ARTBIKEfrihjul PROJEKTIDÉ / CYKEL KONST & MILJÖ. konst från cykeln & cykel som konst. Rörelse. Ögonöppnare. Navet / Vidgade nordiska vyer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARTBIKEfrihjul PROJEKTIDÉ / CYKEL KONST & MILJÖ. konst från cykeln & cykel som konst. Rörelse. Ögonöppnare. Navet / Vidgade nordiska vyer"

Transkript

1 ARTBIKEfrihjul konst från cykeln & cykel som konst PROJEKTIDÉ / CYKEL KONST & MILJÖ Den är genialisk och miljövänlig. Billig i drift, smidig och tyst. Den rullar över i stort sett alla underlag, i stort sett överallt i världen. Den kräver bara balans, pedalkraft och styrförmåga. De flesta av oss har en relation till cykeln. Den skänker frihet och förmåga att ta sig fram utan varken drivmedel, särskilt underlag eller breda vägbanor. Det är vind i ansiktet, tid att tänka och rörelse tack vare den egna kraften. Där hämtar ARTBIKEfrihjul sin övertygelse och projektidé. Rörelse Projektet ARTBIKEfrihjul utgår från känslan av frihet, rörelse och valmöjligheter och är ett konst- och miljöprojekt som ska utveckla cykelns möjligheter. ARTBIKEfrihjul vill omforma cykeln till konstobjekt, samtidigt till ett fullt funktionellt färdmedel för konstupplevelse längs vägen. Där cykelvägen mellan Skärhamn och Pilane ska binda ihop två konstinstitutioner, Nordiska Akvarellmuseet och Skulptur i Pilane, Längs cykelvägen erbjuds överraskningar i form av konst. En blinkning i en dunge, ristat i asfalten, i gruset, på en berghäll, i toppen av en gran, ett ljud, en färg eller strof i barken, på ängen eller i ekdungen. Ögonöppnare ARTBIKEfrihjul vill främja cyklandet, där besökare och bofasta ska få upp ögonen, uppleva konst där man kanske minst anar det och samtidigt upptäcka naturens gömmor och skatter. Cykelvägen som löper över ängar, åkrar, skog, stigar och grusvägar är samtidigt en perfekt plats för eget skapande, därför förses varje cykel med gps- puck för att kunna cykla sitt konstverk samt ett teckningspaket. Bilden kan sen skrivas ut på Nordiska Akvarellmuseet eller Art Institute. Projektet anpassas till alla åldrar med målet att verka för en ny slags cykelkultur, baserat på konst, rörelse och medskapande. Navet / Vidgade nordiska vyer ARTBIKE vill vara navet där cykeln är den gemensamma nämnaren, ett samarbetsprojekt som vill agera över gränser, kulturer och sektorer. Vi bjuder in konstnärer lokala, regionala och nordiska konstnärer och nätverk. Cykeln ska binda ihop platser, men också folk i ett konstnärligt utvecklingsarbete för nya kontakter, samarbeten och kulturellt utbyte. Där vi vill ta tillvara andra konstnärers erfarenheter, teknik och tankar kring cykeln och hur man kan arbeta med naturen som konstscen.

