ARTBIKEfrihjul PROJEKTIDÉ / CYKEL KONST & MILJÖ. konst från cykeln & cykel som konst. Rörelse. Ögonöppnare. Navet / Vidgade nordiska vyer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARTBIKEfrihjul PROJEKTIDÉ / CYKEL KONST & MILJÖ. konst från cykeln & cykel som konst. Rörelse. Ögonöppnare. Navet / Vidgade nordiska vyer"

Transkript

1 ARTBIKEfrihjul konst från cykeln & cykel som konst PROJEKTIDÉ / CYKEL KONST & MILJÖ Den är genialisk och miljövänlig. Billig i drift, smidig och tyst. Den rullar över i stort sett alla underlag, i stort sett överallt i världen. Den kräver bara balans, pedalkraft och styrförmåga. De flesta av oss har en relation till cykeln. Den skänker frihet och förmåga att ta sig fram utan varken drivmedel, särskilt underlag eller breda vägbanor. Det är vind i ansiktet, tid att tänka och rörelse tack vare den egna kraften. Där hämtar ARTBIKEfrihjul sin övertygelse och projektidé. Rörelse Projektet ARTBIKEfrihjul utgår från känslan av frihet, rörelse och valmöjligheter och är ett konst- och miljöprojekt som ska utveckla cykelns möjligheter. ARTBIKEfrihjul vill omforma cykeln till konstobjekt, samtidigt till ett fullt funktionellt färdmedel för konstupplevelse längs vägen. Där cykelvägen mellan Skärhamn och Pilane ska binda ihop två konstinstitutioner, Nordiska Akvarellmuseet och Skulptur i Pilane, Längs cykelvägen erbjuds överraskningar i form av konst. En blinkning i en dunge, ristat i asfalten, i gruset, på en berghäll, i toppen av en gran, ett ljud, en färg eller strof i barken, på ängen eller i ekdungen. Ögonöppnare ARTBIKEfrihjul vill främja cyklandet, där besökare och bofasta ska få upp ögonen, uppleva konst där man kanske minst anar det och samtidigt upptäcka naturens gömmor och skatter. Cykelvägen som löper över ängar, åkrar, skog, stigar och grusvägar är samtidigt en perfekt plats för eget skapande, därför förses varje cykel med gps- puck för att kunna cykla sitt konstverk samt ett teckningspaket. Bilden kan sen skrivas ut på Nordiska Akvarellmuseet eller Art Institute. Projektet anpassas till alla åldrar med målet att verka för en ny slags cykelkultur, baserat på konst, rörelse och medskapande. Navet / Vidgade nordiska vyer ARTBIKE vill vara navet där cykeln är den gemensamma nämnaren, ett samarbetsprojekt som vill agera över gränser, kulturer och sektorer. Vi bjuder in konstnärer lokala, regionala och nordiska konstnärer och nätverk. Cykeln ska binda ihop platser, men också folk i ett konstnärligt utvecklingsarbete för nya kontakter, samarbeten och kulturellt utbyte. Där vi vill ta tillvara andra konstnärers erfarenheter, teknik och tankar kring cykeln och hur man kan arbeta med naturen som konstscen.

2 Pilotprojekt & metodutveckling ARTBIKEfrihjul är ett pilotprojekt som undersöker hur man kan arbeta med befintliga platser och en cykelväg med naturen i fokus och där skapa en konstupplevelse. Med minimal miljöpåverkan, återanvändning och konstnärlighet vill vi öppna ögonen för den nära naturen, jämte konsten som kan lura varsomhelst. Målet är att Artbikefrihjul blir en metod, ett projekt med ett grundkoncept som kan appliceras varsomhelst där det finns cykelvägar och cyklar. Där de olika ARTBIKE- projekten i olika delar av Norden binds samman och bildar ett växande nätverk av så kallade ARTBIKEspunkter. Bestående Tanken är att ARTBIKEfrihjul ska bli ett bestående inslag i kultur- och konstlivet, som varje sommarsäsong bjuder på nya överraskningar och som förändras med åren, både i form av nya konstcyklar och konst längs vägen, och med nya samarbeten, sponsorer och aktörer. Som varje år växer en aning, hittar nya cykelvägar att ta sig an, nya konstverk att skapa, nya konstnärer att lära känna. Artbike-festival Efter varje säsong arrangeras den årliga ARTBIKE- festivalen, En familjefest för cykelinnovation, återanvändning, konst och musik. Dit besökare kan komma med sina egenhändigt skapade konstcyklar för att delta i cykelparad. Under festivalen auktioneras drygt hälften av cyklarna ut varje år för att på så vis finansiera kommande säsongs cykelinköp. Med tiden och fler ARTBIKEsprojekt runt om i Norden, flyttar festivalen runt på olika platser. Den digitala mötesplatsen / Projektets digitala rum, Det digitala ARTBIKEfrihjul, är en förlängning av projektet, som samtidigt skapar mervärde och tillgänglighet för konsten involverad. Tanken är att hemsidan ska vara bas för projektet, och växa i takt med det nätverk som byggs upp. Parallellt med det fysiska cykelprojektet ska hemsidan fungera som länk mellan åren, konstnärerna och samtidigt bli en digital visuell bank av konstverk och cyklar. Som består oavsett vart cyklarna tar vägen. Medan museer har sina samlingar i magasin och låsta rum, har ARTBIKE sin i cloudsfären. Samtliga cyklar och konstverk som medverkat inom projektet presenteras i text och bild och blir en ständigt växande samling verk.

