (klart) 10 konstcyklar rullande, 10 medverkande konstnärer. Köp av domän och hemsida för presentation av projektet. Producera hemsidan. H EM SIDAN: Marknadsföring och lansering av idén. Presentation av årets konstnärer, konstcyklar. ETAPP II / 2015 / OUTPUT Under etapp II/2015 kommer projektet utökas rejält. Inköp av fler begagnade cyklar och utveckling av nya modeller. Fler konstnärer involverade med nordiskt fokus. Under etapp II/ 2015 kommer konstverk av nio nordiska konstnärer finnas längs cykelvägen. En särskild karta produceras med konstverken, naturkunskap, lokala odlare och konstplatser längs vägen mellan Skärhamn och Pilane. Tanken är att kunna ta sig mellan två stora konstscener Nordiska Akvarellmuseet och Pilane Skulpturpark, och längs vägen överraskas av konst, landart och andra happenings. Varje torsdagskväll under juli och början av augusti sker något längs vägen, ett musikstycke, en oväntad workshop i naturen, en cirkustrapets, en balansakt eller dansföreställning på ett berg. Publiken kommer under torsdagskvällarna både vara publik och medskapare.

4 M ÅL ETAPP II 20 konstcyklar, installationer/konstverk/landart längs vägen, nio konstnärer från Sverige, Färöarna och Norge involverade. ARTBIKEfrihjulscyklarna ingår i den kommunala cykeluthyrningen. H EM SIDAN: Cyklar ska gå att boka via hemsidan. Galleriet med konstcyklar och konstverk i landskapet växer, plus presentation av medverkande konstnärer som berättar om sina cyklar och verk i landskapet. ETAPP III/ 2016 Under år III/2016 fortsätter antalet med nya konstnärer nu med fokus på europeiska konstnärer, som medverkar med nya cyklar. Rutten ska vara väl etablerad, kartor och gps- funktioner i gång och med rutin fungerande. Öka samarbetet med bland annat Björholmens Marina och andra verksamheter längs vattnet. Båtförbindelse från Halsbäck, där cyklisterna kan ta med sig cykeln på båten som går tillbaks till Skärhamn. M ÅL ETAPP III 30 konstcyklar, 20 installationer / konstverk, båtförbindelse Halsbäck- Skärhamn. Tio nordiska konstnärer involverade. Artbikefestival med workshops och cykelparad. Bygga om och smycka sina cyklar. H EM SIDAN : Bokningssystemet igång. De olika Artbikesprojekten binds ihop i ett gemensamt Artbike- nätverk, länkade till varandra. Så man kan se om det finns en Artbikecentral där man befinner sig, tänker besöka osv. Digital konsthall som växer för varje år, för där varje cykel och konstverk längs vägen som medverkat inom projektet presenteras tillsammans med sin konstnär.

5 SYFTE & MÅL / Navet är cykeln. Konst från cykeln och cykel som konst. Och att samtidigt bjuda besökare och bofasta på en konst- och naturupplevelse och utveckla cykelvägen mellan Skärhamn och Pilane. ARTBIKEfrihjul ska främja medskapandet, upptäckarglädjen, kreativiteten och också tjäna som ögonöppnare. Visionen är att Artbike blir ett nav i en nordisk gemenskap där Artbikespunkter kan starta lite varstans. ARTBIKE vill: Utveckla en del av Tjörn som ligger mittemellan Tjörns stora konstplatser, Nordiska Akvarellmuseet och Pilane Skulptur, men också bjuda på oväntad konst längs vägen. Att öka möjligheterna till konstupplevelser, via cykeln som färdmedel samtidigt som den är ett konstverk i sig. Främja nya nätverk med kulturarbetare, konstnärer och odlare längs cykelvägen. Nya samarbeten mellan de lokala och nordiska konstnärerna. Metodutveckling hur man som kommun och konstnärer i samverkan kan utveckla en cykelväg. Ge möjlighet till eget skapande och medverkan via gps- sändare på cyklarna och teckningspaket att ha med på cykeln. Anpassat till alla åldrar. Kartlägga växter och sevärda naturplatser i ett häfte som varje cyklist får med sig. Bärande idé är ATT ÖPPNA ÖGONEN för sin omgivning, för konsten och naturen. Verka för en ny cykelkultur, som miljövänligt och nära sätt att tillsammans ta sig fram i fria luften och känna dofterna, vinden och det fysiska i att cykla. värna återanvändning av begagnade cyklar och omvandla dem till rullande konstverk i samarbete med nätverk och konstnärsgrupper, men på sikt även regionala konstnärskollektiv, nordiska och internationella konstnärer. Skapa nätverk för konstnärer och andra aktörer. Där blir hemsidan själva navet och på sikt även en digital konsthall med alla konstcyklar och konstverk läng vägen presenterade i projektets digitala samling. Knyta samman konstnärer, näringsidkare, Naturskyddsföreningen, markägare och konstinstitutioner i ett projekt med gemensamt mål: konsten, naturen och miljön. Verka för hållbar kulturturism. På sikt skapa försäljningsställen för odlare och andra ekologiska näringar längs vägen. Utveckla paketlösningar där man kan välja rutt, färdmedel och kombination.