2 Pilotprojekt & metodutveckling ARTBIKEfrihjul är ett pilotprojekt som undersöker hur man kan arbeta med befintliga platser och en cykelväg med naturen i fokus och där skapa en konstupplevelse. Med minimal miljöpåverkan, återanvändning och konstnärlighet vill vi öppna ögonen för den nära naturen, jämte konsten som kan lura varsomhelst. Målet är att Artbikefrihjul blir en metod, ett projekt med ett grundkoncept som kan appliceras varsomhelst där det finns cykelvägar och cyklar. Där de olika ARTBIKE- projekten i olika delar av Norden binds samman och bildar ett växande nätverk av så kallade ARTBIKEspunkter. Bestående Tanken är att ARTBIKEfrihjul ska bli ett bestående inslag i kultur- och konstlivet, som varje sommarsäsong bjuder på nya överraskningar och som förändras med åren, både i form av nya konstcyklar och konst längs vägen, och med nya samarbeten, sponsorer och aktörer. Som varje år växer en aning, hittar nya cykelvägar att ta sig an, nya konstverk att skapa, nya konstnärer att lära känna. Artbike-festival Efter varje säsong arrangeras den årliga ARTBIKE- festivalen, En familjefest för cykelinnovation, återanvändning, konst och musik. Dit besökare kan komma med sina egenhändigt skapade konstcyklar för att delta i cykelparad. Under festivalen auktioneras drygt hälften av cyklarna ut varje år för att på så vis finansiera kommande säsongs cykelinköp. Med tiden och fler ARTBIKEsprojekt runt om i Norden, flyttar festivalen runt på olika platser. Den digitala mötesplatsen / Projektets digitala rum, Det digitala ARTBIKEfrihjul, är en förlängning av projektet, som samtidigt skapar mervärde och tillgänglighet för konsten involverad. Tanken är att hemsidan ska vara bas för projektet, och växa i takt med det nätverk som byggs upp. Parallellt med det fysiska cykelprojektet ska hemsidan fungera som länk mellan åren, konstnärerna och samtidigt bli en digital visuell bank av konstverk och cyklar. Som består oavsett vart cyklarna tar vägen. Medan museer har sina samlingar i magasin och låsta rum, har ARTBIKE sin i cloudsfären. Samtliga cyklar och konstverk som medverkat inom projektet presenteras i text och bild och blir en ständigt växande samling verk.

3 GENOMFÖRANDE / Vi kommer arbeta i etapper, och går från en småskalig start under sommaren 2014 med tio cyklar i Skärhamn, till att omfatta hela Tjörn i framtiden och kranskommuner. Som metodutveckling och idébas vill vi på sikt se ARTBIKEfrihjul som en rörelse som kan genomsyra hela Norden. Där det uppstår ARTBIKEspunkter lite varsomhelst. För cyklar, cykelvägar och konstnärer kommer alltid finnas. ARTBIKE binder ihop och ser till att dessa tre ben ständigt kommer vara en levande konstinstitution såväl som på Tjörn som i resten av Norden. ETAPP I / 2014 (genomfört) Under sommaren 2014 skapades tio konstcyklar av begagnade cyklar. Sex lokala konstnärer deltog och cyklarna fanns hos Art Institute till uthyrning under sommaren. Personal på Art Institute fanns till hands för att hjälpa till med cykelhjälmar och nycklar, och det var samtidigt vara bas för Artbikes verksamhet under denna första sommar. ARTBIKEfrihjul medverkade i den Stora teckningsfestivalen på Nordiska Akvarellmuseet, där besökare fick cykla sin teckning med hjälp av gps- app på telefonen. Den cyklade vägen printades sedan ut på museet. M ÅL ETAPP I (klart) 10 konstcyklar rullande, 10 medverkande konstnärer. Köp av domän och hemsida för presentation av projektet. Producera hemsidan. H EM SIDAN: Marknadsföring och lansering av idén. Presentation av årets konstnärer, konstcyklar. ETAPP II / 2015 / OUTPUT Under etapp II/2015 kommer projektet utökas rejält. Inköp av fler begagnade cyklar och utveckling av nya modeller. Fler konstnärer involverade med nordiskt fokus. Under etapp II/ 2015 kommer konstverk av nio nordiska konstnärer finnas längs cykelvägen. En särskild karta produceras med konstverken, naturkunskap, lokala odlare och konstplatser längs vägen mellan Skärhamn och Pilane. Tanken är att kunna ta sig mellan två stora konstscener Nordiska Akvarellmuseet och Pilane Skulpturpark, och längs vägen överraskas av konst, landart och andra happenings. Varje torsdagskväll under juli och början av augusti sker något längs vägen, ett musikstycke, en oväntad workshop i naturen, en cirkustrapets, en balansakt eller dansföreställning på ett berg. Publiken kommer under torsdagskvällarna både vara publik och medskapare.