3 GENOMFÖRANDE / Vi kommer arbeta i etapper, och går från en småskalig start under sommaren 2014 med tio cyklar i Skärhamn, till att omfatta hela Tjörn i framtiden och kranskommuner. Som metodutveckling och idébas vill vi på sikt se ARTBIKEfrihjul som en rörelse som kan genomsyra hela Norden. Där det uppstår ARTBIKEspunkter lite varsomhelst. För cyklar, cykelvägar och konstnärer kommer alltid finnas. ARTBIKE binder ihop och ser till att dessa tre ben ständigt kommer vara en levande konstinstitution såväl som på Tjörn som i resten av Norden. ETAPP I / 2014 (genomfört) Under sommaren 2014 skapades tio konstcyklar av begagnade cyklar. Sex lokala konstnärer deltog och cyklarna fanns hos Art Institute till uthyrning under sommaren. Personal på Art Institute fanns till hands för att hjälpa till med cykelhjälmar och nycklar, och det var samtidigt vara bas för Artbikes verksamhet under denna första sommar. ARTBIKEfrihjul medverkade i den Stora teckningsfestivalen på Nordiska Akvarellmuseet, där besökare fick cykla sin teckning med hjälp av gps- app på telefonen. Den cyklade vägen printades sedan ut på museet. M ÅL ETAPP I (klart) 10 konstcyklar rullande, 10 medverkande konstnärer. Köp av domän och hemsida för presentation av projektet. Producera hemsidan. H EM SIDAN: Marknadsföring och lansering av idén. Presentation av årets konstnärer, konstcyklar. ETAPP II / 2015 / OUTPUT Under etapp II/2015 kommer projektet utökas rejält. Inköp av fler begagnade cyklar och utveckling av nya modeller. Fler konstnärer involverade med nordiskt fokus. Under etapp II/ 2015 kommer konstverk av nio nordiska konstnärer finnas längs cykelvägen. En särskild karta produceras med konstverken, naturkunskap, lokala odlare och konstplatser längs vägen mellan Skärhamn och Pilane. Tanken är att kunna ta sig mellan två stora konstscener Nordiska Akvarellmuseet och Pilane Skulpturpark, och längs vägen överraskas av konst, landart och andra happenings. Varje torsdagskväll under juli och början av augusti sker något längs vägen, ett musikstycke, en oväntad workshop i naturen, en cirkustrapets, en balansakt eller dansföreställning på ett berg. Publiken kommer under torsdagskvällarna både vara publik och medskapare.

4 M ÅL ETAPP II 20 konstcyklar, installationer/konstverk/landart längs vägen, nio konstnärer från Sverige, Färöarna och Norge involverade. ARTBIKEfrihjulscyklarna ingår i den kommunala cykeluthyrningen. H EM SIDAN: Cyklar ska gå att boka via hemsidan. Galleriet med konstcyklar och konstverk i landskapet växer, plus presentation av medverkande konstnärer som berättar om sina cyklar och verk i landskapet. ETAPP III/ 2016 Under år III/2016 fortsätter antalet med nya konstnärer nu med fokus på europeiska konstnärer, som medverkar med nya cyklar. Rutten ska vara väl etablerad, kartor och gps- funktioner i gång och med rutin fungerande. Öka samarbetet med bland annat Björholmens Marina och andra verksamheter längs vattnet. Båtförbindelse från Halsbäck, där cyklisterna kan ta med sig cykeln på båten som går tillbaks till Skärhamn. M ÅL ETAPP III 30 konstcyklar, 20 installationer / konstverk, båtförbindelse Halsbäck- Skärhamn. Tio nordiska konstnärer involverade. Artbikefestival med workshops och cykelparad. Bygga om och smycka sina cyklar. H EM SIDAN : Bokningssystemet igång. De olika Artbikesprojekten binds ihop i ett gemensamt Artbike- nätverk, länkade till varandra. Så man kan se om det finns en Artbikecentral där man befinner sig, tänker besöka osv. Digital konsthall som växer för varje år, för där varje cykel och konstverk längs vägen som medverkat inom projektet presenteras tillsammans med sin konstnär.