6 FYRA BEN 1. KONST / CYKLAR Cyklar som konst och konst från cykeln. Där man ska kunna ta sig mellan de två nordiska och internationella konstscenerna Nordiska Akvarellmuseet och Skulptur i Pilane via cykelvägen som i sig blir en konst- och naturupplevelse. Längs cykelvägen finns verk av nordiska konstnärer och under säsongen kommer olika happenings ske på fasta tider, dansföreställningar på en bergvägg, poesiuppläsningar från en höjd, musik i en endedunge. Tanken är att verken ska överraska, i form av landart, oväntade material och uttryck i naturen. Där naturen som konstscen undersöks samtidigt som I slutet av säsongen auktioneras alla cyklarna ut under den årliga ARTBIKE- festivalen. Behållningen av auktionen går till inköp av nästa års cyklar och material. Tanken är att ett verk varje år blir permanent och köps in av kommunen i samband med avslutningen. Tanken är att cykelparken ständigt förändras, att inget år ska vara det andre likt. 2. MEDVERKAN / EGET SKAPANDE Centralt är aktivitet, att vara medverkare och deltagare. Genom att cykla är man aktiv och bidrar till bättre miljö än om man väljer bilen för sin konstupplevelse. Genom att cykla konstcyklarna blir cyklisten samtidigt medverkande i själva förflyttningen. Vi vill samtidigt främja eget skapande och varje cykel är utrustade med en gps- puck som följer cykelns färdväg. På Nordiska Akvarellmuseet och Pilane gårdskafé kommer det finnas skrivare där teckning kan printas ut. Vi vill också hitta en öppen plats med utrymme att cykla hjärtan, hästar och gubbar, som sedan går att printa ut. Varje cykel är också försett med ett teckningspaket och längs vägen kommer särskilda teckningsplatser finnas utmärkta. Centralt för projektet är att man ska få upp ögonen för det man ser och upplever, antingen det är en ovanlig växt, ett träd eller konstverk jämte stigen eller mellan trädstammarna. En cykel- och konstupplevelse för alla åldrar, för gemensam, kreativ och rik cykelkultur. 3. MILJÖN Som påminnelse om cykeln som miljövänligt färdmedel och ett sätt att närmare uppleva sin omgivning. Att man kan göra begagnade cyklar till rullande konstverk. Att man längs vägen ska kunna handla ekologiska ägg, ta del av konst eller sätta sig ner och teckna i naturen, gemensamt är att alla genererar minimal miljöpåverkan. 4. NATUREN Cykelvägen mellan Skärhamn och Pilane är unik och bjuder på omväxlande natur. Projektet syftar till att med hjälp av cykeln kommer nära naturen, känner vinden, dofterna, stanna och se på djuren, känna på växterna eller bara ta en paus i gröngräset. Märka ut och visa på arter och djur i ett häfte bok som barn kan få i uppdrag att hitta längs vägen.