4 M ÅL ETAPP II 20 konstcyklar, installationer/konstverk/landart längs vägen, nio konstnärer från Sverige, Färöarna och Norge involverade. ARTBIKEfrihjulscyklarna ingår i den kommunala cykeluthyrningen. H EM SIDAN: Cyklar ska gå att boka via hemsidan. Galleriet med konstcyklar och konstverk i landskapet växer, plus presentation av medverkande konstnärer som berättar om sina cyklar och verk i landskapet. ETAPP III/ 2016 Under år III/2016 fortsätter antalet med nya konstnärer nu med fokus på europeiska konstnärer, som medverkar med nya cyklar. Rutten ska vara väl etablerad, kartor och gps- funktioner i gång och med rutin fungerande. Öka samarbetet med bland annat Björholmens Marina och andra verksamheter längs vattnet. Båtförbindelse från Halsbäck, där cyklisterna kan ta med sig cykeln på båten som går tillbaks till Skärhamn. M ÅL ETAPP III 30 konstcyklar, 20 installationer / konstverk, båtförbindelse Halsbäck- Skärhamn. Tio nordiska konstnärer involverade. Artbikefestival med workshops och cykelparad. Bygga om och smycka sina cyklar. H EM SIDAN : Bokningssystemet igång. De olika Artbikesprojekten binds ihop i ett gemensamt Artbike- nätverk, länkade till varandra. Så man kan se om det finns en Artbikecentral där man befinner sig, tänker besöka osv. Digital konsthall som växer för varje år, för där varje cykel och konstverk längs vägen som medverkat inom projektet presenteras tillsammans med sin konstnär.

5 SYFTE & MÅL / Navet är cykeln. Konst från cykeln och cykel som konst. Och att samtidigt bjuda besökare och bofasta på en konst- och naturupplevelse och utveckla cykelvägen mellan Skärhamn och Pilane. ARTBIKEfrihjul ska främja medskapandet, upptäckarglädjen, kreativiteten och också tjäna som ögonöppnare. Visionen är att Artbike blir ett nav i en nordisk gemenskap där Artbikespunkter kan starta lite varstans. ARTBIKE vill: Utveckla en del av Tjörn som ligger mittemellan Tjörns stora konstplatser, Nordiska Akvarellmuseet och Pilane Skulptur, men också bjuda på oväntad konst längs vägen. Att öka möjligheterna till konstupplevelser, via cykeln som färdmedel samtidigt som den är ett konstverk i sig. Främja nya nätverk med kulturarbetare, konstnärer och odlare längs cykelvägen. Nya samarbeten mellan de lokala och nordiska konstnärerna. Metodutveckling hur man som kommun och konstnärer i samverkan kan utveckla en cykelväg. Ge möjlighet till eget skapande och medverkan via gps- sändare på cyklarna och teckningspaket att ha med på cykeln. Anpassat till alla åldrar. Kartlägga växter och sevärda naturplatser i ett häfte som varje cyklist får med sig. Bärande idé är ATT ÖPPNA ÖGONEN för sin omgivning, för konsten och naturen. Verka för en ny cykelkultur, som miljövänligt och nära sätt att tillsammans ta sig fram i fria luften och känna dofterna, vinden och det fysiska i att cykla. värna återanvändning av begagnade cyklar och omvandla dem till rullande konstverk i samarbete med nätverk och konstnärsgrupper, men på sikt även regionala konstnärskollektiv, nordiska och internationella konstnärer. Skapa nätverk för konstnärer och andra aktörer. Där blir hemsidan själva navet och på sikt även en digital konsthall med alla konstcyklar och konstverk läng vägen presenterade i projektets digitala samling. Knyta samman konstnärer, näringsidkare, Naturskyddsföreningen, markägare och konstinstitutioner i ett projekt med gemensamt mål: konsten, naturen och miljön. Verka för hållbar kulturturism. På sikt skapa försäljningsställen för odlare och andra ekologiska näringar längs vägen. Utveckla paketlösningar där man kan välja rutt, färdmedel och kombination.