5 SYFTE & MÅL / Navet är cykeln. Konst från cykeln och cykel som konst. Och att samtidigt bjuda besökare och bofasta på en konst- och naturupplevelse och utveckla cykelvägen mellan Skärhamn och Pilane. ARTBIKEfrihjul ska främja medskapandet, upptäckarglädjen, kreativiteten och också tjäna som ögonöppnare. Visionen är att Artbike blir ett nav i en nordisk gemenskap där Artbikespunkter kan starta lite varstans. ARTBIKE vill: Utveckla en del av Tjörn som ligger mittemellan Tjörns stora konstplatser, Nordiska Akvarellmuseet och Pilane Skulptur, men också bjuda på oväntad konst längs vägen. Att öka möjligheterna till konstupplevelser, via cykeln som färdmedel samtidigt som den är ett konstverk i sig. Främja nya nätverk med kulturarbetare, konstnärer och odlare längs cykelvägen. Nya samarbeten mellan de lokala och nordiska konstnärerna. Metodutveckling hur man som kommun och konstnärer i samverkan kan utveckla en cykelväg. Ge möjlighet till eget skapande och medverkan via gps- sändare på cyklarna och teckningspaket att ha med på cykeln. Anpassat till alla åldrar. Kartlägga växter och sevärda naturplatser i ett häfte som varje cyklist får med sig. Bärande idé är ATT ÖPPNA ÖGONEN för sin omgivning, för konsten och naturen. Verka för en ny cykelkultur, som miljövänligt och nära sätt att tillsammans ta sig fram i fria luften och känna dofterna, vinden och det fysiska i att cykla. värna återanvändning av begagnade cyklar och omvandla dem till rullande konstverk i samarbete med nätverk och konstnärsgrupper, men på sikt även regionala konstnärskollektiv, nordiska och internationella konstnärer. Skapa nätverk för konstnärer och andra aktörer. Där blir hemsidan själva navet och på sikt även en digital konsthall med alla konstcyklar och konstverk läng vägen presenterade i projektets digitala samling. Knyta samman konstnärer, näringsidkare, Naturskyddsföreningen, markägare och konstinstitutioner i ett projekt med gemensamt mål: konsten, naturen och miljön. Verka för hållbar kulturturism. På sikt skapa försäljningsställen för odlare och andra ekologiska näringar längs vägen. Utveckla paketlösningar där man kan välja rutt, färdmedel och kombination.

6 FYRA BEN 1. KONST / CYKLAR Cyklar som konst och konst från cykeln. Där man ska kunna ta sig mellan de två nordiska och internationella konstscenerna Nordiska Akvarellmuseet och Skulptur i Pilane via cykelvägen som i sig blir en konst- och naturupplevelse. Längs cykelvägen finns verk av nordiska konstnärer och under säsongen kommer olika happenings ske på fasta tider, dansföreställningar på en bergvägg, poesiuppläsningar från en höjd, musik i en endedunge. Tanken är att verken ska överraska, i form av landart, oväntade material och uttryck i naturen. Där naturen som konstscen undersöks samtidigt som I slutet av säsongen auktioneras alla cyklarna ut under den årliga ARTBIKE- festivalen. Behållningen av auktionen går till inköp av nästa års cyklar och material. Tanken är att ett verk varje år blir permanent och köps in av kommunen i samband med avslutningen. Tanken är att cykelparken ständigt förändras, att inget år ska vara det andre likt. 2. MEDVERKAN / EGET SKAPANDE Centralt är aktivitet, att vara medverkare och deltagare. Genom att cykla är man aktiv och bidrar till bättre miljö än om man väljer bilen för sin konstupplevelse. Genom att cykla konstcyklarna blir cyklisten samtidigt medverkande i själva förflyttningen. Vi vill samtidigt främja eget skapande och varje cykel är utrustade med en gps- puck som följer cykelns färdväg. På Nordiska Akvarellmuseet och Pilane gårdskafé kommer det finnas skrivare där teckning kan printas ut. Vi vill också hitta en öppen plats med utrymme att cykla hjärtan, hästar och gubbar, som sedan går att printa ut. Varje cykel är också försett med ett teckningspaket och längs vägen kommer särskilda teckningsplatser finnas utmärkta. Centralt för projektet är att man ska få upp ögonen för det man ser och upplever, antingen det är en ovanlig växt, ett träd eller konstverk jämte stigen eller mellan trädstammarna. En cykel- och konstupplevelse för alla åldrar, för gemensam, kreativ och rik cykelkultur. 3. MILJÖN Som påminnelse om cykeln som miljövänligt färdmedel och ett sätt att närmare uppleva sin omgivning. Att man kan göra begagnade cyklar till rullande konstverk. Att man längs vägen ska kunna handla ekologiska ägg, ta del av konst eller sätta sig ner och teckna i naturen, gemensamt är att alla genererar minimal miljöpåverkan. 4. NATUREN Cykelvägen mellan Skärhamn och Pilane är unik och bjuder på omväxlande natur. Projektet syftar till att med hjälp av cykeln kommer nära naturen, känner vinden, dofterna, stanna och se på djuren, känna på växterna eller bara ta en paus i gröngräset. Märka ut och visa på arter och djur i ett häfte bok som barn kan få i uppdrag att hitta längs vägen.