7 DEN NORDISKA DIMENSIONEN Nordiska Akvarellmuseet och Pilane Skulptur lockar varje sommar besökare från hela Sverige och Europa. Kulturinstitutioner som lärt sig verka i periferin, långt från Stockholm. Färöarna är långt från Köpenhamn, Lofoten långt från Oslo. Lofoten, Tjörn och Färöarna är alla öar, med olika naturförhållanden, klimat och omgivning. Hur präglar det konstsynen, uttryck och sammanhang? Vad kan man lära av varandra, vilka uttryck och problem är gemensamma? Genom samarbeten med konstnärer från andra nordiska platser utanför huvudstäder, med vana att finnas och driva verksamheter utanför huvudleder och givna konstscener, vidgas projektet. Därför vill vi bjuda in två konstnärer från Färöarna, och två från Norge (Bergen och Lofoten) för att knyta an, skapa nya samarbeten och nätverk. Tanken är att de under en veckas tid får installera, bygga och producera det verk som ska placeras läng cykelvägen i en gemensam utställning med arbetsnamnet Output. Deras vistelse sker i samarbete md Nordiska Akvarellmuseet (ateljéer och workshops) och Pilane Skulptur (plats för workshops). Tanken är en gemensam workshop för samtliga nio medverkande konstnärer, dit konstnärer utanför utställningsprojektet också är välkomna att delta. Vi vill med nordisk medverkan knyta an till Nordiska Akvarellmuseets nordiska vision och Pilane Skulpturs internationella konstscen. För att i ett hörn av Tjörn ytterligare höja den nordiska rösten och internationella gemenskapen. LÅNGSIKTIGA EFFEKTER FÖR NORDEN Att interagera, samarbeta kring ett gemensamt konstprojekt som ARTBIKEfrihjul gynnar den nordiska styrkan och förståelsen för varandras verklighet och konst. Via nya kontaktytor främjas samverkan och målet är att utveckla bestående nätverk under ARTBIKEfrihjuls paraply. De fem nordiska konstnärerna kommer arbeta tillsammans med fem lokala konstnärer från Tjörn, Stenungsund och Orust. Tillsammans bildar de nio utställningen som har arbetsnamnet Output. I ARTBIKEfrihjuls långsiktiga vision ska projektet växa till att omfatta flera platser i Norden, där cykeln och upplevelsen längs cykelvägar och temporära konstverk är grundidén. Det kan handla om tre verk längs en kilometer cykelväg, eller tjugo verk centralt i en storstad eller tre konstcyklar som hyrs ut av en enskild konstnär nånstans på landet. Varianterna är otaliga, hur stort eller smått som helst, med det gemensamma att cykel som konst eller konst från cykeln är grundidé. Navet blir i det nätverket hemsidan, som kommer fungera som en slags digital paraplyorganisation med länkar till de olika ARTBIKEspunkterna runt om i Norden.

8 SAMARBETEN / MEDVERKANDE Art Institute - Ett nätverk av kultur- och konstintresserade med bas i Skärhamn. Äger lokalen i centrala Skärhamn, som är villiga att upplåta delar av sin lokal till projektet. Tjörnkonstnärerna- en konstnärsgrupp som under två somrar haft gemensam utställning på konsthallen i Skärhamn. Nordiska Akvarellmuseet- konstinstitution som vill vara delaktiga i lokalutvecklingen och miljöprojekt. Bistår med ateljéer under de nordiska konstnärernas vistelse på Tjörn. Skulptur i Pilane - Cykelvägen kommer ut vid Peter Lennbys gårdscafé och löper sedan vidare till skulpturparken och fornlämningarna. Frilansande dansare och andra performanceartister som gör punktföreställningar under säsongen. Säbygården. Konstutställningar hela sommaren, ett par hundra meter från cykelleden. Enkelt att göra avstickare till. Med i trycksaken vi gör för att presentera leden och konstprojektet. Säbylund konstgård. Kultur och konsthus på landet, ett par hundra meter från cykelleden. Markägare. Där konsten kommer placeras. Tjörns kommun. Sköter cykeluthyrningen tillsammans med sin ordinarie uthyrning. Hjälper till med gemensam marknadsföring och information. Turistbyrån på Tjörn och i Stenugnsund.. Information och marknadsföring. Södra Bohuslän Turist AB. För gemensam marknadsföring, medverkar gratis på deras cykelkarta. Naturskyddsföreningen. Samarbete kring upptäckarboken och happenings i naturen. Återbruket vid Alelyckan, för att införskaffa begagnade cyklar. Gps- producent, sponsorer. Terra et Mare. Eu:s lokala eu- projekt. Stöttat projektet för webbutveckling. Västra Götalandsregionen. Stöttade projektet under första säsongen, sommaren L- O cykelsport. Sponsrar med utrustning. TRÄNINGSKLINIKEN i Skärhamn. Lotta Nilsson samarbetar med ARTBIKEfrihjul kring trafiksäkerhetsprojekt i maj 2015.