6 FYRA BEN 1. KONST / CYKLAR Cyklar som konst och konst från cykeln. Där man ska kunna ta sig mellan de två nordiska och internationella konstscenerna Nordiska Akvarellmuseet och Skulptur i Pilane via cykelvägen som i sig blir en konst- och naturupplevelse. Längs cykelvägen finns verk av nordiska konstnärer och under säsongen kommer olika happenings ske på fasta tider, dansföreställningar på en bergvägg, poesiuppläsningar från en höjd, musik i en endedunge. Tanken är att verken ska överraska, i form av landart, oväntade material och uttryck i naturen. Där naturen som konstscen undersöks samtidigt som I slutet av säsongen auktioneras alla cyklarna ut under den årliga ARTBIKE- festivalen. Behållningen av auktionen går till inköp av nästa års cyklar och material. Tanken är att ett verk varje år blir permanent och köps in av kommunen i samband med avslutningen. Tanken är att cykelparken ständigt förändras, att inget år ska vara det andre likt. 2. MEDVERKAN / EGET SKAPANDE Centralt är aktivitet, att vara medverkare och deltagare. Genom att cykla är man aktiv och bidrar till bättre miljö än om man väljer bilen för sin konstupplevelse. Genom att cykla konstcyklarna blir cyklisten samtidigt medverkande i själva förflyttningen. Vi vill samtidigt främja eget skapande och varje cykel är utrustade med en gps- puck som följer cykelns färdväg. På Nordiska Akvarellmuseet och Pilane gårdskafé kommer det finnas skrivare där teckning kan printas ut. Vi vill också hitta en öppen plats med utrymme att cykla hjärtan, hästar och gubbar, som sedan går att printa ut. Varje cykel är också försett med ett teckningspaket och längs vägen kommer särskilda teckningsplatser finnas utmärkta. Centralt för projektet är att man ska få upp ögonen för det man ser och upplever, antingen det är en ovanlig växt, ett träd eller konstverk jämte stigen eller mellan trädstammarna. En cykel- och konstupplevelse för alla åldrar, för gemensam, kreativ och rik cykelkultur. 3. MILJÖN Som påminnelse om cykeln som miljövänligt färdmedel och ett sätt att närmare uppleva sin omgivning. Att man kan göra begagnade cyklar till rullande konstverk. Att man längs vägen ska kunna handla ekologiska ägg, ta del av konst eller sätta sig ner och teckna i naturen, gemensamt är att alla genererar minimal miljöpåverkan. 4. NATUREN Cykelvägen mellan Skärhamn och Pilane är unik och bjuder på omväxlande natur. Projektet syftar till att med hjälp av cykeln kommer nära naturen, känner vinden, dofterna, stanna och se på djuren, känna på växterna eller bara ta en paus i gröngräset. Märka ut och visa på arter och djur i ett häfte bok som barn kan få i uppdrag att hitta längs vägen.