7 DEN NORDISKA DIMENSIONEN Nordiska Akvarellmuseet och Pilane Skulptur lockar varje sommar besökare från hela Sverige och Europa. Kulturinstitutioner som lärt sig verka i periferin, långt från Stockholm. Färöarna är långt från Köpenhamn, Lofoten långt från Oslo. Lofoten, Tjörn och Färöarna är alla öar, med olika naturförhållanden, klimat och omgivning. Hur präglar det konstsynen, uttryck och sammanhang? Vad kan man lära av varandra, vilka uttryck och problem är gemensamma? Genom samarbeten med konstnärer från andra nordiska platser utanför huvudstäder, med vana att finnas och driva verksamheter utanför huvudleder och givna konstscener, vidgas projektet. Därför vill vi bjuda in två konstnärer från Färöarna, och två från Norge (Bergen och Lofoten) för att knyta an, skapa nya samarbeten och nätverk. Tanken är att de under en veckas tid får installera, bygga och producera det verk som ska placeras läng cykelvägen i en gemensam utställning med arbetsnamnet Output. Deras vistelse sker i samarbete md Nordiska Akvarellmuseet (ateljéer och workshops) och Pilane Skulptur (plats för workshops). Tanken är en gemensam workshop för samtliga nio medverkande konstnärer, dit konstnärer utanför utställningsprojektet också är välkomna att delta. Vi vill med nordisk medverkan knyta an till Nordiska Akvarellmuseets nordiska vision och Pilane Skulpturs internationella konstscen. För att i ett hörn av Tjörn ytterligare höja den nordiska rösten och internationella gemenskapen. LÅNGSIKTIGA EFFEKTER FÖR NORDEN Att interagera, samarbeta kring ett gemensamt konstprojekt som ARTBIKEfrihjul gynnar den nordiska styrkan och förståelsen för varandras verklighet och konst. Via nya kontaktytor främjas samverkan och målet är att utveckla bestående nätverk under ARTBIKEfrihjuls paraply. De fem nordiska konstnärerna kommer arbeta tillsammans med fem lokala konstnärer från Tjörn, Stenungsund och Orust. Tillsammans bildar de nio utställningen som har arbetsnamnet Output. I ARTBIKEfrihjuls långsiktiga vision ska projektet växa till att omfatta flera platser i Norden, där cykeln och upplevelsen längs cykelvägar och temporära konstverk är grundidén. Det kan handla om tre verk längs en kilometer cykelväg, eller tjugo verk centralt i en storstad eller tre konstcyklar som hyrs ut av en enskild konstnär nånstans på landet. Varianterna är otaliga, hur stort eller smått som helst, med det gemensamma att cykel som konst eller konst från cykeln är grundidé. Navet blir i det nätverket hemsidan, som kommer fungera som en slags digital paraplyorganisation med länkar till de olika ARTBIKEspunkterna runt om i Norden.

8 SAMARBETEN / MEDVERKANDE Art Institute - Ett nätverk av kultur- och konstintresserade med bas i Skärhamn. Äger lokalen i centrala Skärhamn, som är villiga att upplåta delar av sin lokal till projektet. Tjörnkonstnärerna- en konstnärsgrupp som under två somrar haft gemensam utställning på konsthallen i Skärhamn. Nordiska Akvarellmuseet- konstinstitution som vill vara delaktiga i lokalutvecklingen och miljöprojekt. Bistår med ateljéer under de nordiska konstnärernas vistelse på Tjörn. Skulptur i Pilane - Cykelvägen kommer ut vid Peter Lennbys gårdscafé och löper sedan vidare till skulpturparken och fornlämningarna. Frilansande dansare och andra performanceartister som gör punktföreställningar under säsongen. Säbygården. Konstutställningar hela sommaren, ett par hundra meter från cykelleden. Enkelt att göra avstickare till. Med i trycksaken vi gör för att presentera leden och konstprojektet. Säbylund konstgård. Kultur och konsthus på landet, ett par hundra meter från cykelleden. Markägare. Där konsten kommer placeras. Tjörns kommun. Sköter cykeluthyrningen tillsammans med sin ordinarie uthyrning. Hjälper till med gemensam marknadsföring och information. Turistbyrån på Tjörn och i Stenugnsund.. Information och marknadsföring. Södra Bohuslän Turist AB. För gemensam marknadsföring, medverkar gratis på deras cykelkarta. Naturskyddsföreningen. Samarbete kring upptäckarboken och happenings i naturen. Återbruket vid Alelyckan, för att införskaffa begagnade cyklar. Gps- producent, sponsorer. Terra et Mare. Eu:s lokala eu- projekt. Stöttat projektet för webbutveckling. Västra Götalandsregionen. Stöttade projektet under första säsongen, sommaren L- O cykelsport. Sponsrar med utrustning. TRÄNINGSKLINIKEN i Skärhamn. Lotta Nilsson samarbetar med ARTBIKEfrihjul kring trafiksäkerhetsprojekt i maj 2015.

9 KONTAKT / projektgruppen Vi fyra som driver projektet är konstnärer med bred erfarenhet av konst- och kulturprojekt. KONSTNÄRLIG LEDARE: Johan Bloom, , lägerledare, lärare och konstnär som ofta placerar miljön i fokus i sina verk. CYKELANSVARIG/PROJEKTLEDARE: Johan Eyssen, , konstnär och cykelfantast, projektledare för Frisläppt 2007 och EKONOMIANSVARIG/DOKUMENATION/PROJEKTLEDARE Anna Berglund, , fotograf och journalist, Projektledare Frisläppt 2007 och Projektledare för Tjörns kommuns barn- och ungdomsfestival Frivolt 2010 och CYKELANSVARIG/ MILJÖ & INNOVATION Jürgen Asp, , illustratör, cykelfantast och miljökämpe.

OUTPUT 21.6-15.8 2015 DANMARK FÄRÖARNA NORGE SVERIGE. www.frihjul.wordpress.com

OUTPUT 21.6-15.8 2015 DANMARK FÄRÖARNA NORGE SVERIGE. www.frihjul.wordpress.com OUTPUT 21.6-15.8 2015 DANMARK FÄRÖARNA NORGE SVERIGE www.frihjul.wordpress.com #frihjul15 karta CYKEL & KONST Cykelleden Skärhamn-Pilane 3 6 ä 1 8 9 8 11 7 6 4 5 10 3 2 10 OUTPUT 21.6-15.8 medverkande

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017 1(6) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Vad innebär konventionen för Sverige? När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar

Läs mer

LÅT BARNEN LEKA SIG TILL EN BÄTTRE VÄRLD I ER KOMMUN!