9 KONTAKT / projektgruppen Vi fyra som driver projektet är konstnärer med bred erfarenhet av konst- och kulturprojekt. KONSTNÄRLIG LEDARE: Johan Bloom, , lägerledare, lärare och konstnär som ofta placerar miljön i fokus i sina verk. CYKELANSVARIG/PROJEKTLEDARE: Johan Eyssen, , konstnär och cykelfantast, projektledare för Frisläppt 2007 och EKONOMIANSVARIG/DOKUMENATION/PROJEKTLEDARE Anna Berglund, , fotograf och journalist, Projektledare Frisläppt 2007 och Projektledare för Tjörns kommuns barn- och ungdomsfestival Frivolt 2010 och CYKELANSVARIG/ MILJÖ & INNOVATION Jürgen Asp, , illustratör, cykelfantast och miljökämpe.

OUTPUT 21.6-15.8 2015 DANMARK FÄRÖARNA NORGE SVERIGE. www.frihjul.wordpress.com

OUTPUT 21.6-15.8 2015 DANMARK FÄRÖARNA NORGE SVERIGE. www.frihjul.wordpress.com OUTPUT 21.6-15.8 2015 DANMARK FÄRÖARNA NORGE SVERIGE www.frihjul.wordpress.com #frihjul15 karta CYKEL & KONST Cykelleden Skärhamn-Pilane 3 6 ä 1 8 9 8 11 7 6 4 5 10 3 2 10 OUTPUT 21.6-15.8 medverkande

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Vad innebär konventionen för Sverige? När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått?

den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått? den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått? En av HALA-projektets strålar Inom HALA-projektet fann parkgruppen samband mellan kulturhusets och samhällets utveckling i förhållande

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

LONE LARSEN. Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm

LONE LARSEN. Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm LONE LARSEN Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm 2006 Galleri Mårtenson & Persson. Båstad Dunkers Kulturhus.

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten Bevara barnens skogar lek och lär i skogen runt knuten Foto: Fredrik Ericsson Skogen ger friska och smarta barn Skogen är ett favorittillhåll för många barn, det är kul att se växter och djur på riktigt

Läs mer

STRÅKET - den röda tråden. Skärhamn, 2014

STRÅKET - den röda tråden. Skärhamn, 2014 STRÅKET - den röda tråden Skärhamn, 2014 Stråket - den röda tråden i Skärhamn är ett projekt som syftar till att skapa ett sammanhängande och attraktivt gång- och cykelstråk genom Skärhamns centrum. Stråket

Läs mer

Telefon: 063 46208 Mobiltelefon: 070 3215936

Telefon: 063 46208 Mobiltelefon: 070 3215936 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Byskogen cykelbana 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Fredrik Persson Ålder: 18år Adress: Orionvägen51 Postadress: 83155 Östersund Telefon: 063 46208

Läs mer

LÅT BARNEN LEKA SIG TILL EN BÄTTRE VÄRLD I ER KOMMUN!

LÅT BARNEN LEKA SIG TILL EN BÄTTRE VÄRLD I ER KOMMUN! LÅT BARNEN LEKA SIG TILL EN BÄTTRE VÄRLD I ER KOMMUN! 1 6 Låt barnen leka sig till en bättre värld i er kommun! I leken är allt möjligt! Lek är något som förenar alla barn, vart vi än befinner oss. Hos

Läs mer

Vi dokumenterar Er konst

Vi dokumenterar Er konst Vi dokumenterar Er konst För oss är det viktigt att konsten syns Konst finns överallt, vi vill hjälpa er att dokumentera den. Vi dokumenterar konst genom virtuella gallerier, konst genom hemsidor filmningsdokumentation

Läs mer

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER Dikt av Bengt Bratt för att illustrera hur vi definierar kultur när vi arbetar med kultur och hälsa. Kultur är att arbeta, bo och bygga. Kultur är skrattet och gråten tillsammans.