7 DEN NORDISKA DIMENSIONEN Nordiska Akvarellmuseet och Pilane Skulptur lockar varje sommar besökare från hela Sverige och Europa. Kulturinstitutioner som lärt sig verka i periferin, långt från Stockholm. Färöarna är långt från Köpenhamn, Lofoten långt från Oslo. Lofoten, Tjörn och Färöarna är alla öar, med olika naturförhållanden, klimat och omgivning. Hur präglar det konstsynen, uttryck och sammanhang? Vad kan man lära av varandra, vilka uttryck och problem är gemensamma? Genom samarbeten med konstnärer från andra nordiska platser utanför huvudstäder, med vana att finnas och driva verksamheter utanför huvudleder och givna konstscener, vidgas projektet. Därför vill vi bjuda in två konstnärer från Färöarna, och två från Norge (Bergen och Lofoten) för att knyta an, skapa nya samarbeten och nätverk. Tanken är att de under en veckas tid får installera, bygga och producera det verk som ska placeras läng cykelvägen i en gemensam utställning med arbetsnamnet Output. Deras vistelse sker i samarbete md Nordiska Akvarellmuseet (ateljéer och workshops) och Pilane Skulptur (plats för workshops). Tanken är en gemensam workshop för samtliga nio medverkande konstnärer, dit konstnärer utanför utställningsprojektet också är välkomna att delta. Vi vill med nordisk medverkan knyta an till Nordiska Akvarellmuseets nordiska vision och Pilane Skulpturs internationella konstscen. För att i ett hörn av Tjörn ytterligare höja den nordiska rösten och internationella gemenskapen. LÅNGSIKTIGA EFFEKTER FÖR NORDEN Att interagera, samarbeta kring ett gemensamt konstprojekt som ARTBIKEfrihjul gynnar den nordiska styrkan och förståelsen för varandras verklighet och konst. Via nya kontaktytor främjas samverkan och målet är att utveckla bestående nätverk under ARTBIKEfrihjuls paraply. De fem nordiska konstnärerna kommer arbeta tillsammans med fem lokala konstnärer från Tjörn, Stenungsund och Orust. Tillsammans bildar de nio utställningen som har arbetsnamnet Output. I ARTBIKEfrihjuls långsiktiga vision ska projektet växa till att omfatta flera platser i Norden, där cykeln och upplevelsen längs cykelvägar och temporära konstverk är grundidén. Det kan handla om tre verk längs en kilometer cykelväg, eller tjugo verk centralt i en storstad eller tre konstcyklar som hyrs ut av en enskild konstnär nånstans på landet. Varianterna är otaliga, hur stort eller smått som helst, med det gemensamma att cykel som konst eller konst från cykeln är grundidé. Navet blir i det nätverket hemsidan, som kommer fungera som en slags digital paraplyorganisation med länkar till de olika ARTBIKEspunkterna runt om i Norden.

8 SAMARBETEN / MEDVERKANDE Art Institute - Ett nätverk av kultur- och konstintresserade med bas i Skärhamn. Äger lokalen i centrala Skärhamn, som är villiga att upplåta delar av sin lokal till projektet. Tjörnkonstnärerna- en konstnärsgrupp som under två somrar haft gemensam utställning på konsthallen i Skärhamn. Nordiska Akvarellmuseet- konstinstitution som vill vara delaktiga i lokalutvecklingen och miljöprojekt. Bistår med ateljéer under de nordiska konstnärernas vistelse på Tjörn. Skulptur i Pilane - Cykelvägen kommer ut vid Peter Lennbys gårdscafé och löper sedan vidare till skulpturparken och fornlämningarna. Frilansande dansare och andra performanceartister som gör punktföreställningar under säsongen. Säbygården. Konstutställningar hela sommaren, ett par hundra meter från cykelleden. Enkelt att göra avstickare till. Med i trycksaken vi gör för att presentera leden och konstprojektet. Säbylund konstgård. Kultur och konsthus på landet, ett par hundra meter från cykelleden. Markägare. Där konsten kommer placeras. Tjörns kommun. Sköter cykeluthyrningen tillsammans med sin ordinarie uthyrning. Hjälper till med gemensam marknadsföring och information. Turistbyrån på Tjörn och i Stenugnsund.. Information och marknadsföring. Södra Bohuslän Turist AB. För gemensam marknadsföring, medverkar gratis på deras cykelkarta. Naturskyddsföreningen. Samarbete kring upptäckarboken och happenings i naturen. Återbruket vid Alelyckan, för att införskaffa begagnade cyklar. Gps- producent, sponsorer. Terra et Mare. Eu:s lokala eu- projekt. Stöttat projektet för webbutveckling. Västra Götalandsregionen. Stöttade projektet under första säsongen, sommaren L- O cykelsport. Sponsrar med utrustning. TRÄNINGSKLINIKEN i Skärhamn. Lotta Nilsson samarbetar med ARTBIKEfrihjul kring trafiksäkerhetsprojekt i maj 2015.