LÅT BARNEN LEKA SIG TILL EN BÄTTRE VÄRLD I ER KOMMUN! LÅT BARNEN LEKA SIG TILL EN BÄTTRE VÄRLD I ER KOMMUN! 1 6 Låt barnen leka sig till en bättre värld i er kommun! I leken är allt möjligt! Lek är något som förenar alla barn, vart vi än befinner oss. Hos

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Europeiska landskapskonventionen Den europeiska landskapskonventionens mål är en rikare livsmiljö

Läs mer

Konst och Politik Del II. Hösten 2007

Konst och Politik Del II. Hösten 2007 Konst och Politik Del II. Hösten 2007 Vision för VGR Det goda livet Vision för kulturen Kulturens position ska vara stark Ska vara attraktiv för kulturutövare att bo och verka i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

Härnösands Gymnasium, TETD08

Härnösands Gymnasium, TETD08 Utgångspunkt Vid festivaldagen fick alla deltagande klasser uppgiften: Utveckla produkt, tjänst eller koncept för våra rullande transporter, som påverkar människors vilja att resa och frakta miljövänligt..

Läs mer

Cykla, paddla kring Färnebofjärdens Nationalpark

Cykla, paddla kring Färnebofjärdens Nationalpark Cykla, paddla kring Färnebofjärdens Nationalpark Projektet har kartlagt vandrings- kanot och cykelleder kring Färnebofjärdens nationalpark. Projektägare: By Utvecklingsgrupp Projektledare: Lina Jan-Ers

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Tre aktuella utvecklingstrender kan urskiljas för ÖKS-regionens kuster

Tre aktuella utvecklingstrender kan urskiljas för ÖKS-regionens kuster Tre aktuella utvecklingstrender kan urskiljas för ÖKS-regionens kuster 1. De traditionella kustnäringarnas minskande betydelse för lokalbefolkningen 2. Den expanderande turismens interaktion med kustens

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Inför en ny regional utvecklingsstrategi, Utmaningar för Region Uppsala i ett omvärldsperspektiv, Knivsta kommun, 2016-01-25

Inför en ny regional utvecklingsstrategi, Utmaningar för Region Uppsala i ett omvärldsperspektiv, Knivsta kommun, 2016-01-25 Inför en ny regional utvecklingsstrategi, Utmaningar för Region Uppsala i ett omvärldsperspektiv, Knivsta kommun, 2016-01-25 Sammanfattning Under seminariet belystes framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi,

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2016

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2016 1(5) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad 2015 2022 Sida: 2 (7) Inledning Kulturen spelar en allt viktigare roll för samhällsutvecklingen. Därför har också Mariestads kommun tagit fram en

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Boken om Sveriges, Nordens och Europas geografi

Boken om Sveriges, Nordens och Europas geografi Boken om Sveriges, Nordens och Europas geografi Enligt Lgr 11 och kursplanen i geografi ska eleverna ha kunskaper om namngeografi, känna till namn och lägen på Sveriges landskap, samt orter, berg, hav

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

Kulturen i Bohusläns hjärta. Förslag till kulturplan

Kulturen i Bohusläns hjärta. Förslag till kulturplan Kulturen i Bohusläns hjärta Förslag till kulturplan 2016-2020 Alla förvaltningar är med i arbetet Arbetsgrupper: Barn- och utbildning Regionteater väst/bohusläns museum Socialtjänsten/Avd Kultur Samhällsbyggnad/Avd

Läs mer

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-07 1 (7) Kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna konstmuseum Kenneth Åström 016-710 17 11 Josefine Bolander 016-710 71 66 Diariebeteckning KFN/2013:281 Kultur- och

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

TILL DIG SOM KOMMUNAL PLANERARE. Att lyfta landskapsvärden tillsammans med bygden

TILL DIG SOM KOMMUNAL PLANERARE. Att lyfta landskapsvärden tillsammans med bygden TILL DIG SOM KOMMUNAL PLANERARE Att lyfta landskapsvärden tillsammans med bygden 2 Foto omslag: Smålandsbilder Foto: Catharina Hellström Engström LANDSKAPSPERSPEKTIV en väg till samverkan Vi har alla ett

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Kulturrådets internationella strategi

Kulturrådets internationella strategi Kulturrådets internationella strategi 2016 2018 Kulturrådet har antagit denna strategi för att bidra till att stärka den konstnärliga utvecklingen samt skapa en mångfald och kvalitet i kulturutbudet genom

Läs mer

KULTURPOLITISKT PROGRAM. för Haninge kommun

KULTURPOLITISKT PROGRAM. för Haninge kommun KULTURPOLITISKT PROGRAM för Haninge kommun 2015 2025 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Program Kulturpolitiskt program för Haninge kommun 2015-2025 2014-09-08 2015-01-01 Beslutat

Läs mer

den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått?

den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått? den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått? En av HALA-projektets strålar Inom HALA-projektet fann parkgruppen samband mellan kulturhusets och samhällets utveckling i förhållande

Läs mer

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG Studier av konstnärligt seende (Saks) Dokumentation och vetenskapligt seminarium SE OCH LÄRA, ELLER LÄRA ATT SE I en tid av stark målfokusering inom förskola och skola och med samhällets