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM Ydre kommun Ydre är en av Sveriges minsta kommuner med en befolkning på ca 4000 personer, vilket samtidigt kanske är den

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 Himlatrappan Kivik Art Centre har bjudit in Gert Wingårdh, vår internationellt mest uppmärksammade arkitekt, att rita något för landskapet kring

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Fågel, fisk eller mittemellan

Fågel, fisk eller mittemellan Lärarhandledning till utställningen Fågel, fisk eller mittemellan en konstutställning för barn Johanna Björck, Örebro läns museum Om utställningen Utställningen är producerad av Örebro läns museum. Det

Läs mer

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap Vatten Bad Kultur Turism Gemenskap Friluftsliv Båtliv Natur Vänersborgs identiteter idag Bilder och ord valda av hundratalet deltagare vid dialogträ en på Folkets Hus 2 oktober 2014. Storleken varierar

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

Slutredovisning av förstudie

Slutredovisning av förstudie Slutredovisning av förstudie 1. Projektet Färdvägar vid Rönne å Journalnummer 20103168, stödmottagare Naturskyddsföreningen Söderåsen 2. Kontaktpersoner Bengt Hertzman, Naturskyddsföreningen Söderåsens

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Välkomna till Vårsalongen 2015 på Liljevalchs!

Välkomna till Vårsalongen 2015 på Liljevalchs! Välkomna till Vårsalongen 2015 på Liljevalchs! Ett besök på Vårsalongen tillsammans med fröken Sara inleds med att vi tillsammans utforskar konsten i konsthallen. Vi funderar på hur man tittar på konst

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Att genom dialog få en fördjupad kunskap och ett socialt perspektiv av graffitifrågan. Att kartlägga området kring Röda sten. Att utreda om det finns behov av sociala

Läs mer

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER INFORMATION FÖR KONSTNÄRER Vill du vara med? Om du är konstnär och vill vara med på hemsidan Konst i Västmanland, eller ändra dina befintliga uppgifter, är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Plats och tid Kommandantboligen, Festningen i Halden 14 december, 2007 09.30-12.30 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE KONTAKT Telefon: Mathias Worbin 0768 652 305 Mail: mr_wigmannen@bildfobi.se Hemsidor: www.nilssoncrwth.se, www.bildfobi.se Facebook: Konstgruppen Bildfobi

Läs mer

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna Lättläst vuxna Välkommen till Moderna Museet! På Moderna Museet finns konst från sent 1800-tal fram till idag. I samlingen finns ca 130 000 konstverk. Det finns till exempel 5000 målningar och 100 000

Läs mer

Bakgrund; Projektets målsättning

Bakgrund; Projektets målsättning Bakgrund; Galleriets konceptuella bas vilar på iden om ett tillfälligt övertagande av det offentliga rummet. Vi önskar vara en aktiv del, en lokal opålitlig och oberäklig agent i den tillsynes givna stadsmiljön.

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 2 INNEHÅLL Sid Inledning 4 Kulturen skapar mervärden 5 Kultur- o konstcentrum

Läs mer

Projektredovisning Parken2punkt0.

Projektredovisning Parken2punkt0. ProjektredovisningParken2punkt0. ProjektredovisningParken2Punkt0 Projektidé... 3 Bakgrund,Drivkrafterochmotiv...4 Särskildakravfrånavtalet... 5 Förnyelseochsamarbeten...5 Genomförande...6 Huvudhändelser...7

Läs mer

Joyful. Är en genialt enkel lösning där mottagaren själv väljer sin gåva. vad är. giftcard. nya

Joyful. Är en genialt enkel lösning där mottagaren själv väljer sin gåva. vad är. giftcard. nya vad är Joyful giftcard Är en genialt enkel lösning där mottagaren själv väljer sin gåva. Med starka varumärken & något för alla! Ett av Joyful Giftcards många styrkor är den bredd av starka internationella

Läs mer

GÅVAN ALLA VÄLJER. www.joyfulgiftcard.com

GÅVAN ALLA VÄLJER. www.joyfulgiftcard.com GÅVAN ALLA VÄLJER www.joyfulgiftcard.com VAD ÄR JOYFUL GIFTCARD EN ENKEL LÖSNING DÄR MOTTAGAREN SJÄLV VÄLJER SIN GÅVA MED STARKA VARUMÄRKEN & NÅGOT FÖR ALLA! Ett av Joyful Giftcards många styrkor är den

Läs mer

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 Mål: När Sydostleden är etablerad skall den årligen generera minst 50 miljoner i ökad turismomsättning 8000 cyklister/år cyklar då hela sträckan och 30 000 cyklar

Läs mer

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Dag Eliasson, inköps- och upphandlingschef Björn Andrén, inköps- och upphandlingsstrateg Syftet med dagens

Läs mer

En majoritet av spelare har valt alternativ 1. Vissa förespråkar också inrättandet av Stadsmiljögruppen i alternativ 3.