9 KONTAKT / projektgruppen Vi fyra som driver projektet är konstnärer med bred erfarenhet av konst- och kulturprojekt. KONSTNÄRLIG LEDARE: Johan Bloom, , lägerledare, lärare och konstnär som ofta placerar miljön i fokus i sina verk. CYKELANSVARIG/PROJEKTLEDARE: Johan Eyssen, , konstnär och cykelfantast, projektledare för Frisläppt 2007 och EKONOMIANSVARIG/DOKUMENATION/PROJEKTLEDARE Anna Berglund, , fotograf och journalist, Projektledare Frisläppt 2007 och Projektledare för Tjörns kommuns barn- och ungdomsfestival Frivolt 2010 och CYKELANSVARIG/ MILJÖ & INNOVATION Jürgen Asp, , illustratör, cykelfantast och miljökämpe.

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

ATT VASKA GULD PÅ TJÖRN EN CULTURAL PLANNINGPROCESS UNDER LUPP

ATT VASKA GULD PÅ TJÖRN EN CULTURAL PLANNINGPROCESS UNDER LUPP ATT VASKA GULD PÅ TJÖRN EN CULTURAL PLANNINGPROCESS UNDER LUPP 1 ATT VASKA GULD PÅ TJÖRN EN CULTURAL PLANNINGPROCESS UNDER LUPP Marie Bergdahl, MB Kulturpartner AB på uppdrag av Tjörns kommun Andra upplagan

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Vi vill göra en resa. Att förändra Limmareds framtid till en bättre plats att leva, bo och besöka. Tillsammans med alla hoppas vi på att hitta den bästa vägen dit.

Läs mer

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Innehåll Inledning 2 Sjuhärads Profil 3 Strategi 4 Plan för kulturutveckling 6 Generella perspektiv 6 Långsiktiga mål 8 Kortsiktiga mål

Läs mer

Att teckna är stort ATT TECKNA ÄR STORT. - om tecknandets möjligheter och kraft -

Att teckna är stort ATT TECKNA ÄR STORT. - om tecknandets möjligheter och kraft - ATT TECKNA ÄR STORT Att teckna är stort - om tecknandets möjligheter och kraft - Projektledning: Pia Wretlind, Lena Eriksson, Anna Berglund, Jesper Norda, Kristian Berglund ATT TECKNA ÄR STORT 1 2 INNEHÅLL

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö

Tjörn möjligheternas ö Tjörn möjligheternas ö Handlingsplan för en hållbar natur- och kulturturism 2011-2014 Handläggare: Lena Karlstedt Datum: 2010-12-20 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Arbetsprocessen

Läs mer

Ett medskapande projekt för barn och alla andra

Ett medskapande projekt för barn och alla andra Ett medskapande projekt för barn och alla andra DOKUMENTATION OCH INSPIRATION FÖR NYA SATSNINGAR 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Konst för barn 3 Rivstart 4 Hammarkullen Folkets Hus 6 Hallunda Folkets Hus

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

SLUTRAPPORt FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA

SLUTRAPPORt FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA SLUTRAPPORt FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND EN LEVANDE STAD FÖR ALLA...3 VAD ÄR UNGT

Läs mer

SLUTRAPPORt Ett hållbart Nacka för fler. Ett hållbart Nacka för fler

SLUTRAPPORt Ett hållbart Nacka för fler. Ett hållbart Nacka för fler Ungt inflytande 2015 SLUTRAPPORT Ett hållbart Nacka för fler 1 Innehåll FÖRORD...3 ÅRETS TEMA ETT HÅLLBART NACKA FÖR FLER...4 MÅNGFALD I PRAKTIKEN...5 Uppdragsbeskrivning...6 Idé 1: Hop on Nacka en upplevelsebuss

Läs mer

Kultur en lösning på lärarbristen?