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

Telefon: 063 46208 Mobiltelefon: 070 3215936

Telefon: 063 46208 Mobiltelefon: 070 3215936 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Byskogen cykelbana 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Fredrik Persson Ålder: 18år Adress: Orionvägen51 Postadress: 83155 Östersund Telefon: 063 46208

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

Den kulturella mångfaldens Chiang Mai

Den kulturella mångfaldens Chiang Mai Den kulturella mångfaldens Chiang Mai Vacker natur, behagligt klimat och mångfacetterad kultur är en bra beskrivning av Chiang Mai. Som ett nav för flera forntida riken, har Chiang Mai varit ett centrum

Läs mer

Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek

Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek Vid pennan: Anders Gustavsson KRO/KIF Introduktion Konstkonsulent Anne Lang hälsade alla välkomna. Sven Lundström, museichef Hallands

Läs mer

Framtidskuster för människa och miljö

Framtidskuster för människa och miljö Framtidskuster för människa och miljö Hur ser ekonomisk tillväxt ut som är skonsam mot både människa och miljö? Framtidskuster är ett projekt där forskare, tjänstemän och näringsliv arbetar tillsammans

Läs mer

EN VISION FÖR FEJAN COMMUNITY PLANNING WEEKEND. Rapport 12 september 2015 EN VISION FÖR FEJAN

EN VISION FÖR FEJAN COMMUNITY PLANNING WEEKEND. Rapport 12 september 2015 EN VISION FÖR FEJAN EN VISION FÖR FEJAN COMMUNITY PLANNING WEEKEND Rapport september 2015 EN VISION FÖR FEJAN Fastighetsägare och lokala näringsidkare på Fejan deltog i rundvandringar och workshops under En vision för Fejan

Läs mer

Godkännande av ansökan till Vinnova om finansiering av nästa fas av projektet Konsten att skapa stad

Godkännande av ansökan till Vinnova om finansiering av nästa fas av projektet Konsten att skapa stad 2014-10-05 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/540-201 Kommunstyrelsen Godkännande av ansökan till Vinnova om finansiering av nästa fas av projektet Konsten att skapa stad Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten Bevara barnens skogar lek och lär i skogen runt knuten Foto: Fredrik Ericsson Skogen ger friska och smarta barn Skogen är ett favorittillhåll för många barn, det är kul att se växter och djur på riktigt

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 VERKSAMHETSPLAN 2017 VERKSAMHETSPLAN 2017 Presentation Lilla Bruket, pedagogisk omsorg, erbjuder barn från 1-5 år en flexibel och stimulerande verksamhet. Lilla Brukets hemvist är en lokal i området Tumba

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006 INLEDNING Fri tid är den tid, då du själv väljer vad du vill göra. Föreningslivet i Malmö - vid sidan av våra stora Kulturinstitutioner och det fria kultur- och idrottslivet - har mycket att erbjuda medborgarna.

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 Mål: När Sydostleden är etablerad skall den årligen generera minst 50 miljoner i ökad turismomsättning 8000 cyklister/år cyklar då hela sträckan och 30 000 cyklar

Läs mer

Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien?

Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien? Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien? Att söka stöd till projekt inom grön ekonomi från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INNEHÅLL Jobba med hållbar energi över gränserna...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 Presentation Lilla Bruket, pedagogisk omsorg, erbjuder barn från 1-5 år en flexibel och stimulerande verksamhet. Lilla Brukets hemvist är en lokal i området Tumba

Läs mer

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER Dikt av Bengt Bratt för att illustrera hur vi definierar kultur när vi arbetar med kultur och hälsa. Kultur är att arbeta, bo och bygga. Kultur är skrattet och gråten tillsammans.

Läs mer

Ansökan om ekonomiskt stöd för utvecklingsprojekt FRUKTA INTE SKOGEN! en festival I Dalslands urskog

Ansökan om ekonomiskt stöd för utvecklingsprojekt FRUKTA INTE SKOGEN! en festival I Dalslands urskog Ansökan om ekonomiskt stöd för utvecklingsprojekt FRUKTA INTE SKOGEN! en festival I Dalslands urskog Arragörer: Kulturföreningen Pangaia Plats: Högsäter, Dalsland Datum: 3 4 juli 2015 Vi arrangerar en

Läs mer

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? 2014-2020 Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv Ale Lilla Edet Trollhättan Vänersborg Norra Hisingen Angered

Läs mer

Svar på motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala kommun

Svar på motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala kommun Bilaga KS 2012/276/1 SALA KOMMUN 1 (1) 2012-12-11 DNR 2012/157 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp (S) Svar på motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala kommun Carola Gunnarsson (C) har den 26 juni 2012 inkommit

Läs mer

Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan

Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan Kyrkesund och Rönnäng Sammanställd av Sofia Olsson & Jan Rydberg Tjörns kommun 2003 Icke teknisk sammanfattning Denna MKB tar upp effekter

Läs mer

Välkomna till resultatredovisning av Coola Krafter på Orust! Presentation av resultat Exempel: Lyröns minigolf Koppling till forskning Samtal

Välkomna till resultatredovisning av Coola Krafter på Orust! Presentation av resultat Exempel: Lyröns minigolf Koppling till forskning Samtal Välkomna till resultatredovisning av Coola Krafter på Orust! Presentation av resultat Exempel: Lyröns minigolf Koppling till forskning Samtal Coola Krafter Paraplyprojekt inom Leader Terra et Mare, där

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

En metod att utveckla vattenråd och skolor i samverkan

En metod att utveckla vattenråd och skolor i samverkan 2016-03-14 En metod att utveckla vattenråd och skolor i samverkan Vattnet i skolan är en samverkan med synergieffekter mellan vattenråd och skolor, som provats av Lygnerns vattenråd under 2013-2016. Detta

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 Himlatrappan Kivik Art Centre har bjudit in Gert Wingårdh, vår internationellt mest uppmärksammade arkitekt, att rita något för landskapet kring

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Ideologisk ram :s arbete utgår alltid från -rörelsens grundsatser. Grundsatserna slår fast att -rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse

Läs mer

BKOOL LANSERAR ONE, DESS MEST EKONOMISKA RULLE MED EN PROGRESSIV MOTSTÅNDSKURVA

BKOOL LANSERAR ONE, DESS MEST EKONOMISKA RULLE MED EN PROGRESSIV MOTSTÅNDSKURVA BKOOL LANSERAR ONE, DESS MEST EKONOMISKA RULLE MED EN PROGRESSIV MOTSTÅNDSKURVA Med avancerad trampkänsla och integrerad simulator Madrid (den 4 augusti 2015), Bkool, teknikföretaget som skapar interaktiva

Läs mer

I din hand håller du... Innehåll. - En hälso- och motionssatsning - En samhällssatsning - En skolsatsning. I din hand håller du

I din hand håller du... Innehåll. - En hälso- och motionssatsning - En samhällssatsning - En skolsatsning. I din hand håller du 1 Innehåll I din hand håller du De sex sammanhangen - Samhälle - Skola - Trafik - Hälsa - Teknik - Ungdom Idé och syfte Det här har hänt och detta kommer att hända Aktivitetskoncept och genomförda aktiviteter

Läs mer

AWARE! DESIGN OPEN 2016

AWARE! DESIGN OPEN 2016 DESIGN OPEN 2016 Användarstudier De första veckorna på projektarbetet arbetade vi med en undersökning för att se hur ofta människor cyklar och vad som skulle få dem att cykla mer. Vi gav ut undersökningen

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II VÄLKOMNA! Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt

Läs mer

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet Arbetet med Sverigebilden i utlandet Sverige är ett land med gott rykte, men världen förändras i snabb

Läs mer

Projektbeskrivning Black/North SEAS i Västra Götaland

Projektbeskrivning Black/North SEAS i Västra Götaland Projektbeskrivning Black/North SEAS i Västra Götaland Projektpresentation Black/North SEAS är ett 3,5 årigt Europeisk konstnärligt samarbetsprojekt med grundfinanisering från EU Culture 2007-2013 som kopplar

Läs mer

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Dag Eliasson, inköps- och upphandlingschef Björn Andrén, inköps- och upphandlingsstrateg Syftet med dagens

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

NYCKELPIGANS VERKSAMHETSPLAN

NYCKELPIGANS VERKSAMHETSPLAN NYCKELPIGANS VERKSAMHETSPLAN Mål och inriktning För oss på Nyckelpigan är leken viktig. Barn söker och erövrar kunskap genom lek. Utevistelsen och att röra sig skog och mark är en viktig del i vår verksamhet.

Läs mer

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen KUN 2008-11-06 p, 11 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Agneta Olofsson Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

Skydda skogen runt knuten. Den tätortsnära skogens värden

Skydda skogen runt knuten. Den tätortsnära skogens värden Skydda skogen runt knuten Den tätortsnära skogens värden EN PROMENAD I DIN NÄRSKOG ger dig både avkoppling och motion. Du njuter av tystnaden, vilar hjärnan och blir befriad från vardagsstressen. Du hämtar

Läs mer

Handlingsplan för Kultur och fritidsnämndens klimat- och hållbarhetsarbete 2014

Handlingsplan för Kultur och fritidsnämndens klimat- och hållbarhetsarbete 2014 Handlingsplan för Kultur och fritidsnämndens klimat- och hållbarhetsarbete 2014 Nämndens uppdrag till förvaltningen (Även åtaganden i internbudgeten) Åtgärd (aktiviteter i internbudgeten) Ansvarig Koppling

Läs mer

Kultur +näring i olika perspektiv

Kultur +näring i olika perspektiv Kultur +näring i olika perspektiv KULTURRÅDET Myndighet under Kulturdepartementet 80 anställda Fyra avdelningar Styrelse NATIONELLA MÅL FÖR KULTURPOLITIK 2009 Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och

Läs mer

EN LÄRARHANDLEDNING TILL NYA LANDSKAPSSERIEN UPPTÄCK SVERIGE

EN LÄRARHANDLEDNING TILL NYA LANDSKAPSSERIEN UPPTÄCK SVERIGE ÄMNE: SO, GEOGRAFI MÅLGRUPP: FRÅN 9 ÅR KURSPLAN, LGR 11 BESKRIVNING OCH MÅLDOKUMENT GEOGRAFI Syfte Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden

Läs mer

KONST som RESURS. Projekt för näringslivsutveckling, Landstinget Västernorrland Regional Utveckling

KONST som RESURS. Projekt för näringslivsutveckling, Landstinget Västernorrland Regional Utveckling KONST som RESURS Projekt för näringslivsutveckling, Landstinget Västernorrland Regional Utveckling KONST SOM RESURS FÖR NÄRINGSLIVSUTVECKLING MÅL 1 SÖDRA SKOGSLÄNSREGIONEN Projekttid 040901-061231 Bakgrund

Läs mer

EN LÄRARHANDLEDNING TILL LANDSKAPET UPPLAND 1

EN LÄRARHANDLEDNING TILL LANDSKAPET UPPLAND 1 1 BESKRIVNING OCH MÅLDOKUMENT ÄMNE: SO, GEOGRAFI MÅLGRUPP: FRÅN 9 ÅR SYFTE Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

En majoritet av spelare har valt alternativ 1. Vissa förespråkar också inrättandet av Stadsmiljögruppen i alternativ 3.

En majoritet av spelare har valt alternativ 1. Vissa förespråkar också inrättandet av Stadsmiljögruppen i alternativ 3. A1. Utfall & Nya Val En majoritet av spelare har valt alternativ 1. Vissa förespråkar också inrättandet av Stadsmiljögruppen i alternativ 3. En konstkonsult ska in i projektet direkt som vilken specialitet

Läs mer

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM Ydre kommun Ydre är en av Sveriges minsta kommuner med en befolkning på ca 4000 personer, vilket samtidigt kanske är den

Läs mer

Verksamhetsplan Vårterminen 2016 Riddersborgs Förskola

Verksamhetsplan Vårterminen 2016 Riddersborgs Förskola Verksamhetsplan Vårterminen 2016 Riddersborgs Förskola Verksamhetsplan för Frilufts Förskolor Mål och metoder Vi arbetar efter Lpfö 98, Läroplan för förskolan, och vi följer Kommunens förskole- och skolplan.

Läs mer

Förstudie Vindelälvsdalen

Förstudie Vindelälvsdalen Page 1 of 6 Nyheter från förstudien biosfärområde Vindelälvsdalen View this email in your browser Förstudie Vindelälvsdalen Sedan augusti 2013 pågår en förstudie som undersöker möjligheterna för Vindelälvsdalen

Läs mer

Vad gör Åland unikt: Finns mycket kunskap inom många olika områden. Stolt företagshistoria.

Vad gör Åland unikt: Finns mycket kunskap inom många olika områden. Stolt företagshistoria. I gruppen med Lotta Berner som samtalsledare medverkade Camilla Sommarström, Rebecka Eriksson, Michael Taevs, Alexandra Sjöblom, Gisela Linde och Mikael Wennström. Vad gör Åland unikt: Stor kärlek och

Läs mer

Mitt namn är Erling Lundh och kommer från Kalix. Ordförande för Barents Puppetry Network sen det bildades 2001.

Mitt namn är Erling Lundh och kommer från Kalix. Ordförande för Barents Puppetry Network sen det bildades 2001. Mitt namn är Erling Lundh och kommer från Kalix. Ordförande för Barents Puppetry Network sen det bildades 2001. Och jag heter, Marina Lundh som är internationell sekreterare i Barents Puppetry Network,

Läs mer

MEDBORGARFORSLAG 2015-10- 2 3

MEDBORGARFORSLAG 2015-10- 2 3 KARLSBORGS KOMMUN. MEDBORGARFORSLAG Dnr 2015-10- 2 3 Redan under våren före Kör- och visfestivalen önskade undertecknad projektledare, före aktiviteten, att Kanalscenen borde vara namngiven i toppen enligt

Läs mer

CITY OF LULEÅ. Administration of Social Service 2005-03-01. Besöksrapport Färöarna Projektet OLE 24 26 februari 2005

CITY OF LULEÅ. Administration of Social Service 2005-03-01. Besöksrapport Färöarna Projektet OLE 24 26 februari 2005 CITY OF LULEÅ Administration of Social Service 2005-03-01 Besöksrapport Färöarna Projektet OLE 24 26 februari 2005 Färöarna är en glesbygd i den bemärkelsen att samhällena är glest utspridda på de öar

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Danskompaniet Spinn och Producentbyrån presenterar MOVING BEYOND INCLU- SION

Danskompaniet Spinn och Producentbyrån presenterar MOVING BEYOND INCLU- SION Danskompaniet Spinn och Producentbyrån presenterar MOVING BEYOND INCLU- SION MOVING BEYOND INCLU- SION 2016 2018 2016 23/8 2/9 Danskompaniet Spinn och Candoco Dance Company bjuder in till Lab Sweden ett

Läs mer

Inbjudan. till idéverkstad. Idéverkstad: Turism på 10-talet

Inbjudan. till idéverkstad. Idéverkstad: Turism på 10-talet Inbjudan till idéverkstad Idéverkstad: Turism på 10-talet Tid 27.10.2015 kl. 8-17. Lunch ingår. Plats Domus Bothnica, Universitetsstranden 5 i Vasa Språk svenska/engelska Anmälningar Senast 20 oktober,

Läs mer

Synopsis Öland Roots 2016 Capellagården

Synopsis Öland Roots 2016 Capellagården Synopsis Öland Roots 2016 Capellagården Beskrivning Information & Förfrågan Tema Hippie & Sydstads träsk Färgschema Genomgående färger Område Bazaar Karta (vidare områden) Kontaktuppgifter: Peter Gahnström,

Läs mer