En majoritet av spelare har valt alternativ 1. Vissa förespråkar också inrättandet av Stadsmiljögruppen i alternativ 3. A1. Utfall & Nya Val En majoritet av spelare har valt alternativ 1. Vissa förespråkar också inrättandet av Stadsmiljögruppen i alternativ 3. En konstkonsult ska in i projektet direkt som vilken specialitet

Läs mer

Joyful giftcard. Är en genialt enkel lösning där mottagaren själv väljer sin gåva. vad är. nya

Joyful giftcard. Är en genialt enkel lösning där mottagaren själv väljer sin gåva. vad är. nya vad är Joyful giftcard Är en genialt enkel lösning där mottagaren själv väljer sin gåva. Med starka varumärken & något för alla! Ett av Joyful Giftcards många styrkor är den bredd av starka internationella

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

En undersökning om konstnärskap i Västmanland

En undersökning om konstnärskap i Västmanland Information från Kulturutveckling konst En undersökning om konstnärskap i Västmanland 2014-04-08 Under våren 2014 har tretton konstnärer svarat på frågor kring sitt konstnärskap och arbete som konstnär.

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

Saabfestivalen 2015 5-7:e juni. Programblad

Saabfestivalen 2015 5-7:e juni. Programblad Saabfestivalen 2015 5-7:e juni Programblad Innehållsförteckning 1. Presentation av arrangörerna. 2. Praktiska saker inför och under ditt besök. 3. Dagsschema för fredag, lördag samt söndag. 1. Saabfestivalen

Läs mer

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN en workshop om tillgänglighet, mångfald och representation FUISM, Fokus på mångfald 2015-03-09 Anna Karlsson & Elinore Lindén Strand, ReVamp AB Sammanfattning: Detta är ett

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Sociala medier och delaktighet i museiverksamheten

Sociala medier och delaktighet i museiverksamheten Sociala medier och delaktighet i museiverksamheten Digikult 2013-04-11 Kajsa Hartig Digital navigatör, Nya medier, Nordiska museet kajsa.hartig@nordiskamuseet.se Om mig: Digital navigatör Förmodligen Sveriges

Läs mer

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax.

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax. På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. A Sökande Uddebo ekologiska Inköpsförening Organisations/personnummer 802476-9484 0700154224 E-post:

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision Att i bred samverkan bygga ett nytt Nationellt Civilt Luftfartsmuseum av internationell toppklass; som håller högsta kulturella kvalitet,

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING SKAPA STORT ETT NYTT KULTURPROGRAM FÖR BARN!

LÄRARHANDLEDNING SKAPA STORT ETT NYTT KULTURPROGRAM FÖR BARN! SKAPA STORT ETT NYTT KULTURPROGRAM FÖR BARN! INNEHÅLL Om SKAPA STORT programmen... 3 Till dig som lärare... 4 Förslag till konstprojekt... 5 Förslag till samarbete konstprojekt (svenska)... 6 Till dig

Läs mer

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar SMART Lean på kulturförvaltningen Ökat kundvärde Tillsammans - Öppet klimat - Omtanke - Respekt Demokrati Lika värde Hållbar utveckling KULTURFÖRVALTNINGEN SMART Lean på kulturförvaltningen 1 www.halmstad.se

Läs mer

Anvisningar för din ansökan Följande handlingar ska alltid bifogas din ansökan. Personbevis från Skattemyndigheten Betyg Arbestprover

Anvisningar för din ansökan Följande handlingar ska alltid bifogas din ansökan. Personbevis från Skattemyndigheten Betyg Arbestprover nya media KONST & DESIGn FRIA FÖRBEREDANDE KONSTLINJEN Du söker med 5-10 verk digitalt. Det är valfritt att söka med måleri, skulptur, teckning, video, foto, ljud, objekt osv. Digitala arbetsprover kan

Läs mer

En grafisk profil. Har du frågor? Kontakta oss på info@soulchildren.se 018-430 25 80. Kära användare av Soul Childrens grafiska profil!

En grafisk profil. Har du frågor? Kontakta oss på info@soulchildren.se 018-430 25 80. Kära användare av Soul Childrens grafiska profil! Grafisk profil En grafisk profil INNEHÅLL: En grafisk profil 2 Vision och värderingar 3 Symbolik 3 Logotyper 4 Användning av logotyper 4 Färger 5 Typsnitt 5 Grafiska element 6 Exempel 7 Salt barn och unga

Läs mer

2012 VILL DU VARA MED?

2012 VILL DU VARA MED? 2012 VILL DU VARA MED? Vad är Väsby Melodifestival? Väsby Melodifestival är Sveriges första melodifestival för personer med funktionsnedsättning inom LSS. Festivalen arrangeras av Upplands Väsby kommun,

Läs mer

Joyful_Sommar_2015_Folder_PM.indd 1 2015-04-02 09:14

Joyful_Sommar_2015_Folder_PM.indd 1 2015-04-02 09:14 Joyful_Sommar_2015_Folder_PM.indd 1 2015-04-02 09:14 2 Joyful_Sommar_2015_Folder_PM.indd 2 2015-04-02 09:14 Sommargåvan förstärker relationen, medan julklappen bekräftar den! Maxa din relation med Joyful

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län.

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län. Detta är en sammanfattning av det material som tagits fram inför rådslaget om Kalmar läns livsmedelsstrategi, vilket äger rum den 20 maj 2015. Förutom denna sammanfattning innehåller underlaget följande

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

GRo-projektets spridningskonferens

GRo-projektets spridningskonferens Välkomna till GRo-projektets spridningskonferens 6 november 2012 Program Om GRo Kl 15.15-15.45 Fika & utställning Parallella seminarier Kl 16.15-16.45 Paus & utställning Parallella seminarier 17.15-17.45

Läs mer

I din hand håller du... Innehåll. - En hälso- och motionssatsning - En samhällssatsning - En skolsatsning. I din hand håller du

I din hand håller du... Innehåll. - En hälso- och motionssatsning - En samhällssatsning - En skolsatsning. I din hand håller du 1 Innehåll I din hand håller du De sex sammanhangen - Samhälle - Skola - Trafik - Hälsa - Teknik - Ungdom Idé och syfte Det här har hänt och detta kommer att hända Aktivitetskoncept och genomförda aktiviteter

Läs mer

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Tävlingar på FB Arrangera tävlingar över FB och dela ut fina priser till de som faktiskt vinner. Detta fungerar väldigt effektivt i nuläget. ETT bra pris/gilla

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING Bakgrund För att nå klimatmålet om en fossilfri ekonomi år 2030 krävs en omställning till ett hållbart transportsystem. En överflyttning av fler arbetsresor

Läs mer

MAXA STADEN Jenny Ackemar // Saara Franzelius Chalmers Tekniska Högskola

MAXA STADEN Jenny Ackemar // Saara Franzelius Chalmers Tekniska Högskola Jenny Ackemar // Saara Franzelius Chalmers Tekniska Högskola TEATER // KONSERT Barn Barn Aktör Sport Barn Aktör Sport Barn Aktör Sport Arbete Barn Aktör Sport Arbete Odling ARENA PARKERING BUFFERGRÖNT

Läs mer

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Kronoberg Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Regionalpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 2 (8) Sju punkter för Möjligheternas Kronoberg 1. Det ska vara ett tryggt och hållbart liv i Kronoberg!

Läs mer

(Paper till symposium om konst på Internet i Göteborg, 5-6 Mars 1999, anordnat av Konsthistoriska Institutionen vid Göteborgs Universitet)

(Paper till symposium om konst på Internet i Göteborg, 5-6 Mars 1999, anordnat av Konsthistoriska Institutionen vid Göteborgs Universitet) Digitala objekt/digitala bilder Björn Fritz (Paper till symposium om konst på Internet i Göteborg, 5-6 Mars 1999, anordnat av Konsthistoriska Institutionen vid Göteborgs Universitet) [an error occurred

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

DÄR KONST OCH TRIATHLON MÖTS TRIATHLON - START + MÅL VID AKVARELLMUSEET DEN 26-28 AUG

DÄR KONST OCH TRIATHLON MÖTS TRIATHLON - START + MÅL VID AKVARELLMUSEET DEN 26-28 AUG TJÖRN DÄR KONST OCH TRIATHLON MÖTS GIRL WITH RED HAT NOLDE STIFTUNG SEEBÜLL CHRISTER HALLGREN EMIL NOLDE VISAS PÅ NORDISKA AKVARELLMUSEET Sommarens färgstarka utställning består av akvareller av den tyske

Läs mer