Kultur en lösning på lärarbristen? Kultur en lösning på lärarbristen? En seminarieserie i tre delar: Karlskrona den 28-29 september 2000 Umeå den 11-12 oktober 2000 Karlstad den 16-17 november 2000 Stiftelsen framtidens kultur Förord Att

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

Till Västra Götalandsregionen 20091201. kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010

Till Västra Götalandsregionen 20091201. kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010 Till Västra Götalandsregionen 20091201 kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010 Aktörer i kultursystem BottnaGerlesborg ansöker härmed om medel för att skapa en samverkans- och affärsplan inom ramen för projekt

Läs mer

Visioner om konstens framtid

Visioner om konstens framtid Visioner om konstens framtid Handlingsprogram för bildkonstområdet i Västernorrland Konsten är en angelägenhet för alla och en demokratifråga. Den är också ett viktigt verktyg för att hålla det offentliga

Läs mer

TJÖRNS FRAMTIDA NÄRINGSLIV

TJÖRNS FRAMTIDA NÄRINGSLIV DOKUMENTATION TJÖRNS FRAMTIDA NÄRINGSLIV LOUISE AHLGREN & MANILLA SHILLINGFORD, BUSINESS & DESIGN MA level, HT 2010/11 KVT666 VERKSTADSTERMINEN, Examinator: Henning Eklund, Kursansvarig: Catarina Östlund

Läs mer

Do it! LK ochf FO O M R

Do it! LK ochf FO O M R Do it! FO LK och FO RM Plattform för gränsöverskridande och utforskande samarbeten inom formområdet i Västra Götaland. Sammanställning av förstudiearbete våren 2012 1 Bakom projektet står : Konsthantverkscentrum

Läs mer

No.1. rapport förstudie januari februari 2010

No.1. rapport förstudie januari februari 2010 No.1 rapport förstudie januari februari 2010 INNEHÅLL Förord 5 Intervjuer 6 Helen Backlund 6 Thomas Lööf 9 Peter Roland 11 Andreas Norum 14 Anders Kihlberg 17 Mats Aldén 21 Franz James 25 Espen O Hansen

Läs mer

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n?

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Seminarium på Nordiska akvarellmuseet den 20 21 november 2003 Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun Kulturskolan Anders Carlsson rektor 2014-01-31 Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun 1. Nuvarande kulturinsatser Barn- och utbildningsnämnden i Falkenberg har valt att sätta fokus på två

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Ett samlat Kliv. Ett samlat Kliv

Ett samlat Kliv. Ett samlat Kliv Vill du veta mer? Kontakta Kultur i Väst vx 031-333 51 00 Västra Götalandsregionens Kultursekretariat Regionens Hus 462 80 Vänersborg Ett samlat Kliv Mellan 2011 och 2014 har några skolor i Västra Götaland

Läs mer

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!!

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!! R13-17 KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Sammanfattning och förslag

Läs mer

Dalslands kanal 2009 2010.

Dalslands kanal 2009 2010. Kulturarv och besöksmålsutveckling Dalslands kanal 2009 2010. Slutrapport 2010-11-21 Förstudien: Kulturarv och besöksmålsutveckling Dalslands kanal 2009 2010. Lars-Erik Hammar, Västarvet FOTOFÖRTECKNING

Läs mer

Tillväxt med kulturen som motor

Tillväxt med kulturen som motor Del B Tillväxt med kulturen som motor Geoturism och destinationsutveckling Våren 2010 Klas Bergman Per Branthle Sponsorer: Förord Under våren har vi som studenter på Linnéuniversitetet fått möjlighet

Läs mer

KONSTEN OCH PUBLIKEN

KONSTEN OCH PUBLIKEN KONSTEN OCH PUBLIKEN Regionalt konstpedagogiskt forum 2007: Konsten och publiken Välkommen till en dokumentation av seminariet Konsten och publiken på Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn den 19 november

Läs mer

The Line. konferens. Rapport

The Line. konferens. Rapport The Line konferens Rapport INNEHÅLL 3 Förord 5 Sveriges första centrum för sharing economy 5 Vision 11 Atlas 15 Heldagskonferens 21 Förslag och idéer 27 Vägen till Sveriges första centrum för sharing economy

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer